Johns Hopkins studie: Covid-19 heeft relatief geen effect op normale sterftecijfer

De hele tweede golf is fake, want 90% – 95% van alle PCR testen zijn vals positief. (Afbeelding credits: Pierre Capel).

—————————————————————————————————————————————–

Onverklaarbare forse daling sterfte door alle andere aandoeningen

—————————————————————————————————————————————–

In schril contrast met wat de media al maanden beweren heeft Covid-19 geen meetbaar effect op het normale sterftecijfer. Dat is de uitkomst van een onderzoek dat werd gepubliceerd door de Johns Hopkins University, wier corona kaarten, cijfers en statistieken over de hele wereld worden gebruikt en geciteerd. Genevieve Brand, adjunct-programma directeur Toegepaste Economie aan de universiteit, analyseerde de impact van Covid-19 op de Verenigde Staten, dat op papier een van de zwaarst getroffen landen is. Haar conclusie: ‘In tegenstelling tot wat de meeste mensen aannemen is het aantal Covid-19 doden niet alarmerend. In feite heeft het relatief geen effect op het aantal doden in de VS.’ En wat voor Amerika geldt, blijkt ook voor Europa te gelden.

Het onderzoek werd aanvankelijk gepubliceerd, maar zoals talloze eerdere publicaties waarin wetenschappelijk en statistisch bewijs wordt geleverd dat de officiële narratief over corona een verzinsel is, één grote hoax – om niet te zeggen leugen -, werd deze na een paar dagen alweer offline gehaald. Via The Wayback Machine kan echter nog steeds een back-up kopie worden gelezen.

Covid heeft aan beide kanten oceaan geen invloed op normale sterftecijfer

Op basis van de officiële gegevens van de CDC maakte Brand een grafiek van het aantal doden van februari tot september. Tot haar verrassing constateerde ze dat het aantal doden ook onder ouderen ondanks Covid-19 percentueel hetzelfde bleef. De media deden en doen alsof er een enorme toename is, maar die is dus niet uit de officiële cijfers op te maken. (Zie ook ons artikel: CDC cijfers bewijzen dat Covid-19 veel minder dodelijk is dan griep ),

Dit geldt overigens ook voor Europa. Op de officiële EU-monitor EuroMOMO worden de Europese cijfers in grafieken verwerkt. In het voorjaar is er een hoge piek in het aantal sterfgevallen te zien, en in dit najaar een veel kleinere, die overeenkomt met het griepseizoen van 2018, en lager is dan die in 2017. Belangrijkste trendlijnen zijn de grijs gestippelde ‘baseline’ en de rood gestippelde ‘substantiële toename’. Daaraan ziet u meteen een volstrekt normaal verloop, en een bevestiging dat Covid-19 ook in Europa vooralsnog geen invloed heeft op het totale normale sterftecijfer. (Zie ook ons artikel: WHO bevestigt in Bulletin zeer laag Covid sterftepercentage van 0,05%).

Onverklaarbare forse daling sterfte door alle andere aandoeningen

Om de grote discrepantie tussen enerzijds de media en politiek en anderzijds de echte cijfers en statistieken te verklaren, onderzocht de adjunt-programma directeur de doodsoorzaken van 2014 tot en met 2020. Ze ontdekte dat het aantal Covid-19 doden het aantal doden door hartaandoeningen overtrof, wat zeer ongewoon is, omdat hartziekten altijd de belangrijkste doodsoorzaak zijn. Nu bleek het aantal sterfgevallen door een hartaandoening echter zonder aanwijsbare oorzaak plotseling fors gedaald. Nog verrassender was dat dit voor alle andere aandoeningen geldt. Ook daar is een onverklaarbare grote daling te zien.

‘Deze trend is totaal tegengesteld aan het patroon in alle voorafgaande jaren,’ constateerde Brand dan ook. ‘De afname van het aantal doden door andere oorzaken dekt vrijwel exact de toename van het aantal Covid-19 doden.’ Ze concludeerde dan ook dat het aantal Covid-19 doden misleidend is. Dat bevestigt wat wij al maanden schrijven, en waar al tal van medici, experts en wetenschappers op gewezen hebben, namelijk dat zo ongeveer alle sterfgevallen, door wat voor oorzaak dan ook – soms zelfs verkeersslachtoffers -, automatisch aan Covid-19 worden toegeschreven.

Tevens is uit grootschalige recente studies in o.a. de VS en Denemarken gebleken dat mondkapjes – die deze week verplicht worden gesteld in Nederland – geen enkele zin hebben, en helemaal niets doen tegen de verspreiding van wat voor virus dan ook. Hetzelfde geldt voor lockdowns en social distancing maatregelen, zoals recent ook het gerenommeerde New England Journal of Medicine constateerde. Het enige wat deze maatregelen aantoonbaar doen is zowel de psychische als lichamelijke gezondheid van de burgers ernstige schade toebrengen, om het over de vernietiging van honderdduizenden bedrijven en miljoenen banen nog maar niet te hebben.

Met Covid-19 bedrog wordt een politieke agenda uitgevoerd

Waarom wordt dit alles dan gedaan? Brand en veel anderen durven het niet openlijk te zeggen, terwijl de reden nochtans overduidelijk is: omdat met het angst aanjagen van de bevolking, het verwoesten van een groot deel van de economie, en het opleggen van strengen social distancing, lockdown en mondkapjes maatregelen enkel een politieke agenda wordt uitgevoerd, de reeds lang geplande ‘Grote Reset’ van het World Economic Forum, in het kader van VN Agenda 21/2030. WEF-topman Klaus Schwab heeft zelfs al openlijk toegegeven dat Covid geen grote bedreiging is, maar stelde klip en klaar dat de wereld nooit meer terugkeert naar normaal.

Naast die communistische ‘Grote Reset’ vaccin-klimaatagenda hebben in veel eerdere artikelen ook uitgebreid aandacht besteed aan de PCR testmethode, waarvan is vastgesteld dat deze 90% tot 95% valse positieven oplevert, en die zowel volgens de uitvinder van de test, als de bijsluiters van alle PCR-test producenten, NIET gebruikt kan worden om een klinische besmetting vast te stellen. Op 28 september haalden we de ex-hoofdadviseur wetenschap van vaccinfabrikant Pfizer aan, die er geen doekjes om wond en bevestigde dat de hele tweede golf FAKE is, omdat bijna alle PCR testen vals positief zijn.

Desondanks berichten Westerse media nog steeds dagelijks over een toename van het aantal ‘besmettingen’. Dat is een extreem valse misleiding, en volksbedrog van de bovenste plank, zeker als bedacht wordt dat het RIVM het aantal cycli waarmee virusdeeltjes worden opgekweekt zóver heeft opgevoerd (tot 35 of zelfs 40 / 50 cycli), dat daarmee de testresulaten volkomen onbetrouwbaar worden gemaakt. De al vaak gedane suggestie dat het RIVM hiermee opzettelijk een zo hoog mogelijk aantal (valse) ‘besmettingen’ wil melden, lijkt daarom de enige logische verklaring te zijn.

Politiek ongewenste studie tegen wil van auteurs verwijderd

Hoe dan ook, de redacteurs van de nieuwsbrief van Johns Hopkins besloten – ongetwijfeld na grote druk van media en politiek – om Brands onderzoek te verwijderen, omdat het niet zou kolppen. Ze beweerden dat de auteurs van de studie daar zelf om hadden gevraagd, maar dat wordt krachtig tegengesproken. ‘Het was hun besluit om het artikel terug te trekken,’ reageerde Brand. ‘Yanni Gu heeft op excellente wijze verslag gedaan van de inhoud van de presentatie…Ik heb uitgelegd waar ik de data vandaan heb, zodat iedereen mijn analyse kan repliceren.’

Yanni Gu is de auteur van Brands studie, en schreef op LinkedIn dat ‘ik gefrustreerd ben over de verklaring’ waarom de redacteurs het artikel introkken. ‘Ik denk dat het niet respectvol is naar dr. Brands harde werk met het bij elkaar zoeken van de data, en een eerlijke analyse te verrichten. Als die tegengesproken zou moeten worden, dan had er op zijn minst een gelijkwaardige analyse moeten worden gedaan met meer data, en daarom een nieuwe conclusie.’

‘Ik heb veel vragen gekregen over de reden waarom het artikel is verwijderd… Ik heb zelfs emails gekregen waarin stond dat mensen dankzij mij nu geen mondkapjes meer zullen dragen en geen social distancing meer zullen houden. Ik ben een ‘Covid ontkenner’ genoemd, en dat ik geen idee zou hebben hoe groot de schade is en hoeveel levens het kost door zo’n artikel te schrijven. Ik was erg ontdaan om zulke beschuldigingen te krijgen, maar ik blijf bij mij standpunt. Het doel was nooit om de gevolgen van Covid-19 te ondermijnen, maar om een mogelijke overdrijving van het aantal doden door de pandemie te laten zien.’

Heeft de griep soms een jaartje vakantie genomen?

Laat dat ‘mogelijk’ maar weg, want uit al deze Amerikaanse en Europese statistieken blijkt dat Covid-19 inderdaad relatief geen effect heeft op het totaal aantal sterfgevallen. ‘Oversterfte’, zoals nu overal wordt gemeld, is er ALTIJD in een griepseizoen.

En rara… griep blijkt het historische besluit te hebben genomen om overal eens een jaartje weg te blijven – een unicum. Normaal zijn er in Nederland ieder seizoen gemiddeld zo’n 6500 doden door griep, deze keer slechts iets meer dan 400. Op al die andere griepslachtoffers wordt dus het stickertje ‘Covid-19’ geplakt, want u gelooft toch niet echt dat de griep zomaar ineens een jaartje vakantie heeft genomen?

Misdaden tegen de menselijkheid

Overigens zou de oversterfte dit jaar toch een stuk hoger dan normaal kunnen uitkomen. Vanwege Covid worden namelijk tal van mensen met hartaandoeningen en andere ernstige kwalen zoals kanker niet of niet tijdig behandeld. Al die levens die daardoor nu onnodig verloren gaan, worden opgeofferd op het altaar van de genoemde internationale politieke agenda. Wat ons betreft is dit meer dan enkel kwaadwilige opzet; dit is een van de allergrootste misdaden tegen de menselijkheid ooit.

Xander

(1) PJMedia

Zie ook o.a.:

28-11: Visie World Economic Forum voor de wereld na Covid: Een afschuwelijke toekomst
22-11: Stand van zaken Buitenparlementaire Onderzoekscommissie: Kabinet gedaagd wegens corona beleid
19-11: Oud-voorzitter comité Royal College of Physicians noemt corona grootste hoax ooit
18-11: Grootste studie naar mondkapjes ooit toont aan dat ze niet of nauwelijks helpen
17-11: New England Journal of Medicine: Lockdowns, social distancing en mondkapjes zijn zinloos
11-11: Klaus Schwab (WEF): Covid is geen grote bedreiging, maar wereld keert nooit meer terug naar normaal
09-11: WHO bevestigt in Bulletin zeer laag Covid sterftepercentage van 0,05%
07-11: Hoogleraar Capel: ‘Zet je angst bij de vuilnisbak’ (/ Ook in november blijken alle maatregelen (1,5 meter, lockdown, mondkapjes) nog steeds helemaal niets uit te maken)
02-11: 44.000 wetenschappers en medici noemen corona beleid ‘verwoestend’ en eisen terugkeer naar normaal
31-10: Aangenomen spoedwet verandert Nederland in permanente klimaat-virus dictatuur
25-10: Nederlandse experts: Valse PCR testmethode is bron van alle ellende, RIVM wil zoveel mogelijk positieve uitslagen
26-10: Regering voert agenda Klaus Schwab (WEF) uit: ‘Over 10 jaar bezit u niets meer’
18-10: Ongegrond aanjagen van angst maakt dit kabinet tot een terreurorganisatie’ (Sven Hulleman)
17-10: Hoe ontsnap je aan de desinformatie matrix van de mainstream media?
16-10: Zorg komt in opstand tegen corona hoax: 87.000 Nederlandse artsen en verplegers weigeren vaccin
14-10: (/ Mondkapje komt neer op het proberen tegen te houden van fruitvliegjes met kippengaas, en beschermt noch jezelf, noch anderen’)
14-10: Zweden heeft zonder lockdown en zonder mondkapjes laagste sterftecijfer van Europa
09-10: Hoax wordt steeds groter: CDC geeft in document toe geen meetbaar virus te hebben
08-10: Meer dan 7000 wetenschappers en artsen roepen op corona maatregelen onmiddellijk te beëindigen
06-10: CDC cijfers bewijzen dat Covid-19 veel minder dodelijk is dan griep

05-10: Nieuwe schatting WHO: Slechts 0,125% van coronapatiënten sterft
28-09: Ex-hoofdadviseur wetenschap farmagigant Pfizer: ‘Hele tweede golf is fake, bijna alle positieve testen zijn vals’
27-09: Finse topeconoom waarschuwt dat tweede lockdown ‘totale economische vernietiging’ betekent (/ ‘Tijdens systeemcrisis 2020-2022 wordt welvaart, veiligheid en zekerheid weggevaagd, gevolgd door nieuwe Depressie tot 2025-2027’)
19-09: Franse top Covid-19 expert: 80% corona slachtoffers volkomen onnodig gestorven
17-08: Oud-directeur Instituut Microbiologie: ‘Al 8 weken geen nieuwe Covid-19 gevallen meer’
15-08: ‘De leugen regeert al maanden – Wordt het kabinet bewust misleid door het RIVM?’(Column Pierre Capel)
08-08: Agenda 21 samengevat: ‘De opmars naar een nieuwe wereldorde’
30-01: Hoe de globalisten de corona pandemie kunnen gebruiken voor oprichting wereldregering

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

24

 1. Het artikel van GENEVIEVE BRIAND (‘A closer look at U.S. deaths due to Covid-19’) is hier te lezen https://drive.google.com/file/d/1Md5h1_farrLKoBDZzJ56YGbDFVXZRqXT/view
  Het lijkt toch nergens op dat in de V.S. in 2020 covid als doodsoorzaak wordt opgevoerd, terwijl tegelijkertijd het aantal andere doodsoorzaken naar beneden zijn bijgesteld. Andere doodsoorzaken zoals bijv. hartfalen of kanker zijn in de registratie minder in aantal (!!!) in vergelijking met voorgaande jaren. En dat is niet de realiteit.

 2. Er is bijna niemand wakker helaas.. Ik schaam me dood als ik iedereen met een mondkapje zie, al draag ik het zelf niet dan schaam ik me alsnog voor de rest! De capaciteit aan hersenen die we hebben gekregen tegenover het kuddegedrag die we vertonen is gewoon echt niet te begrijpen.. Na al die jaren van natuurlijke evolutie laten we ons zo makkelijk sturen??! Ben dankbaar voor het leven maar teleurgesteld in de mensheid

 3. Het onderzoek van Johns Hopkins bevestigt wat ook uit de sterftecijfers in Nederland blijkt. Bijna alle overledenen zijn 80 plussers met een zeer zwakke gezondheid die door corona een paar maanden eerder zijn overleden dan zonder corona het geval was geweest. Over een jaar gezien blijft daardoor het sterftecijfer onveranderd. Periodieke oversterfte wordt gecompenseerd door periodieke ondersterfte.

 4. @Richard schreef:
  29/11/2020 om 8:20 pm

  Dat is nog eens gaaf. Vorige maand wist ik niets van de wet van Benford totdat een kennis van mij vroeg of ik deze wet in een Excel sheet wilde verwerken voor zijn financiële administratie.

  Fascinerende materie. Inderdaad de moeite van het kijken waard.

 5. @ Zeeuwse: 7:52 pm, op 29/11. Ook ik ben klaar met onze zogenaamde democratie. Want als stemmen iets zou oplossen, zouden ze verkiezingen gewoon verbieden. Ik ben niet vergeten dat voor jaren terug, zakken vol stemmen voor de PVV, op een wonderbaarlijke manier verdwenen. Ik leen me niet meer voor dat Haagse theater.

 6. @ Opa uit Son
  Heel benieuwd hoe ze hier uit gaan kletsen, onderschat het niet daar zijn ze serieus goed in.
  Dit is een dure herhaling van het fiasco van de Mexicaanse griep.

 7. Zo op het oog intelligente mensen, goed opgeleid en met mooie diploma`s op zak laten zich door een Pabo mannetje ringeloren. Ik weet niet hoor maar dan vraag je er in blokletters om.
  Schop die charlatan lijnrecht waar hij hoort namelijk het verkopen van onbetrouwbare tweede hands auto`s.
  https://duckduckgo.com/?q=Harry+Wormwood&t=lm&iax=images&ia=images
  De gelijkenis is wat mij betreft opvallend, het zou zomaar zijn vader kunnen zijn…

 8. @Svalbard.
  Helaas zullen we 17 maart geen enkele invloed hebben op welk beleid dan ook Svalbard.
  Van een club die onze Grondwet buiten werking laat stellen hebben wij niks comma nul te verwachten.
  Hoe dit zo gekomen is en of het altijd al nix betekende, dat stemmen, dat kunnen we ons afvragen. Ik denk nu wel dat het al lange tijd een goed betaald spelletje “democratie” was.
  Dat je dat spelletje doorhebt kun je m.i. alleen laten weten door er niet aan mee te doen.

 9. Als ze mij maar niet aanwrijven dat ik voor die Hagenese hypocrieten gekozen heb. Die horen in een andere kamer thuis net als de blauwe bloedzuigers.

 10. Als ik het zo bekijk hebben ze al ons ganse leven dokterskabinetten gevuld enkel en alleen om hun spuiten en pillen te verkopen.

 11. Vorige week wilde ik in Weesp een kringloopwinkel binnen lopen om er wat rond te snuffelen. Maar ik werd weggestuurd omdat ik geen muilkorf had!
  Ik zei dat de muilkorfdwang pas op 1 december van kracht werd, maar daar had men geen boodschap aan. Toen ik kenbaar maakte dat ik een medische indicatie heb, waardoor ik geen mondkapje kan verdragen, had men daar dus ook al geen boodschap aan, ondanks mijn uitleg dat ik ervan vrijgesteld ben.
  Ik heb nu een plastic scherm dat ik voor mijn gezicht kan dragen met een hoofdband, dus zal ik dat gaan gebruiken, maar het is te hopen dat die krankzinnige maatregelen ooit nog wel eens van tafel gaan!
  maar het ziet er somber uit, er is nog helemaal geen eind aan die duistere tunnel waar we in zijn opgesloten.
  mensen, wordt nu eindelijk eens wakker, accepteer die psychopaten niet langer en stuur ze 17 maart weg, liefst met pek en veren!

 12. Benny ze Geloven jouw toch niet tot dat het te laat is zo is het altijd geweest

 13. reactie op Benny:
  De waarheid kan per definitie geen leugen worden; een leugen kan nooit waarheid worden, hoe vaak ook herhaald …

 14. Dank Xander, voor deze waardevolle info van een Onderzoek dat werd gepubliceerd door de Johns Hopkins University. ”

  In Zweden handelen ze daar al maanden naar. Trump VS en Zwitserland trouwens ook…weg met die muilkorven en 1.5. meter afstand. Burgers weten zelf wel wat goed voor hen is.

  Nederland is nu Massaal Wakker aan het worden nu ze als kleine kinderen uit winkels gedreven worden. We weten wat dat betekent 1572…!!!

  Hoop dat Hilversum NPO, KRANTEN, en alle Kamerleden daar notitie van nemen en de 2-Kamer de Regering morgen een gevoelige les leert, een ultimatum uitspreekt:

  Spreek de waarheid of u krijgt nu een motie van Wantrouwen aan uw broek.

 15. Kunt u in de nachten niet goed slapen? heeft u kiespijn? of last van zweterige voeten? dan is dit vanaf heden zonder twijfel te wijten aan Covid-19.

 16. U bedoelt met ‘de media’ ongetwijfeld: de msm/mainstream-/mudstream-/socialist/sadistic/strooplikkers- etc. media?

  Misschien kan er nog een pakkende term bedacht worden voor de eerlijke, onafhankelijke, grondwetdienende, wel betrouwbare varianten?

 17. Natuurlijk worden alle sterftercijfers op 1 coronahoop gegooid. Ja zo kun je met die cijfers flink sjoemelen en manipuleren om het beeld van de angst vast te houden en door te gaan met de lockdowns en de economie verder kapot te maken.

 18. In de eindtijd zal volgens de Bijbel de leugen overheersen De waarheid wordt een leugen En de leugen wordt de waarheid.

Comments are closed.