European Journal Epidemiology studie in 68 landen: Meer vaccinaties = meer Covid-19

Zwitserse analist vat de vaxwaanzin van 2021 samen: ‘Covid-19 vaccinaties zijn nodig omdat de beschermden beschermd moeten worden tegen de onbeschermden door de onbeschermden te dwingen dezelfde bescherming te krijgen die de beschermden niet beschermd heeft’.

—————————————————————————————————————————————–

Eurosurveillance studie erkent dat injecties ‘niet tot groepsimmuniteit zullen leiden, noch Covid zullen voorkomen’ en pleit voor koerswijziging – Uitbraak Israël ondanks 96% dubbel gevaccineerd: ‘ALLE besmettingen vonden plaats tussen mensen met mondkapjes en gevaccineerden

—————————————————————————————————————————————–

Het European Journal of Epidemiology heeft een studie gepubliceerd waaruit het exacte tegendeel blijkt van het narratief dat nog steeds door de Nederlandse politiek en media virulent wordt volgehouden. In 68 landen (waaronder Duitsland, Groot Brittannië en de VS) is namelijk dezelfde trend zichtbaar: hoe MEER vaccinaties, hoe HOGER het aantal Covid-19 ‘gevallen’. In Eurosurveillance verscheen een andere studie waarin eindelijk erkend wordt dat de injecties ‘niet tot groepsimmuniteit leiden en geen Covid uitbraken zullen voorkomen’. De wetenschappers pleiten daarom voor een koerswijziging door onder meer het inzetten van bewezen medicatie (zoals Ivermectine, dat overal waar het werd gebruikt Covid in korte tijd heeft weggevaagd – X.).

Boven de EJE studie staat weliswaar dat ‘de toename van Covid-19 niet gerelateerd is aan de vaccinatieniveaus in 68 landen en 2947 counties in de VS’ (wat op zich het belangrijkste argument van deze wereldwijde ‘vaccinatie’campagne al volledig onderuit haalt), maar in de studie zelf wordt toegegeven dat ‘de trendline in feit een marginaal positief verband laat zien, namelijk dat landen met een hoger percentage volledig gevaccineerden meer Covid-19 gevallen per 1 miljoen mensen hebben.’ (onderstreept en vet toegevoegd)

Zo had Israël eind augustus – begin september ondanks een vaccinatiegraad van destijds 60% het hoogste aantal nieuwe Covid gevallen (een trend die daarna met het stijgen van het aantal ‘vaccinaties’ nog sterker werd). In IJsland en Portugal is 75% volledig geïnjecteerd, maar ‘deze landen hebben meer Covid gevallen per 1 miljoen inwoners dan landen zoals Vietnam en Zuid Afrika, waar rond 10% volledig is gevaccineerd.’

MEER vaccinaties = MEER Covid-19

In Amerikaanse counties waar meer wordt gevaccineerd ‘is geen vermindering te zien in het aantal Covid gevallen.’ Sterker nog: 4 van de 5 counties met het hoogste percentage volledige gevaccineerden (84,3%-99,9%) zijn volgens de CDC ‘hoge besmettingsgebieden’. Daarentegen zijn 15 van de 57 counties met weinig gevaccineerden (lager dan 20%) juist ‘lage besmettingsgebieden’. Dit onderstreept de kop boven ons artikel: MEER vaccinaties = MEER Covid-19.

Een koerscorrectie is dan ook dringend nodig, zo vinden de wetenschappers, vooral ‘omdat er steeds meer wetenschappelijk bewijs komt van de vaccineffectiviteit (of beter gezegd: het ontbreken daarvan) in de echte wereld.’ Zo blijkt in Israël de door Pfizer gepropageerde effectiviteit van 96% in realiteit 39% te zijn, een percentage dat vèr onder de wetenschappelijk aanvaarde grens van 50% ligt. Tot 2020 zou zo’n ‘vaccin’ dan ook onmiddellijk uit de handel zijn genomen.

Bovendien wordt bevestigt dat ‘de immuniteit ontleend aan het Pfizer-BioNTech vaccin mogelijk niet zo sterk is als (natuurlijke) immuniteit bereikt door herstel van het Covid-19 virus.’ Een eveneens Israëlische universitaire studie constateerde onlangs dat natuurlijke immuniteit zonder vaccinatie zelfs 13 tot 27 keer sterker en effectiver is.

De researchers waarschuwen daarom voor het ‘stigmatiseren van (ongevaccineerde) bevolkingsgroepen, dat meer kwaad dan goed kan doen.’ We moeten ‘leren leven met Covid-19, op dezelfde manier als we al meer dan 100 jaar met de verschillende seizoensvariaties van het 1918 influenza virus leven.’

96% gevaccineerd; ‘ALLE besmettingen tussen mensen met mondkapjes en gevaccineerden’

Eurosurveillance, al 25 jaar ‘Europa’s vakblad over toezicht op infectieziekten, epidemiologie, preventie en controle’, plaatste een andere studie waarin een grote ziekenhuisuitbraak van Covid-19 in Israël wordt geanalyseerd. Meest opmerkelijke: ruim 96% van de getroffenen waren volledig gevaccineerd. Bovendien zijn er directe besmettingen geconstateerd tussen mensen die constant chirurgische en/of N95 mondkapjes dragen, en daarnaast ook handschoenen gebruiken. Deze maatregelen blijken dan ook andermaal zinloos te zijn in het stoppen van virussen. (Dat was overigens al meer dan 100 jaar bekend, maar die onomstreden kennis werd in 2020 om puur politieke machtsredenen simpelweg in de prullenbak gegooid.)

‘De aanname dat een hoge universele vaccinatiegraad tot groepsimmuniteit zal leiden en Covid-19 uitbraken zal voorkomen is (op basis van de cijfers en feiten) aanvechtbaar,’ concluderen de researchers. ‘Dit was vermoedelijk waar voor het wilde SARS-CoV-2 virus, maar in de hier beschreven uitbraak was 96,2% van de blootgestelde bevolking gevaccineerd. De infectie groeide snel (velen kregen binnen 2 dagen symptomen), en de virale lading was hoog… Alle besmettingen tussen patiënten en personeel vonden plaats tussen mensen met mondkapjes en gevaccineerden, zoals ook bij een uitbraak in Finland is geconstateerd.’ (vet / onderstreep toegevoegd)

De wetenschappers moesten hun studies wel besluiten met de ideologische oproep dat het ‘vaccineren’ toch gewoon door moet gaan (weliswaar in beperktere mate, vooral gericht op hoge risicogroepen), want anders zouden hun constateringen en conclusies nooit zijn geplaatst. Deze door de overheid en hun redacties verplichte vaccinatie-oproepen staan echter in schril contrast met de gemelde wetenschappelijke bevindingen, die er juist onverkort op wijzen dat er maar één logische koers is, namelijk het onmiddellijk stopzetten van deze op zijn best volslagen nutteloze Covid-19 inentingscampagne.

‘Onbeschermden moeten dezelfde bescherming krijgen als de bescherming die de beschermden niet beschermd heeft’

Analist Thomas Binder vat in het Zwitserse magazine Die Ostschweiz de vaxwaanzin van 2021 perfect samen: ‘Covid-19 vaccinaties zijn nodig omdat de beschermden beschermd moeten worden tegen de onbeschermden door de onbeschermden te dwingen dezelfde bescherming te krijgen die de beschermden niet beschermd heeft’.

Net als wij al zo vaak hebben gedaan wijst Binder nog eens op tal van reeds lang bekende feiten, zoals dat SARS-CoV-2 met een IFR van 0,15% (0,05% tot 70 jaar, en 0,00% voor kinderen) bepááld geen killervirus is – integendeel. De Amerikaanse CDC erkende onlangs 94% misdiagnoses, waarmee ‘corona’ zelfs minder erg blijkt te zijn dan een milde seizoensgriep. Enkel bepaalde hoge risicogroepen (ouderen en mensen met een verzwakte gezondheid / medische voorgeschiedenis) lopen er gevaar door, maar dat is met alle andere luchtwegvirussen (er waren er iedere winter zo’n 30 rond) ook altijd het geval.

Nu de kosten/baten analyse van de Covid ‘vaccins’ vanwege het extreem hoge aantal slachtoffers (in het Westen tienduizenden doden en honderdduizenden met ernstige / permanente gezondheidsschade) overal negatief uitvalt – en dan hebben we het maar even niet over de astronomische kosten van het Covid beleid (lockdowns, Vaxpas Apartheid, etc.) voor de samenleving -, is het vanuit medisch, wetenschappelijk, sociaal en menselijk standpunt des te onbegrijpelijker als ook maar één dag langer wordt doorgegaan met deze hoogst omstreden experimentele gentherapie injecties, die al zoveel aantoonbare ellende hebben aangericht.

‘Wij moeten NU een einde maken aan deze (zelf)moorddadige corona-PCR-plandemie’

Binder: ‘Wij verstandige en verantwoordelijke mensen, van links tot rechts en van hoog tot laag, moeten samen deze (zelf)moorddadige corona-RT-PCR-test-pLandemie eindelijk beëindigen door de onmiddellijke opheffing van de zonder uitzondering op exact NUL wetenschappelijk bewijs gebaseerde onrechtmatige, onethische en onmenselijke ‘maatregelen’.’ De PCR-nonsens-test van asymptomatische mensen (voorheen ‘gezonde mensen’ genoemd) moet daarom meteen van tafel, net als de ‘onnodige, onwerkzame, onzekere serie-experimentele mRNA en DNA injecties, is het niet voor onszelf dan voor de toekomst van onze (klein)kinderen.’

‘Daarna moeten psychiaters en juristen beoordelen wie in de regering, BAG (/ RIVM), de Task Force (/ OMT), en de medische- en vaccinatiecommissie(s) een gevaar voor andere mensen zijn omdat ze als struisvogels hun kop heel diep in het zand hebben gestoken, en wie van hen opzettelijk crimineel handelt’ (1).


Xander


(1) Die Ostschweiz

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

46

 1. Anna,

  Zoals ik al schreef Nine For news , ik heb het w.s. op 9/10 gelezen misschien 8 /10,, Anna, verhaal was dat in het stuk aangegeven was een klein deel corona, de rest was een ?
  MAAR het was apart voor de tijd van het jaar, zeiden hun, niet ik.
  Vraag is dan komt dat door de vaccins , hun mening was , een zeer w.s. ja !

 2. Beste Tukker
  Mag ik je vragen waar heb je de bron vandaan van de oversterfte? Ik zoek er ook naar maar kan geen feiten van de overheid ten aan zien van oversterfte vinden. Waar is dit gepubliceerd?
  Dat het zo moet zijn is voor mij heel duidelijk omdat ik 2 kranten lees en dagelijks wel 3 pagina’s overlijdens advertenties staan dus gevoelsmatig klopt het niet maar ik ben op zoek naar exacte aantallen
  Vreselijk om dit te moeten constateren!
  Zou de regering dit nu echt niet zien? Ze lijken mij wel aansprakelijk, als wij “ leken “ dit zien en weten moet minister de Jonge dit ook kunnen weten .
  Het wordt echt eindtijd! Hoe lang zal het nog duren? Voordat de Heere Jezus komt.
  Pas goed op jezelf !
  Shalom
  Anna

 3. Even een reactie op Anna’s verhaal en w.s ook van anderen die vragen/twijfels hebben.

  Voor de twijfelaars 2 belangrijke aspecten 1 ) Waarom worden medicaties als Hydrochloroquine/zink en Ivermectine geweigerd ( In Nederland boete van E150.000 als een huisarts het voorschrijft ) terwijl het wereldwijd bewezen is dat het WERKT ( denk aan India/Japan )
  2 ) Op dit moment minimaal 65.000 doden vaccins (bericht van 1 wk geleden )
  W.s veel meer ( 1 % wordt bijwerkingenformulier in de VS ingevuld en pakweg 5 % in Europa, denk daar maar eens over na ) dus vermenigvuldigen met ??????
  Vroeger , na 5 of 10 of 50 doden door vaccin v/d markt gehaald . Nu Niet Waarom niet ??

  Conclusie : Gaat het om de gezondheid van mensen ?? Neen . Schijnbaar niet , want anders zou al lang actie ondernomen zijn !
  Waarom gaat het dan ? Controle , Ja , is mogelijk. Depopulatie Ja, kan, lijkt er op !!

 4. Beste Mira en anderen …. ik hoop niet dat ik een “ beterweter “ ben
  Ik zeg altijd tegen mensen als ik over “ Bijbelse zaken “ spreek : Toets zelf of wat ik zeg WAARHEID is. Het gaat niet om mij maar om de zaak!
  Dat geldt ook voor deze dingen!
  Ik vind het heel erg en verdrietig dat zoveel mensen zomaar zonder kennis over wat ze doen hun mouwtje opstropen voor de prik!

  En er is op dit moment iets heel bijzonders in de wereld aan de hand!
  Het is opmerkelijk dat dit nu voor het eerst in de geschiedenis zo globaal zo ‘n Wereldwijd gebeuren is.
  Dit komt ook mede door de moderne communicatiemiddelen.
  En als je dan bedenkt dat een van de eerste ontwikkelaars van computers ( wereldwijde communicatiemiddelen) meneer Gates was/ is! Tegelijkertijd is hij ook erg gecharmeerd van de EUGENETICA! ( zoek dat maar eens op !)
  Hou dat in de gaten!
  Kijk wie zijn “ vriendjes “ zijn !
  Kijk hoe hij van computers is overgestapt naar vaccins.
  En zegt dat dit zijn beste deal van zijn leven / aller tijden is geweest.
  En nog veel meer….. lees zelf en onderzoek zelf…
  Geloof het niet omdat ik het zeg; maar toets het zelf!

  Mijn trigger om info over dit “ gebeuren “ te gaan zoeken lag al heel vroeg in de pandemie.
  Vanaf het begin heb ik het “ verhaal van Dr Elens “ gevolgd.
  Ik was oprecht blij dat hij een geneesmiddel had gevonden.
  Want iedereen was in het begin van de pandemie bang : ik ook
  Maar hij als dokter werd verboden zijn patiënten te genezen! Een dokter die door een minister werd verboden zijn patiënten te genezen!! Hoe gek wil je het hebben!
  Dan moet er meer aan de hand zijn …. Nou dat blijkt nu dan ook !

  Nu ben ik van professie altijd verpleegkunde docent geweest dus heb ik een beetje medische kennis. En ben ik op zoek gegaan ik heb ik veel gelezen en onderzocht en dat probeer ik met jullie te delen maar nogmaals ONDERZOEK het ZELF
  Later ben ik reisleider geworden.
  Over de hele wereld gereisd ; de laatste jaren veel in Israël geweest zeer boeiend zeker ook voor deze tijd en de wereldwijde ontwikkelingen …
  Dat was/ is ook heel leerzaam geweest zeker om verbanden te leggen
  Ik laat mezelf niet prikken dus deze “ baan “ is nu helaas afgelopen jammer maar ik ben Mijn Vader in de hemel zeer dankbaar dat ik zoveel heb mogen zien en beleven in mijn leven.
  Aan Hem de eer.
  En wat de toekomst brengen moge mij geleid des Heeren hand. Ik hoop voor jullie allemaal dat je dit ook mag weten

  Shalom
  Anna

 5. Moderator,

  Helder uw reactie, verkeerd begrepen van mijn kant

  Kan gebeuren, geen probleem. Mod.

 6. New world order = pedophile world order

 7. Reactie op Anna: wilt u aangeven welk Chinees postorderbedrijf dat is en of het middel dan niet vervuild is:
  alles dat biologisch is en uit China komt is ook vervuild……

 8. Huiveringwekkend: via commonsensetv.nl:
  hetanderenieuws.nl/huig-plug-loopt-boos-weg-bij-rechtszaak-demmink/

 9. Moderator,

  Dit klopt allebei wat u zegt MAAR INHOUDELIJK totaal GEEN reactie op mijn argumenten en daar gaat het om !!

  Correct, vandaar de verwijzing naar de 2 reacties van Willy, zodat hij dat zelf kan nakijken. Mod.

 10. Nine for News vandaag

  OVERSTERFTE in Nederland in de mnd. Augustus/September , een klein deel corona maar de vraag is dan : Waar sterft de rest door.
  Zeer w.s door de VACCINATIES.

  Willy, laatste bericht van mij was naar jou 6/10 5.12 PM , mijn bericht daarvoor was van 4-10-11.01 am
  Jij beweert, maar ja, jij beweert wel meer, dat jij gereageerd had maar tot nu toe vind ik niets, helemaal NIETS !
  Maar dat zou aan mij kunnen liggen .
  Noem de post van Xander en de data en de tijd dan ga ik kijken .
  Ik ben bang dat ik het niet zal vinden !!

  Willy heeft op u gereageerd op:
  2 oktober 2021 om 12:55
  6 oktober 2021 om 12:22
  Mod.

 11. Ik heb weer 2 vaccinatiedoden aan mijn lijstje toe te voegen in mijn omgeving:

  Man . achterbuurman , 67 jaar. Dood gevonden onder de douche.
  Man , neef van buren , 49 jaar . Met een tia op de bank gevonden ( verscheen niet op werk ) en in ziekenhuis overleden .

 12. De wilde en massale protesten in het buitenland (m.n. Brazilie, Frankrijk, Australie en vele) worden door ‘ons nieuws’ zorgvuldig vermeden. (?) Kijk allen eens op Tiktok en zoek daar op Covid.

 13. @Jan Jansen
  Dit is onjuist. De patiënten werden niet geselecteerd. Deze artsen zijn zeer vroeg in de pandemie met de expirimentele indelen begonnen en het werkte!!! Mensen werden beter!!
  Dr Elens en dr Vladimir Zalenko, zijn met hun Hydroxychloroquine en later de Ivermectine therapie al in het begin stadium van de Corona epidemie begonnen.
  Iedereen die met Corona bij hen om hulp aanklopte werd geholpen.
  Zo heeft dr Elens 18 ! Patiënten in het begin van de epidemie kunnen helpen.
  En deze mensen GENAZEN !
  Met in het geval van dr Elens zeer ernstig zieke mensen die na een paar dagen opknapten.
  Maar in Nederland werden deze middelen VERBODEN door de inspectie van Gezondheids zorg..terwijl het aantoonbaar werkte maar er zat een “ diepere” bodem onder. Wat niemand toen nog wist. Want hoe kun je het bedenken een geneesmiddel dat mensen aantoonbaar beter maakt VERBIEDEN !
  De farmaceuten ( die op dat moment hun kans schoon zagen hun kans schoon voor wereldwijde afname van hun vaccins ) verboden het gebruik van Geneesmiddelen. !!
  Dit bleek veel later, en onze minister heeft tot op vandaag de dag nog geen openheid van zaken over het contract met de farmaceuten gegeven.
  Dus wij mogen niets weten over dit contract.
  Maar in Albanië is dit contract “ uitgelekt” een daarin staat duidelijk dat het als een overheid de vaccins wil afnemen , het gebruik van geneesmiddelen niet is toegestaan.

  Het verwijt van de diverse overheden ( Nederlandse inspectie ) is dat deze therapie een experimenteel middel is en er geen protocol voor is. Op straffe van € 150.000 per gebeurtenis of intrekking van de artsen bevoegdheid.
  En omdat het protocol mistte , daarom werd het verboden.
  Maar dat is een drogreden omdat voor deze nieuwe ziekte geen protocol kon zijn.
  Proefondervindelijk werkt het wel!

  —-Later werd in Amerika het middel Ivermectine bespottelijk gemaakt. En als een paarden ontwormende middel “ weggezet” en de mensen die het gebruikten belachelijk gemaakt.
  —- Ook een Nederlands voorbeeld wat ik in de krant las is ronduit belachelijk :
  – In een Nederlands “ kerkelijk blad “ met een zeer kleine oplage “ de Saambinder “ stond een tijdje geleden een advertentie voor Ivermectine.
  Ook zij kregen de inspectie voor volksgezondheid op hun dak dat dit niet was toegestaan. !!
  Ongelooflijk maar waar gebeurt!
  —- In Amerika las ik deze week nog worden mensen die opgenomen worden in het ziekenhuis met Corona die niet gevaccineerd zijn behandeld met remdesivir ( een gevaarlijk giftig middel ) en mensen die twee keer gevaccineerd zijn en in het ziekenhuis worden opgenomen krijgen Ivermectine toegediend.
  Dit was een klokkeluider verpleegkundige die dit de wereld in bracht.
  Onder hen heerst ook zeer veel onrust en vertwijfeling velen nemen ontslag in Amerika.
  Vanwege de verplichtte vaccinatie!
  —- en het laatste nieuws is dat er nu door Pfizer een medicijn is ontwikkeld tegen Corona en wacht dacht je: ja op basis van Ivermectine met een aantal toevoegsels en veranderingen zodat er patent op kan worden aangevraagd.
  Want de Farma moet nou een maal verdienen en grof verdienen.
  Mijn huisarts zei mij pas geleden nog dat dat middel zo duur was….. waarop ik antwoordde: “ nou mijn potje koste slechts
  € 6,80 bij een Chinese postorder. “
  Veel van deze informatie is te vinden op http://www.frontnieuws.com
  Lees vooral ook de linken en de originele rapporten.

  Het is een grote wereldwijde corrupte situatie.
  De duimschroeven zullen ons steeds verder worden aangedraaid, want het zijn geen “ nette mensen “ die achter deze grote misdaad tegen de mensheid opereren.
  De tijd zal het ons openbaren.

 14. @ Anna, beste
  Goed geschreven, helder en duidelijk ; dank u wel. Het is en blijft een uit de hand gelopen experiment.

 15. Op Xander nieuws had ik eerder gelezen dat Covid niet bestaat en dat PCR testen niet werken.
  En nu een artikel waarin dezelfde PCR testen opeens wel betrouwbaar zijn? En dat Covid wel bestaat?

 16. Anna op 6.08 pm

  Waar haalt u al die wijsheid vandaan, bent u immunoloog/viroloog ?

  Ook over wat er in de Bijbel staat weet u alles beter, knap hoor !

 17. Mijn schoonzus is twee keer gevaccineerd en dacht nu ben ik veilig,.maar is nu wel ziek geworden daar is ze nu erg boos op dat ze ondanks dubbel gevaccineerd erg ziek is geworden , dus het helpt niet had ze maar geluisterd naar mij

 18. Er wordt telkens over besmetting gesproken, maar er bestaan helemaal geen besmettelijke ziektes. Alles valt of staat is afhankelijk hoe zwak of sterk ieders weerstand is. Deze is weer afhankelijk welk levenspatroon, eet gewoonte, conditie, medische familie afwijkingen, welk werk zij/hij doet, zijn financiële toestand, hoeveel stress heeft de persoon, familie en vrienden/kennissen kring etc, etc, Wat nu gebeurt is dat de gevaccineerde, die 95% van de vaccin dosis bestond uit grafeenoxide, nu in zich heeft en dat goedje is via het bloed overal in zijn/haar lichaam verspreid. Als hij/zij in de buurt komt van de 5G zendmasten of zelf een 5G mobieltje heeft of zelf gebruikt, wordt dat signaal versterkt door het grafeenoxide in zijn lichaam. Dan krijgt hij/zij griep achtige symptomen, dit geldt in veel mindere maten bij de ongevaccineerde. Bij grote mensenmassa’s die alle gevaccineerd zijn in combinatie met het 5G stralingen, kan de versterking door het grafeenoxide ioniserende stralingen door het lichaam gaan met alle gevolgen van dien. Iedereen heeft wel een zwak punt in zijn lichaam, door de jaren heen van ons vergiftigde voedsel, water, luchtvervuiling, stress en slechte conditie. Daar het vaccin je eigen natuurlijke immuunsysteem buitenwerking stelt, ben je als gevaccineerde veel gevoeliger geworden voor ziektes en kunnen oude overwonnen ziektes weer de kop op steken. Mensen die niet gevaccineerd zijn kunnen veelal wel tegen een stootje zoals een griepje of een verkoudheidje, daar gaan ze niet dood aan. Waar de gevaccineerde nu wel voor op moeten passen. Zoals Bill Gates een paar jaar terug zij, dat met een goed vaccin 10 tot 15% van de wereldbevolking uitgeroeid zal worden. Daar zitten we nu midden in de uitvoering ervan. Die coronapassen misbruikt de regering als een chantage middel om zo iedereen indirect toch te kunnen injecteren. Dit heeft niets met onze gezondheid te maken. De regering maakt zich hiermee schuldig aan moord op voorbedachte rade en overtreed de chemische en biowapen internationale verdragen en de code van Neurenberg, etc etc. Die stoppen niet meer uit zich zelf, die zijn allang de grens over van onomkeerbaarheid, hen zal de doodstraf wachten.Maar die geldt ook voor alle uitvoerende en die dit beleid behartigen c.q. promoten.

 19. @Jan, Zowel Elens als Zelenco selecteren patiënten. Beide artsen behandelen geen patiënten die er te ernstig aan toe zijn of die een risico op hartfalen hebben.
  Door deze voorselectie waarbij de risico gevallen gewijgerd worden halen ze goede resultaten met hun behandeling. Deze gewijgerde gevallen worden vervolgens elders behandeld met uiteraard matige resultaten.

 20. Theo Kainos op 6.46: uiterst positief. Je zou het met ‘het Verzet’ kunnen vergelijken. Dappere strijders. Er staat ook geschreven in Daniël: ’tot het einde toe zal er strijd zijn.’
  De strijd tegen het kwaad.

 21. @Pier
  Inderdaad, zo is het
  Nochtans op 1 maand tijd 2 artikels in HLN , eentje waarbij een meisje op school ‘drops dead’ en recent een 27 jarige sportieve jongeman die neer ging, RIP.
  In geen van beide artikels lees je OF ze recente werden gevaccineerd. Ben ik de enige die een link legt met de clot shot? Uiteraard is de reactie mogelijkheid gesloten op het artikel, stel je voor dat iemand zoiets zou suggereren dat er misschien een verband zou zijn met….not done !
  Ik stel me de vraag wat al die gevaccineerden denken dan….ik kan me geen artikel pre covid herinneren waarbij een schoolganger neer ging en RIP.
  Of zou het echt mogelijk zijn dat al die super bange (in hun ogen stoere) gevaccineerden (want je doet het NOT voor een ander maar voor je eigen lekkere ego) echt geen graantje brains hebben of uit pure angst handelen?
  Mijn buurman springt in de krater met lava, dus ik ook.
  In ieder geval, ik heb mij 5j geleden ingeschreven in een schietclub, had toen al een voorgevoel dat de wereld ooit om zeep zou gaan. We zijn er niet meer ver van verwijderd.
  Ik kan enkel mensen adviseren ook lid te worden en uzelf een vuurwapen meester te maken in de schietsport.
  Het geeft je een gevoel van veiligheid , mss vals gevoel maar inmiddels lopen er veel te veel gekken en vijanden buiten. Als ooit ik of men familie wordt gedwongen tot vaccinatie heb ik alle recht om mijn lichamelijke integriteit en dat van mijn gezin te beschermen….by all means.

 22. Al hangt men deze studie recht voor de ogen van politici en mainstream media journalisten, dan nog willen ze die niet zien en gaan ze gewoon verder met de uitvoering van hun prik-plannen.
  Net zoals destijds in Nazi-Duitsland, is het de absolute zombie-verdwazing van 90% van de ‘sheeple’ die er verantwoordelijk voor is dat de samenzweerders in staat zijn hun plannen uit te voeren.

 23. Advies tegen shedding: Telegram site Nebenwirkungen Shedding. Duitse, Zwitserse en Oostenrijkse niet geprikten die erge last hebben als ze in contact komen met geprikten. Lees vooral het protocol voor veel tips. De coordinator Patrick is ook goed benaderbaar, een Zwitser.

  Advies om jezelf te beschermen tegen het virus: het Zelenco protocol. Te vinden op de site zelfzorgcovid19. Prima site! Interview met Vladimir Zelenko is te zien op Highwire, met Del Bigtree. Aanrader!
  Mijn geprikte omgeving verander ik niet, ze zijn blind geworden door de overste van deze wereld. Ik bid dat de ogen opengaan en dat ook velen Monica Keijzer‘s moedige voorbeeld volgen. Deze week ook twee moedige FDA artsen opgestapt die tegen de boosters zijn. Tranen in de ogen van de NBA jongens die de prik weigeren, voorbeeldgedrag. Blijf de wetenschappelijke waarheid volgen, niet de politieke. Sterkte allen in uw persoonlijke strijd.

 24. amo schreef: 08/10/2021 om 5:16 pm
  Gelukkig zijn er nog een paar artsen die niet direct de kant van de bezetter kiezen. De beroepsgroep staat nu niet direct bekend als kritisch, integer en moedig, maar eerder als laf, volgzaam en serviel. Hooguit een keertje op straat te zien als er weer eens gezeurd wordt over het salaris en tarieven.

 25. waar kan ik deze studie vinden heb de Engelse versie nodig woonachtig in Nieuw Zeeland.

  In en onder het artikel, blauwe hyperlink, vindt u bronnen. Mod.

 26. De ontwikkelaars van de vaccins gingen er vanuit dat het vaccin wat ingespoten werd in de Delta spier daar ook zou blijven. Bij “ normalevaccins “ is dit ook zo en dan vormt het gammaglobuline wat in het bloed circuleert de antistoffen tegen de ingespoten “ verzwakte of gedode “ ziektekiemen. Gedurende de pandemie is de definitie van de WHO gewijzigd dat nu ook “ nucleinezuur “ mag worden ingespoten ( dit is de dragen van erfelijke eigenschappen)
  ( DNA). Dus nu mag ook het experimentele middel wat nog nooit eerder is toegepast, wat ook NIET op proefdieren is getest , worden “ gebruikt” als vaccin. Op humane “ proefdieren “
  En de Spike eiwitten ( deel van het virus) wordt ingespoten in de deltaspier en het blijft daar niet ter plekke❗️Dit hadden de ontwikkelaars van het vaccin niet voorzien ( foutje) De bloedcirculatie neemt het Spike eiwit mee naar alle organen door het hele lichaam. En daar zet het zich vast in verschillende organen en vermenigvuldigd het zich daar.
  Dit is een grove misrekening van de vaccin ontwikkelaars dat hadden ze niet voorzien.Dus grote aantoonbare fouten
  Dit vaccin is hierdoor heel gevaarlijk. De farmaceuten nemen geen enkel verantwoording voor de werking en de bijwerkingen van het vaccin… ….. wie dan wel Onze! minister !Hij stelt de farmaceuten in de gelegenheid om dit expiriment op ons, de bevolking “ uit te proberen” want het vaccin bevindt zich nog steeds in de onderzoeks fase (drie)!Zou de minister niet begrijpen dat hij dan strafbaar is volgens de wetten van Neurenberg!! De minister is volgens de WET VERPLICHT IS om vooraf goede en juiste informatie te geven over het vaccin, de inhoud, de werking de effectiviteit, de bijwerkingen zeker ook op lange termijn. Hij prest alleen maar ons te laten vaccineren …
  Deze voorlichting heeft hij NAGELATEN❗️En is daardoor voor de wet strafbaar! Dit is het punt van “ informed consent” niemand van de Nederlandse bevolking heeft z’on toestemmings vereiste verklaring getekend❗️Dus ministerie Jonge handeld geheel tegen de wet.

  Maar aangezien de toeslagen affaire dat de rechters snel/ teveel de kant van de overheid hebben gekozen zal dit bij rechtszaken over Corona niet anders te verwachten zijn. Afgelopen week werd het kortgeding van mr Maes tegen de staat vanwege ongelijke behandeling ook al afgewezen! ❗️Waarschijnlijk komt er nog een bodem procedure! Maar de schade zal zeer groot worden. wetenschappers voorzeggen veel sterfgevallen op langere termijn. Deze affaire wordt groter dan de toeslagen affaire. Ik ga Omtzicht volgend week hiervan in kennis stellen❗️
  Shalom goede zondag
  Anna

 27. Het probleem is dat de macht bij de idioten ligt, en niet bij de verstandigen. Dus? Met argumenten vegen ze de vloer aan.

 28. Ik hoop dat dit verhaal tot de verantwoordelijke ministers en het RIVM doordringt, maar heb daar ernstige twijfels over. Ze hebben niet voor niets dit verhaal, dat eigenlijk al bij ingewijden bekend was, systematisch naast zich neergelegd. Ik vraag me ook af of onze regering niet vast zit in een web van intriges en financiële belangen. Maar hoe meer van dit soort berichten, hoe meer de oppositie kan groeien.

 29. Nu op YT: Persconferentie Viruswaarheid – 8 oktober 2021- Jeroen Pols & Willem Engel … Cafe Weltschmerz …

 30. Niemand luistert. Het is een geest. Net zoals in de tijd van de Nazi’s. Er is sprake van groepshypnose. Redelijke argumenten worden genegeerd. Dit loopt uit op kampen voor dissidenten, anders denkenden, d.w.z. degenen die hun verstand nog niet hebben verloren en niet meegaan in deze collectieve zinsbegoocheling. Dit loopt uit op onvoorstelbaar wereldwijd lijden van onschuldigen. Op vervolging, ontmenselijking, mishandeling, moord. De NSB-ers staan al klaar. De Kapo’s borstelen hun uniformen. De beulen wrijven in hun handen. De sadisten zien hun kansen met de dag stijgen. Minne figuren zetten hun borst op in de ‘belangrijke’ posities die hen worden gegeven. Ze hebben het later natuurlijk allemaal nicht gewüsst. Het is weer terug, hetzelfde verhaal, nu wereldwijd.

  Ik ben er somber over.

 31. Integere huisarts Els van Veen heeft de moed de gang van zaken te betwijfelen. Dat doet zij vanuit haar beroepseer en beroepskennis. Desondanks wordt ze op de vingers getikt door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Een staatsorgaan dat kennelijk totaal blind is en alleen wenst te kijken naar het OMT. Een orgaan dat kennelijk geen enkele interesse vertoont in de gang van zaken in b.v. Zweden. Een orgaan dus, dat kennelijk gelooft dat “wetenschap” gebonden is aan een specifiek Nederlands karakter.
  Wat een walgelijk staatsorgaan, om integere huisartsen zó weg te zetten als foute lieden!!!
  Hoelang moeten we nog blijven kotsen vanwege dit staatsgedrag dat kant noch wal slaat. Maar dat de macht misbruikt voor haar eenzijdige agenda!!
  Het contact tussen huisarts en patiënten is in de eerste plaats een zaak tussen die TWEE partijen. Alleen bij grove schendingen zou een IGJ aan de bel mogen trekken.
  Maar inzake Covid is er allesbehalve sprake van een grove schending als huisartsen twijfels hebben over de ernst van de situatie en de noodzaal van de mRNA injecties (met de kwalijke bijwerkingen).
  De overheid verdient niet langer ons vertrouwen. Helaas. We worden onderworpen aan een VN agenda die sterke communistische trekken vertoont en zelfs een IGJ in haar gelederen kan vinden! Om van de rechters nog maar te zwijgen.

 32. Bij opname in ziekenhuis heb ik nadrukkelijk gezegd geen onderscheid te willen maen met wel of niet gevaccineerd zorgpersoneel
  Helaas was de bezetting van alle gerenommeerde ziekenhuizen zeer laag, tot soms de helft van de beddenbezettingen!

 33. Wetenschappelijk is dus aan te tonen dat alle maatregelen redelijk tot totaal zinloos zijn. Schokkend, maar niet verbazingwekkend. De hele prikactie heeft totaal niets te maken met gezondheid. Waarom al die toestanden voor een nauwelijks dodelijke ziekte. De IFR van het killervirus Covid 19 is nog geen 0,15% en daarmee gelijk aan een normale griep. Het is dus duidelijk dat er door onze corrupte overheid en volgzame TK iets anders wordt nagestreefd. In ieder geval is dat gehoorzaamheid van de bevolking. Helaas lukt dat redelijk goed, mede door de verderfelijke rol van de MSM. Maar wellicht zijn de prikjes toch een door Bill Gates gewenste depopulatie. De komende maanden zullen dat leren. Als dat zo blijkt, zijn de poppen aan het dansen.
  Het is triest om vast te stellen, dat mensen niet op hun immuunsysteem vertrouwen. Vaccinatie tast dat juist aan, dat is al jaren bekend. De meest gezonde kinderen zijn de niet gevaccineerden. Kijk bv naar Japan. Het Rijks Vaccinatie Programma heeft niet gezorg voor geen slachtoffers aan infectieziekten. Dat kwam door de sterk verbeterde leefomstandigheden, vooral hygiëne. Daarentegen zijn er de nodige vaccinatieslachtoffers, maar daar hoor je geen hond over. Lees eens wat o.a. een Desiree Rover daarover heeft geschreven. Schokkend. Het zal je kind maar zijn.
  Als er daadwerkelijk binnen afzienbare tijd vele slachtoffers gaan vallen, worden mensen wellicht wakker. Ik hoop het, want wat onze overheid nu doet is ronduit crimineel. Er wordt NL gehandeld in strijd met de Nürnbergcode en dan dien je vervolgd te worden wegens misdaden tegen de menselijkheid.

 34. Hebben wappues toch maar weer gelijk dat covid anders moet worden bestreden.
  Bv het d’r Rob Elens of d’r Zelenco verhaal op de achtergrond, wel triest voor al die nodeloze doden en miljoenen vaccin gewonden.

 35. Iedereen die een beetje nuchter kijkt naar de gang van zaken, zonder zich bang te laten maken (én die iets meer verdieping zoekt), weet dit allang. Het hele gebeuren is volledig buiten elke proportie en daarmee in strijd met nationale en internationale regelgeving.
  Maar kennelijk moeten we het normaal vinden dat overheden hier op grote schaal hun eigen regels overtreden.
  Baudet had het een jaar geleden al over die CovidpaSS. Hij werd toen een beetje uitgelachen door het prototype van de GeenStijler, Rutger Castricum. Want Castricum vond dat een jaar geleden behoorlijk belachelijk dat mensen zulke verwachtingen hadden. Maar zie wat er nu gebeurt. Baudet had het dus al vroeg goed gezien, ondanks alle hoon die hem toen ten deel viel (en ik ben géén FvD stemmer).

Comments are closed.