Massa protesten in Griekenland en Frankrijk tegen vaccindictatuur; Spaans hooggerechtshof wijst lockdowns af

—————————————————————————————————————————————–

Demonstraties niet genoeg; alleen als mensen massaal een vreedzaam NEE laten horen en niet langer meewerken, kan deze communistische machtsgreep nog worden gestopt

—————————————————————————————————————————————–

Het Spaanse hooggerechtshof heeft geoordeeld dat de Covid-19 lockdowns ongrondwettelijk waren. De rechtszaak was aangespannen door de rechtse vrijheidspartij Vox (zeg maar het Spaanse FvD). De rechters oordeelden dat het beperken van de bewegingsvrijheid en andere basisrechten door de regering geen grondwettelijke basis had. Hierdoor kan de overheid nu worden aangeklaagd voor de extreem schadelijke gevolgen voor de economie en samenleving (1). Ondertussen zijn in Frankrijk en Griekenland (foto) de eerste massa demonstraties geweest tegen de aangekondigde fascistische vaccin-dictatuur.

‘Handen af van onze kinderen!’ en ‘Wij zeggen nee tegen vaccin vergif!’ waren veelgehoorde en gelezen slogans van de duizenden demonstranten in Athene en Thessaloniki tegen de door de premier aangekondigde verplichte vaccinaties, die er in eerste instantie voor medisch personeel komen, maar in een later stadium hoogstwaarschijnlijk voor de hele bevolking. De staat voert nu officieel een fascistische dictatuur in waarin de ‘foute’ mensen, de ongevaccineerden, worden gediscrimineerd en de toegang tot grote delen van het publieke leven wordt ontzegd.

In Frankrijk is het niet anders. De Franse president Macron kondigde letterlijk aan dat vaccinaties op zeker moment voor iedereen verplicht zullen worden, en ongevaccineerden zelfs niet meer in winkels zullen mogen komen. In tal van steden gingen duizenden de straten op om te protesteren. In Parijs werd traangas ingezet, omdat de demonstraties zoals gebruikelijk door kleine groepjes werden aangegrepen om rellen te schoppen en vernielingen aan te richten. (2)

Eerder waren er in Londen opnieuw enorme demonstraties tegen het corona-lockdown beleid van de regering, maar ook die werden door de Westerse mainstream media genegeerd.

Demonstraties zijn niet genoeg

De snelheid en massaliteit van de demonstraties is een positief signaal, maar het is niet genoeg. Als al die mensen weer naar huis gaan en netjes met alle dictatoriale maatregelen blijven meewerken, zal er niets veranderen.

Het enige wat de koers naar de allerhardste fascistische (klimaat-vaccin) dictatuur die deze planeet ooit heeft gekend nog kan stoppen is massale bewustwording, niet alleen wat betreft informatie, maar vooral als een geestelijk-spiritueel ontwaken voor de finale aanval die de duisternis met behulp van bijna alle systeempolitici en -instituten heeft ingezet op het voortbestaan van de mensheid zelf.

Dat ontwaken wordt idealiter als eerste zichtbaar zodra werknemers, werkgevers, medici, wetenschappers, ambtenaren, politie en alle andere burgers massaal een vreedzaam NEE laten klinken door simpelweg weer normaal te gaan leven en alle onzinnige overheidsmaatregelen te negeren. Dan zal het snel gebeurd zijn met de angstplandemie aandrijvers in Den Haag en al die andere regeringssteden waar het laatste restje vrijheid definitief de nek wordt omgedraaid.

Een ECHTE reset

Dan kan wellicht eindelijk begonnen worden met een echte ‘reset’, die in vrijwel alles het exacte tegenbeeld dient te zijn van de communistische ‘Great Reset’ van het WEF (in het kader van VN Agenda-2030) waar ook onze overheid zich aan gecommitteerd heeft. Dan komt er een systeem met decentralisatie in plaats van centralisatie, een systeem met de nadruk op de vrijheid en ontplooiing van het individu, in plaats van de afgedwongen fake ‘eenheid’ van ‘het collectief’, die door een klein clubje machthebbers met grote dwang 24/7/365 zal worden gecontroleerd en aangestuurd, en waarin alle ‘weigeraars’ en ‘dissidenten’ op wat voor wijze dan ook zullen worden verwijderd en geëlimineerd.

Dan wordt de schier oneindige macht van de grote Big Pharma, Big Banks, Big Tech, Big Politics, Big Media en Big Military conglomeraties eindelijk gebroken. Dan komt er een echte democratie waarin burgers het laatste woord krijgen over hun leven en toekomst, geven media eindelijk ruimte voor alle visies en meningen, en worden overheden dienaren van het volk, in plaats van andersom. Dan komt er èchte diversiteit, en worden mensen niet langer in groepjes, etniciteiten, huidskleuren, seksuele voorkeuren, medische toestanden e.d. verdeeld en tegen elkaar opgezet om elkaar te gaan haten en uitsluiten.

Het respect voor het basis mensenrecht op zelfbeschikking en de integriteit van het eigen lichaam en de gezondheid keert weer terug (als dat er al ooit geweest is, wat gezien de geschiedenis twijfelachtig is), en daarmee ook het respect voor de wil en wens van volken om hun eigen cultuur en toekomst in te richten, en hun eigen grenzen (zowel cultureel als maatschappelijk en fysiek) te hanteren. Geen grensoverschrijdend totalitair technocratisch wereldrijk, maar een lappendeken van kleine en unieke landjes en regio’s met hun eigen, gezond gemaakte mini-economieën die zoveel mogelijk met elkaar samenwerken. Dat gebeurt dan op strikt vrijwillige basis, en enkel met de hoogst noodzakelijke afspraken die nodig zijn om elkaar te laten functioneren.

Vrijheid, in plaats van systeem dat is aangetast door morele kanker

Alleen een samenleving waarin op alle vlakken echte VRIJHEID centraal staat, wat mensen stimuleert om te ontwikkelen, te denken, te leven, te dromen en elkaar lief te hebben zonder dat je per se precies dezelfde ideeën en overtuigingen hoeft te hebben, heeft naar mijn overtuiging een toekomst. Het zal zeker niet meteen perfect zijn, maar het huidige systeem, dat tot op het bot is aangetast door de morele kanker van perverse geldzucht, ongebreidelde machtswellust en mensverachtende controledwang, waarmee iedere persoon wordt gereduceerd tot niets meer dan een te modificeren product dat niets meer over zichzelf mag besluiten, loopt sowieso op zijn einde.

Dat door-en-door corrupte systeem voert in zijn doodsstrijd nog wel een ongekende machtsgreep op wereldschaal uit om zoveel mogelijk mensen en volken te onderwerpen, en in dat proces alles en iedereen met zich mee naar de absolute ondergang te trekken. De keus is nog steeds aan ons of we dat laten gebeuren.

 

Xander

(1) Summit News
(2) Summit News

Zie ook o.a.:

13-07: Injecties of de hongerdood? Griekenland volgt Frankrijk met invoering misdadige vaccindictatuur


*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

52

 1. Opmerking van Oma juist, het MOET vrijwillig zijn , de vaccinatie , want anders kun je claim indienen bij Overheid, Medische instsnties !

 2. @wachter schreef:
  17/07/2021 om 3:32 pm
  “@ Oma: 2:45 am. Dan is er toch iets niet juist, Oma. Ik heb gelezen dat het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, TEGEN de dwang tot vaccineren is. Hier is dus iets raars aan de gang.”

  Dat is niet raar.
  Het is schering en inslag dat de ene afdeling van wangedrocht ‘EU’, met meer tentakels dan een octopus, verklaringen, richtlijnen en bedrieglijke berichten de wereld instuurt die door een andere eu-instelling compleet worden tegengesproken. Of tegenstrijdige verklaringen en/of handelingen van dezelfde eu instelling zoals de europese, medische ‘waakhond’ EMA!
  Zij tonen de (geminimaliseerde!) officiële cijfers op hun website waarmee ze doden en -slachtoffers door vaccinatie openlijk en officieel BEKENNEN.
  Er werd al ontmaskerd dat zij sjoemelen met de cijfers door niet alle vaccinatie slachtoffers op te nemen in hun cijfers, er zijn dus al veel meer vaccinatie slachtoffers dan ze laten uitschijnen en die worden opzettelijk verzwegen.

  Maar, intussen geeft diezelfde EMA toch GOEDKEURING voor de dodelijke vaccinatie met experimentele vaccins om 12 tot 17-jarigen te ‘beschermen’ tegen een virus waar ze helemaal geen last van hebben en waarvoor deze kinderen helemaal geen enkel risico lopen.
  EMA adviseert dus om kinderen onnodig te belasten door experimentele mRNA vaccins met onbekende bijwerkingen, met mogelijk dodelijke afloop terwijl ze zelf de cijfers bekend maken van slachtoffers door diezelfde vaccins!

  Aan de intelligente burgers om dat te rijmen en conclusies te trekken over de geloofwaardigheid van dat eu-instituut, zowel voor cijfers als voor waakhond.
  En het Europese Hof voor de Rechten van de Mens is voor mij ook één en dezelfde pot nat: ongeloofwaardig, bedrieglijk, misleidend en misdadig.
  Is overigens die verklaring van dat Hof voor de Rechten van de Mens tegen de dwang tot vaccineren officieel?
  Heb je de link naar deze officiële verklaring?

  Inderdaad, Tukker, blufpoker.
  Door loze bedreigingen mensen weer angst aanjagen dat ze geen pint meer zullen mogen gaan drinken of geen steak meer zullen mogen gaan eten als ze niet gevaccineerd zijn. (In de toekomst en pas als er een wet werd gemaakt! Dus helemaal geen werkelijkheid maar enkel dreigen zodat mensen uit angst zich laten vangen, vrijwillig gehoorzamen en zich al op voorhand laten vaccineren want er komt immers helemaal geen wet!)
  Er is maar één doel: vrijwillig vaccineren want de overheden zullen en willen vaccinatie niet verplichten want dan draagt de overheid ook de verantwoordelijkheid en schuld voor elke vaccinatieschade en dan kunnen gevaccineerden schadeclaims indienen.
  Als vaccinatie vrijwillig is dan ligt de hele verantwoordelijkheid en ook de schuld van vaccinatieschade bij de gevaccineerden.

 3. Ik denk dat Oma het hier goed ziet, voorlopig is het nog blufpoker ; vraag die ik heb , is : Sorry, Sorry, kan het wel zonder geweld ?
  Oma, 2.45 PM 17-7

 4. @ Oma: 2:45 am. Dan is er toch iets niet juist, Oma. Ik heb gelezen dat het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, TEGEN de dwang tot vaccineren is. Hier is dus iets raars aan de gang.

 5. @Anna schreef:
  16/07/2021 om 12:22 pm
  “In het ND van vandaag stond een artikel : “ Verplichte vaccinatie mag”
  Dit is een uitspraak van de het Europeesche hof van mensen rechten in Straatsburg.
  Het gaat hier wel over een privé situatie, een vader Dhr Vavricka wil zijn jonge kinderen niet laten vaccineren ( geen Covid maar algemene vaccinaties) terwijl het kinderdagverblijf verblijf dit wel verplicht stelt.
  De vader is in het ongelijk gesteld.
  De rechtbank stelde : Het recht op prive leven wordt begrensd door de rechten van anderen, meer in het bijzonder het gezondheids belang van derden en de volksgezondheid.
  Het individuele recht wijkt hier dus voor het collectief.
  Het moet wel noodzakelijk en proportioneel zijn, dus de verplichting in verhouding staan tot het doel.
  Maar met de hele Corona propaganda zal dat altijd zo zijn.”

  Dan had die vader een advocaat van mn voeten!
  Een ongevaccineerd kind vormt helemaal geen enkel gevaar voor de gezondheid van gevaccineerde kinderen in een kinderdagverblijf want die zouden toch beschermd zijn door hun vaccinatie??
  Tenzij de rechtbank hiermee openlijk bekent dat vaccinaties NIET werken is er helemaal geen enkel gevaar voor de (volks)gezondheid door ongevaccineerde kinderen. Dat is dus helemaal geen argument.
  Bovendien heeft de vader het RECHT om de gezondheid van zijn kinderen te beschermen tegen gekende en bewezen feiten van vaccinatieschade dat door de wetenschap met 30 jaar onderzoek reeds onomstotelijk werd bewezen.
  Elke advocaat kan van de redenering van die flutrechtbank brandhout maken en zelfs bewijzen met vaststaande feiten.
  De rechtbank dwingt deze vader dus om zijn kinderen gezondheidsschade aan te doen door vaccinatie, de schande!

  “Het artikel vermeld verder: “ Mocht vrijwillige vaccinatie en de daarbij behorende campagnes onvoldoende vaccinatiebereidheid opleveren bij volwassenen dan staat de Nederlandse overheid niets in de weg om meer dwingende maatregelen te overwegen” ( einde citaat) Andere Europese landen zijn ons daar al in voorgegaan. ( Frankrijk per sept a.s. Verplichtte vaccinatie bij zorgmedewerkers. )”

  Als de overheid dwingende maatregelen neemt en dus vaccinatie zou verplichten, dan neemt de overheid ook de volle verantwoordelijkheid voor elk eventueel gevolg van en door bijwerkingen van die vaccinaties.
  Dan kan elke burger de overheid aanklagen en schadeclaims indienen voor elk gezondheidsprobleem na vaccinatie.
  En in Frankrijk is er ook nog steeds geen wet om vaccinatie te verplichten bij zorgpersoneel, dat is ook nog maar een loze bedreiging om mensen te overtuigen zich toch vrijwillig te laten vaccineren.
  Dat mag ook duidelijk zijn want de overheden staan echt niet te springen om de aansprakelijkheid te dragen voor kwalijke gevolgen als ze vaccinatie verplichten, dat willen ze niet dus hopen ze met te dreigen mensen te kunnen dwingen zich toch vrijwillig te laten vaccineren.

  “Er staat verder dat het niet naleven van verplichte vaccinatie ( als het een wet zou worden ) wordt aangemerkt als een strafbaar feit, en gesanctioneerd met een geldboete en uitsluiting van de gevraagde voorziening. ( in dit geval was dat een kinderdagverblijf maar dat kan ook werksituatie zijn, zoals Macron nu verordineerd)
  Aldus uitspraak Europessche hof.”

  Loze bedreigingen zoals terroristen uiten om mensen te kunnen manipuleren door angst aan te jagen, in dit geval om vrijwillig te vaccineren.
  Dit europese hof bezondigt zich dus zelf aan de misdaad van bedreiging en aan het schenden van de mensenrechten door het toelaten van dwang voor vaccinatie onder valse voorwendselen van gezondheid.
  In wezen is dit hof dus crimineel maar dat wisten we al.

 6. Deze draad laat zien hoe leugenachtig de BBC rapporteert over een ‘onhoudbare’ situatie in de ziekenhuizen: https://twitter.com/James_Townsend9/status/1415651819162898439
  Men laat een longarts aan het woord die spreekt van een oorlogssituatie, en een staf die het allemaal niet meer aankan, volledig uitgeput is, gedemoraliseerd zelfs vanwege de heftigheid van de derde golf. Ze laten een burgemeester aan het woord die zegt dat de cijfers exploderen en dat de ziekte weer rondgaat als een bosbrand. De zorg zou compleet overspannen zijn.

  De schrijver van de twitterdraad is de situatie gaan onderzoeken. Hij vindt voor het betreffende gebied 0 sterfgevallen en dat al 76 dagen lang. In twee maanden tijd 2 sterfgevallen.
  Dus de BBC doet overduidelijk aan alarmisme op basis van niks.
  Als de mensen maar bang blijven.

 7. Opvallend hoe beschaafd de protesten zijn: https://twitter.com/NiemandsKnegt/status/1416343198788620289
  Gewoon een doorsnee van de bevolking. Geen hooligans. Geen stenengooiers. Geen hippies.
  Je mag toch hopen dat een overheid zulke beschaafde protesten serieus wil nemen.
  Of moet er oproer zijn voordat de overheid wil luisteren?
  Een overheid die gezonde mensen tot tweederangs burgers gaat verklaren; en dat in het democratische westen.
  En dan blijkt dat gevaccineerden toch nog 10 dagen in quarantaine moeten bij terugkeer uit Frankrijk: https://www.dailymail.co.uk/news/article-9796535/Double-jabbed-Britons-arriving-France-quarantine-10-days.html?ito=push-notification&ci=313441&si=36241015&ai=9796535
  Die prikken geven dus geen vrijheid. Waarom zou je ze dan nemen, met alle risico’s van dien.
  Wat een machtsvertoon tégen de burger, van wat zich een democratische rechtsstaat noemt.

 8. Beste@Wachter. Gelukkig zien we druppelsgewijs een kentering komen bij journalisten en in media. Eindelijk worden er kritische vragen gesteld en rapporten openbaar zoals nu bij de Lancet in GB en wat Trouw overnam.

  Rutte en de Jonge blazen zich steeds meer op met hun flagrante leugens, Journaliste prikken die nu met een sardonische glimlach door. En straks ook de Edelachtbare Rechter.
  Hoop dat SGP en CU zich daarbij aansluiten.

  Ik las een paar spreuken die hen daarbij kunnen helpen:

  Zwijgen, is in sommige gevallen de meest lafhartige vorm van liegen.

  Als je vermoedt dat iemand liegt, moet je doen of je hem gelooft. Hij wordt dan overmoedig, liegt nog harder en wordt ontmaskerd. Arthur Schopenhauer.

  Wanneer liegt een politicus? Als zijn lippen bewegen!!!

 9. Ik ga verder dan van Hanegem, ik laat mij niet prikken door een mug, maar laat mij ook in geen geval prikken voor een natuurlijke ziekte

 10. @ Ramshoorn: 7:38 pm. Dat is inderdaad wel zeer frappant Ramshoorn. Nou, ik laat me enkel prikken door een mug. zoals Willem van Hanegem al zei.

 11. Een pandemie is een pandamie als er meer dan 250 miljoen doden zijn gevallen, dat las ik toen op Wikipedia maar wat later is het veranderd!Vind ik raar, verdacht🤔

 12. Sorry Xander, dat mijn Ingezonden niet helemaal duidelijk was. Hierbij de verbeterde versie:

  Doen burgers er nog wel verstandig aan om naar een ziekenhuis te gaan met “”corona”” klachten? Wat lees ik in TROUW van vandaag?
  ‘Bijna helft van Covidpatiënten verlaat ziekenhuis met complicaties’

  https://www.trouw.nl/binnenland/ziekenhuizen-scherpen-hun-coronamaatregelen-weer-aan~b2741e23/

  Bijna de helft van alle Covidpatiënten verlaat het ziekenhuis met een of meer complicaties.
  Ook jonge, voorheen gezonde patiënten die niet op de ic hebben gelegen, kunnen na ontslag nog kampen met onder meer nierproblemen, hartklachten en ademhalings- moeilijkheden. Dit blijkt volgens de Volkskrant uit onderzoek onder ruim 70 duizend Britse Covidpatiënten in meer dan driehonderd ziekenhuizen, dat vrijdagmorgen is gepubliceerd in vakblad The Lancet.””

 13. @ Nononsense: 1:51 pm. Bedankt voor de info. Ik mail naar de Tweede Kamer.

 14. Denken we nou echt dat Klaus Schwab en consorten geen rekening hebben gehouden met massale oppositie? Dan gaan ze er nog harder tegenaan en als uiterste een cyberaanval, alle voedsel-distributie stilleggen. Pas wanneer de mensen er achter komen dat ze ten dode opgeschreven zijn door de vaccinaties en ze niks meer te verliezen hebben, dan breekt de woede pas echt uit. Tot die tijd is iedereen nog zijn ‘rechten’ aan het verdedigen en dat behoort tot de categorie ‘weerstand’ waarvoor het WEF (World Extermination Forum) een prachtig draaiboek heeft klaarliggen.

 15. Wie had dat ooit gedacht: Modellen geven vooral gewenste uitkomsten: https://wmbriggs.com/post/36558/
  Er zakt steeds meer door het ijs. Uiteraard blijven regering en media stokdoof en stekeblind, totdat er nieuwe orders komen van de WHO. Want de WHO is onfeilbaar ex cathedra.

 16. Het covid 19 virus lijkt niet zo gevaarlijk als dat men zegt. De vaccinaties lijken juist wel veel gevaarlijker als dat men zegt.

  Het lijkt mij verstandig dat we een brievenactie beginnen naar diverse politici en andere mensen om ontbrekende informatie te geven. Een nieuwsexpert zoals Xander kan een soort voorbeeldbrief maken voor ons als lezers met daarin links naar heftige informatie zodat we goede informatie kunnen sturen. Het beste lijkt een email te sturen met daarin een heleboel internetadressen in de vorm van url links. Bedenk dat url links in een email bijlage nooit aankomen! Wel als je deze links in een folder stopt en dat je die folder dan inpakt met een programma zoals winzip of winrar.

  Je kan meerdere emails tegelijk versturen door de emailadressen te plakken bovenin de adresbalk en dan ieder van die emailadressen scheiden met 1 puntkomma en 1 spatie. Direct na een adres krijg je dan 1 puntkomma en dan 1 spatie, en dan het volgende emailadres.

  Verzameling van emailadressen
  E-mailadressen en personalia van de leden van de tweede kamer der staten generaal
  https://www.sdnl.nl/mailing-parlement-2018.htm

  Fracties, tweede kamer der staten-generaal
  https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/fracties

  Tweede Kamer, alle email adressen, commonsensetv
  https://commonsensetv.nl/tweede-kamer-alle-email-adressen/

  E-mailadressen van redacties van omroepen, dag- en weekbladen
  https://www.sdnl.nl/mail-media.htm

  Hieronder een voorbeeldbrief die ik zelf verzonnen heb.
  ——————————————————————————–

  datum: [datum]

  aan: Politici en betrokkenen

  afzender: [naam]
  e-mail: [emailadres]

  Het covid 19 virus lijkt niet zo gevaarlijk als dat men zegt. De vaccinaties lijken juist wel veel gevaarlijker als dat men zegt.

  Ontbrekende informatie
  Politici lijken alleen geinformeerd te worden door onder andere het RIVM en de gezondheidsraad. De wetenschappelijke wereld bestaat duidelijk uit veel meer dan dit soort organisaties. Er zijn een heleboel dingen die niet besproken worden in de reguliere media en ook niet door politici.

  In de bijlage vind u uitgebreide aanvullende informatie van deskundigen zoals professoren die hun verhaal doen over Covid 19 en vaccinaties. Deze informatie is soms niet zo makkelijk te vinden want een hoop artsen met een andere waarheid worden namelijk al snel verbannen van sites zoals Youtube. Die artsen komen dan terecht op sites waar mensen nooit eerder kwamen, nieuwe sites zijn brandnewtube, bitchute en meer.

  De bijlage kunt u uitpakken met gratis programma’s zoals 7-zip.
  https://www.7-zip.org/

  Met vriendelijke groet,
  [naam]

 17. Vanuit Griekenland, er waren 50.000 demostranten in Athene. Het waren geen anti- vaxxers maar mensen die tegen de verplichting zijn. Er wordt veel verdraaid in de reguliere media.

 18. @ Anna: 12:22 pm. Dan is het hek, van de dam. Deze trawanten van de duivel- politici en regering (en)- zullen dus de onschendbaarheid van ons lichaam, ONS ontnemen. Op weg zijn we naar “het rijk van het Beest”, uit de Openbaring van Johannes, Hoofdstuk 13.

 19. @Goudsbloem : 15/07/2021 om 10:35 pm
  Je vergeet nog te vermelden dat door het uitroepen van de noodtoestand en/ of onder het mom van speciale noodwetgeving nationale overheden nu de vrijheid nemen om te doen wat ze nodig achten ter bescherming van de volksgezondheid, en daartoe behoort o.a. gedwongen transdermale toediening van lichaamsvreemd (m)RNA materiaal op experimentele basis. Voor de blijvende gevolgen in de vorm van letselschade/invaliditeit, welke voortkomt uit bijwerkingen/ schadelijke neveneffecten is geen enkele partij aansprakelijk te stellen, want er wordt gehandeld uit overmacht, hetgeen een vrijstellingsgrond is. Om die reden zijn farmaceuten en overheden ook vrijgesteld van informatieplicht en bewijslast.

 20. In het ND van vandaag stond een artikel : “ Verplichte vaccinatie mag”

  Dit is een uitspraak van de het Europeesche hof van mensen rechten in Straatsburg.
  Het gaat hier wel over een privé situatie, een vader Dhr Vavricka wil zijn jonge kinderen niet laten vaccineren ( geen Covid maar algemene vaccinaties) terwijl het kinderdagverblijf verblijf dit wel verplicht stelt.
  De vader is in het ongelijk gesteld.

  De rechtbank stelde : Het recht op prive leven wordt begrensd door de rechten van anderen, meer in het bijzonder het gezondheids belang van derden en de volksgezondheid.
  Het individuele recht wijkt hier dus voor het collectief.
  Het moet wel noodzakelijk en proportioneel zijn, dus de verplichting in verhouding staan tot het doel.
  Maar met de hele Corona propaganda zal dat altijd zo zijn.

  Het artikel vermeld verder: “ Mocht vrijwillige vaccinatie en de daarbij behorende campagnes onvoldoende vaccinatiebereidheid opleveren bij volwassenen dan staat de Nederlandse overheid niets in de weg om meer dwingende maatregelen te overwegen” ( einde citaat) Andere Europese landen zijn ons daar al in voorgegaan. ( Frankrijk per sept a.s. Verplichtte vaccinatie bij zorgmedewerkers. )

  Er staat verder dat het niet naleven van verplichte vaccinatie ( als het een wet zou worden ) wordt aangemerkt als een strafbaar feit, en gesanctioneerd met een geldboete en uitsluiting van de gevraagde voorziening. ( in dit geval was dat een kinderdagverblijf maar dat kan ook werksituatie zijn, zoals Macron nu verordineerd)
  Aldus uitspraak Europessche hof.
  Het is nog niet zover maar als Hugo niet volledig zijn zin krijgt met het percentage gevaccineerden kan hij het verplichten!
  ( de kamers kunnen het nog blokkeren maar….? )
  Griezelige apocalyptische machten komen er los uit Europa!
  Shalom
  Anna

 21. Aangezien het niet helder is wat u citeert uit het artikel, is het risico op auteursrechten en schadeclaims te groot. Mod.

 22. Rutte en De Jonge hanteren dezelfde methode als de grote sociale platforms: ze doen alsof de kritiek komt uit een duister hoekje van de complottheorieën. Ze doen alsof Van Haga en Van Houwelingen uit een heel vreemd parallel universum komen. En vervolgens wordt er niet inhoudelijk gereageerd.
  Hieruit blijkt weer dat ook de regering blindelings WHO richtlijnen opvolgt en weigert verder zelf na te denken. Ongeacht de kosten. Je krijgt zelfs de indruk dat ze weinig weten van de materie en vooral de PR op orde willen houden.
  Dat is toch wel behoorlijk ontluisterend.
  Zelfs WHO informatie over de risico’s en de onzekerheid van de testen, en over de onzin van de maskers, schijnen ze niet te kennen. Een WHO die definities verandert (pandemie en groepsimmuniteit), en die vóór 2019 lockdowns bij een epidemie juist had afgeraden, dat boeit de regering niet.

 23. @ Goudsbloem: 10:35 am, op 15/7. Hartelijk dank voor de juiste informatie.

 24. @ amo: 9:26 pm, op 15/7. Een leugengeest beheerst de politiek, de overheden, en de pers. We zijn beland in de roman “1984”, van George Orwell. Maar helaas de grote massa gelooft de leugen, en NIET de waarheid.

 25. Nog een uitstekende website voor de lezers van Xandernieuws.
  No Jab For Me. info. Gigantisch veel info en door op de blauw gedrukte links te clicken krijg
  je nog meer info dmv korte en soms lange beelden of screenshots en tabellen bevestigingen en uitleg .

 26. Reactie op Goudsbloem: Ik kan de link niet vinden van het Europese Hof.
  Wanneer ik op die “franse” link druk krijg ik een artikel in het Engels van de Raad voor Europa.
  Ja die heeft gezegd dat niemand zich verplicht hoeft te vaccineren. Echter het advies van de Raad voor Europa is NIET BINDEND.
  Wat is nu waar??Ik zie nu dat maffia regeringen hun “achterste”er mee afvegen en gewoon doen waar ze zin in hebben.

 27. wachter schreef:
  15/07/2021 om 5:16 pm

  Het Europese Hof heeft eindelijk uitspraak gedaan over het verbod op verplichte vaccinatie.
  De link in het Frans staat aan het einde met de wetsartikelen van het Europese Hof.
  Elke vaccinatieplicht is nu standaard illegaal De Raad van Europa
  (niet te verwarren met de EU), waartoe alle Europese staten behoren, behalve Wit-Rusland, Kosovo en het Vaticaan dat de peetvader is van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, besloot op 27.01.2021 in zijn resolutie 2361/2021, onder meer, dat niemand onder druk tegen zijn wil kan worden ingeënt.
  De 47 lidstaten wordt verzocht vóór vaccinatie te melden dat vaccinatie niet verplicht is en dat niet-gevaccineerde mensen niet mogen worden gediscrimineerd.
  Discriminatie is ook uitdrukkelijk verboden in geval van bestaande gezondheidsrisico’s of indien een persoon niet wenst te worden gevaccineerd. Fabrikanten van vaccins zijn verplicht alle informatie over de veiligheid van vaccins te publiceren.
  Met deze resolutie heeft de grootste mensenrechtenorganisatie van Europa nu normen en verplichtingen opgesteld en richtlijnen opgesteld onder internationaal recht, die door alle 47 lidstaten moeten worden toegepast, inclusief de EU als organisatie.
  Discriminatie, bijvoorbeeld op de werkvloer of reisverboden voor niet-gevaccineerde mensen, zijn daarom wettelijk uitgesloten.
  In elke juridische procedure, tegen elke autoriteit, elke werkgever, elke reisaanbieder, elke verantwoordelijke persoon.
  In Franse versie:
  https://pace.coe.int/en/files/29004/html
  Zie in het bijzonder §
  7.3 – 7.4 – en 7.5.2: “vaccinatiecertificaten alleen gebruiken voor het beoogde doel van het bewaken van de werkzaamheid van het vaccin, mogelijke bijwerkingen en bijwerkingen”
  Om te verspreiden! Het dateert van januari maar is niet afgeschaft. Dit moeten mensen weten!!
  Sinds 27 januari heeft geen enkele politicus in het systeem er meer over gesproken, … en met goede reden
  Ze willen dat mensen vergeten dat het niet verplicht is en zelf het vaccin gaan halen

 28. In Rusland dwingt Poetin mensen tot vaccinatie als ze een publieke baan hebben. Geen vaccinatie, dan baan weg…

 29. De Telegraaf meldt 11.000 nieuwe coronagevallen op één dag, in de kop van het artikel.
  Fraai staaltje misleiding weer; alsof een positieve test hetzelfde is als een ‘corona-geval’.
  Want lezen we verder, zien we dat het gaat om positieve testuitslagen (die dus NIETS zeggen).
  https://www.telegraaf.nl/nieuws/776340047/meer-dan-11-000-nieuwe-coronagevallen-in-een-dag-hoogste-aantal-sinds-kerst
  Kijken we naar dit kaartje, zien we iets heel anders. De dieprood gekleurde regio’s hebben nauwelijks of géén ziekenhuisopnames of sterftecijfers!
  https://twitter.com/annstrikje/status/1415680403948535811/photo/1
  Zo werkt de manipulatie; het suggereren van een ernstige situatie waar die dus niet is.

 30. Ik wou dat we in NL dit soort rechters hadden ipv die laffe regeringsvolgers die we hier hebben. De waarheid zal overwinnen. Vooralsnog leven we in een bananenrepubliek, met globalistische leiders, die ons verkopen aan de NWO.

 31. Breaking news : vrijmetselaar en Rotschild-bankier, Macron, stelt zich op als “redder” van Afrika …door 650 miljard euro via SDR aan Afrika te schenken door het IMF-goud te verkopen …

  Zal deze Would be Napoleon slagen ???

 32. @Ludwig bedankt voor deze informatie, volgens HLN 4000 antivaxers op straat in Athene, heb zelf gezocht en gevonden; alleen maar in Athene 20000! Honderdduizenden in grootsteden zoals Thessaloniki, Volos, Patra, Drama, Kavala en ook nog op eilanden zoals Rhodos! In ieder geval MSM komt nu toch ook al stilaan “voorzichtig” naar buiten!👍✋

 33. https://viruswaarheid.nl

  In deze nieuwsbrief

  Aangifte tegen Heineken

  Ikigaitv – Platform voor positieve psychologie

  Update strafbeschikkingen demonstranten 21-6-2020

  Jij hoort bij de controlegroep

  Petitie: Stop het vaccineren van kinderen

  24 juli 2021 World Wide Rally for Freedom

  Het bewijs geleverd door van Dissel dat er geen sprake is van een pandemie

  Video’s van deze week
  * Gideon van Meijeren
  * Rutte beantwoord eerste vraag met een leugen
  * Gaat het doek dan eindelijk vallen?
  * Wekelijkse update door Willem En Jeroen

  Kom je ons steunen bij de rechtbank?

  Persconferentie Viruswaarheid

 34. @ Friesland: 3:14 pm. Met U eens. Een voorbeeld hiervan, was de Spaanse Burgeroorlog van Juli 1936 t/m maart 1939, toen Generaal Franco het communisme stopte in Spanje.

 35. Geheel eens met het artikel. En gedwongen vaccineren, is verboden door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Helaas heb ik geen verwijzende link, ik las dat vandaag op FB, via een messenger bericht.

 36. Nog even en al wat leeft is uitgemoord. Door (ondere andere) de dodelijke naalden vn de big pharma. Maar ht (gif)groene beleid is zeker zo gevaarlijk…
  De planeet wordt vernietigd ?/!

 37. De Eu en Nederland voor op wijzen naar Rusland en China , maar zowel Brussel als DenHaag doen exact het zelfde, en zijn geen haar beter

 38. Xander, mooi toekomst beeld geschetst, ben er helemaal voor. Bedankt voor je inzet en de fantastische web-site. Het is een steun in deze bizarre tijd!!

 39. O wat een heerlijk nieuws. Er staan nu zoveel wetenschappers en anderen op tegen deze tirannie.. Bewustwording moet in Nederland nog verder groeien.
  En de fvd is ook hier heel goed bezig, waardoor rutte en de jonge steeds verder onder druk komen te staan.

 40. In België zegt men in de politiek over de vaccinatie verplichtingen in Frankrijk dat wanneer het regent in Frankrijk het druppelt in België dus met andere woorden wat men in Frankrijk beslist gaat men ook in België beslissen.
  Met grote verbazing volgde ik dat nieuws.
  Als de Franse wet word toegepast in België mag ik geen vrijwilligers werk meer doen dan word ik ontslagen en mag ik geen daklozen en zieken meer helpen.
  Snif snif
  Door de overstromingen in België heeft de politiek deze beslissing een week uitgesteld.
  Maar wat is een week uitstel.
  Als niet gevaccineerd zijnde mag je uw naaste binnenkort niet meer helpen in nood volgens de wet

 41. De politieke stromingen ‘fascisme’ en ‘communisme’ worden in artikelen en reacties door elkaar heen gebruikt. Er zit echter een groot verschil tussen deze regeringsvormen. Ik ben benieuwd naar de keuze van de schrijver om deze specifieke termen te hanteren en de onderbouwing daarvan. De linkse communistische stroming zie ik wereldwijd wel maar ik zie geen fascistische beweging.
  Er is ook tijdens de coronacrisis geen sprake van opkomst van nationalisme, militairisme en er is ook geen eenduidige onbetwiste leidinggevende persoon. Ook de focus op het gezin en de rolverdeling tussen man en vrouw zijn niet aanwezig. Integendeel; er juist focus op internationalisme en trots op land, ras of geslacht is eerder taboe dan regel. Waarom wordt het fascisme er bijgehaald? Van oudsher is fascisme onbetwist de beste oplossing tegen het communisme. Als democratie verworden is tot communisme in deze coronacrisis dan weet je uit welke hoek je een counter kunt verwachten.

 42. Van corrona naar corrona spuit naar vaccin weigeraars naar overstromingen door klimaatverandering.
  Overstroming verwoest dorpje van 660 zielen in Duitse Eifel: 50 tot 70 mensen vermist in rampgebied

  https://www.hln.be/buitenland/overstroming-verwoest-dorpje-van-660-zielen-in-duitse-eifel-50-tot-70-mensen-vermist-in-rampgebied~a79cb838/

  We zien allemaal de overvloed van regen buiten vallen vanuit onze zetel waarbij sommige straten in onze buurten zijn afgesloten omdat ze in rivieren veranderen.
  Ik woon op het derde en hier is een goede riolering afloop maar een paar km verder zijn er straten in rivieren veranderd.
  De veiligheid raad in België vrijdag om het vaccin te verplichten is vanwege overstromingen uitgesteld.

 43. Al goed dat de mensen niet meer worden opgesloten in hun kot. Huisgevangenis is eens goed voor een paar dagen maar dat is dan ook alles. Er komt steeds meer en meer protest tegen vaccindictatuur, zeker na wat men in Frankrijk heeft beslist. Je laten vaccineren moet een vrije keuze blijven. Ondertussen heb ik vernomen dat de bekendste misdaadjournalist Peter de Vries overleden is aan zijn schotwonden. Ik vindt dit ontzettend jammer die man streed voor rechtvaardigheid voor slachtoffers van elk geweld. Shalom

Comments are closed.