Paus schrijft in encycliek dat alle landen macht moeten overdragen aan Nieuwe Wereld Orde onder VN bestuur

Paus Franciscus is één van de belangrijkste sleutelfiguren in de huidige oprichting van een communistische VN werelddictatuur. (Afbeelding: (3)).

—————————————————————————————————————————————-

Vrijheid, onafhankelijkheid en zelfbeschikking moeten verdwijnen en plaats maken voor ‘universele broederschap’

—————————————————————————————————————————————-

Paus Franciscus schrijft in zijn laatste Fratelli Tutti (encycliek) dat het marktkapitalisme heeft gefaald, en dat alle landen hun macht moeten overdragen aan de Verenigde Naties, zodat er een Nieuwe Wereld Orde kan ontstaan. De in eigen kerk omstreden leider van het Vaticaan heeft zijn Marxistische ideeën nooit onder stoelen of banken gestoken, en pleit nu dus openlijk voor een wereldwijde communistische dictatuur – precies wat ook de Nederlandse regering stapsgewijs aan onze eigen samenleving aan het opleggen is.

Vrijheid, onafhankelijkheid en zelfbeschikking moeten verdwijnen

Franciscus wil ‘sterkere en efficiëntere internationale instituten, met functionarissen die eerlijk met overeenstemming tussen nationale regeringen worden aangesteld, en de macht krijgen om sancties op te leggen.’ Daarom moet er ‘een bij wet geregelde vorm van een wereldautoriteit’ komen, die ‘de macht krijgt zich wereldwijd voor het algemene belang in te zetten, honger en armoede te elimineren, en de verdediging van fundamentele mensenrechten te verzekeren.’

Dat vrijheid, onafhankelijkheid en zelfbeschikkingsrecht kernwaarden van die fundamentele mensenrechten zijn, die juist totaal zullen worden vernietigd om zo’n wereldautoriteit mogelijk te maken, daar ging de paus in zijn communistische pleidooi gemakshalve maar aan voorbij.

De VN is volgens Franciscus het meest geschikt om die wereldautoriteit te vormen. Met uitzondering van de Veiligheidsraad wordt de Algemene Vergadering gedomineerd door een anti-Westers en antisemitisch machtsblok van (extreem)linkse en islamitische landen, waar de paus openlijk bondgenoot van is. Ook is hij een fervent pleitbezorger van de Klimaatagenda rond de antropogene global warming hoax, open grenzen (onbeperkte massa immigratie), en – hoe kan het ook anders voor een overtuigde Marxist – de gedwongen herverdeling van de welvaart van het Westen naar de Tweede en Derde Wereld, zodat straks iedereen ‘gelijk’ is (= even arm).

Meer macht naar VN voor ‘universele broederschap’

Hiervoor moet de VN naar zijn overtuiging wel hervormd worden, omdat de organisatie nu niet machtig genoeg is. ‘Het concept van een familie van naties kan dan echte tanden krijgen.’ Dat kan alleen als de VN ‘duidelijke wettelijke beperkingen’ gaat opleggen aan ALLE landen, wat betekent dat die hun soevereiniteit zullen moeten opgeven. Daardoor kan de VN ervoor zorgen dat landen niet te machtig worden, en hun eigen ideologieën aan anderen gaan opleggen. De wereldregering zèlf is daar natuurlijk van uitgezonderd.

Om deze van hogerhand afgedwongen ‘universele broederschap’ (op zich al een oxymoron van je welste) mogelijk te maken, moeten er voor iedereen gestandaardiseerde wetten komen, die gebaseerd zijn op ‘rechtvaardigheid’ en als een ‘kanaal van vrede’ werken. Dat is volgens Franciscus ‘een essentiële voorwaarde’ om de Nieuwe (Groene) Wereld Orde te doen slagen. ‘De noodzaak bestaat om te voorkomen dat deze Organisatie wordt gedelegitimeerd. Haar problemen en tekortkomingen kunnen namelijk gezamenlijk worden opgelost.’

Dan constateert de ‘heilige stoel’ – op even absurde wijze als onlangs de Nederlandse Koning – dat de VN tijdens zijn 75 jarige bestaan, en zeker in de 21e eeuw, heeft bewezen dat het onverkort toepassen van ‘internationale normen echt effectief is, en dat het schadelijk is om hier niet overeenkomstig mee te handelen.’

Die ‘normen’ hebben we duidelijk gezien ja, met in tientallen jaren vrijwel nul veroordelingen van de ergste mensenrechten schendende moslimstaten, en tegelijkertijd honderden eenzijdige resoluties tegen Israël. Om over de vele nooit voorkomen conflicten en oorlogen maar niet te spreken.

Multilaterale verdragen leiden tot werelddictatuur

Toch moet de VN gaan zorgen voor een één-wereld-systeem, waarin de belangen van individuele naties (en individuen) ondergeschikt zijn gemaakt aan het ‘algemene belang’. Oftewel: communisme pur sang. We zagen in de Sovjet Unie, en zien in Noord Korea, hoe goed en fijn dat daar voor iedereen werkt.

Door middel van multilaterale verdragen (multilateraal is het woord dat Koning Willem in zijn troonrede dus niet zomaar gebruikte) zal die wereldregering kunnen worden opgezet, vervolgde de paus. Doorgaan op de huidige weg, waarbij landen en machtsblokken hun eigen koers varen, kan volgens hem niet meer, vanwege een ‘gebrek aan coördinatie in complexe situaties’ en een ‘gebrek aan aandacht voor de mensenrechten, en de kritieke noden van bepaalde groepen.’

Daar lijken ook de Covid-vaccins onder te gaan vallen, die volgens Franciscus ‘op billijke wijze’ eerlijk over de hele wereldbevolking moeten worden verdeeld. (1) Een globalistische regering is in zijn ogen hete antwoord op de ‘pandemie’ (2), die zoals u ongetwijfeld al weet een opzettelijk gefabriceerde wereldcrisis is rond een virus dat niet schadelijker of gevaarlijker is dan een seizoensgriep. Deze pandemie-hoax is enkel bedoeld om alle landen te dwingen hun macht over te geven aan de door de paus en zijn communistische kompanen zo vurig gewenste werelddictatuur.

Kardinalen waarschuwen, maar paus wil leider worden van wereldreligie

In mei van dit jaar waarschuwden een aantal katholieke kardinalen en aartsbisschoppen in de gezamenlijke brandbrief ‘Veritas liberabit vos’, (‘de waarheid zal u vrijmaken’) dat het coronavirus wordt misbruikt voor de invoering van een communistische planeconomie, voor verplichte vaccinaties, en voor de oprichting van een tirannieke wereldregering:

Wij strijden tegen een onzichtbare vijand, die de burgers onderling, de kinderen van hun ouders, de kleinkinderen van hun grootouders, de gelovigen van hun zielzorgers, de scholieren van hun leraren, en de klanten van hun verkopers scheidt.’

Wij laten niet toe dat honderden jaren christelijke beschaving onder het mom van een virus wordt weggevaagd, om zo een haatdragende technocratische tirannie op te richten, waarin mensen met onbekende namen en gezichten over het lot van de wereld kunnen besluiten, om ons zo in een uitsluitend virtuele werkelijkheid op te sluiten.’

In deze ‘Nieuwe Groene Wereld Orde’ voorziet de paus voor zichzelf echter de rol van de eerste leider van een nieuwe, samengevoegde één-wereld religie. Voor andersdenkenden, conservatieven, tegenstemmers en andere ‘weigeraars’, zoals ook de genoemde bisschoppen en kardinalen, zal daarin geen plaats meer zijn.Xander

(1) Natural News
(2) Natural News
(3) Afbeelding: Günther Simmermacher ,Pixabay 

Zie ook o.a.:

27-08: Paus Franciscus schaart zich achter ‘universeel vaccin’ voor hele mensheid
10-08: Flashback naar 2009: ‘Wordt het Teken van het Beest ingevoerd via vaccinaties?’
08-08: Agenda 21 samengevat: ‘De opmars naar een nieuwe wereldorde’
29-07: Gezaghebbende New England Journal of Medicine: Ontsla iedereen die vaccin weigert (/ Mensen die ervoor kiezen om hun eigen lichaam te integreren in het Beest-systeem, worden daarmee zelf een stukje ‘Beest’, en kunnen daarom niet anders dan hetzelfde lot ondergaan.)
18-06: Hoge VN official geeft toe dat coronavirus, Black Lives Matter en klimaat tot dezelfde agenda behoren (/ Alles bedoeld voor realisatie Agenda 2030, een wereldwijd totalitair communistisch systeem waarvoor de welvaart in het Westen moet worden afgebroken)
09-05: Brandbrief uit Rome: Kardinalen en bisschoppen waarschuwen voor communisme, verplichte vaccinaties en een wereldregering
03-05: Griekse grondtekst over Teken van het Beest 666 wijst duidelijk op injectienaald
29-04: VN secretaris-generaal: Corona zeldzame kans om fossiele economie af te breken voor het klimaat
21-04: Sky News onthult VN doel lockdowns: Bestaande economie vernietigen en herstarten zonder CO2
18-04: Microsoft patent aanvraag 2020-060606 koppelt menselijk lichaam aan betalingssysteem
30-01: Hoe de globalisten de corona pandemie kunnen gebruiken voor oprichting wereldregering

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

44

 1. “De VN is volgens Franciscus het meest geschikt om die wereldautoriteit te vormen. Met uitzondering van de Veiligheidsraad wordt de Algemene Vergadering gedomineerd door een anti-Westers en antisemitisch machtsblok van (extreem)linkse en islamitische landen, waar de paus openlijk bondgenoot van is”

  De veiligheidsraad met China en Rusland lijken mij niet pro Westers. De roulerende landen in deze raad zijn vaak de grootste mensenrechten schenders én vooral heel erg antisemitisch

 2. @Pieter: suggestief, welke ziener bedoelt u? De Maya’s kan niet zijn, die telden slechts door tot het jaar 2000, hebben nog een paar mensen zelfmoord voor gepleegd omdat ze dachten dat de wereld zou ophouden te bestaan. Dan heb ik nog ooit gehoord over een Amerikaanse ziener die steeds in bed lag, en ook van Nostradamus die verzen naliet voor zijn eerste zoon in latijn. Hij was dus astronoom en astroloog en arts. Vanwege de Katholieke kerk moest hij die verzen in “Neptunische”?/raadselachtige zinnen nalaten. Toen waren er nog 6 planeten die hij kon zien…

 3. @Harold: naar mijn mening moeten landsgrenzen nooit overschreden worden, behalve dan voor export van wat je teveel hebt en voor import wat je niet hebt. Ik ben opgevoed met het Christelijk geloof (door mijn moeder) tot mijn twaalfde. Toen hoorde ik een preek die zij iets zei over arbeiders: de eerste de kwam verdiende “iets van een tientje” en de laatste die kwam en maar een uurtje werkte moest ook “een tientje” krijgen. Ik vond dat oneerlijk! Iemand die hard werkte kreeg evenveel als iemand die er niet was maar zich wel meldde als aanwezig ( zie EU). Toen ben ik afgehaakt….

 4. De Paus weet toch maar al te goed dat het Vaticaan gaat vallen en door Moslims vernietigd wordt? Dit staat alles beschreven in de Bijbelse Voorspellingen en andere Zieners die dit voorspellen. Dus dan weet hij toch ook dat 1 wereldreligie niet haalbaar is. Dat accepteren moslims nooit dat hun geloof niet de ware is.

 5. Toch wonderlijk dat ik daar hier zo van moet horen.Lijkt me een goed initiatief dat helaas te weinig aandacht lijkt te krijgen.

 6. De paus is een geestelijk leider en GEEN politicus. Zijn seculiere invloed is nihil.

 7. BertRoermond schreef:
  16/10/2020 om 11:59 pm

  http://www.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html

  IK gebruik google translate :

  ” 150. Om de dingen op deze manier te zien, ontstaat het vreugdevolle besef dat geen enkel volk, cultuur of individu alles alleen kan bereiken: om vervulling in het leven te bereiken, hebben we anderen nodig. Het besef van onze eigen beperkingen en onvolledigheid is verre van een bedreiging, maar wordt de sleutel tot het bedenken en nastreven van een gemeenschappelijk project. Want “de mens is een beperkt wezen dat zelf grenzeloos is”. [130]

  154. De ontwikkeling van een mondiale gemeenschap van broederschap, gebaseerd op de praktijk van sociale vriendschap van de kant van volkeren en naties, vraagt ​​om een ​​beter soort politiek, een politiek die werkelijk in dienst staat van het algemeen welzijn. Helaas neemt de politiek tegenwoordig vaak vormen aan die de voortgang naar een andere wereld belemmeren.

  170. Ik zou nogmaals willen opmerken dat “de financiële crisis van 2007-2008 een kans bood om een ​​nieuwe economie te ontwikkelen, meer aandacht voor ethische principes, en nieuwe manieren om speculatieve financiële praktijken en virtuele rijkdom te reguleren. Maar het antwoord op de crisis omvatte niet het heroverwegen van de verouderde criteria die de wereld blijven beheersen ”. [147] Inderdaad, het lijkt erop dat de feitelijke strategieën die wereldwijd werden ontwikkeld in de nasleep van de crisis, meer individualisme, minder integratie en meer vrijheid bevorderden voor de echt machtigen, die altijd een manier vinden om ongedeerd te ontsnappen.

  173. In dit verband wil ik ook opmerken dat er behoefte is aan een hervorming van “de Verenigde Naties en eveneens van economische instellingen en internationale financiën, zodat het concept van de familie van naties echte tanden kan krijgen”. [151] Het behoeft geen betoog dat dit vraagt ​​om duidelijke wettelijke grenzen om te voorkomen dat de macht slechts door een paar landen wordt gecoöpteerd en om culturele oplegging of een beperking van de fundamentele vrijheden van zwakkere naties op basis van ideologische verschillen te voorkomen. Want “de internationale gemeenschap is een juridische gemeenschap, gegrondvest op de soevereiniteit van elke lidstaat, zonder banden van ondergeschiktheid die haar onafhankelijkheid ontkennen of beperken”. [152]Tegelijkertijd ‘kan het werk van de Verenigde Naties, volgens de principes die zijn uiteengezet in de preambule en de eerste artikelen van het oprichtingshandvest, worden gezien als de ontwikkeling en bevordering van de rechtsstaat, gebaseerd op het besef dat gerechtigheid is een essentiële voorwaarde voor het bereiken van het ideaal van universele broederschap … Er is behoefte aan de onbetwiste rechtsstaat en onvermoeibare toevlucht tot onderhandeling, bemiddeling en arbitrage, zoals voorgesteld door het Handvest van de Verenigde Naties, dat echt een fundamentele juridische norm”. [153] Voorkomen moet worden dat deze organisatie wordt gedelegitimeerd, aangezien de problemen en tekortkomingen ervan gezamenlijk kunnen worden aangepakt en opgelost.

  174. Moed en vrijgevigheid zijn nodig om vrijelijk gemeenschappelijke doelen vast te stellen en ervoor te zorgen dat bepaalde essentiële normen wereldwijd worden nageleefd. Om dit echt nuttig te laten zijn, is het essentieel om te handhaven “de noodzaak om trouw te zijn aan gemaakte afspraken ( pacta sunt servanda )”, [154] en om de “verleiding om een ​​beroep te doen op de wet van geweld in plaats van op de kracht van wet”. [155] Dit betekent het versterken van de “normatieve instrumenten voor de vreedzame oplossing van controverses … om hun reikwijdte en bindende kracht te versterken”. [156]Van deze normatieve instrumenten zou de voorkeur moeten worden gegeven aan multilaterale overeenkomsten tussen staten, omdat ze, meer dan bilaterale overeenkomsten, de bevordering van een werkelijk universeel algemeen belang en de bescherming van zwakkere staten garanderen.

  271. De verschillende religies, gebaseerd op hun respect voor elke menselijke persoon als een schepsel dat geroepen is om een ​​kind van God te zijn, dragen aanzienlijk bij tot het opbouwen van broederschap en het verdedigen van gerechtigheid in de samenleving. De dialoog tussen de aanhangers van verschillende religies vindt niet alleen plaats uit diplomatie, overweging of tolerantie. Met de woorden van de bisschoppen van India: “Het doel van dialoog is om vriendschap, vrede en harmonie tot stand te brengen en om spirituele en morele waarden en ervaringen te delen in een geest van waarheid en liefde”. [259]

  279. Wij christenen vragen dat we in die landen waar we een minderheid zijn, vrijheid gegarandeerd wordt, net zoals we zelf die vrijheid promoten voor niet-christenen op plaatsen waar ze een minderheid zijn. Een fundamenteel mensenrecht mag niet worden vergeten in de reis naar broederschap en vrede. Het is religieuze vrijheid voor gelovigen van alle religies. Die vrijheid verkondigt dat we “harmonie en begrip kunnen opbouwen tussen verschillende culturen en religies. Het getuigt ook van het feit dat, aangezien de belangrijke dingen die we delen zo talrijk zijn, het mogelijk is om een ​​manier te vinden om een ​​serene, geordende en vreedzame coëxistentie te vinden, onze verschillen te aanvaarden en ons te verheugen dat we als kinderen van de ene God allemaal zijn. broers en zussen”. [275]

 8. Geinig
  Als de paus met zijn witte jas
  achter een ijscokar fratelli tutti roept
  wil ik er wel 2 op een hoorntje

  L.o.l.

 9. AdelaarRobin schreef:
  16/10/2020 om 11:59 pm Deze paus zal ook de mensen beïnvloeden dat zij de RFID-chip moeten aannemen.

  Wat dacht u van de dominee ,de kerkraad en de raad van kerken.
  Motivatie zal zijn,
  “dan kunnen we weer erediensten en samenkomsten houden”

 10. Ook de Paus werkt mee aan de nieuwe Toren van Babel, maar nu via de V.N en de N.W.O. Zal hij straks de wereldleider assisteren in de functie van profeet?

 11. @BertRoermond schreef:
  16/10/2020 om 7:51 pm
  “Ik denk erover om mij bij de Armeense kerk in Nederland aan te sluiten. Qua belijdenis lijkt het erg op de oude traditionele Katholieke Kerk en zij zijn wars van deze grappenmakerij.”

  Je kunt je ook bij de Anglicaanse Kerk, of bij de Oudkatholieke Kerk aansluiten. Zie https://oudkatholiek.nl/oud-katholiek/trefwoorden/

  Het belangrijkst is dat, welke kerkgenootschap dan ook, altijd de Heere Jezus wordt verkondigd als de Eniggeboren Zoon van God die voor al onze zonden is gestorven, ook weer uit de dood is opgestaan en echt de Enige Weg is tot de Heere God de Vader.

 12. @emiellienne

  Wat wil je hiermee zeggen? Volgens het Bijbelverhaal reed de barmhartige samaritaan op een lastdier, dus dat zal idd een ezel zijn geweest.

  Maar de verkondiging van deze paus heeft niets te maken met de barmhartige samaritaan. Heel aardig idee van hem om de landsgrenzen wereldwijd op te doeken omdat vluchtelingen overal terechtkunnen, maar hiermee vergeet hij een ander verhaal in de Bijbel, namelijk de toren van Babel. De spraakverwarring is gecreëerd, om landen te laten vormen. Antiglobalisme dus. Vluchtelingen helpen is altijd goed, maar niet door eigen vrijheden op te geven om ons onder de macht van een dictatoriale club als de VN te laten plaatsen.

  Het klinkt zo mooi van de paus om religies met elkaar te vermengen, ook nu blijkt meneer paus weer minder Bijbelvast. islam en christendom zijn onverenigbaar. Dit kan alleen als de islam Jezus Christus als zoon van God accepteert of het christendom de status van Jezus Christus afzwakt. Neem maar gerust aan, dat islam Jezus Christus als zoon Gods nooit zal accepteren, dus zal het christendom water bij de wijn doen en Jezus Christus geheel of gedeeltelijk ontkennen. Jezus Christus vormt de basis van het hele evangelie, daar aan tornen maakt de paus een antichrist. Dit zijn niet mijn woorden, maar staat letterlijk in de Bijbel, waarvan je zou verwachten dat de paus die ook zal kennen.

 13. Hoi Xander, ik heb eerder op dit bericht gereageerd. Ik heb vanavond de hele vertaling van fratelli Tutti gedownload en in het engels zitten doorspitten. Ik lees echter niets over world government of het advies van Franciscus om hier in mee/ op te gaan. Kun je mij vertellen waar dit dan staat ? of dat alle geloven moeten samensmelten tot 1 wereld religie ? Ik wil het best geloven, maar ik moet het wel zeker weten. Voor mij betekend dit veel, als katholiek, als het waar is dan laat ik mij uitschrijven. Maar ik moet wel zeker weten ? Dit bericht is niet bedoeld als algemene reactie, misschien kun je het mij mailen op mijn mail adres ? mijn dank zal groot zijn. Groet, Bert

  Bert: heeft u al onder het artikel bij de links gekeken. Mvg. Mod.

 14. Een één-wereldreligie is gewoonweg niet haalbaar.
  Wie durft de moslims te vertellen dat er een andere God is dan Allah?
  We durft alle tempels van de Hindoes, de Joden en de stupa’s van de Buddhisten te vernietigen en welke andere God zou dan aanbeden moeten worden?
  Wie zou de atheïsten om kunnen praten dat God bestaat?
  Wie zou de Christenen kunnen weerhouden Yahweh/Jezus te aanbidden?

  Wat wel mogelijk is, is dat de godsdiensten elkaar erkennen – ieder met behoud van de eigen identiteit – en onder één koepel door gaan, in de VN bijvoorbeeld. Maar dit is dan nog geen één-wereldreligie!

 15. Deze omhooggevallen Argentijn zal de wereld wel vertellen hoe te leven.
  Zo zien we dat veel kennis niet tot wijsheid leidt.

 16. @BertRoermond Je moet een opnieuw geboren christen worden zoals het in het woord van God staat en dat is geloof alleen zonder werken in onze tijd de kerkbedeling en als je ook op eigen werken vertrouwd om in de hemel te komen zal je verloren gaan. En alleen de KJV en de Statenvertaling is Gods woord de rest is van satan dus kijk uit.

 17. De ene vrijmetselaar (A. Mozart) is duidelijk de andere (G. Bergoglio) niet …

  Bisschop Viganò moet weinig van de als 2e genoemde vrijmetselaar (vuilmetselaar wellicht beter…) hebben.
  Hij is, net als dr Reiner Fuellmich (2 x l!), US/German lawyer, een internationale campagne gestart met advocaten
  en artsen.

  Verder ‘katholiek’ Joe Biden en zoon hangen sinds gisteren (zie Natural News/Foxnews gisteren, vandaag.)
  Idem de Clintons, Obama’s, Twitter, Facebook, Google etc..

 18. …dan is het dus inderdaad ook een staatsgreep geweest in het Vaticaan, toen Benedictus ( die nog gewoon leeft ) opzij werd geschoven, zgn. omdat hij erg ziek zou zijn, door deze Franciscus….Ik zelf ben katholiek, en ik heb er nu genoeg van. Ik denk er nog even over na, maar ik ga de opzegbrief downloaden van het Bisdom en ik zeg mijn lidmaatschap op van deze club. Het kindermisbruik heb ik nog langs mij af laten gaan (met moeite) , maar dit is mij te veel.
  Ik denk erover om mij bij de Armeense kerk in Nederland aan te sluiten. Qua belijdenis lijkt het erg op de oude traditionele Katholieke Kerk en zij zijn wars van deze grappenmakerij.

 19. Het marktkapitalisme was juist op weg steeds meer landen uit de armoede te halen, met China als duidelijkste voorbeeld. Je moet kijken naar de middenlaag. Niet jezelf blind staren op de allerrijksten. Er kwam steeds minder honger in de wereld.
  Het zijn overheden die veel kapot maken; b.v. die steunfondsen die miljarden in schulden op de markt brengen. En nu al die lockdown-maatregelen die wereldwijd een toename van de armoede brengen.
  Het socialisme werkt precies andersom, het stort welvarende landen in armoede, met Venezuela als duidelijkst voorbeeld.

 20. De vazallen van deze leer hebben in ons land ook al vaste grond gekregen. Het credo van Den Haag. De aanzet is reëel, zie de noodwet onder het mom van corona (wat dat ook zin mag).

 21. “Voor andersdenkenden, conservatieven, tegenstemmers en andere ‘weigeraars’, zoals ook de genoemde bisschoppen en kardinalen, zal daarin geen plaats meer zijn.”

  En dat is dan nog maar een klein groepje in het Vaticaan.
  Wat gaan ze dan doen met die +2 miljard mensen die hier ook niet mee akkoord gaan?

  https://t.jwwb.nl/5TC1joGJmpuZB2ZfAL8GvIssVYQ=/1200×0/filters:quality(95)/f.jwwb.nl%2Fpublic%2Fu%2Fa%2Fw%2Ftemp-vsxsecbolfaualxmckal%2Ft8xnfg%2Fcoronabreakthechain.jpg

 22. @Harold: hij heeft “de barmhartige Samaritaan” van van Gogh anders geïnterpreteerd? Die zat op een ezel, toch?

 23. Tsja, de Paus voor een één-wereldregering en voor een één-wereldreligie, met zichzelf als hoofd van laatstgenoemde.
  De contouren van wat de Openbaring van Johannes ons meedeelt over één wereldleider, het Beest, en de Valse Profeet, tekenen steeds duidelijker af.
  Er wordt door sommigen beweerd dat de huidige Paus Franciscus deze Valse Profeet is.
  Of dat zo is weet ik niet, de toekomst zal het leren.
  Toch, hij doet er wel moeite voor de betiteling ‘waardig’ te zijn. (de dwaas)

 24. Deze paus is HET voorbeeld van een Jezuïet. Volstrekt onbetrouwbaar en onder het mom van naastenliefde proberen een globalistische agenda uit te voeren.
  Van de VN en haar organen moeten we het zeker niet hebben. Kijk alleen maar naar hoe de WHO zich misdraagt.
  Er gaat niets boven de natiestaat. We moeten ons verre houden van al die supra nationale instanties. Laten we beginnen met een Nexit.

 25. En ik neem het jullie kwalijk dat jullie hier op dit forum gelezen hebben dat die Chinese klokkenluidster die naar de VS vluchtte, duidelijk gezegd heeft dat dit een virus is uit een militair lab in China! M.A.W. een biologisch wapen! Er worden minder mensen ziek dan bij de griep, maar ze lopen wel veel meer schade op! De Chinezen wapenen hun gele leger en jullie dumheads maar mondkapjes met gaatjes dragen, wat stoer! Als je niet eens weet wat een virus is en hoe hoe een virus zich verspreid kijk dan naar Bild.de, met een supercomputer gesynchroniseerd hoe aerosolen zich verspreiden, als die aerosolen daar dan liggen moet je je handen wassen! Dat moet die supercomputer nog doen! En God doet dat dat niet, die bemoeit zich niet met jouw handen! Fijn, en doordat alle regeringen nu gezegd hebben: kinderen onder de 12 zijn niet besmettelijk ligt nu een kind van 4 in België, besmet tot in de hartspier op de IC, laat ons bidden…

 26. https://www.geenstijl.nl/5155883/terugkijken-slachtoffers-belastingdienst-nog-steeds-kapotgemaakt-door-belastingdienst/
  Triest voorbeeld dat de staat geleid door omhoog gevallen pret studentje zonder enige inhoud totaal niet te vertrouwen is. Gelukkig komt het nog naar buiten, maar ik kan u verzekeren dat de Hugo`s en de Markjes wegen zoeken om die openheid te begraven onder een dikke laag met stoffige wetten als zou de staat gevaar lopen want virusjes enzovoort…

 27. Twee opmerkingen:

  1 ) Waar niets inzit, komt niets uit , nou moet ik erkennen dat dit voor de paus een heel stuk geldt maar niet helemaal ; hij is n.l de pleitbezorger v/d antichrist en misschien wel de wegbereider v/d antichrist
  Hoedt je voor zijn mening/visie. Levensgevaarlijk !!!!

  2 ) Is de paus misschien wel de valse profeet ?? Het zal iemand moeten zijn die grote invloed kan uitoefenen ( 2 a 3 miljard roomskatholieken )

 28. Paus Franciscus is a look alike of the high sparrow from the game of thrones. De zelfde gezapige onschuldige barmhartige uitstraling !! Movies hebben een soort van voorspellend karakter !

 29. de paus maakt de weg vrij voor de anti christ . ik ben katholiek maar geloof niet in de paus .

 30. Ik kon het artikel helaas niet aflezen, na de 1ste alinea ben ik gestopt. Salvini in Italië heeft dit al veel langer door, de Paus is de grootste vijand van onze katholieken in Italië, samen met die Kerken uit Duitsland en die filmsterren als Richard Gear. En natuurlijk moet hij uit zijn ambt gezet worden als zijnde rechts-extremistisch. Ook dit is bekend bij de Katholieke Kerk: het zijn de extreemlinkse, de nieuwe marxisten/fascisten die ons nu bedreigen. Ze geven om niks, verwende jongeren die alleen rebelleren tegen de gevestigde orde, gesubsidieerd door de rijken die lekker niets hoeven te doen als aandelen te kopen in groen of bedrijven over te nemen die omvallen! en zo nog meer rijker worden….

 31. Laat die valse profeet zijn mond dicht houden en zijn gezag beperken tot aan de deur van zijn eigen kerk !

 32. Het is zij of wij, en zij hebben al lang geleden een beslissing genomen.
  Wij zullen nog steeds geen beslissing hebben genomen op het moment dat de deur dicht gaat en er helaas geen water uit de douchekop komt !
  De geschiedenis herhaalt zich ( voor de zoveelste keer) opnieuw.
  Heb de linken van al de alternatieve sites , zoals deze naar alles en iedereen doorgestuurd, zodat ze zelf hun eigen verantwoordelijkheid kunnen/moeten nemen als ze info/tegengeluid willen, doen ze het niet, jammer voor hun en hun naasten.

 33. de kerk die alles kwijt is denk niet aan hun mensen die nog geloven al zijn het er niet veel meer.
  de paus zegt gewoon laat de laatste lichtjes ook maar uit gaan voor het geld

 34. Deze ‘groene paus’ is het grootste schandaal van de zogenaamde katholieke kerk, een communist in hart en nieren, een soort valse profeet, die gewoon woorden gebruikt die populair zijn in de wereld, maar voor Jezus? Hij is ook niet de vertegenwoordiger van Jezus want voor Jezus was er geen opvolging, kan ook niet. Hij wil alle religies verenigen, hij wil een meer dictatoriale wereldregering waar we al de voorlopers van zien met het huidige virus, men steekt de mensen in een soort openluchtgevangenis met regels die ze kunnen controleren, en onze individuele vrijheid willen beperken. Een christen kan en mag geen andere goden dienen, en de huidige epidemie is juist de voorbode van een komende werelddictatuur, de geboorte van openbaring 13, Shalom

Comments are closed.