Oud-vicepresident Pfizer bevestigt dat coronavaccins massale depopulatie kunnen veroorzaken

—————————————————————————————————————————————–

‘Aanzienlijk deel wereldbevolking kan ernstig gewond raken of sterven door deze genetische vaccins’ – ‘Artsen en inenters die dit vaccin toedienen moeten beseffen dat ze sommige mensen tot een onnodige dood veroordelen’

—————————————————————————————————————————————–

‘We zijn enorm misleid door onze leiders en hun adviseurs,’ zei dr. Mike Yeadon, voormalig vicepresident bij Pfizer, een kleine twee weken geleden in een interview met de Duitse Stiftung Corona Ausschuss. ‘Wat ik ga vertellen zal iedereen schokken.’ Yeadon waarschuwde dat het constant ‘optoppen’ van corona vaccinaties, zoals nu de bedoeling lijkt (het ‘vaccinabonnement’ zoals wij het vorig jaar al eens noemden) niet alleen totaal onnodig, maar ook nog eens levensgevaarlijk is, omdat al deze vaccins niet door het normale goedkeuringsproces zullen gaan. ‘Genetische sequenties zullen rechtstreeks in de armen van honderden miljoenen mensen worden gespoten… Dit kan bij een aanzienlijk deel van de wereldbevolking ernstige verwondingen en de dood veroorzaken.’ (Op 2 uur 17 min. e.v. in het gesprek)

Immunoloog en ademhalingsorganen expert Yeadon – die overigens al zo’n 10 jaar weg is bij Pfizer – zei het ‘zeer grote aantal doden’ na de corona vaccinaties ‘geen toeval’ te vinden. Hij noemde het ‘arrogant’ van de vaccinfabrikanten dat ze aannamen dat deze nieuwe vaccins, die het lichaam instrueren om een spike proteïne van het coronavirus aan te maken, geen grote problemen zou veroorzaken, omdat uit wetenschappelijke studies al was gebleken dat het gevaar bestaat dat deze technologie bij heel veel mensen een veel te sterke (auto-)immuunreactie zou veroorzaken, waardoor ze ernstig ziek konden worden of zelfs konden sterven. De afgelopen drie maanden is gebleken dat dit inderdaad het geval is.

Al deze genetische vaccins (Pfizer-AstraZeneca-Moderna) vormen een fundamenteel veiligheidsrisico voor de bevolking,’ waarschuwde hij.

Vanwege de slechte verbinding vatte dr. Reiner Füllmich, een van de kopstukken van het Duitse comité, samen wat hij had gezegd. ‘Volgens dr. Yeadon is dat wat er nu gebeurt een zeer ernstige misdaad, begaan door ‘bad actors’, onze eigen politieke en zichzelf ‘wetenschappelijk’ noemende elite… Het spike proteïne is biologisch actief, en wordt juist door de vaccins gerepliceerd. Daardoor ontstaat een auto-immuunreactie, zoals een cytokinestorm. Daar zijn inmiddels al enkele duizenden mensen in Europa aan gestorven. In Israël zijn zelfs al 40 keer zoveel 80-plussers en 260 keer zoveel jongere mensen door het vaccin dan door Covid-19 gestorven. Uit alle andere landen krijgen we vergelijkbare berichten.’

‘Alle vaccins stimuleren je lichaam om dat spike proteïne aan te maken, en dat is geen goede zaak voor u… Het is biologisch actief, zet biologische processen in gang, en zorgt ervoor dat bepaalde lichaamsfuncties totaal worden verstoord of zelfs vernietigd,’ herhaalde Yeadon.

‘Deze vaccins toestaan was ernstige inschattingsfout van instanties’

Advocaat Viviane Fischer vroeg hem of er iets is dat dit proces in het lichaam weer kan stoppen. Yeadon zegt dat er medicijnen bestaan die in ieder geval een overmatige immuunreactie kunnen tegengaan. ‘Ik heb meer dan 30 jaar in farmaceutische R&D (Research & Development) gewerkt, onder andere bij de ontwikkeling van beta-blokkers… Ik ben ook door de beste experts getraind in toxicologie. Pas nu realiseer ik me dat deze vaccins, in plaats van ‘geweldig’ of ‘Star Trek-achtig’ en ’21e eeuws’, feitelijk een achteruitgang zijn ten opzichte van de ouderwetse vaccins, die een verzwakt pathogeen inbrengen waar het lichaam vervolgens antistoffen tegen gaat aanmaken.’

‘Ons wordt verteld dat deze nieuwe vaccins op de een of andere manier beter zijn, maar ze zijn zoals ik al beschreef juist onvermijdelijk fout. Ik zou ze daarom nooit voor dit doel gebruiken, maar enkel voor het behandelen van kanker, waarbij je de onvermijdelijke variabele reacties van het lichaam nog kunt tolereren.’

‘Ik vind het een zeer ernstige inschattingsfout van de instanties dat deze vaccins worden toegestaan… Zo zijn de producenten niet verplicht om de genetische gevolgen (van deze vaccins) in je lichaam te onderzoeken. Hetzelfde geldt voor de impact op diverse biologische processen. Het enige dat ze hoefden aan te tonen was een immuunreactie en een vorm van ‘bescherming’ tegen het virus. Naar de rest hebben ze volgens mij niet gekeken, en daardoor gebeuren er nu allerlei zaken (met gevaccineerde mensen).’

Gevolgen vaccins kunnen na dagen, weken, maanden of zelfs jaren toeslaan

Het hangt van het immuunsysteem van de persoon en de reactie van diens cellen op de genetische instructies af of deze gevolgen al meteen, op de korte termijn, of pas op middellange of lange termijn optreden. Mensen die nu zijn gevaccineerd en zeggen ‘nergens last van te hebben’, zijn dus beslist niet veilig. De gevolgen kunnen morgen, volgende maand, volgend jaar, of zelfs pas na een paar jaar toeslaan. ‘Als ik een (medische) instantie was zou ik deze vaccins dus niet meer verstrekken,’ benadrukte Yeadon.

Ondertussen zijn er al wel tientallen miljoenen Europeanen en meer dan 100 miljoen Amerikanen mee geïnjecteerd, en ziet het er niet naar uit dat de politiek zelfs maar gaat nadenken of deze als genetische manipulatie verpakte ‘vaccins’ nu echt wel zo ‘veilig’ zijn als de fabrikanten beweren.

Dr. Füllmich herhaalde daarna Yeadons woorden dat de ‘vaccins’ die nu worden verstrekt in werkelijkheid geen vaccins zijn, maar ‘iets totaal anders. Het wordt enkel als vaccin aangemerkt omdat het als vaccin wordt gebruikt.’ Het zijn echter géén vaccins, maar stoffen die neerkomen op gentherapie, op genetische manipulatie. Het ergste is dat heel veel (ernstige) bijwerkingen niet aan deze stoffen mogen worden gekoppeld, juist omdat ze valselijk als ‘vaccins’ worden gebruikt.

‘Stop met het tot een onnodige dood veroordelen van gezonde mensen’

Yeadon: ‘Dus medici en inenters moeten waar dan ook ter wereld beseffen dat als iemand geen onmiddellijke reactie na vaccinatie toont, dit helemaal niets zegt… En what the hell zijn jullie aan het doen met het aanmoedigen van dit ‘vaccin’ bij jongere en gezonde mensen, als ze statistisch amper kans maken om ziek te worden? Jullie liegen als jullie zeggen dat je dit voor de ander doet, en iedereen daarom moet worden gevaccineerd. Dat moeten ze niet!’

‘(Behalve de meest kwetsbare risicogroepen) hebben alle andere mensen dit vaccin niet nodig. Dus als u een arts of inenter bent, zeg ik tegen u dat u sommige mensen tot een onnodige dood veroordeelt. Luister daarom naar uw eed van Hipocrates, en stop met het verstrekken van dit vaccin aan gezonde mensen. Dan doet u wat juist is.’

Slachtingen in Duitse verpleeghuizen gaan onverminderd door

Füllmich wijst dan op tal van klokkenluiders berichten waaruit steeds weer naar voren komt dat heel veel mensen in verzorgingstehuizen binnen slechts enkele weken bezwijken aan de ernstige tegenreacties als gevolg van het vaccin. In sommige verpleeghuizen is reeds 20% gestorven, en dat terwijl in een geval geen enkele bewoner positief was getest op het coronavirus. Daarnaast is nog eens 10% tot 20% zeer ernstig ziek geworden.

‘Dus van wat wij hebben vernomen vormen deze vaccins niet alleen voor jongere, maar ook voor oudere mensen een ernstig gevaar. Misschien moeten de risicogroepen wel op een andere manier gaan beschermen?’

‘Ik ben niet tegen vaccins, maar wel tegen deze vaccins’

Yeadon: ‘Ik ben géén anti-vaxxer, laat dat duidelijk zijn. Ik ben pro-safety, en heb mijn hele leven gewerkt aan het zoeken naar middelen om ziektes te bestrijden. Ik ben dus niet tegen vaccins, maar wel tegen deze vaccins, vanwege de wijze waarop ze zijn ontworpen, hoe ze werken, en vanwege de ernstige bijwerkingen bij sommige mensen.’ (1)

‘Kwaadaardig om te beweren dat er dodelijke mutaties kunnen ontstaan’

America’s Frontline Doctors publiceerde op 25 maart een eigen interview met dr. Yeadon. Daarin stelde hij het ‘zeer verdacht’ te vinden dat de zeer gerespecteerde vaccinspecialist Geert Vanden Bossche heeft gewaarschuwd dat de corona vaccins tot levensgevaarlijke muties kunnen leiden. Vanden Bossche, die onder meer werkzaam was voor GSK en Novartis, en samenwerkte met de Bill & Melinda Gates Foundation en de GAVI vaccin alliantie, had het zelfs over het creëren van ‘een oncontroleerbaar monster‘ door de corona vaccinaties.

‘Volgens mij is het een fictie dat varianten kunnen ontsnappen aan immuniteit,’ luidde echter de mening van Yeadon. Wetenschappelijk onderzoek zou volgens hem hebben aangetoond dat dit zeer onwaarschijnlijk is.

Yeadon denkt daarom dat er een kwaadaardig plan achter zit om de angst voor dodelijke mutaties zo aan te wakkeren. Het is volgens hem een voorwendsel om iedereen in de toekomst constant te blijven injecteren met nieuwe vaccins. Mutaties worden in werkelijkheid weliswaar besmettelijker, maar worden altijd zwakker en dus veel minder gevaarlijk dan het oorspronkelijke virus.

‘Geen enkel vertrouwen meer in instanties, geld van Big Pharma bepaalt alles’

Yeadon is het vertrouwen in de medische instanties volledig kwijtgeraakt, mede omdat die geld hebben aangenomen van Bill Gates, zoals bijvoorbeeld het Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) heeft gedaan. Daarmee zijn deze instanties niet langer neutraal, maar zijn ze de belangen en wensen van de farmaceutische vaccinindustrie gaan behartigen. ‘Dus ik geloof niet langer dat de instanties in staat zijn ons te beschermen.’ Hij ziet het negeren van de ernstige bijwerkingen van deze vaccins, of het bagatelliseren ervan (de bloedstolsels na het AstraZeneca vaccin) als een duidelijk bewijs daarvan.

‘Ik denk dat het grote geld van Big Pharma plus dat van Bill Gates een sfeer heeft gecreëerd waarin het voor instanties geen optie meer is om nee te zeggen (tegen vaccins)… Alstublieft, waarschuw iedereen om niet eens in de buurt te komen van ’top up’ vaccins (dus feitelijk alle corona vaccins die ons zijn en nog zullen worden aangepraat en opgedrongen). Die zijn absoluut niet nodig! En toch worden ze door Pharma gemaakt, en staan de instanties erbij te kijken (geen veiligheidstesten). Daarom kan ik enkel concluderen dat ze voor kwalijke doeleinden worden gebruikt.’

‘Volledig mogelijk dat deze vaccins voor massale depopulatie worden gebruikt’

‘Als iemand bijvoorbeeld de komende paar jaar een aanzienlijk deel van de wereldbevolking wil beschadigen of doden, dan zullen de systemen die op dit moment worden opgezet dat mogelijk maken. Het is mijn weloverwogen mening dat het volledig mogelijk is dat dit kan worden gebruikt voor massale depopulatie.’ (2) Oftewel: genocide op een ongekende schaal, met honderden miljoenen, mogelijk zelfs miljarden slachtoffers.

 

Xander

(1) Stiftung Corona Ausschuss (YouTube)
(2) Americas Frontline Doctors

Zie ook o.a.:

31-03: ‘Voor longen zeer giftige substantie in blauwe mondkapjes; Miskramen sinds vaccinaties met 366% gestegen’
29-03: Covid vaccins richten volgens officiële EU statistieken slachting aan in Europa|
28-03: Pathologie professor noemt mondkapjes ‘devil in disguise’ en heimelijke ‘pandemie aandrijver’|
16-03: Strafrechtelijk onderzoek naar AstraZeneca nadat leraar sterft na vaccinatie, maar Italië gaat gewoon door met inenten|
15-03: Meest gelezen Britse medische auteur geeft ongekende waarschuwing af voor Covid vaccins
13-03: Toeval? Zogenaamd gevaarlijke corona mutaties komen uit 3 landen waar vaccin AstraZeneca is getest
12-03: Groep topwetenschappers dringt bij EU en EMA aan op intrekken toestemming Covid vaccins
07-03: ‘Zij die sterven groeten u’; Hoogleraar Capel vergelijkt werking Covid vaccins met een plofkraak
05-03: ‘Deze vaccins zijn het beste wat ons kon overkomen’ – een bloemlezing
03-03: Artsen VS constateren dat vrouwen borstkanker symptomen ontwikkelen na vaccinaties
02-03: Frans universitair onderzoek constateert ‘tientallen tot honderden keren hogere sterfte door Pifzer vaccin’
01-03: Nederlandse staat acht zich niet verantwoordelijk voor schade door vaccinaties en schuift schuld af op zorgverleners
25-02: ‘Nieuw Nürnberg tribunaal in voorbereiding tegen WEF en politieke veroorzakers Covid-19 crisis’ (/ Corona lockdowns, social distancing, mondkapjes, avondklok, testen en vaccinaties ‘grootste onrechtmatige zaak aller tijden en grootste misdaad tegen menselijkheid ooit’)
20-02: Angela Merkel: Pandemie pas voorbij als alle mensen op de wereld zijn gevaccineerd
19-02: Peer-reviewed studie: ‘Covid dodental minstens 1600% overdreven’

18-02: Mark Zuckerberg: ‘Vaccins veranderen menselijk DNA, lange termijn gevolgen onbekend
16-02: Professor Pierre Capel: Kinderoffers waren toch verleden tijd? (/ Maatschappij verschuilt zich achter een stel dwazen)
13-02: Oud-directeur spoedhulp afdeling VS verwacht over 4 tot 14 maanden ernstige gevolgen vaccinaties
09-02: Wetenschappelijk verzet groeit: Pfizer vaccin volgens British Medical Journal slechts 19% effectief
05-02: (/ Research wijst op het risico dat juist vaccins levensgevaarlijke mutaties corona virus kunnen veroorzaken)
27-01: Farmagigant Merck schrapt corona vaccin, zegt dat menselijk immuunsysteem effectiever is (/ Oxford/AstraZeneca vaccin minder dan 8% effectief bij 65-plussers)
25-01: Helsinki Comité voor Mensenrechten suggereert dat Pfizer vaccin ontwettig medisch experiment is’
22-01: Staat de V van Vaccin voor Victorie of Verdoemenis?’
18-01: Wetenschappers bezorgd dat Covid vaccins op termijn kanker kunnen veroorzaken
11-01: mRNA vaccins: genetische manipulatie is gevaarlijk omdat het onvruchtbaarheid kan
09-01: Professor Schetters noemt Nederlandse vaccinatiebeleid ‘hoogst onverantwoordelijk’ veroorzaken

2020:

29-12: Jaap van Dissel: ‘Vaccin kan uitbraak en/of sterfte initieel doen toenemen’
29-12: Hoofd wetenschap WHO: Geen bewijs dat Covid vaccins besmettingen voorkomen
17-12: Open brief Nederlandse huisarts aan politiek: ‘Dit kabinet heeft wetenschap en humaniteit in de ban gedaan
08-12: FDA vermeldt in document mogelijke sterfte en deze 22 ernstige ziekten en tegenreacties door
04-12: Bijsluiter Pfizer vaccin waarschuwt expliciet dat ‘onbekend is of het Covid vaccin van invloed is op de vruchtbaarheid
02-12: Universitair team VS waarschuwt dat veranderen DNA grote gevolgen kan hebben, maar vaccins komen er toch aan
17-11: International Journal Clinical Practice waarschuwt voor beschadigd immuunsysteem door Covid vaccins, en extra vatbaarheid voor de ziekte zelf

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

35

 1. Nou ja nog een keertje dan omdat ik het wel op kan brengen.
  Vaccineren tegen welk virus dan ook is kansloos omdat er bij de vleet mutaties opduiken. Dat is namelijk de bedoeling van de natuur. Vervelend als je onderneminkje averij oploopt met het verdienen van heel veel petunia op basis van niks. Dat is trouwens op dit moment geloof ik gezien de Bitcoin en andere prullaria een place to be?
  Oh ja die mutaties gaan ter land, ter zee en in de lucht. Dus om iedereen te vrijwaren van iets als een ziekte moet je feitelijk alles en iedereen een experimenteel shotje van wat dan ook toedienen en dat dan ook nog tot in den treuren ook controleren.
  En al die types die gaan lopen nadenken dien je eigenlijk standrechtelijk te fusilleren.
  Het idee dat je na jarenlange afweer het beter denkt te kunnen doen dan wat wonderboys (sorry en girls) in een Erlenmeyer ding toveren is toch niet wat we (?) willen.
  Persoonlijk weet ik wel wat ik wil hoor en dat past niet zo goed met de kale man van de Great Reset, maar die kan wat mij betreft aan het gas, ha ha.

 2. Hoi @nieuw begin,

  Dank je wel, je beste de eerste die op mijn hypothese positief reageert!. Veel brompotten op deze site. Woef !

  Hoi @Elise,
  Als hond zijnde snuffel ik nu eenmaal overal rond, voor jouw situatie vond ik deze genezingsgeschiedenis van mevrouw Anna Maria Winkler. Het is wel in Duits, maar mogelijk kun je het automatisch vertalen op You Tube. Waarschijnlijk heb je hier wat aan.

  https://www.youtube.com/watch?v=N8VfkmAqiWQ

  Snuf

 3. Ik zie deze vaccins als een soort van rattengif. Bij rattengif moeten ze vaker dan 1 keer wat eten van het gif en dan krijgen ze inwendige bloedingen en sterven ze. Deze Corona pandemie kan daar ook mooi voor dienen om op die manier wat mensen van de planeet uit te roeien.

 4. Op 1 van de NPO is een propaganda programma. Zulks blijkt uit het simpele feit dat een van de presentatrices niet meer in beeld verschijnt. Zij had de euvele moed te stellen dat het waanzin is om een land in lockdown te houden voor 1700 bedden.

  Talitha Muuse is sindsdien niet meer in beeld verschenen omdat ze zei wat ze dacht. Persoonlijk loop ik daar al jaren tegenaan. Op diverse sites wordt mijn bijdrage niet op prijs gesteld, absoluut niet omdat ik mensen beledig, oproep tot geweld, discrimineer of anderszins me niet aan welke huisregel dan ook houd.
  Daarentegen wordt het enorm gevierd als een zogenaamd cabaretier als Martijn Koning een volksvertegenwoordiger als dhr. Baudet beledigd met zijn privé leven.

  En hoezeer ik sommige items op deze site totaal niet begrijp, ik mag daar wel mijn mening over geven. Ik heb het nog niet mee gemaakt dat ik hier werd verwijderd en ik lever ook gewoon soms flinke kritiek op de inhoud hier.

  Maar wat hier gelukkig nog wel kan, het inhoudelijk met elkaar oneens zijn zonder gevolgen is dat in de Main Stream verdwenen. En dat is eigenlijk het grootste probleem op dit moment.
  Nederland en het zogenaamde vrije westen is niet vrij meer!

 5. Er wordt lukraak beweerd dat ongevaccineerden de levens van anderen in gevaar brengen. Daar is geen enkel bewijs voor. Het is hetzelfde als een veroordeling zonder bewijs. Bij voorbaat schuldig. Zo worden mensen “een gevaar” genoemd, terwijl daar geen enkele sprake van is! Dat is tegen alle rechtsbeginselen.
  Maar zulke beschuldigingen slikt de bevolking voor zoete koek. En zo kan het gebeuren dat een man van 92 door een Britse politiemacht in de arrestantenbus wordt gedreven wegens het niet dragen van een lap stof voor de ademhalingswegen.
  Zulke beschuldigingen zorgen voor hatelijk optreden van de politiemachten tegen volstrekt normale en brave mensen. Zulke beschuldigingen zorgen voor onderlinge haat. En het zijn dus beschuldigingen die de overheid uitdeelt.
  Dat is het kenmerk van de rechteloze staat, dat men zomaar “een gevaar” voor anderen wordt genoemd, zonder enig feitelijk bewijs.

 6. Voor geen enkele andere vaccinatie werd er zo’n enorm test- en controlecircus opgetuigd als bij deze coronahype. Dat geeft te denken. Niet over de ernst van de epidemie, maar over de plannen van die overheden. De controlestaat in opbouw. Bewegingsvrijheid ingeperkt en geen baas meer over eigen lichaam.

 7. Ron Swart@ piep@ Ik zou niet weten of dr Mike voor zijn leven instaat, wel erg belangrijk dat er meer duidelijkheid ontstaat en meer mensen wakker worden van deze corona malaise.

  Ook besef ik wel degelijk dat de donkere prins het in handen heeft, maar dan wel onder bevel van de Allerhoogste God. Satan is een schepsel en onderworpen aan Gods bevel.

  Dit gaat natuurlijk erg ver voor diegene die niet goed onderricht is, maar elk schepsel is onderworpen aan de Heer., dus het neerzetten van een monument is tot op de dag nauwkeurig goedgekeurd en de gemaakte agenda 20/30 geschreven door een elite club gaat God gebruiken voor zijn Agenda….1 en1 is dus 2….u krijgt zowel de “aardse” agenda als het “Geschreven Woord” van God!!!i Dit geheel komt tot openbaring in het Laatste Bijbelboek….

  Groet

 8. Heb een zware kankerbehandeling achter de rug. Waarvan 3 maanden immuuntherapie(om de drie weken) en 3 maanden verschillende stofjes(elke week). Herceptin(ook chemo) nog een jaar daarna. Ook gevaarlijk, maar je staat wel onder controle.(bijwerkingen enz. zijn bekend en je kunt veel voorkomen door aanpassingen(veel water drinken/mond spoelen en bepaald voedsel vermijden), pillen, zalfjes etc) Maar ik pas toch echt voor deze medische handeling, waarvan niemand weet wat de gevolgen zijn op langer termijn. En ik heb al veel mensen gesproken, die er heel ziek van zijn geworden(sommige hebben er pas 1 gehad en moeten die tweede nog) en misschien zelfs 1tje, die ervan overleden is. Had lange tijd hoofdpijn en is aan een hersenziekte overleden.
  Lees ook de Europese lijst van bijwerkingen en de hoeveelheid mensen die ervan zijn overleden.
  De reden waarom mensen hem nemen:
  1. Ze doen het voor een ander(werken in de zorg/familie) of zelfs op aanraden van het ziekenhuis bij ziekte.
  2. Mensen willen hun vrijheid terug. bv iemand wil op vakantie gaan naar hun homeland.
  Het zijn allemaal de verkeerde redenen!
  We moeten het doen om een ziekte te bestrijden, maar die ziekte is niet te bestrijden/te verbannen, we moeten er gewoon mee leren leven. Hebben we altijd al gedaan met griep/andere virussen. Ik begrijp gewoon niet, waarom mensen in die bubbel blijven hangen. Logica mensen, daar draait het om. Hoop toch, dat men/anderen het licht nog gaan zien.

 9. Cor,

  de Georgia-Guidestones zijn gebouwd op bevel van een satanist/Vrijmetselaar : het gaat om het uitroeien van de mensheid of eerder gezegd het mens-dom met oorlogen en ziekten …God heeft hier niets meer te maken, wél de donkere prins van deze corrupte wereld die uit de hemel is geschopt door hoogmoed …

 10. Mexicaanse varkengriepvirus …uitgevonden door de Pharma-Maffia …

  Covid-19, Covid-20-21-22-23 …uivindsels van de Chinese Pharma-Maffia ?

 11. @Cor, de plaatsing van de Georgia Guide Stones op 22.03.1980 in Elbert County (Georgia) komt uit de koker van de Skull & Bones, een obscuur elitegenootschap verbonden aan Yale University (New Haven, Connecticut). Vader en zoon Bush waren o.a. lid, net als John Kerry. Tijdens de verkiezingscampagne in 2004 kregen Bush jr. en Kerry diverse keren vragen over dit obscure genootschap, maar ze hielden hun kaken stijf op elkaar. Aangezien de Bushes puppets zijn van de Rockefellers, mag ook hun rol niet uit het oog worden verloren.
  De aanslagen op 22.03.2016 in Brussel zijn ook een verwijzing naar Skull & Bones.
  Verder vraag ik met af waarom voormalig Pfizer-top dr. Mike Yeadon dit nieuws momenteel naar buiten brengt. Is hij aangehouden en probeert hij door deze kennis te delen de doodstraf te ontlopen?

 12. Macrofagen zijn een soort witte bloedcellen die microben en vreemde eiwitten verzwelgen, verteren en elimineren via een proces dat fagocytose wordt genoemd. Er zijn twee primaire soorten macrofagen. De M1-cellen doden ziekteverwekkers door pro-inflammatoire mediatoren uit te scheiden en de M2-cellen, die een ontstekingsremmende functie hebben en wondgenezing reguleren. Antilichamen die worden gevormd tegen het SARS-CoV-spike-eiwit, binden aan het oppervlak van M2-macrofagen en verzwakken hun functie, waardoor de M1-macrofagen ongecontroleerde hoeveelheden cytokines kunnen afgeven.

  In plaats van het geïnfecteerde longweefsel te genezen en te repareren,  de anti-S-IgG-antilichamen de M2-cellen en bevorderen ze door M1 veroorzaakte ontsteking. De resultaten zijn een ramp.

  https://vaxxter.com/covid-vaccines-part

 13. Een beetje off topic maar iik wil graag donateur worden van deze site. Hoe kan ik dat bewerkstelligen? Deze site verdiend aandacht en ondersteuning. Met vriendelijke groet

  Dank Aad voor uw aanbod maar XN betaalt de kosten zelf en hebben geen donateurs nodig. Mvg. Mod.

 14. Een goed artikel.
  Ik schrijf hier al vanaf het begin van de ontwikkeling van deze vorm van vaccins over deze risico’s.
  Het is en blijft gevaarlijk❗️
  Het is onbegrijpelijk hoe mensen soms als het ware smeken om een vaccin.
  Dan denk ik “ hoe verblind kun je zijn”
  Ook de sociale controle van de omgeving is bepalend, je wordt soms door familie leden aangesproken om “ je prikje “ te gaan halen…..
  Dit weiger ik.
  Mijn oproep ligt in huis en ik vind het bijna een “ oproep tot euthanasie “ zo van u bent nu op een leeftijd gekomen dat u niet meer zo productief bent nu is het uw beurt voor het prikje.

  Gelukkig zijn er veel sites ook van wetenschappers die hiervoor waarschuwen.
  Geloof hen !!!
  En neem deze mRNA vaccins Niet, of wacht op de “ gewone “ vaccins die ons immuun systeem activeren om antistoffen te maken. We hebben een goed immuun systeem die de meeste ook deze Covid 19 virussen aan kunnen.
  Het is een Self amplifying messenger RNA dus een self vermenigvuldigde boodschap aan het RNA Spike virus!
  Eenmaal in je lichaam is dit wel een “ aan knop” maar GEEN “ uit-knop” NOOIT! Als het eenmaal in je lichaam zit komt het er nooit meer uit!!

  Offer jezelf niet op aan deze misdadige manier om binnen in lichaamscellen met een Spike deeltje aan RNA gebonden de ribosomen te activeren.
  Het is en blijft een experiment…. wilt u daar aan mee doen?
  Zonder dat het u gezegd wordt dat het een experiment is.
  Dat verteld Hugo niet!
  Hij roept allen maar prikken prikken prikken !
  En het gekke is mensen zijn nog blij ook…! Raar!

  Deze arts zegt dat het ( deze methode ) nooit goedgekeurd zal worden, nee de wereld is in paniek, er is een virus in Wuhan geproduceerd waar men geen raad mee weet.
  Dan moet er snel een oplossing komen want ons leven veranderen nee dat kan niet.
  Dus dan maar deze misdaad er nog eens overheen.
  Big farma stelt ons gerust, luister maar naar ons “ wij gaan u beschermen” ….( KASSA ! )

  Wist u trouwens dat Biden kort geleden goed keuring heeft gegeven om een soortgelijk laboratorium ( P 5) in de USA te bouwen.
  In dit lab mag geëxperimenteerd worden met het “ ontwikkelen” van virussen, hetzelfde dus waar ze in Wuhan mee bezig zijn ( waren ) wacht dacht u…. Dr. Fauci grote voorstander.!!!( hij financierde ook het lab in Wuhan !)
  En Bill G niet te vergeten, die “ voorspeld “ nu al een volgende wereldwijde pandemie. ( ik meen over 2 jaar.! )
  We zijn als mensheid overgeleverd aan dit soort kwaadaardige lieden die en driedubbele agenda hebben.
  De mens wil als God zijn dat is hun doel… zij willen bepalen wie er in leven blijft en wie niet.
  Zij willen aantonen dat zij zelf de kleinste materie van het leven kunnen beïnvloeden….

  Helaas dit zal ze nooit lukken. De mens KAN niet SCHEPPEN !

  Dit wat Xander hier schrijft is ook op vele ander sites te vinden, dus het is geen fake nieuws.
  Je moet wel goed zoeken en filteren.
  Zo noemen de farmaceuten dit soort berichten wel fake nieuws, maar die zijn alleen op geldelijk gewin uit.
  En als er straks bij bosjes doden vallen dan is het antwoord.. “ ja eigenlijk hadden we het wel kunnen weten. “

  We vieren vandaag de opstanding van de Here Jezus uit de dood!
  Hij heeft voor wie in Hem geloofd de dood overwonnen, maar dit zijn tekenen van het “ vervolg werk “ van Jezus, Hij komt terug naar deze wereld.
  En dat zal gepaard gaan met grote verdrukkingen, rampen en catastrofale dingen.
  We beginnen hier getuigen van te zijn.
  Maranatha Heer Jezus kom haastiglijk!
  Ik wens jullie allen veel wijsheid met het beslissen over wel of geen vaccin.
  Gezegende paasdagen
  Shalom
  Anna

 15. Tukker, helemaal met u eens! Ze zullen voor Gods troon staan, het Goddelijk recht ZAL zegevieren!

 16. Enerzijds is dat goed nieuws… Het aantal naïeve mensen in de wereld wordt dan een stuk kleiner en de wereld wordt wat slimmer… Is maar een grapje, ik wens niemand iets kwaads toe, hoe naïef men ook is. Toen ik jong was ben ik ook veel te naïef geweest en daar draag ik nu nog altijd de gevolgen van… Naïviteit leidt nooit tot iets positiefs. Maar het is opvallend hoe mensen op hun knieën vallen om ‘hun vrijheid’ terug te krijgen. Wat uiteraard niet zal gebeuren, integendeel.

 17. Het hele verhaal van Xander is terug te vinden naar mijn mening in de “Guide-Stones gezeteld in Georgia” …..waar 10 hoofdpunten worden beschreven in acht talen.de structuur van dit monument is gelijk een kompas, kalender en klok.

  Je kan je afvragen waarom dit monument neergezet is 22 maart 1980 door meerdere onbekende personen onder het pseudoniem R.C. Christian.

  Van wie het is heeft eigenlijk geen belang, het staat er en de boodschap hierop vermeld zegt genoeg.

  Deze geschreven doelstellingen zouden dus door die elite groep tot uitvoering gebracht gaan worden, met als mijn persoonlijke kanttekening….het agenda van De Allerhoogste God…

  Om niet gelijk richting geloofsforum te denken en enige verklaringen te zoeken in het Woord van God. Dit monument is voor iedereen zichtbaar weegt in totaal 200 ton en is met het doel neergezet om de mens te informeren van een bepaald agenda die zich uit zal rollen over onze wereld., ons persoonlijk leven!

  Een mysterious statement dus,….een boodschap gegraveerd uit graniet “geplaatst” door een anonieme club elitaire ongehoorzaamheid…

  Groet

 18. @ janwebx schreef: 03/04/2021 om 7:27 pm
  Zeer veel dank voor de gedetailleerde ( medische) informatie.

  Alleen vermoed ik dat zovelen moe gebeukt zijn door de MSM dat ze het C woord niet meer kunnen en willen horen en zich al helemaal niet willen verdiepen in de overvloed aan cijfers en feiten die het ongelijk bewijzen van de huidige politici die door de W H O , W E F , Bill Gates Soros de V N e.v.a. en hier in NL door van Dissel, Koopmans, en Osterhaus en andere corrupte dierenartsen en zogenaamde virologen worden aangestuurd en door de massaal omgekochte (staats) media ( zoals N P O ) worden misleid.

  Hoe bereik je een slapend volk? Een gehersenspoeld volk? Een volk met een historisch rotsvast vertrouwen in meneer de Dokter?

  @ snuf de hond Zeer aannemelijk uw exegese! Dank.

  @ Hoeder schreef 03/04/2021 om 8:08 pm. Het merkwaardige is dat ook zeer intelligente mensen vooraan in de rij staan voor de gifspuit. Men baseert zijn positie ( wel of niet vaccineren ) op grond van aangereikte informatie uit de MSM in plaats van zelf op onderzoek uit te gaan. Dat is in deze tijd zeker hersenloos gedrag. Verschrikkelijk.
  En wie weet welke enorme bedragen achter gesloten deuren worden verstrekt aan hen die ‘info’ kunnen manipuleren , verdraaien , ongewenst info wegmoffelen in dikke rapporten…het is een speeltuin voor misdadige genieën het medische landschap!

 19. Het verplichte mondmasker, waarvan men kan zeggen dat het momenteel dienst doet als ‘merkteken van het beest’, is enkel de voorloper van de biometrische versie die ons zal ingespoten worden.

 20. AstraZeneca, door een Italiaanse krant al spottend DisAstraZeneca genoemd (disastra, woordspeling op disastro wat in het Italiaans rampzalig betekent).

 21. Zou het dan niet veeeel handiger zijn gewoon te zwijgen over corona en alles gewoon open te gooien ??? Dan doet dat virus het werk en hoef je geen miliarden euro’s te verspillen aan vaccins…en als extra…een besmetting kun je niet weigeren en het vaccin wel….

 22. Velen spreken van depopulatie, maar daarmee zou de elite zich toch ook in de voet schieten (want geen volk, geen economie, geen afroming van rijkdom?).

 23. Sinds het begin van de Corona crisis werd het mij duidelijk dat deze massamoord te groot is om niet in de Apocalyps genoemd te zijn . Ik opper dus de mogelijkheid dat de boogschutter op het witte paard, van het begin van de Apocalyps, slaat op de huidige Corona vaccin dictatuur .
  Dit zijn de aandachtspunten: De kleur wit van het paard slaat op de moordenaars in witte jassen. Wit is ook een periode van relatieve vrede. Denk aan het volgende rode paard met oorlog. Rood is de kleur van bloed, martelaren en oorlog en ook het communisme van Rusland en China.
  Lees dan het oude verhaal achter het sterrenteken Saggitarius (boogschutter). Dit gaat over de Centaur Chiron die zijn onsterfelijkheid verliest door een giftige pijl. Dit symboliseert de giftige vaccinspuit. Chiron was de geneesheer van de oude Grieken, dus een witte jas. De overwinningskroon is de Corona. Combineer nu zelf het beeld wat ontstaat.

 24. Het wordt hoogste tijd dat ethiek weer terugkomt. Ben blij verrast dat de CU aangegeven heeft om niet met D66 in zee te willen gaan ivm medische ethiek. Halleluja, hopelijk volgen er meer.

 25. Mensen die zich nu nog laten vaccineren tegen Corona met deze troep, hebben geen hersens. Er is inmiddels zoveel info aanwezig dat je minimaal je twijfels zou moeten hebben. In geval van twijfel ga je je leven toch niet op het spel zetten? Je moet wel volledig desperaat zijn als je dat wel doet.

 26. Juist, eugenetica, datgene wat achter alle ellende op deze wereld zit…

 27. Dit was van het begin af ook de bedoeling. Alles was gepland om de wereldbevolking massaal te verminderen via een vaccin, wat geen vaccin is. De media en de overheid overal ter wereld, doen het voorkomen dat je hiermee beschermd bent. Het tegendeel is waar, daar het zg.vaccin je DNA veranderd met fatale gevolgen.
  Via het vaccinatiepaspoort proberen ze de weifelaars over de streep te trekken alsook diegenen die zonder zo’n vacpas minder vrijheden zullen hebben en zich alsnog laten vaccineren.
  Meer hierover op http://www.dewegwyzer.nl

 28. Dit is geen fout, dit is willens/wetens en bewust mensen de dood injagen
  Maar er zal recht gesproken worden, ze ZULLEN VOOR Gods troon staan.

Comments are closed.