Al 400.000 mensen zagen professor Schetters het Nederlandse vaccinatiebeleid ‘hoogst onverantwoordelijk’ noemen

—————————————————————————————————————————————–

‘Er is helemaal geen urgentie, meeste mensen zijn gewoon immuun’ – ‘Dit is geen vaccin maar genetische manipulatie’ – Er wordt een heel groot experiment verricht met mensen’ – ‘Lockdown is enkel beleidsbeslissing, we kunnen er NU uit’

—————————————————————————————————————————————–

05.20 – In ruim 2 dagen tijd keken al bijna 400.000 mensen naar een BLCKBX interview met professor dr. Theo Schetters, top immunoloog en al 40 jaar actief in de vaccinindustrie, waar hij zelfs enkele patenten op zijn naam heeft staan. Schetters laat er geen misverstand over bestaan, en noemt het vaccinatiebeleid van de Nederlandse regering ‘hoogst onverantwoordelijk’. Hij maakt zich met name grote zorgen over het toedienen van het experimentele Pfizer mRNA ‘nano’ vaccin, waar op 6 januari in Nederland mee is begonnen, en waar wij al tal van artikelen over hebben geschreven. Schetters bevestigt dat dit feitelijk géén vaccin is, maar genetische manipulatie, iets waar hoogleraar (em.) immunologie Pierre Capel al in oktober 2020 voor waarschuwde (ten aanzien van het Oxford vaccin). Het Pfizer ‘vaccín’ brengt zelfs een potentiële auto-immuunziekte in je lichaam.

‘Vaccineren tegen corona is onnodig, en massa vaccinatie is vanwege onbekende bijverschijnselen en gevolgen hoogst onverantwoordelijk,’ begint Flavio Pasquino van BLCKBX het gesprek met een samenvatting van professor Schetters’ standpunten. Schetters is bioloog, immunoloog en vaccinexpert, en is aan de Universiteit van Nijmegen gepromoveerd op malaria. Hij is tevens bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Pretoria (Zuid Afrika), waar hij vaccins ontwikkelt voor dieren.

Hij is dus beslist geen anti-vaxxer. ‘Maar ik ben niet alleen bezorgd over het vaccin dat gebruikt wordt, maar ook over het feit DAT men kiest voor deze strategie. In mijn beleving is het niet nodig om nu de totale bevolking – de wereldbevolking als het aan sommige mensen ligt – te vaccineren tegen corona. Het huidige vaccin maakt gebruik van een nieuwe techniek: mRNA.’ Deze techniek hebben we het afgelopen jaar al vaak uitgebreid op deze site besproken.

‘Dit is geen vaccin maar genetische manipulatie’

‘Deze techniek is nog nooit breed ingezet voor gebruik bij mensen. Ik heb dus heel veel zorg over de haast waarmee dit gebeurt, en het gebrek aan data over de veiligheid en de effectiviteit van dit soort vaccins.’

Pasquino: ‘Jouw zorg wordt gedeeld door meerdere mensen uit het vak, waaronder dr. Andrew Wakefield (Verenigd Koninkrijk).’ Dan volgt een kort clipje waarin Wakefield zegt dat ‘DNA de basis is van onze genetische structuur in iedere cel, en codeert en proteïne levert. Het brengt zijn informatie om proteïne te maken over via messenger RNA (mRNA). Dat is dus een intermediair tussen het gen en het product, de proteïne. Het is de proteïne die uiteindelijk de immuunrespons geeft, NIET het RNA.’

‘Als je een vaccin wilt maken dan geef je proteïne, of dat nu bacteriële of virale proteïne is. Het is de proteïne waardoor het menselijke immuunsysteem een respons ontwikkelt. Een mRNA vaccin is per definitie dus helemaal geen vaccin! Want het veroorzaakt geen immuunrespons. Het moet in proteïne veranderen, en het is de proteïne die de immuunrespons veroorzaakt.’

‘Een mRNA vaccin is eigenlijk genetische manipulatie. DAT is wat het is. Het plaatst genetisch materiaal van een RNA virus in je cellen, en het vraagt je celsysteem om met dat RNA proteïne te maken vanuit je cellen, waar je dan een immuunrespons aan koppelt. Wat zou hier nu mis mee kunnen gaan?! Je hebt cellen in je eigen lichaam die proteïne produceren, waar je immuunsysteem een immuunrespons op geeft? Dat heet een auto-immuunziekte.’

‘De kans dat dit vreselijk misgaat is enorm’

‘De kans dat dit vreselijk misgaat is daarom enorm. Het is nooit eerder in mensen gebruikt, het is nooit getest, maar toch wordt het in het Pfizer vaccin in alle haast op de markt gebracht… En als het een probleem veroorzaakt, over een jaar, over 2 jaar, over 5 jaar, en het is wereldwijd reeds aan miljarden mensen gegeven, is het te laat. Je kunt het er niet uithalen. Je kunt het niet uitzetten. Je kunt het niet stoppen, het zit erin. Dit lijkt naar mijn mening op Jurassic Park dat op het punt staat van het eiland te ontsnappen.’

‘Ik onderstreep volledig de risico’s die hij schetst,’ reageert Schetters. ‘Met een kleine aanvulling. Het probleem waar we het hier over hebben is dat je door middel van deze injectie het mRNA in je eigen lichaamscellen krijgt, die dan het virus eiwit gaan maken, en op hun oppervlak tot expressie brengen.’

Aan de hand van microscopische foto’s laat hij zien dat ‘het immuunsysteem dan kan gaan denken dat de spiercellen, waar het mRNA in wordt geïnjecteerd, niet normaal zijn, en daarop gaan reageren… De kans dat hier een auto-immuunziekte ontstaat tegen gezond spierweefsel, is gewoon aanwezig. We weten niet OF het zal gebeuren, maar dat is nog geen legitimatie om te zeggen ‘als we het niet weten, dan doen we het maar’.’

‘Vanuit infectieziekten gezien is er helemaal geen urgentie’

Pasquino reageert dan dat de minister zal zeggen dat er een ‘pandemie’ en een ‘urgentie’ is, en dat het daarom gedaan moet worden. ‘Maar is die urgentie echt zo groot?’

Schetters: ‘Ten eerste is er een urgentie gecreëerd, en dat is de urgentie dat onze maatschappij op slot zit. Als je kijkt van de kant van infectieziekten, dan is er helemaal geen urgentie. Het is duidelijk dat de meeste mensen gewoon immuun zijn, en helemaal geen corona of Covid ontwikkelen. Er zijn wel mensen die in het ziekenhuis liggen, dat is juist. Maar de urgentie, die zie ik niet.’

‘Ten tweede wordt er nu een mRNA vaccin gepusht , of virale vaccins die eigenlijk een beetje hetzelfde doen. Dat zijn volstrekt nieuwe technieken. Dan zou je kunnen zeggen dat het kan, als dat de enige oplossing was. Maar dat is het niet.’ Volgens Schetters zijn er ook producenten die traditionele vaccins (met een verzwakt virus) maken tegen corona. In Nederland en de EU is daar echter niet voor gekozen. Hier zijn diverse vaccins ingekocht, die allemaal, op één na, gebruik maken van DNA/mRNA technieken. Alleen het vaccin van GSK*-Sanofi is traditioneel.

(* Een veronderstelde klokkenluider van GSK bracht in het najaar echter het nieuws naar buiten het GSK vaccin in de testfasen bij 97% van de vrouwen onvruchtbaarheid veroorzaakte. – X.)

Pasquino vraagt zich af waarom dan toch voor mRNA vaccins is gekozen, terwijl minister De Jonge ruiterlijk aan de Kamer toegaf dat deze vaccins ‘een risico’ zijn.

Schetters denkt dat dit te maken heeft met ‘de maatschappelijke urgentie om van deze situatie af te komen’, en dat men dus voor de eerst beschikbare vaccins heeft gekozen. ‘Maar of je dat nu door middel van massa vaccinatie moet doen? Dat is voor mij geen vraag; dat is niet de manier waarop we van die lockdown af moeten komen.’

Nog geen 3000 mensen in ziekenhuis; ‘bijna iedereen is gewoon immuun’

Pasquino: ‘Volgens mij liggen er nog geen 3000 patiënten in het ziekenhuis.’

‘Precies,’ reageert de professor. ‘Wat men zich hier niet afvraagt, maar wat men zich wel zou moeten afvragen, hoe het komt dat bijna alle mensen die geïnfecteerd raken met corona gewoon immuun zijn, en niet doodgaan of heel ernstig ziek worden.’

Over de 2 seizoenen corona (voorjaar en najaar) hebben we 30.000 mensen in het ziekenhuis gehad, en zijn er 11.000** overleden (** en dan nog volgens de aantoonbaar kunstmatig extreem opgeblazen cijfers, door bijvoorbeeld ook mensen die MET corona aan terminale kanker overlijden AAN corona toe te schrijven – X.). De vraag die je moet stellen is waarom die mensen ziek zijn geworden, en waarom ze zijn overleden.’

‘We weten allemaal dat het overgrote deel van de mensen die zijn overleden al heel oud waren. Zij waren al verzwakt als mens, wat zich uit in overgevoeligheid voor ziektes zoals griep en corona.’ Een andere groep mensen die erg ziek worden hebben veel onderliggende ziektes. ‘Vaccins zullen die mensen waarschijnlijk niet meer gaan helpen, want die mensen functioneren immunologisch niet meer zoals het zou moeten.’

‘Utopie dat dit virus uit de populatie is te krijgen’

‘Ik ben het helemaal niet eens met de gekozen strategie dat men dan maar de hele bevolking gaat vaccineren, in de hoop het virus uit de populatie te krijgen. Nou, dat is een utopie. Dat gaat ze niet lukken… Ga er maar vanuit dat dit coronavirus in de wilde natuur zit, en regelmatig gaat terugkomen in de humane populatie.’

Pasquino: ‘Inmiddels zou het gemuteerd zijn naar een besmettelijkere variant.’

Schetters: ‘Er zijn mutaties beschreven die besmettelijker zijn, maar dat is op zich het probleem niet. Het gaat erom hoe virulent deze stammen zijn. Want als iets heel besmettelijks is, maar je wordt er niet ziek van, dan is dat helemaal niet erg. Waar ik wel een probleem zie als mensen een nieuwe stam weer gaan framen als een levensgrote bedreiging voor de maatschappij, we binnen de kortste keren in de volgende lockdown zitten, met een volgende periode dat er weer een vaccin gemaakt moet worden, en dat we weer met z’n allen gevaccineerd gaan worden. Dan komen we in een eindeloos iets terecht waarvan ik denk dat het niet de weg is waar we naartoe moeten.’

‘Hoogst onverantwoordelijk dat dit vaccin nu zo massaal aan mensen wordt gegeven’

Pasquino laat dan een clip zien van een persconferentie van het CBG over de goedkeuring van het Pfizer vaccin voor Nederland. De hakkelende dame erkende dat er geen gegevens zijn hoe goed (of slecht) dit vaccin beschermt tegen infectie, en men niet eens weet of mensen het virus nog kunnen overdragen als ze toch besmet raken. Ook is niet duidelijk of het vaccin wel bescherming biedt tegen de ernstigere vormen van Covid.

‘Conclusie: een vaccin waarvan we eigenlijk niet weten of het effectief is,’ vat Pasquino samen.

Schetters: ‘Ja, de conclusie is dat er te weinig data zijn om uitspraken te doen of dit vaccin beschermt tegen ernstige Covid-19, en of dit vaccin de verspreiding van het coronavirus zou kunnen tegengaan.’

‘Maar daar was het toch allemaal om te doen?’ vraagt Pasquino.

‘Ja, en dat maakt haar positie natuurlijk erg moeilijk,’ beaamt de immunoloog. De EMA (Europees Geneesmiddelenbureau) heeft daarom een voorlopige vergunning gegeven. ‘Je kunt zeggen dat de EMA er bovenop zit, maar daar heb je niet veel aan als op een gegeven moment blijkt dat dit vaccin verkeerde immuunreacties oproept, en je hebt ondertussen al miljoenen mensen daarmee gevaccineerd.’

‘Daarom vind ik het hoogst onverantwoordelijk dat dit vaccin nu op zo’n grote schaal aan mensen wordt gegeven.’ Pasquino haalt dan een in de media veel aangehaalde studie aan, die claimt dat dit vaccin 95% effectief is. Zoals wij ook al vaker hebben uitgelegd was die studie zeer misleidend.

Ten eerste werd iedereen die maar een beetje verschijnselen had, bijvoorbeeld een loopneus of hoofdpijn, meteen als ‘corona patiënt’ geregistreerd. Ten tweede ging het verschil van 95% om 107 patiënten in de controlegroep, en 8 in de gevaccineerde groep. Echter: deze groepen bevatten 20.000 personen. Het absolute verschil was dus een cijfer slechts ver achter de komma. Bovendien hadden 111 van de 115 mensen enkel lichte verschijnselen, en daarom kon het CBG niet zeggen of het vaccin ook tegen ernstige Covid beschermt. Slechts 4 van de 40.000 mensen (= 0,001%) waren erg ziek geworden; 3 in de controlegroep (waarvan één met fors overgewicht, wat een bekend verhoogd risico geeft), en 1 in de vaccingroep.

‘We zijn eigenlijk een heel groot experiment met mensen aan het doen’

‘Dus kennelijk valt het wel mee met de ernst van corona en Covid,’ constateert Schetters. ‘We zijn dus eigenlijk een heel groot experiment aan het doen met mensen. En wordt dat die mensen verteld, zoals dat normaal gesproken gaat met klinische studies? Maar dat is nu de situatie niet.’

‘Het virus is dus niet zo’n groot probleem, zoals we wereldwijd nu wel weten…. Er zijn nu 85.000 publicaties hierover verschenen. Met al die extra kennis zegt men dat je een lockdown eigenlijk niet meer moet doen. Dat is niet nodig, want het virus is helemaal niet zo virulent en dodelijk als we in het begin dachten, of waar we bang voor waren.’

Pasquino, wijzend op het besproken risico van mRNA ‘vaccins’ (= genetische manipulatie): ‘Hoe kan het dan dat onze minister van Volksgezondheid zo’n risico neemt met miljoenen mensen?’

Schetters: ‘Dat is voor mij een volslagen raadsel. Ik kan alleen maar zeggen dat ik dit nooit zou doen. Volgens mij kun je dit niet verantwoorden. Het is niet nodig, want de mensen hebben voldoende weerstand.’

‘Zet bewezen medicijnen zoals Ivermectine in’

Geneesmiddelen zoals HCQ(/zink) en Ivermectine noemt Hugo de Jonge wèl een te groot risico, terwijl de landen waar deze medicijnen wel mogen worden toegepast, aantoonbaar veel minder zieken en doden hebben. Schetters pleit zeer voor het inzetten van Ivermectine, vooral bij mensen die heel erg ziek zijn, die sowieso niets aan een vaccin hebben. Een Britse topwetenschapper die de WHO adviseert, en die op basis van diverse onderzoeken hard bewijs presenteerde dat de overlevingskans maar liefst 83% toeneemt dankzij Ivermectine, werd echter van YouTube verbannen.

‘Ik vind het fout de aandacht te richten op het toedienen van vaccins aan een toch al gezonde populatie, en als het gaat over de zieke mensen alleen maar te praten over een belasting voor de zorg,’ vervolgt de professor.

Pasquino: ‘Maar volgens dit kabinet is vaccinatie de enige weg hieruit.’

Producent geeft zelf ook geen garantie dat vaccin transmissie voorkomt

Terug naar de woordvoerder van het CBG, die beweerde dat we pas meer zullen weten of het vaccin effectief is als (veel) mensen zijn gevaccineerd. ‘Maar de getallen over die effectiviteit ga je niet krijgen, want de populatie heeft al 10 maanden ‘gestoeid’ met dit virus, en daar verbeterde immuniteit tegen ontwikkeld heeft,’ aldus Schetters. Het Pfizer onderzoek was daarom niet representatief voor Nederland.

‘Haar (de CBG woordvoerder) werd gevraagd of deze vaccinatie gaat helpen om de situatie weer zo te krijgen dat we elkaar weer kunnen knuffelen… Deze mevrouw zegt dat dit niet duidelijk is. Ik zeg dat zelfs uit de studie in het registratiedossier blijkt dat dit NIET het geval is. Het beschermt niet 100% tegen de circulatie van het virus. Het bedrijf geeft dus géén garantie dat de transmissie van het virus geblokkeerd wordt. En als dit dan de insteek was om heel Nederland te gaan behandelen met dit vaccin, dan denk ik: Dit is ondeugdelijk. Dit zou je niet moeten doen, want je doet iets waarvan de uitkomst ongewis is.

‘Lockdown is enkel beleidsbeslissing, we kunnen er NU uit’

Het niet uit de lockdown komen van Nederland is dan ook niets anders dan ‘een beleidsbeslissing,’ zegt Schetters. ‘Want als je het aan mij vraagt kunnen we NU gaan knuffelen en UIT de lockdown. Daar is die massa vaccinatie waar wij nu mee bezig zijn niet voor nodig.’

‘Ik wil dat we terug gaan naar wat ik ‘normaal’ noem. En dat is dat als iemand ziek is, dat ie thuis blijft, zoals we dat altijd met griep doen. Als dat heel erg wordt, bel je de huisarts… De huisarts moet weer terug in de eerstelijns zorg. We moeten wegblijven van het screenen van de totale bevolking buiten huisartsen en alles om, en (wegblijven van het) op basis van die screening bepalen dat er weer een nieuw vaccin moet komen, en we eerst maar weer in lockdown gaan. Dan zitten we in een eindeloze cirkel van lockdowns-nieuwe varianten-vaccinaties, en ga maar door. Die kant moeten wij niet op.’

Kijk hier het hele interview (35 min.):Xander


(1) BLCKBX (YouTube)

Zie ook o.a.:

03-01: Nieuwe corona mutatie is gouden kans voor bereiken groepsimmuniteit (videocollege

hoogleraar Pierre Capel)

02-01: ‘WHO past regels misbruikte PCR-test aan om vaccins succesvol te doen lijken’

2020:

30-12: Zwitser die als een van de eersten Covid vaccin (Pfizer) kreeg gestorven
29-12: Jaap van Dissel: ‘Vaccin kan uitbraak en/of sterfte initieel doen toenemen’
29-12: Hoofd wetenschap WHO: Geen bewijs dat Covid vaccins besmettingen voorkomen
21-12: Elite heeft haast om vaccins erdoor te drukken en zaait nieuwe angst met Covid mutatie
17-12: Open brief Nederlandse huisarts aan politiek: ‘Dit kabinet heeft wetenschap en humaniteit in de ban gedaan’
14-12: ‘Regering wil met harde lockdown mensen uitputten en rijp maken voor Covid vaccin’
12-12: Docu ‘Covid-19 – The System’: ‘Documenten bewijzen dat media opdracht van regering kregen om angst te zaaien’
08-12: FDA vermeldt in document mogelijke sterfte en deze 22 ernstige ziekten en tegenreacties door Covid-19 vaccins
04-12: Bijsluiter Pfizer vaccin waarschuwt expliciet dat ‘onbekend is of het Covid vaccin van invloed is op de vruchtbaarheid’
03-12: Bewijs geleverd van telefoongesprek waarin RIVM toegaf dat Covid bijna geen klachten geeft
02-12: Universitair team VS waarschuwt dat veranderen DNA grote gevolgen kan hebben, maar vaccins komen er toch aan
30-11: Marion Koopmans erkent dat PCR-test geen besmetting kan aantonen
29-11: Johns Hopkins studie: Covid-19 heeft relatief geen effect op normale sterftecijfer
21-11: Nano deeltjes in Pfizer vaccin volgens minister De Jonge ‘risico’, maar vaccin komt er toch
19-11: Oud-voorzitter comité Royal College of Physicians noemt corona grootste hoax ooit
17-11: International Journal Clinical Practice waarschuwt voor beschadigd immuunsysteem door Covid vaccins, en extra vatbaarheid voor de ziekte zelf
11-11: Klaus Schwab (WEF): Covid is geen grote bedreiging, maar wereld keert nooit meer terug naar normaal
07-11: Hoogleraar Capel: ‘Zet je angst bij de vuilnisbak’ (/ Ook in november blijken alle maatregelen (1,5 meter, lockdown, mondkapjes) nog steeds helemaal niets uit te maken)
25-10: Nederlandse experts: Valse PCR testmethode is bron van alle ellende, RIVM wil zoveel mogelijk positieve uitslagen
19-10: Hoogleraar Capel: ‘Vaccin is genetische modificatie en brengst SARS-CoV-2 eiwit permanent in uw lichaam
29-09: Hierom is de klinische testfase van de grote vaccinproducenten volstrekt waardeloos
28-09: Ex-hoofdadviseur wetenschap farmagigant Pfizer: ‘Hele tweede golf is fake, bijna alle positieve testen zijn vals’
25-08: Hoogleraar Pierre Capel herhaalt: ‘Kappen met mondkapjes en angstpandemie’ (/ Zelfs statistieken van het RIVM laten zien dat er sinds eind mei geen corona meer is gevonden in mensen met klachten)
15-08: ‘De leugen regeert al maanden – Wordt het kabinet bewust misleid door het RIVM?’ (Column Pierre Capel)
05-07: Hoogleraar immunologie Capel: DNA schade aan complete generaties door 1,5 meter samenleving (/ ALS social distancing zou werken (wat niet zo is), moet je geen 1,5 meter, maar 10 meter afstand houden)
21-06: Hoogleraar Immunologie Pierre Capel: Cijfers bewijzen dat coronamaatregelen volkomen flauwekul zijn

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

32

 1. Nog nooit ergens op gereageerd, maar nu wil ik graag e.e.a. kwijt. Ik ben 68 jaar weeg 82 kg. en heb tot mijn 66st. gewerkt, mijn werkterrein als generator specialist was de wereld. In 2011 wordt er blaaskanker ontdekt tijdens een onderzoek naar een hardnekkige darmparasiet uit India. Eind 2011 een operatie om de tumoren eruit te halen, daarna BCG spoeling (is niet prettig). 2012 Ik knap weer op, en ga voorzichtig weer werken (kantoor), de zaak is zeer goed voor mij. 2013 Helaas hartproblemen (erfelijk) in juni operatie, 4 omleidingen, operatie geslaagd en 7 dgn. later ben ik weer thuis, 6 weken volledige rust, daarna voorzichtig weer aan de gang gaan. In 2014 medisch goedgekeurd, (ook voor de offshore), tot mijn wettelijk bijgestelde pensioendatum in 2018 100% gewerkt (ook weer buitenland) als instructeur.
  Op 5 mrt. j.l. geopereerd aan een nier tumor, ik lag toen op een lege afdeling (wegens corona).
  Na 12 dgn. weer thuis, 6 weken totale rust (nier en urineleider waren verwijderd en ik had dus een flinke wond inwendig en uitwendig). Vervolgens ben ik voorzichtig weer gaan trainen bij de fysio, voor zover dat mogelijk was, (lock downs). In november heb ik zelf corona gehad (huisarts heeft mij thuis getest, maar mijn vrouw mocht niet getest worden, die moest naar een g.g.d., hoezo, waarom?). Ik heb dus met griepverschijnselen voornamelijk in bed gelegen en paracetamol geslikt, na een paar weken was alles weer voorbij. Ik wil maar even aangeven dat alles zo als ik het zie zwaar overtrokken wordt. Deze maand weer een operatie, er zijn weer verdachte plekjes gezien in de blaas, hopelijk valt het mee.
  Tenslotte: Ik heb voor mijn werk heel wat injecties gehad, ik ben geen anti-vaxxer, maar de vaccinatie tegen corona komt er niet in, basta.

 2. Zeer goede en gebalanceerde uitzending die feitelijk Hugo de Jonge en consorten in z’n hemd zet.
  De conclusie is overduidelijk hoewel dit niet hardop wordt gezegd!

  Laat u vooral NIET vaccineren met dit vaccin.

 3. Los de oorzaak op, nl de omgekochte politiekers ( want de elite beveelt alleen maar en maakt zijn handen niet vuil) en de gevolgen, ttz alle smeerlapperij in de naam van een virus dat niemand kan aantonen, verdwijnen binnen 24 uur.

 4. N.a.v. Rienus, 7:10 uur.
  Ik heb zelfs gehoord dat een Covid19 patiënt alleen op een kamer moet liggen. Dat kunnen ook hartpatiënten of nierpatiënten (enz.) zijn, die positief testten op corona. Op zo’n manier raakt een ziekenhuis snel volgeboekt. En als verplegend personeel thuis in quarantaine moeten zitten (ook al zijn ze niet ziek), dan wordt duidelijk dat de problemen vooral veroorzaakt worden door de overheidsmaatregelen. En veel minder door het virus.
  De overheid is dus contraproductief bezig. Vooral de maatregelen veroorzaken de problemen.
  Dat is bij het onderwijs trouwens precies zo. De klachten over het onderwijs zijn direct te herleiden tot belachelijke overheidsbeslissingen. De overheid maakt meer kapot dan je lief is.

 5. Mondkapjesplicht berust op wetenschappelijk drijfzand, blijkt uit eigen rapport van regering.
  Een gastbijdrage van Karel Beckman. De mondkapjesplicht die per 1 december is ingevoerd in Nederland berust op slechts één wetenschappelijk rapport. Maar uit dat rapport blijkt helemaal niet dat mondkapjes werken. Integendeel: er blijkt uit dat ze leiden tot méér risico’s voor zowel de drager als de omgeving. Toch hebben regering en parlement de mondkapjesdwang doorgezet.
  https://www.ninefornews.nl/mondkapjesplicht-berust-op-wetenschappelijk-drijfzand-blijkt-uit-eigen-rapport-van-regering/
  De mondkapjesplicht is in strijd met de code van Neurenberg, even eens het vaccinatie experiment. Maar de overheid trekt zich daar niet van aan. Het gaat daarmee veel lijken op de experimenten die de Nazi’s met de bevolking in 40/45 hebben gedaan.

 6. Ik lees net dat dhr. Trump een permanente ban aan zijn twitter broek heeft. De mensen vinden het prachtig en lachen er om, maar ik weet dat het lachen hen zal vergaan. Als techno bedrijven, die overigens het volste recht hebben, gaan bepalen welke discussie er wel en niet gevoerd mag worden mondt dat onherroepelijk uit in ondergrondse bewegingen die niet te controleren zijn. En ja de zogenaamde volksvertegenwoordigers die hier ook om staan te juichen hebben boter op het hoofd. Gelukkig nieuwjaar in een wereld vol controle en wantrouwen.

 7. Beste lieve mede mensen, ook ik trapte eerst in het corona bedrog.
  Maar Covid-19 is niets anders dan een rookgordijn, om een fascistische dictatuur te kunnen uitrollen. En wordt mede gepleegd door personen, die onder controle staan van de elite.
  192 wereld overheden gebruiken allemaal deze zelfde covid-19 truck, je moet het complete plaatje zien, anders krijg je een verkeerd beeld, en geloof je alles.
  Wie nog steeds gelooft dat er dagelijks duizenden besmettingen zijn, laat zich misleiden door middel van de PCR-Test, een test die geen besmettingen kan aantonen. Maar daar mogen wij en sommige mensen in de politiek geen vragen over stellen. Want die PCR-test is het enige wapen wat de overheid heeft, om de bevolking constant bang te blijven maken. Even afgezien van de dagelijkse misleiding door de Media, die ook geheel onder controle staat van de overheid.
  Wij worden zwaar bedrogen, en dat kunnen zij nog lang blijven doen, want wij accepteren hun bedrog nog steeds.

 8. Beste Xander,

  Even of topic maar ik las het volgende verontrustende bericht in de bataafse courant. Heb jij daar misschien bronnen van?

  Meer dan een week geleden zou Joe Biden al een intern actieplan hebben afgekondigd om de VS in een regionale oorlog tegen China te betrekken en vervolgens bewust te verliezen. Biden zou een staakt-het-vuren overeenkomen en de VS zouden vervolgens onder internationaal toezicht van bijvoorbeeld de Verenigde Naties komen te staan met China als leidende partij. Op dat moment zal ook de genocidale nachtmerrie voor Amerika in beeld komen, zoals voorspeld door de huidige minister van Defensie van de Chinezen, Wei Fenghe, waarin hij verklaarde dat alle Amerikanen (met uitzondering van de First Nations, die worden gezien als nakomelingen van de Chinese stam) moeten worden gedood, zodat China bezit kan nemen van de enorme hulpbronnen van de voormalige VS en dat dit ook is wat China nodig heeft om te kunnen overleven.

  De legertop in Amerika begrijpt volledig dat na een overgave aan China, deze militairen zullen worden geëxecuteerd. In wat wel eens de deal van de eeuw zou kunnen zijn, heeft Trump zoals het lijkt aan de legertop duidelijk gemaakt dat er definitieve plannen zijn die Biden zal initiëren om de controle over de VS aan de Verenigde Naties af te staan. De militaire leiding van Amerika is in de “dodencel” geplaatst en hebben maar twee opties: ofwel men tolereert deze staatsgreep tegen Trump, met de dood als gevolg, of ze vechten en maken uiteindelijk kans om te overleven.

  https://debataafschecourant.wordpress.com/2021/01/09/trump-in-texas-vreest-arrestatie-door-pentagon/

 9. De “strijd” tegen corona wordt vaak een “oorlog” genoemd (volgens Angela Merkel was corona “de grootste uitdaging van Duitsland sinds de tweede wereldoorlog”), wat natuurlijk onzin is, maar de leiders goed van pas komt. Leiding geven aan een oorlog maakt ze immers belangrijk en geeft ze meer macht. (Vandaar de “War on Drugs”, “War on Poverty”, “War on Crime”.).Het “nieuwe normaal” wordt ook in stand gehouden door partijen die er financieel garen bij spinnen. Banken die weer volgepropt worden met geld, multinationals die goedkoop geld kunnen lenen en steun krijgen voor hun aandelenkoersen, de farmaceutische industrie die vaccins kan verkopen, de Big Tech bedrijven die de vraag naar alles wat digitaal en online gebeurt explosief zien stijgen. Al deze partijen zijn er als de kippen bij om “in te spelen” op het nieuwe normaal en de “kansen te benutten”…

  En nog veel meer o.a. de geschiedenis van vaccins …vol met doden..ook nu weer bij het Pfizer vaccin!

  https://zlj13051967.wordpress.com/2021/01/01/het-coronavirus-muteerde-in-een-neo-communistische-nieuwe-normaal-dictatuur/

 10. Dit heb ik zonet gevonden zal wel weer als complot denken bestempeld worden maar….?
  Waarom al deze projecten die onderzocht en gepland zijn zoals Kissinger zijn memorandum en dan de studie van Rockenfeller lock step?
  En deze rare info erbij?
  The ‘SPARS PANDEMIC 2025-2028’ Simulation Details A New Coronavirus PLANdemic That Will Follow COVID-19
  https://humansarefree.com/2020/12/spars-pandemic-2025-2028-simulation-2017-coronavirus-plandemic-covid-19.html

 11. If in doubt cut it out! In twijfelgevallen niet doen! Dat is de wereldwijde slogan van iedere inspecteur!
  Behalve natuurlijk voor de politici en hun aanhang van die medici die het geld naar het hoofd gestegen is. Je moet toch wel een flink pak complexen op je schouders hebben om in de politiek te gaan. (Ook ik heb een fiks pak complexen op mijn schouders maar die houden mij in balans).

 12. Zou deze stelling mogelijk kunnen zijn?
  Wij hebben in ons dorp sinds mei vorig jaar 5G blijkt uit de kaart.
  Zelf hebben we geen wifi en alles bekabeld maar een vriend zag pas dat bij ons in huis ongeveer 20 wifi netwerken actief zijn ook 5G.
  En nog steeds worden de mensen in ons land beschuldigd van de verspreiding van dit “spook” virus op alle media.
  En we bestuderen de info van RN Kostoff al sinds het artikel uitkwam ook meten we de electrosmog al meer dan 10 jaar zelf.
  Nu is deze blijvend verhoogd bij ons thuis maar het zijn steeds nieuwe frequenties die actief worden?
  Vroeger was 2.5 GHZ de vrije band voor babyfoons en meer gratis ontvangers nu is dit 60 GHZ geworden.
  Nu bij deze mutatie zitten we op nog hogere GHZ gigahertz en het gaat tot 300 GHZ blijkt en we zijn er dus nog lang niet.
  En de studies blijken ook in ons land tot 300 GHZ te zijn onderzocht ook veel dode vogels tijdens testen.(bron RN Kostoff bijgevoegde linken)
  Dan het leger die deze testen al jaren onderzocht heeft geeft te denken.
  Het kan allemaal toeval zijn de zieke mensen zijn echt en de mutaties ook blijkt nu zijn de kinderen aan de beurt?
  We horen nergens meer info over het nieuwe 5 G in de media of het is verboden te delen.
  Er moeten goed geschoolde mensen lukken om deze verbanden te verbinden denken we maar is dit wel gedoogd lijkt het?
  En de mutaties worden nu wereldwijd gemeld en volgen deze de freqenties die nu te ontvangen zijn dat is de vraag?

 13. Dit is Bombshell nieuws, eindelijk experts die hun zegje doen bravo!!!!!

 14. Iets hoort omkeerbaar te zijn maar het mRNA prikkie is permanent zonder dat we weten hoe of wat over 5 jaar. In Azie rolt China hun vaccine uit op basis van mRNA. Pfizer klinkt aardig Duits en in Azie denken ze dat het Pfizer vacine beter is maar dit is ook mRNA zonder kennis hoe het zich zal ontwikkelen. China of Pfizer er zitten dezelfde psychopaten achter. De Bill Gates club, de WHO die schaamteloos richtlijnen aanpast en Klaus Schwab van het WEF die alles wel even gaat resetten als ongekozen bejaarde fuhrer . Dan het verlossende prikkie van Hugo de Jonge in dienst natuurlijk van deze psychopaten heeft ook uitsluiting van vacinatie. Dit zijn de zieken en zwakkeren. Denk eens na dan ga je de gezonde mensen vacineren die het niet nodig hebben?????

 15. Weer eens scherp als altijd Xander met erg veel linken ter informatie bedankt.
  Maar nu merken wij keer op keer dat ook onze democratie al verloren is en ook wereldwijd blijkt.
  Na pas informatie te hebben gestuurd aan de anonymous groepen kregen we een bericht bijna boos terug dat wij als virus of spoofing als ik het goed schrijf en de linken worden geblokkeerd nu in de V.S.???
  We delen wetenschappelijk onderbouwd nieuws geen opruiing of verzet en het blijkt nu dat google bepaalt wat gewenst is?
  Dat is een verontrustende trend die nu overal begint zijn ze bang voor informatie die goed onderbouwd is?
  Is het soms verboden te vragen of mensen willen kijken naar de mogelijkheid dat nu 5G ook EMF stralings ziekte kan veroorzaken?
  Het is voor ons niet meer te begrijpen of bevatten en ons land speelt gewoon mee bijna alle mails aan regering politieke partijen of wakkere sites zijn geblokkeerd of voorzien van een waarschuwing tegen ons?
  Zelfs ons IP adres is erbij vermeld en nu is antwoorden zelfs bijna onmogelijk we hopen dat jullie het volhouden maar dit is een teken aan de wand geworden.
  Censuur met mindcontrol kan de mens op het verkeerde spoor zetten of zelfs tegen elkaar opzetten denk aan deep fake nu.
  Heb deze info al eens gedeeld maar is dit verboden dat kan en wil ik niet begrijpen.

  Ronald N. Kostoff, Ph.D
  https://phibetaiota.net/wp-content/uploads/2020/04/5G-Largest-Unethical-Medical-Experiment-Final.pdf
  Als deze info op waarheid berust dan is het nog veel erger dan de mensen beseffen.

 16. En nu zijn 400.000 sheeple op weg, om zo vlug mogelijk een gifspuit te gaan halen.

 17. Zeer verhelderend!
  Maar in Den Haag zitten mensen aan het roer die stronteigenwijs zijn.
  Ik pleit voor een parlementaire enquête, waarbij deze lieden vervolgens ook strafrechtelijk vervolgd worden.

 18. ik weet niet hoe het zit in Nederland, in België gaan ze centra opstellen in de meeste gemeenten en dan krijg je juist als bij de verkiezingen een soort oproepingsbrief om je te laten vaccineren, ik vindt dat ook niet goed, ik had liever bij de huisarts geweest, nu staat ge daar aan te schuiven in een voor mij gevaarlijke zone. Shalom

 19. – Bijwerkingen over ’n jaar, over 2, of 5 jaar, a.g.v. een wereldwijd verspreid vaccin;
  – De kans dat auto-immuunziekte tegen gezond spierweefsel ontstaat, is aanwezig.

  Mij staat een video bij, waar ik Bill Gates hoorde zeggen, dat hij de bevolking wereldwijd wij doen inkrimpen.
  Één en één is twee: Maar Gates, WHO, Klaus Schwab, enz, willen m.i. een auto-immuun-pandemie veroorzaken. Hoppakee; Het ‘vergrijzings probleem’ is in één keer opgelost!

 20. Dank Xander voor dit TOT-artikel!!!

  Geen wonder dat 400.000 mensen smulden van BLCKBX interview met professor dr. Theo Schetters, top immunoloog en al 40 jaar actief in de vaccinindustrie, waar hij zelfs enkele patenten op zijn naam heeft staan. Schetters laat er geen misverstand over bestaan, en noemt het vaccinatiebeleid van de Nederlandse regering ‘hoogst onverantwoordelijk’.
  sprak ware woorden.

  In Trouw las ik nog meer: De geheimhoudingsclausules rond de aankopen van vaccins bij farmaceutische bedrijven zijn strijdig met het publiek belang. Ze voeden wantrouwen in bedrijven en overheid, meent Marianne Meijer van de stichting Wemos.

  https://www.trouw.nl/opinie/geheimhouding-bij-vaccindeals-ondermijnt-vertrouwen-van-burgers~bfe22e2e/

 21. Lees dit dan:

  Als gevolg van de Europese Verordening 2020/1043 die van kracht werd op 18 juli 2020, zijn delen van de ggo (genetisch gemodificeerd organisme)-regelgeving buiten werking gesteld. Tijdelijk is er geen ggo-vergunning meer vereist voor klinisch onderzoek naar COVID-19. Dit betekent ook dat de “Tijdelijke regeling afwijkende behandeling vergunningaanvragen gentherapie in verband met bestrijding COVID-19” buiten werking is gesteld. Meer informatie vindt u hier.

  https://www.ccmo.nl/over-de-ccmo/informatie-ccmo-naar-aanleiding-van-uitbraak-coronavirus

  De hierboven genoemde genetische manipulatie is wettelijk toegestaan.

 22. China maakt de vaccins op de traditionele wijze, met een onschadelijk gemaakt virus. Dan krijg je dus een proteïne ingespoten (net als bij vaccins tegen bacterie-ziektes) en ontwikkelt het lichaam anti-stoffen. Maar het track-record van China bij het maken van vaccins, is niet geweldig. Daar liggen nogal wat schandalen. In Taiwan vertrouwen ze dat Chinese vaccin niet echt: https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4095622

 23. Het is werkelijk een uitstekend interview. Puur vakwerk! Dit zou zó op de tv kunnen. Maar die moralisten weigeren zulke informatie door te geven aan de burgers die meebetalen aan hun dagelijkse speeltjes. Die media hebben gekozen voor dagelijkse misleidende corona-propaganda en steunen als brave voorlichters het beleid van de overheid.
  Voor mij is dit interview het einde van alle twijfel die af en toe toch de kop opsteekt. Het overtuigende sluitstuk van een lange reeks vakmensen met zéér goed onderbouwde kritiek tegen de waanzin die overheid en media dagelijks over ons uitstorten.
  Ruim twee maanden geleden hadden die valse alarmisten het al over een derde golf vanaf half januari!! EN ja hoor: Rutte vindt de cijfers alarmerend (valse cijfers dus) en bereidt ons al voorzichtig voor op een nog strengere lockdown! Zelden zagen we onze overheid zó diep zinken.

 24. Geheel eens met professor Schetters! Het gaat om het ontmenselijken van de mens, het is een duivels vaccin!

 25. Dat het vaccin potentieel auto-immuun ziektes in het lichaam kan brengen lijkt mij een bewuste keuze. Ga er als patiënt maar vanuit dat het onmogelijk is te bewijzen dat dit door het vaccin komt. De kans dat het mis kan gaan is zeker enorm, maar ik hoop vurig dat dit niet gebeurd. Bedenk immers dat er dan mogelijk miljoenen en miljoenen mensen ernstig in de problemen gaan komen. Niet dat ik het gespuis er niet voor aanzie zoiets te flikken, ik wantrouw het beleid al vanaf de invoering van de Euro. En Amerikaanse leiders heb ik, met uitzondering van dhr. Trump helemaal niet hoog staan.

  Iets wat hier verband mee houdt:
  https://www.youtube.com/watch?v=mPjO1lES5tE&feature=youtu.be
  Een boeiende video waarin nog eens duidelijker wordt dat er gesold wordt met mensen.
  Kees Smaling zegt eigenlijk nog de meest interessante dingen, jammer dat hij zo weinig aan bod komt. Kees is CEO Siemens Healthcare Nederland. Hij legt uit dat zijn kennis en ervaring hem vooral hebben duidelijk gemaakt dat ziekenhuizen 90 % van hun capaciteit op Covid-19 patiënten richten. De rest van de zorg ligt hoegenaamd stil. Doordat Siemens in alle ziekenhuizen komt en praat met zowel artsen en directie legt hij uit dat het ook (weer) eens een centen kwestie is. Ziekenhuizen zijn bedrijven geworden sinds de privatisering en er is dus om te beginnen niets centraal geregeld.
  Hij zegt nog iets interessants, de zorg voor Covid-19 patiënten op de IC is minder complex dan ons wordt voor gehouden. Ik vermoed wel dat het misschien intensiever is dat weet ik niet. Maar normaal liggen er op de IC patiënten met allerlei historie. Nu is het simpeler omdat de mensen allemaal dezelfde historie hebben. Dit maakt het mogelijk om verpleegkundigen snel precies die vaardigheden bij te brengen die ze nodig hebben om in ieder geval mee te helpen. Maar het ministerie wil van geen enkele oplossing weten.
  Vooral de houding van Maurice begint me op te vallen. Het lijkt er op dat hij beseft dat hij windmolens aan het bestrijden is. Hij ziet er in deze youtube redelijk uitgeblust maar ook een beetje wanhopig uit. Wij beginnen denk ik allemaal te voelen dat we door een ontketende macht tegen worden gewerkt. Misleiding en leugens zijn de norm geworden en de ratio is weg.

Comments are closed.