Tijd voor een ander geluid: Bestaat het coronavirus eigenlijk wel?

—————————————————————————————————————————————

Heeft men in werkelijkheid geen flauw idee waar we mee te maken hebben? – ‘Coronatesten totaal onbetrouwbaar’ – ‘Andere landen hebben niets van China geleerd’

—————————————————————————————————————————————

Nu premier Rutte eergisteren heeft toegegeven dat ‘een groot deel van de Nederlandse bevolking besmet zal raken met het virus,’ is het weer tijd voor een ander geluid. David Crowe, een Canadese wetenschaps- en medicijn criticus, president van de belangengroep Rethinking AIDS en presentator van het radioprogramma The Infectuous Myth, komt in een lang artikel met een waslijst aan wetenschappelijke feiten waaruit zou blijken dat het bestaan van het coronavirus niet eens is aangetoond, en heel veel mensen die in het ziekenhuis belanden waarschijnlijk juist doodziek worden van de medicijnen die ze krijgen toegediend. Ook volgens Crowe kan de coronacrisis wel eens worden aangegrepen om vaccinaties voor iedereen verplicht te stellen.

‘De coronavirus angst die uit Wuhan, China komt is een test-epidemie,’ begint Crowe. ‘Er is geen bewijs dat met de test een virus wordt ontdekt, en er wordt totaal niet gekeken of er een groot aantal valse positieve testen zijn. Wat in de medische bladen wordt gepubliceerd is geen wetenschap; ieder onderzoek heeft als doel het vergroten van de paniek, doordat de data zo worden uitgelegd, dat ze de virale theorie ondersteunen, zelfs als deze data verwarrend of tegenstrijdig zijn. Met andere woorden: de medische onderzoeken zijn propaganda.’

‘Geloof dat RNA test virus bewijst is massaal waanidee’

Uit zijn studie van de SARS-1 epidemie (2003) bleek dat ‘niemand bewezen had dat er een coronavirus bestaat, laat staan dat het een ziekteverwekker was. Er was bewijs tegen de besmettelijkheid, en na afloop werden er negatieve conclusies getrokken over de extreme behandelingen die patiënten hadden gekregen, zoals het antivirale medicijn Ribavirin, hoge doses corticosteroïden, zuurstofbehandeling, en soms ook oseltamivir (Tamiflu).’

‘De wereld lijdt nu aan een massaal waanidee dat is gebaseerd op het geloof dat een RNA test een dodelijk nieuw virus aantoont, een virus dat uit wilde vleermuizen in China zou komen… Als het virus bestaat, dan moet het mogelijk zijn om virale deeltjes te purificeren (isoleren). Totdat dit wordt gedaan is het mogelijk dat het RNA van een andere bron komt, bijvoorbeeld de cellen van de patiënt zelf, bacteriën, schimmels, etc.. Er kan een verband zijn tussen een verhoogd niveau van RNA en ziekte, maar dat is geen bewijs dat dit RNA van een virus is.’

‘Onthutsend’ weinig wetenschap; Slechts 5% test positief

Het huidige SARS-CoV-2 coronavirus is volgens Crowe gebaseerd op ‘onthutsend’ weinig wetenschap: een paar symptomen, mogelijk contact met anderen, en een test waarvan de betrouwbaarheid volstrekt onduidelijk is. Door deze losse definitie ‘kan een ingebeelde epidemie blijven groeien. Als de coronatest – los van het bestaan van het virus – een probleem heeft met valse positieven (zoals alle biologische testen hebben), dan zullen testen bij ongeïnfecteerde mensen positief zijn, en zal de epidemie door deze losse definitie ‘oneindig kunnen doorgaan.’

 ‘Deze vreemde nieuwe ziekte, Covid-19, heeft geen enkel eigen symptoom. Koorts en hoesten, voorheen toegeschreven aan talloze virussen en bacteriën, komen net als vervuilende stoffen heel vaak voor, net als abnormale longfoto’s, terwijl die ook in gezonde mensen worden aangetroffen. Ondanks het feit dat slechts een minderheid van de geteste mensen positief test (vaak minder dan 5%), wordt nu aangenomen dat de ziekte eenvoudig wordt herkend. Als dat echt zo was, dan zou de meerderheid die bij de artsen komt, positief moeten testen.’

‘De coronatest is gebaseerd op PCR, een productietechniek, die geen positief/negatief testresultaat geeft, maar enkel het aantal cyclussen weergeeft dat nodig is om genetisch materiaal te detecteren. Het verschil tussen positief en negatief is een lukraak aantal cyclussen dat door de testers wordt gekozen. Als positief ‘besmet’ betekent, en negatief ‘onbesmet’, dan zijn er gevallen van mensen die binnen een paar dagen besmet zijn, dan weer niet, en dan weer wel.’

‘Better safe than sorry’?

‘Veel mensen zeggen ‘better safe than sorry’, dat het beter is dat onbesmette mensen in quarantaine gaan, dan het risico te lopen op een pandemie. Maar zodra mensen positief testen, worden ze waarschijnlijk behandeld met medicijnen die vergelijkbaar zijn met die tegen SARS. Artsen die geloven met een dodelijk virus te maken te hebben, behandelen met het oog op de toekomst, voor verwachte symptomen, niet op wat ze op dat moment zien. Dit leidt tot het gebruik van inwendige zuurstoftherapie, hoge doses corticosteroïden, en antivirale medicijnen.’

‘In dit geval zijn sommige bevolkingsgroepen (zoals in China en Italië) ouder en zieker dan het algemene publiek, en veel slechter in staat agressieve behandelingen te doorstaan. Nadat de SARS-1 paniek was verdwenen, beoordeelden artsen het bewijs, en daaruit bleek dat deze behandelingen vaak ineffectief waren en ernstige bijwerkingen hadden, zoals blijvende neurologische schade, gewrichtsproblemen, littekens, pijn en leverziekte.’

Niet één wetenschapper kon het virus purificeren

‘Wetenschappers die in meerdere patiënten met influenza- of longontstekingachtige symptomen nieuw RNA ontdekken, nemen aan dat het detecteren van RNA (waarvan wordt geloofd dat het omhuld zit in proteïnen om een RNA virus te vormen, wat coronavirussen zouden zijn) gelijk staat aan het isoleren van het virus. Dat is niet zo, en een van de groepen wetenschappers was eerlijk genoeg om dat toe te geven: ‘Wij hebben geen testen uitgevoerd waarmee het besmettelijk virus in het bloed werd gedetecteerd.’ Desondanks werd bij 41 van de 59 onderzochte patiënten ‘corona’ vastgesteld.

Tot nu toe zou echter niet één wetenschapper erin zijn geslaagd om het virus te purificeren. De virusdeeltjes die op wetenschappelijke foto’s worden getoond zijn niet gepurificeerd… en er is een geen enkele manier om aan te tonen dat het RNA dat wordt gebruikt in de PCR test van het nieuwe coronavirus in deze deeltjes wordt gevonden. Er is dus geen verband tussen de test en deze deeltjes, en dus geen bewijs dat deze deeltjes viraal zijn.’

Het gevolg is dat tal van mensen die geen algemene symptomen zoals koorts en hoesten hebben, positief op corona worden getest. Crowe noemt als voorbeeld een 10 jarig jongetje, dat op basis van longfoto’s de diagnose ‘longontsteking’ kreeg, maar geen klinische verschijnselen had.

‘Deze symptomen creëren de illusie van een infectieziekte’

Een andere vreemde zaak is dat een ‘laag of normaal aantal’ witte bloedcellen, of laag aantal lymfocyten, een corona symptoom zou zijn. ‘Dit is niet echt een criterium, omdat ieder gezond mens daaronder valt. Het is eveneens vreemd omdat mensen die lijden aan een infectie normaal gesproken een verhoogd aantal witte bloedcellen hebben (hoewel dat kan dalen als mensen aan die infectie sterven).

Verder werden genoemd:

* ‘Geen vermindering van symptomen na 3 dagen antibiotica’. Dit is de standaard indicatie van een ‘virale’ longontsteking, die je dus niet met antibiotica kan oplossen;
* Een epidemiologische link met de vlees/vismarkt in Huanan. Dit creëert de illusie van een infectieziekte;
* Contact met andere patiënten met vergelijkbare symptomen.

Op 18 januari werd deze laatste driedelige categorie veranderd in ‘reisgeschiedenis met Wuhan’, en ‘direct contact met patiënten uit Wuhan, die binnen 14 dagen na de eerste symptomen koorts of ademhalingssymptomen hadden.’

Crowe; ‘Het grote probleem is dat, in tegenstelling tot SARS,…voor een ‘bevestigde besmetting’ enkel een positieve RNA test nodig was, zonder symptomen of mogelijk contact met eerdere gevallen. Dit laat een blind geloof in de PCR technologie zien.’

‘Andere landen hebben niets van China geleerd’

‘De SARS-1 epidemie kon juist snel uitdoven, omdat de definitie zowel een redelijke mogelijkheid op contact met eerdere gevallen vereiste, als ook het hebben van symptomen. Zodra iedereen in quarantaine was geplaatst, werden nieuwe besmettingen zeer onwaarschijnlijk. Het testen werd gestopt, en de artsen konden de overwinning verklaren. De Chinezen werden uiteindelijk wakker, en namen deze definitie rond 16 februari over (al kan dat ook rond 12 februari zijn geweest, toen er op één dag bijna 16.000 nieuwe besmettingen bijkwamen, wat in de dagen erna fors afnam tot minder dan 500 op 18 februari).’

‘Maar andere landen hebben hier niets van geleerd. Korea, Japan en Italië (en wellicht andere landen zoals Nederland) zijn mensen gaan testen die geen epidemiologische link hadden, en moedigden mensen met vage klachten aan om zich in het ziekenhuis te laten testen. Het gevolg was duidelijk: asymptomatische mensen die met wie dan ook contact hadden gehad, testten positief. Hierdoor begon half februari het aantal gevallen in die landen te exploderen.’

Artsen kunnen geen klinische gevallen ontdekken

Behalve koorts (98%) en hoesten (76%) hebben deze mensen geen speciale symptomen. Bij 98% werden na een CT scan problemen in beide longen gezien (al is het mogelijk dat er schaduwen op zo’n scan te zien zijn, terwijl iemand geen symptomen heeft). ‘Het lage percentage dat positief op corona test, is nog meer bewijs dat er geen duidelijke symptomen zijn. Als dat wel zo was, dan zouden artsen een hogere kans dan 4% hebben bij het gissen wie het virus heeft.’ Talloze mensen met vage verschijnselen van griep of longontsteking worden dan ook negatief getest.

Voorbeeld is Zuid Korea, waar 7382 van de 179.160 mensen positief testte. Dat is slechts 4,1%. In de staat Washington was dat in februari 3,7%, en begin maart, toen er 1246 testen waren uitgevoerd, nog steeds maar 11%. ‘Het is duidelijk dat artsen in beide locaties geen klinische gevallen kunnen ontdekken.

‘Testen in zo’n vroeg stadium onvoorstelbaar gevaarlijk’

‘Nemen we op dit moment aan dat het nieuwe coronavirus toch bestaat. Wat zou een corona test ons op dit moment dan wel of niet kunnen vertellen?:

* Zonder purificatie, en het blootstellen van dieren aan virale deeltjes, weten we niet of het virus ziekteverwekkend is. Het kan een opportunistische infectie zijn (die ongezonde mensen met een verzwakt immuunsysteem treft), of een meeliftend virus (dat wordt overgedragen door risicovol gedrag, zoals het eten van besmette dieren);
* Zonder omvangrijke testen van gezonde mensen in plaatsen die ver van de gebieden liggen waar mensen gediagnosticeerd worden met deze mogelijke nieuwe ziekte, weten we niet hoe groot het percentage mensen is met valse positieve testen. Als de test 99% accuraat is, dan zouden er in een stad als Wuhan, met 10 miljoen inwoners, 100.000 valse positieve testen zijn (1%). Als je dus op deze manier blijft testen, is het eenvoudig een valse epidemie te creëren. En dat wordt erger als je deze test beperkt tot mensen met symptomen, omdat het dan veel langer duurt voordat de onvolkomenheden van de test aan het daglicht komen.
*Als iemand ziek is, is dat geen enkel bewijs dat enkele of alle symptomen door een virus worden veroorzaakt, zelfs al zou dat virus aanwezig zijn. Sommige mensen zouden immuun kunnen zijn, sommigen kunnen symptomen hebben die door het virus worden veroorzaakt, maar anderen juist door de medicijnen die hen worden gegeven, door reeds bestaande gezondheidsproblemen, enzovoorts.’
* We weten ook niet of de mensen die negatief testen wel of niet geïnfecteerd zijn, vooral niet als ze vergelijkbare symptomen hebben. Voorbeeld: van de 59 patiënten testten er 41 positief, maar de onderzoekers waren er duidelijk niet zeker van of de andere 18 onbesmet waren, of niet. Als ze echt niet besmet waren, dan zou dat een extra aanwijzing zijn dat het coronavirus niet de oorzaak van hun ziekte is, omdat ze symptomen hadden die niet te onderscheiden waren van de 41 positief geteste mensen.

‘Testen in zo’n vroeg stadium is onvoorstelbaar gevaarlijk. Het verspreidt paniek, het kan mensen aan gevaarlijke medicijnen brengen, en andere omstandigheden van hun behandeling kunnen fysiek en psychologische schade aanbrengen (zoals intubatie en isolatie, of zelfs het zien van alle artsen en verplegers in speciale pakken, waarmee onderstreept wordt hoe dodelijk ziek je zou zijn).’ (1)

Als dit een hoax is, waar komen dan al die zieken vandaan?

Omwille van de lengte plaatsen we dit artikel in twee delen. We kunnen op basis hiervan al wel de vraag stellen dat ALS Crowe inderdaad gelijk heeft (hij is overigens niet de enige met ernstige twijfels), waarom al die mensen in China, Italië, Iran, Spanje, Frankrijk, en ook Nederland, dan in het ziekenhuis belanden, naar verluid veelal met longontsteking?

Is dat dan een complete hoax? Is het überhaupt mogelijk om zo’n hoax op wereldschaal vol te houden, inclusief talloze filmpjes van wanhopige mensen die lijden onder de ernstige quarantaine maatregelen, of in ziekenhuizen (zouden) werken die volledig zijn overlopen door (veronderstelde) corona patiënten?

Nog een optie: Men heeft geen flauw idee waar we mee te maken hebben

Er is daarom nog een andere mogelijkheid, en dat is dat de autoriteiten en wetenschappers in werkelijkheid geen flauw idee hebben met wat voor virus of ziekteverwekker ze te maken hebben, en enkel diagnoses stellen op basis van symptomen en onbetrouwbare testen. Mocht dit het geval zijn, dan zal dat vermoedelijk nooit officieel worden toegegeven, omdat dan blijkt dat men dus ook geen idee heeft hoe deze pandemie bestreden moet worden (behalve dan door extreme quarantaine maatregelen), en de paniek onder de mensen dan nog groter kan worden.

Als dit het geval is, kan het virus in theorie morgen ineens helemaal verdwenen zijn, maar kan het ook 2/3 van de bevolking uitroeien, omdat er geen enkele immuniteit of defensie tegen is. Niemand die het weet. Dan wordt het ineens heel logisch dat het beleid keer op keer, soms van dag tot dag, wordt bijgesteld, en zowel politici en medici elkaar en zichzelf voortdurend tegenspreken en corrigeren.

 

Xander

(1) The Infectuous Myth via GreenMedinfo
Afbeelding: Arek Socha, Pixabay (rechtenvrij)

Zie ook o.a.:

17-03: Burgemeester Bergamo: Crematorium kan aantal corona doden niet meer aan
17-03: Denemarken voert met noodwet verplichte corona vaccinaties in; EU zal volgen
16-03: ‘Mensen moeten er vanuit gaan dat zijzelf, en iedereen die ze tegen komen, besmet zijn’
15-03: Niet enkel 60-plussers: Helft patiënten in Nederland is onder de 50, scholen gaan toch dicht
14-03: Belgische viroloog en SARS expert waarschuwt dat Europese corona variant veel dodelijker is
13-03: CDC / Universitaire studie: Corona is ‘airborne’, blijft tot 3 uur in de buitenlucht hangen
13-03: ‘We worden slechter behandeld als vuilnis’ – Heftige filmpjes uit Italië doen aan China denken
12-03: Eén dag langer wachten met sociale quarantaine betekent 40% meer slachtoffers’
11-03: Doodse stilte in Bondsdag nadat Angela Merkel zegt dat 60% – 70% bevolking besmet raakt
11-03: Schokkend: Sterftepercentage Lombardia stijgt naar ruim 8%
10-03: Arts in ziekenhuis Bergamo: Corona uitbraak is veel erger dan media berichten
10-03: Medische staat-van-beleg met massale zelfquarantaine kan corona nog stoppen
09-03: Chinese epidemiologen: Virus hangt 30 minuten in de lucht, legt 4 ½ meter af
08-03: Architect Nationale Pandemie Strategie: Ik ben banger voor corona dan voor Ebola, SARS en MERS
08-03: Iraanse generaal: ‘Corona is aanval met biologisch wapen op China en Iran’
07-03: Amerikaanse medische autoriteit gaan ervan uit dat 100% wereldbevolking besmet raakt
07-03: Nationale Universiteit Australië voorspelt minimaal 15 miljoen corona doden
06-03: WHO erkent dat corona veel dodelijker is dan griep; Vraag naar doomsday bunkers verzesvoudigd
05-03: ‘Corona pandemie aangegrepen voor verbod op cash geld en vorming werelddictatuur’
04-03: Bron in ziekenhuis: ‘Virus zal zich over heel Nederland verspreiden en velen doden’
03-03: Journal Medical Virology: Covid-19 is SARS-2 virus, veroorzaakt dodelijke longontsteking en kan hersenen aantasten
02-03: Nederland opvallend nonchalant terwijl Britse minister quarantaine hele steden niet uitsluit
01-03: 81% leden Zuid Koreaanse Kerk van Jezus besmet met corona
29-03: Chinese CDC waarschuwt dat corona zich ook via ontlasting en wc-lucht verspreidt
27-02: Israëlische wetenschappers zeggen al over enkele weken vaccin tegen corona te hebben
27-02: Britse krant publiceer overheidsdocument dat uitgaat van 80% besmettingen en half miljoen doden
27-02: Gelekt document Chinese CDC: Aantal slachtoffers tot 52 x hoger dan officiële cijfers
26-02: ‘Verhoogde invoering 5G in China en andere landen kwetsbaarheid voor corona virus?’
25-02: Als corona niet wordt gestopt zijn op 13 mei 2,2 miljard mensen besmet en 140 miljoen gestorven
25-02: Harvard epidemioloog verwacht dat 40% tot 70% wereldbevolking besmet zal worden
………..
21-01: Wordt het coronavirus de Mexicaanse griep pandemie hoax op herhaling?

 

Vanwege de grote hoeveelheid artikelen in de afgelopen weken hebben we een speciale CORONA rubriek aangemaakt, waar u de eerdere artikelen kunt vinden. 

 

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

78

 1. Hou eens op met die pandemie corona virus blijf thuis onzin.

  DOE EENS LIEF.

 2. Indien het coronavirus bestaat, is het een door mensen gecreëerde virus (man-made).  Er zijn reeds plannen om mensen te vaccineren. Maar voordat de vaccinatie tegen het corronavirus kan worden toegepast, moet het virus eerst worden gepatenteerd. Het corronavirus is reeds gepatenteerd; zie video “Is Coronavirus A Man Made Depopulation Weapon” https://www.youtube.com/watch?v=8BM9WHaroRk.
  Aan de andere kant, vanuit bijbels perspectief gezien, zijn de coronamaatregelen tekenen die erop wijzen dat het coronavirus als een instrument wordt gebruikt, om de weg te banen naar de grote verdrukking (Mattheüs 24:21) en de NWO. Het coronavirus is een instrument dat gebruikt wordt om het proces richting de NWO in een stroomversnelling te brengen. https://jdreport.com/new-world-order-politie-kempenland-zet-drone-in-om-naleving-coronamaatregelen-te-controleren/.

 3. Johan schreef:
  18/03/2020 om 8:34 pm
  “Als in het aangegeven artikel wordt gewezen op het feit dat antibiotica niet helpt, gaat dit artikel bij mij meteen de prullebak in. En mag hopen dat dit verder geen uitleg behoeft bij de lezers.”

  Jij bedoelt, johan, dat je echt denkt dat antibiotica kan helpen bij griep?????
  Het is reeds JAREN bekend dat antibiotica NIET werkt bij VIRUSSEN en geen énkele invloed heeft op genezing!
  Bij griep is er maar één remedie en dat is UITZIEKEN!! Het lichaam de strijd tegen het virus laten aangaan en overwinnen! Wij, ouderen, weten dat al 30 jaar!
  Waar kom jij, johan nog mee af?!
  Voor lezers met gezond verstand die reeds jaren griep overwinnen en overleven zónder griepprik, zónder antibiotica dat niet werkt bij virussen, is dat een no brainer, hoor!! Bewézen door ervaringen en wetenschappelijk aangetoond!!

  Nét door de griepprik krijgen zwakke en ouderen longontstekingen waardoor ze komen te overlijden wánt hun reeds verzwakte immuunsysteem wordt nog eens extra belast door het toedienen van griepvirussen in de griepprik waartegen hun lichamelijke verweer niet meer is opgewassen en ze dus overlíjden – gezond boerenverstand en LOGICA, mijn beste?!!!

  Dat nep wetenschappers op de loonlijst van big farma nu komen met tamiflu om zogenaamd griep te kunnen bestrijden door antivirale eigenschappen die ze eerst ten stelligste ontkenden, zou je aan het denken moeten zetten en vooral wantrouwig maken over wat die tamiflu weleens zou kunnen triggeren of bijwerkingen veroorzaken ipv te genezen!
  Bijvoorbeeld dodelijke slachtoffers door longontstekingen?
  Ik weiger elk jaar de griepprik en ik heb tamiflu nu ook geweígerd en heb zoals altijd met homeopatische middelen mijn afweer versterkt en zo de griep type A overwonnen!
  De arrogantie van verpleegsters en dokters in het ziekenhuis tijdens die drie dagen dat ik zelf niet zou mogen beslissen welke medicatie ik neem, heb ik vierkant aan mijn laars gelapt…en gelukkig maar!

 4. hier in Italie van al de gestorven mensen zijn er maar drie die gestorven zijn van het virus , al de anderen hadden andere patologien

 5. @ Vlokje
  Veel mensen zijn vaak grieperig en dat geldt voor alle leeftijden.
  Wens u sterkte en dat dit virus en gevolgen aan u voorbij mag gaan
  Beterschap!!

 6. Het is heel raar, maar de betaalde sociale en medische hulpen mogen niet meer bij cliënten thuis komen, alleen
  telefonisch contact. Maar ziekenhuizen en verzorgingshuizen hebben graag zoveel mogelijk vrijwilligers en
  stagieres. Ze verwachten waarschijnlijk veel patiënten en een hoge kostenpost.
  Zelfs bloedprikken en huisartsafspraken worden geannuleerd.
  Er is dus een groep van ouderen en gezinnen waar nu een stuk zorg ontbreekt. En dat zijn meestal degenen
  waar al enorm op is bezuinigd. Wel voor alles betalen, maar er geen gebruik van mogen maken.
  Alles lijkt om dit virus te draaien, wat het leven nog meer ontwricht dan het al was.

 7. Interessant artikel! Ik wil graag nog een andere gedachtenkronkel/ brainwave toevoegen aan mogelijke verklaringen en oorzaken.

  Absolute lockdown schijnt te helpen. Ja, de mensen blijven dan binnen.
  Oké, mensen hebben dan minder contact met elkaar, er is minder kans op overdracht van de besmetting door het virus.

  Maar een ander kenmerk van een lockdown is dat mensen weinig of niet in de buitenlucht verkeren. Stel het probleem zit in de buitenlucht. Waar komt dat dan vandaan? En dan kom ik uit op het oude bekende, maar nu even ondergesneeuwde, en vaak belachelijk gemaakte maar overduidelijk aantoonbare verhaal van sproeiende vliegtuigen, en wat in de volksmond chemtrails wordt genoemd.

 8. Vreemd, er heerst Corona virus, en wat gebeurd in Duitsland!
  Er wordt in geniept bij het vliegd veld vluchteling geladen in bussen die men gebruikt in open baar vervoer.

 9. Het RIVM zou in kaart brengen hoeveel burgers zijn genezen van het corona virus. Vind ik een goed plan om de verspreiding plus genezing in beeld te krijgen.
  Maar ik kom niet op de site infectieradar.nl waar ik een kijkje had willen nemen.
  Krijg hierdoor de indruk dat het RIVM helemaal niet wil weten wie er inmiddels genezen zijn van het corona virus.
  Meten = weten!
  Wij burgers weten niets van precieze corona aantallen plus genezingen. Dus moeten wij de media maar geloven….die ik allang met een korreltje zout neem in het bang maken van het volk, zoals o.a met de klimaatcrisis.

 10. Misschien is het beter dat de jongeren vanaf 15 tot 30 jaar verplicht in quarantine gaan 2 maanden lang?.

 11. Dit soort complottheorieën doet één ding met de mens: het vergroot zijn angst. Angst om te leven, angst zelfs om adem te halen. Het gevolg is wantrouwen. Wantrouwen vooral voor datgene wat onbekend is. Het gevaar bedreigt ons, van alle kanten. Dat gevoel hebben we. Alsof er negatieve machten aan het werk zijn. We vertrouwen niemand meer. De wereld heeft het op ons, op mij voorzien. Het leven is één groot complot. Met als gevolg, nog meer angst. We raken in paniek, willen overleven. We trekken ons terug, we gaan hamsteren, we willen weg, hier niet meer zijn.

  Ik zou zeggen, angst is een slechte raadgever. Heb vertrouwen. In jezelf, in de hogere machten die ons leiden, in God.

 12. @Jopie schreef:
  19/03/2020 om 12:23 pm over de 10 Days of darkness.

  Daar geloof ik niet in, echt weer een belachelijk complottheorie waarmee je jezelf voor gek verklaart!

 13. Chloroquine!!!!! is het middel om te genezen en te voorkomen, zoek het op op internet en in Friesland is een fabriek die het maakt en anders de bast van de plant kopen waar je thee van kan maken.

 14. Tijd voor een ander geluid: Bestaat het coronavirus eigenlijk wel?

  Het simpele antwoord is ‘ja ‘ het virus bestaat.

  Moeten we er bang voor zijn?

  Antwoord nee.

  Waarom niet?

  Er is geknoeid met de statistieken over hoe besmettelijk en dodelijk het zou zijn door het hoofd van de Wolrd Health Organisation ( de W.H.O. ) Tedros Adhanom Ghebreyesus. TOEN sloeg de wereldwijde paniek toe.

  Een gedocumenteerde bewijsvoering met uitspraken en statistieken van de WHO-zelf bewijzen het!

  De rol van MicroSoft’s Bill Gates is in deze misdadige zaak zeer kwalijk. Ook dat wordt met historische uitspraken van Bill Gates zelf aangetoond. Hij pleit in een zeker filmfragment van een toespraak van hem voor vaccinatie om 10 tot 15 % ( woorden van B.G. ) van de wereldbevolking uit te roeien dmv vaccinatie. U gelooft het. niet? Die aardige Bill Gates met zijn Foundation ( liefdadigheidsinstelling ) zou tot zoiets weerzinwekkends in staat zijn?

  Verifieer bovenstaande beweringen met de Jensen show vol historisch materiaal dat het gelijk aantoont van de bewust door de elite en de media veroorzaakte wereld ANGST-OORLOG in de Jensen show #127 hier te vinden:

  https://www.youtube.com/watch?v=RRYVQ4HIDLQ

  Over Bill Gates: ( na een kleine inleiding ) vanaf 19 minuten . Op 23.20 zijn vreselijke uitspraken over decimeren van de mensheid!!!!!!
  Op 29.24 de baas van de W.H.O. de Ethiopier: met de uitspraak van CoVid19 overlijdt 3,4 % en van gewone griep maar 0,1 % > Toen brak de wereldwijde paniek uit! Dit was het startschot van de Lockdown! Die 3,4%
  Op 30:30 Nu toont Jensen aan met cijfers van de W.H.O. zelf dat die 3,4 % gelogen is!

 15. Dit is een lastige reactie maar past wel in de corona context: youp van het hek heeft corona, hij is 60 plus, mannelijk geslacht met een matig conditie, het is geen sporter of gezondheidsfreak, het is het prototype mens dat, gezien de berichtgeving moeilijke perspectieven heeft. Als hij het virus te boven komt geeft het aan dat het virus niet extreem dodelijk is, meer een vorm van een zware griep,

  https://www.nu.nl/achterklap/6038706/youp-van-t-hek-in-ziekenhuis-na-oplopen-coronavirus.html

  Het is een publieke testcase van het virus, laten we hopen dat het goed komt en het virus minder sterk blijkt dan gevreesd.

 16. Uit de reakties hier en ook direkt in mijn omgeving merk ik dat mensen totaal niets begrijpen van besmetting en wat virussen zijn.

  Dit is een geheel NIEUW virus vergeet dit niet.
  Dit virus is gefabriceerd in een laboratorium.
  Om dit virus “ te maken “ is het “ gewone” griep virus, en dat is een Corona virus gebruikt als uitgangspunt punt, en daar hebben ze in China mee zitten knoeien zo u wilt knutselen.

  Dit “ onderzoek “ gebeurt in zeer speciale laboratoria die extra beveiligd zijn en internationaal gecontroleerd ( moeten ) worden, de zogenaamde F 4 laboratoria waarvan er een in Wuhan staat.

  Een paar jaar geleden is een Corona virus stam , door een Chinese “ dame, laborant” ontvreemd uit een Canadees F 4 lad. En dit virus is in Wuhan terecht gekomen. Van deze “ ontvreemding / diefstal “ zijn onderzoeks protocollen bekend , het is echter nooit tot een veroordeling gekomen. Voor die tijd had China geen Corona virus in laboratoria…

  In het Chinese lab zijn ze daarmee aan de slag gegaan en hebben volgens Dr Cotrell dit virus ontrafeld en deeltjes van HIV en van SARS in dit gestolen virus geïmplementeerd.

  Het is bekend dat deze onderzoeken plaats vinden om tot een zogenaamde “ Biologische oorlogswapen “ te komen.
  De zogenaamde ABC wapens. ( Atoom Biologisch Chemisch )

  Dit virus is opeen of andere manier ontsnapt uit het zwaar beveiligde laboratorium in Wuhan en in omloop gekomen, met alle wereld wijde gevolgen van dien.

  Dit is nu ( waarschijnlijk per ongeluk ) geworden tot een zogenaamd “ biologisch “ wapen.
  Je kunt je tegenstander uitschakelen met “ schone handen”.
  Ik zeg per ongeluk want je besmet niet zomaar je hele eigen bevolking.
  De overheid van China heeft dit lang onder de pet willen houden totdat de situatie onhoudbaar werd.
  ( Dr. Li de arts die dit wel begrepen heeft en hiervoor werd veroordeeld door zijn eigen overheid terwijl hij gelijk had en vervolgens ziek werd en overleed) Dit is China❗️

  Op dat moment realiseerde de Chinese overheid welke grote en wereld wijde gevolgen dit kon gaan hebben.
  Ze bouwden ziekenhuizen, ze gaven meteen de genetische samenstelling van het “ bewerkte virus “ vrij , en ze verplichtten mensen soms met grove dwang om zich te laten testen en in Isolatie te gaan.
  En de Chinese buurtcomités namen in opdracht van de Communistische partij mensonterende maatregelen tegen hun eigen bevolking. ( walgelijk om te zien ) ( soms zelfs met dodelijke afloop)

  Nu wat betreft de test en het bovenstaande artikel.
  Je kunt testen op Corona maar niet op dit specifieke gemanipuleerde virus. ( daarvoor zijn nog geen tests ontwikkeld)
  Als je momenteel positief getest wordt dat weet je dat je Corona hebt en omdat dit virus zo virulent is zal het wel dit “ bewerkte “ ( door de Chinezen ontworpen ) virus zijn, maar Corona is een gewoon griep virus dus ook dat is mogelijk.

  De enige zekerheid dat je dit gevaarlijke Corona virus ( deze nieuwe soort) bij je draagt zijn de symptomen die je als zieke vertoond zoals de droge hoest en koorts in het begin en later gevolgd door longontstekingen die zelfs tot beademing kunnen leiden, en een hoog sterftecijfer vertoond.

  Let op dit is geen onzin.
  Neem er kennis van en oordeel niet te snel.
  Niemand die weet hoe het zich gaat ontwikkelen.
  Want het is een geheel NIEUW (ontworpen) virus.

  Let eens op andere landen.
  In China is het virus nog volop aanwezig maar wat ze daar eerst dachten dat iedereen er aan dood zou gaan komen ze nu van terug met als gevolg , ze sluiten ziekenhuizen sturen mensen naar huis waar ze 2 dagen later overlijden.. Velen overlijden daar alsnog maar nu “ongeregistreerd “

  Dit sluiten van ziekenhuizen in China is politiek ingegeven zij zijn de “ fabriek van de wereld “ en hun werknemers worden gedwongen weer aan de slag te gaan.
  Het moet weer als normaal lijken voor de wereld bühne.
  Bovendien leidt dit de aandacht af van China nu de wereld zo druk is met zichzelf : en hun onverwachte “ geschenk aan de wereld “ uit de Chinese laboratorium fabriek.

  Wees voorzichtig met oordelen, dat is zo makkelijk, er is meer dan je denkt en kunt zien.
  Hou het gezond mijd contacten en lees zelf artikelen!
  Vandaag in Iran 6400❗️Doden in 196 steden❗️( bron ncr-Iran.org )
  Dan hebben wij met onze overheid en met deze informatieve site nog niet te klagen !
  Shalom Anna

 17. Het valt iedereen wel op dat er inmiddels ook een boel nog zwaar geïndoctrineerde bezoekers inmiddels vanuit vele roverheide instanties ook thuis verblijven en xandernieuws bezoeken !
  Dit Afgeleid uit de schaapachtige reacties onder de diverse onderwerpen.

  Deze mensen zijn nog steeds in de waan dat zij door hun overheid volledig geïnformeerd worden betreft de gehele gang van zaken met betrekking tot deze onnoemelijke organisatie van de grote financiële reset van het monetaire systeem. MENSEN DIT IS ZO GROOT en blijkt zelfs al in het boek; The Age of Darkness letterlijk vermeld te staan met de uitvoering ook vermeld in 2020.
  Allemaal erg bijzonder.

  COVID-19 is geen echte dreiging, het is van oorsprong een dodelijk knutselvirus maar is onschadelijk gemaakt door de white hats.

  Volgens de auteur werken China, Iran en Italie mee met de white hats. Zij hebben paniek gecreeerd rondom dit virus, waardoor het voor de black hats lijkt alsof het nog in zijn oorspronkelijke staat verkeert.

  Zoals bekend vormen ouderen de grootste risicogroep en die zijn helaas de klos omdat ze meerdere griepen tegelijk krijgen, waaronder corona.

  De wereldwijde ‘lockdowns’ die nu aan de hand zijn en nog zullen volgen staan totaal niet in verhouding met de werkelijke dreiging, maar dienen om de mainstream media en de black hats het idee te geven dat het virus nog steeds in zijn oorspronkelijke staat verkeert. Gedurende deze quarantaine-periode vinden er arrestaties plaats op de achtergrond van deep state-spelers in een lagere rangorde. Voor de buitenwereld hebben deze lui corona en ze zullen worden geinterneerd in ‘quarantaine-faciliteiten’. Verwacht dus nog geen arrestaties van grote namen, strategisch gezien is deze stille aanpak de beste in deze fase.

  Deze operatie eindigt op 10 april, Goede Vrijdag, maar naar verwachting duren de ’10 days of darkness’ van 1 april tot en met 10 april. Zoals voorspeld in de Q-posts zal Trump voorafgaand hieraan tweeten ‘My fellow Americans, the Storm is upon us’. Gedurende deze 10 dagen zal er sprake zijn van een wereldwijde medische noodtoestand, maar in sommige landen zal deze al eerder van kracht zijn. Menigeen heeft dan al geprept en voldoende levensmiddelen en andere benodigdheden in huis gehaald om deze periode door te komen en hoewel de meeste winkels gedurende deze 10 dagen dicht zullen zijn zullen er enkele noodwinkels open zijn.

  Gedurende deze 10 dagen zal het internet compleet zijn afgesloten. Er zal elektriciteit zijn, maar geen kranten, televisie- of radiozenders. Deze zijn allemaal afgesloten door het leger in de diverse landen. De enige die de macht heeft om uitzendingen te verzorgen is Trump, die d.m.v. zijn Emergency Broadcast System (EBS), dat te zien en te horen zal zijn via radio en televisie, uitzendingen zal verzorgen vanuit Air Force 1 (AF1), het presidentiele vliegtuig waarin Trump verblijft gedurende de 10 days of darkness vanwege ‘infectiegevaar’.

  Wat we te zien zullen krijgen zijn professionele documentaires waarin de structuur en misdaden van de wereldwijde Deep State uiteen zullen worden gezet, compleet met gefilmde bekentenissen. Deze docu’s zullen gezinsvriendelijk zijn, wie de beelden wil zien van sommige van hun misdaden, met name naar kinderen, kan deze na de 10 days of darkness bekijken op het internet. Het bewijs dat zal worden getoond zal waterdicht zijn. Trump zal uitleggen dat hij geen politicus is maar door het militaire apparaat is geselecteerd om de Deep State ten val te brengen. Ook zal hij de authenticiteit van het QAnon-platform bevestigen.

  Gedurende 10 dagen zullen deze documentaires te zien zijn en 24 uur per dag herhaald worden, zodat ook mensen met avond- en nachtdiensten die noodhulp verlenen dit kunnen zien. Gezinnen die noodgedwongen thuis zitten zullen dit met open mond bekijken. De schok en verwarring zal groot zijn en onze rol zal zijn om hen op te vangen en gerust te stellen. Wie voor die tijd te bang was om hier openlijk over te spreken kan nu vrijuit spreken zonder angst voor sociale uitsluiting. Mogelijk zal zelfs JFK Jr. levend en wel te zien zijn om nog meer geloofwaardigheid te bieden aan deze operatie.

  Op Goede Vrijdag zal de wereldbevolking te horen krijgen dat het nu veilig is om weer naar buiten te gaan. Er zal een massale spirituele ontwaking plaatsvinden met Pasen en de kerken, synagoges en moskeeen zullen volstromen. Naast veel verdriet zal er vooral ook veel opluchting zijn.

  Een klein percentage, hooguit 5%, zal te gehersenspoeld zijn om deze nieuwe realiteit te accepteren en gaan rellen. Zij zullen echter te maken krijgen met een meerderheid van mensen die dit soort gedrag niet langer pikken en hierbij kunnen slachtoffers vallen. De Deep State zal voorgoed de heerschappij over de straten verliezen en om te voorkomen dat TV- en radiofaciliteiten worden vernield zullen de legers van de diverse landen deze bewaken. Als de media-arm van de Deep State zal de mainstream media ook zijn ontmaskerd en zij zullen geen andere keus hebben dan het werkelijke nieuws te verslaan.

  Deep state-spelers die geen deal hebben gemaakt met de white hats zullen zelfmoord plegen in het ‘suicide weekend’ van 11-12 april 2020. Wie zelfs daar niet voor kiest zal ervaren hoe het is als je je niet meer veilig op straat kunt begeven als minderheid temidden van een geinformeerde massa.

  Mogelijk zal er gedurende deze 10 dagen ook een terugkeer naar de goudstandaard plaatsvinden, waardoor er een eind komt aan de Federal Reserve en daarmee het centrale bankenstelsel dat ons nu al ruim 100 jaar in economische slavernij houdt.

  Tot slot drukt de auteur ons nog op het hart dat wij zo veel mogelijk vanuit de goedheid van ons hart moeten blijven handelen. Tot zover de Nederlandse samenvatting van dit Twitter-draadje.
  Vervolgens kreeg ik op het doorsturen hiervan een erg interessant stuk tekst terug wat mij toch wel heel erg aan het denken en hopen heeft gezet; Lees het zelf maar eens denk er rustig over na welke personen er allemaal nu op dit moment in quarantaine zitten met het vermeende Coronavirus en analyseer dan nog even de situatie zoals het er nu voor staat !!!

  Allemaal heel veel kracht geluk en liefde en hoop toegewenst !!
  en zorg ervoor a.u.b. dat er zoveel mogelijk slapende schapen ook wakker gaan worden….

 18. Ik ben ziek
  al heel mijn leven heb ik 4 a 5 keer per jaar griep,
  ervaring deskundige zeg maar…..
  nu is het verloop anders dan anders
  anders in 1nachts doods ziek
  nu:savonds gemeten zaterdag 37,5 zondag 37,9 maandag 38,1 dinsdag 38,3 woendag 38,6 nu net 38,9 van af zondag beetje rauwe keel maar niet hoesten geen loopneus niet misselijk, wel spierpijn, beetje kort ademig, beetje vreemd

 19. Lieve mensen kijk ook eens naar jensen.nl op internet en je zult veel rustiger te bed gaan. Bekijk eens alles vanaf maandag en een werled gaat open voor jullie allemaal.
  Dan sta niet raar te kijken dat xander misschien bij het rechte eind heeft.
  Tegnwoordig is een andere mening hebben heeel fout en in mijn jonge jaren was een andere mening hebbenn meer als normaal enn mocht je die gewoon hebben zonder dat je streng erop aangesroken hebben.
  Zullen we allemaal eens weer normaal doen en eens goed onderzoek gaan doen en eens meer naar China kijken en naar jensen en ook naar Rutte enz. Laat de mens weer eens mens zijn.

 20. Echt klinkklare onzin dit artikel
  Wat ik wel weet is dat de Russen bezig zijn om paniek alom te zaaien, het zou me ook niets verbazen als ze juist nu in deze crisis de Baltische staten binnen zullen vallen.

  Sommige russen die hier wonen zaaien ook nog eens paniek en als jij een andere mening hebt worden ze zeer agressief, aan den lijfe ondervonden!
  Ik geef hier 1 link
  https://www.nu.nl/coronavirus/6038558/rusland-zaait-volgens-eu-met-nepnieuws-paniek-over-coronavirus.html

 21. Wat een onzin.
  In italie hebben ze geen tijd om de doden te begraven, en dan lees ik deze nonsens…

 22. Wat bedoelde Bill Gates met de mysterieuze naam van zijn lezing van eind 2019?
  201 = To 01 = Naar 01 = Naar het Begin = Reset ???

 23. In de laatste maanden van 2019 zag ik in een stad in Noord-Brabant diverse keren een bestelwagentje met de bekende overheids schuine strepen maar een verder mij niet bekende markering.
  Het opschrift luidde iest als: Crisisbeheersing Bevolking.

  Weet iemand welke organisatie dit is? – ik kan het niet vinden.

 24. wat een onzin is dat toch allemaal aan het worden. ten eerste er wordt bijna niet getest, dus er lopen mensen onder ons die ook dat virus hebben, maar niemand weet het, ze besmetten onbewust andere mensen. Ten tweede het virus lijkt op de dagen van de pest, toen ging ook iedereen lopen van zijn medemens die toen besmet was. Als iedereen bewust en verantwoordelijk leeft, zijn handen wast met zeep, op een zekere afstand blijft, niet meer kust of elkaar zoenen moesten jullie kussen niet verstaan, en het risico klein houden, dan zullen er weinig problemen zijn, maar één ding is zeker, 2020 zal een verloren jaar worden en dit op alle vlakken. Shalom

 25. Een hoax die door media en de overheid word opgeblazen om de werkelijke redenen te verbloemen.Een vd reden is een schuldige om de economie en de banken op te blazen door de draconische maatregelen die de gebrainwashte kudde voor lief neemt.De virus is peanuts dan hetgeen ons te wachten staat,mensen hebben geen idee! Een economie die stilvalt,vaccinaties,een fascistische wereldorde waarin alle vrijheid ontnomen word en de Elite lacht zich een breuk want we werken er allen aan mee om hun doelen te bereiken!

 26. Centrale banken proberen de boel drijvende te houden. Zie de volgende weblinks:

  * https://nos.nl/artikel/2327582-ecb-trekt-750-miljard-uit-voor-opkoopprogramma-tegen-coronacrisis.html “ECB trekt 750 miljard uit voor opkoopprogramma tegen coronacrisis”;
  * https://www.telegraaf.nl/financieel/1175412261/fed-komt-met-steunprogramma-voor-beleggingsfondsen “Fed komt met steunprogramma voor beleggingsfondsen”;
  * https://www.telegraaf.nl/financieel/638056976/ecb-pompt-750-miljard-in-economie “ECB pompt €750 miljard in economie”;
  * https://www.telegraaf.nl/financieel/1054962358/een-omgekeerde-bankencrisis “Een omgekeerde bankencrisis”.

  Wanneer laat men het huidige financiële systeem echt compleet instorten, wordt de puinhoop vermalen tot gruis en gaan wij op een wereldwijde Tientje van Lieftinck over om daarmee je primaire levensbehoeften te kunnen bekostigen? Een Bijstandsuitkering, maar dan op wereldschaal.

 27. bij een reguliere griep epidemie sterven mensen. tussen de 5000 en 10.000 per jaar? bij een reguliere griepepidemie worden mensen zelden opgenomen in het ziekenhuis, de meeste 60 plussen overlijden dan thuis of in het verzorgingstehuis. De afgelopen jaren zijn er geen ‘zware’ griepepidemieën geweest waardoor er momenteel meer kwetsbare mensen in de samenleving zijn dan gemiddeld. Als ik naar de sterftecijfers kijk en die naast de gemiddelde zware griepdoden kijk dan zitten we onder het gemiddeld aantal sterfgevallen. Vandaag de dag beschermt de griepprik veel ouderen tegen voortijdig overlijden, nu er een griep is waartegen de prik niet beschermt overlijden er meer ouderen.

  Patiënten die worden geïnterviewd of de zwaarte van hun klachten zijn in staat om te communiceren om te zeggen hoe zwaar het is. Ik kan mij zelf een aantal griep situaties in mijn leven herinneren (3 keer heel zwaar) waarin ik nauwelijks in staat was op te communiceren, laat staan te eten of drinken.

  In de tijd dat mensen overleden aan tuberculose (honderd jaar geleden) ging de economie gewoon door, terwijl tuberculose besmettelijk en dodelijk is. Ik vraag mij af of we niet doorschieten in de reactie. Probleem is dat je achteraf pas kan vaststellen wat het beste zou zijn geweest.

  Wel zijn de afgelopen decennia voorzorgsmaatregelen tegen ziekte uit de samenleving gehaald: ziekenhuizen dweilen en schoonmaken met lysol, koperen deurklinken en koperen trapleuningen (koper doodt virussen en bacteriën, marmoleum dat in de bijenwas wordt gezet (bijenwas doodt bacteriën en virussen) het eten met zilveren bestek, zilver doodt virussen en bacteriën. De Nanodeeltjes zilver die in het lichaam komen hebben een desinfecterende werking.

  De economische reacties zijn zo extreem dat de economische schade gigantisch is en er als gevolg een bezitsoverdracht zal komen van de burger naar de mensen met kapitaal die alle waardevaste bezittingen kunnen opkopen voor een prikkie. Contant geld wordt afgeschaft. De demonstrerende mensen in Hong Kong en Frankrijk zitten nu binnen en iedereen is bang en stelt zich zeer afhankelijk op naar de overheid toe.

 28. Xander ik was deze site inmiddels (en na jaren) steeds meer gaan ontlopen, simpelweg omdat het geen enkele toevoeging meer heeft aan de alternatieve media.
  paniek zaaierij en onzinnige artikelen komen hier voorbij alsof het niets is, en het lijkt erop dat je nu eindelijk een situatie hebt die in je “self fullfilling” prophecies past.

  Ik vind dat je je moet schamen, en dat je je site moet opheffen, of dat je in ieder geval terug moet gaan naar betrouwbare artikelen uit Gods woord, en de eindtijd waarin we nu leven vanuit dat oogpunt moeten gaan bestuderen ipv die bagger die je dagelijks de media in slingert.

  Voor mij neem ik definitief afscheid van deze site, en zal de artikelen die ik gelezen heb bij het vuilnis buiten zetten.

  Xander wees reëel en geef toe dat je al jaren geen betrouwbaar artikel hebt geplaatst.

 29. De onderlinge relaties worden er niet beter op, ondanks al die “positieve” verhalen. Mensen wantrouwen elkaar meer dan ooit, alsof iedereen nu een groot gevaar voor de ander is.
  Elk mens gevaarlijk en moet in huis blijven? De overheid gaat bepalen wanneer u op straat mag en wat een ‘noodzakelijk’ verblijf in de buitenlucht is? Frankrijk en Spanje hebben zoveel landelijke gebieden en dan mag je zelfs daar niet zomaar een frisse neus halen?
  Kijk wat een onzichtbare ‘vijand’ dus doet men mensen en overheden. Ik blijf het absurd vinden, deze totale quarantaine.
  Alles wat we nu op de kanalen zien, zou je bij elke griepgolf kunnen laten zien.

 30. Of het corona virus nu een hoax is of niet, hou rekening met een lockdown waarbij je het huis niet meer uit mag en zorg in ieder geval voor minimaal 3 maanden voor eten en medicatie (zo nodig) en wellicht ook voor enkele dagen water. Zorg dat water en energie rekeningen op tijd betaald worden anders is het heel eenvoudig om via de smartmeter afgesloten te worden van deze voorzieningen en is al helemaal niet te doen tijdens een lockdown. Slik alleen paracetamol bij griep omdat onstekingsremmers (NSAID’s) zoals ibuprofen, diclofenac, aspirine (acetylsalicylzuur) etc. zorgen dat cellen toegankelijker worden voor het longvirus, dit is ook gebleken tijdens de Spaanse griep in 1918, alleen mensen met een slechte leverfunctie moeten oppassen voor paracetamol. Koop eventueel multivitamines en hoge dosering vitamine C want het eten zal anders zijn dan anders en zorgt voor een betere weerstand.

  Iemand nog suggesties voor wat betreft geld? op niburu wordt geadviseerd geld van de bank te halen en eventueel om te zetten in goud, maar wat moet je met contant geld als je alleen nog kunt pinnen en de goudprijs is duur en daar kun je ook niet van eten en is meer iets als investering voor mensen met veel geld op de bank.

  Het Ibuprofen verhaal blijkt een hoax te zijn. Mod.

 31. Al dit soort complottheorieën doet maar één ding met de mens: het vergroot zijn angst. Angst om te leven, angst zelfs om adem te halen. De wereld is één groot gevaar. Het gevolg is dat iedereen gewantrouwd gaat worden. Des te verder de persoon van ons afstaat, des te groter dit wantrouwen. Des te onbekender, des te meer gevreesd. Uiteindelijk: niemand deugt nog, de hele wereld is verrot. Degene die dit nuanceert wordt voor gek en naïef versleten. Zijn bijdragen worden belachelijk gemaakt. Het enige wat nog telt is jezelf in veiligheid brengen. Je gaat hamsteren, voor jezelf binnenslaan zoveel als je kunt. Wachtend op het einde. En niemand die jou bijstaat of begrijpt.

 32. Ik weet niet wat ik van die hele situatie denken moet.
  Gelukkig ben ik nooit in paniek geraakt en gewoon naar buiten gegaan.
  Maar als het echt een hoax blijkt te zijn, dan hebben leiders alle respect verspilt.
  Ook ik kijk elke dag de Jensenshow, die vanaf het begin al opriep tot kalmte. Daarnaast zie ik langzaam dat ook de media gaat draaien. Zij hebben niets anders gedaan dan berichten verrspreid dat het zo erg zal zijn.

  En wat blijkt na dit alles: de prijzen zullen stijgen, omdat de schade in binnen-en buitenland vergoed moet worden. DOOR ONS

 33. Laat jullie angst vallen. Dood moeten we toch 1 keer
  en het zal daar best meevallen. Enkel Jezus kwam maar
  eens terug. De rest vond het niet nodig !
  Onze voorvaderen hebben gevochten voor een land en
  vrijheid en nu kruipt iedereen als bange muizen achter de kast !!
  Man man, wat een heldaftigheid !

 34. Volkskrant: https://www.volkskrant.nl/wetenschap/experimenteel-medicijn-beschikbaar-voor-coronapatienten~b0b975f8/:

  “Experimenteel medicijn beschikbaar voor coronapatiënten

  Er komt een experimenteel medicijn beschikbaar voor ernstig zieke coronapatiënten. Het gaat om een virusremmer, die eerder werd beproefd tegen het dodelijke ebolavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is het medicijn ‘de meest beloftevolle kandidaat’ voor de behandeling van patiënten.”

  Volkskrant: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/waarom-nederland-nog-geen-lockdown-afkondigt~b288cdfb:

  “Waarom Nederland (nog) geen lockdown afkondigt

  In meerdere Europese landen, zoals België, Frankrijk en Spanje, is een lockdown afgekondigd om de coronacrisis te bestrijden. Dus waarom in Nederland niet?”

  Telegraaf: https://www.telegraaf.nl/nieuws/482168206/wat-ging-er-fout-in-bergamo-het-leven-moest-doorgaan “Wat ging er fout in Bergamo? ’Het leven moest doorgaan’”.

 35. @ Anna 12:03 AM. Ook ik heb de neiging te geloven, dat we te maken hebben met een bio-wapen. Gezien de hele berichtgeving en de reacties op het artikel, geef ik toe dat het erg verwarrend is allemaal. Nederland totaal afsluiten, met alle economische gevolgen van dien? Wie of wat is ermee gebaat? Ik behoor zelf tot de risicogroep, en hou me aan strikte beperking van contact met medemensen. Verder weet ik dat ik niet meer kan doen, maar vooral mijn hoop stellen op Jezus Messias. Volledig vertrouwen op HEM geeft mij nu de meeste rust. Ik wens U allen sterkte.

 36. Koren op de molen voor alle sceptici …. gefeliciteerd
  Wanneer de paniek, de angst pandemie, voorbij is zal men geconfronteerd worden met een financiële Armageddon. Én dat gaat pijn doen ! Heel erg pijn ….
  Voor velen is het verwachtte vakantiegeld reeds in de boodschappen karretjes verdwenen. Geld is er in overvloed, maar weinigen merken er iets van. Alle mooie beloftes ten spijt, uiteindelijk komt er altijd ‘het uur van de waarheid’ : afrekenen ! Collateraal schade ook vanwege alle chemische troep op lijf en leden, die een ‘schrikeffect’ zou moeten zijn tegen HET virus voor mens (en natuur) . Dank aan de media en de ‘goedgelovigen’ ….

 37. Eén van de pijlers, de digitale wereld waarvan nog wereldwijd een bepaalde hogere leeftijdsgeneratie mogelijk doorgaan als ‘digibeten’, lijkt hier vooral getroffen te worden door deze virus. Dit lijkt mogelijk vergezocht, maar als er een hoger plan ook in dit geval aanwezig is die door de machthebbers ingezet kan worden, is om dan juist de boel weer te versnellen waarna ze willen toewerken.

  Het valt niet mee, ook in deze nu ellendig omstandigheden waarin we verkeren, om te onderscheiden in de hoofdlijnen. We vergeten vaak de uitdrukking:”Hoe groter de leugen, hoe meer mensen hem geloven”.

  Eén van de hoofdlijnen is dat nu nog meer communicatie digitaal plaats zal vinden. De drie-eenheid van beeld- spreken en onderwerping (dit laatste zien we veelal niet), moet ons bekend voorkomen, althans degene die een wijs boek ter harte nemen.

  Spyfromthesky

 38. Xander heel de dag de debatten gevolgd zeker weten dat 2 procent nu is besmet. Handen allemaal aan de microfoon, knopjes aan en uit, briefwisselingen, krabben aan de neus, telefoons onderling aanpakken en ga maar eindeloos door, hoop dat het op 2 procent uitkomt. Maar wie was het slimste jongetje van de klas rara?.

 39. Dus toch een “ Biologisch “ Wapen❗️Gekweekt in het F 4 laboratorium in Wuhan???!
  Met als basis een ordinair Corona virus wat geïmplementeerd is met SARS en HIV deeltjes❓

  De Chinezen wisten of hadden ten minste het sterke vermoeden dat “ het foute boel “ was want hun reactie was meteen ziekenhuizen bouwen en ze hadden direkt de “ genetische code “ van het virus paraat.
  Doorgaans moet je bij een nieuw virus hier lang naar zoeken.
  Overigens horen we daar nu vrijwel niets meer over maar het virus is in China nog lang niet uitgewoed.
  Ook komen daar vele situaties van “ herbesmetting” voor.
  Ook is dit nieuwe virus bij machte om uit zichzelf te muteren, ( er zijn al drie varianten ) en dat is een groot risico
  bij het “ beleid “ wat nu de Nederlandse overheid kiest.
  Want dan kun je alsnog ziek worden door “ een andere variant” wat in China nu gebeurt.
  Bovendien zijn ze nu in China met een “ propaganda oorlog” begonnen. Amerika krijgt nu de schuld van dit virus.! Hoe idioot kun je denken. !!!

  Dr Paul Cotrell geeft steeds uitleg over dit virus , dat het gemanipuleerd en hoe het gemanipuleerd is op zijn YouTube kanaal. ( erg technisch en langdradig maar wel juist)

  ALS dit zo is dan is het wel effectief, want de dodelijkheid is onomstotelijk vastgesteld.
  Italië geeft ons heel andere ( hogere) cijfers te zien dan wat China ons ooit heeft doorgegeven.

  En de berichten uit Iran zijn vandaag 18 maart tot nu toe 5950 doden in 194 steden ; bron http://www.nrc-Iran.org. Hamidee Taati.
  Dit gebeurt in een land als je niets doet en alles aan Allah overlaat. Vele regerings leden en overheids functionarissen zijn daar besmet en in quarantaine. Dit zijn gevaarlijk hoge aantallen….

  Wat mij in Nederland ( mijn omgeving) opvalt is een slechte discipline wat betreft de afzondering.
  Als je thuiswerkt dan lijkt het wel alsof je geheel vrijblijvend kunt gaan hard lopen, fietsen, of met je kinderen naar de speeltuin kunt gaan, om vervolgens met andere “ lotgenoten” uitgebreid te staan discussiëren op de hoek van de straat.
  De ernst van de situatie is nog niet voldoende doorgedrongen in Nederland zo lijkt het wel.

 40. Ik lees dagelijks jullie artikelen, maar dit is echt het slechtste artikel wat ik ooit op jullie website heb gezien. Buitengewoon treurig om deze troep hier te lezen.

 41. Tijd voor een massale test, dan zal het sterftecijfer aanzienlijk dalen, evenals de paniek.
  Tzou beter zijn de risicogroep zoveel mogelijk af te schermen en daarmee de (voedsel) economie gaande te houden. Daarnaast capaciteit beademingsaparatuur enorm opschroeven voor het geval dat.

 42. Pier schreef:
  18/03/2020 om 9:15 pm
  ” Als gevolg van de varkenspest zijn daar, en in de rest van China, miljoenen dode varkens begraven, maar ook verbrand. Dat heeft vergelijkbare wolken vervuilde as en lucht over het land verspreid.
  Toeval? Misschien. Wel een mogelijkheid en in iedere geval een interessante theorie….”

  Zou het dan misschien kunnen zijn dat kinderen geen of in mindere mate symptomen krijgen van het coronavirus omdat zij in 2009 massaal zijn ingeënt tegen de Mexicaanse griep ofwel de varkensgriep? En tevens bewust beschermd zijn gemaakt tegen het coronavirus?

 43. Ik heb het het artikel niet helemaal gelezen, maar antibiotica werkt tegen bepaalde bacteriën en niet tegen virussen. Wel is het zo dat een antibiotica kuur ook gezonde darmbacteriën doodt. Ter preventie zou je dan probiotica moeten nemen met zoveel mogelijk bacteriestammen.

 44. Je zou onderhand knettergek worden door al die verhalen, stellingen, beweringen, tegenwerpingen en ontkenningen over dat Coronavirus en rijp worden voor het gekkenhuis. Daardoor zou de zorg nòg meer belast worden. De hele dagen is het corona, corona, corona. Leef gewoon door, houd rekening met anderen, kijk éénmaal naar het nieuws, volg de aanbevelingen, lees al die zooi niet meer (Xandernieuws mag nu eindelijk ook wel eens gaan minderen) en ga ’s avonds na het avondgebed heerlijk slapen waarbij je alles uit je hoofd zet. En degene die zich graag gek wil laten maken door al die boekwerken die ook op Xandernieuws uitgebaggerd worden: veel succes!! 💀

 45. Xander, in dit kader hieronder een interessant artikel dat de mogelijkheid beschrijft van een geheel andere oorzaak van de pandemie dan een virus. Het is geheel in het Engels en ik zal het niet helemaal vertalen, maar het komt erop neer dat de Spaanse Griep uit 1918 weleens kon zijn ontstaan door het verbranden van dode varkens en varkensmest. Vlak vóór de uitbraak van de Spaanse Griep had dit verbranden op grote schaal van dode varkens en mest plaatsgevonden bij Fort Funston in Kansas, USA. Als gevolg hiervan was er een dichte, stinkende wolk over het Fort getrokken. De kok van het Fort, Albert Gitchell, had die wolk over zich heen gekregen en ingeademd. Hij werd ziek en stierf. Binnen een maand waren er duizend man in het Fort ziek en 50 overleden. Dit was het begin van de Spaanse Griep.
  Een vergelijkbaar scenario heeft zich ook in Wuhan afgespeeld, vlak vóór de Corona epidemie. Als gevolg van de varkenspest zijn daar, en in de rest van China, miljoenen dode varkens begraven, maar ook verbrand. Dat heeft vergelijkbare wolken vervuilde as en lucht over het land verspreid.
  Toeval? Misschien. Wel een mogelijkheid en in iedere geval een interessante theorie….

  Essentially one-quarter of the world’s pigs died in one year, and just before the latest coronavirus outbreak. China then did what it had to do and began to cull thousands of pigs to control the outbreak they claimed to be caused by the African swine fever outbreak in 2018.

  But how many dead animals, including those in Wuhan were buried and how many incinerated are open questions. Burning pigs and pig excrement was a sure recipe for visible haze….

  Similar events occurred at Fort Funston in Kansas circa 1918, thought by many to be the birthplace of the onset of the Great Influenza Pandemic of 1918….

  Ft. Riley, Kansas was a sprawling establishment housing 26,000 men and encompassing an entire camp, Camp Funston. Within that camp, thousands of horses, hogs, mules and chickens produced in excess of a stifling nine tons of manure each month. And the accepted method for its disposal was to burn it, even against driving wind….

  And so, on Saturday, the 9th of March, 1918, a month which just happened to coincide with the annual peak surge for tuberculosis in Wuhan, China, a threatening black sky forecast the coming of a major dust storm. When this storm combined with the ashes of over 9 tons of burning manure, a stinking, stinging yellow haze resulted.

  The sun was said to have gone black in Kansas that day in 1918. Two days later, on March 11th, company cook Albert Gitchell reported to the Funston infirmary saying he had “a bad cold” with flu-like symptoms. Among his symptoms were a headache, a sore throat, muscle aches, chills and fever. He also reported cleaning pig pens on March 4th, one week before feeling sick. Gitchell would never recover from this, his last illness. And by noon of March 4th, one hundred men joined him at the Army infirmary he had walked into. Within a month one-thousand men were sick and approximately 50 dead. Camp Funston was having a deadly epidemic.

 46. Toch roept dit artikel bij mij interessante vragen op: Hoe betrouwbaar zijn die testen? In welke mate kunnen medicijnen en vaccinaties ziektes bevorderen in plaats van ze te bestrijden? Mijn conclusie: leef zelf zo gezond mogelijk en hou het hoofd koel.

 47. Normaal zijn de conspiracies allemaal vrij duidelijk; maar deze blijft een mystery voor mij. Ik hoor toch echt wel dat een hele hoop mensen doodgaan; veel meer dan normaal in de meest getroffen gebieden. Ook artsen gaan dood. Ik zou het risico niet nemen in elk geval. Mark’s ‘immuniteit-experiment’ is gedoomed te mislukken omdat dit tegen de WHO ingaat; en die willen ons maximaal bang maken en ons doen smeken naar een vaccin. Nederland wordt als voorbeeld gesteld dat totale lock-down nodig is en hoe het NIET moet: altijd naar de WHO luisteren, en je vaccin nemen.
  Ik geloof er geen reet van dat dit virus ‘niet bestaat’. Dit verhaal hoor ik al heel lang over Aids. Aids is bewust gecreëerd net als Covid-19…..dit is een dwaalspoor als je het mij vraagt.

 48. Als in het aangegeven artikel wordt gewezen op het feit dat antibiotica niet helpt, gaat dit artikel bij mij meteen de prullebak in. En mag hopen dat dit verder geen uitleg behoeft bij de lezers.

 49. Zo, ik kan weer ongesluierd ademhalen en verplicht sprookjescoroontjes slikken. Dit was dus de grote hocus pocus van de abracadabra ‘heren’. ’t Kost wel wat maar dan heb je ook wat. Het is wel lekker rustig buiten en hoog in de lucht. Je hoort zelfs weer vogeltjes zingen. Wat jammer dat Xander met dit artikel roet in het gehamsterde eten gooit; Jullie gooien de hele Turkse zwarte handel stuk. Laat de mensen toch in hun waan!

 50. We kunnen in ieder geval waarnemen, dat heel veel mensen nu al in radeloze angst verkeren. Hoe zal het worden in de (nabije ?) toekomst ?

 51. Serieus? Ik had je best hoog zitten maar je begint nu wel erg door te draaien Xander! Jammer.

 52. Het zijn geen vleermuizen, maar de zogenoemde vliegende honden die in Azië gegeten worden. Hier een filmpje van een duidelijk tamme, aan mensen gewende vleer die zich gewillig laat voederen. Het zijn fruiteters en hun vlees is volgens sommigen een delicatesse. Mogelijk, vlees van een zoogdier dat alleen maar fruit eet.
  https://www.youtube.com/watch?v=rdbTigeLtaI
  Het lijkt mij ook aangewezen om in geval van symptomen gewoon thuis uit te zieken alsof het een Griep is en de nu toch al overbelaste artsenij met rust te laten, tenzij je echt ernstig ziek wordt, bel dan maar naar de dokter. Wat in elk geval waar is: het is niet goed genoeg bekend waar we juist mee te maken hebben, en in de toekomst blijkt misschien dat er nu onnodig zware middellen ingezet worden waar je ook ziek van kan worden.

 53. Xander
  Wordt het niet eens tijd dat je stopt met met het in de wereld brengen van al deze hoax verhalen , en het zaaien van angst ! Ja, er zullen geruchten van oorlogen zijn in deze tijd, maar dat wil niet zeggen dat “we” deze zelf moeten verspreiden.
  En luister nu eens wat de wetenschap te vertellen heeft in plaats van alle hoaxverhalen en spookjes te publiceren.

 54. De Jensen show 126: Europa is gevallen :
  https://www.youtube.com/watch?v=u6Ii5PPut8U

  Zier ook:
  Jensen laat met keiharde bewijzen aantoonbaar zien waar u wèrkelijk in terecht bent gekomen. Een machtsovername door de zichzelf als ‘deugdzaam’ ziende globalisten. Slappe zakken in werkelijkheid, die geweld – ook tegen (misschien wel dementerende) ouderen – door gewapende militairen en politie op straat in diverse landen inmiddels niet meer schuwen.

  Jensen toont keihard aan wat Henry Kissinger openlijk uitsprak, wat Gates openlijk uitsprak en wat momenteel in de praktijk gebracht wordt om de tegenstand ten aanzien van ‘de Nieuwe Wereldorde’ en derhalve de EU in Europa, te breken en over te nemen. Alles in de politiek is namelijk inderdaad gepland! Miljarden doden zijn bijzaak! Angst, manipulatie en leugens regeren. Sterker nog, ik werd er op multimedia door getriggerd; zo net voor de Nederlandse verkiezingen komt dit het vermeende ‘mandaat’ van Rutte en zijn zielloze, maar vooral empathie-loze (!) consorten wel HEEL erg goed uit. DÀT zal namelijk blijven hangen! Toeval…?

  Lees meer:
  https://ejbron.wordpress.com/2020/03/18/jensen-god-en-corona/#more-233467

 55. We moeten ons inmiddels afvragen of het middel van lockdowns niet erger is dan de kwaal. Wanneer moeten de boeren stoppen met voedsel produceren? Wanneer gaan de voedselfabrieken dicht omdat er geen grondstoffen meer zijn? We plegen momenteel maatschappelijke en economische zelfmoord om zieke, zwakke mensen te redden, maar door de hongersnood die dit straks gaat opleveren gaan we allemaal dood. Moeten we binnenkort niet gewoon accepteren dat zwakke mensen doodgaan zodat de sterken wel kunnen overleven? Is dat niet een natuurwet: survival of the fittest?

 56. De redactie beweert dat er geen immuniteit vs dit virus is: dat is NIET WAAR.

  Vanmiddag was er contact met een Italiaans ziekenhuis in Lombardije:
  de dame die de telefoon beantwoordde liet weten dat er (al) c-virus-patienten met vit C intraveneus
  werden behandeld.
  En passant liet ze ook weten dat ze een jaar in Enschede had gewoond.

 57. Tja, nu weet ik het echt niet meer. Goed, laat ik me maar toevertrouwen aan de Goddelijke Voorzienigheid.

 58. Xander je ontspoort steeds verder geestelijk , steeds meer NONSENS praat je !
  Corona is een soort de PEST van de middel eeuwen het blijf zeker min 2 jaar hangen volgens de duitse virologen bij het Koch instituit !

 59. Wie weet zijn het allemaal ouderen die dood gaan maar die eerst verplicht griepprik moesten krijgen maar de meesten van hun krijgen van de griepprik longontsteking.

 60. Hallo,
  Ik ben net eens even aan het rekenen gegaan en ben tot de conclusie gekomen dat de Corona besmetting in Nederland al veel erger is dan in Italië:
  Ik wil niemand bang maken hoor echt niet, maar de statistieken zeggen dat NL in de afgelopen twee weken meer bevestigde besmettingen heeft gemaakt dan Italië na twee weken. Na 2 weken had Italië 1128 besmettingen en NL heeft vandaag, na nog geen twee weken al 2051. Aantal doden in Italië na twee weken 29, in NL na nog geen twee weken al 58.

 61. “Test-epidemie” kan gelezen worden als waren er overheden die een epidemie aan het uittesten op de bevolking. Maar het moet gelezen worden als een epidemie op basis van testen.
  Dat zegt Wodarg ook: wat we op die kaartjes zien, zijn testuitslagen. De kaartjes geven aan waar men test. Komt bij dat een viroloog niet kan weten of dit virus gevaarlijk. Dat weet men pas na uitgebreide studies.

 62. Kijk Wissensmanufaktur van Eva Herman op Youtube . Interview met een Expert wat die zegt. Goed onderbouwt . La Roche Lobby in Brussel EU voor zoveel mogelijk test te verkopen. Wordt wakker mensen we worden voor de gek gehouden. De crisis komt de bankiers en de graaiers goed uit.

 63. Dr. Wolfgang Wodarg heeft ook zijn twijfels. Iemand die ook gelijk had gekregen na de paniek bij de Mexicaanse griep. Ook uit hij zijn twijfels over de zekerheid van de testen.
  Het vraagt echter veel specialistische kennis om een oordeel te kunnen geven. Na de constatering van een “nieuw” virus (virussen muteren altijd), werden de gegevens in de database gestopt die dan wereldwijd toegankelijk is. Onderzoekers van de Charite in Berlijn ontdekten een soortgelijk virus in hun database en ontwikkelden een test. Die test is echter niet gevalideerd. Maar omdat er paniek ontstond, heeft de WHO toegestaan dat Berlijn de test mocht leveren aan China.
  En als je al die beelden ziet van mensen (mensen met weinig hygiëne) dicht op elkaar gepropt in ziekenhuizen, vraag je je af of die ziekenhuizen geen bron van besmetting werden.
  Een cruiseschip is een ideale afgesloten plek voor virussen om te gedijen. Toch bleef de schade daar beperkt.

 64. Juist nu professionele hulp aan ouderen, chronische zieken en gehandicapten t.g.v. de Coronacrisis is weggevallen, komt het er nu op aan om ons niet gek te laten maken door allerlei complotberichten en om elkaar door deze crisis te helpen. Er worden nu tal van particuliere initiatieven opgestart om elkaar door deze crisis te helpen. Over de gevolgen van de Coronacrisis voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten, zie https://iederin.nl/brief-aan-kamer-maak-afspraken-voor-continuiteit-zorg-thuis-en-in-instellingen/ “Brief aan Kamer: maak afspraken voor continuïteit zorg thuis en in instellingen”:

  “In deze crisistijd staat de zorg en ondersteuning onder grote druk vanwege vrijwillige of verplichte thuisisolatie, het wegvallen van begeleiding en dagbesteding, het sluiten van scholen, inkomensdaling en het niet aansluiten van zorg uit persoonsgebonden budgetten op deze situatie van thuisisolatie. Dat betekent dat de gevolgen van de corona-crisis en de noodzakelijke maatregelen voor mensen met een beperking extra ingrijpend zijn en we samen op zoek moeten naar verzachtende maatregelen en oplossingen.”

  Op https://nietalleen.nl/ kun je je aanmelden als je hulp nodig bent, of zelf hulp wilt verlenen.

  “Ik zoek hulp

  Ondanks het coronavirus (COVID-19), staan we voor je klaar. Overal in Nederland zetten talloze lokale organisaties en kerken zich in voor mensen die hulp kunnen gebruiken. Praktische hulp nodig? Een luisterend oor? Je bent #nietalleen.

  Wij kunnen hulp bieden

  Op deze plek willen we zoveel mogelijk mensen die getroffen zijn door de gevolgen van het coronavirus helpen door hulpvragers en lokale organisaties/kerken actief met elkaar in contact te brengen.

  Ben je een organisatie/kerk en kun je hulp bieden? Meld je dan hieronder aan. Binnenkort is jouw initiatief terug te vinden op de website van #nietalleen.”

Comments are closed.