’s Werelds meest gepubliceerde professor: 85% Covid doden hadden met bestaande medicijnen voorkomen kunnen worden

—————————————————————————————————————————————–

‘80% heeft inmiddels groepsimmuniteit, massa vaccinaties zijn daarom onnodig, onlogisch, niet wetenschappelijk en niet veilig’ – Als cijfers worden toegepast op Nederland,. zouden 13.915 landgenoten onnodig zijn gestorven

—————————————————————————————————————————————–

85% van alle mensen die (verondersteld) aan Covid-19 gestorven zijn, hadden nu nog in leven kunnen zijn als de politiek en media er niet alles aan hadden gedaan om bestaande medicijnen te onderdrukken. Dat zegt niet zomaar iemand, maar een van ’s werelds beste medici, professor dr. Peter McCullough, die op zijn vakgebied de meest gepubliceerde expert ter wereld is. McCullough wees op deze schokkende feiten in een verklaring tegenover het parlementaire comité Volksgezondheid en Menselijke Diensten van de staat Texas. Het opzettelijk tegenhouden van bewezen werkende en veilige medicijnen komt volgens ons neer op een grove misdaad tegen de menselijkheid, en staat feitelijk gelijk aan een indirecte vorm van genocide.

McCullough is internist, cardioloog en medisch professor aan het Health Sciences Center van de Texas A&M Universiteit. Hij is op zijn vakgebied de meest gepubliceerde expert in de geschiedenis, en tevens redacteur van twee belangrijke medische vakbladen.

‘Absoluut verbijsterd’ dat het publiek werkende behandelingen wordt onthouden

Hij vertelde ‘absoluut verbijsterd’ te zijn dat in niet één van de 50.000 peer-reviewed papers over Covid-19 over een behandeling (anders dan vaccinaties) wordt gesproken. Samen met een team experts verrichtte hij wèl zo’n onderzoek, en kwam vervolgens op een uitstekende behandeling uit, die werd gepubliceerd in het gezaghebbende American Journal of Medicine. Ook werd er een YouTube video van gemaakt, die onmiddellijk ‘viral’ ging – totdat YouTube deze al binnen een week blokkeerde.

‘Niet te geloven wat er gedaan werd,’ vervolgde de professor. ‘Hoeveel van u hebben ooit op tv of radio gehoord dat er thuis een behandeling mogelijk is? Ook maar één woord over wat te doen (met medicijnen) als je de diagnose Covid-19 krijgt? Dit is op ieder gebied een compleet en totaal falen! Waarom geen panel van artsen om zoveel mogelijk ziekenhuisopnames te voorkomen? Waarom geen berichten over behandelde patiënten die daardoor niet naar het ziekenhuis hoefden? Het is een totale travestie dat je een fatale ziekte niet behandelt.’ Hij pleitte daarom om voortaan ieder testresultaat standaard van een behandeladvies te voorzien.

Landen die medicatie wel toelieten hebben slechts 1% tot 10% van het aantal doden hier

De professor wees erop dat landen buiten het Westen die deze medicijnen (zoals HCQ/zink protocol, Quercetine, Ivermectine) wèl toelieten, verhoudingsgewijs slechts 1% tot 10% van het aantal doden van de ‘Eerste Wereld’ hadden. ‘Maar wanneer heeft u voor het laatst het nieuws aangezet en hier iets over meegekregen? Wanneer kreeg u een update over hoe de rest van de wereld met Covid omgaat?’

Net als in Nederland en Europa zijn er in de VS slechts een handjevol dezelfde artsen en ‘experts’ die op TV iedere keer hetzelfde extreem eenzijdige, verdraaide, misleidende beeld schetsen, bedoeld om de hele bevolking in een toestand van doodsangst (en daardoor absolute gehoorzaamheid aan de meeste absurde maatregelen) te houden. Niet één van deze artsen en experts vermeldt ooit dat Covid patiënten eenvoudig, snel en zeer veilig met bestaande medicatie kunnen worden behandeld en genezen.

‘80% groepsimmuniteit, massa vaccinaties totaal onnodig’

De schattingen zijn dat Texas, waar bijna alle corona maatregelen op 1 maart zijn opgeheven en het leven vrijwel weer normaal verloopt – en ook corona vrijwel is verdwenen -, inmiddels 80% groepsimmuniteit heeft. Mensen die Covid krijgen en daar antistoffen tegen opbouwen, ‘hebben complete en langdurige immuniteit. Daar kun je niet tegenop. Je kunt dat met vaccins niet beter maken. Er bestaan geen wetenschappelijke, klinische of veiligheidsargumenten om ooit een herstelde Covid patiënt te vaccineren of te testen.’

Tijdens de vaccintestfasen vorig jaar kreeg slechts minder dan 1% van de placebo groep daadwerkelijk Covid-19, zo onderstreept McCullough nog maar eens op basis van de officiële rapporten. ‘Maar het vaccin gaat een impact van zeker 1% op de volksgezondheid hebben. Dat zeggen de data. Het vaccin gaat ons niet redden, en we hebben al 80% groepsimmuniteit.’

Vaccins moeten alleen strategisch aan enkele kwetsbare groepen worden gegeven, vindt hij dan ook. Mensen tot 50 jaar met een redelijke gezondheid hoeven echter beslist niet gevaccineerd te worden. ‘Daar is geen wetenschappelijk argument voor.’ Eén de grootste drogredenen voor vaccinaties is zogenaamde ‘asymptomatische verspreiding’. ‘Daar wil ik heel duidelijk over zijn: die is er amper, als het al bestaat. Een zieke geeft het door aan een zieke. De Chinezen hebben een studie gepubliceerd… naar 11 miljoen mensen. Ze probeerden bewijs voor asymptomatische verspreiding te vinden. Het is er niet. Het is één van de belangrijkste stukken misinformatie (in de media).’

‘85% doden en ziekenhuisopnames hadden eenvoudig voorkomen kunnen worden’

De professor benadrukte dat het onderdrukken van informatie over effectieve en veilige behandelingen enorm schadelijk is geweest. Uit twee ‘zeer grote’ studies is gebleken dat ‘als artsen hun 50-plus patiënten met medische problemen tijdig behandelen met een multi-medicijn protocol… er 85% minder ziekenhuisopnames en doden zijn.’

‘We hebben meer dan 500.000 doden in de VS. Daar hadden we er 85% (425.000) van kunnen voorkomen als ons antwoord op de pandemie haarscherp gefocust was op het probleem dat er recht voor onze ogen is: de zieke patiënt.’ (1)

De Franse professor Christian Perronne, met een zeer indrukwekkende staat van dienst, publiceerde vorig jaar zijn boek met de veelzeggende titel ‘Is er een fout die ze niet gemaakt hebben? – Covid-19: De heilige unie van incompetentie en arrogantie.’ Als corona patiënten van meet af aan (vooral preventief) met zink, hydroxychloroquine / quercetine, vitamine C en D, en azitromycine waren behandeld, dan hadden er nauwelijks doden hoeven vallen, en waren 25.000 Fransen (80% van het aantal doden op dat moment) volgens hem nu nog in leven geweest.

Cijfers toegepast op Nederland, dan 13.915 landgenoten onnodig gestorven

In Nederland zijn er tot op heden 16.371 doden aan Covid-19 toegeschreven. Los van de meer dan terechte twijfels die er zijn over hoe dit cijfer tot stand is gekomen (zo ongeveer alle doden in het ziekenhuis worden ongeacht bovenliggend lijden zoals hartaandoeningen, kanker en hersenbloedingen op de corona lijst gezet, zelfs verkeersslachtoffers die achteraf positief testen), betekent dit dat als die 85% ook voor ons land geldt, er 13.915 Nederlanders onnodig zijn overleden omdat de overheid en media doelbewust uitstekend werkende medicijnen bij hen weg hielden.

Het zou je kind, (groot)ouder, partner, vriend(in) of collega maar zijn die op deze schandalige wijze op de lijst van slachtoffers van een grove misdaad tegen de menselijkheid is gezet, van een indirecte genocide zelfs, die is opgeofferd op het altaar van de transhumane ideologie dat iedereen hoe dan ook met deze gen-manipulerende ‘vaccins’ ingespoten moet worden, en geen enkel ander middel dat perfide voornemen in gevaar mag brengen.

 

Xander

(1) Life Site News


Zie ook o.a.:

10-02:Israëlische wetenschappers genezen 100% ernstig zieke coronapatiënten met nieuw geïnhaleerd medicijn
01-02: Spaans bedrijf test antiviraal medicijn dat groei coronavirus in lichaam blokkeert
27-01: Farmagigant Merck schrapt corona vaccin, zegt dat menselijk immuunsysteem effectiever is
23-01: 82% minder Covid doden na verstrekken vitamine D in Spaanse verpleeghuizen
03-01: Nieuwe corona mutatie is gouden kans voor groepsimmuniteit
02-01: ‘WHO past regels misbruikte PCR test aan om vaccins succesvol te doen lijken’ (/ Regering wil nog steeds niets weten van bewezen medicijnen tegen Covid-19, zoals Ivermectine)

2020:

31-12: (/ Slechts 0,015% van de bevolking moet naar het ziekenhuis, maar corona maatregelen blijven overeind en lijken alleen maar harder te zullen worden)
30-10: ‘Remdesevir onderzoek bewijst dat middel niet werkt tegen Covid-19, maar HCQ wel’
19-09: Franse top Covid-19 expert: 80% corona slachtoffers volkomen onnodig gestorven
18-09: Spaans onderzoek met Covid patiënten in ziekenhuis bevestigt krachtige werking vitamine D3
17-07: Grafiek laat zien dat in alle landen die hydroxychloroquine toestaan veel minder doden vallen (/ Uit 58 studies blijkt dat HCQ ‘zeer effectief’ is)
17-06: Zwitserse Universiteit: 60% bevolking van nature immuun voor coronavirus
19-05: In de zak van de vaccinmaffia? NOS verkondigt louter leugens over hydroxychloroquine
23-04: YouTube gaat alle corona video’s die de WHO en China tegenspreken blokkeren (/ YouTube CEO geeft voorbeelden van ‘foute informatie’: slikken van vitamine C….)

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

53

 1. Cerberus op 10 /4

  Nog nooit in een slachthuis geweest zeker . Koeien staan niet rustig hun lot af te wachten. De koeien zijn horrified .
  Alleen de meeste mensen zijn zo stom.

 2. Een groep artsen heeft via haar advocaat in een brief laten weten aan de IGJ zeer verbolgen te zijn over de boetedreiging en de instelling van een apothekers-“kliklijn”.

  https://zelfzorgcovid19.nl/artsen-reageren-verbolgen-op-boetedreiging-en-stellen-10-vragen-aan-igj/

  10 vragen…..
  Om voor cliënten – en naar verwachting vele andere artsen – klaarheid te scheppen, verzoek ik u mij onderstaande vragen van een antwoord te voorzien.
  1. Op basis van welke criteria en bronnen stelt de IGJ zich op het standpunt dat het gebruik van het geneesmiddel HCQ zou leiden tot ernstige bijwerkingen en dat het geneesmiddel niet effectief zou zijn tegen COVID-19? Kunt u mij in het bezit stellen van de corresponderende bewijsstukken?
  2. Op basis van welke criteria en bronnen stelt de IGJ zich op het standpunt dat voor het gebruik van het geneesmiddel Ivermectine bij de (vroeg)behandeling van COVID-19 geen weten-schappelijke onderbouwing bestaat? Kunt u mij in het bezit stellen van de corresponderende bewijsstukken?
  3. Kunt u gedetailleerd toelichten waarom volgens de IGJ het voorschrijven van de genees-middelen HCQ en Ivermectine bij COVID-19 de kwaliteit van de zorg in het gedrang brengt?
  4. Op grond van welke concrete wettelijke bepalingen is de Gezondheidsinspectie voornemens om artsen bestuurlijk te beboeten ingeval zij de geneesmiddelen HCQ en Ivermectine off-label voorschrijven bij COVID-19?
  5. Kunt u mij gedetailleerd toelichten waarom de IGJ meent dat deze wettelijke bepalingen in onderhavig geval van toepassing zijn?
  6. Wat is de hoogte van de boete die artsen ingeval van het off-label voorschrijven van de geneesmiddelen HCQ en Ivermectine bij COVID-19 tegemoet kunnen zien?
  7. Conform welk te volgen artsenprotocol is volgens de IGJ het off-label gebruik van de geneesmiddelen HCQ en Ivermectine bij COVID-19 (wel) toegestaan?
  8. Ziet het voornemen van de IGJ om artsen bestuurlijk te beboeten op het gebruik van specifiek de geneesmiddelen HCQ en Ivermectine bij COVID-19? Zo ja, kunt u dit toelichten?
  9. Kunt u mij toelichten waarom de IGJ enerzijds dermate streng optreedt ten aanzien van het voorschrijven van de geneesmiddelen HCQ en Ivermectine bij COVID-19, terwijl zij anderzijds de COVID-19 vaccins toelaatbaar en zelfs wenselijk acht?
  10. In hoeverre is de IGJ bereid om rekening te houden met het patiëntbelang? Is de IGJ bereid haar opstelling te wijzigen in de situatie waarbij de patiënt de arts aantoonbaar expliciet verzoekt om het geneesmiddel HCQ of Ivermectine bij COVID-19 voor te schrijven?

 3. Tromgeroffel van hoop in Duitsland: rechtbank vernietigt mondkapjes- en testplicht op scholen

  https://www.frontnieuws.com/tromgeroffel-van-hoop-in-duitsland-rechtbank-vernietigt-mondkapjes-en-testplicht-op-scholen/

  Na de uitspraak in Wenen, waarbij het hele Coronabeleid van de Oostenrijkse Volkspartij-Groenen regering vrijwel teniet werd gedaan en de omstreden PCR- en antigeentests ongeschikt voor gebruik werden verklaard, is nu een soortgelijke uitspraak gevolgd in Duitsland. Daar moest de arrondissementsrechtbank van Weimar zich buigen over de vraag of de verplichting tot het gebruik van mondkapjes en tests op scholen wettelijk geoorloofd was.

  De rechtbank heeft het onwettig verklaard, zoals zovele maatregelen daarvoor. Met onmiddellijke ingang mogen verschillende scholen in Weimar hun leerlingen niet langer verplichten mondkapjes te dragen, afstand te houden en aan sneltesten deel te nemen. Maar dat alleen is niet de moeite waard om op te merken. Want in zijn redenering bevestigt de rechtbank meermaals op indrukwekkende wijze de standpunten van de critici.

 4. Kerngezonde man stierf aan complicaties Coronavaccin – weduwe wil nu de mensen wakkerschudden

  https://www.frontnieuws.com/kerngezonde-man-stierf-aan-complicaties-coronavaccin-weduwe-wil-nu-de-mensen-wakkerschudden/

  Gregory Michael was gynaecoloog in een ziekenhuis in Miami Beach, Florida (VS). Hij was een fervent voorstander van het Coronavaccin en liet zich op 18 december het vaccin van Pfizer inenten. Maar er kwam niets van de gehoopte immuniteit terecht. Drie weken later is Michael dood, overleden aan een fatale reactie op het vaccin.

  Zijn rouwende weduwe, Heidi Neckelmann, wil nu op social media de mensen wakkerschudden, zodat niet meer geliefden aan het Coronavaccin sterven. “Laat zijn dood niet tevergeefs zijn, red alstublieft meer levens door deze informatie te verspreiden!”, verklaart Heidi in een ontroerend bericht over de dood van haar geliefde man op Facebook. Met succes, het verhaal van Gregory Michael’s dood door het controversiële Pfizer mRNA-vaccin is op moment van schrijven reeds 27.000 keer gedeeld.

 5. Beste Zoon vd Koning.
  Ik heb Joh 5 gelezen : citaat vanaf vers 27 hier: en heeft Hem ook de macht gegeven om oordeel te vellen, omdat Hij de Zoon des mensen is. 28 verwonder u daar niet over , want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen, 29 en zij zullen er uitgaan : zij die het goede gedaan hebben , tot de opstanding ten leven , maar zij die het kwade gedaan hebben , tot de opstanding ter verdoemenis.

  Ik ben het helemaal met je eens dat ALLEN zullen opstaan, maar de Bijbel leert ons dat dit niet tegelijk zal gebeuren.
  Er is een eerste en een tweede opstanding en daar zit een flinke tijd tussen.

  Openbaringen 20: 2 daar wordt de draak de oude slang , dat is de duivel, de satan, gebonden …. en bond hem voor duizend jaar. En wierp hem in de afgrond , en sloot daarin op en verzegelde die boven hem , opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten.

  Vers 4 En ik ( Johannes ) zag tronen en zij gingen daarop zitten en het oordeel werd hun gegeven .
  En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God , die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofden op hun hand.
  En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus duizend jaar lang.
  Maar de overigen van de doden werden niet weer levend totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren.
  Dit is de EERSTE OPSTANDING!
  6 zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding.
  Over hen heeft de tweede dood geen macht maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn., en zij zullen met Hem als koningen regeren duizend jaar lang.

  Opmerking:
  Dit is de periode dat Jezus de troon van zijn vader David zal bezitten.
  Wat door de engel Gabriël aan Maria is beloofd !
  Deze profetie is nog nooit vervuld.
  En de troon van Zijn vader David staat niet in de hemel!
  Dit is nog toekomst.
  Dit is ook het tijdperk waar Jesaja over spreekt dat het kind bij het hol van de adder zal spelen en de leeuw en het lam samen zullen verkeren, ook het tijdperk dat oorlogstuig zal worden omgesmeed tot ploegscharen….. Jezus zal koning zijn over de ganse aarde en er zal vrede zijn.
  Jezus zal in dit tijdperk laten zien hoe God de mensheid bedoeld had met elkaar om te gaan.
  In Jesaja staan hier heel veel teksten over wat er dan allemaal zal gaan gebeuren.
  Ook in de 4 liederen van de knecht des Heeren. In Jesaja! Prachtig!
  En de mensen die in Christus ontslapen zijn en bij de eerste opstanding opgestaan zullen zijn , die mensen zullen als koningen met Christus regeren!
  Daar zie ik naar uit. Dat geeft mij toekomst verwachting. Perspectief….!

  Deze teksten geven ook duidelijk aan dat er nog maar een deel van de mensheid ( nl hen die Christus kennen ) is opgestaan.
  De eerste opstanding!
  Allen die de verschijning van de Heere Jezus tijden hun leven hebben lief gekregen.
  Wat Johannes zegt in zijn Evangelie is waar en dat gaat gebeuren maar hier in Openbaringen gebeurt de opstanding in twee fasen.

  Lees maar mee.vers 7 En wanneer die duizend jaar tot een einde gekomen zijn , zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten.
  En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden. Gog en Magog , om hen te verzamelen voor de oorlog.
  En hun aantal is als het zand van de zee.
  En zij kwamen op over de breedte van de aarde, en omsingelden de leger plaats van de heiligen en de geliefde stad.
  Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen.
  En de duivel die hen misleidde werd in de poel van vuur en zwavel geworpen waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden tot in alle eeuwigheid.

  En dan komt het laatste oordeel en daarin zien we nog eenmaal God enorme grote liefde voor de mensheid.

  Lees maar mee. Opb 20 Vers 11 En ik zag een grote witte troon , en Hem die daarop zat . Voor Zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats voor hen te vinden was.
  En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan.
  En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend namelijk het boek des levens.
  En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, NAAR HUN WERKEN.
  En de zee gaf de doden die in haar waren .
  Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder OVEREENKOMSTIG hun WERKEN.
  En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen.
  Dit is de tweede dood.
  En als iemand NIET bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens werd hij in de poel van vuur geworpen.

  Dit is de eerste en de tweede opstanding……
  Dit is wat de Bijbel zelf erover zegt…
  Dan worden de “ onwetenden “ geheiligd naar hun werken.
  Zo liefdevol en genadig is God.
  Wij hebben altijd geleerd uit genade zult gij zalig worden, nou dit is de ultieme genade.
  Als je door allerlei omstandigheden nog buitenom je wil of wat dan ook, nog nooit van God hebt gehoord worden deze mensen beoordeeld naar hun werken.

  In de tweede opstanding is God genadig aan mensen die nooit van hem of van Jezus hebben gehoord.
  Dan beoordeeld God hen naar hun werken, wat er over hen in de boeken staat.
  Z’ on grote en genadige God hebben wij.
  Het is wel de bedoeling dat het Evangelie over de hele wereld gaat, maar neem nu Turkije, ooit de “ bakermat” van het Evangelie en nu wordt je er vervolgd om Jezus naams wil.
  Daar wonen ook mensen die nooit van God en Zijn Zoon hebben gehoord en geen vlieg kwaad hebben gedaan, ze leven vaak onder angst, grote angst, voor demonen en soms tirannieke familie leden.

  Neem nou de binnenlanden van zuid Amerika, als je daar de woongemeenschappen bezoekt, deze mensen zijn volslagen onwetend, over Jezus en het Evangelie maar God is een genadig God, ook een souverein God wij mogen daar niet over oordelen, maar wel met grote bewondering en lofprijzing aanschouwen.
  Dat bedoelde ik gisteren met de eerste en de tweede opstanding!
  Ik zie uit naar deze grote Dag des HEEREN Soli Deo Gloria.
  Zoon vd. koning ik wens je Gods zegen
  Shalom
  Anna

 6. Opname is een heel interessant maar ook moeilijk onderwerp; er wordt nergens in de Bijbel gesproken letterlijk over de opname MAAR er wordt op 2 verschillende manieren over de Wederkomst gesproken : oogwenk ( niet zichtbaar ) en op het eind v/d grote verdrukking dat de legers v/d antichrist Here Jezus zien komen op de wolken met alle gelovigen en zich dan op de borst kloppen.
  Dit lijkt langer te duren als een oogwenk en zo zou ik nog meer punten naar voren kunnen brengen die misschien misschien misschien op de opname zouden kunnen wijzen.
  Maar daar gaat het niet om, ik denk dat als,als,als er een opname is dit bewust niet duidelijk in de Bijbel wordt vermeld zodat de mensen hun ogen zullen openhouden !!

  Interessante vraag die ik ook op het Geloofsforum heb gesteld, is : Wat is de Weerhouder ??

 7. @Anna, ben het eens met je over ‘de opname’. Wat betreft ‘de eerste opstanding’, lees als je wilt in Joh. 5 vanaf vers 24.

 8. menselijkheid v

  een eigenschap, die door de menselijke natuur bepaald is
  in het bijzonder de positieve eigenschappen van sommige mensen: menslievendheid, humaniteit
  Het grootste slachtoffer van terrorisme is de mensheid. Echter, het grootste verlies is dat van onze menselijkheid.
  Typische woordcombinaties
  iemand met menselijkheid behandelen
  menselijkheid is een eigenschap
  gelet op de betekenis van menselijkheid, in plaats van misdaden tegen de menselijkheid, zou men het beter hebben over misdaden tegen de mensheid of oorlogsmisdaden.

  bron: wiktionary

 9. Maria ik heb je mijn visie op de zogenoemde “ opname “ al eens eerder aan jou uitgelegd.
  Waarschijnlijk je dat niet gelezen.

  Hier heel kort: Ik geloof in de opstanding der doden!
  En dat gebeurt op het moment dat Jezus terugkomt.
  Dan zullen op dat moment de graven opengaan en degene die in Christus gestorven zijn zullen opstaan ( dit is de eerste opstanding) . De tweede opstanding komt later na de duizend jaar binding van de satan ! Bij deze opstanding zullen ook de “ boeken “ opengaan. !!

  Degene die in Christus geloven en op het moment van Jezus zijn terugkomst nog in leven zijn , zullen “ in een punt des tijd “ zegt de Bijbel …. veranderd worden van een sterfelijk in een onsterfelijk lichaam, en wij zullen dan samen met de opgestane mensen die hun eigen lichaam weer terug hebben ontvangen, maar wel een verheerlijkt lichaam, te Heere tegemoed gaan in de lucht.

  Niet naar ( in ) de hemel.
  Nee! HEM TEGEMOED GAAN in de lucht…. we worden niet opgenomen in de hemel, dat staat nergens in de Bijbel.
  Maar we zullen hem de grote Koning tegemoed gaan!
  In de lucht en dan zullen we samen met Hem, achter hem aan naar de aarde terug keren waar Hij Jezus zal gaan oordelen. En Zijn koninkrijk op aarde zal gaan stichten! Want dat heeft Gabriël immers aan Maria beloofd.

  Nog een punt waarom ik dit zo op deze manier zie , zijn Jezus zijn eigen woorden uit het hogepriesterlijke gebed, daar zegt Jezus “ Vader ik bid u niet dat u dezen uit de wereld wegneemt maar dat u hen beschermd voor de boze”
  En God de Vader in de hemel kan ons op zoveel manieren beschermen.
  Dat deed hij bij de Israëlieten in Egypte ook beschermen achter het bloed van het lam aan de deurpost.

  Het geloof in de opname is komen overwaaien uit Amerika na de tweede wereld oorlog. ( ik zeg wel eens samen met het Marshall plan ) Billy Graham enz. Ook veel goed dingen hoor maar de opname is een dwaalleer. Helaas.
  Hiervoor ( voor deze periode ) werd nooit over “ de opname “ gesproken, het is ook onbijbels want dan zou je als christen lekker op je lauweren kunnen gaan rusten in de wetenschap dat jou geen gevaar dreigt…… nee nee nee, we zijn wel in de wereld maar niet van de wereld, en in die wereld zullen we verdrukking hebben net als ieder ander.
  We hebben als Christenen geen privileges we zijn allemaal als mensen “ van dezelfde lap gescheurd. “

  Wij zullen het zoutend zout op de aarde tot het einde moeten zijn, en dat zal niet mee vallen.
  Jezus waarschuwt ons niet voor niets.
  Maar we mogen weten als we de Heere Jezus persoonlijk kennen als onze verlosser dat we altijd bij hem zullen zijn, we leven immers niet meer onszelf maar Christus leeft in ons. Zowel tijdens ons leven als ook in ons sterven.
  Ik wens je trouwens nog een heel lang leven toe, in goede gezondheid!
  Een hartelijke groet
  Shalom
  Anna

 10. @ Krit Noot en ster,
  Colloidaal zilver en goud ken ik en heb het vaak gebruikt maar en deze maar is eng.
  Ik deelde op facebook een goed artikel dat verteld dat deze stof alleen in het heden werkt als je deze zelf maakt en meteen consumeert.
  De huidige EMF straling zorgt er voor dat het zilver gaat klonteren en verliest daardoor de benodigde kracht?
  Kan het helaas niet meteen terug vinden zonder google maar er moet iemand zijn die dit kan ontkennen of bevestigen.
  En dus bestelde flesjes van dit water zijn nu altijd minder goed dan zelf vers gemaakt.
  Ook grappig dat sommige mensen blauwe huidskleur krijgen na overdadig gebruik?
  Maar een simpel en goedkoop middel om zelf te maken dat is waar.

 11. voedsel is je medicijn en het medicijn is je voedsel,een uitspraak van hippocrates.
  zelf gebruik ik al jaren spirulina en chlorella,ben zelf nooit ziek zelfs geen druppel aan de neus.
  de alternatieve hoek natuurgenezing is vele jaren terug al de nek omgedraaid want hier valt –
  voor de hoge heren niks te verdienen.
  je bent prima instaat om voor jezelf te zorgen,lees eens wat meer over kruiden en algen –
  en laat die synthetische troep staan.
  mvg joey

 12. Bestaat er een plantaardig equivalent voor Ivermectine ????

  Graag hier antwoord bij Xandernieuws dan kan iedereen er voordeel bij doen !!!

 13. Mij overkwam hetzelfde toen ik hoorde, dat de HCQ methode van Rob Elens werd verboden. Als er echt een pandemie is, dan is het logisch dat je elk middel aanpakt om zo snel mogelijk mensen te genezen. Maar nee hoor, we moesten zo lang bang gemaakt worden totdat het “vaccin” er was als enige redding. Vond ik vorige jaar april al heel verdacht. Al spoedig daarna ontdekte ik dat ik bij een drogist quercitine met zink,vit. C e.d. kon kopen, en sindsdien slik ik dat elke dag als preventie. Nog nergens last van gehad en ik ben bijna 82. Ik heb me ook niet laten vaccineren, toen ik de oproep kreeg. Ik heb in mijn leven veel gereisd, naar tropische landen en heb een heel boekje vol met stempels van vaccinaties, en nooit een probleem mee gehad. Maar dit wat ze ons nu willen inspuiten is iets heel anders. je krijg 6 A-viertjes bij die oproep en als je dat goed leest, blijkt dat er letterlijk instaat: (RIVM wil graag je gegevens) VOOR ONDERZOEK OM TE KIJKEN OF HET VACCIN GOED WERKT. Tja, dan draait het dus om onderzoek, ben je gratis proefkoniijn want ze weten nog niks!
  Liedeke

  Beste Liedeke, gelieve maximaal 3 woorden als accenten in hoofdletters, zie ook de siteregels. Mvg. Mod.

 14. ik merk nu wel om me heen dat langzamerhand de mensen de regels niet meer zo serieus nemen. Ik heb zelf ook grote twijfels van de maatregelen die er allemaal zijn. het is bewezen dat de besmetting buiten Nihil is. ik snap de druk van de ziekenhuizen maar er mag best wel versoepeling komen en zeker wat betreft buiten aktiviteiten.

 15. cerberus volledig de nagel op de kop , enkel zou ik 95 % nemen van de mensen die zo dom zijn als het achtereinde van een kip. Als ik zo alles bekijk is het overduidelijk dat er iets niet klopt. De polikiekens steken er veel te beel tijd in om de boel te misleiden.

 16. Ja, dat zou kunnen maar het moet geld opbrengen. Men heeft grote bestellingen geplaatst bij de grote farmaceutische bedrijven, en dat loopt tot in de miljarden. En als de rest goedkoper is, dan staat de farmaceutische industrie niet te springen voor een pilleke. Shalom

 17. Een cardioloog citeren die praat over de gevaarlijke longziekte Covid-19. Het moet niet gekker worden. Trieste website, echt waanzinnig slechte berichtgeving en een steek in de rug van het zorgpersoneel dat zich de tandjes werkt om de zieken te redden.

 18. @Johan, Bedankt voor je reactie. Je verleden is behoorlijk heftig. Ik hoop dat je met je huidige levenswijze het leven nog lang kan rekken op een kwalitatief acceptabel nivo.
  Daarnaast hoop ik dat veel mensen wakker worden door uw verhaal en een gezonder leven gaan leiden.
  Mijn ouders hebben jaren geleden ook het roer omgegooid en door gezondere voeding konden ze alle chemische pillen de deur uit gooien.
  Helaas komt bij veel mensen het besef pas als het te laat is. (Ik besef dat dit ook bij jou het geval is. Deze zin is niet bedoelt om u te kwetsen)

  Voorkomen is beter dan genezen.

 19. Anne op 9,21 uur

  Voor iemand met veel Bijbelkennis begrijp ik niet dat jij niet in de opname gelooft

 20. Ik denk dat dit virus bewust is gemaakt in een lab en bewust is vrijgelaten op de wereld bevolking om zo onze privacy op te heffen en het merkteken in te voeren.
  De vaccinatie paspoort is een test om de bevolking klaar te stomen voor de volgende stap.
  De great reset cashloos.
  666 niemand kan kopen of verkopen.
  De vierde zegel is open het geheim plan van o.bama

 21. Het heeft geen zin om diegenen, die nu nog niet beseffen wat er aan de hand is, te proberen overtuigen. Proberen praten met hersendode zombies is immers totaal zinloos (en gevaarlijk).

 22. Neurowetenschapper Chris Shaw maakt zich zorgen over mRNA vaccins: ( NL ondertiteld. 11 m 39 s ) )

  https://stichtingvaccinvrij.nl/highwire-neurowetenschapper-chris-shaw-maakt-zich-zorgen-over-mrna-vaccins/

  Wat zijn precies messengerRNA, of te wel mRNA vaccins? En vooral: wat zijn de risico’s van deze nieuwe technologie? De media zijn wereldwijd in een hoera-stemming omdat we eindelijk zijn begonnen met vaccineren tegen COVID-19. Maar de Amerikaanse neurowetenschapper Chris Shaw maakt zich zorgen over mRNA vaccins. Het vaccin is in een noodtempo op de markt gebracht. Mogen we het eigenlijk überhaupt wel een vaccin noemen? Wat is gentechnologie? Informeer uzelf, informeer uzelf, informeer uzelf!
  Met dank aan Ron Bakker voor de Nederlandse ondertiteling.

 23. Jeroen Pols corrigeert schrijnend journalistiek dieptepunt Volkskrant over dood president John Magufuli

  https://stichtingvaccinvrij.nl/jeroen-pols-corrigeert-schrijnend-journalistiek-dieptepunt-volkskrant-over-dood-president-john-magufuli/

  Inmiddels zijn vier Afrikaanse presidenten overleden onder verdachte omstandigheden. Wat hadden zij gemeen? Zij gingen niet mee in de corona-maatregelen. Olaf Tempelman schreef in de Volkskrant: “Dankzij de Tanzaniaanse president konden we zien wat er gebeurt als een corona-ontkenner wel alle macht heeft” De Volkskrant laat met dit artikel weer eens zien dat deze krant het woord journalistiek niet waardig is.

 24. Europa in de lockdown: Zuidelijke landen lokken thuiswerkers met zon en leven

  https://ejbron.wordpress.com/2021/04/10/europa-in-de-lockdown-zuidelijke-landen-lokken-thuiswerkers-met-zon-en-leven/#more-268614

  Terwijl Duitsland en Oostenrijk van de ene lockdown in de andere gedicteerd worden, is in andere landen het normale leven al lang weer begonnen. Maar dat niet alleen: veel landen lokken doelgericht de in de lockdown opgesloten mensen aan en nodigen hen uit om hun Homeoffice naar de zon te verplaatsen.
  Het kleine dorp Ponto del Sol op het Portugese Atlantische eiland Madeira bijvoorbeeld nodigde vanaf februari doelgericht Europese werknemers uit om hun Homeoffice naar het zonnige eiland te verplaatsen. Aan iedereen zou een gratis werkplek met een internetaansluiting ter beschikking gesteld worden. Al in de eerste weken meldden zich meer dan 100.000 belangstellenden; veel meer dan het kleine eiland zou hebben kunnen opnemen.

 25. Het onderzoek dat niet naar buiten mag komen:

  F o r m a l d e h y d e ..I N. V a c c i n s

  De stof formaldehyde wordt tijdens het productieproces van vaccins gebruikt om ‘bacteriën, virussen of gifstoffen in vaccins te doden of te verzwakken’. [4] Het wordt ook aan diverse vaccins toegevoegd als conserveermiddel om de ongewenste groei van bacteriën en schimmels tegen te gaan. [5] Bijsluiters van vaccins op de website van het RIVM (Hep.B-DTP-Infanrix Hexa-ActHib-Boostrix) vermelden ‘sporen van’ of de toevoeging van formaldehyde als conserveringsmiddel. Formaldehyde wordt dus routinematig ingespoten, bij de overgrote meerderheid van onze baby’s op een moment dat het immuunsysteem, belast met het uitscheiden van gevaarlijke stoffen, nog totaal onontwikkeld is.

  Volgens het Amerikaanse Kankergenootschap en het Nationale Kankerinstituut is leukemie het meest voorkomende type kanker bij kinderen.

  Volgens het Internationale Bureau voor Onderzoek naar Kanker (IARC) staat formaldehyde er om bekend leukemie te veroorzaken en andere soorten kanker.

  Volgens de vaccinfabricanten, de FDA en de COC is formaldehyde een ingredient in vaccins.

  Bronnen o.a. :
  https://stichtingvaccinvrij.nl/formaldehyde-in-vaccins-en-het-onderzoek-dat-niet-naar-buiten-mag-komen/ https://ejbron.wordpress.com

 26. De agenda’s 2030 en 2050 kunnen ook gevaar lopen als het longvirus nog vele jaren onder ons zal zijn. Het zou ook een zegening kunnen zijn in het verre verleden waren er ook al plagen.

 27. Krit Noot schreef:
  10/04/2021 om 9:18 pm
  Zilverwater kan je zelf maken en dat kan je vinden op intenret en helpt tegen bij iedere ziekte. Voor hart en vaat ziektes kan je het beste knoflook eten maar ook zilverwater ondersteunt je hierin. Dan de zweedse kruiden ook deze helpen je tegen bijna iedere ziekte. Kaneel ondersteunt je suikerziekte en het (on)kruid varkensgras ondersteunt je ook plus hoe meer je beweegd hoe minder pillen je hoefd te slikken. https://www.youtube.com/watch?v=hEZRo1rmaew Deze vrouw geloofde eerst niet en is nu behoorlijk op weg hierin. Mij heeft dit geholpen. Ik moest gaan spuiten en nu heel niet meer en slik nu 3 tabletten en ben op weg geen te gaan slikken. Tuurlijk gaat dat niet van de ene dag naar de andere. Ook afvallen kan je helpen hierin. Ik hoop binnen kort zonder tabletten te kunnen. Voor cornona is het heel simpel. Tonic/bitter lemon en zink, vit c (2 Gram verspeid over de dag, 1 gram smorgen na het eten en na het avond eten). Plus vit d magnesium/vit b 6.

 28. @Krit Noot,
  Meten is Weten.
  Meten is weten ik zal niet te veel uitwijden maar heb sinds Fukushima meerdere geiger muller tellers geeikt in Duitsland Gamma scouts.
  Meet al ruim 10 jaar 24/7 beta en gamma straling ook regen is tegenwoordig radioactief?
  Ook de melk die wij drinken en bij het afsteken van vuurwerk komt radioactiviteit vrij?
  Dit leerde ik dankzij Bionerd23 op youtube.
  https://www.youtube.com/user/bionerd23
  Dit was mijn sleutel een artikel dat mijn ogen heeft geopend.
  https://www.theguardian.com/uk/2003/nov/30/greenpolitics.health
  Dan dit na Tjernobyl.
  https://nuclear-news.net/2018/12/17/radioactive-reindeer-in-finland-and-norway/
  Ik zal maar stoppen uit verdriet en wil dit ook nog delen hier.
  Sinds ik de Green test heb aangeschaft meet ik ook ons gefilterde drinkwater hoe minder ppm hoe meer afval stoffen ons lichaam kan uitscheiden?
  https://www.greentest.pro/
  Ook veel groente zit vol met nitraten en soms gooien we op het oog gezonde voeding weg omdat het alarm voor nitraten afgaat?(in vlees en groenten)
  Dit is ook wel grappig maar een les om te onthouden denk ik.
  Hoe gek kan de mens met kennis worden zonder god?
  Zoek opdracht radionucliden kunstmest duckduckgo.
  Helaas computer problemen maar check het eens zelf?
  Projectleider: G. C. Krijger BRIEF RAPPORT
  Zoek op domein edepot.wur.nl/3282https://edepot.wur.nl/3282
  Deze werkt wel?
  https://fanc.fgov.be/nl/system/files/norm_fosfaat.pdf

  Het is erger dan we geleerd hebben helaas op alle fronten ditmaal blijkt na eigen onderzoek keer op keer.
  Ik dank het internet en de computer van vijand tot vriend als je tenminste de moeite tot onderzoek wilt doen.
  Ook het advies en onderzoek van vele goed willende mensen en hun sites en informatie is een zegen ook hier.
  Geloof hoop en liefde met kennis is ons lot.
  Kennis is macht kennis delen is kracht is ons motto.
  Vandaag besefte ik het gevaar van oude dwalingen en kennis Radium atoom getal 88 ook heil H……. de naam vind ik al smerig sorry.(operatie paperclip en het Evoluon in Ehv)
  En het jaar 0 of de geboorte van Jezus is nu ook duidelijk de Romeinen “leenden de nul van de Arabieren” en begonnen hun kruistochten.
  Stoffelijk staan we aan de afgrond geestelijk hopelijk een oneindige hemel of paradijs.
  Maar de volgende generatie heeft de ervaring in de stof nodig ik niet meer en kijk uit naar de volgende fase.
  Mijn persoonlijke geest zal verdwijnen maar mijn atomen blijven de bouwstof voor de volgende vorm in de stof.
  Kennis is tijdelijk voor mij maar de liefde is eeuwig voor iedereen die voelt onze slaap is een kleine dood waar tijd en stof geen rol speelt en mensen soms visioenen of boodschappen krijgen van het goede of het kwade licht brengt altijd schaduw voort.
  Ying en Yang licht en schaduw overdag en licht van de maan en sterren in de nacht grappig toch?

 29. @ Krit Noot,
  Zelf heb ik COPD en gebruik hiervoor medicijnen en zit in het 1 na laatste stadium en weet wat dit betekend voor mij.
  Wel heb ikzelf een zuurstof generator aangeschaft en hoop de laatste fase zo lang mogelijk uit te stellen woon in een goedkoop huurhuis met houten vezelplaten en gratis gas formaldehide als ik het goed heb.
  Heb ook meer dan 40 jaar gratis zilveren of almagaam vullingen gehad maar na kennis en hulp van vrienden deze laten verwijderen.
  Daarna mijn lichaam ontgift met chlorella en zeoliet en het leek echt of ik herboren was?
  Dan dit document zegt genoeg denk ik.
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4018438/https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4018438/
  PDF.
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4018438/pdf/nihms541186.pdf?fbclid=IwAR26KcYPcThERcYsZqEHVAhz-ziuKw4MDhhJGnj4H8ed9DkASojtulFc_jI
  Dan het wetenschappelijk document van RN Kostoff 2020.
  https://smartech.gatech.edu/bitstream/handle/1853/62452/LARGEST_UNETHICAL_MEDICAL_EXPERIMENT_FINAL.pdf?sequence=4&isAllowed=y
  Dit laat zien op de EMF testen op proefdieren hoe snel ons lichaam vitamine verliest of verbruikt.
  Nu gebruiken wij ook vrienden en familie diverse vitaminen zo natuurlijk mogelijk.
  Ook MMS van Jim Humble hebben we vaak gebruikt en onze tandarts vertelde ons dat zij bijna dezelfde formule gebruikten bij wortelkanaal behandelingen?
  Ook het rode kruis heeft dit gebruikt maar ontkend dit snel maar het moet nog te vinden zijn.
  Mijn tandarts heeft eerst mij uitgelachen toen ik vertelde dat een vriend van Hyves.nl MS achtige verschijnselen van almagaam had.
  Zijn naam Ramon Kisoor hier zijn site.
  https://www.ramonkisoor.info/
  Aan hem dank ik de tijd die ik nog heb en mijn tandarts heeft excuses aangeboden na een publicatie van de universiteit uit California over het gebruik van almagaam?
  En na het bestuderen van RN Kostoff hebben we nu zeoliet zink vitamine A C D E en Moringa maar er is zoveel meer als we delen en zoeken.
  Het boekje over E-stoffen is ook sinds Hyves mijn gids geworden.
  Wat zit er in uw eten van Corinne Gouget een ware eyeopener gebleken voor ons en heb dit boekje vaak als verjaardags kado uitgedeeld aan vrienden of familie.
  Hoop dat er meer mensen reageren om te leren en te helpen goede vraag bedankt.

 30. Anna schreef:
  10/04/2021 om 9:21 pm
  Geloof jij niet in de opname van gemeente van onze Here Jezus? Ik geloof dat die spoedig komt.

 31. Hoeveel (huis)artsen zouden er zijn die mensen voorafgaande aan een vaccinatie naar eer en geweten op niet aangetoonde effectiviteit, onbekende bijwerkingen en risico’s wijzen ? Ik vrees geen enkele omdat als zij niet de Hugo-versie van de werkelijkheid vertellen direct hun registratie zullen verliezen.

 32. Dit fenomeen wekte bij mij al direkt argwaan.
  Een besmettelijke ziekte, dan ga je toch naar de huisarts.
  Die stelt toch de diagnose.
  En die schrijft je toch medicijnen voor.
  NU NIET Hoe komt dat??

  Dit traditionele behandel proces gebeurde niet sterker nog de huisarts werd totaal buiten spel gezet.
  Deze ziekte moest en zou POLITIEK worden.
  Nou dat zijn de wereld heersers aardig gelukt. En Nederland loopt gewoon lekker mee…
  We worden niet meer geregeerd door regeringen maar door de big tech met miljarden dollars.
  Ook al zitten die aan de andere kant van de oceaan!
  Hun persoonlijke vermogen is meer dan het hele budget van de Amerikaanse strijdkrachten.
  Zij dirigeren de wereld.
  Zij bepalen wat er moet gebeuren.
  BillGates op het gebied van gezondheidszorg en Zuckerbergs op het terrein van censuur en ga zo maar door.
  En Bozos en Elon Musk zullen ook hun specialiteit wel hebben

  Onze “ normale “ route van een probleem oplossen werd buiten spel gezet…
  Juist: die beproefde route werd verlaten.
  We gingen aangedreven door angst “ op de Chinese tour”
  Alles in quarantaine, en met hele rare dictatoriale ( Chinese ) maatregelen.
  Lock downs…. en zo blijven we jojoën.
  Ik vraag mezelf wel eens af, “ de golf “ die nu in het ziekenhuis ligt, zijn dat mensen die door de vaccinatie ziek worden. ?? In Israël zijn er 15.000 mensen na de vaccinatie positief getest. Is dat hier ook zo en worden ze dan ziek en opgenomen in het ziekenhuis??

  Al in het begin van het tijdperk Corona ontdekte ik dat dr Elens verboden werd Hydroxychloroquine te gebruiken hierdoor dacht ik meteen dat er meer achter deze ziekte zat, dan een behoorlijk virulent virus.
  Artsen ( inmiddels al vele ) worden de mond gesnoerd dit is hoogst abnormaal. !
  Het is niet normaal dat een arts zijn professie niet mag uitvoeren zo hij dat wil.
  Dat de politiek ( inspectie gezondheidszorg) artsen blokkeert op straffe van €15.000 boete! Als ze ivermectine geven.
  ( trouwens al 600 mensen zijn genezen met Ivermectine in Nederland )

  Ik ben zelf opzoek gegaan naar Ivermectine en heb dit inmiddels in huis.
  Samen met de daarbij behorende andere geneesmiddelen.
  En dit zal onze toekomst worden: Aangewezen op jezelf met vrienden en familie, want we gaan een tijdperk van grote verdrukking tegemoed, waarin je niets kunt kopen of verhandelen.
  Deze Bijbelse tijden komen er nu snel aan.
  Weer voorbereid.
  Als het goed is weten wij ( globaal ) wat ons te wachten staat.
  Leef dicht bij Jezus. Hopelijk weet u dat Hij ook uw zonden heeft vergeven. En dat u geborgen bent in Hem
  Lees zijn woord bid, vraag om inzicht in de situatie, hoe te handelen, en blijf standvastig. !
  Heb niet de illusie dat je het zal overleven ( dat zullen er slechts weinigen zijn ) maar weet dat je dan geborgen bent in Zijn lijden en sterven en opstanding.
  In lijden en sterven je bent van de Heere!

  Vandaag heb ik op de website “ Frontnieuws “ heel veel gelezen over Bill Gates.
  Daardoor is mij veel duidelijk geworden.
  Ook waarom je geen gewone medicijnen mag krijgen…. maar per se “ aan de prik “ moet…. het is echt follow the money en het is onbegrijpelijk dat er zulke slechte mensen zijn, want dit is inderdaad een DUIVELS COMPLOT.
  Alles hangt met alles samen, en er is geen escape, hooguit uitstel.

  De sterfte cijfers van de vaccinaties zijn erg hoog ( in Europa al rond de 5000! ) dus de prik tirannie zal wel aangepast moeten worden.!! Nu smeken mensen nog om vaccinatie, maar weigering vanwege de hoge sterfte cijfers ligt op loer.
  Dan komt de dwang!
  Ook die ontwikkeling zie je aankomen… In Israël b.v. Zie je dit nu al.
  Daar sterven op dit moment meer mensen aan de gevolgen van vaccinatie dan aan Corona zelf.
  Heel veel om over na te denken en om voor te bidden!
  Sterkte allemaal
  Shalom
  Anna

 33. Zonder specifiek in te gaan op de voorgestelde preventieve Corona medicatie geloof ik dat preventieve medicatie kan helpen in het voorkomen van veel ziekten.
  Daarnaast is ook uit veel studies gebleken dat een uitgebalanceerd dieet nog beter is dan preventieve medicatie omdat je daarmee de consumptie van slechte voeding tevens reduceert.
  Ondanks dat al tientallen jaren bekend is dat preventieve medicatie of nog liever gezonde voeding veel ziektes kan voorkomen wordt deze nog steeds niet gekocht door mensen.
  Waarom zou het voor Corona preventie wel lukken om mensen preventief medicatie of gezonde voeding te laten nemen?

  Aangezien op dit forum veel sympathisanten zijn voor preventieve medicatie heb ik 1 vraag:
  Wie van jullie neemt preventief medicatie tegen Corona en diabetes en hart en vaatziekten?
  (Ik ben ook benieuwd voor welke van bovengenoemde ziektes je wel of geen preventieve medicatie neemt, en waarom je wel iets neemt voor het ene en niet voor het andere)

 34. Het wereldwijde duivelse plan van Klaus Schwab en zijn companen is o.a wereldwijde genocide.
  Mede met hulp van het zeer giftige corona-vaccin.
  Daarom werd ieder medicijn voor corona bij voorbaat afgewezen en verboden.
  Op zich absurd en medisch onverantwoord natuurlijk, maar niet als je doelstelling wereldwijde genocide is.
  Juist door het verbod op genezende medicatie ( in combinatie met supplementen ) voor corona, wordt het genocide plan v.d de duivelse elite overduidelijk aangetoond….!

 35. Evacuatie met cruiseschepen vanwege vulkaan. Maar ALLEEN voor de gevaccineerden! Ziedaar hoe diep de mens kan vallen as hij denkt een “hoger” plan te dienen. Hij verwordt tot een onmens, juist vanwege dat zogenaamde “hogere plan”.
  Het is PRECIES dezelfde fout als van de Franse revolutie onder Robespierre. Die Robespierre (onkreukbare advocaat) werd ook een mensen hatende crimineel vanwege zijn “zuivere” hogere doelen!!! Duizenden gewone burgers werden onthoofd door deze zuivere “denker”!
  Een onzichtbaar virus leidt weer tot heksenjachten als in de Middeleeuwen.
  Welke ezel beweerde dat mensen in moreel opzicht steeds beter worden tijdens de “vooruitgang” ????! Er blijkt maar héél weinig nodig te zijn (angst b.v.) om de laagste instincten weer te doen prevaleren. En politici als De Jonge, Rutte en Merkel wakkeren dat aan.

 36. Als apatische koeien, onverstoorbaar, wachtend in een rij op hun beurt, in het slachthuis.
  In het kort, de samenleving , die ik nu ervaar.

 37. Het homeopathisch protocol bewijst corona behandeld gedurende de eerste vijf dagen na besmetting door een ervaren homeopaat = NUL overlijdens. Natuurlijk heeft men voor de pandemie gedurende meer dan vijf jaar homeopathie verboden en gediscrimineerd ja zelfs in het hoekje van een misdaad gestopt. In de geschiedenis is het tegendeel bewezen bij griep, cholera , tyfus enz

 38. Laten we ook niet vergeten dat HCQ door de Jonge zelfs verboden is. Het zg Zelenko protocol is weggezet als kwakzalverij. Dat er mensen overlijden aan een Coronaprik is zg een bijwerking.
  De mensheid heeft al eeuwen de meest erge epidemieën overleeft. Vaccins bestonden toen niet. We zijn als mens prima bestand tegen dit zg killervirus. Maar o nee, slechts vaccinatie kan ons redden. Wie bedenkt zulke onzin. En wat zien we? Er overlijden meer mensen door dit vaccin, dan door Corona. De echte cijfers mogen we niet zien.
  Het sterftecijfer is nog steeds laag, dus vertrouw op je immuunsysteem en zeker niet op Big Pharma. Die gaat alleen voor winst. En zeker niet op de overheid en de corrupte MSM.

 39. En voor de zoveelste keer komt u met een oplossing.
  “Blijf geen deel van alle problemen maar help mee te zoeken naar oplossingen”
  Dat geld steeds vaker voor uw bijdrage aan de volksgezondheid en bewust wording bedankt hiervoor.
  Ook geloof ikzelf dat er dokters en he(a)lers zijn of genezers,dokters hebben vaak hun ziel verkocht aan de farmaceutische industrie.
  En in de gezondheid is industrie een kwaad teken uit winstbejag helers hebben een gave en helpen vaak voor niets als dank en bewijs voor het hogere of god denk ikzelf.
  En ook Jezus bezat deze gave en deelde deze met iedereen in nood als bewijs voor zijn vader.
  En uitzonderingen bevestigen de regel deze man is een goed mens of heler in mijn ogen.
  Gelukkig is het goede in de mens niet op een natuurlijke manier te stoppen wel door manipulatie van techniek of computers maar we zijn steeds meer bewust geworden.
  En deze middelen zijn bijna voor iedereen beschik en betaalbaar dat is de vloek voor de elite blijkt keer op keer niet alle elite is bezeten van het kwaad of winstbejag blijkt.
  Weer laat u zien dat geloof en kennis goed samen gaan en tot een betere wereld kan leiden.

 40. En dat geldt nog steeds.
  Maar die experimentele vaccins konden alleen een voorlopige en versnelde vergunning krijgen, op voorwaarde dat er geen andere medicijnen zouden bestaan.
  En zo geschiedde. Andere medicijnen moesten in de grond worden geboord.
  Merkwaardig wel dat de talloze betrokken instanties kennelijk zo gemakkelijk de vaccin-industrie voorrang gaven boven de reeds bestaande echte medicijnen. Zelfs linkse groepen (mensen als Lauterbach) met een historie van vijandschap tegen ‘het kapitaal’, buigen diep voor de vaccin-industrie. Sommigen van hen zijn rijk geworden van die vaccin-lobby.
  En persoonlijke winst telt meestal zwaarder dan een zogenaamd “algemeen belang”
  (het leven is sterker dan de leer, dat is een oude constatering).
  Hierdoor krijgt de onnozele burger toch écht de indruk dat talloze mensen “die beslissen” op een of andere manier voordeel genieten van die vaccin-industrie! Want waarom moet het riskant ingewikkeld als het ook gemakkelijk en beter kan???
  Maar de overheid maakt eenvoud heel erg ingewikkeld, dat is al tientallen jaren het geval.
  De eenvoud van het onderwijs b.v., is gemaakt tot een zeer ingewikkelde bureaucratische constructie, die als gevolg heeft dat 20.000 kinderen thuis zitten en geen onderwijs krijgen!!
  Terwijl tegelijk de pientere leerling zich dagelijks zit te vervelen vanwege het kleuterachtige basisonderwijs.

Comments are closed.