Covid-19 in Nieuw Zeeland nu legale reden voor euthanasie

Waarom een foto gebruiken van de Zwitserse zelfmoordcapsule met een jonge dame die er een selfie bij maakt? Ook dit lijkt weer een typisch staaltje psychologische volksprogrammering.

—————————————————————————————————————————————–

Mensenleven wordt in ijltempo steeds minder waard gevonden – Wat is er toch aan de hand met de mensheid, dat een doodscultus zó massaal gevolgd wordt?

—————————————————————————————————————————————-

Het Nieuw Zeelandse ministerie van Gezondheid heeft bevestigd dat Covid-19 een legale reden is om euthanasie te plegen, en dat artsen zelf mogen besluiten of ze hieraan meewerken. Eerder deze maand kwam Zwitserland in het nieuws vanwege een ontwikkelde zelfmoordcapsule, die – in tegenstelling tot de berichten in de media – nog niet is goedgekeurd. Een nog veel zorgwekkender teken dat een ware doodscultus nu wereldwijd gevolgd wordt is het verbijsterende feit dat maar heel weinig mensen zich druk lijken te maken over de miljoenen Covid-vaxslachtoffers (doden, gehandicapten en zieken) die in amper een jaar tijd zijn gevallen. Sterker nog: de roep om iedereen verplicht deze levensgevaarlijke injecties te geven wordt vooral in de politiek steeds luider.

Op een WOB verzoek van de Nieuw Zeelandse The Defender in november, waarin werd gevraagd of Covid-19 patiënten in aanmerking komen voor euthanasie, reageerde het ministerie van Gezondheid dat het inwilligen van zo’n verzoek ‘van geval tot geval bepaald wordt. Daarom kan het ministerie geen definitieve verklaringen geven over wie in aanmerking komt. In sommige omstandigheden kan een persoon met Covid-19 in aanmerking komen voor hulp bij zelfdoding.’

Een van de belangrijke criteria voor euthanasie in Nieuw Zeeland is dat de aanvrager in kwestie zijn of haar lijden zelf als ondraaglijk ervaart. Verder moet er sprake zijn van een ’terminale ziekte’, maar zeker met het oog op de gebeurtenissen sinds 2020 is de interpretatie van wie ’terminaal’ is bijzonder los geworden toen een doorsnee luchtwegvirus met een griepachtige IFR van slechts 0,15% (0,05% tot 70 jaar) extreem overhypet werd (en nog steeds wordt) als een levensgevaarlijk ‘killer virus’.

‘Deur wijd open voor misbruik’

DefendNZ vindt dan ook dat de vage en ruime criteria van de in 2020 aangenomen euthanasiewet de ‘deur voor misbruik wijd openzetten’, en de ‘Covid-19 pandemie’ hierdoor potentieel ‘nog gevaarlijker’ is geworden (1). Ook de Nieuw Zeelandse cijfers laten overigens het tegendeel van ‘gevaarlijk’ zien: sinds eind maart zijn er 51 Covid doden geregistreerd, op een bevolking van 5 miljoen = 0,001% . Ter vergelijk: in dezelfde periode zijn er 239 mensen omgekomen in het verkeer.)

Hoewel het niet direct zo wordt omschreven, ligt dat misbruik voor de hand: het is voor artsen nu een stuk eenvoudiger geworden om onder het mom van Covid-19 mensen, die er door alle propaganda valselijk van overtuigd zijn geraakt dat ze aan een zeer ernstige ziekte lijden, te laten inslapen. Mogelijk nog erger is dat vaccinatieslachtoffers er in theorie mee zouden kunnen worden verhuld.

Zelfmoordcapsule

Dat menselijk leven in snel tempo steeds minder waard wordt gevonden, blijkt ook uit een in Zwitserland gebouwde zelfmoordcapsule. De 3D geprinte ‘Sarco‘ is ontwikkeld door Exit International en euthanasie-activist Philip ‘dr. Death’ Nischke, en werd ontworpen door de Nederlander Alexander Bannink. Iemand die zijn leven wil beëindigen kan de capsule op een favoriete plek laten neerzetten, daarin plaatsnemen, en dan met een druk op de knop de capsule met stikstof laten vullen. De persoon valt na ca. 30 seconden in slaap en sterft binnen enkele minuten een (naar verluid) pijnloze dood.

In tegenstelling tot wat veel media berichtten is deze zelfmoordcapsule, die na overlijden meteen als grafkist kan worden gebruikt, nog niet goedgekeurd door de Zwitserse autoriteiten. Wel worden er vanaf 2022 proeven mee ondernomen.

Zwitserland is al jaren een steeds grotere trekpleister voor buitenlanders die ‘zonder gedoe’ uit het leven willen stappen. Het Alpenland kent geen speciale euthanasiewet, maar heeft dermate ruime wetten en regels dat het er niet is verboden. Vorig jaar lieten zo’n 1300 mensen in Zwitserland een einde maken aan hun aardse bestaan.

Menselijk leven in ijltempo steeds minder waard

De wereld lijkt zich hiermee stapje voor stapje in de richting van de in 1976 verfilmde science fiction roman ‘Logan’s Run’ (1967) te bewegen, die handelt over een toekomstige samenleving waarin hulpbronnen en consumptie streng worden gereguleerd door iedereen die de leeftijd van 30 bereikt verplicht te euthanaseren. Op dit moment is ‘Logan’s Run’ nog ver weg, maar de recente geschiedenis toont aan dat er in zeer korte tijd heel veel kan veranderen. In 2009 werden in de VS de Mexicaanse griepvaccins na ‘slechts’ 25 doden teruggetrokken, mede vanwege de heftige reacties van het publiek en de media hierover.

Eind 2021 zijn er officieel al bijna 1000 x zoveel Amerikanen gestorven aan de Covid injecties, en heeft een veelvoud ernstige (vaak permanente) gezondheidsschade opgelopen, maar dringen zowel de politiek, media als een groot deel van het publiek juist aan op het verplicht stellen van deze ‘kill shots’. Het (indirect) doden of beschadigen van een medemens is klaarblijkelijk ineens een stuk acceptabeler geworden.

In de EU stond de teller volgens de officiële database EudraVigilance op 18 december op 34.337 Covid vaxdoden en 3.120.439 gewonden, waarvan ongeveer de helft ernstig en/of permanent (inclusief auto-immuunstoornissen en handicaps zoals verloren ledematen, blindheid, doofheid, etc.) (3). Aangezien Nederland 21% van de meldingen voor zijn rekening neemt, zou dat neerkomen op 7210 landgenoten die sinds begin dit jaar zijn gestorven door een Covid-19 ‘vaccinatie’. (Dit is geen hard cijfer, maar wel een zeer aannemelijke afgeleide, die lager, maar heel goed ook veel hoger kan zijn.)

Wanneer zijn er voor het laatst zóveel Nederlanders door actief handelen van andere mensen omgebracht (hetzij direct, hetzij met ‘vertraging’)? Daarvoor moeten we terug naar de Tweede Wereldoorlog, toen er circa 250.000 slachtoffers waren te betreuren, inclusief militairen en ruim 100.000 Joden.

Miljoenen doden maken amper impact

Officieel zitten we daar (nog) lang niet aan, maar bedenk dat enkele jaren geleden na uitgebreid statistisch onderzoek is vastgesteld dat de EudraVigilance database slechts 6% van het werkelijke aantal slachtoffers weergeeft. De Amerikaanse VAERS database doet het met 1% nog slechter. Hiermee krijgt u een correcter beeld van de enorme slachting die nu gaande is, maar waar bijna niemand zich echt druk over lijkt te maken, al helemaal niet in de politiek (op enkele uitzonderingen na).

Nu er vorig jaar er in het geheel géén oversterfte blijkt te zijn geweest, en het aantal ziekenhuis/IC opnames lager was dan in de voorafgaande 7 jaar, is aan ruim 7200 Nederlanders daarom volkomen zinloos een doodsprik gegeven. (Nog even los van de vraag of zo’n prik überhaupt ooit nuttig en verstandig is). Die mensen hadden dus allemaal nog gewoon kunnen en moeten leven. ‘Prikspijt’ werd met met enorme meerderheid tot het ‘woord van het jaar’ gekozen, maar waar zijn dan de protesten? Waar is de volkswoede? Zelfs onder het ‘wakkere’ deel bespeur ik een soms onthutsende gelatenheid hierover.

Ondernemer-analist Erik Boosma is een van degenen die daar wel over geschokt is. Begin december verrekende hij de officiële EU statistieken naar de hoogstwaarschijnlijke echte cijfers, en kwam in 11 maanden tijd op het duizelingwekkende aantal van wereldwijd 6,2 miljoen vaxdoden uit – meer dan het aantal vermoorde Joden tijdens de Holocaust. En dat voor een zogenaamde ‘pandemie’ die zelfs volgens het wereldwijd gerenommeerde British Medical Journal alleen op TV en het corona dashboard bestaat.

Wat is er aan de hand met de mensheid?

Wat is er in hemelsnaam (serieus!) aan de hand met de mensheid? Hoe kunnen zovelen zich zo simpel doodsbang hebben laten maken, en zo makkelijk akkoord gaan met wat feitelijk een wereldwijde doodscultus is, compleet met hemeltergende wreedheden zoals het inspuiten van kinderen, die zelf NUL risico lopen op ernstige ziekte en sterfte door Covid, maar inmiddels aangetoond wèl zwaar lijden onder deze levensgevaarlijke genmanipulatie injecties?

Is dit niet nog veel erger dan de houding van het Duitse volk tijdens de jaren ’30 en ’40, voor wie het een stuk eenvoudiger was om de andere kant op te kijken omdat de massamoorden door de Nazi’s vooral uit het zicht en achter prikkeldraad plaatsvonden, en daarnaast specifieke (etnische, religieuze en sociale) ‘doelgroepen’ betrof?

Een collectieve massa hypnose en -psychose lijkt zich meester te hebben gemaakt van het overgrote deel van de wereldbevolking. Menselijkheid en empathie bleken een flinterdun beschavingslaagje te zijn, dat bij het minste geringste zuchtje tegenwind als sneeuw voor de zon verdween en plaatsmaakte voor angst en extreem egoïstisch (en totaal misplaatst) zelfbehoud, dat met valse termen zoals ‘alleen samen’ als een nieuwe ‘deugd’ wordt gepresenteerd waar iedereen aan mee moet doen om ‘geaccepteerd’ te worden en zijn vrijheid te behouden.

Een planeet vol monsters

Ik weet niet hoe u het ervaart, maar op de drempel van 2022 kan ik persoonlijk weinig anders dan concluderen dat ik op een planeet vol gewetenloze monsters blijk te leven, die de weinigen waar nog wel iets van licht in schijnt proberen op te jagen, en op den duur ook zullen willen opruimen.

Nee, dat is geen opbeurend bericht zo vlak voor een nieuw jaar – en ik laat in deze héél graag mijn ongelijk bewijzen! -, maar zeker vaste lezers weten inmiddels dat ik wars ben van mooipraterij, fluwelen handschoentjes, doekjes voor het bloeden en loos ‘achter-de-wolken-schijnt-de-zon’ optimisme. Als u dat prefereert, dan zijn daar immers meer dan genoeg andere sites, schrijvers, journalisten en commentatoren voor.

Kunt u het wel verdragen, zet u dan maar schrap, want het geplande jaarafsluitende artikel van morgen bevat een nog veel hardere – en wetenschappelijk onderbouwde – boodschap.

 

Xander

(1) DefendNZ via Armstrong Economics
(2) Swissinfo via
(3) Health Impact News

Zie ook o.a.:

22-12: British Medical Journal: De pandemie bestaat alleen op TV en het corona dashboard
18-12: CDC verwacht vanaf kerstmis 15.000 vaxdoden per week, maar Covid krijgt de schuld ( / ‘Halverwege 2022 wereldwijd minstens 10 miljoen mensen gestorven door Covid injecties’)
16-12: Immunologie expert Pierre Capel: ‘De booster is bloedlink; oversterfte is 40%’ (/ mRNA uitvinder dr. Robert Malone: ‘Covid injecties richten onomkeerbare en onherstelbare gezondheidsschade aan kinderen aan’ )
14-12: UK Health Security Agency bevestigt forse schade immuunsysteem door Covid injecties
09-12: Analist Erik Boomsma: ‘Wereldwijd nu al meer vaxdoden dan Joodse slachtoffers Holocaust’
02-12: Rechter beveelt vrijgave Pfizer documenten: Enorm aamtal doden en bijwerkingen verhuld
30-11: Bekendste Zuid Afrikaanse arts genas al 7000 mensen: ‘Covid vaccins bedoeld om miljarden indirect te doden’ (/ Deze lijst genegeerde topwetenschappers waarschuwen al een jaar voor de ongekende ramp die nu lijkt te zijn begonnen )
26-11: ‘Geef mijn toekomst terug’ (Waarom moet alles kapot terwijl de oplossing zo simpel is?)
24-11: ‘Data Amerikaanse Hartstichting medisch bewijs dat Covid vaccins ‘moord’ zijn’ (/ Hoogleraar (em) Pierre Capel: ‘Ik begrijp er helemaal niets meer van. ALLES gaat kapot’)
19-11: (/ Hoogleraar (em) Pierre Capel laat opnieuw grafieken zien waaruit blijkt dat de snel oplopende besmettingscijfers aantoonbare PCR-flauwekul zijn)
17-11: Amerikaanse nieuwszender: Officiële data onthullen ruim 300.000 Covid vaxdoden in VS
16-11: Uitvinder mRNA tech vaccins: Pas als veel kinderen sterven zullen mensen wakker worden
13-11: British Medical Journal bevestigt: Geen pandemie van ongevaccineerden, maar van vaxxers
12-11: Cardioloog die dit jaar ongevaccineerden openlijk verketterde sterft na boostershot
10-11: Ziekenhuizen VS overspoeld met baby’s met hartproblemen door Covid injecties moeders’
10-11: Officials Belgische ziekenhuizen: ‘Bijna alle opgenomen Covid patiënten dubbel gevaccineerd’
08-11: Wetenschap bewijst dat vaccin Covid versterkt, organen aantast, immuunsysteem verzwakt en vaxxers in superspreaders verandert
05-11: New England Journal of Medicine studie: Covid injecties doden 9 van de 10 baby’s in eerste trimester
04-11:Ernstig zieken overspoelen zorg in VS, maar niet met Covid – gevolgen van vaccins?
02-11: Opzet? Alle Covid vaxdoden veroorzaakt door de 5% batches die het meest werden verspreid (/ Ex-Pfizer VP en hoofd wetenschap dr. Yeadon: Je zou wel gek zijn als je nu nog je mouw opstroopt – Ruim 28.000 officiële Covid vaxdoden in de EU (stand 19 oktober)
28-10: Nieuw Pfizer / FDA document: Injecteer alle kinderen, maar pas over 5 jaar bekend of dat veilig is (Kinderen lopen door het vaccin zelfs volgens Pfizers eigen bevindingen slechts een half procent minder risico op Covid, waar 99,17% niet eens klachten van krijgt – Tieners vallen bij bosjes om na geïnjecteerd te zijn, soms tijdens de schoolles – Officiële VAERS monitor: 15 tot 24 jarige gevaccineerden krijgen 570 keer vaker longembolie, 360 keer vaker trombose, 118 keer vaker myocarditis, 80 keer vaker een hersenbloeding, en gaan 29 keer vaker dood)
22-10: 90% zieken UMC Washington is gevaccineerd – Wereldwijde pandemie van vaxxers begonnen
15-10: Cijfers Public Health England?: Totaal falen immuunsystemen alle 30+ vaxxers in maart 2022?
14-10: Gecorrigeerde officiële cijfers: Nu al bijna half miljoen Covid vaxdoden in EU’
13-10: Ook uitvinder mRNA tech in Covid vaccins maakt openlijk vergelijking met de Holocaust
11-10: Canadese ER arts neemt ontslag: ‘Minstens 80% patiënten is volledig gevaccineerd’
08-10: European Journal Epidemiology studie in 68 landen: Meer vaccinaties = meer Covid-19
03-10: Analyse Amerikaans ministerie Defensie wijst op start gevreesde ADE golf in gevaccineerden
28-09: Project Veritas undercover: J&J officials zeggen dat kinderen beslist geen vaccin moeten nemen 
22-09: Naast duizenden miskramen nu ook zieke en dode baby’s door met vaccins besmette moedermelk
19-09: Artsen bevestigen bij FDA adviescomité openlijk gigantisch aantal doden en zieken door Covid injecties ( / Amerikaanse vaxxers krijgen als ‘bijwerking’ 71 keer meer hartaanvallen)
17-09: Directeur Brits uitvaartbedrijf: ‘Alle Delta doden zijn bijna exclusief vaxdoden’
16-09: Internationale Science Direct studie: Kinderen lopen veel meer gevaar door vaccins dan door Covid
15-09: Amerikaans lab constateert 20-voudige toename baarmoederkanker na start Covid injecties (/ Lab eigenaar patholoog dr. Cole: ‘Chronische ziekten bij vaxxers met 2000% gestegen’ – Enorme afname ‘helper’ T-cellen maakt vaxxers kwetsbaarder voor virussen, kanker en andere ziekten)
04-09: ( / Uitrol van het systeem van ‘het Beest’ gaat met 3e boostershot onverminderd door – / Laat ook u zich onomkeerbaar integreren met ‘het Beest’?)

25-08: Noord-Iers ziekenhuis ontslaat arts na onthulling dat bijna alle ernstig zieken gevaccineerden zijn
22-08: Studie Erasmus en Radbouw researchers bevestigt risico verzwakt immuunsysteem en ADE reacties door Covid injecties
15-08: Ook vakblad Journal of Infection waarschuwt nu voor gevaarlijke ADE reacties in gevaccineerden

……………

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

77

 1. Dat politiegeweld was allemaal geacteerd, lieve mensen. Opnieuw een succesvolle misleidingsoperatie van de AIVD.

 2. Kan het duidelijker?

  De PCR-test kan geen onderscheid maken tussen bijvoorbeeld SARS-Cov-2 en de griep of verkoudheid.

  De CDC (de USA-versie van het RIVM) beveelt dan ook aan deze test niet langer te gebruiken per 1 januari 2022, dus gisteren.

  “The PCR is a Process. It does not tell you that you are sick”. Dr. Kary Mullis, Nobel Laureate and Inventor of the RT-PCR, passed away in August 2019.
  “De PCR-test is een proces. Hij zegt niet of je ziek bent.” – Kary Mullis, uitvinder van de test

  The RT-PCR Test is Flawed and Invalid: the Covid Christmas and New Year Mandates Do Not have a Leg to Stand On
  • The CDC Intimates that the PCR Test is Invalid.
  • Does not differentiate between Covid-19 and Seasonal Influenza.
  • Does not detect or identify SARS-CoV-2 and its variants.
  De RT-PCR-test heeft gebreken en is ongeldig: de Kerstmis en Nieuwjaar mandaten hebben geen poot om op te staan
  – De CDC maakt duidelijk dat de PCR-test ongeldig is
  – Differentieert niet tussen Covid-19 en seizoensgriep
  – Detecteert of identificeert niet SARS-Cov-2 en diens varianten

  Lees het gehele artikel:
  https://www.lewrockwell.com/2022/01/no_author/bombshell-cdc-no-longer-recognizes-the-pcr-test-as-a-valid-method-for-detecting-confirmed-covid-19-cases/

 3. ramshoorn …

  precies wat ik zeg … met wetenschap is niets mis, maar met mensen ….hebberigheid en corruptie en een niets ontziend verlangen naar meer ..

  dat is er precies mis met de mensheid …

 4. Pfizer ging jaar vóór corona samenwerking aan met Chinees platform voor vaccinpaspoorten & sociale kredietscores

  https://www.ninefornews.nl/pfizer-ging-jaar-voor-corona-samenwerking-aan-met-chinees-platform-voor-vaccinpaspoorten-sociale-kredietscores/

  Een jaar voordat corona uitbrak, sloot vaccinmaker Pfizer een samenwerkingsovereenkomst met Alipay, een platform van het aan de Chinese Communistische Partij gelinkte concern Alibaba.
  Het bedrijf Alipay wordt door Peking ingezet bij vaccinpaspoorten. Het is één van de belangrijkste platformen dat het regime tijdens de pandemie gebruikt heeft om te bepalen of mensen hun huis mogen verlaten, of ze een bepaalde winkel in mogen, of ze blootgesteld zijn aan corona, enzovoorts.

 5. @Joost. U schreef n.a.l. van mijn Ingezonden:“Goddank is er nog een 2e Kamer waar…….ontmaskeren ” . Wakker?

  Ja, Joost ik kijk graag naar de politieke beschouwingen van de 2e Kamer op de politieke zender van de TV.

  Moet u ook meer doen dan ziet u ook hoe o.a. Wilders, Baudet, Haga, en die mevr, van de BBB, mevr. Simons, mevr. Marijnissen van de SP en die meneer van Ja21 en Kuzu van Denk, de bewindslieden: Rutte, de Jonge en Kaag steeds flink de mantel uitvegen in ferm ongezouten Nederlands hun leugens ontmaskeren.

  Misschien vergeet ik er nog een paar. De Tweede Kamer is echt nog de enige plaats waar nog echte debatten plaatsvinden op het scherp van de snede.

  Geen politiek correct geleuter zoals in de Kranten of op TV bij NPO-1 en Nieuwsuur en dat zouteloze gezwets bij van Op1. Zij zijn allemaal spreekbuizen van mijnheer Rutte, Bahhhh!!!

 6. Vrienden Jullie allen G’ds zegen op het nieuwe jaar.
  Zeer zeker ook Xander Team. Wij bidden hier voor jullie en ook voor “Wachter: !
  @ramshoorn 1/1/22 5.29 pm : Ik ben het vaak met u eens en lees uw teksten ( Schrift kennis zeker zeer aanwezig…) met grote interesse en voel zeker gelijkgezindheid &broederliefde ) maar uw 10 e regel van boven snap ik echt niet.
  “Goddank is er nog een 2e Kamer waar…….ontmaskeren ” . Wakker? Ja. wellicht Pepijn v.Houwelingen en Gideon van
  Meijeren ( ik stemde op FvD) maar meerdere personen??
  Shalom,
  Joost

 7. Inderdaad Suuske, zeg dat wel:
  ‘Kunt u het wel verdragen, zet u dan maar schrap, want het geplande jaarafsluitende artikel van morgen bevat een nog veel hardere – en wetenschappelijk onderbouwde – boodschap.
  Nou waar blijft het dan?!?!?!?!?!?’

  WAAR BLIJFT Het DAN….?

 8. @daan. U schreef: met wetenschap is niets mis… maar met mensen … hebberigheid ..”

  Ja, sommige wetenschap is een zegen voor de mensheid. Pascal met zijn rekenmachine en
  o.a. Dr. Semmelweiss en Dr. Curie waren ook TOF!!

  “Wetenschappers” als o.a. Darwin, Marx, de Uitvinder van de Atoombom, en al die duivelse uitvinders van Biologische en Chemische oorlogsvoering enz, stortten de wereld in het verderf!!!

  Denk aan die nazi artsen al dr. Mengele en zijn “wetenschappelijk” onderzoek op kinderen en vrouwen. Opereren zonder verdoving, verhongeren, verdrinking, seconden tellend met stopwatch.

  En de omstreden Mark Rutte? Hoeveel moties van Afkeuring en Wantrouwen moest hij al niet incasseren de afgelopen 10 jaar?

  Goddank is er nog een wakkere Tweede Kamer waar Rutte snoeihard door de Oppositie wordt aangepakt die steeds al zijn leugens ontmaskeren. Deden Journalisten van kranten, Radio en Tv dat ook maar eens. Dan was tie allang vertrokken!!!

  Rutte had volgens mij beter piano kunnen blijven spelen dan nu met de Jonge, Kaag, Segers, Nederland ongevraagd/ongewild aan die zeer omstreden Lockdowns en Covid-19 vaccins te koppelen. Hoe vaak moesten burgers al niet de mouw opstropen voor dit slechte goedje?

  Vanaf 2015 opende Rutte de grenzen voor ontelbare dubieuze “vluchtelingenstromen” terwijl onze jongeren geen kamer kunnen huren! Jonge afgestudeerde mensen met enorme studieschuld kunnen een goed betaalde baan en een huwelijk met een betaalbaar huis wel vergeten met de zeer omstreden Sigrid Kaag, [Motie van Afkeuring] met haar Rozenkrans als minister van financiën!!!

  Sigrid Kaag doneerde de afgelopen jaren al honderden miljoenen Euro’s aan schimmige Terroristische organisaties als Fatah van Abbas, Hamas en Hezbollah. Islamisering van Nederland gaat nu in sneltreinvaart. Dat belooft niet veel goeds de komende 4 jaar!!!

  Een gewaarschuwd mens telt voor twee, wie leest die begrijpt en weet de volgende zet:

  1* Boek van Pim Fortuyn: De verweesde samenleving.
  2* Syp Wynia: Tegen de Onzin.
  3* De bestseller van Martin Bosma: Minderheid in eigen land.
  4* De verschrikkelijke JanMaat, van Joost Niemöller, die vertelde dat JanMaat postuum op alle door hem voorspelde getallen van moslimimmigratie gelijk gekregen heeft.
  5* Het latere boek van Joost Niemöller: KWAAD! Nederlanders over immigranten. Waarom?

 9. Xander? je zegt in je artikel , ergens ,, wat is er met de mensheid aan de hand . Ik denk namelijk angst die kan je verlammen . Een voorbeeld van iemand , in mijn eigen omgeving , die persoon is bang voor mensen die een mondkapje op heeft ? en zij wil dat niet . Maar door blikken en stilzwijgen voelt ze genoodzaakt er 1 te dragen , het is toverij vindt ik . De bijbel spreekt ook over , in Jesaja 51:12-16 staat dat God zegt Wie zegt gij ? Dat gij bevreest zijt voor een sterfelijke mens . Dit is een voorbeeld hoe een mens beinvloed wordt , door groepsdruk . Je hoefd geen eigen mening erop na te houden , want de mensen willen of kunnen niet luisteren .

 10. Agenda21 schreef:
  01/01/2022 om 12:32 am
  Het vuurwerkverbod en de anderhalve meter en de maskers zijn duidelijk overal het raam uit.

  Het vuurwerk was een dikke middelvinger naar de overheid. Persoonlijk boeit het spul me niks maar kan iemand die haalde het uit Polen en Belgie. Professioneel spul, Ik had voor deze keer best zo’n ding over willen nemen maar de honden van de buren hebben het al zo moeilijk.

  Maar hoe kijkt de horeca er nu tegen aan? Proest, ze zijn dicht en iedereen feest in België, het zelfde met de detailhandel. Maar onze regering heeft het beste met ons voor hoor! Dat we dit accepteren is een wonder. De horeca hoeft trouwens op mij niet meer te rekenen. Al gaan ze allemaal kapot. Krijg je met je pasje controleren. En dan toch nog dicht. Om je dood te lachen. Maar dat snappen ze niet! Ze kunnen niet begrijpen dat De Staat van ze af wil. Komen ze nog wel achter.

  Het heeft De Staat wel wat gekost, maar ach dat zijn toch maar onze centen.

 11. ramshoorn ,

  met wetenschap is niets mis… maar met mensen … hebberigheid ..

  we zitten nu in een cascade van hebberigheid die ons in dit gebracht hebben …het probleem is dat deze hebberige mensen altijd in een leidende functie van de maatschappij zitten.

  iets wat we in de toekomst vermeiden moeten met wetten , een hele strenge eed alvorens een positie te bekleden … en bedrijven die onderzoek doen in nieuwe technieken beter te controleren en zonodig te kunnen bestraffen bij overtreden van de regels.

  helaas is dit altijd tegengehouden …netzoals nieuwe regels in de grondwet die er allang in hadden moeten komen omdat de grondwet nog uit het jaar kruik is en niet meer kan beschermen tegen globalisme en criminelen binnen het eigen systeem.

 12. aan Theo Kainos,
  dank voor je reactie en advies, nee, ik woon niet in Nederland en zal zeker proberen om hiertegen te protesteren, ik verwacht echter weinig kans van slagen, zoals men ook in Nederland ervaart tav lockdowns en maskers.

 13. Voor Rise-Up, droomt u maar verder, het gaat niet gebeuren…De Opname is een kerkelijke doctrine…Lekker makkelijk ook, Heer haal me uit deze ellende, en laat de rest maar achter…Nee, het is de bedoeling, dat Jezus weer in de harten van de mensen komt…Hij komt in geen geval lijfelijk op aarde…

 14. Allereerst de beste wensen voor 2022 aan Xander en Team en aan alle Mederespondenten die in duidelijke woorden hun mening deelden op deze uitstekende kritische website.

  Wie met de vaderlandse en Bijbelse geschiedenis op de hoogte is en daarbij ook de hedendaagse kranten leest en nieuwsprogramma’s op radio en tv volgt weet dat het Schrikbewind van Rutte & de Jonge veel overeenkomsten heeft met de Franse Revolutie 1789 en het Schrikbewind 1792-1795 van de bloedigste tiran Robespierre.

  Frankrijk verbood toen de Bijbel. Kerken sloten of werden tempels der Rede!!!
  Met Rutte ook op 14 december 2014 verdween de StatenBijbel 1637 uit de Tweede Kamer.
  Rutte sloot ook ruim 300 Bibliotheken hoewel hij nog steeds beweert dat het Onderwijs zijn hoogste prioriteit heeft. Rutte III sloot 10 ziekenhuizen en vele zorginstellingen.

  Hij heeft ons land pijlsnel aan de afgrond gebracht, zowel economisch, cultureel met zijn achterlijke drugsbeleid. Niemand is nog veilig op straat. Hij heeft de hele media in zijn broekzak. Blinde volgers zijn het.

  Tijdens de Franse Revolutie zagen we een zelfde patroon:

  Toen kwamen honderdduizenden kritische burgers om door een snelle dood onder de Guillotine en bij Rutte en de Jonge onder een langzame pijnlijke dood op je buik liggend op een van de gruwel IC’s of vanwege de vele schadelijke bijwerkingen van de Covid-19 vaccins waarvoor vele artsen en wetenschappers veelvuldig gewaarschuwd hebben.

  Rutte IV staat nu in de startblokken – wee ons eens vrije land 2022.

  Als JHWH God het niet verhoed zal niet alleen de Leugen maar ook vanaf 10-01-2022 de Waanzin regeren! Kunnen we straks net als de media en kerken nu een eed van trouw zweren aan deze nieuwe regering met nieuwe afgoden: De Wetenschap!

 15. aan Daan,
  een website kan ook in het buitenland worden gelezen.

 16. is er hier iemand advokaat of heeft r 1 in zijn familie of kent er 1 goed…??

  hebben jullie de lijst met nieuwe wetten en regels gezien ??

  er staat ook tussen dat extremistiese groeperingen die een gevaar zijn voor de democratie aangepakt worden ..

  nu het volgende ,

  bij het vaststellen van wat normaal is en waarop democratie moet lijken , is tegenwoordig een flinke draai gegeven ..

  alle linkse groeperingen schelden mensen die normaal zijn uit voor extreem rechts te zijn ..dat is ook het enige wat zij hebben…

  nu wat is normaal ??

  normaal is: de werkende mens …deze is belangrijk voor het voortgaan en functioneren van de maatschappij…

  dwz, alles is afhankelijk van deze normale mens …welke eerst naar school gaat , zich te pletter leert en daarna werkt in 1 of andere functie ,trouwt kineren krijgt , en daarna oud wordt en hopelijk op hoge leeftijd zijn natuurlijke leven afsluit.

  dit wordt NU allemaal gesaboteert.!!

  wat normaal is , wordt nu afgedaan als extreem rechts …

  echter met het saboteren van links van de “normaal“, is links een groepering die gevaarlijk is voor de democratie .

  links heeft mbv buitenaf democratie doen veranderen in een links totalitair terroristies onderdrukkings mechanisme , en houdty vol dat dit democratie is …omdat er naar hun zeggen voor gekozen is ..

  echter zoals ik al zei , is er van buiten af hier aan gewerkt dit zover te krijgen ..

  democratie is ontwikkelt door verantwoordingsvolle intelligente grieken om gebruikt te worden door intelligente verantwoordingsvolle grieken …echter tegenwoordig is democratie geworden tot een beerput van achterlijke idioten waar andere achterlijke idioten op kunnen stemmen.

  het saboteren van de democratie heb ik meegemaakt en is gestart door de voormalige oostblok landen ….en daarna overgenomen na de val van de muur door de financiele elite ten einde net zoals het communisme wilde de staat te destabiliseren en volledig lam te leggen chaos op elk besluitvormend vlak te creeeren zodat het communisme overname bereid was…

  en dat is NU het geval ..

  een gevaar voor democratie zijn dus de genen die dit van bovenaf bestuurd en gefinanciert hebben en de uitvoerenden , de linksen binnen de staat …welke op alle levels zijn doorgedrongen en meer chaos veroorzaken als iets goeds en logisch wat werkt voor elkaar krijgen ..

  dat is binnen elk departement in de politiek te zien …. milieu …1 grote corrupte bende en banen carrousel wat meer schade aan het milieu toebrengt als oplost …. natuurlijk zijn de grootste vervuilers, de financiele elite en de door hun uitgevonden consumptie maatschappij hier heel blij meer..zij hebben zelfs een nieuwe milieu consumptie maatschappij ontwikkelt waar de linkse idioten denken dat er iets voor het milieu gebeurt maar alleen meer geld op de rekening van de grote bedrijven en de eigenaren /aandeelhouders elites, routeerd langs slimme wegen die uit het zicht blijven van de dom geindoctrineerde linkse idioten.

  dus links en de wereld financiele elite zijn een bedreiging voor de democratie …

  nu waarom is normaal , normaal en moet daar alles aan afgemeten worden in de wet ..

  dat is ivm de evolutie ..

  werkenden produceren onze intellectuele grondstoffen voor de toekomst , onze kinderen die later misschien een geweldige uitvinding doen die de hele mensheid redt , zoals bv een betere manier van energie opwekking en daarmee misschien wel wat uiteindelijk het doel is van de mensheid, daarmee interstellaire ruimte reizen mogelijk maakt waar mee we dus de druk op de aarde kunnen verlichten …

  zoiets als in elk SF boek te lezen is , op een knappe manier reizen met knappe ruimteschepen waarmee enorme ladingen aan goederen kunnen getransporteerd worden , etc etc etc …

  als wij kennis en ontwikkeling afgeven aan wat de financiele elite wil … BBB en je zult gelukkig zijn met “niets“…. is de bodem onder de evolutionaire prestatie drang van de mensheid uitgeslagen en zullen we inelkaarstorten tot wat ik ken , domme werkslaven die niet eens in staat zijn iets knap af te leveren omdat we daar te stom voor zijn en buiten dat , het maakt ook niet uit hoe je iets aflevert …. ik ken dat nog uit de communistiese wereld … niemend leverde knap werk af … alles was gewoon “kut met peren “..

  dit probleem zie ik nog steeds in het voormalige oostblok … ook al is de muur 32 jaar en 4 maanden geleden gevallen ..

  totaalversagen is hier nog steeds de norm …!!!!

  dat gaat ook met het westen gebeuren… niemand interessert nog wat , en uiteindelijk zal alles instorten.

  ik kan geen enorm verhaal neerschrijven en meer in detail gaan … maar ik hoop dat de strekking duidelijk is ….

  links en de financiers van links zijn een gevaar voor de normale hard werkende mens …

  en links is een gevaar voor democratie … we zien hoe ver we gezonken zijn … en dat alles lijkt op wat we de afgelopen 120 jaar aan geschiedenis kennen. en daarom weten waar dit naar toe gaat.

 17. “Wat is er aan de hand met de mensheid?”
  Deze vraag las ik in dit artikel, en het antwoord blijft simpel: “Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen”. Dat geldt voor elk individu, als ook voor de mensheid, die volkomen dolgedraaid de laatste decades heeft gezwolgen in de meeste voor God gruwelijke praktijken. Het lijkt er op Dat God het ‘welletjes vindt nu’.
  Zo simpel ligt het. Er staat niet voor niets “Zal ik nog geloof vinden” als Jezus terugkomt op aarde.

 18. Kunt u het wel verdragen, zet u dan maar schrap, want het geplande jaarafsluitende artikel van morgen bevat een nog veel hardere – en wetenschappelijk onderbouwde – boodschap.

  Nou waar blijft het dan?!?!?!?!?!?

 19. beste wensen aan allen .

  2022, het jaar van het neurenberg virus………..

 20. @Aan vrije geest

  Je zegt:
  Ik betaal vanaf januari €100,00/mnd, automatisch via de belastingdienst als boete voor het niet nemen van het vaccin.

  Vragen
  1) Woont u in Nederland?
  2)Heeft u een bezwaarschrift ingediend bij de belastingdienst?
  3)Als u vraag 1 met ja heeft beantwoord bent u dan bekend met art.94 Grondwet die zegt dat internationale verdragen, die zeggen dat je vaccinatie niet mag verplichten, voorrang hebben boven nationale wetten?

  https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vhnnmt7l3ozx/constitutionele_toetsing

  Article 6 – Consent

  1. Any preventive, diagnostic and therapeutic medical intervention is only to be carried out with the prior, free and informed consent of the person concerned, based on adequate information. The consent should, where appropriate, be express and may be withdrawn by the person concerned at any time and for any reason without disadvantage or prejudice.

  1. Elke preventieve, diagnostische en therapeutische medische interventie mag alleen worden uitgevoerd met de voorafgaande, vrije en geïnformeerde toestemming van de betrokkene, op basis van adequate informatie. De toestemming moet, in voorkomend geval, uitdrukkelijk zijn en kan door de betrokkene op elk moment en om welke reden dan ook zonder nadeel of vooroordeel worden ingetrokken.

  http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID%3D31058%26URL_DO%3DDO_TOPIC%26URL_SECTION%3D201.html

 21. De beste wensen voor 2022 aan allen!
  Het vuurwerkverbod en de anderhalve meter en de maskers zijn duidelijk overal het raam uit.
  Nu alle andere verboden en regels nog, per direct.

 22. Voor de cultus die het Covid debacle gepland hebben, is de waarde van menselijk leven zelfs negatief. Vandaar dat ze begonnen zijn met de ‘grote schoonmaak’. Het wordt nog veel erger. Dit is nog maar het begin. Mocht je het nog niet hebben gedaan: maak de overstap van vertrouwen op mensen naar vertrouwen op Jezus Christus. Hij is de Enige die redt. Er is geen andere naam onder de hemel gegeven waardoor wij behouden moeten worden. Voor Heim is je ziel onnoemelijk veel waard. Hij wil zijn opstandingsleven, dat Hij 2000 jaar geleden voor ieder die wil heeft bemachtigd, met ieder die wil delen. Ook met jou. Hier een video, speciaal gemaakt ter overweging.
  https://www.youtube.com/watch?v=BlxNeV5Tp1w

 23. vrije geest ..

  boete 100 euri p/m via de belastingdienst ….. in NL ??

  ?>????????????????????

 24. Een groot deel van de mensheid heeft de machthebbers achter de schermen toch echt wel door . Ik besloot omicron achterstevoren in een zoekmachine in te vullen , tot mijn verbazing was dit gezien de resultaten al ontelbare malen gebeurd ( ook op Twitter ).
  De uitkomsten waren natuurlijk weer luguber maar het geeft wel aan dat een flink deel van de bevolking anders is gaan denken .

 25. De enige euthanasie die ik serieus ter overweging neem, als duidelijk is dat hun lot werkelijk uitzichtloos wordt, is die van mijn -op leeftijd zijnde- huisdieren. Een besluit uit dierenliefde!

 26. Agenda21, Hitler was niet in de bunker gestorven, die heeft ook lekker naar Argentinië gaan wonen tot in 65. Mengele dus in Brazilië overleden tijdens zwemmen, zijn vrouw heeft Duitsland nooit willen verlaten.

 27. @Cassandro

  Ik weet niks van Lemmingen maar haalde dat aan omdat een mevr. daar gister iets over postte…
  Maar thx anyway…😄

 28. Tijdens korte gesprekjes met mensen over het Covid-19 gebeuren, bespeur ik
  altijd hetzelfde feit. Daar wordt ik niet vrolijk van.
  Het gros van de “Media” publiceert graag over slecht nieuws, wat de mensen vreten, om
  maar “goed” te weten wat er nu weer aan de hand is.
  Een andere gedachte gang past daar niet in.
  De Great Reset Club weet dat ook, en als “huisartsen” een andere mening hebben dan het
  RIVM voorschrijft, dan wordt je daar ook tegengewerkt.
  Als je in een bepaalde psychose gedachtegang zit, en de mensen hebben het er de gehele dag over, verander je niet makkelijk van opinie.
  Heb onlangs ‘Nachts een week voor de Kerstdagen in het Engels een opgestelde tekst geschreven over Covid-19, op de melodie van Band Ais It’s Christmas time, it;s Vaccin time, they want to kill us all. enz.
  Contact gezocht met een muziek studio om het te laten uitvoeren, maar de eigenaar van de studio had het helemaal gehad met Covid-19, en ging niet aan mee werken.
  En dan elk uur op de radio laten horen. Dat was mijn idee, jammer dat het niet doorging.
  Xander en zijn Team hartelijk bedankt voor de vele goede, waardevolle, berichtgeving in 2021 en wens een ieder een fijne jaarwisseling en een gezond 2022 toe.
  Ga vooral zo lang door als mogelijk is door op deze wijze.

 29. Aan Jolly Joker: wat dat verhaal met de lemmingen betreft: even een kleine rechtzetting want dieren plegen niet massaal ‘zelfmoord’ (uitgezonderd een eenzame orka in langdurige gevangenschap?…
  Deze ‘fabel’ berust op een zogenaamde natuur-documentaire gemaakt in de Walt Disney studio’s eind jaren 50 (?), waarbij die arme beestjes op een schuin tafelblad werden gezet zodat ze er wel van moesten afspringen… De achtergronden met zicht op zee, het gras en de rand van een fjord werden er later bijgeplakt of m.a.w. ‘photoshop avant la lettre’…
  *zucht*

 30. Analogie met Covid-19.
  Een experimenteel CRISPR medicijn, genoemd “vaccin”, testen op een argeloze bevolking.
  Waar is zoiets eerder vertoond?
  ‘Josef Mengele – The Angel of Death’
  https://youtu.be/59PSUfqBUvs

 31. Het is helemaal niet nodig om onszelf als lemmingen massaal de afgrond in te storten. Daar zorgt dit uiterst corrupte en misselijk makend zooitje clubje wel voor.
  Nu weer eventjes misbruik van hun macht maken door eenvoudig de geplande demonstratie voor 2 Januari te verbieden. Welnu, je kunt mij niet verbieden Amsterdam binnen te gaan.

  Deze regering is illegaal, wetteloos en zijn nagenoeg allen bewuste leugenaars. 1984 verbleekt erbij.

 32. Beste medestanders,
  houd vol, laat je niet gek maken en probeer hoopvol te blijven, hoe moeilijk het ook is.
  Ik betaal vanaf januari €100,00/mnd, automatisch via de belastingdienst als boete voor het niet nemen van het vaccin. Wel, als dat de prijs is voor mijn persoonlijke vrijheid en leven, dan moet het maar.
  Niemand hier protesteert……..het is niet te bevatten.
  Xander, laten we hopen dat je het helemaal bij het verkeerde eind hebt, dat er een beter wereld aankomt en dat wij daar deel van mogen uitmaken.

 33. nieuw begin..

  in de afgelopen jaren zijn de kristelijke partijen nou ook niet zo geweldig geweest …

  wie hebben ons ook alweer bij de eu ingelijft ??

  juist …..

 34. peet …

  die weg euthenaseren protocollen komen uit den haag ..

  oude van dagen worden tegenwoordig als zij door een thuis-ongeluk in het ziekenhuis komen heel slecht behandeld …

  ik heb die ervaring gehad … je hebt er geen ideen van hoe slecht …

  ik zou het verhaal van mijn vader wel kunnen opschrijven maar dat is nog steeds te enotioneel voor mij ..

  waar het op uit draaide is …. dat hij er geen gat meer in zag , en in combinatie met de slechte verzorging uiteindelijk zelf koos voor inslapen …

  mijn devies is … als je oud bent …. zorg dat je niet iets breekt want je komt nooit meer levend uit het ziekenhuis/verzorgings opvang..

  daar is protocollair voor gezorgd door onze regering ….

 35. Het is bekend dat al die doortrapte nazi-bonzen aan het eind van de tweede wereldoorlog, toen ze doorkregen dat ze die zouden gaan verliezen, op zak liepen met een zelfmoordpil of dat ze die in hun holle kies lieten monteren.

  De grap is dat de Bijbel spreekt over deze/onze tijd waarin mensen de dood zullen zoeken maar hem niet kunnen vinden: God steekt daar een stokje voor….

  Openbaring 9:6 (NBG51) En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken, maar hem geenszins vinden, en zij zullen begeren te sterven, maar de dood vlucht van hen weg.

  Al die booswichten van nu die hun medemens getreiterd en vernederd en van hun vrijheid beroofd hebben zullen zich straks rot schrikken als ze Hem [Jeshua] zullen zien voor wie ze niet weg kunnen vluchten. Meer details in Mattheus 25:31-46 en Openbaring 6 en 20.

  En wat zingen de Gelovigen dan? Wij gaan ten hemel in en erven koninkrijken!!! Openbaring 19.

 36. Bij het lezen van het woord volksprogrammering moest ik denken aan een artikel uit 2017 van / uit Want To Know.nl .
  : Verborgen boodschappen en voorspellend programmeren
  Één van de grootste problemen is dat men zwijgt …. als men praten móet, en praat wanneer men zwijgen moet .

  2022 , het begin jaar van inlevering. Regelmatig schreef ik over ‘te grote schoenen’ of ‘de riem strakker aanhalen’ . Over verwende mensen, een uitgeholde democratie en het verval van discipline, De eerst gegeven, of de genomen …. vrijheden worden ons successievelijk weer ontnomen.

 37. Ik ben het met al deze negativiteit absoluut niet eens. Het lijkt wel of je aan de agenda van de elite mee wilt doen om ons allemaal zo depressief en defaitistisch mogelijk te maken. Geef maar op want het heeft toch allemaal geen zin.

  Erg veel vertrouwen op redding van de Vader heb je ook niet. Ik maak het wekelijks mee dat Hij situaties verandert. De Vader geeft geen stenen voor brood. Het gebed van een rechtvaardige kan veel veranderen.

  Ook je negatieve kijk op mensen kan ik echt niet delen. Ik kom (bijna) elke dag weer nieuwe goeie mensen tegen. Dat mensen zich een rad voor ogen laten draaien en met mondkapjes rondlopen wil nog niet zeggen dat het monsters zijn. Wat een onzin. Ieder mens is in staat tot slechte dingen. Maar degenen die anderen exploiteren en manipuleren, dat zijn psychopaten. Maar dat zijn er uiteindelijk maar weinig.

  En natuurlijk, met dooddoeners en valse hoop bereik je niks. Maar er zijn ook nog genoeg positieve dingen. Ook in deze tijd. Mensen worden wakker, gaan bewust naar anderen toe, zoeken verbinding helpen elkaar met nieuwe initiatieven om uit het systeem te komen. Vinden hun kracht, soevereiniteit, keren zich af van het materialisme en gaan op zoek naar spiritualiteit. Probeer dat dan de goede kant op te leiden. In plaats van je constante barrage van rampspoed, soms vergezochte complotten en verdraaien van de bijbel zoals het past in jouw straatje.

  Verbeter de wereld en begin bij jezelf. Ga eens op zoek naar de oorzaak voor die constante aandrang depressieve berichten te verspreiden. En dan bedoel ik niet externe omstandigheden maar wat zijn je eigen drijfveren.

  Mijn drijfveer, ondanks dat ik genoeg reden tot klagen heb, is dat ik wil uitdragen dat ik een volwassen koningskind ben. Een ambassadeur, hulp, luisterend oor, een scheppende kracht. Situaties zijn tijdelijk. Het gaat erom hoe je ermee omgaat. Leer ervan en help daarmee anderen.

 38. Ik ben het helemaal met U eens dat we met monsters leven; naar mijn mening kunnen we stellen dat sociale media ons over de grens heeft gebracht.

  Sociale media heeft ervoor gezorgd dat wij nooit de tijd nemen om te herstellen van trauma. Het is te makkelijk om erkenning te krijgen van buitenaf, waardoor je niet naar jezelf hoeft te kijken. En als je besluit om naar jezelf te kijken, en niet blij bent met wat je ziet, dan kan je in een wip en een zucht jezelf “opnieuw uitvinden” door mee te doen met nieuwe trends en andere echokamers op te zoeken.
  Dit patroon heeft ons uitgehold en maakt ons ontvankelijk (of juist niet) voor normen die we niet aan menselijkheid toeschrijven.

  Het is triest, je merkt het past wanneer je social media met rust laat…..

 39. Nieuw Begin, De minister die moord tot wet wist te maken was van de D(emonen) 66(6) partij. Het is bekend wat er met deze voormalige arts/minister is gebeurd.

 40. Dat is in Engeland de norm. De NHS staat nu officieel op het standpunt om gehandicapten niet meer te helpen maar te laten sterven om de Covid zorg te ontlasten. Hoe misdadig moet het nog worden voordat de mensen eindelijk inzien dat wereldwijd iets macabers aan de hand is.

 41. In 2022 krijgen we het het meest antichristelijke kabinet ooit…met heaumeau Jetten met les Ollongren met het monster Kaag van de partij die de democratie zo hoog hadden maar wel het referendum afschaften, de partij die het op uw organen heeft voorzien, de partij de de EU veel belangrijker vind dan ons eigen vaderland, de partij die het liefst alle grenzen wil wegvagen en stromen ook economische gelukszoekers liefst met islam achtergrond in uw wijken wil huisvesten op uw kosten.,,,Que Vadis…

  En de meest integere en slimme politici met nog een normaal gevoelsleven en verantwoordelijkheid besef stappen er uit:

  Mona Keijzer spreekt zich uit over de coronamaatregelen

  https://www.youtube.com/watch?v=7IyiBpD2Nxw

  De Balie:
  Avondklokrellen, psychische nood onder studenten en opvlammende protesten over corona, woningnood en racisme. 2021 was turbulent jaar voor de jongere generatie. En de vooruitzichten voor 2022 zijn vooralsnog somber. Nieuwskamer en De Balie gingen de straat op en de Tweede Kamer in met de vraag: hoe was het om jong te zijn in 2021?

  Tijdens dit programma gaan we op zoek naar splinters van hoop voor de jeugd. Hoe houden zij zich staande? Hoe gaan zij in 2022 hun invloed vergroten? En welke besluiten moet de politiek nemen om een betere toekomst voor jongeren te creëren?

 42. Monsters bestaan….vraag het aan de dieren als zij konden spreken.Zij zouden ons echt als monsters aanwijzen……Maar wat wat het Hollandse volk betreft ,de vaccinioten zijn door dat spul veranderd in gelaten zombies,overal kom ik deze wezens tegen,in winkels waar ik als enige geen beklap draag staan ze je aan te kijken alsof ze water zien branden en dan strompelen ze zwijgend met een grote boog om mij heen verder.De maatschappij is gesloopt door Rutte en zijn Cronies en het volk is op een pavloviaanse wijze tot gelaten zombies gereduceerd…

 43. Euthanasie? De mensen weten niet wat ze doen! Iedereen die denkt dat deze korte periode dat we op aarde leven alles is heeft het mis!
  Een mensen ziel is eeuwig en moet een verantwoording afleggen op een gegeven moment.
  Tenzij je Tijdig in dit leven je schuld bekent en je overgeeft aan de Here Jezus die voor velen ( niet allen) gestorven is aan het kruis.
  Daarna opgestaan na drie dagen en iedereen die Hem aanneemt zal eeuwig leven.
  Ons bestaan op aarde is een gevangenis die we verdiend hebben door te rebelleren tegen God (El), en we hebben allemaal vergeving nodig.
  Maar of je dat nu gelooft of niet, de dood is niet het einde! Denk dus goed na wat je met je leven doet en waar je op vertrouwt.

 44. Als mensen door andere zo wanhopig worden gemaakt is het moord door de schuldige en geen zelfmoord(ik praat liever over zelfdoding) van het slachtoffer

 45. Ach ja Xander, ik en mijn vrouw zijn nog steeds ongetest en prikvrij, iedereen in onze werk en leefomgeving is geprikt, wij ondervinden hier geen last van, iedereen laat ons en wij hun in hun waarde, geen probleem.
  Wij lezen zoveel alternatief nieuws dat wij ook slapende zijn maar dan de andere kant op, als je maar genoeg leest
  Pro of anti dan gaat je in een slaap stand denk ik.
  Al moet ik morgen over de lijken heen stappen dan verschiet ik nog niet denk ik, zo lam ben ik geslagen door al het overweldigende nieuws van de laatste jaren.

  Xander, ik wens jou en je naasten een prachtige jaarwisseling en een gelukkig en gezond nieuwjaar toe.

 46. By the way… die SF-film “Soylent Green” speelt zich af in het New York van 2022…
  *zucht*

 47. In het artikel wordt verwezen naar de SF-film “Logan’s Run” uit 1976…
  Maar eerder in 1973 kwam er een dystopische SF-film uit – de eerste film die ik als 17-jarige gezien heb helemaal alleen in de zaal – nl. “Soylent Green”… En daarin kwam een scene voor waar één van de protagonisten het leven beu is en terug wil keren naar “…Home”… nl.
  Een ijzingwekkende ‘euthanasie’… als ik er aan denk krijg ik er nog kippenvel van. Ook het einde/plot van de film liet me niet onberoerd… want ik hoop één ding dat mensen niet in de valkuil van het kannibalisme zullen trappen.
  *zucht*

 48. De overheid doet er nog een schepje bovenop alsof ze nog niet genoeg gehaat word door het volk. Ze hebben in ieder geval bereikt dat het volk zijn leven niet meer zeker is. De burgermeester
  was vanmiddag op het stadhuis aan het Waterlooplein. Met verbazing keek ik naar het zware kaliber en de hoeveelheid uit de klei getrokken en vetgemeste politieagenten die haar moesten beveiligen. Ausweis bitte klonk toch een stuk beleefder dan mondkappie?

 49. Misschien moeten we allemaal gezellig een biertje drinken in het nieuwe jaar

  Pieter, uw naam is al in gebruik, zou u aan andere naam willen gebruiken. Mvg. Mod.

 50. Lijstje 2022:

  1) Rusland of Iran, beide hebben de capaciteit, brengen een VS-vliegdekschip tot zinken wat uiteraard spectaculaire beelden oplevert.
  2) China isoleert zich van de wereld, niets of niemand meer binnen of buiten. De economische gevolgen laten zich raden.
  3) Met de omikron variant heeft het nieuwe coronavirus de besmettelijkheidstop bereikt maar ten koste van de levensduur van het virus. Verdere mutatie is nodig om op kruissnelheid te komen dus enkele variaties later ontstaat er een net zo besmettelijke versie die er wel veel langer over doet vooraleer de symptomen ernstig genoeg worden om toch maar de dokter te bellen. Resultaat een superbesmettelijke versie die even ziekmakend en dodelijk is als het oorspronkelijke SARS virus, dus 30% van de Europese bevolking sterft.
  4) Noord-Korea dat nu ook uit China geen voedsel meer ontvangt gebruikt een atoombom in een wanhoopspoging de aandacht te trekken van een wereld die bezig is de doden van de uiteindelijke Omega-variant te begraven.
  5) Daar de wereld wel wat anders te doen heeft zien de Serviërs hun kans om Bosnië en Kosovo te annexeren, iets waar Europa en Amerika zich alleen maar politiek en diplomatiek, en met sancties tegen zullen verzetten. Waarna Turkije Albanië en Kosovo ter hulp snelt en Rusland Servië en Bosnië binnentrekt. Voorwaar een eerste wereldoorlogscenario.
  6) Cryptocurrencies als Bitcoin worden waardeloos, en het Centrale bankgeld gerantsoeneerd.
  7) Door punt 1) op dit lijstje ziet Israël zich genoodzaakt zelf de Iraanse nucleaire infrastructuur uit te schakelen wat enkel met gebruik van atoombommen mogelijk is.
  8) Biden wordt vervangen door Harris waarna in de USA pas echt de pleuris uitbreekt.
  9) De Duitsers leren eindelijk “neen” te zeggen tegen de oekazes uit Washington en weigeren voortaan de Franse schatkist te vullen. Dan gaan de poppen pas echt aan het dansen.
  10) Engeland had aldoor gelijk, de Brexit is een onverhoopt success, Frankfurt flirt met het faillissement terwijl de “city” van Londen de financiële metropool blijft die het aldoor was.
  Resultaat: de Afrikanen vinden geen zodiacs of gammele bootjes meer om de oversteek te wagen want wij autochtone Europeanen op het continent hebben ze zelf nodig voor de vlucht naar Engeland.
  11) Het langverwachte tribunaal breekt aan maar wordt zeer snel door elitetroepen militair beëindigd.
  12) De laatste paus wordt vermoord door dronken soldaten.

  Gelukkig Nieuwjaar 2022!

 51. Count me out in deze collectieve zelfmoordcultus.
  Bizare wereld, de lemmingen rennen in een massale eindspurt de afgrond in.
  Ik heb teveel eigenwaarde om als een idioot achter de meute aan te gaan…..

 52. NIKS mis met euthanasie ….in een gesofistikeerde maatschappij als de onze zondermeer een must ….GEEN onnodig lijden, voor NIKS nodig !!

 53. Xander, ik hoop dat je het te zwart ziet.
  Wat ons kan/gaat redden is de oversterfte, hoe gruwelijk ook. De ‘vaccins’ gaan hun werk doen, nu nog mondjesmaat maar als de echte griepgolf begint, zo begin februari, zouden de ziekenhuizen wel eens overvol komen te raken met 2 of 3 x gevaccineerden wiens immuunsysteem naar de verdommenis is geholpen. Niemand, met nog een paar functionerende hersencellen, kan de ongevaccineerden dan nog de schuld geven. Ze zullen het wel proberen maar weinigen zullen daatrnog intrappen.
  Wat betreft de machthebbers. Al jaren hebben de meest gewetenloze psychopaten en sociopaten zich een weg naar de absolute topposities gevochten, gewetenloos, meedogenloos en nietsontziend. Daar heeft de wereld nu mee te maken, één mensenleven doet ze niets, een paar miljoen ook niet. Zielloos en Goddeloos, duivels. Zij moeten op welke manier dan ook (mij is nog niets te binnen geschoten over hoe) ontmaskerd en onschadelijk gemaakt (geëlimineerd?) worden. Daarna moet IEDER bewust levend mens geleerd worden hoe een psychopaat herkend kan worden. Gebeurt dit niet is de wereld binnen de korste keren weer in handen van dit gewetenloze tuig, zo gaat het al duizenden jaren.
  Zoek op internet Psychopaten Checklist; lees het boek van Jan Storms: Destructieve Relaties op de Schop; luister naar de lezing van Pieter Stuurman een maand geleden (stichting 11 september). Dus herken de psychopaat, maak hem/haar onschadelijk en redt de wereld.

 54. Ik was vandaag helaas weer in de binnenstad voor boodschapjes bij de AH….Ik was werkelijk waar de enige die geen bekluier droeg. Dit komt op mij over dat 99,9% graag vrijwillig ge-euthanaseerd wordt. Het is dus reddeloos helaas.

 55. Harstikke bedankt kerel voor je inzet. Ik begin ook steeds meer te denken dat ik op een planeet leef waar als het zo door gaat miljarden mensen moeten sterven, en ik 1 van de weinige ben die dat erg vind en met z’n leven tegengas geeft. Waarom ik nog tegengas geef en hoe lang ik dit nog vol hou? Ik probeer te denken wat ik van Max Igan geleerd heb: Dat ik deze periode heb uitgekozen omdat ik hier voor gemaakt ben, maar wouw.. Het is heftig allemaal. Een extra punt wat mij nog motiveerd dit rare spectakel nog überhaupt te ondergaan is: Ik merk door dat ik tegengas geef, toch een paar mensen op de 100 op andere gedachtes breng ( zo van.. Verrek Jaap ik wist niet dat niet met zoveel mogelijk pijn en verdriet richting de afgrond lopen ook een optie is ), maar het is een langzaam proces. Ik hoop dat snel een keerpunt komt en we een mooie nieuwe beschaving kunnen opbouwen. En dat ik zie dat het allemaal ergens goed voor is. Ondertussen is het wel fijn te weten dat er tenminste een paar mensen op deze planeet zoals jou en mij. Succes allemaal en heel veel liefde gewenst voor 2022 en uiteraard voor deze laatste 2 dagen van 2021

 56. Je kunt tegenwoordig beter spreken van een killervaccin dan van een killervirus want een killervaccin is het zeker op termijn.

 57. Bepaalde politieke partijen in Nederland willen euthanasie, in algemene zin, ook vergemakkelijken, blijkens wetsvoostellen en beleid. De drempel wordt zo steeds lager.
  Ook is er de orgaandonatie waartoe men automatisch is verplicht tenzij men anders aangeeft.

 58. Zelfmoordcapsule in Zwitserland.
  Moet nog getest worden, nou Klaus Schwab woont in de buurt.
  Goed proefkonijn.
  Stuur er ook één naar Nederland, ken ik er ook nog een paar.
  Opgeruimd staat netjes.
  Kunnen ze zich verantwoorden bij de Schepper van hemel en aarde.

 59. Is zelfmoord geen zonde? Je verstoord immers Gods plan. Eerst mensen het leven onmogelijk maken en ze verleiden met Meta. Als dat niet werkt dan kan je ze een ‘uitweg’ bieden via zelfmoord.

 60. Ja ik deel je mening met monsters.
  Vee kampen worden voor onzere ogen gebouwd en de schaapjes staan te trappelen om er in opgeborgen en vermoord te worden.

 61. Artsen zijn geen normale mensen. Ik ben bij verschillende gevallen van euthanasie geweest, waaronder die van mijn vader, en het verbijsterde mij bij alle keren dat de artsen zo volkomen gevoelloos, empathieloos en routineus de injectie in de patienten staken.Euthanasie is voor artsen domweg een routineklusje.Dus waarom zouden mensen met covid ook niet gewoon doodgeprikt kunnen worden?. Artsen genoeg te vinden.Van een voor mij zeer betrouwbare bron hoorde ik dat bij een verpleeghuis in Nederland mensen die een familielid wilden laten opnemen de mensen preciest op de dag af een halfjaar later een kamer konden krijgen. Hoe wist de arts op de dag af wanneer die kamer vrij zou komen? Die zou vrijkomen omdat er dan iemand zou overlijden op die kamer.Als je opgenomen wordt in een verpleeghuis staat je sterfdag dus al vast.Je mag als mens in Nederland zelfs je eigen dood niet meer sterven. Ook dat moet precies gereguleerd worden.Door artsen. Artsen staan boven en buiten de wet en maken hun eigen wetten.Ik bid God dat Hij me op komt halen op Zijn tijd en dat ik niet doodgeprikt ga worden door toedoen van arsten die op de troon van God zijn gaan zitten.

 62. Altijd als je denkt dat het niet gekker meer kan worden, volgt er nog meer waanzin.
  – zucht –

  Ben benieuwd naar het artikel van morgen: oudjaarsdag. Goed bezig @ Xander.

 63. Xander, laat maar komen morgen! Zie net als jij een bizarre mensheid om me heen. Politieke correctheid hoor ik ook genoeg totdat ik er misselijk van ben. Probeer dagelijks de moed erin te houden maar zie de toekomst somber in.
  Sterkte!

 64. Dure manier in de afbeelding, kan je veel goedkoper zelf doen zonder staatisme!

Comments are closed.