Aangenomen spoedwet verandert Nederland in permanente klimaat-virus dictatuur

Vanaf dit moment is de klimaat-virus dictatuur, waarin u – net als in de DDR – zomaar kan worden opgepakt en vastgezet, een voldongen feit.

—————————————————————————————————————————————–

‘Noord Korea aan de Noordzee een feit: je kunt nu willekeurig worden opgepakt’ en vastgezet‘Controle OVER mensen wordt gepresenteerd als zorg VOOR mensen’ – ‘Zelfs Pol Pot, Stalin, Lenin en Hitler droegen niet op wat de volksverraders in Den Haag u met de spoedwet wèl opdragen’

—————————————————————————————————————————————–

Deze week is de gewraakte spoedwet zoals verwacht door de Eerste Kamer gejaagd. Bijzonder hoe dit grotendeels buiten het zicht van de mainstream media is gehouden. Het onderstreept dat Nederland door deze spoedwet geen vrij en democratisch land meer is, maar met steun van het parlement, dat zichzelf nu buitenspel heeft gezet, permanent in een klimaat-virus(/vaccin) dictatuur is veranderd. Het communistische Sovjet socialisme heeft 31 jaar na de val van de Muur tòch gewonnen van het Westen, en heeft daar zelfs geen schot voor hoeven te lossen. Sterker nog, 80% van het Nederlandse volk is hier zonder morren mee akkoord gegaan, of staat er zelfs voor te applaudiseren.

In het vandaag gepubliceerde 11e Blue Tiger Studio gesprek van Tom Zwitser met Rypke Zeilmaker over de ‘Sustainable Development Goals’ van de VN, komt ook een aantal keer de spoedwet ter sprake, die niet los kan worden gezien van het onderwerpen van het Nederlandse volk aan het totalitaire klimaatcommunisme van de VN (en daarmee de corporatieve ‘Big Reset’ en ‘Big Pharma’ elite die alle VN organisaties financieren en aansturen). (Wij halen hier enkel de gedeeltes over de spoedwet aan, anders zou dit artikel veel te lang worden.)

‘Noord Korea aan de Noordzee een feit: je kunt nu willekeurig worden opgepakt’

‘Deze week is er iets heel bijzonders gebeurd: het parlement heeft zichzelf afgeschaft,’ zegt Zeilmaker. ‘We hadden de term ‘Noord Korea aan de Noordzee’ al gebruikt. Dat zijn we nu dus daadwerkelijk geworden. Je kunt nu naar willekeur opgepakt worden door onze leugenachtige, corrupte en terroristische overheid. De staat kan gewoon je huis binnenvallen of je wel genoeg afstand tot jouw dierbaren hebt gehouden.’

Zwitser: ‘Onze klokkenluider Huig Plug was op het Binnenhof toen de spoedwet door de Eerste Kamer werd gesleurd. Hij en zijn cameraman vroegen of ze bij de stemming aanwezig mochten zijn. Eerst werden ze van deurtje naar deurtje gestuurd. Toen bleek dat de stemming al voorbij was, en werden ze ineens opgepakt. Om niks! Opgepakt, 2 uur vastgezet, en 140 euro boete. Die coronawet was nog maar net een half uur oud, en mensen kunnen al zonder vorm van proces worden opgepakt en een boete krijgen. Terwijl ze niets hebben gedaan.’

‘De ultieme volksverrader: Pieter Omtzigt’

‘Ik wil in dit verband ook nog even de ultieme volksverrader noemen,’ vervolgt Zeilmaker later. ‘Hij wekte het vertrouwen dat hij in de Tweede Kamer nog een volksvertegenwoordigende rol vervulde: Pieter Omtzigt. Die heeft zelf meegewerkt aan de afschaffing van het parlement.’ Omtzigt heeft vóór de spoedwet gestemd, net als destijds voor de Klimaatwet, ‘wat niets anders is dan een communistische dictatuur. Omtzigt is gewoon moreel failliet. Dan gaat ie ook nog klagen dat ie ‘bedreigd’ werd.’

‘Als het erop aan komt is het dus gewoon een partijdier, dat helemaal niets heeft met het dualisme van parlement versus regering. Hij gaat gewoon mee met zijn partij. Zijn carrière is hem belangrijker dan integriteit en waarheid… Pieter, je bent een laffe volksverrader, en eigenlijk vind ik dat je gewoon uit de Kamer moet. Ach, dat hele parlement heeft toch al geen zin meer, want het functioneert niet meer. Het heeft zichzelf al afgeschaft. Pieter Omtzigt verdient de Gouden Pinocchio van 2020.’

Zwitser: ‘Maar er zijn er toch ook die nog veel en veel erger zijn? Is hij niet iemand die binnen de bandbreedte van zijn partij nog het maximale probeert te doen?’

Zeilmaker: ‘Nee, dat is juist het verraderlijke, want zulke mensen wekken nog vertrouwen. Je denkt dat je aan hen nog iets hebt, maar als het erop aan komt zijn ze het juist helemaal niet.’

Zwitser: ‘Wat ik echt heel erg vond van hem was wat hij in een interview zei over de demonstrerende boeren: hij sympathiseerde met de boeren die niet demonstreerden. Dat vond ik een heel erg antwoord.’

‘Dat geeft alleen maar aan wie hij in wezen is,’ antwoordt Zeilmaker. ‘Hij probeert alleen maar het Communistisch Demagogisch Appel (CDA) van krediet te voorzien. Maar uiteindelijk is het gewoon een laffe volksverrader.’ Zwitser reageert dat hij niet snapt dat er nog steeds boeren zijn die CDA stemmen. ‘Hoe dom kun je als boer zijn om op die partij, of op de ChristenUnie, te stemmen?’

‘Zeilmaker: ‘Niet alleen dat, maar ook dat je als christen op de ChristenUnie zou stemmen. Moet je nagaan: de CU zit in het kabinet dat de christelijke eredienst verboden verklaart. Je mag niet meer bij elkaar God aanbidden en tot God zingen. De ChristenUnie! Wat een bijzondere tijd. Die kun je bijna alleen nog maar in theologisch (eindtijd – X.) perspectief duiden.’

‘De Nederlander is meelzak waar je op kunt blijven slaan zonder dat hij opstaat’

‘De Nederlander is een meelzak: je kunt er op blijven slaan, hij zal niet opstaan. Zonder slag of stoot geven Nederlanders hun nationale democratie op. ‘Spoedwet? Ach, zal wel weer goedkomen.’ Dan zie je ze als zombies met van die mondkapjes door de supermarkt heenlopen. Ik was gisteren in AH, ik dacht in een aflevering van The Body Snatchers terecht te zijn gekomen.’

Als de overheid zegt dat je iets moet doen, zoals die mondkapjes, waarvan ze zelf (bij monde van o.a. Hugo de Jonge en Jaap van Dissel) meerdere malen hebben toegegeven dat ze niet werken en nutteloos zijn, dan doet toch 80% van de Nederlander zo’n ding op. ‘Je kunt deze bevolking alles maken; je kunt ze eindeloos blijven afpersen, ze pikken alles,’ vervolgt Zeilmaker. ‘En mocht je dat niet doen, kom je gewoon in de gevangenis. Want (met de spoedwet) is het zo dat de overheid je zo kan oppakken en een week kan vastzetten. Om niks.’

‘Controle OVER mensen wordt gepresenteerd als zorg VOOR mensen’

‘Ze presenteren de wens tot controle over mensen steeds als de zorg voor mensen. Wie twijfelt daar nog aan? Ze hebben het hele parlement afgeschaft! Denk je nu werkelijk dat dit om onze gezondheid is?… Als je verplicht zo’n mondkapje draagt, zo’n mondluier, kun je niet meer fatsoenlijk ademen, gaat het dan om de gezondheid, of dat… jij bereid bent om al die handelingen te ondergaan, terwijl je wel weet dat het eigenlijk nergens op slaat.’

‘Lockdown! ‘Je moet je bek houden’ in dit Noord Korea aan de Noordzee… We krijgen gewoon George Orwell in de polder. Er komen klimaat-lockdowns, let maar op. (VN Agenda) 2030 is ons eigen ‘1984’.

‘We hebben geen esoterische verhalen nodig om te verklaren wat hier (met de VN Agenda 21/30) aan de hand is: het is gewoon basale menselijke slechtheid. De mensen die met de ‘duurzame’ en CO2 zwendel meedoen zijn zonder uitzondering allemaal oplichters, leugenaars, niets ontziende profiteurs en parasieten.’

‘Nederlandse leugenmedia creëren hun eigen neomarxistische feiten’

‘Wij werken mee aan (het nieuwe magazine) Gezond Verstand, het degelijke journalistieke alternatief voor de leugens die de oude (mainstream) media, die allemaal in handen zijn van slechts twee rijke Belgen, verspreiden. Deze week had je zo’n AD ‘journalist’ die schreef dat dit ‘Complotblad wordt verkocht door Bruna’. Andermaal zie je weer dat ze zelf de ophef creëren, en dan een rondje langs hun vriendjes van D66 en PvdA maken, die dan ‘oeh, schande!’ zeggen. Dan hebben ze een neomarxistische feitenconstructie gemaakt, en daar hangen ze dan rest van hun bericht op… Ze schrijven alleen maar over wat de overheid voorschrijft.’

Zwitser: ‘Ze worden ook gedreven door rancune. Het zal niet zo zijn dat andere media vragen stellen hoe het komt dat het NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) journalisten opnemen in hun dreigingsmonitor. Nee, al die journalisten (van o.a. NRC, RTV Noord) werken nu aan de ‘ontmaskering’ van de Blauwe Tijger. De systeemslaafsheid is daar zo groot.’

Zeilmaker: ‘Mooi woord, het zijn inderdaad SysteemSlaven, afgekort SS, net als SalonSocialisten. Rancuneuze mensen, die zien dat hun medium ten onder gaat, want steeds minder mensen geloven hen. Om zelf overeind te blijven en hun pseudo-geloofwaardigheid te behouden, gaan ze dus liever bij de overheid op schoot zitten om de oppositie van die overheid aan te vallen, dan dat ze serieuze journalistiek gaan doen. Dat is het failliet van de oude media, en daarom gaan ze ons torpederen.’

Situatie in Nederland verschilt sinds deze week ‘niet veel van de Sovjet Unie’

‘We zijn in een hele bijzondere situatie terecht gekomen, die niet veel verschilt van de Sovjet Unie met de ‘Pravda’, de ‘Waarheid’, nog maar één krant. Bij de Nazi’s had je de Volkische Beobachter, en in Nederland hebben we de Volkskrant. Wie had gedacht dat we dit ooit zouden meemaken?’

‘Laten we dan maar vrolijk lachend en met een borreltje het einde van de vrijheid deze week in Nederland vieren,’ gaat hij cynisch verder. ‘En het einde van de nationale democratie, nu het parlement zich heeft afgeschaft en de journalistiek zich gelijk geschakeld heeft met de overheid om de laatste oppositie daartegen uit te roeien… How low can you go? Niet enige waarheidsliefde, niet enige integriteit meer.’

‘Uiteindelijk gaat het niet zozeer om duurzaam of CO2, maar dat er een moderniteitsziekte heerst, een moderne mentaliteit waar ruggengraatsloosheid uit voortkomt, want je hebt geen waarheid meer waar je voor staat. Dus rinkelt iemand ergens met een zak geld, ga je daarheen, de typische VVD’er.’

‘Zo zie je hoe Nederlanders zonder enige slag of stoot voor zogenaamde ‘veiligheid’ met gemak hun rechtstaat en democratie offeren… Maar wij gaan stug verder, want we moeten zelf het voorbeeld geven.’

‘Wie zijn leven zal willen behouden – voor veiligheid -, zal het verliezen’

‘We kunnen deze tijd alleen maar in theologische termen verklaren, toch? We zien het toch letterlijk gebeuren nu?’ Zwitser stemt daar volmondig mee in: ‘Toen christenen nog in de waarheid geloofden, wat in de jaren ’90 al een beetje aan het uitsterven was, hadden ze nog een reëel besef dat deze wereld naar een einde aan het gaan is. En nu lopen de christenen voorop! Het realisme, het geloof in de werkelijkheid, is helemaal weg, net als de waarheid.’

Zeilmaker: ‘Ze durven ook nergens meer voor op te staan. Terwijl Jezus zegt: ‘Wie zijn leven zal willen behouden – voor veiligheid -, zal het verliezen. Je verliest nu alles waar je voor wilt leven. Je mag nu niet eens meer op straat je kind knuffelen. Moet je nagaan hoe je ontmenselijkt wordt! Dit is uniek in de wereldgeschiedenis. Zelfs Pol Pot, Stalin, Lenin en Hitler droegen niet op wat de volksverraders Hugo De Jonge en Mark Rutte jou opdragen onder het mom van die spoedwet, waar die volksverrader Pieter Omtzigt dus mee instemde.’

‘Jezus zegt ook dat als je bereid bent dat op te geven voor mij, dus voor waarheid, je het dan juist wint. Ik ben ook wel bereid, ik wil niet leven in deze leugen. Ik wil niet in een land leven dat erger wordt dan Noord Korea. Nu denkt de Nederlander ‘nou ik heb mijn maag toch vol, we hebben het toch nog goed?’ Ook dat is zo’n modernistisch standpunt: ‘IK kan het mij niet voorstellen (dat ze dit ons aandoen, dat het zover komt, etc. -X.), DUS dan zal het wel meevallen.’

‘Maar ga nou eens gewoon op onderzoek uit! Wij proberen daar handvaten voor te geven. Ga nu eens kijken hoe het werkelijk zit. Trek daar dan de juiste conclusies uit, en weet wat er op het spel staat.’

Gebaseerd op het 11e Blue Tiger Studio gesprek van Tom Zwitser met Rypke Zeilmaker (65 min.) over de ‘Sunstainable Development Goals’ (= wereldwijd totalitair klimaatcommunisme) van de VN:

Xander

(1) Blue Tiger Studio / YouTube

Zie ook o.a.:

29-10: Bewustzijnsdeskundige: Corona beleid is typerend gedrag van psychopaten
28-10: ‘Wordt Italië het eerste land dat protesten tot terrorisme verklaart en leger inzet tegen eigen volk?’ ( / Recht en plicht tot verzet als land wordt bezet)
27-10: D66 en GroenLinks openen aanval op persvrijheid en willen Gezond Verstand uit de winkels halen
26-10: Regering voert agenda Klaus Schwab (WEF) uit: ‘Over 10 jaar bezit u niets meer’
21-10: Nog maar 5 jaar? Verval Westerse beschaving verloopt exact volgens ‘Het Vierde Keerpunt’ (1997)
18-10: ‘Ongegrond aanjagen van angst maakt dit kabinet tot een terreurorganisatie’ (Sven Hulleman)
16-10: Paus schrijft in encycliek dat alle landen macht moeten overdragen aan Nieuwe Wereld Orde onder VN bestuur
16-10: Zorg komt in opstand tegen corona hoax: 87.000 Nederlandse artsen en verplegers weigeren vaccin
14-10: (/ Mondkapje komt neer op het proberen tegen te houden van fruitvliegjes met kippengaas, en beschermt noch jezelf, noch anderen’)
14-10: Zweden heeft zonder lockdown en zonder mondkapjes laagste sterftecijfer van Europa
09-10: Hoax wordt steeds groter: CDC geeft in document toe geen meetbaar virus te hebben
08-10: Meer dan 7000 wetenschappers en artsen roepen op corona maatregelen onmiddellijk te beëindigen
27-09: Finse topeconoom waarschuwt dat tweede lockdown ‘totale economische vernietiging’ betekent (/ ‘Tijdens systeemcrisis 2020-2022 wordt welvaart, veiligheid en zekerheid weggevaagd, gevolgd door nieuwe Depressie tot 2025-2027’)
26-09 Corona beleid scheurt families en vrienden uit elkaar, precies zoals in DDR werd gedaan
23-09: Zo kreeg Reichsmarschall Göring het volk mee: ‘Maak ze bang en zeg dat weigeraars een gevaar zijn’
20-09: Jurist Jeroen Pols legt uit dat het Nederlandse volk met de Spoedwet feitelijk vogelvrij wordt verklaard
17-09: (/ Overheden die zich tegen hun eigen volk keren is historisch bewijs dat het einde van hun beschaving nadert’)
14-09: Duitsers die quarantaine ontvluchten mogen met vuurwapens worden gestopt (/ Actuele stand van zaken van de wereldwijde staatsgreep naar een klimaat-corona dictatuur / New York Times erkent dat 90% van positief getesten in werkelijkheid virusvrij zijn)
25-08: Hoogleraar Pierre Capel herhaalt: ‘Kappen met mondkapjes en angstpandemie’(/ Zelfs statistieken van het RIVM laten zien dat er sinds eind mei geen corona meer is gevonden in mensen met klachten)
22-08: Sterftecijfer Zweden in 2020 zelfs onder ouderen lager dan gemiddeld
22-08: Nederlandse moleculair analist: ‘Er is geen tweede golf, alleen een datazwendel’
17-08: Oud-directeur Instituut Microbiologie: ‘Al 8 weken geen nieuwe Covid-19 gevallen meer’
15-08: ‘De leugen regeert al maanden – Wordt het kabinet bewust misleid door het RIVM?’ (Column Pierre Capel)
08-08: Agenda 21 samengevat: ‘De opmars naar een nieuwe wereldorde’
25-07: The Switch: Overheden willen vanaf 1-1-21 cash geld verbieden en volledig digitale munt invoeren
18-06: Huiseigenaren en iedereen met enige vorm van vermogen worden komende jaren zwaar beroofd’ (/ ‘Alles wordt ons afgepakt, en daarna is het bittere armoede en de dood’)
01-06: De economische zelfmoord van Europa’: Grootste crisis ooit is nu echt begonnen
24-05: Wereldwijde Pleit Pandemie met ongekende vernietiging welvaart begonnen
29-04: VN secretaris-generaal: Corona zeldzame kans om fossiele economie af te breken voor het klimaat
21-04: Sky News onthult VN doel lockdowns: Bestaande economie vernietigen en herstarten zonder CO2
03-04: Amerikaanse topeconoom: EU gebruikt coronacrisis voor staatsgreep tegen Duitsland en Nederland (/ ‘Corona heeft plaats ingenomen van falende klimaatagenda’
22-03: EU besluit op korte termijn tot bank holiday en permanent verbod op contant geld’ (/ ‘Corona crisis vooral in Europa grootste machtsgreep ooit naar virtuele dictatuur’)
05-03: ‘Corona pandemie aangegrepen voor verbod op cash geld en vorming werelddictatuur’
………
30-01: Hoe de globalisten de corona pandemie kunnen gebruiken voor oprichting wereldregering

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

51

 1. Vlokje 02/11/2020 om 1:26 am

  Grunnegers volholden en kop d’r veur

 2. Ben het met Anna eens op een aantal punten MAAR dat er “christenen” zijn die voorop lopen om de nieuwe wereldorde te realiseren zit ook veel in , misschien iets te scherp gesteld MAAR er zit een dikke kern in : sgp/cu allemaal voor de spoedwet gestemd ( 2 de en 1 ste kamer ) en allemaal meelopen op weg naar de nieuwe wereldorde BEHALVE Joel Voordewind ( maar hij stelt zich nu ook niet meer verkiesbaar , misschien ingezien dat de cu geen christelijke partij is )

 3. Wat een treurig stuk, met vooral gescheld . Als of je daar de oorlog mee wint .

 4. Het geld had indertijd te laat door dat het sovjet systeem veel beter was voor ze.

 5. Bedankt voor de bevestiging Xander
  (van o.a. NRC, RTV Noord) werken nu aan de ‘ontmaskering’ van de Blauwe Tijger. De systeemslaafsheid is daar zo groot.’

  Ik keek altijd graag regionale tv RTV noord, nu niet meer

  Maar tis net wat u zegt, nieuws uitzendingen gaan een half uur lang over Covid-19 , ik heb een onderwerp nog niet zo uitgemolken gezien, elke doelgroep die problemen hebben met Covid-19 hebben ze nu wel gehad

  Provincie met minste besmettingen en opnames, zou dat hem zijn?

  Afzender, een groninger

 6. Adriaan W. 01/11/2020 om 3:32 pm
  Zoveel rake opmerkingen! Wat een zeer gedegen samenvatting van de huidige ellende! Zou verplicht moeten worden door alle politici te lezen en zeker ook door Osterhaus , Koopmans en vele zogenaamde deskundigen die nu een soort schaduwkabinet vormen en Nederland samen met hoge ambtenaren naar de gallemiezen helpen.

  Enkele rake opmerkingen – alles is trouwens raak en zeer doordacht. Dank Adriaan W. – :

  …Ik wil patiënten niet in verwarring brengen. Maar ik vind de nevenschade moeilijk om aan te zien. De eenzaamheid. De vervreemding van elkaar. De stilte en de boze blikken in de supermarkt. De groepsdruk op school om een mondkapje op te doen. De schuld die bij jonge mensen wordt gelegd…..

  Maar doordat de IC’s begin 2020 wél vol dreigden te lopen is VWS nu blijvend in paniek. Opgezweept door de media, met journalisten zonder enig verstand van hoe het echt werkt met ziekte en gezondheid. Opgezweept door virologen zoals Koopmans en Osterhaus, beide niet eens artsen, maar nota bene dierenartsen. Nul kennis van zorg voor mensen en maar blaten over het virus en vaccins.

  Het was al crisis. Maar de echte crisis kwam door wanbeleid; verwaarlozing van het beste wat Nederland heeft; de huisartsenzorg. Het coronavirus is een vrij onschuldig verkoudheidsvirus. Maar het legde, door het Corona-wan-beleid van onze regering, genadeloos bloot wat er al mis was.

  Geef als de wiedeweerga transparantie.
  Bij het RIVM.
  Over het OMT. Wie zitten daarin, wat wordt daar besproken en met welke afwegingen?!

 7. https://www.nu.nl/coronavirus/6087481/europese-landen-in-lockdown-deze-maatregelen-nemen-landen-om-ons-heen.html#coral_talk_wrapper
  Het werkt helemaal niet dus i.p.v. het over een andere boeg proberen gaan we nog strenger voort op het pad wat nergens toe leidt. Wat kan er nu fout gaan en oh ja ik ben natuurlijk een walgelijk mens dat alleen maar aan zichzelf denkt? Want ik durf vragen te stellen bij de methode die nergens toe leidt. Gelukkig heb ik nog zelf enige invloed in mijn eigen woning. En ik wens dat vooral zo te houden.
  Vaccinatie wil ik niet en minister de Jonge heeft stoer geroepen dat dat ook niet kan. Nu hoop ik dat hij voor een keer woord houdt, ik wil die troep niet en als ik ziek word wil ik ook niet opgenomen worden. Dank u wel!

 8. Adriaan W. 01/11/2020 om 3:32 pm:
  Zeker goed verhaal en zeer herkenbaar. Maar als iemand zegt ‘ik ben zeker geen complotdenker’ dan haak ik af omdat dan je dan het policor-virus weer ruimte geeft. Benoem dit verschijnsel toch eens wat het is: een complot. Toon ballen en durf te zeggen waar het op staat!

 9. @ Scherp als altijd: 6:47 am. Inderdaad, deze satanische plannen bestaan al eeuwen. Nu worden ze uitgevoerd, door de illuminati en de cabal. Terecht wordt er gewezen op de zegswijze: “vrees niet de macht van de Koning, maar de macht achter de Koning”.

 10. Jammer Tom Zwitser, meestal heb je goede informatieve gesprekken maar deze valt buiten de boot.
  Jammer dat je deze gesprekken tot opruiing laat verworden.
  Ga terug naar je doorgaans goede “ prikkelende “ journalistiek.
  Ook het cynisch gebruiken van Gods Woord is hier totaal misplaatst.

  We leven in apocalyptische tijden dit erkent iedereen, gelovig of niet gelovig en dan zo Gods Woord “ voor je karretje spannen”. En te grabbelen gooien is m.i.ongepast.
  Kies dan een andere informant minder breedsprakerigheid en alle wereld problemen op de tafel gooiend, met concrete informatie.

  Is dit een eenmalige misser van Tom of gaat dit “ het nieuwe normaal worden “

 11. Wereldwijd werden er ongeveer, tot op heden, 11 miljard waardeloze nikszeggende PCR testen afgenomen.
  Dit kostte in 2020 tot op heden, bij benadering 2500 miljard dollar.
  De omzet van big farma, was over heel 2019 slechts 1000 miljard.!
  Big farma dankt de corrupte politiek van harte en hun kerstmisbonussen liggen al klaar
  Wat gaat u krijgen ?

 12. Er gaat weer 300.000 euro belasting geld naar de promotie hiervan.
  Influencers worden geronseld en de posters komen in 2000 abri’s.
  En ze vragen mensen om foto’s te laten posten met mondkapjes + de hashtag!!
  Wij willen zondag (NU) al deze hashtag kapen.
  Met “WIJ” bedoelen we alle bekende oprechte alt-media en influencers.

  Doe mee en tweet:

  Leven in #Nederland waar je vrijheden worden ingeperkt. Waar de regering bepaalt wanneer je alcohol koopt. Waar je wordt gedwongen een #mondkapje op de doen.
  Waar men heftige dwangmaatregelen gebruikt tegen bij iemand in de buurt staan.
  RT BOYCOT 👉#ditismijnzorg

 13. Wat een heisa!Dit hoort bij de weeën van de Messias:Oorlogen,aardbevingen,pandemieen. etc

  Houd je maar vast aan Psalm 91 en laat je niet gek maken door allerhande complot theorie:en,die weer kunnen uitlopen op een golf van antisemitisme in dit verband zie ik wel een herhaling van de jaren 30.Leer dit van de vijgenboom,als haar vrucht begint te rijpen weet je dat de zomer nabij is.Als je grote terugkeer van het Joodse volk ziet gebeuren naar Israel etc

 14. Groot-Brittannië: De politie zal huizen binnengaan en Kerstdiners opbreken als families lockdown regels negeren

  https://dissident.one/2020/10/31/groot-brittannie-de-politie-zal-huizen-binnengaan-en-kerstdiners-opbreken-als-families-lockdown-regels-negeren/

  Politiechefs hebben gewaarschuwd dat de familiefeesten met Kerstmis door agenten zullen worden opgebroken als ze de lockdown regels aan hun laars lappen.

  David Jamieson, de commissaris van West Midlands, zei de agenten aanwijzingen van verklikkers zullen opvolgen en onderzoeken.

 15. Brief van een Boze (en Verdrietige) Huisarts.
  Ik hoef niet alles zelf te schrijven en te zeggen. Ik heb de wijsheid niet in pacht.

  Soms is het veel beter om anderen aan het woord te laten. En dan goed te luisteren.

  Deze week verscheen er al een blog van een goede vriend die huisarts is. Hier volgt een tweede blog van een vriendin die al erg lang huisarts is. Het geeft een ontstellende en dramatische inkijk wat de corona-maatregelen met de huisartsenzorg hebben gedaan.

  En nog steeds doen. En opnieuw gaan doen.

  Omdat ik de afgelopen tien maanden steeds meer discrepantie ervaar tussen hetgeen ikzelf als huisarts waarneem en hetgeen ik in de media lees, heb ik dit opgeschreven.

  Vanaf begin dit jaar kwamen de berichten over het nieuwe coronavirus. Nieuw, want coronavirussen zijn er al erg lang. Zij behoren tot de ‘verkoudheidsvirussen’. Vanaf februari leek het virus vanuit Wuhan, door reizigers met het vliegtuig richting Europa te komen. In die maand deden we nog normaal spreekuur. Veel mensen hadden luchtwegklachten. Ik stelde in februari relatief veel bovenste luchtweginfecties vast, met een normaal beloop. Voor wat betreft het coronavirus werden we op de hoogte gehouden door het RIVM, maar ook door het NHG (Nederlands Huisartsengenootschap), de GGD, de plaatselijke huisartsenorganisatie en het grote ziekenhuis uit onze regio.

  Half maart kwam de ‘intelligente’ lockdown. De beroepsgroep van zo’n 12.000 huisartsen heeft in die eerste weken zelf z’n nascholing georganiseerd. De saamhorigheid was groot.

  Even een zijstraat voor de leek. Bijna elke Nederlander is bij een huisartsenpraktijk ingeschreven. Er zijn zo’n 8000 huisartsenpraktijken in Nederland. 17 miljoen gedeeld door 8000 = ongeveer ruim 2100 mensen, wij noemen dat gemakshalve ‘patiënten’, staan er gemiddeld per praktijk ingeschreven.

  De poliklinieken in het ziekenhuis werden half maart gesloten. Van de één op andere dag deden we totaal anders spreekuur. Want ook alle huisartsenpraktijken gingen min of meer op slot. De mensen mochten niet komen, alleen op afspraak en als we zeker wisten dat mensen geen hoestklachten hadden of temperatuursverhoging. Dat was nogal een dingetje. De doktersassistentes hadden het erg druk aan de telefoon. Mensen die thuis een luchtweginfectie hadden, en niet erg kwetsbaar waren kregen telefonisch advies. Erg zieke mensen werden bezocht door een huisarts in beschermend pak. Omdat er een tekort was aan beschermende pakken, maakten we als huisartsengroep een verdeling. Om de beurt deed één huisarts spreekuur in beschermende kleding. Binnen de kortste keren hadden we in onze stad één speciale locatie om mensen met luchtwegklachten te kunnen beoordelen.

  Bijna alle andere mensen lieten we in de kou staan omdat dit zo moest. Alles wat kon wachten werd afgehouden. We hebben in die maanden kankerdiagnoses gemist. Maar de mensen pikten het ook steeds minder. Mensen werden chagrijnig, want voor het gevoel van Jan met de Pet ging corona voor alles. Voor mijn gevoel trouwens ook.

  De angst om zelf besmet te raken was groot. Ook bij sommige collega-huisartsen. Maar zeker in de ziekenhuizen. We deden heel veel telefonisch, dat voelde niet goed, want hoe kan ik een diagnose stellen zonder iemand te zien en lichamelijk onderzoek te doen?! Ik heb één ernstig zieke meneer thuis met antibiotica behandeld. Ik nam zelf testen af op het coronavirus omdat de GGD dat niet deed. De testen werden beoordeeld door de afdeling microbiologie in het ziekenhuis. Dat werkte uitstekend. Tot mijn verbazing waren enkele hoogbejaarde mensen corona-positief. Deze bejaarde mensen genazen allemaal. Er is geen enkele patiënt uit onze praktijk overleden. Eén persoon is één week opgenomen geweest.

  Tegelijk was de eenzaamheid en paniek groot. Dat kwam ook door de berichtgeving in de media, in de kranten, op TV, maar ook in Medisch Contact, het blad van de KNMG. Eind mei nam de belasting op de IC’s gelukkig af. Ik hoopte dat we terug konden naar normaal. Het ‘flatten the curve’ (om een tekort aan IC bedden te voorkomen) was immers gelukt.

  Maar er gebeurde iets anders. De focus van de berichtgeving werd nu gericht op het testen. Mensen moesten zo snel mogelijk getest worden. Dit ging de hele zomer zo door. Er kon steeds meer getest worden in teststraten. Dat drempelloze testen druiste in mijn ogen in tegen hoe ik ben opgeleid. Het is onzinnig om mensen te testen die nauwelijks of zelfs helemaal niet ziek zijn. Het testen kost veel geld wat niet uitgegeven kan worden aan zinnige zorg. Bovendien was ik me af gaan vragen hoe erg gevaarlijk dit virus eigenlijk echt was.

  De berichtgeving in de media ging in de zomer steeds meer uiteen lopen met mijn ervaringen. Positieve testen werden ‘besmettingen’ genoemd, maar ook werden positieve testen gelijkgesteld aan ‘patiënten’. Het ging al lang niet meer over de ‘Corona-doden’. De sfeer die de artsenorganisaties (KNMG voorop) uitstraalden was ‘wees ééndrachtig en uit geen kritiek. Want het is crisis.’

  Maar wanneer is het geen crisis meer? Daar was geen dialoog over mogelijk. Nog steeds niet. Het is nu 25 oktober 2020. Het is bizar om te zien wat er momenteel gebeurt. We hebben het als huisartsen heel rustig gehad vanaf half maart. De assistentes hadden het erg druk. Mensen worden toenemend boos omdat ze worden afgehouden om te komen. Er is steeds meer agressie. En juist door het testbeleid moeten er nu praktijken sluiten. Want met een positieve testuitslag mag je niet werken. Ook al heb je alleen een snotneus. Om dezelfde reden moeten nu afdelingen van de verzorgingshuizen sluiten. Er komt dan nog meer druk op de huisartsen die wel blijven werken.

  Ik ben er van overtuigd dat het huidige Corona-beleid desastreus is voor onze volksgezondheid. Er is gigantische paniek gezaaid door het kabinet Rutte (met zijn persconferenties). Een persconferentie straalt toch uit ‘het is crisis’. De media hebben het beeld van een ‘crisis’ versterkt.

  Op 7 oktober 2020 werd dit onderzoek gepubliceerd: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/eci.13423 Samengevat: het sterftecijfer, IFR, van het coronavirus is 0,23 procent. En onder de 70 jaar is het nog lager; 0,05%. Tot die conclusie komt John Ioannides, een zeer gerenommeerd wetenschapper. Begin dit jaar ging men nog uit van een IFR van 3,4%. Dat rechtvaardigt ingrijpende maatregelen. Maar een IFR die meer dan 10x lager ligt absoluut niet. Het narratief was en is ‘Dit is een heel gevaarlijk virus. Dankzij de maatregelen zijn de ziekenhuizen niet overspoeld. Dankzij de maatregelen zijn er niet tienduizenden doden te betreuren. We moeten de maatregelen volhouden tot er een vaccin is.’

  Ik wil patiënten niet in verwarring brengen. Maar ik vind de nevenschade moeilijk om aan te zien. De eenzaamheid. De vervreemding van elkaar. De stilte en de boze blikken in de supermarkt. De groepsdruk op school om een mondkapje op te doen. De schuld die bij jonge mensen wordt gelegd.

  Ik vraag mij af waarom wij door blijven gaan op de ingeslagen weg. Een bevriende collega noemt dit ‘pad-afhankelijkheid’, in de geneeskunde beter bekend als ‘anchoring’. Het is het verschijnsel dat je te lang vast blijft houden aan een diagnose die niet klopt. We blijven in Nederland in mijn ogen te lang vasthouden aan een ‘narratief’ (killervirus: crisis) wat het niet is.

  Wat in mijn ogen ook meespeelt is dat wij niet meer om kunnen gaan met onzekerheid en een grote hang naar controle en maakbaarheid hebben. In mijn ogen heeft de regering Rutte, hiertoe aangezet door een kleine groep medici (virologen met name, artsen die geen direct patiëntencontact hebben), zich muurvast gemanoeuvreerd in het vaccin-verhaal. Ik weet niet of dit kwade opzet is geweest. Ik denk het niet, ik ben zeker geen complotdenker. Ik weet wel dat grote groepen in de samenleving de dupe van het Covid-beleid zijn. Want wat ik nu zie gebeuren is dat het kabinet Rutte doordendert op deze trein en we als samenleving als lemmingen de afgrond in storten.

  Mijn analyse is dat de huisartsenzorg in 2019 al piepte en kraakte in al haar voegen. En toen kwam de ‘pandemie’ begin 2020. Met een ‘killervirus’. De GGZ stond al op instorten. De ziekenhuizen waren al te krap bemenst. In 2015 hadden we nog 2200 IC bedden. Onder de bezielende leiding van Minister Schippers (ook VVD) is dat nu de helft, 1100 bedden. Het beeld wat de kranten schetsen klopt echter niet. De zorg wordt niet overspoeld met Covid19 patiënten. De IC’s liggen niet vol.

  Maar doordat de IC’s begin 2020 wél vol dreigden te lopen is VWS nu blijvend in paniek. Opgezweept door de media, met journalisten zonder enig verstand van hoe het echt werkt met ziekte en gezondheid. Opgezweept door virologen zoals Koopmans en Osterhaus, beide niet eens artsen, maar nota bene dierenartsen. Nul kennis van zorg voor mensen en maar blaten over het virus en vaccins.

  Het systeem van gezondheidszorg was te efficiënt ingesteld begin 2020. Niet alleen qua IC bedden. Ook qua verpleegkundigen. Ook buiten de ziekenhuizen. De huisartsenzorg is al jaren uitgewoond, verwaarloosd door datzelfde ministerie van VWS. Door drie kabinetten Rutte achter elkaar. Samen met de NZa. Samen met ZN, de koepel van zorgverzekeraars. Bij al die instituten werken mensen zonder echte kennis van hoe het echt werkt met zieke, angstige, wanhopige mensen. Ik denk ook; zonder empathie. De hoge heren hebben makkelijk praten met hun ‘werk zoveel mogelijk thuis’. Wat als je geen werk meer hebt door het Covidbeleid? Of geen dak boven je hoofd? Ik ben niet verbaasd over de huidige sociale onrust en vooral: woede. Ik ben zelf ook boos.

  In 2015 hebben Van Rijn en Schippers (VWS) ook gezorgd voor 75% (!) reductie van verpleeghuisbedden. Want ‘de mensen moeten zo lang mogelijk thuis wonen’. Voor het gemak werd vergeten dat er dan wel goede zorg beschikbaar moet zijn. De huisarts kan moeilijk bij al zijn 300 oude mensen ’s ochtends de steunkousen aantrekken. Ik noem maar een dwarsstraat.

  En let op: (ook onder Schippers en Rutte); de thuiszorg moest ook worden ‘aanbesteed’. Want: marktwerking werkt geweldig. De gemeentes konden dit goed doen. Want die hebben geen benul van zorg. Dat helpt enorm; geen kennis van zaken hebben. En vooral geen empathie.

  Ditzelfde gebeurde met de Jeugdzorg. Ook weer VVD beleid. De gemeentes konden Jeugdzorg veel beter vorm geven dan die dure huisartsen. Die verwezen te snel door naar de nog duurdere GGZ. Dat kon anders en vooral: goedkoper. Gevolg; een explosie van obscure GGZ instellingen. Zonder zorg tussen 17 uur ’s middags en 9 uur de volgende dag. ‘Bel dan vooral de huisartsenpost’. ADHD Centraal. Dokter Bosman. Dat soort werk. Snel een label (ADHD en ASS als bekendste), de instelling krijgt een zak met geld van de zorgverzekeraar. De ‘patiënt’ wordt ‘terugverwezen’ naar die goeie, trouwe sukkel van een huisarts. In het geval van ADHD mag de huisarts voor een habbekrats de herhaalrecepten voor Ritalin verzorgen.

  Dus: Anno 2020 hebben we een totaal uitgewoonde, overbelaste huisartsenzorg. Op de GGD’s is de afgelopen jaren ook bezuinigd. Ook met dank aan VWS en de regeringen Rutte. De thuiszorg is overbelast. Er is een tekort aan verpleegkundigen, doktersassistentes, psychiaters enzovoort.

  Het was al crisis. Maar de echte crisis kwam door wanbeleid; verwaarlozing van het beste wat Nederland heeft; de huisartsenzorg. Het coronavirus is een vrij onschuldig verkoudheidsvirus. Maar het legde, door het Corona-wan-beleid van onze regering, genadeloos bloot wat er al mis was.

  Weet ik hoe het anders had gemoeten? Ik heb voor dit moment wel een tip:

  Geef als de wiedeweerga transparantie.

  Bij het RIVM.

  Over het OMT. Wie zitten daarin, wat wordt daar besproken en met welke afwegingen?!

  Luister naar meer ‘experts’ dan alleen virologen. Maak het beleid ook met mensen als bijvoorbeeld Ira Helsloot. Degene van dit interview:

  https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/gevolgen-coronamaatregelen-moreel-onverantwoord.htm

  Waarom moeten het alleen artsen zijn die het beleid bepalen? Het hele Nederlandse volk heeft last van deze desastreuze maatregelen. Mag dan ook het hele volk vertegenwoordigd worden? Dus ook de mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt?

  In de zorg loopt het nu gierend uit de klauwen. De (andere) patiënten zijn steeds sneller boos. Ik vind dat niet gek. Je kunt niet -nu al 9 maanden- de hele zorg in het teken stellen van Covid-19.

  Dat kan niet. Maar het gebeurt wel.

  Om te huilen.

  Bron:
  http://www.janbhommel.com/post/brief-van-een-boze-en-verdrietige-huisarts

 16. Wat een leugens en verdraaiingen allemaal. Ook de bijbel te onpas gebruiken. Triest. Jullie zijn er schuldig aan als we langer in lockdown blijven

  Tom, beluister het gesprek en haal eruit waar u wat mee kan. Het bijbelcitaat wordt door de sprekers niet begrepen en daardoor verkeerd gebruikt. Mod.

 17. Wie oh wie begint er vandaag maar weer eens een nieuwe partij? Ik stem niet op CDA/CU omdat die gestoord zijn en iedereen tot chrislamiet willen laten bekeren; ik stem niet op de VVD liberalen omdat dat zooitje geldharkers nooit aan iets anders denkt dan enkel hun portemonnee; ik stem niet op de namaak D66 liberaal socialisten omdat die nog altijd niet weten waarvoor ze eigenlijk zijn opgericht; ik stem niet op de PVV omdat ik als democraat niet ga stemmen op een ondemocratische beweging die eigenlijk een soort bedrijf is, de firma Wilders; ik stem niet meer op de Dierenpartij omdat die partij helemaal niet echt diervriendelijk is; ik stem niet op de Ouderen Partij vanwege al het gerommel daar veroorzaakt door twee zeer dubieuze types en ik stem niet op de PvdA omdat die partij wordt geleid door een neefje van voormalig leider Cohen die indertijd als burgemeester dat neefje samen met nog een ander neefje, Oudkerk in de Amsterdamse politiek heeft binnengehaald, dus met andere woorden een corrupte zooi is, eenzelfde corrupte zooi waarom ik ook niet stem op en al jaren geen lid meer van de SP dat eveneens een ordinaire dynastie is. Tot voor kort kon ik stemmen op dat Forum maar dat is nu ook een gepasseerd station nadat een windvaan en baantjesjager eerste klas daar is binnengehaald, een man van vele partijen: CDA, LPF, Rotterdam Anders, Een NL en dus nu Forum van Dombocratie. Nee dank u, wat denkt u dat ik als kiezer ben heer Olie B. Baudet? Een idioot? Dus wat is er dan nog? GroenLinks, een partij die uit onrealistische idioten bestaat, nee eveneens dank u. Wat dan nog naast marginale partijtjes die geen zoden aan de dijk zullen kunnen zetten. En oh ja de partij van die advocaat doet die nog mee, met zijn vrouw en zoons die ons (of zichzelf ook) eens wilden verrijken, iets dat als partij veel lijkt op de ‘schrijvers’ firma Chabot en Zonen. Mijn god wat een corrupte bende is het hier toch in dat ‘keurige’ Nederland, ik zou bijna hardop roepen ‘Allah kom en bestraf hen met een keiharde theocratie!’ Dus stem ik misschien wel uit protest DENK, of toch ook maar niet, maar wel bijna, zo ver is het al dankzij de miserabele politieke ellende die heerst in dat Haagse Kakelhuis dat nu ook nog eens een dictatuur blijkt te zijn. Wie oh wie biedt eens een echt alternatief?

 18. We weten het nu wel.
  En zij die het nu nog niet snappen zijn eerlijk gezegd ballast. Die zullen het pas snappen als de spuit gedwongen hun arm ingaat.
  Blijft over de vraag wat we er aan gaan doen.
  Door debat en waarheid geen kans te geven in de media wordt de schijn gewekt dat de wakkeren onder ons maar een kleine groep zijn.
  Ik denk dat er veel meer mensen wakker zijn dan we denken.
  Tijd om in actie te komen.
  Zeg nee tegen mondkapjes. Durf je stem te laten horen ook al kost je dat “vrienden”.
  Geef geen geld aan bedrijven die actief meewerken aan “het nieuwe normaal”. Steun lokale ondernemers ook al zijn ze iets duurder.
  Werk aan je gezondheid, want zieke mensen kunnen niet vechten.
  Probeer lokale netwerken op te bouwen van gelijkgestemden, zodat je straks kunt ruilen en elkaar kunt helpen in nood.
  Je vrijheid behouden gaat niet vanzelf, daar zul je elke dag offers voor moeten brengen. Niemand gaat het voor jou regelen, en de goede oude tijd dat je passief achterover kon leunen is voorbij.

 19. Inderdaad ook wij in het onnozel Belgenland zitten weer in een lockdown met alle gevolgen, en de Engelsen vanaf donderdag, als het zo verder gaat dan gaan we ooit ontwaken in een failliet land waar de schulden onoplosbaar zullen zijn en een bankencrisis niet ver af. Hopelijk komen ze niet aan ons spaargeld zoals in de tweede wereldoorlog. Shalom

 20. @wachter,

  Die geallieerden die hun leven offerden voor onze afgenomen vrijheid, hebben toch bereikt dat er twee generaties in vrijheid hebben kunnen leven.
  Nu zijn we in een ontluikende dictatuur beland.
  Maar de echte vrijheid, wereldwijd, zal er pas komen in Gods Koninkrijk.

 21. Een lichtpuntje tijdens de behandeling van de spoedwet in de 1e kamer is dat de leden Van Hattem, Faber-van de Klashorst en Bezaan van de PVV de volgende motie hebben ingediend.

  De heer Van Hattem (PVV):

  …Voorzitter. Ik ga afronden. Bij dit wetsvoorstel ontbreken duidelijke, toetsbare indicatoren voor het nemen van maatregelen en het instellen van ministeriële regelingen. Bestuurders mogen hiermee geen blanco cheque krijgen als het wetsvoorstel onverhoopt wordt aangenomen. Maatregelen moeten meetbaar en afrekenbaar zijn en door volksvertegenwoordigers getoetst kunnen worden. Daarom dient de PVV een motie in om bij alle maatregelen of regelingen altijd toetsbare indicatoren aan te geven.

  Voorzitter. Deze wet pakt niet aantoonbaar het virus aan, maar pakt disproportioneel de grondwettelijke vrijheden van onze burgers aan. Dat is voor de PVV volstrekt onacceptabel. De PVV komt juist op voor onze vrijheid en zal daarom tegen dit wetsvoorstel stemmen.

  Voorzitter. Dan heb ik nog de motie, die, zoals ik al zei, nodig is indien dit wetsvoorstel onverhoopt wordt aangenomen. Ik zal haar voorlezen, met uw goedvinden, de motie van het lid Van Hattem van de PVV inzake het vastleggen van concreet toetsbare indicatoren bij maatregelen en/of ministeriële regelingen op grond van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19.

  De voorzitter:

  Graag.

  Door de leden Van Hattem, Faber-van de Klashorst en Bezaan wordt de volgende motie voorgesteld:

  De Kamer,

  gehoord de beraadslaging,

  constaterende dat in het wetsvoorstel geen concrete indicatoren zijn benoemd om maatregelen en/of ministeriële regelingen te kunnen toetsen;

  overwegende dat volksvertegenwoordigers in de Staten-Generaal en in de gemeenteraden de effectiviteit en proportionaliteit van maatregelen en/of regelingen moeten kunnen toetsen en beoordelen op basis van concrete indicatoren;

  roept de regering op bij iedere maatregel en/of ministeriële regeling op basis van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 concreet toetsbare indicatoren vooraf vast te leggen,

  en gaat over tot de orde van de dag.

  Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

  Zij krijgt letter I (35526).

  Bent u aan het eind van uw betoog gekomen?

  De heer Van Hattem (PVV):

  Ik ben aan het eind van mijn betoog, voorzitter.

  https://www.eerstekamer.nl/verslag/20201026/verslag

 22. Ik wil wel even kwijt dat de denigrerende toon over Omtzigt kwalijk is. Hier is iemand die zijn taak als volksvertegenwoordiger heel serieus neemt. Hij zit er voor de mensen en niet voor de elite. En dat doet hij met veel inzet en soms tegen de stroom in. Ik hoor hem nu op WNL en hier praat iemand die werkelijk de gewone burger op het oog heeft en die gelooft in zijn dienstbare functie. Het ontroert mij zelfs; zo zelden hoor je een volksvertegenwoordiger zo spreken.

 23. Tyson?
  het angst AANJAGEN is eentonig en bovendien Noord Korea aan de Noordzee? ja zo is het maar sommigen WILLEN het gewoon niet zien….Helaas hoor jij hier ook bij vrees ik.

 24. vandaag (zondag) in AD ‘meer dan 100 doden per dag in België’. Volgens mij sterven er normaal per dag in november ongeveer 275 mensen in België.https://statbel.fgov.be/nl/open-data/aantal-sterfgevallen-dag Wil het krantenbericht stellen dat er momenteel 100 meer dan normaal overlijden? Ik zie dat niet staan. Is er een Belgische lezer die kan achterhalen hoeveel mensen totaal zijn overleden deze week in België. Indien ik het Ad moet geloven dan is er oversterfte en zitten we tegen de 400 doden per dag. Het lijkt mij zelf heel onwaarschijnlijk dat we op die aantallen zitten. Het lijkt mij waarschijnlijker dat het AD aan angstzaaierij doet en regelrecht liegt.

 25. In Australië: interneringskampen voor wie zich niet laat inenten.
  Wat daar is komt hier ook.
  (Heel gek maar de link werkt niet.)

 26. Joan 0905 u pm :
  Jij schrijft : …….dit keer zal er geen bevrijder zijn…..
  Dan zeg ik : Je bent niet goed op de hoogte !

 27. Rienus 05.45 u pm :
  Je leest het vaak…..die geeft de schuld aan die, en die geeft de schuld aan die enz enz
  Laten we 1 ding niet vergeten : die hele toestand Nu is een planning geweest van pak m beet 200 jaar !!!
  Bovendien zijn verkiezingen ALTIJD gemanipuleerd en vals geweest !!! Oook de komende verkiezingen zullen weeeer vals zijn ! Bovendien is op die periode van 200 jaar planning, NET de laatste 5 a 10 jaar een groep mensen WAKKER aan het worden, NU pas weten we wat er toen en nu speelde achter de schermen.
  Op dit moment moeten wij als `gewone mensen ` zijnde een Gigantische inhaalslag maken van heb ik jou daar
  tegenover al die corrupte overheden ( en de troep die daar nog boven zit , die wij nooit te zien krijgen in de media, of zelden ) ………..Hoe kun je daar überhaupt de Nederlandse Burgers de schuld van geven ???
  Maar, let op : die inhaalslag gaat gewonnen worden zo staat het geschreven en zo zal het zijn !

 28. Onbekende hemellichamen worden ontdekt met telescopen en futuristische onbemande ‘ camera teams ‘ . Vele lichtjaren …. van onze kleine aardbol verwijdert. Nog maar een goede 50 jaar gelden werd de wereld al gewaarschuwd voor de hedendaagse problemen. Dat waren goed ingelichte ‘bronnen’ , intellectuelen die met een verrekijker onze toekomst voorspelden. Omdat ‘het volk ’ hier weinig tot niets van ‘ begrepen werden ze indertijd beschouwd / beschreven als een stelletje idioten. Het volk was alleen met zichzelf bezig ; en daar is tot op heden weinig verandering in gekomen. ‘We’ hebben onze planeet al grote deels op-ge-vroten , wie dat niet ziet is meer dan beklagenswaardig. In zekere zin zijn deze ‘spelregels’ de reden van de hedendaagse ongemakken. Een dikke 50 jaar geleden kwam men met een jarenlange …. optelsom van een wereldwijd probleem : is onze/de habitat nog te redden óf valt er überhaupt nog wat te redden ?
  Wikipedia : Club van Rome – 1968.

 29. Het is nog erger ; Stichting Urgenda heeft de regering gedwongen om voor het eind van het jaar de burgers nog eens 20 procent minder Co2 uit te laten stoten .
  Nogmaals : De aard-atmosfeer bestaat uit 78 % Stikstofgas , 21 % Zuurstofgas en 1 % overige gassen waarvan Freon en Argon de grootste zijn .

  Zonder het broodnodige CO2 zou er geen aardappel meer groeien , hierdoor moet ik aan opzettelijke hongersnood denken want er zijn teveel mensen …
  Toen ik eens het Ministerie van Milieu etc aanschreef kreeg ik antwoord dat zij wisten dat het een aanname was , maar men toch ergens moest beginnen !
  Waarmee dan ?//
  Dus een groepje extremisten die geen promile van de bevolking vormt dwingt een rechter om hun gestoorde ideologie over te nemen en zo passeert men de Tweede en Eerste kamer .
  Waarom vecht geen enkele politieke partij deze religie die iedere Nederlander zeer diep in het privé-leven zal treffen aan bij b.v. het Europese parlement of de V. N ?

 30. Blue Tiger (Tom) en Rypke ken al al enkele jaren door het klimaat debat waar ik al zo’n 15 jaar probeer te achterhalen wat er achter zit. Ik ben deze mensen zeer dankbaar voor de bijdrage die ze hebben geleverd aan oa mijn bewustzijnsverbreding. Wat mij erg heeft geraakt in dit artikel is “De Nederlander is een meelzak….” een stuk tekst van Armand (Herman van Loenhout) ik heb Armand altijd enorm gerespecteerd, hij is een zeer ondergewaardeerd iemand. Hij heeft (bijna) nooit toegegeven aan de verleidingen van de media, hij is altijd zichzelf gebleven en heeft altijd geprobeerd zijn boodschap over te brengen. De wakkeren onder ons weten dat je daar het grote publiek niet mee bereikt. Al jaren lang kom ik steeds meer tot ’t besef dat in zijn teksten gigantisch veel informatie en wiijsheid zit en dat wordt sinds “corona” steeds duidelijker. Armand heeft ’t allemaal gezongen; de “dringende vette varkens rond de trog” (de politici) maar ook de sumeriers en de Dogon. Een van de belangrijke teksten die direkt indruk op mij heeft gemaakt, wat mij altijd is bij gebleven en waar ik steeds vaker aan denk is: Als je een ander voor je laat denken waarvoor heb je je hersensens dan. Met dank aan Armand (Herman) respect.

 31. “De staat kan gewoon je huis binnenvallen of je wel genoeg afstand tot jouw dierbaren hebt gehouden.’”
  Die bewering is gewoon onzin. Hebben die knakkers die wet eigenlijk wel doorgelezen? In de tekst van de wet staat een aantal keer duidelijk gemeld:

  De veilige afstand geldt niet: a. tussen personen die op hetzelfde adres woonachtig zijn;

  Bij ministeriële regeling kunnen plaatsen, niet zijnde woningen, worden aangewezen, waar het niet is toegestaan zich in groepsverband op te houden met meer dan een bij die regeling vast te stellen aantal personen.

  Ik neem de rest van hun beweringen daarom ook maar met een korreltje zout.

 32. Aan het gehalte van mensen die mondkapjes draagt ziet het er voor de verkiezingen van maart 2021 het er wederom slecht uit voor verandering. Zouden de peilingen dat de VVD erg hoog staan dan toch mogelijk kunnen kloppen. Let wel! Ik vertrouw de bron van de peilingen niet en ook niet aan de berichtgeving.

  Doen ze dit al bewust om juist vele mensen te laten denken dat dit beleid dus goed is om de VVD nu in de peilingen sky high te zetten.

  Er is inmiddels, vooral uit Duitse onderzoeksbronnen zoveel bewijs dat mondkapjes dragen schadelijk zijn. En wees nu eerlijk, zijn wij er vanaf februari niet langzaam aan gewend geraakt aan deze ontwikkeling en dit beeld?

  Stel dat wij, als je zo oud al ben in 1990 in één keer zouden worden neergezet naar de dag van vandaag. En dan te bedenken wat toen wel kon en nu niet meer. Kijk vooral naar het onafhankelijke instrument van fysiek geld. Follow the money gaat bijna overal op.

  Wat voor shock zouden we dan zijn tegengekomen als de mensheid in 1 dag werden overgezet naar het nu vanaf 1990:
  – muilkorven rondlopende (dieren) o nee, toch mensen
  – geen omhelzingen of uitingen van genegenheid
  – afwezige burgers die 66% van hun tijd doorbrengen met hun maatje “smartphone”.
  – het geldsysteem niet meer snappen. Hypotheek destijds rond de 7 % en soms een leuke spaarrente, vandaag krijg je bijna geld toe met een Hypotheek.
  – Wellicht willen wel als een don quichot vechten tegen de moderne windmolens
  – Kunnen we dan in moderne tijden vliegen. Alle vliegtuigen staan als toekomstige museumstukken aan de grond.
  – Iedereen is schoonmaker of schoonmaakster. Wat wordt er overal veel schoongemaakt.
  – Steden, dorpen zonder een winkel (ziel). Waar moeten de mensen aan hun spullen komen, de supermarkten buiten beschouwing gelaten.
  – Er is nog maar bar weinig uitgekomen van uitspraken van charismatische leiders. Er is nog steeds weinig opwekking.

  Blijkbaar waren we gevoed door de stromingen van de inrichting van een nieuwe wereldorder door G. Bush Sr. en dat dit ons wel gevallen is en omgezet in een grote optimisme (hoogmoed?).

  De onderstaande link helpt je een beetje om te relativeren.
  https://www.anderetijden.nl/aflevering/58/Schitterende-hoogmoed-in-de-jaren-90

  Nog even iets slechts over de a.s. verkiezingen in maart 2021. Je hoeft er geen waarde aan te hechten. Noem het gewoon toeval. Daar gaan we:

  Verkiezen voor het eerst van plan over 3 dagen.
  15-16-17 = 48
  Maand maart = 03
  Jaar 2021 = 2021

  4+8+0+3+2+0+2+1 = 8+ 3 = 11 en 4+0+2+0+2+1 = 9
  De minister minister Ollongren organiseert dit. Zij is tevens ingelijfd in de Nederlandse tak van de adel. Dat moet het Nederlands Koningshuis dan zijn. De familienaam heeft Findse roots.

  In 2006 is ze op de lijst gezet voor D-66. Ze is getrouwd, maar niet met een man, maar met een vrouw Irene van den Brekel. Die heeft veel invloed in de media wereld. Bedenker o.a. van Lubach.

  Kajsa Ollongren maakt er werk van om ‘nepnieuws’ zoals ook dit bericht nu als geplaatst is gelezen kan worden om daartegen eigenlijk een oorlog uit te voeren.
  Ze zou ongetwijfeld door de adellijke samensmelting contact hebben met Willem Alexander.
  In 2016 was ze ook op de Bilderberg conferentie.

  Zal de datum die rekenkundig kan leiden tot 11/9 of 9/11 dan toch toevallig zijn of zijn er meer machten aan het werk?

  Spyfromthesky

 33. bij een Noord Korea aan de Noordzee kan ik me niets voorstellen, echter een Amersfoort aan Zee is een reële mogelijkheid.

 34. De geschiedenis herhaald zich, dit gebeurde in de jaren 30 niet zo ver van ons. Nederland, eens een baken van vrijheid … is niet meer. Vele landen zullen volgen, net als toen. Een door en door zwarte dag voor elk van ons, veel dank aan de laffe bevolking die steeds maar weer voor dezelfde lafzakken hebben gestemd!

 35. @ Amo

  quote van u ” Nul vertrouwen heb ik nog in deze regering, maar óók niet meer in het parlement dat met zó’n groot gemak zichzelf buitenspel ze”

  idd,vind het ook vreemd, zomaar met zo’n gemak zonder tegengeluid , gewoon mee instemmen!

  Dan zijn er 3 opties: of het zijn gehersenspoelde bang gemaakte idioten of , gewoon een corrupt zooitje bijelkaar, en of ze worden allemaal gechanteerd! 😀

 36. We kunnen geen kant meer op in de toekomst die zij schetsen.
  We kunnen wel vluchten, maar dan zullen de natuur-elementen ons ook niet lang sparen.
  We kunnen wel een ondergronds verzet organiseren, maar dit keer zal er geen bevrijder zijn, want dit is een wereldwijd programma.

  Toch acht ik het beter in vrijheid, en als het moet, op de vlucht of in verzet, potentieel door de elementen of door andere factoren dood te gaan, dan te sterven in een concentratiekamp of quarantaine kamp, waar je psychologisch gemarteld wordt als je geen vaccin wilt, en misschien nog erger.

 37. Onvoorstelbaar met wat voor een gemak de Spoedwet door het parlement is gejaagd. Onze zg volksvertegenwoordigers hebben ons gewoon verraden. En inderdaad Pieter Omzigt is een grote hypocriet die de mond vol heeft over van alles en nog wat, maar puur de partijlijn volgt als puntje bij paaltje komt.
  Het bedrog druipt er op alle fronten af. Het sterftecijfer van het killervirus Corona is met 1,23% gelijk aan een zware griep. Besmettingen zeggen totaal niets. Zeker met die onbetrouwbare PCR test. Niets maar dan maar niets rechtvaardigt een inperking van onze vrijheden, maar toch gebeurt het. Waarschijnlijk uit angst om op een onverkiesbare plaats te komen, zijn onze belangen door deze laffe, egotrippers van politici verkwanseld. En de globalisten in die walgelijke regering Rutte mogen gewoon Agenda 21 verder uitrollen. De MSM praten die landverraders wel na.
  We geven ons, zonder slag of stoot, gewonnen en buigen voor deze dictatuur. Het domme volk vindt Rutte zelfs geweldig, net zoals de Duitsers dat met Hitler deden in de jaren 30 van de vorige eeuw. Ik ben met stomheid geslagen. De geschiedenis herhaalt zich. Gelukkig zijn er nog mensen als Trump. Het is te hopen, dat hij as dinsdag glansrijk wint.

 38. Ik sta 100% achter dit artikel Ik vraag mij werkelijk af, waar de geallieerde soldaten voor gesneuveld zijn op de stranden van Normandië.

 39. Bekijk als instructiefilms voor de nieuwe toestand:
  – ‘Das Leben der Anderen’, film
  – ‘Weissensee’, Netflixserie

 40. Als een overheidsinstantie iemand als Tom Zwitser op een terroristenlijst zet, dan weet je dat deze ‘rechtsstaat’ de weg volledig kwijt is. Moedwillig of dwalend.
  Een terrorist vermoordt willekeurige mensen om zijn doel te bereiken. Je kunt de hoofdredacteur van de Blue Tiger op geen enkele manier verdenken van zoiets!!!! Het is intens vals.

 41. Ongeveer 20 jongeren komen bij elkaar om gezellig bij elkaar te zijn.
  Tegenwoordig heet dat in de media “een illegaal feest”.
  Iemand in de buurt belt anoniem de politie.
  De politie valt binnen en de jongeren worden bekeurd.
  Dat is de totaal weerzinwekkende situatie die door de overheid is geschapen. Nul vertrouwen heb ik nog in deze regering, maar óók niet meer in het parlement dat met zó’n groot gemak zichzelf buitenspel zet om van dit land een dictatuur te maken waarbij orders per decreet worden uitgedeeld. Een coup zonder militairen. Met de welwillende medewerking van een reeks burgemeesters.

 42. Is er nou echt niets anders meer over te schrijven dan alleen corona?

 43. Dat Pieter Omtzigt voor de wet heeft gestemd verbaast mij niets. Het is een harde werker met een goede dossier kennis. Maar lid van een partij die zoals alle partijen overigens discipline eist.
  Dat is overigens ook wel de schuld van het Nederlands volk. Als ik de maatschappij probeer te duiden dan is deze volgens mij terminaal. Zoals het Romeinse rijk verdween zal deze beschaving teloor gaan. Veel Nederlanders denken volgens mij dat het nu beter zal worden. Ik zie echter steeds meer tekenen dat dat misschien lijkt op de korte termijn. George Carlin verwoordt het zoals ik het al jaren zie. https://www.youtube.com/watch?v=H-PSCqhkWhg

Comments are closed.