Miljoenen afgeschreven windmolenbladen worden als zwaar chemisch afval gedumpt in Afrika

‘Schoon’ en ‘goed voor het klimaat’? Vergeet het maar. Er wordt een gigantische berg zwaar chemisch afval gecreëerd (maar ‘gelukkig’ hebben we daar onze planetaire vuilstortplaats genaamd Afrika voor).

—————————————————————————————————————————————–

‘Duurzame transitie’ = Astronomische kosten en milieuschade, en géén ‘geredde planeet’ – Hoe loopt deze systeemcrisis voor ons af?

—————————————————————————————————————————————–

Afrika is al decennia een testgebied voor experimentele Westerse medicijnen en ‘vaccins’, en wordt daarnaast ook gretig gebruikt om allerlei rommel te dumpen die we hier niet willen hebben. Een van de nieuwe producten die massaal op Afrikaanse afvalbergen zullen belanden zijn miljoenen afgeschreven bladen van windmolens, die al na maximaal 20 jaar versleten zijn (en vaak nog veel eerder). Die bladen bevatten namelijk een dermate giftige cocktail van plastics en zware metalen, dat deze onmogelijk te recyclen zijn. Wat hier dus valselijk voor ‘groen’ en ‘duurzaam’ doorgaat, wordt dus als het zoveelste ernstige en onoplosbare milieuprobleem op de schouders van de Afrikaanse bevolking gelegd.

Grote stukken land in Afrika worden uitgegraven en volgestort met de bladen van windmolens. Die bevatten een giftige mix van gallium arsenide (= een semimetaal vergelijkbaar met grafeen), het giftige tellurium, kristallijne siliconen, lood, cadmium en andere zware metalen.

Duizenden bladen van 45 tot 70 meter lengte (met een gewicht van 10 tot 25 ton) worden of gemixt met beton en gebruikt in het fundament van andere windmolens, of simpelweg gedumpt in landfills, oftewel vuilstortplaatsen die met aarde worden overdekt.

De bladen bevatten onder andere Bisphenol A, dat dermate gevaarlijk is voor de gezondheid dat de EU en Canada het gebruik ervan hebben verboden. In de VS worden de bladen gewoon ergens opgestapeld, omdat niemand weet wat ermee te doen. Recyclen is vanwege de samenstelling en hoge toxiciteit namelijk onmogelijk.

‘Onvermijdelijke transitie’

De ‘onvermijdelijk’ genoemde transitie van goedkope en stabiele fossiele energie naar hoogst onbetrouwbare, inefficiënte en extreem kostbare wind- en zonne energie is sowieso al een nooit te realiseren absurde vorm van irrationeel linksgroenliberaal sektarisch wensdenken (tenzij het juist de bedoeling is om onze samenleving terug te werpen naar de Middeleeuwen).

Het enige ècht onvermijdelijke van deze transitie is een zeer ernstige milieucrisis doordat miljoenen tonnen afgedankte windmolenbladen moeten worden gedumpt, plus een economie- en maatschappij ontwrichtende energiecrisis in het Westen. Dan hebben het nog maar even niet over ons totaal verziekte landschap dat de ‘energie transitie’ zal veroorzaken.

Astronomische milieuschade en verwerkingskosten

Dan hebben we het nog niet eens gehad over de nòg giftigere accu’s van e-auto’s, die eveneens nauwelijks te recyclen zijn – tenzij tegen astronomische kosten (en dan nog slechts gedeeltelijk). Die accu’s komen sowieso enkel tot stand door elders op de wereld tijdens de winning van zeldzame metalen ernstige milieuschade te veroorzaken. De bewering dat e-auto’s ‘schoon’ zijn en ‘goed voor het klimaat’, is dan ook een glasharde leugen. Het exacte tegendeel is juist het geval.

Het Institute of Energy Research wijst tevens op de hoge verwerkingskosten van afgeschreven , door sommige regeringen als gevaarlijk chemisch afval bestempelde zonnepanelen, waar eveneens cadmium en lood in is verwerkt. Om milieuschade te voorkomen is een zeer gespecialiseerde behandeling nodig om te panelen te verwijderen en te transporteren. Ook dat kost enorm veel geld.

‘Windturbinebladen zijn gemaakt van een harde maar flexibele mix van kunsthars en fiberglas, vergelijkbaar met waar ruimteschepen van zijn gemaakt,’ aldus het I.E.R.. ‘Afgeschreven bladen zijn lastig en duur om te transporteren. Ze kunnen tussen de 30 en 100 meter lang zijn, en moeten ter plekke in stukken worden gesneden voordat ze met gespecialiseerde apparatuur naar een landfill worden vervoerd, die mogelijk niet de capaciteit voor de bladen heeft. Landfills die deze capaciteit wel hebben, bezitten mogelijk niet de apparatuur die groot genoeg is om ze in elkaar te persen.’ (1)

‘De planeet redden’?

Kortom: ‘de planeet redden’ met windmolens, zonnepanelen en e-auto’s (die ook nog eens veel meer CO2 genereren dan gewone brandstof auto’s)? ONZIN – dit is het zoveelste schaamteloze bedrog waar de Westerse elite inmiddels notoir voor is. Er is vrijwel geen terrein meer waarop wij niet op monstrueuze wijze worden misleid en voorgelogen. (Zie ook ons artikel van 18-10-2020:  Wetenschapsblad Energies: Duurzame energie heeft verwoestend effect op milieu en klimaat).

Alles draait enkel om het zoveelste winstgevende model voor grote bedrijven, en een nieuw middel voor politici om de bevolking onder valse voorwendselen steeds hogere energiebelastingen op te leggen – zo gaat de stroomrekening in België opnieuw fors omhoog vanwege duurdere CO2-emissies, wat ongetwijfeld ook in Nederland gaat gebeuren – en de bevolking dermate afhankelijk en arm te maken, dat deze niet meer in verzet kan komen tegen de wereldwijde communistische klimaat-vaccin dictatuur waar wij de komende jaren met behulp van wurgende ‘klimaat lockdowns‘ aan onderworpen zullen worden, en die een einde zal maken aan al onze nog overgebleven vrijheden.

(Zie ook ons artikel van 12-01-21: Deutsche Bank: Green Deal EU betekent mega crisis, eco-dictatuur en groot verlies van welvaart).

Hoe loopt deze systeemcrisis voor ons af?

Overheden die bijna alleen nog maar liegen en bedriegen, en zich doelbewust met allerlei zeer kwalijke en schadelijke maatregelen tegen hun eigen onderdanen keren, zijn historisch HET bewijs van een systeemcrisis, en niet zelden van het einde van een beschaving.

Behoudens een totale instorting kan zo’n systeemcrisis maar op twee manieren eindigen: òf het huidige systeem, dat enkel een kleine groep politici, globalisten, banken en multinationals bevoordeelt ten koste van het gewone volk, reconstrueert zichzelf met eufemismen zoals ‘Great Reset’ en ‘Vierde Industriële Revolutie’ tot een keiharde totalitaire en antihumane dictatuur; òf het uitgeperste en afgematte volk maakt eindelijk op vreedzame wijze een einde aan hun onbeperkte macht, waarna er een toekomst met echte vrijheid en welvaart voor iedereen gloort. Veel tijd om die hoopvolle toekomst alsnog te realiseren, is er echter niet meer.Xander


(1) Principia Scientific
Afbeelding: WikiMedia Commons, auteur Estormiz , Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Zie ook o.a.:

10-08: IPCC fake science rapport moet bevolking rijp maken voor permanente klimaat lockdowns
21-06: (/ Texas: weer haperende stroomvoorziening dankzij omschakeling op ‘duurzame’ energie – Breken we onze welvaart af voor een afkoeling van 0,0003 graden, met NUL effect op het klimaat?)
19-07: Macht der machtelozen: Václav Havels boek over hoe het volk een tiranniek regime verslaat
16-07: (/ Frans Timmermans’ Green Deal maakt einde aan vrij privé autovervoer van Europese burgers – Nationaal Lab Chicago komt met ontnuchterende conclusie: Elektrische auto’s genererern veel meer CO2 uitstoot dan gewone auto’s)
28-06: Jurist Jeroen Pols: ‘Kabinet koos bewust voor catastrofaal beleid’
09-04: Deagel verandert in bijgestelde prognose niets aan instorting Westerse beschaving in 2025
20-02: Kou doet groene energie de das om: Windmolens oorzaak van instorten stroomvoorziening Texas
15-02: Veiligheid of Vrijheid? Econoom Ad Broere pleit voor burgerlijke ongehoorzaamheid en opzetten parallelle economie
25-01: Duitsland overweegt elektriciteit te rantsoeneren vanwege onstabiliteit door groene energie

2020:

13-12: De echte reden van de spoedwet: Secretaris-generaal VN wil permanente klimaat noodtoestand tot 2050
01-12: December 2020: Einde 75 jaar democratie en vrijheid; dictatuur is nu officeel een feit
18-10: Wetenschapsblad Energies: Duurzame energie heeft verwoestend effect op milieu en klimaat
17-09: (/ Overheden die zich tegen hun eigen volk keren is historisch bewijs dat het einde van hun beschaving nadert’)
14-07: ‘Boeren, vissers, MKB en bezorgde burgers moeten verzetsbeweging tegen het systeem vormen’
08-07: ‘Politici volgen dit historische handboek bij hun tirannieke machtsovername’
03-07: Energietransitie: ‘Nederland wordt één groot industriepark vol windmolens en zonnepanelen’
16-06: Groene Nieuwe Deal’ EU veroorzaakt slechtere oogsten en hoge voedselprijzen’
13-02: (/ Brusselse ‘Green Deal’ verzekert de ‘economische zelfmoord’ van ons ooit vrije en welvarende werelddeel)
21-01: (/ Topeconoom Armstrong: ‘De klimaatactivisten zullen de economie vernietigen’ – Donald Trump: ‘De alarmisten eisen altijd hetzelfde: absolute macht om ieder aspect van ons leven te domineren, veranderen en controleren’)
15-01: Val Romeinse Rijk op herhaling: ‘Green Deal zal Europese Unie doen instorten’

2019:

22-12: Steun ECB aan klimaatagenda EU is onwettig en zal leven burgers fors duurder maken
20-12: Urgenda bedrog: Staat moet op basis van fake science CO2 uitstoot sneller verminderen
30-11: Oud-hoofdredacteur: Uitroepen klimaat noodtoestand door EU is vergelijkbaar met opkomst Nazi’s
15-11: Verongelukte e-auto’s te gevaarlijk en giftig voor milieu om te kunnen slopen (/ Bestuurder Tesla crash Oostenrijk; ‘Waag nooit meer mijn leven door in zo’n rijdende tijdbom te stappen’)
09-11: Zo wordt de komende systeemcrisis gebruikt voor een wereldwijde klimaat dictatuur
21-10: Nog maar 5 jaar? Verval Westerse beschaving verloopt exact volgens ‘Het Vierde Keerpunt’ (1997)
12-10: CO2 vrije wereld onmogelijk: Iedere week 10 nieuwe kerncentrales of 10.500 windmolens nodig
15-07: TU professor: Elektrische auto’s zijn grote zwendel en extreem belastend voor milieu (/ Aarde heeft veel te weinig zeldzame metalen voor massale omschakeling op e-auto’s)
22-04: Duitse universitaire studie: elektrische auto’s veel slechter voor klimaat dan diesels
09-03: Greenpeace oprichter: Opwarming door menselijke CO2 is totale hoax en bedrog (/ ‘In klimaatagenda is wetenschap vervangen door bijgeloof en een giftige combinatie van religie en politieke ideologie’)

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

41

 1. douwe andere mogenlijke oplossing ze maken er een drone van,aan gedreven door
  een zonne collector en laten die vervolgens neer storten,zijn ze met een van die rotzooi
  ook af

 2. We moeten gewoon gas blijven als overgang naar methoden die ECHT vooruitgang betekenen. Die molens en panelen kunnen onmogelijk voorzien in voldoende elektriciteit. Je kunt het land vol zetten met die ondingen en dan nog zijn er grote tekorten.
  Gasturbines zijn geweldig handig en efficient. Gas is relatief schoon. Maar ook hier wordt alles en iedereen onderhorig gemaakt aan een alarmistisch scenario, net als bij corona. Een gigantische tunnelvisie, opgelegd vanuit de VN.
  De Nederlandse kolencentrales horen tot de schoonste ter wereld en toch moeten ze stilgelegd worden. Kolen en gas zijn ruimschoots voor handen in de wereld. Ons leven zou helemaal niet duur hoeven zijn. Maar de VN agenda 2030 maakt het leven heel erg duur. Dit gaat ten koste van de gewone mensen. Een giga rijke elite harkt de miljarden naar zich toe en wil ons leven dicteren.
  Ook net als bij corona.
  Humaniteit staat niet op die agenda, ondankt alle hoogdravende (maar vooral holle) woorden.

 3. @douwe ze maken er eerst linten van, die rollen ze dan op,daarna passen ze achter
  de stoel van de piloot, snap je het een klein beetje?

 4. @Svalbard scandinavisch of wat? Maakt niet uit verder, maar je zegt het zelf al. Het is een nonsens dat klima verhaal. Co2 was in de prehistorie al hoger dan nu is. Het is sinds mensenheugnis bekend, dat het om lust en begeerde bestaat. Aangezien wij ‘mens” geen natuurlijke vijanden hebben, zijn wij ons eigen vijand geworden. Daarbij te dom om in te zien dat wij daarbij zelf onze ondergang zelf regisseren.

 5. Aha!. Wat ik al met bekenden besproken had; er is geen recycling voor windturbine bladen en andere componenten. Ons vemoeden is juist! En ook niet te vergeten de milieu belastende produktie van de windtrubines, word verzwegen. Die word in landen zoals China gedaan. Waar de inheemse boeren het nakijken hebben. Hun land is vervuild!. Nog niet gesproken over de milieu belastende vervuiling op zee, waar ze die “windmolen” parken bouwen. De vestoring van het zee leven. Enfin, $$$ daar gaat het om, die hele klimaat onzin.

 6. De 1e wereldoorlog is “vreedzaam” ten einde gekomen, en dat zou nooit weer moeten gebeuren…, was door “politiek”.., de 2e wereldoorlog werdt ook “vreedzaam” overwonnen., we weten inmiddels hoeveel slachtoffers er vielen…, miljoenen…, nog iedere dag worden de doden herdacht in Yper…met een show eromheen…, terrecht dat er wordt herdacht…, velen vaak veel te jong zijn zinloos gestorven…denken we nu echt dat we “vreedzaam” deze oorlog gaan winnen van wat er nu aan de hand is ??? Een oorlog wordt nooit “vreedzaam” gewonnen. Er zal niks anders opzitten dan met zwaar geweld de zittende machten ., NWO., WEF enz op te ruimen. En zo wreed , dat niemand het in zijn hoofd durft te halen om ooit nog zulke plannen die des duivels zijn te willen beginnen. Die “vreedzame” protesten lachen de corrupte leiders zich in een deuk. Actie !! – Australie is al bezig….NU de rest nog !

 7. @ Nieuw Begin: 11:08 am. Dat is de juiste manier. Onze God heeft alles wonderbaarlijk geschapen.

 8. @Ary

  Mee eens….
  Terug naar het natuurlijke leven.

  Maar dan nog. Stel dat dat ruimte-raketten duizenden kilometers van aardoppervlak kunnen vliegen. Kunnen ze dan niet kernafval meenemen om daar uiteindelijk te laten ontploffen?
  Ik vind dat dit voorrang zou moeten hebben op bijvoorbeeld geld voor ruimtetoerisme.

  Iemand anders die technisch onderlegd zou kunnen schrijven waarom dit niet zou kunnen?
  Je zou van het hele kernafvalprobleem af zijn.
  Straling buiten de aardse dampkring is toch al zo dodelijk?
  Waarom zou dit kernafval niet tot stabiel stoffen doen deplementeren?

 9. Het klimaat, de CO² uitstoot enz., enz.,………
  Nou, om te beginnen met de CO², ik denk dat de toenemende hoeveelheid CO² geen reden tot zorg is. Van nature bedraagt de hoeveelheid CO² slechts 0,03%.
  Dat is door twee eeuwen van industrialisatie toegenomen tot 0,042%. Maar we moeten ons wel eens gaan realiseren, dat ons klimaat voortdurend verandert. Gedurende een deel van de Middeleeuwen en de Romeinse tijd was het klimaat zelfs nog iets warmer dan tegenwoordig! Er waren zover ik weet geen vliegtuigen, kolencentrales of andere CO² veroorzakers zoals auto’s.
  Dus minder CO² en toch warmer.
  Dan kan CO² onmogelijk de veroorzaker zijn van de opwarming van het klimaat.
  Wat de wieken van al die windturbines betreft, ik denk dat we daar in ons land best nog wel nuttig gebruik van kunnen maken.
  Net zoals we vroegere vuilstortplaatsen met grond bedekten en we zo kunstmatige heuvels creëerden, zo kunnen we dat ook doen door die bladen te gebruiken om er kunstmatige heuvels van te maken.
  Een groot deel van ons land ligt beneden de zeespiegel, dus waarom niet zo de bodem wat ophogen?
  Elektrische auto’s zijn een ander verhaal.
  Ze zijn loodzwaar, er gaat bij het laden en ontladen sowieso ongeveer 15% van de energie verloren, maar aan de andere kant zijn elektromotoren efficiënter dan verbrandingsmotoren. De meest ideale oplossing zou zijn, om een auto te voorzien van 4 in de wielen geïntegreerde elektromotoren. Dan zijn er ook geen overbrengingsverliezen.
  De batterijen zijn nog niet uitontwikkeld. Er zitten z.g. solid state batterijen aan te komen waar geen nikkel cadmium, lithium of nikkel metaalhydride meer in zit.
  Maar voordat alles elektrisch rijdt, dan moet eerst ons elektriciteitsnet fors verzwaard worden, en dat gaat heel wat tijd vergen. Bedenk ook dat we van het gas moeten.
  Zonnepanelen zijn echt wel een goede oplossing, ze gaan heel erg lang mee, en hier spreek ik uit ervaring.
  De oudste zonnepanelen op mijn dak zijn nu 31 jaar oud, en ze presteren nog steeds prima.
  En laten we dat klimaat nu maar gewoon zijn eigen gang gaan, het kan vriezen of dooien, dat is altijd al zo geweest.
  Overheden, ook de Nederlandse, zijn er niet voor ons belang. Het is nog steeds een kwestie van zoveel mogelijk geld binnen te harken.
  Kijk maar eens naar wat je aan de pomp betaalt!
  Gisteren tankte ik in België, en daar betaalde ik voor een liter benzine € 1,437!
  Ik moest netjes op mijn buurt wachten, want er stond een hele rij auto’s te wachten, allemaal met een Nederlands kenteken.

 10. @Angus McPhart schreef:
  02/09/2021 om 5:38 pm

  Ik weet niet of je oud genoeg bent om de anti kernwapen demonstratie van 29 oktober 1983 te kunnen herinneren? Er waren volgens de officiële cijfers (die over het algemeen zeer flexibel met de werkelijkheid omgaan) zo’n 550.000 mensen op de been, en elke politicus die zichzelf maar een beetje belangrijk vond deed beloftes en gaf garanties en zo.
  Terwijl ze dit deden (letterlijk op hetzelfde moment!) waren de Amerikanen de kruisraketten aan het plaatsen.
  Een jaartje later werden er bijna 4 miljoen handtekeningen aangeboden, ook tegen deze kernwapens. Toen stonden ze er al.
  De elite vind “demonstraties” leuk volksvermaak, en is daar absoluut niet van onder de indruk. Als je echt iets wil bereiken zul je naar Frankrijk moeten kijken.

 11. @ Henry: 9:38 pm.op 2/9. Vooral het woord minder, spreekt mij zeer aan in uw reactie @ Henry. We zijn zo materialistisch geworden, ongelooflijk. Ik ben zelf geboren begin jaren ’50 van de vorige eeuw, wat een rustig leven was het toen. Geen gejakker en gejaag, om steeds maar weer spullen te kopen. We hadden het thuis niet breed, met een gezin met 11 kinderen, toch zeg ik, ik heb een gelukkige jeugd gehad. De saamhorigheid was toen ook veel groter! Nu is het hebben, hebben, hebben, en wel meteen. Mijn ouders spaarden nog echt, om ons kleren en schoenen te kunnen kopen. Lenen bij de bank, dat was er niet bij. Trouwens het was de tijd van het loonzakje nog. Neen, veel beter is het er niet op geworden. Tuurlijk ben ik voor uw idee van kleinschaliger en minder.

 12. Eens met Henry. Een goed begin om met gezond verstand beter met de schepping om te gaan. Het enige wat de luitjes achter de schermen willen bereiken met de klimaatdoellen is meer controle (niet meer geld dat hebben ze al). Want onze Schepper is omnipresent en er is een duister wezen die dat ook graag wilt bereiken. En die luitjes achter de schermen werken voor dat wezen (lucifer). De middelen die zij hiervoor nodig hebben zijn wereldse, vooral techniek.

  Wees gezegend.

 13. Het regent goede ideeën van de lezers over wat een normaal mens met de afgedankte wieken zou doen .
  Helaas dienen de machthebbers de boze en doen zijn werk op aarde .
  Het doel lijkt te zijn dat alles nog erger moet worden , uit die mensen is alle redelijkheid of vermogen tot logisch denken verdwenen .
  Overigens geloven zij heilig in hun zelfverzonnen doctrines !

 14. Voordat windmolens afgeschreven worden, hebben ze eerst de nodige vogels en vleermuizen aan flarden vermalen, vissen, dolfijnen, walvissen doof gemaakt. De petrodollar verdwijnt, maar grote parasieten hebben allang weer een ander verdienmodel (‘green deal’ https://www.climategate.nl/) uit de hoge hoed getoverd.

  Hou je kop zombie maskers slingeren tegenwoordig overal rond. Ook deze vermoorden niet alleen mensen https://www.sciencealert.com/face-masks-protect-humans-but-they-re-a-deathtrap-for-everything-else. Gemorste plastic, olie, pesticiden, verknutselde ziek makende gewassen.
  Hoe graag had ik mijn Windows XP gehouden, mijn oude PC, gloeilampen, oude TV (om de vijand te bespieden en soms om bij in slaap te vallen). Hoe graag had ik mijn moestuintje aangehouden. Hoe graag was ik een onverschrokken held en deed niet mee met het spel van de grote parasieten.

  Over parasieten gesproken, ik las dat er parasieten in de vaccins zijn gevonden, misschien dat mede daarom ivermectine en hydroxychloroquine extra goed helpen bij prikslachtoffers. https://www.drrobertyoung.com/post/transmission-electron-microscopy-reveals-graphene-oxide-in-cov-19-vaccines Stel dat Robert O Young zomaar gelijk heeft!
  “A 50 micron elongated body, as seen in Figure 13 is a sharp mysterious presence in the Pfizer vaccine. It appears and is identified anatomically as a Trypanosoma cruzi parasite of which several variants are lethal and is one of many causes of acquired immune deficiency syndrome or AIDS.[Atlas of Human Parasitology, 4th Edition, Lawrence Ash and Thomas Orithel, pages 174 to 178][9]”

 15. Er wordt veel over kernenergie gesproken hier in de comments. Maar ik had gelezen dat er niet genoeg geschikte brandstof (Uranium) op aarde is om ze te blijven voeden. Nog afgezien van de opslag van het radioactieve uitgewerkte uranium. Dat is nog grotere troep dan de windmolenbladen (wel in kleinere hoeveelheden waarschijnlijk).

 16. Iedereen gelooft dit ook weer meteen hier, typisch. Vertel eens Xander, hoe transporteren ze wieken die langer zijn dan een vliegtuig massaal naar Afrika? 😂😂😂

 17. In de bijdrage hieronder is rake van een plantengroei waarover men in de hele wereld zal spreken.
  U vindt dat vers bij Eze 34 vers 29.
  Sommigen denken hierbij aan de ‘uitvinding’ van Prof Vermeulen die een plantje heeft ontdekt dat niet water uit de boden haalt met de wortels maar water uit de lucht via de wortels in de bodem brengt. Helaas heb ik dit nooit kunnen vinden. ergens dit verhaal maar misschien weet iemand meer? Prof. Vermeulen heeft ergens in Nederland aan een landbouw uni of hogeschool gewerkt in de vorige eeuw , ik meen ergens in de jaren 80

  Bij 2 voor 12 kunnen de spelers zeggen..zoeken. we even op maar niet altijd is dan succes gegarandeerd in de niet quiz wereld.

 18. Wat echt innovatief zou zijn is gebruik maken van de hitte in de Sahara. Enorme spiegels waarvan het brandpunt staat gericht op een stoomgenerator die een dynamo aandrijft. Elke dag gegarandeerd waanzinnige hoeveelheden stroom. Distribueren via intercontinentale kabels. Investeerders waar blijven jullie/? LOL!
  Desnoods de elektriciteit omzetten in waterstof en opslaan in tanks.
  En wat betreft de orkanen die de VS teisteren. De kraamkamer van de orkanen is het woestijnachtige hoogland van Ehtiopie. Ga die gebieden dus vergroenen ( daar is een plantje voor volgens de Bijbel want er staat geschreven: Ik zal voor hen een plantengroei doen opschieten waarover men in de hele wereld zal spreken! ) zodat de zeer snel opstijgende hete lucht minder snel opstijgt door de verandering van woestijnzand naar vegetatie waardoor de luchtmassa mogelijk niet eens meer naar west -Afrika en de Atlantic zal verhuizen en door de draaiing van de aarde en boven het warme water on bijvoorbeeld de golf va Mexico in een orkaan kan transformeren. Investeerders?

 19. Zet je ze aaneengesloten naast elkaar in de grond, scheelt het vast ergens een overstroming na een grote regenbui of een stuk kustafslag. Met een leuk klimopplantje ertegenaan is het nog een co2 vreter ook.
  Wat een uitvinding, windmolenbladen. ,-)

 20. Laat ik vooropstellen dat onze planeet al heel lang wordt leeggeroofd en dat generaties na ons de rekening krijgen. Maar de manier waarop het probleem wordt “aangepakt” (kuch) is inderdaad volstrekte waanzin.
  Het eerste wat zou moeten gebeuren is stoppen met het begrip “transitie”. Want in de hele discussie mis ik het woord MINDER.

  Het is heel eenvoudig: kijk naar het leven van ca. 200 jaar geleden en je ziet dan meteen oplossingen waardoor het energieverbruik enorm zou kunnen afnemen. Mensen woonden meestal klein en eenvoudig, werkten dicht bij huis en elektriciteit werd nog amper toegepast. Wat is ervan geworden? Materialistisch gedoe, dikke design huizen met van alles en nog wat om de buren te imponeren, grote auto voor de deur, etc. Door schaalvergroting werken we niet meer dichtbij maar rijden we elke dag op en neer (met z’n tweeën natuurlijk om de lasten te dekken) en liefst een paar keer per jaar met het vliegtuig op vakantie.

  Een belangrijke verandering is de industrialisatie, ketenvorming en dergelijke, waardoor uiteindelijk werkloosheid ontstaat en allerlei onzinbanen ontstaan die niets opleveren. Talloze ambtenaren, adviseurs, steeds ingewikkelder regels (nog meer bureaucratie), maar niets ervan kun je eten. Want uiteindelijk gaat het om primair levensonderhoud: voedsel, onderdak, kleding etc. Waar in het verleden het leven van het grootste deel van de mensen gericht was op primaire levensbehoeften, is dat nu nog een klein deel. Toch werken we waarschijnlijk niet veel minder voor ons voedsel dan wanneer je zelf een moestuin zou hebben. Vergeet niet dat de netto opbrengst van arbeid steeds lager wordt door belastingen en heffingen.

  Een voorbeeld is het windmolenpark in de (meen ik) Wieringermeerpolder. “Daar kunnen we een paar honderdduizend woningen mee voeden”. “Oh nee, sorry, de stroom gaat naar een datacentrum van Microsoft.”. Niet alleen vreet de hele ICT zooi bakken met energie, je hebt er ook nog steeds meer last van, want de verzameldrift van M$, Google etc is gigantisch.

  Een goed bewaard geheim is dat woestijngronden waaronder lithuim zit, compleet uitdrogen door het oppompen van water uit waterlagen, waaruit lithium wordt gewonnen. De natuur wordt daar compleet verwoest.

  Ik kan zo nog wel even doorgaan, maar in plaats van transitie bijvoorbeeld maar eens de hut verbouwen om een kleine leefruimte te maken voor de winter, zelf een moestuin beginnen (kans zelfs nog op het balkon) en in plaats van de kinderen naar de opvang, gewoon zelf opvoeden (is nog veel beter) en kijken hoe je in de buurt weer kleinschalige economie kunt brengen. Zoeken naar eenvoudige technologische oplossingen, zonder internetgedoe, spullen die je nog zelf kunt repareren. Voorbeelden zat van vroeger tijd. Gewoon nadenken (nee het is nog niet verboden).

  Een betere wereld begint bij jezelf. Met MINDER.

 21. Ja JW dat is inderdaad een onzinnig idee. Ik vind je zou geen enkel proces moeten gebruiken, of dat nou voor energie of iets anders is, waar van het afval uiteindelijk een groter probleem oplevert dan het gemaakte produkt waard is.

 22. Die transitie is maar een intermezzo tot de kernfusie voor onbeperkte schone stroom zorgt.

 23. Kernenergie….kleinere reactors.
  Kernafval ver de ruimte inschieten om daar te laten ontploffen/limplementeren.
  Ook reactors zou bouwen dat bij eventuele metldowns, deze geintegreerd de ruimte kunnen worden ingeschoten.

  Maar laat maar…..dit idee is waarschijnlijk net zo waanzinnig, als het idee van een toegankelijke ruimte.

 24. Inmiddels meldt De Telegraaf dat de datum van 20 september voor het opheffen van de virusbeperkingen waarschijnlijk wordt opgeschoven – zoals verwacht.
  Het is allemaal zo voorspelbaar en doorzichtig.

 25. Reeds een paar maal angegeven:

  Hier in Duitsland is veel behoefte aan een website als Xandernieuws.net.

  Zeker het item van vandaag over de windmolenbladen, zal inslaan als een bom.
  En natuurlijk vwb Corona en co-2 onzin.

  Graag ontvang ik een reaktive van de reactie
  (Rijmt schön)😅 op mijn email.

 26. Het is een verdienmodel voor gewiekste politici. Snel een ‘groen’ bedrijf uit de grond stampen. Aandelen verkopen en flinke winsten maken in het begin. Daarna de boel desnoods op de fles laten gaan, vooral wanneer de verantwoordelijkheid voor verplichte recycling genomen moet worden.
  Deze politici zullen natuurlijk nooit een wet maken waarin geregeld is dat iedereen die winst gemaakt heeft, die winst moet inleveren (ook achteraf) om recycling mogelijk te maken.

 27. Laten we duidelijk zijn.. electronica zit er niet in. We hebben het over glasvezel, carbonfiber, polyester , staal en aluminium. Niks bijzonders. Eventueel een stkje lood, want de bladen moeten wel evenveel wegen. Dat lood halen ze er wel uit, brengt nog wat op. De rest kun je hoogstens in de fik zetten. Dat vind men geen mooie oplossing. Dan maar begraven? Ik zou er een nieuw eiland van maken in de Noordzee, waar je dan weer nieuwe windmolens op kunt zetten. Oh wacht….

 28. Het wordt gewoon de 2de optie: het uitgeperste en afgematte volk maakt eindelijk op vreedzame wijze een einde aan hun onbeperkte macht, waarna er een toekomst met echte vrijheid en welvaart voor iedereen gloort.
  Met uitzondering van het “vreedzame” want het Kwaad zal vernietigd worden. Eerst zal1/3 van de mensheid uitgemoord worden door corona en vervolgens nog eens 1/3 deel door milieu en natuurrampen. Dan pas zal de mensheid 1000 jaar in vrede kunnen leven.
  Komt het bekend voor?

 29. Heeft iemand nog iets over de zuureregen gehoord ik denk dat het iedereen is vergeten en zo gaat het ook met het door drukken van zonnepanelen vergroenen electrische auto’s en ga zo maar door we worden belogen en bedrogen

 30. Aanstaande zondag, 5 september, is er een grote demonstratie tegen o.a. de Covid-dictatuur.
  Zo’n 60 verschillende groepen (Police for Freedom, Moeders voor Vrijheid, 4 juli Beweging, etc.) hebben de handen ineengeslagen en gaan demonstreren op de Dam in Amsterdam.

  De datum is nogal beroerd gekozen (immers: eerste Formule 1 race in 36 jaar in Zandvoort), maar wij hopen op een grote opkomst. Het is niet 5 voor twaalf, het is kwart over twaalf. Maar er is nog beperkte tijd om het tij te keren. Dat kan alleen als we massaal en GEWELDLOOS laten weten dat het tot hier en niet verder is.

  Kom alstublieft naar Amsterdam, komende zondag.
  Een paar duizend demonstranten kunnen ze gemakkelijk negeren, maar als we met 50 of 100 duizend man laten weten dat we het niet (meer) pikken, dan is het een ander verhaal.

  In Sydney, Melbourne, Londen en tientallen Franse steden hebben ze dat bewezen.
  Laat Nederland alstublieft niet wéér het enige land zijn waar men bij de koffieautomaat loopt te zeigen tegen collega’s, maar het ondertussen verdomt om de straat op te gaan.

  Nu kan het nog. Wanneer de griep (inmiddels omgedoopt tot Covid-19) de kop opsteekt over een week of 6, is het te laat. Dan zitten we weer in een lockdown en is elke demonstrant strafbaar. Dan zijn wij er ook, maar de bulk van het Nederlandse volk zal zich weer laten opsluiten. Vandaar: doe het nu! 5 spetember, van 12:00 tot 14:00. Verzamelen om 11:00.
  Alvast bedankt. Namens elke Nederlander die vrij wil zijn en hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

 31. Kernenergie is dus een schonere, minder vervuilende energietransitie. Gebruik die om groene waterstof te creëren en je bent snel een heel stuk groener en verder.

 32. Alles wat voor groen doorgaat is in wezen gifgroen. De leugen regeert ook bij de zichzelf groen noemende partijen en clubjes, ze houden zichzelf en anderen voor de gek.

 33. Wat we ook vinden van de groene wende , je wordt er gewoon middels heffingen en andere dwangmiddelen wel toe geprest om voor ( groen ) te gaan . Of je betaald losgeld in de vorm van belastingen om niet mee te veranderen . Dat is de realiteit anno 2021

 34. Inderdaad, de zogenaamde wetenschap van de opwarming is een oude agenda ook van de superrijken, dat is ook weer zoiets onzichtbaar voor gewone mensen, waar hun alle soorten van verhalen kunnen zitten verzinnen & het dan in de media hersenspoelen als wetenschap! Jaren aan 1 stuk door ging het bijna over niets anders, dan dat wij de schuld zijn van de opwarming, terwijl er helemaal geen echte meetbare opwarming is, er zijn te weinig meetpunten om dat te kunnen, dus zijn het maar speculatieve modellen. Dan kunnen ze ook weer aan bevolkingscontrole gaan doen, dat is de hoofdreden, controlfreaks zijn het, Tedros heeft ook al gezegd dat er geen reden is om te stoppen met lockdows, want dat zou ook goed zijn voor het klimaat?

  Overbevolking is dan ook weer hun stokpaardje, B Gates zegt al lang dat er volgens hem veel te veel mensen zijn op deze planeet, niet alléén hij zegt dat, heel die ”club van Rome”, dus dat is ook goed voor zijn business, door vaxx kan je veel gaan uitdunnen, hij legt dat wel anders uit, maar in de praktijk heeft hij er al veel met vaxx kunnen vermoorden & in passant kon hij ook onderhandelen met Epstein voor een ander soort business? Zijn vrouw is van hem gescheiden omdat hij haar had bedrogen met Epstein ”tuuuut”.

  Die gifgroene industrie is ook een grote fraude natuurlijk, want ze verzwijgen opzettelijk de ”ecovoet” die industrie zelf heeft! Daarbij is die soort industrie ook niet revolutionair maar achterlijk, het heeft de capaciteit niet die nodig is, dus zijn er te veel mensen, wij passen niet meer bij hun decoratie, de decoratie moet blijven, wij moeten weg, dat wordt allemaal geherprogrammeerd! Build back lake we won’t it, wij zijn de nieuwe meesters nu & jullie, daar doen wij mee wat wij maar willen, want wij hebben lekker met jullie dom zweet, heel de planeet kunnen opkopen, had ook maar in de business moeten gaan met ons, losers! Zo denken die over ons!

 35. Pure onzin die zg noodzakelijke transitie naar “duurzaam”.
  Er is totaal geen energiecrisis. Nog voor zeker 2 eeuwen genoeg aan fossiele brandstof. Het sprookje dat CO2 verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde klopt voor geen kant en is wetenschappelijk ook nog nooit bewezen. Als CO2 dan echt een probleem zou zijn dan moeten we per direct inzetten op thorium. Je kunt geen beschaafde economie bouwen op wiebelstroom.
  Economisch gezien is groene energie ook nog eens te duur, zelfs met subsidies. Het bedrog druipt er van af, maar deugmensen proberen het ons door de strot te duwen.

 36. En waar zijn nu de linkse-en groene zwevers om hiertegen te protesteren? Iemand?

 37. Als ik dit zo lees kunne we better gelijk overstappen op Kernenergie.

Comments are closed.