Het ‘Nieuwe Jeruzalem’ project wil een tweede staat Israël in het zuiden van Oekraïne

Door ‘fact checkers’ afgedaan als ‘complottheorie’, maar het project ‘Nieuw Jeruzalem’ (‘Nieuw Israël’) bestaat wel degelijk en wordt gesteund door bekende namen.

—————————————————————————————————————————————–

Benyamin Netanyahu beoogd premier van geplande kernwapenstaat Nieuw Jeruzalem / Nieuw Israël, waar ‘de Europese landen een provincie van zullen worden’ – Wil Vladimir Putin ook om deze reden een Amerikaanse vazalstaat aan zijn grenzen voorkomen?

—————————————————————————————————————————————–

In 2012 voorspelde NWO topman Henry Kissinger dat de staat Israël over 10 jaar niet meer zou bestaan. De ‘Joodse staat’ – in realiteit eerder een soort Amerika in het Midden Oosten, dus waar de religie voor de meesten niets meer dan een oppervlakkig ‘sausje’ is – telt zo’n 9,5 miljoen inwoners, en wordt direct omringd door meer dan 100 miljoen moslims, woonachtig in landen met overheden die vaak vijandig tegenover Israël staan. Dit gegeven zou enige jaren geleden bij sommigen een zoektocht naar een mogelijke andere – of tweede – locatie in gang hebben gezet. En welke staat werd het meest geschikt geacht voor het nieuwe ‘beloofde land’?… Oekraïne, de locatie van het Khazaarse rijk, de enige plek waar meer dan 1000 jaar geleden het rabbijnse Judaïsme de officiële religie was.

Het ‘Hemelse Jeruzalem’ of ‘Nieuwe Jeruzalem’ project (ook wel Nieuw Israël of Israël 2.0) werd ruim 5 jaar geleden opgezet en gepromoot door Igor Berkut, de leider van de marginale pro-Russische politieke partij ‘Groot Oekraïne’. Op 23 maart werd op de Facebook account van ‘Fantina Georgian’ beweerd dat ‘de Joden’ achter de oorlog in Oekraïne zouden zitten, omdat ze in het zuiden van het land, op de beoogde plek van Novorossiya (Nieuw Rusland), een nieuwe rabbijnse staat, het ‘hemelse Jeruzalem’, zouden willen oprichten.

Facebooks zeer onbetrouwbaar gebleken ‘fact checker’ en Myth Detector plaatsten dit wel degelijke bestaande project even handig als misleidend in de zogenaamde ontmaskering van enkele gemanipuleerde foto’s van de fascistische Oekraïense president Zelensky, die overigens van Joodse komaf is.

‘Miljoenen Joden moeten naar Nieuw Jeruzalem’

Berkut, Afghanistan veteraan van het Sovjet leger in de jaren ’80, was ooit mede eigenaar van een Kazachstaanse bank, die hij later aan Russen verkocht. In een TV interview in 2017 vertelde hij dat ‘ik net terug ben van mijn zesde bezoek aan Israël. Ik heb lezingen gegeven aan diverse universiteiten, met name in Haïfa en Jeruzalem. Ik was op televisie. Israël heeft vele problemen, waarvan één van de belangrijkste ’territorium’ is. 60% daarvan is woestijn. Steden zijn overvol. Het klimaat is erg heet, er zijn ernstige milieuproblemen, en Israël loopt achter met het schoonmaken van het land.’

‘Het volgende probleem is de omgeving van het land. Er leven 8,5 miljoen Joden in Israël, en 100 miljoen Arabieren rondom Israël. Deze situatie kan tot agressie leiden. De groeiende problemen doen ons nadenken over de toekomst van dit land. Die problemen raken vooral de jonge generatie Joden. Ze zien geen goed perspectief.’

‘Om normaal te ontwikkelen moet Israël daarom voor 200 tot 300 jaar een ander grondgebied voor zichzelf kiezen. Dat was één van de doelstellingen van mijn bezoek aan het land… Dit is waar het concept van het ‘Hemelse Jeruzalem’ of ‘Nieuwe Jeruzalem’ over gaat. Volgens mijn kennis bevindt dit ‘Hemelse Jeruzalem’ zich in het zuiden van Oekraïne, en omvat vijf provincies: Dnipropetrovsk, Zaporizhia, Odessa, Kherson en Mykolaiv…’

‘Europese landen worden provincie’

‘In deze landen zal een Nieuw Jeruzalem worden opgericht, dat ruimte zal bieden aan de ontwikkeling van de hele natie Israël. Maar dat is niet alles. Joden van over de hele wereld, de grootste bankiershuizen en multinationals, zullen hun intellectuele rijkdommen en technologieën verzamelen en aan het Nieuwe Jeruzalem overdragen. En dit Nieuwe Jeruzalem zal zich dynamisch beginnen te ontwikkelen, zo snel, dat de Europese landen er een gewone provincie van zullen worden.’

De 183 Joden die in januari 2017 vanuit Haifa in Oekraïne zouden volgens Berkut de eerste hoeksteen zijn van het fundament voor het ‘Hemelse Jeruzalem’. Deze groep zou voorbereidingen treffen voor de komst van de eerste 100.000 Joden uit Israël. Tussen eind 2022 en eind 2029 zouden er 5 tot 6 miljoen Joden uit Israël en meer dan 12 miljoen uit Rusland, de VS en de EU naar Nieuw Jeruzalem moeten worden gebracht.

Voorkomt Putin een Amerikaanse vazalstaat aan zijn grenzen?

Bovendien zou er een regering van Nieuw Jeruzalem worden uitgeroepen nadat de wet op de decentralisering van Oekraïne, waar Zwitserland in 2019 maar liefst 25 miljoen euro steun voor beloofde, zou zijn aangenomen. Laat de opsplitsing van Oekraïne in een Westers gezind en een Russisch gezind deel nu precies de suggestie zijn die het kader van de huidige oorlog steeds vaker ter sprake wordt gebracht om een einde te maken aan het huidige conflict.

In dit kader zou geconstateerd kunnen worden dat de Russische president Vladimir Putin met zijn militaire operatie niet alleen een Oekraïens NAVO lidmaatschap blokkeert, maar tegelijkertijd de vermeende vestiging van Nieuw Jeruzalem als Joods-Amerikaanse vazalstaat aan zijn grenzen voorkomt.

Ook Israël 2.0 moet kernwapenstaat worden

Zodra deze nieuwe staat een feit is zouden er twee Sjofars klinken, één in Dnipropetrovsk en één in Odessa. Op dat moment, zodra de klank van beide bazuinen één wordt, zou het ‘Hemelse Jeruzalem’ op aarde zijn neergedaald, zo legde Berkut uit, die er tevens niet voor terugdeinsde om landen die Israël zouden bedreigen aan te vallen met kernwapens. ‘Dankzij de Krim kunnen we straffeloos vanuit het hemelse Jeruzalem elke staat bombarderen die handelt vanuit antisemitische of anti-Israëlische posities… Als Turkije de doorgang van raketten over zijn grondgebied verbiedt volgt daar ook een nucleaire aanval op.’ (4)

De gehele of gedeeltelijke verplaatsing van Israël (met 80 tot 200 kernbommen reeds een kernwapenstaat) en/of de Israëlische en Joodse bevolking is iets dat al veel vaker is gesuggereerd als ‘oplossing’ voor het ‘eeuwigdurende conflict’ in het Midden Oosten. Op de vraag hoe de Oekraïense bevolking erop zou reageren, antwoordde Berkut smalend: ‘Wie kan zich tegen zo’n programma verzetten? De President van Oekraïne, een Jood? De premier, een Jood? Of misschien de rijkste inwoners van dit land, de oligarchen – ook Joden?’

12 leiders; Netanyahu beoogde premier

Waarschijnlijk zullen veel mensen Berkuts ideeën niet serieus nemen. Toch staan er een flink aantal bekende namen achter dit omvangrijke project. Wat de denken van bijvoorbeeld oud-premier Benyamin Netanyahu, de beoogde voorzitter-premier van Nieuw Jeruzalem. Hij heeft de organisatie van het (her)vestigen van Joden in Oekraïne destijds al besproken met de Russische oud-premier Dmitri Medvedev, en ook met Jared Kushner, senior adviseur van oud-president Donald Trump en lid van de invloedrijke orthodoxe Joodse organisatie Chabad Lubavitch.

Netanyahu is één van de 12 leiders van de ‘Raad van Weldadigheid’ die het bestuur over Nieuw Jeruzalem zal krijgen. Ben Bernanke, voormalig hoofd van de Federal Reserve en eveneens Jood, zal de financiën van de ‘hemelse’ staat gaan beheren. Opmerkelijk is dat de 12e leider de ‘verborgen apostel’ wordt genoemd. Wordt daar een andere bekende politieke figuur mee bedoeld, of misschien wel een religieuze? Heeft hij met de 12 stammen van Israël te maken? Er zou dan kunnen worden gespeculeerd dat het hier wellicht om een (valse) Joodse messias zou kunnen gaan, in sommige christelijke kringen ook wel ‘de antichrist’ genoemd?

Aloude complottheorieën die stellen dat ‘de Joden’ over de hele wereld willen heersen zullen met dit project nieuw leven worden ingeblazen. Bedenk echter goed dat het naar mijn overtuiging niet om het gewone Joodse of Israëlische volk gaat, maar om een naar verhouding kleine, maar zeer machtige kabbalistische-Joodse (/Vrijmetselaars) kabaal die al sinds jaar en dag de financiële en politieke wereld controleert, en die feitelijk de nazaten zijn van de farizeeërs, de ‘synagoge des satans’ (Openbaring 2:9 en 3:9). De vermoedelijk machtigste familie van deze kabaal zijn de Rothschilds, die ook achter de oprichting van de huidige staat Israël in 1948 zitten.

Een speculatief scenario zou kunnen zijn dat tijdens de aankomende Derde Wereldoorlog tevens een grote oorlog rond Israël op touw wordt gezet, het bekende ‘Armageddon’. Het Midden Oosten ligt door deze oorlog, waarbij tevens kernwapens worden gebruikt, in puin. Vanuit Nieuw Jeruzalem wordt vervolgens een valse ‘Verlosser’ ten tonele te gebracht om de mensheid te misleiden en te doen onderwerpen aan een alomvattende pan-religieuze heerschappij onder overkoepelend gezag van een wereldregering.

Een ‘stad’ van volledig verlichte mensen

Gezien de gebeurtenissen in de wereld, zoals de genetische manipulatie van de mensheid door middel van mRNA nanotech injecties en de inmiddels openlijk aangekondigde geïnjecteerde ‘Teken van het Beest’ nanochip, twijfelen weinig spiritueel actieve mensen er meer aan dat we in de laatste fasen van de eindtijd terecht zijn gekomen.

De term ‘het nieuwe Jeruzalem’ is afkomstig uit de Openbaring van Johannes, een serie hoofdzakelijk symbolische en figuratieve omschrijvingen van de geschiedenis tot en met de eindtijd, die vanuit verschillende standpunten wordt belicht. Het boek bevat onder meer zeven ‘bazuinen’ die ieder een serie spirituele en/of zichtbare oordelen over de wereld aankondigen. Bij de ‘laatste bazuin’ zouden de overledenen opstaan uit de dood en de lichamen van de nog levende mensen worden veranderd. De verwijzing van Berkut naar twee Joodse sjofars (bazuinen) is daarom niet toevallig zo gekozen.

In Openbaring 21 wordt het Nieuwe Jeruzalem omschreven als een ‘stad’ van circa 2300 km. breed, lang en hoog, oftewel een gigantische piramide. Dat dit geen letterlijk bouwwerk is blijkt wel uit de beschrijving van een muur van diamant met daarin 12 poorten genaamd naar de 12 stammen; muren en straten van zuiver doorzichtig goud, en fundamenten versierd met edelstenen, bomen (= mensen) met vruchten (daden) die de volken zullen ‘genezen’, en het feit dat de ‘volken bij haar licht wandelen’ en de koningen ‘hun heerlijkheid in haar brengen’.

Het gaat hier duidelijk om een geestelijke ‘stad’ van totaal verlichte, volledig bewuste en van God doortrokken mensen, die in de toekomst de Nieuwe Aarde zullen bewonen. Aangezien ziekte en dood tot het verleden zullen behoren, moeten de lichamen van deze mensen tot op cel- en DNA niveau geheel zijn veranderd en vernieuwd – een vermoedelijk razendsnelle verandering die waarschijnlijk pas kan plaatsvinden bij mensen die hun Goddelijke bewustwordingsproces – het naar binnen keren in zichzelf in plaats van verlossing van of uit de buitenwereld te verwachten – in voldoende mate hebben doorlopen en afgerond.

Veroorzaken de mRNA injecties een fatale spirituele breuk?

Zoals ik al sinds 2020 schrijf zou het definitief proberen te blokkeren van die Goddelijke transformatie door iedereen verplicht te koppelen aan een A.I. aangestuurd wereldwijd totalitair 5G/6G controlenetwerk wel eens het echte doel van de Covid mRNA nanotech genmanipulatie injecties en boostershots kunnen zijn (Zie ook ons artikel van 12-10: Bekende Oostenrijkse filosoof voorspelde eeuw geleden vaccin dat spiritualiteit blokkeert). Keihard bewijs voor het veroorzaken van die fatale breuk tussen het Licht en het menselijk bewustzijn is er nog niet, maar de aanwijzingen worden almaar sterker, en zijn eigenlijk niet meer te ontkennen.

 

Xander

(1) The Truth Seeker
(2) Insomnia Resurrected
(3) allll.net
(4) Dawn (YouTube)

Zie ook o.a.:

03-04: Wordt deze brein aantastende parasiet in 1/3 mensheid actief door injecties, 5G en het zwakkere magnetische veld?
20-02: Nieuw WEF rapport kondigt bijna letterlijk digitaal ‘teken van het Beest’ systeem aan (/ Alleen toegang tot diensten zoals bankrekening, gezondheidszorg en reizen als u het juiste gedrag vertoont)

2021:

23-12: Rechtbank veroordeelt Harvard professor met patent op 5G-mind control nanotech die met vaccins kan worden geïnjecteerd ( / Technologie voor koppeling mensen aan Mark Zuckerbergs Metaverse (‘The Matrix’) is gereed)
12-10: Bekende Oostenrijkse filosoof voorspelde eeuw geleden vaccin dat spiritualiteit blokkeert
04-09: ( / Uitrol van het systeem van ‘het Beest’ gaat met 3e boostershot onverminderd door – / Laat ook u zich onomkeerbaar integreren met ‘het Beest’?)
13-08: Grafeen nanobuisjes in vaccins worden door 5G frequenties actief en veranderen hersenprocessen’ ( / Grafeen nanobuisjes hechten zich in ons brein, kunnen exact worden afgestemd op de snelheid van het menselijk denken en de hersenen in één grote ontvangende antenne veranderen)
31-07: Flashback naar 2009 artikel over BEAST computer in Brussel en verplichte nano-vaccinaties met vreemd DNA
25-07: Wetenschappers presenteren nanosysteem waarmee ‘Internet of Body’s’ wordt gerealiseerd
12-06: Wordt de nieuwe Microsoft DNA data opslag en manipulatie tech reeds in Covid-19 vaccins verwerkt?
24-05: Wetenschappers maken proteïne waarmee hersenen en gedrag kunnen worden gecontroleerd
17-04: Bekroonde wetenschapper geeft rechtbank bewijs tegen Pfizer dat Covid vaccins met hulp van Pentagon zijn ontworpen als transhumaan gentherapie wapen ( / Alle mensen moeten komende jaren worden gelinkt aan cyberspace netwerk)

2020:

21-12:  Ruim 11 jaar geleden beschreven we het scenario dat nu wordt uitgevoerd)
24-11: Australische Qantas eerste luchtvaartbedrijf dat Covid vaccinaties voor reizigers verplicht gaat stellen (/ Openbaring 13 wordt vanaf volgend jaar realiteit: De betekenis vanuit de grondtekst van het ‘teken van Beest’ Chi-Xi-Stigma)
19-11: Klaus Schwab (WEF) wil wereldwijd verplichte hersenscans en implanteerbare microchips (/ Vaccinpaspoort en hersenscan als je grens over wilt – Implanteerbare microchips koppelen mens aan A.I. – Gedachten lezen wordt business model)
12-11: Wereldleiders beloven Bill Gates zijn massale vaccinatieplannen in 2021 uit te voeren ( / Bill Gates: Leven op zijn vroegst in 2022 weer normaal, als iedereen gevaccineerd is – Iedere wereldburger zal in nabije toekomst 24/7/365 worden gemonitord via implanteerbare biometrische nano sensor
03-09: Implanteerbare 5G nanotech biosensor al vanaf 2021 in Covid-19 vaccins’ (/ Transhumane mens wordt geïntegreerd met wereldwijd digitaal controlesysteem)
10-08: Flashback naar 2009: ‘Wordt het Teken van het Beest ingevoerd via vaccinaties?’
06-08: Elon Musks hersenchip die mens aan computers koppelt en emoties controleert bijna klaar (Chip moet mensen al over 5 tot 10 jaar laten samensmelten met A.I. (kunstmatige intelligenties))
29-07: Gezaghebbende New England Journal of Medicine: Ontsla iedereen die vaccin weigert (/ Mensen die ervoor kiezen om hun eigen lichaam te integreren in het Beest-systeem, worden daarmee zelf een stukje ‘Beest’, en kunnen daarom niet anders dan hetzelfde lot ondergaan.)
28-07: West Afrika wordt testgebied voor Bill Gates’ ID-vaccinatie-betalingssysteem
13-05: Bill Gates’ geïnjecteerde tattoo brengt enzym genaamd ‘Luciferase’ in menselijk lichaam
03-05: Griekse grondtekst over Teken van het Beest 666 wijst duidelijk op injectienaald
18-04: Microsoft patent aanvraag 2020-060606 koppelt menselijk lichaam aan betalingssysteem

2019:
21-12: ‘Global Mega Trends’ consulting rapport voorziet transhumane mensheid in 2030 (/ Alomtegenwoordige 6G gaat mensen en machines vanaf 2030 volledig integreren’)
12-11: 5G toch een wapen? Patent aangemeld voor gedachtecontrole via microgolven
26-09: Gedachtencontrole technologie wordt heimelijk uitgetest op bevolking’

 

Reageren kan op het Reactie Forum (klik hier)
*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.