‘Gecorrigeerde officiële cijfers: Nu al bijna half miljoen Covid vaxdoden in EU’

Bron: (1).

—————————————————————————————————————————————–

‘Haarlems Dagblad: Per provincie inmiddels 10% extra doden’ – ‘Begrafenisondernemers: Slachtoffers steeds jonger’ – ‘Waarom moeten wij ineens allemaal digitaal traceerbaar zijn?’ – ‘DNA van alle mensen die PCR test hebben gekregen zit nu in een databank’ – Vaccinatiestatus zal worden gekoppeld aan bankrekening

—————————————————————————————————————————————–

Ondernemer Erik Boomsma is de afgelopen tijd diep in de officiële EU statistieken (EudraVigilance) gedoken, waar wij ook regelmatig updates over plaatsen. Volgens Boomsma blijkt slechts 6% van het werkelijke aantal vaxslachtoffers in deze statistieken terecht te komen, mede omdat – zoals wij ook al vaak hebben geschreven – het rapporteren hiervan voor artsen opzettelijk zeer moeilijk en tijdrovend is gemaakt (ca. 90 minuten per geval). Dit zou betekenen dat er in nog een 10 maanden tijd in werkelijkheid al bijna een half miljoen Covid vaxdoden in de EU zijn gevallen – kortom: een slachting, een regelrechte vaxicide.

De EudraVigilance cijfers ‘zijn gecorrigeerd op basis van onderzoek van de bijwerkingen-meldsystemen in 12 landen,’ legt Max von Kreyfelt (bestuurder Café Weltschmerz) uit. Boomsma: ‘Feitelijk is het zo dat de cijfers in het meldsysteem maar 6% van de werkelijkheid laten zien.’ Dat dit maar 6% is komt vooral ‘door blokkades in het meldsysteem zelf,’ vervolgt Kreyfelt. ‘Iedere patiënt of overledene heeft ongeveer anderhalf uur tijd nodig om gemeld te worden door artsen, en die tijd hebben ze niet. Het is dus logisch dat er zo’n onderraportage is.’

‘Verder is er in veel ziekenhuizen ook een zwijgcultuur, hebben wij moeten constateren. Wij gaan er dus vanuit dat de cijfers die wij noemen echt grenzen aan de werkelijkheid. En wat is het doel hier allemaal van?’ (Boomsma heeft daar een PowerPoint presentatie van gemaakt, die op de website van Café Weltschmerz te downloaden is).

‘AstraZeneca: 93.833 doden’

Boomsma begint met de EudraVigilance statistiek van AstraZeneca, waarvan meer dan een miljoen ernstige bijwerkingen bij ruim 390.000 personen zijn geregistreerd. Aileen al afgelopen week kwamen er 8755 mensen bij. Aantal meldsysteem doden: 5630, een stijging van 77 in één week. 1,4% van alle mensen met bijwerkingen komt volgens deze tabel te overlijden.

Maar ‘omdat we er met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid vanuit kunnen gaan dat er een onderraportage is van 94%, dan kom je op een werkelijk aantal van 93.833 doden en 6,5 miljoen individuele gevallen. Afgelopen week zijn er dus 1283 mensen (door het AZ ‘vaccin’, dat in Nederland niet meer gebruikt wordt) overleden.’

‘Pfizer: bijna 214.000 doden’

Bij het ook in Nederland meest gebruikte ‘vaccin’ van Pfizer zijn er 1.124.072 bijwerkingen bij ruim 485.000 personen geconstateerd, waarvan er 12.835 zijn overleden (2,6%). ‘In werkelijkheid praten we over 8,1 miljoen individuele gevallen en bijna 214.000 doden.’ (Dit komt overeen met de bevindingen van een Amerikaanse statistische expert die de cijfers van de FDA/CDC analyseerde, en op een aantal van 150.000 Pfizer doden in de VS uitkwam.)

‘In 2009 hadden we hetzelfde verhaal met de Mexicaanse griep en alle ‘vaccins’ daarvoor,’ vervolgt Boomsma. ‘De Amerikaanse FDA heeft toen na 25 doden het hele vaccinatieprogramma stopgezet. Als je dan bekijkt hoe het dan nu gaat in de EU… Het is gewoon verschrikkelijk.’

‘Moderna: 122.000 doden’

Voor Moderna staan er 132.122 individuele gevallen met gemiddeld 2,5 bijwerkingen, en 7320 geregistreerde doden. ‘Omgerekend praten we over 122.000 mensen die zijn overleden aan de prik van Moderna. We hebben het hier nog maar over 8,5 / 9 maanden tijd.’ 5,5% van de mensen die in het officiële systeem staan geregistreerd met bijwerkingen komt te overlijden (een kans van 1 op 18).

‘Janssen (J&J): 24.283 doden’

Het Janssen/J&J ‘vaccin’ veroorzaakt officieel 2,7 bijwerkingen per individu, en 4,7% komt te overlijden. (In werkelijkheid omgerekend 24.283 doden).

Totaal (in 27 EU landen): bijna 43 miljoen bijwerkingen bij ruim 17 miljoen individuele gevallen, waarvan bijna 895.000 in de afgelopen week. (Bij elkaar opgeteld ruim 454 duizend, dus bijna een half miljoen vaxdoden in Europa door de injecties van Pfizer, Moderna, AstraZeneca en J&J) Boomsma ‘Ik vind dit zó schokkend! Je kunt het je bijna niet voorstellen, dit is bijna niet te bevatten.’

Keyser: ‘Dan is de vraag wat hier nu het doel van is. In ieder geval NIET de volksgezondheid!’ Boomsma: ‘Dat kun je sowieso concluderen hieruit. Hier zijn geen woorden voor.’

Die zijn er natuurlijk wel: dit is nu al één van de ergste misdaden tegen de menselijkheid uit de hele geschiedenis. Een vaccinatie-genocide, een vaxicide, die, indien niet onmiddellijk gestopt, in snel tempo op een Holocaust 2.0 dreigt uit te lopen.

‘10% extra doden per provincie, slachtoffers steeds jonger’

Keyser wijst dan op het gebrek aan informatie hierover in de mainstream media. ‘Wel heb ik afgelopen week een artikel in het Haarlems Dagblad gelezen, waarin per provincie aangegeven wordt wat de extra doden zijn. Dat is ongeveer 10%. Ik herinner me dat zelfs in de kop stond dat men ‘niet wist waar die groei van doden vandaan komt’.’

(Zo van: het is een bitterkoude winterdag, en de snelwegen zijn door sneeuwval en ijzel spekglad geworden. Er vinden 10 keer meer ongelukken plaats dan normaal, maar de ANWB en Rijkswaterstaat beweren op TV dat ‘wij geen idee hebben waarom er vandaag zoveel extra ongelukken zijn gebeurd’.)

Boomsma: ‘Vorige keer heb ik al gewezen op een vriend van me die in het oosten van het land een aantal begrafenisondernemers heeft gebeld. Die zeggen weliswaar dat ze nog geen enorme aantallen extra overledenen zien, maar wel dat de leeftijd zo enorm zakt. Kijk naar de statistiek van Janssen: in de categorie 18-64 jaar vindt het grootste deel van de (vax)bijwerkingen en doden plaats. Dat is wel een grote bandbreedte, maar zo staat het nu eenmaal in EudraVigilance.’

‘De gemiddelde leeftijd van (vax)doden zakt dus zo, terwijl de gemiddelde leeftijd van corona doden op 83 jaar ligt, dus vooral mensen die aan het einde van hun leven zijn. Ook is al langer vastgesteld dat dit vooral mensen met onderliggend lijden zijn.’ (83 is in bijna alle landen zelfs hoger dan de gemiddelde leeftijd).

Meeste meldingen uit Nederland

Vervolgens keek hij naar de vaccinatiegraad in diverse landen en naar de meldsystemen in die landen. ‘Daar zie je een verrassende uitkomst: bovenaan staat Nederland, dat met 17,3 miljoen inwoners maar 3,9% van de totale EU bevolking (ruim 450 miljoen) vormt. Wij zorgen echter wel voor 23,2% van de meldingen. Kennelijk doen we hier iets goed, we melden meer dan in andere landen.’

Grote landen zoals Frankrijk, Italië en Duitsland hebben ieder tot zo’n vier keer meer inwoners, maar nog niet de helft van het aantal meldingen. ‘Dat is natuurlijk vreemd, want dat zou ongeveer gelijk moeten liggen per land. Tegelijkertijd bevestigt dit dat er sprake is van zo’n grote gemiddelde onderraportage, zoals dat ook uit het rapport blijkt dat ik zo nog zal behandelen.’

63,1% van de EU bevolking is inmiddels ‘volledig gevaccineerd’. ‘Kijk je naar het echte gecorrigeerde aantal vaxdoden van ruim 454.000, dan betekent dit dat 1 op de 625 mensen die gevaccineerd wordt komt te overlijden.’

‘Steeds wordt gezegd dat het nóóit van de vaccins kan komen’

Boomsma denkt overigens dat ‘er ook in Nederland sprake is van een grote onderraportage, maar die is dan waarschijnlijk minder dan in andere landen.’ Keyser: ‘Heeft dat te maken met de medewerking van artsen en verplegend personeel aan deze hele Covid/vaccinatie affaire?… Hebben deze getallen… met de inzet van het personeel te maken, dat ze wel of niet rapporteren?’

Dat vindt Boomsma lastig te duiden, ‘want dan kom je op het vlak van speculatie. Ik heb wel persoonlijke gesprekken gevoerd met mensen waarin gezegd werd dat als je suggereert dat een overlijden of ziektesymptoom het gevolg hiervan is, er al heel snel gezegd wordt dat dit ‘nooit van de vaccins’ kan komen’.’

(Dus als ik b.w.v.s. laatst in een publiek gebouw van de trap zou zijn gevallen omdat die net met water en sop was schoongemaakt en daardoor glad was geworden, en ik had mijn arm gebroken of een hersenschudding opgelopen, zou tegen mij worden gezegd dat het nóóit van die gladde trap zou kunnen komen, maar het aan mijn eigen schoenen lag.)

Meta-studie bewijst onderraportage van 94%

Het Lareb/EudraVigilance in de VS heet het VAERS systeem, zoals onze lezers bekend zal zijn. Dat werd enige tijd geleden onderzocht door de Harvard Universiteit. In hun rapport stond dat minder dan 1% van de vaccinslachtoffers (bijwerkingen, zieken, gehandicapten en doden) wordt gerapporteerd. Onlangs zijn door twee wetenschappers 37 studies naar de meldsystemen in 12 landen onder de loep genomen. ‘Daaruit blijkt een gemiddelde onderraportage van 94%. Gezien wat we net hebben bekeken is het buitengewoon aannemelijk dat dit voor de hele EU geldt.’

‘Waarom moeten wij ineens allemaal digitaal traceerbaar zijn?’

‘Als je daarbij naar al die onbegrijpelijke zaken kijkt zoals een vaccinatiepaspoort met QR-code, waarbij hele delen van de bevolking worden uitgesloten van het normale sociale verkeer, dan vraag ik me daadwerkelijk af wat hier nu achter zit. En waarom moet nu iedereen met zo’n QR-code ineens digitaal traceerbaar zijn? Daar zit vanuit het ministerie van VWS een heel verhaal achter over ‘besmettelijkheid van personen’, welke persoon hoeveel mensen heeft ‘besmet’ et cetera.’

‘Maar als je het grotere plaatje bekijkt zie je in de wereld allerlei dingen plaatsvinden die er allemaal naartoe werken dat wij ineens digitaal traceerbaar moeten zijn. De QR code die dan op een app in onze telefoon moet worden gezet, met al onze privé data. Hierdoor zijn we ook traceerbaar zoals ik nu contact heb met jou. Dat kan iemand op afstand zien omdat wij allebei een telefoon hebben.’

‘Er zijn nog meer aanwijzingen. De WHO, waarvan weten dat Bill Gates de grootste financier is, heeft een rapport (met zo’n 100 pagina’s) gepubliceerd met een afbeelding met daarop vaccins, een WiFi teken, een (micro)chip, een laptop, een centrale database, een plaatje van virussen, en drie sturingsaspecten. Ineens moeten we kennelijk allemaal getrack- en traced kunnen worden.’

‘Dan zien we een advertentie van één van de grote banken (HSBC) met ‘Your DNA will be your data’. Het DNA van alle mensen die zo’n PCR-test stok in hun neus gestoken hebben gekregen zit nu in een databank. Dat is overigens toegegeven in de Tweede Kamer. Daar zijn wel vragen over gesteld (‘hoe lang wordt dit bewaard’, etc.?), maar dit is het volk nooit verteld. Het waren alleen ‘wappies’ die het zeiden…’

Digitale identiteit en Microsoft patent: Vaccinatiestatus gekoppeld aan bankrekening

De Europese Commissie komt nu ook met een digitale identiteit / digitale portemonnee voor iedere burger. Die identiteit wordt gekoppeld aan documenten zoals een paspoort, rijbewijs, diploma’s, huwelijksakte, bankrekeningen, etc.. Dit staat letterlijk in een Tweede Kamer document over een lijst met EU-voorstellen. ‘Zulke stukken worden niet bij het NOS 8-uur journaal gepresenteerd. En alles wordt met ons belastinggeld (dat ook naar de WHO en dus Bill Gates gaat) gefinancierd, alsof wij dat willen. Is dat zo? Ik wil niet overal digitaal traceerbaar zijn.’

Boomsma wijst dan op het Microsoft patent wat wij hier begin 2020 al hebben besproken, waarin het menselijke lichaam wordt gekoppeld aan een alomvattend digitaal (5G/6G) crypto-betalingssysteem, en uw eigen lichaam uw portemonnee wordt. (Zie ons artikel van 18-04-2020: Microsoft patent aanvraag 2020-060606 koppelt menselijk lichaam aan betalingssysteem).

De huidige ‘vaccins’ bevatten nanodeeltjes die op zeker het lichaam van de geïnjecteerden aan dat systeem gaan koppelen (zie ook ons artikel van 02-10: Conferentie Duitse pathologen zeer bezorgd over ontdekking nanochips in Covid-19 vaxdoden). Zoals u weet is dit naar mijn stellige overtuiging het nu in opbouw zijnde systeem van het Beest dat in Afrika reeds wordt uitgetest (Zie ook ons artikel van 28-07-2020: West Afrika wordt testgebied voor Bill Gates’ ID-vaccinatie-betalingssysteem).

‘Met andere woorden: uiteindelijk wordt jouw geld een digitale crypto-munt, die alleen beschikbaar voor je is als je met je lichaam voldoet aan een aantal voorwaarden,’ vat Boomsma dit patent samen. En die voorwaarden kunnen we allemaal wel raden: dat zijn de huidige en nog vele komende als ‘vaccinaties’ verpakte gentherapie injecties. En natuurlijk allerlei andere vormen van ‘goed gedrag’, zoals geen kritiek uiten op de overheid (= sociaalkrediet systeem, wat nu ook door de Tweede Kamer is besloten).

Geen ’teken’? Geen leven

Kortom: u zult straks niet meer kunnen kopen of verkopen zonder dit ’teken’ in uw eigen lichaam, het op afstand controleerbare digitale (nano)signaal dat aangeeft dat u netjes uw prikken hebt ontvangen, en daarom toegang hebt tot de samenleving (en dat uiteindelijk zelfs een voorwaarde zal worden voor het recht om überhaupt in leven te mogen blijven.) Lees bijvoorbeeld ook ons artikel van 03-09-2020: Implanteerbare 5G nanotech biosensor al vanaf 2021 in Covid-19 vaccins’ (/ Transhumane mens wordt geïntegreerd met wereldwijd digitaal controlesysteem)) om te zien dat dit géén science fiction is, niet iets voor ‘pas in 2030’, maar de keiharde in uitvoering zijnde realiteit.

Kijk hier het hele gesprek (1 uur 8 minuten).

 

Xander

(1) Café Weltschmerz

Zie ook o.a.:

13-10: Ook uitvinder mRNA technologie in Covid vaccins maakt openlijk vergelijking met de Holocaust
12-10: Bekende Oostenrijkse filosoof voorspelde eeuw geleden vaccin dat spiritualiteit blokkeert
10-10: Opgenomen gesprek ministers Israël bevestigt kwaadaardige intenties Covid vaccinaties ( / Israëlische regering van plan om ongevaccineerden af te sluiten van complete gezondheidszorg – Nogmaals ‘het teken van het Beest’ )
02-10: Conferentie Duitse pathologen zeer bezorgd over ontdekking nanochips in Covid-19 vaxdoden
01-10: Extern lab ontdekt nanodeeltjes en vreemd ‘levend’ organisme in Moderna en J&J vaccins
30-09: Update officiële EU cijfers Covid injecties: Ruim 26.000 doden en 1,17 miljoen met ernstige gezondheidsschade
19-09: Artsen bevestigen bij FDA adviescomité openlijk gigantisch aantal doden en zieken door Covid injecties ( / Amerikaanse vaxxers krijgen als ‘bijwerking’ 71 keer meer hartaanvallen)
04-09: ( / Uitrol van het systeem van ‘het Beest’ gaat met 3e boostershot onverminderd door – / Laat ook u zich onomkeerbaar integreren met ‘het Beest’?)
13-08: ‘Grafeen nanobuisjes in vaccins worden door 5G frequenties actief en veranderen hersenprocessen’
31-07: Flashback naar 2009 artikel over BEAST computer in Brussel en verplichte nano-vaccinaties met vreemd DNA
27-07: Deze tekenfilm uit jaren ’30 waarschuwde al voor Nieuwe Wereld Orde via geplande pandemie en verplichte vaccinaties
25-07: Wetenschappers presenteren nanosysteem waarmee ‘Internet of Body’s’ wordt gerealiseerd
17-06: Wordt de nieuwe Microsoft DNA data opslag en manipulatie tech reeds in Covid-19 vaccins verwerkt?
29-05: Covid-19 professor verscherpt toon: Deze pandemie is er om iedereen te merken met een vaccin
24-05: Wetenschappers maken proteïne waarmee hersenen en gedrag kunnen worden gecontroleerd
12-05: WEF topman Schwab: Binnen 5 jaar verplichte gezondheidspas en geïmplanteerde microchip
17-04: Bekroonde wetenschapper geeft rechtbank bewijs tegen Pfizer dat Covid vaccins met hulp van Pentagon zijn ontworpen als transhumaan gentherapie wapen ( / Alle mensen moeten komende jaren worden gelinkt aan cyberspace netwerk)
16-04: Pentagon zegt aan alomvattend corona vaccin met geïmplanteerde microchip te werken
12-04: WEF kondigt slimme mondkapjes aan die u instructies geven (/ Volgt na de Smart Mask de Smart Mark, een geïnjecteerde tattoo en/of vaccin met nanochip?)
07-01: Fase 2 van lockdown totale beschaving en technocratische A.I. machtsovername nabij’

2020:

28-11: Visie World Economic Forum voor de wereld na Covid: Een afschuwelijke toekomst
24-11: Australische Qantas eerste luchtvaartbedrijf dat Covid vaccinaties voor reizigers verplicht gaat stellen (/ Openbaring 13 wordt vanaf volgend jaar realiteit: De betekenis vanuit de grondtekst van het ‘teken van Beest’ Chi-Xi-Stigma)
19-11: Klaus Schwab (WEF) wil wereldwijd verplichte hersenscans en implanteerbare microchips (/ Vaccinpaspoort en hersenscan als je grens over wilt – Implanteerbare microchips koppelen mens aan A.I. – Gedachten lezen wordt business model)
12-11: Wereldleiders beloven Bill Gates zijn massale vaccinatieplannen in 2021 uit te voeren ( / Bill Gates: Leven op zijn vroegst in 2022 weer normaal, als iedereen gevaccineerd is – Iedere wereldburger zal in nabije toekomst 24/7/365 worden gemonitord via implanteerbare biometrische nano sensor
03-09: Implanteerbare 5G nanotech biosensor al vanaf 2021 in Covid-19 vaccins’ (/ Transhumane mens wordt geïntegreerd met wereldwijd digitaal controlesysteem)
10-08: Flashback naar 2009: ‘Wordt het Teken van het Beest ingevoerd via vaccinaties?’
29-07: Gezaghebbende New England Journal of Medicine: Ontsla iedereen die vaccin weigert (/ Mensen die ervoor kiezen om hun eigen lichaam te integreren in het Beest-systeem, worden daarmee zelf een stukje ‘Beest’, en kunnen daarom niet anders dan hetzelfde lot ondergaan.)
28-07: West Afrika wordt testgebied voor Bill Gates’ ID-vaccinatie-betalingssysteem
13-05: Bill Gates’ geïnjecteerde tattoo brengt enzym genaamd ‘Luciferase’ in menselijk lichaam
03-05: Griekse grondtekst over Teken van het Beest 666 wijst duidelijk op injectienaald
18-04: Microsoft patent aanvraag 2020-060606 koppelt menselijk lichaam aan betalingssysteem

2019:
21-12: ‘Global Mega Trends’ consulting rapport voorziet transhumane mensheid in 2030 (/ Alomtegenwoordige 6G gaat mensen en machines vanaf 2030 volledig integreren’)


*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

69

 1. Vanmiddag tijdens de live uitzending van het rozenkransgebed op Radio Maria werd er gebeden voor 2 ernstig zieke mensen die Covid hebben ondanks dat ze gevaccineerd zijn. Is dit het topje van de ijsberg en gaan de gevaccineerden inderdaad binnenkort bij bosjes dood door Covid? Een heel akelig vooruitzicht.

 2. @Tabris schreef:
  14/10/2021 om 9:22 pm
  “Wie liegt er nu?
  RIVM: vier op de vijf coronapatiënten op intensive care is ongevaccineerd.”

  Simpel, RIVM LIEGT en hoe doen ze dat?
  Met de meest belachelijke en ongeloofwaardige smoes ooit verzonnen:
  Je bent volgens hen ONgevaccineerd tot de 2de prik én pas NA 14 dagen want je kunt pas vanaf dan “beschermd” zijn.

  Je bent dus niet gevaccineerd vanaf het moment dat je een spuit in je vel krijgt, neen, met 1 en zelfs 2 prikken zou je volgens die idioten nog ongevaccineerd zijn…dit is zowel zielig als hilarisch.

  Zo kunnen er ‘ongevaccineerden’ op de IC liggen, dat zijn dan nog-niet-beschermde- maar wél geprikte – (on)gevaccineerden.
  Kunnen normale mensen nog volgen?

  Tegelijk kunnen gevaccineerden, geprikten dus, beschermd of nog niet, bewezen worden door het bloedonderzoek waarin een enorme stijging van de D-dimeren het bewijs is dat het immuunsysteem permanent beschadigd is geraakt door vaccinatie en in het ziekenhuis kunnen ze de D-dimeren in het bloed METEN.

  Dat is zo een beetje als zeggen: je hebt een dikke buik maar je bent pas zwanger vanaf er een kind geboren wordt, eerder ben je niet zwanger en wordt je ook niet zwanger genoemd….die zwangere vrouwen zullen ze dan misschien gewoon ‘dikke’ vrouwen noemen?
  Mind f*ck door woordgebruik om te verzwijgen dat er gevaccineerden in grote aantallen in het ziekenhuis belanden om de gezonde, onschuldige ongevaccineerden de schuld te kunnen geven.

  Als er dus melding wordt gemaakt van ongevaccineerden op de IC, dan moet meteen de vraag gesteld worden: ONgeprikte ongevaccineerden of GEprikte maar -niet-beschermde- ongevaccineerden?
  Pure waanzin, de zeveraars die zich bezig houden met deze bedrieglijke en walgelijke praktijken van desinformatie en FAKE news moesten ze openbaar aan de schandpaal nagelen.
  @Pier
  14/10/2021:
  Inderdaad, of de overheid liegt of de alternatieve berichtgeving liegt.
  Maar: naarmate de tijd vordert, komt de misleiding en het bedrog van de overheid wél aan het licht door….de werkelijkheid en soms komen ze het zelf nog wel vertellen en bekennen maar dan hebben ze zich natuurlijk ‘vergist’.
  Dus het is de overheid die LIEGT.
  Wat ze voorspiegelen is helemaal geen werkelijkheid maar voorspellingen en waarzeggerij (al van in het allereerste begin, ga maar eens na!) enkel om mensen door angst te kunnen manipuleren en hen te doen geloven wat (nog) geen werkelijkheid IS maar gewoon een mogelijkheid in de toekomst zou kunnen zijn terwijl ze de werkelijke situatie op dat moment en altijd verzwijgen.

 3. @ Anna schreef:
  14/10/2021 om 6:31 pm
  Aan Ab Osterhaus werd eens gevraagd of het vaccin ooit op dieren was geprobeerd.
  Het antwoord was: Ja, op katten.
  En wat gebeurde er met die katten?
  Ze gingen allemaal dood

  Kom met bewijs anna,
  geluidsfragment of video.

 4. Hoeveel soorten van Café Weltschmerz gaan ze nog verzinnen? Nu ook nog een poppencast.tv 01 op dat andere nieuws op .nl?

 5. Ga eens wat vaker naar een begraafplaats..en kijk eens naar de ” verse” graven..
  Harlingen…geen duidelijke trend..meeste waren van twintiger, dertiger jaren. Officieel hebben ze ook maar weinig corona doden…Den Haag.. Kerkhoflaan..ook niet duidelijk.. Maar ik ga regelmatig..ga wat foto’s maken ( mag niet)
  Maar iedere onder de tachtig..is er een teveel..

 6. Piknoga schreef: 15/10/2021 om 12:23 pm — Heb inderdaad mijn pdf’s van Deagel.com

 7. @ Allen:
  Krijg zojuist bericht dat een motie TEGEN invoering van het sociaal kredietsysteem (denk aan China) is verworpen.

  Xander, hoewel ik het niet in alles 100 % met u eens ben, en dat hoeft ook niet want het gaat ons beiden niet om gelijk te hebben, u hebt vele vele keren gewaarschuwd.
  U hebt gelijk.

  (Voor de kenners: het staat ergens op Instagram. Ik houd mij daarmee niet bezig dus diegene die dat plaatsen kan: graag.)

 8. Beste mensen, men hoeft niet direct te sterven door de prik, de prik wordt onnodig gepusht, dat is 1, 2, er kunnen altijd nog gevolgen komen omdat het grafeenoxide 2 jaar nodig heeft om zich over het hele lichaam te verspreiden! Dan zijn er ook nog andere reacties die de geprikte op termijn zullen doden, men kan dat misschien tegengaan met zink & medicijnen? Maar geen prik is altijd veel beter, want onze eigen immuniteit is superieur!!! Dat is zo met 99,95% van de mensen, dus die priks hebben geen echt medisch nuttig doel! Alles heeft met controle te maken, nix met gezondheid!

 9. @ Pier 15/10/2021 om 9:58 am.

  Pier, geweldig mooi geschreven. Kort en duidelijk.
  Voor zover ik kan en mag inschatten, zijn wij niet alleen van gelijke gedachten en gevoelen, maar meer: van dezelfde Geest.

  Hartelijke groet van mij!

 10. @ Rick 14/10/2021 om 10:05 pm
  Beste Rick.

  Ben blij dat je hierover begint.
  Natuurlijk zijn wij verbonden met het universum, denk alleen al aan de maandcyclus van vrouwen, of de springtij in de zeeën die zich bij tijd en wijle voordoet.
  Maar ook ik voel mij de laatste tijden energetisch ontladen, vol met negatieve energie alsof die uit een lege batterij in mijn cellen komt.
  Ook mijn aura is de laatste tijd zwak of afwezig, waardoor ik vermoed dat dit komt doordat de resonantie van mijn geest die onder invloed staat van het energetisch geladen universum, biologisch uit harmonie zijn.
  Nu begrijp ik van jou dat die cellen iedere maand vernieuwd moeten worden, maar ik snap niet hoe je dat allemaal moet doen.

  Je hebt daarover zeker wel een boek of geeft een cursus?
  Ik wil namelijk zoals je beschrijft in eerlijkheid en werkelijke oprechtheid leven.
  Wat een supergoeie uitdrukking trouwens, zoals je schrijft dat het kaf van het koren gescheiden zal worden! Had die volgens mij nog niet gehoord. En inderdaad: zij groeien samen op.
  Maar je moet er wel op letten denk ik. Of niet? Maar hoe zie jij dat onderscheid?

  Groet van QW.

 11. Wie het ook zijn….de mensen achter Xandernieuws…lof voor al die leesbare artikelen! Heel veel dank voor alle moeite! Het eerste wat ik op elke dag lees!
  Bid zelf dikwijls: Oh Heer laat al mijn gedachten, woorden en daden heilig en zuiver zijn, laat niemand mij pijn doen en laat mij niemand pijn doen…wijs mij de weg, wees mij nabij…….

  VEEL LIEFDE VOOR ALLEN

  ERNAJEANNE

 12. @Rene: heb je toevallig linken naar die overzichten per land met hoeveel procent depopulatie beoigd wordt? Je zegt dat NL weing bevolkingsverlies voir gepland is. Vreemdgenoeg valt dit ongeveer samen met de bevolkingsprognoses van Deagel voor 2025 waarbij voor de westerse wereld een bevolkingsafname van wel 50% voorspeld wordt, maa NL en Finland zouden bjjna geen mensen verliezen

  Iemand ande s die links naar de targets per land kan diirgen? Bedankt

 13. Ik kijk elke dag even op het Coronadashbord en vul dan de gemeente Volendam en Urk in. Als daar de ziekenhuizen leeg blijven weet ik genoeg.

 14. Als je een toeval krijgt als je aan het Autorijden bent, dan heeft dat groote consequenties.
  Vanaf November tot Mei zullen jullie zien dat er meer Auto ongelukken gaan voorkomen.
  Na mijn studie van 18 maanden naar deze injectie gaat dit 80% waarheid worden.

 15. Xander, waar staat dit in het Haarlems dagblad? Em waar staat dat van die bankrekening? En waar staat dat van die 10% meer doden?

 16. @ Anna schreef:
  14/10/2021 om 6:31 pm
  Aan Ab Osterhaus werd eens gevraagd of het vaccin ooit op dieren was geprobeerd.
  Het antwoord was: Ja, op katten.
  En wat gebeurde er met die katten?
  Ze gingen allemaal dood

 17. amo en QW, dank voor jullie uitgebreide reactie op mijn schrijven van 14-10, 8.05. Ik merk dat ook jullie heel veel over deze situatie hebben nagedacht. Dat jullie mijn bedenkingen herkennen en vervolgens mij willen bemoedigen met steekhoudende conclusies die jullie uit de situatie hebben getrokken. Dank daarvoor. Wijs, oprecht en liefdevol.

  Er loopt een streep door de wereld. Aan de ene kant van die streep gaat de duivelse geest -waar QW over schrijft- tekeer. De mensen worden door die geest misleid, verblind, voorgelogen. Misschien dat hun leiders nog niet de intentie hebben tot genocide, zoals ook amo concludeert, maar de boze geest die daar regeert zéker wel.

  Aan de andere kant, de goede kant van de streep, regeert de Geest van de Waarheid. Mensen zoals amo en QW en vele anderen kijken met verbijstering naar wat zich afspeelt aan de slechte kant. Ze worden door de boze geest aan die kant bedreigd, met vervolging, uiteindelijk met dood en verderf. Dat is verdrietig, maar wie Waarheid liefheeft, kan voor die dreiging niet zwichten.

  Het gaat er dus om de juiste keuze te maken. En met de juiste keuze bedoel ik natuurlijk de kant kiezen waar de Geest van de Waarheid regeert. Dat kan zelfs nog, als je in eerste instantie, door angst of onder druk of in argeloos vertrouwen, verleid bent tot het nemen van de vaccinaties. Dat is betreurenswaardig en het kan leiden tot de grootst mogelijke ellende, maar als je uiteindelijk kiest voor waarheid zal je ziel geen schade lijden.

  Wel denk ik dat het moment naderbij is, waarop nog mee gaan in de vaccinatiedwang die zeker met dat doel nog zal toenemen, zal betekenen dat je ook zult moeten kiezen voor de verkeerde, slechte kant. Dat je de Waarheid zult moeten verwerpen. Dan zal niet alleen je lichaam, maar ook je ziel schade lijden.

  We zien Openbaring zich voor onze ogen voltrekken.

 18. Ahh ja laten we de mensen weer bang maken met het aantal vaccin doden. Nu heb ik heel veel contacten in zowel Nederland als andere landen in Europe en iedereen is gevaccineerd. Raar genoeg kent niemand iemand die is overleden ineens na een vaccin. De kans dat je overlijd aan een vaccin is bijzonder klein. Er is wel een kans natuurlijk maar die is gewoon klein. Ook lijkt het aantal doden veel maar laten we niet vergeten dat al 3.700.000.000 mensen een eerste vaccin hebben gekregen en dat het overgrote deel geen bijwerkingen heeft. Sensatie pagina deze Xander nieuws.

 19. Antwoord op de vraag waarom alle media zoals kranten, tv en radio, de 2e kamer, en waarschijnlijk ook de rechters enz. enz. met 1 mond spreken over het corona vaccin en virus: Dat de vaccins veilig zijn, en dat corona je beschermd. Wat natuurlijk niet klopt!

  Het antwoord is: Ze staan onder de macht van Blackstone en Vanugard. Ze mogen niet uit de school klappen, want dan staat hun voortbestaan onder druk! Daarom behoef je van Jinek of OP1 of Nieuwsuur of AD of telegraaf helemaal niks te verwachten, zij spuwen alleen hun propaganda-leugens uit die ze moeten vertellen van hun “baas”.

  Zo denk je dus een regering te hebben die opkomt voor de belangen van de inwoners, nee dus! Ze lopen aan de leiband van Vanugard en Blackstone. Dus eigenlijk zijn wij als inwoners verkocht aan grote multinationals. Zij bepalen hoe en wat en wanneer er iets gebeurt. Aan daar gaat de 2e kamer totaal niks aan doen!!!!

  We hebben eigenlijk al een onzichtbare New World Order, en de komende jaren zullen hun plannen steeds meer zichtbaar worden, ten koste van de gewone normale burgers van landen. Het is een opmars naar de wereld dictator oftewel het Beest!

  De hele klimaatopwarming is een hoax, (zoals XN. al veel eerder aangaf). De corona is wel een ziekte die rondwaart, maar de maatregelen die genomen zijn, zijn er om ons kapot te maken. Ziet u de mensen bij bosjes omvallen van corona? En toch staat deze ziekte op de A-lijst bij Ebola. U denkt naar de werkelijkheid te kijken, maar eigenlijk kijkt u naar een illusie, waar u heel erg voor de gek gehouden wordt.

  Kijk je alleen naar tv en lees je kranten, dan val je automatisch in de handen van dit tuig. Speur je naar het vrije nieuws op internet, dan weet je wat de echte waarheid is. Kijk naar de EMA en VEARS en Lareb hoeveel doden er vallen door het corona vaccin, en je weet de Waarheid!

  Alles kan je vinden op: https://www.bitchute.com/video/cHMwZURVEQMs/
  en https://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/een-juridische-wanboel/

 20. Dat die “6%” geldt voor de doden, door onder rapportage, ok. Maar het is een fout om deze factor dan ook op de niet-doden (bijwerkingen) te gebruiken. Want die rapportage zou niet 1:1 kunnen zijn met de foutieve 6% voor gerapporteerde (Vax-)doden.

 21. Anne op 6.31 pm

  U vraagt zicht af of Hugo de Jonge wel weet waar hij mee bezig is, wat naïef vind ik deze gedachte.

  Volgens mij weet hij en o.a., Mark Rutte, Klaas Knot heel goed waar ze mee bezig zijn
  Zij zijn de lakeien van de echte wereldheersers op deze aarde, zoals Claus Swab, Soros, de Rothschilds, de Rockefellers en Bill Gates

  De covid ellende komt ze heel goed van pas, een perfect middel om de mensen d.m.v. angst aanjagen onder de duim te krijgen
  Ik denk dat de opname zeer aanstaande is, al gelooft u daar niet in !

 22. ………dan betekent dit dat 1 op de 625 mensen die gevaccineerd wordt komt te overlijden.’……..
  Had er niet beter kunnen staan:
  ………dan betekent dit dat 1 op de 625 mensen die gevaccineerd wordt nu al is overleden.’ …….
  De rest volgt wel de komende jaren.

 23. @ Wim, beste
  Vacatures, ja, er is inderdaad in hele Westen een enorm groot gebrek aan personeel. De reden is pensionering van ‘de oude garde’, het weigeren van DE vaccinatie en, hoe vreemd het dan ook mag klinken, de Even Given. Europese havens staan nog steeds vol met ongelooflijke hoeveelheden containers vanwege het ontbreken van goedkope …. arbeiders / werknemers. Onze maatschappij, verworden tot een kapitalistische is een kannibalistische maatschappij geworden. Ten koste van alles draait een groot deel van de economie op goedkope arbeiders. Velen komen uit het ‘Oostblok’ , willen én niet gevaccineerd worden én de lonen in hun thuisland stijgen. Gebrek aan ziekenhuis personeel ontstaat óók doordat bestaand personeel niét gevaccineerd willen worden.
  Dat ‘ons’ systeem móet veranderen is wel duidelijk. Het grote probleem is dat àlles in een veel te korte tijd moet gebeuren. Zelf denk ik dat e.a. in twee á drie generaties gerealiseerd zou kunnen worden. In deze tijd …. ( the big reset ) worden vele problemen opgelost waaronder ‘groene’ energie en voedsel problematiek. Én, de levensstandaard zal niet meer te vergelijken zijn met het huidige omdat de rest van de wereldbevolking eisen gaat stellen die voor het Westen héél gewoon waren.

 24. Het is wettelijk verboden zonder toestemming van een Kamermeerderheid het DNA op te slaan van iedereen die de PCR test heeft ondergaan . Dit was niet het genoemde doel ,dus bedrog .

  De Nederlandse wet bestaat blijkbaar niet meer !
  Hoe lang zal de PCR / DNA databank bestaan , logischerwijze tot de aarde vergaat .
  De vrijmetselaars die dit land regeren leven van diegenen waar ze schijt aan hebben , het lukt allemaal omdat het volk echt niet geïnteresseerd is in hun eigen ondergang .

 25. Ook binnen mijn familie komt het steeds dichterbij… Nu weer een vrouw van 67; volledig gevacineerd, nu ongeneeselijk ziek; kanker… Toeval ? Ik hou niet zo van deze ’toevalligheden’

 26. Op Tabris: het Franse senaat-bericht was ook doorgegeven aan fromrome.info: reactie: dat hadden zij eerder vandaag al gepubliceerd: sinds enkele weken worden door censuur geen berichten van die site meer gestuurd naar wie ingeschreven is.

  Eerder is met het nos/nsb/journaal gebeld om het omgekeerde bericht aan te kaarten.
  De man die opnam zei: ‘wij volgen het rivm’
  Toen is de bijsluiter van Pfizer genoemd en het pro vaccinatie SALK Institute met de conclusie van shedding via huidcontact en adem.
  Ook is gewezen op het interview uit 2009 in een schoolblad: rivm-ster Grootenboer: het vaccin (tamiflu) vermindert de immuniteit. Tevens op het hilarische persbericht van het rivm kort daarna: 7/8/09: deel voorraad gereserveerd voor mensen
  met een ernstige immuniteitsstoornis.
  (Wie lijdt hier trouwens aan een stoornis?)

  De man probeerde eroverheen te praten en zei: we gaan het bericht over de Franse senaat even bekijken.
  Hij zocht tijdens het gesprek naar de site commonsensetv.nl die hem was genoemd als bron, dat wel …..

 27. Ik sta al vele jaren wekelijks op 4 Duitse markten waarvan er een naast een groot ziekenhuis ligt, de laatste maanden word je tureluur van het aantal ambulances wat er af en aan rijd, nagenoeg elke 5 minuten hoor je sirenes en ziet dan de ambulances voorbij flitsen richting ziekenhuis, niemand die er aandacht aan schenkt overigens, de (meeste) Duitsers dragen trouw hun mondkapjes, houden afstand en gaan fanatiek mee in de orders van bovenaf…

 28. @PJ
  U kent geen vaccinatiedoden…..persoonlijk bedoelt u dan?
  Ik ken er ook geen persoonlijk.
  Wel straf dat er oversterfte is indachtig dat er spuiten worden uitgedeeld…..die moeten voorkomen dat je sterft….
  Waar komt die oversterfte dan vandaan? Werken de heilige spuitjes niet dan?
  Proest!!

 29. Anna schreef:14/10/2021 om 6:31 pm:

  ‘ Het is een groot wereldwijd complot. Ik heb het nooit willen geloven , maar het openbaart zich steeds meer in die richting.’

  Juist omdat de Bijbel ons waarschuwt kan het niet anders of de complotdenkers hebben de waarheid aan hun zijde:

  Openb 9:
  Maak de vier engelen los die gebonden zijn bij de grote rivier, de Eufraat.
  En de vier engelen werden losgemaakt. Zij waren in gereedheid gehouden tegen het uur en de dag en de maand en het jaar dat zij het derde deel van de mensen zouden doden.

 30. @ Pier 14/10/2021 om 8:05 pm

  Met aandacht heb ik het gelezen.
  Het is meer is meer een hartenkreet dan een meningsuiting.
  Ik moet kort zijn, want ik schrijf dit voor mij laat op de avond.
  Ook ik verkeerde in dezelfde omstandigheden als jij: van wie moet ik wat geloven.
  Daarom ben ik al in het begin van 2020 mij gaan verdiepen in allerlei zienswijzen, die recht tegenover elkaar stonden en staan.
  Vele, vele uren heb ik gelezen, filmpjes bekeken, rapporten gezien, overlijdensberichten gezien van artsen die anoniem op het Internet geplaats waren.
  Filmpjes van ernstig beschadigde slachtoffers en bijzondere aandacht geschonken aan de lichaamstaal.
  Ben zelfs begonnen om mij te verdiepen in psychologie om leugenaars te kunnen plaatsen en zo mogelijk herkennen.
  Op een gegeven ogenblik moest ik na al die mededelingen een mening vormen.
  Die heb ik niet bewust als standpunt ingenomen, maar dat laten groeien in mezelf.
  Met vele andere bronnen heb ik ook Xandernieuws en hier geplaatste meningen gebruikt.
  Ik heb zo ontzettend veel onderzocht en verzameld dat dit naar schatting maanden leeswerk is.
  Om een lang verhaal af te sluiten Pier:
  mijn standpunt is dat er een duivelse geest over de wereld waait.
  Een geest die mensen in de leugen doet geloven.
  Het trieste is, dat vele mensen graag in die leugens geloven en de liefde tot de waarheid hebben verlaten.

  Ik begrijp jou zorgen.
  Ook ik voel meer en meer een dreiging van iets engs, iets naars over de wereld komen maar met name over het meest afvallige land van de wereld: de e.u. provincie waren wij leven.

  Kijk naar de daden van de regeringslui. Ik vind hen niet waard dat ik hun namen zelfs maar schrijf in een bericht.
  Zie de vruchten van hun daden:
  Liegen, misleiden, valse verklaringen afgeven, gezondheidszorg afbreken, sociale zekerheid kapot maken althans voor de oorspronkelijke Nederlanders, wetsregels overtreden, andere verplichtingen opleggen waaraan zijn zichzelf niet houden, grenzen openhouden voor vele vreemde volkeren en culturen, Nederlanders onderdrukken en buitenlanders grote voordelen verschaffen, meer en meer en ook hogere belastingen heffen, het afgodische en tegelijkertijd duistere koningshuis altijd de hand boven het hoofd houden en voor hen nòg meer geld van de belastingbetaler stelen, vermoorden van kinderen in de moederschoot of dat volmondig toelaten, homohuwelijken ondersteunen en tegenstanders demoniseren en nu tot slot de laatste tijden weer allerlei vreselijke berichten over pedofilie op de meest verschrikkelijke wijze tot in de ‘hoogste’ kringen.

  Pier, aan de boom wordt de vrucht gekend.
  De vruchten van deze boze geesten die ons regeren zijn niet hard en onrijp, neen, die vruchten zijn zacht en rijp maar vol dodelijk gif.
  Het meest erge is, dat de gemiddelde Nederlander al tientallen jaren op deze gifspuiende bomen stemt.
  Wat nu alom gebeurt, is nog maar het allereerste begin van de vruchten die Nederland gaat plukken.

  Ik hoop dat je wat meer je standpunt kunt bepalen.
  Blijf zelf nadenken in alles wat je meemaakt, leest ziet en hoort.
  Ik kan er veel meer over schrijven, maar dat doe ik niet; misschien later eens wat.

  Ik weet niet of je op de Bijbel gericht bent, het is niet mijn bedoeling om op dit Forum daarover veel uit te wijden, maar maar er zijn zeker wel schrijvers en schrijfsters hier die een lichtpuntje voor je zullen kunnen zijn.

  (Ik kijk deze tekst niet meer na op taal en spelfouten, want het is mij nu veel te laat.)

  Groetjes van QW.

 31. Een helder verhaal in het Oostenrijkse parlement: https://twitter.com/i/status/1448505558219247623
  Tegenstanders van CovidpaSS en injectiedwang zijn met vele miljoenen. Ze hebben ongeveer dezelfde bezwaren. De kritiek is grensoverschrijdend. Maar al die miljoenen zullen zich toch eenzaam voelen, omdat de kliek van overheid en pers weigert in te gaan op elk goed gefundeerd bezwaar tegen dit opzij zetten van de grondrechten. Met vingers in de oren blijven ze de nood verkondigen.

 32. Beste mensen,

  Heeft iemand ooit wel eens de gedachte over wogen dat het universum biologisch energetisch geladen wordt naar dat waar je je energie aan geeft?
  Dat dit je synapsen naar je cellen die iedere maan(d) vernieuwd worden met oude patronen geladen worden om je druk te maken over dingen die er niets toe doen….?
  Dat deze trillingen je vasthouden in de perceptie hoe je de wereld ervaart ?

  De were;d loopt vast omdat het niet alleen zo gecontroleerd wordt door de media, de informatie die je tot je neemt, je cellen gaan erop resoneren, je lichaam past zich erop aan…
  Niks geen hoogwaardige kennis voor nodig, waar je mee gevoed wordt aan informatie bepaalt het spectrum waaruit je keuzes maakt, jij, U, wij zelf !
  Kiest U een tijdelijk lichamelijk leven met tijdelijke luxe en pseudo rijkdom naar het graf?
  Of kiest U voor eerlijkheid en oprechtheid en mededogen in waarlijke oprechtheid?

  Dit is de keuze hoe processen werken in het universum en op het land…
  Het kaf zal van het koren gescheiden worden, tijde groeien op hetzelfde land,
  Maar niet allen zijn tot nut, echter zij groeien samen op !

  De oogst wordt straks schaars…

 33. Zoals beloofd ; een artikel op ; http://www.frontnieuws.com

  de titel is:
  Beter dan Hydroxychloroquine? Twee nieuwe studies tonen aan dat Quercetine de resultaten van Covid verbeterd.
  Het is gemakkelijk te verkrijgen. ( bij de drogist)

  Lees het artikel en lees ook de linken en kijk wat je er mee kunt of wilt.
  Let op ik ben geen arts dit is geen advies of zo maar het geeft je een stukje geruststelling als je niet gevaccineerd bent en ziek wordt. Toch wat in huis hebt. Het is uw eigen beslissing!
  Shalom
  Anna

 34. @Pier. Dat is dus een spagaat waar menigeen in zit. Je leest wat de kritische deskundigen (Xander verzint niet zelf deze berichten) zeggen en je bent verbijsterd dat dit gebeurt.
  Maar dan zet je de volgende dag de radio aan, en dan is het weer de Covid-wereld van “besmettingen” die oplopen enz. Niks van al die bezwaren klinkt door bij de dagelijkse media als radio en tv. Waardoor je weer denkt dankt dat je wellicht in een vreemde bubbel zit. Waardoor je denkt dat er werkelijk iets heel ernstigs aan de hand is.
  Maar dan komen weer de onafhankelijke mensen uit de praktijk en de grote deskundigen met hun cijfers die tégen deze gekte spreken, en raak je toch overtuigd door mensen als Bhakdi. Wodarg, Höckerz, Haditsch, Jan Bonte, Ionnanides, Yeadon, Malone, Rob Elens, Dick Bijl, jan Grandjean, enz. enz. ,en de grote groep van deskundigen die de Barrington Declaration heeft onderschreven.
  Dit zijn meestal mensen die een reputatie verliezen door zich uit te spreken tegen deze gekte. Ik vind deze mensen toch veel meer te vertrouwen (het zijn vaak integere mensen, iemand als Sam Brokken) dan een machtsbelust en hard (verhardend hart) volksdeel dat weigert elke kritiek te pareren en domweg blijft drammen dat we eindeloos die injecties moeten nemen. Hun daden blinken niet uit in menselijkheid.
  Dus uiteindelijk eindig ik toch steeds weer bij het wantrouwen in dat verhaal dat ons dag in dag uit wordt ingetetterd. Hoewel we voorzichtig moeten zijn met het opperen van een genocideplan; dat is toch voornamelijk speculatie. We moeten bij de bekende feiten blijven.
  Het is wel merkwaardig dat het zich allemaal voornamelijk in westerse democratieën lijkt af te spelen.

 35. Ik ken tot op heden geen vaccindoden, net zoals geen van mijn contacten vaccindoden kent. Kende wel iemand die overleed aan uitgestelde zorg, iets dat ik ook al hoorde van kennissen, dat daar mensen aan overleden. Er is in elk geval een opvallende oversterfte, meer dan in 2020.
  https://doorbraak.be/geweldig-veel-toeval/

 36. Supergoed nieuws: FRANSE Senaat VERWERPT dwangvaccinaties: 262 tegen, 64 voor.
  Te zien op commonsensetv.nl, nu.

 37. Dit is typisch zo’n Marion Koopmans tweet: https://twitter.com/MarionKoopmans/status/1448412055803990018
  Het hangt van zoveel vaagheden aan elkaar, dat je er geen touw aan kunt vastknopen.
  Zo praat ze vaak: “Het gaat nog niet goed, er zijn nog te veel risico’s, er zijn nog te veel onzekerheden, we zijn er nog niet, we kunnen nog niet alles vrijgeven, we moeten de zaak niet uit de hand laten lopen, enz enz”.
  Ze blinkt uit in zulke vage algemene praatjes. Zulke vage praat verhult m.i. een bereidheid om op tegenwerpingen in te gaan. Houd het vaag en ze kunnen ze niks maken terwijl je intussen de bevolking knecht.

 38. Wie liegt er nu?

  RIVM: vier op de vijf coronapatiënten op intensive care is ongevaccineerd.

 39. Wolfgang Wodarg waarschuwde daar ruim een jaar geleden al voor: Data zijn het nieuwe goud. Hele congressen zijn gewijd aan dit onderwerp. Voor Big Pharma bestaan die data uiteraard uit patiëntengegevens. En natuurlijk verlangen ze naar de DNA gegevens van miljarden mensen, want die miljarden zijn potentiële nieuwe klanten voor persoonsgerichte medicijnen.
  Maar wij zijn gek als we ons voor zulke karretjes laten spannen door vrijwillig mee te doen aan dit medische experiment. En erger: Dat we geen normaal humaan leven meer kunnen hebben vanwege rampscenario’s die Big Pharma steeds propageert om haar producten te verkopen.
  Ik ben geen anti-kapitalist, maar hier zien we hoe het kapitalisme volledig ontspoort door het ontstaan van zeer machtige oligopolies die zelfs overheden in hun zak hebben, met een vermogen dat groter is dan menig nationaal BNP.
  En als overheden en Big Pharma een monsterverbond hebben gesloten, ben je gewone burger de gevangene geworden van deze constructies. Dat zien we nu. Hoe irrationeel het allemaal ook is, we moeten gehoorzamen aan deze totalitaire irrationaliteit die geen weet meer heeft van redelijkheid, menselijkheid, proportionaliteit en normaliteit.
  En het vreemdste is nog dat die linkse anti-kapitalisten zich opstellen als slaafjes van Big Pharma.

 40. Als het uitkomt zijn debestuurders die dit uitvoeren moordenaars!
  Vroeger Stalin mao hebben er wat over de kling gejaagd.

 41. In wat voor een wereld ben ik terecht gekomen?
  Ik lees net op het zgn mainstream nieuws dat in Nederland, tussen 1 september en 3 oktober, drie van de vier ziekenhuisopnames wegens covid, ongevaccineerd waren. Aldus de officiële cijfers van het RIVM.

  Op sites als deze, Nederlandse, Amerikaanse, Israëlische, lees ik voortdurend precies het tegenovergestelde. Daar wordt vermeld dat veruit de meeste opnames, zo’n 80%, volledig gevaccineerd waren.

  Ik ben maar een gewoon mens. Ik heb niet de mogelijkheid dit allemaal persoonlijk uit te gaan zoeken. Je zou kunnen zeggen: ik ben afhankelijk van berichtgeving door anderen.

  Ik verkeer dus in de surrealistische situatie dat ik bedrogen wordt òf door de alternatieve berichtgeving, òf door de ‘officiële’ nieuwskanalen. Het is het één, of het ander. Of het RIVM liegt, of Xandernieuws, de Nieuwe Wereld, Blackbox, etc., noem ze allemaal maar op, liegen.

  De mogelijkheid bestaat dus, de afschuwelijke mogelijkheid, dat de Overheid van dit land, de officiële, door het Recht gesteunde, wettelijk bevoegde, door de grondwet bekrachtigde Overheid, waar ik door geregeerd word, die ik moet gehoorzamen, die de macht heeft mij te arresteren, beboeten, in de gevangenis op te sluiten, dat die Overheid glashard liegt. Bewust liegt. Doelbewust.

  Ik zou eerlijk gezegd liever zien dat de alternatieve nieuwsgevers het bij het verkeerde eind hebben. Dat het allemaal onzin is, de achterdocht, de complotten, het gevaar, de grote aantallen doden en gewonden, de giftigheid van de vaccins, de kwade bedoelingen van Gates en consorten.

  Want als dat niet zo is, als het allemaal geen onzin is, dan is de ramp vele malen groter dan alleen het gevaar van de vaccins. Dan is onze Overheid geen Overheid meer, maar een kwaadaardige, criminele, onbetrouwbare en kwaadwillende organisatie, die erop uit is burgers kwaad te doen.

  Dan is de situatie wel degelijk te vergelijken met de opkomst en machtsovername door de Nazi’s in WWII, vóór WWII moet ik zeggen, maar dan wereldwijd.

  Nogmaals: òf de ene partij liegt, òf de andere.

  Neem me niet kwalijk Xander dat ik van harte hoop dat jij en je teamgenoten het volkomen bij het verkeerde eind hebben. Dat de hele alternatieve berichtgeving één grote overspannen, paranoïde en hysterisch elkaar napratende bende angsthazen is. En dat de Overheid de betrouwbare, waarheid sprekende en gezaghebbende instantie is waar ik terecht respect voor kan hebben. Want dat komt ons land, alle landen, en alle burgers ten goede. Dat geeft rust en vertrouwen. Dat vormt de solide basis voor een welvarende maatschappij. De maatschappij waar ik naar verlang.

  Maar alles wijst erop dat dit laatste niet met de werkelijkheid overeen komt. Alles.

  Het kan haast niet anders of alles zal nog veel erger worden als inderdaad onze Regering, de Regeringen van alle landen, in staat zijn tot zulk een bedrog.

  Daar ben ik niet blij om. Dat is einde verhaal.

 42. Ik werk deze week buiten in een stad in het oosten van Nederland. Wat mij opvalt is het aantal ambulance-sirenes dat ik constant hoor. Om de 15 minuten dat gejengel. Weer een injectie-zieke vraag ik mij dan af?

  Wat betreft de vele vaccin-doden, nu snap ik waarom de Staat onze huizenbouw niet bevordert, men wachtgewoon af tot de bewoners zijn overleden. Probleem opgelost, ongevaccineerde asielzoeker erin.

 43. @René
  eensgelijks
  ik denk dat er binnen de EU hier&daar proefballonnen worden opgelaten: “tweaking / tuning / learning on the job”

  @KT
  ik denk dan aan God’s vuurproef, hoe vasthoudend ben je in t geloof?!
  mijn lichaam, mijn tempel ✝️

 44. smijt gewoon die rot telefoon in een kliko en kijk geen tv en doe niet mee aan die social rotzooi!Het is zo simpel als wat…na 2 weken ben je weer een mens geworden..Ik heb het ook gedaan en kijk nu enkel ff teletekst om de leugens te zien en voor de waarheid kom ik op websites zoals deze!!Het is afkicken van digiites..iedereen kan het!

 45. @ Tycho, eisen zei ik, ze moeten opgeëist worden, het is hun taak om ons te beschermen, soldaten ook, er was in België 1 soldaat, ze hebben hem al vermoord! In Canada was er ook 1 soldaat, die hebben ze als deserteur opgepakt & de gevangenis in gestoken. Wij moeten politie & leger opeisen! Als ze weigeren zijn ze collaborateurs met de bezetters!

 46. Een goed artikel.
  Dit is een dodelijk “ spoor “ van de grote misdaad die de wereld treft.
  Wat ook onweerlegbaar is zijn de statistieken van de overheid zelf met de behoorlijke “ oversterfte” ( zie CBS )

  Het is wonderlijk dat nu er zo weinig Corona patiënten in het ziekenhuis liggen en er relatief zo weinig besmettingen zijn ( dit loopt wel weer langzaam op ) dus zo weinig mensen direct overlijden AAN Covid , juist op dit moment toch zoveel meer mensen overlijden dan normaal in deze tijd van het jaar.
  Dit is per week te zien in de overheids statistieken.
  Dit noemt men “ oversterfte”

  Dus minder Corona patiënten —— Meer doden…. Hoe kan dat.
  Heeft de minister hier geen vragen over….nee hij heeft geen enkele respect voor de niet gevaccineerden.
  En de doden vallen in ALLE LEEFTIJDSGROEPEN zowel ouderen als jongeren alhoewel het mij opvalt dat het momenteel meer ouderen zijn… Maar deze mensen zijn ook het eerste gevaccineerd. Je ziet nu ook 60-Gers en 50- Gers en zelfs jongeren zomaar overlijden.
  Je zou kunnen zeggen dat deze “ oversterfte meebeweegt met het tijdstip van vaccinatie “

  Het is vreselijk wat er gebeurt.
  De ouderen hebben de Corona golf overleefd, zich ter goeder trouw laten vaccineren, en nu sterven ze “waarschijnlijk” aan de bij werkingen van de vaccinatie. ( waarschijnlijk : want niemand wil het onderzoeken )

  Waarom wordt deze misdaad niet gestopt.
  Deze mensen, en trouwens alle gevaccineerden, zijn de proefkonijnen ( vergeef me het woord) van de farmaceuten.
  De farmaceuten hebben de “ vaccins “ niet getest op dieren.
  En aangezien het vaccin zich nog in de derde fase van het onderzoek bevind: zijn wij PROEFKONIJNEN.
  Het is een geheel nieuwe techniek van vaccineren, mRNA en er werd alleen gekeken of er antistoffen geproduceerd werden en hup de handel in.
  Het gaat hier wel om MENSENLEVENS !
  En minister de Jonge geeft de farmacueten toestemming om ons , de bevolking, als proefkonijnen te laten gebruiken. En als we niet naar hem luisteren heeft hij geen enkel respect voor ons. !

  De regering propageert dit bij monde van onze minister. Hij heeft “ geen greintje respect voor degene die zich niet laten vaccineren, geen enkel respect. “ dus geen respect voor burgers die, naar nu blijkt , angst hebben voor deze zeer verdachte mogelijk dodelijke methode.

  Artsen in ziekenhuizen worden geconfronteerd met bijzondere vormen van uitzaaiingen lijkend op metastasen bij kanker.
  Maar het primaire gezwel zoals bij kanker ontbreekt. Het zijn Spike eiwitten die zich vastzetten in de organen waardoor de organen niet meer goed functioneren.
  Weer anderen patiënten krijgen te horen dat het een bijzondere vorm van agressieve reuma is, die dodelijk is, met veel zenuwpijnen enz enz enz . ( kennis van mij )
  Op den duur zal er toch openheid moeten ontstaan over deze dodelijke mRNA middelen.

  Dr Mike Yeadon , de vroegere vaccin ontwikkelaar van Pfizer zei: dat binnen 3 tot 5 jaar vele mensen zullen overlijden. Ten gevolge van deze vorm van “ vaccins”.
  Het begin ( tijdstip van overlijden )van deze uitspraak komt wel heel snel, hoe lang gaat dit nog duren voordat de regering hun ogen opengaan. En zullen ingrijpen…… zullen ze dit ooit doen ??
  Want dit kan nooit onder de pet blijven.
  Dus nog meer doden??? meneer de Jonge…. Weet u wel waar u mee bezig bent.
  Wie is hiervoor verantwoordelijk?
  Het is een groot wereldwijd complot. Ik heb het nooit willen geloven , maar het openbaart zich steeds meer in die richting.
  Bereid uw huis, want Gij zult sterven.
  God heeft Zijn eengeboren Zoon gegeven opdat een ieder die in Hem geloofd niet verloren zal gaan maar eeuwig met Hem zal leven. Ons aardse huis kunnen ze afbreken maar mijn ziel behoord de Heere toe.
  Pas goed op uzelf. Probeer gezond te blijven.
  ( ik las trouwens op Frontnieuws .com een artikel over Quercitine dat dit ook helpt bij Covid 19 en dit is vrij in de handel te verkrijgen dus ga op zoek naar het artikel en het medicijn ik zal het nog opzoeken en melden, het geeft je rust als je wat in huis hebt. 😉)
  Shalom
  Anna

 47. Ik merk in mijn omgeving helemaal niets van die dramatische dodentallen. Misschien moet je eens vragen hoeveel mensen in hun eigen omgeving nu doden hebben kunnen tellen?

 48. Let ook even op het aantal openstaande vacatures momenteel. Explosief gestegen, weliswaar vanwege een aantrekkende economie. Toch is of wordt de inflatie vrij hoog, waardoor de koopkracht ongetwijfeld wat afgenomen is of zal afnemen. Dus ik vraag mij af, of je dan wel kunt spreken van groei als het consumentenvertrouwen niet explosief is gestegen en dus iedereen er op achteruit is gaan (uitzonderingen daar gelaten). Ik lees vacatures waarin wordt aangegeven dat men op zoek is naar een nieuwe werknemer i.v.m. dat de voormalige medewerker met pensioen is gegaan. Een vraag: is deze persoon überhaupt met pensioen gegaan óf is deze persoon recentelijk overleden (vanwege het vaccin?) ??? Normaliter worden altijd nieuwe werknemers aangetrokken, voordat een oude werknemer met pensioen gaat (denk aan een inwerkperiode). Zomaar ‘wilde’ gedachten, gratis en voor niets. Hopelijk is er niets aan de hand, maar ik vroeg mij dit zo af. Lees ook: https://www.accountant.nl/nieuws/2021/8/randstad-aantal-vacatures-flink-toegenomen/

 49. Wat is er precies met de PCR-testen aan de hand behalve dan dat ze misschien een vertekende uitslag kunnen weergeven. Iets met DNA afname heb ik ergens gelezen of gehoord??
  Wie kan en of wil dit nog even duidelijk aangeven?

 50. De mensheid heeft binnenkort dus geen enkele keuze meer.
  Met het vaccin word je chronisch ziek alvorens te overlijden, of je bent snel dood kort na de prik.
  Zonder vaccin kun je eveneens niet overleven, omdat je dan wordt afgesloten van je bankrekening.
  En zonder geld overleeft niemand.

 51. Beste Xander team,
  Waarschijnlijk plaatst ik dit ‘off-topic’ en zet U het maar juist.
  Sinds jaren lees ik jullie site en vooral de commentaren onder de artikels. Wat mij hierbij opvalt is dat er minder naar het verleden wordt gekeken.
  Zoals U wellicht weet herhaald de geschiedenis zich; voor mij is covid dus niets nieuws maar een andere marketing en met een mooiere verpakking.
  Het vaccin is een telling van de bevolking op wereldschaal, de negatieve effecten ervan is een bijkomend pluspunt vermits er meer spontane abortussen zijn of ‘hybride’ baby’s geboren worden.
  Waarom:
  Koning Herodes hoorde van de wijzen uit het oosten dat er een koning der Joden geboren zou zijn. De wijzen werden naar eigen zeggen geleid door een ster. Herodes gaf de wijzen de opdracht het kind te vinden en hem hierover te informeren, opdat ook hij hulde zou kunnen gaan brengen. De wijzen werden in de nacht dat ze bij het kindje Jezus geweest waren in een droom gewaarschuwd niet terug te keren naar Herodes. Ze trokken via een andere route terug naar hun land. Toen Herodes merkte dat hij door de wijzen uit het oosten misleid was, zond hij manschappen uit om alle jongetjes van twee jaar oud en jonger om het leven te brengen.

  Jozef kreeg in een droom een waarschuwing van een engel om samen met Maria en hun baby te vluchten naar Egypte, omdat Herodes onderweg zou zijn om het kind te doden.

  Ik weet dat het wat kort door de bocht is om hier een gevolgtrekking van te maken maar…
  zoals het gezegde :
  Indien de duivel in een wijwatervat valt maakt hij sprongen zoals een bok….
  Dit is wat ik nu zie.
  Bij leven en welzijn, tot een volgende keer,
  KT.

 52. XB: Arresteren en opsluiten! wie moet dat doen? Ik heb al weken haast geen politie op straat gezien in Amsterdam. Zitten ze zich soms te schamen op het politiebureau of maken zij zich gereed om paraat te zijn voor de volgende ronde burgers in elkaar slaan. De naam politie stinkt tegenwoordig al net zo rot als hun vroegere de naam: nl. Schobbejakken.

 53. 1 tot 10 % op bijwerkingenformulier , 20 x 26.000 maakt 520.000 doden, Sorry

 54. Einde,
  en dan nog beweren dat dit niet het teken van het beest zou kunnen zijn, zeker de mogelijkheid open houden !!
  Hoe dom moet je zijn, Einde

 55. Dus X 100 was niet echt overdreven? Trouwens kunnen we echt wat met hun cijfers? Hebben we die wel nodig, het is onwettig om wat dan ook met geweld te pushen! Er is straks 2 jaar geen killer griep bewezen, dus die druk op priks is totaal buiten kwestie, zet nu maar eens druk op de onderdrukkers, de medisch bedrog fascisten van de partijpolitieke criminele maffia! Dus eis van de politie om hun plicht te doen & hen te arresteren & op te sluiten!

 56. Quote: ‘Daar zie je een verrassende uitkomst: bovenaan staat Nederland, dat met 17,3 miljoen inwoners maar 3,9% van de totale EU bevolking (ruim 450 miljoen) vormt. Wij zorgen echter wel voor 23,2% van de meldingen. Kennelijk doen we hier iets goed, we melden meer dan in andere landen.’

  Stel nu dat dit BEWUST zou zijn GEPLAND, dat NL een VOORBEELD functie heeft gekregen die EU/WHO zou kunnen gebruiken om hun verdere injectietraject uit te kunnen rollen, “want kijk naar NL, ratio aantal ‘officiële’ doden extreem laag t.o.v. aantal meldingen!”.

  Er zijn -dacht ik- overzichten per land in omloop wat de beoogde de-populatie (genocide) in miljoenen mensen reductie per land zou moeten inhouden. In die doelen per staat NL vermeld met nagenoeg +/-0 mutatie… daarbij past toch dit bedenkelijke NL-voorbeeld?!

 57. Dank voor het artikel Xander. Het gaat nu heel snel. Maar never nooit niet dat ik dat spul neem.

  Deze video van een Russische arts laat nogmaals zien wat erin zit: bewegende aluminium/carbon wezens met tentakels. Zal mij niet verbazen als dit AI technologie is of desnoods alien technologie, wat ook niet ondenkbaar is zolangzamerhand.

  Niemand weet waar dat voor dient, de arts denkt dat het in staat is om te groeien en eitjes te leggen. Ook bijzonder: van de drie flesjes vaccins had er eentje alleen een zoutoplossing. Dus niet iedereen krijgt zo’n beest ingespoten.

  Wat gebeurt er als de vax mensen “aan” worden gezet? Voor het eerst kreeg ik het gevoel dat het helemaal niet uitmaakt of we het vaccin wel of niet nemen, aangezien mensen met zo’n wezen in zich zeer waarschijnlijk tot gruwelijke dingen in staat zullen zijn.
  Kijk en oordeel zelf:

  https://www.bitchute.com/video/eOLfW17dSeBI/

 58. Ik ben er ook van overtuigd dat er mensen sterven aan de gen-injecties, maar de aantallen die hier gepresenteerd worden lopen een beetje te veel op. Op de website van EuroMomo kun je zien dat er afgelopen zomer een (tot nu onverklaarbare) oversterfte is van ongeveer 10%, dwz 5.000 mensen per week. In acht weken tijd zijn dat dus 40.000 mensen geweest. De helft daarvan zou dan door de ‘vaccinaties’ veroorzaakt kunnen zijn, hetgeen aardig overeen komt met de meldingen.

  Echter als er 94% onderrapportage zou zijn en er werkelijk een half miljoen mensen extra overleden zouden zijn aan de injecties moet dat zichtbaar worden in de statistieken. Dit jaar zijn er volgens EuroMomo 210.000 mensen meer dan normaal overleden, en dat is inclusief de winterperiode met de coronaslachtoffers. Vergelijk dat met het heftige griepjaar 2018 met 160.000 oversterfte en 2020 met 230.000 oversterfte rond september. Je ziet dan dat de genoemde 454.000 extra vaccindoden niet reëel is.

  Blijft het gruwelijk dat er zoveel doden en gewonden vallen door een experimenteel vaccin, dat is ronduit misdadig.

  Zie ook dit artikel: https://www.ninefornews.nl/oversterfte-in-europa-bij-75-minners-explosief-gestegen-in-vergelijking-met-coronajaar-2020-zorgelijk/ waar ook enige grafieken te zien zijn waaruit blijkt dat met name onder 75-minners de oversterfte stijgt.

Comments are closed.