VN secretaris-generaal: Corona zeldzame kans om fossiele economie af te breken voor het klimaat

—————————————————————————————————————————————–

Communistische strategie: Nederlandse overheid krijgt via corona lening (géén gift) voor een appel en een ei het MKB en ZZP’ers in handen, en kan daardoor harde klimaateisen aan heropstarten gaan verbinden

—————————————————————————————————————————————–

Zoals we al enige tijd geleden hebben voorspeld wordt het coronavirus inderdaad gekoppeld aan het klimaatbeleid. VN secretaris-generaal António Guterres riep tijdens een virtuele internationale conferentie over global warming in Berlijn met name het Westen op om de lockdowns van hun maatschappijen aan te grijpen om de ‘fossiele’ economie af te breken, en alleen nog maar goedgekeurde ‘groene’ bedrijven met belastinggeld overeind te houden. In Nederland heeft GroenLinks leider Jesse Klaver zich inmiddels uitgesproken voor een vergelijkbare strategie, die hoogstwaarschijnlijk minimaal vele honderdduizenden Nederlanders hun baan zal kosten, en wijd verspreide armoede zal veroorzaken.

Guterres, een rasechte Marxist, ziet in de coronacrisis een uitgelezen kans om zijn visioen van een wereldwijde communistische dictatuur onder VN vlag (het ‘Agenda 2030’ project) te realiseren, of in ieder geval een heel stuk dichterbij te brengen. ‘De pandemie ‘heeft de kwetsbaarheid van onze samenlevingen en economieën voor schokken aangetoond… Het enige antwoord is moedig, visionair en samenwerkend leiderschap.’

‘Zeldzame kans’

‘Hetzelfde leiderschap is nodig om de sluimerende existentiële bedreiging van klimaatverstoring aan te pakken,’ vervolgde de VN leider. ‘Dit zijn donkere dagen, maar ze zijn niet zonder hoop. We hebben een zeldzame en korte kans om onze wereld op een betere manier weer op te bouwen. Laten we het herstel na de pandemie gebruiken om de basis te leggen voor een veilige, gezonde, inclusieve en veerkrachtigere wereld voor alle mensen.’

De biljoenen die in Amerika en Europa worden uitgetrokken om de economie overeind te houden moeten volgens Guterres niet zomaar aan het huidige bedrijfsleven worden gegeven. ‘Als belastinggeld wordt gebruikt om bedrijven te redden, moet dat groene banen en duurzame, inclusieve groei creëren. Er moeten geen achterhaalde, vervuilende, CO2-intensieve industrieën mee worden gered.’

‘Corona en broeikasgassen kennen geen grenzen’

Natuurlijk deelde hij ook een sneer uit naar de Amerikaanse president Donald Trump, omdat die zich heeft teruggetrokken uit het Klimaatakkoord van Parijs, waar op basis van de onbewezen, met junk science onderbouwde CO2-klimaatopwarming theorie de stapsgewijze afbraak van de Westerse economieën, welvaart en vrijheden werd beklonken.

‘Parijs werd grotendeels mogelijk gemaakt door de VS en China. Zonder de bijdrage van de grote vervuilers zullen al onze pogingen gedoemd zijn te mislukken. Broeikasgassen kennen, net als het coronavirus, geen grenzen. Isolatie is een val. Geen enkel land kan in zijn eentje slagen.’ (1)

CO2 en stikstof

Om de samenleving en het bedrijfsleven tot de ingrijpende veranderingen te dwingen, werden de afgelopen jaren al enkele fake crises rond CO2 en stikstof op touw gezet. CO2 wordt vooral gebruikt om de stabiele en goedkope energievoorziening (gas, olie, kolen) af te breken, en stikstof om het forensenverkeer te frustreren en de belangrijke Nederlandse landbouw- en veeteelt sector kapot te maken (het kabinet trok daar onlangs nog eens € 5 miljard extra vooruit, en dat terwijl dat geld zeker nu ook aan het herstellen van de door Rutte afgebroken zorg had kunnen worden besteed).

Worden MKB / ZZP op verkapte wijze genationaliseerd in communistisch systeem?

Corona lijkt te zijn aangewezen voor de volgende stap, en die bestaat uit het op slinkse wijze feitelijk nationaliseren en controleren van het MKB en ZZP’ers. Hoe dat in zijn werk zou kunnen gaan? Zelfstandige ondernemers die financiële ‘hulp’ van de overheid aanvragen gaan daarmee een ‘rentedragende lening’ aan (artikel 13 Tozo regeling; 2% rente per jaar, looptijd 3 jaar, maximum bedrag € 10.157,-). De lening kan op ieder moment worden opgeëist indien de ontvanger niet aan zijn terugbetaalverplichting kan voldoen.

Het risico dat vele tienduizenden ondernemingen in zo’n situatie terechtkomen is aanzienlijk, aangezien alle signalen erop wijze dat we dankzij de lockdown maatregelen in een ongekende en langdurige economische depressie terecht komen. De kans dat de economie over een maand of 3 weer normaal draait, is volgens de meeste economen en analisten nihil. Veel ondernemers die nu steunen krijgen, zullen daarom alsnog gaan omvallen.

En dan? Dan zou de overheid nieuwe voorwaarden kunnen stellen aan een eventuele voortzetting van de hulp, of besluiten dat bepaalde ondernemingen ‘ongewenst’ zijn, bijvoorbeeld in het kader van de extremistische VN klimaatdoelstellingen waar ook de Nederlandse regering zich aan gecommitteerd heeft.

Daarmee zou sprake zijn van een verkapte ‘nationalisering’ van bedrijven, wat een van de belangrijkste kenmerken van het communisme is. Ook hierin zien we het aloude ‘problem-reaction-solution’ concept terugkeren: grijp een virus dat tot nu toe niet dodelijker is dan een griep aan om de samenleving en economie plat te leggen, breng zo honderdduizenden bedrijven met miljoenen werknemers in acute problemen, rijk vervolgens de ‘helpende’ hand aan, maar wel onder bepaalde voorwaarden, waarmee de overheid de facto totale controle en zeggenschap krijgt over de aard en toekomst van deze ondernemingen.

Naast de VN secretaris-generaal heeft in eigen land GroenLinks leider Jesse Klaver eveneens openlijk gepleit om bepaalde klimaatvoorwaarden aan het geven van financiële hulp te verbinden. Met al deze maatregelen en pleidooien is een Sovjet stijl achtige planeconomie heel dichtbij gekomen. En iedereen met een beetje historische kennis weet wat er met de welvaart en vrijheid van de burgers èn ondernemingen onder zo’n gecentraliseerd communistisch systeem gebeurt: daar zal vrijwel niets van overblijven.

 

(1) Infowars
Afbeelding: Wereld: Pixabay (rechtenvrij): VN symbool: WikiMedia Commonspubliek domein, gebruik makend van de Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
Hamer en sikkel: OpenClipart-Vectors , Pixabay (rechtenvrij)

Zie ook o.a.:

26-04: ‘Dankzij Rutte en Hoekstra gaan de Nederlanders betalen voor drie keer rijkere Italianen’

21-04: Sky News onthult VN doel lockdowns: Bestaande economie vernietigen en herstarten zonder CO2
17-04: ‘Spanje en Frankrijk eisen dat Nederland en Duitsland alle kosten coronacrisis betalen’
16-04: (/ Wordt het coronavirus gebruikt als dekmantel voor een verhulde nieuwe bailout van de banken?)
15-04: ‘Nederland stevent op meer dan 20% werkloosheid af’ (Arno Wellens)
03-04: Amerikaanse topeconoom: EU gebruikt coronacrisis voor staatsgreep tegen Duitsland en Nederland (/ ‘Corona heeft plaats ingenomen van falende klimaatagenda’
02-04: Oud-directeur Instituut Microbiologie verkettert lockdown maatregelen als ‘economische zelfmoord’)
22-03: ‘EU besluit op korte termijn tot bank holiday en permanent verbod op contant geld’ (/ ‘Corona crisis vooral in Europa grootste machtsgreep ooit naar virtuele dictatuur’)
05-03: ‘Corona pandemie aangegrepen voor verbod op cash geld en vorming werelddictatuur’
13-02: (/ Brusselse ‘Green Deal’ verzekert de ‘economische zelfmoord’ van ons ooit vrije en welvarende werelddeel)
30-01: Hoe de globalisten de corona pandemie kunnen gebruiken voor oprichting wereldregering
21-01: Klim(h)aatmeisje Greta eist in Davos volledige stop op brandstof terwijl het juist kouder wordt
21-01: (/ Topeconoom Armstrong: ‘De klimaatactivisten zullen de economie vernietigen’ – Donald Trump: ‘De alarmisten eisen altijd hetzelfde: absolute macht om ieder aspect van ons leven te domineren, veranderen en controleren’)
15-01: Val Romeinse Rijk op herhaling: ‘Green Deal zal Europese Unie doen instorten’


Vanwege de zeer grote hoeveelheid artikelen in de afgelopen weken hebben we een speciale CORONA rubriek aangemaakt, waar u de eerdere artikelen kunt vinden.  


*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.

*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

36

 1. God heeft de natuur geschapen voor de mens, het levensonderhoud.
  En alles uit de natuur wordt gebruikt voor levensonderhoud. Alles komt uit de natuur. En ook dieren halen hun
  levensonderhoud uit de natuur.
  Door de eeuwen heen, gingen mensen steeds meer ontdekken wat gebruikt kon worden voor voeding, kleding
  woning, warmte. Wat je ook in de Bijbel ziet gebeuren.
  En dat is de laatste eeuwen heel snel gegaan. En de rijke denkt nog altijd dat ie door een ander in de schulden
  te zetten, alle rechten af te nemen, geweld en moordzuchtig en bezuinigen op levensonderhoud naar God’s
  wil doet. Ze zijn de enigste die van oorlogen en crisissen voordeel hebben. Zelfs de wet veranderen.

 2. @Tycho uit 1941… topper dat er nog mensen zoals u nog zijn. Ik vind het altijd verwonderlijk als er mensen zijn die de tweede wereldoorlog nog op 1 of andere wijze meegemaakt hebben. Geeft maar weer aan hoe kort het relatief was dat we nog communisme en fascisme hadden en hoe snel dat terug kan keren als we niet in opstand komen tegen de machtswellustigen. Eerlijke onafhankelijke pers is daarbij een must en gelukkig hebben we Xandernieuws, Weltschmerz en Geen Stijl nog, want van de nos en omroepen kun je niets diepzinnigs verwachten

 3. Tegen het communisme van de VN:

  What A Beautiful Name – Hillsong Worship

  https://www.youtube.com/watch?v=nQWFzMvCfLE

  2000 jaar geleden heeft de Almachtige de wereld blijvend verandert door de gehoorzaamheid van de Zoon. En dat vraagt Hij nu opnieuw van Zijn mystieke Lichaam op aarde , de Christelijke Gemeente , om samen met het volk dat Hij daartoe heeft voorbestemd , een bekeerd Jodendom , bekeerd tot de eigen heerlijke Yeshua Masjiach, de wereldzending van het overwinnende Evangelie ter hand te nemen…het Loofhuttenfeest , ja het Vrederijk, zal horizontaal in de geschiedenis op deze manier worden gegrondvest door het werk van de Geest op aarde dwars tegen alle wereldse boosaardige -ismen in ( zoals het communisme).
  Zacharia 14, Hosea 1-3, Romeinenbrief 9-11 , Openbaring 10.

  En als gans Israel door Christelijke gehoorzaamheid tot geloof komt zullen alle virussen door een bovennatuurlijk ingrijpen des Here de mensheid niet meer teisteren want er staat geschreven: Terwijl zij nog spreken zal IK verhoren!
  Zalig zijt gij Israel wie is u gelijk?
  Shalom lieve mensen

 4. Inderdaad Mo.
  Nu dat verhaal over longembolie. Het is bekend dat ouderen die weinig bewegen trombose en longembolie kunnen krijgen. Dr. Püschel (Hamburg) heeft autopsie gedaan bij meer dan 100 corona-doden en vond naast andere ziektebeelden ook longembolie. Denken ze nu werkelijk dat het volk achterlijk is?
  En talloze wetenschappers hebben al onderzocht dat mondkapjes zinloos en zelfs ongezond zijn. En dan toch doorzetten terwijl de epidemie afvlakt?
  En betekent dat “nieuwe normaal” dat we voortaan altijd 1,5 meter afstand moeten houden en dat groepsvorming verboden zal zijn? Dan is dat een staatsgreep tegen de grondwet.
  Het zal me niet verbazen als ook bij onze regering een plan tot angst verspreiden gevolgd wordt, net als in Oostenrijk.

 5. Wat in 1914 begon – MN eenheden stichten waar Joseph Retinger voor was aangesteld dit tot 1960 deed om niemand minder dan de super chantabele Bernhar zonder d hiervoor aan te stellen.
  1945 begon het pas goed.
  MN multi inkopen is goedkoop doorverkopen,, zo was het idee dat de burgerij gelukkig moest maken.
  Inmiddels besturen deze MN de politiek aan.

  Doe wat je wilt met deze info,,

 6. Uitzending gezien “Mondkapjes briefing in de Tweede Kamer””
  Denken ze nou echt dat wij allemaal achterlijk zijn, wie goed heeft geluisterd naar wat er werd gezegd, die luisteraar komt tot de conclusie dat hier spraken is van een psychologische oorlogsvoering tegen het volk. Want ook al heb je dat virus gehad, dan nog blijf je in de gevarenzone. Het is niet meer dan het “Corona Rookgordijn” nog meer dichter maken wat ze doen, wij mogen ons leven zoals voorheen niet meer terug krijgen. Dit is dus geen Pandemie, maar het volk dwingen tot een andere samenleving, volgens model “Covid-19” zoals geheel georkestreerd door de Rockefeller Foundation en World Health Organization.
  Inmiddels hebben ze er weer wat levensgevaarlijk’s bij verzonnen, bloedpropjes bij ic-patiënten. Het volk ging al veel meer op straat komen, dus moesten ze weer extra bang worden gemaakt. En wat dacht je van die acteur vanmorgen in het NOS journaal, er waren vrachtwagens vol met covid-19 lijken gevonden.
  En inmiddels zijn veel Jumbo winkels hun bedrijf al aan het ombouwen voor de gedwongen 1.5m maatschappij, en dat gebeurd heus niet voor een maand hoor.
  Maar kijk nou eens wie ons deze psychologische oorlogsvoering op dwingt, dat is het linkse kabinet Rutte 3, hoe kunnen wij deze Rockefeller trek pop toch blijven vertrouwen.
  Mensen word nou tocht eens wakker, als de grondwet straks wordt aangepast, dan stop uw normale leven.

 7. @Ron,

  CO2, het echte fake news!
  Een aantal jaren geleden kwam ik een artikel in een krant tegen. In dat artikel stond dat er in de Alpen restanten van een Romeinse nederzetting tevoorschijn waren gekomen, omdat en gletsjer door het opwarmende klimaat kleiner werd.
  Ik kan me niet voorstellen dat die Romeinen een gat in een gletsjer maakten en daar dan een nederzetting bouwden.
  Uit dit bericht kunnen we dus de conclusie trekken, dat het toen warmer was dan nu, omdat die gletsjer er toen gewoon nog niet was.
  En zover ik weet hadden ze toen nog geen kolencentrales, vliegtuigen, auto’s of zware industrieën, terwijl er toen nog maar weinig mensen waren.
  De natuurlijke hoeveelheid CO2 moet toen omstreeks 0,03 % zijn geweest, terwijl dat tegenwoordig 0,041 % is.
  Dus inderdaad, als het CO2 verhaal dat ze tegenwoordig rondstrooien zou kloppen, dan had het nu al heel wat warmer moeten zijn dan wat we nu meten.
  Natuurwetten zijn onveranderlijk, dus het huidige CO2 sprookje is inderdaad fake news, en dus heb je volkomen gelijk.
  Als de hoeveelheid CO2 zou zakken naar 0,015 %, dan zouden de planten afsterven en wordt de aarde een dode planeet!

 8. @ Doordenker 29/04/2020 om 6:33.
  Goed omschreven.
  Al vanaf eind jaren ’60 van de vorige eeuw, wordt het linkse gif middels t.v. en radio de huiskamers ingeblazen.
  Dat heeft z’n uitwerking niet gemist in het denken van de opgroeiende jeugd maar zeker ook bij de toenmalig stemgerechtigde volwassenen.
  Wat er gebeurd is, is veel te veel om te omschrijven, want dan krijg je het over de vanaf de jaren ’70 makkelijk verleende uitkeringen, toestroom van volken en andere culturen (Surinamers, Hindoestanen, Kreolen, Turken en nog een paar honderd rassen en culturen waarbij ik uitdrukkelijk stel dat dit bij voorbaat NIET verkeerd hoeft te zijn want daaronder zijn óók oprechte Christenen !!), gezagsondergraving, rechtsverkrachting, moord op ongeboren kinderen, meeste rechten en bescherming voor misdadigers, verketteren andersdenkenden en… het doldwaze Nederlandse volk heeft er altijd in meerderheid voor gekozen door op de partijen te stemmen die dat aanhangen.
  Kerkverlating, ‘God is dood’-leus, afschaffing Statenvertaling, belachelijk maken predikanten die voor t.v. kwamen, ‘evolutie’-leer, Mammoetwet, naar links buigen van het gehele onderwijs, ‘Weg-met-ons’- mentaliteit… ach laat ik maar stoppen.
  En nu zitten we in die links\liberale verradersterreur, zoals u omschrijft:

  “In het Westen hebben we nu enkel in naam nog een vrije markt economie, terwijl we in werkelijkheid te maken hebben met een staatsgeleide economie die door de overheid en de bureaucratie kapot gereguleerd, gecontroleerd en belast wordt.”

  Hitler en Hamas hadden \ hebben nog één puntje voor op de huidige regeerders:
  zij zeiden \ zeggen namelijk ‘eerlijk’ wat ze van plan waren \ zijn.
  De huidige leiders, wegbereiders van de a.c., hebben dàt nog niet eens.

  Het is gelijk als op de Titanic:
  terwijl het schip zinkende is, danst, lalt en speelt het volk verder en dat ook nog terwijl eigen kinderen liggen te slapen.
  Men raakt pas in paniek als het te laat is.
  Daarom wat je nú doet voor het Nederlandse volk in het algemeen is vergeefs, zinloos, verspilling van moeite.
  Bewijs: de peilingen geven de VVD met als voor’man’ de grootste leugenaar sinds W.O. II ongekende winst.
  Of dat zo blijft moeten we afwachten, maar ik verwacht niet dat volgend jaar de huidige partijen weggevaagd zullen worden.
  Waarschijnlijk zullen de links-groene – liberale gifpredikers grote winsten behalen, maar…. laten we afwachten.

 9. @rd,

  Het herstel van Israël is al een tijd in gang gezet.
  Daarvoor kunnen we al terug naar het eind van de Negentiende Eeuw, toen er uit Oost Europa door de pogroms verdreven Joden begonnen terug te keren naar het toen nog Palestina genoemde land. Op 14 mei 1948 werd de onafhankelijkheid van Israël geproclameerd. Het herstel is echter nog niet geheel voltooid, dat gebeurt pas volledig bij de bekering van Israël, zoals beschreven in Zacharia 12. Nu leven we tijdens de periode die beschreven is in Ezechiël 37, en als je dit leest, dan zie je een treffende beschrijving van wat de Joden werd aangedaan tijdens de holocaust. En nu is het Volk van Israël voor een groot deel al weer terug in hun land. En ze bouwen weer huizen en planten er weer bomen en wijngaarden. Maar dan al die oorlogen, te beginnen die van 1948 en 1949, en bekijk dan ook de Zesdaagse Oorlog van 1967. We lezen in Psalm 83, dat de vijanden van Israël samenspannen om Israël weg te vagen, opdat er niets meer zal herinneren aan de naam Israël. Het is opvallend hoe nauwkeurig de profetieën in de Bijbel zijn uitgekomen of binnenkort nog zullen gaan uitkomen, zoals de Ezechiëloorlog, die vanuit het Noorden zal komen. De spelers zijn al verschenen op het toneel! Rusland, Turkije en Iran zijn al aanwezig in Syrië, en het is ook opvallend, dat het een oorlog is om buit te halen. Israël is rijk, het heeft zeer grote hoeveelheden aardgas en het heeft nu ook al olie!
  Maar God zal ingrijpen en de vijanden van Israël ten val brengen.

 10. Communisme kent, net als corona, ook geen grenzen. Een land ertegen afsluiten is echter toch vaak het enige redmiddel. Eenmaal toegelaten kom je er bijna niet meer vanaf, zoals in het geval van de USSR, en nu nog steeds China en Noord-Korea.
  Gutierres had de vergelijking met communisme moeten maken.

 11. Wat is het echte probleem op de prachtige aarde???
  Wat is de beste manier om een evenwichtigere wereld in de toekomst te creeren.
  Steeds maar mensen zonder beperking kweken, is vragen naar meer industrie, landbouw en energie en meer co2.
  Het gevolg is! Minder dieren, vissen, bossen, water, goede lucht!
  Waar is het probleem , bij de productie van teveel mensen of bij de ondernemers.??
  Als de economie in elkaar stuikt, is vroeger sterven op komst.
  De eerste slachtoffers zijn deze die nu langer leven dank zij de medicatie. Dus besparing van uitgaven, aan gezondheid en pensioenen en nog veel meer….
  Gaan wij dat laten gebeuren?

  Wat is de beste manier om een betere wereld in de toekomst te creeren

 12. De angst moet erin blijven, zo lijkt het. Vragen worden niet gesteld.
  – Besmet is niet hetzelfde als ziek.
  – Als meer mensen besmet zijn dan men denkt, wordt daarmee het sterftecijfer vanzelf lager.
  – Sterftecijfers die helemaal niets zeggen over andere virussen (influenza) en/of ziektes.
  – De testen mogen niet worden gebruikt voor diagnostiek (zeg men zelf).
  – De testen geven geen eenduidige uitslag: ze kunnen ook positief testen op andere SARS-virussen die al lang rondwaren bij b.v. dieren, maar ook bij mensen.
  – Sommige behandelingen kunnen averechts werken: Beademing en chloroquine-derivaten bij mensen met favisme (Afrikanen, mensen uit het Middellandse-Zee-gebied).
  – Een normale epidemie verloopt geleidelijk. Plotselinge pieken moeten worden geweten aan veranderde methodieken.
  – De WHO heeft de definitie van een pandemie veranderd: nu hoeft er alleen maar een ‘nieuw’ virus over de wereld te gaan. Dan is elke nieuwe griep die over de wereld gaat. ook een pandemie.
  – Er is een plotselinge stijging van extra doden te zien zonder COVID-19. Dat kan te wijten zijn aan de maatregelen.
  – Er is geen duidelijke correlatie te zien tussen sterftecijfers en maatregelen in de diverse landen.
  – Tal van IC-bedden in diverse landen staan leeg. Soms de helft.
  Maar we moeten wel bang blijven hoor.

 13. Las een leuke tip:

  Laten we allemaal gele bandjes of draadjes om bomen en lantaarnpalen binden, als protest tegen de lockdown. Mooiste is om dat er eventueel ook op te schrijven (stop de lockdown)

 14. Ik vraag mij oprecht af hoelang sites als deze nog worden toegestaan door onze ‘nieuwe’ machthebbers ? Een site als deze, of bijv. Robert Jensen ( die al vanaf dag 1 correct inzag wat hier aan de hand is en dat dit een ordinaire staatsgreep/uitschakeling van onze democratie is ) zal een enorme doorn in het oog van deze nieuwe Nazis zijn. Ik heb zo’n donkerbruin vermoeden dat deze sites heel snel verboden gaan worden door het ministerie van waarheid (ollongren). Dit gaat geen maanden meer goed is mijn humble opinion. Ik heb verleden jaar al gewaarschuwd, ondere andere hier, dat mensen goed moeten gaan oppassen wat ze online schrijven. Ik had niet kunnen vermoeden dat het al zo snel waarheid zou worden. In Duitsland worden al mensen s’nachts van hun bed gelicht en opgesloten in psychiatrische klinieken, zgn voor hun eigen bestwil…we gaan langzaam een lange donkere nacht in…ik heb het in de gaten…steeds meer mensen met mij..en toch blijft er een groep mensen blind vertrouwen op de overheid..ongelofelijk..al ziende blind..

 15. Het G-virus biedt nog een niet geplande maar zeer welkome, al eerder meermalen genoemde, kans:
  voor alles dat onder de noemer natuurgeneeswijzen valt …: van vitamines/mineralen, baking soda tot homeopathie.

  Daarbij hoort ook de tweedeling onder artsen:
  zij die voor mensen kiezen: de warme artsen.
  zij die voor Big Pharma kiezen.

 16. Het virus nader bekeken. Hoe komt het dat de virussen de afgelopen decennia plots opduiken onder de mensen? Iedere wereldmacht doet onderzoek naar het perfecte biologische wapen. Hiervoor speurt men onder de gronde en in grotten. Waar vroeger de mens in harmonie leefde met de natuur zijn er nu die denken te moeten speuren in stront, speeksel en bloed van andere dieren. Niet zozeer om de mens te genezen maar om virologen te plezieren. Ze dromen ervan synthetische virussen aan te maken in een lab. Op dit moment is deze droom werkelijkheid. Waar vroeger op TV, in academies en media gesnoefd werd hoe goed ze het al konden zijn deze papers en beelden plots verdwenen en daar heeft klimaat niks mee te maken. CO2 koelt de aarde in de thermosfeer en op de grond zorgt het voor extra groen dus verkoeling. Tevens voorziet CO2 ons van het nodige voedsel. Een CO2 waarde brengen onder een bepaalde waarde is beletten dat planten suikers aanmaken en afsterven. De opwarming door de mens is het grootste fake news ooit gemaakt. Het is de zon. Waarom denk je wordt iedere invloed van de zon vermeden in de berekening van het klimaat? De wetenschap probeerd al 4 jaar de berekeningen aan te passen maar dan klopt het plaatje niet van enkele papegaaien in de EU en industrie die nu de kip en het gouden ei spelen.

 17. @ Doordenker, ik denk dat je gezonde en logische gedachtengang heb met wat je zegt….kudo’s

 18. Duitse viroloog waarschuwt voor sterkere, tweede golf van Gates-virus Die OVERAL TEGELIJK BEGINT ….

  Die moet dus ook het resultaat zijn van innige samenwerking tussen de patenthouders en consorten die blijkbaar niet geheel
  tevreden zijn over het ‘succes’ der eerste.

  Dat wordt dus meer en weer vit. C, zink, D3. vlierbessensap, baking soda, hydroxychloroquine, kinine, colloidaal zilver,
  basische voeding etc..

  De redactie van fromRome.info is gevraagd of advocaat Polacco ook, evt. met collega RFKjr, de psychopatenclub G.
  de juridische duimschroeven wil aandraaien.

 19. VN secretaris-generaal: Corona zeldzame— “geplande” —-kans om fossiele economie af te breken voor het klimaat.
  Klimaatvernietiging komt niet door extra mensen, maar door een systeem dat blind zijn winsten boven mens en planeet stelt, buiten God rekenen.

  Niets is toeval van wat we meemaken.Gods handen zijn zeer groot.Zo groot dat er niets uitvalt.

  Maar niet getreurd over mensen zaken. God beschikt en heeft een plan.

  1. EERST een volk uit de natiën vergaderen.(lichaam Chrisus)
  2. DAARNA zal de Heer wederkeren en de vervallen tent van David restaureren.(Israel)
  De wederopbouw van “de vervallen tent van David” zal plaatsvinden direct na de terugkeer van de Heer. De “vervallen tent” verwijst naar wat eens “het huis van David” was. Het koningshuis dus of de dynastie van David. Deze dynastie is na de dood van Salomo in verval geraakt en regeerde honderden jaren over nog slechts twee stammen. Maar na de verwoesting van Jeruzalem door Nebukadnezar heeft er zelfs nooit meer een koning geregeerd op de troon van David te Jeruzalem. Jesaja spreekt in dat verband van “de (afgehouwen) tronk van Isaï” (Jes.11:1), d.w.z. aan de koninklijke stamboom of dynastie lijkt een einde te zijn gekomen. Maar dat kan onmogelijk een definitief einde zijn. Alle profeten zeggen immers dat vanaf de troon van David eens in grote heerlijkheid zal worden geregeerd (Jes.9:6). Niet alleen over Israël maar over alle volken. De troon van David zal bezet worden door de Messias die “tot in de aeonen” zal regeren (Luc.1:32.33). Hij is die veelbelovende “scheut uit de tronk van Isaï”. De vervallen tent van David verwijst naar de reeds duizenden jaren vacante troon van David. Het wachten is op de terugkeer van “de Zone Davids” om daarop plaats te nemen.

  Over en uit met de VN slangenkuil.

  Dit hoort thuis op het Geloofsforum. Mod.

 20. Het is toch zonneklaar dat die hele fake Coronacris onderdeel is van Agenda 2030.(bedacht door de VN) Helaas slapen er nog teveel mensen en blijft het daarom rustig. Defacto vindt er echter een staatsgreep plaats, die zijn weerga niet kent. Dankzij de corrupte MSM slaapt de grote massa echter rustig verder en doet niks. Onbegrijpelijk.

 21. @Tycho.
  De vrije markt economie heeft in het Westen voor welvaart gezorgd die voorheen ongekend was in de menselijke geschiedenis. De huidige westerse vrije markt economie is nu echter nog slechts een schim van zichzelf.

  In het Westen hebben we nu enkel in naam nog een vrije markt economie, terwijl we in werkelijkheid te maken hebben met een staatsgeleide economie die door de overheid en de bureaucratie kapot gereguleerd, gecontroleerd en belast wordt.

  De huidige verdwaasde linkse generatie wil nu het economisch model, dat ons in het Westen ongekende welvaart gebracht heeft, gaan opdoeken en vervangen door een socialistisch (eufemisme voor communistisch) model waarvan de geschiedenis keer op keer bewezen heeft dat het verantwoordelijk is voor grote armoede (behalve voor de elite), het wegnemen van alle burgerlijke vrijheden, het wegstoppen van ‘dissidenten’ in psychiatrische instellingen en concentratiekampen (goelags) en in het totaal 100 miljoen doden (Stalin, Mao, Hitler, Pol Pot, etc.).
  https://www.washingtontimes.com/news/2017/nov/19/socialisms-history-shows-it-delivers-misery-murder/

  “Those whom the gods wish to destroy, they make mad first.” (Prometheus)

 22. Ik denk dat de mensen het zat zijn!
  En het “nieuwe 1,5 meter normaal” willen we ook niet, want dit werkt helemaal niet. Denk alleen al maar eens aan het openbaar vervoer.
  En of dat nu bus, tram, metro of trein is, bij inzet van al het materieel zou de capaciteit 25 % zijn, hoe gaat die andere 75 % dan reizen? Met de auto? Dan wordt het nieuwe normaal de hele dag in de file staan?
  En wat te denken van het prijskaartje, moeten de trein, tram en metro dan 4 keer zo duur worden?
  Om over vliegtuigen dan nog maar te zwijgen, mensen, dit “nieuwe normaal” moet zo snel mogelijk afgeschoten worden!
  En waarom moeten we iedereen in quarantaine houden? In de Bijbel lezen we dat alleen de zieken in quarantaine werden geplaatst, lees er Levitucus 13 maar eens op na.

 23. Als ik de commentaren hier lees voelt het dat jullie het opgeven. Is er niemand meer in Nederland die tegen deze gevangenschap in opstand komt. Tja sneu. Maar laat je niet vaccineren met die Bill G spuit. Shalom uit Israel.

 24. Eens met het artikel. Het uiteindelijke doel is uiteraard, een marxistische wereldregering. En dat is juist de opzet, met medewerking van de gevestigde politieke elite, de Bilderbergers, de plutocraten als Soros, Rothschild, Rockefeller, en de illuminati. Het doel: op naar het rijk van het BEEST uit de Openbaring van Johannes.

 25. Ach; ’t Zal mij aan m’n derrière oxideren. De afgelopen vijfenzeventig jaar was voor de arbeider ook niet om over naar huis te schrijven. De overheid heeft alles wat de gemeenschap onder de noemer Gemeente opgebouwd had verkwanseld (geprivatiseerd) en mooi weer mee gespeeld aan de corporaties. Die crises zat er daardoor toch al aan te komen. De corporaties lachen de hele weg naar de bank. Ik ben uit 1941; Met m’n priem prik ik wel weer een paar gaatjes bij in m’n riem; dat ben ik wel gewend dus ook dat ik moet dansen onder de douche om nat te worden en uitkijken dat ik niet door het putje spoel. Dank zei de politiek ben zo arm dat ik wel lid van een geloofsgenootschap kan worden. Alles wat ik ben en alles wat ik heb dank ik u mijn vaderland. Ik neem, op m’n oude dag, alles wel zoals het weer. Vriezen we dood dan vriezen dan vriezen we dood.

 26. Op zich zit er best een kern van waarheid in. Een ‘overschot’ aan mens, gefokt vlees en dito groenten’ is een logisch gevolg van de hele hedendaagse mondiale problematiek. ‘We’ hebben feitelijk 3 aardes nodig om de gehele populatie ‘fatsoenlijk’ eten (naar eer en geweten) aan te bieden …. , waarbij het water ! volledig onderbelicht wordt. Welke politieke stroming durft dit in zijn of haar campagne als leidraad op te nemen ?
  De techniek staat voor niets ; voor álles hebben we sorteermachines …. …. …. …. ….

 27. Als men niet snel een beetje gaat nadenken, is het afgelopen met het leven zoals wij het altijd gekend hebben.
  We gaan NIET terug naar het normaal van voor carona/covid19, maar moeten verplicht het “nieuwe normaal” accepteren.
  Kijk de gehele video en huiver!

  Watch “New Normal: Pandemic Police State” on YouTube
  (Zal binnenkort wel weer verwijderd worden)

  https://youtu.be/F-XbHSpH4Qo

 28. Het klimaat speelt natuurlijk een rol in het verspreiden van virussen, het heeft te maken met vochtigheid en temperatuur, maar ook daar is verder onderzoek nodig, ook als de ijskappen smelten zullen er virussen vrijkomen die eeuwenlang bevroren waren, ook dat is een gevaar. Maar het coronavirus linken aan het klimaat is belachelijk en deze twee zijn verschillende items. Een virus als de deze gaat van mens tot mens en is begonnen van dier tot mens. klimaat is inderdaad mondiaal, en het virus ook omdat wij zo mobiel zijn, komt het virus steeds binnen door mensen die reeds besmet zijn in het buitenland, anders had het virus een wat beperktere vorm, bij klimaat is dat niet zo, klimaat zit in het klimaatsysteem en is divers, voorbeeld, het oerbos, nevelwoud, het regenwoud, het hooggebergte, het zeeklimaat en zo kan ik nog een tijdje doorgaan. We zien ook niet dat er minder broeikasgassen zijn door het virus, alhoewel de mens nu minder mobiel is en in zijn kot blijft. Het verschil is te klein( zie ook de website klimaatgek). Klimaat gaat dan ook over een wat langere tijd, klimaat gaat traag, een virus zeer snel. Shalom

Comments are closed.