‘Global Mega Trends’ consulting rapport voorziet transhumane mensheid in 2030

Afbeelding: (2).

—————————————————————————————————————————————-

‘Alomtegenwoordige’ 6G gaat mensen en machines vanaf 2030 volledig integreren

—————————————————————————————————————————————-

Uit reacties op mijn recensie van het boek ‘‘De werkelijkheid zoals we die waarnemen’ van onderzoeksjournalist Martin Vrijland bleek dat nog maar weinig mensen kunnen geloven dat de hele mensheid in sneltreinvaart in een transhumane samenleving wordt gedrongen. Het nieuwe rapport ‘Global Mega Trends to 2030’ van consulting firma Frost & Sullivan bevestigt echter Vrijlands voorspellingen, en voorziet dat die ‘The Matrix’ achtige techno/trans-mensheid al in 2030, dus over slechts een dikke 10 jaar, realiteit zal worden.

De technologische ontwikkelingen gaan zo razendsnel, dat het jaar van de ‘singulariteit’ van futurist Ray Kurzweil, het jaar waarin de mensheid opgaat in een The Matrix achtige virtuele wereld-simulatie, steeds naar voren wordt gehaald. 2050 werd 2045 en 2040, en nu dus mogelijk al vanaf 2030.

Frost & Sullivan ziet hiervoor 12 belangrijke trends:

 1. Transhumanisme: De mensheid beleeft het begin van een op technologie gebaseerde evolutie die ons complete wezen ongekend snel zal veranderen, waardoor de vraag wat een mens precies menselijk maakt steeds belangrijker wordt.
 2. Autonome wereld: Automatisering zal zich uitbreiden van fabrieken en distributiecentra naar logistiek en vervoer, de industrie, de luchtvaart en ‘smart home’ infrastructuur. Alles wordt volledig geautomatiseerd en ‘intelligent’ gemaakt.
 3. ‘Connected Living’: Video, audio en data diensten zullen rond 2030 naadloos en ‘alomtegenwoordig’ met elkaar zijn geïntegreerd.
 4. Industrie 5.0: Door de samenwerking en integratie van mens en machine ontstaat een iconische transitie naar ‘industrie 5.0’, die gericht is op extreme aanpassing aan, en personalisatie van ieders individuele wensen.
 5. ‘Digital Reality’: ‘Augmentend’ en ‘Virtual’reality technologie zal zich rond 2030 verder ontwikkelen naar een alomvattend virtueel ‘Total Reality’ continuüm, oftewel de simulatie (in de huidige simulatie) waar Martin Vrijland over schrijft, en die mensen in staat zal stellen hun bewustzijn te uploaden naar een ‘The Matrix’ achtige digitale wereld.
 6. Heterogene samenleving: Een heterogene samenleving met complexe behoeften zal de zakelijke modellen van diverse industrieën veranderen. Martin Vrijland verwacht juist een homogene ‘transgendere’ samenleving waarin de verschillen tussen geslachten, genders, rassen, religies en zelfs leeftijden zullen zijn uitgewist door ze met elkaar te laten versmelten.
 7. Data wordt de olie van de 21e eeuw: Data wordt net zo belangrijk als olie. Men verwacht miljarden tot nu toe niet aangeboorde klanten en daardoor nieuwe inkomsten (wat mede wordt gedaan door de Derde Wereld en de Eerste Wereld door middel van massa immigratie in elkaar te laten opgaan).
 8. Intelligentie digitale assistenten gaan het dagelijkse leven in alle facetten en omgevingen ‘optimaliseren’ en ‘personaliseren’. (In realiteit kunt u verwachten dat deze ‘assistenten’ u op alle gebieden ‘aanwijzingen’ gaan geven die u zult moeten opvolgen, als u niet bestraft wilt worden of bepaalde ‘privileges’ (zoals een huis, een baan, een inkomsten, toegang tot vervoer en energie) wilt verliezen.)
 9. ‘Uberisering’ van industrieën: Peer-tot-Peer (P2P) diensten gaan diverse niet-traditionele toepassingen veranderen en transformeren. Met ‘uberisering’ lijkt te worden bedoeld dat mensen elkaar zonder tussenkomst van bedrijven directe diensten gaan verlenen, zoals nu al met Uber (taxi vervoer) wordt gedaan.
 10. Het ‘Zero World’ concept omvat een mega visie over een ‘Zero Concept’ wereld waarin bedrijven de manier waarop zij innovatie plegen en producten en technologieën ontwikkelingen compleet zullen veranderen, zodat er een ‘klimaatneutrale’ samenleving (met ‘zero’ emissies) ontstaat waarin producten volledig worden hergebruik. Zero Concept kan ook slaan op het ontwikkelen van ‘kale’ basisproducten die vervolgens geheel naar persoonlijke wens kunnen worden aangepast.
 11. Platform Economie: De grote tech-giganten zullen samenwerken bij de opbouw van een divers digitaal ‘ecosysteem’ dat de totale infrastructuur waarop de huidige platforms zijn gebouwd zal omvatten.
 12. ‘Zero Vertraging’: 5G is nog niet eens ingevoerd, of de opvolger, 6G, wordt (in Nederland) al ontwikkeld. 6G moet rond 2030 worden geïntroduceerd. Daarmee zullen werkelijk alle apparaten in ons leven in ‘real-time’, dus met slechts een vertraging van luttele microseconden, met elkaar worden verbonden. (En niet alleen onze auto’s, huizen, computers, wasmachines, smartphones etc.etc., maar ook onze breinen en lichamen. 6G zal het mogelijk maken om met behulp van ingebrachte nanotechnologie en enzymen op afstand direct in te grijpen in het menselijk lichaam. Dat kan positief zijn, zoals het tijdig voorkomen van een hartaanval, maar ook negatief, zoals het ‘corrigeren’ en uitschakelen van mensen met ‘dissidente’ opvattingen of ‘foute’ gedragingen. Overigens wordt dit in principe al met 5G mogelijk gemaakt, zoals we onlangs al enkele malen schreven.)

Het enige wat deze technocratische tirannie (want u dacht toch niet ècht dat dit alles alleen wordt ontwikkeld om ons leven makkelijker en prettiger te maken?) nog zou kunnen stoppen is een massaal ontwaken, een massale bewustwording, uitlopend op een pro-menselijke renaissance en een definitieve breuk met de Luciferiaanse virussimulatie die ons gevangen houdt, en die ons rond 2030 in een eeuwige digitale slavernij  wil  duwen waaruit ontsnappen onmogelijk is. (Voor een uitgebreide en onderbouwde uitleg verwijs ik u andermaal naar Martin Vrijlands boek ‘De werkelijkheid zoals we die waarnemen’).

 

Xander

gebaseerd op (1) Zero Hedge

(2) Afbeelding: Pixabay (rechtenvrij)

Zie ook o.a.:

20-12: Kritiek op transgender agenda in VS en Engeland bestraft met ontslag en gevangenisstraf
10-12: Iedereen zou ‘De werkelijkheid zoals we die waarnemen’ moeten lezen
07-12: Studie toont verminderde vruchtbaarheid, hersenschade, slaapgebrek en gedragsverandering door WiFi en 5G aan
12-11: 5G toch een wapen? Patent aangemeld voor gedachtecontrole via microgolven
06-11: Omnigeweld: ‘Samenleving wordt door technologie voor iedereen extreem onveilig’ (/ Oxford filosoof: ‘Enige manier om wereldwijde catastrofe te voorkomen is een universeel en allesomvattend controlesysteem’)
03-11: Zelfs Scientific American schrijft dat 5G bedreiging is voor volksgezondheid
01-11: EU begint China te kopiëren: Automatische gezichtsherkenning op Franse scholen
31-10: Kunstmatige intelligenties nog mijlenver verwijderd van vermogen menselijke hersenen
04-10: Totale controle: China voert verplichte gezichtsherkenning internet en smartphones in
26-09: ‘Gedachtencontrole technologie wordt heimelijk uitgetest op bevolking’
21-08: Minister stad Brussel hield 5G tegen omdat ‘mensen geen proefkonijnen zijn’
17-04: ‘5G verandert menselijk lichaam in interne antenne en frituur ons langzaam’
31-05: Techno-tirannie: De ijzeren vuist van de totale digitale controlestaat komt eraan (/ ‘Dit is geen vrijheid, dit is geen vooruitgang, maar een enkele reis naar levenslange opsluiting in een elektronisch concentratiekamp’)
10-02: Groep wetenschappers waarschuwt dat 5G netwerk mensen en dieren ziek maakt

2018:
19-08: Volgt de EU in 2020 China met invoering sociale score en totale digitale controle staat?

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

27

 1. @Xander Het staat hier vol met godsdienstige opmerkingen/discussies bij de reacties hier,heel irritant. Waarom word dit ondanks je regel hieronder,toch toegelaten?
  “*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum verder te praten.”

 2. @Nieuw Begin
  Ik zie het net als u. Zoals altijd verloopt de toekomst anders dan de huidige toekomstvoorspellers. Al Gore zei dat er geen sneeuw meer zal vallen, maar gaat niet naar IJsland met de 9 m sneeuw die er gevallen is en zijn er meer voorbeelden. Maar wat heeft ons onvolprezen nieuws de laatste maanden gemeld over de humanitaire rampen in Congo en Namibië? De eerste overspoeld en de tweede veel te droog. Hongersnood? Er is op Wikipedia een goed artikel over de gevolgen van een vulkaanerupsie in het jaar 536 AD. Wat zouden de gevolgen zijn als er nu zoiets gebeurt, m.i. hetzelfde als toen. Het klinkt bekend hongersnood vreselijke ziektes. Volgens bepaalde wetenschappers heeft de activiteit van de zon invloed op de seismische activiteit op aarde. Ik houd mij vast aan de enige echte Profeet die waarschuwde op de tekenen van de tijd te letten.

 3. Heb niet de indruk dat het zo een vaart zal lopen als dit artikel suggereert. De aarde nadert de grenzen van zijn natuurkundige/ biologische en chemische opties, de volkeren naderen de grenzen van hun bestaansmogelijkheden, het Midden Oosten bewapent zich in rap tempo en de vuist waarmee Kan Abel vermoordde is high tech geperfectioneerd.
  En al zou er een vorm van trans-humane mensheid komen dan geloof ik niet dat dit heel universeel zou zijn gezien de ontzagwekkende tegenstellingen in de economische /financiele wereld tussen alleen al noord-zuid.
  Ik hecht meer waarde aan Einsteins opmerking over hoe de derde wereldoorlog utigevochten zou worden…Einstein antwoordde: hoe de derde wereldoorlog zal worden uitgevochten weet ik niet maar de vierde doen we weer met knuppels.

  Wel geloof ik in de toekomst van een bekeerd Jodendom dat samen met Egypte en Assur een zegen zal worden in het midden der aarde: leest u Jesaja 19. En leest U Hosea 6 vers 1-3.
  De richtingaanwijzers die de Allerhoogste in de geschiedenis heeft geplant, ook de richtingaanwijzers opgetekend in het Oude Testament door de profeten op wie de Geest van Jezus Christus rustte, die richtingaanwijzers blijken telkens opnieuw de eeuwen te trotseren! Eenmaal wordt elke profetie door de Here vervuld..ook alle woord dat is gesproken over een universele vrede wereldwijd, een Loofhuttenfeest, voor alle volkeren waarin de volkeren elkaar de zegen zullen toebidden in Hem. Best mogelijk dat in die tijden er een soort innige verwevenheid is bedacht tussen mens en machine maar heeft u wel eens bedacht hoe de gemiddelde Middeleeuwer onze tijd zou hebben bezien? Dat we op de maan zouden komen, dat we realtime vergaderen met elke denkbare plaats op aarde, dat er antibiotica waren, dat we sneller kunnen gaan dan de geluidsbarrière, dat we atomen kunnen splitsen en kunnen laten fuseren?
  God is de Schepper van Hemel en aarde en Zijn verstand is niet te doorgronden, Zijn wegen zijn hoger dan de onze, en Hij is helemaal niet karig als Hij Adam en Eva een Paradijs schenkt waar Hij hen in de avondkoelte wil ontmoeten als een Vriend en Vader.
  We gaan het alles zien, dat van die transhumane mensheid maar de politieke en economische nuchterheid en ook en vooral de religieuze mores van die dagen zal wel grenzen stellen een de fantasie van de intellectuele elite van 2030!

 4. De wereld is al gek genoeg, die Martin Vrijland heeft geprobeerd in de huid te kruipen van Michael Newton…. ! Al zittend op zijn Perzisch tapijtje lacht deze Michael de hele wereld uit. Ja, ervaringen uit ‘vele vorige levens’ moeten de toekomst voorspellen. Niemand sterft …. , komen terug in een ander ‘licht’ , genetica stapelt zich als maar op. Kijk als nuchter mens de huidige ‘stand van zaken, het lijkt wel op alien-verering. De wereldpopulatie explodeert ; iedereen is er al geweest. De domheid viert hoogtij, wijsheid van het woord komt uit vorige levens…. . De nieuwe mens bestaat uit algoritmes.
  Make it a little, misschien moet de ‘toekomst-mens’ zich over zo’n honderd jaar gaan bezinnen of er nog mensen bestaan met een stel goede hersenen. Mensen die nog vrij zijn van idiote, aangeprate levenswijzen. Geen mutaties in lijf en leden, waar de geest nog helder is. Heel misschien vinden deze, totaal verwarde bewoners daar nog een gezond DNA, wellicht is dan een reset van de huidige mens nog mogelijk.

 5. Ik denk niet dat het zover zal komen omdat dat God vóór 2030 zeer waarschijnlijk zal ingrijpen met oordelen

 6. Ik zou het niet beter kunnen schrijven, zeer goed artikel, ik geloof ook dat dit voor een groot deel ons te wachten staat, arme samenleving. Shalom

 7. @ Ramshoorn
  Ben het eens met uw reactie. Het is en blijft een wereld verloren in schuld.
  Alleen Jezus kan ons behouden. “Kom Heer Jezus, kom”

 8. Tot nu toe heeft geen enkele technologie de mens kunnen bevrijden van domheid. Elke technologie maakt de mens afhankelijk. Hoe meer technologie, des te meer afhankelijkheid. Het vreselijke is dat technologie door de keel wordt geduwd. Weiger je, dan kost het je heel veel.

 9. Waar maak je je druk om want christenen zijn weg voordat de ellende begint, want wij gaan niet door Gods toorn heen. Alleen de rest gaat er doorheen dus ze doen maar en mensen kunnen nog makkelijk gered worden door geloof in Jezus wetende dat je een zondaar bent die redding nodig heeft.

 10. Lees de boeken van hennoch ,
  “De gevallen de engelen onderwezen de mensen”
  Veel tovenarij in de baal-cultus is techniek (nationaal geografic canal) er zijn potten met teer met een zinken en loden staven ontdekt, batterijen?

  Wetenschap en kennis komt van de gevallen engelen in ruil voor sex, waaruit de giganten zoals herculus en goliath door geboren werden, ga maar eens googlen, er is schedel ontdekt zo groot als een Volkswagen kever, waarom hoor je wel over dinosaurussen en niet over deze vondsten.

  “Wetenschap voor de mens begint met vast leggen van je ervaringen, maakt niet uit of die goed of fout geïnterpreteerd is.”

 11. Wie doet het licht dan uit
  Ik begrijp hier uit dat dat dus automatisch gaat, hoef ik mijn dus geen zorgen maken dat het licht aanblijft terwijl wij er niet meer zijn 😀

 12. Alle politieke en religieuse systemen die toegespast zijn in de wereld en nadien verdwenen, hebben hun stempel blijven drukken gedurende vele generaties op die volkeren.
  De religieuse of godsdienten zijn de hardnekkigste en blijven het langst in de geest van de mens hangen.
  Hebben al deze pogingen , de mens van de natuurlijke instinkten van onze voorouder de aap, kunnen verwijderen.??
  De weg naar mens zijn, welke zijn instincten beter onder controle houd is nog verre van gelukt zelfs naar duizende jaren.
  Als er nu een oplossing zou zijn om dat dierlijke instinkt te kunnen uitschakelen om een evenwichtig ding te maken.
  Waarom niet! Tegen houden zal niet gaan. Laat ons er positief over denken. Zal het nieuwe ding ongelukkiger zijn als individu? Zal de maatschappij er beter op worden? Allemaal onbeantwoorde vragen die alleen gekend zal zijn nadien.
  Als een nieuwschierige met open geest maak ik mij geen zorgen.

 13. Het grootste=domste deel van de bevolking wordt nu al, zonder dat het daar enig besef van heeft, gemanipuleerd en gehersenspoeld door de mainstream media.

  Zodra iedereen bij Wet een persoonlijke A.I. ‘raadgever’ op maat toegewezen krijgt, zullen de mogelijkheden om de bevolking ‘politiek correct’ te manipuleren onvoorstelbaar groot worden.

 14. Zelf heb ik singularity is near gelezen.
  Kurzweil geeft hierin aan dat ‘we’ rond 2030 onsterfelijk zouden kunnen worden.
  Singularity (computer net zo intelligent als mensen) vindt dan 10-15 jaar later plaats.
  Dit is wel een boek uit 2005, dus nog voor de phone revolutie en de bigdata revolutie.
  Hij schreef dit boek toen hij rond de 55 was en hij gaf aan dat hij mbv van wetenschappers allerlei voedingssupplementen slikte om zo jong te blijven. Hij gaf aan dat dit heel goed werkte, want zijn arts vond dat hij een lichaam van een 40-jarige had.
  Hij geeft ook aan dat mensen lineair denken, maar dat de veranderingen exponentieel gaan.
  Dus de veranderingen gaan steeds sneller snel in plaats van rechtlijnig snel.
  De Artificial Intelligence zoals die nu steeds meer gebruikt wordt zorgt ook voor steeds grotere versnelling van de veranderingen.
  De gerenommeerde MIT heeft in een studie aangegeven dat men verwacht dat voor 2024 8% van de banen in Azië zullen zijn verdwenen.
  Zo zijn er nog meer studies van zeer gerenommeerde instituten die dezelfde kant op wijzen.
  Blijf je focussen op de Enige Waarheid!

 15. Een mes kan voor goed en kwaad gebruikt worden net zoals bovenstaande technologieen. Omdat een technologie misbruikt kan worden dan wil dat toch nog niet zeggen dat we het niet zouden moeten ontwikkelen terwijl er meer voordelen aan verbonden zijn dan nadelen.

  De technologische vooruitgang kan niemand stoppen, maar we kunnen er wel intens voor waken dat het alleen voor goed gebruikt wordt.

 16. Trans humane mensheid zal zijn uiterse gestalte krijgen tijdens de 7 jarige Grote Verdrukking, dat te samen met legioenen demonen, die vanuit de hemelse gewesten op de aarde zullen worden losgelaten en de aarde zullen veranderen in een mondiale hel als onderdeel van rechtvaardige gerichten van de Eeuwige. Daarna komt de Messias om 1000 jaar te regeren met Zijn heiligen.

 17. Nooit geweten dat op deze site reclame gemaakt wordt voor een boek. Ik denk dat het ook niet aan de straatstenen te slijten is want het is onleesbaar.
  Vanaf Xandernieuws bestaat lees ik de artikelen maar nog nooit een artikel gezien dat niet te begrijpen is. Dit is het eerste.
  @ Piep
  Kain sloeg Abel dood maar deze moordenaar was het die een stad ging bouwen en zijn zonen hadden allen specialiteiten zoals wapens smeden enz.
  Set, de derde zoon van Adam en Eva, die daarna geboren werd daar hoor je niets over.
  De techniek kwam dus van deze moordenaar.

 18. ‘Alomtegenwoordige’ 6G gaat mensen en machines vanaf 2030 volledig integreren?” Slik…!

  Noach leefde in een nog ergere tijd dan wij nu. De wereld was toen vol geweld! Maar…God koos hem en zijn vrouw, zijn drie zonen met hun vrouwen uit om de wereldwijde Zondvloed te kunnen overleven. Hij kreeg honderd jaar de tijd om een ark voor zich en de dieren te bouwen. Alle details in Genesis 6 t/m11.

  Nu leven we weer in een tijd waarvan de meeste burgers bewust zijn dat het met onze planeet en vooral met al haar verwaande bestuurders en burgers slecht gaat aflopen. Is er voor wakkere burgers net als Noach en zijn familie toen ook nu hoop op redding?

  Waarom noem ik Noach? Omdat Jeshua, de Zoon van God hem tweeduizend jaar geleden al als metafoor voor de eindtijd noemde waarin we nu echt met zijn allen terecht zijn gekomen:

  Matteüs 24:37 (NBG51) Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.

  Hoe die komst zal zijn, wordt perfect beschreven in Openbaring 19. Jeshua zal vechten als een leeuw tegen al die boosdoeners die ons en het joodse volk het leven zuur maken. Hij zal overwinnen en vele kronen dragen. Ik geloof daarin en maak me net als Noach niet druk over wat er allemaal kan gaan gebeuren. Nu is Jeshua, de Zoon van God de Ark van ons behoud!!!

  Details 2 Petrus 2 en 3.

 19. Dan toch weer alleen voor de kudde in de eu, denk niet dat de andere “beschaafde” delen en religies, van de wereld dit zomaar over zich heen laten gaan.!

 20. Ik herinner mij de film met Soan Connery in de hoofdrol waarin hij onderzocht hoe monikken in een Bergklooster zijn vermoord.

  De grote vijand van vooral één kloosterling was wetenschap …

  Nù kan men zeggen : technologie (bestuurd door lucifer ?)

Comments are closed.