Hongarije dreigt absurd en verwoestend communistisch klimaatplan EU te blokkeren

Jammer maar helaas: de ’transitie’ naar E-auto’s is regelrecht volksbedrog, kost immens veel geld en energie, en put alle natuurlijke hulpbronnen in zeer korte tijd volledig uit. (Afbeelding: (4)).

—————————————————————————————————————————————–

Frans Timmermans’ Green Deal maakt einde aan vrij privé autovervoer van Europese burgers – Nationaal Lab in Chicago komt met ontnuchterende conclusie: Elektrische auto’s genereren veel meer CO2 uitstoot dan gewone auto’s – Wereld heeft bij lange na niet genoeg hulpbronnen voor de ’transitie’

—————————————————————————————————————————————–

Eergisteren heeft de EU zijn nieuwe klimaatplannen gepresenteerd. Die zijn zó extreem en absurd, dat de Brusselse klimaatpaus Frans Timmermans toegaf dat het ‘verdomd moeilijk’ voor de burgers zal worden. De komende jaren worden we namelijk in een klimaatdictatuur geperst die een einde zal maken aan onze betaalbare energie, aan onze voedsel/bestaanszekerheid en aan ons privé vervoer – precies zoals in de Sovjet Unie het geval was, en waar het EU-apparaat in Brussel een naadloze kopie van is. Timmermans maakt met zijn waanzinnige ‘Groene Deal’ de aloude bijnaam van zijn partij – de PvdA : Partij van de Armoede – meer dan waar. Ons wordt feitelijk bittere armoede en een ellendig bestaan beloofd, en dat enkel om een niet bestaand antropogeen klimaatprobleem te bestrijden. Hongarije is zoals wel vaker een luis in de pels van de Brusselse communisten, en dreigt het plan te blokkeren.

In 2030 moet de hele industrie van Europa de CO2 emissies ten opzichte van 1990 met 55% hebben verminderd, en dat terwijl de groei van de economie en werkgelegenheid nu al flink achterblijft vanwege de torenhoge energieprijzen die worden veroorzaakt door klimaatbelastingen en monstrueuze subsidies voor ‘duurzame’ energie. Er komen echter nòg hogere belastingen op energie (zoals op ‘vuile’ verwarming). Verder worden in 2035 alle nieuwe benzine- en diesel auto’s verboden. De luchtvaartindustrie wordt gedwongen minder uit te stoten en meer te betalen. 30% van alle EU-uitgaven gaat naar ‘groene projecten’.

‘We gaan heel veel van onze burgers vragen’

‘Niets van wat we vandaag hebben gepresenteerd zal makkelijk worden,’ waarschuwde Timmermans. ‘Het zal verdomd moeilijk worden. We gaan heel veel van onze burgers vragen*. We gaan heel veel van onze industrie vragen, maar voor een goede zaak. Wij doen het om de mensheid een kans op overleven te geven.’

* In realiteit wordt ons nooit iets gevraagd. We hebben geen enkele echte inspraak, en daarom zou er moeten staan ‘Wij gaan heel veel van onze burgers eisen‘.

Vertel deze klinkklare nonsens maar eens tegen China, dat nog steeds meer nieuwe kolencentrales gaat bijbouwen dan er in de hele EU staan, en enkel lippendienst bewijst aan ‘Parijs’, de ‘Groene Deal’ en de ‘Great Reset’. ALS het Europa al lukt om de CO2 emissies naar nul te krijgen, en in dat proces onze samenleving automatisch terug te werpen naar de Middeleeuwen, dan zal dat nog geen deukje in een pakje boter slaan, omdat het een onmeetbaar klein effect zal hebben op de wereldwijde CO2 uitstoot.

Green Deal gaat niet over klimaat, maar totalitaire controle

Timmermans ‘kans’ is dan ook louter het zoveelste staaltje schaamteloze propaganda. Zijn radicale plannen zullen niets veranderen aan ‘klimaatverandering’, omdat dit niet wordt veroorzaakt door een paar promille menselijke CO2 uitstoot – het CO2 niveau in de atmosfeer is juist nog steeds gevaarlijk laag -, maar door factoren waar we geen enkele invloed op hebben: het nieuwe Zonne minimum, in combinatie met het steeds zwakker wordende magnetische veld van de aarde.

De ‘Groene Deal’ heeft dan ook helemaal niets met het klimaat te maken, maar alles met totalitaire controle, het geven van de absolute macht over alle aspecten van ons leven aan een klein clubje ongekozen marxistische technocraten, die zichzelf net als de oude Sovjet leiders ongetwijfeld zullen uitzonderen van het onvermijdelijke einde aan vrij reizen, goedkoop vervoer, warme (en in een hete zomer juist koele) woningen, stabiele energie (energie gaat op rantsoen, zoals Duitsland nu al serieus overweegt) betaalbare boodschappen, fatsoenlijke inkomens, kortom: aan ALLE vormen van vrijheid, onafhankelijkheid en zelfbeschikking.

Timmermans heeft namens de EU wat mij betreft hiermee de frontale oorlog verklaard aan het welzijn en de welvaart van iedere Europese burger. en daarmee aan onze hele toekomst. Brussel is een verwoestende misantropische machine geworden die alles wil afbreken wat na de Tweede Wereldoorlog met veel inspanning is opgebouwd.

Hongarije: ‘Methodes van Europese Commissie onhoudbaar en onacceptabel’

De regering van de Hongaarse premier Viktor Orban, toch al gehaat in Brussel vanwege een recente wet die kinderen beter gaat beschermen tegen pornografie, vroege seksualisering, genderdysforie en pedofilie, is zoals wel vaker het spreekwoordelijke lichtje in de Europese duisternis, en dreigt het plan te blokkeren.

‘De methodes die de Europese Commissie kiest zijn onhoudbaar en onacceptabel, omdat het leidt tot belastingen op vastgoed en auto’s, in plaats van dat de vervuilers betalen,’ reageerde minister Gergely Gulyas. ‘Dit zou tevens de resultaten van de kostenverlagingen van nutsbedrijven (energie en water) verwoesten. Dit voorstel is in zijn huidige vorm daarom onacceptabel voor Hongarije. Omdat unanimiteit is vereist, kan de EU dit voorstel niet uitvoeren.’

Hogere prijzen ondermijnen investeringen

Verzet zal er ook van China komen, dat hard op weg is om de Verenigde Staten in te halen als grootste economie ter wereld. De EU wil de import uit landen met minder strenge klimaatregels namelijk extra gaan belasten, en probeert daarmee andere overheden te dwingen dezelfde extremistische maatregelen te nemen. Bovendien ‘zal de implementatie wel eens een logistieke nachtmerrie’ kunnen worden, reageerde James Whiteside, topman bij Wood Mackenzie Energy Research & Consultancy.

De CO2 prijzen in het ETS (Europese emissiehandel systeem) stegen na afgelopen woensdag onmiddellijk naar een record. De industrie zal deze prijzen zonder twijfel gaan doorberekenen aan de consumenten. Oost Europese landen klagen nu al dat de stijgende kosten hun investeringen in ‘schone’ technologieën juist ondermijnen.

Volgens Simone Tagliapietra (European Council on Foreign Relations expert) is Timmermans’ plan ‘nog maar een eerste stap. We zullen de komende twee tot drie jaar heel veel frictie en spanning zien. Europa wordt een wereldlaboratorium voor diepe decarbonisering. De wereld zal de gelegenheid krijgen om te zien hoe je klimaatdoelen bereikt.’

Eurointelligence noemt plan ‘schertsvertoning en zinsbegoocheling die niet gaat werken’

Als de dictatuur in Brussel één ding heeft laten zien is dat het zijn plannen, hoe schadelijk die ook voor de burgers zijn en hoeveel protest er ook tegen komt, er altijd onverkort doordrukt, zelfs als van meet af aan duidelijk is dat die plannen totaal zullen falen. Timmermans’ ‘Groene Deal’ zal de rijken nog rijker maken en de machtigen nog machtiger, terwijl het gewone volk sterk verarmd, volledig afhankelijk en extreem kwetsbaar wordt gemaakt, en geen enkele persoonlijke vrijheid en welvaart meer zal hebben. (1)

Op Eurointelligence wordt dan ook de vloer aangeveegd met deze ‘deal’, die dat overigens helemaal niet is, maar een opgelegd wurgend dictaat. ‘Deze schertsvertoning zal ook politiek niet gaan werken. Als de leugenachtigheid van het EU-klimaatbeleid duidelijk wordt, zal het (politieke) centrum niet alleen de slachtoffers van de economische crisis verliezen, maar ook een hele generatie jonge kiezers. Dat krijg je met zinsbegoochelingen: als de mist optrekt, kun je weer helder zien.’

India: CO2 neutraal in 2050 of 2060 is ‘luchtkasteel’

Kritiek komt er ook van India, de op drie na grootste veroorzaker van CO2 uitstoot. Bij de voorbereidende ontmoeting van 197 landen op de VN klimaatconferentie in Glasgow in november 2021 noemde de Indiase minister van Energie een ‘CO2 neutrale’ economie in 2050 of 2060 ‘een luchtkasteel… Er zijn 800 miljoen mensen zonder elektriciteit. Je kunt niet tegen hen zeggen dat ze naar nul emissies moeten. Zij hebben het recht zich te ontwikkelen; ze willen wolkenkrabbers bouwen en een hogere levensstandaard. Dat kun je niet stoppen.’ (2)

China kwam bij deze pre-summit niet eens opdagen. Zonder China zijn alle klimaatdoelen sowieso volslagen zinloos en ronduit suïcidaal. Maar zelfs mèt China volledig aan boord zal een CO2 neutrale wereld niets veranderen aan ‘klimaatverandering’, maar het leven voor miljarden mensen – althans, degenen die de komende 10 jaar overleven – ondertussen wel tot een ware hel maken.

E-auto’s stoten veel meer CO2 uit als accuproductie erin wordt verwerkt

U zegt: maar straks rijden we toch allemaal elektrisch, en dat is toch goed voor het klimaat? De even nuchtere als harde feiten schetsen een heel ander plaatje. Zo heeft persbureau Reuters een emissies analyse gepubliceerd die is ontwikkeld op de modellen van het Argonne National Laboratory in Chicago. De conclusie is bijzonder ontnuchterend: als de productie en verwerking van accu’s erin wordt verwerkt, dan moet een elektrische auto zoals de Tesla Model 3 bijna 22.000 kilometer MEER rijden dan gewone auto’s om minder milieuschade aan te richten.

Researcher Damnie Ernst (Universiteit van Luik) kwam in 2019 op nog veel hogere cijfers uit, en berekende dat een doorsnee E-auto (EV) bijna 700.000 kilometer moet rijden om minder CO2 uit te stoten dan een vergelijkbare benzine-, gas- of diesel auto. Het kost namelijk verschrikkelijk veel energie om een accu te maken.

Dan hebben we het maar niet over de 20 ton water die minimaal nodig is om het vuur te blussen van een E-auto die na een botsing of ander bizar ongeluk dat zo typerend is voor Tesla’s in brand is gevlogen. Research wijst zelfs uit dat tot 75 ton water nodig is om een brandende accu te doven. Ter vergelijk: voor een gewone benzine auto is dat slechts 3 ton. Daarnaast zijn e-autowrakken te gevaarlijk en giftig voor het milieu om te kunnen slopen.

Wereld heeft bij lange na niet genoeg hulpbronnen voor ’transitie’

Professor Richard Herrington (National History Museum hoofd afdeling Earth Sciences) wees onlangs in een brief aan het Britse comité Klimaatverandering dat er gigantische hoeveelheden natuurlijke hulpbronnen nodig zijn om de ’transitie’ uit te voeren. Zo moet de elektriciteitsproductie met 20% omhoog. Om alleen al het Britse wagenpark elektrisch te maken, moet de wereldwijde kobalt productie bijna worden verdubbeld, is bijna de hele wereldproductie van neodymium nodig, driekwart van de wereld lithiumproductie en minstens de helft van de wereldwijde koperproductie. (3)

Let wel: alleen voor het Britse wagenpark. Dat betekent dat er in de verste verte niet genoeg hulpbronnen zijn om zelfs maar een fractie van het huidige wagenpark in de wereld te vervangen door ‘elektrisch’.

De EU beseft daarom heel goed dat de ’transitie’ een definitief einde zal maken aan al het private auto bezit, en daarmee aan vrij vervoer. Autorijden mag straks dan helemaal elektrisch zijn, maar zal net als in de communistische paradijzen van de voormalige Sovjet Unie en het huidige Noord Korea zijn voorbehouden aan de ‘happy few’, de spreekwoordelijke 1%.

Green Deal veroorzaakt economische en maatschappelijke ondergang van Europa

Uitvoeren van zelfs maar een kwart van de ‘Groene Deal’ betekent de absolute economische en daardoor ook maatschappelijke ondergang van Europa, waarschijnlijk al ver vóór 2030. Zelfs de Deutsche Bank waarschuwde begin dit jaar voor een ‘mega crisis, een eco-dictatuur en een groot verlies van welvaart’ als Timmermans in ook maar iets zijn zin krijgt.

Als hun toekomst, en die van hun kinderen, hun ook maar enigszins lief is, dan komen Europeanen massaal in opstand hiertegen, en zien ze eindelijk onder ogen dat ‘Brussel’ een antidemocratische volksvijandige moloch is die ons hele continent naar de afgrond drijft, en daarom dringend totaal grondig of volledig ontmanteld moet worden.Xander


(1) Zero Hedge
(2) Mish Talk
(3) Zero Hedge
(4) Afbeelding: WikiMedia Commons, auteur Francis Flinch ,Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Zie ook o.a.:

10-07: Global Cooling: Grootste toename sneeuw en ijs op Groenland ooit; zeldzame zovervorst in delen VS
30-06: Dierenwereld raakt van slag door snel afnemende magnetische veld aarde
09-04: Deagel verandert in bijgestelde prognose niets aan instorting Westerse beschaving in 2025
12-01: Deutsche Bank: Green Deal EU betekent mega crisis, eco-dictatuur en groot verlies van welvaart
04-01: Global Cooling: Wereldwijde kou en sneeuw records, maar Bill Gates wil zonlicht dimmen

2020:

13-12: De echte reden van de spoedwet: Secretaris-generaal VN wil permanente klimaat noodtoestand tot 2050
08-12: Duizenden jaren oude klimaatcyclus en zonne activiteit markeert begin nieuwe IJstijd
18-10: Wetenschapsblad Energies: Duurzame energie heeft verwoestend effect op milieu en klimaat
31-08: Gobal Cooling bevestigd: Groot Zonne Minimum begon op 8 juni 2020 en duurt tot 2053
03-07: Energietransitie: ‘Nederland wordt één groot industriepark vol windmolens en zonnepanelen’
18-06: Huiseigenaren en iedereen met enige vorm van vermogen worden komende jaren zwaar beroofd’ (/ Sven Hulleman: ‘Alles wordt ons afgepakt, en daarna is het bittere armoede en de dood’)
16-06: Groene Nieuwe Deal’ EU veroorzaakt slechtere oogsten en hoge voedselprijzen’
01-06: De economische zelfmoord van Europa’: Grootste crisis ooit is nu echt begonnen
21-04: Sky News onthult VN doel lockdowns: Bestaande economie vernietigen en herstarten zonder CO2
13-02: (/ Brusselse ‘Green Deal’ verzekert de ‘economische zelfmoord’ van ons ooit vrije en welvarende werelddeel)
25-01: ‘Robuust wetenschappelijk bewijs’ dat klimaat niet door CO2, maar door wolken wordt bepaald
21-01: Klim(h)aatmeisje Greta eist in Davos volledige stop op brandstof terwijl het juist kouder wordt
21-01: (/ Topeconoom Armstrong: ‘De klimaatactivisten zullen de economie vernietigen’ – Donald Trump: ‘De alarmisten eisen altijd hetzelfde: absolute macht om ieder aspect van ons leven te domineren, veranderen en controleren’)
15-01: Val Romeinse Rijk op herhaling: ‘Green Deal zal Europese Unie doen instorten’

2019:

22-12: Steun ECB aan klimaatagenda EU is onwettig en zal leven burgers fors duurder maken
20-12: Urgenda bedrog: Staat moet op basis van fake science CO2 uitstoot sneller verminderen (/ IPCC erkent eigen foute voorspellingen: opwarming in 10 jaar niet 0,2 maar slechts 0,05 graden C.)
30-11: Oud-hoofdredacteur: Uitroepen klimaat noodtoestand door EU is vergelijkbaar met opkomst Nazi’s
15-11: Verongelukte e-auto’s te gevaarlijk en giftig voor milieu om te kunnen slopen (/ Bestuurder Tesla crash Oostenrijk; ‘Waag nooit meer mijn leven door in zo’n rijdende tijdbom te stappen’)
09-11: Zo wordt de komende systeemcrisis gebruikt voor een wereldwijde klimaat dictatuur
26-10: Regering voert agenda Klaus Schwab (WEF) uit: ‘Over 10 jaar bezit u niets meer’
21-10: Nog maar 5 jaar? Verval Westerse beschaving verloopt exact volgens ‘Het Vierde Keerpunt’ (1997)
12-10: CO2 vrije wereld onmogelijk: Iedere week 10 nieuwe kerncentrales of 10.500 windmolens nodig
24-09: Europese Klimaat Verklaring: 500 wetenschappers stellen dat er geen klimaatcrisis is
15-07: TU professor: Elektrische auto’s zijn grote zwendel en extreem belastend voor milieu (/ Aarde heeft veel te weinig zeldzame metalen voor massale omschakeling op e-auto’s)
22-04: Duitse universitaire studie: elektrische auto’s veel slechter voor klimaat dan diesels
09-03: Greenpeace oprichter: Opwarming door menselijke CO2 is totale hoax en bedrog (/ ‘In klimaatagenda is wetenschap vervangen door bijgeloof en een giftige combinatie van religie en politieke ideologie’)

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

50

 1. Wij doen het om de mensheid een kans op overleven te geven, zegt Timmermans, sinds wanneer kan hij over water lopen.
  EU is op zoek naar meer macht, om er een Nazi club van te maken.

 2. Het is maar de vraag of het privé-bezit van een auto straks voorbij is.
  Er zijn immers andere manieren dan rijden op electriciteit waarbij gewoon getankt wordt:
  https://www.change.inc/energie/frankrijk-krijgt-drijvende-waterstoffabriek-op-zee-36817
  https://www.change.inc/energie/zeewater-productie-waterstof-36131

  Die hele klimaatpolitiek is gewoon als een grote oorlog bij gebrek aan een hete oorlog. Na afloop kunnen anderen dan voorheen een groot deel van de economische koek inpikken.

 3. Laat u niet foppen m.b.t. het motief om kolen centrales te bouwen of juist windmolens. Uiteindelijk komt het neer op geld en niet op milieu. In china zijn kolencentrales het goedkoopste en in Nederland gaan de gascentrales en windmolens nek aan nek qua elektra prijs.

  De batterij technologie moet nog 1 of 2 generaties doorontwikkeld worden (batterijen zonder kobalt en neodynium met 5 keer zoveel opslag capaciteit)

  Uiteindelijk gaat elektrificatie het winnen van fossiele brandstoffen. De vraag is echter wanneer.

 4. Uitstekend plan van Hongarije. Moeten meer landen doen. Dat idiote plan van Timmermans moet van tafel.
  Zelden zo’n dom mannetje gezien. Tijd, dat hij verdwijnt.

 5. Had ik de middelen en was ik een x-aantal jaren jonger. Dan vertrok ik naar Hongarije !
  Zonder meer, zeker weten.
  Daar leven blijkens nog (redelijk) reëele mensen en is Orban een goede realistische leider.

 6. Ha Svalbard, Yaris eigenaar !
  Zeeuwse Babbelaar Anneke, hft dezelfde ervaring met de Yaris !
  Rij nu negen mndn door het hele land, met een inmens zuinige wagen !
  *Compacte snelwegbestendige stadsauto*.
  Hoe meer gereden kilometers, hoe zuiniger…
  Rij nu met een volgepompte tank, zo’n kleine 600 km. (Afgerond naar boven.) Dit waren eerst zo’n 400 kilomtrs.
  Over ruim twee mndn een jaar actief en dan ga ik de balans opstellen/- uitrekenen.
  Kan deze auto nu al als de meest zuinige auto ooit zien !!!
  De Hybride Toyota Yaris, fantastisch.

 7. @ Svalbard: 12:58 pm. Juist. En wat Timmerfrans betreft, die is politicus. En wanneer liegt een politicus? Zodra hij/zij zijn/haar lippen beweegt!

 8. Opvallend dat juist als Limburger Timmermans zijn krankzinnige plannen ontvouwt half Limburg wegspoelt door hoosbuien in Midden-Europa.
  Geo-Engineering?
  HAARP?

 9. Kompleet krankzinnig zijn die plannen van Timmerfrans.
  Elektrisch rijden betekent een accu met een zeer grote capaciteit. Als straks alles elektrisch moet, ben ik benieuwd hoe ze accu’s kunnen fabriceren voor al die miljoenen auto’s.
  Dan kan je beter een moderne hybride nemen. Daar zit natuurlijk wel een accu in, maar die is vele malen kleiner dan die doorgaans in een elektrische auto zit.
  Een zeer goede hybride is de nieuwste generatie van de Toyota Yaris, waar ik nu zelf al weer 8 maanden in rij.
  Laatst tankte ik weer eens, en omdat ik alles nauwkeurig registreer, deel ik de dagtellerstand door het aantal liters dat nodig is om weer helemaal vol te zitten.
  Mijn verbruik bleek 1:28,3 te zijn geweest.
  Een gewone auto in deze klasse haalt hooguit 1:19!
  Geen laadpaal nodig, geen rendementsverlies van de energiecentrale enz, enz,…….
  Ik ben niet tegen de vergroening van ons leven, mits dit economisch haalbaar en betaalbaar is.
  Windturbines vind ik nuttig, omdat wind gratis is, en olie en gas niet.
  Beter op daartoe geschikte locaties meer windturbines plaatsen en zo minder afhankelijk te zijn van import van olie of gas uit landen met een bedenkelijk regime.
  Op zee is nog veel ruimte beschikbaar, en daar heb je er ook geen last van. Verder zouden alle nieuw te bouwen huizen verplicht van zonnepanelen moeten worden voorzien. Met zo’n kunnen we nog zoveel doen. Maar alles op uitsluitend zo’n en wind laten draaien is een utopie, dat is in de praktijk niet te verwezenlijken.
  We moeten dat CO² fabeltje maar snel achter ons laten, want hoe kon het gedurende een deel van de Romeinse tijd dan warmer zijn geweest dan tegenwoordig?
  Of had men toen stiekem toch ook kolencentrales, auto’s en vliegtuigen. Toen enige jaren geleden vanonder een krimpende gletsjer in de Alpen de restanten van een Romeinse nederzetting tevoorschijn kwamen, moest er toch een lampje zijn gaan branden?

 10. Ik raad timmerfrans een lesje lagere school biologie aan en dan wel het onderwerp ‘fotosynthese’. Een mens is nooit te oud om nog iets bij te leren, niet waar?

 11. Via UKC https://www.ukcolumn.org/ukcolumn-news/uk-column-news-2nd-july-2021 1:14:02
  Het doel van The Global Warming Policy Foundation is dat in 2040 volledig “fossiele” auto’s zijn “vervangen” door elektrische auto’s. Dit betekent dat in 2040 volgens de planning in sovjet-style alleen een partij elite in auto’s kunnen rondrijden omdat maar een fractie van die “vervanging” kan worden gerealiseerd.

  “And the size of the battery means that they require huge quantities of materials in their manufacture. If we replace all of the UK vehicle fleet with EVs, and assuming they use the most resource-frugal next-generation batteries, we would need the following materials:
  -207,900 tonnes of cobalt – just under twice the annual global production;
  -264,600 tonnes of lithium carbonate – three quarters of the world’s production;
  -at least 7,200 tonnes of neodymium and dysprosium –nearly the entire world production of neodymium;
  -2,362,500 tonnes of copper – more than half the world’s production in 2018.
  And this is just for the UK. It is estimated that the manufacturing capacity for EV batteries would have to increase more than 500-fold if we want the whole world to be transported by electric vehicles. The vast increases in the supply of the materials described above would go far beyond known reserves.”

 12. Het huidige klimaatplan is tegen de gewone man. zo zouden we tegen 2030 allemaal lekker elektrisch moeten rijden en waar gaan ze dan die oplaadpalen zetten? Ik weet het naast windmolenparken zal m’n ook oplaadparken bouwen leuk toch. Wie het nog waagt om met een bak te rijden met olie in die zal zwaar worden gestraft, die moet dringend naar een heropvoedingskamp en zestigmaal op blad schrijven: het klimaat warmt op. Frans Timmermans is de Zorro van het klimaat, Frans gaat de aarde redden, hij verdiend te Nobelprijs, en we schieten hem zo vlug mogelijk naar de planeet Mars, zeker weten!!! Shalom

 13. Het is allemaal één groot complot: Klimaatverandering, elektrische auto’s, boeren dwarszitten en beperken enz. enz. Eén grote Bende met aan het hoofd een paar multi-miljardairs en in ons land/ onze “Overheid” hun slaafse dienaars.
  Gelukkig zijn er nog complotdenkers, complotgekkies genoemd, zodat we nog wat gezelschap hebben in de wereld van Nu.

 14. Ik heb nu kernenergie als stroom bij de atoom alliantie
  Geen vuile stroom meer van windmolens, zonnepanelen en biomassa centrales

 15. @ Boerkeuit Brabant: 10:35 pm, op 16/7. Dat heeft U goed gezien.

 16. Stuur dit naar de media en naar de politiek.
  Zij moeten dit ook weten.

 17. Als we alleen kijken van hoeveel het CO2 gehalte is gestegen in de afgelopen 100 jaar. Dan moeten we consenteren dat het minder is geworden en niet meer promiel/m3. Dus waar zijn al die tonnen uitstoot dan gebleven? Waar de groene deal over gaat, daar hoor ik niemand over. Laat de EU maar eerst met bewijzen komen, waar al die tonnen uitstoot zijn gebleven? Voordat ze met allerlei onzinnige plannen komen. Anders zijn ze gewoon weer aan het frauderen en dus niet rechtsgeldig.

 18. Decennia geleden was al berekend dat bij één vulkaanuitbarsting meer CO2 vrijkomt dan van 100 jaar autorijden .
  Het Europese volk is zo stom dat ze alles geloven , corona plandemie die een sterftecijfer heeft van 0,015 % en gaan dan hun prikje halen ( eerste stap naar het merkteken ) , ze geloven in een denkbeeldige stikstofcrisis ( 78 % van onze atmosfeer bestaat uit stikstof ) , ze geloven in een P-fas crisis en ze geloven in de opwarming al gaat het sneeuwen in September .
  Ze geloven de staatsmedia ook al krijgen alle t.v. zenders hun nieuws van het ANP ( een organisatie die eigendom is van één miljonair die op zijn website zegt het nieuws vanuit een bepaalde hoek te brengen ) Noord-Korea is er niets bij .
  Ze geloven ook nog in de multiculturele heilstaat , ook al was dat stap één in het wegvagen van de beschavingen .

  Ze geloven ook nog de papieren media die volledig eigendom is van twee onbekende in België woonachtige miljardairs .
  Gelukkig is Tesla bezig met het testen van vliegende auto’s ( kunnen we toch nog lachen )
  De wieken van de schone stroom-windmolens hebben een zeer beperkte levensduur en worden van ellende onder Poolse aardappelvelden begraven .
  Nu is er dan het Kafkaïaanse Europese plan tegen het broodnodige maar slinkende C02 .
  Zo stom is de elite niet dat ze hun eigen plan geloven maar met dit volk kun je alles doen ;

  Alle maatregelen hebben één doel , het tot stand brengen van de grootste dictatuur die de wereld ooit gekend heeft en in de Bijbel overduidelijk wordt voorzegd .
  Dit zal zeer binnenkort o.l.v. de antichrist ( die nu al achter de schermen mondiaal met honderden miljarden voor de armen goochelt ) , en die ik hier niet mag vermelden een feit zijn . De wereld wordt op dit moment voor hem klaargezet .
  Zoek uw heil bij een levende gemeente , ook al zijn die er bijna niet .

 19. Elektrisch koken verbruikt meer gas dan koken op gas. Elektrisch rijden verbruikt indirect meer fossiele energie en is vervuilender dan rijden in een moderne benzine/diesel auto. Tenminste, als je alles eerlijk meetelt. Zelfs de modellen met sjoemelsoftware, welke met tienduizenden tegelijk op fabrieksterreinen staan te verroesten, want onverkoopbaar vanwege een uitspraak van een groene rechter, behoren tot de schoonste brandstof auto’s ter wereld. En het bouwen, plaatsen en onderhouden van windmolens kost meer energie dan ze ooit zullen opleveren. En velen denken dat voor de productie van waterstof geen energie nodig is, vragen zich dat althans niet af.
  Het is voor machthebbers en hun handlangers nog nooit zo makkelijk geweest om het volk te belazeren en dat zegt ook iets over het niveau van algemene ontwikkeling en kwaliteit van het onderwijs.

 20. Om te zien dat de elites zichzelf van alle klimaatmaatregelen uit zullen zonderen hoeft men slechts naar de concept deal zelf te kijken. Zie het onderstaande artikel:

  https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-09/private-jets-amazon-orders-set-to-escape-higher-eu-energy-taxes

  De brutaliteit van de EU kent geen grenzen! De Europese gekke Henkie zal enorme bedragen mogen betalen voor zijn economy class stoel terwijl de elites vrijgesteld zullen blijven van alle belastingen en heffingen om de wereld over kunnen jetsetten in hun prive jet. Ook is het de bedoeling dat multinationals zoals Amazon hiervan vrijgesteld zullen worden.

  Je moet maar durven. 1 voordeel is er wel: toen ik dit verhaal tegen mijn collega’s vertelde kende hun woede ook geen grenzen. Vandaar dat ik denk dat dit plan ook meteen de val van de elites met hun extreem linkse kartelpartijen in kan luiden. Vooral als de bevolking de gevolgen van deze “deal” zal beginnen te voelen. Toch blijf ik het wel ongelofelijk vinden dat het Nederlandse stemvee bij de laatste Europarlement verkiezingen massaal op deze kabouter Plop heeft gestemd.

 21. Ah ja nog vergeten te melden de afgelopen dagen hadden we echt geluk? Je vraagt je af waarom? Kijk naar de zon! Een super flaire op de achterzijde van de zon en gelukkig niet aan de voorzijde onze richting dus. Iets waar de boskabouter in de EU en Cruella niet eens aan gedacht hebben. Het sprookje van alles elektrisch was dan al lang voorbij. Geen nood de cyclus is pas opgestart en voor ons om in de actualiteit te blijven it was just a lucky shot.

 22. Al eens uitgerekend hoeveel energie, verminking van de aarde, kinderarbeid een zo gezegd groene auto kost? Het is niet omdat dat zo gezegd koperen spul voor je deur staat dat je ecologisch bent. Integendeel. Hoeveel ton kopererts is er nodig voor 1kg koper? Hoeveel energie heb je nodig om het gesteente te smelten en het koper te winnen? En dan de ecologische verminking van de aarde? Opgepast we rijden nog niet. Koperdraad maken en dan nog de rare aardmetalen om de motor te laten draaien. Dan de energie voor een nieuw koetswerk en interieur. Als ik dus blijf rijden met mijn efficient gerecycleerde ijzeren karretje belast ik enkel het milieu met mijn efficiënte verbrandingsmotor. De Co2 is dan nog eens een pluspunt want bevorderd de plantengroei en daarmee de koeling van de aarde. Tevens is het op een bepaalde hoogte het tweede belangrijkste gas om de aarde koel te houden.

 23. Met de huidige waterrampen in Nederland, België en Duitsland blijft het klimaatchange denken er juist goed in bij de massa. Vraag is en blijft: is dit wel natuurlijk gegaan. Je kunt weer opschuiven, waardoor er juist wolkenbreuken/ophopingen enz van kunnen ontstaan. Mensen moeten weten dat klimaatveranderingen ook door natuurlijke cycli ’s van aarde, zon, maan en andere planeten
  kunnen ontstaan. Mensen moeten gewoon weten dat het grote geld/macht er alles aan doet om hun product te kunnen verkopen. De waarheid hangt altijd ergens in het midden. Er is nooit 1 oorzaak, maar altijd meerdere kanten. En alleen door openlijk erover te kunnen praten, dan kun je pas dingen gaan oplossen. Ik erger me groen en geel, hoe dingen zo makkelijk worden doorgevoerd en dat die dan later weer heel schadelijk zijn. En dan gewoon doorgaan, alsof er niks aan de hand is, want er is veel geld in geïnvesteerd. Ik begrijp dit gewoon niet! Hoe kun je de wereld nu verbeteren, als je zo door blijft gaan?

 24. Erger is het als onze landbouwproductie omlaag moet. Volgens Den Haag en Brussel zijn boeren namelijk mega-vervuilers! VVD en CDA voorzien dat in 2030 de helft van het al zo kleine aantal boeren dat we nu nog hebben, verdwenen zal zijn en van D66 moeten de boeren het al helemaal niet hebben. Destijds gaf D66 “minister” van Landbouw, Laurens Jan Brinkhorst, in 2001 al een voorzetje door zijn aanpak van de MKZ-crisis, toen meer dan 300.000 dieren ‘geruimd’ werden en talloze boerenbedrijven moesten sluiten. Als het aan D66 ligt, wordt tijdens de komende regeerperiode de helft van de huidige Nederlandse veestapel opgeruimd. Blijkbaar hebben we geen boeren en eigen voedselproductie meer nodig.
  Leuk, zo’n constructieve overheid.

 25. Waarom geen pakezels en boerepaarden opnieuw gebruiken ? Tenmiste verbruiken zij geen benzine/electriciteit.

  Wortels en gras volstaan ! 😉

 26. Véééél blabla van gekke leiders.

  Tijd om te verhuizen uit dit nieuwe “fantastische” Europa ? Er is nog genoeg plaats in Hongarije en Polen.

 27. Onze ‘kerncentrales’ moeten ze nu toch blijven draaien? 256 miljoen elektrische auto’s op stroom in Europa..
  15 Kwh/u per 100 km x 256.000.000 auto’s hoeveel kerncentrales zijn dat?
  Angela Merkel heeft toch miljarden in waterstof gepompt, of verkeerd overgemaakt naar Erdogan zijn bankrekening?

  In 2025 kunnen we in BE geen benzine of diesel kopen bij een garage.
  Moeten we dan nog 20 jaar met Afrikaanse nummerplaten rijden? Daar kan het blijkbaar wel met fossiele brandstoffen.
  Als we iets aan het milieu willen verbeteren, kunnen we starten met gratis ( zeer goedkoop) openbaar vervoer, en een belastingvoordeel voor mensen zonder auto.

 28. voor mij mogen ze alle luchtverkeer afschaffen het is niet levensnoodzakelijk , ik doe daar toch niet aan mee , maar verwarming op kolen of mazout of gas moet kunnen niemand kan zonder verwarming , iedereen kan die investering voor een warmtepomp niet aan , het is een belasting voor de gewone man in de straat , ben wel akkoort met werken van thuis uit en meer plaatselijk ontspanning ook voor de kinderen , waarom al die verplaatsingen voor naar plopsaland en dergelijke ook de voetbalsupporters die heel het land moeten doorkruisen als hun klup speeld
  de mensen kennen elkaar niet meer in de wijk , er zouden weer dorpsfeesten moeten komen
  Nu is een praatje slaan met de buren niet meer in , er is bij velen een strakke dagindeling ze hotsen van her naar der als een koe zonder kop

 29. dat crypto`communisme van de EU`dictatuur, dient ook slechts om de burgers compleet in opstand te brengen -( met als resultaat ? )- pas daarna kunnen de utopisten hun werkelijke plan uitvoeren ….

 30. Alle maatregelen hebben maar 1 doel , of het nou gaat om de pandemie , het klimaat, belastingverhogingen enz , enz , het inmens rijker maken van de elite .

 31. Hoeder
  Als je hout verbranden als groen kunt verkopen en mensen geloven het.
  Verwacht niet teveel van de massa.

 32. De voormalige oostbloklanden herkennen een sovjet-achtige dictatuur gemakkelijker dan de verwende westerlingen die in hun comfortabele posities een doel voor hun leven aan het zoeken zijn. Westerlingen die betoverd worden door dezelfde verhalen die al vele decennia geleden hebben geleid tot moord en onderdrukking, door en voor gewone mensen.
  Waar westerse socialistische dromers nog steeds denken dat het marxistisch-leninistisch model het paradijs gaat brengen, (terwijl ze intussen genieten van hun kapitalistische whiskey in hun peperdure villa).
  Deze oostbloklanden hebben die waanzin van deze dromen aan den lijve ondervonden en zien niet graag eenzelfde monster opdoemen bij de EUSSR. Ze hebben immuniteit opgebouwd tegen de loze kreten van de linkse dystopie. Deze déjà vu willen ze niet opnieuw beleven.
  We zouden moeten willen leren van die landen die hebben geleerd van hun communistische verleden.

 33. Zou Hongarije het enige land zijn waar de politici hun hersens gebruiken ?????

 34. Ik rij een inmiddels 9 jaar oude subaru Forster , 9 jaar geleden nieuw gekocht . Door de steeds hogere toevoeging van bio-ethanol , ging de motor steeds slechter lopen , en afgelopen December kreeg ik een flinke storing in de motor als gevolg van de bio-ethanol . Ik tank nu Super plus 98 . De motor is stiller , zuiniger en reageert beter op het gaspedaal . Dat is nog eens een Green Deal 👍👍👍😂😂😂

 35. Het westen moet kapot. Het kapitalisme mag geen succesverhalen kennen.
  Dat is de basis van deze klimaatnonsens.
  Er blijft dus een strijd om de waarheid.
  Want er zijn talloze gegevens die zeggen dat antropogeen CO2 nauwelijks bijdraagt aan de opwarming. CO2 vangt slecht een heel klein deel van het infrarode spectrum op (rond de 15 nanometer). Waterdamp vangt verreweg het breedste spectrum van het weerkaatste licht op en aldus draagt antropogeen CO2 nauwelijks bij aan een opwarming.

  Goede bronnen voor een onderbouwd tegengeluid door mensen met voldoende specialistische kennis:
  Tony Heller: https://realclimatescience.com/
  Anthony Watts: https://wattsupwiththat.com/
  Beiden géén amateurs op dit gebied.

 36. Dat gaat nog leuk worden, want Biden heeft al aangegeven dat de VOLLEDIGE vloot van auto’s voor de Amerikaanse federale overheid (dus leger, belastingdienst, immigratie, FBI, CIA, FDA, NSA en ga zo maar door, evenals de posterijen, veel ziekenhuizen en alle federale ambtenaren) electrisch moeten worden en er bij vervanging geen benzine-auto’s meer worden aangeschaft.
  Nog even daargelaten dat er absoluut geen netwerk is om die dingen op te laden dat zelfs maar enigszins vergelijkbaar is met Europa.
  Dit gaat een gigantische operatie worden die sowieso al gedoemd is te mislukken, maar wel weer enorme hoeveelheden tijd en geld gaat kosten, plus dat een dergelijk project directe invloed gaat hebben op de prijzen van de grondstoffen. De Amerikaanse federale overheid is gigantisch, dus de vraag die er door deze plannen gecreeerd wordt is navenant.

 37. Weer een prima verwoording xander van het kwaad wat op ons afkomt. Maar wie stopt deze ellende ? En wie neemt het voortouw? Maw de hele bevolking van europa moet nee zeggen

 38. Het is tijd.
  Het is tijd dat deze eurofiele klimaatgekken persoonlijk garant staan voor hun gekke plannen
  Het is tijd om van deze klimaatgekke eurofiele te verlangen/eisen dat ze hun eigen vermogen opofferen, beschikbaar stellen.
  NIET dat van ons gewone burgers.

 39. ” In realiteit wordt ons nooit iets gevraagd. We hebben geen enkele echte inspraak, en daarom zou er moeten staan: ‘Wij gaan heel veel van onze burgers eisen’. ”

  Hear, Hear. Exact, Xander.

  Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om u te complementeren voor uw noeste arbeid.
  En zelfs ’s avonds laat, bent u nog aan het werk, en worden er nog comments gepubliceerd.

  Mijn dank aan u is groot. Met een hartelijke groet, Michaël

 40. Met de marxisten der EUSSR, gaan we geheid de afgrond in. We hadden NOOIT aan dat gedrocht EU en de Euro moeten beginnen. Zo zie ik het tenminste.

 41. De oude Oostbloklanden wijzen ons inmiddels de weg. De rest van het zg vrije Westen wordt bestuurd door globalisten die uit zijn om een NWO te installeren, zoals die Klaus Schwab zo graag wil. Van meelopers als Rutte hoeven we niets te verwachten, die verkoopt zijn eigen moeder nog als hem dat gevraagd wordt. Toch denk ik dat steeds meer mensen het bedrog doorkrijgen. Iedereen kan toch zien dat de Green Deal van Timmerfrans economische zelfmoord is.

Comments are closed.