Toeval? Zogenaamd gevaarlijke corona mutaties komen uit 3 landen waar vaccin AstraZeneca is getest

Mainstream media en politici ontkennen het nog steeds, maar in wetenschappelijke studies wordt klip en klaar gesteld dat met het toepassen van virale vector vaccins – zoals het ‘chimpansee’ adenovirus vaccin van AstraZeneca – ons DNA wel degelijk wordt gemanipuleerd en onherstelbaar beschadigd kan raken.

—————————————————————————————————————————————–

Naast superbacterieën dreigen er door het ‘lekkende vaccin’ effect nu ook supervirussen te ontstaan – Wetenschappelijke onderzoeken: Manipuleren DNA (zoals met deze vaccins) kan kanker, genetische ziekten en DNA schade nageslacht veroorzaken

—————————————————————————————————————————————–

De drie zogenaamd ‘gevaarlijkere’ coronavirus mutaties die worden aangegrepen om de economie en samenleving te blijven gijzelen zijn afkomstig uit drie landen waar in 2020 het Oxford/AstraZeneca virale ‘chimpansee’ vector vaccin werd getest. Ook weer ’toeval’, de algemene standaardverklaring voor alle ongemakkelijke feiten en gebeurtenissen rond vaccinaties? Of zou het wellicht te maken hebben met het wetenschappelijk bevestigde gegeven dat muterende virussen weliswaar besmettelijker worden, maar minder schadelijk en dodelijk, en dat het opkomen gevaarlijkere varianten juist door vaccins wordt bevorderd?

De genoemde drie ‘gevaarlijke’ mutaties zijn afkomstig uit Groot Brittannië, Zuid Afrika en Brazilië, de landen waar tussen april en november 2020 het AstraZeneca vaccin werd getest, zoals in een recente wetenschappelijke analyse in The Lancet werd besproken. (1)

Heeft het adenovirus vector vaccin van AstraZeneca, dat via testpersonen op de bevolking werd ‘losgelaten’, in combinatie met het ‘live’ virus juist iets veroorzaakt, of is het inderdaad louter toeval dat de ‘gevaarlijke’ mutaties uitgerekend uit deze drie testlanden komen?

Manipuleren DNA met deze vaccins kan kanker en DNA schade nageslacht veroorzaken

Virale vector vaccins zijn een vrij nieuwe technologie waarmee een ‘vreemd’ virus – in het geval van AstraZeneca een adenovirus van een chimpansee – wordt gebruikt om DNA boodschappen in de menselijke cellen te brengen. Dit proces staat bekend als gentherapie, wat in de medische wereld nog steeds in een experimentele ontwikkelingsfase zit, vooral omdat het manipuleren van DNA (12) nogal eens onbedoelde gevolgen blijkt te hebben, zoals het ontstaan en bevorderen van kanker en andere genetische- en auto-immuunziekten. (11)

Ook bestaat het risico dat een adenovirus ‘de Weismannbarrière doorbreekt en kiembanen infecteert,’ (13) waardoor onherstelbare DNA schade kan worden doorgegeven aan het nageslacht en aan alle volgende generaties. (Zie ook ons aanverwante artikel: 04-12: Bijsluiter Pfizer vaccin waarschuwt expliciet dat ‘onbekend is of het Covid vaccin van invloed is op de vruchtbaarheid’ ).

Dat ‘lekkende vaccins‘ grote risico’s met zich meebrengen, is al vele jaren bekend. Als ongevaarlijke virusmutaties worden uitgeroeid met niet-immuniserende vaccins (zoals die tegen het SARS-CoV-2 virus), dan bestaat het gevaar dat gevaarlijkere, dodelijkere varianten de overhand krijgen, zoals in 2015 werd bevestigd in de wetenschappelijke studie ‘Imperfect Vaccination Can Enhance the Transmission of Highly Virulent Pathogens‘. Juist vaccins zorgen dan voor het ontstaan van een dodelijkere variant, in het slechtste geval zelfs voor een ‘supervirus’. (2)(3)

Vorig jaar waarschuwden researchers dat het ‘lekkende vaccin’ effect lijkt bij te dragen aan de vastgestelde gestage verminderde effectiviteit van het jaarlijkse griepvaccin. (4)(5) Die ‘effectiviteit’ is sowieso al jaren omstreden, dus als daar nog meer twijfels over bestaan is de vraag gerechtvaardigd waarom er dan nog steeds mee doorgegaan wordt.

Naast superbacteriën nu ook supervirussen?

De effectiviteit van antibiotica wordt al jaren door een vergelijkbaar effect bedreigd. Te snel, te vaak, foutief voorgeschreven en niet afgemaakte kuren hebben bacteriën de kans gegeven resistent te worden, waardoor er ‘superbacteriën’ zijn ontstaan waartegen soms geen enkel medicijn meer helpt. Nu dreigen er dus ook supervirussen te ontstaan.

Een goed voorbeeld uit de dierenwereld is de Ziekte van Marek, een zeer besmettelijke ziekte bij kippen die wordt veroorzaakt door een herpesvirus, en zowel kanker als verlammingen kan veroorzaken. In de jaren ’70 dacht men dit virus met vaccins onder controle te hebben gekregen. Marek liet zich echter niet zo makkelijk verslaan – integendeel. Binnen 10 jaar muteerde het naar een nog dodelijkere variant die nog ernstigere kankers veroorzaakt, ook bij jonge kippen (6).

Wetenschappers stelden daarom vorig jaar vragen bij de Covid-19 vaccins, met echter het omgekeerde doel, namelijk het massaal toedienen deze vaccins juist te promoten. In het artikel ‘Will an imperfect vaccin curtail the Covid-19 pandemic in the U.S.?’ wordt gesteld dat minimaal 82% van de bevolking gevaccineerd moet worden om groepsimmuniteit te bereiken. Dat groepsimmuniteit veel sneller en veiliger wordt bereikt via het natuurlijke menselijke immuunsysteem, mag zoals u weet sinds vorig jaar niet meer gezegd worden. Eind 2020 schrapte de WHO natuurlijke groepsimmuniteit zelfs uit haar officiële ‘adviezen’.

Vaccins moeten net als antibiotica zo min mogelijk worden ingezet

Net zoals we 8 van de 10 mensen geen verplichte antibiotica kuren geven om ervoor te zorgen dat deze medicijnen optimaal blijven werken bij mensen met infecties, moeten we 8 van de 10 mensen in geen geval verplichten om zich met vaccins te laten inspuiten. In beide gevallen heeft dit een diametraal effect met uiteindelijk desastreuze gevolgen: het menselijke immuunsysteem wordt erdoor verzwakt, terwijl het massaal gebruik van deze middelen tegelijkertijd de opkomst van levensgevaarlijke superbacteriën en supervirussen bevordert.

Wil je ervoor zorgen dat antibiotica en vaccins blijven werken (waarbij we de vele twijfels over vaccins even buiten beschouwing laten), dan moet je die dus zo min mogelijk inzetten. Antibiotica blijven werkzaam als je die alleen voorschrijft als infecties niet door het immuunsysteem van een patiënt overwonnen kunnen worden.

Vaccins blijven (verondersteld) werkzaam als je alleen de grootste risicogroepen inent (voornamelijk mensen met een verzwakte afweer en/of onderliggend lijden en/of een ernstige medische voorgeschiedenis, alhoewel ook bij deze groepen de nodige kanttekeningen kunnen worden gezet), zodat de rest van de gezonde bevolking natuurlijke groepsimmuniteit opbouwt tegen de vele ongevaarlijke virusmutaties, en dodelijkere varianten geen kans meer krijgen. Tot eind 2020 was het op deze wijze kweken van natuurlijke groepsimmuniteit een onbetwistbaar wetenschappelijk feit, dat echter bijzonder ongemakkelijk was voor de grote farma bedrijven, omdat het de noodzaak van het vaccineren van miljarden mensen volledig onderuit haalt.

Waarom zo’n enorm risico met massa vaccinaties als ‘besmettingen’ niet worden gestopt?

Ten aanzien van antibiotica geldt in Nederland al jaren een terughoudend beleid, juist vanwege de toenemende resistentie. Waarom wordt dan wèl dit enorme risico met vaccins genomen? Het is niet overdreven te stellen dat de complete volksgezondheid in groot gevaar is als de regering het plan doorzet om minstens 70% tot 80% van de bevolking indirect verplicht te vaccineren tegen corona, zeker als in ogenschouw wordt genomen dat zelfs in de mainstream media keer op keer wordt gewaarschuwd dat ‘er geen bewijs is dat de huidige Covid-19 vaccins de besmettingen compleet kunnen stoppen, en dit gevolgen heeft voor onze vooruitzichten op groepsimmuniteit‘ (7), en je ‘zelfs na gevaccineerd te zijn nog steeds anderen kunt besmetten‘ (8)(10), en je ook nog steeds Covid-19 kunt krijgen. (9)

Men beweert dan dat als je in het ‘zeldzame’ geval toch ziek wordt, dit veel minder ernstig is als dat je niet gevaccineerd zou zijn. Het bewijs uit de realiteit laat echter nogal eens het tegendeel zien; zo is het na vele tientallen jaren vaccineren tegen polio nog steeds niet gelukt het virus uit te roeien. De WHO heeft zelfs moeten erkennen dat de wereldwijde polio uitbraak in 2018 voor 70% werd veroorzaakt door de polio vaccins, en het DTP vaccin in Afrika meer kinderen doodt dan de ziektes waartegen ze beschermd zouden worden. Met DTP ingeënte kinderen hebben zelfs een 10 x hogere sterftekans dan ongevaccineerde kinderen, zo werd in 2017 in een studie bevestigd.

‘Bevorderlijke atmosfeer’ voor gentherapie in 2020 op presenteerblaadje aangeboden

Merk bovendien op dat een groep aan diverse Amerikaanse universiteiten werkzame wetenschappers in 2019 nog constateerde dat de acceptatie en goedkeuring van gentherapie, waaronder gen-vaccins, ‘nog vele jaren’ zou gaan duren, omdat ‘het (via klinische testen) zeker stellen van de veiligheid van patiënten een lang, vervelend en duur proces is’, en er daarom ‘een nieuw perspectief op het creëren van een bevorderlijke atmosfeer noodzakelijk is.’

Deze wetenschappers kregen nog geen jaar later deze ‘bevorderlijke atmosfeer’ op een presenteerblaadje aangeboden: de Covid-19 ‘pandemie’ (beter gezegd: hysterie), die nu wordt aangegrepen om miljarden mensen te onderwerpen aan deze hoogst experimentele genetische manipulatie technieken. Door de hele mensheid als proefkonijn te gebruiken is de farma industrie er met behulp van goedgelovige politici in geslaagd om minstens 10 tot 15 jaar intensieve en kostbare testen, alsmede ook langdurige veiligheids- en goedkeuringsprocedures over te slaan.

Worden hoogmoed, machtswellust en controledwang de hele wereld deze keer fataal?

De voor de meeste hooggeplaatste personen historisch zo fatale combinatie van hoogmoed, geldzucht, machtswellust, intellectuele domheid en systeem- en controledwang dreigt met deze Covid-19 gen-vaccinaties dan ook onbeschrijflijk rampzalige gevolgen te hebben, die de drama’s van beide wereldoorlogen en de bloedbaden die werden aangericht door Mao en Stalin bij elkaar opgeteld verre kunnen overtreffen, waardoor de schade deze keer wel eens onherstelbaar zou kunnen zijn.

Maar konden we eigenlijk iets anders verwachten van ’tech’miljardairs (zoals Bill Gates) en andere globalisten die er al zo lang openlijk voor uitkomen dat ze vinden dat er veel te veel mensen op deze planeet zijn, en de mensheid – soms letterlijk – hebben omschreven als ‘de pest’? Die er daarom niet voor terugdeinsden om miljoenen meisjes in Afrika en Latijns Amerika onvruchtbaar te maken door geheime sterilisatie formules in vaccins te stoppen? Door in India een half miljoen kinderen verlamd achter te laten na hen met experimentele vaccins te hebben ingespoten?

Van landleiders, andere politici, wetenschappers en artsen die naar eigen zeggen het welzijn van het volk voorop stellen, hadden we echter wèl iets anders mogen verwachten dan het blind opvolgen van hun orders.

 

Xander

(1) Hal Turner
(2) NCBI (US National Library of Medicine, National Institutes of Health)
(3) Live Science
(4) Infectious Disease Advisor
(5) Contagion Live
(6) National Geographic
(7) BBC (archive)
(8) CNN / FiveThirtyEight
(9) Colorado.edu
(10) Bloomberg
(11) Oxford Academic / Society of Toxicology
(12) Journal of Virology (American Society for Microbiology)
(13) Frontiers in Oncology.org

Zie ook o.a.:

12-03: Groep topwetenschappers dringt bij EU en EMA aan op intrekken toestemming Covid vaccins
07-03: ‘Zij die sterven groeten u’; Hoogleraar Capel vergelijkt werking Covid vaccins met een plofkraak
05-03: Deze vaccins zijn het beste wat ons kon overkomen’ – een bloemlezing
03-03: Artsen VS constateren dat vrouwen borstkanker symptomen ontwikkelen na vaccinaties
02-03: Frans universitair onderzoek constateert ’tientallen tot honderden keren hogere sterfte door Pifzer vaccin’
01-03: Nederlandse staat acht zich niet verantwoordelijk voor schade door vaccinaties en schuift schuld af op zorgverleners
24-02: Peer reviewed studie in Nature: Nano deeltjes vaccins kunnen hersenschade veroorzaken
18-02: Mark Zuckerberg: ‘Vaccins veranderen menselijk DNA, lange termijn gevolgen onbekend’
13-02: Oud-directeur spoedhulp afdeling VS verwacht over 4 tot 14 maanden ernstige gevolgen
09-02: Wetenschappelijk verzet groeit: Pfizer vaccin volgens British Medical Journal slechts 19% effectief vaccinaties
05-02: (/ Research wijst op het risico dat juist vaccins levensgevaarlijke mutaties corona virus kunnen veroorzaken)
03-02: Professor Pierre Capel: ‘Vaccinatie 3.0 is Vaccinatie 3 keer NIKS’
27-01: Farmagigant Merck schrapt corona vaccin, zegt dat menselijk immuunsysteem effectiever is (/ Oxford/AstraZeneca vaccin minder dan 8% effectief bij 65-plussers)
25-01: Helsinki Comité voor Mensenrechten suggereert dat Pfizer vaccin ontwettig medisch experiment is’
22-01: Staat de V van Vaccin voor Victorie of Verdoemenis?’
18-01: Wetenschappers bezorgd dat Covid vaccins op termijn kanker kunnen veroorzaken
11-01: mRNA vaccins: genetische manipulatie is gevaarlijk omdat het onvruchtbaarheid kan veroorzaken
09-01: Professor Schetters noemt Nederlandse vaccinatiebeleid ‘hoogst onverantwoordelijk’ noemen.
03-01: Nieuwe corona mutatie gouden kans voor bereiken groepsimmuniteit’ (video college Pierre Capel)

2020:
29-12: Jaap van Dissel: ‘Vaccin kan uitbraak en/of sterfte initieel doen toenemen’
29-12: Hoofd wetenschap WHO: Geen bewijs dat Covid vaccins besmettingen voorkomen
17-12: Open brief Nederlandse huisarts aan politiek: ‘Dit kabinet heeft wetenschap en humaniteit in de ban gedaan’
04-12: Bijsluiter Pfizer vaccin waarschuwt expliciet dat ‘onbekend is of het Covid vaccin van invloed is op de vruchtbaarheid’
02-12: Universitair team VS waarschuwt dat veranderen DNA grote gevolgen kan hebben, maar vaccins komen er toch aan
08-12: FDA vermeldt in document mogelijke sterfte en deze 22 ernstige ziekten en tegenreacties door Covid-19 vaccins
21-11: Nano deeltjes in Pfizer vaccin volgens minister De Jonge ‘risico’, maar vaccin komt er toch
17-11: International Journal Clinical Practice waarschuwt voor beschadigd immuunsysteem door Covid vaccins, en extra vatbaarheid voor de ziekte zelf
19-10: Hoogleraar Capel: ‘Vaccin is genetische modificatie en brengt SARS-CoV-2 eiwit permanent in uw lichaam.
05-09: VN erkent dat grote polio uitbraak Afrika wordt veroorzaakt door vaccin Bill Gates (/ Bent u soms suïcidaal als u straks een Covid vaccin haalt waarvan de ingrediënten tot staatsgeheim zijn verklaard?)

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

46

 1. Uw verhaal over de mutates en de gevaren in combinatie met het toedienen van zgn “vaccines” wordt volledig ondersteund door middlel van daze noodkreet door Dr Vernon Coleman

 2. “Vaccins moeten net als antibiotica zo min mogelijk worden ingezet”, poeh daar zeg je wat he, nog nooit over nagedacht, maar ja, klinkt zo logisch als wat. Waar zijn we in godsnaam mee bezig.

 3. Goed zo! Niet tweehonderd maar enkele DUIZENDEN demonstranten tegen de corona waanzin!

  Malieveld stroomt vol met demonstranten ondanks noodbevel

  https://www.telegraaf.nl/nieuws/828493422/malieveld-stroomt-vol-met-demonstranten-ondanks-noodbevel

  DEN HAAG – Het Malieveld in Den Haag loopt vol met enkele duizenden demonstranten tegen het regeringsbeleid van het demissionaire kabinet van Mark Rutte. Er mogen eigenlijk maar tweehonderd mensen aanwezig zijn vanwege het coronavirus, maar er zijn duizenden mensen aanwezig. De politie heeft een noodbevel ingesteld. Treinen naar Den Haag rijden niet.

 4. @Surlepot i.v.m. Uw reactie van 14/03/2021 om 1:40 pm:
  De legitimatieplicht is alleen van toepassing op straat en in de openbare ruimte. Bovendien geldt de legitimatieplicht als de politie redelijkerwijs uw identiteit nodig heeft om haar taak uit te voeren. Dus als u strafbare feiten pleegt of betrokken bent bij een verkeersongeluk.

  Als politie iemand staande houdt i.v.m. lawaaioverlast: hebben zij een geluidsmeting gedaan?
  Zo niet, heeft de politie geen enkele bewijskracht.
  Als geen der bewoners de politie heeft uitgenodigd, dan heeft politie huisvredebreuk gepleegd.
  Mijn advies: Ieder die in huis daarvoor geverbaliseerd is: laat Uw geval voor de rechter komen.

  Van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) ontvangt u een acceptgiro om de boete te betalen. Betaalt u de boete niet, dan beslist de officier van Justitie of u strafrechtelijk wordt vervolgd. Dit kan nog tot 2 jaar na de datum van de overtreding.

 5. Ha ha ha net goed voor alle corona-hoax-believers en…extra werkgelegenheid voor Schiphol! Win-win!
  Vervalste coronatesten op Schiphol: ’Passagiers direct teruggestuurd’
  Zet m op vervalsers! Gebruik alleen wel een beetje professioneler apparatuur en let nou eens een keer op vervalser, wil je? Let toch op de nummers! Ha ha ha!

  https://www.telegraaf.nl/nieuws/496494950/vervalste-coronatesten-op-schiphol-passagiers-direct-teruggestuurd

  Is het een wonder dat een document met de uitslag van een test waarvan tig-procent niet deugt , valse positieven resultaten geeft, nu ook het document zelf voorwerp van vervalsing is en dat is ‘moreel’ minder erg dan de verkeerde uitslag van de PCR test zelf die medisch gezien zo de prullenbak in MOET!

 6. Het schetsen van de zwartste scenario’s op basis van computerprognoses, is toch wel een vorm van bedrog.
  Maurice de Hond toont enkele grafieken die Van Dissel voorschotelde aan Rutte en De Jonge, op 6 maart jl. Die voorspellingen waren:
  1. Op 1 mei a.s. ongeveer 2300 IC bezettingen als het huidige beleid (avondklok en max. 1 persoon op bezoek) wordt voortgezet. Mét vaccinatie zou het dan ongeveer 1400 IC bezettingen zijn.
  2. Op 1 mei a.s. ongeveer 3600 IC bezettingen bij een beleid van afschaffing avondklok en max. 2 personen op bezoek. Mét vaccinatie ongeveer 1400 IC bezettingen.

  Het zijn dus volstrekt kunstmatige prognoses waarbij allerlei werkelijkheden niet worden meegenomen. De werkelijkheid dat tallozen genezen b.v. De werkelijkheid dat er intussen ongeveer 5 miljoen immune mensen moeten zijn. De werkelijkheid dat de Britse variant veel minder ernstig is. De werkelijkheid dat PCR foutieve uitslagen geeft. De werkelijkheid dat het R getal foutief werd berekend, want op basis van het aantal positieve testen. De werkelijkheid dat op sommige dagen veel minder mensen zich laten testen (mooie ijsdagen b.v.).
  Op basis van die valse alarmerende grafiekjes, namen Rutte en de De Jonge het besluit op 8 maart om de regels niet te versoepelen.
  Ze geloven dus dat er op 1 mei veel meer mensen op de IC’s terecht komen dan in maart vorig jaar. Zóveel dat er niet eens voldoende IC’s voor zijn.
  Wat een belachelijke hocus pocus.

 7. De overheid kan stikken met haar vaccinatie plicht. Als ik daardoor niet meer normaal kan leven dan pak ik mijn leven met alle legale middelen wel terug. Ongelooflijk bericht in de media dat de politie tjjdens een feest in een prive woning mensen heeft aangehouden omdat ze zich niet konden legitimeren. Ik dacht dat de legitimatie plicht alleen op straat en in de openbare ruimte gold? Ik zou mijn paspoort en rijbewijs gelijk doorknippen als ze mij dit zouden flikken.

 8. Iemand het filmpje gezien van Pierre Capel over de vele mutaties en wanneer deze zijn ontstaan?
  Het moment van ontstaan van de mutaties in dat filmpje komt niet overeen met het moment dat in dit artikel geschetst wordt.
  Maar ik begrijp dat het doel van het artikel is om twijfel en angst te zaaien voor vaccinaties, dus laat u vooral niet afleiden door kleine details zoals wanneer een mutatie plaats vond.

 9. Kaag (D66) pleit voor vaccinatiebewijs: ‘Laten we voorbeeld nemen aan Israël’
  https://www.parool.nl/nederland/kaag-d66-pleit-voor-vaccinatiebewijs-laten-we-voorbeeld-nemen-aan-israel~b7b6b26c/?referrer=https%3A%2F%2Fcommonsensetv.nl%2Fbreaking-internationaal-strafhof-aanvaart-klacht-overtreding-neurenberg-code-israelische-regering%2F
  Even goed tot je laten doordringen, volgens de Telegraaf is D66 in de lift.
  https://www.telegraaf.nl/nieuws/1996690237/peiling-d66-in-de-lift
  Is dit een opmars richting een stembus (poststemmen) fraude?

 10. Goochelen met cijfers. Maurice de Hond laat het weer eens zien: https://www.youtube.com/watch?v=rMw9sJ6e6Gc
  Eenvoudig gezegd: De computer doet een voorspelling over een XX aantal nieuwe besmettingen zonder avondklok. Dan blijkt in de werkelijkheid mét avondklok het aantal besmettingen X te zijn.
  En dan moeten we horen “Zie je wel, de avondklok werkt”.
  Dat het computermodel fout zat met zijn prognose (XX), dat is de echte waarheid. Zo werkt de misleiding.
  We zijn slaven van computers geworden.

  Het contrast tussen werkelijkheid en verkiezingsretoriek is schriller dan ooit. Al die blije politici die het zo goed met ons voor hebben, vol van beloften, maar die in de echte wereld onze cipiers in een politiestaat zijn geworden, op basis van misleidende cijfers.

 11. Hoi!

  Het valt mij op ,ook andere.dat het goede nieuws Dat Jezus voor ons gestorven is .en alles gedragen heeft .alle machten van de hel.dat wij onze zonden kunnen beleiden
  En het bloed van Jezus ons reinigt.
  Dat ik dat hier.nooit lees.Het Goede nieuws!

 12. Wat dus keihard neerkomt op fatale domheid geboren door angst. Feitelijk ook erg logisch want de natuur opereert op basis van survival of the fittest. Iedere levensvorm zal zich proberen aan te passen aan de omstandigheden. Zijn de omstandigheden moeilijker door vaccinatie dan verschijnt er een vorm die daar minder of geen nadeel meer van zal ondervinden.

  Angst porno.
  https://www.youtube.com/watch?v=rMw9sJ6e6Gc
  Al meer dan een jaar blijken de voorspellingen van de `deskundigen` niet correct te zijn met als opvallend detail, ze gaan altijd uit van rampen die maar niet gebeuren. Ik vind het dan uiterst merkwaardig dat burgers blijven vinden dan Rutte het prima doet.

  Waarom stem ik op Mark Rutte?
  Ja even voor de duidelijkheid ik stem dus op Wybren van Hage, naar ik doel op het item op de verre kijk. Een man staat naast een levensgroot portret van dhr Rutte en vertelt dat hij in zijn spijkerbroekie op zijn fietsie zijn werk doet. Zolang burgers geen idee hebben wat mensen voor ellende teweeg brengen zoals Mark Rutte en Hugo de Jonge maar wel letten op onbelangrijke details zal dit niet te stoppen zijn, helaas.

 13. Deskundigen zeggen: “De meeste besmettingen vinden binnenshuis plaats”
  Wat is de overheidsmaatregel? Blijf binnen!
  Deskundigen: “Er vinden weinig besmettingen plaats in de horeca.”
  Maatregel? Sluit de horeca!
  Deskundigen: “De meeste patiënten op de IC hebben overgewicht.”
  Maatregel? Alleen fastfoodketens mogen open blijven, alle overige restaurants moeten sluiten.
  Deskundigen: “Mondkapjes bieden een vorm van schijnveiligheid.”
  Maatregel? Mondkapjesplicht!
  Deskundigen: “Deze test is geen betrouwbare methode om virussen op te sporen.”
  Maatregel? Testplicht!
  Deskundigen: “We zien in landen zonder lockdown geen verschil qua besmettingen.”
  Maatregel? Lockdown!
  Deskundigen: “Het immuunsysteem verzwakt door weinig contact met bacteriën.”
  Maatregel? Alles ontsmetten!
  Deskundigen: “Goede ventilatie en luchtvochtigheid vermindert de kans op infecties.”
  Maatregel? Sluit alle bejaarden binnen op en houd ramen en deuren gesloten. Ventileren is niet nodig.
  Deskundigen: “Buitenlucht versterkt het immuunsysteem.”
  Maatregel? Blijf binnen!
  Deskundigen: “Beweging is erg belangrijk om het immuunsysteem gezond te houden.”
  Maatregel? Sportscholen dicht!
  Deskundigen: “Het probleem is niet het virus maar de bezuinigingen in de zorg.”
  Maatregel? Geen opschaling van de zorgcapaciteit.
  Deskundigen: “Je bent niet besmettelijk als je geen klachten hebt.”
  Maatregel? Ga in quarantaine, ook al heb je geen klachten.

 14. Onafhankelijke Belgische viroloog, doet zijn zeg.
  Heel wat anders , dan de onzin van markske van ranst, de marxist, die 700.000 euro op zijn rekening kreeg gestort van big farma, voor een “data ” bank op te richten
  Ihttps://www.armstrongeconomics.com/international-news/disease/geert-vanden-bossche-on-vaccines/

 15. @gerard 11.58
  Als er een avondklok is, dan kunnen de tellingen ook niet doorgaan, want deze “tellers” moeten nadien ook terug naar huis !!!!

 16. Over al die omstreden en 200 verschillende Covid-19 Vaccins is het laatste woord nog niet gesproken. Laat staan over die gruwelijke KWELLING van die Barbaarse, Onmensenlijke PCR-Testen met lange WATTENSTAAF die burgers en ook jonge kinderen in neus en keel moeten ondergaan doet heel veel Burgers en vooral Kinderen Gruwen, Schreeuwen, hartgrondig vloeken naar al die satanische, sadistische bedenkers [RIVM-GGD-WHO] daarvan. Psalm 109. Zijn er dan geen betere methoden?

  TROUW 12 maart 2021…Mark Rutte [54] bidt iedere avond, maar niet voor de VVD: ‘God moet zich met grotere dingen bezighouden’

  https://www.trouw.nl/religie-filosofie/mark-rutte-bidt-iedere-avond-maar-niet-voor-de-vvd-god-moet-zich-met-grotere-dingen-bezighouden~b9aad42a/

  Baphomet regeert ook in Den Haag (video) maandag, 01 juli 2013 13:49
  Een duidelijk signaal welke duivelse en demonische geest de huidige politiek in zijn greep houd. Mark Rutte het stokje overnam als Minister President liet zijn voorganger Jan Peter Balkenende een symbolisch afscheidscadeau achter in het beroemde “Torentje” in Den Haag.

  https://niburu.co/69-artikelen/occult/5361-baphomet-regeert-ook-in-den-haag-video

  Dit presentje bestond uit een aan de muur vastgemaakte kop van een geit. Vol trots liep Mark Rutte na zijn aanstelling rond in het bekende Torentje in Den Haag en wees op een symbolisch afscheidscadeau van zijn voorganger Jan Peter Balkenende.
  Dit is geen geitenkop noch jachttrofee, dit is Baphomet. Het is een occult symbool wat je overal tegenkomt bij alle zaken die met satanisme en ook de New World Order te maken hebben.

  Volgens de theosofie is Baphomet de satan met de geitenkop:

  “In de demonologie is satan de leider van de oppositie in de hel, waarvan Beëlzebub de vorst was. Hij behoort tot de vijfde soort of klasse van demonen (waarvan er volgens de middeleeuwse demonologie negen zijn) en hij staat aan het hoofd van heksen en tovenaars. Maar zie in de tekst de ware betekenis van Baphomet, de satan met de geitenkop, die één is met Azazel, de zondebok van Israël. De Natuur is de god PAN”.

  Hier volgt een lijstje met de meest voorkomende occulte symbolen:

  – Alziend oog
  – Piramide
  – Driehoek (gelijkbenig)
  – Baphomet (of geitenkop)
  – Pentagram (5-puntige ster, satansster)
  – Pentagon (binnenste van de 5-puntige ster)
  – Hexagram (6-puntige ster)
  – Vrijheidsbeeld (beeldt de godin ‘Astarte’ uit)
  – Passer en Winkelhaak – Zon / zonnestralen
  – Adelaar – Satansteken (met de hand)
  – Twee torens (11)
  – Kruis ondersteboven
  – Gebogen kruis
  – Uil

  Het is dan ook absoluut geen toeval dat je iemand van de Rothschild familie met een baphomet om de hals ziet lopen:

  We kregen de onderstaande video als tip van een lezer. In die video zie je nog veel meer voorbeelden over de relatie tussen Baphomet, het satanisme, de vrijmetselarij en aanverwante zaken.

  Wat daar aan de muur hangt in het Torentje in Den Haag is geen jachttrofee zoals Mark Rutte mensen wil laten geloven. Het is daar bewust achtergelaten door Jan Peter Balkenende als een symbool van hun ware meesters.

  Een symbool, een “in your face” teken, om ons eraan te herinneren dat ook in dit land, juíst dit land, de echte machtshebbers niet de politici zijn. Het zijn de bestuurlijke organen van de satanische Jezuïeten (zoals de Bilderberg Conferentie) die beginnen met het op jonge leeftijd rekruteren van toekomstige “Manchurian Candidates” via de studentensociëteiten van, in Nederland, vooral Groningen en Leiden.

  Niet voor niets leiden alle wegen naar Rome, het thuis van Baphomet.””

  Dus??? Moet je zo’n iemand je stem geven? Ik stem helemaal niet meer wat politiek betreft.
  Waarom niet? Mijn antwoord vond ik in Openbaring 19 en 20.

 17. Het zijn gewoon Josef Mengele praktijken wat nu op de mens gedaan word, dit zal grote en vreselijke gevolgen voor de mens hebben. Ik bid echt dat God gaat ingrijpen en deze duistere praktijken aan het licht gaat brengen.
  en als het erger en erger word met deze Wereld dat de opname gauw eraan komt, zodat we bij Jezus zijn en al die verschrikkingen die nog gaan komen niet meer hoeven mee te maken

 18. Leuk al die mutaties hoor, maar als het sars-cov-2 virus nooit in zijn geheel is geïsoleerd, hoe in vredesnaam gaan ze dan mutaties vinden. Het is, was en blijft allemaal broodje aap. Er is geen virus, er was geen virus, er komt geen mutatie op dit onbestaande virus. Dat er nooit een bewijs is geleverd van dit virus moet de basis zijn, dan had het vanaf dag 1 klaar geweest. Alles is gebaseerd op blablabla, modellen, gebakken lucht en aandachtsgeile politici, wetenschappers, virologen, journalisten en presentatoren. Allemaal pure kolder.

 19. En de wereld draait gewoon door, de oogkleppen worden groter en groter. Even off-topic: hoe eerlijk gaan de verkiezingen verlopen, gezien het feit dat (voor het eerst in de geschiedenis) de tellingen op heel veel plaatsen elders gedaan gaan worden? Er is een avondklok dus kunnen we niet controleren….

 20. Het is allemaal één groot (medisch en psychologisch) experiment. Het programma Radar heeft afgelopen week een halve uitzending besteed aan hoe voormalige Covid-patiënten die nog extra zorg, zoals fysiotherapie, nodig hebben worden gedwongen om mee te werken aan een onderzoek en al hun data te delen. Willen ze dat niet, dan mogen ze deze zorgkosten zelf betalen …

  Dit item komt in de tweede helft van de Radar-uitzending aan bod:
  https://www.npostart.nl/radar/08-03-2021/AT_2155808

 21. Het verval.., mijn mening.., is echt ongeloofelijk wat er aan de hand is…

 22. Nog maar eens onder de aandacht brengen dat er nog landen zijn waar het ligt nog brandt:

  Rechtbank in Peru: COVID-19 uitvinding van een “wereldwijde criminele elite”

  https://dissident.one/2021/01/16/rechtbank-in-peru-covid-19-uitvinding-van-een-wereldwijde-criminele-elite/

  Een rechtbank in de Zuid-Amerikaanse staat Peru trekt momenteel de aandacht met een moedig besluit. Het stelt dat het COVID-19-virus een uitvinding is van een “wereldwijde criminele elite” die bestaat uit miljardairs zoals George Soros, de familie Rockefeller en Microsoft-ondernemer en mede-oprichter Bill Gates.

 23. Duitsland: Politie jaagt met helikopters op mensen die geen masker dragen

  https://dissident.one/2021/03/01/duitsland-politie-jaagt-met-helikopters-op-mensen-die-geen-masker-dragen/

  Politie en autoriteiten in de Duitse stad Hamburg moeten wel helemaal gek worden van hun Corona almacht fantasieën. Niet alleen heeft een politiepatrouille bij een achtervolging bijna een 17-jarige tiener overreden omdat hij een vriend omhelsde (!), maar nu worden mensen die buiten geen masker dragen per helikopter achtervolgd.

 24. Mark Rutte gaat ons voor eeuwig opsluiten – Verlengt avondklok

  https://dissident.one/2021/03/06/nwo-sadist-mark-rutte-gaat-ons-voor-eeuwig-opsluiten-verlengt-avondklok/

  De avondklok wordt na half maart verlengd, meldt het AD.

  Alleen voor het volk natuurlijk, want zelf trekken de heren en dames zich nergens wat van aan omdat zij ook wel weten dat Corona onschadelijk is. Wopke Hoekstra gaat lekker schaatsen, Rob Jetten naar de sportschool, Hugo de Jonge draagt geen mondkapjes omdat die hem niet zo ‘goed staan’, en Grapperhaus die beweert dat er ‘veel draagvlak’ is geeft doodleuk een feestjes op zijn bruiloft, terwijl Mark Rutte zich nooit laat testen.

  De wetenschap is duidelijk dat Lockdowns niet werken maar dit demissionaire sloopkabinet gaat gewoon door op de ingeslagen weg om Nederland te vernietigen, zodat er iets te ‘build back better’ valt.

 25. Frankrijk waarschuwt dat het de vaccinatie van verpleegkundigen verplicht kan stellen als ze nog langer tegenstribbelen

  https://dissident.one/2021/03/09/frankrijk-waarschuwt-dat-het-de-vaccinatie-van-verpleegkundigen-verplicht-kan-stellen-als-ze-nog-langer-tegenstribbelen/

  ……….Attal voegde eraan toe dat de regering degenen die in de gezondheidszorg werken, zal blijven aanmoedigen om zich te melden en de vaccinatie te halen, maar als dat niet werkt, blijft het verplicht stellen ervan “een mogelijkheid”.

  Vorige week onthulde premier Jean Castex dat slechts 40 procent van de gezondheidswerkers was ingeënt tegen Covid-19.

 26. Van Dissel geeft toe dat we belazerd zijn – IFR van Corona is vergelijkbaar met de griep

  https://dissident.one/2021/03/11/van-dissel-geeft-toe-dat-we-belazerd-zijn-ifr-van-corona-is-vergelijkbaar-met-de-griep/

  Van Dissel: “Is de IFR van corona vergelijkbaar met die van de griep?” JA

  En weer komt er een complottheorie uit. Wybren van Haga vroeg gisteren aan Van Dissel of: “De IFR van corona vergelijkbaar is met die van de griep?”

  De IFR voor Corona is 0.23% volgens de WHO en er is een getal van 0.17% voor de griep van 2017 in Nederland, stelt Van Haga.

  Van Dissel sputtert wat en zegt dan: “Dan kom je inderdaad op percentages zoals u dat ongeveer noemt”.

 27. Gelukkig zijn er nog mensen met verstand.
  Daar, waar ze met bacteriophagen werken i.p.v
  antibiotica te geven . Meer dan 2000 verschillende phagen
  O.a in Georgië, Tiblisi

  Ook spoelen, gorgelen, met H2O2
  3% maakt virussen dood.
  Het RIVM adviseert zelfs tandartsen hun patiënten
  dit te doen voor de behandeling.
  Een flesje kost 0,99 en je doet er een maand mee

  3% is gevaarlijk. Tandartsen doen het met 2%
  voor thuisgebruik 1,5 % dessert lepel water met een 1 dessertlepel waterstofperoxide 3% mengen en daarmee gorgelen. NIET INSLIKKEN. Mod.

 28. Alle berichtgeving ten top of over de top,

  Volgers blijven volgen, loners blijven vragen stellen of deze wereld nog leuk is of perspectief biedt om nog langer in te existeren ? Zeker als je jonge kinderen hebt en je afvraagt wat hun toekomst zal zijn straks….

  Mijn biedingen zijn jaren geleden al gedaan, zero !
  Zero hedge, zero fund, zero society, en heel veel idioten om me heen !

  Het leven is een feest want Christus maakte mij wakker !

 29. Onbegrijpelijk dat mensen ondanks al het keiharde bewijs zich nog laten vaccineren.
  Dezelfde domheid zien we volgende week waarschijnlijk terug bij de verkiezingsuitslagen.
  Hogeropgeleide burgers laten zich misleiden alsof ze hun verstand kwijt zijn geraakt.
  We maken ons druk om corona, zielige asielzoekers, globalwarming maar wat is de werkelijke situatie? Ik maak me druk om onze vrijheid, democratie en grondrechten die worden vertrapt.
  Maak de leugen zo groot zodat iedereen het gaat geloven. Zijn het niet de minderheden, de doemdenkers, kritische mensen die het juist hebben? Tenminste, zolang we nog een mening mogen hebben en straks afgevoerd worden naar Auschwitz!

Comments are closed.