IPCC fake science rapport moet bevolking rijp maken voor permanente klimaat lockdowns

Klimaat lockdowns zullen permanent worden, want volgens VN Agenda-21 / 2030 moeten alle mensen in megasteden worden opgesloten, en zal hen de vrije toegang tot de natuur worden verboden.

—————————————————————————————————————————————–

Schaamteloze desinformatie door KNMI: Groenland kent juist een record toename van ijs – Brazilië verliest 10 miljoen zakken koffie door KOU – De harde realiteit van global cooling zal het CO2-global warming sprookje op den duur verpulveren

—————————————————————————————————————————————–

Wereldwijd nemen duizenden echte wetenschappers het IPCC – het klimaatpanel van de VN dat wordt geleid door extreemlinkse ideologen en door hen goedgekeurde ‘experts’ – al jaren niet meer serieus. Hoe anders is dat met politici en mainstream media, die zich hetzij uit overtuiging, hetzij uit goedgelovige onkunde volledig achter deze demagogische fake science agenda hebben geschaard, die maar één doel heeft: de vrijheid, democratie en welvaart in van het Westen totaal afbreken, en de hele wereld onderwerpen aan een totalitaire communistische dictatuur. Het nieuwste IPCC ‘doomsday’ rapport staat dan ook weer vol met aantoonbare onzin over de opwarming van de aarde, en is enkel bedoeld om de bevolking nog meer angst aan te jagen en rijp te maken voor permanente ‘klimaat’lockdowns.

VN secretaris-generaal Guterres kondigde eind vorig jaar al de ‘klimaat noodtoestand’ aan, die net zolang moet worden gehandhaafd totdat in 2050 ‘klimaatneutraliteit’ is bereikt. Dat betekent dat we de komende circa 30 jaar in klimaat lockdowns zullen worden gestort, die elkaar zo snel zullen opvolgen dat al snel sprake zal zijn van een permanente situatie die ook na 2050 nooit meer zal worden teruggedraaid.

Het doel: totale controle over alles en iedereen

Het doel van de globalistische VN/WHO/WEF/EU/IMF elite is u allen inmiddels wel bekend: totale controle over alles en iedereen – letterlijk. Het IPCC probeert nu met de leugen ‘een versnelde, door de mens veroorzaakte opwarming’ op voorhand een reden te geven voor de aankomende voedsel-, brandstof- en energietekorten, en de om zich heen grijpende chaos en armoede die daar het gevolg van zal zijn. De echte oorzaak van klimaatverandering, een zich doorzettende afkoeling als gevolg van het nieuw Grand Solar Minimum en het in snel tempo zwakker wordende magnetische veld van de aarde, zal vermoedelijk nooit worden toegegeven.

De zon kun je namelijk niet controleren, en je kunt onze ster ook geen belastingen opleggen, dus zullen de klimaatalarmisten in politiek, media en instellingen zoals het KNMI door blijven gaan met hun fake science paniekberichten waarin wordt geëist dat de menselijke CO2 uitstoot nu echt naar nul moet om een klimaatramp te stoppen, en dat u en ik daar grote offers voor moeten brengen die zullen leiden tot het onherroepelijke einde van onze vrijheid en huidige welvaart, en daarmee zaken zoals betaalbare energie en voedsel, betrouwbare verwarming en privé vervoer.

Zon en klimaat trekken zich niets aan van Westerse dictaat

De zon en het klimaat trekken zich ondertussen niets aan van het valse CO2-dictaat van de Westerse alarmisten. Door ernstige kou in Zuid Amerika moeten Argentinië en Brazilië nu grote hoeveelheden voedsel importeren. In Brazilië is al voor 10 miljoen zakken koffie verloren gegaan door aanhoudende KOU (3). Ook in Zuid Afrika zijn de oogsten zwaar getroffen door record kou. In de VS dreigen kou en droogte de graanoogsten met maar liefst 70% te verminderen (wat moeten de Amerikanen binnenkort eten?), en de beelden van de watersnoodrampen in Europa en China gingen de hele wereld over.

‘Klimaatverandering’ is er altijd geweest en zal er altijd blijven. De milde, volkomen normale opwarming van de vorige eeuw was een broodnodige herstel van het Dalton Minimum, een koude periode met mislukte oogsten, ziekten, tekorten en armoede.

Niet de mens, maar global cooling veroorzaakt historisch altijd onstabiele en extremere weersomstandigheden. De alarmisten in de politiek en media verspreiden enkel het dogmatische, anti-wetenschappelijke sprookje dat het klimaat altijd vrijwel constant en stabiel hoort te blijven, en iets als enkele fracties van een procent extra CO2 een rampzalige opwarming zou veroorzaken.

Helaas is onze toekomst koud

Stijgende temperaturen = stabieler weer, goede oogsten, minder ziekten, betere levensomstandigheden, en een grotere biodiversiteit. Dat is sinds mensenheugenis altijd zo geweest. Daarom bevatten tropische bossen de meerderheid van alle soorten planten en dieren op aarde, ondanks het feit dat ze maar 12% van het landoppervlak in beslag nemen. Daarom bloeiden beschavingen op tijdens perioden met stijgende temperaturen, en raakten ze weer in verval als het kouder werd.

Dalende temperaturen = ALTIJD grote problemen. Het leven heeft veel meer moeite zich aan kou aan te passen dan aan warmte. Kijk naar de polen; er leven daar maar 600 plantensoorten, 100 vogelsoorten, geen reptielen en amfibieën, en slechts 20 soorten zoogdieren. Kou = onstabiel weer = slechte en mislukte oogsten = honger = ziekten = tekorten = oorlog, en heel veel ellende en dood.

Helaas is onze toekomst koud, en helaas is die toekomst al begonnen. De zon is in een nieuw Grand Solar Minimum terecht gekomen, een 400 jarige cyclus die een langdurige afkoeling met fors lagere temperaturen zal veroorzaken. Het IPCC wil niet dat u dit weet. Sterker nog: het IPCC weigert dit zelfs in overweging te nemen, omdat deze feiten anders hun AGW (Antropogene Global Warming) fantasie onderuit halen. Ook de overheid wil niet dat u dit weet, en breekt juist het enige af wat ons door die koude periode heen zou kunnen helpen: stabiele, betaalbare energie (olie, gas, kern, kolen), en ruilt deze in voor extreem van het weer afhankelijke, onduurzame en zeer kostbare ‘groene’ bronnen.

Invloed van de zon is juist maximaal

Het IPCC beweert dat de invloed van de zon op het klimaat minimaal is. Dat is simplistisch, om niet te zeggen ronduit belachelijk, want behalve de keiharde feiten uit de historie tonen echte wetenschappers keer op keer aan dat de zon juist de allergrootste aandrijver van klimaatverandering is. Zo kunnen er door een zwakkere zon meer kosmische stralen onze atmosfeer binnendringen, waardoor vulkanische activiteit toeneemt en de vorming van wolken wordt bevordert, zaken die van grote invloed zijn op de temperatuur.

In een recente astronomische studie werd geconstateerd dat de veel te hoge temperatuur op Jupiter – een raadsel dat in 50 jaar tijd niet kon worden verklaard – wordt veroorzaakt door de intense aurora ( = zonne activiteit) rond de planeet, die een krachtige impact heeft op het magnetische veld. Dit doorslaggevende effect van kosmische stralen op de atmosfeer van planeten, en daarmee het weer en de temperatuur, wordt compleet door het IPCC genegeerd. Hetzelfde geldt voor het versterkende effect dat het gevolg is van het snel afnemende magnetische veld van onze planeet.

Het VN klimaatpanel heeft ondanks talloze wetenschappelijke studies simpelweg besloten dat de zon geen invloed op het klimaat mag hebben, omdat dit hun CO2 theorie en daarmee hun bestaansrecht compleet onderuit haalt. Dit is je reinste ideologisch aangedreven kwakzalverij, dat in de historie enkel zijn gelijke kent in de ‘wetenschappers’ die het Vaticaan optrommelde om te ‘bewijzen’ dat de Aarde het centrum van het universum vormde, en toch echt plat was en niet rond.

Extreem LAAG niveau CO2 in atmosfeer

Daarnaast zouden simpele onontkenbare feiten, zoals de slechts 450 deeltjes per miljoen CO2 in onze atmosfeer (= 0,04%) wat een historisch een extreem LAAG niveau* is (maar nèt boven de grens waarop er leven op Aarde mogelijk is (300 ppm)), zelfs de minst nadenkende, meest volgzame mensen zonder enige wetenschappelijke kennis zich moeten doen afvragen waarom er zo’n heisa wordt gemaakt van een minieme toename van een volstrekt natuurlijk en voor al het leven broodnodig gas, wat op misdadig misleidende wijze als een ‘gifgas’ wordt gepresenteerd.

(* Op geologische tijdschaal zat er ooit 7000 ppm CO2 in de atmosfeer. De planeet was toen NIET overdekt met water omdat al het ijs gesmolten zou zijn van de warmte.)

Maar helaas hebben 99 van de 100 mensen een ingeboren slavenmentaliteit. Als iemand met genoeg macht en autoriteit iets beweert, zullen ze dat automatisch geloven, ongeacht hoeveel bewijs er van het tegendeel is, ongeacht hoe diametraal en stompzinnig de boodschap en het beleid ook is. Onbenullige volgzaamheid schijnt in ons aller DNA te zitten, en de psychopathische machtswellustelingen die het altijd en overal tot de top weten te bereiken maken daar historisch maar al te graag misbruik van.

Fake ‘opwarming’ modellen die niets met realiteit te maken hebben

En zo krijg je fake modellen op basis waarvan biljoenen euro’s en dollars aan de samenleving (zorg, onderwijs, werk, levenskwaliteit, ontwikkeling) worden onttrokken om klimaatbeleid te financieren, ondanks het feit dat geen van die modellen ook maar in de buurt van de realiteit is gekomen. Herinnert u zich de eerdere onzin van het IPCC nog? De Noordpool zou eerst in 2000, toen in 2012, en toen in 2020 volledig gesmolten zijn, sneeuw zou tot het verleden behoren, en hele kustgebieden zouden zijn ondergelopen met water (Florida, Nederland, e.d.). Het bleek allemaal je reinste flauwekul te zijn.

De IPCC nepmodellen – lukraak nattevingerwerk – wijken juist steeds extremer af van de geconstateerde feiten (groen en blauwe punten: de metingen van weerballonnen en satellieten): (2)

En kijkt u even naar de actuele sneeuwmassa op het noordelijke halfrond. Als het IPCC zelfs maar een klein beetje gelijk zou hebben, zou deze statistiek onmogelijk moeten zijn:

Of deze, waarop u kunt zien hoe er op Antarctica dit jaar veel meer zee-ijs ligt dan het gemiddelde van de periode 1979 – 1990:

Sinds het einde jaren van de jaren ’70 is er juist een aanhoudende AFKOELENDE trend. Ziet u hoe de ‘opwarming’ keer op keer naar achteren wordt geschoven? Het wordt altijd pas over 10 of 20 jaar ‘extreem warmer’, zoals ook het KNMI de afgelopen 20, 30 jaar steeds beweert. Bewijs hiervoor? Nul komma nul. Bewijs van het tegendeel? Overvloedig.

Record hoeveelheid ijs op Groenland ERBIJ

Een recent voorbeeld was het alarmistische bericht over een record hoeveelheid ijs die op Groenland was gesmolten door de (overigens zeer tijdelijke) warmte. Wat het Kul, Nepnieuws en Misleiding Instituut (= mijn persoonlijke visie) er niet bij vertelde was dat er juist een langdurige record TOENAME van ijs was geweest, en dat in het zomerseizoen waarin een deel van de ijskap traditioneel altijd smelt. Maar het KNMI focuste zich zoals altijd enkel op die ene piek (hier naar beneden), zogenaamd om ‘global warming’ te bewijzen, en negeerde de algehele trend:

Alleen al op 8 augustus kwam er 2 gigaton ijs op Groenland BIJ, genoeg om het complete centrum van Den Haag, inclusief het Binnenhof en het Malieveld, onder een 682 meter dikke laag ijs te bedekken (al zouden ze daar dan nog steeds beweren dat het door ‘opwarming’ komt, en dat dit onze schuld is). Ook de volgende statistiek onderstreept hoe groot de leugen is van het jarenlange, nog steeds herhaalde credo over het ‘smelten van de ijskappen’ (de grijze lijn is het gemiddelde van 1981-2010): (5)

CODE ROOD vanwege machtsgreep klimaat-vaccin sekte

Maar de duizenden wetenschappers die op basis van de harde feiten een totaal andere visie dan het IPCC hebben, worden niet gehoord en komen niet in de media. Het publiek wordt daarentegen steeds weer overstelpt met alarmistische fakenieuws berichten en schreeuwerige koppen zoals ‘Code Rood voor de Mensheid’. Daar is maar één reden voor, en die heet niet het klimaat, maar totalitaire controle over ALLE aspecten van uw leven door middel van het invoeren van ontwrichtende ‘klimaat lockdowns’, zogenaamd om ‘de planeet en de mensheid te redden’, maar in realiteit om u te veroordelen tot een armzalig en ellendig slavenbestaan waaruit geen enkele ontsnapping meer mogelijk is.

Het klimaat- en Covid/vaccin beleid is bezig desastreuze en onherstelbare schade toe te brengen aan de wereldwijde voedselvoorziening, transportketens, economie en levenskwaliteit. Tijdens de komende ‘klimaat lockdowns’ zal de bevolking veel eenvoudiger onder controle te houden zijn zodra die eindelijk in opstand komt vanwege aanhoudend voedsel- en energie gebrek, en kunnen er snel nog meer draconische maatregelen worden opgelegd. U zult geen enkele vorm van inspraak of vrijheid meer hebben, en een groot deel van uw welvaart zal zijn verdwenen (zie ook ons artikel van 12-01: Deutsche Bank: Green Deal EU betekent mega crisis, eco-dictatuur en groot verlies van welvaart).

Er is dus inderdaad sprake van CODE ROOD voor de mensheid. Echter niet vanwege het klimaat, maar vanwege de door bijna alle partijen gesteunde klimaat-vaccin sekte die ons complete politieke systeem in een wurggreep heeft genomen, en die ons volk, de wereld en de toekomst in snel tempo aan een communistische VN/WHO/WEF/EU/IMF wereldautoriteit wil onderwerpen, de hardste, meest inhumane dictatuur die deze planeet ooit heeft gekend.

 

Xander

(1) Electroverse
(2) Climategate
(3) Zero Hedge (Brazilië)
(4) Zero Hedge
(5) Electroverse

Zie ook o.a.:

24-07: (/ Global Cooling: Sneeuwstorm en koude records in Zuid Afrika; ook in Australië was het in juli nog nooit zo koud)
8-07: Duitse watersnoodramp: bewijs van klimaatverandering, of jarenlang achterstallig onderhoud?
10-07: Global Cooling: Grootste toename sneeuw en ijs op Groenland ooit, zeldzame zomervorst in delen VS
30-06: Dierenwereld raakt van slag door snel afnemende magnetische veld aarde
14-06: Solar wetenschappers: ‘Er staat iets groots te gebeuren op de zon; wij noemen dit het Termination Event’
29-04: Climate Science Center wetenschapper waarschuwt voor ‘super zonnevlam’ in 2023
20-02: Kou doet groene energie de das om: Windmolens oorzaak van instorten stroomvoorziening in Texas
06-02: Global Cooling zet door: Satellieten constateren scherpe temperatuurdaling atmosfeer
25-01: Duitsland overweegt elektriciteit te rantsoeneren vanwege onstabiliteit door groene energie
12-01: Deutsche Bank: Green Deal EU betekent mega crisis, eco-dictatuur en groot verlies van welvaart
04-01: Global Cooling: Wereldwijde kou en sneeuw records, maar Bill Gates wil zonlicht dimmen

2020:

13-12: De echte reden van de spoedwet: Secretaris-generaal VN wil permanente klimaat noodtoestand tot 2050
18-10: Wetenschapsblad Energies: Duurzame energie heeft verwoestend effect op milieu en klimaat
31-08: Gobal Cooling bevestigd: Groot Zonne Minimum begon op 8 juni 2020 en duurt tot 2053
25-01: ‘Robuust wetenschappelijk bewijs’ dat klimaat niet door CO2, maar door wolken wordt bepaald
21-01: Klim(h)aatmeisje Greta eist in Davos volledige stop op brandstof terwijl het juist kouder wordt
21-01: (/ Topeconoom Armstrong: ‘De klimaatactivisten zullen de economie vernietigen’ 

2019:

20-12: Urgenda bedrog: Staat moet op basis van fake science CO2 uitstoot sneller verminderen (/ IPCC erkent eigen foute voorspellingen: opwarming in 10 jaar niet 0,2 maar slechts 0,05 graden C.)
30-11: Oud-hoofdredacteur: Uitroepen klimaat noodtoestand door EU is vergelijkbaar met opkomst Nazi’s
09-11: Zo wordt de komende systeemcrisis gebruikt voor een wereldwijde klimaat dictatuur
12-10: CO2 vrije wereld onmogelijk: Iedere week 10 nieuwe kerncentrales of 10.500 windmolens nodig
24-09: Europese Klimaat Verklaring: 500 wetenschappers stellen dat er geen klimaatcrisis is
09-03: Greenpeace oprichter: Opwarming door menselijke CO2 is totale hoax en bedrog (/ ‘In klimaatagenda is wetenschap vervangen door bijgeloof en een giftige combinatie van religie en politieke ideologie’)

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

46

 1. Goed stuk, ondanks een paar details die niet helemaal kloppen. Maar het grote verhaal klopt. Ga zo door.

  Iets melden zonder bron is wat zwakjes. Geef aan waarin u denkt dat er iets niet klopt. Mod.

 2. @ Xander

  Vind jij het logisch dat in een artikel over een bepaald onderwerp (staat nota bene zelfs in de titel) deze term niet wordt uitgelegd? Het gaat hier over een nieuwe term die wel wat duiding nodig heeft. Kan mij niet voorstellen dat 50% van de lezers weet wat deze term inhoudt.
  Lezers hier lezen “klimaat” en “lockdown” en dat is al genoeg om het merendeel hier te laten stijgeren.

  Je smijt met angsverhalen over bepaalde zaken, terwijl je weigert uit te leggen wat dit concreet inhoudt of wat men zich hierbij moet voorstellen. Dit is pure bangmakerij.

  En wat betreft mijn niet gepubliceerde comment weet ik wel beter.
  Ik heb deze wel degelijk geplaatst.

  Lees het artikel en de bronnen, dan weet u wat een klimaatlockdown kan inhouden. Daarbij vindt u een overvloed aan extra informatie op het internet, typ klimaatlockdown in zoekmachine.
  Uw gedrag laat tevens veel te wensen over, pas uw gedrag aan of reageer niet meer op de XN forums. Mod.

 3. @ Xander

  Best wel jammer en ook een beetje zielig dat je sommige comments – ook al zijn ze totaal niet kwetsend of niet conform de regels – weigert te plaatsen.
  In mijn comment nam ik de reactie van “Nieuw begin” (Nieuw Begin schreef:
  11/08/2021 om 1:04 pm) op mijn eerdere reactie op de korrel. Ook plaatste ik een verwijzing naar een artikel van de VRT waarin verslag gemaakt werd van het weer van de maand juli wereldwijd. Hierbij nogmaals:
  https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/08/13/juli-wereldwijd-warmste-maand-ooit/

  Ook kreeg ik nog steeds geen respons op mijn vraag:
  Wat is in godsnaam een “klimaatlockdown”?

  Uw reactie is nergens terug te vinden, ook niet in de spambox. Tevens post u wel onder verschillende namen. Wat klimaatlockdown betreft kunt u dat natuurlijk ook zelf even opzoeken. Of even zelf nadenken wat dat kan inhouden. Mod.

 4. @Doordenker,

  Logisch nadenken hoeft niet altijd moeilijk te zijn, vaak is het simpel…

  Meestal eigenlijk !

 5. Feit is, en dat heeft het verleden genoeg bewezen, dat het de zon is, en niet de mens, die de oorzaak is waardoor het klimaat verandert en variabel is.

 6. Juist in het weer moeten je voor zover mogelijk terug kijken naar de langste reeks van waarnemingen die bekend zijn.

  Want die reeks en feiten geven het aan. Of aan de oudste bomen op aarde en dan het lezen van de kringen van de stam van de boom. Daaraan kan je zien en uitrekenen over warmere en koudere jaren.

  Nee, wat we beleven met corona en nu ook weer de hoax van het klimaat, want ze zullen ons bezig moeten houden is de oogst van het new age tijdperk waarin we leven.

  En overal plakken ze, zoals dit in new age zeer gebruikelijk is, een regenboogsymbool.
  Het maakt bijna niet uit bij welk onderwerp, maar een regenboogsymbool wordt toegepast.

  Dat is de mind-fuck van op en top new age. En hierin zitten de illuminaten en vele groepen, maar hierin zaten ook op zich goed bedoelde mensen, maar die zijn betoverd geworden.

  Na 33½ jaar na de invoering wereldwijd in de nacht van 12 augustus 1987 kregen we rond 12 februari 2020 te maken met corona.

  Alle zgn. vrij liefdes en anders geaarden gaan op in allerlei regenboogkleuren. Totaal niet zoals dit in Genesis beschreven staat, een verbond voor de mens (Noachitisch) dat de aarde niet meer door een vloed getroffen zal worden.

  Vele mensen die het geloof vaarwel hebben gezegd of gelovigen die zichzelf meer wilde verheffen en eigenlijk zelf zgn wonder en tekens wilde zien gebeuren zijn wellicht zoals de Bijbel leert betovert geworden.

  En de new-age beweging is een beweging van betovering.

  Spyfromthesky

 7. @ Bundy: 12.48 am. U heeft volkomen gelijk. We hebben geen neutrale pers en media meer.

 8. Het boek Agenda 21 van Glenn Beck geeft alle antwoorden.

  Men moet de ware vijand in het vizier houden en zich niet laten afleiden door opzettelijk geritsel.

  Sterkte.

 9. @ ikligineendeuk 11/08/2021 om 12:29 pm

  Zo te lezen heeft u nu het ‘ Sum in sionem ‘ syndroom. ( ik lig in een deuk syndroom).
  Dat is niet bevorderlijk voor het logisch denkvermogen blijkbaar.
  Zie ook de column van Leon de Winter in de Telegraaf en wordt wakker man! Groene angsthaas met narcolepsie!

 10. Een zeer gevatte bijdrage over de klimaathysterie kunt u vandaag lezen in de Telegraaf uiteraard van de meest kritische columnist van alle MSM:
  Leon de Winter! Onze geweldige geniale Joodse columnist heeft een zeer lezenswaardige column geschreven. ( gaat u desnoods uit de comfortable stoel en spoed u naar de bieb!)

  https://www.telegraaf.nl/watuzegt/1460685464/klimaatalarmisten-houden-ons-een-illusie-voor

  Ik zal niet teveel mogen citeren maar 2 zinnen wil ik niemand onthouden:

  De Deense politicoloog Bjørn Lomborg, een van de meest zichtbare klimaatdissidenten, somde kortgeleden de waarschuwingen op die klimaatalarmisten aan de mensheid uitdeelden. Hij herinnerde ons aan de waarschuwing van het eerste hoofd van het VN-Milieuprogramma: „We hebben nog maar tien jaar om de catastrofe te stoppen.” Dat was in 1972.

  Holocaust

  Een ander hoofd van dat VN-programma zei in 1982 dat we nog maar achttien jaar hadden voordat er een „milieucatastrofe” zou plaatsvinden die net zo onherroepelijk was als een „nucleaire holocaust.” Er zijn duizenden voorbeelden van dergelijke waarschuwingen.

 11. Men merkt op dat na de Corona-hoax het klimaatsprookje volgt .
  Ja natuurlijk , iedere dictatuur uit de geschiedenis had een kapstok nodig om aan opgehangen te worden . ( de dogma’s )
  Dan gaat dit artikel nog uit van de goede bedoelingen van de main stream media ,
  Alle geschreven pers in Nederland is eigendom van twee Nederlandse in België woonachtige miljardairs .
  Al het Nederlandstalige nieuws op t.v. is eigendom van ( en staat onder contrôle van ) één Nederlandse miljardair die in de omgeving van Den-Haag woont .
  Het verschil met Noord Korea is dat hetzelfde hier in het verborgene plaats vindt .

 12. Zouden deze slimme idioten dan ook geen vaccin tegen het klimaat kunnen uitvinden? 🙂

 13. De zeespiegel zou 1 tot 1,5 mm per jaar stijgen.
  dit is m.i. fout het is Nederland dat elk jaar 1 tot 1,5 mm zakt

 14. Is het mogelijk om meer duiding te geven bij de term “kilmaat-lockdown”?
  Je beschuldigd de “extreem linkse elite” van het bang maken van de mensheid met het sprookje van klimaatopwarming, maar wat jij doet is eigenlijk hetzelfde; Mensen informeren (lees bang maken).

  Ohja, en het grand solar minimum zal helemaal opgehoffen worden door de 1.2 graad opwarmig waar we nu al aan zitten.
  Eens het minimum gepasseerd is en we terug in stijgende lijn gaan met de invloed van de zon, is er dus geen minimum meer om dit te compenseren en zal de klimaatopwarming – ja, opwarming, want die is er dus degelijk WEL – onverbiddelijk verder gaan.

  https://climate.nasa.gov/blog/2953/there-is-no-impending-mini-ice-age/

  Ik vraag me echt af wat er zo aantrekkelijk is om mee te gaan in die complottheoriën.

  Ook vraag ik me af waar je dan de grens trekt. Trek je de grens bij kilmaatopwarming, vaccins die de mensheid moeten uitmoorden, of misschien wel Qanon die verkondigt ten strijde te trekken tegen de pedofiele, satanistische democraten?

 15. @Richard schreef:
  10/08/2021 om 11:07 pm
  “En hoe gaan zij dit volhouden als het almaar kouder wordt?
  Als het straks 30 of 40 graden vriest is het warming up verhaal moeilijk vol te houden toch?”

  Daarom zijn ze al veranderd van klimaatopwarming naar klimaatverandering.
  Straks noemen ze het dan misschien klimaatafkoeling.
  Ze draaien tegenwoordig hun hand niet meer om om schaamteloos openlijk te staan liegen.

 16. Mijn intuïtie en realiteit zegt iets heel anders.
  Overal in de wereld zie je het verdwijnen van zuurstof producerende elementen en het bevorderen van co2.
  Ik noem het terra vorming.
  Mensen worden gemodificeerd naar meer co2 gebruik.
  De hemel is niet meer diepblauw maar lichtblauw en wittig.
  Conclusie ,veel mensen zullen sterven en de aarde zal co2 gebruiken voor het vasthouden van de warmte.

 17. Als je dat allemaal moet geloven dan gaat heel de wereldbevolking uitgeroeid worden, we zullen met z’n alle verzuipen, verbranden, verhongeren, en omkomen van de dorst. Het grappige aan het klimaat is, dat er door het klimaat nog niemand is uitgeroeid zelfs tijdens de laatste ijstijd niet. Dus dat klimaatalarmisme van Frans Timmermans mag eens gaan stoppen. Trouwens wat is de bedoeling hiervan? Dat alles duurder zal worden, want we rijden nog altijd rond met een bak vol olie, en dat moet allemaal elektrisch worden, de vraag is dan, waar gaan ze al die laadpalen zetten, voor je deur? De natuurrampen zijn totaal niet toegenomen, en de vele bosbranden worden gewoon aangestoken voor landbouwgrond. Maar één feit is waar, het klimaat is aan het opwarmen en dit door de mens, dat is een feit. Shalom

 18. Na de Coronahoax volgt nu de klimaatterreur.
  De temperatuur op aarde stijgt al 15 jaar niet ondanks een toename van CO2. Sterker nog de temperatuur gaat dalen en we krijgen een grand solar minimum. Deze paniekzaaiers van het IPPC hebben met hun modellen nog nooit iets goeds voorspeld. Voor globalisten als Kaag, Rutte is er echter een grote noodzaak tot hard ingrijpen. Bedoeld wordt, mensen financieel uitkledende onzinnige maatregelen er doordrukken.
  En het merendeel van onze volksvertegenwoordigers verraad ons weer.

 19. Het leven onder het juk van “de wetenschap” wordt steeds “leuker” en “veiliger” ook, dat mag inmiddels een feit genoemd worden lijkt mij.
  Tjonge waar zouden we zijn zonder de wetenschap, de wereld zou een grote bedreiging van rampen zijn , maar dankzij de “wetenschap” komt alles goed.Slaapt u rustig verder.
  [sarcasm off]

 20. CO² is broodnodig voor al het leven op aarde. De mens heeft door al het reizen en al het energieverbruik ertoe bijgedragen dat de hoeveelheid CO² de afgelopen twee eeuwen geleidelijk is toegenomen.
  De van nature aanwezige hoeveelheid CO² was 0,03%, en dat is nu dus gestegen naar 0,042%.
  Als de hoeveelheid CO² echter daalt naar 0,015%, dan gaan we het niet redden omdat de plantengroei dan tot stilstand komt. Al het leven op aarde zal dan in gevaar komen!
  Een toename van 0,03% naar nu 0,042% is dus geen enkel probleem
  Sterker nog, het heeft geen enkele invloed op de temperatuur.
  Er zijn in het verleden periodes geweest, waarin het klimaat warmer was dan tegenwoordig. Gedurende een deel van de Middeleeuwen en de Romeinse Tijd was het klimaat warmer dan nu terwijl er slechts 0,03% C² in de lucht zat.
  Enige jaren geleden kwamen de restanten van een Romeinse nederzetting in de Alpen aan het licht, omdat een gletsjer kleiner was geworden.
  Dit feit alleen moet je toch aan het denken zetten,!
  Of hadden die Romeinen toen stiekem toch ook al kolencentrales?

 21. aldus : de global elite gaat van de vrije natuur genieten, en de gewone mens mag doorbrengen in overvolle steden met vervuilende industrie -( Soylent Green …!?

 22. @Rick.
  Wat wil de elite? Mensen die voor zichzelf kunnen zorgen en bijdragen (belastingen betalen) of steeds meer mensen die niets bijdragen en allemaal moeten onderhouden en gevoed worden?
  Als gevolg van de welvaartstaat is het aantal mensen van de tweede categorie geëxplodeerd.
  Dat is uiteindelijk onhoudbaar en het is ook de reden waarom de Westerse welvaartstaten de kiemen van hun eigen ondergang in zich dragen…

 23. Voor degene die het hebben gemist: bekijk de documentaire The Dimming. Echt een aanrader waarin veel informatie over het weer wordt verklaard.

 24. Dit artikel gaat nog uit van goedgelovigheid van de main-stream-media .
  Alle op papier gedrukte media in Nederland wordt niet alleen gecontroleerd door diverse geheime diensten , maar zijn ook nog eigendom van twee Nederlandse in België woonachtige miljardairs .

  Alle Nederlandstalige t.v journaals zijn eigendom van, en staan dus onder beheer van ëen Nederlandse in de omgeving van Den-Haag woonachtige miljardair .
  Groeten uit Noord Korea !

 25. de doorsnee Amerikaan kan gemakkelijk 70% minder eten.
  Maar dan collapsed de pharmaceutishe industry doordat mensen gezonder worde.

 26. Wat een onzin loopt u op deze site te verkondigen zeg, niet te geloven gewoon! Dit is echt een site die volstaat met complottheoriën, die ik allemaal kan ontkrachten, maar die moeite ga ik niet eens nemen want mensen die allerlei complottheoriën aanhangen zijn meestal zo overtuigd van hun gelijk, dat ze vaak niet eens openstaan voor kritiek, ook niet uit de wetenschappelijke hoek. Maar het uiteindelijke doel is dus: Totale controle over de hele wereldbevolking? Maar wat is daar volgens u het doel dan van Xander? Denkt u nou echt dat je mensen onder controle kunt krijgen op de manier die u hier schetst? Ze raken de controle over de bevolking juist steeds meer kwijt, en dat gaat alleen maar erger worden als wat u zegt de waarheid zou zijn. Er is maar één manier waarop je mensen tot slaven kan maken, en dat is ze bedreigen met de dood. En zelfs dan zullen veel mensen nog liever sterven, dan dat ze slaaf willen worden van een bepaald ‘systeem’ waar ik zoveel over heb gelezen op uw site. Buiten het feit dat wat u op deze site allemaal deelt allemaal is gebaseerd op complotdenken, wil ik u meegeven dat al zou er een kern van waarheid in zitten, de mensen die volgens u dit hele ‘plan’ met de wereld voor hebben dit nooit ten uitvoer zullen kunnen brengen.

 27. En hoe gaan zij dit volhouden als het almaar kouder wordt?
  Als het straks 30 of 40 graden vriest is het warming up verhaal moeilijk vol te houden toch?

 28. Ook hier gaat het weer simpel om: doe je huiswerk. 97% van alle CO2 wordt door de oceanen en zeeën veroorzaakt. God zij dank wel, want als zodanig is CO2 absoluut nodig voor alle flora en fauna om te kunnen leven (Zie bijv dr. Patrick Moore over de klimaat hoax en het belang van CO2 voor de natuur).

  Ongelofelijk dat de mens anno 2021 zo bizar slecht geïnformeerd is, wat voor een groot deel te wijten is aan het liberaal progressieve en politiek correcte onderwijs van de laatste decennia.

 29. Even een schets van het grote beeld.
  Het 1e plan was om de Euro erdoor te drukken. Gelukt. Gratis geld om de grote financiële
  spelers alle macht in handen te kunnen geven voor de DIGITALE EURO. ( E.P.) goedgekeurd.
  Het 2e plan om een Pandemie in kaart te zetten is in volle gang bezig.
  Hopelijk komt er genoeg tegenwicht om dit te stoppen.
  Het 3e plan als laatste voor het grote totalitaire systeem is Climate Change, niet qua natuur, maar om het menselijk gedrag te beknotten.
  De geschiedenis heeft altijd laten zien dat megalomane plannen uiteindelijk ten onder gaan,
  alleen het proces duurt altijd te lang. Er over schrijven is één, maar directe actie is gewenst.
  Het is allemaal zo simpel om het te stoppen. Maar in Nederland gaat het waarschijnlijk ingang vinden. Milieu vervuiling aanpakken op een goede manier in een betere benadering.
  Politici falen al jaren in Nederland, omdat er geen duidelijke visie bestaat, omdat ze die niet hebben. Ambtenaren cultuur.
  Als de schatkist maar overloopt om de heimelijke missies uit te kunnen voeren.
  Nederland is géén Democratie, maar een Euro cratie.

 30. Het probleem is dat de linkse partijen wereldwijd sluw de macht in handen heeft genomen en hun plannen ook een verdien model is geworden.
  Ze zijn doorgeslagen en worden financieel gevoed door de rijke elite zoals een Soros, Gates, Clinton Rockefellers en andere
  De media is in hun handen
  Regeringen zijn in hun handen.
  Tegenstanders worden geruimd etc.

  Hoe kan dit gestopt worden?

 31. https://www.youtube.com/watch?v=BOSewUsjz_k
  IPCC niet meer niet minder dan belastings en vrijheids berovende dienstbaarheid. Met dank aaan de subsidies die ze krijgen van de belastingbetaler lees werkende mens voor het schrijven van horrorverhaaltjes om de subsidiekraan open te houden.

 32. Aan Rick:
  – Klein foutje in de vaccins en de slaafse mensen worden opgeruimd.
  – Maar je hebt gelijk, tenzij een groot deel van de vaccins slechts een zoutoplossing bevatten.
  – Misschien dringend tijd dat wetenschappers af en toe een ampul ontvreemden om die in een labo te onderzoeken op haar inhoud. Eigenlijk zou de opdracht moeten uitgaan van onze ministers. Zij hebben immers de verantwoordelijkheid en plicht ons tegen aanslagen op ons leven van onder (terreurbewegingen) en van boven (false flag aanvallen van de elite) zo goed mogelijk te beschermen. Maar ja, mogen we van hen zo iets verwachten? Hoeveel keer werd er reeds een autopsie op een vaccinatiedode uitgevoerd in opdracht van de minister van gezondheid? Integendeel, minister De Jonge houdt zich zelfs bezig met het verbieden van HCQ en ivermectine, op de keeper moord door het onthouden van nuttige geneesmiddelen.

 33. Nog niet zo lang geleden was de Noordzeebodem droog en kon je van Nederland naar Engeland lopen.
  Men vindt overblijfselen van mammoeten en andere dieren op de bodem van de Noordzee.
  Sindsdien is de zeespiegel nogal wat meters gestegen.
  Hoe denkt men de natuurlijke cycli op aarde te kunnen bevriezen?
  Alle klimaathysterie is gebaseerd op aannames en rekenmodellen, maar niet op historische gegevens en hun cycli.

 34. De Sahara schijnt volgens de studie weer een oase te worden en de droogte innAfrika is grotendeels voorbij. Erg hè, daar wonen negers. Ze zouden eens niet afhankelijk worden. Al zou het allemaal waar zijn hetgeen in de studie staat, dan kan de Eritrese vluchteling ons superieure westerlingen straks de weg wijzen naar zijn thuisland overvoedende van melk en honing. De rollen omgekeerd. Ik kijk uit naar het Eritrese vluchtelingenbeleid.

 35. Gauw eu opheffen om te redden wat er nog te redden valt!
  Dat geklets van von leyen, Franz’ Timmermans moet maar eens afgelopen zijn!
  Ze hebben al heel wat inflatie weggesnotterd en met die plannen van ze is het einde zoek!

 36. Ik weet niet wat me voor te stellen bij een “klimaat-lockdown”, maar we krijgen in januari februari 2022 eindelijk weer een Elfstedentocht?

 37. En al zou het allemaal uitkomen.. bananen, perziken, dadels, mandarijnen etc. uit eigen tuin zijn niet te versmaden.
  Maar het komt niet uit, want het ipcc klooit met rekenmethodes en waarnemingen.
  En al zal het allemaal uitkomen.. regio’s worden er beter van (meer neerslag in o.a. californie, arabisch schiereiland en afrika) en anderen worden er slechter door.

  Maar punt is dat de natuur van aarde, zon en sterrenstelsel zijn eigen wetmatigheden heeft en eigen weg gaat, en de zichzelf overschattende mensheid daarin niet meer dan een pion is. Jammer dat politici dat niet inzien, eigen verstand gebruiken zoals ze op persoonlijke titl zijn gekozen, en met de kundige fractiedespoot meestemmen en de rest van de bevolking in mineur stort.
  Want wat vertelt de oude milennium ecobio-kiezer en geacca-acca-acca-demiseerde politicus zijn kleinkinderen als de warme golfstroom is stilgevallen en de temperatuur omlaag kukelt, warmtepompen helemaal niet meer voldoen, de koffie koud is wegens gebrek aan groene energie en men droomt over warme fleece-truien: mea culpa, i didn’t know?

  Mijn tijd zal het wel duren, en wens de aardse populatie wijsheid toe.

 38. Poging 1 om de dictatuur te vestigen was de plandemie. Terwijl het ijzer heet is(ttz terwijl de bevolking al in paniek is), poging 2

 39. Offtopic maar een vraag van reageerders die ik vaak voorbij zie komen op de site…

  Waarom zou de elite nu juist de mensen die slaafs het systeem en de vaccinaties opvolgen willen opruimen (zullen we het zo benoemen) ?

  Stel een hypothese, er is een ELE aanstaande,
  ELE = Extintion Level Event, een gebeurtenis die de mens mogelijkerwijs als soort niet overleeft.

  Wie wil je dan onder de overlevenden hebben om een kans op overleving van de soort mogelijk zo groot mogelijk te maken, wil je de volgende schapen die zelf niets ondernemen en alles slaafs doen wat een regering hen opdraagt of wil je mensen die zelf kunnen nadenken en intuïtief zijn?
  Als het een schaakspel zou zijn wil je dan spelen tegen idioten of tegen grootmeesters?

 40. Kijk ook eens op klimaatfeiten.nl
  Kijk vooral naar de grafiek over afgelopen 10.000 jaar.
  Héél normaal weer dus tegenwoordig

Comments are closed.