Nederlandse staat acht zich niet verantwoordelijk voor schade door vaccinaties en schuift schuld af op zorgverleners

Stel dat de vaccins inderdaad gruwelijk fout gaan, dan heeft de staat zijn handen al op voorhand in onschuld gewassen.

—————————————————————————————————————————————-

‘Gezondheid is de perfecte kapstok om onderdrukking aan op te hangen’ – ‘Nederlandse regering pleegt terroristisch geweld tegen de bevolking’

—————————————————————————————————————————————-

Sven Hulleman (‘Een Vrede Reeds Gewonnen’) heeft er in zijn nieuwe video column ‘Van Vrijheid en Verantwoordelijkheid‘ op gewezen dat de Nederlandse staat zich niet verantwoordelijk acht voor de eventuele schadelijke gevolgen van vaccinaties, die zoals het er nu naar uitziet indirect verplicht zullen worden gesteld. ‘Gezondheid is de perfecte kapstok om onderdrukking aan op te hangen,’ begint hij. Waarop ik onmiddellijk aan Adolf Hitler dacht, die ermee begon de Joden te beschuldigen dat zij besmettelijke ziektes verspreidden. U ziet de parallel met onze tijd, onze leiders en hun beleid? U ziet waar dit voor mensen die niet gedwongen aan dit wereldwijde experiment met genetische manipulatie ‘vaccins’ willen meedoen, op dreigt uit te draaien?

‘Het afkalven en het inperken van de grondrechten wordt enorm gemakkelijk gemaakt door een beroep te doen op de volksgezondheid,’ vervolgt Hulleman. Zo gaf VN secretaris-generaal António Guterres afgelopen week aan dat de coronacrisis door veel wereldleiders gebruikt wordt om essentiële rechten te beperken, en zich daarbij te pas en te onpas schuldig maken aan machtsmisbruik.

‘Ook de Nederlandse regering heeft de macht de grondrechten te beperken onder het motto dat er een grote crisis in de volksgezondheid gaande is,’ gaat hij verder. ‘Ieder tegenargument wordt van tafel geveegd. Van iedere wetenschapper die een ander geluid geeft dan degenen die het regeringsbeleid mogelijk maken, wordt gezegd dat ze fake nieuws verspreiden.’

Vaccinpusher Hugo de Jonge

‘In Nederland werd dit volstrekt zichtbaar toen (Wybren) Van Haga vroeg of er eigenlijk onderzoek wordt gedaan naar de correlatie tussen vaccineren en doden. Van de manier waarop Hugo de Jonge daarop inging kon ik niet anders constateren dat we hier een vaccinpusher hebben. Dat is niet verwonderlijk, want hij heeft ongetwijfeld allerlei lobbyisten aan zijn tafel, die bezig zijn hun producten te verkopen.’

In Zwitserland worden de vaccins van AstraZeneca – waar De Jonge een groot contract mee sloot – al gedumpt omdat er teveel bijwerkingen zijn. Gaat Nederland deze opkopen, zogenaamd ‘in het belang van de volksgezondheid?’

‘Het beest laat zijn ware gezicht zien: iedereen moet gevaccineerd worden’

Tot de jaren ’90 waren regeringsleiders nog staatslieden, ook al was er toen al veel vriendjespolitiek. Staatslieden nemen verantwoordelijkheid voor wat ze doen. Nu worden wij (zeker de afgelopen 10-12 jaar) geleid door middelmatige managers, ‘intellectueel laag geschoolde lieden die de wereld zien als een economisch model, en daarin voornamelijk geleid worden door hun eigen waanbeelden en desinformatie, wat ze vervolgens gaan verspreiden als de waarheid.’

Als mensen dan gaan tornen aan die waarheid, dan zie je ineens dat argumenten niet meer tellen, maar ‘het beest‘ zijn ware gezicht laat zien. ‘Ten koste van alles moet er nu in Nederland gevaccineerd worden, terwijl er genoeg redenen zijn om er een andere mening op na te houden. Onafhankelijke media worden belasterd en gek gemaakt. Zorgmedewerkers worden gevolgd en geïntimideerd. Juristen en advocaten worden als gekkies weggezet als ze een ander verhaal laten horen, als ze zeggen dat dit overheidsbeleid tiranniek is en er sprake is van machtsmisbruik.’

‘Ineens lijkt een heel volk massaal bereid om met de volksgezondheid als argument, maar zonder dat het onderbouwd wordt, te accepteren dat al het andere dat bij een democratische rechtsstaat hoort af te schaffen… We zien dat deze politici, helaas eigenlijk alleen maar nepotistische partijmolochen, tot alles bereid zijn om hun eigen agenda’s door te voeren. En dat is gevaarlijk, want ze dragen NUL verantwoordelijkheid. De ministeriële onschendbaarheid is hen naar de bol gestegen.’

‘Ambtsmisdrijven, machtsmisbruik en poging tot staatsgreep’

Zelfs de rechterlijke macht lijkt niet door te hebben dat deze onschendbaarheid begrenst is, en er ‘wel degelijk sprake is van ambtsmisdrijven, machtsmisbruik of een poging tot een staatsgreep, wat de eerste versie van de spoedwet was.’ (En zoals u weet geldt dat wat mij betreft ook voor de tweede versie, die enkel van de buitenkant wat verwaterd was, maar het kabinet via trucjes toch dictatoriale macht gaf, zoals al ettelijke keren is gebleken – X.)

Daarom zijn deze bewindslieden volgens Hulleman gewoon persoonlijk strafbaar. ‘Helaas komt dat besef vaak langzaam, omdat mensen willen vasthouden aan het geloof in het goede. “Ja maar ze zullen toch niet echt alleen maar bezig zijn voor zichzelf. Ze zullen dit toch echt voor de volksgezondheid doen?”. Nou, als dat zo was, als minister van Volksgezondheid De Jonge die echt zou beschermen, dan zou ook hij vragen waarom Zwitserland zijn voorraad AstraZeneca vaccins dumpt. En hoe kan het dat in allerlei verpleeghuizen na vaccinatie heel veel doden vallen?’

Vaccinatiedoden mogen er niet zijn; corrupte en kwaadaardige handelingen’

Ook Van Haga merkte terecht op dat mensen met onderliggend lijden en een positieve PCR test automatisch een corona dode worden genoemd – zelfs mensen die waren overleden door een auto ongeluk, zelfs mensen met terminale kanker, zelfs mensen met hartinfarcten -, en nu van mensen die overlijden na het vaccin ineens wèl wordt gezegd dat dit door het onderliggende lijden kwam. Of ze worden ‘handig’ als coronadoden geteld. ‘Als je kijkt naar de meerjarige statistieken zie je dat er vreemd genoeg geen griepdoden meer zijn. Dat zijn nu allemaal coronadoden.’

‘Er is nog nooit in de geschiedenis zo’n ingrijpende maatregelstructuur in werking gebracht als in 2020 en 2021.’ De vrijheden van alle inwoners worden beperkt, ondernemingen worden gesloten, samenkomsten worden verboden, en mensen zijn de meest absurde dingen aangepraat. Zelfs Zembla berichtte over een onderzoek waaruit blijkt dat het mondkapje volstrekt niet werkt.

‘En dan ontstaat er soort een terreur tussen mensen onderling, “jij moet je aan de regels houden!”. Maar als die regels uitgevaardigd zijn door mensen met onbekwame, en misschien zelfs wel corrupte en kwaadaardige handelingen, dan is het de plicht van iedere burger om hiertegen in het geweer te komen.’

‘U vervalt tot terroristisch geweld, en de media zijn medeplichtig’

Dan haalt Hulleman drie passages aan uit de 30 pagina’s tellende essay ‘Neem het niet!’ (2010) van Stéphane Hessel: “We moeten gaan begrijpen dat geweld de hoop de rug toekeert. We moeten kiezen voor de hoop, de hoop van de geweldloosheid. Dat is de weg die we moeten leren volgen. Zowel aan de kant van de onderdrukkers als die van de onderdrukten moet men komen tot onderhandeling, om een eind te maken aan de onderdrukking. Dat zal het mogelijk maken dat er geen terroristisch geweld meer zal worden gebruikt”.

‘Er is dus ook terroristisch geweld mogelijk van de kant van de onderdrukkers,’ constateert Hulleman. ‘Wat we nu hebben als regering zijn in mijn ogen onderdrukkers. Ik denk dat dit precies is wat meneer Guterres bedoelt als hij ziet wat de wereldwijde regeringen, inclusief de Nederlandse, allemaal aanwenden onder het mom van het beschermen van de volksgezondheid. U, huidige regering, wordt in ieder geval door mij gezien als een grote onderdrukker.’

‘En u vervalt tot terroristisch geweld. Dat hebben we gezien hoe u omgaat met vreedzame demonstraties…. Deze onderdrukkers in Nederland, die onder het mom van ‘volksgezondheid’ geen enkel tegenargument dulden, en de massamedia die al anderhalf jaar – en misschien eigenlijk al 10 jaar – NUL kritische noten laten horen, en enkel meehuilen met de onderdrukkers en feitelijk medeplichtig zijn aan wat hier gebeurt, lieten wederom in een juridische procedure iets verschrikkelijks horen ten aanzien van het nemen van verantwoordelijkheid.’

‘Hieruit blijkt het machtsmisbruik en de ministeriële onschendbaarheid van de huidige onderdrukkers, die voor hun eigen agenda ons dagelijks leven volledig in de as aan het leggen zijn. Deze middle managers met slechte argumenten, die gevolgd en geloofd worden door de bevolking en de massamedia, door gebruik te maken van fantastische middelen en propagandistische technieken zoals die zijn voorgelegd door dhr. Goebbels*, en die daarmee daadwerkelijk de massa waanzin tot stand hebben gebracht, lieten in die procedure iets heel belangrijks zien ten aanzien van vaccinaties en hun vaccinatiepropaganda.’

(* Zie ook ons artikel van 23 september 2020: Zo kreeg Reichsmarschall Göring het volk mee: ‘Maak ze bang en zeg dat weigeraars een gevaar zijn’ ).

‘Wij hebben het bedacht, maar u bent verantwoordelijk’

Van Haga mocht geen vragen stellen. ‘Oké meneer De Jonge, dan neemt u volledige verantwoordelijkheid voor uw vaccinatie’bereidheid’ drift? Nee! De advocaat van de staat wist namelijk mooi te vermelden dat ten aanzien van ‘informed consent’, alvorens u geïnjecteerd wordt, dat niet de staat met zijn propaganda en vaccinatiepushers verantwoordelijk is, maar de zorgverleners.’ Dan laat hij een clipje zien van deze landsadvocaat, die letterlijk zegt dat ‘alle mensen die worden ‘uitgenodigd’ (= nieuwspraak voor indirect gedwongen – X.) om zich eventueel te laten vaccineren… de verantwoordelijkheid zijn van de zorgverlener… Het betekent niet dat de staat een soort normadressaat wordt voor die wet’ (die deze vaccinaties regelt).

Hulleman: ‘Laat dat even op u inwerken: de artsen, de verpleegsters en de zorgmedewerkers moeten mensen injecteren met zaken waarvan de ingrediënten onbekend* zijn (* die zijn grotendeels wel bekend, en komen neer op genetische manipulatie -X.), waarvan we nog in een testfase bevinden, feitelijk een verboden medisch experiment, waarvan de rechters niet willen accepteren dat dit zo is, terwijl het flagrant voor hun neus ligt. En daar is niemand voor verantwoordelijk!’

‘”We hebben het bedacht, we hebben het uitgevoerd, we hebben de vrijheid kapot gemaakt, we hebben de oorlog van allen tegen allen gecreëerd, maar we zijn er niet voor verantwoordelijk, want dat informed consent ligt juridisch in handen van de zorgverleners”. Nou, laat deze video het begin zijn van het informeren van de zorgverleners dat u degene bent die verantwoordelijk bent voor de gevolgen van de massale vaccinatie die voorgesteld wordt tegen een epidemie die sommige mensen ernstig ziek maakt, maar de meeste mensen onberoerd laat. En degene die u de regels opleggen, wassen hun handen in onschuld.’

‘Dit zijn geen staatslieden, maar drugshandelaren’

‘Ik denk daar anders over. Ik vind dat deze onderdrukkers heel snel gestopt moeten worden, want zij gebruiken geweld, terroristisch geweld. Zij misbruiken de wet en creëren nieuwe wetten naar gelang het hen uitkomt, om u allemaal te onderdrukken. Zij draaien u een rad (en w.m.b. ook een rat – X.) voor ogen met een verhaal wat hen uitkomt, omdat zij vaccins aan het verkopen zijn. Dit zijn geen staatslieden, dit zijn drugshandelaren.’

‘Het feit dat de media het nalaten om echt kritische vragen stellen, maar vooral bezig is om andersdenkenden te framen, is helaas weinig anders dan ook een financiële structuur en nepotisme: ze hebben hier belang bij. Zo werkt het in hun wereld. Je moet netjes binnen de lijntjes van het narratief blijven lopen, want dan krijg je netjes je centjes.’

‘In zo’n land leven wij. Langzamerhand ondermijnt dit de samenleving op een manier waarvan zelfs degenen die tot geweld gedwongen worden – politieagenten, militairen – zeggen: deugt dit nog wel? Gelukkig zijn dat er steeds meer, dus de hoop van de geweldloosheid is groot, en geldt ook als verzoek van ons onderdrukten aan de onderdrukkers: dim even met dat grote geweld wat u aan het uitoefenen bent, met het juridische, bureaucratische en propagandistische geweld waarin u zich kunt verschuilen achter het geweldsmonopolie door politie, waterkanonnen, de M.E. en uw juristen in te zetten om u belangen te behartigen.’

‘En tegen die juristen (waarvan we het clipje hebben gezien) zeg ik: schaam – u – diep.’

Kijk hier de complete column (27 minuten):
Xander


(1) Een Oorlog Reeds Verloren

Zie ook o.a.:

25-02: ‘Nieuw Nürnberg tribunaal in voorbereiding tegen WEF en politieke veroorzakers Covid-19 crisis’
24-02: Peer reviewed studie in Nature: Nano deeltjes vaccins kunnen hersenschade veroorzaken
18-02: Mark Zuckerberg: ‘Vaccins veranderen menselijk DNA, lange termijn gevolgen onbekend’
13-02: Oud-directeur spoedhulp afdeling VS verwacht over 4 tot 14 maanden ernstige gevolgen vaccinaties
25-01: Helsinki Comité voor Mensenrechten suggereert dat Pfizer vaccin ontwettig medisch experiment is’
22-01: Staat de V van Vaccin voor Victorie of Verdoemenis?’
20-01: Sperrzeit na 76 jaar terug: ‘Hoe het klokje thuis tikt, tikt het niet voor het virus’
18-01: Wetenschappers bezorgd dat Covid vaccins op termijn kanker kunnen veroorzaken
11-01: mRNA vaccins: genetische manipulatie is gevaarlijk omdat het onvruchtbaarheid kan veroorzaken
09-01: Al 400.000 mensen zagen professor Schetters het Nederlandse vaccinatiebeleid ‘hoogst onverwantwoordelijk’ noemen
07-01: ‘Fase 2 van lockdown totale beschaving en technocratische A.I. machtsovername nabij’

2020:

17-12: Open brief Nederlandse huisarts aan politiek: ‘Dit kabinet heeft wetenschap en humaniteit in de ban gedaan’
12-12: Docu ‘Covid-19 – The System’: ‘Documenten bewijzen dat media opdracht van regering kregen om angst te zaaien’
02-12: Universitair team VS waarschuwt dat veranderen DNA grote gevolgen kan hebben, maar vaccins komen er toch aan
08-12: FDA vermeldt in document mogelijke sterfte en deze 22 ernstige ziekten en tegenreacties door Covid-19 vaccins
24-11: Australische Qantas eerste luchtvaartbedrijf dat Covid vaccinaties voor reizigers verplicht gaat stellen (/ Openbaring 13 wordt vanaf volgend jaar realiteit: De betekenis vanuit de grondtekst van het ‘teken van Beest’ Chi-Xi-Stigma)
21-11: Nano deeltjes in Pfizer vaccin volgens minister De Jonge ‘risico’, maar vaccin komt er toch
17-11: International Journal Clinical Practice waarschuwt voor beschadigd immuunsysteem door Covid vaccins, en extra vatbaarheid voor de ziekte zelf
12-11: Wereldleiders beloven Bill Gates zijn massale vaccinatieplannen in 2021 uit te voeren ( / Bill Gates: Leven op zijn vroegst in 2022 weer normaal, als iedereen gevaccineerd is – Iedere wereldburger 31-10: Aangenomen spoedwet verandert Nederland in permanente klimaat-virus dictatuur zal in nabije toekomst 24/7/365 worden gemonitord via implanteerbare biometrische nano sensor )
29-10: Bewustzijnsdeskundige: Corona beleid is typerend gedrag van psychopaten
26-10: Regering voert agenda Klaus Schwab (WEF) uit: ‘Over 10 jaar bezit u niets meer’
19-10: Hoogleraar Capel: ‘Vaccin is genetische modificatie en brengst SARS-CoV-2 eiwit permanent in uw lichaam
18-10: ‘Ongegrond aanjagen van angst maakt dit kabinet tot een terreurorganisatie’ (Sven Hulleman)
26-09: Corona beleid scheurt families en vrienden uit elkaar, precies zoals in DDR werd gedaan
23-09: Zo kreeg Reichsmarschall Göring het volk mee: ‘Maak ze bang en zeg dat weigeraars een gevaar zijn’
20-09: Jurist legt uit dat het Nederlandse volk met de Spoedwet feitelijk vogelvrij wordt verklaard
17-09: (/ Overheden die zich tegen hun eigen volk keren is historisch bewijs dat het einde van hun beschaving nadert’)
24-08: Verplichte vaccinaties zijn volgens de Nürnberg Code misdaden tegen de menselijkheid (/ ‘Deel Westerse elite compleet krankzinnig met hun ‘groene’ vernietiging van de economie en geplande oorlog met China en Rusland’)
10-08: Flashback naar 2009: ‘Wordt het Teken van het Beest ingevoerd via vaccinaties?’


*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

53

 1. `Xander, heb je een verwijzing/bron voor die beschuldiging van AH?

 2. Ik ga me zeker niet laten prikken. Besef echter wel dat mocht de staat toch aansprakelijk zijn, wat ik echt niet uitsluit, dat de belastingbetaler de rekening betaalt. En dat moet je niet willen. Persoonlijke aansprakelijkheid zou vele malen beter zijn, maar helaas is dat juridisch vrijwel onmogelijk. In ieder geval heel erg lastig, laten we het zo zeggen. Je beste optie is het weigeren van deze prik, die geen vaccin is maar experimentele gen therapie. Je doet mee aan een wereldwijde trial en de gevolgen zijn nauwelijks te overzien. Of toch? Bekijk deze video en dan laat je het wel uit je hoofd: https://www.brighteon.com/88ed3891-02ee-4b35-a20f-591dd5717f90

 3. @ Team Zout schreef:
  02/03/2021 om 4:50 pm
  Het is zeer droevig dat de media, in handen van een clubje met perverse ideeën deze misleiding en manipulatie zover door kunnen voeren. Laats wist ik een item op nu.nl geplaatst te krijgen. De aanleiding waren de flagrante leugens van Hugo de Jonge op een vraag van het jeugdjournaal.
  Hierin stelde de minister dat er geen keuze is anders worden alle (!) pappa`s, mamma`s, opa`s en oma`s ziek. Dat heeft een halve dag op die site gestaan en ik kreeg tot mijn niet geringe verbazing nog veel duimpjes ook. Maar na die halve dag was het zonder opgave van reden weg, foetsie. Ik heb sterk het idee dat dat veel meer gebeurd daar en zo wordt de boel dus constant zo gemanipuleerd. Alles, maar dan ook alles wordt in de media zo gemanipuleerd dat slechts weinigen echt door hebben wat er aan de hand is, Het is inderdaad een compleet drama.

 4. !.Dat dit virus kunstmatig verspreid wordt is als een paal boven water.Hoe kan het anders dat midden in de jungle van Brazlië een enorme corona uitbraak plaats vindWaar de zuurstof flessen niet aan te slepen zijn?
  Wie zegt ik zal mij vestigen op de planeten vahet heelal?Wie zegt:We shall colonialize the universe?Wie deelt de wereld in blokken van 10(Nederland is landcode 8..Wie wil alle mensen van een merkteken voorzien en straks alle mensen laten chippen?Tussen hun duim en wijsvinger nan de rechterhand?USA!!666
  We krijgen straks het monsterverbond tussen USA en EU.De ijzige wereld van A.I.

 5. Onder de Merkel dictatuur komt het voor dat mensen buiten lopen met een muilkorf en dat die mensen niet mogen gaan zitten! Zitten ze uit te blazen (met hun masker op in het zonnetje) op een bankje, komen de “orde” handhavers die mensen wegjagen of zelfs wellicht bekeuren. Het is totaal van de pot gerukt. Pure juridische willekeur.

 6. We worden gewoon aan alle kanten voorgelogen.
  Soms is het gewoon te belachelijk voor woorden. Dat mensen er nog intrappen is echt ongelooflijk. Ziende blind zijn of zo …

  Paar andere voorbeeldjes van goochelen met cijfers en manipulatie:

  https://www.de-gezouten-waarheid.nl/algemene-artikelen/typische-voorbeelden-misleiding-media-kort/coronalogica

  https://www.de-gezouten-waarheid.nl/algemene-artikelen/typische-voorbeelden-misleiding-media-kort/framen-van-baudet-en-fvd

 7. Beleidsprioriteiten: Politie hard optreden tegen maskerdempers, maar tienduizenden kindermisbruikers dreigen ongestraft te blijven.
  Een weekend van waanzin ligt achter Op Duitsland. Wandelaars en parkbezoekers werden het doelwit van een massale politieoperatie die pas onlangs zou zijn vermoed in dictaturen zoals communistisch China. Terwijl de repressieve staat doorgaat met zijn totalitaire gedrag tegen (nog steeds) vreedzame burgers, klagen experts over een politie falen tegen pedofiele delinquenten. Meer dan 60.000 gevallen van kinderpornografie lopen het risico onbewerkt te blijven – elk jaar.
  Het lijkt veel op wat er nu bekend wordt over de zaak Dodegraven.
  https://kopp-report.de/prioritaeten-der-politik-polizeihundertschaften-gegen-maskenmuffel-aber-zehntausende-kinderschaender-drohen-straffrei-zu-bleiben/
  Helaas mag de Google chrome browser niet meer vertalen, als het om Duits naar Nederlands gaat. Censuur!

 8. Een voorbeeld van de totale paniek die op een school uitbreekt nadat kinderen positief werden getest. Die kinderen waren niet ziek (degene die dit twittert kent de kinderen). Andere kinderen die ‘in contact’ zijn geweest met de niet zieke kinderen moeten ook in afzondering.https://twitter.com/SimoneSays123/status/1366654920846430212
  Het compleet gestoord. Paniek om niks. En De Jonge zit zulke paniek gewoon aan te wakkeren.
  Die “uitbraak” in het noorden van Noord-Holland: de conclusie moet dus zijn dat maskers, avondklok en de anderhalvemeterdystopie niets gedaan hebben. En dat zien we overal. Het virus gaat z’n eigen gang en wat die overheden zitten te ‘regelen’, dat haalt niets uit.

 9. Wee hun die het kwade goed noemen!!! De Nederlandse Staat zou je kunnen vergelijken als Blinde Wegwijzers. Ze negeren alle rode lichten en blijven omstreden gevaarlijke Covid-19 Vaccins en PCR-TESTEN promoten. Hoeveel doden en ernstige bijwerkingen zijn er reeds door deze vaccinaties geteld?

  Rutte en de Jonge en RIVM stoppen hun ogen en oren dicht voor waarschuwingen wetenschappers en artsen uit Tanzania, Zwitserland, Zuid Afrika voor deze vaccins. Wat las ik in de kranten?

  Ned. Dagblad 9-1-2021…Net terwijl Nederland op het punt staat om het massaal te gaan inzetten, staakt Zuid-Afrika de inentingen met het Coronavaccin van AstraZeneca en de Universiteit van Oxford. Reden: het vaccin blijkt niet goed te werken tegen de Zuid-Afrikaanse variant van het virus. Moeten we ons zorgen maken?

  Ook In Zwitserland 1-3-2021 worden de vaccins van AstraZeneca – waar De Jonge een groot contract mee sloot – al Gedumpt omdat er teveel Bijwerkingen zijn. Gaat Nederland deze opkopen, zogenaamd ‘in het belang van de volksgezondheid?’

  https://www.nd.nl/cultuur/wetenschap/1018955/virus-b-1-351-ontsnapt-aan-vaccin

  Wat is er precies aan de hand? Bij een analyse van de eerdere proeven met het vaccin in Zuid-Afrika kwam iets zorgwekkends aan het licht. Van de 748 ingeënte mensen die besmet raakten met de Zuid-Afrikaanse variant van het virus, werden er 19 ziek; in een controlegroep waren het er 20. Geen enkel verschil dus. Het vaccin werkt blijkbaar Niet tegen de mutant van het virus.

  Dat komt doordat het virus enkele cruciale veranderingen aan zijn stekels heeft ondergaan waardoor ons door inenting opgepepte afweersysteem het niet meer goed herkent.

  Eerder bleken ook de vaccins van Janssen en Novavax in Zuid-Afrika minder goed te werken; van de vaccins van Pfizer en Moderna is dat nog onzeker.

  ‘Slecht nieuws, een stuk zorgwekkender nog dan de Britse variant’, vindt hoogleraar coronavirologie Eric Snijder (LUMC). ‘Dit kon weleens een groot probleem worden.’

  In Zuid-Afrika besloot men de inentingscampagne met het AstraZeneca-vaccin tot nader order Stil te leggen om de zaak nader te bestuderen. Een enorme klap, want het land had net een miljoen doses van het vaccin ontvangen. Zal Nederland nu ook de inentingen staken?”””

  Ik als gelovige neem Jeshua’ s Woorden ter harte. Hij waarschuwt gelovigen voor misleiders [Mattheus 24] zoals Rutte, de Jonge, RIVM met de woorden in Matteüs 15:14 (NBG51) Laat hen gaan, blinden zijn zij, die blinden leiden. Indien een blinde een blinde leidt, zullen zij beiden in een put vallen.

 10. Dat is de zet van iedere staat. Ze zijn voor niets verantwoordelijk maar ze willen ons met zachte drang ons laten vaccineren. Wat een onzin. Dus sterf je na vaccinatie, dan kwam dat niet van het spuitje, maar het stond in de sterren geschreven!! Shalom

 11. Ze kunnen wel zeggen dat de fabrikanten en zijzelf niet verantwoordelijk zijn. Maar als de mensen echt dood gaan of anders ernstig letsel massaal op lopen. Geen rechter is dan nodig, dan moeten ze rennen, maar dat kunnen ze nooit hard genoeg. Ze worden verscheurd door het volk.

 12. Het was eigenlijk wel te verwachten van deze overheid. Als je de afgelopen jaren tegen het licht houdt zie je dat er veel misinformatie is geweest, denk maar aan Rusland, ISIS, Syrie, MH17 , Irak, Libie, de groene waanzin en de laatste de Amerikaanse verkiezingen. We worden continu op het verkeerde been gezet om de deals die ze in het geniep maken te verbergen en waar we niet voor gekozen hebben. Al de bezoekjes aan Schwab, Gates en anderen zijn geen onschuldige praatjes, het zijn directe opdrachten tegen persoonlijke beloning. Ze willen er gewoon “bij horen” met een mooie positie in het vooruitzicht. Het zijn allemaal opgeblazen narcisten die niet geinteresseerd zijn in uw bestaan. Sterker nog, u bent teveel.

 13. Komen Mark Rutte en Hugo de Jonge toch nog voor tribunaal?
  https://niburu.co/37-artikelen/wereld/16051-komen-mark-rutte-en-hugo-de-jonge-toch-nog-voor-tribunaal
  Dat wordt een echt mega proces mensen, zeker duizenden hebben zich schuldig gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. En vergeet ook de tweede en eerste kamer leden niet, zij hebben voor die mensonterende rechteloos makende spoedwet gestemd.
  Denk eerst eens goed na, als je 17 maart mag stemmen, kies je dan weer voor vierjaar van overheidsterreur..?

 14. Fijn dat deze site er is. Troostvol om jullie commentaren te lezen in deze wereld van nep-nieuws.
  Helemaal eens met de korte versie van Piep: WEIGER ELK VACCIN.
  Hulde voor Xander!!
  Dank voor alle onthullende bijdragen. Je schept een baken van Licht in de Duisternis van deze tijd.

 15. Via misleiding, verdraaiing van de feiten, leugens en uitspraken die vol zijn van een “grote dreiging” voor de bevolking, met steeds nieuwe “feiten” zoals de britse virusvariant, proberen ze de mensen angst aan te jagen en tegelijkertijd misinformatie te geven, om ze zowel murw te maken als ook te misleiden. De media met televisie en radio voorop, zijn absoluut niet te vertrouwen.

  Ze geven alleen (nep)nieuws wat de machthebbers op de achtergrond toestaan en ander belangrijk nieuws houden ze van u weg, zodat u onwetend blijft.

  Alles draait uiteindelijk om het doel van de agenda van degenen die de macht in deze wereld hebben, maar voorlopig achter de schermen alles voorbereiden. Het Wef, de Bilderbergers e.a. krijgen hun orders van diegenen die hoog aan de (occulte) top staan.

  Het doel van deze wereldagenda is de Great Reset, de geplande ineenstorting van het financiele systeem zodat na de chaos die hierop volgt, ze met hun systeem het nieuwe tijdperk kunnen inluiden, waarbij niemand noch enig bezit zal hebben en iedereen een basisinkomen krijgt, natuurlijk onder bepaalde voorwaarden zoals een vaccinatie en waar cash geld en bankkaarten niet meer bestaan. Daarnaast is een electronische tatoeage in de rechterhand of voorhoofd zeer waarschijnlijk (Bijbel: Openbaring 13) U betaald dan straks via uw hand!

  De nep pandemie, want dat is het, net als de vals gediagnoseerde testen en cijfers, heeft in werkelijkheid niets uitstaande met wat er over gezegd en gepubliceerd wordt. Dit door de diverse regeringen, gezondheidsinstanties, het Who en de veelal corrupte media.

  Mensen, laat je niets wijs maken.
  Dit is het Paard van Troje waarmee ze de landen in deze wereld zijn binnen gedrongen en de mensen gehypnotiseerd resp. gehersenspoeld hebben.

  Het coronavirus is minder schadelijk dan het griepvirus, wat kennelijk opeens verdwenen is. De zg. pcr-testen zijn nep maar bovendien volgens veel betrouwbare bronnen, een middel om de mensen heimelijk te vaccineren !! De sneltesten zijn ook gevaarlijk.
  Laat u zich daarom nooit testen, laat staan vaccineren. Het verandert je DNA, wat uiteindelijk fatale gevolgen zal hebben, hetzij op korte termijn, hetzij in 2-4 maanden.

  Meer hierover op http://www.dewegwyzer.nl

 16. @ Rick schreef:
  01/03/2021 om 5:59 pm
  Een week later kunnen premier Mark Rutte en de andere regeringsleiders van de EU-landen zich erover buigen op de Europese top. De lidstaten en het Europees Parlement moeten met het plan instemmen.
  Men noemt dat een hamerstuk, een formaliteit.

  Onze vrijheid wordt opgeofferd omdat dwazen en idioten denken dat de natuur zich laat beheersen. Zoiets als duurzaam complete regenwouden in de oven verbranden omdat het op de tekentafel een geweldig idee leek.
  Wie heeft deze idioten eigenlijk losgelaten?

 17. Zo kwamen in de vorige eeuw miljoenen Russische boeren om door communistisch geweld.

 18. Wat ik ook niet snap.
  https://www.omroepmeierij.nl/omroepmeierij/102-jarige-nog-steeds-niet-gevaccineerd
  Mijn geboortejaar is 1956. Ik slik geen medicijnen, heb een ordentelijk BMI, rook al decennia niet meer, zuinig met alcohol. Verborgen suikers beperk ik tot een minimum omdat ik alleen vers en biologische producten gebruik die ik op mijn fietsje bij plaatselijke boeren verzamel.
  En ik kreeg voor afgelopen zaterdag een oproep van het ministerie van volksverlakkerij om bij mijn huisarts een bla bla vaccin te gaan halen.
  U raadt het al, vandaag werd ik nota bene gebeld, ik was mijn vaccin niet gaan halen?
  Eh, die huisarts weet al jaren dat de griepspuit me ook totaal niet boeit.
  Maar als ik het goed heb mag straks iedere corpulente burger met een vette BMI, rokend, zuipend en medicijnen slikkend wel fijn op vakantie vanwege een prikje? Nou van mij mag het.

 19. @ Rick schreef:
  01/03/2021 om 5:59 pm
  Over hele simpele dingen die de burgers nou juist wel willen doen ze eeuwen.
  Vergelijk het met de interventie toen viruswaanzin een terecht punt haalden bij och gut werkelijk de ene onafhankelijke rechter die er kennelijk nog is.

 20. En het is mogelijk dat nu door alle bomen het bos niet meer wordt gezien.
  Het bos is nog steeds: We worden voortdurend NIET volledig voorgelicht!

  We horen niets over valse PCR testuitslagen.
  We horen niets over het onderscheid “besmet” en werkelijk ziek.
  We horen niets over de aantallen herstelde mensen!!
  We horen niets over de ernst van ziekte van de mensen in het ziekenhuis.
  We horen niets over gestorven aan of met” Covid.
  We horen niets over de werkelijke overbelasting in de ziekenhuizen.
  We horen niets over maatregelen als frisse lucht en goede ventilatie.
  We horen niets over de aard van de verschillende vaccinaties.
  We horen niets over de mRNA experimenten.
  We horen niets over veelbelovende medicijnen.
  We horen niets over de kwaliteiten van ons eigen immuunsysteem.
  We horen niets over autopsies.
  We horen zelfs niets over de WHO als deze de PCR testen niet geschikt vindt voor screening van mensen zonder symptomen.
  We horen niets over het feit dat niet zieke mensen nauwelijks besmettingen geven.
  We horen niets over alarmerende voorspellingen die extreem fout bleken te zijn.
  We horen niets over het totale gebrek aan wetenschappelijke bewijzen inzake lockdowns, mondkapjes en avondklokken.
  En we horen stelselmatig niets over de werkelijke situatie in Zweden.

  We worden dus dag in dag uit niet goed voorgelicht.
  Maar dan moeten we die voorlichters wél vertrouwen????????
  Denkt de betuttelende overheid (en de pers) werkelijk dat de samenleving uit volstrekt onwetende onnozelen bestaat (allemaal zgn. erg “kwetsbaar”) ????
  Hoe lang kan een overheid mensen in een hoek drukken op grond van eenzijdige cijfers???

 21. Schaamtelozer kan niet! Het lijkt de regering van Djengis Khan wel. Wanneer wordt deze terreurregering die in dienst van is die duivelse Khazarenclan eindelijk eens abgefurht naar Nürnberg? Het lijkt wel of het Nederlandse volk masochistisch is. Er zit een levensgroot verschil tussen een drugsdealer en een drugspusher; De eerste verkoopt drugs en de tweede praat of pusht zijn waar. Het tweede is de meest kwalijke omdat hij of zij druk uitoefent om te verkopen, het zogenaamde pushen. De eerste: Aanbod creëert de markt uit Adam Smith. An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations.

 22. ze hebben aangezet tot moord en dodelijke en/of ziekmakende aandoeningen,er zijn ook in het verleden mensen aangeklaagd omdat zij zelf verantwoordelijk waren voor hun eigen daden en
  nu is dat ook zo.niks handen wassen in onschuld als je donders goed weet na alle berichten uit de hele wereld dat dit spul gevaarlijk en mens veranderend is.geen excuus voor bevel is bevel.
  iedereen die hier aan meedoet is verantwoordelijk.

 23. Wereldwijde bevolkingsmoord via het corona- vaccin, zonder wapengekletter.
  De NL rechtstaat is een fake-organisatie (!) geworden in het hele corona-gebeuren.
  De rechterlijke macht volgt nu nederig de overheid t.a.v alle corona-maatregelen, waarbij ook voor hen de rechten v.d mens niet meer bestaan!
  Terwijl ook o.a de gehele rechterlijke macht gedwongen vaccinaties moet ondergaan.
  Ook NL is overduidelijk een juridisch bananen land geworden!

 24. @ amo schreef:
  01/03/2021 om 6:10 pm

  Precies Arno, hier precies hetzelfde. Ik zap naar de bijdragen van Denk in de 2e kamer debatten. Als je me dit voor corona had gezegd had ik je in een dwangbuis gezet (bij wijze van spreken). Het gaat trouwens niet goed met die vaccinatiepaspoorten, die gaan ze inzetten als dwang, hoor veel mensen om mij heen die dan dat vaccin maar nemen want anders kunnen ze niet op vakantie. Vre-se-lijk, wat gaan we voor een diepe ellende tegemoet. 🙁

 25. Als de NOS eerlijk zou informeren, zouden we een totaal overzicht krijgen van de bedompte primitieve en goedkope zaaltjes waar de premier zijn dictaten dicteert. Maar de NOS doet mee aan de beeldvorming die de overheid verlangt: Er wordt een lichtblauw kamerscherm neergezet met een soort wazige golf in de kleuren van de vlag.
  De premier staat voor die waterverfschotten, maar de kijker ziet alleen maar een hemelsblauwe achtergrond met een golvende wazige vlag. Het is de totale kitsch, maar op de ingezoomde schermpjes lijkt het heel wat. In werkelijkheid is de sfeer er DDR. Bordkarton en “journalisten” die vooral mogen vragen om meer onderdrukking als ze al (in opperste genade) een enkele vraag mogen stellen. En al die kijkers zitten braaf te staren naar het DDR plaatje vol van de allergoedkoopste eenzijdige propaganda. En ze hebben niet eens door hoe ze in de maling worden genomen.

 26. Er staan onder de afbeelding > Stel dat de vaccins inderdaad gruwelijk fout gaan, dan heeft de staat zijn handen al op voorhand in onschuld gewassen.<
  STEL ? Omg .. het is al een feit dat het fout gaat… deze hele strategie en tactiek is allang van te voren, met bewuste intentie, gepland..

 27. Genocide maar dan volgens de wet en legaal.
  Kom je vaker tegen bij communisme.

 28. Goed uitgelegd Sven Hulleman, exact zo denk ik er ook over, de deelnemers die zich zonder meer schuldig maken aan dit huidige misdadige beleid en de zelfingenomen waan opperen niet verantwoordelijk te zijn inclusief de staatsjurist(en) zullen t.z.t. en mijn hoop dat zeer spoedig voor een tribunaal wegens misdaden , terreur, en genocide , hoogverraad tegen de menselijkheid zich komen te verantwoorden.

  Met een woord van dank aan Xandernieuws om dit tegengeluid , dit artikel van “een vrede reeds gewonnen” in volledige hoedanigheid te vermelden

 29. Heeft de islam een traditie van zelfstandig denken? Vermoedelijk niet. Het is een traditie van gehoorzaamheid. Maar de islam heeft dan wel weer een traditie om ‘het westen’ te beschouwen als ‘verdorven’. Dus is het voor DENK niet zo moeilijk zich te verzetten tegen dit overheids-corona-beleid. En dan ontmoeten de mensen van DENK en de zelfstandig denkende westerse ‘protestanten’ elkaar als zij het krankzinnige corona- en injectiebeleid hekelen.

 30. Sven Hulleman heeft het goed gezien, de overheid wentelt de verantwoordelijkheid nu geheel af. Maar volgens mij kunnen de onderdrukkers en een ieder die met hun samen werkt, wel degelijk vervolgd worden. En daar wordt al druk aan gewerkt, advocaten zijn bezig om een tribunaal op te richten. En daar kunnen politici wel voor gedaagd worden, hun onschendbaarheid is daarbij geheel niet rechtsgeldig meer. Het is alleen jammer voor de bevolking dat het nog lang duurt tot dat tribunaal actief zal worden. En tegen die tijd, dan is de aangerichte schaden onherstelbaar geworden, dus is eerder ingrijpen nu geboden, de macht is aan het volk, en de onderdrukkers moeten kost wat kost snel uitgeschakeld worden.

 31. Middels het vaccinatiepaspoort azen de zuidelijke europese landen nu op uw vakantiegeld nadat ze de andere euro’s en jonge pensioenleeftijd reeds voor hun staatsschuld hadden opgeeist.
  Maar de bezitter hievan krijgt geen garantie krijgt dat de bevolking daar reeds is ingeënt en hij (bij een lagere beschermingsgraad van het vaccin) geen gevaar van besmetting oploopt.
  Op 17 maart presenteert de EU de plannen, ruim voor het boekingsseizoen.

  Gelukkig ga ik zeezeilen.

 32. Een vreemde bijwerking bij deze coronahoax. Ik begin een beetje sympathie voor DENK te ontwikkelen. Want deze partij heeft ook een gruwelijke hekel aan al die verplichte opsluitingen EN die experimentele injecties vol vreemde stoffen.
  Uiteraard heb ik niks met de islam, maar soms kan men zich in onverwacht gezelschap bevinden (bien étonnés de se trouver ensemble). Net als in de laatste oorlog, toen zowel communisten als gereformeerden in het verzet gingen. Ook groepen die diametraal tegenover elkaar stonden.

 33. Niks aan de hand, we krijgen een ausweiss;

  De Europese Commissie komt al over twee weken met een plan voor een Europees bewijs waarmee de drager kan aantonen dat hij is ingeënt tegen het coronavirus. Dat moet vrij reizen binnen de Europese Unie, voor werk en voor het plezier, weer mogelijk maken, zegt de commissie.

  De nieuwe pas moet er ‘ruim op tijd voor het volgende reisseizoen in de zomer’ kunnen liggen, denkt vicevoorzitter Margaritis Schinas. De commissie presenteert het voorstel 17 maart. Een week later kunnen premier Mark Rutte en de andere regeringsleiders van de EU-landen zich erover buigen op de Europese top. De lidstaten en het Europees Parlement moeten met het plan instemmen.

  https://www.ad.nl/binnenland/plan-voor-vaccinatiepaspoort-over-twee-weken-gepresenteerd~a2690f3e/

 34. Ineens moest ik aan de BBC film ‘Code 46’ uit 2003 denken. Binnen 20 jaar tijd staat deze film nu ineens heel dichtbij de realiteit van nu.

  In het kort: mensen wonen binnen beveiligde zones, of juist er buiten. Je komt alleen binnen met een gezondheidsverklaring, een papel. Mooie film, maar tragisch zeker.

 35. Soms lijkt het of overwegend RK landen vooral een streng beleid voeren (niet dat het heeft geholpen uiteraard). In Duitsland is het RK Beieren een duidelijk voorbeeld van een hard corona-bewind. Ook daar heeft het geen voordelen gegeven.
  Misschien wordt dit veroorzaakt door het geloof inde paus en daarmee in een hele hiërarchie. De zgn. hotemetoten weten het beter; dat is de RK traditie. Dus denkt men in zulke landen dat de overheid, als een soort paus, het wel beter weet??
  Daarentegen hebben de protestantse landen een lange traditie van zelfstandig nadenken. Daar gelooft men niet zomaar in een autoriteit. Dat idee van het zelfstandige denken is er gedurende honderden protestantse jaren gevormd.
  Wel opvallend is die corona-uitspraak van Guterres, want die Guterres pleitte ook voor de Great Reset (https://www.youtube.com/watch?v=qdt3aPcU0Uc), als de socialist die hij is.
  Maar spreken met een gespleten tong is het socialisme niet vreemd. Pleiten voor zgn. groots vergezicht, en als dan vooral zwakke groepen de negatieve gevolgen ondervinden van dat linkse beleid, zijn ze opeens weer voor die “zwakken”.

 36. Vooropgesteld dat ik vurig hoop dat er geen ernstige bijwerkingen zijn van het vaccin bedenk ik dat het ook niet zorgt dat je als gevaccineerde een ander niet meer kan besmetten. Dus dat je het voor een ander doet is pure onzin.
  De fabrikant is in ieder geval niet verantwoordelijk en terecht. Als de fabrikanten de normale route hadden genomen was er over 4 jaar een vaccin. Daar knelt het want feitelijk zijn alle maatregelen disproportioneel. En nu schoorvoetend toegeven dat we te hebben met iets als een ernstige griep gaat niet gebeuren. Nee dan liever een medisch experiment op de burger aangejaagd door de walgelijke angst terreur in de media. Dan valt het ook niet zo op de we gaan voetballen in Qatar, mooi man.
  https://www.amnesty.nl/actueel/wk-voetbal-qatar-arbeidsmigranten-uitgebuit
  https://www.telegraaf.nl/sport/2004950117/sinds-toekenning-wk-voetbal-aan-qatar-meer-dan-6500-gastarbeiders-overleden
  En wat ook totaal niet opvalt is dat ze in Qatar geen last hebben van Corona.
  https://gokkenwk.nl/wereldkampioenschap-voetbal-2022-qatar-lijkt-geen-corona-te-kennen-3343/

 37. Het enige dat wij als volk hiertegen kunnen doen, is iedereen die ervoor verantwoordelijk is dat wij een spuit in ons krijgen, persoonlijk aansprakelijk te stellen voor alle schade. Dus van de verpleegster die de spuit zet tot aan de jonge e.d. toe, en iedereen die daartussen zit, inclusief ziekenhuisdirecteuren etc.
  Best is natuurlijk om alle vormen van “vaccins” pertinent te weigeren.

  We gaan een wereld van biosecurity tegemoet, vele malen erger dan de wereld van homeland security na 9 11: https://www.corbettreport.com/covid-911-from-homeland-security-to-biosecurity/.

 38. Je zou verwachten dat de kankersterfte zou dalen als mensen met terminale kanker als corona dode geregistreerd worden.
  Als ik naar de kankersterfte getallen kijk dan liggen deze getallen op hetzelfde niveau als de afgelopen 4 jaar. Heeft iemand een bron voor dit verhaal van Wybren van Haga?
  (Of betreft het het 1 gevalletje dat hij via via gehoord heeft?)

 39. ‘Nederlandse staat acht zich niet verantwoordelijk voor schade door vaccinaties en schuift schuld af op zorgverleners’ !!!
  Dan doen ze precies als de farmaceutische maffia !!!
  Als de de staat de verantwoordelijkheid niet overneemt krijgen ze geen vaccins !!!
  vvd’er Marx Rutte hoort ook wel dat het in veel gevallen niet goed gaat en mensen door vaccinatie juist het CV-19 virus kregen, en doodziek werden en ongecontroleerde stuiptrekkingen kregen, vreselijke hoofdpijn, niet meer konden lopen, en wat al niet meer !!!

Comments are closed.