Wetenschapsblad Energies: Duurzame energie heeft verwoestend effect op milieu en klimaat

Naast ons complete landschap zal ook onze gezondheid worden verpest door duizenden stalen totempalen van de nationale en internationale klimaatsekte.

—————————————————————————————————————————————

Wordt toenemende droogte veroorzaakt door steeds meer windmolenparken? – Recente studie: Windmolens zijn nog veel schadelijker voor volksgezondheid dan gedacht – Duurzame energie is aanslag op de planeet: 10 x meer mineralenwinning en 100 x meer land nodig dan voor fossiele- en kernenergie

—————————————————————————————————————————————-

Het wetenschappelijke blad Energies heeft een nauwgezette studie gepubliceerd die werd uitgevoerd door een team Ierse en in Amerika werkzame researchers, inclusief leden van CERES, het Center for Environmental Research and Earth Sciences. In de studie worden een aantal zeer verontrustende conclusies getrokken omtrent het ‘duurzame’ energiebeleid in met name het Westen. Windmolenparken en zonnepanelen weiden, die volgens de regering Rutte het Nederlandse landschap totaal moeten gaan veranderen, blijken een veel schadelijkere impact op het milieu, het klimaat, de biodiversiteit en de menselijke gezondheid te hebben dan werd gedacht. Toch worden er biljoenen euro’s en dollars in geïnvesteerd, waar de bevolking extreem dure en onbetrouwbare energie, plus een verwoest landschap en massale gezondheidsproblemen, voor terugkrijgt.

De wereld gaf tussen 2011 en 2018 $ 3,66 biljoen uit aan klimaatverandering projecten, waarvan 55% voor wind- en zonne-energie, en slechts 5% voor aanpassingen aan extreme weerverschijnselen. De researchers ontdekten dat windmolens en zonnepanelen juist kunnen bijdragen aan het probleem wat ze zouden moeten oplossen. Windmolens verhogen namelijk de temperatuur op de bodem, waardoor microben juist meer CO2 gaan afgeven. En dat terwijl windmolens nu juist bedoeld zijn om CO2 uitstotende energiebronnen zoals olie en gas te vervangen.

(Maar CO2 is het probleem niet; een hogere temperatuur boven de grond betekent een hogere verdamping, en daardoor – in combinatie met de door windmolens veranderende luchtstromingen – droogte. En dat is exact wat we de afgelopen jaren in Nederland, waar in hoog tempo steeds meer windmolens worden gebouwd, steeds erger zien worden.)

10 x meer mineralen en 100 x meer land nodig

Voor ‘duurzame’ of ‘groene’ energie zijn maar liefst 10 keer meer mineralen nodig dan voor fossiele energie. Deze mineralenwinning gaat vaak gepaard met grote milieuverontreiniging. Voor het vervangen van slechts 50 miljoen van de 1,3 miljard op benzine en diesel rijdende auto’s door elektrische exemplaren moet de wereldwijde productie van kobalt, neodymium en lithium worden verdubbeld, en zal meer dan de helft van de totale koperproductie worden opgeslokt.

(Het achterliggende idee van de klimaatglobalisten is dan ook niet om al die auto’s te vervangen, maar om verplaatsingen per auto zó duur te maken, dat – net als destijds in het communistische Oostblok – autorijden alleen nog maar voor een kleine eliteclubje mogelijk blijft. Er zijn namelijk bij lange na niet genoeg grondstoffen beschikbaar om zoveel auto’s van accu’s te voorzien, laat staan om die met enkel windmolens en zonnepanelen op te laden.)

Zonnepanelen en windmolenparken nemen 100 keer meer land in beslag dan fossiele energiecentrales (en daarom worden onze boeren nu onder het mom van verzonnen CO2- en stikstofproblemen weggepest of de facto onteigend. De overheid heeft hun land nodig voor ‘duurzame’ energie en woningbouw.). ‘De gevolgen van dit veranderde landgebruik kunnen een verwoestend effect hebben op de biodiversiteit,’ waarschuwt het wetenschappelijke team. ‘De gevolgen van biomassa op de biodiversiteit zijn nog erger. Het toegenomen gebruik van gewassen zoals palmolie voor biobrandstof draagt nu al bij aan de vernietiging van het regenwoud en andere natuurgebieden (lett. ‘habitats’).’

Hoeveel gaat het kosten? $ 2 biljoen leverde slechts 3% ‘duurzaam’ op

Tussen 2011 en 2018 werd wereldwijd $ 2000 miljard uitgegeven aan wind- en zonne-energie. Desondanks wordt daarmee nog maar 3% van de wereldwijde energieconsumptie geproduceerd, tegen 85% door olie, gas en kolen. Dit roept vragen op over wat het gaat kosten om de transitie naar 100% duurzame energie te maken. ‘En hoe lang gaat dat duren?’ vraagt hoofdonderzoeker Coilín ÓhAiseadha zich af.

(Hier hetzelfde achterliggende plan als bij het autoverkeer. De EU wil in 2050 of 2055 volledig ‘klimaatneutraal’ zijn met 100% duurzame energie, maar vertelt er niet bij dat de totale energieproductie fors zal moeten worden teruggeschroefd, omdat het onmogelijk is om ons complete werelddeel te bedekken met honderden miljoenen windmolens en zonnepanelen. Dit betekent massale energieschaarste voor de bevolking. Daar zijn uw ‘slimme’ energiemeters voor bedoeld: zodat u straks heel eenvoudig met één computer commando op rantsoen kan worden gezet – àls u de energierekening überhaupt nog kan betalen.)

Duurzame bronnen niet in staat om 24/7 betrouwbare energie te leveren

Ingenieurs hebben altijd geweten dat grootschalige windmolenparken en velden vol zonnepanelen geplaagd worden door het ‘intermittentie’ probleem. In tegenstelling tot fossiele- en kernenergie, dat 24/7 stabiele en betrouwbare energie levert, is ‘duurzame’ energie afhankelijk van de aanwezigheid van wind en zonlicht.

Researcher dr. Ronan Connoly wijst er daarom op dat ‘de gemiddelde huishoudens verwachten dat hun koelkasten en vriezers constant blijven draaien, en ze op ieder moment het licht kunnen aanzetten. Promotors van wind en zon moeten gaan toegeven dat ze niet in staat zijn om op nationale schaal zo’n continue ‘on demand’ elektriciteit te leveren, waar onze moderne samenleving aan gewend is.’

In Californië, dat in hoog tempo fossiele centrales sluit en overschakelt op wind en zon, en in 2035 alleen nog maar e-auto’s op de weg wil, heeft dat recent al geleid tot massale ‘blackouts’, waardoor miljoenen mensen urenlang zonder stroom kwamen te zitten.

Probleem niet op te lossen met enorme accu installaties

Dit probleem is niet zomaar op te lossen met grootschalige accu installaties, omdat er zeer grote aantallen gigantische accu’s voor nodig zijn, die vele hectaren land in beslag zullen nemen. Tesla heeft zo’n grote faciliteit in Zuid Australië gebouwd. Deze heeft een capaciteit van 100 MW / 129 MWh, en bedekt 1 hectare land. Uit een recent onderzoek is gebleken dat als de Canadese staat Alberta (4 miljoen inwoners) volledig overgaat van kolen op duurzame energie, met aardgas en accu’s als backup, er 100 van deze enorme accu installaties nodig zijn om ten allen tijde elektriciteit te kunnen leveren.

Andere onderzoeken hebben aangetoond dat in Amerika, Europa en China de zwaarste lasten van de CO2 (energie-)belastingen met name bij de armere huishoudens en de bewoners van het platteland terecht komen.

Hoewel beweerd wordt dat deze ’transitie’ nodig is om klimaatverandering te bestrijden (wat sowieso onmogelijk is, want het klimaat verandert altijd, is cyclisch, en NIET lineair, zoals overheid, media en klimaatbewegingen u willen doen laten geloven, en wordt bovendien voor 98% veroorzaakt door de zon), is slechts 5% van de klimaatuitgaven gebruikt voor aanpassingen aan de veranderende omstandigheden. Voor het opbouwen van een robuuste infrastructuur en systemen om snel op calamiteiten te kunnen reageren, is de beschikbaarheid van goedkope en stabiele fossiele energie echter onontbeerlijk.

Plaatselijke bevolking betaalt hoge prijs voor mineralen winning

De explosief stijgende winning van mineralen trekt daarnaast een zware wissel op de gezondheid van de plaatselijke bevolking. Ongereguleerde kobaltmijnen hebben ernstige gevolgen voor de gezondheid van vrouwen en kinderen. Voor de winning van lithium zijn enorme hoeveelheden water nodig, waardoor behalve vervuiling ook watertekorten kunnen ontstaan.

ÓhAiseadha: ‘Er werd wereldwijd verslag gedaan over het conflict tussen de Standing Rock Sioux stam en de Dakota Access pijplijn, maar hoe zit het met de impact van kobaltmijnen op de inheemse volken in de Democratische Republiek van Congo? En de impact van lithium winning op de volken in de Atacama woestijn? Herinnert u zich nog de slogan die bij Standing Rock werd gescandeerd? ‘Wiconi! Water is leven!’ Nou, zoals dat geldt voor de Sioux die zich zorgen maken over olielekkages in de rivier, geldt dat ook voor de zorgen van lithiumvervuiling van het grondwater in de Atacama woestijn.’

De omvangrijke review van het wetenschappelijk team werd op 16 september gepubliceerd in een speciale uitgave van Energies, is 39 pagina’s lang, en is gebaseerd op maar liefst 255 research papers over klimaat en energie.

FVD eist bouwstop windmolens wegens ernstige gevolgen voor gezondheid

Het Forum voor Democratie eist na nieuw onderzoek een onmiddellijke bouwstop op windmolens in Nederland. De gevolgen voor omwonenden blijken namelijk nog veel ernstiger te zijn dan bekend. (En over de honderdduizenden vogels en vleermuizen die jaarlijks de dood vinden in de draaiende wieken, hoor je bij de klimaatlobby al helemaal niemand.)

Laagfrequente (onhoorbare) geluidstrillingen van windmolens dringen tot diep in het menselijke lichaam door, met slaapstoornissen, oorsuizen, hoofdpijn, geheugen- en concentratieverlies, en stress als gevolg. Mensen met hartklachten lopen zelfs een grotere kans op beroertes en hartinfarcten. Dat is niet langer ’toeval’, zoals de klimaatlobby beweert, maar bevestigd en bewezen in meer dan 300 wereldwijde studies. (2)

In Duitsland wordt om deze redenen een minimale afstand van 1 kilometer tussen windmolens en woningen aangehouden. In het dichtbevolkte Nederland worden, als het aan de politiek ligt, vele duizenden nieuwe windmolens gebouwd, die véél dichter op woningen zullen worden gezet. Er zijn – buiten enkele natuurgebieden – in ons land amper plaatsen waar binnen een straal van 2 kilometer geen enkele bebouwing is.

Windmolens – weg ermee!

Over de totale verpesting van het landschap door duizenden windmolens kan geen discussie zijn. Ook hier komen we weer dezelfde tenenkrommende hypocrisie tegen die zo kenmerkend is voor klimaatactivisten: als er ergens een woontoren of viaduct voor een weg staat gepland, schreeuwen ze moord en brand over horizonvervuiling. Maar nu er gigantische windmolens tot wel 300 meter hoog zullen worden gebouwd, is er vrijwel geen enkel protest te horen.

Windmolens zijn niets anders dan monstrueuze geldverspilling, waar enkel banken en fabrikanten van profiteren. Erger nog: energie wordt voor de kleine man véél duurder èn onbetrouwbaar. Bovendien helpen ze in geen enkel opzicht het klimaat en het milieu – integendeel, er is steeds meer bewijs van de ernstige schade die wordt aangericht. (In de media besteedt alleen de VPRO (Argos) hier aandacht aan.)

Dus windmolens – weg ermee! Het FVD wil inzetten op kernenergie en de ontwikkeling van Thorium centrales. Tot die tijd hebben we nog meer dan voldoende schone gas- en kolencentrales om onze bevolking nog decennia van betrouwbare en goedkope energie te voorzien, en blijven er honderden miljarden euro’s over om te investeren in kapot bezuinigde sectoren zoals zorg en onderwijs.

Alleen: dat past niet in het megalomane visioen van de internationale klimaatcommunisten in Brussel en Den Haag, die koste wat het kost hun wereldwijde totalitaire VN Agenda 21/30 dictatuur aan ons willen opleggen, en daarvoor bereid zijn het aanzien en welzijn van hele landen en volken compleet te veranderen en te vernielen.

 

Xander

(1) Technocracy News
(2) WURL / Argos 1 / Argos 2 / Windenergie.nl / via FVD
(3) Afbeelding: Café Weltschmerz / YouTube


Zie ook o.a.:

31-08: Gobal Cooling bevestigd: Groot Zonne Minimum begon op 8 juni 2020 en duurt tot 2053
03-07: Energietransitie: ‘Nederland wordt één groot industriepark vol windmolens en zonnepanelen’
18-06: Hoge VN official geeft toe dat coronavirus, Black Lives Matter en klimaat tot dezelfde agenda behoren
16-06: ‘Groene Nieuwe Deal’ EU veroorzaakt slechtere oogsten en hoge voedselprijzen’
13-02: (/ Brusselse ‘Green Deal’ verzekert de ‘economische zelfmoord’ van ons ooit vrije en welvarende werelddeel)
25-01: ‘Robuust wetenschappelijk bewijs’ dat klimaat niet door CO2, maar door wolken wordt bepaald
21-01: Klim(h)aatmeisje Greta eist in Davos volledige stop op brandstof terwijl het juist kouder wordt
21-01: (/ Topeconoom Armstrong: ‘De klimaatactivisten zullen de economie vernietigen’ – Donald Trump: ‘De alarmisten eisen altijd hetzelfde: absolute macht om ieder aspect van ons leven te domineren, veranderen en controleren’)
15-01: Val Romeinse Rijk op herhaling: ‘Green Deal zal Europese Unie doen instorten’

2019:

22-12: Steun ECB aan klimaatagenda EU is onwettig en zal leven burgers fors duurder maken (/ Zwaarste sneeuwstorm in geschiedenis in IJsland)
20-12: Urgenda bedrog: Staat moet op basis van fake science CO2 uitstoot sneller verminderen (/ IPCC erkent eigen foute voorspellingen: opwarming in 10 jaar niet 0,2 maar slechts 0,05 graden C.)
11-12: Extreemlinkse groene klimaatdeal EU kost gezin ruim 5100 euro per jaar
30-11: Oud-hoofdredacteur: Uitroepen klimaat noodtoestand door EU is vergelijkbaar met opkomst Nazi’s
09-11: Zo wordt de komende systeemcrisis gebruikt voor een wereldwijde klimaat dictatuur
12-10: CO2 vrije wereld onmogelijk: Iedere week 10 nieuwe kerncentrales of 10.500 windmolens nodig
24-09: Europese Klimaat Verklaring: 500 wetenschappers stellen dat er geen klimaatcrisis is
09-03: Greenpeace oprichter: Opwarming door menselijke CO2 is totale hoax en bedrog (/ ‘In klimaatagenda is wetenschap vervangen door bijgeloof en een giftige combinatie van religie en politieke ideologie’)


*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

22

 1. Al die zonneparken die in Nederland verrijzen, van wie zijn die eigenlijk? Het officiële antwoord van regeringszijde op deze toch best simpele vraag luidt sinds kort: geen flauw benul. Begin juli stelde SP-Kamerlid Sandra Beckerman de vraag in iets andere woorden aan minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken en Klimaat. Hoeveel zonneparken op Nederlands grondgebied zijn ‘in buitenlandse handen’?
  Het antwoord van de minister kwam in september, na het zomerreces. Het luidde: dat weten we niet, en het is ook niet te achterhalen.

  Onthutsend ( artikel in Elsevier Weekblad magazine)
  https://www.ewmagazine.nl/opinie/opinie/2020/10/schuivende-panelen-zonder-china-geen-energietransitie-hoe-eng-is-dat-784353/

 2. @ J. Ligthart: 10:39 am. Prima uitleg, van de juiste toestand in onze wereld. Chapeau!

 3. Onze kostbare grond voor windmolens gaat voor een aanzienlijk deel naar tech-reuzen als Microsoft of Facebook, in plaats van naar huishoudens. 82 windmolens werden er onlangs in de Wieringermeer opgeleverd. Genoeg stroom voor 370.000 huishoudens werd er berekend. Maar die zijn daar dus niet aangewezen op lokale groene stroom. Voor een habbekrats verkocht aan het buitenland. https://klimaatgek.nl/wordpress/2020/10/12/wieringermeer-en-windmolens/

 4. De heer labohm heeft in het nieuwe blad gezond verstand een prima uitleg gegeven over hoe het IPPC van de UN propaganda heeft bedreven en corrupte op financiering beluste wetenschappers tot gekochte conclusies moesten komen die de afgelopen decennia via de gelijkgeschakelde massamedia zijn uitgevent als gevolg waarvan in de discussies dogmas worden uitgewisseld in plaats van gekwantificeerde en gekwalificeerde onderzoeksresultaten gebaseerd op onbevooroordeelde hypotheses en onderzoeksopzetten.
  Een onderzoeker kwam uitsluitend in aanmerking voor financiering als men in zn onderzoeksopzet ernaar streefde om de negatieve invloed van menselijke activiteit op het klimaat aantoonde.Wetenschappers met unbiased open mind onderzoeksopzetten werden niet toegelaten.
  Dit komt neer op dezelfde grootschalige corrupte afhankelijkheid van de meeste medische onderzoekers virologen vaccinologen etc van financiering door big farma. Mensen geneeskundigen die pleiten voor een veel grotere inzet op het gebied van preventie naast echte evidence based toepassing van natuurlijke middelen en methoden vormen een roepende in de woestijn.
  Voor het klimaat geldt hetzelfde als voor het menselijk lichaam. Er zijn veel teveel interne en externe factoren. Deze factoren zijn lang niet allemaal te beschrijven in gevalideerde formules. De onderlinge wisselwerkingen zijn quanitatief en soms kwalitatief dermate onbekend of onzeker dat in essentie de homeostase ofwel evenwichtige klimaattoestand net zoals die voor een individueel menselijk dierlijk plantaardig lichaam onkenbaar is.
  Elk materialistisch wetenschappelijk onderzoek omvat slechts een onafhankelijke variabele en een afhankelijke variabele waarbij de voorwaarde geldt dat de overige factoren constant – dat wordt ook wel ceteris paribus genoemd – worden gehouden tijdens het lopende onderzoek. Zowel voor onderzoek aan het menselijk lichaam als aan het klimaat wordt alleen al aan de ceteris paribus voorwaarde niet voldaan.

  Het IPCC vormt een puur politiek ideologisch instituut dat met bakken geldt een nep wetenschappelijke jas aantrekt. De propagandaboodschap van het IPCC past uitstekend in de sombere visie van de onheilsprofeet Malthus inclusief die van de moderne eugenetici zoals Bill Gates en witte paus Francesco Bergoglio bijvoorbeeld die er op uit zijn uit machtshonger om de wereldbevolking drastisch te reduceren. Zij beschouwen de mens net zoals menig koningshuis als een plaag en een gesel voor de aarde. Om dit vanuit de top van de machtspiramide aan te pakken sluit het WE forum leiderschap van het global corporate business network een demonisch pact met UNWHOUNESCOWERELDBANKIMFECBIS enzovoorts om in samenwerking met de loopjongens en loopmeisjes in de politiek en de globale massamedia inclusief alle bigs ihb big tech om de wereldbevolking te reduceren tot een half miljard binnen een periode van dertig jaar. De corona scam dient de medische dekmantel en machtsmiddelen te leveren om actief een slow kill genocide op te zetten. De ID2020, chippen vd mensheid en koppeling van elke mens via het internet van de dingen 56789G aan de AI artificial intelligence quantumcomputers van Billie Gates cum suis dient ervoor om zowel de slow kill genocide als de naleving van de UN sustainable developmentgoals globaal af te dwingen. Middel om dit te bereiken vind men ook in het in china ontwikkelde en uitgeteste social credit en bewakingssysteem. Uitsluitend de onmensen psychopathen satanisten inclusief de vele bloedlijnfamilies en hun directe stromannen en afhankelijke slaven zullen niet gechipt of gevaccineerd worden. Zij hebben hun eigen manier om mbv oa satanische wreedaardige rituelen drinken van adrenochrome eten van de harten en andere onderdelen van hun rituele jonge kinderslachtoffers om de bloedlijn in stand te houden. Zij kunnen de opeenvolgende gedwongen het menselijk lichaan genetisch manipulerende vaccinaties missen als kiespijn. Politici zullen ook gedwongen worden gevaccineerd met elk seizoen een nieuwe genetische manipulatie via de telkens verplichte covid19212223 etc vaccinaties naast de andere verplichte vaccinaties tegen bijv seizoensgriep pneumococcen etcetera net zolang totdat zij net zo controleerbaar zijn via de AI en het social credit systeem als de rest van de bevolking. De politici krijgen alleen een andere genetische manipulatie dan de bevolking. De manipulatie via AI zal gericht zijn op selectie van de meest geloofwaardige en tot verraad van de bevolking genegen politici. De andere politici zullen een behandeling krijgen die oa volgzaamheid van de fractieleiders beoogt te bevorderen. Op het moment dat de nepdemocratie overbodig is geworden zullen alle politici net zoals de algemene bevolking de een na de ander uit de weg worden geruimd. Na openbaring van de one world government zullen zelfs nep politieke nep democratische lichamen ongewenst zijn. Big Brother zal heersen en de AI zal uitvoeren.
  De timing om corona scam en de klimaatwaanzin nu echt te gaan invoeren heeft alles te maken met de ontwikkelingen in ons planetaire stelsel en dan met name de extreem lage aantallen zonnevlekken op het zonneoppervlak. Zonnevlekken kunnen worden beschouwd als de dynamos van de zon. De zon zal de komende dertig jaar en misschien wel langer in een lage energetische toestand persisteren in een zogenaamd dubbel maunder minimum. Prof dr valentina zharkhova heeft deze conclusie getrokken op basis van haar mbv empirische historische waarnemingen van zonnevlekken gevalideerde solar physics energiemodel.
  De alternatieve energievormen zijn gezien de genocidale populatiereductiedoelstellingen van de globale elitepiramide totaal niet bedoeld voor het bedienen van de energiebehoeften van de samenlevingen. Ze zijn bedoeld om de belastingen te verhogen en de illusies bv we gaan het klimaat redden onder de margreta thunberg fundamentalisten te versterken.

  Er zijn geen directe historische meetgegevens over het verloop van de aardetemperatuur de atmosferische temperatuur de maaiveldtemperatuur. Er zijn ook geen directe historische gegevens over de ontwikkeling van de hoeveelheid CO2 O2 N2 bijvoorbeeld. Er zijn ook geen driedimensionale meetgegevens in een grid van voldoende resolutie om vanaf t jaar 2000 te laten zien hoe de temperaturen vanaf maaiveld tot zestig kilometer hoogte zich hebben ontwikkeld. Last but not least zijn er geen betrouwbare geintegreerde modellen van de invloed van kosmische ontwikkelingen en hun invloed op het gehele aardesysteem zowel aardlagen als atmosfeer. Zoals eerder gesteld. De complexiteit vd systemen maakt modelvorming en dus ook computermodelvorming tot een hopeloze zaak. Een model op n deelaspect zoals bijvoorbeeld de in en uitstraling van warmte en lichtgolvven in samenspel met de water/waterdampinhoud van de atmosfeer kan wel gemaakt worden, echter dit model moet dan ook rekening houden met de fysische effecten van de decennialange aanvoer via chemtrails van vliegtuigemissies met metaalparticles tot en met nanoparticles aan toe.

  Zowel coronaschandaal als de klimaatillusie met bijbehorende totalitair opgedrongen en gemanipuleerde wetten dienen slechts de machtsdoelen van de psychopathische globale machtselite die zelf ook gevangen zit in weer andere illusies waaronder de toenemende zucht om steeds meer mensen te offeren aan satan. Een andere illusie bestaat eruit dat zij zelf de aanstaande vernietiging van het aardse ecosysteem kunnen overleven. Weer een andere bestaat eruit dat zij in staat zijn om de aanval van de kwaadaardige buitenaardsen kunnen weerstaan met hun half miljard slaven zonder dat deze slaven nog in opstand zullen komen. Laatste illusie. De globale machtselite vergist zich. Er kunnen prima tien miljard mensen veilig vredig voorspoedig leven op deze aarde in evenwicht met de natuur. Echter dan moeten er heel veel dingen veranderd en verbeterd worden, te beginnen met de geleidelijke afbraak van alle negatief uitwerkende global corporate business network activiteiten. Daarnaast moeten alle kartels worden afgebroken en overdracht van de vele duizenden miljarden zal geleidelijk aan plaats moeten vinden richting een nieuw besturingssysteem voor elk land afzonderlijk en alle landen gezamenlijk waarbij systematische en voortdurende raadpleging van elk lid van de bevolking voorop moet staan onder de voorwaarde dat elk lid op een waarheidsgetrouwe eerlijke manier wordt onderwezen en voorgelicht in materie die de bevolking dient en niet in materie die de egocentrische belangen van een satanische globalistische cult dient.

 5. De opwarming heeft volgens mij vooral te maken met de ontbossing. Bomen spelen een hele belangrijke rol ivm vasthouden van water en verdamping. Ook brengen bomen verkoeling. En blaadjes, bomen en bossen hebben een zeer grote invloed op de lucht circulatie. Juist op plaatsen met minder tot geen bomen is het erg droog en heet. Ik woon in Portugal, en daar is 35 % van het land bedekt met bossen. Hier doet het weer nog steeds wat het doen moet en zijn de processen van verdamping en neerslag heel goed zichtbaar. In het zuiden is het juist droger en heter want daar is het veel minder bebost. In steden is het zomers veel warmer dan op het platte land. En voor verkoeling kun je in de zomer beter naar het bos gaan dan naar het strand.
  De opwarming heeft daarom volgens mij veel meer te maken met de betonnisering van onze leefomgeving en met de grootschalige landbouw die onze bossen opvreet en ons water verbruikt. Ik vind dat dit een beetje onderbelicht is in de zaken die ik over het klimaat lees, want ik hoor over allerlei oorzaken en ik lees over de ontkenning. Ik denk juist dat wij daar naar de oorzaak moeten kijken en dat klimaatverandering vooral iets is wat plaatselijk plaats vind. Daar waar de natuurlijke elementen verstoord worden.

 6. Jaren geleden al geluiden om gas uit Rusland te halen. Maar dat gas zou dikker zijn en zou de onkosten te
  hoog worden om daarvoor te installeren. Maar de slimpie kan wel geïnstalleerd worden.
  Meter blijft eigendom van het energiebedrijf. Slimme vos sielen. Kan ook zo een virus inzitten.
  Rusland wil al niet meer met Nederlandse hillbillies discussieren over de Mk17 kwestie

 7. @ Tom: Het klimaat is steeds een verschuiving in tijd, dat is een natuurlijk gegeven en dat noemt men exogeen. De huidige opwarming is niet natuurlijk en dat noemt men antropogeen dus de mens heeft er aandeel aan. Sinds de 19e eeuw heeft de mens bijgedragen tot een snellere opwarming van de aarde door massaal gebruik van fossiele brandstoffen. In de 11.000 jaar na de laatste glaciale( ijstijd) en voor de industriële evolutie was de gemiddelde temperatuur op aarde een leefbare veertien graden. Maar dan begon de mens fossiele brandstoffen te gebruiken en dat is voor het klimaat geen natuurlijke evolutie zoals bijvoorbeeld te zon. Normaal gezien zouden we inderdaad terug naar een glaciale tijd moeten evolueren, maar dat heeft de mens voorkomen. Ik ben het wel eens met dit artikel dat zon en windmolens geen tovermiddel zijn, want wil men heel de wereld van die energie voorzien, dan moet m’n ook onze oceanen vol zetten met zonnepanelen en windmolens, en nog iets in 2050 zijn we op deze wereld met 10 miljard mensen doenbaar? shalom

 8. Het is waar dat schone energie niet altijd beter is voor milieu en klimaat, maar men mag daar niet te ver in gaan, schone energie zijn gen wonderoplossingen, want zonnepanelen om maar een voorbeeld te noemen moeten ook vervangen worden, en het schroot is ook niet gezond, dus dat artikel heeft een punt. Shalom

 9. Dus nu gaat men hier vertellen, de droogte komt door windmolens, de temperatuurstijging komt door windmolens.
  Tot een paar weken geleden nog werd hier juist verkondigd dat de aarde helemaal niet opwarmt, maar juist afkoelt, we zitten tegen een ijstijd aan, of deze is al aangebroken. Dat lees ik toch echt op x nieuws.
  Maar nu is er dus toch een temperatuurstijging, en dat komt door de windmolens.

  Dan hadden de mainstream media dus toch gelijk dat de aarde opwarmt, alleen om de verkeerde reden, wie had dat nu gedacht, het komt door de windmolens.

 10. Net bij “Lubach” gehoord. De opgewekte energie via windmolens gaat Niet naar nederlandse huishoudens. Maar wordt opgewekt en beschikbaar gesteld voor dataopslag en is opgekocht door Microsoft van….Bill gates.
  De plek voor opslag moet nog gebouwd worden en neemt ook grond in beslag(enkele voetbalvelden).
  En de verantwoordelijke minister is Wiebes .
  Dus, het grote geld gaat weer vóór de natuur en de mensheid.
  Alles in dit kabinet is corrupt.

 11. Oudschaatser en wetenschapper dr Marnix ten Kortenaar is uitvinder van een milieuvriendelijke en langer meegaande
  batterij waarbij gebruik wordt gemaakt van o.m. zeezout.
  Zie de site drTen.

  En: warme kleding in de winter ook binnenshuis dragen vermindert de behoefte aan hoge verwarmingstemperaturen:
  dus geen zomerkleding en blote voeten binnenshuis in de wintertijd.

 12. Energie, het kan op vele manieren en zon en wind kunnen daar een deel van voor hun rekening nemen. Mijn dak ligt vol met zonnepanelen die mij jaarlijks meer energie leveren dan dat ik gebruik. Veel gaat dus het net in en komt terecht bij de overige huizen in de straat. Maar we kunnen nooit geheel op zon of wind leven, dat is een utopie die onhaalbaar is.
  Het zou wel goed zijn om veel meer gebruik te maken van alle daken, want daar liggen zonnepanelen niet in de weg.
  Veel windturbines, mits juist geplaatst kunnen een goede bijdrage leveren als deel van de oplossing. In Flevoland is dat prima, maar op de Veluwe zou dat een heel ander verhaal gaan worden. Ik zie zon en wind wel als een deeloplossing, maar ze kunnen nooit de tootaaloplossing zijn. Biomassa is rommelen in de marge, alleen afval en zo, maar zeker niet bossen kappen!
  Aardgas kunnen we straks uit Israël importeren en verde moeten er Thoriumcentrales komen.

 13. Voor windmolens en zonnepanelen zijn delfstoffen nodig, het winnen hiervan belast het milieu enorm, belangrijk is om te beseffen dat voor zonnepanelen een zeldzame delfstof voor zuiver silicium nodig is, dat de silicium vergelijkbaar zou zijn als regulier zand is een sprookje. Regulier zand is veel te vervuild voor zonnecellen productie.

 14. Als je met een windmolen energie onttrekt aan een stromend fluidum kan dat niet anders dan gevolgen hebben voor de omgeving.
  Je verandert de energietoestand.
  Je verandert dus ook het lokale klimaat.
  Dat effect wordt altijd zorgvuldig buiten beschouwing gelaten.
  Ook de laagfrequente trillingen worden vaak als niet schadelijk afgedaan, terwijl ze invloed hebben op de mens en op de natuur.
  Veel dieren nemen (zeer) laagfrequente trillingen waar en reageren daarop.

 15. Gas is het meest duurzaam onder de fossiele brandstoffen. Alleen geen gas uit Groningen want dat is niet duurzaam voor de woningen daar.

 16. Paar miljard minder mensen.dan moet het kunnen.
  Maw weer een stukje uit de puzzel.

 17. Waarom zit fossiele brandstof, zoals gas, in de verdomhoek. Gas is hartstikke schoon toch? Och het is alleen maar politiek, politiek en nog eens politiek die de zaak alleen maar verziekt. Van gezond en nuchter verstand hebben ze nog nooit gehoord. Gas zat, ja maar het mag niet uit Rusland komen. Duitsland doet dat wel. Dus het is de bekrompen politiek die het weer verknalt.

 18. Niet alle mensen, maar een heel invloedrijk erg klein deel van de mensen bepalen de toekomst voor de overige 99,9 %. Deze onwenselijk en ongezonde kenmerken van een maatschappij in verval zijn zeker niet zonder gevaar. Het verval is steeds duidelijker zichtbaar aangezien de politiek geen mandaat meer heeft. Een volksvertegenwoordiging die bang maakt, niet op basis van feiten maar op sentimenten is geen goede vertegenwoordiging meer. De basis hiervoor ligt in het feit dat banken, multinationals en zogenaamde deskundigen beslissen waar het naar toe gaat. Natuurlijk kan je dan zogenaamd meegaan met de wens van de bevolking (mondkapjes), maar het maakt wel pijnlijk duidelijk wie er aan het stuur zit. Er is geen visie en de angst regeert.
  Men maakt zichzelf serieus belachelijk met het idee dat een andere manier van verwarmen of koken ook meer enige invloed zal hebben op wat dan ook. Ook een hierin wordt pijnlijk duidelijk dat de angst regeert, niet op basis van feiten, maar natte vinger werk.

Comments are closed.