Blue Truth: Bezorgde agenten komen in opstand vanwege politiegeweld tegen burgers

DDR aan de Noordzee, Malieveld 14 maart 2021: Een man die allang op de grond lag kreeg alsnog talloze stokslagen en een hond op zich afgestuurd. (Afbeelding: social media).

—————————————————————————————————————————————-

‘Als een volk bang is voor de overheid, bang voor de politie, spreek je eigenlijk over tirannie’ – ‘Politie krijgt nieuwe ambtsinstructies om vuurwapens te gebruiken tegen demonstranten die geweld LIJKEN te gaan gebruiken’

—————————————————————————————————————————————–

Gisteren had Tom Zwitser (Blue Tiger) een uiterst belangwekkend gesprek met 4 agenten, die de moed hadden om zich uit te spreken tegen het schokkende politiegeweld tegen burgers in het afgelopen jaar. Zoals we al vaak hebben geschreven is het van cruciaal belang dat het verzet tegen de ‘Great Reset – Agenda 2030’ staatsgreep tegen onze vrijheid en democratie niet alleen van burgers, artsen en wetenschappers komt, maar dat ook wetshandhavers de kant van het volk kiezen. Nu de eerste agenten dit hebben aangedurfd, mogen we misschien dan toch nog hopen op een kentering? Vooral het afgelopen jaar is ons land door onze autoritaire bestuurders in razendsnel tempo in DDR aan de Noordzee veranderd.

Voormalig agent Abe Dijkstra, die diverse leidinggevende functies heeft gehad en teams heeft aangestuurd, en marechaussee in actieve dienst Melchior zitten aan tafel. Twee agenten (waarvan een met 20 jaar dienstverband) praten met vervormde stem mee via een videogesprek. Ze worden ‘Joëlla’ en ‘Sandra’ genoemd – niet hun echte namen, want ‘de reden daarvoor zal duidelijk zijn,’ aldus Zwitser. Als je werkzaam bent of was bij de overheid, de gezondheidszorg of de media kun je in dit land niet meer zonder ingrijpende consequenties je mening geven of kritiek leveren.

Sinds de boerendemonstraties worden gewone burgers met honden, stokken, paarden, knuppels en waterkanonnen uit- en in elkaar geslagen. Dat gaat ook veel agenten niet in de koude kleren zitten; bij de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie spreken zich al tientallen van hen uit. Er wordt ook gewerkt aan een speciale website voor onder andere agenten en zorgmedewerkers, die vastlopen op hun werk.

‘Ik zie een heel andere overheid: Door angst is er totale controle’

Dijkstra: ‘Als mensen zien dat veel meer collega’s met hetzelfde probleem zitten, denken we dat veel meer mensen zich uit durven spreken. Door het groepsgebeuren is het nu zo dat als je zegt dat je twijfels hebt bij het beleid en geen zin hebt om mensen in elkaar te slaan, je al gauw wordt weggezet als wappie of complotdenker, ook als agent… We moeten van deze angstcultuur af. Door angst is er totale controle.’

‘Ik ken dit niet uit mijn tijd. Ik zie een heel andere overheid. Mannen, vrouwen en ook kinderen worden in elkaar geslagen. In mijn tijd was het zo dat je hulp geeft aan mensen die hulpbehoevend zijn. Ik heb ook de beelden van Amsterdam en (afgelopen zondag in) Den Haag gezien; mensen worden gewoon in elkaar geslagen, het lijkt wel een slagveld.’

‘Politie juist grote veroorzaker van geweld Malieveld’

Joëlla en Sandra waren bij de met grof geweld aangepakte demonstratie in Den Haag aanwezig. ‘De politie geeft in de media het beeld dat het Malieveld te vol stond… Maar wat gewoon live te zien was is dat de politie ze ingesloten heeft en wapenstokken gebruikt heeft, om mensen die op andere plekken stonden naar het Malieveld toe te drijven, zodat de groep daar steeds groter werd. Daar heeft de politie dus zelf aan bijgedragen.’

Daarna ‘heeft de politie geen tijd geboden om mensen weg te laten gaan. Ik stond ook op het veld. De politie is getraind op zo’n geweldsspiraal, op proportioneel handelen, om daar op laag niveau mee te beginnen. Dat is in dit geval niet gebeurd. De honden stonden gelijk voorop, en de paarden zijn als eerste het veld opgestuurd. Dat is meteen een hoger geweldsmiddel, en zo heftig, ik heb de hoeven bijna in mijn nek gekregen.’

‘Vervolgens zie je dat mensen op de grond worden getrokken, er met knuppels op hun hoofd werd geslagen, en de hond bewust naar de man die al op de grond lag werd toegebracht. En de ME’ers bleven maar met hun wapenstok slaan, wel 15 keer. Er is zelfs een waarschuwingsschot gelost, wat normaal alleen maar uit noodweer gedaan mag worden… Dat is heel dreigend. Er stonden moeders met kinderen.’ Romeo’s gooiden mensen zelfs voor politiebusjes.

Sandra, die zelf bij de M.E. heeft gezeten, is al bij 3 demonstraties geweest en heeft ook in Den Haag alles gefilmd, ‘puur om aan mijn naasten te laten zien dat de mainstream media altijd geweldsincidenten laat zien, terwijl er daar een hele mooie sfeer heerste. Mensen stonden daar voor de burgers, voor onze vrijheden. Ik heb nog nooit geweld bij hen kunnen ontdekken. Ik heb diep respect voor deze demonstranten, hoe mooi en rustig ze zich blijven gedragen met alles wat we al hebben moeten incasseren.’

‘Burgers worden niet meer beschermd, maar als criminelen behandeld’

‘Ik kan alleen maar bedenken dat ze mensen willen demotiveren en ontmoedigen om naar een volgende demonstratie te komen. Ik denk dat we daarmee monddood worden gemaakt, en dat dit überhaupt ook al gebeurt in het politiekorps. Het mag niet gehoord en niet gezien worden, wat ik heel ernstig vind… De burger heeft geen bescherming meer. De politie was er normaal voor de burgers, maar is er nu om ze constant uit elkaar te drijven en als criminelen te behandelen. Ik schaam me diep, en ben blij dat ik daar niet meer heb hoeven werken.’

‘Ik denk dat veel mensen die nog wel in het korps zitten gewetensbezwaren hebben. Ik heb op het (Malie)veld een agent gesproken die zei dat ze liever bij haar gezin was geweest. Ik zag dat ze het moeilijk had, ze huilde nog net niet. Ik heb haar gesmeekt zich uit te spreken binnen het korps en voor een andere beweging te zorgen… Maar ik zie met name bij de ME bij veel agenten een hardheid die ik niet ken en die me zorgen baart.’ (Je zou bijna gaan denken dat er waarheid schuilt in een ‘complottheorie’ die stelt dat de politie ‘voormalige’ zware criminelen als nieuwe medewerkers heeft geworven.)

Joëlla, die met haar 10 jarige zoon bij een demonstratie was, vertelt dat het geweld begon met een politiebusje die het veld op reed, en de agenten die eruit sprongen een spandoek van een paar demonstranten aan stukken knipten, en daarmee dus zelf alles uitlokten… ‘Ik spreek de agenten aan op hun waakzaamheid en dienstbaarheid. Jullie zijn er voor de toekomst van onze kinderen. Ik denk dat het 10 tot 15 jaar gaat duren voordat het gevoel van veiligheid bij de burgers weer terug is. Hiermee is het zoek, is het kwijt.’

Het zou allemaal gebeurd zijn omdat de 1,5 meter afstand zou zijn overtreden, ‘maar hoe kun je dan daarna met 50 agenten op elkaar bij een snackkar staan te lachen?’ (Misschien omdat die agenten zelf ook heel goed weten dat social distancing pure onzin is, en enkel is ingevoerd als machts- en controle middel?) Melchior: ‘Ik vind dat hypocriet. Je handhaaft die anderhalve meter, en dan ga je zelf een heel fout voorbeeld geven.’

Vreedzame demonstraties worden opzettelijk uit elkaar geslagen

Demonstraties die al (bijna) afgelopen zijn en die vreedzaam verlopen, worden nu iedere keer overal alsnog uit elkaar geslagen. Dijkstra: ‘Was is het doel van die enorme opschaling (van politie inzet) sinds de boerendemonstraties? Wat is het doel van zoveel geweld tegen mensen die daar gewoon staan voor hun vrijheid, voor hun kinderen, voor hun bestaansrecht? In de media lees je niets over al die ondernemers die al failliet zijn gegaan. De maatregelen zijn vele malen erger dan corona.’

‘Steeds moeten er arrestaties plaatsvinden, ook van mensen die er niets mee te maken hebben. Blijkbaar is dat om aan te tonen dat het geweld ‘nodig’ was. Ik heb echter maar één keer gezien dat er door hooligans geweld werd gepleegd. En toen werd er geen enkele arrestatie verricht! ALLE mensen die werden gearresteerd waren burgers, werknemers en ondernemers, en dat gaat constant door.’

Het doel is om demonstranten in de media neer te zetten als geweldplegers, terwijl het omgekeerde het geval is. Zwitser haalt dan een advies van het OMT aan om in de media zoveel mogelijk politiegeweld te laten zien, omdat dit een ‘afschrikwekkende werking’ zou hebben. Sandra ziet een vergelijking met het coronavirus. Op de websites van de rijksoverheid begint dat met angst aanjagen.

‘Dat is het eerste wat er is gebeurd. De mensen zijn in een angstpsychose geraakt, en dan kun je ze uit je hand laten eten. En wat doe je met demonstranten? Dan laat je deze angstige beelden zien. Durf jij er dan nog naartoe te komen? Nee, want dit is wat er dan met je gebeurt. Angst aanjagen is al een jaar lang de rode draad om ons allemaal helemaal murw te maken.’

‘We gaan wappies rammen’

Joëlla (of Sandra) zegt dat er op dit moment een sfeer bij de politie heerst van ”we gaan wappies rammen’. Dat is hun kick, dat wordt echt gezegd.’ Melchior zegt dat andere agenten dit tegenover de Buitenparlementaire Onderzoekcommissie hebben bevestigd. ”We gaan wappies rammen, ik hoop dat ik op de waterkanon mag zitten, want dan kan ik aluhoedjes spuiten’. Als je daar tegen bent, lig je eruit, willen ze niet meer met jou in de auto… Dan wordt je gepest, getreiterd.’

Heel veel agenten verklaren ook dat er bij andere demonstraties heel anders wordt opgetreden dan tegen mensen die demonstreren voor de vrijheid… Bij bijvoorbeeld Black Lives Matter blijven ze veel meer op de achtergrond.’ Zwitser: ‘Of ze doen mee.’ Hij haalt dan informatie afkomstig van een agent uit de Achterhoek aan, die verklaarde zelfs opdracht te hebben gekregen om mee te doen en zoveel mogelijk kniegebaren te maken.

Veel valse processen-verbaal, agenten moeten meedoen

Dijkstra bevestigt dat hij van veel nog actieve agenten, ME’ers en ook rechercheurs heeft gehoord dat als je niet met het geweld meedoet, je meteen ‘wordt neergesabeld. Je bent meteen een wappie, een complotdenker… Uit de praktijk hoor ik ook dat er steeds vaker valse processen-verbaal worden opgemaakt. Dat was in mijn tijd not-done… Nu lijkt het wel een gewoonte! Ik schaam me daar heel diep voor.’

Sandra/Joëlla bevestigen dat met name jongere agenten met elkaar wedijveren om zoveel mogelijk aanhoudingen te verrichten. Op functioneringsgesprekken ‘heb ik letterlijk te horen gekregen dat ik niet genoeg (processen-verbaal) uitschreef. Waarbij ik reageerde dat ik die uitschreef als er een strafbaar feit wordt gepleegd, en niet omdat er geld tegenover staat vanuit Den Haag. En hiervoor wordt je dus gewoon op het matje geroepen.’

‘Hoe kunnen deze agenten ’s avonds in de spiegel kijken?’

Dijkstra: ‘Er zijn zelfs achtervolgingen omdat iemand om 21.10 uur nog op straat rijdt. Dat is echt absurd. Dit is echt gebeurd in het noorden.’ Sandra/Joëlla: ‘Deze agenten zijn als jij en ik… dezelfde mensen die op het schoolplein staan, en die ze morgen kunnen bekeuren, van wie hun kinderen in dezelfde klassen zitten. Hoe kun je jezelf dan ’s avonds in de spiegel aankijken, als je ’s middags op zo’n veld hebt staan rammen, en ’s avonds tegen je kinderen zegt ‘ik heb een goede dienst gehad’? Hoe kun je dat verkopen? Vraag jezelf af wat je hier aan het doen bent! Je hebt een ethiek, een code waaraan je je hebt te houden… Hoe kun je jezelf verantwoorden als je iemand een schedelbasisfractuur hebt geslagen?’

(Ik blijf het tot vervelens toe herhalen dat het antwoord al heel lang in de recente historie is te vinden: ANGST, die opzettelijk wordt gezaaid door een onderdrukkend terreurregime. Kijk naar wat er in de DDR, de Sovjet Unie en het Oostblok gebeurde. En ja, ook in de jaren ’30 van de vorige eeuw bij onze Oosterburen. DAT is er wat er nu ook in Nederland gaande is, en waar bijna iedereen aan meewerkt. Al die VVD, D66 en CDA stemmers, wat gaat u doen op de dag dat ze aan UW belangen komen, en u met hetzelfde of nog erger geweld te maken krijgt? – X.)

‘Pers en politiek schuldig aan de sfeer in Nederland’

Melchior: ‘De pers en de politiek zijn schuldig aan de sfeer die in Nederland is gecreëerd. Mensen worden gecensureerd en gedemoniseerd. Je doet rechtszaken, maar het leidt nergens toe. De sfeer is dat als je voor je rechten opkomt, je een wappie bent. Dat sentiment wordt ook bij de politie gevoed. Collega’s die zich daarover uitspreken hebben het echt moeilijk. Politieagenten krijgen meteen een functioneringsgesprek, ook al hebben ze iets op hun eigen Facebook gezet. Je eigen collega’s vertellen dat aan de leidinggevenden.’

Zwitser: ‘Dus die hele klikcultuur waar burgers onderdeel van zijn gemaakt, is er ook al onder agenten?’

Melchior: ‘Ja. Bij de marechaussee merk ik dat niet, maar bij agenten wel. Je krijgt uitsluiting en je moet op gesprek komen.’ Agenten die hun morele kompas volgen ‘worden daar gewoon op afgerekend. Dat vind ik een ernstige zaak, en daarom die initiatieven zoals Blue Truth.’ Sandra/Joëlla wijzen er dan op dat juist vertrouwenspersonen bij de politie over agenten hebben gelekt. Zwitser constateerde al vaker dat zogenaamde ‘integriteitscommissies’ bij de overheid er enkel nog zijn om de melders en klokkenluiders aan te pakken, en niet hun meldingen.

‘Als een volk bang is voor de overheid en de politie, spreek je over tirannie’

Dijkstra geeft als voorbeeld van het extreme politiegeweld Thomas Post, de keurige woordvoerder van de boeren, die door Romeo’s finaal in elkaar werd getrapt. Zijn knie was op drie plaatsen gebroken en deels verbrijzeld. Hij had vreselijk veel pijn, maar agenten deden daar niets mee (‘je gaat toch niet dood?’). Na uren werd hij in een rolstoel buiten gezet, waarna hij met spoed naar het ziekenhuis moest worden gebracht. ‘Chirurgen schrokken wat er met hem gebeurd is.’ Maar er komt géén onderzoek van de politie of rijksrecherche. ‘Thomas weet nu al dat de daders niet vervolgd worden. Hij krijgt geen smartengeld, maar heeft wel blijvend letsel en kan zijn vak niet meer uitoefenen.’

Nog een voorbeeld: de 71 jarige (!) ondernemer Arie Paap ‘werd keihard geslagen door een ME’er te paard. Daar zijn beelden van. Hij ligt dan gewond op de grond, en dan komen ME’ers hem nog een keer in elkaar beuken. De politie geeft dan als reden dat hij geweld zou hebben gepleegd – een man van 71, die ze later met een arrestatieteam met 6 man uit huis haalden en met geweld meenamen. Dat is Nederland, en daar schaam ik me diep voor… Ik had nooit verwacht dat dit ooit in Nederland zou gebeuren. Dit moet stoppen.’

‘Ik denk dat er een soort tribunaal moet komen, want ik heb net als Melchior geen geloof meer in de rechtstaat. Je ziet dat alle zaken naar de overheid toe worden gekleurd. En als je al een rechter hebt die denkt recht te kunnen spreken, wordt ie vervangen. Ik hoor van mensen in mijn kennissenkring, ook van vrouwen en kinderen, die geen vertrouwen meer hebben in de politie.’ Bij de laatste demonstratie werden volgens Dijkstra’s bronnen zelfs kinderen geslagen. ‘En als een volk bang is voor de overheid, bang voor de politie, spreek je eigenlijk over tirannie.’

Er zijn volgens Sandra en Joëlla nog wel wijkagenten met een menselijk gevoel, ‘maar de druk is nu zo hoog, dat ook die mensen moeten opdraven (bij de demonstraties).”. En als je aan ondernemers vraagt (waarom ze in alles gehoorzamen), zijn ze allemaal bang voor boetes. Niemand zegt dat ze het voor een virus doen. Ze zijn allemaal bang; bang voor politiecontroles, bang voor hoge boetes van duizenden euro’s. De intimidatie voel je op ieder vlak.’

‘Ik heb zondag met een IC-verpleegkundige die demonstreerde gepraat. Hij zei: ‘Ik weet hoe rustig het is (in het ziekenhuis). Het gaat niet om het virus.’ Die man wordt nu minder ingezet omdat van hem bekend is dat hij aan demonstraties deelneemt. ‘Gevangenisbewaarders, studenten, iedereen wordt geïntimideerd. ‘Er is nergens ruimte meer voor dialoog.’

‘Gebruik van vuurwapen tegen mensen die geweld LIJKEN te gaan toepassen’

Zwitser noemt de voorbeelden van de grove politie optredens ’totaal onmenselijk. Sorry dat ik met de bruinhemden kom, maar dit zijn gewoon terroristeneenheden.’ Dijkstra, die vorig jaar zomer als oud-agent zelf hard geslagen werd (wat op een viraal gegaan filmpje te zien was), is daarna op diverse bijeenkomsten gaan spreken over zinloos politiegeweld. Hij heeft daar ook vanuit de politie veel reacties op gehad. Er zijn toch nog steeds veel agenten en marechaussees die zich schamen voor wat er gebeurt.

Nadat in Parijs al demonstraties op militaire wijze de kop in gedrukt, waarbij doden en zwaargewonden zijn gevallen, is nu ook de eerste dode in Duitsland gevallen. Zwitser: ‘Wij zien nu (ook in Nederland) alleen maar van die vechtmachines die door blijven gaan als iemand al slap op de grond ligt.’

Sandra/Joëlla: ‘Wat heel eng is, is dat er ook een verandering in de wetgeving plaatsvindt. Onder de spoedwet worden er door een kabinet dat eigenlijk niet mag beslissen wetten doorgevoerd en dingen veranderd, waaronder ook de ambtsinstructies voor de politie… Die kunnen dadelijk worden gebruikt voor het gebruik van een vuurwapen tegen mensen die geweld LIJKEN te gaan toepassen tegen een agent… Dan mag je dus gewoon je dienstwapen gaan gebruiken tegen een demonstrant die vecht voor z’n vrijheid en die van zijn kinderen. Dan mag je dus gaan schieten op nette burgers zoals jij en ik.’

Dijkstra: ‘Het is zelfs zo erg dat je straks niet eens meer het onderscheid hebt tussen iemand die een misdrijf pleegt, of dat je een wildplasser bent.’

Met andere woorden: het demissionaire kabinet Rutte gaat de Nederlandse burgers ook wettelijk vogelvrij verklaren.

‘Omslag moet beginnen bij de politie; indirecte dwang om te vaccineren’

‘De omslag moet beginnen bij de politie,’ vervolgt Dijkstra. ‘Als agenten vandaag zeggen ‘we stoppen er mee, we trekken een streep, is het gebeurd (met het huidige regime en alle maatregelen, geweld en onderdrukking). Volgende opschaling is de marechaussee en het leger. Als die ook zeggen ‘we doen hier niet aan mee’… Je ziet nu ook bij militairen enorme druk om te vaccineren. Als je het niet doet, heb je kans ontslagen te worden.’

Zwitser: ‘Dat mag niet eens!’ Dijkstra: ‘Nee, dat mag niet, maar het gebeurt gewoon… Maar als iedereen zegt ‘ik ben baas in eigen lijf en doe het niet’, dan is er morgen geen leger meer. Maar daar heb je moedige mensen voor nodig.’ Melchior: ‘De verplichting is er nog niet, maar sommige commandanten schermen er wel mee… Je ziet dat die druk er al komt. Dit vaccin moet nog in het boekje met verplichte vaccinaties worden gezet.’

‘Als we gaan vaccineren voor vrijheid, worden we onderdrukt’

Sandra/Joëlla: ‘Als je niet vaccineert, ga je uitsluiting krijgen. Dat is indirecte dwang. Je hebt uiteindelijk geen leven als je het niet doet.’ Zwitser: ‘Voor de zomer krijgen we ook nog een vaccinatiepas en moet je je laten testen, anders mag je niet meer de grens over. Je moet je echt alles laten ondergaan in dit land… Het is een soort tirannie.’

Dijkstra, die veiligheidsfuncties in Zuid Afrika heeft gehad: ‘We krijgen nu een medische Apartheid.’ Zwitser: ‘Dat medische is dan tussen aanhalingstekens, want het gaat gewoon om macht en intimidatie.’

Sandra/Joëlla: ‘En als je aan mensen vraagt waarom ze zich laten vaccineren, heb ik niemand gehoord dat ze het voor hun gezondheid doen. Iedereen die ik hoor zegt ‘voor mijn vrijheid’. Als we gaan vaccineren voor vrijheid, dan worden we onderdrukt… Zodra we allemaal het mondkapje afdoen, is het hele virus niet meer zichtbaar.’

Dijkstra: ‘We moeten uit die angst. Met angst is controle heel makkelijk.’ Hij draagt uit principe geen mondkapje, en werd daar in een supermarkt door een ander op aangesproken. ‘Toen vroeg ik hem: als jij weet dat de remmen van je auto niet werken, ga je dan toch rijden? Hij zij nee, en toen zei ik dat dit de reden was waarom ik geen niet-werkend mondkapje opzet. Dat zette hem toch aan het denken.’

Zorgwekkende parallel met jaren ’30 en WO-2

Sandra/Joëlla: ‘Niemand zegt dat ze dat mondkapje dragen tegen het virus, maar ‘omdat het van mijn baas moet’.’ Melchior haalt zijn moeder aan, met wie hij een gesprek had over WO-2, waarin zijn opa destijds weigerde te werken voor de Duitsers, door buren werd verraden, door Nederlanders (!) werd gemarteld, en naar een kamp werd afgevoerd. ‘Ik zie nu hetzelfde gebeuren in Nederland als toen. Ze zei dat ik daar gelijk in heb. Een avondklok, mensen die elkaar verraden, het polariseren, het uitsluiten, ‘Befehl ist Befehl’.’

Zwitser wijst dan op de zeer kwalijke rol van de Nederlandse politie tijdens WO-2 aan. Dijkstra: ‘De eerste hoofdcommissaris die zei dat ‘wij de Duitse lijn volgen’, kwam uit Zwolle. Een plattelands provinciestad, wat mij ook verbaasde.’ We vergeten dat er destijds slechts 60.000 moedige mensen in het verzet zaten, en de rest (net zoals nu) gelatenmet de bezetter meewerkte. Ook Melchior wijst er terecht op dat de Joden destijds niet meteen werden afgevoerd, maar het in de jaren ’30 en ’40 een proces was. ‘En we zitten nu gewoon in dat proces.’

Dijkstra: ‘En burgemeesters doen hier gewoon braaf aan mee, ook de colleges en gemeenteraden. Ze roepen niemand een halt toe. Terwijl gekozen leden van de gemeenteraad zouden moeten zeggen ‘we pikken dit niet, bedrijven gaan kapot, mensen zitten in de stress’. Maar er is niemand die reageert, niemand.’ Ze zijn er zelfs trots op dat ze al tienduizenden boetes hebben uitgeschreven.

‘Logica is weg, het gaat allang niet meer om een virus’

Sandra/Joëlla: ‘Het gaat allang niet meer om dat virus. Het is onvoorstelbaar dat iedereen in die trein meegaat omdat het ze wordt opgedragen.’

Dijkstra: ‘Ik was laatst te gast bij een lezing van hoogleraar Pierre Capel, en die zegt dat we iedere dag te maken hebben met virussen. Als je gewoon een gezond lichaam hebt, heb je daar niet eens last van, merk je het haast niet. Dat Covid virus is allang afgelopen, en hij zegt ook heel duidelijk dat vaccinatie geen enkele zin meer heeft, dat dit mosterd na de maaltijd is. Die man wordt constant verwijderd, op Facebook, LinkedIn, YouTube. Daar zouden mensen toch wakker van moeten worden? Dat klopt toch van geen kant?’

Melchior: ‘En de logica is ook helemaal weg. Kijk naar de avondklok; alles is dan al dicht.’ Zwitser: ‘Je kunt dan altijd al een kanon afschieten in de publieke ruimte. Als er ergens een veilige tijd is om naar buiten te gaan, is dat van 9 uur ’s avonds tot de volgende morgen 6 uur.’

‘Politie moet stoppen met al die boetes, is puur machtsvertoon’

Dijkstra roept de politie dan ook al tijden op om te stoppen met al die boetes. Die hebben een enorme impact op de inkomens van gezinnen. ‘Maar het interesseert ze niks. Het is een verdienmodel. Het lijkt wel of ze er plezier in hebben. Agenten zouden zich eens moeten indenken wat het met hun inkomen zou doen als ze bekeuring op bekeuring krijgen. De logica en de menselijkheid zijn weg.’

Zwitser: ‘De hele boodschap is dat jij als burger volstrekt transparant moet zijn op het moment dat zij dat willen, maar dat wij niets met hen te maken hebben. Vroeger was het exact omgekeerd. Nu mogen agenten al op enkel de verdenking dat er coronaregels worden overtreden je huis binnengaan.’ ‘Dat is absurd,’ reageert Dijkstra. ‘Ze kunnen alles doen onder het mom van een anonieme tip. Ze komen gewoon met veel machtsvertoon bij je binnen.’

Zwitser noemt de komst van de twee, en de deelname van de twee anderen ‘een heldendaad. Ik hoop dat dit, net als met artsen en wetenschappers het afgelopen jaar, een vervolg krijgt, en regelmatig agenten, anoniem mag ook, hun verhaal gaan doen, en collega’s aansporen zich aan te sluiten bij jullie website Blue Truth. Bedankt voor jullie moed.’

Kijk hier het hele gesprek (85 minuten):Xander

(1) Blue Tiger Studio (YouTube)

Zie ook o.a.:

12-03: Nieuwe docu: Ab Osterhaus organiseerde in 2019 cursus ‘pandemie marketing’ (annex angstzaaien)
04-03: Spaanse wetenschappers over ‘de politieke economie van massa hysterie’ rond Covid-19
25-02: ‘Nieuw Nürnberg tribunaal in voorbereiding tegen WEF en politieke veroorzakers Covid-19 crisis’

2020:
12-12: Docu ‘Covid-19 – The System’: ‘Documenten bewijzen dat media opdracht van regering kregen om angst te zaaien’
29-10: Bewustzijnsdeskundige: Corona beleid is typerend gedrag van psychopaten
23-09: Zo kreeg Reichsmarschall Göring het volk mee: ‘Maak ze bang en zeg dat weigeraars een gevaar zijn’


*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

71

 1. Een goed artikel.
  Had het interview al gezien op hun site.
  We glijden heel snel af naar een totalitaire staat.

  Zaterdag j.l. Ook een groot artikel in de krant met de kop:” Artsen geven omstreden coronapil”

  Dit wordt de volgende beroepsgroep die tegen elkaar wordt opgezet, en de mond wordt gesnoerd.
  Een beroepsgroep die zich werkelijk bezorgd maakt om de patiënten die aan hen zijn toevertrouwd moet nu op straffe van uitsluiting ( intrekken BIG ) stoppen met het voorschrijven van Ivermectine en Hydroxychloroquine !
  Terwijl de resultaten goed zijn en zij met deze middelen al 600 mensen hebben geholpen.

  Ik vraag mezelf af: zou dit ( brood) nijd zijn van het OMT omdat dit soort acties de statitieken in de war brengen ?
  Want deze 600 patiënten zijn NIET in het ziekenhuis terecht gekomen….

  Zou dit nu de besmettings aantallen oplopen en de ziekenhuis opnames laag blijven…. de oorzaak kunnen zijn.
  Als dit zo is , dan bewijst deze behandeling zichzelf.

  Het gaat om de totale controle, aangestuurd door het grote geld, die nu met vaccinaties hun slag willen slaan.
  Dus artsen die tegenstribbel moeten op de slachtbank! !!!!! Het OMT zit volop in dit net van kwaad verweven.
  Dit is het orgaan wat de regering “ influistert “ wat te doen!!!
  Koopmans verdiend goed geld aan de PCR test, terwijl ze tegen Thijs vd Brink zegt dat het eigenlijk niet deugdelijk is voor dit type Corona virus.

  Wil je het nog gekker hebben????

  We worden wereldwijd niet meer geregeerd door regeringen, maar door. “ the big tech “ met hun vele miljarden, en ze strooien met dit geld naar regeringen om nog meer geld te krijgen.

  Spyfromthesky: een goede beschouwende reaktie helemaal mee eens. Dank!
  Allen : We hebben een trouwe God , Vader in de Hemel die dit alles ziet, richt jezelf op Hem!
  Hij kan en wil en Zal in nood volkomen uitkomst geven.
  Wie het vatte kan die vatte het.
  Shalom
  Anna

 2. Legt men (offline) toch gewoon een (foto)database aan met overige gevens van agenten, justitiemedewerkers, boa’s voor als identificatie eens nodig is.

 3. @Rienus schreef:
  21/03/2021 om 9:37 pm

  Uitstekend stuk. Nederland wil echter niet aan deze wijsheid.

 4. https://www.youtube.com/watch?v=3JKECIJDFXU
  Even iets heel anders. De overheid dient ook te worden gestopt in het faciliteren van alle bedrijven die overal suiker (of een vorm hiervan) in hun producten stoppen. De burger moet er op worden geattendeerd dat het eten van een zogenaamd onschuldig koekje of snoepje zal leiden tot een pandemie. Suikers houden zogenaamde laaggradige ontstekingen gaande in uw lichaam.

  Die processen slopen weefsels en veranderen fysiologische processen. Het darmweefsel is enorm belangrijk voor immunologische reacties. Als ontstekingsprocessen in het darmweefsel niet stoppen heeft dat gevolgen voor het zenuwstelsel. Het gut brain systeem raakt overspannen en dan vindt een professor als Bas Bloem het raar dat hij ineens zoveel patiënten ziet?

  We hebben in onze vertering een aantal belangrijke organen en misschien wel het meest belangrijke orgaan is de pancreas of alvleesklier. Die orgaan kent zowel een endocriene als exocriene functie. Endocrien bewaakt het de bloedsuikerspiegel door middel van de hormonen insuline en glucagon. Exocrien produceert het enzymen die ons helpen bij de vertering. Ook produceert het bicarbonaat en regelt het zo de pH van de dunne darm.
  Ik ben gewend om heel simpel te denken en zo valt het wel op dat heel veel mensen de hele dag koolhydraten en snelle suikers binnen krijgen. Al doe je nog zo je best je krijgt gewoon veel meer snelle suikers binnen dan oma en opa. Die troep zit overal in, zelfs in snijvlees en nu hoor ik u denken, … ja en?
  Obesitas hoort onlosmakelijk bij het welvaartsprobleem van snelle suikers en koolhydraten.
  Doen we nu niets dan leidt dat richting het metabool syndroom.
  Een gevolg daarvan is nogal onbekend maar dit noemt men tot op heden laaggradige ontstekingen. Deze leiden tot een minder goed functioneren van het zenuwstelsel aangezien ontstekingen het immuunsysteem aanzetten. Suiker onderhoudt ontstekingen en minder efficiënte verbranding en heel misschien zijn onze hersenen en alle processen in onze hersenen zeer gevoelig voor ontstekingsprocessen in onze darmen en organen?
  Er bestaat in ieder geval geen gezond brein zonder een gezonde vertering.

 5. De cijfers dalen allang: https://twitter.com/BastiannamuH/status/1373686646558892038/photo/1
  Maar dalende grafieken zijn nooit een gladde lijn; er zijn piekjes tussendoor. In het nieuws horen we echter nog steeds over een X aantal besmettingen en dat is meer dan ‘gisteren’ of meer dan ‘een week geleden’. Dat is allemaal non-informatie omdat het grotere kader of verband niet wordt meegedeeld. En DUS verspreidt het nieuws opzettelijk non-informatie om de angst in de bevolking te houden.

 6. Stemmen moeten dan ook gestolen zijn?
  Achtte stemmen daarom niet juist in deze mis-staat?

 7. In Amerika en Israël valt een kwart van alle “coronadoden” na vaccinaties
  https://niburu.co/37-artikelen/wereld/16119-in-amerika-en-israel-valt-een-kwart-van-alle-coronadoden-na-vaccinaties
  Ziekenhuismedewerker krijgt hersenbloeding na ‘veilig’ AstraZeneca-vaccin en overlijdt.
  https://www.ninefornews.nl/ziekenhuismedewerker-krijgt-hersenbloeding-na-veilig-astrazeneca-vaccin-en-overlijdt/
  Onschuldige mede mensen sterven onnodig, na inspuiting van vaccinatie!
  De elite kijken toe, en zien dat het goed gaat.

 8. @Willy, hier een stukje over een vriendelijke (en domme:) politie-agent.
  Dat is ondertussen al vijftien jaar geleden, maar toen waren ze nog vriendelijk…

  Met drie man waren we op onze getunede brommertjes met uitlaten gekropen om een film in de videotheek gaan huren. (waar is de tijd?)
  Omdat het Kerstmis was, (met hoofdletter) kregen we van de videothekaris (zoiets als een bibliothekaris) een fles wijn mee.

  Met onze opgefokte brommertjes reden we naar een parkje om daar op de bank te gaan hangen.
  Plots kwam daar de wijk-agent op een fietsje aangesteld, met de vraag: ” Wat zijn jullie aan het doen?”
  Ons hart stokte in onze keel, want onze brommertjes reden negentig daar waar ze maar vijfentwintig mochten.
  Één vriend was al gevlucht, maar kwam later toch aangereden.
  “Vanwaar die geheim-doenerij?” Vroeg de agent.

  Het brein sloeg in overdrive, en vertelde de politie-agent dat we een fles drank gekregen hadden en deze wilden opdrinken.

  “Moet je daarvoor zo paniekerig doen?” Vroeg de agent.
  “Meneer, dit is alcohol en we wilden de fles hier nuttigen.”

  “Wel,” sprak de politie-man, “het is Kerstmis, dus geniet maar van jullie fles wijn.”

  Hij sprong op zijn fietsje, en reed weg. 🙂

  Onze ‘gevluchte vriend,’ noemden we een lafaard.

  Dat waren nog eens goede tijden.
  Van die tijden waar de politie uw vriend nog was.

 9. Dus onze nationale vogelverschrikker heeft gesproken!
  Geen versoepelingen de komende twee maanden? Dus zitten we tot zeker half mei nog gevangen in onze huizen tijdens de avond. Mogen we niet uit eten gaan, moeten we met een muilkorf lopen. Maar ja, wat kan je anders verwachten van een vogelverschrikker?
  Ik kijk al een tijd naar de Jensen Show op de website Jensen.nl.
  En wat zei hij ruim een jaar geleden? Hij zei dat als onze vrijheden worden afgepakt, we die niet meer terug krijgen.
  Elke keer wordt er weer iets nieuws verzonnen om ons in angst te houden. Het wordt tijd dat we allemaal eens stoppen met die onzin! Allereerst moeten die muilkorven weg, omdat die nutteloos zijn tegen het virus. Als iedereen opeens gaat weigeren om die smerige vervuilende muilkorven te gebruiken, dat is het snel gedaan.

 10. De Nederlandse economie heeft het in 2020 beter gedaan dan menigeen dacht. Ook de werkloosheid was minder dan aanvankelijk gedacht. Deze sprekers erkennen dat zij het veel somberder hadden ingezien. Een soort meevaller, zo lijkt het: https://www.youtube.com/watch?v=m5-Wlii5hj8
  Maar het belastinguitstel houdt wel bedrijven op de been die vóór corona al niet erg gezond waren.

 11. Willy, 21 Maart , 11.13 AM

  Ik heb daar EEN vriendelijke politieagent ontmoet maar ik moet wel zeggen ik hoor geluiden dat er meerdere agenten zijn die er wel moeilijkheden meehebben hoe het gaat die emotioneel er doorheen zitten.

  Maar van de andere kant heb ik ook een klein beetje medelijden met sommige politici , niet veel want ze kiezen er zelf voor dan moet je maar ook de consequenties ervan trekken , ZE ZULLEN voor God’s troon staan en rekenschap moeten afleggen voor wat ze hebben gedaan en ik wens ze sterkte maar dat zal w.s weinig helpen.
  Het zal een rechtvaardig oordeel zijn.
  Ook Willem Engel zei dat toen hij in de rechtszaal stond

 12. Daarvoor diende dus het vermeende personeelstekort en de eerdere ‘diversiteit’ in politiek korpsen als vals voorwendsel om allochtonen, die geen binding hebben met de autochtone maatschappij, te kunnen inzetten om bij betogingen erop te kloppen.
  Culturen die van nature uit intimideren en de westerse maatschappij haten krijgen nu legaal de kans om hun haat te ventileren door middel van machtsmisbruik en het uniform van ordehandhaver.
  Moraalridders van eigen bodem, zij aan zij met minachtende cultuurverrijkers, om de bevolking te intimideren en erop los te kloppen als het volk door een vreedzame betoging haar rechten opeist zijn rotte appels die eruit moeten.

  Enkele jaren geleden werd zelfs fraude bekend gemaakt waarbij gefoefeld werd met de examens om allochtonen bij de politie te krijgen want zelden slaagde een allochtoon in de zware examens, er zijn zelfs gevallen bekend waarbij allochtonen geen examens hoefden af te leggen om toch toegelaten te worden bij de politie.
  Nu begrijpen we waarom, immers: beleidsmakers kunnen onmogelijk bij elke betoging beroep gaan doen op de europese eurogendfor, zoals macron bij de gele hesjes, daarvoor zijn er teveel protesten in teveel landen maar de bedoeling was duidelijk: eurogendfor is een zootje hersenloze, meedogenloze nitwits met geen enkele binding met het volk waartegen ze worden ingezet waardoor ze gemakkelijker de massa in toom zullen houden door het gebruik van buitensporig geweld.
  Dit begint zowaar te gelijken op de legale moordcommando’s in schurkenstaten zoals de filipijnen, venezuela, mexico etc…die hun eigen bevolking vermoorden.

  De politie moet zich bewust worden dat zij ten dienste staan van de bevolking, die overigens ook nog hunne pree betalen, en dus het volk dient te beschermen tegen tirannie ipv erop te kloppen en zelf in opdracht de tiran uit te hangen.
  Het zou weleens heel anders kunnen gaan als politie mensen opeens oog in oog zouden staan met hun eigen moeder/vader/kinderen/partner bij een betoging.
  Politie mensen moeten beseffen dat ook zij gewone burgers zijn en tot diezelfde bevolking horen als ze hun uniform uittrekken en dus aan de kant van het volk horen te staan..’bevel is bevel’ mag in deze tijd niet meer gelden, eigen verantwoordelijkheid en in eer en geweten als méns moeten prioritair zijn over foute bevelen van kwaadaardige leiders voor een politieke agenda, anders glijden we af naar een fascistische schurkenstaat waar de overheid door de gewelddadige ordehandhavers/politie haar eigen bevolking uitmoordt.
  Respect voor de dappere agenten die in opstand durven komen tegen ongeoorloofd geweld tegen de burgerbevolking, zij verdienen onze massale steun!!

 13. lies schreef:
  21/03/2021 om 11:52 am
  Die mondkapjesplicht komt inderdaad door het aandringen van burgers, vooral tijdens uitzendingen van Op1. Het neemt zelfs gruwelijke vormen aan, dat mensen met een vrijstelling, door andere winkelende klanten worden verzocht de winkel te verlaten. Ik ben daar zelf getuigen van geweest, het komt het meest voor bij Supermarkten, en met name A.H.

 14. Elise schreef:
  21/03/2021 om 1:47 pm
  Alles van de bevolking gestolen, met gebruik making van het jaarlijkse griepvirus. Ja, zelfs de verkiezingen zijn niet meer vrij van bedrog.

 15. Worden door criminal bende geterroriseerd?
  Zonder enige reden geweld uitlokken op een vredige demonstratie,BLM daar zie je dit niet?
  Overheid wordt het virus?
  Uitroeien met wortel en tak😫?

 16. Daarom moest D666 een nieuwe leider, een medewerkster van Klaus Schwab.
  https://t.me/bataafsenieuws/2295
  Klaus Martin Schwab is een Duitse ingenieur en econoom. Klaus Schwab is hoogleraar politieke economie aan de Universiteit van Genève. Hij is vooral bekend als de oprichter en directeur van het World Economic Forum, ook wel bekend als het Davos Forum. Wikipedia

 17. De elite zien ook dat die drugs criminelen dat dat uit de hand gelopen is in ons land vooral in het zuiden maar ook in belgie,frankrijk,spanje waar in hele wijken drugs worden verkocht enz.en met dat drugs geld koopt men woningen en panden op die zij weer verhuren aan houders van snackbars,cafe,s restaurants enz,hele winkelstraten in veel van onze hoofdsteden waar vroeger de witte slager,bakker en de melkboer zaten,zitten nu swarma tenten,turkse en marokaanse groentewinkels,arabische lounge rooms enz houden hun zaken in stand met geld waar van de belastingdienst niet kan achterhalen waar dat allemaal vandaan komt.Men heeft een paar keer een winkel,snackbar cafe restaurant enz in de gaten gehouden waar per dag misschien een paar mensen kwamen om iets te kopen of te drinken en van die weinige klanten gaat de belastingdienst ervan uit kan men nooit op blijven draaien dus dan is dit wel een goede manier om ze kwijt te raken,alleen de goede moeten ook lijden!!

 18. ‘Zero tolerance’ voor de echte criminelen, daar is dit land beter mee geholpen dan die ‘zero tolerance’ voor demonstranten die de grondwet belangrijk vinden.

 19. Laten we NIET vergeten dat dit zeer waarschijnlijk instructies zijn v/d overheid, ik was daar verleden week bij, heb dat al beschreven in commentaren , werd toen al bevestigd van “hoger als de burgemeester kwamen de instructies “.

  Dit houdt dus in : Dictatuur, niet willen luisteren dan met harde hand aangepakt worden, zag het met eigen ogen.
  Geen menselijkheid meer : oudere vrouw in scootmobiel mocht NIET rechtstreeks naar het Den Haag CS rijden , moest omweg maken door het park , houdt w.s in dat ze 45 min. tot een uur extra onderweg was.
  Heb met de politieagent gesproken, gesproken over hand over je hart strijken >
  Opmerking van hem, vertaald : Befehl is Befehl !!

 20. Ik blijf strijden tot ik erbij neerval. Vreedzaam. Ik heb 2 kinderen en die hebben nog een heel leven voor zich. Die wil ik niet achterlaten in een systeem, waarin de mens in al zijn levensfases zelf niet meer telt. Het zijn geen robots en dat moeten ze ook niet worden. Ik ben geen broedmachine geweest om ze in huidig systeem te laten opgroeien/leven.

 21. Het probleem is het systeem. Niet een virus.(virussen bestaan al eerder, dan de mens zelf) Dus het is niet te bestrijden in het algemeen. Alleen je immuunsysteem kan ervoor strijden. Dadelijk de klimaatgekte/quarantaine. Bedacht door de grootste vervuilers/egoïsten zelf(denken dat de aarde van hen is) De aarde is er voor iedereen, de dieren, de planten enz.
  Welkom in de krankzinnigste tijd allertijden. We worden tegen elkaar opgezet en dat is duivels/satanistisch. Iedereen wordt zo de singulariteit in geduwd. En zo kunnen ze ons allemaal overnemen(technologie/farma), met alle gevolgen van dien. Moge de ware god ons allen bijstaan.

 22. Is Covid-19 een wereldwijd rook gordijn, voor gerucht makend kindermisbruik?
  Pervers geweld tegen kinderen – een duister geheim van de bovenlaag van de bevolking Sinds 2016 onderzoekt de “Onafhankelijke Commissie voor onderzoek naar seksueel misbruik van kinderen” de omvang, de aard en de gevolgen van seksueel misbruik van kinderen in de Bondsrepubliek Duitsland en in de voormalige DDR.
  Het richt zich momenteel op misbruik van kinderen en jongeren in een sportomgeving, zoals voetbalclubs. Commissievoorzitter Sabine Andresen klaagde aan dat de behandeling van gevallen van seksueel kindermisbruik in de sport nog steeds grotendeels taboe is.
  De eis naar meer opvangcentra voor misbruikte kinderen en jongeren werd groot. Een goede zaak – zou men kunnen denken – of eerder gewoon wat graven aan de oppervlakte? Kindermisbruik komt ook in andere kringen voor: in de filmindustrie, in de muziekindustrie, in kerken en scholen, in gezinnen, kindertehuizen en klinieken.
  Dit manifesteert zich bijvoorbeeld in de vorm van kinderprostitutie en productie van kinderpornofilms en sadisme.
  De ergste daden – ritueel misbruik, kinderoffers en kannibalisme – vinden plaats in satanische kringen. De afschuwelijke beschrijvingen in deze uitgave van getuigen en slachtoffers moet worden opgevat als een schreeuw om hulp.
  Pas wanneer het publiek op de hoogte is van deze afschuwelijke misdaden, kan er verandering komen. Pedo-criminele netwerken in veel landen actief.
  https://www.kla.tv/18364
  De laatste maanden gaan er steeds meer geruchten, over misbruikte van kinderen in Bodegraven, daar geld zelfs een begraafplaats noodbevel.
  Daarbij worden steeds namen genoemd van bekende Nederlandse personen.

 23. En ondanks dit alles ,hebben de Hollanders Rutte er weer in gestemt.. is het niet zo: we zijn bedje opmaakt ,moet er in slapen.
  De nederlanders hebben alles aan zich zelf te danken. Achteraf huilen werkt niet. Bang van de politie , overheid ?
  Het Hollandse volk heeft geen menselijke eer meer. Weet goed mensen , dit is alleen maar het begin. Alleen een civil oorlog kan nog iets veranderen. Bah wat een schapen.

 24. Een tijdje terug stond er in de Volkskrant een interview met van Dissel die zei, dat die mondkapjes plicht komt door druk vanuit de bevolking , hij zei letterlijk dat de mondkapjes plicht is ingevoerd, om van de discussie at te willen ,omdat het alleen nog maar daar over ging . Om van deze discussie af te zijn is hij ingevoerd , niet omdat het helpt . Met andere woorden de mensen hebben de mondkapjes-plicht aan zich zelf te wijten . Zeg maar de Fauci volgers .

 25. Inderdaad het politieoptreden is soms er geheel over. En men geeft dan de coronamaatregelen als excuus. Maar zijn er wel vriendelijke politieagenten? Ik ken er geen één. Shalom

 26. Het is bekend en op foto’s geconstateerd dat Rutte een duivelsbeeld in zijn werkkamer heeft.
  Gruwelijk!

 27. Overheden en hun robocops hebben zogenaamd hogere motieven voor hun gedrag; de motieven van “de volksgezondheid”. Maar als motieven leiden tot inhumane maatregelen (het schenden van de grondrechten), dat moeten we niet langer naar die motieven kijken, want dan worden die motieven de vlaggen op vieze stinkende modderschuiten.
  Dáárom eisen alle wetten over noodmaatregelen dat de maatregelen proportioneel moeten zijn; ze mogen dus niet overdreven zijn.
  Onze wetshandhavers overtreden deze eis.
  En als zelfs jongeren en kinderen het vrije ademen wordt ontnomen (maskers) en die overheden hen zelfs willen injecteren met experimentele gen-vaccins, dan zijn we op de bodem van de beschaving beland. Dan zitten we onder een nietsontziend totalitair regime dat zichzelf heer en meester acht.

 28. @Ernst, die reacties op msm worden meestal niet door gewone burgers gedaan, maar door medewerkers van datzelfde kanaal waarbij rassen-discriminatie (en nog veel meer) gepromoot wordt.

  Ze hebben allen dezelfde holle con-schrijfstijl. En allen schrijven ze hun achternaam met een hoofdletter maar niet hun voornaam.
  Om te tonen: “Ik lig dwars, zoals het duivelsgetal, dat ook dwars ligt.”

  Zo herkennen ze elkaar.

  Ze stoken erop los, maar het pakt niet bij mij.
  Allemaal ëén grote soep.

 29. Quis quis tantum juris habet, quantum potentia valet. Hoeveel recht heb je, hoeveel macht bezit je?
  Baruch de Spinosa

 30. Wanneer black lives matter of antifa hadden gedemonstreerd zouden de media vol afschuw hebben gereageerd op het harde politie optreden! Oh wacht eens, dan mag er toch niet worden ingegrepen volgens de linkse burgermeester Halsema?

 31. Al eens over nagedacht wat de bijbel zegt over de grote verdrukking die voor de deur staat ?

 32. Alle smerissen die zich misdragen hebben dienen gewoon te worden berecht. Die verklaring bij de BPOC mag misschien slechts als verzachtende omstandigheid worden beschouwd, desalniettemin moet gerechtigheid plaatsvinden. Ik hoef ook geen sorry te zeggen bij de rechter als ik iemand mishandel c.q. half dood sla en dan te denken dat ik ermee weg kom. “Bezint eer ge begint”. Geen medelijden mee.

 33. reempie op 20/03/2021 om 8:01 pm

  “Let op: PtdV – Partij tegen de Verdrukking
  Verdrukking is een thema wat bij de meeste splinterpartijen voorkomt
  De boerenpartij voor de verdrukte boeren, de dierenpartij voor de verdrukte dieren, de ouderen partij voor de verdrukte ouderen, etc..Waarom verenigen deze partijen zich niet?”

  Om iedereen tevreden te houden maar in werkelijkheid veranderd er niets, het is slechts ten gunste van de overheid dat mensen hun frustraties en boosheid ergens kunnen kanaliseren omdat het zich anders tegen de overheid keert oftewel die splinterpartijen zijn niet meer dan een truuk.

 34. Rutte zit in het onderwijs en hij weet: ” hoe meer fouten je maakt, hoe groter de kans dat je blijft zitten”. (4X)

 35. Ernst schreef:
  20/03/2021 om 10:30 pm
  Beste Ernst, de uitslag van de laatste verkiezingen komt niet overeen met hoe de mensen hebben gestemd. Zoveel is zeker.

 36. Het filmpje van de man die op de grond ligt en helemaal in elkaar wordt geslagen door verschillende wapenstokken, daarnaast ook nog wordt vastgehouden door zo’n bijthond of het filmpje van de persoon die door een ‘romeo’ tegen een politiebus wordt geduwd doet je bloed toch koken? Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet had verwacht ooit zo’n diepe haat voor de overheid en de politie te ontwikkelen. Nu is het dus zover, en velen met mij delen dat gevoel.

 37. Wat je nu gaat krijgen is dat demonstranten ook gebruik gaan maken van vuurwapens.

 38. Om een idee te krijgen door hoeveel mensen van over de HELE wereld er vandaag is geprotesteerd, kijk op Covid Red Pills, een kanaal op Telegram. Daar wordt een prachtig overzicht gegeven van de World Wide Rally.

  https://t.me/covidredpills

 39. Dat gaat langzaam de goede kant op: artsen die zich openlijk uit durven te spreken, de bevolking die protesteert, veteranen en medewerkers uit de gezondheidszorg die ook protesteren en zelfs tussen de ME en de betogers gaan staan, wereldwijde protesten die volop via allerlei alternatieve media worden gedeeld en nu agenten die hardop durven te zeggen wat velen van hen denken.

  De tirannie die onze overheden over ons uitgieten kent geen grenzen. Maar ons verzet is ook grenzenloos. Want al die weldenkende mensen weten wat hen te doen staat: in verzet komen.

  Hulde aan al die mensen!

 40. Mark Rutte is de grote aanstichter en eindverantwoordelijke van deze nazipraktijken van de overheid inclusief de politie. Zijn compaan is Hugo de Jonge. Beiden zijn duivels.

 41. Een agressieve hond wordt gemuilkorfd door zijn baasje.
  Maar wie heeft die hond agressief gemaakt?

 42. Niet geheel nieuw, dit gedrag. Eind jaren ’60, begin ’70 ramden ze er ook al op los bij demonstraties tegen kernwapens.

 43. De media spelen hierin een zeer belangrijke rol. Karel van Wolferen heeft het al eens heel helder uitgelegd. De manier waarop de media met bijvoorbeeld Donald Trump hebben geopereerd is daar een duidelijk voorbeeld van. Terwijl Mark Rutte wel erg gemakkelijk weg komt met een vergrijp waarbij tien duizenden burgers ronduit in een hel terecht kwamen is het verschil wat gemaakt wordt er niet per ongeluk.
  Alles wijst dan in de richting van een macht achter de schermen die een doel heeft dat zonder pardon burgers degradeert tot werktuigen die naar believen kunnen worden gebruikt.

 44. Als je kijkt naar de recente verkiezingsuitslag, dan moet je toch concluderen dat de overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking dit politiegeweld juist toejuicht. Uit reacties in de MSM op dit soort berichten blijkt dat velen van mening zijn dat er nog veel harder opgetreden zou moeten worden.

 45. Er is een zeer verdacht sfeertje aan het ontstaan. Want in de media is het ook al een jaar zo dat je niet meer normaal kritiek kunt hebben. Dit vreet een steeds groter gat in de maatschappij en zal vrees ik niet goed meer gaan eindigen. Er wordt een heel smerig protocol gebruikt door mensen die precies snappen hoe je het gif zo toedient dat waarheid niet meer als zodanig wordt gezien.
  Een klein stapje naar een periode in de geschiedenis waar de parallellen steeds duidelijker van worden helaas.

 46. Vergeet ook niet dat die Romeo’s die bijvoorbeeld vuurwerk naar hun eigen agenten gooien art.137D uit het Wetboek van Strafrecht overtreden
  namelijk het aanzetten tot haat of gewelddadig optreden tegen vredige demonstranten met een bepaalde levensovertuiging!

  Wetboek van Strafrecht art.137d

  1. Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, aanzet tot HAAT tegen of discriminatie van mensen of GEWELDDADIG OPTREDEN tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of LEVENSOVERTUIGING hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

  Wordt het niet eens tijd om bij toekomstige demonstratie massaal  aangifte te doen tegen deze Romeo’s?

  Er zijn op demonstraties altijd  camerabeelden en getuigen genoeg!

 47. Kun je nagaan hoe eigenlijk de politiek bang is voor zijn eigen volk.
  Ze zeggen weinig en spannen de politie voor hun karretje en dan doen ze dan ook nog .
  Wat een ballen hebben ze zeg SCHANDE.
  WORDT het geen tijd voor maar weer een ondergrondse om ons te verzetten?

 48. Nicky Sjaan uit Belgie schreef:
  20/03/2021 om 9:04 pm
  Je reactie is in afwachting van moderatie. Dit is een voorbeeld, je reactie wordt zichtbaar zodra deze is goedgekeurd.
  Eigenlijk zijn hier geen woorden voor …doorvoelen
  Ik kan al-één dankbaar zijn dat mensen zoals jullie wakker zijn en opstaan.
  In de bijlage stuur ik jullie de oproep van Ole Dammegard door…van november 2016

  https://www.youtube.com/watch?v=4v2Cp2951bM&feature=youtu.be

  Mede inspirerend en ZO HERKENBAAR
  Nicky Sjaan uit België

 49. hou u ogen open en uw camera klaar,het tribunaal is weldra daar.
  zo zie je maar hoe een (normaal) mens een beest kan worden door manipulatie en indoctrinatie.
  Althans de zwakkere onder ons.onnadenkend wie de toekomst is.
  het is niet de eerste keer voor de mensheid sinds heugenis.

 50. Net als de overheid is ook de politiemacht de vijand van gewone burgers geworden.
  Daar is iets fundamenteel veranderd: Agressie in plaats van dienstbaar. Een cultuur van verklikken.
  De overheden weten het zogenaamd beter voor de burger, en in hun vreselijke hoogmoed wordt de burger beschouwd als een hindernis en een dwarsligger. En linkse krachten vinden die arrogantie van de macht plotseling WEL okay. De rechten van de mens worden op een ongelooflijke manier geschoffeerd in deze westerse democratie!! En al die zogenaamd brave overheden doen mee aan dit gruwelijke spel. Zelden had ik, als brave belasting betalende burger, dieper walging voor dit systeem van de macht.
  Ook deze man ziet hoe dit gebeurt: https://www.youtube.com/watch?v=1VbU3KkQPBY
  Hij is iemand die het overheidsapparaat van héél dichtbij zeer goed kent!
  Hij kan het goed vertellen!

 51. Het zijn niet alleen de boetes, ook het te pas en te onpas inbeslag nemen van contant geld. Ik snap er niets van. Mag je nou nog wel of niet contant geld bezitten. Ze pakken zelfs zomaar 600 euro van een scholier af die net iets via marktplaats heeft verkocht. Het is totale onderdrukking die steeds minder met misdaad bestrijding te maken heeft.En maar klagen over agressie. Als de politie cq overheid zo doorgaat is een burgeroorlog niet ver weg meer. Het westen doet niet meer onder voor Rusland. De grote bedrijven die de NOW regeling misbruiken gaan om wille van de werkgelegenheid vrijuit. De kleine man trekken ze leeg. Hoe kan je van zo’n land nog houden.

 52. Dit is al het begin van het antichristelijke tijdperk, de Antichrist zal zich spoedig openbaren.
  Je kunt nu nog voor Jezus kiezen, de tijd is bijna op als HIJ komt om Zijn Bruid te halen.
  Dit wereldsysteem heeft ons niets te bieden, alleen bij HEM vind je rust en vrede, Zijn Shalom

 53. De nederlanders zijn masochisten. Hebben weer voor 4 jaar voor hetzelfde gekozen.

 54. Wat mij opvalt is, dat als er meer weerstand is tegen corona of dat de belangstelling wat wegvalt en de mensen wat minder bang worden, dat dan de NPO juist wordt aangestuurd en andere media om dan angstbeelden op de televisie laten zien.

  Als naar buiten komt dat de getallen nog steeds te vergelijken zijn met een stevige griepseizoen, dan komt de angstporno tevoorschijn. Zo ook van de week. Dan laten ze een compilatie zien van Brazilië over de vele doden daar. Een concentratie van een miljoenen stad, is dan de context.

  Wat ze dan niet erbij vermelden zijn de percentages t.o.v. de gehele populatie. Nee, geen achtergrond informatie maar hele erge beelden.

  En wie terugkijkt en hier op gaat letten, die zal dit kunnen opmerkingen. Dit heeft de doorsnee kijker niet door. Die gaat weer met angst en beven hun (dode) mars verder lopen naar een vaccinatie. Gelijk vee die massaal langs een smalle fuik gaan voor hun spuitje.

  Het is hulde als deze politiemensen dit min of meer nog verborgen toegeven. Helaas is de politie in merendeel net zo erg als in de nazi tijd van Hitler op het gebied om te zien van recht en onrecht is.

  Nederland is een zeer belangrijk land voor de illuminaten vanuit de geschiedenis. Hoe klein ons landje ook is, maar wij zijn wereldspelers in het geldcircuit en ook in de rol van de werkelijke macht van de geldscheppende banken.

  Wat is in Nederland de laatste 30 à 40 jaar gebeurd?
  – kranten zijn niet meer in Nederlandse handen.
  – de media, vooral de nos/npo is en elke zgn omroepvereniging hebben linkse bestuurders.
  – in de medische wereld is ook alles links geworden qua bestuurders, ex politica en ook het systeem van competentie in heel het onderwijsland gekomen. Competentie onderwijs is een vinding vanuit de medische wereld en dit is doorgevoerd in het MBO, VMBO en andere onderwijssoorten. Het HBO is de laatste fase van dit systeem.
  – Competentie zet zich minder in op basale feitenkennis en kunde, maar leert vooral om vaardigheden toe te passen door middel van eerder vastgelegde kennis. Kan wel goed werken, maar door dit systeem wordt het zelfstandig en kritisch nadenken beperkt want dat zijn nieuwe dingen leren door na te denken.
  – men is niet in staat meer om volzinnen in de Nederlandse taal te lezen, niet wetende wat een context inhoud en dat de context zelf in een grote geheel ook gebaseerd moet zijn op feiten.
  – een paars kabinet dat elke christelijke grondstelling probeerde af te breken.
  – zgn christelijke partijen die een zgn VOC mentaliteit (dit is de werkelijke reden van de illuminaten qua oprichting geweest) om zoals het CDA en de CU het verdrag te verdraaien terwijl ruim 2/3 van de bevolking ( ja toen kon het nog) tegen was. In feite was dit het belangrijkste gebeuren, het verdrag van Lissabon, het verdrag van Maastricht dat dit instrument dé macht kan geven aan een centraal figuur.
  – in kerkelijk Nederland zijn vele kerken en gemeenten via overkoepelende organisaties in feite weer in handen gekomen onder het juk van de kerk van Rome.
  – in de jaren 90 van de vorige eeuw werden de mensen nog de idee gegeven dat technologie, de welvaart en vooruitgang het gingen maken. De opkomst van wat we nu Big Tech noemen was in feite al de opmaat van een groter plan. Vele, vele en vele zagen toen niet in met welke snelheid we in een gecontroleerde digitale slavenmaatschappij we terecht zouden komen. Het oog ziet alles en het oog zal in de laatste beestmaatschappij ook het beeld moeten zien en het beeld dat tot leven kwam.
  – wie nu bepaalde dingen rustig overdenkt en vindt dat de ontwikkelingen erg snel gaan, dan klopt dit ook.

  En we hollen en snelle maar naar feestjes, we doen mee met de machthebbers door testen, QR code en smartphones om, hoe kortzichtig het is, weer het gevoel van vrij zijn en dat bepaalde dingen weer mogen, te omarmen, ja te omarmen, zelfs met een prik in de arm!

  Spyfromthesky

 55. Let op: PtdV – Partij tegen de Verdrukking
  Verdrukking is een thema wat bij de meeste splinterpartijen voorkomt
  De boerenpartij voor de verdrukte boeren, de dierenpartij voor de verdrukte dieren, de ouderen partij voor de verdrukte ouderen, etc..Waarom verenigen deze partijen zich niet?

  Een centraal thema hebben ze zowieso gemeen: ze willen vechten tegen de verdrukking.
  Als je dan genoeg stemmen hebt, kan iedere partij zijn eigen agendapunt onder de paraplu van de PtdV uitwerken en verdedigen

 56. Met een muilkorf/slavenmasker op, krijg je minder zuurstof binnen en je bedwelmd jezelf met koolmonoxide.
  Het lichaam reageert door extra alert te zijn op gevaar. Er zal dan sneller op een dreiging worden geacteerd.
  In het geval van politie en ME komt ze dat goed uit, denken de ‘opdrachtgevers’. De muilkorf biedt en anonimiteit, en de gebrainwashte politie mensen met geweldsmonopolie zullen sneller dat geweld gaan toepassen.
  Het effect in de samenleving is duidelijk. En daar betaal je dan ook nog belasting voor….

 57. Het is schokkend om de mentaliteitsverandering bij de politie te zien plaatsvinden. Maar laten we nu echt niet vergeten dat hier maar een man verantwoordelijk voor is, en dat is minister president Rutte. Ja juist, die keurige nette man met zijn eeuwige glimlach, maar met een sinistere agenda. Een addergebroed uit de hel met de duivel als vader. Hij weet heel goed wat er gebeurt, en staat er ook geheel achter. Zijn door Schwab opgelegde staatsgreep voert hij vlekkeloos uit en heeft zijn geweten met een gloeiend ijzer dichtgebrand. Hoe het afloopt? De poel van vuur die brand tot in alle eeuwigheid. Stakker.

 58. Blijft een wonder hoeveel schapen 1 herder kan hebben.
  1 wereldleider????

Comments are closed.