Weer een arts die waarschuwt voor het DNA veranderende Covid-19 vaccin

—————————————————————————————————————————————–

UPDATE 17-07: EU wil voor coronavaccin regels voor genetische manipulatie zo snel mogelijk versoepelen  – ‘De oude soort mens wordt misschien wel vernietigd, de nieuwe zal totaal worden gecontroleerd en zelfs geen eigen gedachten meer hebben’

—————————————————————————————————————————————–

Van diverse kanten kreeg ik een link opgestuurd naar een door YouTube geblokkeerde video van weer een arts die waarschuwt om in geen geval het Covid-19 vaccin te nemen, omdat ons DNA er permanent door veranderd kan worden, en we straks misschien wel eens geen echte mensen meer zijn. Het onderwerp is op deze site al vaak besproken, en in principe zegt deze arts niets nieuws, maar op verzoek van diverse personen kunt u in dit artikel toch lezen wat ze ons te zeggen heeft.

‘Ik hoop dat iedereen in deze uitdagende tijden gezond is en een goed humeur heeft. Het lijkt wel of onze wereld dagelijks verandert, en het is moeilijk wat we van de media moeten geloven. Ik hoop dus dat onze groep heeft meegeholpen met het geven van andere informatie en kennis, en dat u daardoor wat meer vertrouwen heeft gekregen om uw mening te uiten. Ik ben er echt trots op dat leden nu ook op hun eigen pagina’s (deze) zaken beginnen te posten. Heel erg bedankt, want elk beetje helpt.’

Ze stelt zich voor als Carrie Madej, een internist met een osteopathische specialisatie. ‘Dit gaat specifiek over het Covid-19 vaccin. Deze informatie is erg urgent, en ik dring er bij u op aan dat u dit echt tot u door laat dringen. Voor mij is dit geen nieuw onderwerp; ik heb minstens 20 jaar studie naar vaccins verricht.’ Alvorens ze verder gaat, leest ze een ‘disclaimer’ op waarin ze stelt dat ze door niemand wordt betaald, en ook geen medisch advies geeft.

Onze ‘blauwdruk’ kan worden herschreven

‘De belangrijkste vraag van uw leven is: wat betekent het om mens te zijn? Ieder van ons heeft zoveel DNA in ons lichaam, dat het een lengte van 10 miljard mijl (16 miljard km) zou hebben als het zou worden uitgerold. Dat is 35 terabyte aan data, wat neerkomt op ongeveer 35 miljoen uur HD videofilms. Dit DNA bevat de blauwdruk van ons leven, hoe ons lichaam functioneert, groeit, reproduceert, plus onze gedachten en herinneringen.’

DNA is te vergelijken met binaire (computer)code, in die zin dat een kleine verandering in die code grote gevolgen kan hebben. ‘Je kunt een extra gen(oom) inbrengen, maar er ook uithalen, of naar een ander gedeelte verplaatsen. Dat een gen(oom) kan ook synthetisch (kunstmatig) zijn, of afkomstig zijn van een ander organisme. Als je dat doet dan wordt je genetische code, uw ‘softwareprogramma’, herschreven.’

Kunnen wij mensen straks ook gepatenteerd worden?

‘Hoeveel van die code moet er worden veranderd om ervoor te zorgen dat u niet langer menselijk bent? En is dat wel ethisch of legaal? Deze technologie willen ze namelijk nog dit jaar uitrollen. Het gaat om een gefabriceerde of synthetische cellijn, genetisch gemodificeerd. Bedenk hierbij dat er geen patenten kunnen worden gegeven op zaken die in de natuur voorkomen, maar wel op zaken die zijn aangepast, bewerkt, of in elkaar gezet.’

Een bekend voorbeeld is het beruchte Monsanto, dat werd overgenomen door Bayer. Monsanto voerde genetische manipulaties uit op gewassen (zoals maïs), en kon daar dus patent op krijgen. ‘In de winkel ziet het er als gewone maïs of tomaat uit, maar van binnen is het dat niet. Daarom bezitten zij (de patenten op) die zaden.’

Dat betekent dat een genetisch veranderde mens in theorie ook gepatenteerd kan worden, of in ieder geval bepaalde menselijke cellijnen en/of functies. Dan krijgen genetisch veranderde mensen dus letterlijk een eigenaar.

‘Maar wat als ons DNA wordt gemodificeerd met genen van een andere soort? Zijn we dan nog wel menselijk? Is dit het transhumanisme? Wat als ons genoom is aangepast, en daarmee wordt gepatenteerd? Wie wordt daar dan de eigenaar van?’

DNA/RNA veranderende vaccins nog nooit eerder gebruikt

Carrie benadrukt dat deze ‘recombinant DNA/RNA’ technologie geen science fiction meer is, maar realiteit. ‘En dit is wat men wil met het Covid-19 vaccin. Deze vaccins worden ontworpen om van ons genetisch gemodificeerde organismen te maken. Dat is precies hetzelfde jargon en dezelfde terminologie die wordt gebruikt voor de zaden van Monsanto.’

Een van de voorlopers van deze recombinant DNA/RNA technologie is Inovio, dat – hoe kan het ook anders – financieel wordt gesteund door de Gates Foundation. Farmaciegiganten GSK (Glaxo Smith Kline), Sanofi en Moderna behoren daar nu ook toe. ‘Dit type DNA-vaccin is nog nooit eerder op mensen gebruikt. Ik herhaal: dit is nog NOOIT op mensen gebruikt. Maar ze willen dit toch in ons allemaal injecteren.’

EU wil regels genetische manipulatie versoepelen

UPDATE 17-07: Zoals we al eerder schreven wil de Europese Commissie hiervoor de regels voor genetische manipulatie versoepelen. Dat zou nodig zijn om zo snel mogelijk een coronavaccin klaar te hebben. Fabrikant AstraZeneca, waar Nederland al een contract mee heeft gesloten, maakt ook gebruik van technieken waarmee DNA wordt gemanipuleerd en veranderd.

‘Zolang er geen vaccin is, is niemand veilig,’ verklaarde Eurocommissaris Kyriakides, die daarom wil dat het Europese Parlement en de Europese Raad zo snel mogelijk de versoepeling van de regels goedkeuren, zodat die nog deze zomer van kracht worden. Premier Rutte en minister De Jonge herhalen al vanaf het begin van de coronacrisis dat het leven pas weer normaal mag worden als er een vaccin is.

Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) reageerde dat hij ‘principieel terughoudend’ is, omdat ‘het wel gaat om het sleutelen aan de kleinste bouwstenen van het leven.’ Zijn partij zit in Nederland in het kabinet, maar levert vooralsnog geen enkel noemenswaardig verzet tegen de ingezette koers naar een DNA veranderend coronavaccin, dat zeer waarschijnlijk indirect verplicht zal worden gesteld (= u mag weigeren, maar dan mag u niet meer deelnemen aan het maatschappelijke leven). (2)

Alle wetenschappelijk principes worden opzij gezet

Overal ter wereld worden er in ongekend snel tempo vaccinproeven gedaan. We schreven al vaker dat het normaal gemiddeld 10,7 jaar duurt voordat een vaccin wordt vrijgegeven om op mensen te worden gebruikt; nu is men nog maar enkele maanden bezig, en toch wordt het al op mensen uitgeprobeerd. Ze hebben de gebruikelijke proeven op dieren zelfs overgeslagen, wat heel veel zegt over het mensbeeld van deze fabrikanten, en de politici die steeds maar weer herhalen dat het leven pas weer normaal mag worden als er een vaccin is.

De ontwikkelaars van coronavaccins negeren alle geaccepteerde wetenschappelijke regels en eisen. ‘Ze hebben voor geen enkel vaccin gerandomiseerde placebo gecontroleerde testen gedaan, wat normaal de gouden standaard is voor elke therapie en elk medicijn om te kunnen worden goedgekeurd. Er wordt geen degelijk wetenschappelijk protocol gevolgd om er zeker van te zijn dat het veilig voor ons is, en dat het werkt.’

Vaccinfabrikanten niet aansprakelijk voor schadelijke gevolgen

Zoals onze lezers weten zijn de vaccinproducenten vrijgesteld van wettelijke aansprakelijkheid. Dus als een vaccin ernstige bijwerkingen (zoals verlamming) geeft (ook tijdens de proefperiode), of permanente handicaps en zelfs de dood veroorzaakt, dan zijn ze daar dankzij de overheid op voorhand niet verantwoordelijk voor.

Voor ongeveer alle andere producten die we aanschaffen gelden strenge veiligheidseisen, maar alleen voor vaccins zijn al die eisen doelbewust volledig losgelaten. Sterker nog: de fabrikanten hoeven niet eens bewijs aan te leveren dat hun vaccins ook echt werken. Het enige wat ze hoeven aantonen is dat een vaccin antilichamen aanmaakt. ‘Maar antistoffen maken u nog niet immuun voor iets. We weten daarom niet of (deze vaccins) wel echt werken bij de bevolking. Een ècht onderzoek zou dat kunnen aantonen, maar dat doen ze niet.’

Cellijnen van geaborteerde menselijke foetussen

‘Wat is dan het doel? Veel vaccins gebruiken MRC cellijnen, die afkomstig zijn van in de jaren ’60 geaborteerde foetussen. Dit is een onsterfelijk gemaakte cellijn, dat wil zeggen dat apoptose (celdood) uit deze cellijn is gehaald. In het natuurlijke proces sterven afwijkende cellen af die niet meer goed functioneren. Een cel die deze functie niet meer heeft, wordt kanker genoemd. Dit is de definitie van kanker. Ze gebruiken een omhaal van woorden zodat u niet beseft dat u een kankercel krijgt.’

‘Een andere term voor geaborteerde foetale cellen zijn diploïde cellen… Sommige vaccins die deze kanker-cellijnen gebruiken zijn onder andere MBR (mazelen, bof, rode hond), waterpokken, gordelroos, hepatitis A en B en polio. Mensen zeggen tegen me dat dit absoluut niet zo gebeurt, dat dit een fantasie en valse informatie (/ nepnieuws) is, en dat ze de regeringen, de bedrijven en Bill Gates vertrouwen.’

Tegengeluiden tot zwijgen gebracht

Carrie wijst er dan terecht op dat er al ‘heel veel artsen en researchers zijn geweest die hebben geprobeerd deze informatie openbaar te maken. Die zijn bijna allemaal op wat voor manier dan ook tot zwijgen gebracht.’

Probleem is dat de tegenpartij onbeperkte financiële middelen heeft, en ook totaal de mainstream- en social media controleert. Dat is de reden waarom we niet veel meer artsen, wetenschappers en andere professionals op TV en bij andere media zien. Die groep kritische professionals is inmiddels heel groot, maar slechts weinigen bereiken het grote publiek. ‘We hebben geen vrijheid van meningsuiting meer.’

‘Potentieel biowapen’: vaccins kunnen kanker veroorzaken

Een groep onafhankelijke Italiaanse wetenschappers genaamd Corvelva publiceerde onlangs een groot onderzoek naar een aantal vaccins. Conclusies: deze vaccins kunnen oncogenese bevorderen, dat is het ontstaan van kanker. Ook is er een groter risico op mutagenese* – erfelijke (DNA) veranderingen – en infecties. Zo worden er heel vaak schadelijke bacteriën in aangetroffen (mycoplasma pneumoniae) die longontsteking kunnen veroorzaken.

(* Het is wel eigenaardig dat deze arts letterlijk zegt niet te weten wat dit betekent. Dit zal ongetwijfeld sommigen doen concluderen dat ze geen echte arts is. Aanvulling 17-07: Inmiddels is bevestigd dat Carrie Madej inderdaad een volwaardige gediplomeerde internist is.)

‘Dit kan daarom ook wel als een potentieel biowapen worden gebruikt,’ vervolgt Carrie. ‘Ze injecteren kankers en zeer giftige stoffen in uw lichaam, zoals kwik- en aluminium derivaten. Daar komen de onbekende effecten van het combineren en op elkaar stapelen van vaccins nog eens bij.’ Daar is amper wetenschappelijk onderzoek naar verricht, maar toch is dit ook in Nederland al decennia de dagelijkse praktijk.

‘Als u bijvoorbeeld één vaccin heeft met een bekende hoeveelheid bijwerkingen, en een ander vaccin met zijn eigen bekende bijwerkingen, en je spuit ze binnen een bepaalde tijd in een menselijk lichaam, is het niet zo dat A + B gelijk is aan A en B. Twee vaccins kunnen samen een synergetisch effect hebben, en honderd keer meer schadelijke bijwerkingen hebben. Daar zijn echter geen studies naar verricht.’

Uit het Italiaanse onderzoek zou ook naar voren zijn gekomen dat de ‘pediatrische populatie (kinderen) absoluut het meest vatbaar is (voor vaccins), omdat hun immuunsysteem nog onvolgroeid is.’

Pentagon en Bill Gates achter ontwikkeling DNA/RNA vaccins

‘Terug naar de vraag waarom (Covid-19) vaccins ons dan zo worden opgedrongen, terwijl het onderzoek zo gebrekkig is, en het bewijs van de werkzaamheid totaal ontbreekt. Follow the money! In 2011 kreeg het Duitse bedrijf CureVac $ 32 miljoen voor de ontwikkeling van RNA vaccins. Twee jaar later kreeg Moderna $ 25 miljoen voor hetzelfde doel. In 2015 kreeg Inovio $ 45 miljoen om op nanotechnologie gebaseerde DNA-vaccins te ontwikkelingen.’ Nanobots zijn microscopisch kleine robotachtige organismen die zich aan menselijke cellen kunnen hechten.

‘Al deze bedrijven worden ondersteund door de Gates Foundation, of hebben daar connecties mee. Het is belangrijk te vermelden dat deze bedrijven nog géén licentie hebben om hun (corona) vaccins op mensen te gebruiken, omdat de testen met deze vaccins tot nu toe onvoldoende immuniteit bij mensen hebben opgewekt… Maar nogmaals: voldoende immuniteit betekent niet dat een persoon ook echt compleet immuun is, voor wat voor virus dan ook. Ze kijken alleen of er in reageerbuisje antilichamen ontstaan. Dat is geen goede wetenschap waarmee je de werkzaamheid van vaccins bewijst.’

In 2010 begon ook DARPA (de militaire researchtak van het Pentagon) meer onderzoek te doen naar RNA/DNA vaccins. Zij zouden een synthetisch DNA vaccin hebben ontwikkeld, dat via ‘electroporatie’ – een soort sticker met micronaalden op je huid – in je lichaam kan worden gebracht. ‘Dat is, in hun eigen woorden, om ‘mensen op genetisch niveau te verbeteren en te ondermijnen’. Rond dezelfde tijd begon ook Bill Gates veel geld te pompen in de ontwikkeling van DNA-RNA vaccins.’

Interface waarmee uw gedachten en herinneringen kunnen worden herschreven

In 2012 ontwikkelde DARPA een ‘brain-machine’ interface, waarmee het menselijke brein aan A.I. (kunstmatige intelligenties) kan worden gekoppeld. Deze interface vormt één neuraal netwerk, waardoor je alleen met je gedachten kunt communiceren of zaken kunt besturen (zoals bijvoorbeeld je voordeur openen, tv aanzetten, etc.). Maar vooral: waarmee ieders gedachten op afstand kunnen worden gecontroleerd en beïnvloed. ‘Met deze next-gen non-chirurgische N3 nanotechnologie interfaces kan zelfs direct in uw hersenen worden gekeken en geschreven.’

‘Dat betekent dat ze rechtstreeks uw gedachten en herinneringen kunnen herschrijven! Dit is letterlijk zoals in The Matrix. U wilt karate leren? Downloadt het programma, en je kunt het. U wilt een Franse meesterkok worden? Downloadt het programma, en je kunt het. Je kunt waarschijnlijk in een paar dagen een taal leren. Dat klinkt cool, maar dit betekent dat een andere partij ook u kan controleren, uw emoties en ervaringen kan herschrijven. U weet dan niet meer wat de realiteit is. U bent een computerprogramma geworden, een personage in een computerprogramma dat u niet onder controle heeft.’ **

( ** Als u de boeken en artikelen van Martin Vrijland hebt gelezen, dan weet u dat dit volgens hem feitelijk NU AL het geval is, dat we als mensen en mensheid reeds in zo’n The Matrix achtig programma zitten, zonder dat we het beseffen.)

Constante monitoring via injecties en apps

‘Dit is geen science fiction, dit is vandaag,’ vervolgt Carrie. ‘DARPA heeft ook flexibele hydrogels ontwikkeld, die onder de huid worden geïnjecteerd om onze gezondheid te kunnen monitoren.’ Via een simpele smartphone app kunnen zo in real-time alle gegevens over je lichaam en gezondheid worden opgevraagd. Deze hydrogels kunnen na injectie echter blijven groeien, en zich door je lichaam verspreiden.

‘We weten niet in hoeverre ons DNA erdoor wordt aangetast, maar wel dat er continu informatie kan worden verzonden naar een A.I.’ Deze apps zijn sinds dit voorjaar automatisch met een update op de meeste smartphones geïnstalleerd. ‘Dit zijn de Covid-19 apps. Die kun je uitschakelen (?), maar niet wissen. Dat is onmogelijk. U heeft dus de app al, nu alleen nog de (injectie met) hydrogel ***.’ ( *** Zie ook ons eerdere artikel over kwantum-tattoo’s en het enzym Luciferase).

‘Dan wordt voor altijd alles in uw lichaam gemonitord, hoeveel alcohol u drinkt, welke supplementen u gebruikt, en ook wanneer en hoe vaak u seks hebt gehad. Het registreert hoeveel stappen u zet, wanneer u een ongeluk krijgt, wanneer u bang bent, wanneer en hoe u slaapt – ALLES. Ze weten continu alles over u. Het gaat rechtstreeks naar een A.I., en wat doet die er dan mee?’

Cyborgs

Dit alles wordt er door de regeringen pijlsnel doorgedrukt (zie ook onze artikelen over ID2020). We krijgen niet eens de gelegenheid om over iets te stemmen dat alles kan en zal veranderen, zelfs wat het betekent om mens te zijn, om misschien wel om geen mens meer te zijn.

Dankzij vaccins en injecties met kwantumkristallen en/of hydrogels zouden we voor de rest van uw leven een on-mens kunnen worden, een volledig gecontroleerde cyborg – zoals de ‘Borg’ in de diverse Star Trek series, die allemaal onderdeel uitmaken van één groot neuraal netwerk, allemaal elkaars gedachten kennen, en allemaal bestuurd worden door één grote A.I..

‘De oude soort mens wordt misschien wel vernietigd’

Carrie herhaalt daarom dat ‘de Covid-19 vaccins NIET veilig zijn.’ Ze voldoen aan geen enkele wetenschappelijke methodologie om dat predicaat te kunnen krijgen. ‘Ze brengen kanker- en mutagene cellijnen in ons lichaam,’ iets dat ‘al heel lang gaande is’ met de vaccins die reeds bestaan. ‘Ze brengen ook gifstoffen en genen van dieren in ons lichaam, zonder dat ze bewijs hebben dat het werkt zoals ze zeggen. Dat bewijs hoeven ze zelfs niet eens te leveren.’

Recombinant DNA/RNA vaccins gaan onbekende, maar permanente veranderingen in onze lichamen aanbrengen. Van de onbekende gevolgen hiervan zul je de rest van je leven – hoe lang of kort dat ook nog duurt – last blijven houden. Bovendien geef je deze veranderingen door aan je nageslacht (tenzij deze vaccins je onvruchtbaar maken, zoals miljoenen vrouwen en meisjes in Afrika reeds is aangedaan middels malaria vaccins).

‘In wezen wordt een nieuwe soort gecreëerd, en wordt de oude soort, wij mensen zoals we ons nu kennen, misschien wel vernietigd… We moeten er nu tegen in opstand komen, voor onszelf, en de toekomstige generaties. We hebben een kans als we meer mensen wakker beginnen te maken.’

 

Xander

(1) Bitchute
(2) NOS
Afbeelding: kalhh , Pixabay 

Zie ook o.a.:

07-07: Chinese staatsbedrijven dwingen werknemers proefkonijnen te worden voor experimenteel Covid-19 vaccin
02-07: ‘Italië liet Bill Gates experimenteren op bevolking met nieuw type DNA veranderend vaccin’
29-06:Belgische vicepremier bevestigt dat coronavaccin voor iedereen verplicht wordt
27-06: Hoogleraar Erasmus Universiteit: Mensheid in de ban van internationale coronasekte
22-06: Discussie: ‘Laten we niet liegen over de gevaren van vaccinaties’
19-06: ‘Bill Gates en Democratisch Congreslid stelden half jaar vóór corona uitbraak track & trace wet HR6666 op’
15-06: ‘Aanstaande corona noodwet betekent einde democratische rechtsstaat en begin tirannie’
31-05: MIT: Coronavaccin gaat nooit werken, immuniteit duurt hooguit enkele maanden
26-05: Test Moderna’s corona vaccin gaat mis: 20% krijgt ernstige bijwerkingen
23-05: Straks ook in NL? Brits hof bepaalt dat kinderen zonder instemming ouders gedwongen mogen worden gevaccineerd
23-05: Verst gevorderde coronavaccin bevat cellen van geaborteerde menselijke foetussen
13-05: Bill Gates’ geïnjecteerde tattoo brengt enzym genaamd ‘Luciferase’ in menselijk lichaam
10-05: YouTube blokkeert video van vermaarde viroloog die waarschuwt dat miljoenen zullen omkomen door corona vaccin
07-05: Bill Gates geeft in TV interview toe dat 700.000 mensen kunnen sterven door zijn vaccin
03-05: Griekse grondtekst over Teken van het Beest 666 wijst duidelijk op injectienaald
02-05: Europese farmaproducent: Eind 2020 beginnen we met vaccineren hele wereldbevolking
30-04: Voorstel om vaccinweigeraars permanente ‘enkelband’ te geven al 10 jaar oud
21-04: Canadese universiteit werkt aan corona vaccin dat DNA van mensen hackt
19-04: Bill Gates heeft op afstand gecontroleerde anticonceptie chip ontwikkeld om in vrouwen te implanteren
18-04: Microsoft patent aanvraag 2020-060606 koppelt menselijk lichaam aan betalingssysteem
13-04: Robert Kennedy Jr. fileert in verpletterend rapport vaccin agenda van Bill Gates
09-04: ‘Westerse elite maakt verplichte vaccinatie voorwaarde voor terugkeer normaal leven’
07-04: ‘Bill Gates is de allergrootste bedreiging voor uw toekomst’
05-04: Bill Gates bevestigt komst van wereldwijd vaccinatiepaspoort
30-03: Britse corona wet geeft overheid macht om iedereen zonder proces onbeperkt op te sluiten, te ‘behandelen’ en weg te werken
17-03: Denemarken voert met noodwet verplichte corona vaccinaties in; EU zal volgen

2019:
26-12: ‘Onzichtbare geïnjecteerde tattoo ontwikkeld om 100% verplichte vaccinaties af te dwingen’

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

38

 1. Ze moeten vooral doen wat ze niet kunnen laten maar over mijn lijk zullen ze mij dwingen zelfmoord te plegen door een covid-vaccin. Néver en dat heet zelfverdediging. Dat staat zo vast als een huis.

 2. @ Verontruste burger: 10:51 am, op 17/7. Eens met uw gedegen reactie, en U stelt de juiste vragen.

 3. Kort door de bocht
  Mega netwerk storing door een EMP en iedereen valt dood neer?

 4. Beste Xander,

  Ik weet niet hoe ik je moet bereiken, daarom maar even een berichtje onder dit artikel (op zich wel toepasselijk). Zou je aandacht willen geven aan deze belangrijke petitie tegen verplichte vaccinaties: https://commonsensetv.nl/petitie-geen-verplichte-covid-19-vaccinatie/

  Ben trouwens geen christen maar verstokt heiden. Desalniettemin vind ik dat je geweldig werk doet! Lees regelmatig je uitstekende artikelen en heb mijn wakkere christelijke tante van 82 met klem op jouw website geattendeerd. Samen staan we sterk tegen het kwaad.

  Hartelijke groeten en keep up the good work!

 5. Het masterplan van de satanische globalistische elite is een communistische N.W.O. Hiervoor moet eerst 90% van de wereldbevolking uitgemoord worden,de overige 10% dient als slaven voor de satanische elite.

 6. @Willem,
  Een RNA-vaccin is iets anders dan een gewoon vaccin. Een gewoon vaccin brengt verzwakte ziekteverwekkers in het lichaam, waarna het immuunsysteem afweerstoffen leert aan te maken.
  Dit RNA-vaccin doet het anders en dat schijnt veel tijdwinst op te leveren (niet langdurig kweken op eieren). Dit vaccin brengt de gen-code van een eiwit van dit virus (van de ‘virus-sprieten’ heb ik begrepen) in de cellen, waarna die cellen dus die virus-eiwitten moeten gaan aanmaken (de cellen worden kunstmatig tot eiwit-fabriekjes gemaakt).
  Daarna zou dan het afweersysteem in werking treden. Het is experimenteel en niemand weet of b.v. de geslachtscellen worden aangetast of dat het op langere termijn tot kanker zou kunnen gaan leiden.
  Deelnemers aan de experimenten moeten zelfs beloven dat ze absoluut géén zwangerschappen gaan veroorzaken.
  Ik vind het voldoende om dit vaccin persé niet te willen. Ik neem ook geen griepprik. Maar ik ben geen anti-vaxxer. Afschuwelijke ziektes werden voorkomen met de ontdekking van de Britse arts Edward Jenner met zijn vaccinaties tegen de pokken op basis van koepokken.

 7. Voor zo ver ik weet zijn RNA/DNA vaccins voor mensen nog niet goed gekeurd. Voor dieren wel…
  Er wordt bij dit soort vaccins DNA code aan bepaalde afweercellen toegevoegd maar het kan ook zo zijn dat er DNA code kan worden toegevoegd aan ‘normale’ cellen.

  Dit gaat m.i. ook echt veel en veel te ver. Men moet niet gaan zitten klooien aan/met DNA. De gevolgen kunnen niet voorzien worden.

  Overigens is deze informatie gewoon terug te vinden op websites zoals die van het RIVM. Het is geen geheim.

 8. Waar gaat dit over dit is nog erger dan de rest v a n media stook geen onrust in deze wereld gebruik je gezonde verstand

 9. Goed artikel s.v.p. Deze thematiek s.v.p. blijven herhalen.
  Is hard nodig.
  Helaas zijn er veel mensen die denken “ het zal mijn tijd wel duren “

  De mens heeft zich tot doel gesteld om ALLES wat God geschapen heeft te “ doorgronden” en aangezien de mens van zichzelf God niet meer kent maar “zondig; slecht “ is geworden kan dit alleen maar leiden tot HEERSCHAPPIJ over anderen.
  Medemensen, die niet doen wat deze “ superieure” mens wil.

  Let op dit is de Chinese CCP tactiek. ( Daar ; in dat land gaat het ook helemaal niet goed)
  Uiterst gevaarlijk wat daar gebeurt.

  De mens wil als God zelf worden en zo “ zijn medemensen ( die hem niet zinnen ) aansturen.
  Het lijkt er veel op dat we op dit punt zijn aangekomen.
  Gelukkig is de samenstelling van onze genen erg ingewikkeld zodat het niet gemakkelijk is, maar de satan zal wel een handje mee helpen sturen in dit kwaad.

  Stel uw vertrouwen op uw Schepper en formeerder!
  Hij kent uw genen, en uw zorgen !
  Hou uw genen in opdracht van Hem Gezond!!!!!
  Shalom Anna

 10. Je alter ego wordt je nieuwe gemanipuleerde en valse ego, die op ieder moment bijgestuurd kan worden door satan en zijn handlangers op aarde. Zal God het zover laten komen?

 11. Geachte Redactie

  Hartelijk dank ook weer voor deze zeer nauwkeurige uiteenzetting. Ik wou vragen of het is
  toegestaan om uw tekst te copiëren en te vertalen om het het samen met de video naar mijn
  vrienden door te sturen. De omschrijving van de DNA manipulatie zouden de vaccin weigeraars m.i. deze als ondersteunend argument kunnen gebruiken, want normaal gesproken diit soort ingewikkelde materie is echt niet makkelijk om uit te leggen. Als je het op papier hebt, zou je het aan de desbetreffende instantiete kunnen overhandigen en laat ze maar het tegenovergestelde bewijzen. Misschien een raar idee, maar t.z.t. zou ik er persoonlijk graag gebruik van willen maken.

  Met vriendelijke groeten en nogmaals bedankt voor al die moeite en voor jullie geweldige inspanning om ons op het juiste pad te houden.

  JA dat mag. De video staat hier in het Engels met Nederlandse ondertiteling. Mvg. Mod.

  https://www.bitchute.com/video/LFvWQuBTYnle/

 12. Het blijft natuurlijk zeer gevaarlijk, een vaccin dat het DNA kan wijzigen, ik heb de video nog niet bekeken maar zal het zeker doen. Shalom

 13. Dit is een interessante website: https://www.statista.com/statistics/1104709/coronavirus-deaths-worldwide-per-million-inhabitants/

  het gaat hier om corona doden per miljoen inwoners wereldwijd.mij vallen een aantal punten op:
  globaal genomen zijn landen die een grote binding hebben met de VS/west-europa 10 tot 100 keer meer doden hebben dan de rest van de wereld. Dat landen met een hoge vaccinatiegraad meer corona doden kennen. Dat het continent Afrika zeer weinig corona doden heeft.( Indien deze Afrikaanse cijfers niet zouden kloppen, reken maar dat iedere bedel-hulp-organisatie moord en brand zou roepen indien er wel veel corona doden zouden zijn). Azië heeft zeer weinig corona doden.
  Zelfs China heeft 100 keer minder doden per miljoen inwoners dan west Europa. Ja beste lezers 100x, ik geloof ook dat cijfers uit China niet betrouwbaar zijn, maar ik geloof niet dat China de corona doden met een factor honderd verlaagd om leuk over te komen. (China heeft tenslotte corona angst nodig om Hong Kong onder de duim te houden)

  Waarom hebben wij in het westen, de Bill-Gates Monsanto landen zoveel doden? Zelf stel ik mij nog steeds de vraag? worden de reguliere doodsoorzaken zoals COPD, longontsteking, hartfalen, influenza, hoge leeftijd als dood door corona aangemerkt? over twee drie jaar zullen we zien of er een onverklaarbare afname in 2020 is van reguliere doodsoorzaken bij de statistieken.
  Tevens kun je jezelf de vraag stellen? 2018 bijna tienduizend griepdoden, waarom werden deze mensen toen niet naar de intensive care gebracht? waren twee jaar geleden de 80 plussers toen niet belangrijk en nu opeens het belangrijkste van alles?

  Wat ik apart vind, Griekenland heeft relatief weinig corona doden, wat doen ze daar beter/anders. Tevens las ik een bericht in de krant over een tevreden patient die een cadeautje kwam brengen aan het ziekenhuis, De patiënt was DRIE keer op corona getest voordat werd ontdekt dat de patiënt de ziekte van Weil bleek te hebben. Dit zegt mij dat artsen helemaal verblind zijn door corona en niets anders meer willen zien, drie keer corona test voordat de artsen hun normale protocollen/werk doen.
  (vergeet niet, jaarlijks wereldwijd 600.000 griepdoden, corona staat nu op 500.000, wat is erger?)

  Tot slot uit google: “Key facts. A total of 1.5 million people died from TB in 2018 (including 251 000 people with HIV). Worldwide, TB is one of the top 10 causes of death and the leading cause from a single infectious agent (above HIV/AIDS). In 2018, an estimated 10 million people fell ill with tuberculosis(TB) worldwide.24 mrt. 2020”
  Waarom roept de WHO geen pandemie uit voor tuberculose? Indien Bill Gates zo betrokken is bij de wereld,waarom lost die dit niet op? Tuberculose is nog steeds eenvoudig op te sporen en te behandelen.

  De hele corona zaak stinkt door en door.

 14. @ “scherpalsaltijd” 12.22u
  Helemaal Mee Eens!
  De Smartphone heeft van velen onder ons zombies gemaakt, die niet meer zelf kunnen denken.
  Dit is ongetwijfeld een duivelse uitvinding van de Machten die achter deze hele waanzinnige toestand zitten waarin we ons nu bevinden. De hele mensheid gekluisterd aan 1 en dezelfde (mis)informatiebron, via “social media” en gecontroleerd nieuws. Manipuleerbaar geworden vanwege verslaving aan deze handy in de hand.
  Dit is niet alleen ongezond en vaak fataal voor je zelf denkende geest, maar ook voor je lijfelijke gezondheid vanwege het voortdurende stralingsveld waarin je verkeert. De onophoudelijke stralingspuls tussen de 3,4 of 5G zender en jouw smartphone die je de hele dag vergezelt en vaak ook ’s nachts als je je handy niet uitschakelt. Dit niet alleen voor jou zelf, maar ook voor iedereen in je omgeving!
  Realiseer je dat en kies voor behoud of terugwinnen van je Vrijheid!!!

 15. Het is echt ongelooflijk dat mensen hierin geloven zonder enig bewijs ervan.

  Om eerst te beseffen om DNA te vervangen door RNA beïnvloeden moet men eerst door het RNA immuunsystem afbreken en dat gaat al helemaal lastig aangezien je kwetsbaar bent voor andere RNA virussen .

  Ben ervan overtuigd dat het NIET gaat lukken.

 16. Niet alles wat hier geschreven wordt is waarheid > maar er loopt een dunne rode draad door die naar volledige waarheid loopt > een soort van DNA waarheid streng !
  Als je de krant leest moet je je niet concentreren op de GROTE art. maar de kleine die her en der staan en daar je conclusie uittrekken !
  Zij die NIET zien dat de lockdown een zware vorm van vrijheidsberoving is die zijn blind !
  Zij die NIET geloven dat er wat broed onder de ELITE om “het miljarden groot gepeupel ” van deze wereld te helpen ( robots doen al het werk sneller en goedkoper) zijn blind !

 17. @ Scherpalsaltijd 12:22 am. Haha, ik heb een telefoon voor kindse oude mensen, wat ben ik daar nu blij mee. Ze kunnen de pot op met hun smart-phones. U heeft gelijk.

 18. @Marrim
  Omdat ik dingen controleer vond ik gisteren toen ik Dr. Carrie Badej. intypte haar volledige c.v.
  inclusief het hospitaal in Louisiana .
  Wanneer ik dit nu in typ verschijnt zij niet meer .
  Google / Gates etc.

 19. Daarom zal ik het maar weer eens herhalen :

  d o e d i e S m a r t p h o n e w e g ! ! !

  Het zal U redden, maar ook Uw omgeving.

 20. Ten eerste is er lang nog geen vaccin voor covid-19, ten tweede, er is geen vaccin nodig want 99% is al immuun voor corona, ten derde, de cijfers over besmettingen ze elke dag in de media gooien zijn vals & alleen maar bedoelt om angst te zaaien bij de burgers, ten vierde, het gaat niet om besmetting maar werkelijke doden door covid-19, ten vijfde, alle doden worden opgegeven als covid-19 doden, ten zesde, men weet nu dat de dodelijkheid niet hoger ligt dan die van de gewone griep! Ten zevende vaccins verzwakken ons eigen immuunsysteem! Daarom ben ik ook absoluut tegen vaccins! Inderdaad is er de mogelijkheid dat er een agenda achter zit tot manipulatie van onze vrijheid, dat men dat via G5 kan gaan sturen zodat de NWO iedereen in zombies kunnen gaan veranderen.

 21. Carrie noemt in de video ook haar achternaam: Badej.

  Of men moet zeggen dat ze misschien geen arts is omdat ze een woord (tijdens de opname) niet kent, is de vraag.

  Gisteren kwam hier een email van dr Betty Martini binnen over strafklacht ingediend vs Gates en consorten bij het Strafhof, Den Haag.
  Onbekend is op dit moment of USburgers ook vallen onder dit Hof.

  opendebat.info, stopworldcontrol.com (NL/EN) amazing Polly, vrijemening.nl/petitie (vandaag gelanceerd door 2 NLwetenschappers)

  En: het moet verboden worden dat individuen/particulieren met een enorme (onrechtmatig) verkregen bankrekening nationale/internationale organisaties aan hun zegekar kunnen binden voor privé-doelen. Omkoping is strafbaar.
  Alleen al daarom is het totaal niet uit te leggen dat het duivelskoppel G en trawanten nog vrij rondloopt.

 22. Tante corona boezemt mij geen angst in; wel het vaccin. Het middel is vele malen erger dan de kwaal. Dan maar liever de man met zeis; die laat mij Siberisch koud. Als ik er ben is de dood er niet en als de dood er is ben ik er niet.

 23. Overheid & Media Geïnduceerd Psychologisch Terrorisme

  Iedereen die ooit een cursus psychologie heeft gevolgd, zal erkennen dat wat de media en de overheid doen duidelijk psychologisch terrorisme is, dat erop gericht lijkt te zijn om de banden van de beschaving tot in de kern te verbreken. Beschaving wordt gecreëerd door mensen die samenkomen en zich binden. Dit is het fundament van een beschaving die gebaseerd is op een wederzijds voordeel voor iedereen. De beschaving begint haar neergang als de overheid de grens overschrijdt en zichzelf ziet als de schepper van de beschaving in hun waanwereld van de macht. Wat zij doen met behulp van de linkse pers is het opzettelijk opwekken van angst in de lucht die ongelooflijk is. Hun waanideeën kennen geen grenzen, want ze denken dat ze het fundament van de beschaving uit elkaar kunnen scheuren om ten koste van alles te winnen, en dan veronderstellen ze dat het zal eindigen en dat ze aan de macht zullen zijn en dat alles wat we goed zullen doen, goed zal zijn.

  We hebben gehoord van het boek, “Extraordinary Popular Delusions and The Madness of Crowds” in termen van de markt boom en bustes. Echter, met behulp van dit coronavirus hebben deze mensen deze waanideeën op een ongelooflijke schaal gecreëerd. Ik liep over het strand en zag een vrouw met een overmaatse hoed, een gasmasker en een bril. Ik was stomverbaasd. Je loopt over het strand voor de frisse zeelucht. Deze outfit was niet te beschrijven en ik wou dat ik mijn telefoon had om te illustreren hoe krankzinnig ze zich gedroeg.

  Het publiek adopteert wat je zou noemen een persoonlijkheidsstoornis die nu de hele maatschappij bedreigt. Elke praktiserende psychiater die gespecialiseerd is in angststoornissen of paranoïde waanideeën, om nog maar te zwijgen van irrationele angsten, zal je vertellen dat dit een zeer ernstige medische aandoening is in een individu. Toch hebben we hier te maken met de hele bevolking. Deze mensen hebben een oerangst voor dit coronavirus veroorzaakt die alleen voor politieke doeleinden tot massapaniek is geëscaleerd. Het is duidelijk opzettelijk en totaal onverantwoordelijk. Het zou jaren duren om de psychologische schade bij een individu aan te pakken. We hebben hier te maken met de maatschappij. Ze breken de beschaving in de kern en dit is de eerste vereiste stap naar het uiteenvallen van de Verenigde Staten en Europa. Mensen zullen elkaar niet langer vertrouwen en vrezen dat ze ziek worden en houden liever afstand. Als dat eenmaal begint, begint de economie af te brokkelen en zal deze trend niet meer worden omgebogen.

  Dank u, CNN, New York Times en de Washington Post voor uw bijdragen aan de vernietiging van niet alleen de Verenigde Staten, maar ook de westerse beschaving.

  https://www.armstrongeconomics.com/armstrongeconomics101/economics/government-media-induced-psychological-terrorism/

 24. Jeremia 50>Jij verderfelijke berg die de ganse aarde verdorven hebt.Nu is haar niets meer onmogelijk!Staat er niet gexchreven:Was dit de natie die volkeren in beroering bracht?Sinds jij nederlrigt heeft de wereld rust.Gaat uit van haar,want haar zonden zijn tot de hemel toe verhoogd.Laat iedereen naar zijn eigen land vluchten.Wie achter blijft komt om in haar oordelen.En deze natie is de god van deze eeuw>ook de god van Nederland!

 25. Dit artikel gaat veel te ver. Er is geen enkele noodzaad het DNA te veranderen, ik betwijfel ook sterk dat men zulk een experiment aandurft. Want de uitkomst zou dan wel eens verrassender kunnen zijn dan eventuele verknipte geesten nu durven hopen.
  Het is veel simpeler de vage verhalen over een virus (wat op zichzelf niet eens heel dodelijk is) lekker te blijven aandikken en af en toe mensen enige vrijheid te geven. Doordat de economie de nek omgedraaid is in de afgelopen maanden is het kwaad al geschied. Iedereen met gezond verstand kan zien wat er in het verleden is gebeurd als de economie wegzakt.
  De angstige mensen worden een speelbal van mensen met duistere denkbeelden en bedoelingen. En dat is op zichzelf ruim voldoende om miljarden mensen de dood in te jagen.

Comments are closed.