Nederlandse analisten: ‘In 2020 begint de systeemcrisis en Derde Wereldoorlog’

Afbeelding: (2).

—————————————————————————————————————————————-

Komende decennium in teken van grote omwentelingen en oorlogen – Welke systeem gaat de Nieuwe Wereld Orde vormen: het Westerse (totalitaire globalistische superstraat structuren), of het Oosterse (economische samenwerking op basis van respect voor elkaars grenzen en culturen)?

—————————————————————————————————————————————

Op de laatste dag van het jaar wenst het Xandernieuws-Team u het allerbeste toe voor 2020, maar draaien we er niet omheen: 2020 wordt vrijwel zeker het jaar waarin alles ‘los’ gaat. De vele voortekenen hiervan zijn voor degenen die al wat langer niet meer in de propaganda en leugens van de gevestigde orde in politiek en media trappen, duidelijk zichtbaar. Toch werden waarschuwingen voor een naderende systeemcrisis en zelfs een Derde Wereldoorlog door velen niet echt serieus genomen. Alles gaat op het oog toch nog steeds ‘goed’? We leven toch in zo’n ‘gaaf’ en ‘succesvol land’? Nederlandse experts en analisten van onder andere het Centrum voor Strategische Studies in Den Haag verwachten die systeemcrisis en het mogelijke begin van WO-3 echter inderdaad in de periode 2020-2022. Bent u er klaar voor? Of laat u zich er liever zoals ‘de rest’ door overvallen. Dan moet u dit artikel maar snel weer vergeten.

Geen complot en geen doemdenken

Onafhankelijke journalisten en websites die over een nieuwe megacrisis en de Derde Wereldoorlog schreven werden jarenlang in de categorie ‘complot- en doemdenkers’ geplaatst. Deze doemdenkers krijgen zeker sinds 2019 steeds vaker bijval van tal van politieke, economische en financiële analisten en andere specialisten. Nu is ook in Nederland het gevreesde woord ‘Derde Wereldoorlog’ gevallen – niet pas over een jaar of 20 of 10, maar al heel snel: in of vanaf 2020-2022, en dat is akelig dichtbij het jaar 2023, het jaar dat in 2011 voor het eerst door mij genoemd werd in het kader van het aanstaande herstel van het Turkse-Ottomaanse Rijk, waar ik sinds 2009 over schrijf.

In de kerstuitzending van het BNR nieuwsradioprogramma Boekestijn & De Wijk praatten Rob de Wijk (Centrum voor Strategische Studies in Den Haag) en historicus Arend Jan Boekestijn onder leiding van Hugo Reitsma met oud marinier Ingo Piepers –die promoveerde op de ‘dynamiek van oorlog en vrede-’ over het onderwerp ‘2020: De Derde Wereldoorlog’. Piepers: ‘Uit data analyse blijkt dat we mogelijk in 2020 –plus of min 2 jaar- een kritiek punt bereiken, een systeemcrisis – laten we het de Derde Wereldoorlog noemen. Het systeem gaat zich organiseren naar een volgende internationale ordening, een VN 2.0..’

Data van 540 jarige periode: Nieuwe cyclus begint met oorlog

Piepers analyseerde data vanaf 1480 tot 1945, zette die in statistieken en publiceerde ze in zijn boeken ‘On the thermodynamics of war and social evolution’ en ‘2020 Warning’. Uit die data bleek dat het systeem vier oorlogscycli genereerde, wat zijn hoogtepunt bereikte in de Tweede Wereldoorlog, die gevolgd werd door de eenwording van Europa. Op dit moment zitten we in de eerste cyclus waarin wordt toegewerkt naar een eenwording op globaal niveau.

Historicus Boekestijn: ‘Voorspellingen kunnen het gedrag van mensen beïnvloeden, dus je kun theoretisch zeggen dat mensen hier zo van onder de indruk raken, dat leiders met elkaar gaan praten om de VN te hervormen.’ Hij denkt overigens ook dat er ‘een enorme crisis, die wel degelijk een oorlog kan zijn’ voor nodig is om Frankrijk en Groot Brittannië hun zetels in de VN Veiligheidsraad op te geven en te overhandigen aan onder meer India.

Centrum Strategische Studies Den Haag bevestigt aanstaande systeemcrisis

Rob de Wijk zegt al geruime tijd wekelijks dat ook de data van het Centrum voor Strategische Studies er inderdaad op wijzen dat er een grote systeemcrisis aankomt. Hij noemt de spanningen in de Zuid Chinese Zee en Oekraïne (De Krim) als tekenen van die crisis. ‘Dat kan inderdaad de opmaat zijn naar een veel grotere crisis… Het hangt onder meer af van hoe sterk de afschrikkende werking van kernwapens is, want alle wereldmachten die bij die spanningen zijn betrokken hebben kernwapens.’

Piepers: ‘Kernwapens hebben ons ervan weerhouden om een oorlog te starten… maar de vraag is ook of India en Pakistan daar ook zo over denken.’ ‘Tot nu toe wel, ‘ reageert De Wijk. Volgens Boekestijn is ook Oekraïne niet uit de hand gelopen vanwege de dreiging van een kernoorlog. ‘Maar er kunnen altijd ongelukken gebeuren. Er hoeft maar één eschatologische (religieuze) gek op een knop te drukken.’

Putin beschuldigd, maar Westen heeft zelf vuile handen

Gewezen wordt op de Russische president Vladimir Putin, die in 2014 rond het conflict in Oekraïne verklaarde dat Rusland ‘een kernwapenmacht’ is. Dat was volgende de heren een ongekend impliciet dreigement. Boekestijn: ‘Maar het Westen moet ook de hand in eigen boezem steken. Putin zei er namelijk ook bij dat ‘jullie Irak hebben gedaan’, wat volstrekt illegitiem was. ‘Jullie hebben Kosovo gedaan. Jullie hebben Libië gedaan.’ Dat is het verhaal wat we niet willen horen.’

Aan dat lijstje had natuurlijk zeker Syrië moeten worden toegevoegd, want in zowel Syrië als Oekraïne werden de conflicten daar niet door Rusland, maar door de regering Obama gestart, net als het aanstichten van de burgeroorlog in Libië.

‘Aan iedere systeemoorlog ging altijd een periode van schijnbare rust en stabiliteit vooraf,’ vervolgt Piepers. ‘Maar de spanningen rond allerlei issues raken steeds meer met elkaar verwezen. De dominostenen worden als het ware klaargezet, en op een gegeven moment is een klein tikje genoeg. Het systeem is dan kritisch, en dan valt alles met een grote klap om.’ Dat kan een klein incident zijn dat op zichzelf genomen weinig voorstelt, zoals een moord in Sarajevo de Eerste Wereldoorlog in gang zette.

‘Eerste systeemoorlog kan lijken op 30 jarige (religieuze) oorlog’

Boekestijn vindt de huidige situatie in de wereld instabieler dan in de 19e eeuw, en dat komt omdat de meeste mogendheden totaal verschillende waarden hebben. Piepers: ‘Er is inderdaad een hoge mate van fragmentering. Wat ter discussie staat is een aantal basis beginselen op basis waarvan wij een volgende ordening zouden moeten inrichten’ (de totalitaire globalistische superstaat-structuren van het Westen versus de vrije economische samenwerking op basis van respect voor elkaars soevereiniteit en cultuur door Rusland en China).’

‘De eerste systeemoorlog van deze cyclus zou daarom meer kunnen lijken op de 30 jarige oorlog (een religieus conflict) dan op de Tweede Wereldoorlog,’ denkt Piepers. Zowel hij als zijn gesprekspartners vinden dat geen geruststellende gedachte, omdat ‘religieuze oorlogen de meeste bloedige zijn.’

De Wijk: ‘Voorspellen is moeilijk, dus je kunt nooit 100% zeker zeggen dat het die kant op gaat.. We hebben allerlei nieuwe wapensystemen zoals kernwapens, waardoor die cyclus misschien doorbroken wordt.’

Neergang Amerika versnelt systeemverandering

‘De wereldorde is anarchisch (anarchistisch), chaotisch,’ vult Boekestijn aan. ‘Het weer is over een week al lastig te voorspellen. Ik zou zeggen dat sociale wetenschappen nog moeilijker zijn, omdat er nog meer variabelen zijn.’ Piepers: ‘Als je kijkt naar die stabiele perioden (in de geschiedenis) met kleine oorlogen, dan zijn die intrinsiek onvoorspelbaar, terwijl die grote oorlogen wel voorspelbaar zijn.’

De omvang van die kleinere conflicten neemt volgens hem sinds 2011 af, wat een probleem is, omdat die kleine conflicten bepaalde spanningen reguleerden. ‘Dat gebeurt niet meer, waardoor je nu een enorme spanningsopbouw ziet… De onrust en onzekerheid die we allemaal voelen is typisch voor deze periode, want de spanningen kunnen nergens meer naartoe.’

De Wijk wijst erop dat de financiële crisis van 2009 de neergang van Amerika heeft versnelt, waardoor Rusland en China veel meer speelruimte kregen. ‘In die zin ga je naar een systeemverandering toe.’

Van de 16 conflicten om de (wereld)macht ging het 12 keer fout

Vanaf 1500 zijn er 16 conflicten geweest tussen heersende en opkomende machten. Van de 16 keer ging het maar liefst 12 keer fout. ‘En het Atlantische bondgenootschap (de NAVO) is dood. De afschrikking ligt op zijn gat,’ gaat Boekestijn verder. ‘Nu is de grote vraag of Europa zijn ‘act together’ krijgt. Als dat niet gebeurt, en dat zou zomaar kunnen, ontstaat er een machtsvacuüm en valt Europa misschien uit elkaar.’  De grote vraag is naar zijn mening hoe Rusland en China daarop gaan reageren.

Helaas wordt over deze zaken in het politieke en publieke debat niet gediscussieerd, zegt de Wijk. Op de vraag of we ook zonder wereldoorlog naar een nieuwe wereldorde kunnen, antwoordt Piepers beslist: ‘Dat is ons tot op heden niet gelukt. De data analyse wijst erop dat we weer voor zo’n moment zitten. Laten we hopen dat het verstand zegeviert en we om de tafel gaan zitten.’

‘Systeemoorlog MOET je winnen’

Boekestein, bijna onheilspellend: ‘En als het dan wel allemaal misgaat, moet je er natuurlijk voor zorgen dat je die volgende systeemoorlog WINT. Want anders krijg je met Chinese spelregels te maken.’ De Wijk is het daarmee eens. ‘In zo’n systeemoorlog staat op het spel hoe je de volgende internationale orde gaat organiseren. Die systeemoorlog móet je winnen, zo simpel zit het in elkaar. Liberale democratie is geen vanzelfsprekendheid. Daar zullen we voor moeten vechten.’

Inderdaad. Maar toen hadden de heren wat mij betreft moeten ingaan op de totalitaire superstaat die de EU in snel tempo aan het worden is, en die onze liberale Nederlandse democratie al compleet heeft uitgehold en ook de resten daarvan totaal aan het afbreken is. Het grote gevaar voor onze vrijheid komt niet direct van Rusland of China, maar van binnenuit: uit Brussel, en van de eurofiele ‘weg met ons’ partijen in Den Haag (en dat zijn ze helaas bijna allemaal).

Oorlog zonder winnaars, of omwenteling zonder één schot zoals in 1989?

De Wijk: ‘Ik zie in dit plaatje de piek van de oorlogen wel steeds groter worden. Dan zou ik denken dat als er nu een nog grotere piek komt, er helemaal niemand wint.’ Piepers vindt dat een goede opmerking, maar volgens hem is het risico van zo’n totale (kern)oorlog minder groot. ‘Het model voorspelt een lager aantal slachtoffers (dan WO-2).’

‘Vermijdelijk of niet, we gaan de verkeerde kant op,’ waarschuwt de Wijk. Hij wijst op de Strategische Monitor die het Centrum voor Strategische Studies en het Clingendael Instituut jaarlijks maken. Die is ook gebaseerd op data analyses, en ook daaruit blijkt dat er een crisis aankomt.

Tegelijkertijd ‘is het mensenwerk’, dus onvoorspelbaar. Zo viel het IJzeren Gordijn in 1989 zonder dat er een schot werd gelost. Het feit dat de presidenten Reagan en Gorbatsjov toen om de tafel gingen zitten en zeiden dat het anders moest, geeft dan toch wat hoop dat de Derde Wereldoorlog niet per se hoeft uit te breken. ‘Zoiets gebeurt niet vaak, maar het kan.’ (1)

Herstel Turkse-Ottomaanse Rijk; oorlog Israël-Iran

Volgens mij zijn er dermate veel brandhaarden die de potentie hebben in een wereldoorlog te ontaarden, dat de kans op een ‘goede afloop’ gering is. Zo voorspel ik al jaren dat de Turkse moslimdictator Erdogan steeds gevaarlijker zal worden, en oorlogen zal beginnen om het Ottomaanse Rijk te doen herleven. Gezien de Turkse acties in Syrië en nu ook in Libië, plus de almaar agressievere houding tegenover Cyprus en Israël, lijken die islamo-imperialistische oorlogen –die uiteindelijk ook tegen Europa zullen worden gevoerd- heel dichtbij te zijn gekomen.

Daarnaast neemt ook de dreiging van een grote oorlog tussen Israël (/ de VS) en Iran weer toe. Afgelopen week hebben Amerikaanse drones voor het eerst rechtstreeks vijf Iraanse bases op de grens van Irak en Syrië bestookt. Daarbij kwamen zeker 25 militairen, waaronder ook Iraniërs, om het leven (2). Israël heeft al tientallen keren Iraanse doelwitten in Syrië met bommen en raketten bestookt. Iran hield deze week juist oefeningen met de Russische en Chinese marine, en verklaarde dat het tijdperk van de Amerikaanse overheersing in de Golf voorbij is.

Opzettelijke economische crash VS om Trump te saboteren

Een mogelijk nog groter direct gevaar zijn de pogingen van de ‘Deep State’ globalisten om president Trump af te zetten of niet herkozen te laten worden. Het lijkt er sterk op dat ze in 2020 hiervoor opzettelijk de Amerikaanse economie zullen laten crashen, waarna de Democraten en alle mainstream media Trump als schuldige zullen aanwijzen. Een zeer instabiele, mogelijk deels ingestorte VS creëert over de hele wereld een groot machtsvacuüm, waar allerlei zenuwachtig geworden partijen (Israël / Iran?) gebruik van zouden kunnen maken.

Gebruik kernwapens waarschijnlijk

Ik denk dan ook dat in een van de grotere oorlogen die we in de komende jaren gaan meemaken kernwapens zullen worden gebruikt. Die kernwapens zouden voor het eerst op beperkte schaal door India en Pakistan kunnen worden ingezet, maar mogelijk ook bij een plotselinge massale Iraanse en/of Turkse verrassingsaanval op Saudi Arabië (al dan niet inclusief bondgenoot de Verenigde Arabische Emiraten). Zodra Saudi Arabië is vernietigd verschuift het centrum van de islam definitief naar Turkije (Istanbul), en neemt Iran het monopolie over de almaar belangrijker wordende olieproductie over.

 

Xander

gebaseerd op (1) BNR.nl
(2) DEBKA
(3) Afbeelding: Pixabay (rechtenvrij)

Zie ook o.a.:

27-12: Top militaire analist in VS: NAVO heeft geen enkele defensie tegen nieuwe Russische wapens
21-12: Egypte stuurt tanks naar Libië om Turkse militaire interventie af te weren

05-12: NAVO verklaart naast Rusland nu ook China officieel tot vijand
25-11: ‘Aanslag met gif op Trump mislukte, voedseltester met spoed naar ziekenhuis’
02-11: ‘Trump houdt mariniers paraat om staatsgreep door Democraten te stoppen’
01-11: Twee oud-CIA directeuren erkennen bestaan Deep State en doelstelling om Trump uit te schakelen
16-10: Turkse minister Defensie twittert kaartje met geplande verovering Syrië, Irak, Armenië, Griekenland, Cyprus en Bulgarije
15-10: Erdogan gijzelt 50 Amerikaanse kernbommen op luchtmachtbasis Incirlik
03-10: ‘Miljoenen Amerikanen pakken wapens op als Democraten Trump afzetten’ (/ Trump: ‘Dit is geen impeachment, maar een coup’ – Ron Paul: ‘Dit lijkt een CIA staatsgreep’)

22-09: Kremlin boos op Amerikaanse generaal die dreigt met vernietiging Russische afweerraketten
05-09: Erdogan zegt kernwapens te willen, maar werkt daar in het geheim al jaren aan (? Nucleair bewapend Turkije zal op Ottomaanse veroveringstocht door het Midden Oosten, Centraal Azië en Noord Afrika gaan, en ook Europa inlijven)
21-07: Turkse dictator Erdogan dreigt met militaire invasie van Cyprus
09-04: ZDF journaal schokt kijkers met aankondiging oorlog tussen NAVO en Rusland
08-04: Poolse oud topgeneraal suggereert preventieve kernaanval op Rusland
12-03: Westen verliest alle Derde Wereldoorlog simulaties kansloos van Rusland en China
22-02: Oekraïne neemt lidmaatschap EU en NAVO in grondwet op (/ NAVO verplicht tot oorlog tegen Rusland als Oekraïne lid wordt)

19-02: Turkije dreigt met invasie Griekse eilanden (/ Herstel Turks-Ottomaanse Rijk door militaire veroveringen steeds dichterbij – Jaren ’30 op herhaling: Europa doet opnieuw niets substantieels tegen almaar agressiever wordende dictator)

2018:
17-12: Analist London Global Policy Institute: 70% kans op oorlog tussen NAVO en Rusland
02-12: Invloedrijk Atlantische Raad roept Oekraïne op tot oorlogsdaad tegen Rusland
27-11: Gelekte documenten bewijzen Westerse psy-op informatie oorlog tegen Rusland
15-10: ‘Militaire confrontatie dichterbij door NAVO cyberoorlog tegen Rusland’
07-10: ‘Aanhoudende oorlog Oekraïne wordt voorwendsel voor NAVO aanval op Rusland’
05-10: NAVO ambassadeur dreigt Rusland openlijk met militaire aanval

2011:
12-07: Turkije wil leger verdubbelen naar 1 miljoen man (/ Erdogan impliceert nieuw Ottomaans Rijk inclusief Sarajevo en Jeruzalem)
09-06: Turkse opperrechter: Erdogan is tiran en wil sultan van het Midden Oosten worden

 

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

43

 1. In het artikel wordt gevraagd: bent u er klaar voor? Hoe moet je daar klaar voor zijn dan? Moet ik alvast in een bunker gaan zitten ofzo? Gewoon doorgaan met leven toch? ik zie wel hoe het zich ontwikkelt. De laatste berichten met Iran spreken boekdelen, maar ik ga er niet klaar voor zijn ofzo.

 2. @ Erik: 2:17 pm. Respect voor uw reactie. Laten we vertrouwen op Christus Koning!

 3. 2020 (of enig later) ook de jaren dat de italiaanse supervulkaan campi flegrei weer kan gaan uitbarsten, en dan een europees en noord-afrikaanse ramp zal veroorzaken voor systeem en het naakte bestaan.
  De natuur heeft geen mens(heid) nodig voor het decimeren van mens en mensenwerk. Dat bewees zij al vaker.

 4. wij hebben meer te vrezen voor God dan voor deze wereld. Wij christenen moeten ons bekeren niet de wereld. Als wij naar de bijbel kijken zal alles zo gaan zoals God het in zijn Goddelijk plan heeft klaar liggen. Dat er tijden komen van benauwdheid daar twijfel ik niet, dat steeds meer dwaalleer in de kerken komen twijfel ik niet aan. Ook al zou er een derde wereld oorlog komen dan nog is alles in Gods hand. Wij christenen zouden duidelijk moeten zijn wat betreft de bijbel. Het woord van God heeft kracht. Alle doemscenario’s ten spijt en alle bang makerij ook wat betreft de Islam het is niet het einde. Het einde is pas daar als er een nieuwe hemel en aarde er zal zijn en Jezus op dat moment regeert over de gehele aarde. God heeft alles in zijn hand en bestuurt alle dingen zoals Hij wil en laat ook alles mee werken ten goede.

 5. Reageerbuis daar is een klein filmpje over op youtube. Gezien de spanningen daar zou die profetie de trigger kunnen zijn.

 6. @ Peter. Bedankt voor de aandacht! En… de beste wensen voor 2020. Groet van Günter.

 7. “Welke systeem gaat de Nieuwe Wereld Orde vormen”

  Heel juist, de elite vist met meerdere hengels, ze hebben en veeltal van lijntjes uitliggen, want men weet niet in welke aas/systeem het gepeupel wil toe happen.

  Ik durf wel te stellen dat elke politieke systeem een “foute basis” heeft

 8. Allereerst de beste wensen aan “The X-Team” en alle reaguurders…
  Ik kwam de Noorse profetie een paar jaar geleden al tegen, en ik zit mij
  af te vragen waarom men steeds wazig spreekt over een “oude Noorse vrouw”.
  Krijgt de profetie hierdoor meerwaarde, of doet het afbreuk aan het geheel?
  Als ik meneer Minos was geweest had ik gewoon haar naam genoemd.
  En haar naam is: Gunhild Smelhus, Etnedal, Valdres. (1876-1973)

 9. Een oude periode wordt afgesloten met een systeemoorlog. Een nieuwe periode begint met vrede. Systeemoorlog geeft niet automatisch een stabiel en vredig vervolg. Hoeveel eeuwen heeft het bijvoorbeeld geduurd eerdat Europa weer stabiel was na de ineenstorting van het Romeinse rijk.
  Bovendien moeten de nieuwe ottomanen zich in dit rampscenario eerst door een historisch nogal taaie Balkan heen werken. Daarbovenop komt ook nog dat de banden tussen Rusland en Turkije pragmatisch van aard zijn. Tegengestelde belangen in Syrie bijvoorbeeld en traditioneel gezien zijn orthodoxe landen als Griekenland ideologisch veel meer verbonden met grote moeder Rusland. Daar komt nog bovenop dat Turkije en Iran regionale rivalen zijn, zich uitend bijvoorbeeld in omgang met het Koerdische volk. Dan hebben we nog China’s inherente (Chinese cultuur) problemen met de Islam die zowel Iran als Turkije tegen het zere been stuit.
  Dan hebben we nog de geheimzinnige relatie tussen Ankara en Tel Aviv en tot slot nog een oud perzische onderstroom in Iran die in alle opzichten de westeuropese cultuur complementeerd.
  Persoonlijk denk ik dat complexiteit alleen nog maar groter zal worden. De oorlog van iedereen tegen iedereen, ego tegen ego, vriend tegen vriend. Een regelrecht gevolg van de idealen uit de franse revolutie.
  Gelijkheid is utopisch wensdenken, gelijkwaardigheid is sleutelwoord voor acceptatie en tolerantie van de ander, zowel van rijk naar arm als van arm naar rijk.
  Een goed 2020 gewenst eenieder die dit leest!

 10. @ Peter: 12:08 am. Dank ook voor deze reactie Peter. Uiteindelijk heeft voor mij de Bijbel het laatste woord.

 11. @ Günter; 10.01 pm, op 31/12. Beste Günter bedankt voor uw reactie. En uiteraard ben ik alert en waakzaam. Maar wat in 2 Tim 3, beschreven staat, dat kan niemand die de ogen open heeft, niet ontkennen. En ik klamp mij enkel vast aan onze Verlosser Jezus Christus. HIJ is mijn borg.

 12. Het is nog tweeënveertig minuten voor het jaar 2000. Aan de hevige explosies te horen komt het mij over dat de oorlog al begonnen is. Alleen de terminologie is anders als in 40-45; nu heet het het oud en nieuw maar de godsherrie is sedert 1945 jaar na jaar meer geworden en het politiekorps minder. Ik woon toch zo goed als destijds op de zelfde plaats. De politie heb ik gebeld maar kreeg met chagrijnige stem te horen dat het overal in Amsterdam uit de klauw gelopen is. Dat schiet op en een ‘prettig’ vooruitzicht voor het jaar tweeduizentwintig. Dus uw artikel klopt. Ik wens maar niemand een goed nieuwjaar anders denkt de regering toch maar dat er nog wat af te pijnigen valt. Als ik humeurig over kom dan begrijpt u wel waarom. We zitten immers allemaal in het zelfde schuitje… in de boot bedoel ik.

 13. Elam en Medië worden opgeroepen tot de aanval (Jesaja 21:2), dat is tegenwoordig Iran. Even verder: Babel is gevallen (21:9). Nog wat verzen verder wordt Arabië genoemd en steden in Arabië en Jordanië. Babel is in het Arabisch Bab’illah, wat Poort naar Allah betekent. Mohammedanen duiden daarmee de bouwwerken rondom de Ka’aba in Mekka mee aan. Als je daar nog bijneemt de enorme verwoesting waarover in Openbaring 18 wordt geschreven en in Jesaja 34:9-10, dan lijkt het erop dat de verwoesting van Mekka door een Iraanse atoombom wordt beschreven.

 14. Willy op 31.12

  Willy . Ik dacht dat U wel eens gezegd had dat U in Duitsland woonde.
  Dat het begint beter te gaan in Duitsland is fake . De Duitse bank wordt op gehouden door biljoenen Euro’s te drukken. De auto industrie is ver van gezond. De emigratie kost biloenen , Dat kan het land niet blijven opbrengen . Laat je niets wijs maken . Het fake nieuws draait op volle toeren in Duitsland

 15. @ Wachter. Zeer voorzichtig blijven met zoiets als deze ‘profetie’ !! Een aantal jaren geleden heb ik deze profetie ook aangetroffen op de link

  https://www.dirkvangenderen.nl/2015/11/06/opmerkelijk-visioen-van-90-jarige-noorse-vrouw/

  maar nu lees ik de niet eerder geplaatste zin: “In plaats van de prediking, die we al generaties gewend zijn, zoals: ‘Neem uw kruis op en volg Jezus’, komt er ontspanning, kunst en cultuur onze kerken binnen gelijk een invasie, en dat terwijl die kerklocaties zouden moeten zijn van bezinning, berouw en opwekking. Dit gebeuren zal merkbaar plaatsvinden juist vóór de wederkomst van de Heere.”
  Die ‘profetie’ wordt dus bijgewerkt. \

  Voorts: als je die ‘profetie’ aan een onderzoek onderwerpt, komen er meerdere belangrijke vragen, die onbeantwoord blijven.
  Het is mij teveel om nu (Oudjaarsavond) daarop in te gaan.
  Kort gezegd: neem er kennis van, maar doe dat met achterdocht en twijfel en houd jij je bij Gods Woord..
  Groet van mij.

 16. de duitse economie aan het opleven?alle cijfers duiden op een min groei lees zero hedge er maar eens op na,wat een onzin zit jij hier te verkondigen

 17. @Wachter

  Bedankt voor je reactie.
  Heb net 2Timoteus 3 erop nageslagen en inderdaad, dit sluit aan op wat die Noorse vrouw voorspelde dat mensen allerlei slechtheid op televisie – en tegenwoordig internet – zullen zien, en dat gaan overnemen.

 18. Xander en Team bedankt voor alle artikelen van het afgelopen jaar en heel veel succes en gezondheid in 2020!

  We zien elkaar vannacht nog wel tijdens de nieuwjaarsborrel.

  Lekker zuipen en dronken worden zoals altijd op deze borrel! Wel gezellig hoor! 🙂 😉 Mod.

 19. De inhoud van het stuk zegt, het kan vriezen , het kan dooien . Bij vorst kunnen we schaatsen , bij dooi is het zwemmen of verzuipen . aan u de keus .

 20. De definitieve klap komt op het moment dat de meesten het niet verwachten: Harmaggedon, de Oorlog van de Grote Dag van God de Almachtige. Het einde van dit corrupte en demonische systeem. Wie zal daar doorheen komen?…

 21. Ben het er over eens dat we in een tijd leven dat er van alles mis gaat, wat kan leiden tot oorlog.
  Wanneer er Dictators achter de knopjes zitten,brengt geen goed, zo leert de geschiedenis.
  Maar zolang er leven is, is er hoop.
  Bedankt voor het hele jaar het vele nieuws. En een ieder een goede jaarwisseling toegewenst.

 22. @mod
  Dat was Mysterieux

  Zoals aan mijn mail te zien ben ik niet meer anoniem, ik heb immers alleen de heer te vrezen. 😉 Mod.

 23. Aan het volk:

  Sommige politici, artsen, rechters, advocaten, journalisten en anderen zijn vrijmetselaars en dienen niet de bevolking maar hun satanische meesters van de schaduwregering om hun Nieuwe Wereldorde (NWO) te bewerkstelligen. Wij, de mensen, moeten wakker worden en de wereld zien zoals die vandaag is voordat het te laat is, want het is al 5 over 12! Dus betaal contant, blokkeer sociale media, stem nooit meer, stel alles in vraag en gooi je smartphone weg! omdat ze je willen beheersen en bedonderen, altijd en overal met alles. Denk er over na!

  Gelukkig nieuwjaar (hoop ik), maar wees bewuster dan ooit!

  Aan de vrijmetselaars:

  “Masonic lodges zijn overal ter wereld gevestigd om ons te helpen onze onafhankelijkheid te bereiken. Die varkens, de niet-joodse vrijmetselaars, zullen de uiteindelijke objecten van het vrijmetselaarswerk nooit begrijpen. ” -Theodor Herzel, 1897 Zwitserland-

  Denk daar over na, en heb berouw voordat het te laat is!

  Soc Media blokkeren, daar valt Xnieuws dan ook onder en niet meer stemmen is het domste wat u kunt doen. Mod.

 24. 1 ding is zeker. De ongerechtigheid/wetteloosheid zal toenemen, met alle gevolgen van dien.

 25. heerlijk zulke voorspellingen
  iemand nog iets te voorspellen hoe dit dan uitpakt voor een bevolking?
  kan ik m’n maatregelen treffen
  1) voedsel voorziening
  2) energie om te koken en stoken.
  3) wat doe je met al die werkelozen hoe voorzie je die van koken stoken en eten, dit zijn niet de jaren 30 omstandigheden (eten van eigen bodem , kolen uit de mijnen etc)
  4) invloed op het gedrag en geestelijk welzijn van deze “hordes”
  5) invloed op het milieu door massaal stoken op ??hout??, laatste regel van dit artikel olie krijgen we niet meer! en zo veel hout hebben we ook niet meer door de toegenomen verstedelijking!
  Algemene conclusie gelukkig een zeer simpele: de “streksten” zullen overwinnen en vooral zij die nog dicht bij de natuur staan. Alles wat niets met een natuurlijk bestaan te maken heeft is de klos =80% van de werkende bevolking?
  Hoe hou je die 80% als 20% van je nek, gelukkig gaat zoiets geleidelijk doch snel. De natuur zal het evenwicht herstellen echter alleen op haar voorwaarden.
  Waarom paniekzaaien als je weet dat je er niet onderuit kunt komen, heeft geen zin.

 26. D’as pas nog eens een ‘opsteker’ , samengaand met de welgemeende maar sarcastische goede wensen voor het aankomend nieuwe jaar.
  Het zal inmiddels twee of drie weken geleden zijn dat ik een oudere man tegen kwam ; had het over 20-20. Ik begreep het niet goed en vroeg wat dit betekende. Nou ja, we vieren de vrede …. moest er heel even over nadenken terwijl hij mij vragend aankeek. Nou dan feliciteer ik je met je goede huwelijk was mijn antwoord. Om over ‘echte dingen die het er toe doen’ te praten heb ik helaas al lang opgegeven, enkele uitzonderingen daargelaten. Ik vraag mij daadwerkelijk af wat de mens eigenlijk bezighoud, ja eigenbehoud. Oogartsen én opticiens doe de ‘tent’ maar dicht, ondanks alle ‘goede’ bedoelingen het overgrote deel van de bevolking ziet toch niets meer. Dit geld evenzo voor KNO artsen en audiciens. De Nederlandse ‘spraakmakers’ waaronder de media hebben elke vorm van neutraliteit verloren en alle reclame makers hebben elke vorm van realiteit verloren.
  Vannacht, begonnen al tegen 12.00 uur, gaat er weer voor een kleine tweehonderd miljoen (gulden) de lucht in. Alsof dit niet genoeg is zijn de ordinaire vreetpartijen, zuipfestijnen en vernielingen ‘niet van de lucht’. Onder het mom van je leeft maar één keer leeft men vaak zijn hele leven zo … . Met het verstand op 0 reest men door het leven, niet in de gaten hebbend dat de wereld in brand staat. Niemand heeft de wijsheid in pacht, zeker het Europese parlement niet.
  Oost / West , thuis best …. twee tegenpolen die natuur (kundig) niet zonder elkaar kunnen. Wanneer ‘we’ dat niet kunnen of willen begrijpen betekend dat thuis binnenkort ook niet veel meer. Stupiditeit alom vertegenwoordigd.
  Na ons de zondvloed zullen veel ouderen denken, gelijk hebben ze. Alle schoolspijbelaars staan te trappelen om het CO II gehalte nog even omhoog te drukken …..
  …. De wijsheid van vandaag is de waanzin van morgen, Til next year.

 27. Een systeem crisis zitten we midden in en niet alleen financieel. Het spreekwoord luidt dat zachte heelmeesters stinkende wonden maken. Politiek is niet eens meer in staat een pleister af te rukken dus dat gaat zeker stinken.
  https://opiniez.com/2019/12/31/de-bevrijding-van-nederland-gloort-aan-de-horizon/uri4u/
  Naar mijn idee uitstekend verwoord wat er loos is.
  Maar ik zeg u, de werkelijke doorbraak zal niet in 2020 komen, net zomin als hij in het voorspelde jaar ervoor en weer daarvoor kwam. Waarom denk ik dat?
  Werkelijk geen idee, ik gok maar wat, net als die twee fantasten bij BNN dus wie zal het zeggen.

  Overigens heb ik de indruk dat wat in de voorgaande jaren na 23 uur de lucht inging aan vuurwerk nu al gaat. De afgelopen week is er hier alleen al voor tonnen aan ellende opgestookt. De nieuwe norm is kennelijk niet handhaven dan kunnen we het onder gemor van de mensen met succes verbieden.
  Waarlijk spannende tijden, edoch wens ik een ieder een gezonde jaarwisseling toe.

 28. @ Peter: 4:35 pm. Heb het filmpje gezien. En zo zou het inderdaad (kunnen) gaan. Interessant is om ook 2 Tim 3, erbij op te slaan.

 29. @ rescue: 3:50 pm. Inderdaad. Ook ik geloof dat wat voorzegd is door Zacharia, uiteindelijk zal gebeuren. Gods Woord is geheel betrouwbaar.

 30. Ik wil een ieder adviseren het Evangelie van Thomas (Gospel of Thomas) te lezen en te begrijpen.

  Shalaom

  @Mod
  Ik heb een nieuwe nickname

  Wat was uw vorige nickname ? Mvg. Mod.

 31. Visioenen en voorspellingen als van de Noorse en Nostradamus, zijn waarschuwingen, zoals ons uitgelegd:
  als voldoende mensen bidden/het gesproken woord gebruiken op de goede manier, kunnen ze verzacht of afgewend worden.

  Het gebeurt tenzij …..

  Wat let u de Engelen te hulp te roepen? Om intercessie te vragen en om het oordeel over de ‘gevallen Engelen’ en hun
  verschrikkelijke plannen?
  ’the devil knoweth he has but a short time’

 32. Heel opmerkelijk
  Van een straatverkoper bij de jumbo kreeg ik mijn eerste kerstkaartje
  Er stond op dit jaar wordt het jaar van de doorbraak
  Elke klant en medewerker kreeg dit van Hem
  Hij is een christen en komt uit Ethiopië
  Zelf geloof ik ook dat dat waar is
  Il wens jullie een fijne jaarwisseling

 33. Alle voorwaarden voor een plotselinge mondiale crash zijn aanwezig. Van het een komt het ander en zullen elkaar versterken in hun destructieve werkingen. God verhoede het maar soms laat Hij de mens zijn gang gaan omdat ze Hem verlaten hebben en het Profetisch Woord vervuld moet worden. Dat laatste lijkt nu te gaan gebeuren.

 34. Beste Xandernieuws,

  Allereerst wens ik jullie een gezegend nieuw jaar toe, en dat al het goede wat is voortgebracht door de artikelen hier vrucht moge dragen (ook voor jullie zelf).

  Een beetje in lijn met dit artikel gewezen op een visioen wat een toen 90 jarige Noorse vrouw in 1968 deelde met een evangelist.
  Net als jullie denk ik dat er storm aan de horizon aankomt.
  https://youtu.be/RHY8KZcB1_8

 35. Nou nou,
  Dit is al de zoveelste voorspelling die niet is uitgekomen en ook niet gaat uitkomen.
  Dat er ellende komt, ok, maar niemand is in staat daar een datum aan vast te knopen.
  Het enige ewat ik wel kan voorspellen is dat er in 2020 nog een heleboel va ndit soort voorspellingen zullen komen.
  De bloedmanen hebben we gehad, er is niets gebeurt.
  Vele berekeningen hebben we gehad, (70 jaar na 14 mei 1947), er is niets gebeurt.
  En niet te vergeten Xandernieuws, vele voorspellingen, nooit uitgekomen.

  Ik steun Xandernieuws zeker, maar laten we nuchter blijven, en trachten te voorkomen dat we op een gegeven moment door niemand meer serieus genomen worden.
  Laten we daarvoor waken.

 36. Artikel snel vergeten, we zien wel, het komt of niet 😉.
  Xander en Co: een gelukkig en mooi nieuwjaar toegewenst.

 37. Ik geloof niet dat de derde of in Bijbelse woorden te blijven in 2020 de laatste oorlog gaat uitbreken, de economie in Duitsland is terug aan het opleven, dus voor vele analysten lijkt 2020 een goed jaar te gaan worden. Het grote gevaar komt van het terrorisme en de opleving van Isis, ook de poralisatie in de samenleving neemt toe, allerlei tegenstellingen die een samenleving kunnen ontwrichten. Er woedt reeds een ondergrondse burgeroorlog zeer in Frankrijk, maar ik zal positief eindigen, ik wens alle lezers en de redactie een spannende en gezegende en in goede gezondheid een welgemeende 2020 toe. Shalom

 38. Met alle respect voor de analyses van de deskundigen, wil ik iedereen er op wijzen dat de Almachtige Zelf een scenario al heeft voorbereid. Hij zal ALLE volken rond Jeruzalem vergaderen en daar met de goddelozen afrekenen. Zich. 12-14. De tijden der heidense regeringen zijn voorbij, het is zo goed als over. Zoals Hij al geprofeteerd heeft tegen Zijn Zoon: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik al uw vijanden tot een voetbank voor Uw voeten heb gemaakt. Hij komt en spoedig. Veilige jaarwisseling allemaal en hopelijk een maranatha 2020.

Comments are closed.