Energietransitie: ‘Nederland wordt één groot industriepark vol windmolens en zonnepanelen’

Het toekomstige Nederlandse landschap als het kabinet Rutte het Klimaatakkoord uitvoert. (Afbeelding: (1)).

—————————————————————————————————————————————-

Terwijl grote energie- en financiële concerns profiteren, krijgen de Nederlandse burgers en MKB twee derde van de totale rekening in hun maag gesplitst, wat onze koopkracht zal wegvagen

—————————————————————————————————————————————–

Wetenschapsjournalist Marcel Crok, tevens oprichter van Stichting Clintel, en klimaat/energie-expert ingenieur Theo Wolters (Stichting Milieu Wetenschap en Beleid) gingen gisteren met elkaar in gesprek over de ‘energie transitie’ van de regering Rutte. Eindelijk is duidelijk geworden wat dit beleid voor ons land gaat betekenen: vrijwel iedere vierkante kilometer op land, binnenwater en zee zal worden volgezet met windmolens en zonnepanelen. Alleen dat zou het grote doel, een fossielvrije economie in 2050, kunnen bereiken. De kosten van dit hoogst omstreden, landschappen verwoestende plan zijn zo monstrueus, dat de koopkracht van de Nederlandse burgers extra hard zal worden geraakt.

De coronacrisis veroorzaakt een diepe recessie. De EU, met Frans Timmermans voorop, beweert dat we daar alleen met de ‘Nieuwe Groene Deal’ weer uit kunnen komen. Wolters: ‘Ik schrok er vooral van dat een aantal vooraanstaande economen dit nu ook zeggen. Het antwoord op de vraag of we met deze transitie uit de crisis komen, is NEE.’

Ook de Nederlandse Bank pleit voor ‘het naar voren halen’ van klimaatinvesteringen. ‘Het is maar de vraag of we iets aan de schade door klimaatverandering kunnen doen, voor zover die al optreedt. Want op het ogenblik zien we helemaal niets van die verandering. Deze uitspraak van de DNB heeft in ieder geval geen economische basis. Het klopt niet.’

Welvaartsgroei alleen bij toename efficiency, niet bij afname

‘Je hoeft echter geen econoom te zijn om te snappen wanneer iets goed is voor de economie, en wanneer niet. Op energietransitie.net kun je dat in een rapport (‘Kosten van het Energieakkoord’) teruglezen. Het basisbegrip is dat welvaartsgroei hetzelfde is als toename van efficiency. Als je dezelfde producten en diensten maakt voor minder geld en minder werk, want dan hou je meer geld en arbeid over om iets nieuws te gaan doen.’

Simpel voorbeeld zijn de boeren die vroeger de beschikking kregen over tractoren en machines. Het aantal boeren verminderde fors, maar de voedselproductie vertienvoudigde. Hierdoor bleef er veel geld en arbeid over voor de opbouw van de industrie, dienstensector, e.d..

Het tegendeel is ook het geval: als je hetzelfde product of dezelfde dienst op zo’n manier gaat produceren dat het meer geld kost, gaat dat van je welvaart af. Dat moet je dan gaan onttrekken aan bijvoorbeeld verplegers, onderwijzers, je vakantie, etc..

Met groene banen zet je de klok 150 jaar terug

‘Groene banen’ en de energie-transitie zijn in dit opzicht de klok 150 jaar terugzetten, omdat er extreem veel arbeid en geld nodig is voor al die windmolens en zonnepanelen. ‘Deze transitie gaat heel veel banen opleveren, en dat is het beste bewijs dat dit heel veel welvaart gaat kosten.’ Aangezien het meeste overheidsgeld naar zorg en onderwijs gaat, zullen daar de grootste klappen gaan vallen.

De overheid wil die transitie stimuleren, en daarvoor de staatsschuld vergroten. Het toekomstige Nederland wordt met hoge extra schulden opgezadeld. ‘Tijdens de vorige crises hebben we juist de broekriem aangehaald, en daardoor is ons land zo goed georganiseerd. In deze (corona)crisis wil iedereen juist dat er flink gestimuleerd gaat worden.’ Wolters is het er overigens helemaal mee eens dat dit in het begin gedaan werd om massa werkloosheid te voorkomen, zoals in de VS wel is gebeurd.

Stimuleren in bouw is traditioneel uitstekende methode

‘Maar wat voor maatregelen neem je dan om te stimuleren?’ Traditioneel is het investeren in de bouw en infrastructuur een uitstekende methode. Maak wegen, dijken, bruggen, huizen, etc.. Daarmee versterk je de maatschappij in de toekomst.’ Zo hebben we nu al een (record) huizentekort van 315.000 woningen. We bouwen er ieder jaar maar 65.000 – 75.000, maar er komen elk jaar 130.000 immigranten bij.

‘Verder wil je dat het geld van de stimuleringsmaatregelen onder in de economie terecht komt, dus bij het bestedingsbudget van de gezinnen, die het weer uitgeven aan de MKB. Want als de koopkracht gaat dalen, krijg je een spiraal omlaag, met minder uitgaven, bedrijven die failliet gaan en zo weer andere bedrijven meetrekken.’

‘De ECB heeft de afgelopen jaren juist € 2600 miljard geïnvesteerd in het in leven houden van de zieltogende euro. Dat geld is allemaal verdwenen in de financiële- en aandelenmarkten, en niet in de maatschappij terecht gekomen. Dat is een hele slechte manier om te stimuleren.’

‘Iedereen is het er dus over eens dat investeren in de bouw een goede methode is. Kijk je naar vergroening, wordt het verhaal heel anders. Een heel efficiënt energiesysteem gaat vervangen worden door iets dat veel duurder is. Je zadelt mensen in de toekomst dus op met kosten in plaats van opbrengsten. De meeste maatregelen verdienen zichzelf niet terug op de energiekosten.’

Geld voor transitie wordt weggehaald bij burgers en MKB

Wolters is vooral verbijsterd als hij kijkt naar waar dit geld terecht komt. ‘Het grote geld van de energietransitie gaat naar hele grote internationale energiebedrijven, en via hen naar de grote financiële consortia. Ook dit geld verdwijnt de kapitaalwereld in. Het komt niet in de kleine economie terecht, dus niet bij de mensen. Dat is geen normale manier van ‘stimuleren’. Dit geldt komt direct van de energierekening vandaan.’

Crok: ‘Dus dat geld haal je bij de burgers weg.’

‘Ja, voor een derde bij de burgers, en voor een derde bij het MKB. En die verrekent het in de prijzen, en dat komt ook weer bij de burgers. Twee derde van dat geld komt dus direct bij de koopkracht van de burgers vandaan.’ Dat is het omgekeerde van een echte stimulering.

Het NIBUD zegt dat onze koopkracht nu al grote klappen krijg. Als je dan ook nog die energie transitie erdoor drukt, die ieder gezin van 4 personen jaarlijks 1000 euro kost, en in 2030 zelfs 3000 euro, zal het volledige vakantiegeld van meer van de helft van alle gezinnen opgaan aan die transitie. ‘En als je dat doet bovenop de koopkrachtdaling door de coronacrisis, maak je deze nog veel erger.’

Fossiel blijft nog tientallen jaren belangrijkste bron

De EU en Nederland willen in 2050 naar een nul CO2 economie, wat ook in de Klimaatwet is opgenomen. ‘Hoe realistisch is het fossielvrij maken van Nederland, en wat gaat dit met ons land doen?’ vraagt Crok.

Mondiaal zie je op alle statistieken dat het gebruik van olie en gas gewoon verder zal stijgen, en steenkool stabiliseert. Het energieverbruik zal wereldwijd zo sterk stijgen, dat de enorme toename van duurzame energie die stijging bij lange na niet kan compenseren. In 2030-2040 hebben we dus nog steeds veel meer fossiel dan nu. Daarom wordt daar enorm veel in geïnvesteerd. Dat neemt zelfs alleen maar toe, en die investeringen zullen niet zomaar worden weggegooid.

Als het welvaartsniveau in Azië en Afrika een beetje onze richting op begint te gaan, dan zal het energieverbruik omhoog vliegen, daar vier tot vijf keer zo hoog worden. Sommige instellingen beweren echter dat het energieverbruik van 2030 gaat dalen, omdat het allemaal enorm veel efficiënter zal worden*. Maar zelfs in deze (onrealistische) ‘duurzame’ statistieken gaat men ervan uit dat fossiel in 2050 nog steeds meer dan de helft van de energie levert.

(* OF men gaat er vanuit dat er tegen die tijd veel minder mensen op de Aarde leven, en er om die reden minder energie nodig is. Over hoe je ervoor kunt zorgen dat miljarden mensen op korte termijn gaan verdwijnen, bestaan verschillende (complot)theorieën. Zo zou je bijvoorbeeld iedere wereldburger kunnen verplichten om zich te laten vaccineren, en zouden daarna heel veel vrouwen en meisjes ineens onvruchtbaar kunnen zijn, of heel veel zwakkere mensen sowieso het loodje leggen… X.)

Peak oil is onzin, voorraden nemen juist extreem toe

Daar komt bij dat de olievoorraden alleen maar toenemen, de laatste 10 jaar zelfs extreem. Van ‘peak oil’, in het verleden nogal eens gehypet, is dan ook geen sprake. De olie ‘klotst tegen de plinten,’ zeker de komende 50 jaar.

Dan zijn er grafiekjes die zeggen dat fossiel aan het eind van deze eeuw helemaal is verdwenen, en we volledig ‘duurzaam’ zijn geworden, met maar één derde van het huidige energieverbruik. ‘Hoe je daar de wereld welvarend mee kunt houden (en maken) is mij een raadsel,’ zegt Wolters. Maar zelfs in dit extreme scenario is in 2050 de helft van onze energie nog steeds fossiel.

Industrie moet worden afgebroken = gigantisch welvaartsverlies

Vervolgens de cijfers voor Nederland. Men wil ‘verduurzamen’, maar houdt schepen en vliegtuigen -en grote industrieën zoals Tata Steel (IJmuiden), Chemelot (het oude DSM) in Geleen en Dow Chemicals in Terneuzen- hierbuiten, terwijl die bij elkaar meer dan twee keer zoveel energie gebruiken als het totale elektriciteitsverbruik van huishoudens, (overige) industrie, overheid, openbaar vervoer. De politiek is er enkel gefocust om dit alles elektrisch maken, maar dat is maar een heel klein stukje (ca. 10%) van onze totale energievoorziening (inclusief schepen en vliegtuigen).

Van die 10% is op het ogenblik ca. 20% zon en wind, dus slechts 2% van het totaal. Als je helemaal af wilt van de productie en doorvoer van fossiele energie, dan moet je de Rotterdamse haven opdoeken, moeten Tata Steel, Chemelot en Dow worden opgeheven, ‘en valt een enorme economische kern weg.’ Crok: ‘Als je deze plannen dus doorzet, krijg je een gigantisch welvaartsverlies.’

Dat betekent dat vier provincies economisch zwaar zullen worden geraakt, en enorm veel mensen hun baan zullen verliezen. ‘Dan moet je je afvragen of we dan nog wel voldoende geld hebben om die energietransitie te gaan doen,’ vervolgt Wolters.

‘Burgers worden krankzinnig als dit wordt doorgezet’

Je hebt 120 energiecentrales van elk 1 gigawatt nodig om de huidige Nederlandse energiebehoefte (120 GWc (c=continu)) te kunnen dekken. Die 120 GWc zou dan helemaal CO2-vrij moeten worden gemaakt. De genoemde zware industrie zit daar nog niet bij, en moet dan worden opgeheven. Van die 120 GWc is slechts 12 GW elektriciteit. Dat geeft al aan hoe gigantisch dit zou moeten gaan stijgen.

‘En hoe ga je dat dan opwekken? Als je van AL het landbouwgebied (23.000 km2) in Nederland één groot windpark maakt, wekt dit maximaal 138 GW = 40 GWc op,’ dus nog maar één derde van de huidige behoefte. Dan staat dus ons hele land al vol met windmolens, OVERAL. En hoe dichter je windmolens op elkaar zet, hoe minder efficiënt ze worden, omdat ze wind van elkaar afvangen.

Dan laat hij een filmpje zien (screenshot bovenaan artikel) van hoe heel Nederland er buiten de steden uit zou zien als windmolens twee derde, dus 80 GWc, moeten gaan opwekken. Croks reactie: ‘Dit is krankzinnig. Als je dit doet, als je naar buiten gaat en wordt continu hiermee geconfronteerd, dan denk ik dat heel Nederland opgenomen kan worden in een gesticht.’

RES plannen van gemeentes volkomen ontoereikend

Alle gemeentes zijn nu (verplicht) bezig met het opstellen van een RES (Regionale Energie Strategie), maar als je die allemaal bij elkaar optelt komt je maar aan 4 GWc, dus slechts 3,3% van wat we nodig hebben – één dertigste van het beeld van dat filmpje! Gemeentebestuurders denken nu ten onrechte dat ze klaar zijn als ze die RES hebben opgesteld, maar dat is dus allesbehalve het geval. Daarnaast wordt op zee ongeveer 5,6 GWc gebouwd.

De realiteit is dat er allerlei regels en restricties zijn voor het kunnen neerzetten van windmolens (afstand tot elkaar, tot woonwijken, natuurgebieden, etc.). De facto hou je dan ‘maar’ 8000 km2 over voor het plaatsten van windmolens. Twee derde valt dus weg.

Volgens het scenario Nationale Sturing kom je uit op 45 Gw zonne energie, en ongeveer 100 GWc aan wind. Crok: ‘We gaan het dus redden? We komen op 141 GWc uit.’ In dat scenario wordt 7500 km2 van die 8000 beschikbare km2 gebruikt. Vrijwel iedere plek waar je windmolens of zonnepanelen kwijt kunt, zal worden volgezet. Op zee is er 18.000 km2 beschikbaar, terwijl dat scenario al 19.200 km2 wordt gebruikt. De zee komt dus ook vol te staan.

‘Al onze binnenwateren komen vol met windmolens en zonnepanelen te staan’

Wat betreft de binnenwateren (IJsselmeer, Markerwaard, water in Zeeland),is het scenario nog vreemder. Dat is bij elkaar opgeteld 4000 km2, maar men gaat uit van 6000 km2. Dat kan dus helemaal niet. Daar bovenop komt nog eens 2000 km2 drijvende PV. ‘AL ons open water komt vol met windmolens en zonnepanelen te staan. Dat kan toch geen realistische optie zijn?’ Vanuit natuurorganisaties begint er nu eindelijk wat weerstand te komen tegen deze plannen.

Bovendien ‘is het allang bekend dat als je landbouwgronden bedekt met glazen panelen, de verdamping afneemt. Daardoor krijg je meteen een paar graden temperatuurstijging in Nederland. Ook windmolens hebben een behoorlijke invloed op de luchtstromen en de temperatuur.’ Dan hebben we het nog niet eens over de vogelstand in Nederland gehad. Hoeveel miljoenen vogels gaan er omkomen door die vele tienduizenden nieuwe windmolens?

Crok wijst er dan op dat er al diverse goede studies zijn verricht waaruit blijkt dat windmolens ook lokaal tot sterke temperatuurverhogingen leiden. Dat komt omdat ze ’s nachts de lucht blijven circuleren, en de warmte van hogere luchtlagen naar beneden ‘zuigen’.

Enorm ingrijpen in de natuur en samenleving voor 0,00007 graden minder opwarming

Tot slot natuurlijk waar we het allemaal voor zouden moeten doen, nl. om klimaatverandering, de opwarming van de Aarde, te stoppen. Totaal theoretisch effect van deze waanzinnig kostbare, economie- en welvaartsvernietigende en landschap verziekende maatregelen? Welgeteld 0,00007 graden Celsius minder opwarming.

‘Het is de totale ironie dat je dit doet voor klimaatopwarming, en het uiteindelijke lokale (Nederlandse) effect is dat het lokaal opwarmt,’ concludeert Crok. ‘En je praat over (hele) graden, hè,’ reageert Wolters. Het verschil tussen stad en platteland kan normaal al 4 tot 8 graden oplopen. Die stijging zal dus ook de landbouw en de natuur treffen, waardoor die nog droger wordt. Het KNMI berekent deze modellen vooralsnog niet door.

‘Je gaat dus op hele grote schaal ingrijpen in het klimaat, in de natuur, in het land, in het leven van de mensen,’ besluit Wolters. ‘Dit maakt echt goed duidelijk hoe ingrijpend die transitie is. Nu is het niet meer alleen mijn verhaal, maar ook van de overheid zelf.’ Crok: ‘Ze bevestigen nu dat het inderdaad zó ingrijpend zal zijn.’

‘Nederland wordt één groot energie-industriepark’

‘Ja.’ Dan ontbreekt in die rapporten nog iets heel belangrijks: het kostenplaatje. ‘Maar daar komen we later nog een keer op terug.’

Croks conclusie: ‘Met groene maatregelen komen we dus niet uit de crisis, omdat die maatregelen juist geld onttrekken daar waar je het wilt hebben (de burgers, MKB). Ten tweede laten nu ook de overheidsscenario’s zien dat Nederland één groot wind- en zonnepark wordt.’ Wolters: ‘We worden dan een energie-industriegebied.’

Over hoe het dan wel moet en ook kan, volgt binnenkort een nieuw gesprek. Teaser: kernenergie zal (en moet) daar een grote rol in spelen.

 

Xander

(1) Café Weltschmerz / YouTube

Zie ook o.a.:

16-06: ‘Groene Nieuwe Deal EU veroorzaakt slechtere oogsten en hoge voedselprijzen’ (/ Nederland loopt in Europa voorop met vernietigen landbouw en betaalbare voedselvoorziening)
29-04: VN secretaris-generaal: Corona zeldzame kans om fossiele economie af te breken voor het klimaat
24-05: Wereldwijde Pleite Pandemie met ongekende vernietiging welvaart begonnen
21-04: Sky News onthult VN doel lockdowns: Bestaande economie vernietigen en herstarten zonder CO2
07-04: EU keurt insecten voor consumptie goed, massaproductie begint nog dit jaar (/ Insecten moeten in het licht van Frans Timmermans’ desastreuze, welvaart vernietigende ‘Groene Nieuwe Deal’ de consumptie van vlees gaan vervangen
13-02: (/ Brusselse ‘Green Deal’ verzekert de ‘economische zelfmoord’ van ons ooit vrije en welvarende werelddeel)
25-01: ‘Robuust wetenschappelijk bewijs’ dat klimaat niet door CO2, maar door wolken wordt bepaald’
21-01: Klim(h)aatmeisje Greta eist in Davos volledige stop op brandstof terwijl het juist kouder wordt
21-01: (/ Topeconoom Armstrong: ‘De klimaatactivisten zullen de economie vernietigen’ – Donald Trump: ‘De alarmisten eisen altijd hetzelfde: absolute macht om ieder aspect van ons leven te domineren, veranderen en controleren’)
15-01: Val Romeinse Rijk op herhaling: ‘Green Deal zal Europese Unie doen instorten’

2019:
22-12: Steun ECB aan klimaatagenda EU is onwettig en zal leven burgers fors duurder maken
20-12: Urgenda bedrog: Staat moet op basis van fake science CO2 uitstoot sneller verminderen (/ IPCC erkent eigen foute voorspellingen: opwarming in 10 jaar niet 0,2 maar slechts 0,05 graden C.)

11-12: Extreemlinkse groene klimaatdeal EU kost gezin ruim 5100 euro per jaar
30-11: Oud-hoofdredacteur: Uitroepen klimaat noodtoestand door EU is vergelijkbaar met opkomst Nazi’s
09-11: Zo wordt de komende systeemcrisis gebruikt voor een wereldwijde klimaat dictatuur
20-10: Economen waarschuwen voor ‘desastreuze menselijke tragedie’ als Greta Thunberg haar zin krijgt 
12-10: CO2 vrije wereld onmogelijk: Iedere week 10 nieuwe kerncentrales of 10.500 windmolens nodig
09-10: Eindtijdsekte Extinction Rebellion wordt gebruikt om wereldeconomie te laten crashen
24-09: Europese Klimaat Verklaring: 500 wetenschappers stellen dat er geen klimaatcrisis is
01-08: Deze mannen en organisaties zitten achter het anti-humane genocidale Westerse klimaatbeleid
09-03: Greenpeace oprichter: Opwarming door menselijke CO2 is totale hoax en bedrog (/ ‘In klimaatagenda is wetenschap vervangen door bijgeloof en een giftige combinatie van religie en politieke ideologie’)
04-03: Oprichter Greenpeace: Stoppen met fossiele brandstoffen zal massasterfte veroorzaken

 

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

34

 1. “Namens klimaatactivisten wereldwijd zou ik graag officieel excuses aanbieden voor de klimaatangst die we de afgelopen dertig jaar hebben gezaaid.”

  Met deze woorden begint een opmerkelijke biecht op de website Environmental Progress.

  De biechteling is Michael Shellenberger. Hij was jarenlang prominent klimaatactivist. Regeringen, bedrijven, media: ze luisterden allemaal naar hem.

  https://cultuurondervuur.nu/opmerkelijk-klimaatalarmist-gaat-door-het-stof-en-biedt-excuses-aan/?utm_medium=email&utm_source=civitas&utm_campaign=newsletter

 2. Lees hier: hoe de overheid uw jaren van hard werken, met de “LockDown” heeft gesloopt.
  De afsluiting is een herverdelingscarrousel die economieën armer maakt
  04.07.2020 | Prof. Dr. Thorsten Polleit
  De politiek gedicteerde lockdown zorgt voor een herverdeling van inkomen en vermogen. De winnaars zijn voornamelijk de staat, banken en grote bedrijven, de meerderheid van de bevolking blijft achter.
  https://www.goldseiten.de/artikel/455873–Der-Lockdown-ist-ein-Umverteilungs-Karussell-das-die-Volkswirtschaften-aermer-macht.html?seite=1
  Set indien nodig, de vertaling aan.

 3. Nedrrland vanuit de lucht gezien:Hoe lelijk is Nederland?Volgestopt met lelyke industrie terreinen met blikkendozen.Nog meer asfalt?.Verstedelijking van 68% Is dit land nog wel leefbaar of wordt het tijd om te vertrekken?

 4. Men zou toch het wondermiddel Helium gaan mijnen op de maan? De Chinezen hebben al plannen.

 5. @ scherpalsaltijd 6:27 am. Helemaal met U eens. En waarom geen thoriumcentrales geplaatst. Maar dat mag niet van de “groen-linkse”, lobby, vermoed ik. Neen, ze drijven ons de armoedeval in. En Mark(X) Rutte maar lachen… Bah!

 6. scherpalsaltijd 6.27. heel goed beschreven! alles wordt door de strot geduwd en waarom (geld, belangen, macht)

 7. Als we denken dat we het klimaat kunnen veranderen, blijf dan lekker verder dromen.
  Wij kunnen het klimaat niet beïnvloeden, dat is echt nep nieuws.
  Zoals gezegd, alle zonnepanelen en windmolens die we plaatsen kunnen zelfs nog niet eens het stijgende energieverbruik compenseren. Nog steeds neemt het verbruik van kolen, olie en gas toe, ondanks dat er steeds meer windmolens en zonnepanelen bij komen.
  We moeten dus ook minder gaan verbruiken.
  En dat is lastig omdat de wereldbevolking nog steeds verder toeneemt, allemaal meer consumenten die ook een koelkast en verlichting nodig hebben. Om over voedsel en transport nog maar te zwijgen.
  Transport kost energie, dus minder van ver importeren. Waarom b.v. mango’ s eten uit Peru of Brazilië?
  We kunnen ze toch ook uit b.v. Israël halen, en die zijn, evenals mango’ s uit Egypte, ook nog eens veel lekkerder. Maar nu zie ik steeds mango’ s uit Zuid-Amerika of uit Afrika, die lang niet zo lekker zijn als die uit Israël en Egypte, terwijl transport uit deze landen veel minder energie kost.
  Dit is maar één voorbeeld. Minder snel rijden is ook iets wat veel oplevert. Bij een snelheid van 100 is het verbruik al snel een kwart lager dan bij 130! Dus die nieuwe snelheidsbeperking zou altijd moeten gelden. Windturbines zijn discutabel, want als we echt alles volbouwen met deze dingen wordt ons land er niet mooier op.
  Ik vind het overigens wel mooi in het vlakke Flevoland, maar daar is geen historisch erfgoed.
  Ik ben een voorstander van zonnepanelen, maar dan wel op daken omdat we er dan geen last van hebben. Bovendien temperen ze in de zomer de opwarming in je huis, daarentegen verminderen ze de warmte uitstraling in de winter.
  Bovendien kunnen zonnepanelen ook aan gevels bevestigd worden en is men nu ook in staat om een deel energie met ramen op te wekken.
  In ieder geval liggen zowel mijn dak als mijn berging vol met zonnepanelen en ik produceer meer dan mijn jaarverbruik. Elk jaar is mijn surplus tussen de 600 en 1000 kwh.
  Verder zie ik voorlopig alleen nog een goede toekomst voor Thoriumcentrales.
  Zonnepanelen zij prima, maar ze kunnen hooguit een deel van onze energiebehoefte dekken.
  Wel handig als je een elektrische auto hebt, die kan je mooi met je eigen zonnestroom opladen.
  Dat zal een heel interessante optie worden als het salderen wordt afgeschaft.

 8. Misschien moeten we Pieter Omzigt eens vragen om dit na te rekenen !!!!Dit is een van de weinigen in de tweede kamer die ik vertrouw !!!

 9. Waar gaan ze die allemaal zetten? Binnenkort kom je buiten en staat er zo’n windmolen voor je deur gezellig en leuk uitzicht. En we gaan het dak isoleren met zonnepanelen, lekker goedkoop? En we gaan aan ons huis een put boren om met de warmte van de aarde ons huis mee te verwarmen. en een speciale grote ton om regenwater op te vangen om de kunnen douchen. Leuk doch? Alleen waar gaan we dat allemaal zetten. Op ons hoofd? shalom

 10. Nederland wordt 1 groot energie-park…………

  Dat is ook de reden dat ze van die Boeren af willen…………
  En dat is ook de reden dat er zo `n propaganda gemaakt wordt om Geen vlees te eten
  en reclame te maken voor het feit dat vlees ongezond zou zijn
  Minder of geen boeren : = minder of geen vlees
  Dus moet iedereen zijn B12 voortaan uit een Pot halen………..
  De B15 en B16 en B17 is al uit ons voedsel gehaald ( al lang geleden ! )
  en nu moet ook de B12 er nog aan geloven….
  En de a c h t e r l i j k e massa trapt er in, vandaar de anti-vlees-eet-hype
  en een chronische B12 tekort ( want die Kruidvat-pot werkt niet )
  Ondertussen, sterven wij een Langzame-Dood zonder dat we het merken of zelfs maar in de gaten hebben
  wie zn schuld dat dat is ??? ( de overheid = r overheid )
  Het begon al tientallen jaren geleden : GEZOND voedsel afschaffen :
  Bijvoorbeeld………….de Roomboter werd vervangen door Margarine
  de Borstvoeding werd vervangen door de Blikken van Nutricia
  de Moestuingroenten werden voortaan vervangen door Blikken
  Bepaalde Onkruid-planten, moesten verdwijnen en daar voor kwam de Round-Up
  Cholesterol moest verlaagd door Statines
  Stikstof moet verdwijnen
  CO 2 moet verlaagd
  Nagels moesten voortaan NEP
  Borsten moesten Kleiner ( dan wel Groter ) ….weer zo `n hype
  Vrouwen moesten Magerder
  WC `s moesten Hoger ( zeeer slecht voor de darmen ! )
  Tatoeages werden modern ( zeer giftig ! )
  Een verkoudheid moest verdwijnen, en dus kwam de griep-prik……..( giftig ! )
  Kinderziektes mochten niet meer……dus daar kwamen de Vaccinaties ( ja hoor…..vul maar in )
  De Pan op het fornuis moest verdwijnen, en daar kwam de Magnetron ( zeeeeer slecht ! )
  Kanker ontstond door teveel Vitamine-tekorten…….en daar kwam de MRI-scan c.q. de Chemo
  Volle melk is niet meer populair : maar hierin zit WEL D3 …….n i e t in de magere melk !
  De zon kreeg de schuld van Huidkanker…….maar Huidkanker krijg je juist door die
  giftige zonnebrandmiddelen !!! Daar komt nog eens bij dat boven de factor 8 er Geen D3 wordt opgenomen.
  De telefoon met snoer was niet meer modern, daarvoor in de plaats hebben we NU
  de zelfmoord c.q. moord-smartphones ( met als gevolg een 3e wereld-oorlog ! )
  Sociale contacten moesten verdwijnen……..en toen kwam Faceboek, en de rest van de rotzooi.
  De Hennep-plant werd doodgezwegen en verbannen c.q. strafbaar
  Kinderen moesten zo jong als ze zijn, naar een opvang, werden niet meer thuis opgevoed
  want de moeder moest zo nodig werken ( overheid heeft daar op aangestuurd, expres ! )
  En zo zijn er nog honderden dingen……….

  W a a r zijn we mee bezig ??????????????????????????????????????
  Bovenstaande is niet op chronologische volgorde.
  Geen enkel ding is ten goede gekeerd, alles is negatiever geworden
  geen enkele verandering is een verbetering gebleken !!!!

 11. Mijn man was vrijwilliger bij staats zgn bosbeheer ,om te janken,ze kregen 3jaar geleden allemaal een gratis boomzaag cursus . Nu dan weet je waar al die kap voor bedoeld is .Al Onze Bomen In Nederland Zijn OP GEKOCHT Door GROEN( FATTENVAL, NUON Dus) kijk voor de aardigheid maar eens op!, stop bomenkap .nl Alle grote bomen worden gekild . onder het mom van wegebouw, essenziekte ,zieke bomen ,gevaarlijk voor autos noem maar op! en op npo was er ook een uitzending ,klonk geloofwaardig .Nederland moest weer terug naar de hei .. …. mijn hele hart en ziel huilt . geen co2 dus ook geen zuurstof omgekeerde aarde ,en men neemt maar alles aan voor zoete koek (.interessante tijden .nl ) zegt veel meer over dit vieze spel. kost effe wat leeswerk ,maar hij graaft tot in de bron .Geld

  Paulien: Maximaal 3 woorden in hoofdletters, uw tekst daarop aangepast. Mod.

 12. De blauwe tiger studio .nl heeft met verontrustte vissers de kloe verteld ,,,,, windmolens plaatsen , windmolens op een zee , en de echte vervuiling ,zoz word een molen gestut ,met weet niet meer heel veel puin , daarnaast ijzer rot weg ,waar ze ik weet niet hoeveel ton troep per molen op moeten smeren , ,door het bonken om de paal te stutten gaat al het leven dood ,in de noordzee met 25000 windmolens is dit al een milieuramp ,zal zeggen luister en huiver ,naar wat de vissers ,de boeren en wij allemaal in worden gedreven (.oja doen we voor het klimaat) groene bomen kappen voor kaalkapcentrals A 200 in nederland zoek maar op Groen toch??/ leuker kunnen we het niet maken

 13. Er wordt gesteld dat als je bepaalde produkten en diensten maakt voor minder geld en arbeid dat je dan geld en arbeid overhoudt om nieuwe dingen te doen.

  Laat deze kolossale denkfouten tot je doordringen door deze zin paar keer te herhalen.

  Wie welke entiteiten maken voor minder geld en arbeid produkten en diensten?
  Waar en in welke zak komen deze efficiency baten terecht?
  Hoe zijn de baten over de aarde verdeeld?
  Welke samenhangen tussen arbeid en kapitaalverschaffing zijn hier vergeten?
  Wat is het effect van kostenbesparing en productiviteitsverbetering op de samenleving?
  Wat is de samenhang met privatisering met globalisering met verlies van nationale invloed op productiestructuren?
  Hoe kan iemand zo simpel redeneren zonder zicht op de veranderingen de afgelopen decennia in de wereldwijde productie en financieringsstructuren?

  Voor wat de krankzinnige plannen op duurzaam energiegebied betreft. Marcel Crok cum suis doen uitstekend werk.
  Zij laten zien feitelijk dat het nederlandse besturingssysteem zich te doel stelt om energiearmoede te creeren zonder dat er een aantoonbaar positief en noodzakelijke effect is op het klimaat.

  Het klimaat als het al verandert fluctueerde reeds 4.5 miljard jaar. De gedachte dat wij daar als nederland danwel als wereld ook maar enige sturing aan kunnen geven getuigt van een onmetelijke arrogantie gecombineerd met stupiditeit gekoesterd door lieden die gedreven worden door puur eigenbelang.

  Met gemak zijn nog meer vragen te stellen.

 14. De laatste maanden alleen maar hoge kranen gezien die overal in N-Holland windmolens aan het plaatsen zijn.
  Als paddestoelen schieten in een rap tempo overal de grond uit.
  Ik denk dan aan de beroemde schilderijen van Vermeer.
  Wat ik nu dan zie doet me werkelijk verdriet…
  Alle wijdse vergezichten zijn ons hier nu ontnomen en rest ons slechts de schilderijen als een herinnering aan hoe ongelooflijk mooi Nederland eens was.

 15. Icksy Nixx schreef het, de sterfte van vele gevleugelden. Daar lees je namelijk niets van. Ik heb met eigen ogen aanschouwen kunnen, hoe een groep kraaien windturbines ontweken.
  Men heeft geen stem, als men niet een organisatie achter zich heeft.
  Die hele klimaat hysterie, en de andere zoals corona, is mede mogelijk door ge-organiseerde, en
  daarbij gefinancierde mogelijkheden, tot een politiek en daarbij weer winstgevend platform gekomen. In je eentje kun je nóg zoveel gelijk hebben, maar het is schreeuwen tegen de wind in.

 16. ik lees hier niets anders dan hoe energie opwekken. Het gaat om de luxe! Het gaat om hoe wij
  willen leven. Het kan namelijk bescheidener. Dat is het punt. Mensheid is verwend aan alles wat ze
  zich aan gemakken door technologie verwerven. Zolang men geen stap terug wil doen, en meer
  eenvoud in leven, zal er zich geen genezing in de menselijke kwaal voordoen.

 17. Zijn dit nu de geleerde onderzoekers van Nederland ik schaam mij bijna dat ik een Nerlandder ben wat staat ons allemaal te wachten wij worden over jaren een ontwikkelings land

 18. Slagschaduw, windschaduw, lichtschaduw, warmteschaduw is dat wat we willen?
  Hoe millieu vriendelijk zijn deze …..schaduwzijden?

 19. Waar je met betrekking tot de “Energietransitie” nooit iets over hoort is: besparing. Gewoon thuis minder energie verbruiken, minder apparaten continue aan laten staan, minder verlichting en wat je nog meer kunt bedenken. Minder nieuwe fabrieken die nog meer onnodige zaken produceren. Deze altijd maar groeiende energiebehoefte is toch geen natuurwet? Wat een hel-scenario zeg, met overal windmolens en zonnepanelen.
  Welterusten!

 20. Zoals Wakker schreef, de enige oplossing zijn Thorium kerncentrales. Er is genoeg Thorium voor 10,000 jaar energie opwekking voor de gehele aardse bevolking. Er zijn alleen maar voordelen aan Thorium, althans ik kan geen nadelen vinden behalve mischien dat het verdien model niet goed genoeg is voor de grote energie bedrijven want met Thorium maak je dus wel hetzelfde produkt voor minder geld en werk.

  Waarom ligt dat voorstel nog niet op tafel?

  Ik ben niet tegen een gedeelte wind en zon, maar zoals het in het artikel voorgesteld wordt is het gewoon ondoenlijk en alleen politieke hufters staan daar achter.

  Een gebalanceerde energie mix is nodig waar je niet totaal van een of twee bronnen afhankelijk bent.

 21. In een Nederland vol windmolens zal geen vogel meer overleven. Ze worden allemaal vroegtijdig door de gehaktmolens gedraaid. Ook de meeuwen op zee. Trekvogels vliegen meestal ’s nachts. Dus dan zien de trekvogels de gehaktmolens niet. En weet je wat er dan gebeurt ? Voor Vleermuizen geldt hetzelfde verhaal. Overigens gebeurt het nu ook al dat vogels gedood worden door de wieken van de windmolens (die bladen van een windmolen hebben een hoge snelheid van soms tweehonderd Km/uur of nog meer). Vogels worden letterlijk in stukken gehakt. Maar daar lees je niets over in de gecontroleerde kranten. Want “we” moeten onze klimaatdoelen immers halen.
  Met dank aan o.a. “GROEN” Links, VV-DDR, GristenUnie en D666.
  Echt mensen met visie.

 22. Dat laatste, export van eigen goed, is uit context geplaatst. Is dus niet goed in mijn optiek in zoverre dat ten eerste productie baat heeft in ons eigen behoefte te voorzien. En dan zien we wel voor anderen.

 23. Ook hier geldt dus: Het middel zou wel eens veel erger kunnen zijn dan de kwaal. Als we zoveel natuur moeten opofferen aan molens en zonnepanelen, en als zoveel voedselproductie moet verdwijnen, zou het beter kunnen zijn te aanvaarden dat de wereld iets warmer wordt en dan zorgen voor aanpassingen. Dat richt veel minder schade aan en kan zelfs een toename aan bewoonbare gebieden geven (b.v. in Rusland) en zorgen voor een toename aan flora.

 24. Goede argumenten van die gasten. Het is ook een doorgeslagen lucratieve zaak, maar niet voor de burger.
  Los van alle realiteitszin zijn ze tegenwoordig. Het gaat nog meer vervuilen dan wat wij nu hebben
  zeg ik. De hele klimaat onzin, die op ongefundeerde wijze is bekokstoofd. Namelijk door zich zelf
  intelligente
  onderzoekers met computer modellen gemaakte “prophecies” voorspellingen dus.
  Wat men verleerd en verworpen heeft door business, is het kleinschalige boeren, leefwijze.
  In plaats van de mensen op bescheidenheid, weldenken te stimuleren, leer je op scholen alleen de
  dwaasheid van vooruit gaan in de zin van technologie, multiculturele en groene samenleving in contradictie.
  Het leren van bescheidenheid, het uitkomen met geringe middelen, dus de zuinigheid, het menselijk beweeg apparaat ( de benenwagen dus ) te nemen, en eens minder luxe te aanvaarden,
  helpt meer dan al die windturbines. Maar jaaa, dat is niet aan de orde. Want menskind wil gemak
  die het zichzelf maakt en van bediend nietwaar?
  De boeren, heb ze lief en laat ze ( ze willen best hoor ) een gezond stuk land verbouwen, ipv ze
  steeds weer opzadelen met ongemakken, ook zoals die Co-ops. Ik kreeg tijd geleden een antwoord
  van iemand die meende boer te zijn, dat ik uit meijn nek lulde. Dat heb ik beantwoord, en ik denk dat
  het geen echte boer was. Kleinschalig boeren is wat vroeger was, en dat werkt.
  Grote Co-ops waar het weer alleen om de pieken gaat, waar in het bestuur managers zitten die de
  ballen verstand hebben van landbouw en veeteelt, maken de dienst uit. De grote spelers stoppen
  de duiten in hun zak, en de rest heeft het nakijken.
  Goed dat de boeren wegens het achterlijk stikstof gedoe weer de straat op gaan.
  Vergeet de logistiek niet, de vele transport bedrijven. Die miljoenen kilometers moeten draaien, om het eten voor ons allemaal in de schappen van de super te kunnen bezorgen.
  Als men kleinschalig landbouw voert, en vooral dat export van eigen goed? daarbij kosten reduceert, kom je een heel eind beter als wat wij nu doen, puur om de poen!
  Uiteindelijk komt het er op neer dat wij kapot gaan aan ons eigen veredelde ruilmiddel, namelijk
  de geslagen MUNT.

  fijn weekend allen

 25. https://www.iex.nl/Column/503235/Beursexperts-zijn-somberder-dan-ooit.aspx
  De laatste jaren hebben centrale banken astronomisch grote bedragen in de markt gepompt van fake geld. Geld dat uit computers rolt en verzonnen is. Verzonnen in de zin van er is niks, maar het systeem vraagt er om. Dat idiote geld is naar de beurs gegaan. En nu zijn ondanks die triljoenen aan steun beursexperts somber? Ik denk dat we gaan zien dat men de geldkraan nog verder open gaat zetten. Die geldkraan resulteert in de vernietiging in het vertrouwen van geld.
  Dat zorgt ervoor dat iedereen somber zal worden en de spiraal alleen maar een richting zal kennen. Als je geen assets bezit zonder schuld dan gaat je toekomst finaal naar de haaien.

 26. Dames en heren, welkom in de moderne tijd.
  Een groene, sharia, communistische dictatuur met een verarmde bevolking.
  Hedendaags is er geen plaats meer voor logisch nadenken, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst (tenminste niet als je Christen of Jood bent)
  Jarenlange indoctrinatie begint al op de basisschool, geschiedenisvervalsing, eco fascisme, genderneutraal en 100% halal. We hebben ons van alles laten aanlullen.
  Het is een soep van krankzinnigheid waar men in de vorige generaties eerst eens achter de oren zouden krabben.

 27. Mensen zullen ook helemaal gek worden van het lawaai dat al die windmolens zullen gaan maken, dag en nacht door. Dan is er ook nog de vraag of er in de berekening van windmolens op zee rekening is gehouden met het verlies in de transportleidingen die wel eens hoog kunnen oplopen door de behoorlijke afstanden tussen de plek in zee waar de windmolens staan en waar de elektriciteit ‘aan land komt’. En dan nog dit: als er meer elektriciteit gebruikt gaat worden zal de infrastructuur flink aangepast moeten worden want een elektriciteitskabel kan maar tot een bepaalde hoeveelheid elektriciteit transporteren anders worden de leidingen te warm. Dit betekent dus ook nog eens miljarden aan investeringen in de aanleg van ik weet niet hoeveel km extra leidingen, zowel in de grond als in de lucht.
  Wat een waanzin allemaal. Ze zijn in Den Haag en Brussel compleet, maar dan ook compleet krankzinnig geworden. Misschien een nieuwe actiegroep starten: Klapvandemolen(.nl)?

 28. De Haagse leugenkliek weet ook wel dat het hele co2 verhaal grote onzin is en als ze dit wel geloven zijn ze zo dom als het achtereind van een varken. Nederland wordt naar de filistijnen geholpen en het is om te janken als je ziet en hoort welke idioterie er wordt aangedragen door de zogenoemde deugmens. We rollen van de ene crisis in de andere en als er geen crisis ontstaat maken we dat wel hé? Klaver met zijn maat Jetten en pinoccio Rutte voorop braaf luisterend naar de ongekozen eu criminelen en landverraders en meer van dat gespuis die ons de vrijheid zullen ontnemen voor zover we dit niet al kwijt zijn. Jaren is men loonslaaf met een eigen huis van de bank waarmee de geldcreatie op volle toeren draait en tegen de tijd dat je een klein beetje over hebt en ervan genieten wil maar niet kan komt de Haagse roverheid het weer halen.

 29. Hebben we straks nog te eten als zoveel kostbare landbouwgrond wordt misbruikt door het plaatsen van windmolens en zonnepanelen? Straks volop energie maar geen voedsel meer.

 30. Dat is inderdaad een heel interessant gesprek. Het voordeel van beta’s is dat ze concreet willen zijn en gaan rekenen. Ze houden niet van vage kreten zonder een onderbouwing die na te rekenen is. En uiteindelijk gaat het toch echt over kostenplaatjes en technische zaken. Niet over luchtfietserij.
  In 2050 wordt er nog veel gas verstookt; dat weet je als je kijkt naar de investeringen die nu worden gedaan. Gas verstoken is trouwens vele malen beter dan bomen verbranden om het klimaat te redden.
  Momenteel komt 2,4 Gigawatt van molens en zonnepanelen, terwijl het land 120 Gigawatt aan energie nodig heeft, waarvan 12 Gigawatt aan elektriciteit.
  Alleen als je alle vrije ruimte en tal van open wateren gaat volplempen met molens en drijvende zonnepanelen, zou je aan de behoefte kunnen voldoen. Maar dan heb je wel alle natuur kapot gemaakt en de regionale buitentemperaturen met enkele graden verhoogd.
  Je maakt dus de natuur kapot, inclusief de onderwaterwereld, om het klimaat te redden. Zo extreem krankzinnig zijn die linkse wensen: er wordt altijd veel meer vernietigd dan opgebouwd.

 31. Het wordt hoog tijd dat we nadenken en kerncentrales gaan bouwen. En dan wel Thorium centrales, want Thorium is over de hele wereld te vinden. Een ander érg belangrijk voordeel is dat Thorium een veel kortere halveringstijd heeft. Experimenten hiermee zijn in de tweede wereldoorlog gedaan maar die zijn gestopt omdat met Thorium geen kernwapens gemaakt kunnen worden…. Voor de groenlinks fanaten: Er is geen co2 productie.

 32. Heb hoop op logica allang opgegeven.
  Als je hout verbranden al groen noemt…..
  Elektrische auto met 1000 kg aan accu’s tija

Comments are closed.