Wordt de nieuwe Microsoft DNA data opslag en manipulatie tech reeds in Covid-19 vaccins verwerkt?

—————————————————————————————————————————————–

‘Technologische revolutie met grotere impact dan opkomst moderne computers in 20e eeuw’ – Vermaarde Franse filosoof Foucalt waarschuwde zo’n 40 jaar geleden al dat ‘regeringen uit zijn op biomacht: macht over alle aspecten van het leven’

—————————————————————————————————————————————–

Begin deze maand deed op diverse websites een artikel de ronde waarin werd gesteld dat de Covid-19 vaccins nieuwe Microsoft technologie bevatten waarmee ons DNA als opslagmedium zou kunnen worden gebruikt, en zo ook zou kunnen worden veranderd. Na research ben ik tot de voorlopige conclusie gekomen dat deze nieuwe technologie waarnaar verwezen wordt vooralsnog niets te maken heeft met de in de huidige Covid vaccins gebruikte mRNA instructies. Desondanks zijn er duidelijke overlappingen, en dient ook nu de vraag gesteld te worden in hoeverre deze – op zichzelf veelbelovende tech – door overheden misbruikt kan worden om de mensheid naar eigen inzicht te (her)vormen en controleren.

Het idee om DNA als data opslag te gebruiken lijkt bijzonder aantrekkelijk. DNA (met als vier belangrijkste nucleobasen C(ytosine), G(uanine), A(eninen) en T(hymine)) is extreem stabiel, en kan in de kleinst mogelijke ruimte enorme hoeveelheden data in 3D opslaan. Alle cellen in een menselijk lichaam bevatten 100 zettabyte informatie – méér dan de complete mensheid tot nu toe in digitale vorm heeft geproduceerd.

DNA kan data eeuwen of zelfs millennia vasthouden, vele malen langer dan bestaande opslagsystemen van (super)computers. Al in de jaren ’90 lukte het om voor het eerst data in DNA op te slaan. De grootste problemen – schrijven, opslaan en lezen van data in DNA – zijn sindsdien opgelost. Inmiddels is de technologie zover ontwikkeld, dat DNA ook snel, goedkoop en zonder fouten te kopiëren is. De kosten hiervoor zijn gedaald van een paar miljard naar onder de duizend dollar.

‘Revolutie met grotere impact dan opkomst moderne computers in 20e eeuw’

In 2016 lukte het Microsoft in samenwerking met onder meer Twist Bioscience om 1 gigabyte data aan onder andere muziekvideo’s en boeken in DNA op te slaan en uit te lezen. Drie jaar later kon de complete WikiPedia erin worden overgedragen. Twist Bioscience heeft reeds een platform ontwikkeld waarmee op massale schaal synthetisch, op silicium gebaseerd DNA kan worden geproduceerd.

Hiermee kunnen opslagsystemen zoals traditionele harddisks en SSD’s in de toekomst worden vervangen door veel kleinere en stabielere ‘DNA drives’, die veel meer data kunnen opslaan dan ooit technisch mogelijk zal zijn met de huidige systemen, en die ook nog eens veel duurzamer zijn.

Volgens Twist Bioscience is er sprake van een aanstaande revolutie die ‘een grotere impact’ zal hebben dan de opkomst van moderne computers in de vorige eeuw. Informatie-tech en bio-tech zullen worden samengevoegd. De ontwikkeling van biotech semiconductors (/ synthetische DNA opslagsystemen) zal ‘deze revolutionaire transitie versnellen. ‘

Niet dezelfde technologie, maar in de toekomst mogelijk ook in mensen toegepast

De mRNA tech die in de Covid vaccins wordt gebruikt om het menselijke lichaam te instrueren het Spike eiwit van het SARS-CoV-2 virus aan te maken, is echter NIET dezelfde als de technologie waarmee (synthetisch) DNA wordt gebruikt als data opslag en -manipulatie. We hebben tot nu toe geen aanwijzingen kunnen vinden dat het menselijke DNA dankzij de mRNA instructies in de vaccins als permanente opslag van data kan worden gebruikt, die naar believen kan worden uitgelezen of gewijzigd.

Toch wijst Twist Bioscience erop dat ‘dezelfde technologieën die nodig zijn voor op DNA gebaseerde digitale opslag direct toepasbaar zijn op biologische gen-synthese, en DNA synthese (‘DNA printing’) in het algemeen.’ Deze technologieën staan aan de basis van zowel gentherapie als de Covid vaccins (die in wezen niets anders zijn dan gentherapie / genetische modificatie), en het kunnen creëren van nieuw DNA en proteïnen (zie bijvoorbeeld ons recente artikel van 24 mei: Wetenschappers maken proteïne waarmee hersenen en gedrag kunnen worden gecontroleerd).

Het lijkt daarom een kwestie van tijd voordat deze ‘DNA-lees/schrijf/opslag’ tech in mensen wordt toegepast, of dat nu openlijk gebeurt of – net als met de huidige Covid-19 gentherapie – ‘verstopt’ in vaccinaties. Zover is het echter nog niet, al gaan de ontwikkelingen razendsnel. Zo staat in het Anonymous artikel tevens een link naar de ook hier al vaker besproken CRISPR(/CAS) gen-editing methoden, waarmee in menselijke genen geknipt kan worden, om daar vervolgens een andere genetische code voor in de plaats te zetten.

Gen-editing in 2020 nog steeds te gevaarlijk geacht voor toepassing op mensen

Deze technologie, die voor het eerst in 2017 op een patiënt werd toegepast, werd (en wordt) oorspronkelijk ontwikkeld om erfelijke ziekten en ook kanker te kunnen bestrijden, en in de toekomst zelfs te genezen en te voorkomen. Dat lijken mij doelstellingen waar niemand bezwaar tegen kan hebben.

Dat deze technologie ook misbruikt kan worden hebben we in eerdere artikelen uitvoerig beschreven. Maar het is net als met atoomsplitsing: je kunt het gebruiken om mensen stabiele en goedkope energie te geven, maar ook om bommen te maken waarmee ontelbare mensenlevens zijn te verwoesten. Niet de tech an sich is fout, maar de handen waarin deze tech terecht komt blijken dat historisch helaas vaak wèl te zijn.

Er zijn dan ook de nodige kanttekeningen bij deze tech te plaatsen. Het Crispr Journal publiceerde in 2020 een paper met de standpunten van meer dan 30 experts ten aanzien van de CRISPR gen-editing technologie. Die is, in tegenstelling tot wat ‘Big Pharma’, politiek en media doen overkomen, in de wetenschappelijke wereld nog steeds omstreden, omdat veranderingen die in menselijke genen worden aangebracht worden doorgegeven aan toekomstige generaties.

In september 2020 concludeerde een internationale commissie die werd gesponsord door de Amerikaanse National Academy of Medicine, de National Academy of Sciences en de Britse Royal Society dat de technologie waarmee genen worden bewerkt (gen-editing) daarom nog niet klaar is om op mensen te worden gebruikt, omdat de wetenschappers nog niet in staat zijn om precieze reparaties of aanpassingen uit te voeren zonder daarbij potentieel gevaarlijke veranderingen te veroorzaken. Veranderingen die bijvoorbeeld auto-immuunziekten en kanker kunnen veroorzaken.

Doelbewust genomen risico met mRNA en nanodeeltjes werd duizenden reeds fataal

Hoewel de nieuwe mRNA vaccins niet exact hetzelfde doen als het hierboven omschreven ‘knip en plakwerk’, komt de basistechnologie op hetzelfde neer: menselijke cellen worden rechtstreeks met geprogrammeerd genetisch materiaal (mRNA) gemanipuleerd, geactiveerd en mogelijk ook veranderd. In het Pfizer/BioNTech vaccin wordt dat mRNA ook nog eens vervoerd door nano deeltjes (LNP’s), die eveneens nog nooit eerder zijn getest of goedgekeurd voor gebruik in vaccins voor mensen.

Minister Hugo De Jonge gaf vorig jaar letterlijk toe dat dit ‘een risico’ is, maar wil desondanks iedere Nederlander er meerdere malen mee injecteren. De ongekende aantallen doden, zieken en gehandicapten die reeds door deze vaccinaties zijn gevallen, lijken hierbij onbelangrijk te worden gevonden. Hij vindt zelfs dat deze vaccins ‘het beste zijn wat ons kon overkomen’.

Een deel van wat dat ‘risico’ inhield is inmiddels wetenschappelijk aangetoond: zowel het mRNA als de aangemaakte spike-proteïnen blijken zich door het hele lichaam te verspreiden, inclusief alle delen van de hersenen, en zelfs ‘geshed’ (uitgeademd) worden en zo de omgeving kunnen besmetten, en dat terwijl politiek en media maandenlang volhielden dat de vaccinaties enkel op de plek van injectie in het spierweefsel zouden blijven zitten.

Het klakkeloos geloven van deze opzettelijke leugen en andere valse beloften dat dit vaccin volkomen ‘veilig’ is, hebben alleen al in de EU en de VS inmiddels bijna 20.000 mensen met hun leven moeten bekopen (stand eind mei), en zijn vele honderdduizenden mensen langdurig of definitief hun gezondheid kwijtgeraakt (en dan hebben we het alleen nog maar over de officiële cijfers, die historisch slechts een klein deel van werkelijke aantallen vaccinslachtoffers weergeven).

Mensen die na vaccinatie zeggen ‘nergens last van te hebben’, hebben volgens deze wereldwijd erkende immunoloog geen benul van de bewezen wetenschappelijke feiten, en kunnen eveneens voor hele nare verrassingen komen te staan. Een collega top immunoloog en kanker/vaccinspecialist uit Canada, die vorig jaar nog $ 230.000 subsidie kreeg voor zijn onderzoek, reageerde geschokt op de nieuwste onderzoeken van Pfizer zelf, en zei dat ‘we een grote fout hebben gemaakt, en mensen met gif injecteren.’

Overheden uit op ‘biomacht’: macht over alle aspecten van het leven

De in 1984 overleden Franse filosoof Michel Foucalt, beschouwd als een van de grootste denkers van zijn vakgebied, waarschuwde dat de regeringen uit zijn op ‘de macht over het leven… Het doel van deze nieuwe machtsvorm, de biomacht, is om het leven te besturen, te waarborgen, te ontwikkelen en te controleren.’ De daarvoor gebruikte methodes zijn indoctrinatie (lett. ‘dressuur’) en disciplinering (oftewel: beloning voor ‘goed / gewenst gedrag’, bestraffing van ‘fout / ongewenst gedrag’).

Dat is allereerst op de scholen en universiteiten begonnen, die ook in Nederland nauwelijks meer ‘onderwijs’instituten zijn te noemen, maar die kinderen vrijwel uitsluitend volpompen met politiek-correcte ‘feiten’propaganda. Leerlingen en studenten is net als wetenschappers kritisch denken en vragen stellen volkomen afgeleerd, en mogen enkel nog de ‘partijlijn’ geloven en verkondigen. Als daar toch van afgeweken wordt, volgen sancties, tot ‘geen /einde carrière’ aan toe.

Het moge duidelijk zijn dat deze methodes, die onderdeel zijn van de totale machtsgreep van de politiek over alle aspecten van ons leven, met de corona p(l)andemie in de allerhoogste versnelling zijn gezet.

De ‘biomacht’ die Foucault voorspelde is dan ook realiteit geworden. Zo krijgen mensen hun (zogenaamde) vrijheid alleen terug als ze zich laten testen en vaccineren. Deze valse belofte van vrijheid, waar de meeste mensen intrappen, is de kern van de vorig jaar in gang gezette medisch-fascistische machtsgreep van het politieke-farmaceutische-tech complex. Mensen die de zeggenschap over hun eigen lichaam en gezondheid willen behouden – een basis mensenrecht -, worden met almaar hardere maatregelen ingeperkt, gediscrimineerd, bedreigd en aangepakt.

 

Xander *


(1) Anonymous*

* Het artikel op Anonymous* is al wat ouder (3 juni) en werd door diverse andere sites vrijwel letterlijk overgenomen, maar er werd – i.t.t. wat de kop suggereerde – geen directe link tussen deze nieuwe synthetische DNA-data opslag technologie en de mRNA tech in de Covid-19 vaccins aangetoond of beschreven. We moeten als alternatieve en vrije media oppassen dat we informatie over deze voor leken ingewikkelde materie zo accuraat mogelijk weergeven, en niet alles wat de afkortingen ‘DNA’, ‘RNA’ en ‘mRNA’ bevat op één hoop gooien.

Zie ook o.a.:

05-06: Fauci Files: Coronavirus al op 11 maart 2020 intern een opzettelijk gemaakt ‘biowapen’ genoemd
04-06: Oprichter Moderna en utivinder mRNA technologie bevestigt dat gevaccineerden spike proteïnene verspreiden
03-06: Wereldwijd erkende immunoloog: ‘Gevaccineerden die zeggen nergens last van te hebben zijn onwetend over de wetenschap’
01-06: Virale immunoloog geschokt na onderzoek werking Covid vaccins: ‘We hebben grote fout gemaakt, we injecteren mensen met gif’
29-05: Covid-19 professor verscherpt toon: Deze pandemie is er om iedereen te merken met een vaccin
27-05: Prominente Covid-19 professor beschuldigt VS van toedekken ‘onvoorstelbare aantallen’ vaccinslachtoffers
25-05: Een greep uit de vele gezichten van slachtoffers van het Covid-19 vaccinatie-programma
24-05: Wetenschappers maken proteïne waarmee hersenen en gedrag kunnen worden gecontroleerd
19-05: Update officiële EU-statistieken: 11.519 vaccinatiedoden en 307.130 niet hersteld
08-05: Prestigieuze pro-vaccinatie Salk Institute impliceert dat de Covid vaccins levensgevaarlijk zijn
05-05: Ook gevestigde wetenschappers waarschuwen nu dat spike eiwit aangemaakt door Covid vaccins zeer schadelijk is en dodelijk kan zijn
29-04: Steeds meer berichten van ongevaccineerden die ziek worden na contact met gevaccineerden
17-04: Bekroonde wetenschapper geeft rechtbank bewijs tegen Pfizer dat Covid vaccins met hulp van Pentagon zijn ontworpen als transhumaan gentherapie wapen ( / Alle mensen moeten komende jaren worden gelinkt aan cyberspace netwerk)
05-03: Deze vaccins zijn het beste wat ons kon overkomen’ – een bloemlezing
02-03: Frans universitair onderzoek constateert ‘tientallen tot honderden keren hogere sterfte door Pfizer vaccin’
07-01: Fase 2 van lockdown totale beschaving en technocratische A.I. machtsovername nabij’

2020:
21-11: Nano deeltjes in Pfizer vaccin volgens minister De Jonge ‘risico’, maar vaccin komt er toch
19-11: Klaus Schwab (WEF) wil wereldwijd verplichte hersenscans en implanteerbare microchips (/ Vaccinpaspoort en hersenscan als je grens over wilt – Implanteerbare microchips koppelen mens aan A.I. – Gedachten lezen wordt business model)
03-09: Implanteerbare 5G nanotech biosensor al vanaf 2021 in Covid-19 vaccins’ (/ Transhumane mens wordt geïntegreerd met wereldwijd digitaal controlesysteem)
06-08: Elon Musks hersenchip die mens aan computers koppelt en emoties controleert bijna klaar (Chip moet mensen al over 5 tot 10 jaar laten samensmelten met A.I. (kunstmatige intelligenties))
16-07: Weer een arts die waarschuwt voor het DNA veranderende Covid-19 vaccin (/ De oude soort mens wordt misschien wel vernietigd, de nieuwe zal totaal worden gecontroleerd en zelfs geen eigen gedachten meer hebben’)

2019:
21-12: ‘Global Mega Trends’ consulting rapport voorziet transhumane mensheid in 2030 (/ Alomtegenwoordige 6G gaat mensen en machines vanaf 2030 volledig integreren’)

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

17

 1. Xander team, het lijkt alsof hier appels met peren worden vergeleken: Messenger RNA is echter wel degelijk onderdeel van de CRISPR-CAS12 methode, waarvoor geen nanodeeltjes nodig zijn, maar slechts een enzym dat het messenger RNA bevat. Na injectie kan dit enzym de juiste DNA string in de levende cel opsporen en de boodschap afleveren als een stukje computer-opdrachtcode aan een cel. Dat zijn wetenschappelijke feiten die al jaren bekend zijn.

  Kortom, de “vaccins” (die geen vaccins zijn, maar genetische manipulatie), maken mensen wel degelijk geschikt voor herprogrammering op afstand middels bijvoorbeeld 5G en CRISPR(2).

 2. Dit is ook precies waarom ik tegen mRNA vaccines ben, ook al zijn de intenties van de makers goed: het is veel te complex.

  Als je iets echt helemaal begrijpt dan kun je het onderwerp van de grond af aan bouwen. En wat hier gebeurd met mRNA is een beetje knippen en plakken net als een tiener die probeert te programmeren. Alleen het gaat hier niet om een school ICT projectje maar de gezondheid van een groot gedeelte van de mensheid.

  En als de vaccin fabrikanten het niet goed met je voorhebben zijn de aanval vectoren oneindig: de mRNA code kan instructies achterlaten voor het maken van elke mogelijke proteïne met als doel schade aan te richten.

 3. Xandernieuws heeft er al eerder over bericht maar toch nog maar een keer:

  “Globale tijdbom” – Eerste geval van postmortaal onderzoek van tegen SARS-CoV-2 gevaccineerde patiënt; “viraal RNA aangetroffen in elk orgaan van het lichaam”

  https://www.frontnieuws.com/globale-tijdbom-eerste-geval-van-postmortaal-onderzoek-van-tegen-sars-cov-2-gevaccineerde-patient-viraal-rna-aangetroffen-in-elk-orgaan-van-het-lichaam/

  We hebben vanmorgen met een specialist in infectieziekten van een ziekenhuis in New Jersey gesproken. We stuurden de autopsiebevindingen naar hem en vroegen naar zijn mening.

  Toen hij een tijdje later terug belde, was hij duidelijk geschokt. Hij zei ons: “U mag me niet bij naam noemen, anders ontslaat het ziekenhuis me”. We stemden ermee in om zijn identiteit te verbergen.

  Hij vertelde ons toen:

  “Mensen denken dat slechts een minderheid van de mensen bijwerkingen van het vaccin krijgt.

  Lees verder in het artikel via de link.

 4. dat men nu aan het experimenteren is met DNA omdat ‘we’ het alphabet ontcijferd hebben wil nog niet zeggen dat je de woorden begrijpt. Wat de wetenschap nu weet van DNA is nog maar een heel kleine basis vocabulaire. En de enige manier om een andere tekst te maken is met letterlijk knippen en plakken waarbij het knippen nogal lomp gaat. Dat is net zoiets als de Mona Lisa gebruiken om je boodschappenlijstje op te kalken.
  Natuurlijk DNA is slechts pen en papier. De logica gebruikt ACTG maar heeft ook diverse soorten ingebouwde foutcorrectie en zelf-replicatie mogelijkheden. Daar komt dan nog de taal bovenop maar daar zitten ook nog allerlei tijdelijke bouwinstructies bij in (de steigers, wat zet ik waar, wie doet wat, volgorde). Dat is nog weer een hoger taal niveau. En dan pas komt wat er gemaakt moet worden (het fenotype dus). Dat zijn allemaal instrumenten waar de Ontwerper mee werkt maar die voor mensen niet te bevatten zijn laat staan repliceerbaar.

  Het schrijven van data op DNA is iets heel anders. Dat gebruikt helemaal niet dezelfde taal, dus niet dezelfde woorden laat staan de grammatica. Je kunt wel een boek opslaan maar met een kookboek kun je geen brood bakken. Daar heb je meel en een oven voor nodig. Natuurlijk DNA bevat zowel de oven als de instucties. Alleen de basis ingrediënten moeten toegevoegd worden.

 5. Inderdaad de computers worden steeds sneller en ook slimmer. Er zijn zelfs van die supercomputers die ook in de weerkunde worden gebruikt en die zeer snel allerlei berekeningen uitvoeren. en het is waar, autocratische regeringen willen je leven domineren, maar ook democratische in zoverre democratie bestaat, willen steeds meer controle over ons leven ook via de computer, en dat is een gevaarlijke evolutie. Shalom

 6. Vanaf 26:30 minuut (https://www.blckbx.tv/videos/waar-is-het-bewijs-dat-vaccineren-werkt) is te zien hoe je misleid kunt worden met statistieken.
  We horen nu steeds dat er meer jongeren in de ziekenhuizen terecht komen.
  Maar in absolute aantallen is er helemaal geen sprake van een opvallende toename.
  Alleen zijn er wel minder +70 jarigen die worden opgenomen en dan lijkt verhoudingsgewijs (!!) het aantal onder de 70 groter geworden.
  Soms moet je naar absolute aantallen kijken om te weten of er werkelijk een toename is.
  Maar om te weten of er sprake is van b.v. oversterfte, moet je kijken naar de verhouding t.o.v. de totale bevolking. Met percentages kan men behoorlijk goochelen.

 7. Ir. F. Lahr verdiepte zich in de cijfers: https://www.youtube.com/watch?v=-U4zJAPmQGs
  Vanaf 20:00 minuut een mooie grafiek waar te zien is hoe een reeks massa bijeenkomsten geen enkele invloed heeft gehad op een eventuele schrikbarende stijging van de cijfers. Op allerlei momenten zijn mensen in groten getale bij elkaar gekomen en het leidde niet tot opvallende problemen in de ziekenhuizen. Dat bleek ook al in het buitenland na enorme demonstraties. Daar had men dus lessen uit kunnen trekken, maar dat werd niet gedaan.

  Ook is aan de grafieken te zien dat cijfers al begonnen te dalen voordat de dwangmaatregelen kwamen. Ook dat was in Duitsland zichtbaar: Het R getal daalde al voordat de overheid mensen begon op te sluiten en maskers om te binden.
  Dan blijkt dat alle cijfers vorig jaar veel scherper daalden dan nu. Terwijl er vorig jaar een mooie lente was en er nog geen vaccins en verplichte maskers bestonden.
  Het blijkt wéér dat ALLES ingezet moest worden om de mensen aan die experimentele spuit te krijgen. Bewust werd een kokervisie opgelegd. Dat is toch wel hoogst verdacht.

 8. Rob Elens vertelt hier over de tegenwerking die hij moest ondervinden: https://www.blckbx.tv/videos/van-kwakzalver-tot-cultheld
  Hij ziet er aangeslagen uit; al die vijandigheid is hem niet in de koude kleren gaan zitten. Bij dat dreigen met boetes tot 150.000 euro worden speciaal Ivermectine en HCQ genoemd. Terwijl er veel meer medicijnen zijn die off label kunnen worden gebruikt.
  YouTube stopte de video vanaf het moment dat de vaccins genoemd gaan worden. Ook YouTube vindt kennelijk dat iedereen aan die spuit moet.
  We beseffen kennelijk niet hoeveel macht en invloed die vaccin-industrie heeft.
  Er zijn inderdaad onderzoeken geweest over de werking van HCQ, maar steeds zonder zink. En zink is juist cruciaal in de combinatie.
  Elens toont ook grafieken van staten die Ivermectine gebruikten en betere cijfers laten zien.
  Het is dus gewoon mogelijk mensen in een relatief vroeg stadium gewoon te genezen met beproefde medicijnen. Dat alarmisme dat die experimentele injecties beslist noodzakelijk zijn, is hóógst eenzijdig.
  Maar dat hele peperdure circus van teststraten en injecties gaat buiten de huisartsen om.
  David tegen Goliath, daar doet dat enorme gewicht van groot-industriëlen en rijksoverheden tégen integere artsen, aan denken. Die geschiedenis van die oude man die echt ziek was, maar die niet naar de IC wilde en die de behandeling met HCQ/zink en azitromycine onderging om na een paar dagen te genezen, blijft indrukwekkend.

 9. @ Amo: 7:05 Pm. Ben het geheel met U eens. En Rutte is een verkapte marxist.

 10. Zou toch niet waar zijn dat ze net als toen in australie een plaag van miljoenen konijnen hadden rn die werden uitgeroeid nadat de overheid een aantal van die beesten had laten vaccineren,die vermengden zich weer onder hun eigen soort en al die miljoenen konijnen in austraulie werden op zo,n manier uitgeroeid!

 11. Een integere huisarts aan het woord: https://www.youtube.com/watch?v=pikeM3ohIE0
  Maar ze wordt weggezet als wappie en in een hoek getrapt, ook door die snerende journalisten die niks weten van medische praktijken. Dat is onze zogenaamde beschaving.
  Ze vertelt nog eens hoe het artsen werd verboden HCQ te gebruiken (vanaf 33:00 minuut), op straffe van een boete van 150.000 euro!!! Wat een criminele overheid.
  Rob Elens deed het heel netjes, precies zoals het een huisarts betaamt.
  Een oudere patiënt wilde in geen geval naar de IC en in volledig en open overleg met de patiënt gaf Elens de man toen (met instemming) HCQ met zink. En de man genas. Zo hoort het in een beschaafd land, maar de inspectie begon te dreigen.
  Het begint behoorlijk op een DDR te lijken: Onmenselijke overheden, zogenaamd in het belang van “de mensen”.

 12. Het is belangrijk om de grondwet uit de biologie hierbij te betrekken.

  Die grondwet luidt : fenotype = genotype + omgevingsfactoren Eenvoudig uitgelegd : hoe het organisme er uit ziet is een resultaat van genetische aanleg en omgevingsfactoren.

  Dat laat zien dat het een complexe formule is met tal van variabelen, die op verschillende manieren op elkaar inwerken.

  Het is dus link om met een genetische variabele te gaan rommelen.

 13. vergeleken met de mate van geweld die hier beschreven wordt zijn de oorlogen van de laatste eeuwen samen niet meer dan een vechtpartijtje op het schoolplein

 14. Xander en xanderianen, waarom nooit aandacht besteed aan het boek ” forbidden health” van Andreas Kalcker ? Er zijn al meer dan 3000 artsen die bevestigen dat het gebruik van CDS veilig en effectief is tegen Covid ( en tal van andere ziekten ) een aanrader…Hier (Ecuador) vele getuigenissen, ook in mijn vriendenkring.

Comments are closed.