EU’s eigen denktank constateert verval Europa door migratie en wegjagen kennis en innovatie

Als het zo doorgaat zal de komende 10 jaar onder deze vlag vrijwel alles worden afgebroken wat de oudere generaties na WO-2 met hard werken hebben opgebouwd.

—————————————————————————————————————————————

Europa haalt arme en ongeschoolde migranten binnen, de opgeleiden willen naar Amerika en China – Klimaatbeleid veroorzaakt energie armoede en permanent lagere koopkracht – Eindelijk erkenning dat massa immigratie parallelle samenleving en radicalisering bevordert – Als Brussel aan kant Europeanen stond, zouden die niets tegen de EU hebben’

—————————————————————————————————————————————-

Het verval van Europa wordt al jarenlang besproken op onafhankelijke websites zoals deze, maar blijft totaal genegeerd worden door de politiek en mainstream media, die enkel een rooskleurig beeld schetsen van onze toekomst in de EU. Nu de eigen denktank van de Europese Commissie echter een rapport heeft gepubliceerd waarin staat te lezen dat het op bijna alle vlakken helemaal de verkeerde kant op gaat met Europa, en dat het massaal binnenhalen van enorme aantallen kansarme migranten daar een van de belangrijkste oorzaken van is, zouden zelfs de grootste eurofielen in Den Haag zich eens ernstig achter de oren moeten krabben of het openhouden van de grenzen en het overgeven van alle macht en miljarden euro’s aan Brussel met het oog op de toekomst van ons land nu wel zo’n verstandig idee is.

In het rapport ‘European Common Goods’ wordt letterlijk gesproken van een ‘polycrisis’, een meervoudige Europese crisis op het gebied van financiën, schulden en migratie. De (b)eurocraten wijzen erop dat het centrum van de wereldeconomie zich steeds sneller richting Azië verschuift, en ook Afrika, waar de EU nog altijd de grootste handelspartner van is, richting China, India, Rusland, Indonesië en Turkije opschuift.

De wereldwijde top-20 van grootste tech / internetbedrijven bestaat uitsluitend uit Amerikaanse (11) en Chinese (9) bedrijven. Het opheffen van grenzen en handelsbelemmeringen in de EU heeft dus niet geleid tot een krachtigere positie op de wereldmarkten, zoals altijd (en nog steeds) door pro-EU partijen wordt beweerd. Want hoewel je grenzen en andere belemmeringen tussen landen kunt weghalen, blijken de hemelsbreed verschillende economische en sociale structuren en behoeften van die landen gewoon te blijven bestaan.

Klimaatbeleid vernietigt welvaart en koopkracht, en veroorzaakt armoede

Wat klimaat en energie betreft is het weliswaar gelukt om emissies te verminderen, maar niet om wereldleider te worden op het gebied van ‘schone’ energie. Ook deze titel gaat naar China. Tegelijkertijd kunnen steeds meer Europeanen hun energierekeningen niet meer betalen, omdat ‘duurzaam’ genoemde wind- en zonne energie vooral veel duurder is. Dit heeft miljoenen Europeanen reeds in energie-armoede gestort, en hen permanent van een aanzienlijk deel van hun koopkracht beroofd.

Ook bedrijven krijgen steeds meer last van de stijgende energiekosten in Europa. Desondanks heeft de Europese Commissie een ‘Groene Deal’ gepresenteerd, die behalve het opslokken van monstrueus veel geld (minimaal € 1000 miljard) de nekslag zal betekenen voor het toch al met torenhoge belastingen en extreme regelgeving weggepeste internationale bedrijfsleven. De hierdoor reeds in gang gezette vlucht van kapitaal, investeringen, innovatie en hoog gekwalitificeerde werkgelegenheid uit de EU zal de komende jaren een vloedgolf aan werklozen veroorzaken.

EU haalt geen artsen en ingenieurs, maar kansarme uitkeringsmigranten binnen

Die komen bovenop de miljoenen nieuwe werklozen die uit Afrika en het Midden Oosten worden binnengehaald. Uit het rapport blijkt dat migratie de meest desastreuze gevolgen voor de EU heeft. Kennismigranten hebben namelijk een grote voorkeur voor Noord Amerika (59%), en niet voor de EU, dat het aandeel hierin in enkele jaren zag slinken van 31% naar 25%.

Bovendien is ‘arbeidsmigratie eerder de uitzondering dan de regel’; uit de statistieken blijkt dat asielzoekers en het daarna overbrengen van hun familie met afstand de grootste (im)migratiestroom naar Europa is. De opstellers van het rapport denken daarom dat Europa een aantrekkelijke bestemming voor (kansarme) migranten blijft. 43% van alle asielaanvragen ter wereld worden in de EU gedaan. Slechts 15% daarvan zijn arbeidsmigranten; de rest zijn in feite niets anders dan uitkeringstoeristen met een onbeperkt geldig visum.

We halen dus helemaal geen artsen, ingenieurs, IT-technici en andere specialisten binnen, maar kansarme migranten waarvan het leeuwendeel langdurig of permanent in de sociale zekerheid terechtkomt, die daardoor onder grote druk komt te staan. De arbeidsparticipatie grafiek toont dit onverbiddelijk aan, en is tevens een duidelijk bewijs dat de integratie in Europa totaal is mislukt. De denktank waarschuwt dan ook voor toenemende armoede, omdat de sociale zekerheid door al die migranten onbetaalbaar begint te worden.

Europese samenleving valt uit elkaar

Dit kan ertoe leiden dat ‘hardline’ landen hun grenzen sluiten voor migranten (zoals Hongarije al gedaan heeft, en Polen feitelijk ook) en uit het Schengen verdrag stappen. De toch al zorgwekkend snel groeiende parallelle (islamitische) samenleving in Europa, nu al een bron van radicalisme, exploderende misdaad en terreur, zal de verhoudingen verder op scherp zetten, de onveiligheid vergroten, en de autochtone Europeanen zich nog sneller dan nu al het geval is doen keren tot rechtse partijen die beloven hier een einde aan te maken. Indicatie: de pro-EU meerderheid in het Europese Parlement is in twee termijnen met bijna 20% gedaald naar 63%.

Brain drain uit EU; ‘Greta syndroom’ jongeren beseffen niet wat ze eisen

Tot overmaat van ramp beginnen Europa’s knapste koppen in almaar grotere aantallen naar de VS en Oost Azië / Australië te emigreren, waar veel meer ruimte, vrijheid, financiën en kansen worden geboden. Er is een heuse ‘brain drain’ op gang gekomen, die alle innovatie uit onze landen wegzuigt. Daarnaast heeft het jarenlange negatieve-rente beleid van de ECB een vlucht uit de euro op gang gebracht, om over het leegzuigen van onze spaargelden en pensioenen, en afbreken van onze koopkracht, nog maar te zwijgen.

De Spaanse sociaaldemocraat en EU-topdiplomaat Josep Borrel is één van de zeldzame linkse politici die inzien dat het beleid in Europa onze landen richting de afgrond aan het jagen is, in plaats van naar de ‘heerlijke groene toekomst’ die ons wordt voorgespiegeld. Borrel zei letterlijk dat al die jonge klimaatdemonstranten in Europa aan ‘het Greta syndroom’ leiden, en hij er serieus aan twijfelt of die jongeren ‘wel beseffen wat alle maatregelen hen gaan kosten’, en ‘of zij bereid zijn hun levensstandaard te verlagen.’

Oftewel: is de huidige jonge ‘druk op de knop’ generatie –de ‘Rob Jetten’ generatie die het vanzelfsprekend lijkt te vinden dat geld en welvaart niet op kunnen, en altijd alles met een druk op de knop verkrijgbaar is – bereid om afstand te doen van hun iPhones? Van reizen naar het buitenland? Van ruime, goed verwarmde en verlichte huizen? Van een carrière? Van betaalbaar vervoer? Van vrijheid? Want dat is waar hun eisen, indien zelfs maar gedeeltelijk ingewilligd, echt toe zullen leiden.

Verschuiving naar ‘lokale economische activiteit’

Wat als een positieve ontwikkeling zou kunnen worden gezien is dat de denktank voorziet dat nieuwe energie technologieën tot een ‘nieuw socio-economisch paradigma’ kunnen leiden, die gebaseerd zal zijn op ‘lokale economische activiteit.’ Wat er niet bij wordt gezet is dat dit het onvermijdelijke gevolg zal zijn als zaken zoals energie, wonen, brandstof en vervoer door torenhoge klimaatbelastingen zó duur worden gemaakt, dat het internationale, en zelfs interregionale economische verkeer (en daarmee import en export) fors zal afnemen.

De eurocraten wijzen verder op de inadequate defensie van Europa, veroorzaakt door een veel te groot aantal verschillende wapensystemen, en structureel te lage uitgaven (ten opzichte van de door de NAVO afgesproken 2% van het BNP). Deze feiten zullen ongetwijfeld worden gebruikt voor het pleidooi voor de oprichting van een Europees leger.

‘Als Brussel aan kant Europeanen stond, zouden die niets tegen de EU hebben’

De denktank zou EU-onwaardig zijn als niet zou worden geprobeerd om aan alle zorgwekkende ontwikkelingen een krampachtig positieve draai te geven, door te wijzen op ‘kansen’, ‘digitale democratie’, een ‘verse discussie over de EU’ en het ‘tegemoet treden van de burgers’. Critici wijzen er al langer op dat het ‘medicijn’ van Brussel, méér regels, méér centralisatie van de macht, ten koste van de soevereiniteit en zeggenschap van de burgers en hun nationale parlementen, juist de enorme problemen hebben veroorzaakt waar Europa zich nu voor gesteld ziet.

Analist Guillaume Durocher constateert daarom dat de inferioriteit van de EU ten opzichte van Amerika en het aan Brussel ontsnapte Groot Brittannië, en aan het snel opkomende Azië, zal blijven en zal toenemen. ‘Ik ben ervan overtuigd dat de Europeanen niets tegen de EU zouden hebben als ze ervan overtuigd waren dat Brussel aan hun kant staat (economisch, cultureel, demografisch, en op ander gebied), als het motto ‘Europa voor de Europeanen!’ zou zijn. Maar zoals het er nu voorstaat is hier een intellectuele revolutie voor nodig, die de huidige (heersende globalistische) klasse niet wil maken.’

Verval Europa zet door, broodnodige renaissance nog heel ver weg

Zolang dat niet het geval is, zal het verval van Europa doorzetten, schrijft Durocher. Vanwege ons verleden lijken we nog iets voor te stellen, maar de realiteit is dat we onze voorsprong, economische kracht, vrijheid en culturen opzettelijk en in razendsnel tempo zijn kwijtgeraakt, en ook de laatste restjes daarvan moedwillig aan het afbreken zijn – een afbraak die wordt uitgevoerd door bijna het hele politieke spectrum, van liberaal tot christelijk, van sociaaldemocratisch tot linksgroen.

‘Europa zal in de afzienbare toekomst géén grootse status bereiken,’ concludeert de analist. Europa zou in theorie wel weer zelfvertrouwen kunnen krijgen en meer zelfvoorzienend kunnen worden, maar daarvoor ‘zouden de meest begaafde Europeanen veel kinderen moeten krijgen.’ (1) Aangezien de huidige politieke orde deze suggestie alleen al ‘racistisch’ vindt, is de kans dat er een nieuwe renaissance in Europa komt voorlopig niet meer dan een nauwelijks zichtbaar lichtpuntje aan de inktzwarte horizon – zeker zolang de enige partijen die zich in eigen land daarvoor inzetten, FVD en PVV, door de rest worden gedemoniseerd en uitgesloten.

 

Xander

gebaseerd op (1) Guillaume Durocher / The Unz Review via Zero Hedge

Zie ook o.a.:

14-02: Hongaarse minister noemt massa immigratie programma VN ‘zeer ernstige bedreiging voor hele mensheid’
13-02: Armstrong Economics: De nieuwe wereldwijde Depressie begint in de Europese Unie
01-02: Boek ‘Tegen de Onzin’: Hoe Nederland onder Rutte totaal in de knoop is geraakt
27-01: Lang geroemde Zweedse sociale zekerheid begint in te storten door massa immigratie
21-01: (/ Topeconoom Armstrong: ‘De klimaatactivisten zullen de economie vernietigen’ 
15-01: Val Romeinse Rijk op herhaling: ‘Green Deal zal Europese Unie doen instorten’

 

2019:

22-12: Deense imam Akkari waarschuwt dat moslims uit zijn op conflict en Europa willen overheersen (/ ‘Islamisten gebruiken linkse partijen om grip op de samenleving te krijgen’)
28-12: Waarom de ECB de grootste bedreiging voor onze welvaart en vrijheid is
22-12: Steun ECB aan klimaatagenda EU is onwettig en zal leven burgers fors duurder maken
19-12: Nigel Farage: ‘Brexit is begin van einde EU, volken willen niet door jullie geregeerd worden’
13-12: Britse verkiezingen: Zwaar verlies voor links bewijst dat burgers de communistische EU-superstaat afwijzen
11-12: Extreemlinkse groene klimaatdeal EU kost gezin ruim 5100 euro per jaar
30-11: Oud-hoofdredacteur: Uitroepen klimaat noodtoestand door EU is vergelijkbaar met opkomst Nazi’s

07-11: Crisis onafwendbaar: ‘Wereld begint euro los te laten vanwege negatieve rente ECB’
27-10: Mario Draghi laat ECB en eurozone in catastrofale toestand achter
19-10: Chaos in Europa, met protesten in Catalonië voorop, begin van totale systeemcrash?
13-10: Ook DNB waarschuwt nu voor naderende instorting financiële systeem
11-10: Motie van wantrouwen tegen euro: Nieuwe Italiaanse staatsleningen in dollars
08-10: Ex-Credit Suisse CEO noemt ECB beleid gestoord: ‘geld is niets meer waard’
13-09: ECB vaagt met negatieve rente Nederlandse pensioenen en spaargeld weg
03-09: Zonder schuldenmachine verliest Nederlander € 20.000 inkomen,

31-07: Financiële systeem in laatste fase voor crash: Helikoptergeld komt eraan


*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

24

 1. Is men al zover gezonken bij links.
  Marc de Hond wenst de Amerikaanse president Donald Trump kanker toe. Hij zou het fijn vinden als hij zijn kanker aan hem zou kunnen overgeven. Dat heeft hij gezegd in zijn theaterprogramma Voortschrijdend Inzicht. De Hond hoopt dat hij uiteindelijk niet aan zijn kanker bezwijkt. “Ik moet er niet aan denken om een aftakeling en alles mee te maken, dus het beste scenario lijkt mij toch dat kanker denkt: die jongen heeft het zo druk, ik kies een ander. En dan het liefst Donald Trump.”
  Op die bizarre opmerking volgde er applaus vanuit de zaal. De Hond, aangemoedigd door het applaus: “Het lijkt me zo fijn als ineens dan een persconferentie uit het Witte Huis komt en dat hij mijn kanker heeft.”

 2. Ik hoor regelmatig dat op partij X gestemd wordt om dat ze dat vroeger ook deden. Ik ben het overigens met Casimir eens .
  De bevolking krijg de regering die ze gekozen hebben en verdienen en die ze rechtstreeks naar de “afgrond” zal leiden.

 3. @ Tycho beste, aanpassen ? …. Aan deze momenteel heersende afkalving van praktisch alles ? Dat is namelijk de bottleneck, het kritieke punt zijn we al lang gepasseerd. Kijk toch om u heen, aanpassen = meelopen. Meelopen met de uivoerende-macht betekent weg met het individualisme, weg met onze vrijheden, acceptatie van alle beperkingen die ons worden opgelegd. Darwin ; betwist, bestreden en gelooft …. ook in ons menszijn heden ten dage zijn de zwakkeren in bijna alle gevallen ‘het haasje’ , een ‘verrekijker’ hebben we, om dit waar te nemen , niet eens meer nodig. De ‘eersten’ (de meelopers) zullen de laatsten zijn én de laatsten ( de realisten) de eersten ; een goede ‘meid is op haar toekomst voorbereid. De ‘meelopers’ hebben de deformaties geaccepteerd ; wie niet slim is moet sterk zijn. Het zijn de sterkste schouders die de zwaarste lasten moeten dragen …. . Ach , wat betekend eigenlijk nog : beter ten halve gekeerd dan ten dele gedwaald ? Het is geen zoektocht meer of een ‘dropping’ ; de Hopman Brussel geeft u verkeerde coördinaten. De weg naar een succesvolle ‘toekomst is het kaf van het koren scheiden’ bepaald inventiviteit, doorzettingsvermogen én kijk op toekomstige ‘aanbiedingen’ , …..

 4. Alles wat na de 2e wereldoorlog is opgebouwd, maken ze nu kapot. Na 43 jaren werken, zie je hoe alles naar de verdoemenis gaat. De ‘nieuwe’ mensen, die ze massaal binnen halen, komen alleen om te halen. Maar als het werkende deel van de bevolking over een paar jaar dood zijn, valt er niks meer te halen en dan gaan ze terug naar hun eigen land. Maar het zijn onze eigen mensen, die ons arm maken. Ik zou ook aan onze jeugd zeggen, zorg dat je in de toekomst ergens anders woont, waar het loont om te werken, want in europa wordt het niks meer als we zo doorgaan. Maar volgend jaar gaan de mensen gewoon weer stemmen op hun bekende partijen, want het is traditie, de voorouders stemden op die partijen en deze gaan ermee door. Ondanks dat ze zien, wat een puinhoop het al is.

 5. Niets nieuws onder de zon.

  2 archaise Chinese uitspraken (tegeltjeswijsheid?) van in ieder geval meer dan 2500 jaar
  geleden.

  Een samenleving/cultuur, die zijn “boeren” en “ambachtslieden/kunstenaars niet de
  waardering verleent die hen redelijkerwijs toekomt, is gedoemd te verdwijnen.

  Moge je geboren worden in “interessante” tijden (vervloeking!!)

  (vrij vertaald)

 6. Het interreseert de geldwolf niet die door de maffia, Gestapo of dictators rijk is geworden. Gebruikt intelligente
  ICTers om te hacken en bankrekeningen te kraken. Veel mensen hebben niet eens in de gaten hoe al die
  technologie wordt gebruikt om ongelukken en misdrijven te bewerkstelligen.
  Intelligentie is beslist ook niet altijd voor het goede bezig.
  En bureaucratie heeft de opdracht om eigen volk te onderdrukken. Krijgen subsidie daarvoor en subsidie
  om migranten voor eigen volk te laten gaan. Eigen volk moet alles zelf maar uitzoeken en betalen.

 7. Brain drain uit de EU. Ik ken het uit eigen omgeving. Studerend kind en medestudenten die er serieus over nadenken om uit Nederland te vertrekken om een aantal redenen. Massaimmigratie met alle problemen van dien, zoals veiligheid op straat, dure zorg, te weinig en te dure woningen, de onbetaalbare ramp van klimaatwaanzin en met name voor technisch hoogopgeleiden, lagere salarissen dan in diverse andere landen. Dit zijn zaken die spelen onder serieuze hardwerkende studenten. Deze studenten denken serieus na over hun toekomst en gaan daarop hun keuzes baseren. Terwijl deze studenten hard nodig zijn voor de toekomst van Nederland. Linksgroene leeglopers die momenteel de dienst lijken uit te maken daarentegen hebben niets te bieden behalve wat gewauwel. Uiteindelijk zal ieder verstandig mens aan die groene waanzin willen ontsnappen.

 8. Sultan: u Schrijft, alleen de sterken blijven over. Survivel of the fittest betekend helemaal niet het recht van de sterkste. Deze uitspraak is afkomstig van Herbert Spencer en pas later door Darwin overgenomen. Het betekend dat de organismen die het best passen (Engels: to fit in hun leefomgeving overleven; niet de fitste.

  Het betekend vertaald in het Nederlands eigenlijk de overleving van de in hun leefomgeving best aangepaste (organisme soorten)

  De oorspronkelijke vertaling van survivel of the fittes, welke lang geleden gedaan is vanuit de evolutietheorie uit het oud Engels naar het oud Nederlands, klopt totaal niet als er letterlijk vertaald staat: het recht van de sterkste, of het recht van de fitste. Voor survival of the fittest is die vertaling in geheel niet juist.

  Dat is een soort steenkolen Nederlands, wat iemand doorgaans gebruikt die zelf geen Nederlands/Engels gestudeerd heeft, waardoor er wel zelfstandig de juiste vertalingen vanuit het Engels naar het Nederlands gemaakt kunnen worden zonder vertalingsprogramma.

  Overleven van de best aangepaste organismen oftewel, survival of the fittest. Dat geld voor alle bacteriesoorten, voor mensen, dieren en planten. Welke zich door het evolutie proces via natuurlijke selectie aan de natuurlijke omgeving hebben kunnen aanpassen.
  Waarbij het recht van de sterkste, of het recht van de fitste, er volgens de Engelse evolutietheorie welke van oorsprong wel geheel correct is vertaald geweest vanuit het Engels naar het Nederlands, er helemaal niet to doet.

 9. Dat politici in Europa er iets mee gaan doen kan je wel vergeten, de demasqué is gewoon te groot naar 40 jaar deug beleid.

 10. Het verval/failliet van on-democratisch Marxistisch Europa werd al tot ontzetting van veel burgers in 2005 zichtbaar toen ruim 62% van de Nederlanders en 69% van de Franse burgers tegen die omstreden EU-Grondwet – EU-Vlag – EU-Volkslied – EU-Leger stemden.

  Opnieuw in 2015 Toen Nederlanders tegen die vermaledijde EU-Oekraïne verdrag/samenwerking stemden. De sukkels van het Parlement die liever spelletjes spelen op hun I-Phone lieten zich toen weer tevreden met een inlegvelletje het grote bos insturen.

  Geen wonder dat steeds meer burgers de Nationale en EU-Stembus zullen mijden. Democratie is trekken aan een dood paard. Alle besluiten liggen altijd al klaar. Een stembusuitslag brengt een dag later daarin geen enkele verandering.

  Als democratie niet meer werkt dan maar bidden voor een snelle totstandkoming van de Theocratie, maar dan wel naar het model van Psalm 2 en Openbaring 14 en 19.

 11. Zat me weer zo op te winden over die sukkels uit Brussel . Murphey , Murghy is zijn tweelingbroer. Die wist waar Abraham de ‘mosterd’ haalde, hij heeft zijn naam maar verandert in Donald John Trump. Ach wat maakt het uit, het is één grote rotzooi ….

 12. Het staat geschreven en gedrukt …. alleen de sterksten blijven over, medisch maar ook economisch. Een wet van ‘meden en Perzen’ . Brussel, ja sorry Belgen, hanteren een andere wet, namelijk de wet van Murghy : if there’s any way they can do it wrong, they will …. . In een van mijn vorige reacties heb ik hierover ‘een tip van ‘het economisch tafellaken’ opgelicht. U kent wellicht de uitspraak : te groot voor een servet maar te klein voor een tafellaken. Dat is waar Europa met een sneltrein vaartje op af stevent. Én dat licht in de tunnel…. is die trein uit Brussel die het ‘eindstation’ niet meer bereiken kan. Én dat is wat er momenteel speelt ; wat kunnen ‘wij’ eigenlijk nog zelf maken, de ‘vakman’ zit inmiddels aan de andere kant van de globe. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Hele industrieën zijn door hun voorraden heen, medicijnen worden of zijn schaars geworden, de voedselindustrie is/of gaat zich verplaatsen, winkelketens verdwijnen, het ‘centrum’ van veel steden zijn verdwenen, alles is sale. ALLES IS SALE. In heel Europa is het SALE. De betere opgeleiden zien, of hebben het al gezien, vertrekken naar elders. Het verschil tussen rechts en links dijt verder uit, emotioneel en economisch gezien. Het Europese parlement is als een blinde olifant in de porseleinkast, van psychologie, econometrie, en nationale belangen hebben ze daar in Brussel geen kaas van gegeten. Ik vraag mij dit al al meer dan twintig jaar af, wat een stelletje duurbetaalde sukkels. Nederland én Frankrijk stemden tegen een Europese grondwet, alleen de gedachte al : een Europese grondwet is idioterie in optima forma, waarbij alle landen maar ‘op één hoop gegooid zouden worden’ ; weg met het individualisme van de lidstaten van de EU. Europa zou een eenheidsworst moeten worden. Je leeft om te werken of je werkt om te leven, een extreme gedachte misschien, maar ergens zit er een kern van waarheid in. Europa zit in de herfst van zijn bestaan, de ‘bladeren’ vallen op z’n ‘wortels’ ; met nog meer tegenwind …. verliest de EU de zo broodnodige humus, de voeding voor het bestaan…. Wat een stelletje eikels…..

 13. Ik ben er in iedere geval klaar mee , als ik naar mijn gezombeerde buren ( ambtenaren die de NRC lezen ) kijk en praat dan is er geen hoop meer , “zwarte piet aanhangers zijn fascisten ect ect laat staan als je een FvD stemmer ben “
  Zit nu in een noordelijk land die aan Rusland grenst kom bij de makelaar en deze zegt je bent de tweede Nederlander die hier komt kijken en kopen deze week!.? huis 50000 euro appartement 20000 euro ze staan te springen voor serieuze mensen heb je twee handen dan zorgen ze voor werk en een taal cursussen . De natuur is hier prachtig , ondanks de belastingen op nieuwe auto’s is de prijs van een diesel hier gelijk aan een benzine in NL van hetzelfde merk en type hoezo duur land.
  Ik zou zeggen verzilver je overwaarde van je huis en maak dat je wegkomt uit dictatuur Nederland nu het nog kan.
  Op de immigratie beurs waren druk aan het ronselen voor jonge gezinnen voor de regio Turku vaasa iisalmi

 14. Het volgende schreeuw ik al twintig van de daken. “Wat tijd en afkomst heeft gescheiden zal men niet trachten samen te brengen.” Het zijn allemaal ontaarde mensen die achter de omvolking van Europa staan. Ergo; Wij lopen achter de verkeerde Sinterklaas aan.

 15. Ik dacht dat in Spreuken ergens staat “het hart des konings is in de hand des HEREN als waterbeken.”
  De kerk moet in de gebedsbres staan.

 16. Het verval van Europa is allereerst het gevolg van de achterlijkheid van kiezers die in grote getale achter linkse demagogen aanlopen en elke utopische illusie omarmen. Ik denk dat ze dit doen om elke confrontatie uit de weg te gaan. Het probleem van de Europeanen is dat ze in grote getale lui, gemakzuchtig en decadent zijn. En dat er veel politici zijn die dit herkennen en er op inspelen.

 17. Europa loopt voorop. Ook als het gaat om reducering van de bevolking aankomt. We hebben er in berust.

 18. De mensen kiezen er zelf voor, kijk naar de deelstaatverkiezingen in Hamburg, maar liefst meer dan 70% heeft daar op linkse partijen gestemd, je bent dan of achterlijk of je weet totaal niet waar je mee bezig bent anders doe je zoiets niet, ze kiezen voor hun eigen ondergang en hier in Nederland en de rest van west en noord Europa is dat echt niet anders. Er wonen voor een merendeel idioten op het continent wat ze ( nog ) Europa noemen.

 19. Als ik zie waar onze bestuursorganen mee bevolkt zijn kan ik niet anders concluderen dat de EU een gigantisch blok aan het been is van alle Europeanen en dat dit fataal gaat aflopen.
  Dat geldt voor Brussel net zo goed als Den Haag, wat een grote cognitieve dissonantie al om.

 20. Het gaat helemaal niet om het verval van Europa alleen. Het gaat om de beweging van de ratio.
  De ratio is namelijk plaats aan het maken voor vage aannames en dat wat goed voelt (?)
  Dit beperkt zich absoluut niet tot Europa helaas…

  Zolang de Islam niet keihard wordt aangeklaagd zal er geen vrede zijn.
  Vrede en ratio worden nu door de plee gespoeld.
  Geluk er mee en leg het maar uit aan uw nageslacht.

 21. De kop van dit artikel (EU’s eigen denktank constateert verval Europa door migratie en wegjagen kennis en innovatie) doet me denken aan dit citaat van de Amerikaanse schrijver Robert Heinlein dat stelt dat als diegenen die voor welvaart zorgen ‘weggejaagd’ worden uit de maatschappij, de bevolking onvermijdelijk terug zal wegglijden in ellendige armoede.

  Throughout history, poverty is the normal condition of man. Advances which permit this norm to be exceeded — here and there, now and then — are the work of an extremely small minority, frequently despised, often condemned, and almost always opposed by all right-thinking people. Whenever this tiny minority is kept from creating, or (as sometimes happens) is driven out of a society, the people then slip back into abject poverty. (Robert Heinlein)

 22. Door de achterlijke EU vervallen wij, als oorspronkelijke bevolking, tot de bedelstaf.

 23. De ideologie van de 600 miljardairs, waarvan gezegd wordt dat zij de wereld besturen, ook de regeringen, is: ‘Om de aarde te redden is reducering van de mensheid noodzakelijk, en op wat voor manier dat gebeurt is niet aan de orde, want het doel heiligt de middelen’.

Comments are closed.