Wetenschappers bezorgd dat Covid vaccins op termijn kanker kunnen veroorzaken

—————————————————————————————————————————————-

Geruststellingen deskundigen zijn vals en wetenschappelijk eenvoudig te ontkrachten – Pfizer ‘nano’ vaccin opnieuw in opspraak na 23 doden in Noorwegen en minstens 13 gezichtsverlammingen in Israël

—————————————————————————————————————————————-

De vele potentiële gevaren die de nieuwe mRNA- en adenovirus vaccins tegen Covid-19 voor de menselijke gezondheid vormen hebben we in tientallen artikelen uitgebreid besproken. Wetenschappers maken zich tevens steeds meer zorgen dat de mRNA- en virale vector vaccins op termijn kanker kunnen veroorzaken. Proeven met honden hebben uitgewezen dat de kans bestaat dat mRNA in het genoom (DNA) wordt opgenomen, waardoor – tot een onbeperkt aantal jaren na de vaccinatie – mogelijk oncogenen (genen die kanker kunnen veroorzaken) worden geactiveerd. Kanker is met zo’n 47.000 slachtoffers per jaar reeds doodsoorzaak nummer 1 in Nederland, en die positie zou de gevreesde ziekte in de toekomst wel eens flink kunnen gaan versterken.

mRNA juist ontworpen om lang actief te kunnen zijn

Deskundigen op TV en in andere media proberen de bevolking steeds gerust te stellen dat de nieuwe experimentele vaccins ‘veilig’ zijn, en we ons geen zorgen hoeven te maken over het mRNA, omdat dit al na een paar minuten of uren in het lichaam zou worden afgebroken.

Daar klopt niets van. Het duurt namelijk dagen tot weken voordat het lichaam de gewenste spike-eiwitten en antistoffen tegen het SARS-CoV-2 virus aanmaakt. Al die tijd dient het mRNA actief te zijn. Juist om te zorgen dat het mRNA niet snel wordt afgebroken en het vaccin daardoor waardeloos wordt, hebben de fabrikanten dit verpakt in liposomale (=vet) nanodeeltjes. De deskundigen die u op TV ziet weten dus òf niet waar ze het over hebben, òf zijn bezig u doelbewust te misleiden.

Van de liposomale ‘verpakkingsdeeltjes’ is het een algemeen bekend wetenschappelijk feit dat die na inenting ook in andere organen (lever, milt, hersenen) kunnen opduiken. En wat gaan de stoffen in de Covid vaccins, met name het experimentele mRNA, daar dan precies doen? Omdat dit nooit afdoende op mensen is uitgetest (2 – 3 maanden testen is véél te kort), hebben wetenschappers geen idee hoelang dat mRNA actief blijft, en of het niet inderdaad in ons DNA wordt ingebouwd. Het kan goed gaan, maar het kan ook vreselijk fout gaan. Alleen al vanwege deze grote onzekerheden en onbekendheden is de bewering dat deze vaccins ‘veilig’ zijn een flagrante leugen.

Mogelijk gevaarlijke antireacties tegen PEGs en cholesterol in vaccins

Bovendien wordt het mRNA extra beschermd door de toevoeging van PEGs en cholesterol. Op 3 januari wezen we in ons artikel ‘Nieuwe corona mutatie is gouden kans voor groepsimmuniteit’ (op basis van een inmiddels door YouTube verwijderd online college van hoogleraar (em.) Pierre Capel) op de afweerreactie die polyethylene glycol (PEG) in heel veel gevallen in ons lichaam veroorzaakt. Die immuunreactie is in honderden wetenschappelijke onderzoeken aangetoond.

‘Krijg je dan een tweede injectie, dan wordt het vaccin weggevangen door de reeds aangemaakte antistoffen’, waardoor het minder effectief wordt, legde Capel uit. Bij die tweede injectie – waarvan wordt beweerd dat deze ‘noodzakelijk’ is – zal het vaccin daarom een nog sterkere complement activatie geven (spontane afweerreactie + reeds aangemaakte antistoffen tegen PEG).

Capel vermeldde niet dat er ook een afweerreactie op het toegevoegde cholesterol kan optreden, en dat tot 70% van de wereldbevolking reeds antilichamen aanmaakt tegen PEGs (mede omdat die ook in zaken zoals zeep, shampoo, tandpasta, was- en schoonmaakmiddelen zitten). Miljarden mensen maken dus grote kans een versterkte complement reactie te krijgen, wat volgens diverse studies (zoals deze uit 2018) beslist niet ongevaarlijk is. Soms treden er ernstige immunologische bijwerkingen op, en kan er ook op de langere termijn gezondheidsschade optreden. (2)

‘Mogelijke integratie in genoom, wat kanker kan veroorzaken’

Die gezondheidsschade zou wel eens kunnen bestaan uit volksziekte nummer 1: kanker. In oktober 2020 publiceerde het vakblad ACS Nano het artikel ‘Covid-19 vaccine frontrunners and their nanotechnology design’, waarin een groep wetenschappers de mRNA/nano/virale vector vaccins van onder meer Moderna, CanSino, Oxford (AstraZeneca), Pfizer/BioNTech, Sinovac, Sinopharm, Inovio, Novavax analyseerde.

De bevindingen waren niet bepaald geruststellend: ‘Een andere zorg over de veiligheid voor virale vectors is mogelijke integratie in het genoom (van de vaccin ontvanger), wat kanker kan veroorzaken indien het wordt geïntegreerd in oncogenen en andere regulerende (DNA/RNA) sequenties.’

‘Het Oxford (AstraZeneca) vaccin is een gemodificeerd chimpansee adenovirus, waar een stukje viraal eiwit- het spike eiwit van Covid – is ingekloneerd,’ legde Capel in zijn college uit. ‘Het is eigenlijk een DNA vaccin in een carrier van een adenovirus.’The Scientist wees op 6 januari op een proef die in het kader van gentherapie met zo’n adenovirus-vector werd uitgevoerd op honden. Wetenschappers ontdekten ‘bewijs dat het therapeutische DNA dat in het virus wordt vastgehouden naar het genoom van de ontvanger kan migreren, met als risico de activatie van oncogenen.’

In het ACS Nano onderzoek staat daarom een duidelijke waarschuwing dat de bevolking heel goed moet worden gemonitord, ‘vooral omdat bij eerdere luchtwegziekten zoals SARS-CoV(-1), MERS-CoV, het respiratoir syncytieel (RS-)virus en mazelen is aangetoond dat antilichamen de ernst van de ziekte kunnen verergeren door antilichaam-afhankelijke versterking.’

‘Niet bewezen in klinische omstandigheden’ = medisch experiment

‘Veel van de toonaangevende (Covid) vaccins zijn preklinische nanotechnologieën die niet zijn bewezen in klinische omstandigheden. Zo worden mRNA vaccins al 30 jaar ontwikkeld en klinisch getest, maar is de technologie nog niet eerder goedgekeurd… Deze vaccins moeten rigoureus op veiligheid worden getest voordat er op grote schaal kan worden gevaccineerd.’

De fabrikanten beweren steevast dat ze die veiligheidstesten met succes hebben afgerond, maar aan hun ‘wij van wc eend…’ garanties heeft de bevolking niets. Immers: deze (nano) vaccins zijn ‘niet bewezen in klinische omstandigheden’.

Het komt er daarom simpelweg op neer dat als u zich tegen Covid-19 laat vaccineren, u meedoet aan een gigantisch medisch experiment. Prima als u daar vrijwillig voor kiest – het is tenslotte uw lichaam -, maar dan moet de overheid u wel eerst eerlijk vertellen dat het inderdaad om een experiment met genetisch materiaal / genetische manipulatie gaat, en de gevolgen voor uw gezondheid en leven daarom niet te voorspellen zijn. Zo zijn er op basis van de natuur en wetenschappelijke bevindingen verontrustende aanwijzingen dat mRNA vaccins onvruchtbaarheid kunnen veroorzaken. Pfizer zette niet voor niets in de bijsluiter dat ‘onbekend is om het Covid vaccin van invloed is op de vruchtbaarheid.’

‘Geen garantie dat dit vaccin tegen virus beschermt’

Het is zelfs niet te zeggen of deze als vaccins vermomde virale gen-injecties u ooit tegen corona kunnen beschermen, zoals ook deze wetenschappers constateren: ‘Gezien de variabiliteit van immuunreacties in de ontvangers is er helaas geen garantie dat een vaccin, zelfs als dit door vergevorderde klinische testen is gegaan, tegen SARS-CoV-2 beschermt.’ (onderstreept toegevoegd)

Als voorbeeld wordt het HIV virus gegeven, waar na tientallen jaren verwoede pogingen nog steeds geen effectief vaccin tegen ontwikkeld kon worden. ‘Bovendien zijn er indicaties dat bescherming tegen luchtwegvirussen (zoals corona) met vaccins bijzonder moeilijk is. Het RS-virus is een goed voorbeeld waar geen goedgekeurde vaccins voor zijn, ondanks vele pogingen om er een te ontwikkelen.’ (onderstreept toegevoegd)

Fabrikanten testten opzettelijk niet op de juiste immuunreactie

Eén van de redenen waarom vaccins tegen luchtwegvirussen falen is dat onze ademhalingsorganen, inclusief de longen, worden beschermd door IgA antilichamen. De vaccinfabrikanten meten het ‘succes’ van hun product echter vaak af aan of proefpersonen reageren met IgG of IgM antilichamen. Dat doen ze bewust, omdat vaccins maar heel moeilijk in staat zijn om een IgA reactie op te wekken. Zo wordt ook het inmiddels aan Nederlanders toegediende Pfizer vaccin intramusculair gespoten, waardoor je géén IgA reactie (de natuurlijke afweerreactie van het lichaam tegen een luchtwegvirus) krijgt.

Als u nu denkt ‘maar dan heb ik wat corona betreft toch helemaal niets aan dat vaccin?’, dan zit u naar mijn overtuiging op het juiste spoor. Pierre Capel wees bovendien op een publicatie van de testresultaten van het Pfizer vaccin in het gezaghebbende ‘Nature’. Daaruit bleek dat niet eens onderzocht is of het vaccin het lichaam aanzet tot het aanmaken van T-cellen, die cruciaal zijn voor de bestrijding van virussen indien deze eenmaal in je cellen zijn gedrongen.

Daar komt bij dat ons immuunsysteem per persoon anders en uniek is. Iedereen heeft genetisch een andere T-cel respons. Ook is het maar de vraag of het spike eiwit dat in het vaccin zit wel hetzelfde is als van het coronavirus, ‘want dat muteert als een dolle.’ Als dat niet zo is, dan ‘heeft dat vaccineren al helemaal geen zin,’ aldus Capel.

Doden en ernstige tegenreacties door Pfizer vaccin

In Noorwegen is de vaccinatiecampagne met het Pfizer/BioNTech vaccin inmiddels opgeschort nadat minstens 23 (vooral oudere) mensen kort na injectie overleden. In Israël kregen minimaal 13 mensen last van gedeeltelijke gezichtsverlamming. China wil het Pfizer vaccin daarom zelfs gaan verbieden. (Zie ook ons artikel: Pfizer vaccin eist opnieuw twee gezonde levens, een arts en een verpleegkundige / 09-01).

Uit alle landen die het vaccin zijn gaan toedienen stromen de klachten van mensen met – soms ernstige- bijwerkingen en tegenreacties binnen. Let wel: verreweg de meeste van hen waren gezond en liepen – zoals alle cijfers uitwijzen – sowieso amper risico om ziek te worden als ze besmet zouden worden met corona.

Dat wil niet zeggen dat mensen niet ziek worden, en dat een fractie van hen op de IC moet worden opgenomen. Die gevallen zijn er wel degelijk, en het zou je partner, kind of andere geliefde maar zijn die dit overkomt.

Angstpropaganda media maakt virus veel groter dan het is

Desondanks wijze de statistieken uit dat dit virus overal niet gevaarlijker is dan een gemiddelde seizoensgriep: met in Nederland 2500-3000 mensen in het ziekenhuis, inclusief 600-700 op de IC, op een totaal van bijna 40.000 ziekenhuisbedden in een land met ruim 17 miljoen inwoners, hebben we het over slechts 0,015% van de bevolking. Met een door de WHO bevestigde IFR van 0,05% is corona voor mensen tot 70 jaar zelfs de helft minder gevaarlijk dan influenza (IFR inclusief ouderen: maximaal 0,23%, wat overeenkomt met een stevige griep, maar meer ook niet).

Voor velen lijkt het erop dat het virus overal om zich heen grijpt, maar dat is slechts schijn. Deze indruk wordt enkel veroorzaakt door de constante eenzijdige 24/7 angstpropaganda die media en politiek over corona verspreiden. Hierdoor raken mensen er automatisch op gefocust, wat nog eens wordt versterkt door alle strenge – maar wetenschappelijk aangetoonde volstrekt zinloze en daardoor absurde – maatregelen zoals 1,5 meter, mondkapjes en lockdowns, en strak waarschijnlijk ook een avondklok.

In 2018, 2016 en 2014 liepen de ziekenhuizen en IC’s ook vol, en waren er verpleeghuizen waar in sommige gevallen tientallen mensen overleden. Er was echter nauwelijks media aandacht voor, dus viel het niet op. En waarom ook? Toen werden griep, corona en andere luchtwegvirussen als normaal risico’s die bij het leven horen beschouwd. Griep is alltijd al één van de belangrijkste doodsoorzaken onder ouderen geweest.

Langdurige gezondheidsklachten na virus normaal verschijnsel

‘Maar ik ken mensen die weken of maanden erna nog moe zijn en pijn hebben.’ Inderdaad, maar dat gebeurt met influenza ook. Tussen niet of amper last hebben van een seizoensgriep en eraan overlijden zit een zeer grote ruimte, waarin het eveneens volstrekt normaal is dat een bepaald percentage van de mensen die erg ziek zijn geworden, daar nog lang – en soms zelfs permanent – last van blijven houden.

Dat de media sinds vorig jaar doen overkomen alsof langdurige gezondheidsproblemen uniek bij het SARS-CoV-2 virus horen, is daarom één van de vele misleidingen en leugens die erop gericht zijn om u in een voortdurende toestand van angst en verlamming, en daardoor blinde volgzaamheid en gehoorzaamheid te krijgen en te houden.

Als politiek niet wil, moeten we de zon zelf weer laten schijnen

Om nogmaals met de afsluitende woorden van Pierre Capels gecensureerde college te eindigen: ‘De zon kan heel snel weer gaan schijnen.’ Helaas lijken we een overheid te hebben die alleen maar meer gitzwarte wolken boven onze samenleving, economie en toekomst aan het verzamelen is.

Het is daarom aan burgers, bedrijven, instellingen en instanties om te zeggen: genoeg is genoeg. Alles wijst er immers op dat het normale leven onmiddellijk kan terugkeren, en wij daarom met niet minder genoegen hoeven te nemen. Als regering en parlement, die in onze dienst behoren te staan, daar weigeren aan mee te werken, dan moeten we dat gewoon massaal zelf doen, zoals meer dan 50.000 Italiaanse horeca bedrijven nu hebben gedaan door – tegen de lockdown regels in – gewoon weer open te gaan.

Een voorbeeld, dat overal en door iedereen navolging verdient. Wij zijn dat zelfs aan onszelf, onze kinderen, onze medemensen, ons land en onze toekomst verplicht.

Xander

(1) ACS Nano
(2) Stichting Vitaminevraagbaak.nl

Zie ook o.a.:

17-01: Peer-reviewed Stanford studie vindt geen enkel bewijs dat lockdowns helpen, ook niet in Nederland
11-01: mRNA vaccins: genetische manipulatie is gevaarlijk omdat het onvruchtbaarheid kan veroorzaken
09-01: Pfizer vaccin eist opnieuw twee gezonde levens, een arts en een verpleegkundige
03-01: Nieuwe corona mutatie is gouden kans voor groepsimmuniteit

2020:

30-12: Zwitser die als een van de eersten Covid vaccin (Pfizer) kreeg gestorven
29-12: Jaap van Dissel: ‘Vaccin kan uitbraak en/of sterfte initieel doen toenemen’
29-12: Hoofd wetenschap WHO: Geen bewijs dat Covid vaccins besmettingen voorkomen
08-12: FDA vermeldt in document mogelijke sterfte en deze 22 ernstige ziekten en tegenreacties door Covid-19 vaccins
04-12: Bijsluiter Pfizer vaccin waarschuwt expliciet dat ‘onbekend is of het Covid vaccin van invloed is op de vruchtbaarheid’
02-12: Universitair team VS waarschuwt dat veranderen DNA grote gevolgen kan hebben, maar vaccins komen er toch aan
29-11: Johns Hopkins studie: Covid-19 heeft relatief geen effect op normale sterftecijfer
21-11: Nano deeltjes in Pfizer vaccin volgens minister De Jonge ‘risico’, maar vaccin komt er toch
19-11: Oud-voorzitter comité Royal College of Physicians noemt corona grootste hoax ooit
17-11: International Journal Clinical Practice waarschuwt voor beschadigd immuunsysteem door Covid vaccins, en extra vatbaarheid voor de ziekte zelf
09-11: WHO bevestigt in Bulletin zeer laag Covid sterftepercentage van 0,05%
07-11: Hoogleraar Capel: ‘Zet je angst bij de vuilnisbak’ (/ Ook in november blijken alle maatregelen (1,5 meter, lockdown, mondkapjes) nog steeds helemaal niets uit te maken)
25-10: Nederlandse experts: Valse PCR testmethode is bron van alle ellende, RIVM wil zoveel mogelijk positieve uitslagen
19-10: Hoogleraar Capel: ‘Vaccin is genetische modificatie en brengst SARS-CoV-2 eiwit permanent in uw lichaam
28-09: Ex-hoofdadviseur wetenschap farmagigant Pfizer: ‘Hele tweede golf is fake, bijna alle positieve testen zijn vals’
25-08: Hoogleraar Pierre Capel herhaalt: ‘Kappen met mondkapjes en angstpandemie’
15-08: ‘De leugen regeert al maanden – Wordt het kabinet bewust misleid door het RIVM?’ (Column Pierre Capel)
05-07: Hoogleraar immunologie Capel: DNA schade aan complete generaties door 1,5 meter samenleving

 

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

50

 1. Covid vaccins kunnen op den duur kanker veroorzaken.
  Maar dat is toch precies de bedoeling!

 2. De rfd chip komt er aan(motorola)De hele wereld in barcodes opgedeeld.Alle pruduten op de barcode zijn altijd door 6 deelbaar.
  Vraag:Waarom moet de hele wereld gecontroleerd worden door de Verenigde Staten>?
  We shall colonise the universe?
  Al zou Bebel zich vestigen op de plaeten des hemels…etc

 3. https://www.youtube.com/watch?v=ZgQlaKadLBU
  Er is geen horizon, geen eindpunt, geen toekomst zonder dat een PABO gast met nul kennis ziet dat het goed is? Sinds wanneer laten nuchtere Nederlanders zich ringeloren door een mediageile schoolmeester die op een verkeerd moment ergens net dat stukje macht kreeg?
  De vaccins gaan het niet doen omdat de grip op de bevolking niet los zal worden gelaten zolang de mensen zich laten gijzelen. Er wordt nu al gedraaid naar een clausule die toch zal zorgen voor een set aan maatregelen al laat 100 % zich vaccineren.
  Dat komt omdat wij gezamenlijk geen kloten meer hebben!

 4. De bedoeling van een avondklok is dat mensen elkaar niet bezoeken.
  En daarom mag je niet in je eentje, of met z’n tweeën, ’s avonds een wandeling maken, of nog even naar de winkel, of een fietstochtje doen?
  En de volgende dag gaan al die mensen natuurlijk gewoon weer bij elkaar op bezoek.
  Het slaat wérkelijk nergens op. Het is een experiment om te kijken hoe ze de mensen kunnen dwingen tot nog meer onderdanigheid.
  Juist ’s avonds en ’s nachts is het rustig op straat. Waar zijn ze mee bezig.

 5. @BertRoermond schreef:
  18/01/2021 om 6:31 pm
  “Ik heb dit ‘artikel’ hoofdschuddend gelezen, weet nog niet eens waar te beginnen met het opnoemen van de feitelijke onwaarheden waarmee dit artikel is gelardeerd. Misschien hebben ze toch gelijk en is het gewoon beter om sites als deze te sluiten.”

  En ik heb jouw reactie hoofdschuddend gelezen..
  Feitelijke onwaarheden?!
  Die bestaan immers niet…óf het is een FEIT en dan werd het bewézen, vastgesteld, gemeten, getoetst aan de werkelijkheid en dan is het onomstotelijk wáár.
  Óf het is een onwaarheid en dus in principe een leugen die kan weerlegd/ontmaskerd worden door…feíten??
  Het is niet zo dat als gij gelooft dat een varken, omdat het in een paardenstal werd geboren, ook een paard is dat dat waar is, dat blijft een varken…en feiten kunnen dat dan bewijzen als je je eigen ogen niet gelooft..

  Gelukkig tolereert de meerderheid van het publiek geen censuur en mag Xandernieuws onwaarheden ontmaskeren met feiten, anders mocht jij je vrije mening hier ook niet uiten…of was je vergeten dat bij censuur ook jouw mond gesnoerd wordt?

  En wat covid-vaccins betreft: ze doen hun best maar om hun gifspuit te kunnen slijten, geestelijk gezonde mensen die zichzelf en hun gezondheid beschermen zullen ze deze dodelijke spuit niet en nooit kunnen opdringen, ongeacht welke smoezen ze nog uit hun duim zuigen. Voor mij is alles wat te maken heeft met vaccins irrelevant want ik zal nooit overtuigd worden om mezelf vrijwillig of verplicht schade te berokkenen, nooit.

 6. Het kan nog gekker: zojuist is bekend geworden, dat onze dictators inderdaad een avondklok gaan invoeren. Deze maatregel moet tot minimaal 9 februari gaan duren. Daarnaast worden “mogelijk nog andere maatregelen overwogen”.

  Ik voorspel nu al, dat deze avondklok langer dan de aangekondigde datum zal duren. En ik voorspel, dat de volgende stap het uitstellen van de verkiezingen zal zijn ‘in het belang van de volksgezondheid’ …. Terwijl wetenschappers het er inmiddels over eens zijn, dat de Britse variant niet dodelijker is en dat mensen er ook niet veel zieker van worden. Wel is deze variant besmettelijker.

  De oplossing? Stop de lockdowns, open noodhospitalen om de extra patiënten op te vangen. Wat is er trouwens gebeurd met de noodhospitalen die aan het begin van de ‘pandemie’ waren ingericht? Iemand enig idee?

  En dan zijn er nog steeds mensen die bij hoog en laag blijven beweren dat het virus levensgevaarlijk is en dat de ‘virus-wappies’ iedereen in gevaar brengen …. Zouden die mensen er over pakweg een jaar nog zo over denken? Wanneer niets terug is gekeerd naar ‘normaal’, de halve bevolking ziek is van een vaccin dat niet werkt, we nog steeds mondkapjes dragen en ons demissionair kabinet de economie nog verder de afgrond injaagt?

 7. Hoe kan het zo zijn, dat we zo voor de gek worden gehouden?
  Ik word hier zo boos van, dat een handje vol mensen ons zo kan manipuleren.
  De waarheid moet toch boven tafel komen.

 8. Even naar Zweden kijken; voor iedereen die beweert dat ‘lage’ cijfers te danken zijn aan de maatregelen als lockdowns en maskers: https://softwaredevelopmentperestroika.files.wordpress.com/2021/01/swe_spot_the_pandemic.jpg
  Grafiek toont sterfgevallen in verhouding tot aantal inwoners over de jaren. Weinig bijzonders te zien in het jaar 2020.
  Het is toch van de zotte dat de wereld het voorbeeld van Xi klakkeloos heeft nagevolgd. Terwijl zulke massale opsluitingen nog nooit werden aanbevolen!
  Maar iemand als Bruce Aylward (WHO) bleef maar jubelen over de Chinese aanpak om een stad van 11 miljoen mensen op slot te doen.

 9. @ Mo:10:20 am. Dat bewijs kan men vinden op de Georgia- guidestone, in de Amerikaanse Staat Georgia. Daar staan twee mysterieuze platen met inscripties. Op een van die platen vond men daadwerkelijk de inscriptie, dat de wereldbevolking diende te worden gedecimeerd tot 500 miljoen mensen. En er is beeldmateriaal waarop Bill Gates dat zelfs gezegd heeft, jammer genoeg heb ik daar geen link naar.

 10. En nog steeds geldt dat we horen over de aantallen ‘besmettingen’, maar helemaal niets over de mensen die intussen weer genezen zijn. Want dat gebeurt ook, al zou je dat helemaal vergeten als je de nieuwsberichten hoort.
  Nog een Duitse criticus met een sterke staat van dienst: https://www.rnd.de/politik/bkk-chef-knieps-kritisiert-corona-politik-im-kanzleramt-herrscht-bunkermentalitat-7DRGYYDUJFEIPFUKNT2JN34HOE.html?fbclid=IwAR0bTcWv41yb54G8TzgMHGLSDWgJfhuJMAJcUp37Kf8Jd6EAW5DtFa-nJCA

 11. @Snoep doggydog.
  Prachtig relaas over @BertRoermond,moest er smakelijk om lachen.
  Precies de spijker op de kop,super!

 12. Ik heb dat ook altijd verdacht gevonden dan m’n zo snel een vaccin had. Ik geloof ook dat ze niet gezond zijn, maar wat kunnen we doen? Shalom

 13. Woordenkeus overheid is van belang, besmet zijn betekent niet dat je ziek wordt. De hele bevolking kan ergens mee besmet zijn zonder dat iemand ziek wordt. Wat van belang is en zou moeten zijn, zijn geïnfecteerden /zieke personen. Dit wordt niet door de overheid gedaan omdat hun angstcampagne dan zal instorten. Daarom kiezen zij voor het in juridische zin veilige woord besmettingen.

 14. Aan bert, de site sluiten? Omdat er mensen zijn die een andere mening hebben? Dus je mag alles zeggen zolang het maar eerst door mensen zoals jij getoetst wordt of het wel voldoet aan jouw denkwereld? Ik vind dat eng.

  Ik ervaar de berichtgeving in de mainstreammedia vaak als vooringenomen en niet objectief, maar ik hoef ze niet te lezen. Ondanks dat lees ik ze wel omdat ik zo breed mogelijk geïnformeerd wil worden. Daarom lees ik ook buitenlandse kranten en veel contrasterende opvattingen.

  Als jij gevaccineerd wil worden dan is dat jouw keuze. Wanneer ik dat niet wil. De kat uit de boom wil kijken met de rna-prik. Waar tot op heden geen ervaring mee is. Dan is dat mijn keuze.

 15. Ach ja, en dan roept Ella Kalsbeek, de voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) nu jubelend dat ze zo blij is dat “Huisartsen toch in januari kunnen worden gevaccineerd. Want dat is echt nodig omdat ze met zoveel Covid-patiënten in aanraking komen!”

  Even ter herinnering: mevrouwt Kalsbeek is GEEN huisarts (nooit geweest ook). En mevrouw Kalsbeek heeft zelfs GEEN enkele medische achtergrond of kennis … Ella Kalsbeek heeft rechten gestudeerd en heeft korte tijd voor de PvdA in de Tweede Kamer gezeten. Daarnaast is ze staatssecretaris van Justitie geweest voordat ze in 2014 voorzitter werd van de LHV.

  Een jurist en doorgewinterde politica die als ‘expert’ wordt opgevoerd en de huisartsen moet vertegenwoordigen. Iemand nog koffie?

 16. https://www.geenstijl.nl/5157283/aaaww-dikke-down-knuffel-voor-hugo-de-jonge/#more
  Ik vond de man al niet erg slim, gewoon omdat hij halsstarrig blijft vasthouden aan één plan.
  Toen kwam het drammerige er bij en dacht ik dat we het wel gehad zouden hebben met zijn streken. Nu komt daar dus dit bij, zo van kijk mij eens deugen. Lapt hij met die knuffel zelf een gebod aan zijn kekke schoenen en vraag ik me af waarom hij zelf ook niet zijn mouw had opgestroopt.

 17. @ Grommers: 7:16 pm, op 18/1. Daar richt zich ook mijn bezwaar tegen. Men heeft binnen een goed half jaar een vaccin, dat is toch niet geloofwaardig. Meestal heeft men ettelijke jaren nodig, om een vaccin veilig op de markt te brengen. Hier stinkt iets behoorlijk, zeker als ik weet dat er al doden gevallen zijn, nadat men zich heeft laten vaccineren.

 18. @ Frank, beste
  In de laatste alinea schrijft u over de ‘behandeling’ van huisdieren door dierenartsen maar ook door de eigenaar van hun huisdier …. het is niet veel anders dan bij de mens ; zijn of haar baasje. Wat voor de mens én huisdier geld is dat ‘ze’ te vaak te veel geloven in de behandeling, de omzet …. is het belangrijkste.
  Wie, als huisdier eigenaar, zich verdiept in al het aangeboden ‘fastfood’ zal / moet tot de conclusie komen dat de aangeboden producten, voor huisdier en baasje niet bepaald meewerkt voor een goede gezondheid op langere termijn.
  …. en wij niet met minder genoegen hoeven te nemen . Deze opruiende taal van de redactie slaat de plank volledig mis. Waarom ? omdat het oude normaal nooit begrepen is …. kan en mag er zelfs geen sprake zijn van een verplichting tegenover de aankomende generaties. Het is immers dat de ouderen onder ons dit allemaal mogelijk hebben gemaakt ; bewust of onbewust, voor velen het laatste. In de vaart der volkeren is er veel te weinig nagedacht over datgene wat er uiteindelijk de toekomst nog brengen zal. Dit omdat ‘wij’ de wereld al bijna opgevroten hebben

 19. Tja, zou je kanker kunnen krijgen als je met HEK293 wordt ingespoten of met MRC-5?

  Hek293 is een geimmortaliseerde cellijn dwz onsterfelijke cel, met een zwaar verstoorde apoptose functie.
  Deze cellijn stamt uit 1973 en wordt gebruikt bij kankeronderzoek en veroorzaakt kanker bij muizen. Hoe vaker de cellijn is gekloond hoe carcinogener deze wordt, als je dan bedenkt dat deze al sinds 1973 wordt vermeerderd dan weet je het wel…

  https://www.researchgate.net/post/Can-we-consider-HEK-293T-as-a-normal-cell-line

  Het abominabele MRC-5 stamt uit 1966 en komt van een mannelijke foetus. MRC-5 bestaat uit een compleet genoom dwz alle chromosomale informatie van de betreffende geaborteerde ( en hoogstwaarschijnlijk zwaar mismaakte) foetus.
  Het dna is abnormaal met duidelijke inconsistenties ten opzichte van het dna van gezonde personen.
  Er zijn maar liefst 560 verschillende genen in aangetroffen die in verband gebracht worden met verschillende vormen van kanker.

  Lees;
  https://childrenshealthdefense.org/news/new-data-shows-aborted-fetal-cells-in-vaccines/

 20. Geheel off topic wil ik zeggen dat de politie tientallen mensen heeft gearresteerd die afgelopen Zondag in Amsterdam protesteerden .
  Op het Malieveld lieten ze mij ( heb mijn hoofd en postuur niet mee / Bundy ) wel met rust maar de huurlingen moesten even stoppen om naar mij te staren .
  De mensen in Amsterdam zijn geslagen én met een waterkanon behandeld .
  De politie is nu bezig met het oplossen van uit de hand gelopen misdaad // nee ik bedoel met het annaliseren van filmbeelden om d.m.v gezichtsherkenningssoftware iedereen te arresteren .
  Wie helpt hen ??
  Wat zijn Hollanders een ***volk .

 21. Op zich wel fijn dat BertRoermond deze site bezoekt. Wanneer je klakkeloos de bewezen leugens en manipulatie van o.a. nu.nl volgt en toch nog de moeite neemt om Xandernieuws te bezoeken is er hoop. Teletekst, u weet wel die tekstservice van staatsomroep NOS, meldde vanavond over een grote Corona uitbraak in een gevangenis. Maar niemand is echt ziek, zeggen ze erbij. En zo is het in het hele land en de rest van de wereld. De zieken die er zijn, zijn oude mensen en zwakken. Net zoals bij een gewone griep. Hoe lang duurt het nog voordat BertRoermond de Corona staats-sekte verlaat en het licht ziet…De echte wappies zitten in Den Haag. De politici zijn pathologische leugenaars, verstrikt in hun eigen fantasie en lust naar macht en terreur. Laat mij president worden en ik smijt ze in de kerker.

 22. Waar blijven de acties van Trump? Ik hoop op vuurwerk maar heb er weinig vertrouwen in. Heeft overigens niets met bovenstaand artikel te maken

 23. BertRoermond, ben toch wel benieuwd naar jouw opsomming van onwaarheden?!

 24. @ BertRoermond schreef:
  18/01/2021 om 6:31 pm

  Wat let je Bert, meld je bij de GGD aan voor de vaccinatie zorg dat je de eerste bent , en wat Xandernieuws betreft je bent niet verplicht te lezen.

 25. @ BertRoermond schreef:
  18/01/2021 om 6:31 pm
  Je kan ook gewoon wegblijven, je mag hier een reactie geven. Op nu.nl zal je wel puntjes ontvangen omdat je zo braaf geloofd in de aantoonbare nonsense die daar verspreid wordt.

 26. Aan Bert,

  ” BertRoermond schreef:
  18/01/2021 om 6:31 pm
  Ik heb dit ‘artikel’ hoofdschuddend gelezen, weet nog niet eens waar te beginnen met het opnoemen van de feitelijke onwaarheden waarmee dit artikel is gelardeerd. Misschien hebben ze toch gelijk en is het gewoon beter om sites als deze te sluiten. ”

  Beste Bert,

  Als je geen aansluiting vindt dan ga je verder met je leven maar anderen verbieden of zelfs monddood te maken lost het probleem niet op.
  Ookal sluit deze site (wat er waarschijnlijk met alle censuur in de media ooit nog wel van zou komen) daarmee verlos je jezelf niet met andersdenkenden. Daarmee kom je niet tot een oplossing van het probleem maar haal je al het dispuut en gezonde discussie weg.

  Als je een vrij mens bent, dan is de ander dat ook.
  Vrijheid die je een ander ontzegt heb je zelf geen recht meer op.

  Je bent de ideale systeem burger en hopelijk niet ouder dan dertig !
  Anders heb je werkelijk niets geleerd in al die jaren !

  (goed bedoelde kritiek, doe er wat mee. Wordt een beter mens)

 27. @BertRoermond: Maar u zou toch op z’n minst op één punt kunnen ingaan? Op deze manier moeten we u zomaar geloven, maar op basis van wat??
  Veel bezwaarden zouden het liefst ongelijk hebben, heer Bert. Maar helaas spreken de feiten een andere taal. En dat zelfs wereldwijd.

 28. De video’s van dr. Pierre Capel staan overigens ook op Bitchute.com
  Mochten ze dus gecensureerd zijn door youtube, dan kunt U ze daar nog bekijken.

 29. Het CDC heeft inmiddels gezegd, dat er “per 1 miljoen toegediende vaccins er 11.1 anafylactische reacties worden geregistreerd”. En ze voegen daar ter vergelijking dezelfde allergische reacties bij een griepvaccin aan toe: dat zijn er maar 1.3 (!) per miljoen toegediende vaccins:

  https://www.cdc.gov/media/releases/2021/t0106-cdc-update-covid-19.html

  Dan gaat het alleen nog maar om de allergische reacties, nog niet eens over andere bijwerkingen. En dan nog beweren onze experts met droge, dat de vaccins veilig zijn ……

 30. Goed zo Xander,

  Blijf dit aankaarten, vaccinatie bereidheid in (ver)nederland komt amper op de 30%. !!!!!
  In Washington DC krijg je in kader van legaliseren van Canabis een zakje gratis bij vaccinatie !
  Elders krijg je 100 euro als je je laat vaccineren !

  Waar hebben we het over? Hoe doorzichtig kan het zijn?

  Blijf het gevaar van de Pharma Mafia openbaren !

 31. Goed artikel, dank!
  Heb vernomen dat ook restaurants (met veel klanten) in Polen zijn opengegaan. Te veel voor de politie. Dus burgerlijke ongehoorzaamheid werkt, als het maar massaal gebeurt. Organizeren is effectiever dan demonstreren.

 32. ja er klopt niets van het verhaal voor het ‘publiek’ dus het gaat ergens anders om
  laat je fantasie op realistische manier gaan .
  het hele scenario is allang van te voren gepland
  dat virus werd los gelaten , de vaccins waren er al zijn gemaakt met bepaald doel in gedachten
  de route en maatregelen waren gepland , de virussen van aantal jaar geleden zijn misschien wel gelijke projecten die niet goed lukte .om dat er langs de route iets mislukte waar men van leerde
  en het nu beter doet met die Leering in acht genomen . Ik denk zelf dat dit al behoorlijk langs gepland is , om de media onder controle te hebben en berokken politiek leiders ook.
  Alle factoren die voor slagen zorgen zijn als een film scenario netjes uitgewerkt .
  en tijdens het praktijk verloop hier en daar wat bijgesteld tussen Maart en nu, Elke keer gaan ze weer een stapje verder , elke keer het latje net even verder het moet aannemelijk blijven.
  Ook via de media mensen en groepen tegen elkaar uitspelen doen ze mooi , zo tegen standers uitschakelen en vervangen voor een gevoel wat zekerheid bied , Tja als je het ‘probleem’ verhoogt kun je ook het wapen er tegen verhogen , dus als je het wapen wat je inzet wil vergroten dan vergroot je eerst het ‘probleem’ ,Het wapen om tegenstaand uit te roeien .ach ja je kunt zo wel even door gaan. De bevolking moet slaaf zijn , mag niets door hebben ! Oorlog !
  Een nieuw soort oorlog met oude bekende spelers.

 33. Het bestaat niet dat al die zogenaamde Covid vaccins in dit tempo konden worden goedgekeurd. Zeker als je weet hoe lang de procedures zijn om een eenvoudig geneesmiddel toegelaten te krijgen. Dit zijn procedures die normaal jaren duren. Op termijn kanker krijgen…Tja maar dat is met zoveel stoffen waarvan we nu niet weten of ze gevaarlijk zijn. Wat we weten is dat de Covid prik geen (zoals bij gewone griepprikken) onschadelijk gemaakte virusdeeltjes bevat maar een dna/rna code. Daar is geen jurisprudentie over. We weten er niets van. M.a.w unchartered territory. Normaal worden vaccins jaren getest voor ze toegelaten worden. We zitten in een puinhoop en komen er nooit meer uit. Het gepeupel is door de media gebrainwashed en totaal ingekapseld. Tot straks de moderne versie van de treinen naar de vernietigingskampen weer gaan rijden. Alleen nu geen treinen maar gewoon eigentijds, een met het vaccin kapot gemanipuleerd DNA.

 34. Ik heb dit ‘artikel’ hoofdschuddend gelezen, weet nog niet eens waar te beginnen met het opnoemen van de feitelijke onwaarheden waarmee dit artikel is gelardeerd. Misschien hebben ze toch gelijk en is het gewoon beter om sites als deze te sluiten.

 35. Via een mRNA Vaccin krijgt een Lichaamscel de opdracht een spike protein van het “virus” te produceren, dit spike protein word vervolgens getoond aan het immuun systeem die hier immuniteit tegen opbouwt, vervolgens zal het immuunsysteem in de toekomst elk zelfde spike protein aanvallen en vernietigen, no matter waar dit spike protein aanwast zit!
  Exosomen zijn niet te onderscheiden van virussen, sterker nog veel wetenschappers zijn ervan overtuigd dat exosomen en virussen identiek zijn!
  Stel een noodlijdende cel produceert in de toekomst levensreddende exosomen met het zelfde spike protein waartegen nu met het vaccin immuniteit is opgebouwd dan zal het immuun systeem dit levensreddende exosome vernietigen en word een helende life saving action in de kiem gesmoord.

  Kortom:
  mRNA vaccins programmeren het immuunsysteem voor de rest van het leven, en dit kan dus betekenen dat het immuunsysteem het al maar veranderende lichaam in de toekomst zelf aanvalt , dit heet dan autoimmune disease.

  Omdat exosomes 30 jaar geleden ontdekt zijn en mRNA vaccins 30 jaar geleden voor het eerst ontwikkeld werden en omdat virussen, exosomen en mRNA vaccins nog de zelfde opbouw en inhoud hebben kan met stellen dat dit 1 pot nat is en dat men met een mRNA vaccin eigenlijk immuniteit opbouw tegen lichamen eigen exosomen. Feitelijk bouwen vaccins immuniteit op tegen het eigen lichaam.

  Ik zat laatst veearts dr Poll te kijken en zag hoeveel antibiotica en vaccins hij elke aflevering wegspuit in dieren, ik bedacht me plots dat het dus niet zo gek is dat zoveel honden etc steeds zwakker worden en steeds meek kanker en autoimmune ziektes ontwikkelen. Er word natuurlijk ook veel fabrieksvoer gegeven en helaas worden ze ook kapot gefokt voor de handel.
  Veeartsen zijn heel erg fan van vaccineren, echt hun religie, het RIVM zit er dan ook vol mee met virologen die eigelijk veearts zijn.

 36. Ik heb in het weekend de statistieken en kaarten van Nederland bekeken voor wat betreft besmettingen, ziekenhuisopname en overlijden. Deze laatste cijfers zijn zo laag (de cijfers van besmettingen worden kunstmatig hoog gehouden door het overdreven veel uitvoeren van “testen”) dat ik geen enkele rechtvaardiging zie voor deze massa(hysterie)vaccinatie. Kijk even naar de landkaartjes van Nederland op https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel en klik ook eens op de knop “Covid-19 meldingen” om de ziekenhuisopnamen en aantal overledenen te zien. En pas op, door de kleurtjes lijkt het ernstiger dan het is want dat is de weergave per 100000 inwoners. Het echte aantal staat eronder en dat kan wel tot een kwart van het aantal zijn dat per 100.000 wordt gegeven. Maar dat maakt natuurlijk minder indruk.
  Ik krijg het idee dat politici nu schreeuwen om maatregelen en voorbereidingen, maar dan niet voor de Covid-virus-crisis maar voor de Covid-vaccinatie-crisis die er aan staat te komen.

 37. En als die burger demonstreert tegen dit wanbeleid van de overheid, dan ondertekent vrouwtje Halsemain Amsterdam een noodverordening en laat onschuldige, maar verontruste burgers door de ME in elkaar slaan. Zo werkt “democratie” anno 2021.
  Het is zonneklaar dat de overheid je grootste vijand is. Daar past een avondklok uitstekend in.
  De corrupte MSM weigeren te kijken naar de enige relevante maatstaf t.w. het sterftecijfer. En dat is voor mensen onder de 65 jaar gewoon laag en daarboven gelijk aan een wat zwaardere griep. Niets maar dan ook niets rechtvaardigt deze draconische maatregelen, die ons van onze vrijheid beroven. Bedrog en angst gaan hand in hand.

 38. Bedankt trouwens voor dit artikel. Het voldoet aan alle criteria om in een krant of weekblad te verschijnen. Die redacties genieten echter veel te veel van hun zelfgenoegzame comfort bij het napraten van het OMT. Dat scheelt een boel vervelend denkwerk.

 39. Bij de vector-vaccins (een spike-eiwit zit verpakt in een ander virus of in een andere bacteriecel) bestaat het risico dat het lichaam die verpakking al gaat aanvallen, nog voordat het spike-eiwit een reactie oproept. Genetisch geknutsel aan die verpakking moet dit voorkomen.
  Volgens mij is nog lang niet alles bekend over de activiteiten binnen elke cel. Desondanks neemt men het risico een boodschapper RNA ín onze cellen te brengen om die cellen aan te zetten tot het reproduceren van virus-spike-eiwit.
  Waarna dan T-cellen die door mensen gemanipuleerde menselijke cel-fabriekjes moeten gaan aanvallen. Ze weten niet een waar die cel-fabriekjes komen te zitten. Bij muizen bleek het in de levercellen te gaan zitten.
  Men weet ook niet of dat ingespoten RNA in de geslachtscellen gaat zitten. Gaan onze T-cellen dan die geslachtscellen aanvallen?

  En als u denkt dat u terecht kunt bij de overheid voor wat extra informatie. Vergeet het maar. Die overheid informeert u vooral over de te volgen en gevolgde procedures.

 40. En wat zeggen ze nu plotseling? Die mensen zijn niet overleden áán het vaccin, maar mét het vaccin. Niet ‘aan’, maar ‘met’. Zo zeiden ze het ook altijd over de griep.
  Maar bij corona is plotseling iedereen AAN corona gestorven. Halve waarheden zijn hele leugens.

Comments are closed.