Stichting Privacy First: ‘Noodwet is regeren per decreet vanuit angst, dwang en controle’

—————————————————————————————————————————————

‘Deze noodwet is een machtigingswet waarmee het parlement zichzelf feitelijk opheft’ – ABSURDE boetes: weigeren quarantaine = max. € 80.000,- of 4 jaar gevangenisstraf

—————————————————————————————————————————————

Café Weltschmerz heeft gisteren een speech van Bas Filippini, de voorzitter van de Stichting Privacy First, gepubliceerd. Het is een gerichte oproep aan zowel de Tweede als Eerste Kamer om de Covid-19 noodwet, die morgen zou moeten worden aangenomen, en die voor onbepaalde tijd een einde maakt aan onze parlementaire democratie en burgerrechten, NIET goed te keuren. Volgens Filippini heeft de wet geen legitiem doel, is deze disproportioneel, en staat deze niet in verhouding tot wat er cijfermatig aan de hand is.

Uit de noodverordeningen van de afgelopen maanden hebben we een aantal lessen kunnen halen, aldus Filippini. ‘Wat we nu zien is dat de doelstelling van capaciteit in de gezondheidszorg volledig veranderd is naar besmettingen op basis van testresultaten die niet eenduidig zijn, en niet altijd aangeven of er ook sprake is van ziekte.’

‘Kijken we naar de huidige situatie, dan ontbreekt iedere legitimiteit om de noodwet in te voeren. Daarnaast is de wet disproportioneel, en staat niet in verhouding tot het aantal mensen die ziek zijn, op IC’s liggen, het aantal doden, et cetera. Deze wet is een machtigingswet waarmee het parlement zichzelf feitelijk opheft, en geen inspraak, bekrachtiging en amendementsrecht meer heeft.’

Burgers worden feitelijk vogelvrij verklaard voor de overheid

Met de noodwet stelt het parlement het kabinet in staat om op eigen houtje elke denkbare maatregel te nemen die het nodig acht. Vorige week werd al verplichte quarantaine ingevoerd voor mensen die mogelijk in contact zijn geweest met mogelijk besmette personen. ‘Passen we dat toe op winkeldiefstal: ik ben in contact geweest met een mogelijke dief, dus ik zou het ook wel eens kunnen zijn, omdat er een pak suiker ontbreekt in de supermarkt.’

Daarmee haalt Filippini een cruciaal punt aan waar hij niet nader op ingaat: met de noodwet wordt de bewijslast die de overheid normaal gesproken moet aandragen om iemand sancties op te leggen (boete, gevangenis), weggehaald. Kort gezegd betekent dit dat als de Tweede Kamer morgen instemt, onze volksvertegenwoordigers hun eigen kiezers feitelijk vogelvrij verklaren voor iedere denkbare maatregel en sanctie die minister Hugo de Jonge kan verzinnen.

‘De criteria voor deze wet zijn verder zeer subjectief,’ vervolgt Filippini. ‘Het woord ‘dreiging’ is al genoeg om de wet in werking te laten treden, hetzij maatregelen uit te oefenen.’ Bovendien krijgt de minister de bevoegdheid om naar believen nog strengere maatregelen in te voeren die niet in deze wet zijn opgenomen. Het parlement mag zich pas na invoering over deze extra maatregelen uitspreken. De eventuele schade aan de samenleving is dan echter al aangericht.

Absurde boetes, gevangenisstraf, verbieden van personenverkeer

‘De boetes zijn absurd… De maximale straf op het ontwijken van de quarantaine plicht bedraagt op basis van deze vage criteria € 80.000,- of 4 jaar gevangenisstraf. Ook is de looptijd van deze wet veel te lang (6 maanden), en is de verlenging aan het kabinet (steeds met 3 maanden).’

Natuurlijk hebben wij de wet ook gelezen. Een onbelicht, maar naar onze mening erg ingrijpende maatregel is het mogen verbieden van alle vormen van personenverkeer. Dat houdt in dat minister De Jonge en het OMT van het een op andere moment al het autoverkeer en O.V. in een regio, of zelfs het hele land, kunnen platleggen.

‘Dit is een wet die regeren per decreet mogelijk maakt, en het democratisch bestel volledig buitenspel zet ,’ constateert Filippini dan ook terecht. ‘Als Privacy First vinden wij dat onacceptabel. Deze wet past niet in onze rechtsstaat thuis.’

‘Ministeriële decreet moet per direct weg’

‘Wij hebben een alternatief scenario. Wat zou je nu wel moeten doen als je een wet invoert? Uitgangspunt voor een brede noodwet moet zijn dat deze voor noodsituaties is. Je gaat een wet niet noemen naar een virus. Het moet ook geschikt zijn voor andere noodsituaties, zoals overstromingen, een ontploffing van een chemische fabriek, of wat dan ook. Er zou dus een algemene ruime kaderwet moeten komen, omdat er, op basis van wat we nu zien, geen legitimiteit is voor een noodwet.’

‘Verder moet het ministeriële decreet per direct uit deze wet, en moeten de Kamer en gemeenteraden gewoon weer aan zet zijn.’ Als er maatregelen nodig zouden zijn die onze grondrechten aantasten, dan moet daar in zowel Tweede als Eerste Kamer een twee derde meerderheid voor zijn. Het parlement moet dus zijn bekrachtigings- en amendementsrecht behouden. De minister moet zijn maatregelen altijd uitgebreid onderbouwen of ze wel proportioneel zijn, en altijd overwegen of er minder verstrekkende maatregelen mogelijk zijn. Ook moet er een bindend advies van de Raad van State komen.

‘Oftewel: de normale gang van zaken. En dat die dan wat versneld ingevoerd kunnen worden, daar moeten we de agenda’s dan maar voor leeghalen.’

Tevens moeten er veel bredere sociale, economische en maatschappelijke adviezen mee worden genomen, en niet alleen naar het OMT worden geluisterd. ‘Op dit moment is er een gigantische stijging van het aantal werklozen, en een enorme economische klap die eraan komt. Dat moet je allemaal meerekenen als je voor een kleine risicogroep (65-plussers) allerlei maatregelen gaat nemen.’

Anti-censuur, transparantie en 2/3 meerderheid

Er zou ook ‘een anti-censuur bepaling’ moeten komen. ‘In crisissituaties is het heel belangrijk de informatiestromen vrij en toegankelijk te houden, en ook naar alternatieve bronnen te kijken, zeker als die ook worden ondersteund door eventuele andere en afwijkende wetenschappelijke bevindingen.’

WOB (Wet Openbaarheid Bestuur) verzoeken zouden niet meer moeten worden ontweken, maar juist met extra capaciteit en snelheid moeten worden behandeld. ‘Er is tenslotte ook capaciteit voor het bouwen van apps en allerlei andere plannen. Ik denk dus dat het heel goed is ook capaciteit te reserveren voor anti-censuur en transparantie.’

Stichting Privacy First adviseert dan ook om een (aangepaste) noodwet een looptijd van maximaal 3 maanden te geven, en afzonderlijke maatregelen maximaal 6 weken. ‘Mocht er verlenging nodig zijn, dan gaan we weer terug naar het parlement. En als het grondwettelijke zaken betreft, is een meerderheid van twee derde nodig.’

‘Parlement zet zichzelf buitenspel’

Kortom:

* Duidelijke criteria die de legitimiteit van deze noodwet ondersteunen, en die afrekenbaar zijn, en voor iedere burger transparant op een website worden gezet;

* Heel belangrijk: ministerieel decreet moet eruit;

* Absurde boetes terug naar normaal;

* Transparantie en afrekenbaarheid, ook betreffende mensen die de regering adviseren (inzake dubbelfuncties e.d.).

* De wet moet een bekrachtigingswet in plaats van een machtigingswet worden, en de looptijd moet veel korter.

‘De noodwet die morgen wordt behandeld is ‘gebaseerd op hoog subjectieve uitgangspunten en specifieke maatregelen welke niet in een wet thuishoren.’ De afgelopen maanden zijn er al de nodige maatregelen genomen waar eigenlijk een debat voor nodig was. ‘Die mogelijkheid ontbreekt dadelijk.’ Het parlement ‘zet zichzelf buitenspel.’

‘Dit kabinet heeft agenda van angst, dwang en controle’

‘Nu het kabinet de maatregelen niet meer aan de burgers kan uitleggen, en de doelstellingen verandert naar onhaalbare doelstellingen in (enkel) het aantal (veronderstelde) besmettingen, is mijn conclusie dat dit kabinet met een agenda van angst, dwang en controle komt, en nota bene ongrondwettelijke maatregelen vastlegt in wetgeving.’

‘Terwijl juist liefde voor de medemens, en vertrouwen, en vrijheid van de zelfstandig denkende burger de capaciteit in de gezondheidszorg heeft gered, zowel van de burger die is thuisgebleven als degene die keihard in die zorg heeft gewerkt.’

‘Dit is niet alleen een muilkorfwet voor de burger, maar ook voor het parlement. Het is ongrondwettelijk. Een kabinet dat een dergelijke wet voorstelt, zou in mijn ogen de eer aan zichzelf moeten houden en nieuwe verkiezingen moeten uitschrijven, en ook een parlementaire enquête moeten houden. Daarnaast zou er wellicht een bindend referendum moeten worden georganiseerd.’

‘Wie gaat slapen in de democratie, kan wakker worden in dictatuur’

‘Ik vraag alle leden van de Eerste en Tweede Kamer, die de eed hebben gezworen op onze grondwet, in het geval van deze wet niet partijpolitiek te stemmen, maar met je hart, voor je kinderen, voor je familie, voor de generaties die na ons komen, om die ook een duurzame vrije samenleving over te dragen. Want wie gaat slapen in de democratie, kan wakker worden in dictatuur. En 100% veiligheid is 0% vrijheid. Dankuwel.’

De Tweede Kamerleden hebben morgen een allerlaatste kans om deze feitelijke staatsgreep tegen onze democratie, vrijheid en grondrechten, zoals wij het al een tijd noemen, te blokkeren. Doen zij dat niet, dan stemmen zij willens en wetens met het einde van de Nederlandse rechtsstaat in, en vertegenwoordigen zij niet langer de belangen van ons volk. En daarom zouden we na morgen letterlijk van een bezettingstoestand kunnen spreken, die waarschijnlijk al in de komende maanden afgedwongen kan gaan worden met een tweede, veel strengere en langdurigere lockdown, waarbij mogelijk ook het leger zal worden ingezet.

 

Xander


(1) Café Weltschmerz / YouTube


Zie ook o.a.:

18-08: Nieuw Zeeland sluit als eerste Westerse land testweigeraars permanent in quarantaine op
15-08: ‘De leugen regeert al maanden – Wordt het kabinet bewust misleid door het RIVM?’
11-08: Spaanse krant bevestigt tweede Europese lockdown vanaf 18 september
10-08: ‘Alle landen voor eind september half jaar lang in totale lockdown waarbij leger wordt ingezet’
06-08: Statistieken tonen tegendeel aan van Ruttes ‘virus maakt gevaarlijke opmars’ leugen
05-08: ‘Tweede lockdown komt er omdat politici opstand vrezen zodra economie vanaf september instort’
02-08: ‘Duitse gemeenteraadslid klapt uit de school: Volgende lockdown rond 30 augustus en duurt maanden’
27-06: Hoogleraar Erasmus Universiteit: Mensheid in de ban van internationale coronasekte
15-06: Aanstaande corona noodwet betekent einde democratische rechtsstaat en begin tirannie’
05-06: Onbekwaamheid in vol ornaat’: Nederland moet af van het doodzieke systeem dat ons beheerst’
30-05: Social distancing forever: Anderhalve meter concentratiekamp moet al het verzet breken (/ ‘Het nieuwe normaal’ is bedoeld om volksopstand te voorkomen)


*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

36

 1. Predikanten [A] delen brandbrief [B] van 11 augustus 2020 van 1800 artsen waaronder 13 hoogleraren aan Tweede Kamerleden : zijn de maatregelen schadelijker dan corona zelf? Dit vraagt zich (ondermeer) Sebastiaan van Wessem, voorganger van Celebration Church Netherlands, zich af. In navolging van PKN-predikant Marten Visser en de evangelische voorganger Peter van der Weerd wijst hij op de brandbrief van 11 augustus 2020 waarin ruim 800 artsen en meer dan 1000 zorgprofessionals en hoogleraren de noodklok luiden.

  [A]

  https://cip.nl/cip+/80849-predikanten-delen-brandbrief-zijn-de-maatregelen-schadelijker-dan-corona-zelf
  [B]
  https://opendebat.info/brief-kamerleden/?fbclid=IwAR0K8Lj3qumLI1Oj_A3BlwVTrTKqnIdoWiVXXVFN__RdCiKbE00BXqrgNRk

  Onderstaand de gehele brief en ondertekenaars.

  Brandbrief aan de kamerleden
  Datum: 11- augustus 2020

  Bron brandbrief: https://opendebat.info/brief-kamerleden/?fbclid=IwAR0K8Lj3qumLI1Oj_A3BlwVTrTKqnIdoWiVXXVFN__RdCiKbE00BXqrgNRk

  Geacht kamerlid,

  Via deze weg willen wij, een groeiende groep artsen (tot 30 juli al meer dan 800 artsen en meer dan 1000 medisch professionals, waaronder 13 hoogleraren)[1], onze ernstige bezorgdheid uiten over de huidige gang van zaken rondom de uitbraak van het SARS-CoV-2 virus en het wetsvoorstel noodmaatregelen2 dat op 20 augustus ingediend zal worden.

  Wij brengen dit met erkenning en medeleven voor hen die ziek werden of een dierbare verloren en met respect voor het snelle handelen tijdens het begin van de uitbraak en de integriteit van onze collegae in het Outbreak Management Team (OMT). Wij maken ons echter in toenemende mate zorgen om de nog altijd geldende noodmaatregelen en de snelheid waarmee hypotheses en meningen bij wet dreigen te worden vastgelegd, zonder dat daar stevige wetenschappelijke grond voor is. [2] [3] [4]

  De verantwoording vanuit het kabinet dat dit gebeurt in het belang van volksgezondheid is onbegrijpelijk, als de collaterale schade wordt meegewogen.

  Om in de beleidsdiscussie over Corona weer oog te krijgen voor het doel dat maatregelen zouden moeten dienen, namelijk het toegankelijk houden van zorg, het beschermen van kwetsbaren en het bevorderen van de volksgezondheid, roepen wij u hierbij op om zich onafhankelijk en kritisch te blijven informeren en de vragen te stellen die een democratische rechtstaat toe behoren.
  Zie hiervoor bijvoorbeeld de vragen onder aan dit document.

  Wij vragen politici openbaarheid van besluitvorming te eisen en te allen tijde proportionaliteit en subsidiariteit mee te laten wegen bij het uitrollen van beleid.

  Het gezegde ‘een middel mag niet erger zijn dan de kwaal’ is actueler dan ooit als het gaat om de noodverordeningen en het op 20 augustus 2020 voorliggende wetsvoorstel ‘tijdelijke wet noodverordeningen COVID-19’2. Deze behelst nog altijd buitenproportionele strafmaatregelen, privacy schendingen, inbreuk op lichamelijke integriteit en het zelfbeschikkingsrecht, naast extreme macht binnen één departement.[5] [6] [7] [8]

  Samenvattend
  • Het Sars-COv-2 virus heeft in 98% van de gevallen een mild beloop. Bij mensen met klachten verloopt dit ernstiger bij hoge leeftijd en/of co-morbiditeit. Het gemiddelde mortaliteitsrisico (IFR) is, door de WHO geschat 0.6%. Met deze wetenschap zou een omgekeerde isolatie (bescherming van kwetsbaren en ouderen) verdedigbaar zijn.
  • De maatregelen richten meer schade aan de volksgezondheid aan, dan dat zij goed doen.
  • Het percentage besmette personen is al weken stabiel.14 Alleen de hoeveelheid geteste personen neemt toe. De rt-PCR test toont stukjes virus RNA aan. Alleen als de uitkomst ‘sterk positief’ is, is de uitslag ‘sterk suggestief’ voor een actieve besmetting.[9] Het aantal besmettelijke personen komt niet automatisch overeen met het aantal positieve test uitslagen. Het alleen testen van mensen met typische klachten is een belangrijk uitgangspunt.
  • Het doel is streven naar optimale gezondheid voor een zo groot mogelijke groep waarbij maatregelen niet meer schade mogen aanrichten dan hetgeen zij proberen te voorkomen (proportionaliteit) en waarbij dit effect van optimale gezondheid behaald wordt met de minst ingrijpende maatregel (subsidiariteit).

  Achtergrond virus
  Er is nog altijd weinig bekend over de verspreiding van het SARS-CoV-2 virus. Mogelijk treedt het vooral in seizoenspieken op en heeft het onder meer aërosole verspreiding.[10] Waarbij 98% van de aangedane bevolking het mild tot asymptomatisch doormaakt. Epidemiologen schatten dat al grote delen van de bevolking ongemerkt een SARS-CoV-2 infectie doormaakten.[11] De kwetsbare groepen zijn duidelijk identificeerbaar. In totaal werden er tot juli 11.959 patiënten met COVID-19 opgenomen in het ziekenhuis. Van hen was 47% 70 jaar of ouder.

  De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) berichtte begin juli het gemiddelde mortaliteitsrisico (IFR) te schatten op 0,6%.[12] In maart werd dit getal nog geschat op 3,4% wat destijds aanleiding was voor de wereldwijde lockdowns. Deze daling, waarmee de mortaliteit van COVID-19 vrijwel gelijk wordt aan die van de seizoensgriep epidemieën had voorpagina nieuws kunnen zijn. Er wordt echter vrijwel niet over gesproken, wat verwonderlijk is.

  De mortaliteit van dit coronavirus is sterk leeftijdsafhankelijk.[13] 78% van alle overleden COVID-19 patiënten was 80 jaar of ouder en slechts 0,7% was jonger dan 50 jaar. 70% van de overledenen onder de 70 jaar had een onderliggende aandoening, waarvan 43% cardiovasculair lijden, 26% diabetes mellitus en 24% een chronische longaandoening.[14]

  De besmettingen en dus de maatregelen worden gebaseerd op een PCR test welke stukjes virus RNA detecteert. Een test uitslag wordt ingedeeld van ‘negatief’, ‘zeer-zwak positief’, ‘zwak positief’ ‘positief’ of ‘sterk-positieve test’ (CT waarde < 25). Alleen als de uitkomst ‘sterk positief’ is, is de uitslag ‘sterk suggestief’ voor een actieve besmetting. De overige uitslagen zeggen weinig over of iemand ook besmettelijk is.[15] Niet alle mensen met een positieve test uitslag zijn dus besmettelijk. Ondanks een hoge specificiteit (mogelijk rond de 98%) zijn er bij lage prevalentie meer onterecht-positieve uitslagen dan terecht positieve uitslagen.[16] [17] Het percentage besmette personen is al weken stabiel.14 Alleen de hoeveelheid geteste personen neemt toe. Op het moment vinden meer dan 100.000 testen per week plaats, iets dat voor andere virussen nog nooit gedaan is en daardoor qua aantallen niet te vergelijken valt.

  Vanuit deze duidelijk herkenbare risicogroepen is selectief, regionaal beleid het meest verdedigbaar. Dit wordt mede onderschreven doordat de opnamepiek van COVID-19 patiënten tussen 16-20 maart lag. Met een incubatietijd van 2 tot 14 (gemiddeld 5) dagen betekent dit dat de piekbesmetting plaatsvond in de eerste 2 weken van maart. De daling van het aantal positieve gevallen was dus al ingezet voor de lockdown werd doorgevoerd. Daarnaast treden er vrijwel geen besmettingen op in de buitenlucht, spelen kleine kinderen nauwelijks een rol in de overdraagbaarheid van het virus en vindt 80% van de besmettingen in de huiselijke sfeer plaats.
  Gezonde mensen tot ongeveer 65 jaar lijken een goede natuurlijke afweer te hebben in de vorm van T-cellen (het aangeboren afweersysteem).

  Op basis hiervan zijn er aanwijzingen dat een veel groter deel van de bevolking reeds in aanraking kwam met het virus. [18] [19] [20] [21] [22] [23]
  Bescherming in de vorm van de huidige maatregelen is voor de meeste mensen onnodig en kan zelfs tot gezondheidsschade leiden aangezien het afweersysteem een dynamisch stelsel is dat nabijheid en lichamelijke interactie nodig heeft om zich te ontwikkelen en up-to-date te blijven. Sociale distantie en overdreven persoonlijke beschermingsmaatregelen tasten het afweersysteem aan en zullen leiden tot een lagere weerstand en grotere vatbaarheid voor micro-organismen.

  Wij verwonderen ons er dan ook over dat de maatregelen, initieel ingezet in het belang van de volksgezondheid maar deze ondertussen bewezen meer schadend, worden voortgezet. En wij verwonderen ons dat, op basis van de huidige wetenschappelijke onderbouwing, ertoe over gegaan wordt om hen een wettelijk karakter te geven, met mogelijkheid tot herhaaldelijke verlenging en afwezigheid van werkelijke inspraak van de kamers.

  Maatregelen
  De maatregelen, zoals genoemd in het wetsvoorstel2 betreffen onder meer verplichte sociale distantie, (semi-)verplichte isolatie, hygiënemaatregelen en verplichte persoonlijke beschermingsmaatregelen. Aan het begin van de uitbraak waren deze maatregelen begrijpelijk. Er was weinig over het virus bekend en het doel van de maatregelen was duidelijk, de ziekenhuiszorg niet overbelasten en het beschermen van kwetsbaren en ouderen. Gaandeweg is er echter door vele deskundigen en wetenschappers aan de alarmbel getrokken, omdat de middelen ernstiger zijn dan het leed dat zij proberen te voorkómen.[24] [25] [26]
  Enerzijds blijkt de mortaliteit veel lager dan verwacht en ondervindt de overgrote meerderheid slechts milde klachten van de ziekte COVID-19.[27] De lange termijn gevolgen van het virus worden genoemd maar zijn nog niet goed in kaart gebracht. Daarnaast geven de seizoensgriepvirussen ook blijvende schade, ook daarin onderscheidt SARS-CoV-2 zich nog niet.[28]
  Anderzijds is het zo dat met name de, wetenschappelijk onvoldoende bewezen[29] [30], maatregel ‘verplichte sociale distantie’ — voor het hele land, ook daar waar de ziekte niet of minder woedt — zorgt voor schade op het gebied van het psychosociale domein[31] [32], de economie[33] [34] [35] [36]en de non-COVID gezondheidszorg.[37] [38] [39]

  Door de blijvende maatregelen is bovendien de ziekenhuiscapaciteit dermate beperkt dat van inhalen van niet-geleverde zorg geen sprake zal zijn. Meer dan een miljoen verwijzingen via Zorgdomein werden uitgesteld. Naast het verlies aan gezonde levensjaren is dit ook financieel gezien een enorme strop voor de ziekenhuizen. Ook de huisartsenzorg zelf krijgt met een stuwmeer aan achterstallige zorg te maken.[40] [41] [42]

  Vaccin
  In de media worden suggesties gedaan dat vaccinatie ingezet gaat worden als alternatief voor vrijheidsbeperkende maatregelen. Dit heeft impact op mensen. Een semi-verplichte vaccinatie lijkt haaks te staan op de principes van informed- consent en shared decision making waarbij besluiten die lijf en leden raken, zonder druk kunnen worden genomen. Voor artsen zijn dit belangrijke waarden in goede zorgverlening.

  Opmerkelijke aan deze vaccin-fascinatie is nog wel dat het SARS-CoV-2 virus geen pandemie is volgens de originele definitie van de WHO, voordat deze in 2009, ten faveure van het nieuwe influenza A virus, werd aangepast en de ernst/dodelijkheid van de ziekte geen criterium meer was voor het uitroepen van een pandemie. Ook in het huidige wetsvoorstel wordt niet gesproken over pandemie maar epidemie.
  Het is te hopen dat het inkopen van vaccins niet lijkt op dat van de Mexicaanse griep periode en tevens gegeven werd op het moment dat de (epidemie) pandemie in feite al voorbij was.[43] [44] [45]

  Artseneed
  Als arts legden wij allemaal onze eed dan wel gelofte af welke in 2003 werd aangepast naar de huidige tijd en onder meer stelt ‘..Ik zal gezondheid bevorderen.’.. ‘Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen. Ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving en zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen. Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk.’[46]

  De huidige maatregelen en dreiging van een semi-vrijwillig vaccin, zetten deze eed onder druk. Wij doen daarom een openbaar appèl op onze beroepsverenigingen, mede-zorgverleners en het kabinet om zich genuanceerd uit te spreken over de huidige maatregelen en de voorgestelde wetgeving.
  Een open gesprek over de coronamaatregelen betekent dat we naast oog voor de te winnen levensjaren van (met welk virus dan ook) geïnfecteerde patiënten, óók oog moeten hebben voor andere factoren die van invloed zijn op onze volksgezondheid, zoals hierbij geschetst. Een debat hierover met deskundigen vanuit de gehele maatschappij, gesteund door maatschappelijke organisaties, kan de benodigde helderheid creëren over de proportionaliteit en subsidiariteit van de maatregelen. Daarbij is het van belang dat eenieder gehoord wordt, vanaf een zo vroeg mogelijk stadium van een nieuwe uitbraak. Kritische discussie en twijfel dienen niet gemeden of afgezwakt te worden en mogen worden benoemd.[47]

  Gezondheidsbevorderende maatregelen
  Dat de noodverordeningen en de wet worden gebracht in het licht van verbetering van de volksgezondheid staat bovendien in schril contrast met het tot op heden afwezige of weinig harde beleid dat de overheid voert waar het preventie van ziekten, optimale of waardegedreven zorg en lange termijn investeringen in zorgpersoneel betreft. Maatregelen met bewezen gezondheidswinst zoals een zout- en suikertax, verbod op (e-)sigaretten en het financieel aantrekkelijk en ruim toegankelijk maken van gezonde voeding, beweging en sociale steunnetwerken.[48] [49] [50] [51]
  70-90% van veel voorkomende aandoeningen als darmkanker, hart- en vaatziekten, en diabetes
  hebben een oorzakelijke relatie met omstandigheden én leefstijl. Gezondheidsbevordering geeft
  ook bij de behandeling van ziekte veel winst.[52] [53]

  Recent Nederlands onderzoek naar de behandeling van diabetes type 2 met een leefstijlinterventie wijst uit dat ruim 70% van deze mensen dankzij leefstijlaanpassingen kan stoppen met zware medicatie zoals insuline, ook 2 jaar na de interventie nog.[54]
  Preventiebeleid dat, juist de door corona zo hard geraakte groepen, een voorsprong had kunnen geven.

  Wat is gezondheid?
  Gezondheid is een diffuus begrip dat de afgelopen jaren in opdracht van de Gezondheidsraad en ZonMw opnieuw werd omschreven als een alternatief voor de statische definitie van gezondheid uit 1948 van de WHO. Het resulteerde in “Gezondheid als het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven”.[55]
  Deze omschrijving gaat niet uit van de afwezigheid van ziekte, maar van veerkracht, functioneren en eigen regie. Later uitgewerkt tot het begrip Positieve Gezondheid met zes dimensies, dat een rode draad vormt in de onlangs verschenen Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), voor alle gemeentes in Nederland.[56] Ook maakt het deel uit van het nieuwe Raamplan Artsenopleiding 2020.[57]

  Ondertekenaars
  In totaal ondertekenden in 3 weken tijd meer dan 2000 artsen en medisch professionals de oproep tot een open debat over de proportionaliteit van de corona maatregelen. Daarnaast tekenden meer dan 16000 sympathisanten. Zij onderschrijven het beeld dat de maatregelen, genomen uit naam van bescherming van de volksgezondheid, meer schaden doen dan goed, zeker op de lange termijn.

  In totaal tekenden meer dan 800 artsen, onder hen 6 hoogleraren. Tevens tekenden meer dan 1000 medisch professionals, onder hen 7 hoogleraren. Hieronder een greep uit de verschillende andere beroepen;
  25 Physician Assistant
  256 (IC) Verpleegkundigen
  17 Apothekers
  84 Psychologen
  47 tandartsen
  90 Fysiotherapeuten
  96 verloskundigen
  Met respect naar hen die ziek werden, met oog voor het leed dat geleden wordt en met een sterke wens om niet te polariseren, roepen wij op tot open debat ook ten tijde van crisis. Wij vragen politici om breed de kennis van het volk en zijn experts in te zetten, bijvoorbeeld in de vorm van doorlopende hacketons waarbij de kennis die in dynamisch gevormde groepen wordt opgedaan, wordt gebruikt vanaf het eerste begin. Een top-down structuur en besluiten genomen achter gesloten deuren, die de mensenrechten van de gehele maatschappij aangaan, zijn niet meer van deze tijd.

  Hieronder de eerste lijst met 245 artsen die toestonden hun naam te publiceren, de lijst loopt tot 4 juli.
  Een geupdate lijst tot 24 juli volgt later.
  A. de Lijster, revalidatie arts
  A. Sneevliet, arts
  A. van der Linden, forensisch arts i.o.
  A.A. de Rooij-Grandia, huisarts Zoetermeer
  A.E.M. Borgstein-Verdonkschot, gynaecoloog
  Andy van Veen, chirurg
  Anja van Osch, huisarts
  Anne Boekel, specialist ouderengeneeskunde i.o.
  Annemarie Semeijn, huisarts
  Annerose Kunenborg, huisarts
  Arina Klokke, huisarts, Delft, kringbestuurslid LHV
  Aryan Malyar, huisarts
  Aysel Darbas, internist
  Azucena Cuijpers, huisarts Amsterdam
  B. de Beyer, huisarts
  B. Levie, huisarts
  B.K. Mulder, arts
  Barbara Swarthout-ten Kate, huisarts
  Berber Pieksma, huisarts
  Bettina van Steenis, huisarts
  Bibi Kwa, longarts
  C. Huijbregsen, arts
  C. L. de Vries, psychiater
  C. van der Leeden, arts
  C. Zeijen, cosmetisch arts
  C.H. Sjaardema, arts
  C.J. van Setten, huisarts
  C.N. Boeve-Schreij, bedrijfsarts
  C.W. Mulder, arts M+G/MPH
  Caecilia Verlinden, huisarts
  Carla Snel, specialist ouderengeneeskunde
  Caroline Schotborgh- van Heugten, huisarts, Rotterdam
  Caroline Veltman, cardioloog
  Casper Post Uiterweer, huisarts en universitair docent, Utrecht
  Christof Zwart, huisarts
  Claire E.H.M. Donjacour, neuroloog
  Claire Loots, huisarts
  D. Legemaat, jeugdarts-n.p.
  D. van Dijk, arts
  D. van Meerendonk, arts
  D.A. Tecim, huisarts
  Daniel Schotborgh, huisarts, Rotterdam
  Danielle Steenvoorden, internist
  David Prins, longarts
  Dick Bijl, epidemioloog, oud president van de International Society of Drug Bulletins (ISDB), huisarts
  E. Bok, huisarts
  E. Huisman, revalidatie arts, klimmendaal
  E. Mastenbroek, arts
  E. O. Smidt, arts
  E. van de Akker, psychiater i.o.
  E.J. Bosch, anesthesioloog
  Egbert van Wijk, huisarts
  Eline Faber, huisarts
  Elise Rikken, specialist ouderengeneeskunde
  Elke F. de Klerk, arts
  Elly Kraaijeveld, huisarts
  Emeritus hoogleraar klinische immunologie Pierre Capel
  Eric van Binsbergen, huisarts
  Ernestine de Groot, arts
  Esther Kamp, arts
  Esther Talboom – Kamp, arts
  Esther van Fenema, psychiater
  Evelien Peeters, Internist
  F. Sanders, huisarts
  F. Schreuder
  F. van der Haghen, arts
  F.H. Woudstra-Wolfs, internist
  F.M. van der Smit, cosmetisch arts
  Femme Zijlstra, radioloog
  Frans Kusse, arts IM
  Frans Senff, arts trombosedienst
  Froukje Verdam, KNO arts
  G. Boonstra, psychiater
  G. jansbergen, arts
  G. van Voorden, arts
  G. W. H. Mantel, neuroloog
  G. Wiringa, arts
  G.C. Mol, internist
  G.N. Stormezand, nucleair geneeskundige
  G.P. Homburg, arts
  G.T.R. van Laere, arts
  Geert Douma, neuroloog
  Gio Meijer, arts IM
  Gwenda Vleeshouwers. Longarts
  H. Albada, arts
  H. Braam, huisarts
  H. Hummelen, arts
  H. Sanke, huisarts i.o.
  H. Steneker, bedrijfsarts
  H.J.H. van Wijck, bedrijfsarts
  H.M.J.L. Hazenberg, arts
  H.S. Compier, psychiater
  H.T.J. Simons, psychiater
  Hannah Visser, internist
  Hans Leijns, arts
  Hans van Vugt, huisarts Arnhem
  Hans Westgeest, internist
  Hendrik van de Meent, revalidatie arts
  Henk Jans, arts M+G, medisch milieukundige, chemicus
  Herman Mees, huisarts
  Hermieke Veldman, huisarts
  Hoogleraar Rob van Marum, klinisch geriater,
  I. Vos, huisarts
  Ineke de Bruin, psychiater
  Inge Prins- van der Velpen, fertiliteitsarts
  Ingeborg Vermaat, huisarts
  Iris de Vries, huisarts
  Isis Elzakkers, psychiater
  J. Christiaanse, huisarts
  J. Hermsen, bedrijfsarts
  J. Knegt, arts
  J. Krijgh, huisarts
  J.C. Reijntjes, huisarts
  J.I.L. de Rooij-Wegerif, huisarts
  J.R. Sybrandi, specialist ouderengeneeskunde
  J.R.M. Rutten, huisarts
  J.W. de Vos, psychiater
  Jacqueline van der Meij, patholoog
  Jan Martijn Oosterveen, huisarts
  Jan Vosters, arts M+G n.p.
  Janneke Tekstra, reumatoloog
  Jean Pierre Jansen, arts
  Jeannette van der Schuit, huisarts
  Job Oldenziel, radioloog
  Jodette Westerhof, huisarts
  Johan Santosa, anesthesioloog
  Johan Tielen, MDL arts
  Johanna Priester, huisarts
  Jonas Bader, huisarts
  Jos BJ Dries, huisarts
  José Korte, huisarts, Den Haag
  Josien Duffhues, huisarts
  K. Leander-Woensdrecht, chirurg
  K. Pelicaen, huisarts
  K. van Heusden, huisarts
  K. van Rijn, verzekeringsarts
  K. Woensdregt, chirurg, Harderwijk
  K.J.M.Heukensfeldt Jansen, huisarts
  Karin Pijper, huisarts, Alphen aan den Rijn
  Katinka Dirken-H.J., huisarts
  Kees den Hertog, arts
  Kees van der Ploeg, bedrijfsarts
  Kees-Jan Royaards, cardioloog
  Kim van Oudenaarde, arts-assistent radiologie
  Ko Visser, Huisarts, Middelburg
  L. Alberts, arts
  L. Holzik, chirurg
  L. Koelewijn, huisarts
  L. van Riel, arts-onderzoeker
  L.G. Reidsma, psychiater
  Leonie Schaper, psychiater
  Lex Klein, huisarts
  Lieneke van de Griendt, huisarts
  Liesbeth van der Jagt, assistant professor huisartsgeneeskunde
  Lisa Mijzen, anesthesioloog-intensivist
  Loes Klinge, arts jeugdzorg
  M. Holman, arts
  M. Houwers, verzekeringsarts
  M. Kamphorst, arts maatschappij en gezondheid
  M. Meijers, arts
  M. Neijenhuis, MDL arts
  M. ten Brinke, specialist ouderengeneeskunde
  M. Tolsma, arbeidsarts
  M.C. Heijnen, specialist ouderengeneeskunde
  M.C. van der Goes, reumatoloog
  M.J. Hazenberg, arts
  M.L. Langestraat, huisarts
  M.L. van Roijen, arts
  M.R. van de Scheur, dermatoloog
  Maaike Hoorweg, huisarts/schoolarts in ruste, Zeist
  Machteld Huber, voormalig huisarts/ onderzoeker
  Marc Dullaert, huisarts
  Marco Ephraïm, huisarts, Zoetermeer
  Margit Vermeulen, huisarts
  Margreet Teelken, huisarts
  Marieke Krans, arts GGZ
  Marije Berkelaar, huisarts
  Marion Heres, gynaecoloog
  Marion Salwegter, huisarts
  Marion Schulte, UWV arts
  Marjan Meddens, huisarts, HA opleider, Nijmegen
  Marjolein Doesburg-van kleffens, specialist laboratoriumgeneeskunde, klinische chemie
  Martien Brands, arts integrale geneeskunde, onderzoeker
  Martin Voerknecht, huisarts, Bussum
  Matthijs Eefting, internist hematoloog
  Mette Claassen, huisarts Nijmegen
  Miriam de Zwart, huisarts Utrecht
  Mirjam Schellekens, huisarts
  Monique de Veth-Konings, psychiater
  Monique Tjon-A-Tsien, huisarts, Wateringen
  N. Das, arts
  N. J, Jansen, arts
  N. Postma, anesthesioloog
  N. S. van Zon, bedrijfsarts
  N. van Asseldonk, jeugdarts
  N.M.A. van Asseldonk, jeugdarts
  Nico van Amstel, arts
  O. Olivier, arts
  Oda van der Cingel, huisarts, Amsterdam
  Olga Polman, anesthesioloog
  P.J.L. Collin, psychiater
  Paul Meuwese, gepensioneerd huisarts, n.p.
  Pepijn Rosier, huisarts
  Peter Fussenich, huisarts
  Peter van den Braak, huisarts
  Peter van den Hazel, arts medisch milieukundige
  Pieter Smits, cardioloog
  Pim de Wit, psychiater
  Prof Dr PLCM van Riel, reumatoloog
  Q. Tsang, verzekeringsarts
  R. Bettenbroek, specialist ouderengeneeskunde
  R. Peters, arts n-p
  R. van Bekkum, arts
  R.J. Kleipool, arts
  R.M.J.M. van Kuppevelt, huisarts
  Raymond Brunink, openbaar apotheker specialist
  Renate Tillema-Schoon, psychiater
  Richard Faaij, klinische geriater
  Rob Elens, huisarts
  Rob Tenbrinck, anesthesioloog
  Robin de Koning, huisarts
  Robin Mol, huisarts
  Rohan Nahorst, huisarts, Amsterdam
  Roland Laurens, thoraxchirurg
  Ronald Dekema, arts
  Roos Padberg, kinderarts
  S. de Lange, internist, Eijsden
  S. E. Groen, revalidatie arts
  S. E. Quezada Ortiz, huisarts
  S. Maessen, specialist ouderengeneeskunde
  Sabine de Wullf, anesthesioloog
  Saira Moeniralam, specialist ouderengeneeskunde
  Sanne Sanavro, internist
  Sanne Timmerman, Huisarts
  Sarah Terol, huisarts, Vijfhuizen
  Saskia Benthem, huisarts, Afferden
  Saskia Hogeweg, huisarts Zwolle
  Saskia van Zadelhoff, huisarts
  Saskia van Zadelhoff, huisarts
  Simone Arends, huisarts n.p. te Hoorn
  T. j. Laarhoven, huisarts
  T. van Eijk, cosmetisch arts
  Thomas Garbe, huisarts, Rotterdam
  Tim Smits, dermatoloog
  Tom Bakx, oogheelkunde
  V.J. Hesselink, ARBO en verzekernigsarts
  V.R. Rauwers, arts verzekeringsgeneeskunde
  Véronique van Erp, jeugdarts
  W. de Graaff, internist
  W. Passchier, arts
  W. Stoof, arts
  W. van der Krol, arts
  Wilma Bos, arts
  Wim van Geldrop , huisarts n.p.
  Y. Raz, internist i.o.
  Y. Verhoeven, internist
  De ondertekenaars onderschrijven het beeld dat de maatregelen, genomen uit naam van bescherming van de volksgezondheid, meer schade doen dan goed, zeker op de lange termijn. Het doel van de maatregelen, overloop van ziekenhuizen voorkomen, wordt suboptimaal nagestreefd doordat bijvoorbeeld onderzoek naar behandelmethoden in de eerste lijn onvoldoende wordt gefaciliteerd. De massale angst die gezaaid wordt, de economische recessie en de uitgestelde medische zorg hebben grote gezondheidseffecten tot gevolg die nog vele jaren zichtbaar zullen zijn.

  In de eerste weken van maart waren de maatregelen te begrijpen, ondertussen geven echter veel medici aan dat eenzelfde effect waarschijnlijk behaald had kunnen worden door het afgelasten van grote evenementen, het beschermen van ouderen en kwetsbaren en tijdelijke isolatie van mensen met klachten. De oversterfte cijfers per land (z-scores op euromomo) laten zien dat in de landen met de strengste lockdown maatregelen, de hoogste sterfte percentages optraden, welk deel daarvan toe te schrijven is aan COVID-19 is slechts deels bekend.
  Cijfers en statistiek zijn multi-interpretabele zaken. Transparantie in hoe getallen tot stand komen en welke berekeningen achter de getallen schuil gaan, zijn essentieel om werkelijk inzicht te krijgen in welke maatregelen zinvol zouden kunnen zijn en om te beoordelen welke maatregelen efficiënt zijn zonder teveel te schaden.

  Door de huidige angst en berichtgeving lijkt het foutieve beeld ontstaan dat men geen COVID-19 mag krijgen of het aantal besmettingen niet op mag lopen. Hoe vervelend het ook is om ziek te worden, dat is een risico dat we dagelijks lopen op vele gebieden. Preventie, waaronder een gezonde leefstijl met goede voeding, voldoende beweging en mentale fitheid zijn prioriteit om tegen ziekten bestand te blijven. Menselijke interactie en nabijheid zijn essentieel om het immuunsysteem up to date te houden en, zoals uit velerlei onderzoek blijkt, essentieel om gezond te blijven in zijn algemeenheid.

  Wij roepen op om helder en met perspectief naar berichtgevingen en cijfers te blijven kijken en om vragen te stellen als iets niet logisch lijkt. Maatregelen die mensenrechten schenden en inbreuk doen op lichamelijke integriteit en het zelfbeschikkingsrecht dienen te allen tijde gewogen te worden op proportionaliteit en subsidiariteit.
  Het doel om de ziekenhuiszorg niet te overbelasten

  Internationaal wordt het nieuwe gezondheidsbegrip zeer veel geciteerd. Daarnaast onderschrijft ook de WHO de noodzaak van het meewegen van de rechten van de mens als het gaat om maatregelen genomen in het kader van de volksgezondheid.[58]
  De huidige wereldwijde maatregelen, genomen ter bestrijding van SARS-CoV-2 schenden in hoge mate deze visie op gezondheid en de rechten van de mens. VWS gaat regelrecht in tegen de, in haar eigen nota vastgelegde, visie op gezondheidsbeleid en het potentieel ervan.

  Verantwoordelijkheden
  Wij benadrukken het belang om vanuit verschillende perspectieven te kijken naar gezondheid en welzijn, waaronder de dreiging van het virus, de gevolgen van angst, de effecten van maatregelen en de zelfregie die mensen kunnen nemen om hun leven vorm te geven.
  De crisisstructuren zijn afgeschaald maar ingrijpende maatregelen bedoeld om de COVID-19 uitbraak te beheersen blijven in stand. De schade van deze maatregelen moet beperkt worden en publieke middelen dienen gebruikt te worden om de gezondheid en kwaliteit van leven in den brede te bevorderen.
  Het moet duidelijk worden wie in deze fase het overzicht houdt over de gevolgen van de maatregelen voor de volksgezondheid. En duidelijk moet worden wie de kennis, die wordt ontwikkeld over COVID-19 en andere gezondheidsdreigingen, bijeenbrengt en duidt. Deze regie is nodig voor een zorgvuldige afweging en besluitvorming over collectieve maatregelen.
  Wij verzoeken de overheden, financiers van zorg en zorginstellingen transparant te zijn over de afwegingen die zij maken om de volksgezondheid te beschermen en te bevorderen en de publieke middelen die zij hiervoor inzetten.
  Wij verzoeken de minister en staatsecretarissen van het ministerie van VWS een leidende rol te nemen, om de noodzakelijke dialoog tot stand te brengen en de structuren in te richten die een goede afweging over maatregelen kunnen ondersteunen. Dat kan niet alleen de verantwoordelijkheid zijn van het OMT en gemeentelijke overheden.

  Wij roepen op tot een open discussie, waarbij experts zich mogen en durven uitspreken. Het doel moet zijn om altijd te streven naar optimale gezondheid voor een zo groot mogelijke groep waarbij maatregelen niet meer schade mogen aanrichten dan hetgeen zij proberen te voorkomen (proportionaliteit) en waarbij dit effect van optimale gezondheid behaald wordt met de minst ingrijpende maatregel (subsidiariteit).

  Met bezorgdheid, hoop en op persoonlijke titel,

  Evelien Peeters, internist

  De originele brandbrief is terug te lezen op http://www.opendebat.info1 Een initiatief van artsen. In totaal werd die brief in 3 weken tijd door meer dan 2000 artsen en medisch professionals ondertekend. Zij ondersteunen de oproep tot een open debat over de proportionaliteit van de corona maatregelen. Onder hen meer dan 800 artsen en 6 hoogleraren. Tevens tekenden meer dan 1000 medisch professionals, onder hen 7 hoogleraren.

  Voorbeeld vragen waarvan het verstandig zou zijn als ze beantwoord worden voordat het wetsvoorstel ‘tijdelijke noodmaatregelen’ ingediend wordt:

  • Waarom werd SARS-CoV-2 in januari op de lijst van A-meldingsziekten gezet, in lijn met bijvoorbeeld Ebola en Lassa? Terwijl studies vanuit China op dat moment al getallen vergelijkbaar met de griep laten zien? Waarom was de epidemie in China voorbij nadat in februari de definitie van ‘bevestigd geval’ aangescherpt werd?
  • Zijnde een A-lijst meldingsziekten, waarom werd er dan in februari niet op die manier gehandeld toen bekend werd dat er een uitbraak in Noord-Italië was, alwaar veel Nederlanders vakantie hielden? Zou iemand met verdenking Ebola op een zelfde manier terug naar Nederland hebben mogen komen?
  • Waarom propageert de minister van VWS sinds maart dat ‘de enige weg om uit de maatregelen te komen, een vaccin is’? Terwijl het hoogst onzeker is of het vaccin sterfte zal voorkomen. Daarnaast zijn er goede medicamenteuze behandelingen in opkomst voor alle fases van de ziekte. Naast de vraag waarom voor dit vaccin andere groepen zouden gelden dan voor het (op vrijwillige basis te nemen) griep- en pneumococcenvaccin? 98% van de mensen die besmet raakt, wordt niet (heel) ziek van covid-19. Slechts 2 % van deze groep behoeft ziekenhuis opname. Zweden laat zien, in lijn met internationale studies, dat waarschijnlijk maar 10% van de bevolking het virus zal krijgen en er iets van merken. Deze groep is duidelijk: 70+ of met een chronische aandoening. Wat is dan de rationale voor het opleggen van maatregelen aan de gehele bevolking?
  • Wat test de rt-PCR test eigenlijk? Een actieve besmetting of de aanwezigheid van stukjes viraal RNA? Wat is de Nederlandse definitie van een ‘bevestigd geval’? En waarom?
  • Waarom veranderen de definities steeds? In eerste instantie werden maatregelen genomen op het stijgend aantal ziekenhuis opnames, dat is begrijpelijk vanuit het doel om zorg toegankelijk te houden. De laatste persconferentie van 6 augustus spreekt over een stijging van het aantal besmettingen, dit is onjuist. Het percentage besmette personen is al weken stabiel. Alleen de hoeveelheid geteste personen neemt toe. Waar wordt de dreiging met noodzaak tot uitbreiding van maatregelen dan op gebaseerd?
  • De persconferentie van 6 augustus benadrukt het onverantwoorde gedrag van jongeren. Zij maken het echter in 98% van de gevallen asymptomatisch door. Jongeren leggen geen overmatig beslag op ziekenhuisbedden. Infectie bij hen dient dan ook niet voorkomen te worden. Langdurige klachten en de kans op een ernstig beloop dienen wel voorkomen te worden, waarom is hier niet vanaf het eerste moment onderzoek naar gedaan in de huisartsenpraktijken?
  • Waarom wordt de eerste lijn (huisartsenzorg) niet betrokken in medicatie onderzoek? (Terwijl het doel van de maatregelen is om mensen uit het ziekenhuis te houden).
  • Waarom gebruikt de Inspectie Gezondheid en Jeugd het argument dat off-label voorschrijven laakbaar zou zijn, terwijl dat gangbare praktijk in Nederland is?
  • De meerderheid van degenen die overlijden aan Covid-19 is 82 jaar en ouder. Voor het merendeel van hen is dat een welkom einde. Heeft iemand hen gevraagd of ze wel beschermd willen worden? Of ze 4 maanden geïsoleerd, afgesloten leven, aan het einde van hun leven, verkiezen boven het lopen van het risico op een griepvirus?
  • Waarom werden hypotheses, bijvoorbeeld over aërosole verspreiding, die sinds maart vanuit de ons omringende landen en vanuit Nederland, hoorbaar waren, niet onderzocht?
  • Waarom is de WOB opgeschort?
  • Waarom is er een wetsvoorstel ingediend dat de macht van de eerste kamer inperkt?
  • Waarom verleent het wetsvoorstel ‘tijdelijke maatregelen covid-19’ zoveel macht aan de minister van VWS?
  • Waarom zijn maatregelen die de gehele maatschappij raken alleen getoetst op mogelijk effect op het virus en niet op hun effect op de overige volksgezondheid en niet op hun effect op andere essentiële delen van de maatschappij (economie, onderwijs, veiligheid in huiselijke kring, etc)?

  Bronnen
  [1] http://www.brandbrief.info Een initatief van artsen. In totaal ondertekenden in 3 weken tijd meer dan 2000 artsen en medisch professionals de oproep tot een open debat over de proportionaliteit van de corona maatregelen. In totaal tekenden meer dan 800 artsen, onder hen 6 hoogleraren. Tevens tekenden meer dan 1000 medisch professionals, onder hen 7 hoogleraren.
  [2]https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel%3A35526

  [3] https://www.advocatenblad.nl/2020/06/18/coronawet-middel-veel-erger-dan-kwaal/

  [4] https://wimvoermans.wordpress.com/2020/07/14/nieuwe-wetsvoorstel-tijdelijke-maatregelen-covid-19-nog-steeds-niet-aan-de-maat/

  [5]https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel%3A35526

  [6] https://www.advocatenblad.nl/2020/06/18/coronawet-middel-veel-erger-dan-kwaal/

  [7] https://wimvoermans.wordpress.com/2020/07/14/nieuwe-wetsvoorstel-tijdelijke-maatregelen-covid-19-nog-steeds-niet-aan-de-maat/

  [8] https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/human-rights-and-health

  [9] https://lci.rivm.nl/covid-19-testbeleid%20personen%20zonder%20klachten

  [10] https://eenvandaag.avrotros.nl/item/vertrouwelijk-rivm-rapport-bevestigt-gevaar-verspreiding-coronavirus-via-ventilatie-dit-is-het-mis/

  [11] Ioannidis https://www.anti-empire.com/ioannidis-150-300-million-already-had-the-virus-infection-fatality-rate-for-people-under-45-almost-0/

  [12] https://health.economictimes.indiatimes.com/news/industry/the-pandemics-big-mystery-how-deadly-is-the-coronavirus/76799697

  [13] https://www.nature.com/articles/d41586-020-01738-2

  [14] https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-07/Kort-cyclische%20rapportage%20indirecte%20effeten%20COVID-19%20op%20zorg%20en%20gezondheid%20%2821%20juli%202020%29.pdf

  [15] https://lci.rivm.nl/covid-19-testbeleid%20personen%20zonder%20klachten

  [16] https://www.bmj.com/content/369/bmj.m1808
  • In tabel invullen: Test specificiteit: ergens tussen 99,00 en 99, 80%. Test sensitiviteit: 80%. Prevalentie 0,06%

  [17] https://www.aerzteblatt.de/archiv/214370/PCR-Tests-auf-SARS-CoV-2-Ergebnisse-richtig-interpretieren

  [18] https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(20)30610-3?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0092867420306103%3Fshowall%3Dtrue

  [19] Professor Michael Levitt, prof biochemie, Stanford university USA, nobelprijs winnaar chemie 2013:https://unherd.com/thepost/nobel-prize-winning-scientist-the-covid-19-epidemic-was-never-exponential/?=refinnar

  [20] Professor Karl Friston: https://unherd.com/2020/06/karl-friston-up-to-80-not-even-susceptible-to-covid-19/

  [21] 120 expert meningen van professoren wereldwijd: https://www.rubikon.news/artikel/120-expertenstimmen-zu-corona

  [22] Emeritis-Professor B.M. Stadler, medische faculteit Universiteit van Bern, Zwitserland:https://www.youtube.com/watch?v=GBRcK-od50Q&feature=youtu.be

  [23] https://nymag.com/intelligencer/2020/08/reasons-for-covid-19-optimism-on-t-cells-and-herd-immunity.html
  Ioannidis https://www.anti-empire.com/ioannidis-150-300-million-already-had-the-virus-infection-fatality-rate-for-people-under-45-almost-0/

  [24] https://www.pzc.nl/walcheren/je-kunt-een-leven-redden-maar-brengt-dan-andere-levens-in-gevaar-mag-dat-br~a2e5031e/

  [25] https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20200610-IFV-Experts-aan-het-woord-effecten-van-de-coronacrisis.pdf

  [26] https://fee.org/articles/john-ioannidis-warned-covid-19-could-be-a-once-in-a-century-data-fiasco-he-was-right/

  [27] https://www.skipr.nl/nieuws/rivm-zet-systeem-op-om-tweede-coronagolf-sneller-te-herkennen/

  [28] Chen et al, long term outcomes in survivors of epidemic influenza A virus infection, Nature 2017 https://www.nature.com/articles/s41598-017-17497-6

  [29] Carl Heneghan en Tom Jefferson, resp. directeur en honorary researcher bij het Centre for Evidence-Based Medicine, Universiteit Oxford. https://www.cebm.net/covid-19/covid-19-evidence-is-lacking-for-2-meter-distancing/

  [30] https://www.ntvg.nl/artikelen/nieuws/covid-19-preventieve-maatregelen-effectief/reacties#comment-8235

  [31] ‘Vindegaard, Covid-19 pandemic and mental health consequences: systematic review, Brain, behavior, and immunity, mei 2020’https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0889159120309545?via%3Dihub

  [32] https://blogs.bmj.com/bmj/2020/06/15/covid-19-will-be-followed-by-a-deconditioning-pandemic/

  [33] Covid-19 en mondiale armoede: https://www.wider.unu.edu/publication/covid-19-and-global-poverty

  [34] CPB Juni raming: https://www.cpb.nl/juniraming-2020

  [35] Werkeloosheid door corona periode: https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2333923-heel-veel-mensen-verborgen-werkloos-door-coronacrisis-waarschuwt-cpb.html

  [36] Honger pandemie op komst: https://insight.wfp.org/wfp-chief-warns-of-hunger-pandemic-as-global-food-crises-report-launched-3ee3edb38e47

  [37] Impact Covid en maatregelen wereldwijd: https://www.wider.unu.edu/publications?query=covid

  [38] https://www.prakkendoliveira.nl/images/Uploads_Brechtje/20200618_Brief_Minister_De_Jonge_-_Situatie_in_verpleeghuizen.pdf

  [39] Kwaliteitsraad, de onzichtbare slachtoffers:https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/publicatie/2020/03/31/blog-kwaliteitsraad-de-onzichtbare-slachtoffers-van-het-coronavirus

  [40] https://www.skipr.nl/nieuws/aantal-uitgestelde-verwijzingen-huisarts-stijgt-naar-12-miljoen/

  [41] Weekrapportage RIVM: https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-07/Kort-cyclische%20rapportage%20indirecte%20effeten%20COVID-19%20op%20zorg%20en%20gezondheid%20%2821%20juli%202020%29.pdf

  [42] https://nieuwscheckers.nl/nieuwscheckers/waarom-niet-bewezen-is-dat-door-uitgestelde-zorg-tijdens-coronacrisis-100-tot-400-duizend-levensjaren-verloren-gingen/

  [43] https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/draai-criteria-pandemie-terug.htm

  [44] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3168221/

  [45] https://www.youtube.com/watch?v=0R5f3fz8JTA

  [46] https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/knmg-publicaties/artseneed.htm

  [47] http://bostonreview.net/science-nature/trisha-greenhalgh-will-evidence-based-medicine-survive-covid-19

  [48] ‘blue zones: lessons from the world’s longest lived’ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30202288/

  [49] ‘Willett, WC, Balancing life-style and genomics research for disease prevention, Science 2002’https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11976443/

  [50] Keer Diabetes2 Om, Stichting Voeding Leeft, onderzoek uitgevoerd onder leiding van dr. Nynke van der Zijl https://keerdiabetesom.nl/

  [51] https://lifestyle4health.nl/kamerbrief-covid-19-update-met-aandacht-voor-notitie-lifestyle4health-en-brief-arts-leefstijl/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=kamerbrief-covid-19-update-met-aandacht-voor-notitie-

  [52] ‘Yang Hu ey al, Intake of whole grain foods and risk of type 2 diabetes; results from three prospective cohort studies, BMJ juli 2020’ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32641435/

  [53] ‘Ju-Sheng Zheng et al, Association of palsma biomarkers of fruit and vegetable intake with incident type 2 diabetes, BMJ juli 2020’ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32641421/

  [54] https://keerdiabetesom.nl/

  [55] Huber, M., Knottnerus, J.A., Green, et al. (2011). How should we define health? BMJ 2011, 343(4163):235-237
  [56] https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z09240&did=2020D19907

  [57] https://www.nfu.nl/img/pdf/20.1577_Raamplan_Artsenopleiding_-_maart_2020.pdf

  [58] https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/human-rights-and-health

 2. De Zilveren Tong schreef:
  20/08/2020 om 5:21 pm

  Het zou zo zijn dat op ‘het recht op leven’ geen absoluut recht is omdat er uitzonderingen staan in het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Het recht op leven zou beperkt kunnen worden maar wel onder strengere voorwaarden dan bijvoorbeeld het recht op eerbiediging der persoonlijke levenssfeer en vrijheid van godsdienst.
  Onder artikel 2 staat wel dat het recht op leven van ieder mens wordt beschermd door de wet.
  Maar de overheid ‘ziet’ dit als een ‘positieve’ verplichting om nodige maatregelen te treffen om mensen te beschermen – in dit geval tegen corona. (wij weten natuurlijk wel beter waaròm zij dit zo wìllen ‘zien’)
  Zo mag in hun zienswijze de politie en het leger dodelijk geweld gebruiken als dat ‘absoluut noodzakelijk’ is
  Maar die maatregelen mogen andere mensenrechten niet meer beknotten dan noodzakelijk is.
  MAAR bovenal, als het zo is dat de corona pandemie wordt ‘VERWARD’ met dodelijke dreiging, dan dient artikel 2 voor het corona geval NIET toegepast te worden!!!

 3. OFF TOPIC,

  Het is nog maar de vraag of Hugo de Jonge wel de interne verkiezingen heeft gewonnen.
  Er is op internet wat ruis te lezen en de 2e man vraagt eigenlijk nog eens een detailonderzoek.

  Alleen op de uitslag zit al een smet van Hugo de Jonge.

  Mijn slechte ingeving is dat er wat achter zit. Te volgen blijft bij welke wereldwijde organisatie eventueel Hugo de Jonge dan zal opduiken. Is dit laatste het geval, dan riekt het nog meer naar groot bedrog dat Hugo de Jonge nipt de interne verkiezing van het CDA overwonnen heeft.

  Spyfromthesky

 4. Zilveren Tong,u gebruikt wel erg grote woorden. Uw moeder en een zus van uw moeder zouden zijn vermoord in een verpleeghuis. Hebt u aangifte gedaan? En zo nee, waarom niet?

 5. Reactie op ‘smoking gun’.
  Staat er niet wat meer in de grondwet?
  recht op eerbiediging der persoonlijke levenssfeer
  vrijheid van godsdienst
  recht op fysieke integriteit.

  Overigens goed dat u slavernij aanroert: vele opgedrongen zaken zijn een vorm van slavernij, bijv. de nonsensicale
  maskerdwang.
  Gedwongen vaccinatie is o.m. foltering.

  Algemene opmerking: het klinkt nogal vreemd een spoedwet in te willen voeren voor iets dat al maanden speelt,
  Iets dat prima in bedwang kan worden gehouden met o.m. vit. D3, een goed immuunsysteem.
  Voor mosterd na de maaltijd is een spoedwet lachwekkend. Dat toont ook nog eens aan dat er een allang niet meer
  geheime, oneigenlijke agenda achter zit die NIETS met dit virus te maken heeft.
  Omdat deze spoedwet ene Hugo het recht geeft ons allen met voeten te treden, m.a.w. als eigendom te behandelen,
  is sprake van slavernij.
  Dus ook daarom is deze ‘spoed’wet nihil.

 6. @ De Zilveren Tong: 12:48 pm. Vreselijk wat daar gebeurd is. Verder begrijp ik niet dat de Politie en ons leger, zich zullen laten gebruiken, om ons in een dictatuur te dringen.

 7. Volgens het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) zijn er enkele absolute grondrechten waarvan nooit kan worden afgeweken, MAAR het recht op leven hoort daar niet bij!
  Er zijn 4 absolute grondrechten die nooit mogen worden beperkt om andere maatschappelijke belangen veilig te stellen:
  – het verbod op foltering
  – het verbod op slavernij
  – het verbod op retroactieve bestraffing
  – en het recht op gewetensvrijheid
  Het recht op leven valt daar niet onder en wordt niet beschermd door de grondwet.

 8. N.a.v. het afschuwelijke, maar broodnodige filmpje van het jonge echtpaar dat zo lief was de (schoon)moeder aardbeien te brengen.
  Voor wie het weten wil.
  Mensen in ‘verpleeghuizen’ zijn vogelvrij.
  Een zus van onze moeder is vermoord in een tehuis in Twente dat een slechte reputatie heeft, ook bij het personeel.
  Onze moeder is vermoord in een ander tehuis met een bedenkelijke naam in die regio, waar ze illegaal werd opgesloten, nadat ze was ontvoerd uit haar mooie appartement.
  Haar advocate kreeg ongeveer een week later een schriftelijke mededeling hieromtrent.
  Onafhankelijke obductie van onze moeder nadat ze vermoord was werd geweigerd….

  Verpleeghuizen zijn concentratiekampen. Wie de pech heeft er terecht te komen zit als een rat in de val.
  En wie het lef heeft er iets van te zeggen wordt bedreigd met een contactverbod of erger.
  Een der tehuizen nodigde een dochter uit haar moeder op te zoeken en na aankomst werd de dochter gearresteerd onder het mom van terreinvredebreuk. Ofschoon anderen met haar waren meegekomen, dus ook terreinvredebreuk ‘pleegden’, werden zij NIET gearresteerd.
  De eerste moord vond plaats in 2007, de tweede in het begin van het tweede decennium van deze eeuw.

 9. brighteon.com/d6412bff-0421-4190-a7bf-3e5e1f52559d
  link voor de film Plandemic II: inDOCTORnation

  Hoe valt uw bericht over Australie te rijmen met wat eerder vandaag op bbcnews stond??

 10. ing. Andre M.J. van der Schans schreef:
  19/08/2020 om 7:14 pm

  Do I need to say more???
  Het idee dat je ouderen die zorg nodig hebben opbergt in een fabriek waar de mens weggestopt wordt achter een code is feitelijk al te zot voor woorden. Maar het probleem is dat veel Nederlanders tot de nek toe vol geladen zijn met schulden dus moeten er twee volwassenen werken om het gezinnetje draaiende te houden. Ook al zoiets raars, in mijn jeugd was een salaris genoeg.
  Dus krijgen die kinderen ronkende teksten over de kwaliteit van de zorg die feitelijk inhoudt dat een verzorgende meer tijd kwijt is aan administratie dan aan de zorg voor..
  Ondertussen stijgt jaarlijks de kosten voor die zorg en ben je als tweeverdiener onderhand een maandsalaris kwijt voor je verzekering. Ja het zou gaan concurreren op prijs enzovoort, bla bla.
  En nog steeds blijven mensen maar trappen in de BS en mooie praatjes.

 11. Nog een stem van een buitengewoon en internationaal gewaardeerde epidemioloog: Donald Henderson, die een belangrijke rol speelde bij het uitroeien van de pokken. Een top wetenschapper.
  “Reisbeperkingen zoals het sluiten van vliegvelden en het onderzoeken van reizigers aan de grenzen blijken in historisch perspectief niet effectief. Het screenen en in quarantaine houden van binnenkomende reizigers vertraagde NIET de introductie van virussen bij de laatste pandemieën en zal ook in de moderne tijden net zo weinig effectief zijn.
  …….
  Publieke evenementen waarbij veel mensen werden verwacht, werden geannuleerd of uitgesteld, met de bedoeling dat het aantal contacten met mensen die besmettelijk zouden kunnen zijn, verminderd zou worden. Er zijn echter géén aanwijzingen dat zulke maatregelen een beslissend effect hebben op de zwaarte en de duur van de epidemie. Het beleid van het annuleren van publieke evenementen, moet níet geadviseerd worden.
  Het annuleren of uitstellen van grote publieke bijeenkomsten heeft weinig effect op de ontwikkeling van een epidemie.
  ……
  Er is géén basis om een quarantaine aan te bevelen, noch voor groepen, noch voor het individu. De ervaring leert dat samenlevingen die met epidemieën geconfronteerd worden, of andere bedreigingen, het beste reageren met de minste ongerustheid, als de normale sociale gedragingen het minst worden verstoord.
  Alan Jones heeft zich weer goed ingelezen:https://www.youtube.com/watch?v=QIIlRdUiFgU

 12. @Hoeder.

  Baudet en Wilders komen tot nieuwe inzichten las ik in Trouw vandaag. Ik heb Nooit en zal Nooit op die partijen stemmen die de Bijbel dicht laten.

  Maar toch interessant dat deze 2 heren nu ook goed wakker worden! Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

  https://www.trouw.nl/opinie/viruswaanzin-sluipt-ook-de-tweede-kamer-binnen~b353bde6/

  ColumnWilma Kieskamp – Viruswaanzin sluipt ook de Tweede Kamer binnen.

  Het zat er natuurlijk wel in, dat actiegroep #Viruswaarheid, voorheen #Viruswaanzin, op enig moment politieke bondgenoten zou vinden. Forum voor Democratie heeft de actiegroep onder de arm genomen. Vol respect spreekt Thierry Baudet over aanvoerder Willem Engel, de man die het verplicht stellen van mondkapjes zonder gêne vergelijkt met de Jodenvervolging. “Engel is een van de mensen die wij achter de schermen steunen”, aldus Baudet. […]

  Geert Wilders laat zich evenmin onbetuigd. In het Kamerdebat had hij vorige week een nieuw thema. De werking van een vaccin, weet Wilders nu al zeker, is ‘twijfelachtig’. Enzovoort.

 13. In feite vindt er een staatsgreep plaats en niet alleen in ons land. EU is een groot complot dat nu wordt uitgevoerd over de rug van de burger.

 14. @Mo. De rechterlijke macht, daar zijn rare dingen aan de hand. Advocaten kunnen bijklussen als rechter. Dan kan het gebeuren dat zowel rechter als advocaat van hetzelfde kantoor afkomstig zijn. Tevens kunnen zelf hun eigen zaken uitzoeken.
  Rechters kunnen overdag bijklussen, waardoor ze minder tijd hebben voor hun echte werk. Maar dan kunnen advocaten die plaatsen invullen.
  Die nevenfuncties kunnen leiden tot belangenverstrengelingen. Berucht is de zaak OHRA. Iemand ging in hoger beroep tegen de OHRA die niet wilde uitkeren. Hij kwam terecht bij het Gerechtshof in Arnhem. Daar zaten drie raadsheren, waarvan er twee bijklusten voor OHRA. De derde was gehuwd met een advocaat van OHRA. De dienstdoende advocaat van OHRA kluste soms bij als raadsheer van hetzelfde Gerechtshof. Gegarandeerd maakte het slachtoffer geen kans tegen OHRA.
  Er is sprake van schimmige belangenverstrengelingen en windowdressing, een bananenrepubliek waardig. Zelfs in Amerika en Hongarije is dit niet mogelijk.
  Café Weltschmertz had daar een boeiend gesprek over: https://www.cafeweltschmerz.nl/klassenjustitie-in-nederland-pim-van-galen-en-paul-ruijs/

 15. @ Ramshoorn: 4:54 pm. Met U eens Ramshoorn. Trouwens een wet, dient ook nog eest getoetst te worden in de 1e. Kamer, en daarna eerst geplaatst te worden in de Staatscourant. Als ze dat omzeilen gaat dat in tegen de Grondwet. Maar daar trekken ze zich toch al niets van aan.

 16. Do I need to say more???

  Jong echtpaar brengt Moeder in Verzorgingshuis wat te eten en wordt gearresteerd…
  Ehhh JA! In ons eigen Nederland…

  https://commonsensetv.nl/sophia-brengt-aardbeitjes-naar-haar-moeder-bejaardenhuis-belt-de-politie/

  Als de Cabal zover gaat en de Politie laat zich hiervoor misbruiken, moeten we dan toch maar Bang worden? Ik niet ben gespierd, 1.85m en niet bang… Maar sla 1 agent neer en 5 agnetne slaan jou neer.. Is dat dan wel eerlijk…

  Jongens jongens, waar zijn we in beland…

 17. We zijn terug in de jaren 30. Hitler begon ook zo met een machtigingwet waardoor groepen en vooral Joden werden gearresteerd en afgevoerd werden. Joden moesten toen een gele ster dragen en wij nu mondkapjes, lekker makkelijk herkenbaar voor de boa s

 18. @ Rinus:
  dit ís de regie van de overheid. Heel slim quasi alles door “deskundigen” van WHO enz., die “alles weten van corona”, laten bedisselen en zelf handenwrijvend toezien hoe ze de zaak precies in de banen leiden waarbij Rötte lachend toekijkt. Verder hebben kennelijk weinig leden van de “volksvertegenwoordiging” behoefte om iets zinnigs te doen of te zeggen. Vraag me af of die mensen een grote zak zwijggeld krijgen? Of deden ze sowieso al nooit iets zinnigs?

 19. Vrijheid en democratie zijn niet vanzelfsprekend. De elite probeert van alles uit om het volk op de knieën te krijgen. Leugens- indoctrinatie, bangmakerij- angst, mensen wanneer worden we wakker? Een dictatuur is in de maak zoals we die in landen als China zien. Westerse waarden als vrijheden, zelfbeschikkingsrecht, mensenrechten staan onder druk. Desnoods worden grondwetten met de grond gelijk gemaakt/ herschreven om het volk onder controle te krijgen. Valse ministers, rechters noem ze allemaal maar op, we worden voor onze ogen belazerd! Het is wel erg toevallig dat China economisch zo goed draait terwijl het virus daar afkomstig is. De corona pandemie is een slim plan om mensen het zwijgen op te leggen.

 20. Hoeveel landverraders zullen er voor de Noodwet stemmen? 100% zeker de regeringspartijen. Immers dit kabinet mag niet vallen, want ze staan allemaal op verlies in de peilingen, dus graag geen vervroegde nverkiezingen. En zo wordt onze vrijheid verkwanseld voor partij- en eigenbelang. Het is een schande dat dit kan gebeuren. Politicus is verwoorden tot een scheldwoord in mijn ogen. Eerlijke politici zijn er nog nauwelijks. Een is Pieter Omtzigt en zie hoe die genaaid is door zijn eigen CDA. Hugo de Schoenen moest winnen en won dus ook. Net zo smerig is Mark Rutte indertijd bij de VVD aan de macht gekomen ten koste van Rita Verdonk. De Nederlandse politiek is tot het bot verrot. En FvD dan? Die hebben in de hele Coronacrisis zich bepaald niet als integere patriotten gedragen. Vooralsnog vertrouw ik ze niet. Triest om te zien hoe NL ten prooi is gevallen aan de globalisten. En we komen niet op voor onze vrijheid. Een handjevol mensen stond afgelopen week op het Malieveld. Vergeet het dus maar, we schijnen liever slaaf te willen worden, zoals Robin de Ruiter in zijn boek “De 13 Satanische bloedlijnen”, al voorspelde. En eigenlijk verdienen we dus ook niet beter.

 21. De stichting Viruswaarheid en vijf Amsterdammers probeerden via een kort geding onder de mondkapjesplicht uit te komen.
  https://www.telegraaf.nl/nieuws/1211462367/rechtbank-dragen-mondkapje-op-drukke-plekken-amsterdam-blijft-verplicht

  En ook vandaag heeft er weer een Rechter de kant van de Overheid gekozen, maar dat had ik ook wel verwacht.
  Want vraag je eens af, waarom komen er niet meer advocaten op voor het buitenwerking stellen van onze grondwet.
  Nou die vraag kun je zelf beantwoorden, geen Rechter wil zijn handen branden aan een positieve uitspraak.
  Wetende dat de meeste Rechters naar mijn mening de lijn van de Politiek volgt, en de meeste zijn ook nog eens van linkse signatuur.
  De Rechters in Nederland zijn voor het leven benoemd, en dat is de grootste fout die ooit is gemaakt.
  Ik kan u ook verzekeren, onze vrijheid is bij geen enkele Rechter in goede handen, daarom moeten wij zelf onze vrijheid terug pakken.
  Maar dat gaat niet zonder strijd, strijd in de ruimste zin van het woord.

 22. Op https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel%3A35526 kun je onder het kopje ‘Activiteiten’ zien dat dit wetsvoorstel eerst in de Tweede Kamer behandeld zal worden en dat morgen deze spoedwet nog niet meteen aangenomen zal worden.

  FvD zegt op https://www.fvd.nl/spoedwet-om-onze-vrijheid-te-ontnemen-mag-er-nooit-komen tegen deze spoedwet te zijn. Maar zullen partijen als de PvdA, GroenLinks, de SP wel voor deze spoedwet stemmen?

 23. Leve de dictatuur; dankzij: VVD,CDA,D66 en CU. Democratie =morsdood!

 24. wakker schreef:
  19/08/2020 om 3:54 pm

  Jensen is één van de weinigen die écht wakker is.

  Zo wakker is Robert Jensen nou ook weer niet hoor. Je bent pas wakker als je wedergeboren christen bent en gedoopt in water, en een liefdevolle relatie heeft met Yeshua, HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.
  Hij denkt dat het zin heeft om te demonstreren op het Malieveld o.a. Ook al ziet hij de wereldse zaken best wel goed. Het antichristelijk systeem overwint – Opb. 6 : 1, de ruiter op het witte paard.
  Later na de opname komt Jezus terug en dan pas wordt de satanische rotzooi (ook de NWO) opgeruimd.

 25. Bedankt voor deze info Xander. Die noodwet is nu totaal overbodig. De Regering negeert/omzeild zelf alle Wetten van goed fatsoen, is daarmee volkomen Wetteloos bezig.

  Ze regeert liever in achterkamertjes dmv de geheime groep STIEKEM dan verantwoording afleggen in de Tweede Kamer. Vraag de burgers die onterecht voor tienduizenden euro’s in de schuld staan bij die Staats belabberde Belastingdienst.

  Vraag de Groningers hoe ze over deze flut-regering denken: veel beloven, weinig geven, doet een gek in vreugde leven!!!

  Vraag cultuur en winkel en markt en horecapersoneel wat ze van die BEDENKERS van die achterlijke 1.5. meter beperking vinden en vooral wanneer deze kerngezonde mensen gedwongen worden met een vervloekte muilkorf bij 35 graden in de zon!!!

  Van de jongeren en studenten weten we al heel duidelijk hoe zij over de vele beperkende draconische maatregelen van de Regering, RIVM en GGD denken. Ze hebben er schijt aan!

  Deze onsympathieke, verwaande Regering die zonder overleg met burgers bij decreet ons zuurverdiende belastinggeld/pensioengeld zonder Referendum aan potverterende zuid EU landen doneert.

  Wat een flut-regering en vooral een onverschillige Tweede Kamer die dat knikkebollend toestemmen. Het zijn allemaal huurlingen die zo snel mogelijk vervangen dienen te worden door Wakkere bestuurders die hart voor burgers en hun nood tonen.

  Weg met al die onnodige treiterende beperkingen van deze flut-regering.

  Over die zinloze Noodwet moet daarom maar beter en zeer Spoedig een Referendum gehouden worden onder alle stemgerechtigden. Dat bespaart ons een reis naar het Malieveld met die nu nog verplichtende achterlijke 1.5.meter afstand en met Muilkorven op.

  Laten Burgemeesters die nu gewichtig, [in eigen ogen] ver voor de muziek uitlopen, de zaken doen waarvan ze verstand hebben. Ze kakelen nu als kippen zonder kop. Ieder ook nog een ander verhaal in hun eigen limo met airco gezeten zonder muilkorf op. Zij hebben makkelijk praten. Maar burgers zijn kotsziek van hun Yoga-Mindful Mantra Geleuter.

  Ik schat dat 72% van de wakkere Nederlanders in het komende Referendum Nee stemt tegen die draconisch Noodwet en vooral tegen de buitenaardse Bedenkers hiervan. Opzouten per direct!!!

 26. En dan Wuhan…. daar zijn enorme “zwembadfeesten” van 15000 personen. Geen mondkapjes, geen 1,5 meter regel. Zeer opmerking, nu hier de verplichtingen zich opstapelen, gaat men daar los.

 27. Dan stel ik voor; dat deze regering, en de Kamerleden van CDA,VVD,D66 en CU, zich als eerste laten vaccineren met de Bill Gates vaccins. En toen werd het heeeel stil…

 28. Je kan praten als Brugman! Alles proberen om deze asociale groep monsters het zwijgen op te leggen, maar het zal geen zin hebben! We hebben het alleen maar over Nederland in de Jensen show, cafe Weltschmerch, Bas Filippini, Xander en nog zovele anderen die het aanvoelen dat er geen houden meer aan is, maar wereldwijd is het krankzinnige despotisme toegeslagen. Complete regeringen zijn volledig doorgeslagen, het is niet meer te stoppen! Ze hebben macht geroken en zijn als bloeddorstige roofdieren eropuit de massa om zeep te helpen! Openbaring 13 vertelt het zo duidelijk!
  Openbaring 16 vertelt dat er demonische geesten naar de koningen der aarde zullen gaan om hen uiteindelijk te vergaderen tot de grote slag te Harmageddon. Het is niet toevallig dat de huidige gebeurtenissen tegelijkertijd plaatsvinden wereldwijd. De heersers zijn aangesteld en staan onder leiding van het “beest” en er is geen weg terug.
  Hoe goed bedoeld ook van alleen die ons(terecht) proberen te waarschuwen, de snelheid waarmee de huidige gebeurtenissen plaatsvinden, waarin regeringen een wenteling van 180 graden hebben gemaakt, laten zien dat er meer dan dat aan de hand is.

 29. De overheid is de regie helemaal kwijt. Dat het nog niet tot ernstige ongeregeldheden is gekomen verbaasd mij. In principe hebben we de dwaze situatie dat de regering leden van het OMT in staat stelt eigen wetten te maken. Deze mensen zijn niet gekozen, hebben feitelijk nergens verantwoordelijkheid af te leggen en zijn werkelijk allemaal bij elkaar te dom om dat te doen waar je als burger iets aan hebt. Het enige wat je van die kanten kan verwachten is op emotie gebaseerde BS met als stok de noodwet. Er is geen peil op te trekken en landen die enorm streng zijn doen het aantoonbaar slechter.
  Maar wat het meest schrijnend is, is dat we nu na inmiddels 6 maanden eigenlijk getuige zijn van spelletjes en er werkelijk niemand is die het weet. Dat nu dus de wetenschap hier nog steeds geen duiding kan geven maar ieder voor zich maar wat roept, het is werkelijk tenenkrommend.

 30. Muilkorf op, in je hok, niet tegenspreken en doen wat gezegd wordt, aufmachen, geld inleveren, gouden tanden inleveren. Alleen pin. We worden er in geluisd door de roverheid. Falsche mensen, slangen.

 31. Jensen is één van de weinigen die écht wakker is. Uitertaard wil de staatsomroep daar niets mee te maken hebben. Als er geen dramatische opstand komt, overal ter wereld, dan gaan we als slapen naar de slachtbank.
  Succes aan ieder, groeten van wakker!

 32. Een noodwet moet tijdelijk zijn in duur en beperkt in omvang, anders is het geen noodwet, maar een dictatuur. ik vraag me wel af waar blijft het parlement, zij vertegenwoordigen ons doch, of is dat maar komedie, zijn ze gekozen om blindelings hun partij te volgen, jammer, Shalom

Comments are closed.