Bekende Oostenrijkse filosoof voorspelde eeuw geleden vaccin dat spiritualiteit blokkeert

—————————————————————————————————————————————–

Rudolf Steiner: Een belangrijk teken dat de mensheid is overgenomen door duistere krachten is als ‘ze hun hele leven lang enkel zullen geloven in de fysieke wereld die ze met hun zintuigen kunnen waarnemen’

—————————————————————————————————————————————–

Veel mensen ervaren ongeacht hun gezindte, afkomst of overtuiging dat de mensheid in een ongekende multidimensionale spirituele oorlog is beland. Een oorlog die er feitelijk altijd al is geweest, maar zich nu toespitst naar een absolute climax. Rudolf Steiner was een Oostenrijkse filosoof die talloze boeken publiceerde over wetenschap en spiritualiteit. Steiner zag een groot gevaar in de opkomst van vaccinaties, en voorspelde dat er op zekere dag in de toekomst een vaccin zou worden ontwikkeld dat mensen definitief zou afsnijden van hun spirituele vermogens. Oftewel: van contact met het goddelijke, met God, met het Licht. Dat is precies wat ik al vaker suggereerde in artikelen over het achterliggende werkelijke doel van de Covid-19 gentherapie injecties.

Steiner zag het menselijk lichaam als een werktuig van de geest, een spiritueel ‘vat’ – we zouden nu ‘avatar’ kunnen zeggen – waar andere geestelijke entiteiten grote invloed op kunnen uitoefenen. Het belangrijkste om deze negatieve krachten te kunnen weerstaan is volgens Steiner het bewustzijn dat deze krachten bestaan en actief zijn. Mensen die dat ontkennen zijn in zijn ogen als ‘een blad in hun wind’, en worden in hun denken en gevoel alle kanten opgeduwd die deze krachten maar wensen.

Gebrek aan spiritualiteit trekt vijandige geesten aan

‘De geesten der duisternis zijn nu onder ons,’ schreef hij. ‘We moeten waakzaam zijn, zodat we ons realiseren wat er gebeurt als we hen tegenkomen, en een echt idee krijgen waar zij gevonden kunnen worden. Het gevaarlijkste wat u in de onmiddellijke toekomst kunt doen is uzelf onbewust overgeven aan deze invloeden, die absoluut aanwezig zijn.’

Als mensen ruimte geven aan hun ingebouwde behoefte om zich spiritueel te ontwikkelen, zullen ze zich uiteindelijk bevrijden van angst en bezorgdheid, en daardoor een soort immuniteit opbouwen tegen de invloeden van negatieve entiteiten, zo dacht Steiner. Zo niet, dan trekt onze vibratie vijandige geesten aan, en vallen we onbewust ten prooi aan hun invloed.

(Overigens ook bewust: mensen met een zeer hoge vibratie fungeren als een soort ‘magneten’ voor deze negatieve parasitaire krachten, omdat ze er heel veel spirituele kracht van hen kan worden geroofd, en tevens omdat deze ‘hoog virbrerende’ mensen een potentieel groot gevaar voor de duistere heersers over deze wereld vormen (het Kwaad, Satan / Lucifer, de duivel, etc.).)

Duisternis voedt zich met angst

Deze duistere krachten voeden zich met angst, wanhoop, bezorgdheid, depressie, gevoelens van hulpeloosheid en bijgeloof, en dat is dan ook precies de reden waarom er sinds 2020 wereldwijd ongekend veel van deze gevoelens en emoties opzettelijk zijn losgemaakt en bevorderd met de corona / Covid plandemie.

Het grootste deel van de mensheid is daar tientallen jaren lang stapsgewijs op voorbereid door de eenzijdige nadruk op materialisme en consumentisme, gevoed door de leugen dat er geen geestelijke dimensies bestaan, alleen de zichtbare en tastbare wereld ‘echt’ en van belang is, en je daar voor jezelf dus ‘het maximale’ (in de zin van het vergaren van zoveel mogelijk macht, geld en status) uit moet zien te halen.

Hierdoor is er een ‘ik wil het en ik wil het nu, want hierna is er niets meer’ mentaliteit ontstaan, die een almaar wijder wordende poort werd voor de nog veel negatievere krachten die de spiritueel steeds zieker geworden mensheid nu aan het overnemen zijn.

Dit resulteerde vorig jaar in totale angst om ‘dit enige leven’ voortijdig kwijt te raken, en daardoor een blinde volgzaamheid en defaitistische gehoorzaamheid aan de meest absurde, antisociale, antiwetenschappelijke en vooral ook antimenselijke overheidsmaatregelen, culminerend in het laten inspuiten met hoogst omstreden experimentele injecties die alleen al in het Westen inmiddels tienduizenden mensen fataal zijn geworden.

Drang naar ‘perfecte sociale orde’ oorzaak van veel ellende

Zo’n 100 jaar geleden schreef Rudolf Steiner 14 essays onder de titel ‘De val van de Geesten der Duisternis’. Daarin waarschuwde hij toekomstige generaties voor massa controle maatregelen zoals die later werden beschreven door George Orwell (‘1984’) en Aldous Huxley (‘Brave New World’), en die er in onze tijd wereldwijd op ongekend sinistere wijze worden doorgedrukt.

In zijn lezingen in 1917 sprak hij over de complexe spirituele krachten achter het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, die toen op zijn einde liep. Eén van de grootste oorzaken van dat conflict was in zijn ogen de historische drang van mensen om een ‘perfecte sociale orde’ te creëren en aan anderen op te leggen, wat keer op keer resulteert in juist nog meer verdeeldheid en conflicten.

Volgens Steiner was de mensheid in slaap gevallen voor het feit dat duistere (‘gevallen’) geesten enorm actief waren geworden op onze planeet, en zeer veel invloed uitoefenden op het menselijke denken en de perceptie die wij van anderen, deze wereld en dit leven hebben.

Materialisme, centralisatie en onderdrukking

Steiner voorzag dan ook een toekomst waarin de mensheid steeds dieper zou vervallen tot materialisme en het centraliseren van de (wereld)macht (de VN, EU, WHO, WEF, IMF, BIS bank, etc. bestonden toen nog niet). Er zouden nieuwe technologieën worden ontwikkeld om de mensen te controleren, sturen en onderdrukken. Uiteindelijk zou dit volgens hem gaan leiden tot de ontwikkeling van vaccins waarmee de spirituele vermogens en de natuurlijke neiging tot spiritualiteit in mensen geheel zullen worden geblokkeerd.

(Zoals u weet is het geloof in hogere geestelijke machten de grootste vijand van zowel het communisme als het liberalisme. Van het communisme, omdat deze ideologie de overheid als de enige absolute macht beschouwt en daarom geen enkele tegenspraak duldt. Van het liberalisme, omdat dit de mens als weinig meer dan een geëvolueerd beest ziet, en je daarom aan alle mogelijke neigingen toe mag geven omdat je toch nooit verantwoording hoeft af te leggen. Niet voor niets ijverden de liberalen in de jaren ’70 en ’80 voor het legaliseren van kinderseks en dierenseks, en een paar jaar geleden in Zweden nog voor het opheffen van het verbod op necrofilie.)

‘Gevaccineerd tegen spiritualiteit’

‘Ik heb u verteld dat de geesten der duisternis hun menselijke gastheren waarin ze hun woning zullen maken, gaan inspireren een vaccin te vinden dat alle neigingen (/ aanleg) tot spiritualiteit uit de zielen van de mensen zal drijven. Dit zal gebeuren als ze nog heel jong zijn, en op een wijze die het hele levende lichaam zal omvatten. Nu worden lichamen gevaccineerd tegen dit of dat; in de toekomst zullen kinderen worden gevaccineerd met een substantie die absoluut geproduceerd zal kunnen worden en hen immuun zal maken, zodat ze geen ‘domme’ neigingen meer vertonen om zich te verbinden met de spirituele wereld. ‘Dom’ in de ogen van de materialisten, natuurlijk.’

‘Uiteindelijk zal er een manier worden gevonden om lichamen te vaccineren, zodat daar geen spirituele neigingen en ideeën meer in kunnen ontwikkelen. Deze mensen zullen hun hele leven lang enkel geloven in de fysieke wereld die ze met hun zintuigen kunnen waarnemen… Dit is slechts één specifiek kenmerkend voorbeeld van vele zaken in de nabije en wat verdere toekomst, (van) het doel om de ondergang in de (geestelijke) impulsen (van mensen) te veroorzaken’ door ‘gevallen’ duistere krachten die de aarde en de mensheid, tot hun permanente woning en domein willen maken. (1)

Dan had Steiner het nog enkel over vaccins. Over de zeer ingrijpende, verwoestende invloed van Hollywood, Big Pharma medicijnkunde, gewelddadige games, bepaalde soorten muziek en Big Tech / social media op het denken en de moraliteit van miljarden mensen kon hij een eeuw geleden natuurlijk nog niets zeggen.

Totale Mind Control versus de Vrije Geest

Het tegenbeeld van Rudolf ‘vrije geest’ Steiner is de afgelopen jaren één van de meest invloedrijke en machtigste mannen ter wereld geworden: Klaus ’total mind control’ Schwab, wiens ‘Great Reset’ in ons eigen land in met name Sigrid Kaag en Mark Rutte overtuigde volgelingen vindt.

Klaus Schwab

Rudolf Steiner

‘Neurotechnologieën stellen ons in staat om bewustzijn en gedachten beter te beïnvloeden, en veel activeiten van het brein te begrijpen, inclusief het tot in de kleinste details ontcijferen van wat wij denken. (Dat kan) door nieuwe chemicaliën en interventies die onze hersenen beïnvloeden om fouten te corrigeren of de functionaliteit te verhogen.

De lijnen tussen technologieën en (levende) wezens vervagen, en niet enkel door de mogelijkheid om leven zoals robots of synthetica te creëren. Het gaat in plaats daarvan om nieuwe technologieën die letterlijk een deel van ons worden. Technologieën die reeds invloed hebben op hoe wij onszelf begrijpen, hoe we over elkaar denken, en hoe we onze realiteiten bepalen.

Nu deze technologieën ons dieper toegang geven tot delen van onszelf, kunnen we beginnen digitale technologieën in onze lichamen te integreren.

Ons hoogste streven moet de ontwikkeling van vrije menselijke wezens zijn, die zelf in staat zijn om hun leven doel en richting te geven.

Drie krachten, te weten het verbeeldingsvermogen, waarheidszin en verantwoordelijkheidsgevoel, vormen de juiste basis van onderwijs (/ gezonde menselijke ontwikkeling).

Vrij zijn betekent in staat zijn je eigen gedachten te denken, niet die van het lichaam of de samenleving, maar gedachten die gegenereerd worden door iemands diepste, meest originele en meest essentiële spirituele zelf, iemands individualiteit.

Deze twee werelden zijn onverenigbaar. Het is OF de totale (mind) controle van Klaus Schwab en daardoor een in eeuwige slavernij gestorte antispirituele transhumane mensheid die wordt gevormd naar het beeld van Lucifer, van ‘het Beest’, OF een samenleving van individuele, unieke mensen met vrije, zelfdenkende, creatieve, waarheidsgetrouwe en verantwoordelijke spirituele geesten zoals God het oorspronkelijk bedoeld heeft.

Triest genoeg lijkt het overgrote deel van de mensheid, de meeste aanhangers van alle grote religies incluis, voor het eerste pad te kiezen. Nu vrijheid van geest en wil (van andere mensen) door de meesten klaarblijkelijk een te grote bedreiging wordt gevonden en men liever diep door de knieën gaat voor autoritaire globalisten, stevenen we dankzij de Covid-19 mRNA-nanotech gentherapie injecties met zevenmijlslaarzen af op Schwabs totalitaire techno-dictatuur, zijn door A.I. aangestuurde 5G/6G ‘Internet of Bodys’ waarin ieders individualiteit, creatieve gedachte, spiritualiteit en persoonlijkheid voorgoed zal zijn veranderd, gemanipuleerd of zelfs uitgewist.

Van dat androïde cyborg slavenvolk wil ik persoonlijk geen deel uitmaken – nog geen seconde. U ook niet? Kom dan in opstand door NEE te zeggen en te weigeren mee te werken met alle maatregelen waarmee deze – in mijn ogen afschuwelijke – toekomst nu stap voor stap gerealiseerd wordt.

Afgedwongen deelname experimenten maakt ieder regime illegaal

Bedenk hierbij steeds dat u alle belangrijke basis mensenrechten aan uw kant heeft. Iedere overheid die u door middel van discriminerende uitsluiting wil dwingen mee te werken aan medische behandelingen zoals deze gentherapie experimenten is volgens de Nürnberg Code een illegaal oorlogsmisdadig regime waar u moreel zelfs niet aan mee mag meewerken. Dat die historische lessen en internationale afspraken in politiek Den Haag niet eens meer genoemd mogen worden, is naar mijn overtuiging een dubbele bevestiging dat we in een herhaling van 75 – 85 jaar geleden zijn gestort.

 

Xander


(1) Nexus Newsfeed

Zie ook o.a.:

10-10: Opgenomen gesprek ministers Israël bevestigt kwaadaardige intenties Covid vaccinaties ( / Israëlische regering van plan om ongevaccineerden af te sluiten van complete gezondheidszorg )
02-10: Conferentie Duitse pathologen zeer bezorgd over ontdekking nanochips in Covid-19 vaxdoden
01-10: Extern lab ontdekt nanodeeltjes en vreemd ‘levend’ organisme in Moderna en J&J vaccins
04-09: ( / Uitrol van het systeem van ‘het Beest’ gaat met 3e boostershot onverminderd door – / Laat ook u zich onomkeerbaar integreren met ‘het Beest’?)
22-08: India geeft ’s werelds eerste experimentele DNA-veranderen coronavaccin aan kinderen (/ Transhumane mens (transformatie naar androïde cyborg) is met dit nieuwe vaccin ‘werk in uitvoering’)
13-08: ‘Grafeen nanobuisjes in vaccins worden door 5G frequenties actief en veranderen hersenprocessen’
31-07: Flashback naar 2009 artikel over BEAST computer in Brussel en verplichte nano-vaccinaties met vreemd DNA
27-07: Deze tekenfilm uit jaren ’30 waarschuwde al voor Nieuwe Wereld Orde via geplande pandemie en verplichte vaccinaties
25-07: Wetenschappers presenteren nanosysteem waarmee ‘Internet of Body’s’ wordt gerealiseerd
21-06: Utopia: Film uit 2019 voorspelde pandemie en vaccins waarmee wereldbevolking heimelijk wordt gesteriliseerd
17-06: Wordt de nieuwe Microsoft DNA data opslag en manipulatie tech reeds in Covid-19 vaccins verwerkt?
29-05: Covid-19 professor verscherpt toon: Deze pandemie is er om iedereen te merken met een vaccin
24-05: Wetenschappers maken proteïne waarmee hersenen en gedrag kunnen worden gecontroleerd
12-05: WEF topman Schwab: Binnen 5 jaar verplichte gezondheidspas en geïmplanteerde microchip
17-04: Bekroonde wetenschapper geeft rechtbank bewijs tegen Pfizer dat Covid vaccins met hulp van Pentagon zijn ontworpen als transhumaan gentherapie wapen ( / Alle mensen moeten komende jaren worden gelinkt aan cyberspace netwerk)
16-04: Pentagon zegt aan alomvattend corona vaccin met geïmplanteerde microchip te werken
12-04: WEF kondigt slimme mondkapjes aan die u instructies geven (/ Volgt na de Smart Mask de Smart Mark, een geïnjecteerde tattoo en/of vaccin met nanochip?)
07-01: Fase 2 van lockdown totale beschaving en technocratische A.I. machtsovername nabij’

2020:

28-11: Visie World Economic Forum voor de wereld na Covid: Een afschuwelijke toekomst
24-11: Australische Qantas eerste luchtvaartbedrijf dat Covid vaccinaties voor reizigers verplicht gaat stellen (/ Openbaring 13 wordt vanaf volgend jaar realiteit: De betekenis vanuit de grondtekst van het ‘teken van Beest’ Chi-Xi-Stigma)
19-11: Klaus Schwab (WEF) wil wereldwijd verplichte hersenscans en implanteerbare microchips (/ Vaccinpaspoort en hersenscan als je grens over wilt – Implanteerbare microchips koppelen mens aan A.I. – Gedachten lezen wordt business model)
12-11: Wereldleiders beloven Bill Gates zijn massale vaccinatieplannen in 2021 uit te voeren ( / Bill Gates: Leven op zijn vroegst in 2022 weer normaal, als iedereen gevaccineerd is – Iedere wereldburger zal in nabije toekomst 24/7/365 worden gemonitord via implanteerbare biometrische nano sensor
03-09: Implanteerbare 5G nanotech biosensor al vanaf 2021 in Covid-19 vaccins’ (/ Transhumane mens wordt geïntegreerd met wereldwijd digitaal controlesysteem)
10-08: Flashback naar 2009: ‘Wordt het Teken van het Beest ingevoerd via vaccinaties?’
29-07: Gezaghebbende New England Journal of Medicine: Ontsla iedereen die vaccin weigert (/ Mensen die ervoor kiezen om hun eigen lichaam te integreren in het Beest-systeem, worden daarmee zelf een stukje ‘Beest’, en kunnen daarom niet anders dan hetzelfde lot ondergaan.)
28-07: West Afrika wordt testgebied voor Bill Gates’ ID-vaccinatie-betalingssysteem
13-05: Bill Gates’ geïnjecteerde tattoo brengt enzym genaamd ‘Luciferase’ in menselijk lichaam
03-05: Griekse grondtekst over Teken van het Beest 666 wijst duidelijk op injectienaald
18-04: Microsoft patent aanvraag 2020-060606 koppelt menselijk lichaam aan betalingssysteem

2019:
21-12: ‘Global Mega Trends’ consulting rapport voorziet transhumane mensheid in 2030 (/ Alomtegenwoordige 6G gaat mensen en machines vanaf 2030 volledig integreren’)
04-10: Paus wil in 2020 pact met wereldleiders sluiten voor oprichting klimaatdictatuur (/ Grote crisis gepland om weg vrij te maken voor Luciferiaanse wereldorde)

 

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

80

 1. @Joost @Xander, het is opmerkelijk dat Rudolf Steiner een Oostenrijkse filosoof die talloze boeken publiceerde over wetenschap en spiritualiteit een groot gevaar zag in de opkomst van vaccinaties, en voorspelde dat er op zekere dag in de toekomst een vaccin zou worden ontwikkeld dat mensen definitief zou afsnijden van hun spirituele vermogens.””

  Daarmee sprak hij zeker de waarheid!!!

  Maar als Steiner gaat filosoferen van contact met het goddelijke, met God, met het Licht dan gaan bij mij toch wel een paar alarmbellen rinkelen.”” Sommige uitspraken van waarzeggers, Tarot-kaartlezers, paragnosten, handlezers komen ook uit, maar maken de mensen niet gelukkig!!!

  Wie was Steiner? Ik schreef al over zijn relatie als een bewonderaar van Nietzsche [God is dood] en New Age [Mindfulness en Yoga] Hij en Nietzsche zijn twee handen op één buik. Karl Marx was ook een hater van God en de Bijbel, een vriend van Darwin, die God in zijn gezicht spoog met zijn Evolutie-theorie en zijn veronderstelling dat de mens slechts een veredelde Aap is.

  Steiner staat niet bekend als een Orthodox gelovige. Ik las van Steiner dat hij vooral sympathiseerde met het gedachtegoed van de Oosterse School der Theosofie, een geheime organisatie die bestaat uit drie cirkels. Deze School en de Vrijmetselaarsloge vormen twee geheime genootschappen waarvan de leden vaak lid zijn van beide. Rudolf Steiner en vele anderen hebben hierin een rol gespeeld.

  Ook de Theosofische Vereniging is een Propagandistische Gemeenschap die zich richt op de VERVANGING van de zuivere eenvoudige leer van Jeshua, de Zoon van God, door een verbazingwekkende mengeling van Oosters bijgeloof…die spreken van vele stromen die alle leiden naar het ene doel: Ken Uzelf.” Humanisme ten top!

  Jeshua is het struikelblok in al die Oosterse religies. Beoefenaars hiervan vinden de Woorden van
  Jeshua te streng, wanneer Hijzelf zegt:
  Niemand komt tot JHWH de Vader dan door Mij. Zie Johannes 10 en 14. Dus de Weg tot God is volgens het Nw. testament uitsluitend door JeshuaHaMasjiach. Mattheus 7.

  Ja, inderdaad, er zijn vele wegen tot Jeshua, maar slechts één weg tot GOD!!!

  Eventueel verder schrijven op het Geloofsforum?

  Shalom. Ramshoorn.

 2. Onderzoekt alles en behoud het goede. Laat ons niet muggenziften over wat correct Christelijk is en wat dubieus occultisme zou zijn. Steiner zo, Steiner zo, Steiner toen? Wie kan, leest een wijze waarschuwing, op welke plaats en met welk motief ook gegeven.
  Dank Xander.

 3. Genesis 3: Het listigste, het meest wijze dier, de slang zei: “en gij zult als God wezen”
  Het streven van de antroposofen is om de mensheid te verbinden met de geestelijke wereld, (lees: de duvel), om als God te wezen.
  De Coronaplandemie komt van de duvel.
  Het begon bij het begin van deze eeuw: 9/11 De 2-ling torens, met WTC7 erbij 3, werden samen het 1-wereld handelscentrum.
  Het begin van de Coronaplandemie was Event-201: 2 worden samen 1.
  Het doel van de Coronaplandemie is het volgende: De slang, zoals die voorkomt in het WHO logo, en in de griekse karakters in het teken van het beest in de bijbel, de slang en de mens worden samen 1.
  Het Griekse woord pharmacy wordt in de bijbel vertaald met tovenarij.
  De gnostieke alchemisten, de crypto-kabbalisten, waar Rudolf Steiner onderdeel van uitmaakt, de tovenaars, de misleiders, zijn onderdeel van het probleem.
  Maar ze vertellen ons vantevoren wat ze van plan zijn. (Predictive programing).
  Voor de geleerden onder ons is er Rudolf Steiner, voor de eenvoudigen onder ons zijn er de The simpsons met Osaka Flu of Asterix en de race door de laars.

 4. Tja Xander, wat zal ik zeggen over dit artikel….
  Steiner was een bijzonder mens. Ik ben bekend met de BD land&tuinbouw. Beter dan de vergiftigde (kunstmest etc.) land&tuinbouw.
  Ik hang ook de natuurgeneeskunde aan (fyto th. /homoeopathie/ ortho mol. ther. e.d) en ik doe geen uitspraak of Steiner christen was of niet.
  Of hij een “broeder van Jesus Messias was” (zoals de Heer ons ook noemt) dat laat ik aan Gods oordeel over. Wie ben ik?
  JHWH/Christus is onze God en Heer, die komen zal!
  Wat ik wel weet: het boek van Steiner “Het Evangelie naar johannes” vond ik een prachtig boek, maakte zeer veel indruk op mij als Christen. Ook het meest ‘gnostische’ Evangelie natuurlijk van de vier.
  “Opdat ik Hem kenne moge..”
  Niemand komt tot de Vader dan alleen door Hem, Jesus onze Heiland en HEER.
  Shalom,
  Joost

 5. Even duidelijk stellen : dit is niet ter verdediging van Xander , ik ben het niet altijd met hem eens maar ik wil hier toch zekere een nuance aanbrengen.
  Wat Xander doet is ALLEEN EEN aspect van Rudolf Steiner erbij halen ( vaccins kunnen spiritualiteit blokkeren ) , daar is in mijn beleving niks mis mee , als dit zo is ( En met dit gen.med. experiment is dat zo ) is het , in mijn beleving, alleen maar goed om dit aan te kaarten.
  Dit hele stuk is voor jou “Doet er niet toe ( 12/10 7.32 PM ) ,ik bespeur in jou een verheven voelen boven :Hoogmoed ?
  Heilige geest ja, klopt , hebben wij in deze tijd hard nodig, ik heb het al eens vaker gezegd , ik heb valse/gemanipuleerde/echte profetie meegemaakt, HG dus Ja, het kan echt zijn, zeker maar je moet zeker weten dat het echt is .
  Bij mensen die zich verheven voelen/hoogmoedig zijn is dat LEVENSGEVAARLIJK ( Misleid worden ?? )

  Gaat jou niks aan ( 12-10-11.19 PM )

  Wat jammer dat je zo reageert , sta open voor zaken , trouwens jouw redenatie dat de Here God zich niet laat verbidden, slaat nergens op; er zijn genoeg vb. in de Bijbel dat dat wel gebeurt.
  Bewijs dat het leugens zijn, wat je nu doet is niets dan anders dan loze kreten uiten , vind ik persoonlijk aardig zwak !!
  Sta open, onderzoek en vergelijk, zelfs pol. correcte sites zeggen dezelfde zaken of of of of Blijf verder slapen !!

 6. ”William Cooper”, de video is zo onder die naam op YT te vinden, staat ook op mijn blog, hij doet een lang betoog, daarin zegt hij ook iets van de vorming van een geheime regering in 1957, daarin werd al besloten om door middel van dodelijke bacteriën de wereldbevolking uit te dunnen, het waren lange termijn plannen, luister de video? Er zijn twee video’s op YT, op de andere staat er nog bijkomende info op vermeld, iets over geheime regering. William Cooper – secret government (full) William Cooper werd ook vermoord!

 7. @ MODERATOR.

  Waarvoor is mijn antwoord niet geplaatst op de aantijgingen van *Cassandro* 12/10/2021 om 8:38 pm waarbij hij, in zijn warrig verhaal zonder het minste respect voor Simon Carmiggelt, deze man in z’n graf er bij haalt?
  Moest u op dàt minderwaardige, minachtend gedrag voor een medemens niet ingrijpen?
  Waarvoor geen antwoord gegund op zijn “cassante” groeten?
  Kent u de betekenis daarvan in het geheel van de strekking van zijn woorden?

  Heb ik (of een ander) geen recht op weerwoord en geldt bij u niet zoiets rechtvaardigs als woord-weerwoord, maar kapt u dit naar eigen believen ten nadele van een aangevallen partij af?
  Misschien was volgens u mijn antwoord te scherp, maar het was zeker niet beledigend.
  En als u, terecht, de mening bent toegedaan dat er op het forum grenzen gesteld moeten worden om ruzie te voorkomen, dan had u die post van Cassandro niet moeten plaatsen, het niet zover moeten laten komen en een aangevallene geen weerwoord gunnen!
  Er zijn soms scherpe aanvallen geplaatst naar Xandernieuws toe en, hoewel ik het regelmatig voor Xandernieuws opneem:
  het wekt ook bij mij meer en meer twijfel over wie bij Xandernieuws als moderatoren de knoppen bedienen.

  Als u mij niet antwoord door dit openlijk en voor ieder leesbaar te plaatsen (afgezien of ik gelijk heb of niet, want het gaat mij niet om mijn ‘gelijk’ en ongelijk zal ik zéker en graag toegeven), is dat voor mij een bevestiging van uw niveau van denken.

  Tot slot zoals eerder aangegeven
  mij dwarsliggen door te blokkeren heeft geen enkele zin, is voor u volkomen nutteloos en geeft alleen maar blijk van onmacht. U blaast weer hoog van de toren. Mod.
  QW

  U bedoelt de post van 12 oktober 2021 om 20:38 van Cassandro ? Daar is nu een korte zin uit verwijderd. Mod.

 8. Wordt het niet eens tijd om een noodrantsoen aan te schaffen?

  De schappen van de drogisterijen in New York City zijn leeg  evenals bij CVS, Duane Reade en Walgreens vanwege de toenemende (lees:geplande)
  problemen met de toeleveringsketen……

  • Apotheken in New York City kampen met producttekorten dankzij problemen met de toeleveringsketen 

  • Schappen in winkelketens als CVS, Walgreens en Duane Reade zijn leeg

  • Paniekaankopen en het aanleggen van voorraden onder shoppers dragen vermoedelijk bij aan het probleem 

  • Vrachtschepen hebben tot vier weken gewacht om aan te meren in Amerikaanse havens om hun goederen te lossen 

  • Een gebrek aan mankracht om ze te lossen en de goederendoor de VS te verplaatsen, veroorzaakt een grote achterstand   

  https://www-dailymail-co-uk.translate.goog/news/article-10076259/amp/Scourge-shoplifting-NYC-drug-stores-leaves-shelves-CVS-Duane-Reade-Walgreens.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=nui

  https://www-naturalnews-com.translate.goog/2021-10-10-lebanon-plunged-into-darkness-india-faces-rolling-blackouts-nyc-pharmacy-shelves-bare.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=nui

 9. @ Sultan, de naam is Bhagwan Sri Rajneesh, hij werd in Amerika vermoord! Trek na?

 10. Hier een fraaie draad van neuroloog Bonte over hoe wetenschapsredacties van kranten (bestaat soms uit één persoon) het zo enorm hebben laten afweten. Dat je voor het kritisch scherpen van de geest was aangewezen op andere dan reguliere media. Zo telt Keulemans van de Volkskrant nauwelijks mee in het echte debat (aldus Dick Bijl), maar voor media als Radio4 was Keulemans steeds de belangrijkste bron van informatie.
  https://twitter.com/hommel_b/status/1448249100277850115
  (Sowieso jammer dat we ’s ochtends tijdens de klassieke muziek getrakteerd worden op een linkse schooljuffrouw – KRO/NCRV nota bene).

 11. Explosie klachten bij vrouwen na gepushte prik, zie hetanderenieuws.nl? ”Eva van Zeeland, licht op zaken – Prikken tijdens zwangerschap” …

 12. Dit is geen grap… Ik ben niet gevaccineerd, mijn vriendin wel. Sinds ze gevaccineerd werd is ze ook dikwijls slecht gehumeurd en kan ze heel agressief reageren op bepaalde zaken. Wat ze vroeger nooit deed. We hadden uiteraard wel eens discussies, maar niet op de manier dat het nu gebeurt. Ik moet steeds opletten dat het niet escaleert, ook als het om futiliteiten gaat. Soms zegt ze zelf dat ze zich sinds het vaccin niet meer dezelfde voelt en dat ze wenst dat ze het niet had genomen.

 13. De Bhagman filosofie. Ohro was een goeroe, de stichter én inspirator van één van de vele spirituele bewegingen wereldwijd, ook in Nederland. Geen enkele spirituele beweging heeft het lang volgehouden. ( Hara Krishna en vele anderen) Zeker voor de nuchter denkende bevolking waren het wereld vreemde groeperingen. Ook de flowerpower bewegingen hoorde indertijd ,in wat mindere mate, tot een dergelijk fenomeen.
  Onze eigen geest dient sterk genoeg te zijn om alle tegenstrijdigheden te kunnen evalueren. Immers : wie zijn geluk zoekt buiten zich zelf, raakt in het dagelijkse leven de weg, vaak volledig, kwijt.

 14. Toch weer frapant en irriterend dat vele reacties gaan over de persoon en weer niet over wat hij zegt, enkel om de geloofwaardigheid van wat hij zegt pogen te weerleggen of te ondermijnen…..zucht…zo kom je nooit tot een zinnige discussie over de kern van de zaak maar wordt weer enkel de boodschapper onder de loep gelegd. 😳

  Met onderzoek naar mind control is men reeds decennia lang bezig.
  Ik heb reportages gezien, jaren geleden, over het sturen van gedrag en het menselijke denken door minuscule, genetische veranderingen in het DNA…oh, wacht….dat is nu net wat de mRNA vaccins kunnen doen? 😱
  Toeval bestaat niet, right? Wel doelgericht een pandemie voorwenden om met ons DNA te kunnen knoeien voor mind control. 🤬
  Zo kon men op zeer jonge leeftijd, vanaf de geboorte al, door DNA onderzoek bepalen wie later misdrijven zou gaan plegen…ze verbonden dan bij overeenkomsten na onderzoek deze resultaten aan lichamelijke/culturele/etnische eigenschappen bijv de doorsnee zwarte mens zou door een bepaald gen meer kans lopen om later criminele feiten te plegen dan andere huidskleuren…enfin….het onderzoek werd uiterst ingewikkeld en ging heel ver…er werd zelfs geopperd dat al door gezichtsherkenning (waar nog lang geen sprake van was zoals nu) sommige gen-eigenschappen te traceren waren.
  Uiteraard werd voorgewend dat deze onderzoeken gericht waren op het uitbannen van criminaliteit en voor het goed van de mensheid, zoals altijd, maar eigenlijk om de ware reden van onderzoek voor mind control en gemanipuleerde sturing te verbergen.
  We moeten immers ook allemaal gevaccineerd worden met mRNA vaccins voor ons welzijn en gezondheid alsook voor de volksgezondheid, nietwaar? 🤪

 15. Wie kan achterhalen waar Maarten de verpleegkundige vandaan komt. Hij belde vanmorgen bij radio npo1. Ben benieuwd.

 16. Per 1/10 zegt Eudravigelance : 25.969 doden door grote genetische medische experiment en bijna 2 miljoen mensen met zwaar letsel waarvan 677.429 nog niet hersteld ( nine for news 13/10 06.00 )

 17. Voor de mensen die het willen weten/ geinteresseerd in zijn : Nine for news 12/10 21.55

  OVERSTERFTE : 15-44 jaar t/m wk 39 2020 : 2258
  t/m wk 39 2021 : 4046
  45-64 jaar t/m wk 39 2020 : 16.869
  t/m wk 39 2021 : 28.645
  65-74 jaar t/m wk 39 2020 : 29.796
  t/m wk 39 2021 : 46.097
  Bij kinderen 0-14 jaar ook oversterfte .

  Dit is de oversterfte in EUROPA ; oorzaak werd niet gegeven , mogelijkheid die geopperd werd : Lockdowns en Vaccinaties ( pardon, groot genetisch medisch experiment )

 18. Dank@burger van de tomatenrepubliek, voor de herziening van uw standpunt over mijn ingezonden! Tof, u bent niet dom maar eerlijk. Bedenk…Zelfs de wijze uil is ooit een dom uilskuiken geweest.

  Van Salomo leerde ik logisch denken door zijn boeken Spreuken-Prediker-Hooglied te doorgronden. Tof!!!

 19. Ron Swart en Gorghel op 12.22: misschien dat van gedachten wisselen over de theorieën van Rudolf Steiner dit oproept, dit gepraat over waar Jezus verbleef tussen zijn 12e en zijn 30e. Als er nu ìets niet kosher is, occult en uit verkeerde bron, dan is het wel dat waar Ron Swart nu mee aankomt, het gezwets over als zou Jezus zijn kennis en kracht opgedaan hebben in Tibet o.i.d.

  Bij dit soort lasterlijke theorieën vergeleken zijn de ideeën van Rudolf Steiner nog peanuts.

 20. Rick op 10.02: dom hè, andere mensen. Gelukkig zijn er ook mensen zoals jij, die wèl de boeken hebben gelezen en ook nog begrijpen wat erin staat. Zelfs de bijbel begrijp jij beter… wat zei Paulus ook alweer…. ‘nog niet leren kennen zoals het behoort’, of zoiets. Jij weet vast wel waar dat staat.

 21. @Gorghel, Het Aquarius Evangelie van Levi H. Dowling (1844 – 1911) gaat over het leven van Jezus Christus tussen z’n 12de en 30ste levensjaar. O.a. zijn verblijf in India, Tibet, China en Egypte komt daarin voor

 22. Wetenschappers hebben zwermen nanosensoren gemaakt voor injecties die zich verbinden met de hersenen
  Ze zouden neurologische aandoeningen diagnosticeren en het mogelijk maken een “krachtige hersenen-computer interface te bouwen.” https://futurism.com/neoscope/injectable-swarm-brain-reading-nanosensors
  Genetisch gemanipuleerde eiwit “Magneto” op afstand controleert de hersenen en het gedrag
  De nieuwe” Badass ” methode maakt gebruik van een gemagnetiseerd eiwit om hersencellen snel, omkeerbaar en niet-invasief te activeren https://www.theguardian.com/science/neurophilosophy/2016/mar/24/magneto-remotely-controls-brain-and-behaviour
  En Klaus Schwab – “de vierde industriële revolutie verandert je met behulp van genetische bewerking: ” (de vierde industriële revolutie) verandert niets aan wat je doet. Als je genetische modificatie als slechts één voorbeeld accepteert, zijn jullie degenen die veranderen.“ https://rumble.com/vmg9i3-klaus-schwab-the-fourth-industrial-revolution-changes-you-with-genetic-edit.html
  …En voor hen is het hier geschreven, evenals voor vele anderen. In feite werd hier bijna niets belangrijks gemist. En iedereen die ziet dat er iets ontbreekt heeft de mogelijkheid om het toe te voegen

 23. Mijn grote compliment en dank Xander! voor dit prachtige en goede artikel over Rudolf Steiner, Ziener en Mensheidsleider. Het woord “filosoof” is denk ik iets te klein om hem aan te duiden. En dank voor je moed om dit hier te publiceren! Ik denk dat we hem niet hoog genoeg kunnen schatten en dat zijn werk in deze verwarrende tijd een rijke bron van inspiratie kan zijn.
  Vele reacties geven blijk van een totaal gebrek aan kennis van zijn werk, dat ook inderdaad geen gemakkelijke kost is. Het vraagt o.a. een en ander aan concentratie en doorzettingsvermogen, maar dan geeft het ook als resultaat een begin van helderheid in het denken. Als ik zo de reacties lees moet ik wel denken dat de meeste “critici” van het werk van Rudolf Steiner die geestelijke arbeid niet op hebben gebracht.
  Veel oordelen zijn ronduit slagen in de lucht en getuigen niet van enig serieus onderzoek. Dat valt wel te begrijpen, want de studie van de antroposofie vraagt een inzet die niet iedereen op kan brengen, wat geen schande is, maar zonder dat zou je misschien de nonsens die hier af en toe geproduceerd werd, o.a. de vergelijking met K. Schwab e.d. voor je moeten houden.
  Rudolf Steiner is ook in zijn werk dóór en door Christelijk al is het niet met een zoetig sausje zoals vandaag de dag in veel kerkgenootschappen. Alles moet hier eenvoudig en makkelijk te begrijpen zijn. De studie van het werk van Rudolf Steiner is niet makkelijk en vraagt werkelijk inzet. Zelf ben ik sinds bijna 50 jaar in contact met de antroposofie en ik kan nog steeds niet zeggen dat ik zijn werk geheel kan doorgronden. Wel weet ik zeker dat ik een onuitputtelijke bron gevonden heb, ook voor het begrijpen van het Leven en de leer van Christus en Zijn komst op aarde.
  Gelukkig hebben ook vóór mij enkele lezers positief en vanuit kennis van het werk van Rudolf Steiner gereageerd.

 24. Nog één ding en ik hou m ‘ n mond.
  Op een dag, en deze dag is niet ver weg, zullen Xander ’s critici (die hun eigen redenen hebben, vind ik ook redenen om kritiek te leveren) tegen zichzelf zeggen: “Hey, herinner je xandernieuws, toen er Internet en elektriciteit? Hij had niet altijd gelijk, Hij maakte fouten, soms irriteerde hij ons echt. Weet je nog welke onzin je schreef in die zaak? En hoe zit het met zijn voorspelling, die fout bleek te zijn? Ja, Xander was niet perfect! Echter…Maar hij probeerde zijn best te doen. Elke dag, zonder een dag te missen, van 2008 tot 2021 (de oude xandernus niet meegerekend. punt.nl), hij (hij, zij, het team) schreef, en schreef artikel na artikel…Ja, Hij had goede bedoelingen, en hij schreef te goeder trouw.”
  Xander is niet bedoeld voor mensen die hun dorst al hebben lessen, maar voor dorstige mensen. Trek zoveel mogelijk dorstige mensen aan naar degenen die hun dorst hebben gelest. We praten de hele tijd over hoe belangrijk “kritische massa” is. Dan moeten de slimmere iets voor zichzelf opofferen en naar beneden gaan. Jullie slimme koppen, denk aan hem. Het is makkelijk voor mij, als een dom persoon. 🙂
  Ik doe mijn mond dicht.

 25. Over “Steiner is een fan van “Nietzsche-God is dead” (Ik had het mis, ik ben dom) 🙂

 26. Van het pad af: de eerste zetten zijn gemaakt door foute Bijbel vertalingen. En ook door het verwijderen van enige boeken. In de nbg wordt de reïncarnatie weggehaald.
  Die was er nog in de Statenvertaling…het boek tobit… vertaald door Luther… verdwenen, enz. Koop een zgn nieuwe Statenvertaling. Probeer de rest van de boeken op Internet te vinden. Henoch en jubilee-en zijn belangrijk, zitten standaard in de orthodoxe bijbels…Henoch vertelt waar demonen vandaan komen.. nergens anders te vinden..

 27. Het onweerlegbare argument van de Nürnberg-code is enkele dagen geleden in Den-Haag door de D666 rechters van tafel geveegd .

 28. Wat er nu en in en in de toekomst gebeurt was al duizenden jaren geleden geschreven in de Bijbel. Tegelijk met een boodschap van hoop, liefde en vertrouwen. God heeft alles in zijn hand, het is zijn plan en het gaat volgens plan. Ook heeft hij duidelijk gemaakt die plannen niet proberen om te buigen. Vertrouw op Hem en wees goed voor elkaar. Bemoedig elkaar.
  Wat jij hier dagelijks doet is de menigte verwarren en opruien. Mensen frustreren, inspelen op emoties, angsten, moedeloos maken en tegen elkaar opzetten. Dit allemaal met de leugens die jij dagelijks over zit te typen van andere leugenaars /opruiers.

  Grappig dat je iedere keer de Bijbel erbij haalt.

  Jij bent ziek. Zoek hulp en genees. Laat voor je bidden. Ga God zoeken. Bekeer je. En stop deze onzin.

 29. Elektriciteitsnet in Libanon ligt plat, stroomuitval in India, schappen in New York leeg, verstoringen nemen toe

  https://www.naturalnews.com/2021-10-10-lebanon-plunged-into-darkness-india-faces-rolling-blackouts-nyc-pharmacy-shelves-bare.html

  Mike Naturalnews.com Adams

  google vertaling:
  De winkelschappen in de winkels van CVS, Walgreens en Duane Reade zijn nu “vrijwel kaal” in NYC, waarschuwt de Britse Daily Mail in een nieuwsbericht op zondag. Ook is het hele elektriciteitsnet van de natie Libanon uitgevallen door een gebrek aan brandstof.

  India meldt nu aanhoudende stroomuitval en de wereldwijde ineenstorting van de energie heeft ook 20 Chinese provincies in stroomuitval doen storten.

  De kolenvoorraad voor Amerika is niet voldoende om ons de winter door te helpen zonder stroomuitval, en de winkelschappen in de NYC-apotheken zijn al “kaal” volgens berichten in de media.

  De ineenstorting versnelt. Volledig artikel en podcast hier.

 30. Hallo,

  Iemand hier buiten de vrije-scholen ooit het werk van Steiner gelezen?
  Nee denk het het niet, en ja, hij was een ziener maar ook Vrijmetselaar…

  Wellicht net zo bizar in der tijd als de boeken van Madame Blavatsky….
  Zeker ook niemand gelezen?

  Maar de boek beoordelen we aan de kaft toch?
  Net als kranten artikels inhoudelijk uitgelegd worden met een titel.
  Om je opinie te bepalen, media, artikelen over….
  Alles uit de context halen, zijn we heel goed in tegenwoordig !

  Wat schreef Steiner nog meer, iets over keerpunt, Yin en Yang ?
  ” Quote uit mijn hoofd van Steiner ” komt ie;

  De huidige mens (1900) zal materialistischer worden tot een keerpunt
  Het keerpunt waarin he materialisme zich uitgewerkt zal hebben, daarna…
  zal een nieuwe tijd komen waar het materialisme geen plek meer op de wereld heeft,
  Voor het zover zal komen zullen meer en meer mensen materialistischer moeten worden om het keerpunt te bewerkstelligen, pas dan als het Materialisme niet werkt en zo overheersend is geworden zal het kantelpunt komen, pas dan zullen dingen veranderen ten goede, daarom zei Steiner dat wij materialisme moeten omarmen want hoe materialistischer dat we worden hoe eerde het keerpunt naar wie we werkelijk zijn er komt.
  Een soort van chaos creëren om de nieuwe messias te verwelkomen, een bepaald volkje heeft hier ook aardig de hand in maar mogen niet benoemd worden maar de overtuigingen komen behoorlijk overeen.

  Maar weinig mensen die de Bijbel begrijpen en enkele die begrijpen wat er voorspelt is,

  Goede avond of morgen of overmorgen,
  Rick

 31. Steiner heeft zich afgescheiden van Blavatsky.
  In de christengemeenschap, een beweging tot religieuze vernieuwing, door Steiner in werking gesteld ,bid men:
  De Vader God scheppe in mij, de Geest God verlichte mij, de Zoon God kome tot mij.
  Duidelijk is hier het geloof in de triniteit.
  Wat opvalt is de stilte en de eerbied.
  Er is alleen geen toewijding aan Maria en dat is voor mij als katholiek een groot gemis.
  Op de Vrije scholen heeft men het Michaelsfeest,strijder tegen het Kwaad.
  In de tijd voor kerst spelen de leerkrachten voor de kinderen : het scheppingsverhaal met de zondeval,de geboorte van Jezus, en de verlossing.
  Dat heeft toch veel meer diepgang dan een kerstdiner in gala ! En het blijft de kinderen tot in ouderdom bij,wat kerstmis inhoudt.
  Het grote verschil met het christendom zoals protestant en katholiek is het geloof in meerdere levens, dat overigens niet aan kinderen wordt geleerd. Er zitten kinderen van allerlei pluimage en het is een school dat valt onder bijzonder neutraal. In de derde klas( groep 5) wordt het Oude Testament behandeld. Dus zo anti christelijk was Steiner niet.
  Hij is ook de grondlegger van de biologisch dynamische ( heeft te maken met de stand van de maan en planeten wanneer men het beste kan zaaien) landbouw en de antroposofische geneeskunst. En met nadruk op genezen, niet op onderdrukken van symptomen en pappen en nathouden.
  Artsen kijken verder dan alleen het fysieke lichaam en weten dat er ook een ziel en een geest bestaat, dat het voelen,denken en willen met elkaar in harmonie moeten zijn om niet ziek te worden.
  Vandaar de terughoudendheid om pasgeborenen te injecteren voordat het immuunsysteem zich kan ontwikkelen.

 32. Het World Economic Forum (WEF) van Davos en de corona-pandemie

  https://ejbron.wordpress.com/2021/10/11/het-world-economic-forum-wef-van-davos-en-de-corona-pandemie/#more-283359
  Het WEF was viermaal betrokken bij het pandemie-management

  Tijdens de coronavirus-pandemie speelden meerdere WEF Global Leaders en Global Shapers een beslissende rol in de bevordering van de zero-corona-strategieën, lock-downs, mondkapjes- en vaccin-mandaten.

  Tot de meest opmerkelijke Young Leaders behoren Jeffrey Zients (coördinator voor de reactie op het coronavirus in het Witte Huis), Stéphane Bancel (CEO van Moderna), Jeremy Howard (oprichter van de invloedrijke lobbygroep “mondkapjes voor iedereen”). Leana Wen (medisch analiste bij CNN), Eric Feigl-Ding (Twitter-persoonlijkheid), Gavin Newsome (gouverneur van Californië, uitgekozen in het jaar 2005), Devi Sridhar (Britse professor), Jacinda Ardern (minister-president van Nieuw-Zeeland). De Franse president Emanuel Macron (uitgekozen een jaar voor zijn verkiezing in het jaar 2017), de Oostenrijkse (ex)bondskanselier Sebastian Kurz, de Duitse (ex)bondskanselier Angela Merkel (uitgekozen in het jaar 1993) en de Duitse minister van Gezondheid, Jens Spahn.

 33. @QW… Hallo Aarde! (zou nu ene Simon Carmiggelt zeggen,— deel verwijderd. Mod.
  Xander is een team… U denkt toch niet dat hij/zij alléén praktisch élke dag de meest diverse info verzamelt om deze vervolgens 1) te verwerken 2) te redigeren (nalezen, enz.) 3) te publiceren onder de vorm van artikel meestal met het formaat van een 1,5 A-viertje.
  Ook de moderator (dikwijls afgekort met ‘mod;’…) is een team van mensen, die in een (shift’ werken.
  Het is wel zo – en gebeurt op elke fatsoenlijke redactie – dat er maar één man/vrouw uiteindelijk beslist of iets al dan niet gepubliceerd wordt…
  Dit doet mij denken aan vroegere vriend – hij was begin 2000 met zijn gezin vanuit Kosovo naar België gevlucht – die ervan overtuigd was dat ‘Samson’ (je weet wel die hond met dat erbarmelijke stemmetje, in Vlaanderen heel gekend) een ECHTE hond was!
  *zucht*
  “cassante” groeten van Cassandro

 34. Zitten weer mooie reacties tussen…shapoo!
  Denk dat Xander het goed bedoeld en sluit me verder aan bij Rapture ready en Ramshoorn na correctie van Goethe;)

  Er staat mij nog wel iets bij, een keer in een documentaire iets gezien te hebben over een vaccin dat werd ontwikkeld om het geloof bij mensen weg te halen. Dit in in de documentaire werd dat gebracht om dat bij radicale terroristen te gebruiken en hun te “genezen”. Het fijne weet ik niet meer, maar misschien iemand hier een aanvulling op?

  Wees gezegend

 35. Van Rudolf Steiner is bekend waar hij zijn inspiratie heeft opgedaan.
  Van Jezus weet niemand waar Hij zijn ideeën – op 11-jarige leeftijd verliet Hij zijn woongebied, op 30-jarige leeftijd keerde Hij terug – heeft opgedaan.
  Deze vormingsjaren van Jezus zijn de belangrijkste jaren uit Zijn leven.
  Bij wie heeft Hij zijn opleiding genoten/kennis gekregen? Wiens kennis heeft Hij dus gepredikt?
  De bijbel vermeldt het niet. Geen christen die dat ook weet.
  Het enige wat men beweert is dat het Gods Kennis was.
  Hoe moet men dan de kennis die Jezus had en predikte zien? Als occult? Als Goddelijk? Als wat?
  Want de vraag is nog steeds niet beantwoord waar Hij die 18 jaren verbleef – bij wie – en welke kennisschool dat was. Hoe Hij Zijn leven heeft doorgebracht in die jaren.
  Dit is niet bedoeld om wie dan ook te kwetsen, maar ik vind dat christenen zich deze vraag best mogen stellen. Het geeft hen misschien wel een betere kijk op de onbekende jaren van Jezus. En komt er ooit echt een onderzoek hiernaar. Men zoekt naar alles, zoals naar de Ark van Noach, de Ark des Verbonds, de gouden graal, maar niet naar de onbekende jaren van Jezus. Wat ik persoonlijk veel interessanter vind. Jammer.

 36. De link in de noot bij het artikel over Rufolf Steiner gaat via Nexus Newsfeed naar een artikel geschreven door Dylan Charles, die o.a. aan sjamanisme en yoga doet.

  Ook is bekend van Rudolf Steiner dat hij vaak sprak over het Christuswezen en dat hij beweerde dat de wederkomst van Christus Jezus in de 20e eeuw heeft plaatsgevonden ‘in de etherische wereld’ ofwel de etherwereld (in o.a. zijn boek ‘Wederkomst en weerstand’).

  Ik vraag me dus af of zijn filosofie wel moet worden gepromoot op een christelijke website.

 37. @burger van tomatenrepubliek. SP??? Dank voor uw reactie en ik van u toch nog een 6- kreeg voor mijn ingezonden. waarom ik u antwoord? Ik vond een paar interessante quotes op Wikipedia over Steiner die geboeid was door werken van Nietzsche en Goethe.

  https://www.google.com/search?q=steiner&oq=steiner&aqs=chrome.0.69i59j46i433i512j69i59j46i175i199i512l2j0i512l2j46i512j0i512j46i512.3068j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8

  In 1889 maakte Steiner kennis met het werk van Friedrich Nietzsche en was vooral geboeid door diens spirituele kwaliteiten als “strijder voor de vrijheid”. Het resultaat van het onderzoek naar Nietzsches werk publiceerde Steiner in het boek Friedrich Nietzsche. Ein Kämpfer gegen seine Zeit.

  Gedurende deze tijd werkte hij ook aan de verzamelde werken van Arthur Schopenhauer (1894, 12 delen). [ook zo’n vrijzinnige] Daarnaast werkte Steiner aan verschillende uitgaven van Goethes wetenschappelijke werken (onder andere aan de “Sofienausgabe” die werd uitgegeven in opdracht van de inmiddels overleden groothertogin Sophie van Saksen) en was van 1890 tot 1897 medewerker van het Goethe-Archief in Weimar.

  Steiner een merkwaardige man, zijn laatste woorden: “De enige gunst die men mij kan bewijzen is dat men mij roept, bij dag of bij nacht, wanneer men mij nodig heeft.”” Over hoogmoed gesproken!!!

  Nietzsche zoon van een dominee stierf als een krankzinnige hij geloofde in zijn paard.
  Hij noemde zich de antichrist. Lees zijn boek…naam schrijfster ben ik vergeten. Steengoed.

  Goethe sprak op zijn sterfbed deze woorden: Meer Licht.
  Hij was met al zijn kennis nooit een gelukkig mens geweest.

  Nogmaals…Dank u wel voor de les.

 38. in feite, doet cocaine reeds wat zo’n vaccin zou moeten doen — cocaine schakelt het geweten uit, en langdurig gebruik leidt zelfs tot : hyper`narcisme (=pedofilie) ….

 39. burger van de tomatenrepubliek 12/10/2021 om 4:17 pm
  бургер томатной республики

  Geef toe dat je deze pagina van henrymakov hebt gezien van mijn commentaar. Om me nuttig te voelen, wil ik niets anders. Nou? 🙂 🙂

  Beetje geduld kan geen kwaad tomaten burger?!
  Inderdaad, ik geef het toe, als ware het een misdaad, heb ik dank zij u de link van henrymakov bezocht. Waarvoor mijn dank. Hou, ik begrijp dat u nou een heel goed gevoel zal hebben, het is u van harte gegund.

 40. ”Onderzoekster boos op Fauci”, zie hetanderenieuws.nl? Maar of dat wat uithaalt? Volgens mij moet er heel wat anders gebeuren …

 41. Uit de opmerkingen vandaag genoeg waarschuwingen gelezen.
  Dat waarschuwingslampje in mij werkt dus nog perfect!!
  Bedankt allemaal voor jullie bijdragen tot nog toe.
  Zo zie je: je leert van elkaars ervaringen want een mens kan niet alles weten.
  Ik had van die Steiner nog nooit gehoord.
  Erg jammer Xander, dat u dit artikel op deze wijze hebt geplaatst.
  Maar ik heb waardering en begrip voor al uw werk.
  Het is ook moeilijk allemaal en zonder fouten en gebreken gaat het niet.
  U bent ook maar een mens, toch???
  Moderator, u bent ook maar een mens??
  🙄💻⌨️

  😂

 42. Xander als volgeling van Steiner is wel weer de kers op de taart. Totaal géén geestelijk onderscheid (voor de Newagers die nu opspringen, hier bedoel ik specifiek een in de bijbel genoemde geestelijke gave mee die wedergeboren christenen horen na te streven).

  Ik hoef het niet te herhalen want het is al uitvoerig belicht (waarvoor dank) dat de grondlegger van de antroposofie een occultist was die zijn ‘wijsheid’ van boze geesten kreeg in seances. Hij was ook ingewijd in de mysteriegodsdienst van Babylon (illuminati of w/e). Net zoals George Orwell en Aldous Huxley. Ze zijn de spreekbuizen die op de hoogte zijn van de plannetjes van de ‘elite’ die zoals gebruikelijk àltijd aangekondigd worden.

  Als je Schwab tegenover Steiner zet dan is Schwab ‘1984’ en Steiner ‘A brave new world’. Twee kanten van de januskop.

  Ik vraag me steeds meer af of Xander gewoon de Weg niet kent of opzettelijk een dwaalspoor uitzet. Ik weet het niet. Wat ik wel weet is dat het allemaal heel christelijk lijkt. Met nadruk op het laatste woord. Ik mis namelijk iets (HG).

 43. Er komt een catastrofaal moment in elke mens binnenkort dat hij/zij niet meer zal weten wat waar is van wat er zoal op hem toekomt!
  Daar op dat moment heb je keuze om in jezelf de diepte in te gaan en jezrlf tdvetlossrn van alle leugen rn oordeel of je valt voor de diepte die K Schwab je voorhoudt en je een eeuwige slaags slaap aanvaard terwijl je zg leeft.

 44. Tsja Xander, als je je punt moet gaan maken met occultisten zoals Steiner, kun je je afvragen hoe goed je geestelijk onderscheidingsvermogen nog is..

  Hij was betrokken bij de vrijmetselarij, de rozenkruisers, beïnvloed door Helena Blavatski en ook een sociaal hervormer.

  https://en.m.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Steiner

  Waarschijnlijk zou hij het een eeuw later prima met Schwab hebben kunnen vinden. Het citaat dat je noemt is dan ook maar heel summier, en heeft helemaal geen betrekking op iets tastbaars, maar juist een idee.. Gemiste kans weer dit..

 45. @ Team Zout, wees gerust, ik denk zelf, ben nergens lid van! Steiner of geen Steiner, zal mij worst wezen, ik doe mijn onderzoek altijd eenzaam & alléén!

 46. “Materialisme, centralisatie en onderdrukking

  Steiner voorzag dan ook een toekomst waarin de mensheid steeds dieper zou vervallen tot materialisme en het centraliseren van de (wereld)macht (de VN, EU, WHO, WEF, IMF, BIS bank, etc. bestonden toen nog niet).”

  Ik denk dat de occulte Rudolf Steiner dit heeft voorzien d.m.v. waarzeggerij en spiritisme. Ik zou mij echt niet gaan inlaten met Rudolf Steiner en zijn occulte gedachtegoed. Zie daarover de volgende websites:

  * https://www.stichting-promise.nl/categorieen/38-magnetisme-en-kosmische-energie/155-antroposofische-geneeskunst “Antroposofische geneeskunst”;
  * https://www.stichting-promise.nl/categorieen/30-bevrijdingspastoraat/34-waarheid-a-leugen “Waarheid & leugen”;
  * https://www.zoeklicht.nl/artikelen/ervaringen+met+het+paranormale_319 “Ervaringen met het paranormale”;
  * Zoekresultaten over Rudolf Steiner op https://bijbelenonderwijs.nl/?s=rudolf+steiner

 47. Een klein lichtpuntje: Het gezaghebbende New York Times betwijfeld het nut van vaccinaties voor kinderen: https://www.nytimes.com/2021/10/12/briefing/covid-age-risk-infection-vaccine.html?smid=tw-nytimes&smtyp=cur
  Eindelijk een beetje wijsheid is een regulier medium. Stop dan gelijk óók met die totale waanzin en kindermishandeling van het laten dragen van mondkapjes. Laat die kinderen toch VRIJ ademhalen; dat is de beste remedie voor een sterk en sterker wordend immuunsysteem!
  Waarom worden we geleid door waanzin.

 48. @ Xander, als je Steiner het etiket van profeet van het verboden christendom vindt, dan kan je het ook niet als bewijs van voorspelling over het prikgedoe aanvoeren? Gezien de reacties hier hee? Nee toch?

 49. Van Steiner kan blijkbaar van alles gezegd worden, maar tja hier heeft hij dan toch echt een punt!
  Hoe gaan jullie om met het nee zeggen tegen allerlei maatregelen? Ik zeg ook nee, maar betekent bv als enige niet naar afscheid directeur. Kijk als een groot deel ook nee zegt dan kan je vuist maken maar als enige binnen een bedrijf? Hoe doen jullie dat?

 50. Ook onder antroposofen bestaat een sterke weerstand tegen de vaccinaties. Ze geloven dat virussen het afval zijn, dat cellen uitscheiden.
  De Vrije Scholen zijn opgericht op basis van het gedachtengoed van Steiner. Ze worden ook al steeds meer gedwongen (net als het bijzonder christelijk onderwijs) zich te voegen naar de wensen van de inspectie (= de wensen van de overheid), waarmee ook díe vrijheid van onderwijs behoorlijk onder druk staat.
  Alles schijnt zich te moeten bewegen naar één grote gedachte, verkondigd door de VN/WEF.
  En dat kan men gerust het neo-communisme noemen.

 51. Er is een iets wat je kan scheiden v/d liefde van Christus, ongehoorzaam zijn , in dit geval WILLENS EN WETENS een groot genetisch medisch experiment/vaccin tot je nemen waarvan je kan ruiken dat het niet klopt geestelijk , ik ben iem . die niet snel iets voelt maar ik heb van het begin af aan grote ??? gehad over het “vaccin ” ) en dat is in deze situatie .
  Mijn mening is mensen die dat hadden kunnen weten zijn geestelijk verantwoordelijk voor hunzelf ( mensen die al lang op deze site “meelopen “hadden dit kunnen weten )

 52. @ XB, schreef: 12/10/2021 om 1:43 pm

  Ik weet heel goed wat occult betekent. Verborgen. Maar dat zegt nog niet dat alles wat verborgen is dan ook niet slecht of goed is. Ik heb nu weinig tijd (moet zo weg), maar doe even een poging tot verduidelijking:

  Steiner trok op en werkte samen met occultisten, zoals Mw. Blavatsky, die geesten opriep. Daar is de Bijbel heel duidelijk over! Ook de antroposifische leer over reïncarnatie en verlossing is niet te combineren met de Bijbel. Maar ik wil hier geen Bijbelstudie neerzetten. Waar het me vooral hier om gaat, is dat Steiner exact datgene verkondigde wat de NWO ook wil: een multiculturele samenleving en een kerk die alle geloven omvat. Daarnaast is Jezus niet meer de Verlosser, maar een soort tussenstap in de evolutie.

  Dat is niet wat de Bijbel ons leert, maar wél wat de wereldregering ons leert: Eén religie onder de paraplu van de Nieuwe Wereldorde!

  Dit is overigens niet om iemand op zijn/haar geloof aan te vallen, maar om duidelijk te maken dat de Antroposofische leer van Steiner streeft naar dezelfde doelen als de NWO, maar onder een andere naam en via een andere weg.

  Hoop dat dit niet als een geloofsdiscussie wordt gezien, want dat was niet mijn doel! Ik wil iedereen in zijn waarde laten, los van waar die persoon in gelooft.

 53. COVID-expert Dr. Peter McCullough dringt aan op ‘onbreekbare weerstand’ tegen vaccins voor kinderen

  https://www.lifesitenews.com/news/covid-expert-dr-peter-mccullogh-urges-unbreakable-resistance-to-vaccines-for-kids/?utm_source=home_more_news&utm_campaign=usa

  This ‘can’t be about COVID at this stage,’ he said. It’s about ‘some type of totalitarian takeover that’s occurred all over the world. Something very dark is going on.’

  ma 11 okt 2021 – 10:38 uur EDT
  (LifeSiteNews) — Eminente COVID-19-expert en veel gepubliceerde arts Dr. Peter McCullough gaf een uitgebreide goed gedocumenteerde presentatie aan collega’s over de “ongelooflijke gruweldaad” die in het Westen plaatsvindt als gevolg van vaccincampagnes voor genoverdracht, de noodzaak van een “onbreekbaar weerstand” tegen kinderen die de prik krijgen, en de “verbazingwekkende … onbekwaamheid en opzettelijk wangedrag” van volksgezondheidsinstanties.

  McCullough, die beweerde dat niemand ter wereld meer autoriteit heeft over dit onderwerp dan hij, leverde een gedetailleerde analyse van meerdere wetenschappelijke onderzoeken en gegevensrapporten die het “falen van het vaccinprogramma”, de onderdrukking van effectieve vroege behandelingen, en de “robuuste, complete en duurzame” eigenschappen van natuurlijke immuniteit.

  https://rumble.com/vnbv86-winning-the-war-against-therapeutic-nihilism-and-trusted-treatments-vs-unte.html

  Dr. Robert Malone, de architect van het mRNA-platform dat wordt gebruikt door de Pfizer- en Moderna-vaccins, en mede-ondertekenaar van een recente openbare verklaring ter verdediging van vroege behandelingen, promootte de presentatie en tweette: “Ik zeg het nog een keer. Bekijk de toespraak van Dr. Peter McCullough. Hij staat in brand. En hij staat er op. De [sic] samenvatting van de gegevens is [sic] nauwkeurig en gedetailleerd. Neem even de tijd om die video te bekijken. En verontwaardigd worden.”

  Een van de vele onderwerpen die McCullough aan de orde stelde tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de American Association of Physicians and Surgeons op 2 oktober, was een eerste focus op het ernstige gebrek aan transparantie van veiligheidsgegevens en behoorlijke monitoring van het programma.

  “Ik heb toezicht gehouden op de gegevensveiligheidscommissies voor meer dan twee dozijn therapeutische producten”, vertelde McCullough aan zijn publiek. Zijn deelname in deze hoedanigheid omvatte het leiden van besturen voor de National Institutes of Health (NIH) en Big Pharma-bedrijven.

  Data Safety Monitoring Boards (DSMB) worden gedefinieerd als een “comité van klinische onderzoeksexperts … die de voortgang van een klinische proef monitoren en veiligheids- en effectiviteitsgegevens beoordelen terwijl de proef aan de gang is. Deze commissie is onafhankelijk van de mensen, organisaties en instellingen die de klinische proef uitvoeren … [en] kan aanbevelen dat een proef vroegtijdig wordt stopgezet vanwege zorgen over de veiligheid van de deelnemers … ”

  Het artikel is te lang om in het geheel en vertaald te plaatsen . Lees meer ( Engelstalig) :
  https://www.lifesitenews.com/news/covid-expert-dr-peter-mccullogh-urges-unbreakable-resistance-to-vaccines-for-kids/?utm_source=home_more_news&utm_campaign=usa

 54. Brrrr… Rudolf Steiner en het ‘occulte’… Straks komen we/ze nog af met ‘zwarte Madam’ Blavatsky en heel haar ‘kliek’…
  Lieve mensen allemaal: het gaat hier allemaal om ‘obscurantistische technieken’…
  Een OBSCURANTIST is een moeilijk woord voor iemand die de halve waarheid spreekt, maar juist de échte helft waarheid BEWUST achter de hand houdt.
  Zo houd ik altijd mijn hart vast als ik één of andere (wel erg braaf en sympathiek uitziende) expert op den teevee aan het woord hoor over bijv. ‘virussen’…
  Brrr…

 55. Team Salt написа:
  10.12.2021 г. в 12:48 ч

  Hahaha, Team Salt, en ik ben geschokt, maar vrij positief. Aan de ene kant toont het Xander ‘ s ontvankelijkheid voor de goede ideeën van iemand die zijn leer bouwde op zijn opvattingen over de Schrift. Aan de andere kant neem ik aan dat Xander zich niet op deze oefeningen heeft gericht en er niet gedetailleerd naar heeft gekeken. En ze shockeren hem zeker op plaatsen 🙂
  Sinds ongeveer twee jaar volg ik een antroposofisch blog, dat in zijn alledaagse deel dagelijks veel goede artikelen publiceert over pLandemische fraude. Ik heb zeker iets te zeggen over deze kwestie over Steiner, zowel goed als slecht (na herhaaldelijk te zijn verbannen voor slecht gedrag, omdat ik blijf in mijn vraag “wat bewijst dat Steiner’ s leer is gebaseerd op “spirituele informatie” zoals hij beweert?”)
  Ik keek naar de bron waaruit het materiaal voor het artikel werd genomen, en het zegt bijna niets over Steiner. En aangezien het artikel op deze bron is gebaseerd… Steiner was geen Oostenrijkse filosoof, maar was vooral de grondlegger van de antroposofie, die hij spirituele wetenschap noemde. Hij doorliep vele filosofen en mystieke dichters, zoals Goethe (van hem vatte het zoroastrianisme naar alle waarschijnlijkheid als een van de fundamenten van de antroposofie), was docent en kort voorzitter van de Theosofische Vereniging…Ja, ja, u leest het goed – de Theosofische Vereniging van de diepe Lutseferiaan Elena Blavatsky, waarin de pedofiel Mr. Leadbeater ook een belangrijke rol speelt 🙂
  En dit is een vrij korte beroerte, die niet eens invloed heeft op de antroposofie zelf. En tegelijkertijd…dit weerhoudt Steiner er niet van om over veel dingen gelijk te hebben, of zelfs veel scherpzinniger dan andere mensen. Zoals, bijvoorbeeld, J. Krishnamurti. En zelfs U G Krishnamurti (zo schandalig als het klinkt).
  Het is moeilijk. De duivel kent ook de waarheid, misschien beter dan iemand anders dan God. En als je het van hem kunt stelen zonder je in de duistere kant te lokken? 🙂 (Waarmee ik niet beweer dat Steiner een dienaar van de duivel was.)
  Nu zou een antroposofist me kunnen aanvallen. 🙂
  En, Xander, bedank me niet voor de mini-lezing. Hahaha 😉

  @ tukker schreef:
  12/10/2021 om 2:14 pm
  Hahaha, tukker, Ik volg uw Sage met Willy met grote belangstelling. Veel geluk, mijn vriend. Ik kijk uit naar de ontwikkeling van uw communicatie! 🙂

  @ Ramshoorn, zet jezelf niet voor schut. Steiner heeft niets met Nietzsche te maken. Je verwart Nietzsche met Goethe. Maar je maakt deze stomme fout met je beruchte zelfvertrouwen.
  Ik ben het eens met de helft van al het andere. Maar je bent, over het algemeen, de belichaming van een militante (lege plaats), bezit een kleine hoeveelheid van de basiswaarden van Christus. Maar, hey, wie geeft er om kernwaarden, zodra je de hele Schrift met je ogen dicht kunt citeren?! 🙂
  twee kuithoorns (volgens mijn sterrenbeeld) Hallo. 😉

  @ Nieuw Begin,
  Geef toe dat je deze pagina van henrymakov hebt gezien van mijn commentaar. Om me nuttig te voelen, wil ik niets anders. Nou? 🙂 🙂

  Maar ik verdedig Xander ‘ s goede bedoelingen.

 56. @ Nieuw Begin 12/10/2021 om 3:15 pm

  Wie zijn ook vrijgesteld?
  Dezen:
  Afghaanse asielzoekers, voor wie nu alles uit de kast wordt gehaald om zovéél mogelijk met luxe vliegtuigen hier te halen, omdat ze bij wijze van spreken ooit eens één w.c.-rol hebben gebracht naar de sukkels die hun leven (en daarmee welzijn van vrouw en kinderen) in de waagschaal hebben gezet met het onmogelijke doel daar onze ‘beschaving’ (??) te brengen dat ons miljoenen \ miljarden heeft gekost met 25 menselevens.
  Lees alleen nog maar de eerste zin en je weet uit welke hoek de wind waait.

  https://nieuws.cafe/afghaanse-asielzoekers-krijgen-qr-code-zonder-te-prikken

  Maar voor ons Nederlanders geldt:
  straks óók hogere belastingen op bezit eigen huisje waar je jaaaaaarenlang eerlijk voor gewerkt en gespaard hebt.
  Dit om de al onze handophouders uit de hele wereld heel goed te vullen en het hen met gespreid bedje, gedekt tafeltje, ingericht huisje, vrijstelling verzekeringen zo geriefelijk mogelijk te maken, maar je eigen kinderen zonder huis met lege handen het nakijken te laten hebben.

  Dit is NEDERLAND.
  Als onze bevrijders in 1945 hadden geweten van er van dit land terecht zou komen, zouden ze meteen het gezonde verstand hebben laten werken en teruggekeerd zijn.
  Hoe de Nazi’s dan aan hun einde zouden zijn gekomen weet ik niet, dat is ook voor mij een raadsel.

 57. “Van dat androïde cyborg slavenvolk wil ik persoonlijk geen deel uitmaken – nog geen seconde. U ook niet? Kom dan in opstand door NEE te zeggen en te weigeren mee te werken met alle maatregelen waarmee deze – in mijn ogen afschuwelijke – toekomst nu stap voor stap gerealiseerd wordt.”

  Een bijzonder effectieve manier van NEE zeggen is om je gecoördineerd massaal ziek te melden.

  Southwest Airlines heeft nu bijna 2.000 vluchten in de afgelopen drie dagen geannuleerd vanwege een gecoördineerd protest van piloten vanwege vaccinnatieverplichting.

  https://www-naturalnews-com.translate.goog/2021-10-11-the-great-sickout-spreads-as-airline-pilots-railway-workers-police-firefighters-say-no-to-vaccine-coercion.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=nui

  https://www.upinthesky.nl/2021/10/11/southwest-airlines-annuleert-meer-dan-1800-vluchten/

 58. @ QW, ik ben van meer op de hoogte dan je denkt hoor, maar daarom ga ik er hier nog geen boekdelen over schrijven, dit om zinloze eindeloze discussies te vermijden. Laat ons er dus kort over zijn, spirit kan zowel negatief of positief zijn, net zoals hier ook kwaadaardige & goedaardige mensen rondlopen.

 59. Team Zout,

  Rudolf Steiner was zeker geen christen. Ik geloof ook dat hij okkult was, en zeker geen wedergeboren christen.

 60. Wie zijn VRIJGESTELD van vaccinatie? Ja u leest het goed:
  ( en al die celebreties en mensen van importantie. regeringsleiders…weet u wat er in hun spuitjes zit…misschien gewoon keukenzout? De hele elite bestaat uit vrijwel 99% vrijmetselaars en ik zou hun satanische doelen nooit geloven als ik niet wist dat de Bijbel dit alles voorzegt! )

  https://www.henrymakow.com/2021/10/john-kaminski—-the-spartacus.html?_ga=2.143100476.848494632.1633994371-235524479.1633994371

  scroll naar onderen voor het commentaar van David C said (October 3, 2021):

  (google vertaling )
  Wat schokkend is, zijn de groepen die zijn vrijgesteld van verplichte “vaccins”. Ze omvatten de mensen die ons vertellen dat we gevaccineerd moeten worden, en wie maakt deze “vaccins” – wtf?!!! Volgens Jeff Rense: congres en alle stafleden zijn vrijgesteld, presidentieel kabinet en hun personeel vrijgesteld, vaccinfabrikanten (Pfizer, Moderna, J&J, etc.) vrijgesteld, CDC vrijgesteld, FDA vrijgesteld, Chinese studenten (8 MILJOEN) vrijgesteld, illegale migranten vrijgesteld , daklozen vrijgesteld. De meeste belastingbetalende burgers worden gedwongen om HERHAALDELIJK geïnjecteerd te worden, anders worden ze niet-mensen zonder rechten, en al snel zullen ze niet meer kunnen kopen of verkopen, misschien mogen ze zelfs hun eigen geld niet gebruiken als het digitaal wordt. Mensen die niet zien dat er iets ernstigs mis is met het vrijstellen van deze groepen – ik weet niet wat ik moet zeggen, behalve dat hun geest in een matrixgevangenis zit die hen blind maakt voor de realiteit, waar helaas de meeste mensen bij betrokken zijn.
  Op dit moment moeten degenen onder ons die de waarheid kennen het van de daken schreeuwen! Ik doe zoals Paul Revere deed, sinds deze genocide vorig jaar begon. Omdat sociale media me niet mijn mening laten uiten, ga ik de straat op. Het maakt me niet uit of mensen denken dat ik een gekke oude man ben: als ik met mijn hulphond rondloop, praat ik vaak luid over de chemtrails hierboven, en de neppandemie die genocide is. Ik schrijf ook informatieve websitenamen op oude folders, die overal langs de hoofdstraten te vinden zijn, mijn favorieten de laatste tijd zijn: nomorefakenews.com stopworldcontrol.com ofwell.city (henrymakow.com is ook een goede). Hopelijk zullen sommigen van jullie die dit lezen de straat op gaan in jullie stad? Dat is de beste manier om mensen in uw gemeenschap de waarheid te laten zien. We moeten deze genocide NU stoppen om de mensheid en de toekomst van de kinderen te redden – het zijn onschuldigen die afhankelijk zijn van volwassenen om hen te beschermen!

 61. We leven in een wereld vol leugens en misleiding. Ook de bovennatuurlijke wereld zit bomvol met leugens. We hebben als gelovigen te strijden tegen overheden, tegen machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten en hun vele trawanten op aarde. Daarom is het zo belangrijk om te hebben, de gave van God om de geesten te onderscheiden en te weten waarop het aankomt. Doe daarom dagelijks de geestelijke wapenrusting aan, dat is ware bescherming.

 62. @ Team Zout.
  @ XB

  Als het geschrevene van (Overigens ook …. tot … de duivel, etc.).) door Xander geschreven is waarbij in bedekte termen geestelijke ‘vibratie’ wordt erkend als toegangspoort van boze machten en geen oplossing aangedragen wordt, gaat ook bij mij een waarschuwingslampje aan.
  En opmerkelijk dat ook XB daarvan nooit heeft gehoord.
  Maar misschien kan Xander \ Moderator duidelijkheid verschaffen over wat men zèlf bedoelt en hoe men hiermee omgaat.
  Maar ik vrees op weer géén antwoord…

 63. Ik heb een poos geleden de relevante uitingen van Steiner hierover voor mijn lezerskring uit het Duits vertaald. Wie erin geïnteresseerd is, kan me mailen, dan stuur ik je deze uittreksels op (pdf van 5 kantjes). Voor mijn mailadres zie website hieronder.

 64. Rudolf Steiner is/was een tot het occulte behorende man en denker, waarin de antroposofische mythe, een hoogst onbijbels denken, een voorname plaats in nam.
  De door Rudolf Steiner gestichte antroposofie is een verradelijke, gevaarlijke occulte filosofie die een mengeling van christelijke, boeddhistische, neoplatoonse, Indiase en spirituele elementen vertegenwoordigt.
  ‘Rattengif’ bestaat voor meer dan 99% uit gezond, goed voedsel (een rat zou het anders nooit eten), is dat uiterst kleine deeltje gif juist de dodelijke factor.
  Op de wijze waarop rattengif de rat met bedrog letterlijk en figuurlijk de dood injaagt, zo is het ook met deze Rudolf Steiner en diens ‘plausibele’ fosofie en uitspraken.
  Waarom wordt er niet uit de apocalyptische literatuur van de Bijbel geciteerd?

 65. Ik denk persoonlijk niet dat dit mogelijk is en dit om de redenen die Paulus schreef aan de kerk van Rome, niets zal ons scheiden van Jezus. Verder ga ik niet want dat is voor het geloofsforum. Filosofie is in feite een ontkenning van God, de mens die door rationeel te denken zelf voor oplossingen wil zorgen. Zo zijn er mensen die zich niet goed voelen in hun vel, ze zijn noch man noch vrouw en ze willen zo aanvaard worden, dit heeft niets met vaccins vandoen. We leven in een rare wereld. Ook mag je niet vergeten dat de man waarover het gaat in het occulte zat juist als Hitler, daarom neem ik zijn stelling niet te serieus. Shalom

 66. Rudolf Steiner, een bewonderaar van Nietzsche [God is dood] en New Age [Mindfulness en Yoga] Hij en Nietzsche zijn twee handen op één buik. Marx was ook een hater van God en de Bijbel, een vriend van Darwin die God in zijn gezicht spoog met zijn evolutie-theorie en zijn veronderstelling dat de mens slechts een veredelde Aap is.

  Dit soort louche figuren waar ook o.a. Schwab en WHO deel vanuit maakt hebben de wereld, de mensheid in wanorde gebracht ze misleid met hun drogredenen.

  De Nederlandse Regering is sinds 14 december 2014 deel gaan uitmaken van die waanwijzen toen de StatenBijbel 1637 uit de Tweede Kamer moest verdwijnen, zonder noemenswaardige oppositie van CDA-CU-SGP. Mark Rutte, Sigrid Kaag en Wopke Hoekstra kregen dan ook keer op keer lik op stuk, voor hun vele bloopers, moties van Afkeuring en Wantrouwen van de Tweede Kamer.

  Zijn ze wakker geworden? Wel nee, ze zwijmelen lekker verder op hun Yoga-matje, waar ze mindful weer nieuwe kwellingen verzinnen voor de hardwerkende burgers en jongeren die door hun wanbeleid beroofd worden van elke vorm van vrijheid en zekerheid. We zien dat slaapverwekkende gedrag ook bij de EU. Hoe komt dat toch?

  We worden ook daar door communisten-marxisten-humanisten en new-age Goeroes geregeerd. En hoe…Defensie is een puinhoop, Onderwijs is een puinhoop, Belastingdienst is een puinhoop, Justitie is een Puinhoop, iedere dag moorden, brandstichting, drugsbenden, witwas praktijken. Jeugdzorg is een puinhoop, nog nooit vonden er zoveel zelfmoorden plaats, om over tekorten in ziekenhuizen en verpleeghuizen maar te zwijgen.

  Ik kreeg een belangrijk bericht in handen…Ik las het antwoord in TROUW 24-04-2015:
  Europarlementariërs Eensgezind over werking Yoga…Gaat Yoga de fracties van het Europees
  Parlement eindelijk in vrede Verenigen?
  https://www.trouw.nl/nieuws/europarlementariers-eensgezind-over-heilzame-werking-vanyoga~
  bb002639/

  De bijeenkomst The Yoga Way, een initiatief van de Indiase Regering, was bedoeld om de heilzame werking van Yoga onder Europarlementariërs te verbreiden. […] Er werd geleerd: Politici zijn ook mensen : net als wij allemaal lijden zij onder Stress. Daarom kunnen ze ook baat hebben bij Yoga, vooral als ze beslissingen moeten nemen.”” Zucht!!

  Nederland en de Kerken zouden veel meer baat hebben wanneer de Bijbel weer terugkeert in de 2-de Kamer en de Tien Geboden Exodus 20 weer hardop gelezen worden in Kerken, Scholen en Gezinnen. Dan keert de veiligheid en voorspoed weer terug en kunnen de kinderen weer veilig buiten spelen. Een Utopie? Niet voor mij!!! Zie Openbaring 20.

 67. Moest direct aan deze video denken: https://www.youtube.com/watch?v=spw5nmUrpWA
  Over het uitschakelen van geloof in het brein van de mens.

  Maar…., ik bemerk nog steeds dat mensen die volledig gevaccineerd zijn, nog steeds geloven in God. Dus dit is nog niet aan de hand, of moet de 5g daarvoor aangeschakelt worden?

  Ik vindt het trouwens raar dat Rudolf Steiner in dit artikel gebruikt wordt als tegenstelling van Klaus Schwab, Steiner spoorde ook niet.

 68. Willy,

  We zijn nu 3 dagen verder , totaal geen reactie op mijn inhoudelijke post om te reageren .
  In een van mijn vorige posts schreef ik over 2 mogelijkheden a ) Totaal misleid zijn en b ) Prietpraat en bewust de zaken anders voorstellen dan dat de zaken liggen.
  Totaal misleid zijn is het niet want dan had je gereageerd DUS is het prietpraat en bewust de zaken anders voorstellen dan dat de zaken zijn .
  Persoonlijk is mijn mening dat je je ogen dan uit je hoofd mag schamen dat je zo in elkaar zit, willens/wetens de zaken anders voorstellen dan de zaken liggen .
  MAAR er is een extra probleem : Als jij qua letterlijke zaken de zaken anders voorstelt dan dan dat de zaken zijn dan doe je dat op het geestelijke vlak OOK.
  Dus het beste zou zijn als je nooit meer zou schrijven want alles wat je schrijft , moeten we met meer als 3 korreltjes zout nemen !!

 69. Eindelijk eens iets over Steiner ! Niemand heeft zo vroeg al deze dingen zien aankomen en ervoor gewaarschuwd , in diverse lezingen die hij heel zijn leven gehouden heeft . De waarschuwing tegen de vaccins die op zichzelf geen kwaad konden ( althans de normale ) tenzij men er een morele daad of spiritualiteit tegenover plaatst , dat beweerde Steiner , maar dat doen de mensen niet , ze nemen liever de gemakkelijkste weg die de materialistische wetenschap hen voorschotelt . Dit doorzag Steiner en waarschuwde ervoor ook voor een medische wetenschap en dictatuur die schadelijk is voor de mensheid en toename van de techniek en een geweldige uitbuiting in de mechanisatie van de natuurkrachten door geestelijke krachten , en hierdoor zou een onspirituele wereldbeschouwing niet kunnen doorzien hoe de mensheid zou afdwalen van het ware pad .

 70. Goed hoor dat Xandernieuws ook ‘ns een artikel besteed aan Rudolf Steiner. Zeker, hij was controversieel, maar als je je verdiept in zijn filosofie zit daar wel veel in wat mensen op een veel hoger plan trekt. Niet te vergelijken met het juist op een lager plan brengen wat Schab wil.

 71. @ Team Zout, ga de betekenis eens na van occult? De studie van de verborgen wereld, het spirituele, wat niet zichtbaar is … paranormaal onderzoek enzoverders …. Wat is daar mis mee?

 72. Bedankt voor het plaatsen. Rudolph Steiner was behalve filosoof ook de grondlegger van de Antroposofische Beweging. Dapper van je dat je al die bange christenen die overal het occulte in menen te zien even hebt getrotseerd. Er zijn trouwens meer zieners die deze periode hebben voorzegd, zoals Barry Long, Hans Moolenburg, W. F. Veltmans.

 73. Ben het er overigens wel mee eens dat ze alles doen om het Godsbesef weg te nemen. Ze willen liever zelf die ‘functie’ overnemen en doen dan ook alles om mensen van God weg te drijven.

  Let maar op het nieuws: als het even kan worden kerken en gelovigen aangevallen wanneer ze tegen vaccinatie zijn. Daarbij wordt het stigmatiseren en zwartmaken niet geschuwd.

  Zo willen ze nu speciaal in de ‘Biblebelt’ extra coronamaatregelen invoeren om de druk er weer vol op te zetten…

 74. Ik ken persoonlijk mensen bij de Steiner beweging, maar die hadden mij daar nooit wat over verteld, nieuw voor mij, maar ik denk wel dat wetenschap van deze planeet gebaseerd is op valse materiewetenschap, heel de geschiedenis van deze planeet is eigenlijk fake, je hebt negatieve powers, die hadden altijd al de controle over deze planeet. De spirit is overal uit!

 75. Doel 1: het Godsbesef moet verdwijnen. (zie hier de tegenstander aan het werk)

 76. Hmmmm …

  Ben eigenlijk best beetje geshockeerd dat ik op Xandernieuws ineens een artikel lees dat Rudolf Steiner neerzet als iemand die goed bezig was. Ik weet het: dit is niet het geloofsforum, maar deze man zat toch echt diep in het occulte, wat niet bepaald te combineren is met de Bijbel.

  Daar dit niet het geloofsforum is ga ik er niet verder op in, maar dit wilde ik toch even kwijt.

  De leer van Steiner is minstens zo discutabel als de leer van Klaus Schwab.

  Kan zijn dat ik de strekking van dit artikel niet goed heb begrepen, natuurlijk …

Comments are closed.