Oud-advocaat Stadermann: ‘QR code is ongrondwettelijk en discriminatie, maar zo kunt u zich verzetten’

—————————————————————————————————————————————–

‘Gooi zand in de machine en doe massaal aangifte vanwege discriminatie, daar helpen we de ondernemers ook mee’ – ‘Rechterlijke macht heeft zijn ware gezicht laten zien door nooit tegen de overheid te beslissen’

—————————————————————————————————————————————–

Oud-advocaat Frank Stadermann is er vandaag bij het Juridisch Coronajournaal van Café Weltschmerz glashelder over: de QR code gaat tegen de grondwet in, en het handhaven van de code door ondernemers is wettelijk discriminatie. Hij roep het volk dan ook om ertegen in verzet te komen, en geeft daarbij een aantal tips. Tegelijkertijd waarschuwt hij dat de rechterlijke macht in Nederland inmiddels zijn ware gezicht heeft laten zien door nooit tegen de overheid te beslissen, en daarmee niet meer aan de kant van het volk staat. (Nu net als destijds in de Sovjet Unie en de DDR zowel de media als rechterlijke macht verlengstukken van de overheid zijn geworden, kunnen we met recht constateren dat Nederland een neocommunistische dictatuur is geworden.)

Interviewer Isa Kriens (jurist, ex-advocaat) onderwerpt Frank Stadermann op verfrissende (in wezen klassiek journalistieke) wijze aan een aantal kritische vragen:

‘QR code is in strijd met de grondwet’

Kriens: ‘De QR code: is het nu wel of geen discriminatie? Kun je iets zeggen over de legitimiteit ervan?’

Stadermann: ‘Jazeker. De QR code wordt vereist door de overheid. Als je daaraan wilt voldoen moet je of gevaccineerd zijn, of je bloed hebben laten onderzoeken of je genezen bent, of je hebben laten testen of je wel of niet besmet bent. Dat zijn alle drie ingrepen in de lichamelijke integriteit. Dat is in strijd met de grondwet. Het stellen van de eis van een QR code is dus in strijd met de grondwet.’

‘De grondwet mag terzijde worden gesteld door (andere) wetten. Dat is gebeurd met de corona noodwet. Maar de beslissing om de QR code te gaan vragen voor restaurants, musea e.d. (en straks ook stap voor stap alle andere sectoren van de samenleving – X.) mag wèl getoetst worden door de rechter. Die mag zeggen of het is strijd is met de grondwet. Als de rechter een béétje aan de kant van het volk stond en zag dat onze grondrechten langzaam maar zeker worden afgebroken, dan zou hij de mogelijkheid hebben de QR code te verbieden. Dat doet die rechter niet.’

‘De QR code ‘is in strijd met de grondwet en mag gewoon niet, trouwens ook niet van het Europees Handvest. Als de rechter wil heeft hij alle mogelijkheden. Die zijn tot nu toe niet benut.’ In de zaak Waku Waku (het restaurant dat moest sluiten omdat ze de QR code weigerden te handhaven) heeft de rechter weliswaar erkend dat het een inbreuk is, maar het toch gerechtvaardigd is voor ‘het bestrijden van de pandemie’ (die er vanuit medisch opzicht in werkelijkheid niet is geweest – X.).

‘Dus als je mij vraagt: is die QR code legitiem, zeg ik NEE, dat is ie helemaal niet. Maar de rechters nemen de verkeerde beslissing. Betekent dit dat je niets meer kunt doen? Nou, ik denk dat het spel pas gaat beginnen. Als we die strijd met zijn allen aangaan komen we misschien nog ergens. Tegen een restaurant dat om je QR code vraagt kun je zeggen: u maakt inbreuk op mijn medisch geheim. ‘Ja maar ik moet dit vragen’. Maar u vraagt iets wat u NIETS aangaat.’

‘Als je de strijd wilt aangaan kun je zeggen: Oké, hier is mijn mobiel, u kunt zien dat ik géén vinkje heb bij de vaccinatie, géén vinkje bij getest en géén vinkje bij genezen. ‘Maar dan komt u er niet in.’ O nee, waarom dan niet? ‘Nou, uw lichamelijke situatie is zodanig dat u er niet in mag’. Kijk, en DAN zit je bij discriminatie. Want dan wordt je de toegang geweigerd op grond van jouw lichamelijke gesteldheid, op grond van iets dat er met jouw lichaam aan de hand is. En dat mag niet.’

‘Mensen mogen niet worden gediscrimineerd; mensen mag niet de toegang worden geweigerd als zij een lichamelijke situatie hebben die niet beantwoord aan wat wij willen, wat de norm is.’ (Zie ook ons artikel van 25-09: Hierom mogen opsporingsambtenaren niet meewerken aan de QR Apartheid staat).

Kriens: ‘Maar Frank, de overheid zegt dat je die QR code moet downloaden als je de horeca in wilt. De rechter oordeelt in die Waku Waku zaak dat het weliswaar inbreuk maakt op je grondrecht, maar gerechtvaardigd is vanwege de ‘pandemie’. Denk je nou echt dat burgers dan rebels gaan doen en zeggen ‘ik heb geen groene vinkjes, ik word gediscrimineerd’, dan naar de rechter gaan en de rechter dan zegt: goed punt?’

‘Doe massaaal aangifte van discriminatie’

Stadermann: ‘Goede vraag. Nee, dat moeten mensen dus niet doen. Ze moeten aangifte doen bij het politiebureau van een strafbaar feit begaan door de restauranthouder die hen discrimineert. Dan moet dat worden onderzocht. Dan zal de OvJ zeggen dat ie daar niet aan begint, en dan moet je gaan klagen en een beroepsschrift indienen bij het gerechtshof. Dat is helemaal niet moeilijk, is zo gebeurd. Iedere burger kan dat doen.’

‘Dan krijg je dus de gekke situatie dat de restauranthouder aan de ene kant wordt verplicht door de overheid, door een ministeriële regeling – NIET door de wet! – om mensen te weren, en aan de andere kant is er het strafrecht die tegen de restauranthouder zegt: als je discrimineert, krijg je straf… Dan zou ik wel eens willen weten wat de strafrechter daarvan vindt.’

Kriens: ‘Dus ergens belast je dan de rechterlijke macht, je gaat een beetje irritant doen, en wellicht dat dit dan iets in beweging zet? Ik word al moe bij het idee.’

Stadermann: ‘Ja, maar stel nu dat uit je QR code blijkt dat iemand een SOA heeft en hij mag daarom niet een café in*. Iedereen zal het erover eens zijn dat dit pure discriminatie is.’

* Dit is beslist geen vreemde suggestie. De EU heeft al jaren geleden besloten dat er een digitale identiteit / QR code voor iedere burger moet komen, waar op den duur ALLES aan gekoppeld wordt, inclusief uw volledige elektronische patiëntendossier. – X.

‘Gooi zand in de machine’

Kriens: ‘Ja maar Frank, je weet toch dat we wel allerlei vergelijkingen kunnen trekken, maar dat dit land toch gewoon gek is geworden?’

Stadermann: ‘Het land niet, maar het systeem, de overheid. En daar werken heel veel mensen helaas aan mee. Wat we hier proberen te doen is mensen een wapen te geven om te proberen hun positie te behouden. Maar ik ben het met je eens; de politie zal zo’n aangifte misschien niet eens willen opnemen. Dan moet je het hogerop zoeken en een brief aan de OvJ schrijven. Er zijn mensen die daarmee kunnen helpen. Je kunt zand in de machine gooien door aangifte te doen vanwege discriminatie, zeker als we dat massaal doen.’

Kriens blijft sceptisch. ‘Ik het het Waku Waku verhaal van dichtbij meegemaakt. Dat zijn goeie mensen die zeggen: wij discrimineren niet. Hun zaak is gesloten. Voor hen was het geen optie om anders te doen. Maar ik snap ook ondernemers die een oogje dichtknijpen en niet heel moeilijk doen. Zij worden gebruikt en ingezet als een soort extensie van de handhaving.’ Als deze ondernemers ‘nee’ zeggen tegen discriminatie, raken ze namelijk hun zaak kwijt. ‘Om dan ook nog eens op die manier deze ondernemers onder druk te zetten? Moeten we dat nu echt mensen adviseren?’

Stadermann: ‘De ondernemer die dat niet wil, helpen we als er aangifte tegen hem wordt gedaan vanwege discriminatie. Want als hij zou worden veroordeeld door de strafrechter, heeft hij daarmee een vrijbrief om die QR code niet meer te vragen.’

Kriens: ‘Hier word ik weer vrolijk van! Maar is het dan ook geen idee om voordat je aangifte doet aan de restauranthouder uit te leggen waarom je dat doet?’

Want iedereen is zo boos op elkaar,’ vervolgt ze, erop wijzend hoe de polarisatie in dit land zo snel toeneemt door het overheidsbeleid. ‘Van linksdeugend gevaccineerd tot de mensen die vrij wakker zijn, maar nu allemaal weer spoken zien om mensen als controlled (gecontroleerde oppositie) aan te wijzen. Ik zie zoveel partijen tegenover elkaar staan, dat ik denk: niet nóg meer strijd tussen burgers onderling!’

‘Rechterlijke macht laat ware gezicht zien en staat niet aan de kant van de mensen’

Stadermann reageert dat het hem heel verstandig lijkt restauranthouders uit te leggen dat ‘je het uiteindelijk doet om hen te helpen… Verder kan ik over de QR code en Waku Waku zeggen dat die rechter niets anders doet dan alleen maar de overheidsinfo volgen door te zeggen dat ‘het zo gevaarlijk is’ en ‘de meerderheid van het volk erachter staat’. Dat is een vorm van rechtspreken die ik nog nooit heb meegemaakt.’

Kriens reageert dan te zeggen dat ze zelf aanvankelijk ook wilde gaan procederen, ‘maar daar ben ik zó van afgevallen. Ik geloof nog wel in druk zetten – wat Jeroen Pols en Bart Maas doen vind ik geweldig -, maar je moet om jezelf te beschermen niet teveel hoop hebben. Zie het als een soort stap in de goede richting, maar vertrouw niet op de rechter om ons te redden. Niemand gaat ons redden, ook niet een rechter.’

Stadermann bevestigt dit. ‘In ieder geval niet in geschillen met de overheid. De rechterlijke macht heeft zo langzamerhand zijn ware gezicht wel laten zien. Die staat niet aan de kant van de mensen die bang zijn voor hun grondrechten, die zien dat hun grondrechten verloren gaan. Ik ben het dus met je eens. Heb geen enkele verwachting meer van de rechterlijke macht als je gaat procederen tegen de maatregelen. Maar ik vind het wel heel goed om het toch te doen, want de mensen laten dan zien hoe de rechterlijke macht functioneert.’

Kriens: ‘Ja. Observeer, maar absorbeer absoluut niet.’

Kijk hier het hele gesprek: (12 minuten):

Het oude systeem is onherstelbaar beschadigd

Ik ben zelf blij te merken dat het besef dat het complete systeem niet meer functioneert en onherstelbaar beschadigd is, bij steeds meer alternatieve en vrije journalisten en mediakanalen begint door te dringen. Ik schrijf al lang dat het geen zin meer heeft je hoop erop te vestigen dat we dit doodzieke systeem nog kunnen herstellen, of dat we via het systeem onze vrijheden en rechten weer terug kunnen krijgen. Dat zal NIET meer gebeuren.

De ‘Great Reset’, ‘Agenda-2030’ en de ‘Green New Deal’ (/ Klimaatakoorden) zijn er enkel op gericht om de bestuurders van dit oude, door-en-door corrupte systeem zowel politiek als financieel de absolute macht te geven, en het volk en het MKB in permanente armoede, afhankelijkheid en slavernij te dwingen. Het ècht noodzakelijke nieuwe systeem, waar de vrijheid en het welzijn van burgers en ondernemers weer centraal staan, kan er – vanuit menselijk oogpunt – enkel komen indien zij massaal NEE beginnen te zeggen tegen alle dwangmaatregelen, en vervolgens

* de regering door het volk wordt ontslagen;

* Het voltallige parlement in zijn huidige vorm definitief wordt ontbonden;

* Ministeries en overheidsorganisaties zoals het RIVM op non-actief worden gezet in afwachting van onafhankelijke onderzoeken en audits;

* Alle internationale verdragen (inclusief het lidmaatschap van organisaties en unies) waar het volk geen rechtstreekse zeggenschap over heeft gekregen worden opgeschort of ingetrokken;

* De massamedia worden doorgelicht en opgeschoond, en bij gebleken belangenverstrengelingen en medeplichtigheid aan het verspreiden van desinformatie en propaganda definitief worden opgeheven;

* De rechterlijke macht en politietop (in ieder geval tijdelijk) uit hun functies worden ontheven;

* Er een vorm van directe democratie met zoveel mogelijk decentralisatie wordt opgezet;

* Nieuwe vormen van bestuur onderheden worden in plaats van overheden, dus het volk dienend, in plaats van andersom.

 

Xander

(1) Café Weltschmerz (YouTube kanaal / website)

Zie ook o.a.:

18-10: ‘Euro Evangelie’ economisch journalist Arno Wellens: Digitale ID en totale EU controle in 2022
27-09: Topeconoom Armstrong: ‘Wereldwijde Great Reset machtsovername zal na 2022-2023 falen’ (/ ‘De wereld is NIET bereid om al zijn rechten op te geven. Zodra mensen wakker worden en doorkrijgen dat de Covid paspoorten (/ QR codes) PERMANENT zijn, zal er als een lopend vuurtje een bredere opstand ontstaan’)
25-09: Hierom mogen opsporingsambtenaren niet meewerken aan de QR Apartheid staat
06-09: (WHO / Gates Foundation / Rockefeller Foundation kondigen wereldwijde implementatie vaccinatiepaspoorten aan )
19-07: Macht der machtelozen: Václav Havels boek over hoe het volk een tiranniek regime verslaat
07-07: Valse angst voor delta variant: Gevierde Nederlandse hartchirurg beschuldigt regering van mind control(/ ‘Grof schandaal dat we de hele mensheid gaan inenten’ – ‘Er zit NUL ratio achter het beleid’ – ‘QR code is heel gevaarlijke ontwikkeling’)
12-05: WEF topman Schwab: Binnen 5 jaar verplichte gezondheidspas en geïmplanteerde microchip
15-01: Microsoft – Big Tech – Rockefeller coalitie ontwikkelt wereldwijd verplicht Covid paspoort ( / Mensen zonder vaccinpaspoort dreigen compleet van samenleving te worden uitgesloten)
07-01: Fase 2 van lockdown totale beschaving en technocratische A.I. machtsovername nabij’ (/ Totaalprofiel van iedere burger: NIETS zal meer privé kunnen worden gehouden

2019:

31-05: Techno-tirannie: De ijzeren vuist van de totale digitale controlestaat komt eraan (/ ‘Dit is geen vrijheid, dit is geen vooruitgang, maar een enkele reis naar levenslange opsluiting in een elektronisch concentratiekamp’)

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

72

 1. tony schreef:
  22/10/2021 om 10:21 pm
  ” Nou Bundy, ben me rot geschrokken toen ik vrienden sprak die in de zorg werken. Helemaal kapot gaan die lui, van pure frustratie. Mensen die naar lucht liggen te happen …”

  wat raar dat ze dan in het ziekenhuis , waar zieken komen en artsen opgeleid zijn om zieken te helpen ….immers gezonde mensen hebben geen dokter nodig , niet helpen…. waarom laten ze die mensen maar naar lucht happen ? wat raar. Wat is dat voor een ziekenhuis ? spullen zat om zuurstof bij te geven toch ?

  Heel gek verhaal. Lijkt me een zaak voor het medisch tuchtcollege.
  en toen vorig jaar nog geen vaccin was vind ik het niet kunnen dat mensen maar naar dat ziekenhuis komen omdat ze ziek zijn. dat is puur eigen schuld. Hadden ze zich maar aan de maatregelen moeten houden.

  Oh en verder is het mooi te zien op nivel dat de ic opnames ieder jaar dalen.

  2013 82.161
  2014 86.964
  2015 85.824
  2016 85.754
  2017 80.687
  2018 77.189
  2019 73.979
  2020 68.936

 2. Jasmina schreef:
  23/10/2021 om 9:36 pm
  Ha die Cor, u kijkt zeker geen TV?

  Jasmina,….ik ga jou geen gelijk geven uit eerste hand,..verpleegster UMC Utrecht,….geen uitzonderlijk hoog aantal gevallen op de IC…..

  Inderdaad staat mijn televisie uit Jasmina., een beetje talkshow krijgt mijn aandacht niet., te weinig of totaal geen dialoog in omstreden zaken blijft afwezig.

  Daarnaast de goedkope propaganda uit de mond van de heer Hugo de Jonge met het aanprijzen van een mrna vaccine of het een parfum aangaat uit een Tel-Sell programma….
  Dat alleen al maakt mij persoonlijk erg misselijk en in plaats van te “Dansen met Jansen” richt ik mij nu op de Paso Doble dance., die toont meer inhoudelijke passie Jasmina…..

  U begrijpt natuurlijk., naar een aantal regels te lezen dat ‘u’ te maken hebt met een fel tegenstander van het huidig zittend kabinet. Jawel…”uitroepteken” ….die totaal niet begrijpt hoe en waarom de mens dit schaapachtige gedrag kan vertonen en met open mond de pers conferentie aanbid…!!!

  Als u ook zo,n dergelijk personage bent en niet verder onderzoekt dan bent u waarschijnlijk ook een hopeloos geval.

  Vergeef mij nu want., het is niet mijn bedoeling om u te beledigen Jasmina. Als ik u persoonlijk zou aanspreken dat “schrijft mijn mimiek” die uitdrukking. Ik kan er gewoon met mijn pet niet bij en ben met stomheid geslagen.

  Wat mij persoonlijk meer bezig houd is geen zware griep Jasmina., ik kijk richting nabij toekomst uit Gods Woord en deze is redelijk goed vertaald uit het Hebreeuws en Grieks.

  Wist u dat elke letter uit het Hebreeuws een betekenis heeft en een getalwaarde….!!!

  Wist u dat God/Jezus dit boek op zo.n manier geschreven heeft dat de auteurs van deze geschriften niet die kennis bezaten dat elk Bijbelboek feilloos in elkaar voortvloeit. Dat lukt alleen in het Hebreeuws of Grieks Jasmina….

  Met die kennis kijk je anders naar wat er op aarde nu gebeurd en begrijp mij goed het is niet eenvoudig., want ik leer nog elke dag en voordat ik dit geschrift uit heb …..ben ik ruim 6000 jaren verder.

  Natuurlijk een niet haalbare kaart., want een generatie duurt ten hoogste 80 jaren en daarvan heb ik er al 60 zomers opzitten., Maar mocht het zo zijn dat als de …7 jarige Cycle…waarvan het laatste jaar het “Shemetah” jaar is.. daarna breekt de “11de” aan..in september 2022….dus kan wel eens de laatste zijn., waarin de grote verdrukking plaatsvind. Dan heb ik dus als gelovige nog ruim 5940 jaar over om Gods woord te kunnen bestuderen….in Zijn eeuwig durende gegeven Schepping.

  Ik kan mij nu voorstellen dat jij denkt…. “die is gek., die is echt totaal niet van deze wereld”…

  Dan moet ik jou vertellen dat ik dit ook niet ben., want zodra jij Jezus Christus aan genomen hebt als jou persoonlijk verlosser., dan behoor je Hem toe., raak je vervuld met zijn Geest en denk je niet meer zoals de wereld denkt Jasmina….!!!

  Dit stukje hoor nu eigenlijk op geloofsforum., maar we leven in een bijzondere tijd en hoe dit verder vervolgd in genomen maatregelen Jasmina., dat gaat de toekomst uitwijzen….

  Maar begrijp mij goed,….elk onzinnig taalgebruik of dwaze taal die gepresenteerd word als “Dansen met Jansen” en wat voor onzin nog meer,…dat kan mijn brein niet verwerken…sorry voor dat..!!!

  Ik hoop van harte dat jij gelooft Jasmina., dit hoop ik echt voor elk mens die dit nu lezen mag
  .
  De bijbel., Gods Woord gaat voor je open en zowel wat geschiedenis is verteld het ook jou toekomst.

  Geloof in Jezus.,… de tijd is zo kort lieve mensen…!!!

  Groet

 3. Ha die Cor, u kijkt zeker geen TV? U heb geen ziekenhuis in de buurt om even te checken? U staat zeker niet op een wachtlijst en heb weer geen afzegging ontvangen voor een behandeling? Doe ff normaal en niet alsof die enkeling die iets anders beweert jokkebrokt. De zorg loopt over op dit moment. Punt.

 4. tony schreef:
  22/10/2021 om 10:21 pm
  Nou Bundy, ben me rot geschrokken toen ik vrienden sprak die in de zorg werken. Helemaal kapot gaan die lui, van pure frustratie. Mensen die naar lucht liggen te happen en spijt hebben geen prik te hebben gehaald. Maar hulp willen die zieken nu wel. Het is echt geen sprookje hoor.

  Even de sprookjes uit de lucht Tony….

  Graag feitelijkheden noteren en uw laatste woord “sprookje” uit de lucht halen.

  Graag van u gebaseerde, gegronde, argumenten zoals u benoemd.

  Dit moet u dus statistisch kunnen bewijzen met genoemde bronnen..

  Groet

 5. Het individu individueel laten protesteren tegen een zogenaamde onrechtvaardigheid ofdiscriminatie van nieuwe regels
  Uitgevaardigd door de politieke leiders is niet haalbaar.
  Veel invoudiger zou het zijn, niet over de gevolgen van onze naive kieskeuze en gegeven volmacht te prostesteren,
  Maar eerder de politieke naiveling te overtuigen dat hij beter eens nadenkt welke partij het land beter zou
  Besturen. Zijn jarenlange overtuiging van steeds op dezelfde party te stemmen te laten gaan.
  Iets wat bij de meeste moeilijk is.
  Hun volmacht wordt in de stembus met hun buikgevoel of tunnel kijk gegeven en niet met hun politiek verstand die het grootste aantal proletariers nog niet heeft. Dat merkt men aan de verkiezing uitslagen.

 6. @ tony 22/10/2021 10:20 pm
  Natuurlijk is er een bio-wapen waar ik niet boven verheven ben .
  Ik heb het nu voor de vierde maal , moet honderden keren niezen en heb overal pijn .
  Was vorige malen na één week over , anderen liggen op de schaarse i-c plaatsen , de één wordt zieker dan de ander .
  Ik laat mij niet injecteren met een satansspuit en wanneer ik nu overlijd heeft God mijn moment van sterven bepaald .

 7. In het weekkrantje stond een oproep van de gemeente
  om alle steekwapens en vuurwapens in te leveren !
  Waar zijn ze bang voor?

  p.s. Is dat in ALLE gemeenten zo?

 8. Nou Bundy, ben me rot geschrokken toen ik vrienden sprak die in de zorg werken. Helemaal kapot gaan die lui, van pure frustratie. Mensen die naar lucht liggen te happen en spijt hebben geen prik te hebben gehaald. Maar hulp willen die zieken nu wel. Het is echt geen sprookje hoor.

 9. @Qvic schreef:
  22/10/2021 om 12:52 pm

  Wat een verademing dat u het woord “geboorte registratie” in de mond neemt 👏
  Nederland is sinds WOII niet meer dan een ‘ordinaire’ B.V. (zie de div. KvK inschrijvingen van elk overheidsorgaan) die onrechtmatig handelt met geboorte certificaten.

  Daarom wordt uw VOLLEDIGE NAAM in officiële stukken altijd in hoofdletters geschreven*; het is de erflater (nageboorte) die men aanschrijft / belast / verplicht stelt / aanklaagt etc. etc.
  Niet u, want u bent de Enige Erfgenaam, de Levende Man ✝️
  Het is sinds 16️⃣6️⃣6️⃣ een zeer lucratief fiscaal trucje; zoek maar eens op “Cestui Que Vie Act”.

  * meerdere kapitalen achter elkaar wordt gezien als een teken, ze vormen geen woorden en zijn dus woordeloos / waardeloos

  Kortom: handel in zielen, het maritieme ⚓️ recht regeert; lees Openbaringen 18 er maar eens op na.

  Ik ben geen lid van deze B.V. en ik heb dus niks te maken met hun PRIVATE beleid en regels inzake bedrijfshygiëne 💉 en bedijfskleding 😷
  Hun gelieerde B.V. rechtzalen (courts) functioneren idd uitsluitend als “speeltoneel”, zoals Cassandro eerder noemde.

  Maw: elke B.V. waarmee u geen overeenkomst heeft, kan u niets opleggen. Wel is het zo, dat als u gebruik maakt van hun producten of diensten (maaltijden, werk, vervoer etc.) u zich zult moeten conformeren aan hun beleid. Het is dus altijd uw keuze.
  En dat is nu precies het bijzonde laffe van onze overheid: ze wentelen het af op Ondernemend Nederland. En ondertussen iedereen maar aan het CV-19 € infuus houden en subsidies toewijzen, dienst en wederdienst 🤑

  Speel hun spel niet mee en beroep u evt. als Enige Erfgenaam van uw Geboorte Trust 🤓

 10. De gevaccineerden worden door de heersende elite tegen de ongevaccineerden opgezet, tegen elkaar uitgespeeld dus.De lachende derde partij/elite/hond gaat er vandoor met de kluif/winst en behoudt permanent de macht. Het aloude verdeel en heers principe is nu ook volop in werking, wereldwijd.

 11. Qvic 22/10/’21 12.52 pm
  Met aandacht & plezier lees ik uw berichten altijd.
  Echter een kleine tip: uw tekst is soms voor mij een rijstebrij berg! Advies: zet eens wat alinea’s in, Hak e.e.a. in stukken, dan is het niet zo’n grijze smurrie en leest het veel en veel prettiger.
  Vast hartelijk dank.
  Shalom,
  Joost

 12. @smoking gun, bedankt voor de toelichting. Wel jammer dat het strafrecht aan mijn lichamelijke integriteit mag tornen.

  Het is toch absurd dat we geen bezwaar hebben tegen schending van de lichamelijke integriteit in het geval van het strafrecht, of hoe zie jij dit?

 13. In Italie staken havenmedewerkers al dagen, de waterkanonnen der fascistische politie trotserend.
  In Nederland menen douaniers geneesmiddelen als ivermectine and hydroxychloroquine te moeten onderscheppen.
  Over hydroxychloroquine zei pharmafioso Fauci in 2005: zeer goed middel om virussen te bestrijden.
  Beste dounaniers: door uw walgelijke, onwettige actie is u medeschuldig aan de nadelige gevolgen voor de gezondheid van degenen die nu niet krijgen wat ze nodig hebben. Dat karma zult u onherroepelijk en onverbiddelijk hebben goed te maken.

 14. @zomaareengast schreef:
  21/10/2021 om 11:36 pm
  “Het “vaccin” is geen klassiek vaccin, maar een gentherapie.
  Dus de term vaccin zou eigenlijk juridisch niet gebruikt mogen worden.”
  ….
  Woordspelletjes om te misleiden en de bevolking leugens te doen geloven is het enige dat ze hebben, zowel de leugenmedia als de politieke leugenaars.
  Ze slagen er nog wel in om gevaccineerden op die manier ongevaccineerd te noemen enkel om trachten te verbergen dat gevaccineerden met vaccinatieschade reeds op de IC’s liggen en om sociale druk op te voeren om ongevaccineerden te dwingen tot vaccinatie.
  Gevaccineerden zouden pas volledig gevaccineerd mogen genoemd worden na de 2de prik PLUS 14 dagen als ze zogenaamd beschermd zouden zijn, wat natuurlijk ook weer niet is want ze hebben nu al een 3rde prik nodig.
  Gevaccineerden zijn dus volgens deze bedriegers: “nog-niet-beschermde-maar-wel-al-gevaccineerde/geprikte-ongevaccineerden.”
  Of de waanzin door woordspelingen.

  “Ongeveer 60-70 % van de Nederlands bevolking is “gevaccineerd”. Er word ook een getal geroepen van 80%. Ik geloof dat niet.”
  ……
  Inderdaad, ze beweren dat wel maar de niet aflatende vaccinatiedruk door overheden op ongevaccineerden bewijst het tegendeel. Als de meerderheid echt zou gevaccineerd zijn, dan zou er ook geen enkel gevaar meer zijn voor de volksgezondheid en zou het normale leven volledig hersteld moeten zijn zonder nog 1 maatregel.
  Het gaat dan ook niet om de volksgezondheid maar om CONTROLE, indirecte dwang tot gehoorzaamheid en politieke machtsuitbreiding.

  “De rapen zijn ECHT gaar als de komende jaren zou blijken dat juist de gevaccineerden allerlei kwalen beginnen te ontwikkelen, om nog maar niet te spreken van talloze sterfgevallen.”
  ……
  Dat is nu reeds bezig, de meerderheid van de gevallen op de IC’s in de ziekenhuizen dat nu toeneemt, zijn allen vaccinatie slachtoffers waarvan het natuurlijke afweersysteem door vaccinatie beschadigd is zodat zelfs een simpele verkoudheid hen in het ziekenhuis doet belanden, hun lichaam kan geen enkele infectie meer bestrijden en ze worden ziek na….elke besmetting.

  “Ik vind (en dat is mijn mening, en dat is juridisch NIET incorrect) dat de overheid mensen veel en veel beter had moeten voorlichten over de risico’s en achtergronden van deze wel heel bijzondere “vaccinatie”.

  De overheid heeft BEWUST eenzijdige vaccinatie propaganda en desinformatie verspreid en de risico’s VERZWEGEN voor de bevolking zodat de misleide, angstige mensen zich vrijwillig zouden aanbieden als proefkonijnen voor dit medisch gen-experiment, om vrijwillig hun grondwettelijke rechten op te geven en om verdeeldheid te kunnen zaaien door onwetende, bange gevaccineerden te kunnen opzetten tegen geïnformeerde ongevaccineerden, voor meer controle door gehoorzaamheid te kunnen afdwingen.
  Dat politiek uitschot wil machtsuitbreiding en totale controle over ons hele privéleven en zelfs zeggenschap over ons lichaam en gebruikt daarvoor de irreële doodsangst voor een griepvirus van onwetende mensen.
  Met de bedrieglijke coronacrisis pleegde de hele westerse politiek een staatsgreep van democratie naar dictatuur en dat was de opzet.
  De volgende stap zal verarming worden, onder het valse voorwendsel van economisch herstel van de coronacrisis die ze zelf veroorzaakten, en dat zie je al aan de stijgende energieprijzen, een basisbehoefte die nu de pan zou uitrijzen en waarvoor de politiek zwaar in gebreke blijft om voldoende en betaalbare energie beschikbaar te stellen voor de bevolking, misdadig plichtsverzuim voor het wapen armoede in de strijd tegen de bevolking om ons nog meer onder de knoet te kunnen krijgen…en honger staat ook al op de agenda door de boeren te verhinderen om nog voedsel te verbouwen met de klimaathoax.
  Er staat de bevolking maar één ding te doen: gezamenlijk dat politieke uitschot eruit schoppen door eendrachtig op de komen voor ons algemeen welzijn en onze mensenrechten, het is een kwestie van overleven geworden.

 15. De europarlementariers beginnen tegen de coronapas bezwaren aan te tekenen?
  Werd dat onderhand niet tijd de slaapdozen?
  Hun baan staat nl op de tocht!

 16. @sultan

  …wie het filmpje van Bill Gates nog steeds niet heeft gezien waarbij hij voor een publiek openlijk verkondigt dat hij met vaccinaties 10 tot 15% (!!) van de wereldbevolking kan elimineren die slaapt nog steeds.
  Uiteraard bedoelt hij dat zogezegd in de goeie zin van het woord – om mensen te beschermen tegen beestjes (schaterlach) – maar tegelijkertijd komt hij weg met massamoord waarbij Hitler en co bij verbleken. 7 miljard mensen X 15% = 1.050.000.000 mensen in de grond gestoken door “spuitjes” op korte, middellange en lange termijn. Dat Hitler daar niet aan heeft gedacht!!

 17. Met dit schrijven valt die oud advocaat door de mand, want hij moet weten dat met Artikel 120 de grondwet in 1953 al buitenwerking is gesteld. Daarom mag een rechter ( wat niets meer is dan een rijksambtenaar) geen enkele zaak eerst toetsen aan de grondwet, simpel omdat die op het voormalig Nederlandse grondgebied niet bestaat bij de Coöperatie B.V. Nederland. Met artikel 60 waar alle ambtenaren de eed aan de koning en grondwet afleggen, terwijl er geen grondwet meer is, dus enkel aan de koning. Het is ook bekent dat de koning geen macht heeft als een koning, want hij is enkel een soeverein. Een commercieel bedrijf heeft Want op 13-05-1940 heeft koningin Wilhelmina het koningschap vrijwillig neer gelegd en naar Engeland gevlucht. Toen stond er nog in de grondwet dat het hoofd van de regering niet in ballingschap voort gezet kan worden. Op 18-05-1940 is het grondgebied Nederland overgedragen aan Duitsland toen hielt Nederland als een soeverein land op met zijn bestaan. Op 29-05-1940 heeft de toenmalige Duitse commandant zich als koning laten kronen en op 04-05-1945 is zowel Duitsland, als voormalig Nederland bezet grondgebied van Amerika tot op heden. Dus Nederland bestaat officieel niet eens meer. Het commerciële bedrijf STAAT DER NEDERLANDEN coöperatie waar Rutte de CEO van is bezet het voormalig Nederlandsgrondgebied. Alle bewoners worden met een gemene truc bij de geboorte registratie, op papier omgekat. Dat wil zeggen dat iedere vrijgeboren mensen bij de aangifte omgedoopt worden van vrij mens tot een borger/burger een natuurlijk persoon met een belastingnummer en verwordt zo een personeelslid van de coöperatie. Vandaar dat we mogen stemmen, wie in het managersteam mag komen. Al onze zogenaamde wetten zijn eigenlijk bedrijfsvoorschriften. De mens zelf wordt na zijn 7e verjaardag dood en verloren op zee verklaard (DAS Dead At Sea) Alle advocaten leren en weten dit en weten ook dat bij rechtbanken het niet om draait wat de werkelijkheid en het recht is, nee het is een onderhandel moment met de tegenpartij, maar als de tegenpartij B.V. Nederland is tegen een burger. Heeft de burger geen enkel recht of onderhandelingsrecht. Dit heeft te maken met de P in ons paspoort/ID. De P betekent pauper, poor, armzalig, onbekwaam en zo ondergeschikt aan het commerciële bedrijf B.V. Nederland. Waar een rechter voor werkt. Dan is elke zogenaamde rechtszaak tegen B.V. Nederland een verloren strijd voor de burger.
  Daar alle corona maatregelen illegaal zijn. Want als je een noodkabinet hebt en een tijdelijke noodvergunning voor een experimentele genetische injectie, maar er is geen noodtoestand uitgeroepen. Dan zijn alle noodverordeningen niet van toepassing en strafbaar volgens de internationale mensenrechten. Ze verpakken het als een mandaat, maar een mandaat is geen wet, maar een verzoek. Daarom is het op een vrijwillige basis. Door deze misleiding gehoorzamen toch vele naïeve en gemakzuchtige personen, want je overgeven kost het minste moeite. De regeringen en de media doen het propaganda verhaal zo lijken dat het enorm gevaarlijk is die seizoensgriep met de officiële naam voor verkoudheidsgriep namelijk corona. Daar B.V. Nederland failliet is en nu aast op ieders geboorte trusts (die voor ons geheim is gehouden en waar miljoenen euro’s in zit. Hoe ouder je bent hoe meer in jouw geboorte trust zit en als jij hem zelf niet claimt voor je dood, dan vervalt het aan B.V. Nederland) Daarom moest de AOW leeftijd eerst omhoog, wat jou AOW wordt betaald uit jouw eigen geboorte trust. Zo zijn die experimentele genetische injecties eigenlijk niets minder dan euthanasie spuitjes, om de oude van dage te doden en zo hun geboorte trust te kunnen roven/toe-eigenen. De PCR testen zijn super gevaarlijk, deze veroorzaken dat jij jouw immuunsysteem enorm verzwakt, lees het verder op. https://www.frontnieuws.com/onder-de-dekmantel-van-covid-is-er-een-doelbewuste-drieledige-aanval-op-onze-gezondheid-en-ons-leven-met-teststaafjes-gezichtsmaskers-en-gifstoffen/ Alles wordt in het werk gesteld om zoveel mogelijk mensen te doden en het beroven van zijn geld. Deze constructie van de geboorte trusten is over de gehele wereld zo. Al onze welvaart is gebaseerd op schuld en dat moet vroeg of laat terug betaald worden en de burgers worden gezien als de geldmakers van elke regering. Zo worden producten altijd schaars gehouden, om zo de burgers harder en langer te kunnen laten werken, zodat de regeringen meer geld kunnen toe-eigenen van de burgers door middel van hogere belastingen. De burger heeft dan ook geen rechten, enkel privileges, dan kunnen de regeringen deze weer invorderen als de burger niet gehoorzaamd.

 18. Graag wil ik alles van de afgelopen 1,5 jaar gedurende deze Nep epidemie samenvatten in een paar zinnen en beperk mij tot ons door en door verrotte corrupte Nederland (bananen monarchie) .
  ik heb het dagboek van Goebbels gelezen en concludeer:
  alles wat deze fascist bralt en liegt is naar mijn bescheiden mening nog “klein bier” vergeleken bij wat die satanisten van Regering en 2e Slaapkamer (8000 E netto p/m voor die kneuzen – een paar zijn geen kneus) uitkramen incl. het verderfelijke OMT. Wat een dienaren van het KWAAD!
  Toch zal aan de HEER , het lam Gods , de overwinning zijn op termijn.
  Voor bovengenoemden zal “de poel des verderfs ” zijn. Waar het tandengeknars is.

  Halleluja, geprezen is onze Vredesvorst Joshua Messias.
  Shalom,
  Joost
  PS: en ik blijf bidden voor mijn broeder ‘Wachter’ .

 19. Deze tekening zegt het helemaal: https://twitter.com/BernieSpofforth/status/1450148644150206473/photo/1
  Knap gedaan. Vreemd toch dat men overál bezig is die CovidpaSS in te voeren. Het lijkt wel gecoördineerd te worden vanuit een hogere internationale instantie. Ook vreemd dat je internationaal de reacties leest dat de pers weinig aandacht besteedt aan de vele protesten.
  En de kritiek dat de pers zo eenzijdig blijft informeren over Covid e.d., lees je ook in veel verschillende landen.
  Ook vreemd dat diverse overheden voor jaren aan prikken hebben ingekocht; wisten ze dan al dat de injecties zo slecht werken??
  Ook vreemd dat ál die landen het hebben over “de zorg die niet overbelast moet worden”. Zelfs in Duitsland praat men zo, terwijl daar soms 4 keer zoveel capaciteit is als hier.
  Harde woorden richting “de ongevaccineerden” zien we ook internationaal.
  Het is overal de koekoek éénzang die kennelijk afkomstig is van de WHO.

  En het meest vreemd is natuurlijk dat corona hier op de A-lijst staat, maar in Scandinavische landen niet. Je zou toch denken dat zo’n virus overal even gevaarlijk is, zoals b.v. bij ebola.
  En dan verwachten ze dat we maar blijven roepen dat de keizer zulke prachtige kleren draagt, terwijl er zoveel misleiding is.
  Een bestuurslid van het Isala ziekenhuis heeft intussen erkend dat men niet overbelast is vanwege Covid (zoals de media meldden), maar vanwege veel uitgestelde zorg, een geboortegolf en een gebrek aan personeel.

 20. De rechtspraak gaat het niet oplossen hoor, de politiek ook niet, en er komt ook geen verlosser. U moet het zelf doen en de rug recht houden. Niet de verontwaardiging voeden. Dat is uw apocalyps. Great reset, niet eens zo’n gek idee, want zoals het systeem was en is…

 21. zeer interessant artikel, ik wist niet dat zo’n code niet wettelijk was. want ook hier in België willen ze meer en meer de coronapas verplicht maken en ik heb er geen, dus zeer interessante informatie. Shalom

 22. Er schijnt een persconferentie geweest te zijn in de EU over de afschaffing van de QR-CODE? Zie hetanderenieuws.nl? Een paar personen spraken hun zorg uit over de mensenrechten in de EU. Wel wat laat, mensen zijn er straks al twee jaar over aan het protesteren! In de straten lopen protesteren maakt geen indruk meer op deze politici, want ze worden nu betaald vanuit het buitenland om dit soort fascistische politiek te voeren tegen de eigen onschuldige gezonde burgers!

 23. Dat heb met D66 rechters, waar inmiddels veel te veel van zijn, de bezem er doorheen is de enige oplossing !!

 24. Beste An Tivax. Denk dat je iets anders bedoelt. De IC’s stromen vol met ongevaccineerden. Die minderheid wordt nu steeds kleiner, dat wel.

 25. Ik wil niet eens meer in een restaurant of café zitten met slechte ventilatie, waar schijnveiligheid heerst en je teveel betaald. Ze zoeken het maar lekker uit in de horeca, ik mis het niet.

 26. @zomaareengast… ik sluit mij volledig bij jou aan! Ook ik ben besmet geweest met covid19 (maart 2020 toen ik mijn besmette moeder in huis heb genomen om haar te kunnen verzorgen omdat zij nà 1 (één) week reeds uit de covid-IC-afdeling werd ‘ontslagen’), ik had 1 dag zware buikloop en opgezwollen lymfeklieren in mijn keel… Ik vind het ook heel vreemd dat toen John Biden als de nieuwe president van de USA werd ‘ingehuldigd’ in zijn speech zei dat hij de pandemie als eerste probleem zou aanpakken… één week later meldde Pfizer dat ze hèt vaccin hadden – met 95% slaagkans (wat dat ook precies mag betekenen).
  En inderdaad: mensen die zich ‘geheel vrijwillig’ hebben laten vaccineren, hebben (helaas?) nooit de kleine lettertjes in de bijsluiter gelezen waarin duidelijk staat dat Pfizer (én al hun concullega’s) nooit vernatwoordelijk kunnen gesteld worden – laat staan gerechterlijk vervolgd – als er later EVENTUEEL negatieve bijwerkingen zouden optreden…
  Toen ik dat te weten kwam, gingen er bij mij alle alarmbellen en alle rode knipperlichten aan!

 27. Zolang wij de dood vrezen winnen zij
  Wat bied het leven hier
  Werken tot je erbij neer valt met soms een loon wat je net wat leuke dingen kan doen en de rest gaat naar de Nazi staat
  Zij die bepalen leven in weelde en doen de meest vreselijke dingen met onze volk
  Onze kinderen mogen opdragen als zij vinden dat er een oorlog moet worden gevoerd terwijl wij geen wrok hebben tegen dat land, maar zij blijven gezellig op een veilige afstand en lachen in hun vuistje
  Hoeveel zonen en dochters zijn wij al daardoor verloren terwijl zij geen verlies hebben geleden, maar veilig een onderkomen hebben gezocht en wij weten wie
  Volk wordt wakker we kunnen onze lieve planeet redden, maar dan wel zonder het gespuis die ons de wetten voorschrijft
  Zie elkaar als 1 verbonden met elkaar

 28. Veronderstel nu eens dat het inderdaad de bedoeling is om de wereldbevolking drastisch te decimeren, iets wat ik zelf niét kan of wil geloven, althans niet op deze manier. Veronderstel nu eens dat deze ‘griep’ , (na anderhalf jaar weggeweest te zijn …. ) daadwerkelijk voor iedereen levensbedreigend is. Veronderstel nu eens dat wanner deze infectie is geconstateerd, een patiënt (klant) een overlevingskans heeft van enkele procenten, iets waar wij voor gewaarschuwd worden. Veronderstel nu eens dat het hier op deze site de vaak aangehaalde theorie over de Guidestones’ daadwerkelijk waar zou zijn. Dan zou het voor regeringen en overheden, die daadwerkelijk vinden dat de behandelingsmethode van deze vernietigende griep de meest adequate oplossing is, veel eenvoudiger zijn om stilzwijgend het lot …. te laten plaatsvinden. Het bespaart ongelooflijke veel geld én inzet van ‘bekwaam’ personeel en het resultaat zou dan vergelijkbaar zijn ‘dat de middelen het doel zouden kunnen bereiken’ .
  Het is een uit de hand gelopen experiment, de farmacie kon zich er niet op voorbereiden én in aller ijl werd er ‘iets’ experimenteels geproduceerd wat, naar blijkt, contraproductief is en voorlopig nog blijft. De behandelingsmethoden veranderen maar het kwaad is geschied. Hoe verschrikkelijk dan ook, de werkelijk …. aan deze pandemie overleden mensen zijn wereldwijd inmiddels niet meer te tellen.
  Iedereen leeft momenteel in een periode waar alles snel, veel te snel, moet gaan, (gisteren is de dag van morgen) en wel op elk niveau. Verstandelijk kan de mens het niet meer bijbenen, is het internet dan de oplossing vraag ik mij steeds vaker af ? (de waarheid van vandaag is de waanzin van morgen) . Hét manipulerend instrument dat u in vele opzichten de indruk geeft een ‘routeplanner’ te zijn voor the way of life ?
  Velen, veel te veel, hebben uit goedgelovigheid zich laten vaccineren, aangelokt door ‘bonussen & co ; de-kost gaat-voor -de-baat-uit …. ! . Het geringe aantal farmaceutische maffia ondernemingen die in dit opzicht nog steeds experimenteel bezig zijn om het ‘ei van Columbus uit te vinden zijn er tot op heden niét in geslaagd dat ‘ei’ te bewerkstelligen.
  Óf mijn ziektekostenverzekering een behandeling nu wel of niet gaat bepalen zal mij een worst wezen ; ik volg mijn eigen gedachten en neem het leven zoals het is. Ooit schreef hier iemand op dit forum : beter een eind met pijn dan pijn zonder einde …. . De keus zal voor iedereen verschillend zijn, gelukkig hebben wij die keuzemogelijkheid.

 29. Hoe lang het duurt voordat een student zichzelf ‘rechter’ mag noemen zal de meesten een worst wezen, maar één ding is zeker: als je als rechter met je uitspraken zonder uitzondering (!) laat blijken aan de kant van de (vaak ongrondwettelijk handelende) overheid te staan, dan heb je jezelf volledig ontmaskerd. Wat punten ter verduidelijking.
  1e. Je studietijd is verloren tijd tijd geweest. Een leek op het gebied van rechtspraak, viruskennis, immunologie en geneeskunde, zoals Hugo de Jonge, zou exact dezelfde uitspraken gedaan kunnen hebben.
  Iedereen kan “nee” zeggen tegen het volk en “ja” tegen de overheid. Daar is geen studie voor nodig, je had dus net zo goed de opleiding ‘kleuterschool’ op je CV kunnen laten zetten om tot rechter benoemd te kunnen worden.
  2e. Uit het eerste punt volgt dat rechters zichzelf omlaag halen met altijd dezelfde anti-volk uitspraken. Hun studie stelt blijkbaar niets voor, want een kleuter in opleiding kan hetzelfde en heeft daar veel minder studie voor nodig.
  3e. Uit de voorafgaande punten blijkt dat rechters nogal dom zijn, omdat zij dit blijkbaar niet inzien. Zij vermoeden waarschijnlijk niet eens dat gewone, wakkere mensen inmiddels ernstig gaan twijfelen aan de flexibiliteit en zelfs aan de verstandelijke vermogens van deze altijd tot dezelfde uitspraak komende napraters.
  4e. Het is sowieso erg dom als je niet inziet dat je door voorspelbare, eenzijdige ‘rechtspraak’ je eigen positie als rechter steeds verder ondermijnt. Je werkt daarmee immers openlijk mee aan het omvormen van een democratie naar een dictatuur? Datgene dus wat de overheid duidelijk nastreeft.
  Een dictator benoemd zijn eigen rechters, een kind kan de was doen.

  Vergelijk ik tenslotte advocaten met rechters, dan kom ik tot de conclusie dat advocaten het vele malen zwaarder hebben. Rechters hoeven tegenwoordig alleen maar te kijken welke partij aan de kant van de overheid staat, en welke partij juist niet. Al hun ‘een rol spelende uitspraken’ van de afgelopen bijna 20 maanden zijn hiermee te verklaren.
  Vrouwe Justicia heeft haar blinddoek afgeworpen!
  Die blinddoek is blijkbaar niet meer nodig nu de rechters zelf verblind zijn.

 30. leuk theoretisch ethisch verhaal over de wet .
  De realiteit leert ons dat de advocaat die in Den Haag aangifte tegen de staat deed i.v.m het schenden van de code van Neurenberg door D666 rechters werd weggevaagd .

  Polen heeft gezegd de eigen wet boven de europese wet te stellen , Polen krijgt nu straf van iedereen .
  Vrijmetselaar R. riep dat Polen geen cent meer zal krijgen .
  In Polen vinden ze het wellicht vreemd dat zeven ongekozen leiders van de E.U . de wet bepalen in de hele Unie .
  Daar herinnert men zich waarschijnlijk de Sovjet Unie nog iets beter dan elders .

 31. We weten onderhand dat geen enkele instantie rechter of wa dan ook ons zal redden.
  Dat moeten wij Burgers of wat daar dadelijk nog van over is doen.
  En wij wakkere moeten daar het voorrbeeld in geven. Ik hoop wel dat het de goede kant opgaat
  voordat 80% van de wereldbevolking gestorven is, want we hebben allemaal niet om die 1000e jaren hersenspoeling gevraagd. Ik hoop nog steeds dat dit allemaal een plan van God is
  om ons allemaal na 1000e jaren misbruik door het kwaad / zieke rijke Psychopaten wakker te maken en dat we er met een flinke tik op de vingers vanaf komen.
  http://www.dutchmountain.be

 32. Het “vaccin” is geen klassiek vaccin, maar een gentherapie.
  Dus de term vaccin zou eigenlijk juridisch niet gebruikt mogen worden.
  Ook is het zo dat allemaal deze injecties (ik noem het al geen vaccins meer) nog in de experimentele fase zitten. Normaal duurt het pakembeet 10 jaar om een medisch middel vrij te geven. Nu hebben ze het in 1 jaar gedaan, en vanwege “de noodsituatie”.
  Ik heb dit zelf onderzocht omdat ik ook met de vraag zat of ik me wilde laten vaccineren of niet.
  Het moge duidelijk zijn dat ik me niet laat “vaccineren” met een experimenteel middel wat er in 1 ipv 10 jaar doorheen is gejast…

  Daar kwamen de volgende 3 feiten nog bovenop:
  1]
  Mijn zorgverzekeraar vergoed GEEN schade indien je door een EXPERIMENTEEL “vaccin” medische schade ondervind. Bv als je voor de rest van je leven stuiptrekkingen hebt, en daardoor als een melaatste voor de rest van je leven medische zorg en verzorging nodig hebt. Het feit dat je kan te komen overlijden laat ik nog even achterwege..

  Een optie in het bovenstaande geval ( zou dat plaatsvinden) zou zijn om de verzekeraar VOOR TE LIEGEN dat u niet bent “gevaccineeerd” met een experimenteeel “vaccin”.
  De dame aan te telefoon van de zorgverzekeraar zeg dit indirect…
  Als de verzekeraar erachter komt heet dit VERZEKERINGSFRAUDE……
  Simpel.
  5 jaar bak? Dit laatste heb ik NIET opgezocht. Dit mag u doen.
  Ik sta op goede voet met mijn verzekeraar, en ben gezond. BEIDE wil ik graag zo houden.

  2]
  Die covid griep is niet meer dan een wat pittigere griep.
  Ik heb hem zelf ook gehad in maart 2020, en heb 8 dagen op bed gelegen. Ik ben 45 jaar.
  Ik geef toe, een meer dan pittigere griep. Maar that’s it.
  Maar om deze “griep” nu in de zelfde categorie te zetten als EBOLA (50% overlijdt) is erg overdreven (een ander woord is beter, maar ik houd me een beetje in).
  Ik meende me te herinneren dat de categorie 60plus een klein risico loopt, en de 70 plussers moesten een beetje opletten. De sterftekans was daar een klein stukje groter.
  Zit je in de categorie tm 40 jaar, dan heb je meer kans om te sterven door een auto-ongeluk, dan door covid.
  Ik kan me getallen herinneren van een sterftekans van 0.15% bij 50 jaar ofzo.

  Dus:
  Met mijn 45 jaar kans op overlijden door covid is heel erg klein.
  De kans op schade door een EXPERIMENTELE GENTHERAPIE lijkt me een factor 10.000 groter.
  Weer een reden om dit “vaccin” over te slaan.

  3]
  De ontwikkelaars van de “vaccins” hebben bij de overheid afgedwongen niet aansprakelijk te zijn voor enige schade opgelopen door hun product.
  Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.
  Toen ik mijn vrieskast kocht kreeg ik 5 jaar garantie. Moet je nagaan..

  Dan zijn er nog wat redenen die ik hier niet ga noemen die mij ook hebben doen besluiten om me niet te laten “vaccineren”.

  Ongeveer 60-70 % van de Nederlands bevolking is “gevaccineerd”. Er word ook een getal geroepen van 80%. Ik geloof dat niet.
  Maar ok, laat het liggen tussen de 60 en 80%.
  STEL dat op langere termijn er toch onverwachte complicaties optreden bij diegenen die “gevaccineerd” zijn met en experimenteel “Vaccin”. dit is goed mogelijk, want op de markt gebracht in 1 jaar ipv de gebruikelijke 10 jaar doorlooptijd”. Ik heb een arts zelfs horen reppen over 15 jaar medische vrijgave…
  Factor 10 tot 15 doorlooptijdverkorting.
  Mijn persoonlijke mening (ik ben geen arts of iets in die geest) is dat als je iets wat normaal 10 of 15 jaar kost om te maken in 1 jaar doet, de kans heel er groot is dat je iets tegen gaat komen wat je “niet had verwacht”.

  De rapen zijn ECHT gaar als de komende jaren zou blijken dat juist de gevaccineerden allerlei kwalen beginnen te ontwikkelen, om nog maar niet te spreken van talloze sterfgevallen.
  Dat kan lang ontkend worden door de media/overheid, maar langer dan 2 maanden zal dit ZEKER niet duren. Mensen zijn namelijk niet dom. De conclusie hebben ze dan snel getrokken. Wat er dan gebeurd? Ik wil er niet aan denken.

  Ik vind (en dat is mijn mening, en dat is juridisch NIET incorrect) dat de overheid mensen veel en veel beter had moeten voorlichten over de risico’s en achtergronden van deze wel heel bijzondere “vaccinatie”.

 33. De Grondwet mag niet terzijde worden gesteld, maar er mag afgeweken worden van de Grondwet, in de Grondwet zelf geregeld bij art. 103.
  Opmerkelijk dat iemand die wordt voorgesteld als (voormalig) jurist dan “terzijde worden gesteld” zegt, want in feite zegt hij dan “buiten werking gesteld”.
  Dat gebeurt dus niet, maar is binnen de bepalingen van de Grondwet zelf geregeld.
  Ik geef toe: het grenst er heel dicht aan, en men zou zelfs van ‘overlapping’ kunnen spreken.

 34. Vergeet niet dat ze zo snel mogelijk het vaccineren er door willen krijgen, omdat over een aantal maanden de campagnes van Trump weer van start gaat waar waarschijnlijk weer veel gezegd zal worden.

 35. Het vaccin dient slechts 1 doel, nl het is de dekmantel van de grootste misdaad in de menselijke geschiedenis. Lees daartoe het document “The Spartacus Letter” . Het enige dat mij nog motiveert om verder te gaan is om aan zoveel mogelijk mensen te vertellen dat er veel middelen zijn in de eerstelijn, als je net besmet bent geraakt. De misdaad die de overheid ( lees Hugo de Jonge, het IGJ en het RIVM ) pleegt tegen zijn eigen bevolking is dat ze zeggen dat er geen middelen zijn in de eerstelijnszorg om een coronabesmetting te voorkomen of genezen. Ook de media moedigen deze leugen aan. Maar mensen kun je echt helpen met Ivermectine,zink,antioxidanten, antibiotrica, ontstekingsremmers ( dexamethason) of Budesonide. Ook de douane helpt mee in dit komplot, er zijn dit jaar al 10x zoveel medicijnen tegengehouden als in 2020. Het enige wat ik kan zeggen is kom in aktie en doe iets. De getuigenissen die je kunt vinden op de website http://www.zelfzorgcovid19.nl/nieuwsenmeer spreken duidelijke taal en laten zien dat er heel veel mogelijk is in de eerstelijnszorg met of zonder de hulp van de huisarts.Maar als je de eerstelijnszorg blokkeert dan valt er weer volop te manipuleren met het vaccin en daar gaat het ook allemaal om. De vaccinatiedrang en -dwang gaat over kontrole. En daarom mag de eerstelijnszorg geen roet in het eten gooien met effectieve medicijnen, want dat past niet in hun agenda.

 36. Men mag mij kinds noemen (graag). Met mijn tachtig jaar leef ik weltevreden met het audagium; Alles wat ik op dees aarde zie is kinderspeelgoed anders niet. Ik kan mij niet meer druk maken over alle diarree die de overheid al die jaren dagelijks over mij uitstortte en uitstort. Het zal mij aan mijn derrière oxideren oftewel het laat mij Siberisch koud. De pot op met die hersenspinsels van de overheid waar geen panacee tegen gewassen is. Het geld en de macht is de hiërarchie (Hiërarchie is een manier om personen te ordenen volgens asymmetrische relaties tussen hen. Dat wil zeggen dat een persoon, die hoger staat in de rangorde, de baas is over meerdere anderen die lager staan in de rangorde) naar het heufd gestegen. Je kan een kameel wel naar de bron leiden maar niet laten drinken.

 37. @Jan Jansen
  Dit is nou net wat deze advocaat zegt. De grondwet mag terzijde worden gesteld door (andere) wetten. De alcohol blaastest of een drugs speeksel test vallen onder het strafrecht. En volgens de wetten van het strafrecht is er geen sprake van ingreep op de lichamelijke integriteit wanneer je om zo’n test wordt gevraagd.
  De QR code test valt NIET onder het strafrecht EN is in strijd met de grondwet, maar volgens de rechter is de inbreuk op de grondwet gerechtvaardigd. Anders wordt het wanneer uit de QR code test volgt dat je de toegang wordt geweigerd op grond van jouw lichamelijke gesteldheid, dan is dit discriminatie. En dit valt onder het strafrecht.

 38. Ook Nederland heeft Agenda 21 en als onderdeel daarvan Agenda 2030 goedgekeurd en ondertekend in 1998
  Deze overeenkomst staat weer boven de Nederlandse en EU wetten en moet dus gewoon uitgevoerd worden

 39. Iedere jurist weet dat in NL de grondwet geen enkele betekenis heeft en dat in tijden van crisis een noodwetgeving van kracht wordt welke de bestaande wetgeving overstijgt.

 40. In mijn prille jeugd hadden mijn ouders In Zuilen( Utrecht) een ausweis, de QR code was er nog niet dus maar weinig informatie maar er stond tenminste op je religie en meneer zes en een kwart Zeiss-Inquart heeft de 80 000 joden afgevoerd en vermoord

 41. Xander,
  Ik ben het met jou 8 voorstellen onderaan dit artikel VOLLEDIG 100 % mee eens. Dit is wat “we” moeten gaan doen.
  Net zoals de “Schalkhaarders ” gezuiverd moesten worden in 1945 ( foute Politie in WOII) .
  Helaas is dit (ook) nooit gebeurd.
  We wachten af en ondertussen bid ik voor Wachter!
  Shalom!
  Joost

 42. @ jan jansen ik denk zelfs dat je dat ook allemaal zonder rijbewijs presteerde.

 43. Die scheiding der machten? AUB laat me niet lachen…
  De EU-wet staat boven de grondwet van elke lidstaat? AUB nogmaals: laat me niet BULDERlachen…
  Er zijn vandaag-de-dag inderdaad ‘hogere’ machten actief op het wereldtoneel, ‘hoger’ dan mensen van vlees & bloed! Lees ‘Lucifer’ van onze grootste schrijver in ons taalgebied er maar eens op na: Joost van den Vondel, vanwie ook volgende ‘gevleugelde’ woorden afkomstig zijn (cfr. ene Shakespeare?): “de wereld is een SPEEL-toneel, ieder speelt zijn rol en krijgt zijn deel”. Nu weet deze ‘spirituele entiteit’ (= die ’tegenstander’) en zijn ‘kliek’ wel degelijk dat binnenkort het doek zal vallen, nog vóór einde 2030 (i.f.v. de WEF-agenda cfr. ons aller Big Brother Herr santaKlaus Schwab) en ‘ze’ zullen voor een groots en vooral HELS ’tableau vivant’ zorgen…. stel je maar eens voor: alle mensen als zombies OP het podium, want in de zaal zit er geen (menselijk) publiek meer te kijken, wegens ‘vul zelf maar in’…
  Maar zover komt het allicht niet – GELOOF het of niet – want zoals in elke goeie ouderwetse film wint op het einde toch altijd “the Good Guy’ = JC !

 44. Zo jammer dat er geen oplossingen aangedragen worden:
  Vrijwilligers zijn vrijgesteld van QR code, maak iedereen vrijwilliger (taakomschrijving vrijwilliger: breng als het uitkomt een leeg glas naar de bar) geef alle mensen zonder QR code een vrijwilligers bandje (of iedereen).
  of:
  Maak er een les locatie van: je leert er aan mensen hoe je niet discrimineert. Geen Qr onzin nodig
  of:
  Begin een vereniging (lidmaatschap 1 euro voor het leven) bij binnenkomst word je lid.
  https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3961755/restaurant-wordt-vereniging-om-verplichte-qr-controle-te-ontlopen

  Kom mensen, een beetje creatief!

 45. @Borgarereal en @Leon,

  Geheel met jullie eens ! Niet er aan meewerken zolang mogelijk.

  In het oude China was er weer eens een nieuwe dynastie en werden regenten naar de provincies gestuurd om de nieuwe macht van de nieuwe keizer aan het volk op te leggen. Netjes knikte ze ja tegen alle regels, de regent ging terug naar de keizer met het nieuws dat de provincie welwillend was en de mensen haalden hun schouders op en gingen verder met het leven zoals ze dat altijd al eeuwen deden. Dynastieën hebben nog al eens de neiging een kort bestaan te garanderen, net als keizerrijken, koninkrijken en zelfs dictaturen hebben het eeuwige leven niet.

  Als het volk de keizer zonder kleren nou eens ziet,
  De enige macht die een ander over je heeft is de macht die je zelf geeft.
  Bijvoorbeeld een véél te duur huis kopen op twee salarissen en dan nog dertig jaar jaknikken !

  @Casandro…. ” wat doen we eraan ” ? We werken er niet aan mee !

 46. Nee, geen aangifte doen bij politie, maar bij een officier van justitie.
  Bovendien, zoals mr Stadermann eerder uitdroeg: alle virusregels zijn strijdig met o.m. art. 3 van het Europees Handvest.
  Europese wetgeving gaat voor op landelijke wetgeving, nietwaar Ursula? (von der Leyen)

 47. Het is sneu voor de horeca, maar ik weiger een of andere idiote app op mijn telefoon te installeren. Dan breng ik dat ding veel liever naar de milieustraat voor recycling. Ik heb al een andere telefoon gekocht voor 20 euro. Waar je ook enkel maar mee kunt bellen en sms-en. Het lijkt me niet echt logisch dat ze me kunnen verplichten een smart-phone aan te schaffen. Daar heb ik tegen die tijd gewoon de financiën niet meer voor….het is een systeem gedoemd om te mislukken.

 48. Ten tijde van crisis, helpt het om terug te vallen op een simpele strategie. Wat betreft de corona crisis, is dat het 3G beleid:

  – Niet testen
  – Niet vaccineren
  – Niet te app installeren

  Hoe meer hier aan meedoen, hoe eerder deze crisis is afgelopen.

 49. CASSANT in de betekenis (althans in het Nederlands taalgebied) van ‘bits, scherp, kortaf?…’ hé 😉

 50. Ja wow, zulke dromen geloof ik niet meer in.
  Denk je nou echt dat je al die miljardairs aan de kant kan schuiven?
  Uw inkomen en bezit is opgedoekt er is beslag gelegd op Uw geld maar U hebt recht op een advocaat kom op joh? Nee die zorgen niet voor elkaar die rijken, als ze het hele gerechtshof dertig keer omkopen is het nog een peulschilletje om binnen een dag met borg vrijgelaten te worden.
  En waar haal je integere mensen vandaan die onafhankelijk onderzoek kunnen doen?
  En als die schulden hebben net als ieder mens ondertussen zijn ze dan niet chantabel?

  Uit dit hele gesprek begrijp ik dat mensen géén idee hebben …
  … wat voor krachten en machten er spelen …
  De ideeën zijn leuk bedacht maar er wordt niet begrepen wie of wat men voor zich heeft.

 51. ‘Rechtspreken’ wordt dus voortaan ‘kromspreken’… Waar hebben we dat nog gelezen? …’Newspeak’… oftewel ‘nieuwspraak’ in “1984” van George Orwell… in dit boek (pamflet?) wordt heel duidelijk geschetst hoe het er in de (vooral westerse) wereld zal aan toegaan… Maar wat kunnen we samen hiertegen doen? Wie heeft er een Goed idee? Braaf gaan demonstreren… met om de hoek van de straat een ‘formatie robocops’ die paraat zal staan om zgn. ‘FAKE-dwarsliggers’ even een klopje op de schouder te geven? Sensationele tv-beelden verzekerd, want bloed zal er zeker (in close-up nog wel) gaan vloeien…
  Weldan: “liever blonde Jan-met-de-pet, dan dode Jan-met-de-pet”?
  Ik weet dat ik met het volgende tegen een heleboel zere schenen zal stampen: we zijn allen SOEVEREINE Burgers van een zgn. ‘soeverein’ staatsbestel. Uw “persona” IS wel degelijk eigendom van de overheid (wie zoekt, die vindt…). 😉
  Daarom: ik ga voor mezelf eens uitzoeken hoe ik onder dat ‘soeverine juk’ vandaan kan komen, wellicht met alle (nare?) gevolgen vandien…
  Want onze grondwetten worden NU VOLOP – onder het mom van een zgn. ‘pandemiewet’ (heuh?) – letterlijk aan de laars (wiens laars?) gelapt. En het is zéker niet die laars van ene sinterklaas…
  Vanwege een CASSANTE Cassandro!

 52. Ik weet niet wat lichamelijke integriteit precies is. Maar volgens deze advocaat valt daar dus ook neussnot en/of keelslijm onder.
  De vraag die dan bij mij opkomt is hoe deze advocaat denkt over een alcohol blaastest of een drugs speeksel test?
  Ik kan denk ik best goed auto rijden met 5 biertjes op en met 10 nog beter. Eigenlijk hoe meer ik drink hoe beter ik kan rijden is mijn inschatting.
  In combinatie met een lijntje coke verbleekt zelfs Max Verstappen bij mijn rijvaardigheid.
  Het zou fijn zijn als lichamelijke integriteit me behoed voor in mijn ogen absurde boetes.

 53. Anarchisten weten al van einde 1800 dat we geen staat boven ons nodig hebben, maar niemand is geïnteresseerd in hun bestuur zonder staat, de communistische staat heeft hen zo snel mogelijk uitgemoord toen ook! Men wil altijd van die hengsten om de kuddegeest te manipuleren, men is te lui in het denken om zelf zo’n volksbestuur op poten te zetten, die aan de macht hebben altijd een volksbestuur weggepest met desinformatie ook, het zou volgens hen om chaos gaan, terwijl ze zelf diegenen zijn die juist chaos creeeren om te kunnen manipuleren! Wat ze niet kunnen manipuleren, dat moorden ze gewoon altijd weer uit!

 54. ‘Als je de strijd wilt aangaan kun je zeggen: Oké, hier is mijn mobiel, u kunt zien dat ik géén vinkje heb bij de vaccinatie, géén vinkje bij getest en géén vinkje bij genezen. ‘Maar dan komt u er niet in.’ O nee, waarom dan niet? ‘Nou, uw lichamelijke situatie is zodanig dat u er niet in mag’. Kijk, en DAN zit je bij discriminatie

  Sorry maar dit is wel een beetje simpel. Denk je nou echt dat iemand zegt: “Nou, uw lichamelijke situatie is zodanig dat u er niet in mag.”

  🙂

  Het antwoord is: “u heeft geen QR code dus u komt er niet in.”

  Verder dan het QR antwoord kom je niet.

  En de rechterlijke macht is een lachertje. Die hebben Hugo een dwangsom opgelegd om de duizenden coronadocumenten openbaar te maken.
  De dwangsom kan oplopen tot 15.000 Euro!

  Jazekers! 15.000 Euro maximaal!

  Wat is er allemaal besproken met de Farmaceuten wat De Jonge zou graag geheim wil houden?

  Hier het artikel: https://archive.md/elod1

  ABCNEWS kwam met dit artikel:

  https://www.abc.net.au/news/2021-10-20/pfizer-covid-19-vaccine-contracts/100553958?utm_campaign=abc_news_web&utm_content=twitter&utm_medium=content_shared&utm_source=abc_news_web

  Ik ben bang dat dit nooit meer goed gaat komen. Over en uit en de laatste mag het licht uitdoen…

 55. Je kan het ook gewoon thuis gezellig maken en de ondernemers die de QR codes naleven links laten liggen. Als er geen klanten meer komen, dan is het of stug blijven controleren en failliet gaan of niet controleren en overleven.
  Iedereen vergeet klaarblijkelijk dat de macht bij de burgers ligt, alleen moet je je wel verenigen.

  Gelukkig komen al 2 ziekenhuizen naar buiten met het bericht dat ze helemaal niet druk zijn met Corona patiënten…..het ziekenhuis in Zwolle/Nijmegen.

  Ook super blij dat de besmettingen weer oplopen, want dan kunnen gevaccineerden niet meer
  ontkennen dat het door hun komt, want deze groep mensen mag alles zonder te testen en niet gevaccineerden enkel bij een negatieve test.

 56. Inderdaad, recht bestaat er niet meer in Nederland. De grondwet werd door een frauduleuze noodwet opzij geschoven.
  De noodwet is gebaseerd op fraude: men heeft Covid-19 op de A-lijst gezet van extreem dodelijke ziekten. Zo staat Ebola op die lijst, en dat is terecht omdat meer dan 50% van de patiënten daar aan overlijdt.
  Covid-19 is geen simpel griepje, maar met een IFR van gemiddeld 0,15% hoort het niet thuis op die A-lijst.
  De overheid kan wel besluiten dat we een paard een kameel moeten noemen, maar dat slaat nergens op!

 57. Er moeten eerst (nog) meer mensen “wakker” worden.
  Als er niet massaal wordt tegengewerkt gaan wij dit nooit winnen.
  Gelukkig zien nu ook veel geprikten in dat ze bedonderd zijn en hopelijk gaan zij ook inzien dat als ze niet aan onze kant staan, het helemaal mis gaat in de wereld.
  Alleen met een grote meerderheid gaat het ons (misschien) lukken, tot nu toe zijn we nog in de minderheid.

Comments are closed.