CO2 vrije wereld onmogelijk: Iedere week 10 nieuwe kerncentrales of 10.500 windmolens nodig

Afbeelding: (2)

————————————————————————————————————————————–

Geen enkele kans dat de wereld kan omschakelen op ‘groene’ energie zonder beschaving af te breken – Op hele wereld niet één zonnepaneel of windmolen die zonder gas, olie of kolen werd geproduceerd – Hoogste tijd voor optimistische toekomstvisie in plaats van het huidige klimaat doemdenken

—————————————————————————————————————————————

De Europese Unie streeft ernaar om in 2050 ‘klimaatneutraal’ te worden. Veel linksgroenliberalen hopen dat de uitstoot van het cruciale plantengroeimiddel CO2 dan naar nul is teruggebracht. Dit is echter zowel maatschappelijk, technologisch als financieel onmogelijk, maar dan ook echt volslagen onmogelijk, tenzij we de hele menselijke beschaving afbreken en miljarden mensen van de honger, kou, hitte, ziekten en armoede laten omkomen. Wat exact het gevolg zal zijn als naar de mentaal gestoorde misantropen van de eindtijdsekte Extinction Rebellion wordt geluisterd. Die eisen namelijk dat de CO2 uitstoot al over 5 jaar naar nul gaat.

Enkel nog energie van de wind, zon, water en andere zogenaamd ‘duurzame’ bronnen zoals biomassa is het grote visioen dat de gevestigde orde heeft overgenomen van de extremistische milieu- en klimaatbewegingen. Dat zou onze planeet moeten gaan ‘redden’. Deze ‘groene revolutie’ is op zijn allerbest niets anders dan een valse belofte. Op alle vlakken is wat de linksgroenliberale elite wil namelijk nooit te realiseren, zelfs niet een beetje, zonder daarbij onze samenleving en huidige welvaart tot op de grond toe af te breken.

Stel dat we besluiten dat we in 2050 geen fossiele energie meer gebruiken, dus geen energie meer uit gas, olie en kolen halen. Roger Pilke berekende in een artikel in Forbes hoeveel megaton (1 miljoen ton) fossiele brandstoffen de wereld in 2018 consumeerde. Dat ging om 11.743 megaton, die bij verbranding 33,7 miljoen ton CO2 uitstootten. Om deze uitstoot naar nul terug te brengen moeten we jaarlijks 12.000 megaton energie uit olie, gas en kolen vervangen (peil 2019).

Om een idee te geven hoe enorm veel dat is: 12.000 megaton zou moeten worden vervoerd door een ver over de 11.000 kilometer lange optocht van 30.000 ultra-supertankers die ieder meer dan 3 miljoen vaten olie kunnen vervoeren. Daar bestaan er overigens nog maar 4 van.

10 nieuwe kerncentrales per week, of 1500 nieuwe mega windmolens per dag

Om in 2050 naar nul CO2 te gaan zouden er meer dan 11.000 dagen lang iedere dag minimaal 2,4 van deze ultra-supertankers uit de vaart moeten worden genomen. Tegelijkertijd moet die wegvallende energie worden gecompenseerd om de economie en maatschappij te laten functioneren en voortbestaan.

Pilke rekende uit dat er daarvoor iedere 2 dagen 3 nieuwe kerncentrales moeten worden geopend, dus 10 per week. Per onmiddellijk. Maar om de één of andere reden wil men niet aan schone, veilige en stabiele kernenergie. Gaan we dus uit van windmolens, de favoriet van politiek Den Haag. Om het gestelde doel te bereiken zouden er op een oppervlakte van bijna 800 km2 iedere dag 1500 enorme nieuwe windmolens (die ieder 2,5 mw. kunnen opwekken) moeten worden gebouwd.

Dat gaat dus never nooit gebeuren, om het in populaire taal uit te drukken. Het is nu zaterdag; morgenavond lopen we namelijk al 3 nieuwe kerncentrales of 3000 windmolens achter. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de astronomische kosten hiervan.

Menselijke aard ander groot obstakel

Volgens analist Chris Martenson (PeakProsperity.com) is er nog een groot obstakel: de menselijke aard. We reageren meestal goed op onmiddellijke bedreigingen, maar ons voorbereiden op een mogelijk probleem dat ergens ver in de toekomst ligt? Daar nu al immens grote offers voor brengen, zonder dat je er ook maar enig resultaat van ziet, of zelfs maar kan weten OF het wel enige zin heeft?

Bovendien raakt de wereld steeds scherper verdeeld, ook binnen landen en volken zelf. Ieder land worstelt met zijn eigen almaar groter wordende politieke en sociale problemen, die voor een groot deel worden juist door dat linksgroenliberale beleid worden veroorzaakt. In China worden wekelijks nieuwe kolen- en gascentrales geopend; dat land stoot in 3 dagen net zoveel CO2 uit als Nederland in een heel jaar, en is beslist niet van plan om hiermee te stoppen. (Daarom streeft vooral het Westen naar een VN-wereldregering).

Stel dat veel landen toch versneld stoppen met fossiele brandstoffen. Dan krijgen we net als in het verleden met de kolenwinning het geval was troosteloze spooksteden en uitgestrekte verlaten industriegebieden. Duizenden en nog eens duizenden banen zullen namelijk verloren zijn gegaan, waardoor talloze gezinnen in armoede zullen zijn gestort. In het rijke Nederland kon dat worden gecompenseerd, maar in veel landen zijn dergelijke plaatsen en gebieden er nog steeds niet bovenop gekomen.

Niet genoeg uranium en niet genoeg zeldzame metalen

Toch maar kernenergie dan? Ja, maar dan wel met nieuwe, veelbelovende Thorium-centrales. Want alle bekende uraniumreserves kunnen de ruim 400 bestaande kerncentrales voor nog maar 90 jaar brandstof leveren. Dus zelfs al zouden we besluiten om iedere week 10 nieuwe kerncentrales te bouwen, dan nog heeft dat geen enkele zin als deze maar 2 jaar open kunnen blijven voordat alle uranium op is.

Met zonnepanelen lopen we tegen dezelfde beperkingen aan. Alleen tegen gigantische kosten –niet in het minst voor het milieu- is zonne energie op grote schaal in te zetten. Doen we dat toch, dan is de wereld heel erg snel door al zijn voorraad zeldzame metalen heen. ‘Wat de zaken ook bemoeilijkt is dat voor de winning, bouw/installatie en onderhoud van al die zogenaamde duurzame energiesystemen een enorme hoeveelheid fossiele brandstoffen nodig is. Er bestaat op de hele wereld nog steeds niet één windmolen of zonnepaneel die zonder gas, olie of kolen werd geproduceerd.’

Bovendien kunnen windmolens en zonnepanelen niet gerecycled worden, en is de levensduur van windmolens op zijn best een jaar of 20 – veel te kort om de enorme kosten (ook door het vele onderhoud dat ze nodig hebben) ook maar enigszins bij benadering terug te verdienen. Al over enkele jaren moeten er miljarden worden uitgetrokken om al die versleten windmolens weer te vervangen. De oude exemplaren zijn dermate geconstrueerd, dat slopen onmogelijk is. Niemand heeft ook nog maar een idee waar we met duizenden opgebruikte windmolens naartoe moeten (In zee storten? In grote gaten in de grond stoppen? Met alle milieurisico’s van dien?).

Andere mentaliteit nodig: betere producten voor hogere prijzen

Martensons voorlopige oplossing: meer doen met minder. We zijn technologisch al heel lang in staat om huizen, gebouwen, auto’s, machines, huishoudelijke artikelen e.d. te maken die veel langer meegaan dan nu, een leven lang zelfs. De kwaliteit van de meeste producten wordt echter kunstmatig laag gehouden, zodat ze binnen zekere termijn kapot gaan en er weer nieuwe moeten worden aangeschaft. Bedrijven streven namelijk naar een maximale omzet en maximale winst.

Die mentaliteit moet compleet worden omgekeerd. Producten moeten juist (weer) met de hoogst mogelijke kwaliteit worden geproduceerd. Ja, dan worden die producten een stuk duurder. Maar het spaart wel enorme hoeveelheden grondstoffen en energie. (Het kan echt! En het kan al heel lang. Zo heeft ondergetekende een nog perfecte roestvrijstalen steelpan in gebruik waar op de bodem de productiedatum staat: 18 oktober 1974. Slijtage? Geen.)

Daarnaast kan er heel veel energie worden bespaard door de lijnen naar de supermarkt zo kort mogelijk te houden. Voedsel dient dus weer vanuit de directe omgeving te komen, en niet meer van honderden kilometers afstand. Volgens bijna alle experts is dat ook nog eens veel beter voor de kwaliteit van het voedsel, en daarmee de menselijke gezondheid. Vervolgens wordt weer veel geld uitgespaard doordat mensen daardoor minder snel ziek worden.

‘Groene energie nauwelijks meer dan gebakken lucht’

Gezien alle feiten, de cijfers, de menselijke aard, de kosten en de technologische ontwikkelingen is ‘de huidige groene energie beweging nauwelijks meer dan gebakken lucht. Het gaat gewoon niet gebeuren. We zijn in de verste verte niet in staat om de vereiste massale energieprojecten te bouwen. Het equivalent van iedere 2 dagen 3 nieuwe kerncentrales, en dat 30 jaar lang? Dat is een totale fata morgana.’

‘Nog maar een paar jaar, en de hele wereld zal begrijpen dat deze benadering onmogelijk is. En zodra dit gebeurt zal alles heel snel veranderen.’ (1)

Partijen, politici en captains of industry, ook Nederlandse, die beweren dat het wel kan

a) hebben geen flauw benul waar ze het over hebben; of
b) liegen, voor hun eigen politiek en/of financieel gewin; en/of
c) weten wel degelijk dat de huidige koers leidt tot de totale ondergang van onze huidige welvarende samenleving.

Tijd voor optimisme: Thorium en kernfusie, en tot die tijd gas, olie en kolen

De enige zinnige koers die de menselijke beschaving nog tot in lengte van decennia en volgens onafhankelijke experts zelfs eeuwen in stand kan houden en kan laten groeien, is het blijven exploiteren van ‘fossiel’ genoemde brandstoffen (want dat die ‘fossiel’ zijn wordt door sommige wetenschappers betwijfeld), en het zo zuinig, schoon en duurzaam mogelijk maken van alle machines, apparaten en producten. Tegelijkertijd dient vol ingezet te worden op de ontwikkeling van energie die schoon, veilig en goedkoop is, en waarmee we millennia vooruit zullen kunnen, zoals Thorium– en later ook kernfusiecentrales.

Hoogste tijd voor een positieve, optimistische toekomstvisie dus, in plaats van het angstzaaiende doemdenken van de gevaarlijke, communistische, anti-maatschappelijke en apocalyptische klimaatsekte die –getuige het akkoord van Parijs en het nationale Klimaatakkoord- het grootste deel van de Westerse politieke leiders en de media stevig in zijn greep lijkt te hebben gekregen.

 

Xander

(mede gebaseerd op) (1) Zero Hedge
(2) Afbeelding: Embed from Getty Images“>Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)

Zie ook o.a.:

09-10: Eindtijdsekte Extinction Rebellion wordt gebruikt om wereldeconomie te laten crashen
04-10: Paus wil in mei 2020 pact met wereldleiders sluiten voor oprichting klimaatdictatuur
01-10: Boeren in opstand tegen linksgroenliberaal afbraakbeleid van Nederland
27-09: ‘Wreed en onverantwoordelijk om kinderen bang te maken met een niet-bestaand klimaatprobleem’
25-09: Maximum snelheid omlaag vanwege stikstof is volslagen zinloos en puur autootje pesten
24-09: Europese Klimaat Verklaring: 500 wetenschappers stellen dat er geen klimaatcrisis is
23-09: ‘Beken uw klimaatzonden’ – Meer bewijs dat het klimaat een nieuwe religie is geworden
20-09: Tienduizenden gehersenspoelde schoolkinderen hebben geen flauw benul van klimaatfeiten
11-09: Wereld Meteorologische Organisatie neemt afstand van Westerse klimaathysterie
08-09: Ontdekking Universiteit Californië haalt officiële CO2 en stikstof propaganda compleet onderuit
02-09: NASA erkent dat klimaatmodellen 100x nauwkeuriger moeten voor juiste voorspelling
30-08: Greta Thunberg preekt nu in de VS haar valse, kwaadaardige klimaatreligie
01-08: Deze mannen en organisaties zitten achter het anti-humane genocidale Westerse klimaatbeleid
12-07: Finse en Japanse wetenschappelijke teams vinden geen bewijs voor menselijke klimaatverandering
27-05: Winst linksgroen zal verdampen zodra economie en welvaart harde klappen krijgen
10-04: ‘Nederlandse staat brengt natuur onherstelbare schade toe met massale kop bossen voor biomassa’ (/ Verdwijnen 70% insecten niet door klimaatverandering, maar door opzettelijk verwoesten Nederlandse bomen en bossen)
21-03: ‘Rutte ondanks afstraffing gewoon door met extreemlinks klimaatbeleid’
09-03: Greenpeace oprichter: Opwarming door menselijke CO2 is totale hoax en bedrog (/ ‘In klimaatagenda is wetenschap vervangen door bijgeloof en een giftige combinatie van religie en politieke ideologie’)
04-03: Oprichter Greenpeace: Stoppen met fossiele brandstoffen zal massasterfte veroorzaken
26-02: Bijdrage mens aan klimaatverandering ook volgens cijfers alarmisten te verwaarlozen (/ Is de maximale afname van de opwarming met 0,05 graden de totale afbraak van onze welvaart waard?)
24-01: Topeconoom Armstrong: ‘Confrontatie normale volk met klimaatextremisten een feit’
13-01: 25 deskundigen slaan alarm: Huidig klimaatbeleid veroorzaakt ondergang van Nederland

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

47

 1. Mijn complimenten Xander, geweldig artikel.
  Wellicht is het een idee om met de lezers geld in te zamelen en dit verhaal in de nieuwsbladen te adverteren. Iedere week weer!

 2. Weet je waarom rutte altijd loopt te lachen?
  Omdat hij uit zijn nek kletst.

 3. en ik zou nog willen aanvullen dat dat Co2 loos, helemaal niet zo belangrijk is. wat belangrijk is is dat een complete nucleaire keten ons van stroom kan voorzien als we in 100 jaar tijd alle fossiele brandstoffen hebben op gebruikt.

  maar om de complete mensheid van stroom te voorzien met Wind/Water/Zonnen energie is veel duurder dan het bouwen van +- 200 grote nuclear reactors op de wereld. en dus valt er uit Wind/Water/Zon meer geld te persen, geld dat de normale harder werker mag gaan betalen natuurlijk.

 4. wat een larie koek, als je zo genaamde “pressurized water reactors” blijft bouwen, is het niet zo gek dat je er zoveel nodig hebt, zulke reactors zijn namelijk niet efficient, peper duur om te bouwen, en kijken meer naar profijt dan naar werkelijk alle mogelijke energie benutten.

  wat nodig is voor een Co2 vrije wereld. is een complete nucleaire keten, waarbij het afval van een reactor de brandstof is voor de volgende reactor in je keten, dit lost ook gelijk het probleem van nucleair afval op, aangezien het eind product van een complete nucleaire keten simpel lood is.

  maar dat gebeurt niet, want daar valt niet zo veel geld uit te halen, vergeleken met een zelfde hoeveelheid “pressurized water reactors” terwijl de technologie om een complete nucleaire keten te maken met gebruik van gesmolten zout reactors gewoon bestaat.

  met het resterende uranium in de grond, plus al het bestaande nucleaire afval van reactors en nucleaire wapens dat je ook gewoon in een gesmolten zout reactor kan gooien, zou dat de mensheid met huidige populatie voor 10.000 jaar van stroom voorzien. compleet Co2 loos.

 5. Prima artikel …helaas heeft onze regering heel andere doelstellingen, terwijl ze weten dat het nooit realiteit gaat worden op de manier zoals het nu wordt doorgedrukt. De enige reden is heel simpel…geld van de burger. De auto als melkkoe..nu het ook het klimaat.

 6. Al eerder geschreven:
  toen de schoorsteenveger langs kwam voor de jaarlijkse contrôle reikte hij nadien een zak met het resultaat van zijn arbeid aan met de opmerking: dit is goed voor uw tuin.

  CO2 is dringend nodig voor onze voedselvoorziening ….

  Zie ook NaturalNews.com

 7. 1. We brengen zeker een hoop troep in het milieu en dat moet anders. Plastics en andere zooi bijvoorbeeld. Begin er maar eens mee om te eisen dat een wasmand 10 jaar mee gaat, zoals vroeger. Nu moet je ongeveer ieder jaar een nieuwe kopen om de economie draaiende te houden.

  2. De mens denkt weer eens dat hij God is en weet hoe hij het klimaat moet regelen. Niet dus! Het klimaat verandert steeds en wordt gewoon gebruikt om je geld uit de zakken te kloppen. Triest dat al die mensen zo duurzaam de aarde weten te verzieken met hun duurzame CO2-demonstraties en acties en braaf als domme lemmingen de afgrond inlopen. Ow wacht, lemmingen zijn slimmer want dat was een fabel en klopt niet. Mensen daarentegen …

 8. Een wetenschapper van de U.S. Navy heeft onlangs een patent genomen op een kernfusie reactor die zo klein is dat hij past in een voertuig en maar liefst tussen de 1 miljard en 1 triljoen Watt (!) zou kunnen opwekken. Dat is veel meer energie dan wat onze huidige kerncentrales kunnen produceren. https://futurism.com/the-byte/navy-scientist-ufo-tech-fusion

  En bij kernfusie zijn er, in tegenstelling met de huidige kernsplitsing in onze kerncentrales, ook nauwelijks problemen met radioactiviteit en met lange termijnopslag,

  Alle geld en moeite om windturbines te bouwen, zouden in de nabije toekomst dus wel eens gewoon weggesmeten geld en verloren moeite blijken te zijn.

 9. Heel veel goederen kunnen in vele landen zelf worden gemaakt. Dat scheelt heel veel verplaatsingen en verzendingen. Ik heb niet over eventuele grondstoffen die een land dan zou moeten importeren.

  Ja maar, dan moet we geen landen zijn waar de arbeid op een slaafse manier gedaan wordt met heel veel werkuren, waar uitbuiting is.

  Dit kost de multinationals en regeringen geld! En die mammon gaat toch voor alles.
  Dus die milieuclubs zouden eerst daarna moeten kijken of hebben ze zelf ook liever alles goedkoper wat het oog,oor en lichaam streelt?!

  Spyfromthesky

 10. De mens is het klimaat aan het veranderen, dat is geen leugen, maar ik ben het eens met dit artikel, een CO2 vrije wereld is een utopie en zoals een reactie hier al liet doorschijnen, een beetje CO2 is nodig voor planten en bomen, heel juist, maar onze uitstoot moet wel naar omlaag en daar kan men liefst niet te lang mee wachten. shalom

 11. @ Melissa
  De technologie heeft veel met de industrie te maken, kunststofindustrie is nu de mode
  Wat daar allemaal niet van wordt gemaakt. En ik denk dat dat veelal uit landen als China komt.
  Zoals meer synthetische stoffen waar ook olie voor wordt gebruikt.
  En dan krijgen de boeren de schuld van co2 en stikstof,terwijl er niets kan groeien en bloeien zonder dat
  Zelfs voor kamerplanten wordt het gebruikt.

 12. Co2 uitstoot, vervuilde ocanen, fijnstof probleem,75% minder insecten de laatste 25 jaar enz.
  Het grootste punt waar niemand aan wilt is dat we gewoon met teveel mensen op deze aarde zijn.
  In 1800 een miljard mensen, 1900 2 miljard en in 2050 rond de 10 miljard, dwz in theorie over 750 jaar 200.000 miljard mensen. Ik ga ervan uit dat 10 miljard al veel te veel is dus uiteindelijk sterft de mensheid uit.
  Klimaatactivisten moeten zich realiseren dat het allemaal niet zo eenvoudig is om het goede te doen voor onze aardbol, geboortebeperking zal een hoop oplossen en ja jammer voor diegene die graag kinderen willen hebben, maar een gelukkig en gezond leven zal die nieuwe generatie zeker niet hebben.

 13. Ik zie ook uit naar een veilige wereld waar kerncentrales of 10.500 windmolens niet meer nodig zijn.

  ”Ik moet nu denken aan die optimistische stickers op auto’ s van een tijd geleden: Er Is Hoop!

  De wetenschap heeft aardbewoners veel zegen gebracht maar ook veel verderf. [Atoomwapens en Biologische/Chemische dodelijke wapens] enz.

  De Kennis over van alles en nog wat is enorm toegenomen. Maar helaas: De wijsheid ontbreekt bij de meeste wetenschappers om die hooggeroemde Kennis toe te passen tot heil van alle mensen: Prediker 7:19 (NBG51) De wijsheid geeft de wijze meer macht dan tien machthebbers in een stad bezitten.

  De Apostel Paulus had ook al te maken met die waanwijze geleerden in zijn tijd:

  1 Korinthe 1: 20 Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze wereld? Heeft God niet de wijsheid van DEZE wereld dwaas gemaakt? 21 Want omdat, in de wijsheid van God, de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven.

  We leven weer in een tijd van Babylonische Spraakverwarring. [Genesis 11] Iedereen roept maar wat en bijna niemand luistert nog naar de wijze Woorden van Hem die gezegd heeft dat Hij de Weg de Waarheid en het Leven is. Johannes 14.

  Er is een groot verschil tussen gelovigen die weten dat de Bijbel Gods Woord is en tussen ongelovigen die op hun Yogamatje de Mantra’s van het zeer omstreden Mindful denken aan de man/vrouw trachten te brengen.

  Gelovigen zien al eeuwen uit naar de nieuwe wereld die door Jeshua/Jezus straks weer komen zal. Daar zal het water weer zuiver zijn de bomen iedere maand rijke vruchten schenken en de bladeren van die bomen zal tot genezing van de volken wezen: Geen begraafplaatsen meer, geen ziekenhuizen of tandartsen meer, geen brallende dictators meer, geen dieven, moordenaars en verkrachters meer, maar eeuwige vreugde vrede en overvloed. Alle details in Openbaring 19-22.

 14. Hallo, als we eens beginnen met deze berichten massaal te delen op Twitter Facebook etc etc, misschien dat er meer mensen wakker worden.

 15. “Tegelijkertijd dient vol ingezet te worden op de ontwikkeling van energie die schoon, veilig en goedkoop is, en waarmee we millennia vooruit zullen kunnen, zoals Thorium– en later ook kernfusiecentrales.”

  Dat is inderdaad de weg die zóu moeten genomen worden en er is nog ruim de tijd voor: nog minstens 200 jaar voor de voorraad fossiele grondstoffen is uitgeput. Dus is er geen enkele reden tot paniek want de mensen die nu leven maken dat tijdens hun leven zelfs niet meer mee…..
  Máár dat betekent ook ongelimiteerde, goedkope energie-voorziening voor de hele wereld en dat wil de elite niet voor de gewone mens want met de dreiging van (vermeende) tekorten aan basisbehoeften zoals energie zouden ze de belangrijkste wapens voor hun macht over de massa kwijtgeraken: angst en armoede.
  Voor uiteraard de financiële winsten van een heel beperkt groepje.

  Eerst de bevolking angst aanjagen om in het donker en de kou komen te zitten (fake black-outs) om dan door regelneverij controle te krijgen via oa digitale/’slimme’ meters waarbij op afstand energie naar willekeur kan afgesloten worden om gehoorzaamheid af te dwingen en tegelijk om woekerprijzen voor basisbehoeften te rechtvaardigen met als gevolg armoede en….zo terecht te komen waarvoor de politiek en hun leugenpers ons in de eerste plaats angst aangejagen: in het donker en in de kou zitten.
  Verdorven, ziekelijk en kwaadaardig, maaaar de boemerang is al op de terugweg..een begin zou al zijn als de vermeende, linkse klimaatactivisten zouden inzien hoe ze als ezels voor de politieke kar gespannen worden om in hun eigen vel te snijden en de welvaart die ze kennen zo vrijwillig willen opgeven en zelfs eisen om terug te leven zoals arme lijfeigenen in de middeleeuwen.

  Wat ik overigens verbazingwekkend vind is dat door klimaat- en eco nitwits geen enkel kritisch geluid te horen is over de politieke zwendel met emissies?
  Er wordt de schijn gewekt dat de eu/politiek de uitstoot van CO2 vermindert maar niks is minder waar: ze kopen dure emissies aan met belastinggeld waarbij ze per emissie 1 tón CO2 méér mogen uitstoten dan toegelaten werd – om de klimaatnormen op papier te kunnen behalen – een gewoon rekensommetje dat gemaakt wordt terwijl in werkelijkheid geen grám CO2 minder wordt uitgestoten.
  Een voorbeeld: een land mag 10 ton CO2 uitstoten volgens het klimaatakkoord en niet méér, maar élke aangekochte emissie, 1 ton wordt dan van die 10 ton afgetrokken…10 aangekochte emissies betekenen dan dat je NUL CO2 uitstoot hebt terwijl aan de uitstoot van CO2 in de praktijk geen gram verminderd is….wél zijn er zo miljárden belastinggeld naar emissies gevloeid én zijn de belastingbetalers weer uitgeperst voor een leugen….over deze schandelijke zwendel wordt met geen woord gerept….puur bedrog, diefstal en volksverlakkerij.

  @Nieuw Begin: in apenland belziek is dat maar schijn, die activisten betoogden in neutrale zones waar ze niet mógen betogen, dat heeft niks te maken of het voor klimaat is of niet….als ze op andere, openbare plaatsen zouden betoogd hebben, bijv op straat, dan waren ze met rust gelaten.

 16. Het gemiddelde CO2 gehalte van de atmosfeer doorheen de geologische geschiedenis van de Aarde bedraagt 1200 ppm (Parts Per Million).

  Alle vegetatie op Aarde heeft zich hier dan ook aan aangepast.

  Dat is ook de reden waarom de Aardse vegetatie optimaal groeit en bloeit bij een CO2 gehalte van 1200 ppm en waarom landbouwers extra CO2 in hun serres pompen om tot dit optimaal niveau te komen.

  Al onze bomen, bloemen, planten en gewassen lijden nu dus eigenlijk honger in de huidige CO2 arme atmosfeer van slechts 400 ppm CO2.

  Dit is slechts één van de vele zaken die aan bod komen in het boek ‘Human Caused Global Warming – The Biggest Deception In History’ van professor Tim Ball, PhD.

  Iedereen die met enige kennis van zaken wil kunnen praten over de beweerde antropogene global warming, zou eerst dit boek moeten lezen in plaats van te luisteren naar snottebel klimaat ‘alarmistas’ zoals Greta Thunberg.

  https://principia-scientific.org/human-caused-global-warming-biggest-deception-history-dr-tim-ball/

 17. Dag Xander,
  Ben ik de enige of zijn er meerderen die moeite hebben met het lezen van de artikelen.
  En dan bedoel ik de lange brede zinnen op één regel.
  Ik meen me te herinneren dat dit op je vorige website niet zo was en de column in zijn geheel smaller was.
  Je artikelen zijn interessant maar voor mij te lastig om te lezen.
  Hartelijke groet, Annemarie <

 18. Om eens over na de denken.
  Aantal personen auto’s in Nederland zijn er 8,5 miljoen.
  Deze vervangen door elektrisch rijden.
  Opladen 100.000 Watt.
  Met een kerncentrale van 1 Gigawatt zijn 1.000.0000.000/100.000 zijn 10.000 auto’s mee op te laden.
  8.500.000 auto’s in Nederland /10.000 zijn 850 kerncentrales nodig.
  In de hele wereld zijn ca 400 kerncentrales van gemiddeld 1 Gigawatt.
  Nodig zijn 850 kerncentrales.
  Tekort aan kerncebtrales 850-400=450 wereldwijd alleen al voor Nederland.
  Gaat dit dan wel lukken met alternatieve energie.
  Moet dan toch met fossiele brandstoffen, helaas!

 19. @ Kees v Kesteren, ben het helemaal eens wat op deze ‘ gids op steen’ staat geschreven.
  Maar ja …. een utopie, immers de tijd heeft ons ingehaald. Iedereen met een beetje verstand weet dat de overbevolking hét grootste probleem is. Behalve het Vaticaan ; gaat heen en vermenigvuldigt U. ( Genesis 1: 28 en 9 : 1 )
  Een tekst uit de bijbel die verkeerd is geïnterpreteerd. Is de aanwezigheid van testosteron, progesteron of de oestrogenen niet de oorzaak van alle ellende ? In een artikel, langere tijd geleden, schreeft ik op een ordinaire wijze dat ‘ geiligheid de wereld regeert ‘ Ik durf best te stellen dat de meerderheid van de baby’s om deze reden geboren worden. Gezinsplanning …. ho maar, met alle ellende van dien.
  Een nieuwe ‘gezinsplanning’ , het reduceren van een kleine 8 miljard bewoners van de aarde. De stenen tafelen (Exodus 20.1) vergelijk ik, misschien ten onrechte, met de stenen Gide-Stones. Beiden zijn een ingewikkelde gebruiksaanwijzing, moeilijk te lezen of te begrijpen en te interpreteren.

 20. Kees v Kesteren ,Here are the Noahide Laws:

  1. Do not deny God (no idolatry).
  2. Do not murder.
  3. Do not steal.
  4. Do not engage in sexual immorality.
  5. Do not blaspheme.
  6. Do not eat of a live animal (no eating flesh taken from an animal while it is still alive).
  7. Establish courts and legal systems to ensure obedience of these laws.

  Uniting the United Nations with Seven Noahide Laws

  Diplomats, Delegates, and Emissaries Gather at UN Headquarters for

  “One People, One World” Conference

 21. En ik snap de fvd leider ook niet ,die zegt dat het te lang duurt om thorium centrales op tijd in werking te hebben.Als ze nu echt begaan zijn met het klimaat begin dan vandaag met het in gang zetten van de procedure door eerst alle politieke voorstanders bij elkaar te roepen en op te gaan in ėėn partij zonder enige belangenverstrengeling voor het landsbelang ,mochten er ook nog persoonlijke belangen meespelen dan zie ik het somber in voor de toekomst.

 22. Pffff, als ik moet wachten voor die klimaatfascisten, dan laat ik mijn motor eens lekker extra brullen. Goed voor het milieu 😛

 23. De hetze is ook helemaal niet contra CO2, want dat hebben we en de planten nodig, ook niet tegen NOx, maar contra u, de middenstand. Is er nou echt niemand die het door heeft ? Volg de boeren. Stem anders en luister naar Lenin. Het maakt niet uit wat u stemt, het gaat er om wie de stemmen telt. Het is nu de tijd.

 24. Volgens een artikel uit EW is uranium niet beperkt voorradig:

  https://www.elsevierweekblad.nl/magazine/2019-41/

  Vraag 9:

  Voor kernenergie ben je ­afhankelijk van uranium. Is ­uranium schaars?

  Nee, uranium komt overal ter ­wereld voor. Zelfs in een kuub zand uit de achtertuin is ongeveer een gram uranium te vinden.

 25. De zeespiegel is aan het veranderen want de axis van de aarde is aan het kantelen. Dus wereldwijd de kustlijn is op sommige plekken aan het terugtrekken en op sommige andere aan het innemen. Niets mee te maken met ijs smelting op de polen. Earth’s Magnetic North Pole Has Shifted So Much We’ve Had to Update GPS (https://www.sciencealert.com/navigation-systems-finally-caught-up-with-the-mysteriously-north-pole-shift ) Ja, we moeten blijven verbeterde technologies invoeren waar het kan voor een schoonere milieu. Gestag gaat het en te beginnen bij de grootste vervuilers. De industries. Nee, daarvoor hoeven we niet op brood en water.

 26. Genoeg groene stroom voor anderhalf miljard aardbewoners, zoals er in 1900 waren.
  Of de 400 miljoen in europa toen.

  Maar dan moet men personen niet blijven binnenhalen, binnenlaten, laten blijven, en zich vrijelijk en ongelimiteerd laten vermenigvuldigen omdat er tijdelijk volop energie is, terwijl de (westerse) mensheid aan het begin van het post-luxe en gemaktijdperk staat (onzekerheden in drinkwater- en voedselvoorziening, grondstoffentekorten etc).
  Voor konijnen en apen zijn er immers ook niet onbeperkt wortelen en bananen beschikbaar.

 27. Voor wie een wetenschappelijk antwoord wil lezen over kernenergie kope de Elsevier van deze week, Nummer 2019-41:

  Alles wat U wilt weten over kernenergie in 46 vragen. ( feiten zoals u ze doorgaans niet zult horen van de klimaatpaus Nijpels, of zijn lakeien Jetten en Klaver of het Asperge hysterische wicht Thunberg.
  Online:
  https://www.elsevierweekblad.nl/magazine/2019-41/

 28. @ Melissa, 👍 denk dat je het goed ziet !
  Zoek eens naar : Legitim.ch en scrol of ga dan verder naar : Wissenschaftlich …. , warum so viele Menschen nicht AUFWACHEN . Legitim.ch is een site die overheden het liefst verwijderen. Het kost dus vrij veel geduld, maar je moeite zal beloond worden. Keer op keer lijkt het of de censuur ( vergelijkbaar met de boekverbranding in de jaren 30) je wil beletten om verder te gaan. Heb geduld….. je gelooft het niet !

 29. Het is angstaanjagend te zien de onkunde bij 99% van de klimaatneurose-gestoorden!
  In het volgende Powned filmpje vraagt de interviewer wat het verschil is tussen CO2 en kooldioxide:
  https://www.youtube.com/watch?v=lxVYvTsec5c
  Eigenlijk geloof ik dat zelfs in de 1e en 2e Kamer lieden zitten die deze vraag niet kunnen antwoorden zoals Klaver en Jetten en mijnheer Nijpels de rechtse linkmiegel. En wat zijn ze stil he die rekenwonders waar Einstein nog voor zou buigen! ( NOT)
  Rekenwonder Klaver:
  https://www.geenstijl.nl/5144674/en-hier-iets-over-hoe-een-politicus-het-voor-honderdduizenden-vmboers-verpest/
  Of meneer Nijpels die meteen na zijn klimaatobsessie naar Nieuw Zeeland ging op vakantie en ook niet kan rekenen:
  https://www.climategate.nl/2018/10/die-cijfertjes-toch/comment-page-2/

  De horror opwarming van de aarde wil maar niet beginnen, de kosten daarentegen om die zogenaamde opwarming tegen te houden al wel nietwaar Wiebes?!

  Voor een zeer ontluisterend beeld van deze Wibes, brokkenpiloot van de VVD leze men de uitstekende column van Nausicaa Marbe van de Telegraaf van 21 02 2019.
  (Dit is een premie artikel wat men toch kan lezen indien men de cache van de gebruikte webbrowser eerst ledigt. Dan krijgt men weer 1 gratis artikel te lezen. )

  ( Zeer persoonlijk overweging tot slot:
  In de Bijbel lees ik niets over de opwarming van de aarde. Ooit besloot God Zijn Schepping te vernietigen buiten Noach en zijn zonen en hun vrouwen. De Zondvloed. Het smartte de Here in Zijn hart toen Hij zag de geweldenarij van de mensen destijds. Maar Hij heeft beloofd nooit meer een Zondvloed te maken en als treken gaf Hij de Regenboog ( het symbool dat nu wordt gekaapt door de zgn. LHTG community) . Wel zal de aarde door vuur vergaan volgens Petrus maar dat is uiteraard tevens ook het einde van de wereld zoals we die thans kennen. Daarna begint de eeuwigheid. Van ‘opwarming’ is niets te lezen in de H.Schrift of het zou in Jesaja staan:

  Jes 24: 6: Daarom verslindt een vloek de aarde en moeten haar bewoners boeten; daarom worden de bewoners der aarde door een gloed verteerd en blijven er weinig stervelingen over.

  Het is heel veilig om God’s Woord te raadplegen ook als het gaat over de opwarming van de aarde. )

 30. Ter info; kernenergie is schone energie zonder schadelijk afval. Het schadelijke aspect van kernenergie is bijelkaar gelogen door de olieboeren. Uranium verhit en dit kan je omzetten tot energie. Water dat gebruikt word om uranium te koelen kan je veilig in zwemmen.
  Deze zelfde olieboeren kopen ook ieder patent op dat ons los kan weken van hun macht. Zo is Tesla ook kapot gemaakt.
  Er zijn mensen die nooit zijn weggegaan na de ramp in Tsjernobyl en nu nog steeds leven…

 31. “Dit is echter zowel maatschappelijk, technologisch als financieel onmogelijk, maar dan ook echt volslagen onmogelijk, tenzij we de hele menselijke beschaving afbreken en miljarden mensen van de honger, kou, hitte, ziekten en armoede laten omkomen.”

  Dit is dus precies het plan. De farao vindt zijn huidige slaven maar lastig.

 32. Goeden avond, helemaal mee eens, graag deze dagelijks in de nieuwsbladen publiceren ?

 33. Mensen zijn lui en verwend, ook die zogenoemde klimaat activisten. Laat ik alleen al constateren dat ze om te demonstreren flink wat energie onnodig gebruiken om op de plaats van de demonstratie te komen. Zogenaamd om hun ongerustheid te uiten?
  Laat me niet lachen, zodra de centrales stoppen met leveren zien ook die mensen snel in dat het leven hard is met een komende winter.

 34. Duidelijke taal wat hier geschreven staat. De mens roept het noodlot over zich af. Minder CO2 en stikstof, minder groei van alle groene gewassen, bomen, planten, ect, en er worden al massaal bomen gekapt, het ecologisch systeem raakt nog meer in de war, de bomen hebben CO2 nodig en produceren zuurstof (en laten de temp. zakken), voor al het leven op aarde.
  Het zal honger en oorlog (de strijd om voedsel) en dood tot gevolg hebben.
  Het artikel van woensdag 9 oktober 2019 op Niburu, Are we living in the Last Days en lees al de drie artikelen, het zal u duidelijk worden

 35. Duurzaamheid is de nieuwe vloek op deze planeet .een hoestbui van de planeet en alles is verdwenen in een diep gat. Alles wat wij op een verkeerde manier gebruiken .dus in bruikleen hebben zal de planeet op het juiste moment terug nemen .,Nederland LAAG land zal totaal van de aardbodem verdwijnen als de massa niet snel wakker word(tot inkeer komt. Bijna alles hier is gebouwd op klei grond wat wij hier ook zien is dat er steeds meer water naar boven komt, de zee spiegel is aan het stijgen. niet door de niet bestaande opwarming van de planeet maar is gewoon een tegen reactie van wege de steeds hoger wordende negatieve shit die de slapende massa. produceert. De CO2 uitstoot verminderen hoe verzin je het regelrechte zelfmoord actie , of beter gezegd moord met voor bedachte rade door de illuminatie. alleen vergeten zij een belangrijk feit zij gaan er dan ook aan. zij kunnen bunkers bouwen onder grond,s een reactie van de planeet bevingen van 20-25 op de schaal van richter en er blijft niets meer over. De kans dat de z,g niet bestaande gevleugelde planeet een waarschuwing zal afgeven komt steeds dichterbij. in het gunstige geval een mini zondvloed maar reken maar op meer.

 36. Eens met het artikel. En ook ik zie in Thorium centrales een goed alternatief.

 37. Beste Xander, u vermeldt o.a. in uw artikel:

  De Europese Unie streeft ernaar om in 2050 ‘klimaatneutraal’ te worden. Veel linksgroenliberalen hopen dat de uitstoot van het cruciale plantengroeimiddel CO2 dan naar nul is teruggebracht. Dit is echter zowel maatschappelijk, technologisch als financieel onmogelijk, maar dan ook echt volslagen onmogelijk, tenzij we de hele menselijke beschaving afbreken en miljarden mensen van de honger, kou, hitte, ziekten en armoede laten omkomen.

  Welnu, het is toch immers de bedoeling volgen de ziekelijke NWO dat er circa 7 miljard mensen vernietigd moeten worden. Onderstaande tekst staat immers in verschillende talen op de Georgia Guidestones. De Nieuwe Wereld Orde planning zoals men nu aan het uitrollen is.

  * Houd de mensheid onder de 500,000,000
  * In eeuwigdurend evenwicht met de natuur
  * Begeleid reproductie verstandig
  * Fitness en diversiteit verbeteren
  * Verenig de mensheid met een levende nieuwe taal
  * Regel passie – geloof – traditie
  * En alle dingen met getemperde reden
  * Bescherm mensen en naties
  * Met eerlijke wetten en rechtbanken
  * Laat alle landen intern regeren
  * Externe geschillen oplossen
  * In een wereldhof
  * Vermijd kleine wetten en nutteloze ambtenaren
  * Evenwicht tussen persoonlijke rechten en sociale plichten.
  * Prijs waarheid – schoonheid – liefde – Zoeken naar harmonie met het Oneindige
  * Wees geen kanker op aarde – Laat ruimte voor de natuur – Laat ruimte voor de natuur

 38. Goed artikel, Xander! De reden dat Thorium veel minder gewild is, is omdat van Thorium geen kernwapens gemaakt zouden kunnen worden. (om te janken!)

 39. Ik denk, dat ik het in de kern ( we moeten naar een schonere manier van verwarme en vervoeren toe) het wel met de milieubeweging eens ben,maar niet met de manier waar op.ik heb totaal geen moeite met thorieum centrales . Zet er maar een paar op de 2e Maasvlakte , prima locatie .

 40. Laten we het zo stellen: Zonder CO2 IS ER GEEN LEVEN! groenten, planten, bomen sterven af zonder CO2. Des te meer CO2, des te groter en sneller groeien ze. Zonder CO2 gaan we dood want geen zuurstof meer wordt geproduceerd. Duurt even voor dat het muntje valt over iets zo simpel. En nogmaals velen trappen in. Ik zie het als een afleiding om ons ergens anders te laten kijken dan 5G. Die gaat ons helemaal bestralen tot we neervallen. 4G werkt prima, dus waarom upgrade. 5G + zelfrijdende autos zijn er om de humanoiden, niet voor ons. Humanoiden gaan nu voor het eerste in productie. 1+1=2 ??? Ze worden de CO2 vrij/salarisvrij/ ziektevrij nieuwe slaafjes vn de Elites, koningjes en koninginnetjes die denken dat het wereld is van hun. Ik zie willie en max de laatste tijden vaak buiten handjes schudden. Vrezen ze dat het volk aan het ontwakken is? De onschuldigen uithangen dat kunnen ze goed maar ze zijn wel bilderbergetjes. ‘De’ bilderbergetjes die grotendeels alles in handen hebben en voorstrevers zijn van globalisme. Anders zouden ze toch hun weerstand laten horen over hoe nederland wordt getransformeerd in een enorme smart city, zonder bomen maar vele antennes om iedereen in de gaten te houden. En wie demonstreert? 3 wollesokken die niet eens weten wat ze het over hebben. jajajaja. Ik voorspelt het einde in niet al te lang als het volk blijft sukkelen. Snel achter de studieboeken duiken om toch iets van te snappen aan de plaats van na te papegaaien wat de buren zeggen. Toch? Logica gebruiken ipv wetenschap die niets van bak.

Comments are closed.