Wordt deze brein aantastende parasiet in 1/3 mensheid actief door injecties, 5G en het zwakkere magnetische veld?

Zo erg als in The Walking Dead zal het vermoedelijk niet worden, maar desondanks zouden enorme aantallen mensen zich wel eens als een soort ‘zombies’ kunnen gaan gedragen.

—————————————————————————————————————————————–

Afnemende magnetische veld tast breinfuncties aan – Aantasting beschermende ionosfeer door HAARP installaties verergert cognitief verval van de mensheid – 5G: verzwakking en beïnvloeding van je brein en gedachten

—————————————————————————————————————————————–

Ongeveer 1 op de 10 Amerikanen en 1 op de 3 wereldbewoners hebben een brein aantastende parasiet in hun lichaam: toxoplasma gondii, dat toxoplasmose veroorzaakt. Uit wetenschappelijke studies blijkt dat geïnfecteerde mensen een iets verminderde motoriek hebben, meer risico’s nemen, bij meer auto ongelukken betrokken zijn, en zelfs psychotisch kunnen worden: ‘In mensen kan acute infectie met T.gondii psychotische symptomen teweeg brengen die te vergelijken zijn met personen met schizofrenie’ (1). Er zijn sterke aanwijzingen dat de doorgaans ‘slapende’ parasiet wordt geactiveerd dankzij een fatale combinatie van Covid injecties, het activeren van 5G en het steeds zwakker wordende magnetische veld. Plat gezegd zou dat betekenen dat 1/3 van alle mensen de komende tijd ‘gek’ kunnen worden.

Volgens een andere, in PeerJ gepubliceerde studie zou T.gondii overigens ook een ‘positief’ effect kunnen hebben. Een internationaal team ontdekte een link tussen een latente infectie en aantrekkingskracht van het gezicht. Van 213 gezonde studenten aan de National Autonomous University of Mexico bleken er 35 (22 mannen en 13 vrouwen) de parasiet te hebben. Een andere groep van 205 deelnemers moest vervolgens de foto’s van de eerste 213 beoordelen. Wat bleek? Degenen met de parasiet werden aanzienlijk aantrekkelijker en gezonder gevonden… (2)

Toxoplasmose kun je krijgen door het eten van niet gaar genoeg besmet vlees, blootstelling aan uitwerpselen van katten (de enige plek waar de parasiet zich vermenigvuldigt), of via moeder-kind transmissie tijdens de zwangerschap. In de meeste mensen veroorzaakt de parasiet geen of milde symptomen, maar mensen met een verzwakt immuunsysteem kunnen er ernstig ziek van worden. Ook kunnen er geboorteafwijkingen door ontstaan.

Afnemende magnetische veld tast breinfuncties aan

Waarom zou deze doorgaans ‘slapende’ parasiet de komende tijd in heel veel mensen geactiveerd kunnen worden? Een van de mogelijke verklaringen is te vinden in dit Bulletin of Experimental Biology and Medicine artikel, waarin wordt geconstateerd dat fluctuerende kosmische straling geomagnetische effecten heeft op de productie en vermenigvuldiging van lichaamscellen.

Belangrijker nog is de Chinese studie ‘Hypomagnetic Field Induces the Production of Reactive Oxygen Species and Cognitive Deficits in Mice Hippocampus‘. Muizen werden blootgesteld aan een verminderd magnetisch veld, wat schade aan de hippocampus en een aanzienlijk cognitief verval veroorzaakte (4) – precies wat we nu om ons heen zien gebeuren met almaar grotere aantallen mensen die steeds minder goed lijken te kunnen nadenken, begrijpen en verbanden te kunnen leggen.

Een van de belangrijkste oorzaken is dat het aardse magnetische veld al met 20% tot 25% zwakker is geworden (zie onze artikelen hierover). Bovendien lijkt het einde van die afname nog lang niet in zicht, wat betekent dat de reeds aangerichte schade aan het menselijke brein en daarmee het gedrag nog veel erger en massaler zal worden.

(Als u het mij vraagt is die aantasting van menselijke hersenfuncties al veel erger dan wordt vermoed. Kijk maar naar de volslagen krankzinnige staande ovatie die de Russenhatende Oekraïense neonazi fascist Zelensky in de Tweede Kamer kreeg na zijn nog nèt niet openlijke oproep aan Nederland om mee te doen aan een ‘hete’ oorlog tegen Rusland. Zelfs zijn schaamteloze vergelijking met het bombardement op Rotterdam in 1940 ging erin als zoete koek. Waar is het historische besef van ‘onze’ politici gebleven? Hun vermogen om situaties in een realistisch en nuchter perspectief te plaatsen? Als de Tweede Kamer in april 1940 Adolf Hitler had uitgenodigd en hem een staande ovatie had gegeven, was dat naar mijn mening niet erger geweest.)

Bovendien zouden de psychologische gevolgen nog veel ernstiger kunnen worden dan bij de muizen werd waargenomen, want het schild dat hen tijdens het onderzoek afschermende van het magnetische veld hield tegelijkertijd ook de kosmische straling tegen, waarvan de impact op de Locus Coeruleus (centrale hoofdkern in de hersenstam die betrokken is bij de regulatie van emoties, de activatietoestand van de hersenen en de slaap-waakritmiek) uitgebreid wetenschappelijk is aangetoond.

Een doodsbange, hersenloze bevolking

Intense gevoelens van angst, paniek, verwardheid en onzekerheid zijn het directe gevolg van aangetaste cognitieve functies. We hebben sinds 2020 met de Covid plandemie kunnen zien waar dagelijks opzettelijk aangezette angst en paniek toe leiden: een – in zeker opzicht dus letterlijk – hersenloze bevolking die de ene na de andere misleiding, diametrale koerswijziging en leugen accepteert, en blindelings aan de meest absurde en schadelijke maatregelen gehoorzaamt.

Stelt u zich even voor dat deze verschijnselen zich exponentieel vermenigvuldigen, zowel in aantal als in ernst, en u begrijpt dat we niet bepaald een prettige tijd tegemoet gaan met veel van onze medemensen, zeker niet omdat deze effecten krachtig zullen worden versterkt door de snelle uitrol van 5G, vermoedelijk ook door HAARP, (High-Frequency Active Auroral Research Program) en niet te vergeten de Covid-19 mRNA genmanipulatie injecties, waarvan is aangetoond dat deze ook de menselijke hersenen en hersenfuncties kunnen aantasten (denk maar aan de 68.000 % meer hersenbloedingen ten opzichte van andere ‘vaccins’).

5G: verzwakking en beïnvloeding van je brein en gedachten

De reeds in gang gezette stapsgewijze uitrol van 5G kan – ondanks ontkenningen van de overheid – volgens tal van documenten en studies eveneens van grote invloed zijn op onze hersenwerking, gedachten en gedrag. In ons artikel van 12 november 2019 ‘5G toch een wapen? Patent aangemeld voor gedachtecontrole via microgolven‘ bespraken we een Duits patent op technologie waarmee met behulp van elektromagnetische straling op grote afstand ‘opzettelijke gedachtenoverdracht’ en daarmee overeenkomende reacties in gang kunnen worden gezet. Ook is deze tech geschikt om de hersenwerking van mensen te belemmeren, en zelfs hun gedachten te lezen.

5G voorstanders wijzen er altijd op dat de straling te zwak is om direct als wapen tegen mensen te worden ingezet. Toch zijn deze nieuwe frequenties beslist niet ongevaarlijk. Zendsterkte en focussering van het 5G net is weliswaar (nog) niet voldoende om gerichte reacties in individuen op te roepen, maar bepaalde negatieve effecten van microgolven op organisch materiaal – zoals tinnitus (gesuis en/of gepiep in je oren / hoofd), hoofdpijn en duizeligheid – werden al in de jaren ’60 aangetoond.

20 jaar later werd ook de beïnvloeding van het menselijke gevoel ’tot in hun slaap’ mogelijk. Bedenk dat een paar jaar geleden op sommige scholen in China kinderen werden voorzien van 5G hoofdbanden die door A.I. (kunstmatige intelligentie) worden aangestuurd, en die in real time de gedachtestroom van de kinderen kunnen lezen, en vermoedelijk ook kunnen manipuleren en veranderen.

De Scientific American publiceerde in 2019 een artikel van Joel M. Moskowitz (Berkeley Universiteit Californië), waarin hij waarschuwde dat de straling van mobiel telefoon- en internetverkeer –behalve 5G ook WiFi- veel schadelijker voor de menselijke gezondheid is dan overheden en de industrie ons wijsmaken:

’Blootstelling kan op de korte termijn ongunstige psychologische effecten hebben op het perifere zenuwstelsel, het immuunsysteem en het cardiovasculaire systeem. Onderzoeken suggereren dat lange termijn blootstelling een risico vormt voor de gezondheid van de huid (melanomen), de ogen (oogkanker) en de testikels (onvruchtbaarheid).’

5G in combinatie met Covid mRNA injecties: parasiet geactiveerd?

Vorig jaar werd in diverse universitaire wetenschappers en onderzoekslaboratoria grafeenoxide in een aantal batches van Pfizers Covid-19 ‘vaccin’ aangetroffen. Grafeennanodeeltjes kunnen de bloed-luchtbarrière (long), bloed-testisbarrière, bloed-hersenbarrière en bloed-placentabarrière passeren en vrijwel alle organen, inclusief de hersenen bereiken (zie ook ons artikel van 06-06-21: Nature Neuroscience studie toont aan dat spike proteïne alle delen van de hersenen kan binnendringen). Van deze nanodeeltjes zijn diverse toxische eigenschappen vastgesteld, met o.a.. DNA schade als gevolg.

Grafeen beschikt over (elektro-)magnetische eigenschappen. In 2013 is aangetoond dat het magnetisme in grafeen ‘aan’ en ‘uit’ geschakeld kan worden. Twee Spaanse researchers, biostatisticus Riccardo Delgado en dr. Jose Luis Sevillano, ontdekten dat grafeenoxide nanobuisjes in de injecties zich aan de synapsen in de hersenen hechten.

Grafeennanodeeltjes zijn gevoelig voor elektrische velden, en kunnen ook als antenne dienen voor elektromagnetische velden in het 5G- en 6G-bereik. In een studie met menselijke fibroblasten (cellen die in ons bindweefsel voorkomen) waaraan grafeennanodeeltjes waren toegevoegd, bleek blootstelling aan elektromagnetische straling met frequenties van 900, 2400 of 7500 MHz (zeg maar 4G- en 5G-bereik) celdood te kunnen opwekken. (Zie ook o.a.: 24-02-2021: Peer reviewed studie in Nature: Nano deeltjes vaccins kunnen hersenschade veroorzaken).

In ons lichaam aanwezige parasieten kunnen vrij spel krijgen zodra de gezondheid en het immuunsysteem van de gastheer aanmerkelijk achteruit gaat. Aangezien wetenschappelijk is vastgesteld dat het toxische spike eiwit, dat dankzij de Covid injecties in uw eigen lichaam wordt aangemaakt en zich aan al uw organen hecht, ook uw hersenen bereikt (en niet voor niets een explosie aan hersenbloedingen heeft veroorzaakt), waarna u eigen immuunsysteem deze organen en hersencellen gaat aanvallen, is het niet moeilijk voorstelbaar dat de toxoplasma gondii parasiet hier handig gebruik van zal maken (afbeelding), met alle (dubbele) ernstige gevolgen van dien.

HAARP: aantasting beschermende ionosfeer

Eind maart werd bekend gemaakt dat de HAARP installatie in Alaska de NASA ging helpen met een HF oceaan-verspreidingsexperiment voor de Active Aurora (INCAA) ruimtemissie. De zwakke elektromagnetische golven (6,8 Mhz) werden – afhankelijk van real-time ionosferische condities – direct op de oceaan gericht, bedoeld om als een extra sensor op de grond te functioneren. HAARP installaties worden officieel gebruikt voor ‘bestudering’ van de ionosfeer, maar inmiddels openlijk ook voor beïnvloeding van het weer en het detecteren en monitoren van elektromagnetische (‘plasma’) signalen die kunnen wijzen op aanstaande aardbevingen en tektonische verschuivingen.

De ionosfeer is een atmosferische laag die gevaarlijke kosmische (UVF) straling absorbeert. Zonder de ionosfeer zou er geen leven op aarde mogelijk zijn. Beïnvloeding en verstoring van de ionosfeer, wat met HAARP kan worden gedaan, veroorzaakt onder meer weersveranderingen. De werkelijke reden van HAARP heeft een militaire achtergrond: door elektronen langs de natuurlijke magnetische veldlijnen dermate te versnellen tot bijna de lichtsnelheid, kan theoretisch een ‘beschermend’ schild worden gecreëerd waarmee communicatiesignalen wereldwijd kunnen worden geblokkeerd, en vijandelijke raketten kunnen worden uitgeschakeld.

De effecten zouden nauwkeurig gelokaliseerd kunnen worden door een gat van 30 kilometer doorsnee in de ionosfeer te verhitten, waardoor er een plasma veld ontstaat dat iedere raket of elk vliegtuig kan vernietigen. Als met HAARP een groot gat wordt gecreëerd boven een vijandelijke staat, kan de kosmische straling onbeperkt tot op de bodem doordringen, waardoor een groot deel van de bevolking van dat land wordt gedood.

Een wat minder heftige, maar eveneens agressieve militaire functie is het creëren van ernstige weers/klimaatverschijnselen, die de samenleving van een vijand grote schade kunnen toebrengen. Tevens kunnen met HAARP vijandelijke bases en onderzeeërs worden opgespoord.

Een levensbedreigende optelsom

Het functioneren van het menselijke brein staat als nooit te voren onder immense druk. De meeste van deze aanvallen op onze fysieke, mentale en psychische gezondheid, en tevens onze geestesgesteldheid, zijn met opzet in gang gezet door een globalistische machtselite, die hiermee probeert de hele mensheid onder permanente technocratische controle te plaatsen.

Samengevat de hierboven besproken zorgwekkende optelsom van gebeurtenissen en trends, die zonder overdrijven levensbedreigend kan worden genoemd:

* Het afnemende magnetische veld veroorzaakt een aanzienlijk cognitief verval (begrijpen, nadenken, gedrag);

* Door het zwakkere magnetische veld dringt kosmische straling dieper door, wat schade aan het centrale deel van onze hersenstam toebrengt (= emoties, slaap, alertheid);

* HAARP heeft een grote impact op de ionosfeer, waardoor nog meer schadelijke straling tot op de bodem kan doordringen;

* 5G veroorzaakt directe nare fysieke symptomen (oorsuizen, tintelingen, hoofdpijn, zenuwpijn), op de langere termijn mogelijk zelfs ernstige aandoeningen zoals kanker, en lijkt tevens uit Covid mRNA injecties afkomstige grafeenoxide nanobuisjes, die als een soort ‘antennes’ functioneren en zich aan onze hersenen hechten, te activeren, wat onze hersenen onomkeerbaar zal veranderen;

* Covid-19 mRNA injecties tasten de gezondheid van hersenen aan (hersenbloedingen, vreemd gedrag), waardoor de toxoplasma gondii parasiet, waar 1/3 van de mensheid mee besmet is, wel eens vrij spel zou kunnen krijgen, en de verschijnselen alleen maar erger worden.

Ontsnapping?

De vraag die zich natuurlijk opdringt is of we nog aan al deze angstwekkende zaken kunnen ontsnappen. Immers, noch het zwakker wordende magnetische veld van de Aarde, noch de binnendringende kosmische straling kan worden gestopt of gecontroleerd. En nu het grootste deel van de wereldbevolking gevaccineerd is, is er voor hen nog maar weinig hoop dat ze de aangetoonde ernstige gevolgen hiervan zullen kunnen ontlopen, zeker niet als er nog meer boostershots zullen worden toegediend.

Een puur fysieke ontsnapping lijkt er daarom niet meer in te zitten. De oplossing dient gevonden te worden op spiritueel bewustzijnsniveau. Echter niet door een bepaald religieus mantra of credo te geloven en te herhalen, en dan maar te hopen dat dit bij uw versie van ‘God’ een soort toegangsbewijs is om op magische wijze uit de komende tijd te worden gered. Degenen die daar hun hoop op hebben gesteld, zullen bedrogen uitkomen, vrees ik.

De mens is primair niet zijn lichaam, noch zijn hersenen, maar eeuwig bewustzijn, dat direct in contact met God staat, zonder dat daar zichzelf benoemde ‘geestelijken’ voor nodig zijn. Integendeel, die vormen meestal alleen maar een belemmering.

Zoek de oplossing en mogelijke redding en bescherming te midden van de ongekende zware tijd die gaat komen dan ook niet buiten u, maar in u. Richt u met uw bewustzijn op de Geest die daar zachtjes roept, op het Licht dat daar wil doorbreken – maar alleen als u dat zelf wilt en daar ook moeite voor doet. Ook in dit verband is het echter cruciaal dat u geen vaccinaties (meer) neemt, aangezien die er wel eens voor zouden kunnen zorgen dat u die levensreddende connectie op zeker moment nooit meer zult kunnen maken.

 

Xander


(1) RealClear Science
(2) RealClear Science (via Restricted Republic)
(3) Springer Link
(4) MDPI / International Journal of Molecular Sciences
(5) Ácratas.net

Zie ook o.a.:

23-03: ‘Het Grote Ontwaken komt pas zodra de mensheid dreigt te worden uitgeroeid’
10-01: UK Health Security Agency data wijzen op aanstaande massale uitbraak AIDS onder gevaccineerden

2021:

23-12: Rechtbank veroordeelt Harvard professor met patent op 5G-mind control nanotech die met vaccins kan worden geïnjecteerd
13-12: Center for Biotech Information bevestigt in studie verband tussen 5G en Covid-19
12-10: Bekende Oostenrijkse filosoof voorspelde eeuw geleden vaccin dat spiritualiteit blokkeert
02-10: Conferentie Duitse pathologen zeer bezorgd over ontdekking nanochips in Covid-19 vaxdoden
04-09: ( / Uitrol van het systeem van ‘het Beest’ gaat met 3e boostershot onverminderd door – / Laat ook u zich onomkeerbaar integreren met ‘het Beest’?)
13-08: Grafeen nanobuisjes in vaccins worden door 5G frequenties actief en veranderen hersenprocessen’
31-07: Flashback naar 2009 artikel over BEAST computer in Brussel en verplichte nano-vaccinaties met vreemd DNA
25-07: Wetenschappers presenteren nanosysteem waarmee ‘Internet of Body’s’ wordt gerealiseerd
05-07: Spaanse universitaire wetenschappers ontdekken grafeenoxide nanodeeltjes in Pfizer vaccin
13-06: ‘Autopsie op gevaccineerde bewijst dat mRNA en spike proteïnen zich naar alle organen verspreiden (/ Infectieziekten specialist: ‘Dit is een wereldwijde tijdbom, uiteindelijk zal IEDERE gevaccineerde last krijgen van schadelijke gevolgen‘)
06-06: Nature Neuroscience studie toont aan dat spike proteïne alle delen van de hersenen kan binnendringen
24-05: Wetenschappers maken proteïne waarmee hersenen en gedrag kunnen worden gecontroleerd
09-04: Human Microbiology Institute: Covid vaccins kunnen ALS, Creutzfeld-Jakob en Alzheimer (/ Vaccinzombies’: Wordt de succesvolle serie ‘The Walking Dead’ de komende jaren op iets andere wijze realiteit? – IN Canada is reeds een mysterieuze hersenbeschadigende ziekte opgedoken)
24-02: Peer reviewed studie in Nature: Nano deeltjes vaccins kunnen hersenschade veroorzaken

2020:

03-09: Implanteerbare 5G nanotech biosensor al vanaf 2021 in Covid-19 vaccins’ (/ Transhumane mens wordt geïntegreerd met wereldwijd digitaal controlesysteem)
10-08: Flashback naar 2009: ‘Wordt het Teken van het Beest ingevoerd via vaccinaties?’

2019:
21-12: ‘Global Mega Trends’ consulting rapport voorziet transhumane mensheid in 2030 (/ Alomtegenwoordige 6G gaat mensen en machines vanaf 2030 volledig integreren’)
12-11: 5G toch een wapen? Patent aangemeld voor gedachtecontrole via microgolven
21-08: Minister stad Brussel hield 5G tegen omdat ‘mensen geen proefkonijnen zijn’
17-04: 5G verandert menselijk lichaam in interne antenne en frituur ons langzaam’
31-05: Techno-tirannie: De ijzeren vuist van de totale digitale controlestaat komt eraan (/ ‘Dit is geen vrijheid, dit is geen vooruitgang, maar een enkele reis naar levenslange opsluiting in een elektronisch concentratiekamp’)
10-02: Groep wetenschappers waarschuwt dat 5G netwerk mensen en dieren ziek maakt

 

Reageren kan op het Reactie Forum (klik hier)
*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.