Wetshandhavers in verzet: Deel Zwitserse politie dreigt te stoppen met uitvoeren Covid maatregelen

Een maand geleden verscheen bij uitgeverij De Blauwe Tijger (Blue Tiger Studio) een rapport waarin op basis van de verklaringen van 80 agenten een ontluisterend beeld wordt geschetst over de situatie in de Nederlandse politiekorpsen. Tot hoever zal de politie zich laten misbruiken? Totdat de rechter situatie is bereikt? (Achtergrond afbeelding: , delso.photo CC-BY-SA)(3).

—————————————————————————————————————————————–

Ook in Nederland komen steeds meer agenten in opstand tegen deze staatsgreep tegen onze samenleving, mede omdat ook hun eigen levens en gezinnen erdoor getroffen zullen worden

—————————————————————————————————————————————–

Cruciaal voor het nog kunnen stoppen en terugdraaien van de communistische staatsgreep die de Westerse overheden namens de VN/WHO en het WEF tegen onze samenleving uitvoeren is dat politieagenten en soldaten zich bewust worden dat ook hun eigen levens en gezinnen keihard zullen worden getroffen, en daarom besluiten om niet langer mee te werken met de draconische Covid maatregelen. Uit Zwitserland komt het hoopgevende signaal dat een deel van de politie inmiddels heeft aangekondigd het beleid van de regering niet langer te handhaven als de fundamentele rechten van de burgers zo ondermijnd worden.

‘Als de maatregelen in conflict komen met de algemene opinie van de bevolking en hun fundamentele rechten disproportioneel beperken, zullen veel politieagenten deze niet langer willen handhaven,’ schreef een groep agenten aan de politie federatie FSFP. Die beweerde vervolgens dat het om slechts weinig agenten gaat, en een lid van de Conferentie van Kantonnale Politie Commandanten dreigde dat ieder agent ‘die weigert de wet te handhaven kan worden gestraft.’

Uit directe, zeer betrouwbare bron ter plekke weten wij dat de meeste Zwitsers zich sowieso nauwelijks iets aantrekken van de beperkende maatregelen. Speciale Covid controles aan de grenzen kwam deze persoon niet tegen. Terrasjes zitten vol, social distancing lijkt non-existent, en alleen een enkeling draagt nog een mondkapje. Hotels en restaurants halen hun schouders op over de regels, en laten buitenlandse gasten zonder vragen stellen toe.

Ook in Oostenrijk, Italië en Canada kozen agenten al eens kant van het volk

Het is niet voor het eerst dat agenten in opstand komen. Eerder dit jaar verwierp de politie in de Canadese provincie Ontario de nieuwe bevoegdheden om iedere willekeurige bestuurder en burger op straat staande te houden en te vragen waar ze wonen en waarom ze niet thuis zijn. We hebben op deze site tevens aandacht besteed aan agenten in Oostenrijk en Italië die vrijheidsdemonstranten hadden moesten tegenhouden, maar ervoor kozen om hen vrij baan te geven of zelfs met hen mee te doen.

Rapport schetst ontluisterend beeld van situatie in Nederland politiekorpsen

Ook in Nederland is het verzet onder de politie langzaam maar zeker aan het toenemen. Op 9 juli presenteerde de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie (BPOC) 2020 een boek waarin 80 agenten een boekje open doen over enorme impact van de coronamaatregelen op de politiekorpsen. (Zie ook ons artikel van 20-03: Blue Truth: Bezorgde agenten komen in opstand vanwege politiegeweld tegen burgers).

‘Terugkerende thema’s in deze verklaringen zijn een verharding binnen het korps, buitenproportioneel geweld, drugsgebruik, dehumanisering, racisme, seksisme en een cultuur van angst en wantrouwen,’ zo luidt de intro van Blue Tiger Studio op een gesprek van Tom Zwitser met BPOC initiatiefnemers Pedro en Jade Kuit en bestuurslid van de Raad van Advies dr. Ruth Seldenrijk, voormalig directeur van de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV).

Er is letterlijk sprake van rechtstreekse buitenproportionele geweldsinstructies van hogerhand aan de M.E. en gewone agenten, waar honderden zwaar mishandelde en verwondde vreedzame Nederlandse vrijheidsdemonstranten inmiddels over kunnen meepraten. Agenten die sympathiseren met deze demonstranten worden door collega’s en hun meerderen bedreigd.

Werken we mee aan deze almaar hardere onderdrukking van het volk en worden we daarmee een moderne Gestapo in de hand van tirannen, of verdedigen we de rechten en vrijheden van gewone mannen, vrouwen en kinderen? Dit is de kernvraag die iedere Nederlandse wetshandhaver, in wat voor positie dan ook, zich dringend en zeer serieus zou moeten stellen.


Xander


(1) Summit News via Zero Hedge
(2) Blue Tiger Studio
Afbeelding: Blue Tiger


Zie ook o.a.:

30-07: ( / De volgende fase van de oprichting van Noord Korea aan de Noordzee lijkt ophanden)
30-07: Nieuwe voorbeelden van de keiharde fascistische Covid tirannie die aan de wereld wordt opgelegd
19-07: Macht der machtelozen: Václav Havels boek over hoe het volk een tiranniek regime verslaat
15-07: Massa protesten in Griekenland en Frankrijk tegen vaccindictatuur; Spaans hooggerechtshof wijst lockdowns af
28-06: Jurist Jeroen Pols: ‘Kabinet koos bewust voor dit catastrofaal beleid’
28-05: Kan de aangifte tegen Rutte of het nieuwe Nürnberg tribunaal deze machtsgreep nog stoppen?
06-05: Vakblad Nature publiceert oproep arts voor keiharde aanpak anti-vax ‘terroristen’ door VN
27-04: Jaren ’30 op herhaling:… ( / ‘Eerste tekenen van een wereldwijde burgeroorlog tegen de Great Reset zijn al zichtbaar’)
15-04: Fascisme teruggekeerd: Gehandicapte kinderen Californië worden gedwongen gevaccineerd
05-04: Bekende socioloog-politicoloog noemt corona beleid ‘psychologische terreur’ en ‘oorlog tegen het volk’
25-03: Wanhopige Duitsers schrijven in open brieven over keiharde DDR corona dictatuur
20-03: Blue Truth: Bezorgde agenten komen in opstand vanwege politiegeweld tegen burgers
08-03: (/ Worden lockdown- en vaccinweigeraars uiteindelijk afgevoerd naar kampen?)
26-02: Wenen, Napels, Rome: Politie weigert order uit te voeren en kiest kant van het volk
15-02: Veiligheid of Vrijheid? Econoom Ad Broere pleit voor burgerlijke ongehoorzaamheid en opzetten parallelle economie

2020:

01-12: December 2020: Einde 75 jaar democratie en vrijheid; dictatuur is nu officeel een feit
30-11: Westerse landen zetten leger in tegen burgers die zich verzetten tegen deze Agenda 2030 staatsgreep
31-10: Aangenomen spoedwet verandert Nederland in permanente klimaat-vaccin dictatuur
26-09 Corona beleid scheurt families en vrienden uit elkaar, precies zoals in DDR werd gedaan
23-09: Zo kreeg Reichsmarschall Göring het volk mee: ‘Maak ze bang en zeg dat weigeraars een gevaar zijn’
19-08: Stichting Privacy First: ‘Noodwet is regeren per decreet vanuit angst, dwang en controle’

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

24

 1. De Nederlandse politie schijnt de protesterenden “wappies” te noemen en “wappies” schijn je agressief te mogen bejegenen.
  Maar daarmee bemoeit de politie zich met de inhoud van de demonstratie. Dat mág de politie niet. Hun taak is het een demonstratie ordelijk te laten verlopen. Al zou er een demonstratie zijn voor méér rechten voor kabouters, dan heeft de politie de plicht zich te onthouden van een mening over de inhoud van de demonstratie.
  Dat is meest schokkende aan dit hele gebeuren: Democratische rechtsbeginselen die met zo’n groot gemak door officiële instanties overboord gekieperd worden. En al die mensen die dit géén probleem schijnen te vinden! Overboord met die rechten van de burgers, alsof die waardeloos zijn. Hoe kunnen mensen zó achteloos zijn. Verbijsterend.

 2. Eigenlijk zouden Rutte en Angela Merkel voor oorlogsmisdaden moeten worden veroordeeld wegens hun gedrag tegen de mensheid.
  Ze zijn ook omgekocht door Big pharma, zodat deze miljarden konden verdienen aan dit ” Vergif “.
  De eigen bevolking teld niet meer Alleen het eigen belang staat voorop.

 3. Er wordt steeds over het Covid vaccine gesproken, maar hey is helemaal geen vaccine, maar een Peoples-killer. Je wordt volgespoten met een eiwit substantie wat spoedig tot trombose kan leiden.
  Statistisch gezien Sterven er ca.5 % hieraan, maar in dit geval zal het percentage veel hoger zijn daar dit zogenaamde vaccine zich door het gehele lichaam verspreidt en uiteindelijk alle organen zal aantasten.
  Dit is vele maken erger Dan wat de Duitsers deden in WW2.

 4. DE POLITIE Is Je BESTE KAMERAAD!
  Nou niet meer dus! Realiseren zij zich wel dat ze door ons, burgers betaald worden?
  De politie is er oom de burger te verdedigen tegen onlust. misdaad en on/veiligheid!
  Daarom behoren ze bij vreedzame demonstraties (van mensen die opkomen voor hun vrijheid en rechten vastgelegd in de Grondwet!!!) met hun rug Naar de demonstranten te staan en niet andersom. En Zeker niet ze in elkaar te slaan alsof het misdadigers zijn.!
  Het zijn bovendien OOK hun rechten den die van hun vrouw/man en kinderen. Als ze dat beseffen is het over en uit met het inzetten van Polizei tegen vreedzame demonstranten.

  Precies hetzelfde geldt nog eens te meer voor het Militaire apparaat. Ook zij worden door ons betaald uit onze belastingafdrachten en wij kunnen alleen belasting blijven betalen als we ook normaal kunnen functioneren, ons werk doen, onze horeca restaurants, koffie tenten etc open te kunnen houden.
  Tot slot : En als de regerende elite zich tegen het Volk keert behoren Politie zowel als Militair zich in te zetten voor het volk, voor de burgers dus! Ik hoop dat ze dit eens lezen & beseffen.

  Beste Zimo, max. 3 woorden als accenten in hoofdletters, aangepast. Mod.

 5. Moet je de komende dagen maar eens kijken hoeveel druk er word gezet om deze agenten weer terug in hun hok te jagen.

 6. Ineens krijg ik in mij omgeving wél weer mensen wakker ( was niet bewust de bedoeling) maar wel 1,5 jaar te laat. Als de diactactuur een feit is.

 7. ik wil een OPROEP doen aan iedereen hier en ook aan Xander om deze roep voort uit te dragen tot voorbede voor mensen die zich inzetten in deze strijd waarbij hun eigen veiligheid in het gedrang komt de groep die buitenparlementair onderzoek heeft gedaan naar grove misstanden binnen het politiekorps ik heb geluisterd naar deze video het is heel erg en wraakroepend en wij kunnen deze mensen zegenen en geestelijk sterken door ons gebed want klagen hierover haalt niets uit
  het is ook een geestelijke strijd russen goed en kwaad in de hemelse gewesten niet enkel tegen vlees en bloed want dat moet soms ook gebeuren
  dank nadine

 8. @ Ernie: 3:03 pm. Ik vrees, dat ik u daar in gelijk moet geven. Van de grote massa, der bevolking, hoeven we niets te verwachten.

 9. Je kunt je tegen elke Politieagent die meewerkt aan het rechtse plaatje aangifte doen van meineed waar een maximale gevangenisstraf op staat van zes jaar en/of een geldboete van maximaal 19.000 euro omdat hij bij zijn aanstelling een eed heeft afgelegd dat hij trouw zweert aan de Grondwet  ‘Zo waarlijk helpe mij God almachtig (Dat beloof ik)!’
  Besluit algemene rechtspositie politie art.9

  https://wetten.overheid.nl/BWBR0006516/2018-02-09

  https://www.justitia.nl/meineed

  https://www.denederlandsegrondwet.nl/

  https://www.nederlandsegrondrechten.nl/grondrechten

  Trouw zweren aan de grondwet door de politieagent impliceert ook Geen onnodig geweld op burgers bij handhaving toepassen. Geweld toepassen weigeren is dan hun recht. De staat kan wel aangeklaagd worden dat ze hun politiemensen dwingen om onnodig geweld te gebruiken. Mod.

 10. Zo, weer een bemoedigend artikel. Alleen politie kan ons verlossen van de tirannie. En de rechters.
  Zolang zij niet opstaan, kan het klootjesvolk niets doen.

 11. Onderstaande heeft ook op het programma gestaan in de VS toen er nog geen vaccins beschikbaar waren. Zijn we op het nippertje aan ontsnapt maar als de huidige strategie niet werkt komen ze hier mogelijk mee en wordt het fotootje wel heel toepasselijk, alleen staat het prikkeldraad op de foto verkeerd want het wordt dan niet alleen de bedoeling de afgeschermde risicopersonen binnen te houden maar vooral om mensen buiten te houden:
  https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/global-covid-19/shielding-approach-humanitarian.html
  Is Amerika op het nippertje aan ontsnapt. Hadden of hebben onze overheden ook dergelijke plannen klaarliggen?

 12. Het is mij inmiddels wel duidelijk. Oorlog in het lichaam, veroorzaakt door het RNA. Een guerrilla oorlog waar geen overwinnaar is.
  Lees op : uncutnews.ch. mRNA -impfstoff kann “tragische und sogar katastrophale” Nebenwirkungen hervorrufen

 13. Een grote meerderheid van het volk staat vierkant achter politiegweld tegen vreedzame demomstranten, waarbij voor iedereen te zien is dat ook kinderen en bejaarden met 7 tegen 1 overhoop worden geslagen. Er zullen dus genoeg agenten overblijven die zich gesteund voelen om door te gaan met deze mishandelingen. Een vaste groep geniet hier ook van. Dat het Hugo de Jonge gelukt is om ongevaccineerden als een groot direct gevaar neer te zetten opent de weg naar nog veel meer geweld. Gevaccineerden zijn doodsbang gemaakt voor ongevaccineerden en zullen meer “bescherming” eisen van politie, ME en leger, tegen dit “ongedierte” . En dat kan uiteindelijk alleen middels verdelging.

 14. Vorig jaar demonstreerde de Spaanse politie in Madrid en Valencia. Dat is iets wat ik de Nederlandse politie nog (steeds) niet heb zien doen, en waarschijnlijk ook niet zal meemaken.

  Politie demonstreert in Valencia voor vrijheid en tegen mondkapjes: ‘Stop de leugens’.
  https://www.ninefornews.nl/politie-demonstreert-in-valencia-voor-vrijheid-en-tegen-mondkapjes-stop-de-leugens/

  basta de abusos – genoeg van misbruik
  proteger y servir – beschermen en dienen

 15. En gelijk hebben ze, elke week veranderen de maatregelen, en ook de politie wordt dat beu, en ook de politie kan zelf al niet meer volgen want nadenken daar worden die niet voor opgeleid. Shalom

 16. De IRT-Affaire werd ook van hogerhand beïnvloed.
  Douanebeambten bij de containerscanners in de Rotterdamse haven wisten precies in welke containers drugs zaten.
  Van hogerhand werd bevolen deze drugscontainers door te laten.
  Later, na de parlementaire enquete over wat toen de IRT-Affaire werd genoemd, wilden enquetecommissievoorzitter Bruno van Traa en minister van Binnenlandse Zaken Ien Dales het onderzoek voortzetten, tegen zware tegenstand in.
  Beiden zijn kort daarna overleden, Van Traa bij een auto-ongeluk, Dales aan (naar ik meen) een hartaanval.
  Toen werd het stil.

 17. Noorwegen wil eind september alle restricties opheffen. Iedereen heeft nu de kans gehad zich te laten injecteren, en stijgende cijfers zullen niet leiden tot het wederom invoeren van de restricties. Een moedig besluit dat hopelijk veel navolging zal krijgen.
  https://twitter.com/ChipotleChipot3/status/1425197325044129796/photo/1

  In Nederland intussen 90 miljard uitgegeven om lonen en bedrijfskosten te kunnen doorbetalen. Vijf miljard is zoekgeraakt. Hoeveel IC’s hadden er aangeschaft kunnen worden voor die bedragen. En hoeveel goedkope medicijnen als Ivermectine.
  Er lijkt echter geen enkele moeite te zijn gedaan om de gezondheidszorg van meer bedden te voorzien. Binnen een jaar kun je een verpleegkundige opleiden tot IC verpleegkundige. Is dat gebeurd? En Gommers praat alweer over beddentekorten.
  Het Duitse boulevardblad Bild heeft openlijk de strijd aangebonden met het strenge coronabeleid van Merkel. Het blad kan grote invloed hebben, want wordt breed verspreid in Duitsland.

 18. Bedankt voor je Column: Ik heb vandaag een korte video op mijn Dutchmountain kanaal op BNT en Bitchute geplaatst waarin een Australische man op een mooie maar harde manier uitlegd hoe je moet omgaan met dit Slaven-systeem.
  Het is uiteraard vrijwillig te kijken maar het is een ‘Must watch’
  BNT heeft hem nog niet goedgekeurd ( duurt altijd belachelijk lang bij hun )
  Bitchute wel: https://www.bitchute.com/video/tlSfva2fnM4K/
  Sterkte en veel liefde allemaal

 19. Word tijd om ditmaal bij de eerst volgende demonstratie keihard terug te slaan! Neem iets mee om je te verdedigen pepperspray of zo iets of busje haarlak , en nee roep niet op geweld maar ter verdediging van je zelf en mede demonstranten

 20. Politie voert Agenda 21 uit, terwijl ze zelf geen idee hebben wat ze doen.

  Het kenmerk van domme mensen.

Comments are closed.