‘Robuust wetenschappelijk bewijs’ dat klimaat niet door CO2, maar door wolken wordt bepaald

De wisselwerking tussen wolken, de zonnewind, kosmische straling en het magnetische veld bepalen ons klimaat, niet CO2. Afbeelding: (3).

—————————————————————————————————————————————-

Team wetenschappers: ‘Hoeveelheid CO2 in atmosfeer heeft geen enkele invloed op het klimaat’ – De 97% consensus mythe nogmaals uitgelegd; waarheid is exact omgekeerd

—————————————————————————————————————————————–

De ook in ons eigen land nog altijd gepropageerde CO2-klimaatverandering hoax krijgt opnieuw een geduchte knauw nu een wetenschappelijk team ‘het eerste robuuste wetenschappelijke bewijs’ heeft geleverd dat klimaatverandering op Aarde vrijwel uitsluitend wordt veroorzaakt door wolken, die op hun beurt reageren op de zonnewind en kosmische straling. Uit de studie komt tevens duidelijk naar voren dat CO2 geen enkele invloed heeft op het klimaat op Aarde. Dat betekent dat de 11 biljoen die de EU wil gaan uitgeven om ‘klimaatneutraal’ te worden volslagen zinloos zijn, tenzij inderdaad het doel is om ook de laatste overgebleven welvaart en vrijheid van de gewone bevolking af te pakken, zodat overheden en banken totale macht en controle krijgen in hun gedroomde Marxistische klimaat-heilstaat.

‘Ondubbelzinnig bewezen dat CO2 geen effect heeft op het klimaat’

Natuurkundige Ned Nikolov en zijn team ‘testten de hypothese dat de wereldwijde temperatuurschommelingen in de recente decennia zijn veroorzaakt door fluctuaties in het wolkendek.’ Het nieuwe temperatuursmodel dat hieruit ontstond blijkt op basis van twee onafhankelijke temperatuurschema’s (UAH en HadCRUT4) bijzonder nauwkeurig te zijn, waardoor de conclusie ‘een robuuste ondersteuning voor onze hypothese is: het klimaat wordt inderdaad bepaald door veranderingen in het wolkendek albedo (= de mate waarin het wolkendek licht, warmte en straling opneemt en weerkaatst).’

‘De magnetische activiteit van de zon en de zonnewind spelen waarschijnlijk een cruciale rol hierin,’ aldus Nikolov. De essentie is dat temperatuurschommelingen op onze planeet direct worden veroorzaakt door veranderingen in het wolkendek. Bovendien ‘laat het bewijs van moderne planetaire NASA gegevens ONDUBBELZINNIG zien dat CO2 in onze atmosfeer een niet-condenserend sporengas (= broeikasgas) is dat GEEN effect heeft op het klimaat van de aarde! Het atmosferische thermale effect is 100% het gevolg van druk, niet van stralingseigenschappen van sporengassen.’

Satellieten bewijzen dat broeikaseffect niet bestaat

Bovendien komt uit de data naar voren dat de seismische activiteit op aarde inderdaad gekoppeld is aan de magnetische / elektrische verbindingen die worden gemoduleerd door de activiteit van de zon en de zonnewind. ‘Buiten de idiote ‘broeikas’ klimaat hypothese is er zoveel meer om te bestuderen! De (huidige) klimaattheorie claimt dat de recente opwarming veroorzaakt werd omdat infrarode stralingswarmte niet meer weg kan, en zo de atmosferische ‘broeikas gassen’ opwarmt. Satelliet waarnemingen laten echter niets zien van zo’n ‘warmte val’, omdat de elektromagnetische straling die de Aarde terugkaatst toeneemt naarmate de temperatuur in de lagere troposfeer stijgt.’

Dit is de echte oorzaak waarom de Aarde na het einde van de Kleine IJstijd zo’n 160 jaar geleden langzaam opwarmt. Sinds 1980 ondersteunen tal van satellietgegevens deze hypothese. De huidige klimaatmodellen houden echter totaal geen rekening met de vastgestelde veranderingen in het wolkendek albedo, ‘en daarom falen ze.’

De 97% consensus mythe

‘Maar 97% van de wetenschappers onderschrijven dat door mensen veroorzaakte CO2 uitstoot global warming veroorzaakt,’ is al jaren het vaakst gehoorde argument waarmee ieder tegengeluid onmiddellijk wordt afgewimpeld of weggehoond.

Deze 97% is echter een absolute mythe, en kwam als volgt tot stand. In 2009 stuurden enkele onderzoekers van de Universiteit van Illinois een lijstje met twee korte vragen naar zo’n 10.000 wetenschappers: 1) Bent u het ermee eens dat de wereldwijde temperatuur sinds de vroeg 19e eeuw aan het stijgen is?, en 2) Denkt u dat de menselijke activiteit hier een belangrijke bijdrage aan levert?

Van de 10.000 reageerden er 3146, oftewel 31%. Daarvan zei 90% ‘ja’ op de eerste vraag, en 82% op de tweede. Onder meteorologen was dat voor vraag 2 slechts 64%. Vervolgens haalden de onderzoekers slechts 77 reacties van wetenschappers eruit die zichzelf ‘klimaat experts’ noemden, maar die heel vaak een totaal ander vakgebied hadden. Van die 77 antwoordden er 75 met ‘ja’ op de tweede vraag = 97%. In werkelijkheid ging het dus om slechts 2,3% van het aantal wetenschappers dat reageerde. (2)

De 97% consensus bewering, ook vaak gehoord in de Tweede Kamer, op basis waarvan de regering nu stapsgewijs onze welvaart en vrijheid aan het afbreken is om ons in een Marxistisch-communistische klimaatdictatuur te dwingen, is daarom net zo onzinnig en idioot als de CU en SGP een lijstje naar de kerken te laten sturen met de vragen of God bestaat, en of mensen zijn bestaan kunnen ervaren. En als dan 97% van de kerken antwoordt met ‘ja’, deze uitkomst als hard ‘bewijs’ presenteren dat God inderdaad bestaat, en vervolgens de hele samenleving dwingen om hiermee akkoord te gaan en hun hele leven hierop aan te passen.

Zonne minimum en zwakker magnetisch veld gaan global cooling veroorzaken

Het zonne minimum waar onze planeet vanaf dit jaar in terecht is gekomen, zal opgeteld bij de afname van het beschermende magnetische veld en de almaar sneller verlopende poolverschuiving geen opwarming, maar juist afkoeling veroorzaken, die minimaal enkele jaren, maar net zo goed tientallen jaren kan gaan duren. Afkoeling gaat historisch gepaard met sterke temperatuurschommelingen en droogte, zoals we de afgelopen twee jaar in Europa hebben meegemaakt.

Helaas zitten onze politici met hun hoofd zo diep in de valse CO2-opwarming hoax begraven (het genereert nu al miljarden belastinginkomsten), dat zij mogelijk pas tot inkeer komen als de oogsten wereldwijd massaal gaan mislukken en er grote hongersnoden en pandemieën uitbreken als gevolg van de daling van de temperatuur. Daar komt in Nederland dan nog eens bij dat we ons niet meer adequaat en goedkoop kunnen verwarmen, omdat we verplicht van het aardgas af moeten. Een drama van ongekende omvang is daarom in de maak.

 

Xander

(1) Electroverse
(2) Martin Armstrong
(3) Afbeelding: WikiMedia Commons, auteur NASA/Expedition 40 crew member , bron http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=84308&src=ve /
https://www.flickr.com/photos/nasa2explore/14991571998/, This file is in the public domain in the United States

Zie ook o.a.:

21-01: Klim(h)aatmeisje Greta eist in Davos volledige stop op brandstof terwijl het juist kouder wordt
15-01: Val Romeinse Rijk op herhaling: ‘Green Deal zal Europese Unie doen instorten’
06-01: Australië: 207 brandstichters gearresteerd, ook milieuorganisaties schuldig aan bosbranden
03-01: (/ Nederlandse boerenorganisaties bedreigd met sabotage en brandstichting – Extinction Rebellion: onderdeel van de nieuwe ‘Zwarte Dood’ die de Europese bevolking gaat teisteren?)
01-01: Global Cooling zet door: Sneeuw in Thailand; Extreem koud in India; Al 50 doden door griep in Bangladesh
2019:
22-12: Steun ECB aan klimaatagenda EU is onwettig en zal leven burgers fors duurder maken (/ Zwaarste sneeuwstorm in geschiedenis in IJsland)
20-12: Urgenda bedrog: Staat moet op basis van fake science CO2 uitstoot sneller verminderen (/ IPCC erkent eigen foute voorspellingen: opwarming in 10 jaar niet 0,2 maar slechts 0,05 graden C.)
15-12: Greta Thunberg dreigt wereldleider ‘tegen de muur’ te zetten als ze niet voldoen aan haar klimaateisen
11-12: Extreemlinkse groene klimaatdeal EU kost gezin ruim 5100 euro per jaar
04-12: Prominente professor: VN kan militair geweld gebruiken tegen landen die klimaatagenda weigeren
03-12: ‘Greta’s Greenpeace klimaatactivisten willen het Westen veranderen in moderne Killing Fields’
30-11: Oud-hoofdredacteur: Uitroepen klimaat noodtoestand door EU is vergelijkbaar met opkomst Nazi’s
09-11: Zo wordt de komende systeemcrisis gebruikt voor een wereldwijde klimaat dictatuur
20-10: Economen waarschuwen voor ‘desastreuze menselijke tragedie’ als Greta Thunberg haar zin krijgt (/ Autorijden straks alleen nog voor elite clubje)
12-10: CO2 vrije wereld onmogelijk: Iedere week 10 nieuwe kerncentrales of 10.500 windmolens nodig
09-10: Eindtijdsekte Extinction Rebellion wordt gebruikt om wereldeconomie te laten crashen
27-09: ‘Wreed en onverantwoordelijk om kinderen bang te maken met een niet-bestaand klimaatprobleem’
24-09: Europese Klimaat Verklaring: 500 wetenschappers stellen dat er geen klimaatcrisis is
23-09: ‘Beken uw klimaatzonden’ – Meer bewijs dat het klimaat een nieuwe religie is geworden
20-09: Tienduizenden gehersenspoelde schoolkinderen hebben geen flauw benul van klimaatfeiten
30-08: Greta Thunberg preekt nu in de VS haar valse, kwaadaardige klimaatreligie
01-08: Deze mannen en organisaties zitten achter het anti-humane genocidale Westerse klimaatbeleid
09-03: Greenpeace oprichter: Opwarming door menselijke CO2 is totale hoax en bedrog (/ ‘In klimaatagenda is wetenschap vervangen door bijgeloof en een giftige combinatie van religie en politieke ideologie’)
04-03: Oprichter Greenpeace: Stoppen met fossiele brandstoffen zal massasterfte veroorzaken

 

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

23

 1. De schrijver stelt dat deze studie ondubbelzinnig aantoont dat CO2 geen invloed zou hebben. Dat klopt niet.

  Er zitten 2 mankementen in de studie.

  Ten eerste heeft men voor de planeten uit moeten gaan van geschatte ipv gemeten temperaturen. De schattingen van deze studie wijken echter erg af van de meest gebruikte. Zo heeft men de temperatuur op Mars 50K lager geschat dan gebruikelijk.

  Ten tweede heeft men de invloed van broeikasgassen op de atmosferische druk voor de historische periodes niet mee kunnen rekenen wegens gebrek aan data.

  De studie bewijst dus wel dat atmosferische druk van belang is voor het klimaat, maar niet dat broeikasgassen hier geen invloed op zouden (kunnen) hebben

 2. Als klimaatverandering wordt veroorzaakt door wolken, laat ze dan ophouden met ’t verzieken van ’t klimaat/de lucht met chemtrails en geoenegenering, kijk maar ’s omhoog, de prachtige wolken luchten en blauwe luchten zoals te zien waren in mijn jeugd zijn al zeker 20 jaar niet meer te zien.
  Met heeel af een toe een uitzondering, maar op die dagen word er niet gesproeid.
  Het enige beeld die je nog ziet zijn benevelde viezige grijze luchten, een gore deken over ons heen waar we dag en nacht onder leven…

 3. Oeps.
  https://www.mdpi.com/1999-4915/12/1/44/htm
  Slapende virussen worden gewekt door deze grappen.
  Het is begonnen en word het tijd dat er mensen dit checken en deln mij ontbreekt de kennis ik ben tot mavo 3 gekomen helaas heb ik nu spijt van maar mijn kennis van grieks en latijn is beter.

 4. Dit google ik nu per ongeluk maar zal hierna niet meer hierover posten,angst zaaien is dom en
  niet netjes.
  Maar ik gebruik nu sinds 2011 Fukushima geigertellers en het afgelopen jaar sinds mei hebben we hier in Brabant te maken met verhoogde beta radioactivitet.
  En heb dit vaker gefilmd en gedeeld maar na het bezoek van mijn zoon en kleinzoon werd ik nieuwsgierig en stelde deze vraag aan google en ben nu verbluft maar snap het steeds beter.
  Dit is de factor waar wetenschappers geen antwoord op hebben ook geen vat op muterende virussen.
  Laten we hopen dat ik het helemaal mis heb en gelukkig heb ik er geen verstand van maar blijf onderzoeken en voel dat er iets niet klopt deze keer.
  En beta komt vaak voor bij nucleaire rampen of soms ventileren van de kerncentrales.
  https://www.google.com/search?q=radioactivity+and+viruses&oq=radioactivity+and+viruses&aqs=chrome..69i57.14011j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

 5. De belangrijkste vragen m.b.t. dit thema zijn: wie heeft belang bij deze klimaatfraude? En volg het geld, wie verdienen eraan? En ik denk dat dit artikel al enig antwoord hierop geeft, de bevolking van Europa dient verarmd te worden. En de politieke links-globalistische elite werkt met vreugde hieraan mee.

 6. Sorry voor mijn reactie maar het is soms kinderlijk eenvoudig te verklaren met de juiste kennis en zienswijze.
  Maar door mijn gebrek aan opleiding maak ik vaak fouten maar daar wil ik van leren.
  Afrika de bakermat van onze beschaving?
  Lucy de eerste mensen schedel?
  Vragen en vage theorieen voor mij.
  De enige zekerheid zijn voor mij de albino negers in Afrika die gehaat en gedood worden hun botten gebruikt in rituelen.
  Dit is volgens mij de bron en oorzaak van deze mutatie een natuurlijke nucleaire reactor in Afrika radioactiviteit is een belangrijke factor in het ontstaan van leven en dood maar ook mutaties zijn een feit.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_nuclear_fission_reactor
  Soms lijkt het simpel maar dan begint het pas.
  Toen het dhr Oppeheimer gelukt was om de atoombom te scheppen met zijn team was hij zeer ontroerd en haalde het Hindoeisme aan??
  https://www.youtube.com/watch?v=lb13ynu3Iac
  Vreemd toch waarom niet iets Joods of uit de Tora?
  Omdat ze de kennis gevonden hadden.
  En 666 of soms Grieks 616 benaderd voor mij de temperatuur of smeltpunt van Aluminium het metaal voor de Vimanas van de Hindoe goden?
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Vim%C4%81na
  Raar maar waar voor mij dan
  Het Joodse volk was de drager van de Griekse kennis van de alfa en de omega.
  En deze kennis staat aan de fundering van onze moderne maatschappij.
  Net als het stuxnet virus en het pegasus programma vaak Griekse termen toch?
  En het is niet meer aan mij om hier een oordeel over te hebben dat laat ik aan god over mijn Griekse roots.
  En de bron is Engeland die bijna alle Grieks kennis en oude artifacten heeft geroofd.
  Zij staan aan de bron van dit alles dat is een feit.
  Grieken met hun soldaten en rokjes aanals bewakers van het heilige parthenon.
  Vak om gelachen maar de schoten deden deze helden gewoon na.
  Maar het beste bewijs hiervoor is de begrafenis van Lady Di een eyeopener voor mij en misschien jullie.
  https://www.youtube.com/watch?v=ezuIDtL6ydg
  De freemasons hebben hun huis in Engeland samen met de intelligentie van het Joodse volk.
  Hopen dat de Heer ons nu niet in de steek laat.
  En blijf niet deel van het probleem maar help mee zoeken naar oplossingen denk ik dan.
  Zou hier veel bijbel teksten kunnen spuien maar dat voed de geest niet ons lichaam wat hier nu ziek word vrienden.

 7. @ Willy: 3:47 pm, op 25/1. U heeft een prima onderbouwde reactie gegeven, waar ik volledig mee instem.

 8. Die hele klimaat hoax hangt aan elkaar van tweeslachtigheid en Ik zal even uitleggen wat Ik daar mee bedoel.
  Er kan nog zo veel en goed aangetoond worden dat de mens weinig of niks bij draagt aan deze opwarming maar zo lang dat door de politiek niet aangenomen wordt zal er niks veranderen.
  En de politiek zal dat ook niet aan nemen want dan kan Timmerfrans wel fluiten naar zijn 1.000 miljard.
  Deze 1.000 miljard worden ons verkocht als nodig voor een niet bestaand klimaatprobleem maar zijn gewoon nodig om geld van het noorden naar het zuiden te transfereren en verder om het zogenaamde vluchtelingen probleem te financieren.
  Het is allemaal zo duidelijk, je moet het alleen maar willen zien.

 9. @Karl Highway
  De magnetische noordpool heeft geen invloed op de stand van de aardas. De stand van de aardas wordt in stand gehouden door de bewegingsenergie van de aarde en is vele malen groter dan de energie van het magnetisch veld.
  Als het magnetisch veld van de aarde gaat ompolen, zullen we dat alleen merken aan de hoeveelheid kosmische straling die de aarde bereikt. De invloed op het weer is marginaal, er zal alleen iets meer of minder regen vallen, maar ook op bijv. stormen heeft magnetisme geen invloed.

 10. Dit was de natuurlijke variant maar als er albinisme voor komt is dit een teken van radioactiviteit.
  En wij mensen kunnen deze planeet ook op een nucleaire winter tracteren of niet?
  https://www.google.com/search?q=albinisme+en+radioactiviteit&oq=albinisme+en+radioactiviteit&aqs=chrome..69i57j33.13871j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
  Dus er staat ons nog wat te wachten lijkt het steeds meer.
  En 5G is magnetron straling of zelfs warmteafgevend net als radar systemen daar houden robots van denk ik dan niet goed voor ons mensen.

 11. Ik zal iets persoonlijks en mijn theorie met jullie delen als dank.
  Ik volgde in het verleden Wees Waakzaam en heb er veel van geleerd.
  Ik heb een achtergrond in het houden van dieren en houd van moeder natuur en vrees god niet.
  Maar nu het volgende ter overweging voor jullie.
  Er komt een ijstijd aan denk ik..
  Er worden op dit moment en al langer leucistische dieren geboren d.w.z. witte dieren met zwarte ogen geen albino s. dus.
  En jullie kennen de ijsberen en meer dieren die in de koude en op het ijs leven wit is vaak hun kleur toch?
  Nu moeder natuur bereid de dieren voor op wat komen gaat en geeft deze kleur verandering.
  Toeval ?
  Dat laat ik aan jullie over maar voor mij is het duidellijk en ook nog eens logisch en begrijpelijk.
  Deze video s verklaren alles bedankt dat ik hier mog plaatsen en hoop dit te blijven doen.
  Maar er is hoop dat weet ik zeker ook al dreigt er groot gevaar op dit moment.maar dat heb ik al gemeld aan de moderator grapje.
  Groeten van een vriend..
  nr 1
  https://www.youtube.com/watch?v=Jo7IL4Xq1H0
  nr2
  https://www.youtube.com/watch?v=G4-wsjeC98w

 12. De klimaatverandering is een cover-up voor een nog groter probleem volgens bepaalde bronnen.
  Er is namelijk een pole shift bezig op dit moment.
  De magnetische Noordpool is aan de wandel van Canada richting Siberië en loopt nog steeds door.
  De aarde zal hierbij 42 graden kantelen. (De poolster staat dan niet meer in het noorden maar Vega).
  Dit verklaart ook de vele gestrande walvissen, die navigeren allemaal op het magnetisme van de aarde.
  De shift is van start gegaan tussen 2000 en 2012.
  Men kan dit allemaal teruglezen in de readings van Edgar Cayce (Amerikaanse ziener/profeet).

 13. Robuust en wetenschappelijk in een zin?
  Wetenschap brengt wat het geld wil.

 14. Het is de hoogste tijd dat de CO2 leugen ontmaskerd wordt. Maar de domme massa gelooft nog steeds dat de mens de oorzaak is van de opwarming van de aarde, ook wel klimaatsverandering genoemd.
  Vroeger geloofde ik die onzin ook, maar ik gebruik mijn gezonde verstand, en ik ontdekte dat CO2 nauwelijks aanwezig is in onze atmosfeer. De samenstelling van de atmosfeer is niet bij iedereen bekend. Er zijn twee hoofdgassen die samen 99% van de atmosfeer uitmaken, 78% stikstof en 21% zuurstof. Dan is er nog 1% aan restgassen. Daar zit dan ook de CO2 bij, maar dat is dan niet meer dan een fractie!
  Van nature was er al 0,03% CO2 aanwezig in de atmosfeer, maar dat is met twee eeuwen van industrialisatie en al het huidige verkeer inclusief luchtvaart toegenomen met een kwart, zodat het nu 0,041% is. Dat is dus nog steeds te verwaarlozen, en daarom zien we ook, dat het alleen maar om geld gaat. Gedurende de Romeinse Tijd is het klimaat zelfs warmer geweest dan tegenwoordig! En dat met minder CO2 dan nu! Dit alleen al is het bewijs, dat CO2 geen invloed heeft op het klimaat.
  De huidige regering zou moeten worden aangeklaagd voor fraude!

 15. Is er dan niet een organisatie die deze onzin kan ontkrachten.
  Is te gek voor woorden dat deze hysterie maar doorgaat.

 16. Al jaren proberen wetenschappers een link te leggen tussen de gemiddelde temperatuur op aarde en de activiteit van de zon. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat de variatie in temperatuur ongeveer 0.03 graden Celsius bedraagt, een nauwelijks merkbare hoeveelheid. In Nederland is er ook geen aantoonbaar verschil tussen winters tijdens een zonneminimum en een zonnemaximum. Uitspraken over koude winters als gevolg van een zonneminimum zijn dus niet juist.

 17. Je kan het ook lezen op klimaatgek nl. maar ik blijf het zeggen en schrijven de huidige opwarming van de aarde heeft GEEN natuurlijke oorzaken, wat bedoelen we met natuurlijke oorzaken. Er zijn drie pijlers waar de mens inderdaad geen vat op heeft en dat zijn ook kantelpunten waarbij het klimaat definitief veranderd totdat de energiebalans terug zijn evenwicht heeft bereikt, natuurlijke oorzaken zijn de aardbaan of excentriciteit die veranderd om de 100.000 tot 400.000 jaar. De schuine stand van de aardas ten opzichte van de zon, en het rotatievlak ten opzichte van de zon, die veranderen om de duizenden jaren, andere natuurlijke factoren zijn de zonnestraling, zonneminimum, zonnemaximum dus meer of minder straling dus actieve of niet actieve zon. Vulkaanuitbarstingen waarbij de atmosfeer tijdelijk koelt, de geologie de verschuiving van de continenten dat invloed heeft op de oceaanstromingen, en de warme en koude golfstromingen, dit zijn de natuurlijke aspecten, de zogenaamde exogene factoren, dit zien we nu niet, we ien antropogene factoren door toenemende menselijke activiteiten. Shalom

Comments are closed.