Wetenschappelijk verzet groeit: Pfizer vaccin volgens British Medical Journal slechts 19% effectief

—————————————————————————————————————————————-

Corona ‘uitbraak’ Duitsland onder bejaarden die al twee keer het Pfizer vaccin hadden gekregen – Testresultaten lijken opzichtig te zijn gemanipuleerd om een zo hoog mogelijke effectiviteit en een zo laag mogelijk aantal (ernstige) bijwerkingen en tegenreacties te kunnen vermelden

—————————————————————————————————————————————-

Het Pfizer/BioNTech mRNA ‘nano’ vaccin dat ook in Nederland wordt verstrekt is niet 95%, maar slechts 19% (maximaal 29%) effectief. Dat schrijft Peter Doshi, redacteur bij de gerenommeerde British Medical Journal, op basis van de testresultaten van de fabrikant zelf. Vanuit de wetenschappelijke wereld begint het verzet tegen de in allerijl doorgedrukte experimentele Covid-19 vaccins – in werkelijkheid een vorm van genetische manipulatie – duidelijk toe te nemen, mede omdat over de hele wereld naar verhouding zo enorm veel mensen ernstige bijwerkingen en tegenreacties krijgen.

Misleiding door Pfizer: 3410 verdachte Covid-19 gevallen niet meegerekend

Zoals we in eerdere artikelen al schreven was de ‘95%’ effectiviteit die Pfizer meldde bijzonder misleidend, omdat hierbij geen rekening werd gehouden met het totale aantal van 40.000 personen die in de testgroepen meededen. Doshi bevestigt dat Pfizer dat percentage enkel heeft berekend aan de hand van het verschil tussen het aantal Covid-gevallen in de placebo groep (162) en in de gevaccineerde groep (8). ‘Maar deze aantallen waren niets vergeleken bij een categorie genaamd ‘Covid-19 verdachten, degenen met Covid-19 symptomen die niet door de PCR test werden bevestigd.’

‘Volgens het FDA rapport over Pfizers vaccin waren er 3410 gevallen van verdachte, maar onbevestigde Covid-19 gevallen in de hele testgroep (en niet slechts 170, zoals de mainstream media berichtten): 1594 in de vaccingroep, en 1816 in de placebo groep. Met 20 keer zoveel verdachte als bevestigde gevallen kan deze categorie niet simpelweg worden genegeerd omdat er geen positieve PCR test was (zoals Pfizer echter wel gedaan heeft – X.). Dit maakt het juist nog urgenter om te verklaren. Een ruwe schatting van de vaccin effectiviteit tegen ontwikkelende Covid-19 symptomen – met of zonder positieve PCR test – zou neerkomen op een relatieve risico vermindering van 19%ver onder de 50% drempel die nodig is om goedkeuring van de instanties te verkrijgen.’ (vet en onderstreept toegevoegd)

‘Zelfs na het verwijderen van gevallen die optreden binnen 7 dagen na vaccinatie (409 voor het Pfizer vaccin versus 287 voor de placebo groep), die de meerderheid van symptomen zou moeten omvatten vanwege korte termijn vaccin reactogeniciteit (= verwachte bijwerkingen en tegenreacties, zoals koorts, zere keel, pijn, etc..- X.) , blijft de effectiviteit laag: 29%.’

‘Veel verdachte Covid-19 gevallen kunnen te wijten zijn aan andere veroorzakers’

‘Als veel of de meeste van deze verdachte gevallen bij mensen met een valse negatieve PCR test optraden, zou dat de effectiviteit van het vaccin dramatisch verminderen.’ In een latere aanvulling schrijft hij dat ‘zelfs als er maar voor een aantal (dus niet veel of de meeste) van die 3410 gevallen een valse negatieve PCR test was, dit ook gevolgen zou hebben voor het verminderen van de efficiëntie van het vaccin tegen Covid-19, maar wel minder dramatisch… (Maar) niemand weet het echte aantal valse negatieven, noch is het mij duidelijk of al die 3410 verdachte gevallen überhaupt getest zijn (het enige dat we weten is dat ze ‘niet PCR bevestigd’ zijn).’ (2)

‘Maar in ogenschouw nemend dat influenza-achtige ziekten altijd een heel scala aan oorzaken hebben – rhinovirusen, influenza virussen, andere coronavirussen, adenovirussen, het RS virus, etc. – kunnen sommige of veel verdachte Covid-19 gevallen te wijten zijn aan een andere veroorzaker.’ (Vet toegevoegd. Dit wordt al zo’n driekwart jaar geroepen door onafhankelijke experts, maar wordt tot op heden volkomen genegeerd door de overheid en volksgezondheidsinstanties zoals het RIVM. Vrijwel alle luchtweginfecties lijken automatisch het label Covid-19 te krijgen, en dat terwijl er iedere winter zo’n 30 virussen, waaronder ook andere corona virussen, rondwaren.).

‘Als bevestigde Covid-19 gevallen gemiddeld (toch) ernstiger zijn dan verdachte Covid-19, moeten we nog steeds in gedachten houden dat uiteindelijk niet de gemiddelde klinische hevigheid telt, maar het aantal gevallen van ernstige ziekte dat van invloed is op de ziekenhuisopnames. Met 20 keer zoveel verdachte Covid-19 als bevestigde Covid-19, en testfasen die niet waren opgezet om te bekijken of de vaccins de virale transmissie (dus besmettingen – X.) kunnen verstoren, lijkt een analyse van ernstige ziekte, onafhankelijk van de etiologische veroorzaker (ziekteverwekker – X.) – namelijk het aantal ziekenhuisopnames, IC gevallen, en doden onder deelnemers aan de testfasen – gerechtvaardigd, en de enige manier om de werkelijke effectiviteit van dit vaccin op het afhalen van de scherpe randjes van de pandemie te beoordelen.’ (onderstreept toegevoegd)

‘Er is een duidelijke behoefte aan data om deze vragen te beantwoorden, maar Pfizers 92 pagina’s tellende rapport maakte geen melding van de 3410 ‘verdachte Covid-19’ gevallen. Noch hun publicatie in de New Engeland Journal of Medicine, noch een van de rapporten van Moderna’s vaccin. De enige bron die dit lijkt te hebben gemeld is de review van het Pfizer vaccin door de FDA.’

Pfizer sloot om onverklaarbare reden 311 mensen van de vaccingroep uit

‘Nog een reden waarom we meer data nodig hebben is om een onverklaard detail in een tabel van de review van het Pfizer vaccin door de FDA te analyseren: 371 personen werden uitgesloten van de efficiëntie beoordeling vanwege ‘belangrijke protocollaire afwijkingen op of voorafgaande de 7 dagen na dosis 2′. Een reden tot zorg is de onbalans tussen de gerandomiseerde groepen in het aantal van deze uitgesloten personen: 311 van de vaccingroep, versus 60 van de placebo groep. (Ter contrast: in Moderna’s testfase werden slechts 36 deelnemers vanwege ‘grote protocollaire afwijkingen’ uitgesloten van de efficiëntie beoordeling, 12 in de vaccingroep en 24 in de placebo.)

Doshi vraagt zich hardop af waarom zoveel deelnemers van de Pfizer vaccingroep niet zijn meegerekend, en waarom er maar liefst 5 keer zoveel van de vaccingroep werden uitgesloten dan van de placebo groep. Dit riekt naar het manipuleren van de testresultaten om een zo hoog mogelijke – maar in realiteit dus niet bestaande – effectiviteit te kunnen melden.

Niet onderzochte rol van pijnstillers en koortsremmers

De redacteur wees in een eerder artikel al op de rol van pijnstillers en koortsremmers, die niet alleen Covid-19 gevallen kunnen maskeren, maar ‘in mogelijk nog grotere getale’ bij mensen die het vaccin hebben gekregen en daar forse bijwerkingen en tegenreacties door hebben gekregen. ‘Het hogere gebruik van medicatie in de gevaccineerde groep geeft nog meer reden tot zorg’ over de gepresenteerde testresultaten, die opzettelijk lijken te zijn verdraaid om een zo laag mogelijk aantal mensen met (ernstige) tegenreacties te kunnen melden.

Hij wijst er in dit verband nog eens fijntjes op dat drie leden van het – zogenaamd onafhankelijke – beoordelingscomité dat een oordeel moest vellen over de werking en veiligheid van het vaccin, stafmedewerkers van Pfizer waren. Oftewel: weer een opzichtig, om niet te zeggen schaamteloos geval van ‘de slager die zijn eigen vlees keurt’.

Waarom moeten mensen die reeds ‘besmet’ zijn geweest zich toch laten vaccineren?

Daarnaast had Pfizer op basis van de verschillen tussen tabellen 9 en 10 in totaal 8 gevallen van bevestigde, symptomatische Covid-19 (groep positief op SARS-CoV-2): 1 in de vaccingroep en 7 in de placebo groep, en 1 in de placebo groep van Moderna, en dat terwijl mensen die reeds een SARS-CoV-2 infectie of Covid-19 diagnose hadden gehad eigenlijk waren uitgesloten van de testfasen. Toch werden 1125 (3%) en 675 deelnemers (2,2%) van de testfasen van Pfizer en Moderna ‘positief’ voor SARS-CoV-2 bevonden.

Het roept de nodige vragen op dat van naar verhouding zo’n kleine groep mensen maar liefst 9 personen Covid-19 kregen, omdat er wereldwijd maar 4 tot 31 gedocumenteerde gevallen van herinfectie zijn. Doshi vraagt zich af hoe dat mogelijk is. Is dit symptomatisch voor de ‘efficiëntie’ van het vaccin? Of komt het door het gebruik van medicijnen die de symptomen onderdrukken (, en wat dus niets met herinfectie te maken heeft)?

Deze vragen worden door niet één fabrikant beantwoord, maar worden wel steeds belangrijker, aangezien een almaar groter wordende groep mensen reeds Covid-19 heeft gehad en/of ‘besmet’ is geweest (en dus al eigen antistoffen heeft opgebouwd), maar zich desondanks toch laat vaccineren, omdat dit nu eenmaal het officiële advies is. Wat is dan de echte reden dat alle mensen die reeds een Covid ‘besmetting’ of ziekte hebben gehad, zich dan toch moeten laten vaccineren, terwijl het aantal herinfecties wereldwijd nihil is? (De vaccinfabrikanten spelen hier reeds op in door te beweren dat hun vaccins ook tegen mutaties werken. Maar zelfs de werking van hun producten tegen het oorspronkelijke virus is nog steeds totaal onbewezen.).

Pfizer weigert tot nu toe de onderzoeksdata waaruit dit duidelijk zou kunnen worden, openbaar te maken, en zegt dit ‘enkel op verzoek en na beoordeling’ te zullen doen. Het testprotocol wordt pas 24 maanden (!) na het afronden van de studie gepubliceerd. Dat is een wel heel erg doorzichtige tactiek, want over 2 jaar wil men het overgrote deel van de bevolking reeds hebben gevaccineerd. Moderna verwacht zijn eigen data ergens tussen midden en eind 2022 te publiceren. De redacteur verwacht dat dit met het AstraZeneca/Oxford vaccin niet anders zal zijn. Rusland is zelfs helemaal niet van plan om deze gegevens over zijn eigen Sputnik V vaccin openbaar te maken.

Corona ‘uitbraak’ onder Duitse bejaarden die al 2 x gevaccineerd waren

In Duitsland is het opnieuw tot een corona ‘uitbraak’ gekomen onder mensen die reeds zijn gevaccineerd. Het betreft senioren in een verpleeghuis in Osnabrück; 14 van hen zijn afgelopen weekend alsnog positief getest, terwijl iedereen al op 25 januari zijn tweede vaccinatie had gekregen. Zoals we al voorspelden wordt deze zogenaamde uitbraak toegeschreven aan de Britse corona mutatie. Zogenaamd, aangezien de ‘besmette’ bejaarden hooguit wat lichte verschijnselen hebben gekregen, en dat van een mutatie die volgens de media nog veel gevaarlijker zou zijn. Maar met het vaccin, of met de voor dit doel totaal ongeschikte en ontkrachte PCR test, mag het allemaal nog steeds helemaal niets te maken hebben.

Desondanks eist de politiek dat u hen en deze fabrikanten blindelings vertrouwt en deze vaccins zonder vragen te stellen in uw lichaam laat spuiten, terwijl totaal onbekend is wat de effecten van deze experimentele stoffen en technologieën op de middellange en lange termijn op uw gezondheid zijn. Erger nog: als u weigert deel te nemen aan dit grootste genetische manipulatie experiment aller tijden, dan wil de politiek u daar zwaar voor straffen door het permanent afnemen van de meeste van uw vrijheden, en uw deelname aan de samenleving daardoor zo goed als onmogelijk maken.

 

Xander


(1) British Medical Journal via Journalistenwatch
(2) British Medical Journal

Zie ook o.a.:

05-02: SARS-3: Italiaans lab maakt nog veel gevaarlijkere variant van het corona virus (/ Research wijst op het risico dat juist vaccins levensgevaarlijke mutaties kunnen veroorzaken)

03-02: Professor Pierre Capel: ‘Vaccinatie 3.0 is Vaccinatie 3 keer NIKS’
27-01: 
Farmagigant Merck schrapt corona vaccin, zegt dat menselijk immuunsysteem effectiever is
25-01: 
Helsinki Comité voor Mensenrechten suggereert dat Pfizer vaccin ontwettig medisch experiment is’
22-01: 
Staat de V van Vaccin voor Victorie of Verdoemenis?’
21-01: 
WHO geeft eindelijk toe dat PCR-test enorm veel valse positieven oplevert
20-01: 
Sperrzeit na 76 jaar terug: ‘Hoe het klokje thuis tikt, tikt het niet voor het virus’ (video college Pierre Capel)
18-01: 
Wetenschappers bezorgd dat Covid vaccins op termijn kanker kunnen veroorzaken
11-01: 
mRNA vaccins: genetische manipulatie is gevaarlijk omdat het onvruchtbaarheid kan veroorzaken
09-01: 
Pfizer vaccin eist opnieuw twee gezonde levens, een arts en een verpleegkundige
09-01: 
Al 400.000 mensen zagen professor Schetters het Nederlandse vaccinatiebeleid ‘hoogst onverwantwoordelijk’ noemen
03-01: 
Nieuwe corona mutatie gouden kans voor bereiken groepsimmuniteit’ (video college Pierre Capel)
02-01: 
WHO past regels misbruikte PCR-test aan om vaccins succesvol te doen lijken’
2020:
30-12: 
Zwitser die als een van de eersten Covid vaccin (Pfizer) kreeg gestorven
29-12: 
Jaap van Dissel: ‘Vaccin kan uitbraak en/of sterfte initieel doen toenemen’
29-12: 
Hoofd wetenschap WHO: Geen bewijs dat Covid vaccins besmettingen voorkomen
14-12:  
Regering wil met harde lockdown mensen uitputten en rijp maken voor Covid vaccin’
08-12: 
FDA vermeldt in document mogelijke sterfte en deze 22 ernstige ziekten en tegenreacties door Covid-19 vaccins
04-12: 
Bijsluiter Pfizer vaccin waarschuwt expliciet dat ‘onbekend is of het Covid vaccin van invloed is op de vruchtbaarheid’
02-12: 
Universitair team VS waarschuwt dat veranderen DNA grote gevolgen kan hebben, maar vaccins komen er toch aan
29-11: 
Johns Hopkins studie: Covid-19 heeft relatief geen effect op normale sterftecijfer
21-11: 
Nano deeltjes in Pfizer vaccin volgens minister De Jonge ‘risico’, maar vaccin komt er toch
17-11: 
International Journal Clinical Practice waarschuwt voor beschadigd immuunsysteem door Covid vaccins, en extra vatbaarheid voor de ziekte zelf
19-10: 
Hoogleraar Capel: ‘Vaccin is genetische modificatie en brengst SARS-CoV-2 eiwit permanent in uw lichaam

 

Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

44

 1. PCR test hebben juist last van vals-positieven, geen vals-negatieven, dus die 3410 verdachte gevallen die getest zijn zullen zo goed als allemaal geen corona hebben. Het artikel slaat dus nergens op.

 2. Nu blijkt dat niks helpt,zullen we de overheid,die dit allemaal geregeld heeft door een tribunaal moeten laten veroordelen?
  Agnes kant moest even benadrukken,dat de vaccinatirdoden aan onderliggende aandoeningen zijn overleden,
  Dat was vorig jaar met coronadoden juist het tegendeel?

 3. Marco Krijgsman schreef:
  10/02/2021 om 2:27 pm
  De PCR-test is niet geschikt voor diagnostische doeleinden, de verzamelde gegevens zijn daardoor geheel waardeloos, en dient alleen nog een politiek doel.

 4. @ Polleke schreef:
  10/02/2021 om 2:19 pm
  Tucker legt de vinger heel simpel op de zweer. Heeft mevr. Gates een medische achtergrond?
  Omdat ze de vrouw van een rijke man is heeft zij kennelijk het recht kritiek als misinformatie te framen. Het zou me niets verbazen dat ze het of zelf geloofd of het walgelijke spel vol overtuiging mee speelt.

 5. Xander,

  Ik hoor regelmatig dat een positieve PCR test niets zegt over besmettelijkheid of zelfs dat je covid hebt gehad. In dit artikel staat nu dat er een hele groep verdachte gevallen is die geen positieve PCR uitslag gaven. Is de PCR test dan toch blijkbaar wel erg belangrijk? Dat is dan toch tegenstrijdig met elkaar?

  Er is veel onduidelijkheid over de PCR testen. In elk geval heeft testen bij mensen die geen Corona klachten hebben geen zin. De test kan bij klachten enkel aantonen of er een virusdeeltje gelokaliseerd kan worden. En dan kan het ook nog gaan om een “oud” virusdeeltje. Mod.

 6. Nieuw Begin schreef:
  10/02/2021 om 11:29 am
  Het Duitsland van 40/45 is nooit weg geweest hoor, en Merkel wordt door oud nazi’s aanbeden gelijk ware het Hitler in eigenpersoon.

 7. Ondanks alle kritiek en bewijzen zal dit artikel err niets toe doen. Het regime zit er tot aan zijn nek in en zal er alles op zetten om dit door te zetten. Ik denk dat de enige groep die hier verandering in kan brengen is de medische sector zelf. Maar ook hier is de corruptie al flink doorgedrongen, met geld is kennelijk iedereen te koop.

 8. Hier nog een ouder artikel dat twijfelt aan de natuurlijke uitbraak.
  Dan de stelling dat we nog steeds leven in een (schijn) democratie en dus vrijheid van meningsuiting (denken) te hebben.
  In een democratie hebben we rechts en links met een eigen mening en voeren we een debat met ieder zijn of haar eigen argumenten toch?
  Dan is het in ons land blijkbaar mis gegaan zelfs door onze premier die viruswappies en fake nieuws snel gebruikt om een eerlijke discussie waar zij blijkbaar angst voor hebben gebruikt.
  Zo smoor je snel de mond van ongewenst nieuws en als dit nu alleen doorgesnoven hooligans en tuig zou betreffen had hij een argument toch?
  Maar steeds meer hoog ontwikkelde en gestudeerde mensen zelfs artsen en wetenschappers worden hun mond gesnoerd?
  Dat is geen democratie meer en mensen zijn nu bang hun baan of reputatie te verliezen.
  Zie de zaak Baudet ik ben geen fan maar vind de media aandacht een teken van angst omdat hij een punt heeft met zijn partij.
  Ons land zakt dieper en dieper in het moeras dat ze zelf geschapen hebben.
  Hier het artikel ter informatie we hebben nog het recht om zelf ons te informeren in alle mogelijkheden van dit virus of de p(l)andemie.
  http://tapnewswire.com/2020/09/ultimate-proof-covid-19-was-planned-to-usher-in-the-new-world-order/

 9. 2021 Opperation Depopulation.
  https://www.brighteon.com/df099a64-cb47-4ce0-ab5d-fa8369643b9c
  We leven ruim een jaar in een Nederland dat bestuurt wordt door zeer onbetrouwbare en twijfelachtige individuen. Het zijn personen die volgens ingewijde volledig onder geestelijke controle staan, en slechts uitvoeren wat hun opgedragen wordt. We leven nu duidelijk in een tijd dat aan satanisme steeds meer ruimte wordt geboden, waardoor wij en onze kinderen absoluut niet veilig meer zijn. Maar toch blijven wij als maar meer accepteren zonder een greintje bewijs, en dat maakt al een jaar ons leven tot een ongekende hel. Niemand heeft het recht om de totale bevolking hun mensenrechten te ontnemen, maar toch laten wij hun misdaad gelaten toe. En allemaal om een pandemie die niet bestaat, maar puur dient voor het herinrichten van een maatschappij zoals de elite dat eist. Als wij nu niet wakker worden, dan worden wij dat ook nooit meer, en morgen kan het al te laat zijn.

 10. @ Spyfromthesky schreef:

  De 3e rijk van Hitler was ook een rijk dat voortborduurde op de registratiezucht van het Keizerrijk van Napoleon. Het nazi rijk was efficiënt destijds uitgerust met een registratiesysteem.

  Uitstekende analyse!
  Inderdaad de hoofdaktiviteit van de AC zal zijn TELLEN.
  In een waanzinnige race om alles te tellen zullen via A.I. alle data van ieder mens worden geteld..uitgespeld..doorgeteld..opgeteld…totdat ieder slechts kan kopen die het GETALvan het beest heeft…wat opgetekend zal staan in de supercomputers van de big tech bedrijven onder toezicht van een wereldregering. Daar krijgt Billy Keets en velen met hem een *r*ct** van!
  1+1=2

 11. @ Mo 09/02/2021 om 11:40 pm
  Dank voor het delen Mo!
  Hitler is nog onschuldig vergeleken met het monster Billy Keets. Broer van Soros zeg maar…
  En de massa laat zich steeds dieper het zwarte gat in duwen waar geen ontsnapping meer uit mogelijk is. Arme mensheid met dit soort verderfengelen!

 12. 150 euro boete in Duitsland bij (te) simpel mondkapje

  https://www.telegraaf.nl/nieuws/1259840981/zijn-twee-mondkapjes-beter-dan-een

  De beste mondmaskers zijn van het type KN95/N95 en FFP2. Die zijn in Duitsland zelfs al verplicht voor wie een openbare binnenruimte zoals een supermarkt bezoekt of van het openbaar vervoer gebruik maakt. Wie (alleen) een mondkapje van stof draagt of een simpel blauwwit wegwerpmasker, moet een boete van 150 euro betalen.

 13. Tien jaar cel of 10000 pond boete voor quarantaine weigeraars
  Geen grenzen aan de krankjorume hysterie in het UK!

  London…Het voornemen van de Engelse minister van Volksgezondheid Matt Hancock om quarantaineweigeraars desnoods tien jaar de cel in te gooien, heeft in Engeland tot grote consternatie geleid nu de maatregel volgende week maandag al ingaat.

  https://www.telegraaf.nl/nieuws/687545553/rel-over-celstraf-voor-quarantaineweigeraar

  Gelukkig nog enige weerstand:

  Leden van zijn eigen Conservatieve partij zijn nu in opstand gekomen tegen de draconische straffen die, zo vrezen zij, de doodsteek betekenen voor de toerisme-industrie en de luchtvaart. Lord Sumption, voormalig lid van het Britse Hooggerechtshof, maakte in de Daily Telegraph gehakt van het plan van de minister en beschuldigde hem ervan dat hij definitief „de band met de realiteit kwijt is.”

 14. Inderdaad het verzet groeit, is het wel veilig en zijn we wel goed beschermd? Er zijn ook in België nog altijd mensen die weigeren m’n praat met deze mensen, ze willen ons vaccineren meer en meer opdringen. In Duitsland is nu aan het licht gekomen dat de regering de mensen wilde bang maken en de situatie erger maken dan het was, de reden? Ze hadden schik dat hun ziekenhuizen het niet aan konden. Dus opgepast sommige regeringen liegen ons wat voor en stellen alles slechter voor dan de werkelijkheid! Shalom

 15. Greta Thunberg wordt geconfronteerd met een strafzaak vanwege haar “gelekte” trainingshandboek.
  De Zweedse activiste Greta Thunberg bevond zich in het middelpunt van een schandaal. Per ongeluk of expres publiceerde ze op haar Twitter-pagina een handleiding die alleen voor haar bedoeld was.
  Het document, dat op het web verscheen, gaf aan welke berichten Thunberg zou moeten schrijven, welke foto’s en video’s daarbij moesten komen. Er was gemengde publieke reactie toen een activist werd bevolen te schrijven over de aanhoudende gewelddadige opstand van boeren in India, waarin geplande demonstraties werden besproken.
  Het bleek dat de methodologische handleiding voor Thunberg werd ontwikkeld door de Canadian Poetic Justice Foundation. Volgens de organisatie is het ontworpen om systemische ongelijkheden uit te lokken, uit te dagen en te vernietigen, aldus The New York Post .
  De politie van Delhi startte een officieel onderzoek naar het incident. Greta Thunberg zou met derden hebben samengespannen. De activist wordt geconfronteerd met een strafzaak.
  https://smotrim.ru/article/2519647
  Activist of terrorist.?

 16. Sinds de Regering de Bijbel uit de Tweede Kamer verbannen heeft in december 2014 zijn ze samen met verschillende wetenschappers van Big Pharma, GGD en RIVM aan een strategie [Yoga en Mindfulness] gaan werken om grip op de hele bevolking te krijgen en zo nu ingrijpende Coronamaatregelen te promoten.

  WHO /RIVM probeerden het al in 2009 met de Varkensgriep, maar de Poolse minister van Gezondheid deed niet mee en er kwam geen enkele Vaccinatie of Tamiflu het land binnen.
  De Polen hadden maling aan de Mantra’s van de EU en bleven dan ook gezond zonder extra sterfgevallen.

  Nu zien we gelukkig steeds meer landen en organisaties wakker worden [Onze media TV/Radio slaapt door] die niet mee doen met die Yoga/Mindfulness Mantra’s van de WHO-RIVM en GGD.

  Tanzania heeft inmiddels afgehaakt, er komt daar geen enkel vaccin het land binnen dankzij een Wakkere President. Er zijn daar nauwelijks 500 zieken.

  In Zweden doen ze al lang niet meer mee met die Corona-gekte, daar zijn alle winkels, cafe’s, concertzalen, kappers gewoon open en lijdt de Middenstand geen draconisch verlies zoals hier.

  In Noorwegen vielen al veel doden [33] door dat achterlijke WHO en Big Pharma-beleid, nog niet meegerekend de burgers die lijden aan gezichtsverlamming [Israël] en andere gevaarlijke Symptonen/reacties. Huisartsen mogen daarover niet berichten. Hoeveel zelfmoorden onder jong en oud veroorzaakt Rutte en Co nu niet?

  Dat Vaccins niet helpen maar burgers juist ziek maken blijkt wel in Israel en Engeland waar al miljoenen burgers gevaccineerd worden en toch ziek/besmet zijn na juist het vaccineren. De economische verliezen zorgen wereldwijd voor de laatste stuiptrekking. Studenten en scholieren hebben elk vertrouwen in corrupte manische Overheden en OMT en Burgemeesters verloren!

  Zelf koester ik nog goede hoop: Openbaring 16 t/m 22 maar daarover meer op het Geloofsforum.

 17. @ Amo:8:11 pm, op 9/2. En gelooft U mij maar. Ook deze integere arts, Jan Vingerhoets, zal besmeurd en gesmaad worden. Net als de huisarts dokter Elens, die patiënten binnen 10 dagen wist te genezen, met Hydrochlorociquine en zink, en enkele supplementen. Maar dat mag niet hoor, de big Pharma en Bill Keets hebben te bepalen, dankzij Rutte (VVD) de Jonge (CDA) en het vermaledijde RIVM!

 18. @ Hoeder: 8:01 pm, op 9/2. Met U eens. Maar ik ben bang voor 2 mogelijke scenario’s wat verkiezingen betreft: 1. De politiek-correcte elite en links, zorgen er voor dat stemlokalen worden bemensd door vrindjes/partijgenoten, en onnozele linkse studenten. Dan kunnen ze makkelijk de stemmen manipuleren. Zie de verkiezingen in Amerika. 2. Ze stellen de verkiezingen uit, tot “Pasen en Pinksteren op een dag vallen”. En dan kan Rutte verder met het slopen van onze economie.

 19. @mod, ik zie nu pas dat het niet hetzelfde medische blad is, wat ik wel in mijn vorige comment zij.

  het blad waar de effectiviteit van het sputnik-V vaccine werd gepubliceerd is de Lancet.

 20. het zelfde medische blad heeft een paar dagen geleden ook laten zien dat het Russische “Sputnik-V” vaccine 92% effectief is, en wel tot 96% in mensen die ouder dan 60 zijn. gebaseerd op 20.000 test resultaten waarvan ongeveer 4000 een placebo groep waren. dit is nog maar de helft van de complete test fase. die verwacht word in de komende weken volledig af te lopen.

  daarom zeg ik al sinds de westerse media gelijk hun propaganda machientjes aan deden toen dat Russische vaccine werd bekend gemaakt.

  dat is het vaccine is dat ik wel zou willen nemen. en als dat in Nederland niet kan, is dat jammer. maar dan word deze Nederlander niet ge vaccineert voor Covid.

 21. Voor Xander ik dacht zal eens kijken op de inzet van AI en de vaccins.
  Bijna niet te bevatten dat deze rekenkracht geen oplossing bied zodat de huidige vaccins niet blijken te werken tegen de heersende mutaties.
  En de mutaties die zeker nog zullen komen de komende tijd.
  Hier enkele links die deze stelling onderbouwen AI vriend of vijand?
  Zoek opdracht duck duck go AI CoVID-19 vaccin develepment
  https://www.analyticsinsight.net/artificial-intelligence-and-virtual-reality-can-accelerate-covid-vaccine-development/
  https://healthitanalytics.com/news/artificial-intelligence-tool-combats-new-covid-19-mutations
  https://www.wired.com/story/opinion-ai-can-help-find-scientists-find-a-covid-19-vaccine/
  En nog vele vele meer wat klopt er niet?

 22. Cefas: Zo als altijd bij overheden heeft het konijn het gedaan; in het corona-geval dus de vleermuis want die zien de overheden sowieso al vliegen.

 23. NOS Teletekst 128
  
  “Berlijn wilde corona-angst zaaien”

  
   De Duitse regering heeft vorig jaar
  samen met verschillende wetenschappers
  aan een strategie gewerkt om de angst
  voor corona te vergroten,om zo begrip
  voor ingrijpende coronamaatregelen te
  kweken.Dat meldt de krant Die Welt.

  Uit mailwisselingen van maart en april
  2020 blijkt dat wetenschappers werd
  gevraagd om ‘worstcasescenario’s’.Ook
  werd “onderhandeld” over het mogelijke
  dodental dat genoemd zou kunnen worden.

  Er kwamen volop suggesties “om angst en
  volgzaamheid” op de agenda te zetten,
  bijvoorbeeld een campagne met beelden
  van mensen die in ademnood sterven
  omdat er geen IC-bed beschikbaar was.

  NOS nieuws van vandaag.

 24. @ Ohje,
  Misschien betekend het de kroon op het werk dat voltooid is met behulp van AI.
  Als de mens wetenschap of kennis misbruikt is er geen kruid tegen gewassen als natuurlijk redmiddel lijkt het.

 25. Wie de door de corrupte regeringen gemaakte idioten aan zijn zijde heeft is verzekerd van de meerderheid. Daardoor kan de elite met misbruik van die rijks-media-idioten en de coronasmoes de NWO doordrukken. Als je mondiaal denkt vind dan vind je de beangstende waarheid wel.

 26. En wat zou dan de bescherming zijn tegen het zuid-afrikaanse variant waarvoor men op 81% komt voor pfizer?
  Astrazeneca was voor het originele virus al laag, maar scoort voor de zuid-afrikaanse variant slechts 10%.

  Door alle schijnveiligheid slikken we later misschien alsnog het israelische ziekenhuis-medicijn en zijn dan na vijf dagen weer het ventje.

  https://www.theguardian.com/world/2021/feb/08/oxford-covid-vaccine-10-effective-south-african-variant-study

 27. De Duitse regering heeft vorig jaar
  samen met verschillende wetenschappers
  aan een strategie gewerkt om de angst
  voor corona te vergroten,om zo begrip
  voor ingrijpende coronamaatregelen te
  kweken.Dat meldt de krant Die Welt.

  Uit mailwisselingen van maart en april
  2020 blijkt dat wetenschappers werd
  gevraagd om ‘worstcasescenario’s’.Ook
  werd “onderhandeld” over het mogelijke
  dodental dat genoemd zou kunnen worden.

  Er kwamen volop suggesties “om angst en
  volgzaamheid” op de agenda te zetten,
  bijvoorbeeld een campagne met beelden
  van mensen die in ademnood sterven
  omdat er geen IC-bed beschikbaar was

  Dit is te lezen op teletekst. Eindelijk een beetje naar de MSN nieuws?
  Rutte die zich afgelopen keer de waarheid zei dat als je geen klachten heb, hoef je je niet te laten testen. Maar als je geen klachten hebt wel een mondkapje?

  Welk een hypnose kracht heeft Rutte al ruim 10 jaar in de 2e kamer. Met de grootste leugens komt hij weg en eigenlijk wachten ze tot een nog grotere leugen van Rutte. De 2e kamer lijkt dit zelfs te omarmen. Niet klappen uit de school, maar klappen binnen de linkse school!

  Waarom krijgt Rutte telkens een meerderheid.

  Vinden de mensen het niet merkwaardig dat nu ook het Russische vaccin Spoetnik-V al in augustus eigenlijk gereed was en dit mag ingezet worden en is goedgekeurd. Dit is ook een genetisch gemodificeerd DNA structuur.

  De Fourth Industrial Revolution of Vierde Industriële Revolutie verwijst naar een boek dat Schwab in 2016 schreef en waarin hij uitlegt wat hierna gaat gebeuren. “Dit is dé gelegenheid om het allemaal te doen,” aldus Schwab. Het boek maakt duidelijk wat er achter de verwoestende lockdowns zit en waarom alles nu kapot moet.

  Is de buld back better nu de gedroomde 4e rijk. Zijn de grondslagen na Hitlers gecreëerde nederlaag de bouwsteunen via de WN, de WHO en talloze organisatie die onder de VN fungeren nu volwassen geworden in een snelle uitrol?!

  De 3e rijk van Hitler was ook een rijk dat voortborduurde op de registratiezucht van het Keizerrijk van Napoleon. Het nazi rijk was efficiënt destijds uitgerust met een registratiesysteem.

  En in feite wordt ook wereldwijd het zorgregistratie systeem voor het eerst wereldwijd flink getest. Er is in de zorg een versnelde gedigitaliseerde inhaalslag zich bezig te ontwikkelen.

  Hitler had vooral de ponskaarten geleverd door IBM en de Nederlandse deskundigheid om paspoorten moeilijk na te maken als registratie troeven.

  En wij hebben vandaag de dag zoveel meer technologie om het 4e rijk te vervolmaken.

  Spyfromthesky

 28. Goed artikel, Xander. Bedankt dat je het onder onze aandacht brengt. Peter Doshi is de spreekwoordelijke luis in de pels van de farmaceutische industrie. In oktober vorig jaar publiceerde hij een wetenschappelijk artikel getiteld “Will covid-19 vaccines save lives? Current trials aren’t designed to tell us”. Daarin staat o.a. ‘Peter Hotez, dean of the National School of Tropical Medicine at Baylor College of Medicine in Houston, said, “Ideally, you want an antiviral vaccine to do two things . . . first, reduce the likelihood you will get severely ill and go to the hospital, and two, prevent infection and therefore interrupt disease transmission.” Yet the current phase III trials are not actually set up to prove either. None of the trials currently under way are designed to detect a reduction in any serious outcome such as hospital admissions, use of intensive care, or deaths. Nor are the vaccines being studied to determine whether they can interrupt transmission of the virus.’(bron: https://doi.org/10.1136/bmj.m4037)
  Verder bracht hij een jaar geleden aan het licht dat de WHO het niet al te nauw neemt met ethische gedragscodes en derhalve onder een hoedje lijkt te spelen met Big Pharma. Het betreft een studie van een vaccin tegen malaria, waarbij kinderen in Afrika stierven als gevolg van de bijwerkingen en ouders geen toestemming hadden gegeven. (bron: https://doi.org/10.1136/bmj.m734)

 29. Het pfizer vaccin is ontwikkeld door een Turks echtpaar. Dan weet je wel hoe het zit qua mate van corruptie

 30. Het is dus een feit dat we volledig moeten vertrouwen op Pfizer die het Pfizer-vaccin heeft getest. Nu is dat volstrekt logisch dat een vaccinmaker zijn eigen product gaat testen. Hij weet dat hij zonder die eigen testen niet op de markt kan komen. Maar het mag niet het eindstation zijn. Nadat Pfizer zijn product heet getest, moeten er andere onafhankelijke organen zijn die het product eveneens testen op de beloofde uitkomsten.
  En daar heeft het, wegens de druk van de tijd, aan ontbroken. Dit vaccin mag op de markt onder een noodverordening. En nu worden wij de proefpersonen.
  Iedereen die nu geprikt wordt, zit in een tweejarige testfase. Maar krijgen we dat vooraf te horen??
  Dat zijn dus de vraagtekens waar ook de huisarts Jan Vingerhoets mee zit: https://www.youtube.com/watch?v=gAh7_ukn0pE
  Iemand die respect afdwingt wegens zijn benadering van zijn vak; voor mij zou zo’n arts helemaal betrouwbaar zijn.
  Als zelfs zo’n integere arts tégen het RIVM infietst, is het voor mij zonneklaar dat het RIVM hier de foute partij is. Dat zijn een stel ambtenaren die nooit aan het bed van een patiënt staan, maar wel denken het beter te weten vanwege hun computermodellen; als bureaucraten en nerds.
  Maar meer integer en verstandig als wat ik hoor van Jan Vingerhoets, kan een arts m.i. nauwelijks zijn. Hij laat zijn patiënten de vrije keus, maar voelt zich wel genoodzaakt zijn mensen vooraf goed te informeren over die vaccins. Het RIVM stuurde zijn 90+ patiënten een haastbrief om zich snel naar een priklocatie te begeven (nauwelijks bedenktijd voor die mensen). Bovendien kregen die mensen de indruk dat het verplicht is.
  Deze huisarts heeft al zijn mensen opgebeld en hen verteld waar zij meer informatie konden vinden op zijn website. Tevens heeft hij een persoonlijke brief toegevoegd aan de RIVM-brief, om daarin uit te leggen dat niemand verplicht is het vaccin te nemen. Maar uiteindelijk laat hij de beslissing over aan zijn patiënten. En zo hoort het.

 31. We weten dat Big Pharma bestaat uit criminelen, die letterlijk over lijken gaan. Het draait om winst, niet om de patiënt/burger.
  Ook weten we al jaren dat de overheid er niet is om de burger te beschermen. Lieden als Rutte, de Jonge en van Dissel zijn de exponenten van het huidige beleid. Ze moeten vervolgd worden voor “Moord met voorbedachte rade”.
  En weg met al die politici die dit schandalige beleid gesteund hebben. Dus op voor FvD. Net zoals met Pim zullen de MSM er alles aan doen om nu Thierry te demoniseren. Stem al die boeven weg.

 32. De groep van buitenlandse viroloog deskundigen die nu in China is komt zoals te verwachten met lege handen thuis. Alle sporen zijn natuurlijk al lang uitgewist. Ze beweert zelfs dat het virus niet uit Wuhan afkomstig is en het niet aannemelijk is dat het virus uit een lab komt. Verondersteld wordt dat het van vleermuizen, nertsen en katten komt. Hoezo is dit wetenschappelijk onderzocht als steeds de termen worden gebruikt zoals aannemelijk en verondersteld?. Dit onderzoekt rammelt aan alle kanten en je kon dit op een briefje verwachten dat dit resutaat er uit zou komen, een ander resultaat zou politiek incorrect zijn.

 33. Corona is de buitenste gaslaag van de zon en levert een leuk oranje spektakel op.
  Wat heeft dit dan met de griep te maken.

 34. Mensen vinden de vakantie te belangrijk, ze hopen met het spuitje weer te vliegen naar goedkope bestemmingen.

Comments are closed.