WEF topadviseur erkent dat Covid wordt gebruikt voor verplichte geïnjecteerde ’totale controle’ nanochip

—————————————————————————————————————————————–

Biodigital Convergence: Overheden werken actief toe naar volledige integratie mens met digitale entiteiten

—————————————————————————————————————————————–

De inmiddels infame futurist en WEF spreker Yuval Noah Harari, professor historie aan de Hebreeuwse universiteit van Jeruzalem en topadviseur van Klaus Schwab, wind er geen doekjes meer om en erkent dat Covid-19 wordt gebruikt om iedereen ‘onder de huid onder totale biometrische surveillance’ te plaatsen. Dat betekent dat de verplichte invoering van geïmplanteerde / geïnjecteerde nanochips er nu daadwerkelijk aan zit te komen, en het digitale aspect van het ‘Teken van het Beest’ binnen enkele jaren een voldongen feit zal zijn. Wij vermoeden dat veel gevaccineerden, wier lichaam via de Covid ‘vaccins’ toch al vol is gespoten met mRNA nanotech, inmiddels dermate gehersenspoeld zijn, dat ze gretig in de rij gaan staan voor die chip. ‘Fijn, weten ze meteen of ik besmet ben!”

‘Covid is cruciaal, want dit overtuigt mensen om totale biometrische controle te accepteren en erkennen. Als we deze epidemie willen stoppen moeten we niet alleen de mensen monitoren, maar ook wat er onder hun huid gebeurt.’ ‘Dat is wat overheden willen weten: wat is onze lichaamstemperatuur? Onze bloeddruk? Onze medische toestand (oftewel: vaccinatiestatus)?

Enkele van Harari’s bekende eerdere uitspraken:

In een interview met 60 Minutes zei hij al eens dat ‘we tot nu toe hebben gezien dat bedrijven en regeringen data verzamelen over waar wij heengaan, wie wij ontmoeten en welke films wij kijken. In de volgende fase gaat de controle onder onze huid.’ (1)

‘Mensen krijgen grotere macht dan ooit. We ontwikkelen daadwerkelijke goddelijke krachten van schepping en vernietiging. We upgraden mensen naar goden, en verkrijgen de macht om het leven te herontwerpen…. Mensen zijn nu te hacken dieren (CNN inverview november 2019). Het hele idee dat mensen een ziel of geest hebben, dat ze vrije wil hebben en niemand weet wat er in hen omgaat, dat ze vrije wil hebben om een keus te maken, of dat nu voor de verkiezingen of in de supermarkt is, is voorbij.’

‘Data zijn tegenwoordig veel meer waard in de wereld dan geld. Tien jaar geleden betaalden grote bedrijven miljarden voor WhatsApp en In–stagram, en mensen vroegen zich af of ze gek waren. De reden? Omdat ze data produceerden. De wereld wordt in toenemende mate min of meer opgesplitst in sferen van data collectie en verzameling. In de Koude Oorlog had je het IJzeren Gordijn. Nu hebben we het Siliconen Gordijn tussen de VS en China: waar gaat de data naartoe? Californië, of naar Shenzhen, Shanghai en Beijing?’

Biodigital convergence

In 2020 publiceerde Policy Horizons, een strategische organisatie binnen Canadese overheid, het rapport ‘Exploring Biodigital Convergence‘, waarin staat te lezen dat al in de nabije toekomst ‘biologie en digitale technologie’ zullen samensmelten, en er een nieuw soort (transhumane) mens zal ontstaan. Over dat onderwerp, ooit ‘science fiction’ maar nu realiteit aan het worden, hebben we de afgelopen jaren uitvoerig geschreven.

‘Het is meer dan een technologische verandering. Deze biodigitale convergentie (samensmelting) kan de manier waarop we onszelf begrijpen transformeren, en ons doen herdefiniëren wat wij als menselijk of natuurlijk beschouwen… Digitale technologieën en biologische systemen beginnen zich te verenigen en met elkaar samen te gaan op manieren die onze aannames over de samenleving, de economie en onze lichamen diep kunnen ontwrichten. Wij noemen dit de biodigitale convergentie. Die opent verbazingwekkend nieuwe wegen om menselijke wezens te veranderen – onze lichamen, gedachten en gedragingen… (En) om andere organismen te veranderen of te creëren.’

Voor degenen die nog steeds niet willen geloven wat er in de Covid-19 injecties werd en/of kan zijn gestopt: ‘Digitale technologie kan in organismen worden ingebed, en biologische componenten kunnen als delen van digitale technologieën bestaan. Het fysiek mengen, manipuleren, en samenvloeien van het biologische en het digitale creëren nieuwe hybride levensvormen en nieuwe technologie, die ieder met vaak verhoogde capaciteiten in de tastbare wereld functioneren.’ (2)

Brein-interfaces en neurale implantaten

Zo bestaan er reeds robots met biologische breinen en biologische lichamen met digitale breinen, net als mens-computer en brein-machine interfaces. Digitaal gemanipuleerde insecten zoals drone libellen en ‘surveillance’ sprinkhanen zijn voorbeelden van dit samengaan van bio met digi-tech. Door aan te takken op ons zenuwstelsel kunnen neuronen worden gemanipuleerd, en kan tech worden toegevoegd om de functie en het doel van een organisme te veranderen. Zo hebben wetenschappers rattenhersenen reeds voorzien van vele extra ‘draden’ waarmee informatie en commando’s aan het brein kunnen worden gegeven.

Mensen krijgen digitale interfaces in (/ aan) hun brein, waarmee ze gedachtencommando’s kunnen geven om bijvoorbeeld een app te openen die via geïnjecteerde nanotech de gezondheid van het lichaam controleert en desnoods bijstelt. Op deze wijze zou ook contact kunnen worden gemaakt met het internet, dat dan zal zijn geëvolueerd naar het Metaverse (/Metaversum), waar op den duur velen vermoedelijk bijna chronisch aan gekoppeld zullen blijven. De interface neemt ook je dromen op, waardoor je die later kunt terugkijken en analyseren. Tevens kun je je dromen ermee programmeren.

Kortom: het klassieke concept van wat ‘leven’ is, gaat in feite verdwijnen. Leven zal niet meer louter biologisch zijn, maar ook – en op den duur wellicht vooral en zelfs totaal – technologisch. Voor sommigen zal dit wellicht fantastisch klinken, maar vergeet niet dat neurale- en andere fysieke implantaten en (nano)tech onder constante externe A.I. 5G/6G controle zullen staan, en u werkelijk geen enkele vrijheid of privacy meer zal hebben, dus ook – zoals Harari al zei – geen enkele keuzevrijheid of vrije wil meer zult hebben.

Meeste mensen blij met androïde slavenstatus

Mensen zullen zelfs zo kunnen worden geprogrammeerd, dat ze perfect gelukkig zijn met hun androïde slavenstatus. Iedere herinnering aan hoe het ooit was om een natuurlijk, vrij en onafhankelijk mens te zijn, zal worden tegengehouden en uitgewist. Persoonlijk lijkt het mij een gruwel van de ergste orde, maar voor veel mensen die het leven eigenlijk te moeilijk en ingewikkeld vinden zal het uit handen geven van alle verantwoordelijkheden wellicht als muziek in de oren klinken.

Als ik kijk hoe gedachte- en hersenloos het gros van de bevolking vanaf 2020 akkoord ging met de meest absurde en kwalijke corona maatregelen, en daarna met inmiddels zeer schadelijk gebleken experimentele mRNA genmanipulatie injecties, vrees is dat dit wel eens voor de overgrote meerderheid zou kunnen gelden. En daar is het de WEF elite natuurlijk precies om te doen (‘You’ll own nothing and be happy’).

WEF kondigde in februari bijna letterlijk digitaal ’teken van het Beest’ aan

Op 20 februari besteedden we aandacht aan het nieuwe WEF rapport Advancing Towards Digital Agency, waarin bijna letterlijk een digitaal ’teken van het Beest’ systeem werd aangekondigd. Het komt erop neer dat iedereen een soort persoonlijke digitale ‘god’ gaat krijgen die alle belangrijke besluiten voor u gaat nemen, omdat die ‘god’ op basis van al uw persoonlijke data precies zou weten wat u wilt en nodig hebt, en wanneer en waar. En ‘natuurlijk’ gaat de overheid IEDER aspect van dit proces, deze ‘god’, en dus U, totaal controleren.

Dit digitale profiel ‘kan inherente data kenmerken (zoals biometrics)(= lichamelijke kenmerken) bevatten, of toegewezen kenmerken (zoals namen of nationale ID nummers)’. Zodra deze digitale ID, die in de volgende fase zal worden ingebed in uw lichaam, eenmaal is ingevoerd en ingeburgerd, zal daar ook uw aankoopgedrag en medische situatie in worden opgenomen, plus uw ‘beoordelingen en besluiten’ op basis van uw profiel en sociaal / financieel gedrag (‘een bank besluit de aantrekkelijkheid van een individu voor een lening’). Dit is niets minder dan het social credit systeem zoals dat in China is uitgerold.

Integratie transhumane mens met wereldwijd controlesysteem

Het gebruik maken van (uiteindelijk verplichte) ‘vaccinaties’ met geavanceerde (nano) tech om het ’teken van het Beest’ systeem IN uw lichaam op te bouwen, zodat u op ALLE terreinen ZELF uw vrije wil uit handen geeft en geen weerstand meer zult kunnen bieden aan deze in de maak zijnde A.I.’god’, voorspelden we al in 2009. (Zie ook ons artikel van 03-09: Implanteerbare 5G nanotech biosensor al vanaf 2021 in Covid-19 vaccins’ (/ Transhumane mens wordt geïntegreerd met wereldwijd digitaal controlesysteem)).

Uit dat systeem zal  géén ontsnappen mogelijk zijn, niet alleen omdat het bewust als een soort eeuwige gevangenis ontworpen is en omdat deze gentherapie injecties voor velen sowieso onomkeerbare gezondheidsgevolgen zullen hebben, maar ook omdat u een onlosmakelijk onderdeel wordt van dat technocratische ‘Beest’ systeem, waarin u iedere seconde van de dag met 5G (/6G) ‘online’ te volgen, controleren, sturen, modificeren en te veranderen zult zijn.

Net zo min als u de mRNA nanotech en spikes van de Covid ‘vaccins’ uit uw lichaam kunt halen, zult u zichzelf onmogelijk uit ‘het Beest’ kunnen halen, omdat u ermee ‘versmolten’ bent. U zult namelijk geen origineel ‘mens’ meer zijn, maar in een transhumane androïde, een soort ‘cyborg’, zijn veranderd. Dan zult u door voor altijd door een digitale ‘god aanbidden’, een cybergod: de A.I. van Schwabs ‘Internet of Body’s’, de digitale verpersoonlijking van Lucifer (/ Satan) op Aarde.

 

Xander

(1) Investment Watch
(2) Horizons.gc.ca

Zie ook o.a.:

03-04: Wordt deze brein aantastende parasiet in 1/3 mensheid actief door injecties, 5G en het zwakkere magnetische veld?
20-02: Nieuw WEF rapport kondigt bijna letterlijk digitaal ’teken van het Beest’ systeem aan (/ Alleen toegang tot diensten zoals bankrekening, gezondheidszorg en reizen als u het juiste gedrag vertoont)

2021:

23-12: Rechtbank veroordeelt Harvard professor met patent op 5G-mind control nanotech die met vaccins kan worden geïnjecteerd ( / Technologie voor koppeling mensen aan Mark Zuckerbergs Metaverse (‘The Matrix’) is gereed)
04-09: ( / Uitrol van het systeem van ‘het Beest’ gaat met 3e boostershot onverminderd door – / Laat ook u zich onomkeerbaar integreren met ‘het Beest’?)
13-08: Grafeen nanobuisjes in vaccins worden door 5G frequenties actief en veranderen hersenprocessen’ ( / Grafeen nanobuisjes hechten zich in ons brein, kunnen exact worden afgestemd op de snelheid van het menselijk denken en de hersenen in één grote ontvangende antenne veranderen)
31-07: Flashback naar 2009 artikel over BEAST computer in Brussel en verplichte nano-vaccinaties met vreemd DNA
25-07: Wetenschappers presenteren nanosysteem waarmee ‘Internet of Body’s’ wordt gerealiseerd
12-06: Wordt de nieuwe Microsoft DNA data opslag en manipulatie tech reeds in Covid-19 vaccins verwerkt?
24-05: Wetenschappers maken proteïne waarmee hersenen en gedrag kunnen worden gecontroleerd
17-04: Bekroonde wetenschapper geeft rechtbank bewijs tegen Pfizer dat Covid vaccins met hulp van Pentagon zijn ontworpen als transhumaan gentherapie wapen ( / Alle mensen moeten komende jaren worden gelinkt aan cyberspace netwerk)

2020:

21-12:  Ruim 11 jaar geleden beschreven we het scenario dat nu wordt uitgevoerd)
24-11: Australische Qantas eerste luchtvaartbedrijf dat Covid vaccinaties voor reizigers verplicht gaat stellen (/ Openbaring 13 wordt vanaf volgend jaar realiteit: De betekenis vanuit de grondtekst van het ‘teken van Beest’ Chi-Xi-Stigma)
19-11: Klaus Schwab (WEF) wil wereldwijd verplichte hersenscans en implanteerbare microchips (/ Vaccinpaspoort en hersenscan als je grens over wilt – Implanteerbare microchips koppelen mens aan A.I. – Gedachten lezen wordt business model)
12-11: Wereldleiders beloven Bill Gates zijn massale vaccinatieplannen in 2021 uit te voeren ( / Bill Gates: Leven op zijn vroegst in 2022 weer normaal, als iedereen gevaccineerd is – Iedere wereldburger zal in nabije toekomst 24/7/365 worden gemonitord via implanteerbare biometrische nano sensor
03-09: Implanteerbare 5G nanotech biosensor al vanaf 2021 in Covid-19 vaccins’ (/ Transhumane mens wordt geïntegreerd met wereldwijd digitaal controlesysteem)
10-08: Flashback naar 2009: ‘Wordt het Teken van het Beest ingevoerd via vaccinaties?’
06-08: Elon Musks hersenchip die mens aan computers koppelt en emoties controleert bijna klaar (Chip moet mensen al over 5 tot 10 jaar laten samensmelten met A.I. (kunstmatige intelligenties))
29-07: Gezaghebbende New England Journal of Medicine: Ontsla iedereen die vaccin weigert (/ Mensen die ervoor kiezen om hun eigen lichaam te integreren in het Beest-systeem, worden daarmee zelf een stukje ‘Beest’, en kunnen daarom niet anders dan hetzelfde lot ondergaan.)
28-07: West Afrika wordt testgebied voor Bill Gates’ ID-vaccinatie-betalingssysteem
13-05: Bill Gates’ geïnjecteerde tattoo brengt enzym genaamd ‘Luciferase’ in menselijk lichaam
03-05: Griekse grondtekst over Teken van het Beest 666 wijst duidelijk op injectienaald
18-04: Microsoft patent aanvraag 2020-060606 koppelt menselijk lichaam aan betalingssysteem

2019:
21-12: ‘Global Mega Trends’ consulting rapport voorziet transhumane mensheid in 2030 (/ ‘Alomtegenwoordige 6G gaat mensen en machines vanaf 2030 volledig integreren’)
12-11: 5G toch een wapen? Patent aangemeld voor gedachtecontrole via microgolven
26-09: Gedachtencontrole technologie wordt heimelijk uitgetest op bevolking’

Reageren kan op het Reactie Forum (klik hier)
*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.