Jurist Jeroen Pols legt uit dat het Nederlandse volk met de Spoedwet feitelijk vogelvrij wordt verklaard

—————————————————————————————————————————————

Schokkend en schandalig dat deze wet überhaupt op tafel ligt – Onbegrijpelijk dat partijen met ‘christelijk’ in hun naam gaan instemmen met zulke antichristelijke maatregelen – D66 leider en minister Kaag op achtergrond grootste boosdoener, legt communistisch WHO beleid aan Nederland op

—————————————————————————————————————————————

De uitgestelde Spoedwet die de Tweede Kamer zo goed als zeker alsnog gaat aannemen, maar die misschien in de Eerste Kamer nog kan sneuvelen, komt erop neer dat de resten van de Nederlandse democratie met instemming van het parlement compleet worden afgebroken, en ons volk feitelijk vogelvrij wordt verklaard. Vier ministers kunnen straks volledig naar eigen inzicht en zonder instemming van de Kamer de meeste extreme dictatoriale maatregelen nemen, waaronder verplichte coronatesten en keiharde sancties tegen de mensen die weigeren zich straks te laten vaccineren.

Onderzoeksjournalist Ab Gietelink sprak gisteren met jurist Jeroen Pols van Viruswaarheid over de inhoud van de ‘Tijdelijke wet maatregelen Covid-19’ (de Spoedwet), en de standpunten van de politieke partijen hierover. Dat gebeurde op basis van 10 stellingen:

1. De noodwet is een machtigingswet met verregaande bevoegdheden voor de minister van Volksgezondheid. Pols: ‘Niet alleen voor de minister van VWS (Hugo de Jonge), maar ook die van Justitie (Grapperhaus) en Binnenlandse Zaken (Ollongren).’ Samen met premier Rutte gaan zij een soort kernkabinet vormen. Het heet een ‘machtigingswet’, omdat er geen specifieke nieuwe maatregelen in worden vastgelegd, maar de ministers de bevoegdheid geeft om deze naar eigen inzicht te nemen. In een Noodwet zouden wèl specifieke maatregelen moeten worden opgenomen.

2. De minister van Volksgezondheid kan zonder inmenging van het parlement de rechten en grondrechten verregaand inperken op basis van vage criteria. Zo’n vaag criterium is een ‘dreiging’ van een epidemie. ‘Maar wat is een dreiging? Kijk om je heen: alle ziekenhuizen zijn (vrijwel) leeg, en er sterft bijna niemand. Als je naar de getallen kijkt, is er helemaal niets aan de hand. Toch vindt men dat er een noodwet moet komen.’ Iedereen kan echter zien ‘dat van een bedreiging voor de samenleving (door het virus) geen enkele sprake is.’

Een ander vaag en rekbaar begrip is dat de maatregelen ‘noodzakelijk’ moeten zijn. Het Europese Hof voor de Mensenrechten heeft bepaald dat maatregelen noodzakelijk moeten zijn in een democratische samenleving. Dat is heel wat anders dan dat nu een paar ministers zonder democratische inspraak mogen bepalen wat zij noodzakelijk achten.

Gietelink wijst op diverse bekende rechtsgeleerden die daarom waarschuwen dat de Spoedwet niet democratisch gelegitimeerd is. De ministers hoeven hun besluiten enkel een week ter inzage te leggen voor de Tweede Kamer. Die mag daar echter geen uitspraak over doen. Blokkeren of wijzigen is niet mogelijk. Gietelink: ‘Dat gaat wel heel ver, want dat betekent dat de democratie tijdelijk wordt afgeschaft, en een soort directorium van een paar ministers per decreet gaan regeren. Het parlement zet zichzelf buitenspel.’

Pols bevestigt dit. ‘Grootste probleem met de wet is dat jij als burger in continue in onzekerheid leeft. Je weet niet hoe de situatie morgen is.’ Als de minister besluit om morgen de scholen en bedrijven te sluiten, en iedereen thuis in quarantaine op te sluiten, dan gebeurt dat gewoon. ‘De rode draad is onzekerheid. Een rechtstaat is juist gebouwd op zekerheden.’

3. ‘De minister kan scholen sluiten of voorwaarden stellen.’ Studies (van o.a. de Universiteit van Leipzig) bevestigen dat kinderen en jongeren op geen enkele manier bijdragen aan de verspreiding van het virus. Uit die universitaire studie blijkt ook dat de scholensluitingen een ‘rampzalig effect op kinderen hebben gehad.’ Hun vertrouwen in de toekomst is permanent beschadigd. Pols: ‘Het is al bezopen dat volwassenen überhaupt over zo’n wet als deze spreken. Dat dan ook kinderen en jongeren erbij worden betrokken is een echte no-go. Dat kan niet.’

4. ‘Het zou een belangrijke vooruitgang zijn als de expliciete parlementaire controle en instemming voor iedere maatregel in de wet wordt opgenomen.’ Pols: ‘Dat is een voorwaarde. Het kan niet zo zijn dat de grondrechten worden ingeperkt zonder toestemming van de volksvertegenwoordiging (Eerste en Tweede Kamer).’ De parlementariërs moeten zelf verantwoording nemen voor de Spoedwet, en straks, als zaken fouten zijn gegaan, niet enkel naar de regering kunnen wijzen.

5. In de Spoedwet wordt de verplichte 1,5 meter buiten je eigen woning vastgelegd. Pols: ‘Deze wet stelt normaal menselijk sociaal gedrag, zoals we dat al duizenden jaren doen, strafbaar. Ik denk dat wij de eersten in de geschiedenis zijn die dit proberen. We worden strafbaar als we te dichtbij komen.’ Dan krijg je ‘de meeste bezopen situaties. Er zit nog een heel gevaarlijk addertje onder het gras: het speelt mensen tegen elkaar uit.’

6. Boetes met strafblad blijven in stand. Stel dat de minister besluit dat er morgen nog maar 4 mensen bij elkaar mogen staan. Komt daar een 5e bij, krijgen ze alle 5 een boete van € 435,-. ‘Dat betekent dat we elkaars vijanden worden.’ Met een aantekening op je strafblad kun je bijvoorbeeld geen ambtenaar meer zijn of worden. Daar zouden ook leraren door getroffen kunnen worden. De carrières van heel veel mensen lopen zo gevaar.

‘Dat is juist de reden dat ze dit erin willen hebben,’ vervolgt Pols. ‘Het is echt een dwangmiddel om mensen tot gehoorzaamheid te dwingen. We worden op dit moment aan gedragstraining onderworpen.’

7. Het ‘handhaven achter de voordeur’ is uit het wetsontwerp geschrapt. De voorstanders vinden het maar niks dat dit nu toch niet mag, want ‘nu worden woningen ‘misbruikt’ voor feestjes. Zo staat het echt in de Kamerstukken! Als je je verjaardag viert ben je dus heel fout bezig, dat is ‘misbruik’.’ Agenten kunnen echter wèl met een andere reden (laten we het gewoon een smoes noemen) aan de deur van mensen gaan controleren, zoals ‘overlast’.

8. Met ‘vangnetbepalingen’ kunnen ook niet in de wet vastgelegde bevoegdheden alsnog opgenomen worden.’ Ondanks het feit dat we alles met het virus al achter de rug hebben, vindt de minister nog steeds dat er maatregelen nodig zouden kunnen zijn die we nu nog niet kunnen bedenken. De minister mag iets besluiten dat onmiddellijk van kracht wordt, maar waarvoor hij pas na 2 weken een wetsvoorstel hoeft in te dienen.

‘Als je achterdochtig wilt zijn, dan is de bedoeling hiervan om maatregelen mogelijk te maken die nu nog teveel aan discussie onderhevig zijn, zoals gedwongen quarantaine, mondkapjesplicht, gedwongen testen en mogelijk ook gedwongen vaccinaties.’

Gietelink: ‘Ook de vrijheid van publicatie – wat wij hier nu doen – kan dus aan banden worden gelegd.’ Dat is inderdaad een mogelijke vangnetbepaling: de vrijheid van meningsuiting en publicatie zouden ongedefinieerd kunnen worden ingeperkt. Dat betekent vrijwel zeker het einde van de onafhankelijke alternatieve media, en ook deze site. ‘Pols, ik weet niet of het zo is, maar ik heb wel die verdenking. Dit is een hele reële optie.’ De ministers kunnen dan gaan zeggen dat bepaalde informatie ‘het beleid en de bestrijding van het virus ondermijnt’.’

9. Verplichte testen en mogelijk zelfs verplichte vaccinaties staan NOG niet in de wet. De vier partijen die de grootste aanjagers van deze Spoedwet zijn (VVD-CDA-D66-PvdA) vinden echter dat dit er wel in zou moeten worden opgenomen (ook al wordt nu steeds beweerd dat verplichte vaccinaties niet aan de orde zijn). Vooral verplichte coronatesten zijn een mogelijke vangnetbepaling.

10. Verplichte quarantaine inclusief opname in GGD faciliteiten en kampen. Reizigers die uit een ‘oranje’ gebied terugkomen, of mensen die toevallig op een terrasje hebben gezeten waar later een ‘positief geteste’ persoon aan een tafeltje bleek te zitten, zouden verplicht 10 dagen in quarantaine kunnen worden gezet. Hoewel het nog niet mag, schijnt dit nu al te gebeuren, aldus Pols. ‘Een soort concentratiekamp dus,’ reageert Gietelink.

In de Wet Publieke Gezondheid mogen reizigers die een ernstige besmettelijke ziekte hebben nu al verplicht in quarantaine worden gezet, maar dan krijg je een advocaat toegewezen, en buigt een rechter zich erover. ‘Nu wordt deze wet uitgebreid tot mensen die helemaal niet ziek zijn, en er ook geen vermoeden is dat ze ziek zijn. Dit geeft ze de mogelijkheid om mensen (zonder recht op advocaat) massaal te gaan opsluiten.’ Opsluiten is het juiste woord, want als je naar quarantaine faciliteiten in bijvoorbeeld Australië kijkt, worden die bewaakt door militairen.

Gietelink: ‘Dit is nog nooit eerder in de wereldgeschiedenis gebeurt.’ Pols: ‘Wij zitten in de diepste, grootste crisis in de rechtsstaat sinds de Tweede Wereldoorlog.’

VVD-CDA-PvdA versus FVD-PVV-PvdD

Grootste voorstanders van deze dictatoriale Spoedwet: VVD-CDA-PvdA. Zij willen zelfs nóg veel verder gaan, zoals controle en ingrijpen achter de voordeur mogelijk maken. ‘Zij willen de rechtsstaat afschaffen,’ concludeert Pols. ‘Weg met al die burgerrechten! Onvoorstelbaar wat deze partijen openlijk zeggen… Zij willen dat deze wet altijd kan blijven, dus dat de minister altijd deze bevoegdheid houdt.’

Grootste tegenstanders: FVD, PVV, Partij voor de Dieren en Haga. ‘Forum zegt bijvoorbeeld: ‘Hoe bestaat het dat je überhaupt over zo’n wet wil spreken, en daar hebben ze helemaal gelijk in,’ vindt Pols. Deze partijen zitten op de lijn van de critici die bij o.a. Café Weltschmerz aan bod komen.

50-Plus is in principe voor, maar ‘niet ten koste van alles’. Ook DENK lijkt voorstander, maar kan nog twee kanten op. ChristenUnie is voor, maar stelt wel kritische vragen. ‘Zeker de achterban ziet dat wat er nu gebeurt, niets met christelijke waarden te maken heeft.’

In een Duitse mainstream artikel stond afgelopen week dat er dagelijks 300.000 mensen overlijden als gevolg van de corona maatregelen. Honger, mensen die geen medische behandeling krijgen, eenzaamheid / depressies / zelfmoorden, et cetera. ‘Dit is niet christelijk. Dat beseft de CU steeds meer, maar ze maken wel deel uit van de regering. Ze moeten een beleid verdedigen dat helemaal niet christelijk en ook niet menselijk is.’ De CU zegt daarom wel dat ‘de noodzaak’ van de Spoedwet aangetoond moet worden, waar je de vier grote voorstanders niet over hoort.

Via D66 minister Kaag legt WHO verwoestende beleid aan Nederland op

Volgens Pols is D66 de belangrijkste speler. Zij bepalen of de wet er wel of niet komt. Zij stellen aan de ene kant soms kritische vragen, maar ook zij slaan de cruciale vraag naar de noodzaak van deze wet – de ziekenhuizen zijn immers al maanden vrijwel leeg -, en de verwoestende gevolgen ervan voor de economie en samenleving, over. Dus ook volgens D66 moet die wet er komen.

D66 partijleider en minister van BuZa Sigrid Kaag is wat deze Spoedwet betreft ‘eigenlijk de belangrijkste persoon in het kabinet.’ Kaag zit nl. in het bestuur van een orgaan van de WHO, dat toezicht houdt op het huidige (corona)beleid. ALLE maatregelen die in Nederland zijn genomen zijn 1 op 1 ontworpen door de WHO.

Dat is geen complottheorie, maar is op Viruswaarheid in de officiële stukken terug te lezen.’ Daarin staan ook de verwachte gevolgen van dit beleid, en die zijn op alle gebieden echt rampzalig: massa werkloosheid, sociale instorting, alcoholisme, depressiviteit, verhoogde sterfte, lagere levensverwachting, armoede, noem maar op. Alle ellende die je kunt bedenken wordt over ons heen gestort. Je hoeft geen Einstein te zijn om te zien dat je met dit beleid de hele samenleving naar de afgrond drijft.’

Kaag houdt er vanuit de WHO toezicht op dat dit beleid ook in Nederland wordt geïmplementeerd. Tegelijkertijd voert ze in Nederland als minister hetzelfde beleid uit waar ze ZELF toezicht op moet houden. En kijkt u eens naar haar directe collega’s in dat bestuur: CDC hardliner Anthony Fauci, en een afgezant van de Bill & Melinda Gates Foundation, die, zoals iedereen weet, de vaccinatielobby vertegenwoordigen.

Daarnaast zit Kaag ook bij de Wereldbank, die – net als de WHO – de GAVI vaccinalliantie ondersteunt (waar Bill Gates eveneens achter zit). Kaag zit dus midden in die vaccinlobby. Het doel is om ons in deze ‘nood’toestand te houden tot er een vaccin. ‘En dat is géén complot. Het staat gewoon in de stukken over deze transitiefase.’ Bovendien heeft ook premier Rutte dit vanaf het allereerste begin letterlijk zo gezegd en herhaald.

GroenLinks was voor, maar steeds kritischer – SP lijkt nu tegen te zijn

GroenLinks was in principe ook voor, maar heeft al wel een hoop ‘juiste kritische vragen gesteld.’ Jesse Klaver heeft gezegd in principe voor de wet te zijn, maar het eens te zijn met de mensen die zich zorgen maken over de democratie.

Ook de SP ondersteunde vanaf het begin de wet, maar waren heel kritisch. ‘Inmiddels heb ik begrepen dat de SP tegen de wet gaat stemmen. Ik hoop ook echt dat ze zich daaraan houden.’ Zij hebben een hoop voorbeelden gegeven van de absurde situatie die we door de wet gaan krijgen, zoals de vraag of je straks een strafblad krijgt als je iemand op straat helpt die onwel is geworden, en dat kinderen vanaf 13 een boete (van € 95,-) en een strafblad krijgen als ze op straat hun oma een knuffel geven (en oma gelijk óók een strafblad krijgt). Deze kinderen kunnen zelfs naar Bureau HALT gestuurd worden.

Pols hoopt dat de kritische houding van GroenLinks en SP ertoe leidt dat de wet in ieder geval milder wordt gemaakt, voor het geval de oppositie geen meerderheid behaalt. ‘Maar ik ga ervan uit dat ze gewoon tegenstemmen, want niemand moet deze wet willen. Er is geen noodzaak, er is op dit moment geen enkele aanleiding voor wat voor maatregel dan ook. Ik hoop ook dat CU* en SGP* nog eens goed naar hun achterban luisteren, en niet omgaan.’

(* In ‘hun’ kranten, het Reformatorisch Dagblad en het Nederlands Dagblad, is echter amper iets van kritiek te lezen. Integendeel, de redacties van deze kranten hebben het over Bill Gates als een ‘respectabele man’, en lijken onverkort achter de Spoedwet te staan. – X.)

‘Ik hoop dus dat de wet belandt waar die hoort: in de prullenbak.’

De Tweede Kamer stemt wellicht eind september over de Spoedwet (indien er niet opnieuw uitstel komt). Als deze wordt aangenomen, dan zou de Eerste Kamer zich er mogelijk begin november over kunnen uitspreken. De kans dat deze afschuwelijke wet, die naar onze overtuiging neerkomt op een regelrechte staatsgreep, daar alsnog sneuvelt, is iets groter, omdat het Forum voor Democratie hier de op een na grootste partij is.

Het hele interview (35 minuten):

 

 

Xander


(1) Café Weltschmerz

Zie ook o.a.:

17-09: Precies zoals voorspeld: Nederland begint vanaf 18 september met aanloop naar tweede lockdown
14-09: Duitsers die quarantaine ontvluchten mogen met vuurwapens worden gestopt (/ Actuele stand van zaken van de wereldwijde staatsgreep naar een klimaat-corona dictatuur / New York Times erkent dat 90% van positief getesten in werkelijkheid virusvrij zijn)
08-09: Conclusie Bureau of Economic Research: Lockdowns, social distancing en mondkapjes hadden NUL invloed op verloopt Covid-19
25-08: Hoogleraar Pierre Capel herhaalt: ‘Kappen met mondkapjes en angstpandemie’ (/ Zelfs statistieken van het RIVM laten zien dat er sinds eind mei geen corona meer is gevonden in mensen met klachten)
22-08: Nederlandse moleculair analist: ‘Er is geen tweede golf, alleen een datazwendel’
17-08: Oud-directeur Instituut Microbiologie: ‘Al 8 weken geen nieuwe Covid-19 gevallen meer’
15-08: De leugen regeert al maanden – Wordt het kabinet bewust misleid door het RIVM?’ (Column Pierre Capel)
11-08: Spaanse krant bevestigt tweede Europese lockdown vanaf 18 september
10-08: ‘Alle landen voor eind september half jaar lang in totale lockdown waarbij leger wordt ingezet’
08-08: Agenda 21 samengevat: ‘De opmars naar een nieuwe wereldorde’
06-08: Statistieken tonen tegendeel aan van Ruttes ‘virus maakt gevaarlijke opmars’ leugen
05-08: ‘Tweede lockdown komt er omdat politici opstand vrezen zodra economie vanaf september instort’
29-07: Gezaghebbende New England Journal of Medicine: Ontsla iedereen die vaccin weigert (/ Mensen die ervoor kiezen om hun eigen lichaam te integreren in het Beest-systeem, worden daarmee zelf een stukje ‘Beest’, en kunnen daarom niet anders dan hetzelfde lot ondergaan.)
15-06: Aanstaande corona noodwet betekent einde democratische rechtsstaat en begin tirannie’

 

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

45

 1. Waar bijna niemand bij stilstaat, is wat ik in 2009 ontdekte.
  Niet alleen heeft toen de WHO de definitie voor “pandemie ” versoepeld, “pandemie fase 6” betekent ook dat in alle 194 WHO-ondertekenende landen de desbetreffende grondwet wordt overstegen en de WHO-regels ingaan.

  Ook voor Nederland blijkt een dergelijke realiteit aan de orde….
  De WHO-checklist voor de planning van het voorbereid zijn op een influenza pandemie, Sectie 1.5.1 Wettelijke en ethische onderwerpen, meldt:
  “Gedurende een pandemie kan het nodig zijn bestaande wetgeving, of (individuele) mensenrechten ongeldig te verklaren. Voorbeelden daarvan zijn: gedwongen quarantaine (het annuleren van individuele bewegingsvrijheid), het inzetten van particuliere gebouwen als ziekenhuis, off-label gebruik van medicijnen, verplichte vaccinatie of het instellen van noodsituatie diensturen in essentiële dienstverlening (waaronder — genoemd in Sectie 5 — faciliteiten, personeel en voorraden van de gezondheidszorg, energie-, en drinkwater-voorzieningen, vuilophaaldiensten, transport, telecommunicatie). Deze beslissingen behoeven een wettelijke structuur om transparante beoordeling en rechtvaardiging van de overwogen maatregelen zeker te stellen, alsmede de samenhang met internationale wetgeving (International Health Regulations). http://www.who.int/csr/resources/publications/influenza/FluCheck6web.pdf. In dit document staan vaccinaties en het gebruik van antivirale middelen overigens aangegeven als ‘wenselijk’, niet als ‘essentieel’.

  Wet Publieke Gezondheid, 9 oktober 2008
  http://www.rivm.nl/cib/themas/wetgeving/
  Artikel 31
  1. De burgemeester kan een persoon onverwijld ter isolatie in een
  ziekenhuis doen opnemen, indien:
  a. 1° hij gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de betrokkene
  lijdt aan een infectieziekte behorend tot groep A,
  2° ten aanzien van de betrokkene de melding ingevolge artikel 22,
  derde lid, heeft plaatsgevonden, of
  3° de betrokkene lijdt aan een infectieziekte behorend tot groep A of B1,
  b. ernstig gevaar voor de volksgezondheid bestaat door verspreiding
  van die infectieziekte,
  c. dit gevaar niet op andere wijze effectief kan worden afgewend, en
  d. de betrokkene niet tot opneming ter isolatie bereid is.
  2. De burgemeester kan een ter isolatie opgenomen persoon door een
  arts doen onderzoeken indien:
  a. ten gevolge van de infectieziekte onmiddellijk gevaar dreigt voor de
  gezondheid van derden,
  b. de aard en de omvang van dit gevaar niet op andere wijze dan door
  onderzoek kunnen worden vastgesteld,
  c. de uitkomst van het onderzoek noodzakelijk is om dit gevaar effectief
  te kunnen afwenden, en
  d. de betrokkene niet bereid is het onderzoek te ondergaan.
  3. De burgemeester kan een ter isolatie opgenomen persoon door een
  arts in het lichaam doen onderzoeken indien aan de voorwaarden,
  bedoeld in het tweede lid, is voldaan en de rechter daartoe een
  machtiging heeft verleend.

  Artikel 32
  1. De burgemeester doet de beschikking tot opneming ter isolatie aan
  de betrokkene uitreiken.
  2. In de beschikking geeft de burgemeester aan in welk ziekenhuis,
  aangewezen op grond van artikel 34, de opneming ter isolatie ten
  uitvoer wordt gelegd.

 2. Slippendrager van de farmaceutische industrie en voormalig minister van Volksgezondheid Bruno Bruins wordt interim-directeur van de HTM. Als voorzitter van de raad van bestuur van uitkeringsorgaan UWV was het al geen groot licht. Dit is de baantjescaroussel in optima forma. Alexandra van Huffelen heeft het GVB verlaten om orde op zaken te stellen bij de afdeling toeslagen van de belastingdienst en de resultaten sinds haar komst in januari van dit jaar zijn nogal pover.

 3. https://www.nu.nl/economie/6079019/belastingdienst-weigert-gemeenten-te-vergoeden-voor-toeslagenaffaire.html#coral_talk_wrapper

  De voorbeelden van een zeer onbetrouwbare overheid liggen helaas voor het oprapen.
  Als Pieter Omtzigt zich niet hard had gemaakt in deze affaire was er nooit iets over bekend geraakt. Deze man is enorm goed in het aankaarten van misstanden:
  https://www.dagelijksestandaard.nl/2020/09/zien-pieter-omtzigt-sloopt-het-hele-oneerlijke-belastingstelsel-van-nederland-u-ziet-niet-de-werkelijkheid/

  Onbegrijpelijk dat ze een gladjanus als opperhoofd hebben verkozen boven deze man.
  Die verkiezing had overigens een zeer smerig luchtje en de schijn van manipulatie!
  Wat ook merkwaardig is, is dat de fractie hem al heeft proberen te lozen door een zo lage plaatsing op de kieslijst dat ze dachten er vanaf te zijn.
  https://www.nu.nl/nieuws/2908748/omtzigt-met-voorkeurstemmen-in-kamer-.html

  Dus een man die misstanden blootlegt en min of meer uitgekotst wordt door zijn fractie krijgt als enige het vertrouwen van genoeg burgers om door te gaan. Maar mijn conclusie is keihard dat dit alles er voor zorgt dat de overheid dus gewoon niet wil dat de burger beschermd wordt tegen die zeer onbetrouwbare overheid.

 4. Nicolaas schreef:
  21/09/2020 om 8:37 pm

  “Vandaag liet Rutte zijjn masker vallen. Wij moeten allemaal gewoon onze bek houden. Hij bedoelde niet alleen de voetbalsupporters. Nee iedereen die kritische vragen stelt moet gewoon zijn bek houden. Punt.”

  Op https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5185200/premier-betreurt-bek-houden-uitspraak “Premier betreurt ‘bek houden’-uitspraak: ‘Dat was niet zo netjes'”:

  “Premier betreurt ‘bek houden’-uitspraak: ‘Dat was niet zo netjes’

  Premier Rutte betreurt zijn eerdere uitspraak van vandaag, waarin hij tegen RTL Nieuws zei dat juichende voetbalfans gewoon ‘hun bek moeten houden’. “Ik zag het woord terug en dacht: dat is niet zo netjes. Je moet niet schelden”, vindt de premier nu. Maar de boodschap blijft voor Rutte wel staan: ook voetbalsupporters moeten zich aan de regels houden.”

 5. Vandaag liet Rutte zijjn masker vallen. Wij moeten allemaal gewoon onze bek houden. Hij bedoelde niet alleen de voetbalsupporters. Nee iedereen die kritische vragen stelt moet gewoon zijn bek houden. Punt. Bek houden en doen wat er gezegd wordt! Maar gelukkig nu de aktie: ik doe niet meer mee! Wie trouwens nog op de PVDA gaat stemmen is oper definitie een landverrader. Die Asher is nog erger dan Rutte! Maarnogmaal mensen”je bek houden en je mondkap op. Dan leer je vbanzelf wel je bek te houden. Hoe lang gaat dit kuddegedrag van de meeste Nederlanders nog duren? Komop memnsen : allemaal meedoen met : Ik doe niet meer mee!

 6. ‘Ze’ kijken nu heel hard vooruit : bottom-up. De machtsconcentratie die de spoedwet mogelijk maakt, blijkt slechts een onderdeel van een heel gewiekst en geordend strategisch plan. De Great Reset komt er aan. Op een moment dat regeringen gaan falen en bereid gaan zijn om hun soevereiniteit af te staan, komt de machtsuitoefening op VN niveau te liggen. Er lijkt geen ontkomen aan. De één-wereld regering is zich aan het ontwikkelen in snelvaart tempo. Niks zal ze tegenhouden, geen Schok. Er is hoegenaamd geen geordende weerstand en de enige die roet in het eten zou kunnen werpen is Trump, ALS ie de verkiezingen wint, kan hij dit even tegenhouden. Alleen de russen zijn machtig genoeg. Maar hiervoor moet er een ‘Dzjenghis Khan’ opstaan.

 7. De wereldbevolking moet worden ontvlecht, zodat een nieuwe orde eerder wordt geaccepteerd. Het werd weer wat losser, dus worden de hogere cijfers gefixed. Er is niets aan de hand. Waarom laten wij dit toe?

 8. @lechaim 21.09.2020 08:26 uur

  opname komt aan het eind van de grote verdrukking.

  Ik lees juist bij Overwinnaar dat de opname komt aan het begin van de grote verdrukking en dat is ook logisch want tijdens de grote verdrukking is de geest van God niet meer op aarde, dus moet de gemeente dan ook al weg zijn!

  Op het Geloofsforum verder praten. Mod.

 9. Geloof die onzin toch niet, we worden echt niet verplicht gevaccineerd!

 10. Nou Dhr Rutte wordt steeds groffer in zijn mond, met iedereen moet zijn BEK houden. Dat naar aanleiding wat er gebeurd was bij Feyennoord ( voetbal), terwijl ze zellf een wanbeleid voeren.
  Ze sturen wel kinderen met een snotneus naar school, met maby het gevolg dat de docenten besmet kunnen raken, en in het uiterste geval de kinderen zelf ook trouwens. Cafés moeten na één uur dicht, terwijl er ergens anders zich grote groepen mensen zich bij elkaar bevinden, hoe krom kan het zijn. Trouwens ik heb al eerder aangegeven, dat je maar eens op moet letten bij debatten, dan lopen ze ook rakelings langs elkaar heen. En dan al die poeha met prinsjesdag, de zogenaamde afstand die ze bewaren, bah, je wordt er niet goed van.

  Mensen zoals Rutte en een Grapperhaus die een voorbeeldfunctie hebben, moeten juist met uitlatingen voorzichtig zijn, want mijn vrees is dat het volk zich falikant gaat keren tegen het hele beleid van Dhr Rutte en zijn FORMIDABLE TEAM die het allemaal zo goed weten.

  Verbeter de wereld en begin bij jezelf.

 11. De enige waarheid | Door Walter van Rossum.
  “Infecties met het SARS-CoV-2-virus worden gedetecteerd met behulp van zogenaamde PCR-tests die zoeken naar de gensequenties van de ziekteverwekker. Individuele artsen en corona-sceptici twijfelen herhaaldelijk aan de kwaliteit van deze tests. Een beschuldiging is: de test werkt ook met andere coronavirussen, waardoor massa’s vals-positieve resultaten het beeld vertekenen. ”
  https://kenfm.de/die-eine-wahrheit-von-walter-van-rossum/
  Bijna iedereen weet, we leven in een tijd van list en bedrog, maar blijven domweg geloven in wat ons als waarheid wordt voorgehouden.

 12. Is in handen van de Bilderberg globalisten.
  Pro Kalergi.
  Zijn straks de wereld leiders.

 13. Er worden soms wat overdreven meningen gegeven hoor! mijn ouders leefden in bezet gebied door de Duitsers in de tweede wereldoorlog, dan weet je pas wat dictatuur is, wij kunnen daar eigenlijk niet over meepraten, de leden honger, hadden angst van de Nazi’s je mocht geen Joden helpen, er was wel het verzet en ook die mensen riskeerden dagelijks hun leven, en pas op dat waren jonge mensen hoor! Dus waar klagen wij nu over? We hebben het gewoon te goed, dat is het probleem, en als dan is een virus langs komt, denken ze, mijn vrijheden worden beperkt? We zitten in de laatste fase van de grote verhalen,eeuwige economische groei en verwachtingen zijn een utopie, de mens als kroon van de schepping heeft jammerlijk gefaald, hij heeft heel de schepping verprutste. Shalom

 14. D66:De partij van de dood.!En dat “christelijk“ zegt mij ook weinig.

 15. Verplichte vaccinaties zijn volgens de Nürnberg Code misdaden tegen de menselijkheid.
  De regering, het OMT, het RIVM en de mainstream media kunnen het dan wel afdoen als ‘complottheorieën’, maar Bill Gates’ wereldwijde vaccin experimenten, die bij honderden miljoenen mensen permanente, vaak ernstige gezondheidsschade hebben veroorzaakt, zijn uitstekend gedocumenteerd.
  Een medisch experiment op de hele bevolking, gedaan met behulp van lockdowns, social distancing, verplichte mondkapjes, en straks (direct of indirect) verplichte vaccins, is even ongehoord als schandalig.
  https://www.burgerfront.nl/verplichte-vaccinaties-zijn-volgens-de-nurnberg-code-misdaden-tegen-de-menselijkheid/

 16. Corona doet wat het griepvaccin niet lukt.
  Mensen beginnen zich massaal af te vragen of het “dodelijke coronavirus” misschien toch niets meer was dan een heftige griepepidemie.
  https://niburu.co/het-complot/15530-corona-doet-wat-het-griepvaccin-niet-lukt
  Er is een goede reden dat onze leiders criminelen zijn.
  Bedenk goed als je de volgende keer naar de stembus gaat, dat alleen “goedgekeurde” leiders een land mogen besturen.

  Leiders worden niet gekozen vanwege hun intelligentie of capaciteiten, maar omdat ze het vertrouwen van het volk kunnen winnen zodat ze dit vervolgens kunnen verraden.
  https://niburu.co/het-complot/15529-er-is-een-goede-reden-dat-onze-leiders-criminelen-zijn

 17. De Holocaust komt terug. Let maar op mijn woorden. De geschiedenis herhaalt zich. Het is al begonnen.

 18. De mazen van het net worden steeds nauwer aangetrokken. En in de waan dat het voor hun eigen goed is, helpt het domste deel van het volk zelfs bij het aanspannen van de mazen van het net waarin het gevangen genomen wordt…

 19. @ Ron 20/09/2020 om 7:50 pm

  Voor wat betreft AstraZeneca en het door Nederland voor honderden miljoenen euro reeds aangekocht maar nog niet bestaand vaccin, hieronder informatie (uit de media en van websites) waarvan het goed is om die hier nog eens te herhalen:
  – Hugo de Jonge heeft de samenstelling van dit vaccin onmiddellijk tot STAATSGEHEIM verklaard. Waarom?
  – De speciaal regeringsadviseur Feike Sybesma heeft een broer die een hoge functie heeft bij AstraZeneca. Sybesma is plotseling weer uit beeld verdwenen.
  – Hugo de Jonge heeft een broer die expert is op het gebied virusonderzoek.

 20. Vlokje,

  De opname komt aan het eind van de grote verdrukking.
  We gaan Yeshua tegemoet in de wolken.
  Tegemoet is dat we Yeshua binnen halen.
  Dus wapen je tegen de vaccinatie en alles wat je nog moet door gaan.
  Let the force (Yeshua) be with you.

  Verder praten op het Geloofsforum. Mod.

 21. 1. De … doodwet … is een machtigingswet met verregaande bevoegdheden voor de minister van Volksgezondheid.

 22. Op https://nos.nl/liveblog/2348671-rutte-in-algemene-beschouwingen-behoud-van-banen-heel-belangrijk.html zegt onze premie Rutte het volgende:

  “Vaccinatie is niet verplicht, “dat kan gewoon niet”

  De premier maakt nogmaals duidelijk dat een corona-vaccin niet verplicht wordt. “Er is geen juridische mogelijkheid om mensen te dwingen. Dat kan gewoon niet. Maar, ook voor de mensen thuis, het is wel heel belangrijk dat zo veel mogelijk mensen zich laten vaccineren. Dat is cruciaal.”

  Maar, benadrukt hij, ook werkgevers mogen hun werknemers niet onder druk zetten om zich te laten vaccineren.”

  Dat kan hij nu wel zo mooi zeggen, maar als het puntje bij paaltje komt met die spoedwet, kan het totaal anders wezen.

  Op https://joop.bnnvara.nl/opinies/tanend-gezag-rutte-in-coronacrisis-voedt-extreemrechts “Tanend gezag Rutte in coronacrisis voedt extreemrechts Hoe de premier de noodzakelijke urgentie om het virus te bestrijden liet verdampen. En het mogelijke politieke gevolg.”

  Door Francisco van Jole, eindredacteur Joop

  Ik zou mijn hoop echt niet vestigen op PVV en FvD als het om de spoedwet en andere coronamaatregelen gaat. Want gaan die in het volgend kabinet samen met de VVD regeren, dan kunnen we veel meer draconische dictatoriale maatregelen verwachten, waaronder keiharde bezuinigingen op de sociale zekerheid. Wilders komt immers uit de rechterflank van de VVD en FvD is ook rechts op sociaaleconomisch gebied.

 23. Als we sommige beelden uit Amerika zien, hebben we nu dus knokploegen onder de naam ‘anti-fascistisch’ die gewone mensen op straat uitschelden, bedreigen en intimideren. Demonstraties en overheden die zich keren tegen de gewone burger. Rare ontwikkelingen. Het wordt allemaal agressief, zelfs in de ‘lied’ cultuur is het agressie alom.
  Ik moet denken aan de uitspraak: Als je de mensen maar lang genoeg vertelt dat ze eigenlijk beesten zijn, gaan ze zich ook als beesten gedragen.

 24. Lechaiem 20/09/2020 om 10:28 pm
  “En nu maar hopen dat de opname komt Ik spreek jullie met Pesach

  huh jij ook al? ben benieuwd hoe jij het ziet.
  misschien even op het geloofforum?

 25. En nu maar hopen dat de opname komt. Ik spreek jullie met Pesach. Wees dan eerlijk wie alsnog een spuit heeft genomen. Verhuis naar Hongarije en doe dat snel. Goedkope huizen en geen Corona waanzin. Shalom in Yeshua.

 26. “Met een aantekening op je strafblad kun je bijvoorbeeld geen ambtenaar meer zijn of worden. Daar zouden ook leraren door getroffen kunnen worden. De carrières van heel veel mensen lopen zo gevaar.”

  MAAR GELUKKIG Kun je er wel Minister van Justitie mee BLIJVEN!!!

 27. De christenunie heeft al zoveel consessies gedaan, dat alle christelijke elementen zijn opgelost. Alleen de Sgp is nog consequent.
  Daarnaast is er geen partij die voor de geestelijke, fysieke, maatschappelijke gezondheid van de nederlander strijdt.
  Daarom gaat mijn stem volgend jaar naar de Fvd.

 28. Vaccinproducent AstraZeneca haalde het nieuws in de eerste week van september toen ze aankondigden dat ze hun klinische proeven met COVID-19-vaccin tijdelijk hadden stopgezet omdat een patiënt mogelijk ernstige neurologische reacties op het vaccin heeft gehad.
  De deelnemer in kwestie ervoer symptomen die consistent waren met transverse myelitis, een zeldzame ontsteking van het ruggenmerg, meldde The Associated Press. AstraZeneca hervatte de onderzoeken een paar dagen later toen werd besloten dat de ziekten “ofwel als onwaarschijnlijk werden geacht verband te houden met het vaccin, ofwel er onvoldoende bewijs was om met zekerheid te zeggen dat de ziekten al dan niet verband hielden met het vaccin.”

  Een merkwaardige kanttekening bij het verhaal is het feit dat er naar het rapport werd verwezen in het meervoud, met behulp van “vrijwilligers” en “ziekten” in plaats van enkelvoudige werkwoorden en zelfstandige naamwoorden. Is dit omdat de onderbreking van september niet de eerste keer was dat AstraZeneca de proeven stopzette?
  Het blijkt dat ze de proeven in juli stopten toen een andere deelnemer neurologische problemen had, maar die gebeurtenissen werden toegeschreven aan een niet eerder gediagnosticeerd geval van multiple sclerose.
  Aangezien AstraZeneca nu ten minste twee meldingen heeft ontvangen van ernstige neurologische voorvallen in verband met het testen van het coronavirusvaccin, leidt dit natuurlijk tot de vraag: zijn er nog andere bijwerkingen die AstraZeneca niet openbaar heeft gemaakt, en zo ja, wat zijn er dan? zij, en hoeveel zijn er?

 29. Niks tijdelijke wet, wordt een permanente wet. Tijdelijkheid wordt misbruikt om een meerderheid
  te forceren en als eenmaal de buit binnen is wordt alle tijdelijkheid omgevormd tot permanentheid en zitten we opgescheept met ministers met dictatoriale bevoegdheden, kortom, met een dictatuur dat niet valt terug te draaien. Nederland en het Nederlandse volk, bezint eer gij begint, anders wordt die spoedwet een heilloze weg.

 30. PANIEK! Lege teststraten, lege ziekenhuizen, lege IC’s en lege hersenpannen.
  https://debataafschecourant.wordpress.com/2020/09/18/paniek-lege-teststraten-lege-ziekenhuizen-lege-ics-en-lege-hersenpannen/

  Wij weten toch waar deze waanzin ons naar toe moet leiden, richting een georkestreerde misdadige dictatuur.

  Ik heb vanmiddag op Discovery zitten kijken naar, Hitler’s most wanted, daarin zag ik veel raakvlakken met wat en nu in de wereld afspeelt.
  Alleen nu zijn het geen kogels, maar spuitjes met geheime vloeistoffen. Het maakt ze niet meer uit, als het maar het verlangde doel geeft.
  Ja, zelfs gezichten kon ik vergelijken met die van nu, dood eng.

 31. Wat missen we nu een constitutioneel hof, dat zou de hele wet ongrondwettelijk hebben verklaard. Nu moeten we het doen met het zootje ongeregeld in de 2de kamer.

 32. Als we niet met minstens 1 miljoen mensen optrekken naar Den Haag, om ons ongenoegen te uiten, gaat deze Spoedwet er komen. Ze hebben allang lak aan het volk, in de Tweede Slaapkamer, met uitzondering van de partijen, die mordicus tegen de Spoedwet zijn. Heb het geplaatst op FB, ben benieuwd hoelang het er daar op zal staan.

 33. Mensen worden bang gemaakt met gefantaseerde ziektes en als climax de dood. Dit spelletje is feitelijk al eeuwen aan de gang en in de middeleeuwen profiteerde vooral religie hiervan. De keiharde waarheid is dat mensen die in balans zijn zich serieus nergens zorgen over hoeven te maken. Ja, eens zal je komen te overlijden, dat is feitelijk niets om verdrietig over te hoeven zijn. De krachten die wel proberen om daar een drama van te maken hebben altijd een dubbele agenda. De aflaten uit de middeleeuwen hebben plaats gemaakt voor vaccins. Het blijft dikke onzin en een belediging voor de enorme kracht die in ieder leven opgesloten ligt
  Die enorme effectieve krachten zijn ook nog eens enorm simpel aan te boren en hebben echt geen ingewikkelde toestanden nodig. Het is simpelweg uit ieders omgeving te halen wat werkelijk nodig is om te genezen!

Comments are closed.