Internationale Science Direct studie: Kinderen lopen veel meer gevaar door vaccins dan door Covid

—————————————————————————————————————————————–

‘Best-case (zeer conservatief) scenario: Per gezette injectie VIJF keer meer doden onder 65-plussers dan door Covid-19’ – Tot 11 september bijna 25.000 officiële doden door Covid ‘vaccins’ in de EU – ‘CDC erkent 94% misdiagnoses; echte aantal doden door Covid-19 te vergelijken met (zeer) mild griepseizoen

—————————————————————————————————————————————–

Science Direct heeft een omvangrijke pre-proof studie van een team Amerikaanse, Roemeense, Italiaanse, Russische en Griekse wetenschappers gepubliceerd, die op basis van alle tot nu toe beschikbare gegevens en feiten constateren dat kinderen vele malen meer gevaar lopen door de Covid-19 ‘vaccins’ dan door het (veronderstelde) ‘nieuwe’ corona virus. De auteurs bevestigen dat het vrijwel uitsluitend ouderen met een groot aantal onderliggende aandoeningen zijn die aan Covid-19 sterven, het aantal slachtoffers onder kinderen ‘verwaarloosbaar’ is, en de gevolgen van deze injecties voor de langere termijn in het geheel niet zijn onderzocht. Ook wordt bevestigd dat de ‘vaccins’ een zeer hoog aantal slachtoffers maken, en ook een ‘niet verwaarloosbaar’ aantal kinderen het leven benemen. ALLES pleit er dus voor om onmiddellijk te stoppen met deze injecties.

‘Waarom vaccineren we kinderen tegen Covid-19?’ is de veelzeggende titel van de studie. De vraag blijkt tegelijkertijd het antwoord te zijn, want uit alle feiten en data komt naar voren dat het injecteren van kinderen niet alleen volkomen zinloos is, maar hun gezondheid en leven juist in vele malen groter gevaar brengt dan het zogenaamde corona virus, dat – op zeer zeldzame uitzonderingen na – voor hen juist onschadelijk is.

‘Voor iedere injectie minstens VIJF keer meer dode ouderen dan door Covid’

In het wetenschappelijke artikel wordt compleet de vloer aangeveegd met de wijze waarop deze injecties tot stand zijn gekomen en worden uitgevoerd. ‘Klinische testen voor deze inentingen waren zeer kort (een paar maanden), gebruikten samples die niet representatief waren voor de totale bevolking, en hadden vanwege hun geringe omvang voor adolescenten/kinderen een povere voorspellende waarde. Verder behandelden de klinische testen niet de veranderingen in biomarkers die vroegtijdige waarschuwende indicatoren konden zijn van een verhoogde aanleg voor ernstige ziekten.’

‘Uiterst belangrijk: de klinische testen keken niet naar de lange termijn effecten die, indien ernstig, mogelijk nog decennia door kinderen/adolescenten zullen moeten worden gedragen.’

‘Een nieuw best-case scenario kosten/baten analyse heeft aangetoond dat er – zeer conservatief – voor iedere inenting vijf keer meer doden onder de meest kwetsbare 65-plussers zijn dan door Covid-19. Het risico op sterfte door Covid-19 neemt met dalende leeftijd drastisch af. De lange termijn gevolgen van de inentingen voor jongere bevolkingsgroepen zullen hun risico/baten ratio mogelijk substantieel doen toenemen.’

‘Geen vaccin, maar ‘behandeling” met hoog aantal ernstige bijwerkingen

Tot 2020-2021 was het wettelijk vastgelegd dat een middel alleen in aanmerking komt een ‘vaccin’ te worden genoemd als het mensen aantoonbaar beschermt tegen één of meer ziekten en infectie. Deze vereisten zijn voor de Covid injecties compleet losgelaten. ‘In het vervolg van dit artikel gebruiken we de term ‘ingeënt’ in plaats van ‘gevaccineerd’, omdat het geïnjecteerde materiaal in de huidige Covid-19 injecties noch een virale infectie, noch besmetting voorkomen,’ schrijven de wetenschappers dan ook. ‘Aangezien de belangrijkste functie in de praktijk symptoomonderdrukking lijkt te zijn, is het operationeel een ‘behandeling’.’

‘De klinische testen hebben de ernst van de bijwerkingen die tot nu toe zijn opgetreden (zoals gerapporteerd in VAERS) (en in Europa door Eudravigilance (inmiddels bijna 25.000 doden in de EU en 2,3 miljoen met gezondheidsschade – X.) niet voorspeld, noch de potentiële omvang van de onderliggende presymptomatische schade die is opgetreden en die het gevolg is van de inentingen.’

‘Wij vatten de bijwerkingen die reeds zijn opgetreden door deze massa inentingen hier samen, en presenteren biologisch bewijs van het potentieel optreden van nog veel meer bijwerkingen op de middellange en lange termijn.’ (onderstreept toegevoegd) ‘Appendix A geeft een idee van de omvang van het onderrapporteren bij het VAERS van bijwerkingen na inentingen, en presenteert schattingen van het werkelijke aantal post-inenting doden, gebaseerd op het extrapoleren van de VAERS resultaten uit de ervaringen in de echte wereld.’

Echte aantal Covid doden ’te vergelijken met mild griepseizoen’

De wetenschappers onderstrepen vervolgens met harde feiten dat het aantal in de media gemelde Covid doden extreem overdreven is. ‘Het CDC heeft recentelijk toegegeven dat 94% van het aantal aan Covid-19 toegeschreven doden net zo goed op het conto van één van de comorbiditeiten kan worden gezet. Het feitelijk aantal op Covid gebaseerde doden in de VS lijkt daarom iets van 35.000 of nog minder te zijn, wat karakteristiek is voor een mild griepseizoen.’ (vet toegevoegd)

‘En zelfs die 35.000 kan een overschatting zijn.’ Veel overleden mensen hadden namelijk preklinische condities (reeds bestaande onderliggende aandoeningen). ‘Als rekening was gehouden met deze preklinische condities en deze tevens worden gekoppeld met het aantal valse positieven, dan zou de CDC schatting van 94% misdiagnoses substantieel hoger zijn.’

Met andere woorden: dan zou het toch al ‘milde griepseizoen’ nog veel milder zijn, en zou het door de politiek en media gepresenteerde corona A-status ‘killer’ virus in werkelijkheid niet gevaarlijker zijn dan een simpele verkoudheid, waar – zoals met bijna alle luchtwegvirussen – enkel een gering percentage zwakkeren gevaar door lopen.

Opzichtig bedrog met klinische testfasen

Het team heeft ook zware kritiek op de klinische testfasen. Omdat Covid van meet af aan bijna uitsluitend ouderen met een zwakkere gezondheid trof en niet of nauwelijks een gevaar vormde voor de jongere generaties, hadden de testen gericht moeten zijn op mensen van minimaal 45 jaar oud. Pfizer deed echter ‘bijna exact het omgekeerde’. Ongeveer 58% van het aantal aan Covid toegeschreven doden was 75 jaar of ouder, maar in de testfase behoorde slechts 4,4% van het aantal proefpersonen tot deze leeftijdscategorie.

‘De leeftijd die de meeste impact had van Covid-19 doden was dus minimaal vertegenwoordigd in de Pfizer klinische testfasen, en de leeftijden die het minste waren getroffen door Covid-19 waren juist maximaal vertegenwoordigd. Dit scheve beeld (laten we het maar gewoon noemen wat dit is: regelrecht bedrog en schaamteloze fraude, zoals op basis van de ervaringen in het verleden van Pfizer verwacht had kunnen worden – X.) heeft grote gevolgen voor het voorspellen van het aantal verwachte doden…’

Bovendien blijkt uit de testfase statistieken dat een groot aantal medische condities waren uitgesloten. Pfizer testte het ‘vaccin’ dus vooral op jongere gezonde mensen, die aangetoond amper gevaar lopen überhaupt ziek te worden door Covid-19.

‘Ernstige gevolgen van Spike eiwit, met name voor kinderen, niet onderzocht’

Pfizer en Moderna blijken daarnaast nauwelijks te hebben gekeken naar de indicaties van het optreden van bijwerkingen op de middellange en lange termijn van het injecteren van genetische mRNA instructies die het lichaam aanzetten tot het aanmaken van het pathogene spike eiwit van het SARS-CoV-2 virus. (Het Janssen ‘vaccin’ werkt iets anders, en gebruikt een adenovirus om een gen van het coronavirus in de menselijke cellen te brengen, wat vervolgens eveneens het spike proteïne produceert.).

‘Als geloofwaardige wetenschap over de veiligheid was toegepast, dan zou er een veel bredere benadering zijn vereist’ dan de zeer summiere onderzoeken die de fabrikanten hebben verricht naar de mogelijke gevolgen van het opwekken van spike proteïnen in het menselijke lichaam. ‘Wij beschouwen dit niveau als povere veiligheidswetenschap… Alles wat kon worden vastgesteld waren korte-termijn bijwerkingen en sterfte. Deze focus op symptomen maskeerde de werkelijke schade van de mRNA interventies,’ die in ieder geval lijken te bestaan uit het ontstaan van bloedpropjes / trombose in de (nabije) toekomst. (Zie ook onze vele eerdere artikelen hierover)

‘Dit is vooral relevant voor kinderen, die een lange toekomst hebben die ernstig kan worden aangetast door een grotere aanleg voor meerdere, op bloedpropjes gebaseerde (en andere) ernstige ziekten die het gevolg zijn van deze inentingen…. Kinderen lopen een verwaarloosbaar risico op ernstige gevolgen van de ziekte (Covid-19) (fig.1). Aangezien Covid-19 geïnjecteerden slechts een paar maanden zijn getest, zijn de middellange en langetermijn bijwerkingen (van de inentingen) onbekend. Deze bijwerkingen kunnen decennia een negatieve impact op kinderen hebben.’

Het artikel somt vervolgens een lange lijst van aangetoonde ernstige gevolgen van het ’toxisch’ en ‘pathogeen’ (ziekteverwekkend) genoemde spike eiwit op. Enkele hiervan samengevat:

* schade aan bloedvatcellen en mitochondrische functies;

* vergroten van longschade door ACE2-receptor reductie;

* veranderingen en schade aan hartcellen; (myocarditis, pericarditis)

* produceren van inflammatoire moleculen die een cytokine storm kunnen veroorzaken;

* prolongeren en vergroten van schade opgelopen door het coronavirus;

* produceren van factoren die verantwoordelijk zijn voor hartaanvallen;

* de LNP laag en het PEG waarin het mRNA is verpakt blijkt zeer ontstekingsverhogend;

* het PEG in het Pfizer vaccin is de oorzaak van anafylactische schok (levensbedreigende allergische reacties)
* de LNP laag lijkt het ASIA syndroom op te wekken (auto-immuun ziekte en ontstekingen door adjuvanten);

* het spike proteïne kan zich naar ieder lichaamsdeel en orgaan verspreiden;

* het spike proteïne dringt door de bloed/brein barrière heen en richt hersenschade aan;

* het spike proteïne verergert bestaande auto-immuunziekten;

* AstraZeneca’s adeno ‘chimpansee’ virus dringt eveneens de hersenen binnen, doet de cellen daar het Covid spike proteïne produceren, en zorgt ervoor dat het immuunsysteem de eigen hersencellen aanvalt; (de cynische term ‘vaxzombies’ zou daarom wel eens heel letterlijk kunnen worden)

* het mRNA van het Pfizer vaccin dringt (volgens een studie van de fabrikant zelf) alle essentiële organen binnen. ‘Schade aan deze organen kan ernstig zijn, maar de gevolgen voor de eierstokken kan potentieel catastrofaal zijn voor vrouwen (/ meisjes) die kinderen kunnen krijgen of nog kunnen gaan krijgen.’

Het wetenschappelijke team concludeert: ‘Deze toxische combinatie zal veel beschermende afweer (die kenmerkend is voor het natuurlijke immuunsysteem) door directe injectie hebben omzeild. We hebben laten zien dat een van de vele redenen waarom het spike proteïne schadelijk voor kinderen kan zijn – terwijl die niet ziek lijken te worden door SARS-CoV-2 – is dat 1) het natuurlijke immuunsysteem door de inenting wordt omzeild, en 2) het grotere volume aan spike proteïne dat in de bloedbaan terecht komt, en 3) de aanvullende toxische gevolgen van het LNP omhulsel.’

(Opinie:) Aan genocide grenzende massamoord waarin kinderen worden geofferd aan Baäl / Moloch

Zo langzamerhand beginnen dus ook vanuit de gevestigde systeemwetenschap steeds meer met harde bewijzen onderbouwde geluiden te komen die erop wijzen dat zogenaamde ‘complotdenkers’ die deze wereldwijde injectiecampagne gelijkstellen met het doelbewust plegen van aan genocide grenzende massamoord, vermoedelijk niet overdrijven.

Mijn persoonlijke mening? Ouders die hun eigen lichaam en gezondheid in de waagschaal stellen, moeten dat helemaal zelf weten. Het is immers hun eigen lichaam. Maar ouders die hun eigen kinderen laten injecteren met deze experimentele, nauwelijks geteste en hoogst omstreden stoffen, offeren hen daarmee op het altaar van de 21e eeuwse Baäl / Moloch, de god van de globalistische eugenetische klimaat-vaccinatie sekte die bijna de voltallige wereldpolitiek volledig in zijn greep heeft gekregen, en die bezig lijkt met wat wel eens de allerergste misdaad tegen de menselijkheid ooit gepleegd zou kunnen worden.


Xander

(1) Science Direct

Zie ook o.a.:

15-09: Amerikaans lab constateert 20-voudige toename baarmoederkanker na start Covid injecties (/ Lab eigenaar patholoog dr. Cole: ‘Chronische ziekten bij vaxxers met 2000% gestegen’ – Enorme afname ‘helper’ T-cellen maakt vaxxers kwetsbaarder voor virussen, kanker en andere ziekten)
08-09: Britse universiteit bevestigt dat spike proteïnen Covid vaccins hartaanvallen veroorzaken
04-09: Update EU statistieken: 23.252 doden en ruim 1 miljoen met ernstige gevolgen door Covid injecties
01-09: Anthony Fauci (‘Dr. Death’) wil verplichte Covid injecties voor alle kinderen van alle leeftijden
06-08: Pfizer document waarschuwt dat vaxxers gevaar kunnen vormen voor ongevaccineerde zwangeren en moeders ( / Pfizer erkent ‘shedden’ potentieel gevaarlijke ingeënte vaccinstoffen van persoon op persoon via adem en huidcontact)
01-08: ( / Waarom wil de politiek 100% vaccinaties? Omdat er dan geen controlegroep over is die kan aantonen dat de aanstormende golf ADE’s, bloedpropjes / immuunziekten, onvruchtbaarheid en sterfgevallen door deze injecties wordt veroorzaakt? )
27-07: Deze tekenfilm uit jaren ’30 waarschuwde al voor Nieuwe Wereld Orde via geplande pandemie en verplichte vaccinaties
17-07: Ex-Pfizer VP: Fact checkers mainstream media vertellen ‘louter leugens’ over vaccinaties
14-07: Canadese arts test zijn gevaccineerde patiënten: 62% heeft nu al bloedpropjes
09-07: Meer dan 60% van artsen VS weigert Covid vaccin; ‘Sterfte nu hoger dan 70 vaccins in 30 jaar bij elkaar opgeteld’
27-06: ‘Joods-Amerikaanse auteur maakt de verboden vergelijking tussen vaccins en de gaskamers’
21-06: Utopia: Film uit 2019 voorspelde pandemie en vaccins waarmee wereldbevolking heimelijk wordt gesteriliseerd (/ Schokkende resultaten van wetenschappelijke studie naar honderden zwangere vrouwen: Na Covid vaccinatie 82% spontane abortussen in de eerste 20 weken zwangerschap)
13-06: Nu ook in VS en Groot Brittannië explosie sterfgevallen, zieken en gehandicapten na vaccinaties
13-06: ‘Autopsie op gevaccineerde bewijst dat mRNA en spike proteïnen zich naar alle organen verspreiden (/ Infectieziekten specialist: ‘Dit is een wereldwijde tijdbom, uiteindelijk zal IEDERE gevaccineerde last krijgen van schadelijke gevolgen‘)
08-06: Duitsland beperkt grondrecht lichamelijke integriteit en keurt uitademen spike proteïnen door gevaccineerden goed ( / ‘Shedden’ spike-proteïnen door gevaccineerden was vorig jaar al bekend bij Duitse overheid, maar werd voor het publiek verborgen gehouden)
27-05: Prominente Covid-19 professor beschuldigt VS van toedekken ‘onvoorstelbare aantallen’ vaccinslachtoffers
05-05: Ook gevestigde wetenschappers waarschuwen nu dat spike eiwit aangemaakt door Covid vaccins zeer schadelijk is en dodelijk kan zijn
29-04: Steeds meer berichten van ongevaccineerden die ziek worden na contact met gevaccineerden(/ ‘Veel vrouwen met menstruatieklachten‘ / Voortplantingsproblemen bij mensen / Antistoffen door vaccins vallen essentieel zwangerschapsproteïne aan)
17-04: Bekroonde wetenschapper geeft rechtbank bewijs tegen Pfizer dat Covid vaccins met hulp van Pentagon zijn ontworpen als transhumaan gentherapie wapen 
09-04: Human Microbiology Institute: Covid vaccins kunnen ALS, Creutzfeld-Jakob en Alzheimer (/ Vaccinzombies’: Wordt de succesvolle serie ‘The Walking Dead’ de komende jaren op iets andere wijze realiteit?)
03-04: Oud-vicepresident Pfizer bevestigt dat coronavirus massale depopulatie kunnen veroorzaken
07-03: Zij die sterven groeten u’; Hoogleraar Capel vergelijkt werking Covid vaccins met een plofkraak
03-03: Artsen VS constateren dat vrouwen borstkanker symptomen ontwikkelen na vaccinaties
02-03: Frans universitair onderzoek constateert ‘tientallen tot honderden keren hogere sterfte door Pifzer vaccin’
24-02: Peer reviewed studie in Nature: Nano deeltjes vaccins kunnen hersenschade veroorzaken
16-02: Professor Pierre Capel: ‘Kinderoffers waren toch verleden tijd?’ (‘Maatschappij verschuilt zich achter een stel dwazen’)
13-02: Oud-directeur spoedhulp afdeling VS verwacht over 4 tot 14 maanden ernstige gevolgen vaccinaties
03-02: Professor Pierre Capel: ‘Vaccinatie 3.0 is Vaccinatie 3 keer NIKS’
31-01: Gelauwerde Amerikaanse toparts riskeert reputatie door coronavirus en vaccin biowapen te noemen
22-01: Staat de V van Vaccin voor Victorie of Verdoemenis?’ (Pierre Capel)
11-01: mRNA vaccins: genetische manipulatie is gevaarlijk omdat het onvruchtbaarheid kan veroorzaken
09-01: Professor Schetters noemt Nederlandse vaccinatiebeleid ‘hoogst onverantwoordelijk’

2020:

04-12: Bijsluiter Pfizer vaccin waarschuwt expliciet dat ‘onbekend is of het Covid vaccin van invloed is op de vruchtbaarheid’
02-12: Universitair team VS waarschuwt dat veranderen DNA grote gevolgen kan hebben, maar vaccins komen er toch aan
08-12: FDA vermeldt in document mogelijke sterfte en deze 22 ernstige ziekten en tegenreacties door Covid-19 vaccins
21-11: Nano deeltjes in Pfizer vaccin volgens minister De Jonge ‘risico’, maar vaccin komt er toch (/ (/ Synthetische stof PEG in vaccins steeds controversiëler vanwege heftige tegenreacties immuunsysteem)
17-11: International Journal Clinical Practice waarschuwt voor beschadigd immuunsysteem door Covid vaccins, en extra vatbaarheid voor de ziekte zelf
19-10: Hoogleraar Capel: ‘Vaccin is genetische modificatie en brengt SARS-CoV-2 eiwit permanent in uw lichaam.*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

40

 1. Het is de jaarlijkse griep die meermaals in het jaar kan voorkomen mensen. Snap dat nu eens. men heeft het tot een globale pandemische bedreiging gemaakt. Echter het gaat om wat ze ermee wilden, de totale controle over menasen, en het decimeren van wereld bevolking. De prik op termijn werkzaam. Covid oftewel Corona is de voorzet geweest voor wat eigenlijk de bedoeling is. De duivelse prik en een kompleet verandert globaal systeem. Dat is het nieuwe normaal. dat besef je toch wel hoop ik.

 2. @Xander, zegt:

  ” Mijn persoonlijke mening? Ouders die hun eigen lichaam en gezondheid in de waagschaal stellen, moeten dat helemaal zelf weten. Het is immers hun eigen lichaam. Maar ouders die hun eigen kinderen laten injecteren met deze experimentele, nauwelijks geteste en hoogst omstreden stoffen, offeren hen daarmee op het altaar van de 21e eeuwse Baäl / Moloch, de god van de globalistische eugenetische klimaat-vaccinatie sekte die bijna de voltallige wereldpolitiek volledig in zijn greep heeft gekregen, en die bezig lijkt met wat wel eens de allerergste misdaad tegen de menselijkheid ooit gepleegd zou kunnen worden. ”

  Helemaal met je eens Xander als nu de haren niet overeind gaan staan en je je kinderen aan experimentele “vaccins” laat blootstellen ben je het ouderschap niet waard !

  Ik raadt een ieder aan om één van de laatste uploads van David Icke te gaan zien, het begin van de video weten we waarschijnlijk al maar halverwege wordt het pas echt interessant, must see (ook voor Wim)

  https://davidicke.com/2021/09/17/come-on-people-its-time-the-david-icke-dot-connector-videocast/

 3. @ burger van de tomatenrepubliek, inderdaad, de Orwelliaanse dystopia ”NSB” overal, behalve Zweden & weet ik veel welk land nog ergens of staat, waar we toch niet heen kunnen, want Zweden is sowieso veel te duur voor ons! Het is als dat Nederlandse liedje België, welke groep was dat nu weer? Groetjes,

 4. @ wachter, inderdaad & veel sterkte ook nog in ”deze grote verdrukking”, van deze tijd! Groetjes,

 5. @ xb,
  Natuurlijk schrijven, ze specifieke uitvoeringen van het hoofdscript.
  In ons land was er een geval: Een positief voor kovid gediagnosticeerd persoon is vervolgens betrokken bij een schietpartij en is ernstig gewond. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, waar hij stierf. Een vraag met verhoogde complexiteit: Wat is de doodsoorzaak, en wat is een bijkomende ziekte, volgens de arts die de dood bepaald?
  En dit is geen grap. Ik zal op zoek zijn naar een verwijzing naar een zaak van de eerste of tweede golf van vorig jaar (in dit tempo, het is moeilijk voor mij om bij te houden welke golf we al hebben), maar met deze Orwelliaanse wissen van de geschiedenis, Ik weet niet of Ik zal vinden.

  Hier zijn nog meer echte dode mensen over het nieuws: twitter.com/denisdriver3/status/1376901500828549123?s=20
  Beschrijving van de clip: “Ze bereiden dode Rona-lichamen voor op het nieuws. Men rookt nog steeds een sigaret.”:)

  @ Spyfromthesky,
  Goed gezegd: “Beste mensen, beste gevaccineerden. Het gaat om meer digitalisering en een abonnement van prikken om het in stand te houden.”

  Ondertekend en gedigitaliseerd zal gelukkig zijn, degenen die overleven.
  “- Hi 1D:EC:A8:28:A3:34, hoe gaat het?
  – Uitstekend, 7D:CD:A5:90:04:20! Mijn vrouw C0:28:8D:48:9A:58 krijg een promotie in de food program service – hij zit al op de productieafdeling voor insectenbestrijding.
  – Geweldig nieuws!.. Weet je het al van 27:AE:0A:A6:A7:6B? Hij hoorde een ironische grap over Macht van zijn buurman 4A:F0:AF:76:47:46, Ik verwittigde Central en er is al 0.02 govcoins. Hij spaarde bijna geld op de fiets!”

  Moppen opzij, maar een dergelijke grap kan binnenkort worden beschouwd als een “export van persoonlijke gegevens”. De bovenstaande zijn eigenlijk opgenomen via bluetooth scannen. Interessant is dat steeds meer mensen met technologische specialiteiten, die meestal sceptisch zijn over “samenzweringstheorieën”, dergelijke gegevens exporteren, zich afvragend wat ze nog meer kunnen zijn, naast het persoonlijke identificatienummer van het. En nog interessanter, een van hen zegt dat na een voorlopige scan van zijn behuizing op de apparaten, hij gescand zijn gevaccineerde vrouw nadat ze terug van het werk, en ik vond het nummer. Maar de volgende dag had ze een ander nummer. ?! Zijn al deze tonen screenshots liggen met de nummers gedetecteerd na het scannen? Nadat ik het mijn zus vertelde, scande ze gevaccineerde collega ‘ s in de fabriek waar ze werkte en kreeg veel nummers op haar telefoonscherm. En er zijn daar veel mensen. Mijn vrienden lieten me screenshots zien met dezelfde inhoud.
  Persoonlijk heb ik niet vrijwillig eigenaar van een smartphone of oude mobiele modellen met knoppen voor meerdere jaren.

 6. @ HE, ik wilde uw video link gebruiken voor mijn blog info video’s playlist, weet je wat ik daar te lezen kreeg voor dat stukje film over de Nazi’s? Wegens kinderen niet toegestaan op het blog! Pfff, censuur ja, monddood maken van de slachtoffers van deze genocide gijzelingen! Het enige wat ik ermee nog kan doen is bij mijn gelikete video’s linken & YT playlists over deze coronadictatuur! Maar zulke lijsten steunen ze ook niet! Groetjes,

 7. Los van het feit dat vaccins Trojaanse paarden zijn om eindeloos zorg nodig te hebben en de verzekeringspremie daardoor nooit zal dalen, gaat het nu meer om de wereldwijde registratie van gevaccineerden (en orgaandonor en).
  Die registratie is nu nog per land verschillend, maar gaat straks rechtstreeks over in dat ID2020 van Microsoft (Bill Gates).
  Zodra je je ID2020 hebt en na de komende systeem crash je geen cent te makken hebt, zal de Centrale (Rothchild) Bank je middels hun CBDC munt controleren. Je mag dan maar beperkt van alles doen, eten en drinken en vrij bewegen kun je wel vergeten. Koppel er eventueel nog credits aan (ook al is je beperkte crypto munt dat al) en men heeft het Social Credit Systeem, na China, ook in de rest van de wereld uitgerold.
  Vervolgens kunnen wereldwijd de Smart Cities gebouwd worden waar alleen de meest gehoorzame digitale slaven mogen wonen. De rest mag wegrotten in de achtergebleven krottenwijken.

  Dit is mijn visie voor de toekomst..

 8. Aldus Claus Swaab zult U niets bezitten en gelukkig zijn, zou hij bedoelen dat de gevaccineerden naar het hiernamaals gestuurd worden door het vaccin?

 9. Ik kan het zo gauw niet meer terugvinden, maar ik las dat er een enorme toename is aan gevallen van acute leukemie. Mensen die hier binnen een paar weken aan sterven, verschrikkelijk!

 10. @ XB: 8:27 pm, op 16/9. Dank U beste XB. Ik waardeer uw bijdragen zeer. En we kunnen ons vinden, in ons “tegengas”, tegen de smerige plannen van de NWO en het WEF.

 11. Mijn moeders familienaam was/is de Jonge.

  Ik durf nu hard op te beweren dat er altijd een clown in de ‘familie’ zit:

  Hugo – jij bent een schande voor onze familienaam, een schande voor alle Nederlanders en een schande voor dit land.
  Nu snap ik ook hoe Rutte zijn toekomstige politieke cultuur eruit ziet; zelf immuniteit creëren (politiek wel te verstaan) en bij heel veel Nederlanders die ontnemen.

  En voor al die Nederlanders die nog steeds dezelfde bril op hebben: zet ‘m is af?

 12. Net binnengekomen als email
  een FANTASTISCH bericht van Stopworldcontrol.com

  Waarschijnlijk ook te vinden op hun site.

 13. @piep schreef: 16/09/2021 om 9:48 pm

  ” God, wanneer gaat U al die criminelen tegenhouden ???? ”

  Beste Piep,

  Onze Heer Jezus zei dat het Koningkrijk Gods NIET van deze wereld is….
  Hij zei; “Wie van de wereld houdt en alles wat daarbinnen is, is het Koningkrijk Gods niet waardig ”

  Ik denk al werkelijk jaren over deze woorden (steeds weer overdenken) voordat ik ze begreep.
  Zelfs nu is het moeilijk want wij zijn mensen en gehecht aan de wereldse materie, niet gehecht aan de ziel, wie we werkelijk zijn en ons ware thuis.

  Piep, twijfel aan alles in deze wereld ! Doe ik ook !

 14. Weet je wat ?

  Ik heb géén studies nodig…
  Ook géén zelf benoemde specialisten . . .
  Ik heb haren op mijn lijf, die gaan soms overeind staan
  Dat doen ze als ze indringers waarnemen, soort immuunsysteem !
  Juist dat is me gegeven door mijn schepper en geloof me ik twijfel ook soms…

  Maar alles wat z.g.n. specialisten zeggen weet ik dat ze jaren later blijkt ernaast te zitten.
  Wiskunde blijkt niet kloppend te zijn, de oerknal theorie blijkt niet kloppend te zijn, tomaten in de jaren 80 waren z.g.n. kankerverwekkend maar in de jaren 20 juist antistoffen te bevatten. Iran kon dertig jaar geleden al een atoombom maken om de wereld te vernietigen morgen maar die dag is er na dertig jaar nog steeds niet. Sierie, Libanon, Irak en Afghanistan zijn kapot gebombardeerd en leeg geplunderd voor grondstoffen net als Venezuela en vele andere landen over Afrika maar niet gesproken, er zijn nog nooit zoveel brandhaarden geweest als vandaag de dag en nog zijn er mensen die denken dat als ze de propaganda geloven er een mooie toekomst hen te wachten staat….

  Aiaiaiai aya mama,…… Wat zal het wakker worden moeilijk zijn !

 15. @ Wow 7:20 pm. U heeft het door. Dat is de bedoeling, ontmenselijking.

 16. @ Team Zout, ik bedoel, Covid-19 het verzinsel van Tedros, zijn dodelijke virus pandemie, de zoveelste van de WHO, dat bestaat toch niet, of wel dan? Corona bestaat, maar niemand wordt er dodelijk ziek van, behalve mensen die door onderliggende ziekten te weinig weerstand hebben, dat was altijd al zo. Natuurlijk heb je ook nog de afkorting Covid, ”certificate of vaccination ID”, dat is geen virus, dat is een agenda. Men spreekt altijd over Covid als een dodelijk virus, die bestaat niet. Groetjes,

 17. @ wachter, ik weet wel dat christenen er een voorspelling van Openbaring in zien, allemaal daarom nog niet, maar ja dat is persoonlijk, ik was katholiek opgevoed, als kind had ik toch al problemen met dat geloof, ik heb dan mijn eigen zoektocht gehad, alle soorten van geloof onderzocht, ben zelfs een tijdje studie gaan volgen bij ”De Gemeente Van Christus”, heel spirituele mensen, die geloven dat ze Jezus na de dood in een andere wereld zullen zien, dus niet wachten op een wederkomst ofzo, hun spirit gaat naar die wereld. Er is niet bij alle christenen dezelfde interpretatie over ook. Bon, dat wilde ik je toch ook nog delen. Maar natuurlijk ben ik het met U & vele anderen eens, dat wat ze nu met de mensen doen, niet mag goedgekeurd worden, of dat nu voorspeld was of niet, ons ware tehuis is ergens anders, niet van deze wereld! Dank voor je reactie! Groetjes,

 18. Wordt er straks in de Horeca, in de bioscoop, theater, bij (sport)evenementen, op straat, (op het bankje) in het park, in het openbaar vervoer, op Urk en uiteindelijk ook bij de
  bakker om de hoek naar je gebruld met: “Schnell schnell schnell! Deine Coronapaspoort Wappie!!!!?” En het volgende videofragment zou dan illustreren hoe dat dan ongeveer zou kunnen gaan…
  https://www.youtube.com/watch?v=VLlQ0rJEGEo

 19. de kinderen die uiteindelijk vanaf de geboorte geprikt gaan worden (als wij het blijven toelaten) is nodig om ze te ontkoppelen van de natuurlijke intelligentie, van het almachtige Bestaan, van Liefde en mededogen om ze vervolgens te koppelen aan A.I het duivelse plan van e elitaire pedofielen. Bescherm uw kinderen door ze uit het onderwijssysteem te halen anders zullen ze, buiten u om geprikt worden dor de duivel onder druk van de groep. De onderwijzers zijn bijna allen handlangers. U bent gewaarschuwd!!!

 20. Advies OMT en gezondheidsraad staat eventueel dus toe van drang.

  Maar wat zijn de linken, de puppets van de machthebbers achter die gezondheidsraad.
  Dat betekent in feite dat ze meer macht hebben door de structuren dan een regering.

  En hoe kan een regering zich alleen achter dit clubje meer dan 1½ jaar dan laten leiden. Ze zijn gegijzeld. Hoe kan de mainstream media dan niet andere onafhankelijke deskundige geheel anders dan het OMT, de gezondheidsraad of andere Europese of andere Wereld organisatie die waarvan het OMT en de gezondheidsraad ook weer afhankelijk zijn.

  Ondertussen is Kaag gesneuveld in het Afghanistan en afgetreden. Maar staat zij straks weer op in een nieuw kabinet.

  Momenteel gaat het debat of het wel of niet vertellen en vooral in de gezondheid sector.
  Daar zal ook als eerste de laatste rechten van de mens ondermijnd worden.

  Veiligheid = ARBO en dan zal niet gevaccineerden in de gezondheid dan een grotere gevaar in de veiligheid zijn. Ze gaan sneaky linksom en / of rechtsom.

  Geen registratie van vaccinatie in de zorg en overal. De Jong, rot op met je verkenningen.

  De Jong is de grootste doordrammer van dit zgn. niet gedwongen gebeuren. De Jong is de grootste versneller en uitvoerder en dus de opdracht om de digitalisering en meer controle in te voeren.

  Want dit is de hoofddoel. Corona is echt de afleiding. Maar met de grootste leugenaar en overlever om niet af te treden, Rutte, lijkt een soort van Repelsteeltje.

  Beste mensen, beste gevaccineerden. Het gaat om meer digitalisering en een abonnement van prikken om het in stand te houden.

  Spyfromthesky

 21. Tijdens het Politieke debat van vandaag, dat ik niet helemaal heb gevolgd, vraag ik me af
  waarom er niet naar Invermectine wordt gevraagd door politici voor de patiënten die nu op de
  I C. liggen. Dat zou een uiterst pijnlijke vraag kunnen zijn voor H. de Jonge en M. Rutte.
  Dit betekent volgens mij dat politici teveel in hun eigen wereldje ronddolen en elkaar met woorden proberen af te vangen. De vragen carrousel. Onlangs een Apotheker gevraagd of dit te bestellen was, en antwoorde, dat er een code achterstond in hun systeem met U.R.!!
  UITGESLOEN RECEPT. Duidelijker kun je het niet krijgen.
  Blijft deze vraag onbeantwoord, en voor hoe lang nog.

 22. @XB

  Je hebt het mis! Covid bestaat wel. Het is namelijk een prima omschrijving van:

  Control Order (for) Violent Indoctrination (and) Depopulation

 23. @ burger van de tomatenrepubliek, ze kennen er overal wat van om acteer nieuws te brengen, dat was onlangs in Kerkrade ook het geval door Nieuwsuur Nederland! & Altijd om de nieuwe ”NSB” politici te steunen, niet ons! Groetjes,

 24. In België (officiële bron: Sciensano) worden de getallen van Covid-doden (gevaccineerd of niet) ondertussen verder (19 maanden) opgeteld en dat niet gecorrigeerd: meer dan 25 000 (gemiddelde leeftijd: meer dan 80 jaar). De doden na vaccinatie (200; bron: FAGG: Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) worden gereduceerd (4 door vaccinatie; in eerdere nieuwsbrief van augustus). Wel al meer dan 8 000 handicaps en zware bijwerkingen (over 9 maanden). Nog even een berekening in levensjaren…

  25 000 : 2 (want velen stierven aan iets anders) = 12 500 x 4 jaar = 50 000 levensjaren vernietigd door Covid… 50 000 : 19 x 12 maanden = iets meer dan 31 578 verloren levensjaren door covid / jaar

  200 : 2 (want het is absurd het getal te reduceren tot 4 op basis van de stelling dat de doodsoorzaken te uiteenlopend zijn, de spikes ontstaan over het hele menselijke lichaam) = 100 x 30 jaar = 3 000 levensjaren van doden door vaccinatie (Vermoedelijke gemiddelde leeftijd van sterven door vaccinatie: max. 50 jaar)

  8000 : 2 (want sommigen stierven niet ten gevolge van het vaccin) = 4 000 : 5 = 800 (want een handicap is vaak een verlies aan levenskwaliteit en hartschade en verlammingen blijven, alsook doofheid en blindheid) = 800 x 30 = 24 000

  3 000 + 24 000 = 27 000 : 9 x 12 maanden = 36 000 verloren levensjaren door vaccinatie / jaar

  Volgens deze berekening overtreft het aantal levensjaren, verloren door vaccinatie, het aantal levensjaren, verloren door Covid.

  En dan houden wij nog geen rekening met het verbod op HCQ / ivermectine + zink + vitamine D + antibioticum, een formule die nu in Japan wordt gepromoot.
  Wij houden ook geen rekening met het verwaarlozen van reclame voor gezond eten, sport, (gescheiden) ventilatie (per kamer: geen met elkaar verbonden kamers), UV-licht-filters, eerlijke voorlichting over de gevaarlijke vaccins,…

  Wij houden ook geen rekening met de getallen in bovenstaand artikel dat doet vermoeden dat het aantal mensen, overleden door Covid, veel lager ligt dan mijn reductie van 25 000 : 2 = 12 500.

 25. Overheden die kinderen laten vaccineren, zijn criminelen volgens de Nürnbergcode. Ouders die vrijwillig hun kind toch deze prik laten krijgen, zouden per direct uit de ouderlijke macht gezet en in een psychiatrische inrichting gestopt moeten worden. Een ouder dient zijn kind te beschermen ipv bloot te stellen aan een medisch experiment.

 26. Beste moderator, gelieve mijn vorig (eerste) bericht te cancelen. Ik verstuurde het per ongeluk terwijl ik het aan het corrigeren was. Nu bevat het rekenfouten. Ik werk aan een betere reactie. Alvast bedankt. Mvg.

 27. Ik ben het eens dat volwassenen over betere mentale vermogens beschikken en hun beslissing meer hun eigen verantwoordelijkheid is.

  Aan de andere kant zijn we net als kinderen vaak onwetend en dom, ik begin het steeds meer los te laten want wat kunnen we nog doen tegen zoveel haat en misleiding?

  Mijn favoriete cognitieve dissonantie van het moment is: Gevaccineerden moeten beschermd worden tegen ongevaccineerden. Wat is dit voor een waardeloze spuit als je nog steeds bang moet zijn voor de ziekte?

 28. Het is zo intens walgelijk. Kom niet aan de kinderen en de jeugd. Sportkantines schijnen ook al een pas te eisen waardoor tieners worden gehinderd in hun normale sportbeoefening en hun contacten. Hoe diep kan een regering zinken!
  Straks wisselt het alarmklimaat voortdurend tussen ‘waakzaam’, ‘zorgelijk’ en ‘ernstig’ en weten we dus nooit waar we aan toe zijn. Bureaucratische cijfers die niemand kan controleren en dus gemakkelijk gemanipuleerd kunnen worden. Voortdurend onzeker over wat mag en niet mag. Voortdurend de mogelijkheid plotseling in quarantaine te moeten of zelfs de school niet mogen bezoeken. Dit heeft niets meer met gezondheid of de democratische rechtsstaat te maken.
  Dit is afhankelijkheid kweken.

 29. Correctie, devrijeomroep.nl, niet de vrijeomroep.nl, dat doet Google Chrome altijd weer met hun malware. Weer niet op tijd gezien.

 30. @ XB: 3:28 pm. Inderdaad, het is een groot bedrog, om de wereldheerschappij te verkrijgen, namelijk het ” rijk van het Beest”, uit de Openbaring van Johannes 13. En wel de NWO. Tevens het gewoon vermoorden van miljarden mensen, ofwel genocide op de mensheid. Dit alles in werking gesteld door lakeien van de duisternis, zoals: Soros, Gates, Schwab, de Verenigde Nazi’s, de EUSSR, WHO, en het WEF.

 31. Even tussendoor Bill Gate investeerd enorm in PICNIC bezorging.
  Hij weet natuurlijk dat de supermarkt straks verboden is voor ongeprikte.

 32. Diegene die mijn kinderen gaan vaccineren voor corona gaan ….
  Ik zal op hen/haar/hem vinden……tot in de achterhellen.

 33. Ik weet niet of je de kommentaren kan lezen als je geen Facebook account hebt.

  Een locaal TV station in de VS heeft de volgende vraag gesteld.
  “Nadat de vaccins voor iedereen beschikbaar waren, verloor u een niet-gevaccineerde geliefde aan COVID-19? Als je bereid bent om het verhaal van je familie te delen, stuur ons dan je contactgegevens in een PM. We kunnen contact opnemen met een verhaal waar we aan werken. ”

  https://www.facebook.com/wxyzdetroit/photos/after-the-vaccines-were-available-to-everyone-did-you-lose-an-unvaccinated-loved/10158207966696135/

  Wat er toen aan kommentaren geschreven werd, dat hadden ze natuurlijk niet beoogd.
  Heeeeeeel veel reacties van mensen die juist familie of vrienden hadden verloren die juist wel gevaccineerd waren.

 34. Het ultieme doel van satan en de wereldelite is 1 Controle (door de coronapas), 2 Depopulatie (door de spuit) onder het mom van menselijkheid en volksgezondheid. Hebben we het door of laat je je verder misleiden? Controle en Depopulatie, daar draait het om.

 35. Dit is geen reactie, maar een vraag. Kon nergens op jouw site een emailadres vinden, vandaar.

  Mijn vraag is: kan mijn website link e.v. onder jouw links rubriek gezet worden.
  Dit om meer bezoekers naar mijn website te krijgen.
  Mijn website gaat o.a. over: het coronavirus, de gevaren van vaccins, de grondwet, de illuminaten, het geloof, 5G e.a. onderwerpen.

  ps: het is niet commercieel.

 36. De onderste video verwijst niet naar de vice specifiek naar het onderwerp van kinderen, maar ik ben het plaatsen van een link hier onder het laatste artikel, omdat de video binnenkort kan worden verwijderd. Dit is niet de onthulling van de eeuw, maar gewoon de onthulling van de zogenaamde “crisis acteurs” – echte gezonde mensen die doen alsof ze ziek zijn, onderdeel van een georganiseerd mediatheater. Om de bevolking te overtuigen om het medicijn te nemen. Om de bevolking te overtuigen om het medicijn te nemen.
  Is er iemand die twijfelt dat dit theater over de hele wereld wordt gespeeld?

  https://www.youtube.com/watch?v=-QNZnLDeQF8

 37. Waarom wordt de fake benaming covid hier nog gebruikt? Covid bestaat niet! Corona bestaat al heel lang! Van de officiële bronnen krijg je alléén maar fake cijfers, daar moeten we niet meer naar kijken, voor prik doden geven ze veel te lage cijfers door, het mag alléén maar van de ”NSB” over Corona doden gaan, nee eigenlijk ook niet, zogenaamde PCR besmettingen, maar die komen door de tests, niet omdat die gezonde mensen ze als slachtoffer gekozen hadden voordien klachten hadden, ze deden het alléén maar omdat ze de ”NSB” geloofden, dat ze dan meer vrijheid zouden krijgen! De Joden dachten ook dat ze een douche zouden gaan nemen! Wereldwijd 6000 0000 prikdoden! Het is niet alléén de mrna gentherapie dat het biowapen is, ook de PCR tests! Zie hetanderenieuws.nl & DVO de vrijeomroep.nl?

Comments are closed.