Paus wil in mei 2020 pact met wereldleiders sluiten voor oprichting klimaatdictatuur

—————————————————————————————————————————————-

Paus Franciscus wil afspraken voor hersenspoelen alle kinderen om op klimaat gebaseerde wereldregering en wereldreligie mogelijk te maken – Grote crisis gepland om weg vrij te maken voor Luciferiaanse wereldorde 

—————————————————————————————————————————————-

Paus Franciscus, een van de belangrijkste leiders van de globalistische ‘Nieuwe Wereld Orde’, wil dat alle wereldleiders op 14 mei 2020 naar het Vaticaan komen om een wereldwijd pact te sluiten dat neerkomt op het oprichten van een dictatoriale VN-wereldregering die gebaseerd zal zijn op de nieuwe klimaatreligie, die de hele mensheid en alle bestaande religies moet verenigen. Om dat te bereiken wil de paus afspraken maken met de wereldleiders om de kinderen van deze tijd dezelfde valse klimaatpropaganda te ‘onderwijzen’ waar schoolkinderen in Nederland al jaren mee worden gehersenspoeld.

‘Om de urgentie hiervan te begrijpen moeten we ons op onderwijs richten, dat gedachten en harten zal openen voor een breder en dieper begrip van de realiteit,’ verklaarde de eerste Jezuïtische paus ooit in een video boodschap in september. ‘We hebben een wereldwijd verdrag over onderwijs nodig, dat gericht is op het ontwikkelen van een nieuwe universele solidariteit en een nieuw humanisme.’

‘In deze tijd van grote versplintering en extreme confrontaties moeten we onze inspanningen verenigen om een onderwijsalliantie te creëren die volwassen individuen vormt, en die in staat zijn om in en voor de samenleving te leven. Iedere verandering heeft een onderwijsproces nodig. We kunnen geen verandering bewerkstelligen zonder die verandering te onderwijzen.’

‘Alliantie tussen bewoners van de aarde en ons gezamenlijke thuis’

‘Samen kunnen we jonge mensen vormen en een betere toekomst bouwen. Eerst moet discriminatie het veld ruimen, zoals ik verklaard heb in het document dat ik recent heb ondertekend met de Grote Imam van Al-Azhar in Abu Dhabi.’ De paus wil dat alle mensen, en vooral schoolkinderen, worden ‘doordrongen’ van wat alle mensen van alle generaties en achtergronden met elkaar verenigt, zodat ‘er een alliantie ontstaat tussen de bewoners van de aarde en ons gemeenschappelijke thuis (de aarde), en onderwijs (hierover) vrede en rechtvaardigheid zal brengen, openheid tussen alle volken van de menselijke familie, en dialoog tussen de religies.’

De paus wijst steeds op het Afrikaanse gezegde dat ‘er een heel dorp nodig is om een kind op te voeden.’ De wereld moet in zijn ogen dat ‘universele dorp’ worden voor alle kinderen, die moeten gaan begrijpen dat ‘de hele wereld diep met elkaar verbonden is, en we anders moeten gaan kijken naar economie, politiek, groei en vooruitgang. We moeten de moed hebben om individuen te trainen om klaar te zijn zichzelf in dienst van de gemeenschap te stellen.’

‘Laten we samen oplossingen zoeken en zonder angst de processen van verandering beginnen. Ik nodig u allen uit om u (op 14 mei 2020) aan te sluiten bij deze alliantie.’

Ook ‘LHBTI agenda’ onderdeel oprichting wereldwijde klimaatdictatuur

Vrijdenker Martin Vrijland concludeert dan ook dat op die datum het belangrijkste agendapunt ‘het brainwashen van de kinderen’ is. ‘Het bijeenroepen van alle wereldleiders riekt daarnaast erg naar dat wat altijd al de verborgen agenda achter de ‘climate change’ PsyOp leek te zijn: de oprichting van een wereldregering,’ oftewel een globalistische klimaatdictatuur, waarin de huidige welvaart en vrijheid van vooral de Westerse burgers compleet zal zijn afgepakt.

‘Als we alle symboliek om ons heen bestuderen, kunnen we bijna niet anders dan ontdekken dat we te maken hebben met de heimelijke (en sinds 27 april 2014 zelfs openlijke) aanbidding van Lucifer (zie dit YouTube filmpje),’ al denkt Vrijland dat Lucifer niet dezelfde figuur is als de Bijbelse ‘Satan’, maar ‘de God in vermomming van alle religies.’

‘We zien duidelijk dat er zich een agenda uitrolt die keer op keer wijst in de richting van Lucifer. De transgender- of ‘genderneutraal’ propaganda van heden ten dage, wordt daarnaast gedragen door het symbool van de regenboog… Het symbool voor Lucifer is de tweeslachtige bok Baphomet. Vandaar dat de mensheid via de LHBTI-propaganda getransformeerd moet worden richting de ‘genderneutraal’… De link tussen het symbool van LHBTI-beweging (de regenboog) en Lucifer wordt u nu wel erg duidelijk.’ 

Geplande wereldcrisis om Luciferiaanse wereldorde op te richten

‘We zijn getuige van de Luciferiaanse agenda van de transformatie van de wereld. Er moet als het ware een nieuwe zondvloed komen. En die zondvloed is nabij.’ (1) Die zou er wel eens kunnen komen door een opzettelijk gecreëerde wereldwijde crisis in de vorm van een financieel-economische crash, een verzonnen klimaatcrisis en mogelijk ook de Derde Wereldoorlog, of in ieder geval een grote oorlog in het Midden Oosten, waarbij Jeruzalem (/ Israël) een centrale rol zal spelen.

Deze zorgvuldig geplande crisis zou wel eens in 2020 een feit kunnen zijn, omdat de globalistische wereldelite alles in het werk zal stellen om Donald Trump uit het Witte Huis te krijgen. De media zullen een nieuwe Depressie en mogelijk zelfs een wereldoorlog automatisch in zijn schoenen schuiven, waardoor de geesten rijp worden gemaakt om de door de paus gewilde VN-klimaat/wereldregering te accepteren, wellicht (maar niet noodzakelijkerwijs) compleet gemaakt met de komst van een (valse) messias die de religies met elkaar moet verenigen.

Een andere mogelijkheid werd al in de 18e eeuw door Adam ‘Illuminati’ Weishaupt gepland: de verdwijning van de belangrijkste religies door hen in een Derde Wereldoorlog om Jeruzalem elkaar totaal te laten vernietigen, waarna de uitgeputte en wanhopige mensheid zich zal keren tot de laatste ‘verlosser: Lucifer.

Of het ook werkelijk zo zal gaan is natuurlijk nog afwachten. Wel is duidelijk dat de grote spelers en ‘spelbepalers’, zoals paus Franciscus, alles in het werk stellen om hun gedroomde Nieuwe Wereld Orde hoe dan ook te verwezenlijken. Onderdelen van Weishaupts scenario, zoals het vervagen en opheffen van nationale staten en grenzen, zijn (door middel van o.a. massa immigratie) reeds volop in uitvoering, net zoals het opheffen en afnemen van alle vormen van privé bezit (o.a. door negatieve rente, wat spaargeld en pensioenen leegzuigt).

Niet 2012, maar 2020?

In de jaren voorafgaand aan het ‘magische’ Maya jaar 2012 voorspelden leiders van de wereldwijde New Age bewegingen dat ‘het christelijke tijdperk’ in 2012 zou worden vervangen door een Luciferiaanse nieuwe wereldorde.

Corinne McLaughlin, destijds werkzaam bij de New Age uitgever Lucis Trust (voorheen: Lucifer Publishing), schreef al in 2006 in een artikel dat ‘een grote Meester die terugkeert waarschijnlijk eerst weinig zal opvallen, maar wel de mensen zal willen verenigen in plaats van hen verdelen… De mensen zullen hem herkennen aan zijn medeleven, nederigheid en universaliteit, waardoor hij alle soorten mensen van alle religies zal aanspreken… Hij zou naar alle standpunten luisteren en een hoger, gemeenschappelijk doel stellen.’

Op de cover van de januari/februari 2009 editie van het New Age blad ‘Innerchange’ stond het jaar ‘2012’ met een groot vraagteken afgebeeld. Het commentaar van de redacteur: ‘Een groot aantal visionaire schrijvers, wetenschappers en sociale theoretici geloven dat 2012 de drempel is van een tijd van versnelde planetaire veranderingen. Sommige spirituele leidersgeloven dat het de stuwkracht is voor een grote spirituele ontplooiing.’ Het blad wees op het zogenaamde ‘Lucifer archetype’, de nieuwe mens die zich in 2012 zou gaan openbaren in iedereen die hier klaar voor zou zijn (= klaar om de nieuwe klimaatreligie te omhelzen).

2012 is het niet geworden, maar 2020 lijkt dankzij paus Franciscus een uitgelezen mogelijkheid voor een herkansing voor de Luciferianen te worden, in ieder geval om door middel van een onderwijspact alle kinderen van deze wereld door middel van propaganda en hersenspoeling om te vormen tot ‘archetypes van Lucifer’ en daarmee volgzame burgers van een grenzen-loze en permanente VN-klimaatdictatuur.

Xander

(1) Martin Vrijland

Zie ook o.a.: (via oud xandernieuws.punt.nl):

2015:
17-06: Nieuwe encycliek: Paus wil dat Westen welvaart opgeeft om klimaat te redden (/ Pauselijke encycliek gepresenteerd door radicale professor die vindt dat er 6 miljard mensen ‘teveel’ zijn – ‘Westerse bevolking wordt emotioneel afgeperst met aangepraat schuldgevoel over klimaat’)
17-04: ‘Vaticaan presenteert plan voor VN-wereldregering’

2014:
09-09: Paus Franciscus en Shimon Peres praten over Verenigde Naties van Religies
31-03: Vermaarde klimaatactivist Lovelock: Milieubeweging is religie zonder feiten
18-01: Atlantische Raad: Buitengewone crisis nodig om Nieuwe Wereld Orde te redden

2013:
28-11: Geheim EU-akkoord: Lidstaten moeten trouw zweren aan Nieuwe Wereld Orde
27-11: Paus Franciscus roept op tot socialistische Nieuwe Wereld Orde
11-11: Beast Tech (7): Wereldregering ‘Federatie van de Aarde’ in oprichting (/ Politiek, multinationals, media en onderwijs stevig in de greep van globalisten die toewerken naar een één-wereldsysteem)
19-10: Beast Tech (6): Ontsnappen uit systeem van ‘Het Beest’ niet meer mogelijk
16-10: Beast Tech (5): Op weg naar elektronische slavernij
10-10: Beast Tech (4): GPS in smartphones voorloper van geïmplanteerde chip?
07-10: Beast Tech (3): Totale controlemaatschappij veel dichterbij dan gedacht
30-09: ‘Beast Tech’: Geheim project voor totale ‘Teken van het Beest’ controle
12-06: Zenith 2016 (8): De rol van de laatste paus in de Nieuwe Wereld Orde
11-04: Secretaris-generaal VN: Paus Franciscus spirituele leider van de wereld
15-03: Zal paus Franciscus het christendom en de islam samenvoegen?
14-03: Franciscus van Assisi voorspelde paus die vernietiging zal brengen

2012:
11-12: Hoofd BuZa Vaticaan pleit in VN voor oprichting wereldregering (VN, Vaticaan en New Age werken samen toe naar één wereldoverheid en één wereldreligie)
27-04: De komst van de laatste paus ‘Petrus Romanus’ (Franciscus) (deel 16)

2010:

30-07: Ex lid Illuminati: 7-stappenplan naar totale wereldcontrole bijna voltooid

01-07: Aquarius – Het tijdperk van het Kwaad (Deel 4): Marxistische New Age Nieuwe Wereld Orde gepland in 2012

28-05: Deel 2: Zeitgeist: Christendom moet verdwijnen voor New Age Utopia
25-05: Deel 1: ‘Zeitgeist’ films promoten agenda Nieuwe Wereld Orde

2009:
27-03: ‘Hoge New Agers:.. In 2012 wordt de christelijke wereld vervangen door de Luciferiaanse’
04-03: ‘VN en Vaticaan werken samen bij vorming één-wereld-religie’
26-02: Illuminati bereiden al eeuwen komst van Lucifer in 2012 voor

2008:
22-09: Illuminati planden financiële crisis die moet leiden tot W.O.3

 

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.

53

 1. Als ik bovenstaande reacties lees, dan kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat Ribera/Lacunza/Darby/Scofield geslaagd zijn om hun “briljante” verhaal over de “Eindtijd”/Antichrist/Tempel in Jeruzalem tussen de oortjes van velen te krijgen.
  Hoeveel “opstandingen” worden beschreven in de Bijbel? Wat zou de reden zijn dat vele Joden
  begraven liggen op de Olijfberg? Om erbij te zijn bij de opstanding voor de grote verdrukking? Of komt er nog een 2e opstanding?

 2. Oma op 09/10/2019 om 10:31 am

  Interessant, begrijpelijk en mooi stukje oma!

 3. @ Oma n.a.v. 09/10/2019 om 10:31 am

  Het door u geopperde verhoging van de trillingsfrequentie kom je ook bij de new-agers tegen
  Maar laat ik dan wijzen op o.a. Jesaja 13:8 ..waar de mensheid dan in de vuurgloed van de Heilige Geest zal staan ..de mensheid zal dan de staat van zijn ziel zien vanuit de ogen van God ..lichaam, ziel en de geestelijke vermogens -van- de ziel zijn één ..komt het lichaam in het Vuur van de Heilige Geest te staan dan ook zijn ziel en zijn geest.. Vers 6 noemt het de Dag des Heren ..het betreft het 6e zegel. Jesaja 66:15-16 is helemaal duidelijk ..een gericht over alle vlees ..dus hoe zondiger hoe moeilijker te ver-dragen… Jesaja is “de Apocalyps van het oude testament”.

  Voor de goede verstaander is Jesaja 13:5 een verwijzing naar de “buitenaardsen” ..de gevallen engelen in het heelal, zoals het volgende aantoont. https://youtu.be/iKaL7FY-gVg enz..

 4. Wel, Piet 1, sorry maar met je vage uitleg en ‘als’ en ‘zal’ kan ik helemaal niks.
  Bovendien zie ik het een beetje anders…..JC bracht de Nieuwe Kristal energie naar en ín de aarde, de zonnestormen verspreiden verder deze energie om door trillingsfrequenties het collectieve bewustzijn van de mensheid te verhogen – de elite poogt met chemtrails het binnenkomen van deze energie te blokkeren want dat betekent oa dat machtscontrole over de mens onmogelijk wordt…de elite heeft weet van deze energie en dat ze het einde van hun macht betekent.
  Door deze toename van bewustwording verzet de massa zich tegen de dictatoriale macht van enkelingen zoals politiek en ook religieus, dat zie je door de protesten en opstanden in heel de wereld en die chaos blijft aanhouden tot de leiders voor het welzijn van allen zullen zorgen.
  Niemand ontsnapt aan deze energie en degenen die bewust haar Licht toelaten, stralen dat energetisch ook uit naar anderen waardoor je het rimpel effect krijgt zoals wanneer je een steen in een vijver gooit en de rimpelingen uitdijen.
  Zo heeft elk mens de verantwoordelijkheid om dit Licht op te nemen en uit te stralen om door bewustwording de wereld mee te helpen verbeteren voor elk mens – verander de wereld, begin bij jezelf is een waarheid als een koe.
  Elk systeem gebaseerd op hebzucht zal afgebroken worden tenzij het gebruikt wordt voor het algemeen welzijn.
  Dat zie je bij het financiële, politieke, sociale systeem dat nu volop aan de gang is.
  En ook godsdiensten/religies zullen niet ontsnappen aan deze transformatie die je zuivering kunt noemen.
  De zelfvernietiging zal onvermijdelijk zijn als het niet wordt aangewend voor het algemeen welzijn.
  Wat we in deze tijd zien, is een evolutie van de mensheid, de groei van bewustwording wie wij zijn, Goddelijk in de kern, (dat heeft de kerk uit de originele bijbel geheim gehouden zodat de mens, onwetend van zijn Macht, de kerk zou volgen ipv ZichZelf, idem alle andere religies) dat elk mens gelijkwaardig is want wij zijn allen verbonden en één zoals de druppels water die samen de oceaan vormen.
  Wat je anderen aandoet, doe je jezelf aan.

 5. @Piet1: 7:57 pm. Inderdaad, het Woord van God, daar staat alles in beschreven.

 6. @deshion

  De antichrist kan geen moslim zijn. Moslims vebieden homos en tweeslachtigheid en lhbt etc etc..

 7. @ Oma n.a.v. 08/10/2019 om 1:00 pm

  Pas op de gereinigde Aarde zal er even-wicht zijn tussen de aardse aangelegenheden vertegenwoordigd door de koning en de geestelijke leiders zoals Zacharia 6:13 impliceert.
  Reken maar op Jes.43:18. ..de huidige usurpator paus ..een verschrikkelijk mens, is een tweede Judas..dat is bekend.. maar in het oude testament had je ook de misdaden van koningen en geestelijkheid. Maar onder het koningschap van de Koning der koningen Jezus Christus op de gezuiverde aarde zullen de nieuwe koningen goed gedijen ..zoals begrepen naar Jesaja 32.
  Is die hogepriester in Zacharia 6:11 werkelijk een 2e Petrus dan zal die –minstens– in heiligheid die heilige koningen evenaren…naar het beeld van Jezus Christus.

 8. @Piet 1 schreef:
  07/10/2019 om 10:48 pm
  Ik ben niet bezig met proberen de bijbel of geschriften te interpreteren of uit te leggen of ernaar te gissen. Dat laat ik over aan theologen, ik blijf liever met de voeten op aarde in het dagelijkse leven.
  Onze en de vorige generatie zijn woedend over zoveel bedrog en leugens van de kerk waardoor ons leven vergald werd voor macht en rijkdom van deze vermeende geestelijke leiders.
  Machtscontrole over de gelovige schaapjes onder het mom van geloof.
  Door de ontmaskering van de geniepige invloed van de kerk op het ‘aardse’, op de politiek, om gigantische rijkdom te vergaren door oa hun banken en hun walgelijke aandeel als pedofielen, opende vele ogen van gelovigen die de kerk de rug toekeerden en de leegloop begon…en zet nog steeds door naarmate er meer schandalen aan het licht komen.

  Om nu krampachtig hun macht te behouden, bekent de kerk openlijk hun rol in dit politieke spel door de bemoeienissen, niet enkel voor hun schaapjes, maar voor de hele mensheid notabene met de smoes van bezorgdheid voor het klimaat en dat is níet de taak van een ‘herder’ voor het geestelijk welzijn van de Mens!
  Politiek en geloof dienen stríkt gescheiden te zijn…politiek voor het maatschappelijk welzijn van álle mensen en individueel geloof voor het geestelijk welzijn, te kiezen door élk mens zelf. Púnt..geen verstrengeling!

  Natuurlijk mag de paus zijn persoonlijke mening ventileren over het klimaat maar hij heeft níet het recht zich in de hoedanigheid als (vermeende) kerkvorst te bemoeien met aardse aangelegenheden door actief deel te nemen aan het politieke debat en proces over hoe met het klimaat dient omgegaan te worden om een wurgende wereldreligie tot stand te kunnen brengen voor nwo van de elite!

 9. En de wereldleiders zullen echt naar het vaticaan gaan. Zie ons koningshuis. Zij buigen voor hem. Zie de VN, hoeveel mensen uit het koningshuis werken daar niet. Ze horen bij elkaar. Onze presdent heeft een borstbeeld van Baphomet in zijn werkkamer. Wij leven nu in het rijk van de boze. Het is zijn tijd, die krijgt hij en meer niet.
  Al deze dingen moeten gebeuren. Er is er maar een, die de regie heeft. Dat is onze God. Hij heeft alles in zijn hand. Satan heeft niet veel tijd meer, maar hij krijgt de tijd om alle religie’s te verzamelen.Ook andere religies zullen luisteren naar Lucifer, omdat ze reeds bij hem horen, alleen hebben ze andere namen. Onze God verkort de tijd, want wij gaan moeilijke tijden tegemoet. Blijf op hem vertrouwen ook als het moeilijk wordt. We hebben een uitkomst. Onze Here Jezus, zie ik ben bij jullie, alle dagen van je leven. We hoeven niet bang te zijn. Gebed en heel dichtbij hem blijven. Bid voor de kinderen, elke dag worden ze op school geconfronteerd met de leugen. Maar thuis moeten ze de waarheid horen, zodat ze beschermd zijn.

 10. Herstel::
  De passage …
  over de 12 vorsten van Israël ..Jesaja 32….[[Zacharia 12:10–>>Jes.66:16]] en zal richten in het vuur van de Heilige Geest. ..dit is fout en moet zijn… Jezus Christus komt in het 6e zegel oordeel en is manifest naar [[Zacharia 12:10–>>Jes.66:16]] en zal richten in het vuur van de Heilige Geest..

  Jesaja 32 betreft één koning (keizer) over 12 vorsten naar de 12 stammen van Israël.

 11. Aan Oma n.a.v. 07/10/2019 om 4:50 pm

  Zacharia 6:12 betreft de het messiaans “1000”jarig tijdperk van Vrede..
  In Zacharia 6:11 krijgt de Hogepriester Jozua een kroon ..in vers 13 zien we een koning die tevens priester is.. de koning is dan wel priester maar Jozua is Hoge-priester. De koning in zijn priesterschap staat hiërarchische dus onder de hogepriester. Alleen de hogepriester mocht in het oude testament een keer per jaar alle zonden op de zondebok leggen.
  Vers 13 ..heilzaam overleg zal er tussen hen beiden zijn.. dus tussen de koning en de Hogepriester…de koning in aardse zaken en de Hogepriester in het geestelijke als geestelijke leider. Die priesterkoning kan dus niet Jezus Christus zijn, want Jezus Christus is danwel priester in de orde van Melchizedek maar ook Hoge-priester.

  Vers 12…De koning als spruit Zal uitspruiten (moet dus nog gebeuren) en dan wordt verwezen naar Jeremia 33:15-16 en 23:5-6.. waar de tijd wordt aangegeven, namelijk ..in die dagen zal Juda verlost worden en Jeruzalem veilig wonen… Men veronderstelt dat dat in onze tijd zal gebeuren. Jeremia 23:6 zegt het nog directer en heeft het over verwekken en -in zijn dagen- zal Juda behouden worden en Israël veilig wonen… Ook hier kan die spruit niet Jezus Christus zijn en dat is zo omdat Jezus Christus in het 6e zegel (Openb.6:12) komt met Zijn Vader in het Vuur van de Heilige Geest.. Maleachi 3:2-5- en Jesaja 66:15-16.

  Ook staat er -aan- David toegevoegd en niet -uit- David.
  Op YouTube zijn er films met Rabbijnen die ook veronderstellen dat daar niet Jezus Christus kan bedoeld zijn ..en naar mijn visie hebben die Joden dus gelijk.
  Die -aan- David wordt toegevoegd is de scheut-twijg uit de wortelen van Isaï in Jesaja 11:1.
  Jezus Christus is uit de -koninklijke- stamboom van David.. de scheut uit de wortelen van Isaï is dus -niet- uit de koninklijke stam-boom van David want Davids koninklijke stam-boom begon bij zijn zalving tot koning.. Isaï de vader van David is -niet- van de koninklijke stam-boom van David ..en werd in dat onderscheid tot stronk.

  Dat de scheut vrucht zal dragen zien we in Ezechiël 17:22-24 ..hoe hij als arme zondaar een -dorre- boom zal zijn en dan toch door bekering..zal uitspruiten.. vrucht zal dragen.. als koning over de 12 vorsten van Israël ..Jesaja 32……..<>[[Zacharia 12:10–>>Jes.66:16]] en zal richten in het vuur van de Heilige Geest.
  Feitelijk weerleg ik dus een mis-vatting van 20 eeuwen exegese.
  De -Dorre- boom is de messias inder-daad van de Joden ..die naar Jezus Christus zal wijzen als zijn persoonlijke Messias ..en die ook hun Messias is.
  ……….

 12. Rome zal branden was een voorspelling? Die tijd komt snel dichterbij zou je denken…wie zich nu nog niet heeft afgekeerd van dat rijkste machtsbolwerk ter wereld door al de schandalen en doofpotten van die pedofielen dat niks meer te maken heeft met Godsdienst en geloof, is ofwel blind, achterlijk of kan niet meer zelf denken.
  Geen mens heeft het nodig om de kerk, paus, imam, rabbi of gelijk welke menselijke vertegenwoordiger van het Goddelijke achterna te hollen, te papegaaien en zeker niet hun absurde bemoeienissen te aanhoren, laat staan te volgen!
  Geloof is tussen de mens, élk mens en Zijn Schepper…púnt.
  Ieder mens voelt en weet wat goed of kwaad is…niemand heeft zulke leugenaars nodig om te vertellen hoe je een goed mens moet zijn…en vergeven? Laat dat maar over aan Degene die mag oordelen en dat is géén enkele van de zelfverklaarde vertegenwoordigers van de Schepper die de kant van het Kwaad gekozen hebben.
  Hopelijk komt er protest tegen de bemoeienis van religie met de maatschappij: de scheiding tussen kerk en staat is een pijler van democratie en de paus heeft zich NIET te bemoeien met onze levens, hij is immers de ‘geestelijke’ leider van de kudde? Schoenmaker, blijf bij je leest!
  Wel, het moet de paus verbóden worden om zich met het aardse en de politiek te bemoeien!!!
  Koest, franske: terug je HOK in en stoppen met blaffen of je krijgt een pak slaag..;)

 13. @ MP 05/10/2019 om 10:39 am

  Tot die conclusie ben ik ook gekomen
  Rk kerk is de voortzetting van het oude Babylonische afgod vereering

  (Kerstman en sinterklaas is nimrod, met zwart piet wordt geen menselijke gedaante uitgebeeld, maar een tweeslachtige zwarte bok
  schoenen met hakjes zijn hoeven, de majot is om de de slanke poten uit te beelden, twee veren op de muts zijn de horens, rode lippen om een bokke-bekkie te krijgen)

  Maar alle andere christelijke stroming komen ook uit de r.k.kerk
  Wij zijn gevormd met de r.k.kerk als basis en hebben niet het joodse geloof als basis.
  ik bedoel maar: 1 verkeerde handeling in baptische of gereformeerde kerk en wij aanbidden ook nimrod en tammuz
  en uit slecht komt geen goeds

 14. @Inge, “Zou dit in feite het herstel van het oude Babylonische rijk zijn?”

  Nee, zo zie ik het nu niet.
  Maar je weet nooit wat er komende jaren gaat gebeuren.
  Ik denk wel dat er landen nog steeds onder babylonische invloed er op uit zijn Israël en het joodse geloof te vernietigen. Israël en joden zijn omsingeld door vijanden.
  Het lijkt mij sterk dat Israël een plan heeft bedacht om zichzelf te vernietigen om zo groter te worden.

  Hoe zal de wereld dan eruit zien als Israël niet meer bestaat en alle joden worden wereldwijd nog meer gehaat om hun geloof dan dat ze nu al gehaat worden?

  In zo’n wereld vol met jodenhaat wil je niet leven,Inge.

 15. @Raveltje: 11:54 am. Juist, maar ook binnen vele protestantse gemeenten en evangelische, zijn misleiders binnen geslopen. Lees: 2:Timotheüs:3. We leven in roerige tijden.

 16. De paus, het Vaticaan, de maffiabende. Hoeveel gruwelijkheden en moorden hebben die niet op hun
  geweten? De mis leider.

 17. Niet getreurd de domino stenen staan klaar om te vallen.de eerste steen zal het vaticaan zijn en de rest gaat er in rap tempo achteraan.

 18. Waarschijnlijk is de paus de valse profeet beschreven in het boek Openbaring

 19. waterman10 op 05/10/2019 om 7:46 pm

  “En nu voegde hij dus het Babylonische Rijk toe, dat bestond uit Irak, Syrië, Libanon en Israël/Palestina.”

  Uit het artikel de Cyruscillinder in de eerste alinea viel gelijk mijn oog hier op. Het doet mij namelijk denken aan het Oded Yinon plan, het groter Israël project. Zou dit in feite het herstel van het oude Babylonische rijk zijn?

 20. Wie is de paus. Opperhoofd van de pedo’s. Een door geen enkel volk gekozen… tsja wát eigenlijk!?? Bemoeit zich met alles dat los of vast zit zonder eigenlijk enig recht van spreken te hebben. Begrijp dan ook absoluut niet wáárom regeringsleiders en leden van koningshuizen bij die totale mafklapper op audiëntie gaan. Laat staan dat zij zich iets aan trekken van hetgeen dat totaal overbodige schertsfiguur al dan niet zou willen. Boycotten die gek met zijn hele vaticaan erbij.

 21. Deze malle oude dwaas offert alles en iedereen om de macht te herstellen van de onzin waarin hij gelooft. Laat je niks wijs maken zijn woorden zijn krom en zijn bedoelingen dubbel.

 22. Inge en MP…………….als jullie meelezen hier. Gaat over de geschiedenis van babylon.
  Wederom o.a. die sinterklaas puntmuts maar zeer zeker de moeite om nog dieper te lezen.
  Daniël voorzag het allemaal. YHWH kwam tot Daniël. Houd deze woorden geheim, Daniël, en verzegel het boek tot de eindtijd. Velen zullen op zoek gaan en de kennis zal toenemen.

  De Cyruscilinder
  https://historiek.net/de-cyruscilinder/47707/

 23. https://youtu.be/vvG4fFFZgi8

  De sprekers in dit filmpje hebben helemaal gelijk wat de CO2 betreft. Echter waar niet in dat filmpje op in wordt gegaan zijn de enorme financiële belangen die bij het CO2-verhaal gemoeid zijn. Zo is er de de NATURA2030 agenda. Dat is een Europese agenda om de CO2 in 2030 te reduceren tot de uitstoot die wij in 1990 hadden. Ook al is het allemaal op leugens gestoeld op basis van modellen waarbij de extreme meetpuntwaarden weggeblokt zijn door foutieve voorwaartse of achterwaartse kalibratieselectiemethodes zodat de regressiecoëfficiënt in het model keurig boven de 90% blijft. Daarbij wordt voor het gemak vergeten dat er geen sprake meer is van een normaalverdeling zodat in de betreffende data de welbekende klokcurve niet meer te vinden is. Dat lossen ze op door te rommelen aan de x-as en de y-as van de grafiek door die niet lineair maar logaritmisch te maken. Mensen die geen verstand van statistiek hebben zien dan de zogenaamde hockeystick lijn erin terwijl die opwaartse lijn het gevolg is van een delineaire x-as! De andere kant van het verhaal is dat er in die business miljarden Euro’s in om gaat. Zo heeft een onderzoeksinstituut…… locatie om bron te beschermen niet vermeld.

  Verdere tekst uit veiligheidsoverweging naar schrijver toe, deze heb ik weggehaald. Ik bescherm mijn bron.
  Deze is een post beta hbo-er op het gebied werkzaam dat hij dit kan weten.

 24. lichtbrenger zei het al eerder:
  “alles wat weerloos is, is veelal waardeloos”

 25. MP op 05/10/2019 om 10:39 am

  Ben het helemaal eens met uw conclussie, dat we te maken hebben met de voortzetting van Babylonische goden aanbidding van Nimrod en Semiramis (Jezus en maria). Vandaar ook de mijter van de paus (hetzelfde als sinterklaas) die een verwijzing is naar de vis-god Dagon waaronder Nimrod onder de volken bekend is geworden. Zie ook de link hieronder met uitleg.

  https://www.bijbelengeloof.com/index.php?option=com_content&view=article&id=134:symboliek&Itemid=93

 26. Punt is dat ‘wereldleiders’ geen vertegenwoordigers van het volk zijn. Welke burger waar dan ook voelt zich vertegenwoordigd door zijn politieke leider? Misschien in een paar middeleeuwse moslim landen maar verder ook niet. En ook daar is alles gebaseerd op list en bedrog. Gekozen leiders in het ‘democratische’ westen houden zich niet aan verkiezingsafspraken, de ultieme reden waarom ze gekozen zijn. Die wereldleiders vormen een clubje goed voor zichzelf zorgende zelfverrijkers die het volk maatregelen opdringen waar het nooit heeft om gevraagd.
  Decentralisatie moet er juist komen. Regio’s weten veel beter wat goed voor hen is dan een centrale regering, ergens ver weg.

 27. en IRAN die een grote oorlog wilt met het Westen om de terugkomst te bespoedigen van haar verdwenen imam (verdwenen gedurende de 10 e eeuw …) die de HELE wereld zal veroveren voor de Islam en 1000 jaar vrede zal brengen …

  Het gaat hier om de “redder” van de Moslims, in feite onze anti-Christ !!!

  allah betekent de god …en dateert van voor de Arabische verovering …één van de 360 goden die men in Arabië aanbad …

 28. Hahaha, die paus toch. Er zijn twee landen (China en India) die samen ruim een derde van de wereldbevolking herbergen en die laten zich echt niet de wet voorschrijven door jurkmans uit Rome.

 29. Bijna overal zijn inmiddels NWO-marionetten geplaatst, op alle niveau’s van regeringen en bestuursorganen.
  Trump en Johnson en nog wat mensen lijken daar niet toe te behoren en een eigen koers te varen.
  Het roept – wederom – de vraag op waarom de onafhankelijke denker Pim Fortuyn is vermoord. Hij zou de plannen doorkruist hebben.
  In Nederland zitten overal reeds lang marionetten, zoals blijkt uit de toestanden rond huisvesting, immigratie, klimaat, CO2, stikstof, PFAS, etc. – alles wordt verboden of gechicaneerd, maar de bevolking heeft het nog niet door.

 30. Deze paus is een gewetenloze schurk, een tweede Judas, die onwettelijk tot paus is verkozen, maar verder heb ik geen interesse in godsdiensten, bij ons hebben de katholieken met de islamieten een wake gehouden voor de vrede? vrede dat kent de islam toch niet, ze willen heersen met een ijzeren hand. shalom

 31. Kan het ook zo zijn dat de zeven jaar, zeven duizend jaar moet zijn? Want het eerste beest heeft al vijf hoofden verloren! Terwijl Johannes het schrijft. Dat het begint bij Nimrod het oude Babel, omdat hij de eerste soort van antichrist is en van waaruit het eerste babylonische geloof vandaan komt. Hij was een jager van mensen, iets wat satan ook graag doet. Het is ook de plek van rebellie tegenover God. Iets waar satan mee begon. Daarnaast ontstaat hier mysterieus babylon, een afvallige godsdienst opgericht door semiramis de vroouw van nimrod! Vanuit babel verspreidt zich dit geloof over de hele wereld naar alle toekomstige rijken, alleen met andere namen. Vergelijk de paus met marduk. Marduk met nimrod. Maria met isjtar. Isjtar met semiramis. Tammuz met baal en beeldje jezus de nepjezus van rome. Alles komt terug in babel. En wat zien we vandaag de dag. Waar staat de moderne toren van babel, jawel in brussel. Waar vinden we marduk, in vaticaanstad in rome en in rome is de eu opgericht, 1957! De hoofdstad van het vierde rijk de romeinen. Waarom moet rooms voor katholiek? Omdat de godsdienst bedacht is door de romeinse keizer in rome. En deze keizer is echt niet tot geloof gekomen maar moest iets bedenken om het echte geloof in controle te houden. En van wie hebben ze deze macht gekregen dat is van satan! We leven in modern mysterieus babylon.

 32. Ga biechten én uw zonden zijn vergeven …. . Voor iedereen die ‘van het houtje’ is
  Vergeven is verworden tot vergeten, immers de tijd heelt de meeste wonden omdat de geschiedenis van …. naarmate de tijd verstrijkt langzamerhand oplost. Rome, een stadstaat geleid door jezuïeten, met een zéér dubieus verleden. Nog steeds aanbeden door maffia achtige bankiers, pedofilie, voorstanders van oorlogen en manipulaties van de (goed) gelovigen. Je zou er bijna atheïstische neigingen van krijgen, immers …. elk geloof brengt een overtuiging met zich mee. En, kijk om u heen, de wereld is één grote mengeling geworden van dood en verderf. Iedere natie heeft klaarblijkelijk een overtuiging die koste wat het kost verdedigd moet worden, waarbij afstanden geen enkele rol meer spelen. Dood iedereen die het niet met ons eens is ! Onder de naam van het kruis…. worden alle oorlogen gerechtvaardigd : God bless America
  Zalig zijn de onwetenden, ( Matteüs 5:3 2 ) en draai na de kerkdienst iedereen die anti is de nek maar om. De onwetende is : arm van geest = wat niet weet dat niet deert = na mij de zondvloed)

 33. De nieuwe wereld orde ,NWO van de illuminati staat tegenover de God-delijke nieuwe wereldorde van de Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde.
  De ontplooiing van de NWO van de illuminati, c.q van Lucifer wordt tegengehouden door het openen van het 6e zegel dat een einde maakt aan de 3e wereldoorlog.. anders zou geen mens overleven.

  Bedenk Daniël 9:27 !!! bedenk het midden, het midden is ook het “centrum” het centrum is –in– de helft van die week… in de Apocalyps kunnen we lezen dat de antichrist 3½ jaar krijgt, dat betreft de 2e helft van –die week– en dat loopt tot aan de Wederkomst.. zoals het beschreven staat in 2Tess.2:8…dus de antichrist wordt pas gedood op het einde van die week en dat is zeer belangrijk om te onthouden, want in vers 27 wordt een andere verwoester verwoest, het oordeel voltrokken, dus gedood ..die verwoester heeft zijn voleind-ing, volheid en die voleinding loopt dus tot aan het midden van die week… die verwoester is dus NIET de antichrist.

  Spring ik nu even over naar Daniël 7:11 dan zien we dat daar het beest wordt gedood en in het vuur weggesmeten. In vers 12 zien we iets heel opmerkelijks namelijk dat andere beesten ((machthebbers)) beroofd werden van hun macht en dat ze later hun invloed opnieuw konden uitoefenen.. hun werd later nog een levensduur gegeven tot tijd en wijle, dat wil zeggen dat zij hun macht herstellen in de tijd van de antichrist.
  Het beest in vers 11 is dus niet de antichrist zoals zovelen veronderstellen ..maar de valse profeet die als het ware een andere antichrist is.

  Dan zou men kunnen zeggen dat naar Openb.19:20 de antichrist en de valse profeet beiden tegelijkertijd worden gedood en het bovenstaande te niet doet.
  Maar ga ik dan terug naar de -helft- van de week dan zie ik daar het Oordeel van het 6e zegel, naar Daniël 7:9 dat ook het oordeel is in Openb.20:4 ..dat oordeel dat dan tegelijkertijd de geboorte wordt van het messiaans “1000”jarig Vrede Rijk.

  Het 6e zegel [!! reinigings] oordeel EN het duizendjarig Rijk zijn dus gecentreerd in het midden van de -helft- van de [7e] week. Openb.19:20 laat ons dan begrijpen dat het 6e zegel in Openb.6:12-17 en het laatste oordeel in Openb.20:11 bestaan in een onverbrekelijke samenhang, in die zin verstaan moet als een eenheid.. ook als zijn ze in de tijd gescheiden middels het duizendjarig Rijk van vrede en de tijd van “3½” jaar voor de duur dat de antichrist optreedt.

  Het is dus de valse profeet die in 2Tess.2:7 verwijderd wordt naar Daniël 7:11.
  De persoon in 2Tess.2:3-4 is dus niet de antichrist maar de valse profeet en als die dus verwijderd is komt naar 2Tess.2 vers 8 de antichrist maar daar gaat dus eerst het duizendjarig Vrede Rijk aan vooraf. “1000” is symbolisch te verstaan.

  De Dag des Heren in 2Tess.2 vers 2 betreft dan ook niet het laatste oordeel maar het reinigings oordeel van het 6e zegel. Dat reinigings-oordeel zie je dan ook bv. in 66:14-16 en zie je in vers 17 eveneens ook de dood van de valse profeet als leider in het gericht van het 6e zegel…met dat oordeel begint dus ook de geboorte van de Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde zoals aangegeven tot en met vers 24.. wat betreft o.a. de heersers.
  Maarrr Jes.65:20 zegt ons dat dat ‘pas’ de éérste fase is want daar is de dood nog aanwezig en in Openb.21 is er geen dood meer.

  Het spreekt van zelf dat Maleachi 3:5- daar ook het 6e zegel betreft en niet afgezonderd van Jesaja 66:15-16 is.. en dat de Maleachibode nog moet komen voor het 6e zegel, de Vreugdebode naar Jesaja 52:7 de “nieuwe Mozes” ten bate van vers 11 en 12..de eindtijd Cyrus, komende éérst in de geest van Elia.

 34. Alleen Jezus is plaatsvervanger van God op aarde en alleen hij kan zonden vergeven en dat is kosteloos voor een ieder die gelooft in de waarheid! Maar aan ons de keus, wie kies jij?

 35. Jezuïeten is gelijk aan farizeeërs! De hele macht van de wereld is aan het doorslaan, of raakt de tijd op, vandaar hun haast met zelfvernietiging! De paus, hij acht zich plaatsvervanger van god op aarde! Bovendien zegt hij zonden te kunnen vergeven. Het poppetje wordt telkens vervangen maar de antichristelijke geest blijft, ongeacht wie het poppetje ook is! Bijbels gezien zijn dit de kenmerken die worden aangedragen als de antichrist. Hij zit er al een hele lange tijd, maar blijkbaar raakt zn tijd op! Beste mensen wordt snel wakker! Alle wegen leiden naar Rome nietwaar! Onze politici hebben zich ook verkocht aan het kwaad net als onze koning. Iedere koning buigt voor de paus! Het is hun jezus niet de onze!

 36. Tijdens de middeleeuwen wisten de kerkvaders nog wie “Antichrist” was. Nu is men dat vergeten.
  We gaan geen goede tijd tegemoet. Wie de geschiedenis vergeet, loopt de kans om die nog een keer mee te moeten maken.

 37. Jezuïeten zijn de ergste soort rooms katholieken: bedriegers en manupulanten. Dat deze paus een exponent van de NWO is, was van het eerste moment duidelijk. Diezelfde NWO heeft er ook voor gezorgd dat hij die functie kreeg. En deze globalisten zien dat hun macht tanende is. Wat ze ook proberen het lukt maar niet om een wereldcris te veroorzaken. Inmiddels krijg ik steeds meer vertrouwen in Qanon. En dan gaan we als mensheid een goede tijd tegemoet.

 38. Mooie uitgebreide video uitgekomen van Doug Batchelor over dit onderwerp. Hij legt hele mooie links met de bijbel. Erg mooie vergelijking met de profetieën. Staan we op het punt dat veel profetieën over de eindtijd gaan uitkomen?

  Ik zou zeggen kijk onderstaande video erg de moeite waard.

  https://youtu.be/n31h1ACrUDA

  Groetjes

 39. Deze hoogmoedige/verwaande paus wiens vermolmde kerk al decennia leegloopt en al eeuwen bol staat van seksueel misbruik denkt alle wereldleiders op 14 mei 2020 naar het Vaticaan te lokken om een wereldwijd pact te sluiten dat neerkomt op het oprichten van een dictatoriale VN-wereldregering die gebaseerd zal zijn op de nieuwe KLIMAATRELIGIE, die de hele mensheid en alle bestaande religies moet verenigen? Je moet maar durven.

  De paus is niet eens in staat om zijn eigen kerkleiders op een lijn te krijgen. De Servische, Koptische, Russisch Orthodoxe kerken moeten helemaal niets van dat hoogmoedige Rome weten. De Wereldraad van kerken, Protestanten en Evangelischen zouden wel gek zijn om op zijn uitnodiging in te gaan.

  Het Boek Openbaring vertelt in hoofdstuk 16 t/m 20 over de definitieve ondergang van de RKK die een verbond met de Islam heeft gesloten om zijn doel te bereiken.

  Deze paus is waarschijnlijk de laatste paus las ik in het boek van John Hogue:
  De laatste paus -verval en ondergang van de kerk van Rome.

  Wie dan nog twijfelt over Paus – Vaticaan en Curie die leze het boek van Aat van Gilst:
  Misdadige Pausen en hun handlangers. Gewoon te huur in Bibliotheek.

  Pausen leden al groot verlies met de Reformatie 1517 van Maarten Luther in Duitsland, Johannes Calvijn in Frankrijk en John Knox van Ierland. Honderden miljoenen Katholieken werden toen Protestant.

  De Franse Revolutie maakte een eind aan de heerschappij van de paus en zijn kliek in Rome.
  De troepen van Napoleon bestormden Rome, namen de Paus gevangen en plunderden het Vaticaan. 50 wagens vol schatten vertrokken richting Parijs. En even later: Napoleon Bonaparte rukte de Kroon uit handen van de Paus en kroonde zichzelf tot Keizer aller Fransen.
  Goddank: Voorgoed een einde tussen Kerk en Staat.

  Rome en Mekka, twee dictatoriale godsdiensten [Kruistochten, Inquisitie, Sharia] zullen voorgoed van de aardbodem verdwijnen als de Joodse Jeshua/Jezus wederkomt in Jeruzalem, de stad van de grote Koning. Mattheus 5:35, Mattheus 24 en 25 en Openbaring 14 en 19.

  Niet Rome of Mekka maar Jeruzalem zal de hoofdstad van de wereld worden! Zachariah 14.

 40. 14 mei 1948 is de staat Israël uitgeroepen. Ook toevallig dat de Paus op 14 mei volgend jaar een globalistische klimaatpact wil sluiten dat de opmaat zal zijn naar een wereld regering onder leiding van de antichrist en de valse profeet. Of is 14 mei niet toevallig?

 41. Indrukwekkend artikel! Alleen denk ik dat de anti-christ moslim zal zijn. G-ds zegen

 42. Zit me zo af te vragen, het bijeen roepen van wereldleiders door de Paus, een opmaat naar een wereldregering?
  Zomaar een gedachtesprongetje.

 43. De wolf in schaapskleren word openbaar
  En de Bijbel is nog altijd uit gekomen alleen de mensen die slapen om dat ze het
  Geloof hebben verloren . Elke knie zal voor hem Buigen

 44. Die paus is geschift en is helemaal geen geestelijke het is een knecht van lucifer

 45. Laatste paus op aarde eindelijk, jezuïeten tuig zie coudenhoven-Kalergieplan.
  http://www.westernspring.co.uk/the-coudenhove-kalergi-plan-the-genocide-of-the-peoples-of-europe/
  Gewetenloze godsdienstwaanzin. Samenspan van elite overal vertegenwoordigd.
  NIET meer stemmen, uit de VN, EU, het keuninkrijk etc.
  https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/het-merk-rechts-en-de-zorgvuldige-geplande-marketingstrategie-van-stigmatisering/
  Proces wordt volledig uitgerold, met behulp van LINKS.
  https://www.youtube.com/watch?v=TzEEgtOFFlM
  Je begrijpt dualiteit in alle geledingen met als doel globale regering; met vernietiging van het gezin.
  Gehoorzaam of verzet. Spread the news. Vernietiging van alle vrijheden.

Comments are closed.