Hoogleraar immunologie Capel: DNA schade aan complete generaties door 1,5 meter samenleving

Covid-19 in perspectief: terwijl politiek en media blijven doen alsof het zo ongeveer het allergevaarlijkste virus ooit is, blijkt de realiteit bijzonder ontnuchterend te zijn.

—————————————————————————————————————————————

Sterke negatieve emoties kunnen genen blijvend uitzetten: Angst is het echte grote gevaar voor ieders gezondheid – ALS social distancing al zou werken (wat niet zo is), moet je geen 1,5 meter, maar 10 meter afstand houden – ‘Meeste mensen kunnen besmetting met corona prima aan’

—————————————————————————————————————————————-

Mark Rutte en Hugo de Jonge zijn ondanks het verdwijnen van de coronacrisis al maanden onvermurwbaar: de 1,5 meter samenleving moet en zal gehandhaafd blijven totdat er een vaccin is, het liefst door een spoedwet met nog veel strengere maatregelen. Hoogleraar (emeritus) experimentele immunologie Pierre Capel legt in een nieuw gesprek bij Café Weltschmerz uit dat juist die 1,5 beter enorme schade aan de volksgezondheid toebrengt. Hele generaties zullen in hun DNA de gevolgen moeten dragen van het feit dat politici te trots zijn om toe te geven dat ze foute besluiten hebben genomen.

In een Café Weltschmerz interview op 20 juni met Ab Gietelink zei (emeritus) Capel al dat de cijfers bewijzen dat de coronamaatregelen van het kabinet ‘flauwekul’ zijn (zie ons artikel van 21 juni). Maatregelen zoals de 1,5 meter, mondkapjes en de lockdown noemde hij ‘onzin’ en ‘volkomen flauwekul’. Het vaccin komt er volgens hem niet, en als het er al komt gaat het vrijwel zeker niet werken.

‘Gigantische puinhoop in volksgezondheid’ door starre politici

Capel heeft begrip voor de maatregelen die aanvankelijk werden genomen toen corona net was uitgebroken. Het bleek een zeer besmettelijk virus te zijn, en er was nog niet bekend hoe dodelijk het was. Maar dat was in maart – inmiddels is het juli, en weten we veel meer. Wat we vooral weten is dat het vasthouden aan social distancing niet alleen volslagen zinloos is, lukraak nattevingerwerk, maar zelfs enorme schade aan de volksgezondheid toebrengt.

In dit verband haalt hij Friedrich Nietzsche aan: ”Velen zijn hardnekkig ten opzichte van de eenmaal ingeslagen weg. Weinigen ten opzichte van het nagestreefde doel’… En wat is de inslagen weg? Die anderhalve meter. En waar leidt die toe? Tot een gigantische puinhoop in de volksgezondheid. Hier zie je de starheid (bij de politieke besluitvormers). Zo van ‘we hebben eenmaal dit besloten, en wij hebben een goddelijke status.’ De expert is waarzegger geworden met een kristallen bol… Nu we in juli verder zijn, zouden ze flexibel moeten kijken, en het echte doel, de volksgezondheid, voorop moeten stellen, in plaats van hun eigen gelijk.’

Besmetting via aerosolen al 65 jaar bekend, maar nu genegeerd

Wat was er in maart wèl bekend over infecties, influenza, TBC en andere virussen? William Firth Wells publiceerde in 1955 een zeer gedegen studie genaamd ‘Airborne contagion and air hygiene – An ecological studie of droplet infections’. Daar is het hele WHO beleid, met 1,5 meter tot 2 meter afstand, op gebaseerd. In dat onderzoek concludeerde hij echter dat virussen veel besmettelijker zijn via aerosolen, kleine vochtdeeltjes, wat het nationale en internationale overheidsbeleid dus juist tegenspreekt.

‘Maar stel nou dat het toch waar is dat het via grote druppeltjes plaatsvindt. Dat is niet zo, maar stel. Dan zijn er vreselijk veel studies die aangegeven dat die grote druppels (bij hoesten en niesen) al gauw 6, 8 of 10 meter halen.’ Dat betekent dat die 1,5 meter véél te weinig is, ALS deze theorie van grote druppels waar zou zijn, wat niet zo is.

Wells toonde aan dat aerosolen verreweg het besmettelijkst zijn, en benadrukte het belang van ventileren (dus de buitenlucht) – precies wat Maurice de Hond en Willem Engel (viruswaanzin.nl) al maanden roepen, maar wat door overheid en mainstream media wordt ontkend of genegeerd.

De vele besmettingen op ‘super spreader’ events (feesten in besloten ruimtes, carnaval e.d.) of locaties, zoals IC-afdelingen en vleesslachthuizen (waar de lucht stabiel en koel is, een perfecte omgeving voor corona), tonen aan dat je vooral (erg) ziek van Covid-19 kunt worden als je herhaaldelijk en langdurig bent blootgesteld, dus gedurende een langere tijd een groot aantal virussen hebt binnengekregen. (Bij vluchtig contact, zoals elkaar passeren op straat of in een winkel, is besmetting zo goed als uitgesloten. Hetzelfde geldt voor lichamelijk contact, zoals elkaar een hand geven.)

‘Biologisch schade op DNA niveau is gigantisch’

‘Wat gebeurt er met social distancing, die 1,5 meter? Iedereen weet dat de economie naar de fluiten gaat, en dat er psychische klachten zijn… Nu een punt wat je nooit hoort: de biologische schade op DNA niveau van social distancing is gigantisch.’ Gevoelens zoals angst, eenzaamheid, depressie, wanhoop etc., die dankzij die 1,5 meter heel heftig zijn, hebben grote en blijvende gevolgen voor ons DNA.

‘Iedereen weet dat als je ergens van schrikt, je adrenaline omhoog gaat. Vanuit die perceptie van schrik, angst en gevaar wordt in de hersenen een signaal gegeven dat de hormoonproductie in de bijnier wordt aangezet om (het stresshormoon) cortisol te maken. Dat wil zeggen dat jouw angst-emotie een gen aanzet, in dit geval om cortisol aan te maken. Dat gebeurt niet alleen bij één emotie zoals angst, maar ook bij verliefdheid (dan wordt oxytocine aangemaakt).’

Capel schreef daar een heel boek over: ‘Het emotionele DNA.’ Emoties werken niet alleen door op hormoonniveau, maar schakelen ook genen aan of uit.’ Hij neemt als voorbeeld eenzaamheid. We hebben 21.000 genen. Via een nieuwe techniek, de DNA chip, is precies na te gaan welke aan of uit staan. Hieruit is gebleken dat maar liefst 209 lichaamsfuncties veranderen bij eenzaamheid: 131 genen die aan stonden, worden uitgezet, en 78 genen die uit stonden, worden aangezet.

‘En dat kan heftig aankomen.’ Er werden testen gedaan met ratten. Als die bij elkaar worden gezet, krijgt 20% van de vrouwen een kleine tumor die niet uitzaait. Haal je ze uit elkaar en isoleer je ze (= chronische stress), dan krijgt 80% een tumor die 50 x groter is, en ook nog eens kwaadaardig is en uitzaait. ‘Wat we zien is dat op het gebied van gezondheid en ziekte emoties een enorm belangrijke rol spelen.’

De hele (Westerse) medische wereld is echter nog steeds gebaseerd op de filosofie van Descartes (‘ik denk dus ik ben’), waarin de logos, de rede, het verstand, enorm is opgeblazen, en het gevoel vrijwel helemaal is weggedrukt. (En dat terwijl zoiets als het placebo effect al heel lang bekend en ook erkend is.)

Sterke negatieve emoties kunnen genen blijvend uitzetten

‘Een hele sterke emotie zet niet alleen genen aan of uit, maar kan ze bij hele heftige emoties ook levenslang blokkeren en doorgeven aan de volgende generatie. Dus als wij onze kinderen nu opvoeden met 1,5 meter, en doen dit een paar jaar, dan hebben we daar nog 100 jaar last van. En dat is NIET bij wijze van spreken.’ Als voorbeeld geeft hij weer ratjes. Zijn die wel gelikt door hun moeder, dan blijken er geen genen te zijn uitgeschakeld, en zijn ze emotioneel stabiel. Zijn ze niet gelikt door hun moeder ( = de 1,5 meter samenleving), dan blijken veel genen te zijn uitgeschakeld, en zijn ze emotioneel onstabiel.

‘De tastzin (dus aanrakingen) is het meest emotionele zintuig wat we hebben. Met 1,5 meter en social distancing, dus dat je elkaar niet meer aanraakt, krijg je een situatie die ook bij ratten voorkomt. Functies in de hersenen worden daardoor blijvend veranderd. Die ratten die dus niet die zorgzaamheid en warmte hebben gehad, zijn voor de rest van hun leven nerveus en angstig.’ Ramon Bril reageert: ‘Ik durf te wedden dat dit bij mensen nog erger is, want wij zijn emotioneel nog afhankelijker van elkaar.’

Het is zelfs zo dat als die nerveuze ratten vervolgens kinderen krijgen, en die onmiddellijk bij de meest liefdevolle moeder worden gezet, die volgende generatie toch angstig en nerveus is. Dat is op DNA niveau aan te tonen.

Behalve DNA schade is tegenwoordig ook epigenetisch te bepalen waar iemand geblokkeerd is. ‘Bij seksueel misbruik kun je zien dat bepaalde genen blijvend op slot zijn gezet.’ Bril vraagt dan hoelang het duurt voordat wij dat met vaccinaties misschien kunnen aanpassen. ‘Dat wordt heel moeilijk,’ antwoordt Capel.

Angst blijkt een dermate grote negatieve invloed te hebben, dat mensen veel kwetsbaarder worden voor het coronavirus, en de gevreesde gevaarlijke cytokinestorm tot gevolg kan hebben,

‘Verreweg meeste mensen kunnen besmetting met corona prima aan’

‘Terug naar social distancing: dat is dus op foute gronden gebaseerd, en is behalve financieel en economisch ook biologisch zeer beschadigend. Ander punt: we worden doodgegooid met het idee van een vaccin. Maar als er nu iets onderbelicht wordt, is het dat immuunsysteem.’

Vaccinaties hebben niets te maken met je natuurlijke (Engels: innate) immuniteit. ‘Er wordt een enorme fout gemaakt door te denken dat je afweersysteem tegen iets vreemds is. In je lijf zitten meer bacteriën en virussen zitten dan je zelf cellen hebt, en daar moet je dolblij mee zijn, want die zorgen voor je spijsvertering, neurotransmitters, etc..’

‘Het immuunsysteem kan prima omgaan met vreemde zaken, en kijkt enkel of iets gevaarlijk is.’ Bij besmetting met het coronavirus slaat dat immuunsysteem binnen enkele seconden aan. Even later ga je eiwitten aanmaken om dat immuunsysteem in de goede richting te sturen. ‘Dit zijn vreselijk krachtige systemen, daar heb je echt geen vaccin voor nodig. Daarnaast heb je ook nog heel erg veel witte bloedcellen, die niets met antistoffen en niets met vaccins te maken hebben. Samen met die andere systemen kunnen die corona helemaal aan.’

Dan heb je nog het adaptieve immuunsysteem, met antilichamen en cytotoxische T-cellen. Het duurt 1 tot 2 weken voordat dit systeem op gang is. ‘Dat is wat je met een vaccin gaat sturen, maar voordat het echt op stoom is, ben je 3, 4 weken verder. Dan heb je eigenlijk nog een tweede immunisatie nodig om het nog beter te krijgen.’ Maar als corona binnenkomt, en er zou geen enkele immuunreactie op komen, ben je na een week allang dood. Het natuurlijke immuunsysteem doet dus 99% van het werk, en dat andere ruimt de resten op. Dat heeft tevens een geheugen, dus als corona weer binnenkomt, wordt het meteen herkend en aangevallen. ‘1 + 1 = 3.’

Het is daarom absolute onzin als wordt beweerd dat ‘maar een heel klein deel van de Nederlandse bevolking immuun is.’ Daarbij focust zich men namelijk slechts op één deeltje van het adaptieve immuunsysteem, en wordt de overige 99,99% genegeerd. Bril: ‘Een gewoon gezond immuunsysteem heeft dus geen enkele moeite met dit coronavirus?’ Capels antwoord: ‘Helemaal NUL.’

Vaccin gaat niet werken en is sowieso vrijwel zinloos

Ouderen hebben een verzwakt natuurlijk afweersysteem, terwijl dat bij kinderen juist extreem sterk is. Daarom is het aantal sterfgevallen na circa 70 jaar zo snel opgelopen. Capel wijst in dit verband op de jaarlijkse griepvaccinaties; mensen vóór die leeftijd hebben het eigenlijk niet nodig (het natuurlijk immuunsysteem slaat immers meteen aan, terwijl vaccins een paar weken nodig hebben), en bij de ouderen werken die vaccinaties aanzienlijk minder goed, juist omdat hun natuurlijke immuunsysteem is verzwakt.

Nu blijkt de zogenaamde ‘coronasterfte’ vrijwel geheel samen te vallen met de natuurlijke sterfte. Mensen gaan dood met corona, niet door. ‘De sterfte is dus in de groep van mensen die (door onderliggend lijden) feitelijk al stervende zijn.’ Kijk bijvoorbeeld naar de griepgolf van 2018; toen vielen anderhalf keer zoveel slachtoffers als nu, maar niemand keek ervan op, en van lockdown en social distancing had (terecht) nog nooit iemand gehoord.

Capel gelooft niet dat een vaccin gaat werken, vooral omdat het virus zo snel blijkt te muteren. ‘Tegen welke stam moet je dan vaccineren? En een actief vaccin maken is gewoon heel moeilijk: bij HIV en Dengue, you name it, is het er nog steeds niet.’ (Er bestaat overigens een nieuwe vaccintechnologie die veel minder gevoelig is voor mutaties, maar die wordt vreemd genoeg nergens toegepast – X.).

Corona in perspectief: stelt amper iets voor

Om het nog eens in perspectief te zetten: Jaarlijks gaan 400.000 mensen dood aan de griep, 140.000 aan mazelen, 80.000 door parasieten, 1,35 miljoen in het verkeer, en 8 miljoen door roken. ‘We zien dus een hele selectieve angst voor de dood. Iets onbekends is verschrikkelijk, maar 8 miljoen doden door roken is helemaal prima… Als we dan echt willen praten over volksgezondheid, laten we dan over volksgezondheid praten.’

Bril: ‘Want nu doen we dat niet.’

Capel: ‘Nee.’

Kijk hier het hele interview, met o.a. nadere uitleg over het corona genoom:


Xander


(1) Café Weltschmerz / YouTube

Zie ook o.a:

24-06: ‘Zuigelingensterfte historisch laag nu er enkele maanden minder gevaccineerd is’
22-06: Discussie: ‘Laten we niet liegen over de gevaren van vaccinaties’
21-06: Hoogleraar Immunologie Pierre Capel: Cijfers bewijzen dat coronamaatregelen volkomen flauwekul zijn
17-06: Zwitserse Universiteit: 60% bevolking van nature immuun voor coronavirus
09-06: WHO haalt belangrijkste reden voor lockdowns, volg-apps en vaccinaties compleet onderuit
31-05: MIT: Coronavaccin gaat nooit werken, immuniteit duurt hooguit enkele maanden
10-05: YouTube blokkeert video van vermaarde viroloog die waarschuwt dat miljoenen zullen omkomen door corona vaccin
07-05: Bill Gates geeft in TV interview toe dat 700.000 mensen kunnen sterven door zijn vaccin
06-05: Pentagon onderzoek: Mensen met griepvaccinatie hebben 36% hogere kans op corona
02-05: Europese farmaproducent: Eind 2020 beginnen we met vaccineren hele wereldbevolking


*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.

*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

50

 1. @P.Derks,
  Ik geloof dat het “wees bang virus” het meest dodelijk is.
  Vooral het wees bang voor elkaar ondermijnt onze weerstand en gezondheid.
  In die zin kun je spreken van placebo’s ja.
  En verder begin ik te vermoeden dat corona vooral een stralingsziekte is. In Lissabon en Porto zijn ze vlak voor de uitbraak met 5G testen begonnen. En het valt opvallend genoeg ook samen met het in een baan om de aarde schieten van de satelieten van Elon Musk.
  Al kan het natuurlijk een labratorium virus zijn die op de mensheid is losgelaten en hopelijk zijn ze dan in hun opzet gefaald omdat het toch minder dodelijk is dan zou moeten zijn. Maar ja, in dat geval moeten wij denk ik vrezen voor wat de hoge heren nog meer uit de hoge hoed gaan toveren. Maar voor mij als simpele ziel blijft dit alles onduidelijk en ik kan natuurlijk een wilde slag in de rondte doen, maar voor mij staat vast dat, hoe ik het ook bekijk en wat de oorzaak ook moge zijn, dit alles een gruwelijke misdaad tegen de mensen is.

 2. @Richard i.v.m. Uw reactie van 05/07/2020 om 6:35 pm:
  Heeft U wel eens gehoord van placebo’s?

  Hetzelfde gebeurt nu met Jan publiek: zij laten zich wijsmaken, dat er een gevaarlijk virus rondwaait. Dat bericht wordt vele malen herhaald én
  men wórdt ziek, soms zelfs dóódziek.

 3. Nieuw begin:
  de collage is al naar vele mensen, deels buiten Nederland gestuurd.
  Naar Hugo de Jonge (wiens emailadres hier beschikbaar is) sturen: is zinloos.
  en consorten.
  Het is wonderlijk dat een oud kranteknipsel (wie wat bewaart heeft wat …) zeer actueel is in zekere zin.
  Het kan evt. ook gefaxt worden.
  Maar er is hoe dan ook een emailadres of faxnr. van wie ook nodig om het bij u te krijgen.

  Tip: dr Antonietta Gatti.

 4. De Russen in de USSR hadden geleerd de Pravda te lezen. Zo wisten ze dat, als er plotseling artikelen verschenen over het feit dat vlees eten niet gezond is, er een vleestekort zat aan te komen.
  Ik krijg hetzelfde gevoel nu ik steeds vaker hoor dat mensen te “laks” zouden zijn als ze verkouden zijn en zich niet willen laten testen. Ik ga dan vermoeden dat er toegewerkt naar een een test-plicht.
  Worden we alvast opgewarmd om een verplichte test te omhelzen?? Walgelijk als dat waar is!

 5. Kleine tip voor gebruikers van een Android phone: Op een Android kun je eenvoudig Bitmask installeren. Binnen Bitmask krijg je de keuze uit 3 gratis vpn aanbieders waaronder Riseup. Maak een keuze en volg de stappen en jou uitgaande en inkomende internetverkeer is getunneld en encrypted en jou locatie blijft verborgen. Geen registratie, geen betaling, dus anoniem. En zeker niet langzaam!
  Ik zit in Portugal, maar mijn locatie is in Nederland. Soms Roosendaal, dan weer via Den Haag of Rotterdam, enz.

 6. Mo schreef:
  06/07/2020 om 11:27 am

  CNN, wha, wha. Erger dan de NPO!

 7. Marrim schreef: 06/07/2020 om 3:31 pm
  Reactie op Nieuw Begin:
  hier ligt een collage van krantenknipsels uit 2009, de ‘varkensgriepperiode’:
  o.m. een interview met woordvoerster Grootenboer van het RIVM in een onderwijsblad:
  ‘wij geven niet ieder kind dit vaccin: het tast het immuunsysteem aan …’
  Je weet niet meteen wat je leest: hè??
  Korte tijd later kwam een persbericht van het RIVM: een deel van de vaccinvoorraad wordt gereserveerd voor, jawel, mensen MET Een verzwakt immuunsysteem.
  Desgewenst kan dit u worden gemailed, maar hoe?

  Dank voor de info!
  Eigenlijk zou u dit moeten sturen naar de politici of Hugo de Jonghe maar wie gelooft nog dat onze politici belang hebben bij de feiten over de gezondheidszorg? Het is bar en boos hoe het RIVM de speelpop is geworden van de WHO/ lees Bill Gates. En al die meelopers van artsen en specialisten …er zijn er nog maar weinig zonder financieel belangen.
  Nittemin dank voor uw reactie!

 8. @Eli020 schreef:
  06/07/2020 om 3:25 pm
  *Amo
  Er is nu een griepseizoen daar. Daarom, het zal nooit meer verdwijnen als het aan de elite ligt. Ze zullen de seizoen griep onder corona scharen. Corona, het grootste schandaal in de geschiedenis van de mensheid”

  Elke arts wéét dat corona een griepvirus is, (onderverdeeld in 8 types) en net zoals de 500 soorten andere (seizoens??)griepvirussen ook zal muteren….de wereld zit vol met ‘griepvirussen’, alleen….hebben ze moedwillig geknoeid met dit corona/griepvirus in een labo om er daadwerkelijk een ‘killervirus’ van te maken, dát is het misdrijf en ook reeds bekend…nu nog de schuldigen pakken en straffen…en de straf kan niet zwaar genoeg zijn voor deze wereldwijde genocide. Terreuraanslag op de hele mensheid en op wereldniveau.

 9. Reactie op Nieuw Begin:
  hier ligt een collage van krantenknipsels uit 2009, de ‘varkensgriepperiode’:
  o.m. een interview met woordvoerster Grootenboer van het RIVM in een onderwijsblad:
  ‘wij geven niet ieder kind dit vaccin: het tast het immuunsysteem aan …’
  Je weet niet meteen wat je leest: hè??
  Korte tijd later kwam een persbericht van het RIVM: een deel van de vaccinvoorraad wordt gereserveerd voor, jawel,
  mensen MET Een VERZWAKT IMMUUNSYSTEEM.
  Desgewenst kan dit u worden gemailed, maar hoe?

  En verder: recent zond Nieuwsuur een reportage uit over iemand die haar moeder uit het verpleeghuis had gehaald en in huis genomen: bij wijze van uitzondering is ernaar gekeken:
  Het accent lag op de dochter, de moeder kwam wel in beeld , maar, naar beste herinnering, haar werd niets gevraagd.
  Aan het eind werd de moeder, tegen haar wil, door de dochter teruggebracht naar het tehuis waar ze, als dochter aangaf,
  weinig aandacht zou klrijgen. De dochter had ook een gesprek met de leiding dat niet gefilmd mocht worden.
  Resultaat ervan: de dochter Mocht 2 keer per week een uur op bezoek komen onder toezicht. !!!
  Kennelijk denkt de leiding dat mensen haar eigendom zijn en naar haar pijpen moeten dansen. Niet te geloven.
  In de slotverklaring zegt de dochter o.m.: ik heb tien weken voor mijn moeder gezorgd en (….) mijn moeder was heel boos dat ze naar dit tehuis terugmoest.
  Geen kritische noot van de redactie, ook niet over het dictatoriale, onwettige gedrag van de leiding der instelling.

  Vraag aan de dochter: hoelang heeft uw moeder voor u gezorgd?

  tehuis terug

 10. *Amo
  Er is nu een griepseizoen daar. Daarom, het zal nooit meer verdwijnen als het aan de elite ligt. Ze zullen de seizoen griep onder corona scharen. Corona, het grootste schandaal in de geschiedenis van de mensheid

 11. De Mexicaanse griep die in 2009 even langskwam, was een voorproever op corona tijden. Velen van ons dachten dat de overheid wel geleerd zou hebben. Veel te machtige dierenartsen, ingefluisterd door de farmaceutische industrie, hebben noodtoestanden in het leven geroepen die totaal niet nodig waren. De onderzoeken achter het geneesmiddel Tamiflu waar Nederland zoveel geld in heeft gestopt, bleken volslagen corrupt. De vaccins niet nodig waren zijn op heimelijke wijze getest op de Nederlandse bevolking. De kosten zijn groot, en onze overheid niet wijzer. Met corona herhaalt deze gekte zich nog een ordegrootte groter. Dick Bijl neemt ons mee in de duistere praktijken van de farmaceutische industrie. Dick Bijl over Sick Pharma.

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=D5Wnmhu8_5c&feature=emb_logo

  https://ejbron.wordpress.com

 12. Nu alarm over Melbourne, Victoria. Je hoort niet dat deze staat, onder socialistisch bestuur, de strengste maatregelen van Australië had genomen. Is er een samenhang, of gaat dit virus gewoon zijn eigen weg, onafhankelijk van wat overheden doen in hun “oorlog” tegen het virus/de mens.

 13. @Zeeuwse en Richard: volledig akkoord met jullie.
  Máár…al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt het wel…er zal de komende tijd steeds meer bagger ontmaskerd worden tot zelfs de dorpsidioot begrijpt wat er speelt…
  De zogenaamde corona crisis wordt met de dag ongeloofwaardiger, mensen twijfelen steeds meer aan de vermeende gevallen van besmetting en de zogenaamde corona doden waarmee we elke dag bestookt worden door de leugenmedia….niemand die ik ken, heeft weet van besmettingen of overlijdens door corona in hun wijde kennissenkring of omgeving.
  Zolang de gevallen van besmetting/overlijdens niet met naam, toenaam en gezondheidstoestand genoemd en bekend gemaakt worden, worden deze valse cijfers verwezen naar waar ze thuishoren: de prúllenbak!

  Ironisch eigenlijk: door hun poging om de angst erin te blijven houden bij de bevolking om de nepmaatregelen erdoor te drukken, ondermijnen ze zelf de geloofwaardigheid van hun corona leugen en de angst ebt helemaal weg door het laten aanslepen van hun leugens én het intussen bewezen uitdoven van het virus.
  Paniek en angst verdwijnen, hun wapen bij uitstek om ons in het gareel te krijgen….een tweede golf of zoals ze nu proberen wijs te maken noemen ze dan maar een ‘opflakkering’ om de indruk te wekken dat het minder erg is en een normaal leven binnenkort hervatten tot de mogelijkheden zou behoren terwijl ze opnieuw een lockdown proberen, de leugenaars….intussen pogen ze ook het toerisme te sturen met fake ‘heropflakkeringen’ in vakantie landen en angst voor quarantaine bij terugkeer of zelfs niet kunnen terugkeren om onze vakanties te verpesten en menen te kunnen bepalen wáár we nog op vakantie zouden mogen gaan. (Liefst in eigen land blijven!)
  Hoe verzetten wij als burgers ons tegen deze misdrijven van onze politieke lijders?
  Door gewoon massaal ons normale leven te hervatten, onze gang gaan en laat ze maar lullen in die politieke praatbarak.
  En net als de mondmaskers wagen ze het niet om een vaccin te verplichten omdat ze weten dat er steeds meer protest en verzet zal komen van de mondige, wakkere burgers die beseffen wat er speelt.
  Samen staan we ijzersterk om deze dictators het hoofd te bieden en een lesje te leren door gewoon onze gang te gaan en ons niet te laten intimideren door dat zootje politieke verraders.

 14. @ Evert 1:46 pm. We zitten inderdaad al in een dictatuur, als in de voormalige DDR en de Oostbloklanden tijdens de communistische overheersing door de Sowjet-Unie. En dat is namelijk ook de bedoeling van met name de EU (SSR) Bilderberg en de NWO. Werelddictatuur, dat is het uiteindelijke doel.

 15. Die hele coronapoppekast is een regelrechte oorlogsverklaring aan de mensheid, doodsbang zijn de mensen die je tegenkomt, het is meer dan afschuwelijk.

 16. Dat het Corona virus (teveel) slachtoffers heeft gemaakt, zal niemand ontkennen. Maar de manier waarop deze virus uitbraak misbruikt wordt door overheden is ten hemel tergend. Economieën die toch al op instorten staan worden nu helemaal onderuit gehaald en Corona krijgt de schuld, hetgeen natuurlijk onzin is. Zuid Europese landen blijven waarschuwen voor een ’tweede golf’ om iedereen bang te houden, geven gratis geld uit wat Noord Europese landen moeten betalen. Gewoon blackmail. Nederland lijkt gefocused op het inperken van vrijheden waarmee de overheid voor zichzelf de weg vrijmaakt tot het nemen van maatregelen die niemand ziet zitten. En de verkoop van het waardeloze en gevaarlijke vaccin natuurlijk. Bovendien wordt alles in stelling gezet om te voorkomen dat Rutte&co aansprakelijk worden gesteld voor onnodige slachtoffers en financiële schade. Dus moet het volk bang gehouden worden en geinjecteerd worden met, eh, ja met wat eigenlijk? We lijken steeds meer in een volledige dictatuur terecht te komen, dat is voor onze leiders de enige manier om te ontsnappen aan vervolging. Er is voor hen geen weg terug meer. Ik vrees het ergste.

 17. Eigenlijk goed lezen. Rinus.
  Wat ik eigenlijk schrijf , is dat ik ervan uit ga dat politici eigenlijk de zaak belazeren omdat ze geil zijn op de macht, de goede niet te na gesproken
  Die zijn er, alhoewel het er weinig zijn.

 18. niet zeuren over een paar maand kunt u weer stemmen ,en dan zien we hoe graag mensen hun kinderen naar de slachtbank brengen .door te geloven in fabeltjes.
  kijk eens naar de tweede kamer gewoon een toneel stuk voor de kijkers ,kijk naar de heer Rutten hij lacht naar iedereen en weet van te voren al dit kan ik doen ze durven niks .
  NL word wakker al zou het maar zijn voor uw kinderen .

 19. Einde Corona Crisis: Overheid sta behandeling van COVID-19 met HCQ en zink toe!

  Uit de de petitie brief van huisarts de zeer geleerde Dr. Elens :

  De ontwikkelingen rondom HCQ gaan door :

  Dr. Zelenko publiceert zijn studie met 80% sterftereductie door vroege thuisbehandeling:

  https://zelfzorgcovid19.nl/duitse-onderzoekers-brengen-studie-uit-naar-de-covid-19-behandelresultaten-van-dr-zelenko-uit-new-york/

  CNN meldt dat behandeling in het ziekenhuis met HCQ leidt tot 50% sterftereductie:

  https://zelfzorgcovid19.nl/cnn-verrast-door-succes-van-hcq-sterfte-reductie-van-50/

  Zie verder dit interview bij Café Weltschmerz over een serie medicijnen naast HCQ die ook werken voor COVID-19: https://www.youtube.com/watch?v=alJCpvCj_vg

  Onze overheid zet helaas nog steeds in op massale vaccinatie en handhaaft de 1,5m maatregel.

 20. De PRAKTIJK heeft allang bewezen dat 1.5 m afstand houden volstrekte onzin is. Zorgverleners in verpleeghuizen kunnen uiteraard ouderen niet verzorgen op 1.5 m afstand. Tijdens de piek van corona-besmettingen waren er geen mondkapjes beschikbaar voor het zorgpersoneel in o.a verpleeghuizen…Ouderen stierven MET corona, niet DOOR corona in verpleeghuizen ( bewoning v.d zwaksten van onze samenleving ). Ondanks de vele sterfgevallen van besmette, kwetsbare ouderen in verpleeghuizen werden de onbeschermde en geen 1.5m afstand houdende zorgverleners, zelf niet niet massaal ziek. Meten=weten!

 21. De meerderheid van de mensen is al resistent tegen SARS-CoV-2. Als u tot deze 81% -groep behoort, is de kans groot dat een COVID-19-antilichaamtest geen nauwkeurige resultaten oplevert. Als niet aan bepaalde timingvereisten voor de test wordt voldaan, is het goed mogelijk dat uw bloed negatief wordt getest op antilichamen, ook al bent u al resistent tegen het virus.
  https://www.naturstoff-medizin.de/artikel/sars-cov-2-die-mehrheit-der-menschen-ist-bereits-resistent/

 22. Afstand houden en handen wassen blijft nodig, daar waar m’n het niet doet zoals in Spanje krijg je terug opflakkeringen het beestje is nog niet dood. shalom

 23. Voor iedereen die nog twijfelt over het coronavirus zie link hier onder
  https://coronavirus.jhu.edu/data/cumulative-cases
  Het virus is nog maar net begonnen de grote besmetting golf wordt pas in het naar jaar verwacht.
  Vergelijkingen met de gewone griep slaan nergens op appels met peren vergelijken dat is het.
  Mensen die zeggen dat het niets voor stelt zetten aan tot genocide de Spaanse griep heeft meer slachtovers gemaakt dan WO1 en WO2 te samen.

 24. Raar eigenlijk dat zulke alternatieve media met dit soort uitgebreide informatie komen. Café Weltschmertz, Rubikonnews (Dtls.), een arts als Bodo Schiffmann, een Zwitserse site als Swiss Propaganda Research (die steeds verwijst naar wetenschappelijke artikelen).
  Ze doen wat journalisten eigenlijk zouden moeten doen.
  Die journalisten en verslaggevers lijken een ambtenarenbestaan te prefereren. Gemakkelijk achterover leunen en de overheid volgen.
  Die alternatieven moeten zichzelf overeind zien te houden.
  De officiële media eten uit de belastingpotten.

 25. Belgische staatsviroloog Erika Vlieghe zegt dat de mondkapjes vooral bedoeld zijn om de mensen bewust te houden. Ze mogen niet denken dat het ‘gevaar’ voorbij is.
  Dus wat je al dacht: het is een symbool dat mensen blijvend in angst moet houden. Walgelijk.
  Overheden gooien het begrip subsidiariteit (wat mensen zelf kunnen regelen, regelen ze zelf) bij het grof vuil. Ze genieten veel te veel van een betuttelend dirigistisch systeem dat mensen als onmondig beschouwd. Dat gaat gepaard met die enorme bureaucratische structuren met die eindeloze hoeveelheid protocollen, op alle terreinen. Hiermee wordt een overheid steeds meer totalitair.
  Het roept uiteraard weerzin op bij de zelfstandige burger. Tal van beroepen die ooit een soort van vrij waren, zitten nu onder de plak van een enorme hoeveelheid voorschriften. Sturende voorschriften die voortkomen uit het voorzorgprincipe dat veel persoonlijk initiatief verlamt (b.v. Rob Elens).
  https://viruswaanzin.nl/medisch/psychologisch/belgische-staatsviroloog-mondmaskers-creeren-awareness/

 26. @ Rienus 11:46 pm, op 5/7. Inderdaad Rienus, dat is de treurige waarheid. De gehersenspoelde “schapen”, ( ons Nederlandse volk) zijn alleen geïnteresseerd in domme programma’s, als : “Boer zoekt vrouw”, “Heel Nederland bakt”, en meer van dergelijke nonsens. En spreek je ze aan op de realiteit, kijken ze je aan als “een zombie”. Ik verwacht NIETS van het zogenaamde volk, helemaal niets. Het is water naar de zee brengen.

 27. Angst? Waar voor? Het caronavirus is al sinds de jaren ’60 onder ons en het muteert zich constant. Als je zelf er voor zorgt dat je vitamines en mineralen e.d. dagelijks voldoende binnen krijgt en dat je voldoende lichaamsbeweging buiten in de open lucht neemt. Een wandeling van 10 min. per dag volstaat al en dat je ook onder de mensen begeeft, zal je nooit echt geveld worden door een griepje of zo. Om jou immuunsysteem optimaal te houden moet je juist onder de menigte komen, want als iemand een griepje onder zijn lede heeft, zal jou immuunsysteem daar direct antistoffen voor aanmaken. Zodat je vaak niet eens beseft, dat jij dan al immuun voor bent geworden. Maar de meeste mensen zijn van het watjes type mens, dat al voor het zogenaamde caronavirus alles al een bijna steriel huishouden had. Die elke dag 1 à 2 keer onder douche gaat met gebruik van shampoos e.d. en daarna hun haren gaan droog föhnen. Zo ontdoe je je eigen lichaam van zijn natuurlijke afweersysteem tegen virussen en bacteriën. Deze mensen zijn dan ook het vaakst ziek. Deze mensen weten waarschijnlijk niet, dat onze huid zelf reinigt is. Je behoeft enkel en alleen je met water te wassen, jou haar gaat zelfs glanzen en zacht aanvoelen, als je geen shampoos meer zou gebruiken. Want het natuurlijke haarvet wordt dan niet meer door de shampoos eruit gewassen. Zo is je haar föhnen ook rampzalig voor je haar en hoofdhuid als je dat dagelijks doet. Vele spuiten ook nog massaal haarlak en/of kleurspoelingen in het haar en/of smieken hun gezicht vol met allerlei chemische kleurstoffen. Dit fenomeen is ook rampzalig voor je huid en vooral als dat jaar in en uit blijft doen. Want telkens als het avonds je het eraf haalt, haal je ook jou natuurlijke beschermlaagje ermee af. Hierdoor wordt je gezichtshuid steeds droger/schraler en gevoeliger voor bacteriën e.d.. Dat geldt ook voor scheren met een scheermesje, je hebt eigenlijk helemaal geen scheerzeep nodig, zorg alleen dat je huid/haar nat is voor dat je gaat scheren met een mesje. Dus hoe sterieler jij jou lichaam en je omgeving maakt, hoe gevoeliger en vatbaarder jij wordt voor allerlei ziektes. Wat je nu veel ziet dat er veel mensen angstsmet voor elkaar gekregen hebben door die 1,5m afstand politiek van Den Haag en de angstmakerij van de reguliere media. Deze mensen zijn al in hun overlevingsmodus geschakeld en zijn niet meer tot reden vatbaar. Deze mensen zijn de ideale volgers waar het kabinet zo op hoopte en deze mensen zullen waarschijnlijk ook als eerste een DNA-vaccin gaan halen. Met die 1,5m maatschappij dwing je een bevolking een bepaalde richting uit, waar de machtselite op geilen en dat is de totale macht over de bevolking krijgen. Want dat is het enige waar die 1,5m voor dient. Soms is het best wel lachwekkend, als je hun tegen komt in de supermarkten, hoe paniekerig zij kunnen doen, als iemand binnen hun anderhalve meter komen. Net zo krom is het mondkapje in het openbaar vervoer en in sommige winkels, want als je een medisch mondkapje draagt wat wel je tegen virussen beschermd, dat kun je zelfs een boete voor krijgen. Hoe krom moet je kunnen denken, om zo iets te verzinnen. Maar het gaat helemaal niet om het virus, het gaat erom dat jij je in de overlevensmodus moet zetten. Omdat je dan niet meer realistisch kunt nadenken, want dan heeft de angst jou logica verlamt en dan ben je willoos overgeleverd aan de regering, die daar gretig misbruik van maakt. Zodat je herprogrammeert kunt worden door het DNA-vaccin. Zodat de machtselite alles met jou leven kunnen doen en laten, zonder dat jij daar enig inbreng in hebt.

 28. Tukker schreef:
  05/07/2020 om 9:02 pm

  Politici nemen geen verkeerde beslissingen, dat doen burgers die blijven stemmen op oplichters en fantasten.
  Oplichters omdat:
  https://www.dagelijksestandaard.nl/2020/06/pieter-omtzigt-witheet-na-achterhouden-van-documenten-belastingdienst-we-zitten-hier-sherlock-holmes-te-spelen/

  Fantasten omdat:
  https://www.dagelijksestandaard.nl/2017/02/whatever-it-takes-europese-opperheren-willen-de-euro-ten-koste-van-letterlijk-alles-in-stand-houden/
  Zelfs dus ten koste van de wil van de eigen burgers.

  Dat weet de burger al veel langer, dus moet die burger niet zeuren!
  En gewoon fijn krom liggen voor het heilige euro experiment.

 29. Als je het doorziet wordt het lachwekkend. De verplichte vaccinaties komen er niet. Want dan breekt wel de hel los. Nee de mondkapjes en de anderhalve meter zijn alleen maar bedoeld om te kijken hoe de maatschappij versplinterd is. Net zoals de CDA Hoax met de Jonge en Omzigt, de ene wordt afgebrand en de ander staat emotioneel in het parlement te oreren en gaat zich beschikbaar stellen om het land te redden. De kranten stonden er vol van, dan moet je opletten.

  Het is 24 uur per dag kermis beste mensen in het beste theater van Nederland.

  Wat je kiest, je komt bij een psychopaat terecht. Meer is het niet. Je kan dit stoppen. Maar daar zijn we massaal te dom voor.

 30. Ik heb het hele stuk nog niet gelezen , dus een snelle reactie
  Hebben de politici een verkeerde beslissing genomen of zitten ze in het complot om willens en wetens de Nederlandse bevolking te belazeren mede omdat de broer van hugo de jonge, marien, viroloog, een sterke connectie heeft met bill gates ??.
  Ik ben bang het laatste.
  L

 31. Een hele grote waarheid: Angst is het echte grote gevaar voor ieders gezondheid

  Helemaal mee eens, maar dit is wel slecht nieuws voor de lezers van xandernieuws.

  Want bijna elke dag maakt X nieuws ons behoorlijk bang voor naderend onheil,
  – aan de economische krisis is niet meer te ontkomen en zal allesvernietigend zijn
  -een linksgroenre extreme elite is ook onze ondergang aan het plannen
  -bill gates gaat ons allemaal vaccineren met een spulletje dat ons of tot slaven maakt of onze gezondheid al vernietigen
  -de eindtijd in zijn algemeenheid is aanstaande en er is niet aan te ontkomen
  -ondertussen neemt een tsunamie aan zogenaamde vluchtelingen onze cultuur weg en zal de islam hoogtij vieren
  -zelfs alle wereldleiders tezamen in de VN willen samen met de globalisten een groot deel van de wereldbevolking uitroeien

  enz enz enz. Niet gezond dus.

  en ga zo maar door.

 32. De bevolking wordt opgeofferd voor veel geld. Farmaceutische bedrijven hebben gelobbyd bij overheden. Kijk maar eens naar cafe weltsmerz op youtube. Daarom wordt de hele economie kapotgemaakt. En dat mensen sterven door isolatie en afstand: so be it. “Als ik mijn geld maar krijg wanneer ik de bevolking kan dwingen tot vaccinatie”.
  Maar dat gaan wij niet toestaan.

 33. Ik woon in Portugal. Het is hier no zo’n 37 graden met een droge warmte. Als het virus zich door vochtdruppeltjes door de lucht zou verspreiden dan is dat hier op dit moment onmogelijk want uitgeademde vocht verdampt hier onmiddelijk. Toch hoor je hier en in Spanje weer van een opleving van corona wat ik dus heel vreemd en onlogisch vind. Normaal gezien overleven griep en verkoudheids virussen niet in de zomer. Zeker niet als het droog en warm is. Dus het is of een leugen, of corona is iets heel anders dan wat zij ons vertellen/wijsmaken. Ik begin zo langzamerhand mijn twijfels te krijgen over het uberhaupt bestaan van dat virus en begin stiekem te vermoeden dat het ziek worden van mensen een heel andere oorzaak heeft. Ik kan er alleen mijn vinger nog niet opleggen.

 34. en dan te bedenken dat die flapdrol van een de Jonge lijsttrekken word bij CDA .das allang beslist hoor beetje voor de buhne wat andere kandidaten. en de oliedomme Nederlander trapt er weer in.stem FDV OF PVV.

 35. Volledig en goed onderbouwd artikel, maar nog meer bewijs voor het absurde handelen van onze Regering is dan ook meer dan gewenst. Zeker gezien de achterdocht van de bevolking, die zeer terecht is, gezien hoe hun mensenrechten al maanden door de overheid wordt gesloopt. Ik twijfel er dan ook niet meer aan, dat er een geheime corona agenda bestaat, en het volk moet daar hun vrijheid gedwongen voor opgeven.
  Wij zien toch allang dat het absoluut geen corona killer-virus betreft, maar de overheid blijft ons des ondanks vele bewijzen tegen hun handelen, via de NOS_Media wijsmaken van wel. Als bevolking kunnen wij ons recht op vrijheid niet voor een nep-pandemie opgeven, dus moeten en zullen wij daar voor moeten strijden. Anders leven wij straks in het Mark Rutte Korea aan de Noordzee.

 36. Perfecte onderbouwing waarom het regeringsbeleid en WHO aanpak inzake Covid-19 / Corona volstrekt zinloos is. Niet dat Tedros, Rutte en de Jonge hun beleid gaan aanpassen. Dat vaccin waar veel geld aan verdient gaat worden, dat moet en zal er komen.

 37. “Dokter, hoe lang gaat dat Corona-virus nu nog duren?”
  “Geen idee mevrouw, ik doe niet aan politiek”.

 38. Deze ex-hoogleraar Capel schijnt totaal niet door te hebben dat deze maatregelen, m.n. de 1,5
  nooit bedoeld zijn om ziekte te voorkomen. Ze zijn, met de smoes van een “gevaarlijk virus” bedoeld om de samenleving volledig te ontwrichten, de mensen van elkaar te verwijderen, zodat het moeilijker wordt om gezamenlijk weerstand te bieden. Demonstreren mag niet of met zoveel regels dat de kracht eruit gaat. Elkaar met een groep gelijkgezinden treffen is moeilijk en ligt meteen onder spanning (wordt het gezien, door de buren gezien… enz.).
  Politie-optreden met inside job- hooligens.
  Meneer Rutte en consorten zijn niet dom, maar hebben zich langdurig en zorgvuldig wereldwijd op deze coup voorbereid. En wij burgers hebben te lang geslapen. Wij werden al zo lang voor de gek gehouden, maar wilden het niet zien en niet echt geloven. Jammer genoeg zijn nu nog veel mensen niet wakker. We gaan een barre tijd tegemoet en hopelijk vinden we de moed en kracht om dit 1. moedig te dragen en 2. de krachten te bundelen, ondanks de maatregelen die ons van elkaar willen scheiden, om hier zodra er een kans is een eind aan te maken.
  Heel veel sterkte gewenst voor ieder!

 39. Corona is de kapstok om wereldwijd dictatuur in te stellen. Het grote doel is de NWO. Dat steekt er achter, anders niet. Eens met het artikel.

 40. komt door NWO die wil onze genen uitzetten samen met 5G van Bill Gates en Soros een microchip verplicht straks om die nep corona die niet echt is me leven verzieken

Comments are closed.