‘Regering, als u het niet doet gaan wij zelf helpen de zorg te ontlasten’

Er gloort hoop voor Nederland aan de horizon, maar we moeten die wel zelf pakken.

—————————————————————————————————————————————–

Met Ivermectine kan Nederland net als andere landen razendsnel verlost worden van de angst voor Covid

—————————————————————————————————————————————–

We ontvingen onderstaande ingezonden brief van een lezer die zich net als steeds meer landgenoten grote zorgen maakt over toenemende drang en dwang die de overheid aan onze samenleving oplegt. De schrijver (echte naam bij ons bekend) ziet echter een snelle, in andere landen bewezen veilige uitweg uit deze crisis: Ivermectine, dat in tegenstelling tot wat algemeen wordt gedacht wel degelijk in Nederland via artsen verkrijgbaar is. Met Ivermectine hoeven mensen geen angst meer te hebben voor Covid, kunnen de mondkapjes verdwijnen, en zijn ook de omstreden gentherapie injecties overbodig. Kortom: Nederland kan net als honderden miljoenen mensen in bijvoorbeeld India en Japan binnen no-time Covid-vrij worden.

‘Geachte regering van Nederland, we gaan u helpen de zorg te ontlasten en Nederland weer Covid-19 vrij te maken’

‘Op maandag 1 november heb ik met kromme tenen naar Jinek gekeken, waar iedereen weer zijn mening mocht geven. En ja hoor, het ging weer over ‘volksvijand nummer 1’, Covid-19 en zijn opvolgers. De ‘wetenschap’ aan tafel roept dat die altijd in ons midden zal blijven, en ze daarom ‘in het algemene belang’ mensen moeten gaan uitsluiten. Dat wordt zo niet letterlijk gezegd, maar gebracht als ‘we moeten een kwetsbare groep beschermen tegen zichzelf en anderen. Want zij zijn de oorzaak van de overvolle IC’s.’ (Waar zijn de cijfers van het aantal gevaccineerden op de IC’s? Hugo de Jonge weigert ze te geven. – X. ) Die ‘zij’ zijn de ongevaccineerden die zich om diverse redenen (zoals medische gronden en principiële bezwaren) niet kunnen of willen laten vaccineren.’

‘Op dinsdag 2 november heb ik ook naar de persconferentie gekeken, waar Mark Rutte het Nederlandse volk weer eens ‘vaderlijk’ toesprak en het vuile werk over liet aan Hugo, die dat met gemak doet. De boodschap zat weer vol met dreigingen met uitsluiting in de nabije toekomst, compleet met verplichte QR pasjes en mondkapjes die bewezen niet werken (de aerosolen / virussen gaan er dwars doorheen, en de medische mondkapjes die wel enigszins werken, werden/worden verboden voor particulieren).’

‘Meeste mensen zullen voelen dat er niets meer van klopt’

‘Inmiddels moeten de meeste mensen toch wel voelen dat er eigenlijk niets meer klopt van hoe H&M denken het Covid virus onder controle te krijgen. Het beleid is om maar met één oplossing te komen: het gen-vaccin, waarvan nu al gebleken is dat het niet werkt in die mate zoals de Farma ons dat voorspiegelde, en die nu met de moed der wanhoop boostershots promoten (kassa!). En daar zal het echt niet bij blijven. We zijn hard op weg naar een strippenkaart voor meer en meer en nog eens meer gedwongen ‘vrijwillige’ vaccins. De Farma heeft nu echt de smaak te pakken en zetten de overheden onder druk.’

‘En als u mocht denken dat u met 2 prikken en boostershot nummer 3 klaar bent en uw vrijheid terug heeft, vergist u zich enorm. Als u nu nog tot de brave burgers behoort die in goed vertrouwen de overheid volgen, en gedirigeerd door de overheid neerkijken op die ‘egoïstische onwillige ongevaccineerden die geen naastenliefde tonen en het niet voor de ander doen’, dan zult u, als u straks niet meewerkt aan shot nummer 4, 5, 6 enz. (de EU heeft voor iedere burger al 6 boostershots gekocht – X.), ook tot die groep uitgestotenen gaan behoren.’

‘Dus maak u geen illusies! De persconferenties met weer nieuwe op angst gebaseerde dreigingen over een gemuteerd killer virus zullen in de toekomst een vast onderdeel worden op TV. Wat doet dit met u? Uitgestelde hoop krenkt het hart, het maakt moedeloos, en u wordt murw geslagen.’

‘Ongeloofwaardige en gevaarlijke vertoning’

‘Als je niet beter zou weten begint het nu op een klucht te lijken, maar ook een gevaarlijke vertoning te worden, een die in al zijn facetten ongeloofwaardig is. Gerenommeerde wetenschappers met een totaal andere visie op de gen-vaccins en daar zelfs voor waarschuwen worden hartgrondig geweerd op TV, en weggezet als onnozele complotdenkers.’

‘Feit is ook dat de de Farma geen enkel ander WEL effectief werkend medicijn tegen Covid naast zich duldt. Dan verspelen zij namelijk de tijdelijke toestemming om het experimentele gen-vaccin te mogen verstrekken, omdat dit nog in de testfase zit. Onder druk van de ‘pandemie’ werd het voortijdig toegestaan door de WHO. Alles wat maar wijst richting een concurrerend wel werkend medicijn wordt categorisch zwart en belachelijk gemaakt, en de media doen daar hard aan mee.’

‘Het maken van natuurlijke antistoffen door het lichaam zelf na besmetting met Covid, dus zonder het gen-vaccin, is vele malen beter, veiliger en effectiever, en geeft langdurige bescherming, zoals ook het RIVM al in 2020 zei:

https://www.rivm.nl/nieuws/antistoffen-sars-cov-2-blijven-minstens-200-dagen-in-bloed-aantoonbaar

Bij ruim 90% van de mensen bij wie antistoffen tegen SARS severe acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2 in het bloed zitten, zijn ruim 6 maanden later nog steeds antistoffen in het bloed aanwezig. In deze 6 maanden zijn de antistoffen bovendien sterker geworden. Ze binden zich beter aan het virus en daarom zijn minder antistoffen nodig om hetzelfde werk te doen. Dit blijkt uit nieuwe resultaten van de PIENTER Corona Studie van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Deze studie kijkt naar de opbouw van immuniteit tegen SARS-CoV-2 in Nederland.’

HCQ blijkt helemaal niet verboden te zijn

‘Wie heeft u betoverd, lief Nederland, met de waanzin dat alleen een gen-vaccin de ‘volksvijand’ kan verslaan. In den beginne was (en is) er de huisarts Rob Elens, met liefde voor zijn vak en zijn patiënten, die zieke Covid patiënten hielp met HCQ, zink, vitaminen en azitromycine. Alle mensen genazen, totdat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd hem verbood zijn patiënten off-label met HCQ te behandelen. Sanctie: een boete van € 150.000,- als dit verbod zou worden genegeerd. Nu blijkt achteraf dat de Inspectie geen enkele medische juridische grond had om zo op te treden:

 https://zelfzorgcovid19.nl/schriftelijke-bevestiging-nhg-hcq-is-helemaal-niet-verboden-nieuwe-huisartsbrief-vs5/ .’

‘Er is veel kostbare tijd verloren gegaan door Covid patiënten niet thuis te behandelen met deze off-label medicatie. Als gevolg kwamen ze in het ziekenhuis op de verpleegafdeling of op de IC’s aan de beademing. Dit had voor een groot deel voorkomen kunnen worden. Hugo de schoolmeester noemde de succesvolle behandeling van Elens (waar ook in tal van andere landen uitstekende resultaten mee werden geboekt – X.) ‘kwakzalverij’.’ Met deze kennis blijkt dat de overheid/regering de plank flink heeft misgeslagen. Bedrijven zijn tot wanhoop gebracht en de economie werd hard geraakt.’

‘Te moeilijk voor u om Nederland weer op de rails te krijgen’

‘Geachte regering. Het schijnt voor u een te moeilijke opgave te zijn om Nederland weer gezond op de rails te krijgen. Het schijnt voor u een te moeilijke opgave te zijn om onze zeer gewaardeerde, overbelaste en oververmoeide medische zorgverleners vitaal, gezond en met plezier weer hun werk te kunnen uitvoeren’ (duizenden zijn er het afgelopen jaar mee gestopt, waardoor er nog minder personeel beschikbaar is als vorig jaar – X.).

‘Geachte regering, het schijnt voor u een te moeilijk opgave te zijn om voor de uitgestelde noodzakelijke medische behandelingen – denk aan kanker, hartproblemen, kapotte heupen, verslechteren van aandoeningen die tot de dood kunnen leiden, en ga zo maar door – een oplossing te bieden.’

‘Tevens schijnt het voor u een te moeilijke opgave te zijn om de tweedeling in de maatschappij tussen gevaccineerde burgers en ongevaccineerde burgers te voorkomen. Eerlijk gezegd werkt u daar hard aan mee, en stimuleert u dat zelfs. Ook de media worden opgedragen uw lijn daarin te volgen. Uw Hugo – nee, niet onze Hugo – bedenkt van alles om onze burgers te dwingen het gen-vaccin te nemen onder het mom van ‘het is en blijft wel vrijwillig’, maar dan wel op Hugo’s afgedwongen manier van ‘vrijwilligheid’.’

Waarom akkoord met vaccin-wurgcontract?

‘Het schijnt voor u allen als regering een te moeilijke opgave te zijn om de uiteindelijke verantwoordelijkheid te nemen om garant te staan dat het gen-vaccin op langere termijn veilig is. Er wordt nu zelfs overwogen om jonge kinderen te gen-vaccineren. Hoe gek kunnen we zijn.’

”Het schijnt voor u een te moeilijke opgave te zijn om het vaccin-wurgcontract, waardoor de fabrikanten geen enkele verantwoordelijkheid hoeven nemen voor gezondheidsschade op korte en lange termijn, af te wijzen. Waarom toch dit gen-vaccin, terwijl er een goed bewezen medicijn voor Covid-19 is: Ivermectine, de opvolger van HCQ.’

‘Beste regering, hoe kan dat nou, dat u allen blijkbaar akkoord gaat met dat wurgcontract van de vaccinmakers, die geen enkele verantwoordelijkheid hoeven dragen voor de bijwerkingen en gezondheidsschade (tot inmiddels ongekende aantallen doden aan toe – X.)? Als je een elektrisch apparaat koopt heb je volgens EU-wetgeving recht op minimaal 2 jaar garantie. Voor het vaccin geldt dat niet! Als het om de gezondheid van het menselijk lichaam gaat laat u het allen afweten, en gaat u akkoord met een wurgcontract van de Farma industrie.’ *

(* Dat contract gaat zelfs zo ver dat de grootste fabrikant, Pfizer, de overheid letterlijk bevelen kan geven die onverkort moeten worden uitgevoerd, omdat er anders sancties tegen ons land dreigen. – X.)

Schriftelijke toestemming nodig om als proefkonijn te worden gebruikt

‘Aangezien dit vaccin nog tot 2023 (2024 / 2026 – X.) in een testfase zit, zijn wij proefkonijnen. Het gaat tegen de Nürnberg Code van 1947 in dat de farmaceutische bedrijven niet aansprakelijk zijn. Onze overheid is daardoor verworden tot een soort marketingbureau voor het opdringen van experimentele technieken die tot corona verboden waren (Besluit GMO 2020).’

‘Als burgers een Covid gen-vaccin laten prikken moeten ze vooraf een vragenlijst / gezondheidsverklaring invullen en hun identiteitsbewijs meenemen. Hiermee geven ze indirect toestemming dat ze er zelf voor kiezen om vrijwillig het vaccin te nemen. Maar het is een afgedwongen vrijwilligheid. En wat zijn de consequenties van uw indirecte toestemming? Als u met gezondheidsschade door het vaccin in het ziekenhuis komt, betaalt u sowieso uw eigen risico van € 385,-.’

‘Juridisch schijnt het zelfs zo te zijn dat bij een vaccin dat zich in de trial fase bevindt het verboden is om dit zonder schriftelijke toestemming van de patiënt toe te dienen (‘wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen’, artikel 6). Zie ook de Nürnberg Code. Ik heb niet de indruk dat de mensen die worden gevaccineerd schriftelijke toestemming geven voor hun deelname aan een (experimenteel) onderzoek. ex-advocaat dr. Frank Stadermann wijst hierop.’

‘Weten artsen dat ze verantwoordelijk zijn?’

‘Wie is er uiteindelijk verantwoordelijk voor de gevolgen en gezondheidsschade van het vaccin? Dat kan de arts zijn onder wiens verantwoordelijkheid het vaccin gegeven wordt, op priklocaties of in een huisartsenpraktijk. Weten artsen dat wel?’ **

(** Ook assistenten en alle andere ‘prikkers’ zijn mede verantwoordelijk, omdat zij degenen zijn die actief een substantie bij mensen inspuiten, en zowel wettelijk als moreel behoren te weten wat de inhoud daarvan is en wat de eventuele gevolgen kunnen zijn. Na WO-2 ging het ‘Befehl ist Befehl’ van Duitse soldaten, kampbewaarders en kampartsen immers ook niet op, en werd in mensenrechtenconventies vastgelegd dat ook de uitvoerders schuldig zijn. -X.)

‘Zou een Vragenlijst voor uw huisarts hulp kunnen bieden om samen met de cliënt door te nemen alvorens te besluiten wel of geen vaccin te nemen:. https://www.alwareness.org/vaccinatie-veiligheidsclausule/.’

‘Het is weliswaar zo dat de overheid de artsen vrijwaart voor claims in verband met vaccinatie, maar dat betekent niets anders dan dat de overheid de arts schadeloos stelt als deze verplicht wordt om vaccinatieschade te vergoeden. De arts wordt daardoor niet ontheven van zijn eventuele eigen aansprakelijkheid. Dr. Stadermann, tot aan zijn pensioen eind 2014 werkzaam als advocaat gespecialiseerd in aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, zegt er het volgende over: https://www.alwareness.org/arts-mogelijk-aansprakelijk-voor-schade-door-vaccin/.

Hoe dan wel?

‘Wij als burgers gaan het nu overnemen, en komen met een oplossing. Zo gaan we het doen voor de burgers die dat willen. We gaan de ziekenhuizen ontlasten. De QR code kan verdwijnen, en in Nederland kan alles weer open voor iedereen.’

Onze oplossing heet Ivermectine. Op de website https://zelfzorgcovid19.nl/huisarts/ kunt u zich wenden tot een team van artsen en een vragenlijst invullen met uw Covid klachten. Zij kunnen dan telefonisch contact met u opnemen. U krijgt dan mogelijk een tele-consult, waarin de arts beslist of u Ivermectine krijgt. U krijgt een recept plus de naam van de apotheek waar u dit recept kunt heen sturen of afgeven. De Ivermectine ondersteunt uw afweer, en zorgt dat u op een natuurlijke wijze kunt genezen. Uw natuurlijk opgebouwde antistoffen blijven in uw lichaam’ (dit in tegenstelling tot die van de ‘vaccins’, waarvan is aangetoond en erkend dat die na maximaal 6 maanden hun werking hebben verloren – X.)

(NB: Uw gegeven worden na doorzending aan het artsenteam niet opgeslagen in een database.)

‘Lees zelf hoe goed Ivermectine werkt: https://zelfzorgcovid19.nl/nieuws/ .’

Waarschuwing

‘Er zal van alles geprobeerd worden om u af te houden van de – via een arts voorgeschreven – Ivermectine. De media zullen er bovenop springen en beweren dat het een middel voor paarden betreft, dat gevaarlijk zou zijn vanwege het risico op bijwerkingen (onlangs heeft CNN moeten toegeven dat deze beweringen niet waar zijn. Ivermectine wordt al tientallen jaren met groot succes aan miljoenen mensen voorgeschreven. – X,). De Farma zal van alles proberen om Ivermectine in diskrediet te brengen en zelfs van de markt te halen. In talkshows zullen ‘experts’ u vertellen om dit middel onder geen beding te nemen. Negeer hen gewoon, en laat u begeleiden door de arts die u de Ivermectine voorschrijft en bij vragen u kan informeren.’

‘Ik ben een oplossingsgerichte burger die het niet kan aanzien hoe Nederland kapot gemaakt wordt, en hoe stap voor stap al onze vrijheden worden afgenomen. Het is een gen-rupsje nooit genoeg, u krijgt er een vrijheid onder voorbehoud voor, een schijnvrijheid.’

‘Wij zijn een land van hand-in-hand kameraden, en laten ons niet uitspelen tegen elkaar. We laten ons ook niet gek maken door de media met hun eenzijdige berichtgeving en het promoten van een angstcultuur. Wij doen daar niet aan mee.’

 

Barry Reselda*** (echte naam bij ons bekend)

(*** Ik ben geen arts, dus dit is géén medisch advies. Zie voor advies van officiële artsen onder andere de genoemde website van Zelfzorg Covid-19.)

Zie ook o.a.:

31-10: Ook Japan verslaat Covid met Ivermectine
24-10: Arts in open brief aan Diederik Gommers: ‘Waar ben je in hemelsnaam mee bezig?’
21-10: Oud-advocaat Stadermann: ‘QR code is ongrondwettelijk en discriminatie, maar zo kunt u zich verzetten’
18-10: ‘Euro Evangelie’ economisch journalist Arno Wellens: Digitale ID en totale EU controle in 2022
27-09: Topeconoom Armstrong: ‘Wereldwijde Great Reset machtsovername zal na 2022-2023 falen’ (/ ‘De wereld is NIET bereid om al zijn rechten op te geven. Zodra mensen wakker worden en doorkrijgen dat de Covid paspoorten (/ QR codes) PERMANENT zijn, zal er als een lopend vuurtje een bredere opstand ontstaan’)
25-09: Hierom mogen opsporingsambtenaren niet meewerken aan de QR Apartheid staat
20-09: Indiase deelstaat met 241 miljoen inwoners (6% ingeënt) Covid-vrij verklaard dankzij Ivermectine
09-09: Indiase Advocaten Orde klaagt WHO aan vanwege desinformatie over Ivermectine en daardoor talloze onnodige doden
07-09: Handboek American Medical Association instrueert artsen te liegen over vaccins en aantal Covid doden ( / Dr. Bryan Ardis: ‘Gevaarlijk Remdesevir (dat bij 31% IC patiënten nier- en orgaanuitval veroorzaakt) wel goedgekeurd, maar veilig Ivermectine niet’ )
27-08: Japan breekt met WHO dictaat en vraagt alle artsen Ivermectine voor te schrijven (/ 14 keer meer doden in landen die geen Ivermectine gebruiken)
07-07: Valse angst voor delta variant: Gevierde Nederlandse hartchirurg beschuldigt regering van mind control(/ ‘Grof schandaal dat we de hele mensheid gaan inenten’ – ‘Er zit NUL ratio achter het beleid’ – ‘QR code is heel gevaarlijke ontwikkeling’)
14-08: India verslaat delta variant met Ivermectine, maar Westen wil nog steeds van niets weten
28-06: ‘Weer een land in no-time verlost van Covid dankzij Ivermectine’ ( / Waarom blijft het Westen met censuur, desinformatie en torenhoge boetes een spotgoedkoop, bewezen veilig en bij al meer dan 100 miljoen corona patiënten succesvol toegediend antiviraal medicijn blokkeren? )
02-06: Spectaculaire daling aantal doden India en Mexico na toedienen Ivermectine
27-05: Prominente Covid-19 professor beschuldigt VS van toedekken ‘onvoorstelbare aantallen’ vaccinslachtoffers ( / India brengt dodenexplosie na start vaccinaties tot staan met Ivermectine en hydroxychloroquine)
24-05: Dodental India stijgt na begin vaccinaties van minder dan 100 naar ruim 4500 per dag
10-04: ’s Werelds meest gepubliceerde professor: 85% Covid doden hadden met bestaande medicijnen voorkomen kunnen worden (Als cijfers worden toegepast op Nederland, zouden 13.915 landgenoten onnodig zijn gestorven)
23-01: 82% minder Covid doden na verstrekken vitamine D in Spaanse verpleeghuizen
02-01: ‘WHO past regels misbruikte PCR test aan om vaccins succesvol te doen lijken’ (/ Regering wil nog steeds niets weten van bewezen medicijnen tegen Covid-19, zoals Ivermectine)

2020:

17-12: Open brief Nederlandse huisarts aan politiek: ‘Dit kabinet heeft wetenschap en humaniteit in de ban gedaan’
30-10: Remdesevir onderzoek bewijst dat middel niet werkt tegen Covid-19, maar HCQ wel’
19-09: Franse top Covid-19 expert: 80% corona slachtoffers volkomen onnodig gestorven
18-09: Spaans onderzoek met Covid patiënten in ziekenhuis bevestigt krachtige werking vitamine D3
17-07: Grafiek laat zien dat in alle landen die hydroxychloroquine toestaan veel minder doden vallen (/ Uit 58 studies blijkt dat HCQ ‘zeer effectief’ is)
19-05: In de zak van de vaccinmaffia? NOS verkondigt louter leugens over hydroxychloroquine
23-04: YouTube gaat alle corona video’s die de WHO en China tegenspreken blokkeren (/ YouTube CEO geeft voorbeelden van ‘foute informatie’: slikken van vitamine C….)
16-04: Waarom is de WHO, met deze lange lijst van blunders, een ‘belangrijke partner’ van Nederland? ( / Finse official: WHO begrijpt niets van pandemieën, corona protocol is onlogisch en werkt niet – ‘Veel adviseurs bij WHO en nationale regeringen worden door de vaccin industrie betaald’)
08-04: Nog eens 699 mensen genezen met hydroxychloroquine, maar Nederlandse politiek wil er niet aan

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

62

 1. Mijn vertrouwen in de regering is gedaald tot ver onder het vriespunt. Ivermectine blijkt te werken, maar wie heeft hier informatie over waar je het kan kopen?
  Ik heb geen corona, maar het zou fijn zijn als je het ergens even snel kan kopen in geval van ziekte.

 2. N.a.v. @Mart. De Jonge heeft een aantal keer nadrukkelijk beloofd géén tweedeling in de maatschappij te veroorzaken door het invoeren van een gezondheidsbewijs. Hij legde er echt de nadruk op dat hij dat een slechte zaak zou vinden en dat hij alles zou doen om dat te voorkomen.
  En kijk dan nu! Zonder blikken of blozen wordt de CovidpaSS ingevoerd en heeft men de beleidspapieren al klaarliggen om uitbreiding van de toegangspas bij scholen (??????) en “niet noodzakelijke winkels” (arme winkeliers) voor te bereiden. Het is werkelijk schandalig.
  En nu gaat “democratisch” besloten worden of gezonde mensen op steeds meer plaatsen de toegang geweigerd kan worden vanwege een erg beperkt risico. Ze zijn volledig de weg kwijt.

 3. Als je De Jonge en Rutte en hun poppenkast spelers moet geloven dat je niet ziek wordt van de spuit, maar er zijn meerdere filmpjes voorbij gekomen wat hun nu zeggen het totaal tegenovergestelde is. Vraag eens aan de Jonge en de rest of ze geënt zijn, dan krijg je te horen dat dat privé is. Deze idioterie moet stoppen, voor het tribunaal met dat tuig, ik heb er geen andere woorden voor.
  En al degenen die er aan meewerken media politie ME ophangen aan de hoogste boom. Ook in andere landen waar de mensheid deze ellende wordt aangedaan, geen genade voor deze tirannen.

 4. @Mod..:
  “Oma, zoals al eerder aangegeven, niet in één reactie aan meer dan 1 persoon reageren. Mod.”

  Mijn excuses, dat heb ik dan gemist.

  Kan gebeuren, geen probleem. Mod.

 5. @Nieuw Begin schreef:
  03/11/2021 om 11:42 pm
  “Kind uit Cuxhaven sterft twee dagen na corona-vaccinatie
  Geplaatst op 3 november 2021 door E.J. Bron…….”

  Zelfs indien men het verband met de corona vaccinatie niet zou willen bekend maken door een autopsie om te kunnen ontkennen dat dit kind stierf door het vaccin, dan nog is de arts die haar vaccineerde zwaar in de fout gegaan.
  Immers: het kind was al ziek en zieke kinderen/baby’s mogen helemaal niet gevaccineerd worden, zij mogen zelfs niet verkouden zijn – idem voor zwangere vrouwen, dat is altijd een stelregel geweest dat zwangeren en zieken nooit mogen gevaccineerd worden want dat is te belastend voor hun afweersysteem dat strijdt tegen de infectie, wat overigens logisch is, maar dat wordt nu opeens allemaal voor de corona spuit in de vuilbak gekieperd…prikken maar!

  @Cefas schreef:
  04/11/2021 om 11:30 am
  “Uitgelekt: Aangescherpte beschermingsmaatregelen volgende week in de persconferentie. Mondmaskers vanaf volgende week, woensdag verplicht voor de sterrenbeelden maagd en kreeft en voor alle Volvorijders, maar niet als ze blauwe sokken dragen. Het geldt ook alleen van 18.00 uur tot 23.00 uur, mits je een Audi rijdt met een 17 op het kenteken. Als je op een oneven huisnummer woont, krijg je een gratis mondmasker, tenzij je in een koophuis woont, of in Hellevoetsluis centrum woont….. of als de muur van je huis geel is, mag je niet naar buiten tenzij het huis aan de rechterkant van de straat staat, maar dat geldt niet als er een parkeerplaats voor staat. Als er meerdere parkeerplaatsen zijn, is de regeling helemaal niet van toepassing, tenzij er een invalideparkeerplaats is. Op weekdagen mogen vrouwen alleen het huis verlaten als ze getrouwd zijn, maar niet als ze kinderen hebben, tenzij er minstens 2 kinderen van hetzelfde geslacht zijn, maar het leeftijdsverschil niet groter is dan 2 jaar. De regel is niet van toepassing bij kinderen tussen 5 en 12 jaar. Nou dat is het voor nu. De week daarop, dan weer de afspraken en regels voor de dan volgende dagen. Niet dat je door al die verschillende regels, verboden en bevelen door corona in de war raakt….. Ps: bovenstaande regels gelden alleen voor 20-tot 60-jarigen, mits ze tussen de 1.60mtr. en 1.75mtr zijn, anders is het precies het tegenovergestelde waar, tenzij ze donker haar hebben, dit voorkomt alle onduidelijkheden.”

  De kwaadaardige corona waanzin perfect omschreven!!
  Zo hebben ze altijd gelijk behalve als ze ongelijk hebben…??
  Politieke psychopaten kicken op machtsmisbruik door verwarring te zaaien zodat niemand meer weet welke onwettige regels nog zouden gehoorzaamd moeten worden om niet gestraft te kunnen worden…verdeel en heers en iedereen kan altijd gestraft worden.
  Zo lappen ze dat ook met de wetgeving door wetswijzigingen met woordspelingen om elke bestaande wet tegenstrijdig en ongeldig te maken zodat de politiek kan doen wat ze wil en altijd gelijk heeft.

  Oma, zoals al eerder aangegeven, niet in één reactie aan meer dan 1 persoon reageren. Mod.

 6. Ha ha ha Cefas 04/11/2021 om 11:30 am

  Cefas voor MP of PM mits democratisch verkozen bij volle maan! 🙂

  Briljant!

 7. Inderdaad we leven meer en meer in een autoritaire staat, waar meer plichten dan rechten zijn. Dan weer een mondmasker, dan weer niet! Wat mag na een tijdje nog wel??? Shalom

 8. Uitgelekt: Aangescherpte beschermingsmaatregelen volgende week in de persconferentie. Mondmaskers vanaf volgende week, woensdag verplicht voor de sterrenbeelden maagd en kreeft en voor alle Volvorijders, maar niet als ze blauwe sokken dragen. Het geldt ook alleen van 18.00 uur tot 23.00 uur, mits je een Audi rijdt met een 17 op het kenteken. Als je op een oneven huisnummer woont, krijg je een gratis mondmasker, tenzij je in een koophuis woont, of in Hellevoetsluis centrum woont….. of als de muur van je huis geel is, mag je niet naar buiten tenzij het huis aan de rechterkant van de straat staat, maar dat geldt niet als er een parkeerplaats voor staat. Als er meerdere parkeerplaatsen zijn, is de regeling helemaal niet van toepassing, tenzij er een invalideparkeerplaats is. Op weekdagen mogen vrouwen alleen het huis verlaten als ze getrouwd zijn, maar niet als ze kinderen hebben, tenzij er minstens 2 kinderen van hetzelfde geslacht zijn, maar het leeftijdsverschil niet groter is dan 2 jaar. De regel is niet van toepassing bij kinderen tussen 5 en 12 jaar. Nou dat is het voor nu. De week daarop, dan weer de afspraken en regels voor de dan volgende dagen. Niet dat je door al die verschillende regels, verboden en bevelen door corona in de war raakt….. Ps: bovenstaande regels gelden alleen voor 20-tot 60-jarigen, mits ze tussen de 1.60mtr. en 1.75mtr zijn, anders is het precies het tegenovergestelde waar, tenzij ze donker haar hebben, dit voorkomt alle onduidelijkheden

 9. @ Mar Hoog: Kijk uit met sinasappel en citroenschillen. Er zit D-limoneen en L-limoneen in. Dit is een krachtig oplos-/schoonmaakmiddel. Het wordt toegepast in schoonmaakmiddelen etc. In geconcentreerde vorm is het schadelijk.

 10. Zoals een grote groep mensen reeds weten leven we aan de vooravond van een wereldwijde machtsovername door een relatief kleine groep maar extreem machtige elite. Zij hebben al het geld in de wereld, bezitten de media, hebben overal en in elk bestuur via vrijmetselarij loges ‘hun’ mensen. Bilderberg, VN, WHO, WEF etc. Zomaar wat door hen geregeerde instituten. Op deze manier controleren zij nagenoeg elk facet van een samenleving.
  Maakt niet uit waar het over gaat: politiek, politie, media, banken, sport, gemeentelijk bestuur etc. etc.
  Zij werken reeds zeer lang toe naar een wereldwijde openlijke machtsovername om een totalitaire samenleving te creëren.
  Het gaat niet om corona of gezondheid. Covid is niks meer dan het zoveelste trucje op de weg naar volledige onderdrukking. En daarbij vele niet nuttige mensen verwijderen. Via covid maar straks komen er nieuwe idiote ‘maatregelen’. Ook sites als deze is nog slechts een kwestie van tijd. Elke tegenstand zal weggenomen worden.
  Ivermectine zal u qua gezondheid wellicht even verlichting geven, ook dat weten we al meer dan een jaar. Het gaat om totale overname vd wereld, en dit is m.i. alleen met (zeer) rigoreuze maatregelen heel misschien nog te stoppen. Denk daarbij aan de geschiedenis, de Bastille en meer van dat soort acties. Bloemetjes op het malieveld leggen hoort daar iig niet bij! Spread the word, verenigd u!
  Ik zelf denk dat alleen God ons kan helpen, maar wij moeten zelf wel beginnen voordat je ergens mee geholpen kunt worden.

 11. Mar Hoog schreef: 03/11/2021 om 8:38 pm
  U schrijft over HCQ, dit is eenvoudig zelf te maken uit schillen van citroenen en grapefruits.
  Zie youtube mama natural and beyond….succes!

  Bedankt! Maar is dit werkelijke hetzelfde als HCQ, echt ???
  Zo ja, dan is dit geweldig nieuws en wat houdt ons nu dan nog tegen om gezond te blijven ?!

  Verbazingwekkend eenvoudige bereiding: 3 citroenen en 3 grapefruits, goed wassen, dan schillen, die klein maken, 3 kopjes water erbij, dat 3u laten pruttelen, geheel daarna door zeef overgieten in kan en dat in de koeling. Klaar voor gebruik!
  https://www.youtube.com/watch?v=1jwPeeagXiM

 12. Beste Ster,

  In die tonic en bitterlemon zit vaak wel aspartaam oftewel E951 etc.
  Dat is troep die je ook niet binnen wilt krijgen.

 13. Als we met zijn allen brieven schrijven naar de leden van de 2e kamer en met name de CU, die mij tegenvalt, kunnen we misschien een lawine veroorzaken. BlckBx, BlueTigerStudio, Jensen en Café Weltschmerz een kopietje sturen.
  Het moet nu maar eens afgelopen zijn met het gezeur van H&M over die IC capaciteit. Als zij het HCQ protocol 1,5 jaar geleden hadden toegelaten aangevuld met informatie over en beschikbaar stellen van Ivermectine was er niets aan de hand geweest. Ook vind ik dat je van het ministerie wel wat informarie had mogen krijgen over het op peil houden van ons immuunsysteem d.m.v. de nodige vitaminen en mineralen…maar nee hoor.
  Nou ja, voor H&m zou er dan wel een groot probleem zijn ontstaan: wat moeten we met al die
  prikjes naar toe…O, help!

 14. Democratisch “bloedbad” signaleert keerpunt voor menselijk ontwaken – dit is wat de volgende stap is

  Mike Adams (naturalnews.com)

  (Google vertaald)
  Democraten werden afgeslacht bij de verkiezingen van gisteren, waarbij Amerikaanse kiezers een onmiskenbare boodschap van oppositie tegen radicaal-linkse politiek, Critical Race Theory, vaccinmandaten en schijnbaar eindeloze inflatie stuurden. GOP-kandidaat Glenn Youngkin nam het gouverneurschap van Virginia over en de Republikeinen slaagden er zelfs in een meerderheid te behalen in het Huis van Virginia.

  Wat steeds meer Amerikanen gaan beseffen, is dat Democraten in Amerika geen politieke partij vertegenwoordigen; ze vertegenwoordigen satanisme, psychologisch terrorisme, economische vernietiging en genocide tegen het menselijk ras. Zij zijn de partij van pijn, lijden, dood en verderf.

  Hoewel de terugslag tegen de Democratische heerschappij nog maar net is begonnen, stort Amerika zich in een ‘Donkere Winter’ onder de onbegrijpelijke nep-‘president’ Joe Biden. Deze winter zal een golf van dood en lijden zien alsof Wij het Volk in een actief oorlogsgebied leven.

  … omdat we dat zijn. Ze maken er een oorlog tegen ons allemaal van.

  Bekijk hier alle details in het artikel en de podcast van vandaag:
  https://www.naturalnews.com/2021-11-03-democrat-blood-bath-signals-turning-point-for-human-awakening-counteroffensive.html

 15. Op kleine schaal kunnen wij nog wel wat doen tegen deze corona ellende, maar daar blijft het dan wel bij
  De elite in deze wereld, zoals Claus Swab, de Rockefellers, de Rothschilds en Bill Gates maken de dienst uit op deze wereld, en zij maken dankbaar gebruik van deze corona ellende om hun duistere plannen nog sneller uit te voeren
  o.a. Rutte en de Jonge zijn slechts de lakeien van deze schurken !

 16. Het kantelpunt is bereikt: massale burgerlijke ongehoorzaamheid barst los tegen tirannie
  Mike Adams van naturalnews.com

  ( google vertaling)
  Met piloten, politieagenten, brandweerlieden, verpleegkundigen en mensen in alle lagen van de bevolking die nu een standpunt innemen en “NEE” zeggen tegen de dodelijke vaccinprikken, is er een omslagpunt bereikt in Amerika. Het besef heeft miljoenen mensen bereikt dat het voldoen aan de steeds krankzinniger eisen van vaccintiranen alleen maar leidt tot meer lijden en dood.

  We kunnen onze weg naar vrijheid niet “gehoorzamen”… vooral wanneer degenen die onze naleving eisen machtsbeluste criminelen en psychopaten zijn.

  Overal in het culturele landschap komen nu mensen in opstand en zijn er twee walkouts publiekelijk aangekondigd. Dit is het moment waarop de mensheid kernvrijheid moet terugnemen of voor altijd moet verliezen.

  Bekijk hier het krachtige, inspirerende artikel en de podcast van vandaag:
  https://www.naturalnews.com/2021-11-01-the-tipping-point-has-been-reached-mass-civil-disobedience-counteroffensive-against-vaccine-tyranny-begins-now.html

  Ook vandaag: Bekijk hier mijn speciale podcast voor alle First Responders:
  https://www.brighteon.com/e1c79ec8-f2f3-4155-81fe-6ccb91e7ed1f

  We hebben ook een speciale mini-documentaire over hoe globalisten vaccins gebruiken om de “gehoorzaamheidsklasse” van schapen over de hele wereld te elimineren, opzettelijk of onbedoeld.

  Bekijk die nieuwe mini-documentaire via deze link:
  https://www.brighteon.com/118184b4-7fa7-45d8-a3e0-655ee92c076c

 17. toets in op Google :
  Spars 25 ( duurt tot ongeveer 2028 )

 18. aan The King is coming

  waar haalt u deze ivermectine ???
  heb op vorige post gevraagd aan de lezers waar je eraan kan geraken of welke website bestellen ??

  ik zou het zo graag willen hebben maar weet niet of dokters in B elgie dit mogen voorschrijven

  Bel dan uw huisarts dan weet u meer. U kunt ook https://zelfzorgcovid19.nl/contact/ mailen met uw vraag. Mod.

 19. @Raaf
  Ivermectine compleet verbieden kon wel eens lastig wezen. Het middel staat al ruwweg 40 jaar op de lijst met essentiele medicijnen van de WHO. Niet alleen als anti-parasitair, maar ook als anti-viraal middel.
  Een beetje advocaat zou het verbod zo als het et nu ligt alleen al op basis daarvan moeten kunnen kraken, ware het niet dat de rechters slechts uitspraken doen die de overheid welgevallig zijn.

 20. Niet direct relevant maar gegeven de mogelijke dwang die speelt op de werkvloer:

  ALS JE WERKGEVER JE BEDREIGT MET ONTSLAG, INDIEN NIET GEPRIKT, WEIGER DAN NIET:
  Het geheim is om de prik NIET te weigeren en niets te ondertekenen!
  Van een advocaat:
  Als je wordt gedwongen om je te laten prikken om je baan te behouden, is dit een geweldige manier om ermee om te gaan. (Voorwaardelijke acceptatie)
  Het geheim is om het NIET te weigeren.
  “Ik schrijf met betrekking tot de kwestie van een mogelijk c-prik en mijn wens om volledig geïnformeerd en beoordeeld te worden over ALLE feiten voordat ik verder ga. Ik zou het zeer op prijs stellen als u de volgende informatie zou kunnen verstrekken, in overeenstemming met de wettelijke wettelijke vereisten.”:
  1. Kunt u aangeven wat de goedgekeurde wettelijke status van een prik is en of het experimenteel is?
  2. Kunt u details en garanties verstrekken dat de prik volledig, onafhankelijk en grondig is getest met controlegroepen en de daaropvolgende resultaten van die tests?
  3. Kunt u de volledige lijst van inhoud van de prik die ik moet krijgen, doorgeven en of deze giftig zijn voor het lichaam?
  4. Kunt u volledig informeren over alle bijwerkingen die verband houden met deze prik sinds de introductie ervan?
  5. Kunt u bevestigen dat deze prik die u bepleit GEEN experimentele mRNA-genveranderende therapie is?
  6. Kunt u bevestigen dat ik, in overeenstemming met de Code van Neurenberg, niet door uzelf onder druk zal worden gezet als mijn werkgever?
  7. Kunt u mij informeren over het waarschijnlijke risico op overlijden, mocht ik de pech hebben om Covid 19 op te lopen en de kans op herstel?
  8. Kunt u mij vertellen of de fabrikant van de prik aansprakelijk is als ik bijwerkingen zou ervaren? Als de fabrikant niet aansprakelijk is, zal het bedrijf waar ik momenteel werkzaam ben verantwoordelijk en aansprakelijk zijn, aangezien het hun verzoek is dat ik de prik neem om mijn werk te kunnen uitoefenen?
  Zodra ik bovenstaande informatie volledig heb ontvangen en ik ervan overtuigd ben dat er GEEN gevaar voor mijn gezondheid is, zal ik graag uw aanbod om de behandeling te ontvangen accepteren, maar onder bepaalde voorwaarden – namelijk dat:
  1. U bevestigt schriftelijk dat ik geen schade zal lijden.
  2. Na aanvaarding hiervan moet het aanbod worden ondertekend door een volledig gekwalificeerde arts die de volledige juridische en financiële verantwoordelijkheid op zich neemt voor eventuele verwondingen die mij overkomen en/of voor eventuele interacties door bevoegd personeel met betrekking tot deze procedures.
  3. In het geval dat ik het aanbod van de prik zou moeten weigeren, bevestig dan dat dit mijn positie niet in gevaar brengt en dat ik als gevolg daarvan geen vooroordelen en discriminatie zal ondervinden?
  Ik zou er ook op wijzen dat mijn onvervreemdbare rechten zijn voorbehouden.
  Het punt is dat als ze die informatie NIET KUNNEN verstrekken, je NIET hebt geweigerd.

 21. Geniaal, dus die Barry zet even een handeltje op in een product wat alleen werkt bij zo’n hoge dosering dat het je organen schaadt. Xander trapt er en en alle wappies maar bestellen. Goedgelovige ezels…

  Douwe, lees de gehele website voordat u reageert. https://zelfzorgcovid19.nl/ De dosering Ivermectine werkt goed bij een lage dosis. Mod.

 22. Er moet snel gehandeld wprden. Elke boostershot verzwakt het immuunsysteem., aldus dr. Zelenko. Hij genas 6000 patiënten met zijn team door Ivermectine voor te schrijven. Niemand werd opgenomen. De man werd met de dood bedreigd sinds hij dit naar buiten heeft gebracht. Miljarden levens lopen gevaar.
  Luister: https://rumble.com/vkvpqt-zelenko-trumps-doctor-tells-israel-they-genocided-the-jews-and-just-sacrifi.html?fbclid=IwAR003588nrpRYgjVuLkC1HflK7CeE3DOHz5oXj-RFbn8xLqs0Oq5zSWXlOA

 23. Het Haags gespuis zal vast weer een wetje aanpassen om ivermectine definitief te verbieden.
  Waar blijven de hier vaak besproken rechtszaken welke Reiner Fuellmich zou beginnen trouwens, niets gebeurd er..
  De duistere figuren achter deze nep pandemie hebben zoveel macht en kapitaal dat waarschijnlijk niets dit nog kan stoppen, neem daarbij het gros van het volk welk zich slaafs laat prikken.
  De ongevaccineerden zijn de nieuwe paria’s, de geschiedenis herhaalt zich weer. Mijn enigste wrange hoop is nog dat het grote bedrog en aangericht leed zich openbaart.. en ontmaskerd wordt.

 24. Kind uit Cuxhaven sterft twee dagen na corona-vaccinatie
  Geplaatst op 3 november 2021 door E.J. Bron

  https://ejbron.wordpress.com/2021/11/03/kind-uit-cuxhaven-sterft-twee-dagen-na-corona-vaccinatie/#more-284922

  Een 12-jarig kind uit het Duitse district Cuxhaven is korte tijd na een vaccinatie tegen het corona-virus gestorven. Eerste inzichten duiden erop dat de dood verband zou kunnen houden met de vaccinatie.
  Omdat er in de sociale media geruchten de ronde zouden doen, zou het district de zaak nu openbaar gemaakt hebben, zei een woordvoerster. Het kind leed aan vroegere ziektes. Enkele dagen geleden had het volgens de informatie het vaccin van BioNtech/Pfizer gekregen. Twee dagen later zou het kind plotseling zijn gestorven.

  Eerste onderzoek maakt vaccinatie als doodsoorzaak aannemelijk

 25. Nou ik weet één ding zeker,

  Het moment sat Xandernieuws offline gehaald wordt dat zijn de rapen gaar !

  En weten alle lezers en reageerders hoe laat het was !

 26. Op rescue: en wat dacht u van een paar ferme tikken met de matteklopper?

 27. Een week nadat onze coronabesmetting was begonnen begon ons huishouden met ivermectine, 4 dagen later was ik weer helemaal in vorm en ik geloof oprecht dat als mijn vrouw het niet genomen had, zij een zkh opname had moeten meemaken.
  In onze gemeente hebben velen het inmiddels gebruikt, na start ivermectine begon IEDEREEN op te knappen.
  Ik zorg ervoor dat ik een pot thuis heb staan ook al geloof ik dat we na een “goede” besmetting gedurende lange tijd (al dan niet levenslang) immuum
  zullen zijn.
  Mijn leven is in Zijn hand, daarnaast vertrouw ik liever op “paardenontwormer” dan op monsieur Hugo & M.
  Als je Jezus niet zou kennen zou je er depressief van worden zo duister en corrupt dat deze wereld is.
  Nog even….

 28. Hoe kun je de ongevaccineerden de schuld geven, als jezelf dit in de wereld hebt veroorzaakt?

  Hoe bestaat het dat ten minste 3 grote concern ‘bijna’ gelijk een vaccin hadden, terwijl daarover nog werd gepraat?

  En hoe is het mogelijk dat Rutte en zijn roversbende door de toeslagenaffaire naar huis is gestuurd, ons vertegenwoordigd in Schotland, terugkomt en ons dwingt om maatregelen, die nergens op gebaseerd zijn? En dan ook nog weer een nieuw kabinet gaat vormen met zichzelf als niet gekwalificeerde kapitein van een zinkend schip, waar hij zelf een gat ingeslagen heeft?

  En dan m.b.v. de media de zwarte piet toeschuiven aan ongevaccineerden, terwijl die ook door hemzelf is afgeschaft. Dieptriest

 29. Ja, we moeten de overheid steeds meer onder druk gaan zetten. Ik heb dit vanmiddag gedaan door een brief te schrijven aan kamervoorzitster Vera Bergkamp. Ik heb hierin m’n verontwaardiging uitgesproken over het schandalige gedrag van Hugo de Jonge. De man draait demonstratief z’n rug naar Thierry Baudet. Zijn dat onze volksvertegenwoordigers? De man moet opgesloten worden vanwege z’n misdadige praktijken. Mijn indruk wordt steeds meer dat de oppositie in de Tweede Kamer totaal niet meetelt. En dat moeten wij burgers grootschalig gaan aankaarten en er op aandringen dat dit gaat veranderen.

 30. Een heel positief bericht.
  Echter, de gehele procedure ĺijkt mij erg lang te duren.
  Kan de huisarts schakel niet worden uitgeschakeld?

 31. Atina schreef:
  03/11/2021 om 6:50 pm
  “Op dit moment ken ik in mijn nabije omgeving 8 mensen die corona hebben. Allemaal gevaxt.”.
  Ook hier, heel knap, 8 mensen met corona. Corona is nog nooit aangetoond, het is een verzonnen virus/ ziekte. Je bedoelt mensen met positieve pcr test? Ook zo fake. Die test is totaal ongeschikt om welke ziekte dan ook aan te tonden, had vanaf dag 1 nooit gebruikt mogen worden. Er is geen corona, er is geen virus, het is allemaal 1 grote schijnshow, een hoax.

 32. “Bij ruim 90% van de mensen bij wie antistoffen tegen SARS severe acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2 in het bloed zitten, zijn ruim 6 maanden later nog steeds antistoffen in het bloed aanwezig”.

  Best knap, wel antistoffen kunnen meten, maar geen virus aan kunnen tonen. Slecht dit, heel slecht en dieptriest! ER IS GEEN VIRUS! Ga dat toch eens inzien.

 33. Ivermectine… ik heb het een paar maanden geleden reeds ‘zonder voorschrift van mijn huisarts (Vlaanderen)’ in huis gehaald voor het geval dat ik besmet ZOU worden met covid-19…
  Heb het opgezocht, gevonden en besteld via een Canadese ‘online gezondheidssupermarkt’ en heb er 6 (= ZES!) weken op moeten wachten (een piepklein pakketje verstuurd via o.m. China, Singapore…plus extra EU-douanekosten via Hamburg notabene!).
  Het medicijn werd in mei 20121 onder de naam ‘Covimectin-12’ in INDIA geproduceerd door HAB Pharmaceuticals & Research Ltd. Pharmacity… Wie zoekt die vindt…
  Maar ik vind het wel heel vreemd dat de auteur van dit zeer interessante artikel én initiatief NU PAS onder een pseudoniem schrijft.
  En wie geeft er zomaar al zijn/haar PRIVEE-medische info in op een ‘anoniem’ online-formulier dat dan door een artsenteam (wie zijn die artsen dan?) telefonisch zal opgevolgd worden, met de belofte dat deze gegevens (vanwege het zgn. ‘medisch beroepsgeheim’???) niet zullen worden opgeslagen in een database…
  Alle data en meta-data zijn vandaag de dag GOUD waard!
  Hallo Aarde… bent u er nog?
  “Als de ‘vos’ de passie preekt… boer: pas op je kippen!”
  mvg Cassandro
  PS1: ik wil hiermee helemaal geen polemiek starten, maar denkt ‘men’ nu écht dat de Nederlandse overheden dit even snel ‘serieus’ gaan nemen?
  PS2: als je ivermectine op deze wijze ‘in je huis-reis-apotheek’ wenst te halen, gebruik dan de gegevens van ‘Tante Kaat’! Een gouden raad…

 34. @Moderator De claim dat FARMA geen ander wel werkend medicijn naast zich duld is onjuist.
  Er wordt namelijk veel gebruik gemaakt van het medicijn monoclonale antilichamen.
  Onder andere Donald Trump is succesvol met dat medicijn behandeld. En de effectiviteit is ook breed erkent. (Ik dacht zelfs ergens gelezen te hebben dat onze regering ook aanzienlijke hoeveelheden hiervan ingekocht heeft)
  Persoonlijk denk ik dat BIG FARMA die geen vaccin in de portfolio heeft vol inzet op het ontwikkelen en daarna promoten van een enigzins werkend medicijn. FARMA die wel een vaccin in de portfolio heeft zal juist het vaccin promoten met de nadruk op kosten t.o.v. medicatie kosten.

  Het gaat om Europa. Mod.

 35. @ René schreef:03/11/2021 om 7:10 pm
  Inderdaad, duidelijker kan niet…en wat hebben allerlei gezondheidshotemetoten gelogen over dit Nobelprijs-waardige medicijn. Hoe zijn we niet voorgelogen door hen die op stoelen zitten waar de belangrijke beslissingen genomen worden over toelating van medicijnen! Dit medische maffia beleid moet een vervolg krijgen in een parlementaire enquete m.i.

 36. U schrijft over HCQ, dit is eenvoudig zelf te maken uit schillen van citroenen en grapefruits.
  Zie youtube mama natural and beyond….succes!

 37. Sorry maar ik begrijp het niet. Huisartsen schrijven Ivermectine. niet voor ivm de hoge boete, maar deze artsen wel? Als je het recept inlevert bij de apotheek dan weten ze toch wie dit heeft voorgeschreven? Dus dan krijgen ze alsnog een boete of zie ik het te zwart wit?

  De Inspectie had het verboden maar blijkt achteraf dat huisartsen het wel mogen voorschrijven. Mod.

 38. Zeer dankbaar voor deze info!

  Blijf het zeer merkwaardig vinden dat geen enkele alternatieve bron zoals blackbox, viruswaarheid en anderen dit bij mijn weten nooit hebben gepubliceerd.
  Maar toch als het waar is waarom dan niet ogenblikkelijk de hele politieke wereld geïnformeerd en onmiddellijke een verbod op alle vaccinaties en arrestatie van vrijwel de hele Regering en volksvertegenwoordiging en alle medeplichtige medici en media…

  Heel veel dank aan de briefschrijver en Xander die dit heeft gepubliceerd.
  Zal dit doorgeven binnen mijn omgeving.
  GBY

 39. Kijk eens op de flessen van tonic en bitter lemon wat daar in zit. Juist dit middel dat je geneest. Ga maar eens naar wikipedia en tik maar eens in tonic of bitter lemon en je leest het. Deze is ook suikervrij te verkrijgen. Toen ik het dronk 1 1/2 liter kreeg ik na 24 meer lucht hierdoor. Deze heb ik toen 1 week aan 1 stuk gedronken en je knapt er zichtbaar erbij op naast tonic nam ik een paar gram, ja gram vit c verspreid over de dag en zink.

 40. Jw schreef:
  03/11/2021 om 6:44 pm Drink dagelijks dennen thee en neem ook zeoliet in en ook zilverwater en drink ook thee van de bladeren/takjes van de wilg en dat dagelijks max 8 gram per dag. Na 14 dagen iedere dag zilverater genomen te hebben, dit daarna 1 keer in de week doen en dat veelkans levenslang wil je gezond blijven. Ik heb vaak gelezen dat deze spuit je immuum systeem vernietigt vandaar zilverwater veelkans levenslang.

 41. Graag zou ik willen weten wat de Ziekenfondsen zeggen over dit snelwerkend medicijn, IVERMECTINE.
  Wat zal dat een enorme invloed hebben op hun betalingen aan ziekenhuizen. Zitten jullie ook vast aan Pfizer? Contractueel? Nee toch!

  Alleen de overheid zit vast aan die contracten. Mod.

 42. We gaan een fantastische winter krijgen. Allemaal mensen met door 2 covid spuiten verpest immuunsysteem in massa naar de IC die het niet meer aan kan. En als dan ook de reguliere zorg geheel stil komt te liggen zullen mensen wellicht een keer wakker worden:
  Oplossing : Ivermectine en voor Hugo en Mark de bezem.

 43. Dank voor de ingezonden brief. Ik ben gestart met mensen (anoniem)brieven te schrijven, links door te sturen. Ik zal deze brief toevoegen. De wereld zit vol mensen die dit nog niet weten, en we hebben haast.
  Het is 1 voor 12,om het tij nog te kunnen keren. Mod.

 44. Zeer goed…. voor bedrijven die een Corona pas eisen zeg je dat iedereen zelfstandig ondernemer word en ze je vanaf nu mogen huren naar onze vereisten…dit is een plan van mij 12 jaar oud….laat ons zeggen het is YHWH Yahweh zijn plan want ik wandel met de ware God

 45. Op dit moment ken ik in mijn nabije omgeving 8 mensen die corona hebben. Allemaal gevaxt.

 46. Maurice de Hond fileert de gisteren gehouden toespraak.
  https://hetanderenieuws.nl/maurice-de-hond-we-analyseren-de-persconferentie-de-maatregelen/ Bekijk de vele grafieken die langs komen.

  Uit alle feiten blijkt juist dat vooral in de hogere leeftijden mensen die gevaccineerd zijn met astronomische stijgingspercentages besmet zullen worden ook daadwerkelijk in de ziekenhuizen liggen. De doelgroep om te beschermen wordt door de valse vaccinaties en coronapas juist weer aangejaagd. Immers ze willen zo veel mogelijk tijd rekken. Ze willen uiteindelijk ook de corona pas dat de werkgever daarover zou kunnen vragen.

  Wat is eigenlijk werkelijk nodig? Waarom vraag men niet de gegevens op van de patiëntie die bij de dokter zijn langsgekomen. Ik kan mij niet herinneren bij mijn dokter, wanneer ik voor het laatst langs ben geweest voor iets serieus.
  Als men die gegevens weet, dan weet men ook wie men eerder zou moeten beschermen. Juist voor die mensen zou dan het hier veel besproken medicijn aanwezig moeten zijn.

  We worden gigantisch voorgelogen over telkens verkeerd items. Een wat postings terug dat ze zo lang mogelijk de tijd proberen te rekken om vooral de QR code dwangmatig blijvend op te leggen. Dat is het grootste doel.

  Opvallend in de grafieken van Maurice de Hond is dat vooral de leeftijd van 50-59 er toch ook iets bijzonders aan de hand is. Dat is althans mijn zienswijze daarvan. Mogelijk is die leeftijdscategorie met de meest wakkere mensen die mogelijk een wat minder hoog percentage hebben van vaccinatiegraad hebben en zicht hebben op de omhoog gevallen babyboom generatie daarvoor en veel hebben gezien van wat een leugens er al niet allemaal in het verleden eigenlijk geweest zijn.

  Zwembaden dicht. Wat een grote farce weer. Hoe durven ze. En ja, hoe zit het met de ijsbanen. Zijn die ook genoemd of vallen die inclusief er ook onder.
  Ik ben een schaatsliefhebber. Vorig jaar kon ik ook door de lockdown niet naar het ijs.
  Nu kan ik ook skeeleren, maar dat is omdat het vaker vochtig is en vroeg donker in november, behalve in een droog weekend, door de weeks niet meer te doen.

  Dit kabinet doet alsof ze minder woorden hebben en meer daden. In feite is het compleet andersom. Meer woorden dan daden.

  Oplossingsgericht integraal denken, het echte blauw denken is niet aanwezig.
  Wat een 2e Kamer. En wat kunnen de linkse partijen heel slecht rekenen en getallen interpreteren.

  Spyfromthesky

 47. Als er een regulier geneesmiddel is, mag er niet gevaccineerd worden! Dat is de reden dat Hugo de Schoenen direct Ivermectine en HCQ verbood. De bestaande voorraad kocht hij en passant nog even op. Nu wordt gesteld dat HCQ niet verboden zou zijn. Vreemd, want dan had er niet geprikt mogen worden. Zeker weten dat een Jeroen Pols en Willem Engel, dit zeker wereldkundig hadden gemaakt.

  Onwetendheid is de boosdoener. Mod.

 48. erg goed stuk en zo waar. neem alle dagen Quercetin with bromlian in , kunt u kopen bij een gezondheids winkel, is erg goed om te voorkomen.
  Dr Elins heeft dat een keer gezegd als alternatief van HCQ , ik neem het al 2 jaar in en ben nog steeds gezond.
  God Bless

 49. Het klopt inderdaad wat hier staat geschreven. In onze familiekring en bij kennissen heeft dit middel uitstekend geholpen bij corona!!

 50. Ik volg het debat in de tweede kamer op dit moment.
  Er is werkelijk geen enkele spreker dit alternatieven voor het prikexperiment.
  Hoe kan dat?

  Onwetendheid. Stuur het artikel door, en informeer mensen. Mod.

 51. U. von der leyen heeft alle virusproblemen in Europa opgelost middels één enkele publieke uitspraak:

  ‘alle Europese landen moeten de Europese wetgeving gehoorzamen’

  En laten nu alle virusregels strijdig zijn met die wetgeving!

  Chapeau, Ursula!

 52. Mooi!!!!
  Promoten ermee!
  Tegenaanval is de beste verdediging!
  Breng deze informatie onder de aandacht. Mod.

 53. Er staat ook een geweldig artikel door middel van een ingezonden brief door Martin uit Alkmaar op Niburu.com

 54. Ja precies,laten we het puntje bij het paaltje laten komen

Comments are closed.