Nigel Farage: ‘Brexit is begin van einde EU, volken willen niet door jullie geregeerd worden’

Voor de toekomst van de vrijheid, democratie en uiteindelijk ook welvaart in Europa is het te hopen dat Brexit inderdaad de eerste dominosteen van vele is. (Afbeelding: (3).

—————————————————————————————————————————————-

Terugblik naar 1992: Margaret Thatchers profetische toespraak over de EU – Meerderheid Poolse bevolking wil uit EU treden

—————————————————————————————————————————————-

Brexit Party leider Nigel Farage, mede verantwoordelijk voor de enorme overwinning van de Conservatieven bij recente verkiezingen, heeft in het Europese Parlement wederom hard uitgehaald naar de EU. ‘Na 3 ½ jaar misleidingen zullen wij eind januari deze gevangenis van naties verlaten! Brexit is het begin van het einde van de EU. Wij kunnen vrienden zijn zonder geregeerd te worden door anonieme bureaucraten.’

‘Wij gaan een onafhankelijk, zichzelf besturend land worden. Jullie kunnen jezelf in deze kathedraal voor de gek houden dat alles goed gaat, maar dat is niet zo. Mensen willen niet bestuurd en geregeerd worden door anonieme bureaucraten… Jullie worden afgewezen,’ aldus Farage tegen EU-leiders die in weerwil van hun eigen kiezers keer op keer besluiten meer macht en soevereiniteit aan Brussel over te dragen.

Farage wees er daarnaast op dat de weerzin en opstand tegen de EU zich over het hele continent verspreidt. Zo blijkt uit peilingen dat een meerderheid van de Polen uit de EU wil treden. ‘Brexit is het begin van het einde van dit project. Wij geven het leiderschap aan een Europa van soevereine staten, die samenwerken, vrienden zijn, maar niet worden bestuurd door een centrale bende.’ (1)

Thatchers waarschuwingen voor euro en superstaat werden waarheid

Margaret Thatcher, de ‘IJzeren Dame’, hield in 1992 een profetische toespraak op de CNN Wereld Economie Ontwikkelings Conferentie. Al haar waarschuwingen over de EU en de euro werden door de eurocraten in de wind geslagen, maar blijken allemaal waarheid te zijn geworden. Drie dagen ervoor had net het ‘Zwarte Woensdag’ debacle plaatsgevonden, toen de extreemlinkse globalist en huidige EU-partner George Soros een miljard pond verdiende door op de val van het Britse pond te speculeren.

In haar speech uitte Thatcher eerste felle kritiek op het ERM systeem van vaste wisselkoersen, en pleitte ze voor de terugkeer van vrije wisselkoersen, ‘waardoor elk land zijn monetaire beleid kan afstemmen op zijn binnenlandse omstandigheden… Dus een gelimiteerde, kleine en eerlijk overheid is niet alleen een thema voor het hervormen van de voormalige Oostblok (Sovjet) staten, maar ook om onze economieën terug op de rails te krijgen.’

Aangezien de ERM de onderling hemelsbreed verschillende economieën al niet in bedwang kon houden, hoe moet dat dan als de euro wordt ingevoerd? vroeg de Britse leider zich hardop af. ‘Het antwoord is dat het zo’n chaos zal worden, dat de problemen van de recente dagen erbij zullen verbleken. Er zullen enorme sommen geld van de rijkere naar de armere landen en regio’s moeten vloeien… Maar zelfs dan zal er werkeloosheid en massa immigratie over de dan open grenzen volgen. Een complete eenheidsmunt zal geen nooduitgang toestaan.’

‘De politieke gevolgen worden nu al zichtbaar: de groei van extremistische partijen, die parasiteren op de angst voor massa immigratie en werkeloosheid, en een serieus –maar ten diepste onwelkom- alternatief zijn voor het eurocentrische politieke establishment. Als jullie dan ook nog een supranationale Europese federatie oprichten, en de mensen kunnen niet langer hun nationale parlementen ter verantwoording roepen (wat nu al voor 80%van al het beleid het geval is), dan kan het extremisme alleen maar verder groeien.’

‘Euro trein dendert door naar bestemming die kiezers niet willen noch begrijpen’

‘Mensen voelen zich steeds meer afgezonderd en vervreemd van hun overheden en politieke leiders. Ze zijn bang dat de Europese trein, gewoonlijk geladen met een hele bak geld, door zal denderen naar een bestemming die de kiezers niet willen noch begrijpen. Maar de trein kan niet worden gestopt.’

‘Morgen stemt het Franse volk over de toekomst van Europa… Ik moet benadrukken dat dit referendum niet gaat over of wij een Europese Gemeenschap zouden moeten hebben, maar wat voor soort Gemeenschap die zou moeten zijn.’ (2)

Europese eenwording er ondanks diverse ‘Nee’s’ doorgedrukt

51% van de Fransen stemden voor het Verdrag van Maastricht, waarmee de vorming van de huidige EU in gang werd gezet. De Denen wezen het met ongeveer dezelfde cijfers af, maar moesten een jaar later weer naar het stemhokje, omdat de elite immers vond dat de Denen ‘verkeerd’ hadden gestemd. In 1993 stemde het Deense volk na het opnemen van enkele uitzonderingen alsnog in.

Typerend gedrag voor eurobureaucraten die zich niets gelegen laten aan de wensen van hun kiezers: na een ‘Nee’ wordt een volk min of meer gedwongen opnieuw te stemmen, maar na een ‘Ja’ verliest datzelfde volk alle rechten om daar ooit nog op terug te komen. Later werd in Ierland maar liefst twee keer exact hetzelfde ondemocratische spelletje herhaald (2001: ‘Nee’, 2002: ‘Ja’ tegen Verdrag van Nice; 2008: ‘Nee’ tegen het Verdrag van Lissabon, 2009: ‘Ja’)..

Na het afwijzen van een Europese Grondwet in 2005 door de Fransen en Nederlander werd een tweede gang naar de stembus voorkomen door die Grondwet gewoon een andere naam te geven –het Verdrag van Lissabon- en kort daarna vrijwel in zijn geheel alsnog in te voeren.

De Noren hadden het beter bekeken, en verwierpen in 1994 voor de tweede keer het lidmaatschap van de EU. Noorwegen kon daarna een van de allersterkte economieën van Europa opbouwen, en werd een van de rijkste landen ter wereld.

Spaarders en gepensioneerden verliezen dankzij EU honderden miljarden

In schril contrast daarmee zijn bijvoorbeeld de Europese spaarders, die door het ECB beleid jaarlijks € 160 miljard van hun geld kwijtraken. De ECB kan de nu negatieve rente feitelijk nooit meer substantieel verhogen zonder onmiddellijk een crisis te veroorzaken, waardoor de Nederlandse pensioenfondsen verder worden leeggezogen, totdat er over een jaar of 10 amper nog iets van over zal zijn.Xander

(1) Paul Joseph Watson / Summit News via Zero Hedge
(2) Zero Hedge
(3) Afbeelding: Pixabay (rechtenvrij)


Zie ook o.a.:

13-12: Britse verkiezingen: Zwaar verlies voor links bewijst dat burgers de communistische EU-superstaat afwijzen

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

28

 1. Europa maakt ons sterker tov de grootmachten, China, Rusland USA, ….

 2. 3.2 Aanklachten tegen alle cultureel marxistische/multiculturele elites van Europa (verraders van categorie A en B)
  Een persoon kan andere mensen kwaad doen door niet alleen wat hij doet maar ook door wat hij nalaat, en in beide gevallen is hij even aansprakelijk voor zijn kwaad.

  John Stuart Mill

  Individuele strafrechtelijke verantwoordelijkheid:

  Een persoon die een misdrijf plant, aansticht, opdraagt, uitvoert of anderszins hulp en bijstand levert bij de planning, voorbereiding of uitvoering van een misdrijf zoals uitgelegd in de volgende artikelen, moet individueel verantwoordelijk worden gehouden voor dat misdrijf.

  De officiële positie van een verdachte, hetzij als staatshoofd of regeringsleider of als een verantwoordelijke overheidsfunctionaris, zal die persoon niet ontheffen van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid, noch zal het zijn straf beperken.

  European War Criminals
  Het feit dat een van de misdrijven behandeld in de volgende artikelen is begaan door een ondergeschikte ontheft zijn baas niet van strafrechtelijke aansprakelijkheid wanneer die wist dat of reden had om te weten dat zijn werknemer dergelijke daden wilde begaan of had begaan, en de baas niet de nodige en redelijke maatregelen heeft genomen om dergelijke daden te voorkomen of om de daders ervoor te straffen.

  Het feit dat een verdachte heeft gehandeld op grond van een bevel van een regering of van een baas ontheft hem niet van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid, maar kan al dan niet worden meegerekend ter matiging van de straf in de toekomst (afhankelijk de huidige en toekomstige daden van berouw vanuit de beklaagde).

  De aangeklaagden

  Dit zijn de aanklachten tegen cultureel marxistische/multiculturele/suïcidaal humanistische/kapitalistische globalistische politici, vooral uit de alliantie van Europese politieke partijen die bekend staat als de “MA100” en de EU-parlementariërs. De beschuldigden zijn ook verkozen en niet-verkozen parlementsleden, hun adviseurs en alle ambtenaren en/of zakenlieden die direct of indirect waren en nog steeds zijn betrokken bij het plegen van de volgende misdrijven.

  De beschuldigden zijn ook individuen uit verschillende beroepsgroepen (inclusief maar niet beperkt tot): journalisten, redacteuren, docenten, hoogleraren, diverse bestuursleden van scholen/universiteiten, publicisten, radio-omroepers, schrijvers van fictie, cartoonisten en kunstenaars etc. De beschuldigden omvatten vele mensen uit andere beroepsgroepen, zoals: technici, wetenschappers, artsen en zelfs de kerkleiders. Bovendien personen die direct of indirect gerelateerde activiteiten gefinancierd hebben (investeerders, enz.). Het is belangrijk op te merken dat de stereotiepe “socialisten”, collectivisten, feministen, activisten voor de rechten van homo’s en gehandicapten, dierenrechtenactivisten, milieuactivisten etc op individuele basis moeten worden berecht. Niet iedereen die geassocieerd is met een van deze groepen of bewegingen moet als een cultureel marxist/multiculturalist worden beschouwd.

  De beschuldigden zijn mensen die bewust hun invloed hebben gebruikt op een wijze die hen direct of indirect schuldig maakt aan de genoemde aanklachten. Veel van deze mensen zullen proberen om te beweren dat ze ‘niet wisten’ van de misdaden waarvan ze worden beschuldigd.

  De aanklachten
  Europe crying 2
  1a. Medeplichtigheid aan de culturele genocide tegen de inheemse volkeren van Europa.

  Culturele genocide is een term die gebruikt wordt ter beschrijving van de opzettelijke vernietiging van het cultureel erfgoed van een volk of natie voor politieke, militaire, religieuze, ideologische, etnische of raciale redenen [1].

  Volgens de “VN-Verklaring over de Rechten van Inheemse Volkeren” [2] begaan de cultureel marxistische/multiculturele elites van Europa (alle verraders van categorie A, B en C) culturele genocide tegen de inheemse volkeren van Europa.

  De “VN-Verklaring over de Rechten van Inheemse Volkeren” is aangenomen op 13 september 2007 door de Algemene Vergadering Resolutie 61/295.

  Volgens elk deel van deze verklaring is Europa het slachtoffer van culturele genocide op één lijn met die in Tibet.

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_genocide
  2. http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/drip.html

  1b. Medeplichtigheid aan een buitenlandse invasie/kolonisatie van Europa door het toestaan van systematische islamitische demografische oorlogvoering (door de wereldwijde islamitische ummah)

  De cultureel marxistische/multiculturele elites van Europa plegen hoogverraad door de eerdere en de huidige opzet van de islamitische invasie/kolonisatie van Europa toe te staan en te rechtvaardigen, [die wordt uitgevoerd] door islamitische staten en de rest van de wereldwijde islamitische ummah door het gebruik van demografische oorlogvoering ([en de elites zijn hieraan schuldig] door massa-immigratie van moslims toe te staan en het gemiddelde islamitische geboortecijfer van 3-4 te gedogen). Deze gepleegde acties zijn gecoördineerde inspanningen die gericht zijn op onze islamisering en de eliminatie van onze vrijheden. Europa gaat dus gebukt onder een buitenlandse invasie, en op een of andere manier medeplichtig zijn aan een buitenlandse invasie is verraad.

  2a. Bijdragen aan het verbieden dat de inheemse volkeren van Europa hun recht uitoefenen om weerstand te bieden tegen de islamitische invasie/kolonisatie door demografische oorlogvoering.

  2b. Bijdragen aan geïnstitutionaliseerde vervolging, discriminatie, intimidatie, illegale controle, opsluiting, marteling en/of mentale/fysieke mishandeling van alle personen die proberen de islamitische invasie/kolonisatie van Europa door middel van demografische oorlogvoering en/of culturele genocide te weerstaan of zich ertegen te verzetten.

  Misdaden tegen de cultureel conservatieven of andere politieke ‘vijanden/bedreigingen’.

  – Bijdragen aan het ontslaan en het terugdraaien of belemmeren van promotie bij meer dan 40.000 cultureel conservatieven in verschillende beroepen als gevolg van hun politieke conservatieve houding.

  – Bijdragen aan de opsluiting van meer dan 150.000 cultureel conservatieven of anderen die geen steun betuigen voor de cultureel marxistische/multiculturele houding[. Dit wegens] ‘verzet’ en/of ‘aan verdediging gerelateerde handelingen’, handelingen met betrekking tot zelfverdediging of met het doel direct of indirect etnische christelijke Europese belangen te beschermen (alles van het verlies van levens voorkomen tot het behoud van nationale grenzen). Dit geldt ook voor aanslagen en/of de executie van cultureel marxisten/multiculturalisten of preventieve aanvallen ten behoeve van het voorkomen/beperken van het gebruik van demografische oorlogvoering. Dit geldt ook voor feiten die zijn gepleegd met het oog op het voorkomen/beperken van culturele genocide (door middel van illegale fondsenwerving of door middel van geweld). Onder de vervolgden/opgesloten lieden zijn in de eerste plaats West-Europese burgers. Servische en Kroatische oorlogshelden zijn echter ook inbegrepen.

  2c. Medeplichtigheid aan het veroorzaken van het uitsterven van de inheemse Europeanen door het creëren en/of handhaven van de marxistische sociale structuren die hebben geleid tot een gemiddeld geboortecijfer onder de inheemse Europeanen van minder dan 1,5.

  Dit beleid van uitsterven is niets minder dan het doelbewuste plan om een grootschalige indirecte demografische genocide te veroorzaken door het invoeren en onderhouden van marxistische sociale structuren. Dit enorme tekort wordt dan gebruikt als het primaire argument om de massa-immigratie van moslims mogelijk te maken. De totale onwil om deze sociale structuren die tot dit geleidelijke uitsterven leiden te veranderen (terugdraaien van matriarchaal geörienteerde structuren naar patriarchale structuren) wordt beschouwd als niets minder dan hoogverraad. Deze marxistische sociale structuren zorgen voor een jaarlijks tekort van ten minste 2 miljoen mensen in de West-Europese geboortecijfers. De politieke doctrines die het fundament creëren voor deze marxistische sociale structuren zijn opgenomen in een ander hoofdstuk. Een paar voorbeelden hiervan zijn samenwerking door het toestaan van de marketing en promotie voor overmatige verspreiding van anticonceptiepillen onder Europese vrouwen, door jaarlijks 500.000 abortussen toe te staan, door de rechten van de man te ontnemen (als patriarch/gezinshoofd) met betrekking tot voogdij, door fysieke disciplinaire methoden strafbaar te stellen, enz.

  3a. Bijdragen aan het opzettelijk en systematisch voorkomen dat inheemse volkeren van Europa het recht op zelfbeschikking uitoefenen.

  3b. Bijdragen aan het ondermijnen en vernietigen van de West-Europese democratieën door doelbewust en systematisch islamitische kiezers te importeren, de moslims te stimuleren om als blok te stemmen, en door het stimuleren van de islamitische demografische oorlogvoering voor het doel hun kiezersbasis te vergroten en/of laten groeien.

  4. Bijdragen om de inheemse volkeren van Europa bewust bloot te stellen aan en dus in gevaar te brengen door individuen en groepen die gebruik maken van de fascistische, gewelddadige, discriminerende en genocidale politieke ideologie die bekend staat als de islam. Deze individuen en groepen zijn allemaal leden van de wereldwijde islamitische ummah, die in het verleden en nog steeds gewelddadig, haatdragend, bedreigend, discriminerend en genocidaal gedrag en handelingen aan het uitoefenen waren/zijn jegens de inheemse volkeren van Europa.

  Dit gedrag en de systematische terreuracties omvatten: demografische oorlogvoering, moord, verkrachting, beroving, diefstal, intimidatie, slavernij, seksuele uitbuiting, financiële uitbuiting en andere verschillende vormen van lichamelijke en geestelijke mishandeling.

  5. Deelname aan de indirecte wreedheden tegen de Europeanen.

  Misdaden tegen de inheemse volken van West-Europa – 1960-2010

  gangraped
  De volgende gruweldaden zijn (rechtstreeks) gepleegd door de moslims die in West-Europa wonen. Als zodanig zijn de volgende wreedheden indirect begaan door de cultureel marxisten/multiculturalisten zelf. De slachtoffers zijn allemaal niet-moslims, voornamelijk inheemse Europeanen.

  Europese cultureel marxisten/multiculturalisten zijn collectief verantwoordelijk voor alle strafbare feiten die moslims plegen tegen inheemse Europeanen in Europa (en misdrijven gepleegd door moslims tegen andere niet-moslims). Het zijn niet de vrije volkeren van Europa, maar alleen de cultureel marxistische/multiculturele verraders van categorie A, B en C die de moslims hebben uitgenodigd in Europa en ze willen laten verblijven, en daarom hebben zij indirect gehandeld als de primaire aanstichter van de volgende misdrijven:

  (a) Traumatiserende fysieke of psychische mishandeling

  Inclusief overvallen, mishandelingen, traumatiserende bedreigingen, ernstige kwelling, alle vormen van geweld, verkrachting uitgesloten. Bijdragen aan het toestaan van de treiterij, overvallen, diefstallen, financiële uitbuiting en de andere verschillende vormen van lichamelijke en geestelijke mishandeling van ca. 4,5 miljoen Europeanen (1960-2010). Schattingen zijn gemaakt op basis van het aantal van de gepleegde wandaden. Veel Europeanen zijn meerdere malen mishandeld of uitgebuit. Ratio is een gemiddelde van 1000 gruweldaden per 100 000 moslims per jaar.

  Bijdragen aan het toestaan van de slavernij en/of systematische seksuele uitbuiting van ca. 8000 Europese vrouwen en mannen voor kortere of langere tijd (1960-2010). Aantal is inbegrepen in (a)

  (b) Moord of indirecte moord

  Bijdragen aan het toestaan van moord op 44.800 inheemse Europeanen door hen bloot te stellen aan de wereldwijde islamitische ummah. Dit geldt ook voor directe en indirecte moorden op Europeanen die zijn gepleegd door moslims die in Europa wonen. Er is een gemiddelde van 10 moorden per jaar per 100.000 moslims (direct of indirect). Dit cijfer omvat ook de aantallen hier in (b), (1960-2010).

  Bijdragen aan het toestaan van de indirecte moord op 10.000 tot 20.000 Europeanen (reeds inbegrepen in bovenstaande cijfers) door hen bloot te stellen aan de wereldwijde islamitische ummah. Omvat zelfmoord of andere secundaire dodelijke aflopen als gevolg van verkrachting, intimidatie, marteling, slavernij, geweld, bedreigingen of financiële en/of seksuele uitbuiting door moslims (1960-2010).

  (c) Verkrachting

  Bijdragen aan het toestaan van de verkrachting van ca. 1,1 miljoen Europese vrouwen (op basis van Zweedse statistieken, 1960-2010). Schattingen zijn berekend op basis van het aantal verkrachtingen. Een groepsverkrachting telt het aantal verkrachters in verhouding tot het aantal verkrachtingen. Veel Europese meisjes/vrouwen zijn meerdere keren verkracht. Verhouding is een gemiddelde van 200 verkrachtingen per 100.000 moslims per jaar.

  (d) Brandstichting

  Bijdragen aan het toestaan van en faciliteren van 450.000 gevallen van brandstichting. Schattingen zijn inclusief autobranden, wat een groot probleem is in veel grote Europese steden. Brandstichting is vaak de beste methode die moslims zullen gebruiken om de samenleving te verzwakken. Verhouding is een gemiddelde van 100 brandstichtingen per 100.000 moslims per jaar.

  6. Deelname aan oorlogsmisdaden tegen Kroaten maar vooral de Serviërs vóór, tijdens en na de NAVO-bombardementen van 1999 [1] [2] [3] [4]

  Bij de NAVO-bombardementen op de Federale Republiek Joegoslavië zijn er ontegensprekelijk grote aantallen burgers gedood, naast leden van de Servische troepen, en is er civiele en niet-civiele infrastructuur vernietigd. De NAVO heeft sinds 24 maart 1999 tussen 5.000 en 10.000 bombardementen uitgevoerd op het grondgebied van het voormalige Joegoslavië. Bovendien heeft de NAVO de Servische troepen verdreven en bereikte zodoende dat de islamitische terreurorganisatie, UCK, Kosovo kon veroveren.

  NAVO-leiders hebben in het openbaar toegegeven deze acties te hebben afgesproken en bevolen in volledige bewustheid van hun aard en gevolgen. Er is voldoende bewijs in de publieke verklaringen van de NAVO-leiders dat deze aanvallen op civiele en niet-civiele doelen deel uitmaakten van een opzettelijke strategie om de bevolking te terroriseren met als doel hen tegen hun leiders op te zetten.

  De wreedheden van de NAVO tegen de Serviërs

  NAVO-leiders hebben openlijk toegegeven dat ze zich naast militaire doelwitten hebben gericht op civiele infrastructuur. De lijst van doelwitten bevatte ook brandstofdepots, olieraffinaderijen, overheidsgebouwen, elektriciteitscentrales en communicatieverbindingen, zoals wegen, tunnels, bruggen en spoorwegverbindingen, ook die die niet binnen het gebied van of in de nabijheid van Kosovo lagen.

  Naast deze opzettelijke aanvallen op civiele infrastructuur en doelwitten is er een groot aantal aanvallen geweest die burgers directe lichamelijke schade en de dood hebben toegebracht.

  Deze bombardementen hebben direct geleid tot de dood van ongeveer 2.000 mannen, vrouwen en kinderen, en tot ernstig letsel bij meer dan 7.500.

  Hoewel de bovengenoemde NAVO-leiders hebben beweerd dat deze incidenten ongelukken waren, hebben ze ook toegegeven dat ze een onvermijdelijk gevolg waren van hun strategie van bombardementen, een strategie die ze ongewijzigd lijken te hebben gelaten en die ze zelfs hebben verergerd tijdens deze incidenten.

  Er is voldoende bewijs in de publieke verklaringen van de NAVO-leiders dat deze aanvallen op burgerdoelen deel uitmaken van een opzettelijke poging om de bevolking te terroriseren om hen tegen hun leiders op te zetten.

  De NAVO-bombardementen hebben naar schatting 100 miljard dollar eigendomsschade toegebracht en tientallen constructies volledig vernietigd of ernstig beschadigd: bruggen, spoorwegen en stations, belangrijke wegen, luchthavens, met inbegrip van civiele luchthavens, ziekenhuizen en gezondheidscentra, zendmasten, middeleeuwse kloosters en religieuze heiligdommen, cultuurhistorische monumenten en musea, honderden scholen, instituten en faciliteiten voor studenten en kinderen, duizenden woningen en civiele industriële en agrarische bedrijven.

  Er zijn raffinaderijen en magazijnen voor de opslag van vloeibare grondstoffen en chemicaliën geraakt, wat leidde tot milieuverontreiniging en de burgerbevolking blootstelde aan de uitstoot van giftige gassen.

  Bij de NAVO-bombardementen is ook gebruik gemaakt van wapens die verboden zijn door internationale verdragen, waaronder kruisraketten die gebruik maken van verrijkt uranium, wat zeer giftig is voor mensen.

  Nasleep

  Er liggen nu meer dan 2500 niet-ontplofte clusterbommen verspreid over grote delen van de Servische gebieden. In deze getroffen gebieden wonen 160.000 Serviërs en het duurt meer dan 12 tot 23 jaar om de gebieden op te schonen als het werk in het huidige tempo doorgaat. Servië heeft ruim 25 miljoen euro nodig voor de werkzaamheden voor het opgraven en ontmantelen van clustermunitie die nog niet is ontploft. De NAVO heeft tijdens de 78 dagen durende illegale oorlogscampagne in 1999 ongeveer 37.000 clusterbommen gedropt boven Joegoslavië. De bommen hebben sindsdien meer dan 31 personen gedood en meer dan 160 verwond [1].

  Het gebruik van illegale wapens – clusterbommen en verarmde uraniumwapens tegen de Serviërs

  Verschillende verdragen, met inbegrip van de Verdragen van Den Haag uit 1899 en 1907, en de Verdragen van Genève uit 1925 en 1949, en het Handvest van Neurenberg van 1945, bevestigen dat de volgende daden zijn verboden onder internationaal recht:

  Het gebruik van wapens of tactieken die onnodige of verzwarende verwoesting of leed veroorzaken.
  Het gebruik van wapens of tactieken die onwillekeurig schade veroorzaken, dat wil zeggen, aan burgerdoelen.
  Het gebruik van wapens of tactieken die de neutrale bevoegdheid van de niet-deelnemende staten schenden.
  Het gebruik van verstikkende, giftige of andere gassen en overige soortgelijke stoffen, met inbegrip van bacteriologische methoden van oorlog.
  Het gebruik van wapens of tactieken die wijdverspreide, langdurige en ernstige schade aan het milieu veroorzaken.
  De Verenigde Staten en de NAVO hebben openlijk toegegeven dat ze zowel clusterbommen als wapens met verarmd uranium hebben gebruikt in de oorlog van maart-juni 1999 tegen de Federale Republiek Joegoslavië. Bovendien waren de VS en de NAVO in de 78 dagen aan bombardementen niet van plan om en probeerden ze zelfs niet eens om het gebruik van clusterbommen en wapens met verarmd uranium voor militaire doelen te beperken.

  Strafrechtelijke aanklachten:

  Alle staatshoofden en regeringsleiders van de 19 NAVO-landen, hun ministers van Buitenlandse Zaken en de ministers van Defensie en de ambtenaren en militaire leiders van de NAVO hebben publiekelijk toegegeven dat ze deze acties hebben afgesproken en opgedragen, en zich volledig bewust waren van hun aard en gevolgen. Daarnaast zullen vele anderen worden berecht als medeplichtig aan het plegen van deze misdaden.

  De wreedheden tegen de Serviërs zijn niet alleen immoreel, ze zijn misdadig en strafbaar volgens verschillende wetten. Zelfs in een rechtmatige oorlog mag men geen burgers doden en een heel land vernietigen als een militaire strategie.

  De volgende aanklachten zijn gericht aan iedere persoon die een misdrijf heeft gepland, aangesticht, opgedragen, uitgevoerd of die anderszins hulp en bijstand heeft geleverd bij de planning, voorbereiding of uitvoering van een misdrijf zoals uitgelegd in de genoemde artikelen, en zij worden individueel aansprakelijk gesteld voor dat misdrijf of die misdrijven.

  De strafrechtelijke aanklachten zijn onder andere:

  a. Opzettelijke moord.

  b. Opzettelijk veroorzaken van ernstig lijden of ernstig letsel aan lichaam of gezondheid.

  c. Vernieling en toe-eigening van goederen die niet gerechtvaardigd zijn door militaire noodzaak en zijn uitgevoerd op onrechtmatige en moedwillige wijze.

  d. Gebruik van giftige wapens of andere wapens om onnodig lijden te veroorzaken.

  e. Moedwillige vernieling van steden en dorpen, of verwoesting die niet is gerechtvaardigd door militaire noodzaak.

  f. Aanval of bombardement, met welke middelen dan ook, op onverdedigde steden, dorpen, woningen of gebouwen.

  g. Inbeslagname van, vernietiging van of opzettelijk schade aan instellingen die zich bezighouden met religie, liefdadigheid en onderwijs, de kunsten en wetenschappen, historische monumenten en kunstwerken en wetenschap.

  h. Medeplichtigheid aan de culturele genocide tegen de christelijke bevolking in delen van de Balkan.

  i. Medeplichtigheid aan het heulen met de vijand, de wereldwijde islamitische ummah (voornamelijk Bosniërs en Albanezen in dit geval) door hen te helpen om de kolonisatie/invasie van delen van de Balkan voort te zetten door demografische oorlogvoering.

  j. Opzettelijk voorkomen dat het Servische volk en andere niet-islamitische volkeren in de Balkan hun recht mochten uitoefenen om weerstand te bieden tegen de islamitische demografische oorlogvoering/indirecte islamitische invasie/kolonisatie die tegen hen werd gevoerd door het wereldwijde islamitische ummah.

  k. Opzettelijk en systematisch voorkomen dat het Servische volk en andere niet-islamitische volkeren in de Balkan het recht op zelfbeschikking konden uitoefenen en hen niet hun rechten te gunnen om die wreedheden te wreken die de wereldwijde islamitische ummah in het verleden heeft begaan. Het wreken van eeuwen aan wreedheden omvat massadeportaties van Bosniërs en Albanezen.

  l. Het door middel van militair geweld opzettelijk hinderen of uitschakelen van de Servische en Kroatische regering bij diens poging om te voorkomen dat de bevolking zou worden blootgesteld aan en dus bedreigd door individuen en groepen die gebruik maakt van een fascistische, gewelddadige, discriminerende en genocidale politieke ideologie die bekend staat als de islam. Deze individuen en groepen zijn allemaal leden van de wereldwijde islamitische ummah, die in het verleden en nog steeds gewelddadig, haatdragend, bedreigend, discriminerend en genocidaal gedrag en handelingen aan het uitoefenen waren/zijn jegens de inheemse christelijke en/of atheïstische volkeren van Europa.

  Het gedrag en de systematische terreuracties omvatten: demografische oorlogvoering, moord, verkrachting, overvallen, diefstal, intimidatie, slavernij, seksuele uitbuiting, financiële uitbuiting en andere verschillende vormen van lichamelijke en geestelijke mishandeling.

  7a. Indirect of direct steunen van en/of bijdragen aan de opzet, propagering en uitvoering van het multiculturalisme, een anti-Westerse ideologie van haat die gericht is op het ondermijnen van de inheemse volkeren van Europa en het vernietigen van de Europese beschaving en cultuur. Multiculturalisme heeft nooit om tolerantie gedraaid. Het is een anti-Europese ideologie van haat die wordt opgevoerd als een instrument voor de eenzijdige ontmanteling van Europese natiestaten, cultuur, tradities, christendom en identiteit. Als zodanig is het een kwade ideologie die uit is op de uitroeiing van een hele cultuur.

  7b. Bijdragen aan systematische ideologische dwang en hersenspoeling (ook bekend als hervorming of heropvoeding) van de inheemse volken van West-Europa in de poging om de mensen een sociale en politieke filosofie bij te brengen en bepaalde houdingen op te leggen. Deze indoctrinatiepogingen zijn gericht op alle Europeanen om bepaalde overtuigingen in een persoon te doen vormen met als doel individuele waarden te beïnvloeden, en de daaruit voortvloeiende gedachtegangen en gedragingen. Dit is gedaan door het ontwerpen van multiculturele leerplannen met de bedoeling iedereen te indoctrineren. Wat vaak voorkomt zijn vervalste en subjectieve afbeeldingen, vervalste of subjectieve statistieken, vervalste of subjectieve bronnen, subjectieve/scheve mediadekking en het bestempelen van bepaalde tegenstanders/groepen als kwezels/racisten/nazi’s. Bovendien speelt er ook propaganda af, directe of indirecte manipulatie, en andere vormen van bedrog met de bedoeling om een fundament te creëren voor een nieuwe samenleving op basis van multiculturalisme en emotionaliteit/extreem egalitarisme. Andere motieven zijn het doel om de oppositie/weerstand tegen de massa-immigratie van moslims en islamitische demografische oorlogvoering te beperken.

  De cultureel marxistische media-orde van West-Europa heeft sinds de jaren ’60-’70 een politieke agenda gehad die nauw overeenkomt met de politieke gevestigde orde. Als zodanig omvatten hun methoden het systematisch aanvallen, in diskrediet brengen en ondermijnen van de traditionele instituten, mechanismen en processen in Europa zodat zij een fundament kunnen leggen voor een nieuwe maatschappij op basis van multiculturalisme en emotionaliteit/extreem egalitarisme. Personen die steun betuigen aan meer rationalistische, individualistische en/of traditionele opvattingen zijn systematisch bestempeld als kwezels en monddood gemaakt door middel van verschillende middelen.

  De volgende instellingen, normen, principes en tradities zijn systematisch bekritiseerd, belachelijk gemaakt, tegengewerkt, ondermijnd, verzwakt en/of gedeeltelijk ontmanteld:

  Het cultureel marxistische/multiculturele doel om alle banden met geschiedenis, cultuur, familie, de gemeenschap en een volk als geheel te vernietigen:

  Traditionele familiale structuur (het kerngezin) door het verheerlijken van niet-huwelijkse relaties, de nadruk op seksuele voorlichting vanaf jonge leeftijd, vrijblijvende seks, etc.
  Europese nationale staten en nationale grenzen
  Europees/nationaal cultureel erfgoed en tradities
  Europese christelijke tradities
  De invloed van de Kerk in de samenleving (sociale en politieke invloed). Conservatieve leiders van de Kerk worden ondermijnd, belachelijk gemaakt, en monddood gemaakt.
  Discipline en disciplinaire maatregelen in onderwijsinstellingen, thuis en in de samenleving in het algemeen (door het verbieden en bekritiseren van mentale en fysieke disciplinaire maatregelen)
  Politieke mechanismen op basis van rationaliteit en logica (doodstraf, strenge veroordeling)
  De rol en invloed van politie en leger in de samenleving door het beperken van hun invloed en rechten (recht en orde)
  Het recht van mannen op gelijke voogdij over kinderen.
  Conservatieve organisaties of personen die tegen de massa-immigratie van moslims zijn, en/of multiculturaliteit/feminisme/extreem egalitarisme/emotionaliteit, worden systematisch bekritiseerd, ondermijnd, monddood gemaakt, belachelijk gemaakt en bestempeld als dwepers/racisten/nazi/fascisten. Voorbeelden zijn christelijke kranten/tijdschriften en andere cultureel conservatieve publicaties die op verschillende manieren worden gediscrimineerd.

  Actieve steun voor:

  Feminisme/emotionaliteit/egalitarisme/multiculturalisme en dus actieve steun voor de islamisering van Europa.
  Liberale leiders van de kerk
  Cultureel marxistische/multiculturele radicale groepen (linksextremisten) zoals Blitz, AFA, UAF enz.
  Scheve mediadekking over:

  Milieubescherming – obsessie met opwarming van de aarde in plaats van te richten op de overbevolking (geen oproepen tot het beperken van geboorte/bevolkingsexplosie in de derde wereld)

  Scheve mediadekking van de Amerikaanse overheid/verkiezingen (altijd steun voor de Democraten en Republikeinen altijd tegengewerkt)

  De oorlog in Irak en de ‘war on terror’. Altijd gericht op de Amerikaanse bombardementen op burgers. Geen dekking over de vervolging en jihadistische aanvallen tegen christelijke Assyriërs na de val van Saddam. Er is de laatste eeuwen een voortdurende jihad aan de gang geweest tegen niet-moslims in Irak en andere islamitische landen. Geen dekking daarover.

  De jihad tegen Israël – Israël is in de laatste decennia systematisch gedemoniseerd en bestempeld als de agressor. [De MSM negeert] de lopende jihad van de laatste eeuwen tegen de Israëlische joden en niet-Israëlische joden. Zo werden er bijvoorbeeld 80.000 joden gedeporteerd uit Egypte na WO2 etc. Enkele honderden joden worden jaarlijks vermoord in het Midden-Oosten door jihadisten (geen dekking). Geen berichtgeving over de islamitische jihads en andere jihadistische organisaties en hun militaire tactieken, bijvoorbeeld om raketten te lanceren vanuit christelijke dorpen in Libanon en de christenen te gebruiken als menselijk schild.

  De Jihad tegen christelijk Libanon – Dit was een systematische jihad gelanceerd door de wereldwijde islamitische ummah (verschillende islamitische landen; Iran stuurde meer dan 5000 jihadistische soldaten) tegen een christelijke bevolking die uiteindelijk besloot om een laatste slag te maken voordat het te laat zou zijn wegens de lopende islamitische demografische oorlogvoering. De wereldwijde islamitische ummah weigerde een christelijke staat te erkennen. Helaas werden ze verlaten door hun voormalige beschermers Frankrijk en andere West-Europese landen. Het christelijke Libanon werd verraden door West-Europa. Als gevolg hiervan wonnen de moslims en de christelijke exodus bereikte een hoogtepunt (in 1911 bestond Libanon voor 80% uit christenen, nu zijn er minder dan 25% over). Volgens de West-Europese media was dit een burgeroorlog.

  Balkanoorlog – Blind gericht op zogenaamde “Servische vervolgingen van arme moslims”. Serviërs werden gedemoniseerd door de West-Europese media-orde en bestempeld als de enige agressors. Er was nauwelijks berichtgeving over de jihadi wreedheden tegen christenen of het feit dat meer dan 6000 internationale jihadistische strijders naar de Balkan reisden (waaronder meer dan 1000 in West-Europa wonende moslims) om jihad te voeren tegen de christelijke Europeanen. De Serviërs en Kroaten hadden een goede reden om te vechten en zich te verzetten tegen de islamitische demografische oorlogvoering (het is algemeen bekend dat Kosovo bijvoorbeeld voor 60% uit christelijke Serviërs bestond rond 1900, nu zijn er minder dan 7% over). De Kroaten, maar vooral de Serviërs, probeerden Bosniërs en Albanezen te deporteren naar Albanië. Dit werd effectief gestopt toen de NAVO begon met de bombardementen van 1999 op de Servische troepen.

  Conflict in Kashmir – Subjectieve mediadekking (anti-hindoe, pro-moslim)

  India in het algemeen – scheve berichtgeving (anti-hindoe, pro-moslim)

  Soedan – Subjectieve of geen berichtgeving. De West-Europese media hebben nagelaten om de Europese volkeren te informeren over de grootste jihadi genocides van de moderne tijd. Er zijn systematisch honderdduizenden christenen en animisten in Zuid-Soedan afgeslacht. Bovendien hebben zij niet aan de Europese bevolking verteld dat deze jihadistische campagne wordt ondersteund en gefinancierd door Saoedi-Arabië en de andere leden van de wereldwijde islamitische ummah.

  Nigeria/Biafra – Subjectieve of geen berichtgeving (anti-christelijk, pro-moslim)

  Tsjetsjenië en Dagestan (moslims versus christenen). Subjectieve en Russofobische berichtgeving (anti-christelijk, pro-moslim). In dit geval hebben de moslims tientallen jaren lang geprobeerd om een islamitische staat te creëren. [De media] slagen er niet om de band te laten zien tussen de zogenaamde ‘arme rebellen die in de minderheid zijn’ en hun jihadistische motieven en terroristische activiteiten.

  Georgië – Subjectieve en Russofobische berichtgeving.

  Zuid-Thailand (moslims versus boeddhisten). Subjectieve berichtgeving (anti-boeddhistisch, pro-moslim) – Dit is een jihad voor de oprichting van nog zo’n islamitische republiek in het zuiden van Thailand. Onthoofdingen voor de jihad zijn niet ongewoon en jihadistische wreedheden worden gebagatelliseerd of helemaal niet gemeld.

  Zuiden van de Filippijnen (moslims versus christenen). Subjectieve of geen berichtgeving (anti-boeddhistisch, pro-moslim). In het zuiden van de Filipijnen is de afgelopen jaren geleidelijk een extreem gewelddadige islamitische jihad geëscaleerd. Ze streven ernaar een islamitische republiek te creëren.

  West-China – Xinjiang (moslims versus boeddhisten). Subjectieve berichtgeving (anti-boeddhistisch, pro-moslim). Oeigoerse islamisten hebben al tientallen jaren een jihad gevoerd tegen de Chinese overheid. De Islamitische Partij van Turkestan streeft ernaar om een islamitische republiek te creëren voor het islamitische Oeigoerse volk. Westerse media hebben de acties die de Chinese overheid heeft uitgevoerd, de campagnes tegen de ‘arme rebellen die in de minderheid zijn’, veroordeeld.

  De wereldwijde islamitische ummah – Meerdere militaire jihads gecombineerd met de demografische oorlogvoering

  90% van alle conflicten in de wereld van vandaag zijn tussen jihadisten en niet-moslims. In de meeste gevallen willen jihadisten een of andere soort islamitische republiek creëren. De Westerse media heeft hier geen verband tussen gezien. Zij willen niet erkennen dat de wereldwijde islamitische ummah meerdere militaire jihads samen met islamitische demografische oorlogvoering lanceert tegen oude en nieuwe gebieden over de hele wereld.

  Verzaken om de Europese bevolking in te lichten over de islam en diens termen uit te leggen:

  Historische en hedendaagse dhimmitude over de hele wereld
  Historische en hedendaagse jizya
  Het belang van de wereldwijde islamitische ummah
  Het belang van al-taqiyya in de islam
  Het belang van de koranische abrogatie/Naskh (verzen uit Mekka vs Medina)
  GEEN berichtgeving over:

  – De aanhoudende verspreiding van het wahabisme/jihadistisch salafisme in het Westen. West-Europese politici en de mainstream media zijn er niet in geslaagd om de Europese bevolking uit te leggen dat Saoedi-Arabië en andere islamitische landen de laatste decennia al meer dan 87 miljard dollar hebben uitgegeven om het wahabisme op te kweken in het Westen. Bovendien hebben ze niet uitgelegd dat er nu honderden wahabitische centra (moskeeën en islamitische culturele centra) in heel Europa zijn die een buitengewoon hatelijke variant van de islam onderwijzen.

  Dagelijks jihadi aanvallen wereldwijd – Er zijn elke week wereldwijd meer dan 200 gedocumenteerde jihadi aanvallen op niet-moslims (met meer dan 400 doden en meer dan 800 gewonden op een wekelijkse basis) – in de eerste plaats moorden op christenen, joden, boeddhisten, hindoes en animisten. De wekelijkse ongedocumenteerde incidenten liggen gemiddeld in de duizenden.

  7c. Indirect of direct steunen en/of bijdragen aan door de staat gesanctioneerde vervalsingscampagnes (zowel revisionisme als negationisme) die erop is gericht een basis te leggen voor de uitvoering van het Europese multiculturalisme en/of massa-immigratie van moslims.

  Meer info over deze aanklachten:

  De essentie van het multiculturalisme is dat alle culturen en religies ‘gelijk’ zijn. In deze context zijn onze Westerse regeringen gestart met een grote misleidingscampagne tegen hun eigen volk met als doel een vervalste versie van de islamitische en Europese beschaving te creëren, om ervoor te zorgen dat ze gelijk lijken. Volgens hen is dit nodig om het multiculturalisme succesvol te implementeren.

  Het proces is politiek gemotiveerd met het doel om een goede basis te creëren voor de Euro-Arabische samenwerking en handel.

  Voorbeelden van vervalsing en geloofsverdedigende retoriek zijn onder andere:

  Overdreven beweringen van islamitische bijdragen aan cultuur en wetenschap.
  Het Ottomaanse Rijk was tolerant.
  De ‘joodse ervaring’ in het Ottomaanse Rijk ‘was rustig, vredig, en vruchtbaar’.
  Christelijke jongens van de Balkan zouden grote sociale vooruitgang kunnen boeken door middel van ‘militaire werving’ via het Ottomaanse devshirme-systeem.
  De Armeense Genocide is nooit gebeurd. Het was meer een strijd tussen twee volkeren om het bezit van een enkel vaderland.
  Islamitisch Andalusië (Moors Spanje) wordt vaak opgemerkt door islamitische apologeten als een soort multicultureel wonderland, waar de islamitische regering joden en christenen toestond om te stijgen in de rangen van het onderwijs en het openbaar bestuur.
  Jihad betekent een persoonlijke strijd
  De islam is een religie van vrede
  Het christendom en de islam zijn gelijk in termen van historische wreedheden
  Maronitische christenen (Libanese christenen) beweren valselijk slachtoffer te zijn.

  Voorbeelden van systematisch wissen/negeren van belangrijke kwesties

  De West-Europese regeringen hebben opgeroepen tot het wissen en negeren van grote delen van onze geschiedenis, waaronder de censuur van schoolprogramma’s over de volgende gebieden:

  Hindu Kush, de grootste genocide in de geschiedenis van de mensheid
  Armeense Genocides
  Griekse Genocides
  Assyrische Genocides
  Koptische Genocides
  Jihads in het verleden, en marteling en slavernij van christenen en andere niet-islamitische volkeren in het Midden-Oosten en Azië
  De nu lopende jihads, marteling en slavernij van de christelijke en andere niet-islamitische volkeren of personen in het Midden-Oosten en Azië
  Jus primae noctis – Officieel opgedragen verkrachting onder het Ottomaanse Rijk
  De onwil van het Westen om christelijk Libanon een jihad te helpen voorkomen of hen te verdedigen tegen jihadistische invasies door de wereldwijde islamitische ummah (onder wie veel moslimlanden zoals Iran, Syrië, Egypte, Jordanië). Deze jihad leidde uiteindelijk tot de val van de christelijke staat Libanon. In 1911 bestond Libanon voor 80% uit christenen maar vandaag de dag is dat minder dan 25%, en ze zijn een minderheid die nog steeds wordt vervolgd
  Hoe de Kruistochten echt waren
  Europese slaven, Arabische meesters – meer dan 1,5 miljoen Europeanen werden tot slaaf gemaakt

  Voorbeelden van anti-Westerse propaganda in onze leerplannen

  Vervalste informatie over de Kruistochten (het was een defensieve strijd en geen aanvallende)
  Westerse koloniale geschiedenis (anti-Westerse vooroordelen; deze voornamelijk financiële uitbuiting was niets vergeleken met de 1400 jaar aan islamitische jihad die resulteerde in talloze genocides van meer dan 300 miljoen mensen, en de slavernij en gedwongen bekering van meer dan 300 miljoen mensen)
  Meer dan 95% van de hedendaagse journalisten, redacteuren en uitgevers zijn pro-Eurabisch (ze steunen Europees multiculturalisme). Hetzelfde geldt voor 85% van de West-Europese politici en meer dan 90% van de EU-parlementariërs.

  Ook moeten we niet vergeten dat het de EU is die de drijvende kracht is achter het Europese revisionisme over de islam in Europa [5].

  Uit The Eurabia Code[van Fjordman]:

  De symposia voor de Euro-Arabische Dialoog die werden gehouden in Venetië (1977) en Hamburg (1983) leidden tot een aantal aanbevelingen die met succes zijn ingevoerd…

  [Onder andere] samenwerking tussen Europese en Arabische specialisten om aan het geschoolde publiek in Europa een positief beeld te presenteren van de Arabisch-islamitische beschaving en huidige Arabische zaken.

  De Euro-Arabische Dialoog (EAD) is een politiek, economisch en cultureel instituut, ontworpen om samenwerking tussen Europeanen en Arabieren te verzekeren. De structuur van de EAD is opgezet op conferenties in Kopenhagen (15 december 1973), en Parijs (31 juli 1974). De voornaamste uitvoerder van ‘dialoog’ is de Europese Parlementaire Organisatie voor Euro-Arabische Samenwerking, opgericht in 1974. De andere voornaamste organen van de dialoog zijn het MEDEA instituut en het Europees Instituut voor Onderzoek naar de Mediterrane en Euro-Arabische samenwerking, opgezet in 1995 met de steun van de Europese Commissie.

  In een interview met Jamie Glazov van Frontpage Magazine legde Ye’or uit hoe

  de EAD in binnenlandse politiek een nauwe samenwerking heeft gebracht tussen de Arabische en Europese media: televisie, radio, journalisten, uitgeverijen, academische, culturele centra, schoolboeken, studenten- en jeugdverenigingen, en toerisme. Kerkelijke dialogen waren ook nodig in de ontwikkeling van dit politieke beleid. Eurabië is daarom een erg sterk Euro-Arabisch netwerk van associaties – een veelomvattende samenwerking en partnerschap op het gebied van politiek, economie, demografie en cultuur.
  De drijvende kracht achter Eurabië is de Parlementaire Organisatie voor Euro-Arabische Samenwerking, die werd opgericht in Parijs in 1974. Het heeft nu meer dan zeshonderd leden – van alle grote Europese politieke partijen – die actief zijn in hun eigen nationale parlementen, maar ook in het Europees parlement. Frankrijk blijft de belangrijkste hoofdrolspeler van deze vereniging.

  Een van de documenten die Bat Ye’or zo vriendelijk was om mij te sturen (die ze noemt in de Franse versie van haar boek over Eurabië maar niet in de Engelse versie) is het document “Gemeenschappelijke Strategie van de Europese Raad – Visie van de Europese Unie voor het Middellandse Zeegebied” van 19 juni 2000.

  Het bevat een groot aantal aanbevelingen, zoals:

  om te werken aan maatregelen die partnerschap stimuleren, met name door het bevorderen van regelmatig overleg en informatie-uitwisseling met de mediterrane partners, de interconnectie van infrastructuur tussen de mediterrane partners, en tussen hen en de EU, nemen [wij] alle nodige maatregelen om te vergemakkelijken en aan te moedigen wat betreft de betrokkenheid van de civiele samenleving, en de verdere ontwikkeling van de uitwisseling van personen tussen de EU en de mediterrane partners. De ngo’s [non-government organisations] zullen worden aangemoedigd om deel te nemen aan samenwerking op bilateraal en regionaal niveau. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan de media en de universiteiten [Fjordman’s nadruk].
  De Gemeenschappelijke Strategie wil “streven naar dialoog tussen culturen en beschavingen, om intolerantie, racisme en vreemdelingenhaat te bestrijden”.

  Na een congres in Algerije in februari 2006 werd de Verklaring van Algiers voor een Gemeenschappelijke Visie op de Toekomst opgesteld. Het document stelt: “Het is essentieel om een Euro-Mediterrane entiteit te creëren gebaseerd op universele waarden” en “Het is erg belangrijk om al het gemeenschappelijke cultureel erfgoed positief te benadrukken, zelfs als het eerder gemarginaliseerd of vergeten is”. [In congresdocument] “Een Gemeenschappelijk Actieplan” is een groot aantal aanbevelingen uitgewerkt over de manier waarop deze nieuwe Euro-Mediterrane entiteit tot stand zou komen. Deze aanbevelingen zijn onder andere:

  Bestaande organisaties en de inhoud van media aanpassen aan de doelstellingen van de Noord-Zuid-dialoog, en het opzetten van een Euro-Mediterraans journalistiek centrum
  Opzetten van een netwerk gezamenlijk beheerd door de Mediterrane partners met het oog op een “geharmoniseerd onderwijssysteem”. [Fjordman: Een “geharmoniseerd onderwijssysteem” tussen de Arabische wereld en Europa ontwikkelen? Wat houdt dat in? Wil ik dat weten? Zullen ze ons dat vertellen voordat het eenmaal gebeurd is?]
  Deze overeenkomsten, die de Europese geschiedenisboeken volledig herschrijven om ze meer islam-vriendelijk te maken en geleidelijk ‘islamofobie’ de mond te snoeren als racisme, worden zelfs nu al ingevoerd.

  In juni 2005 werd in Rabat, Marokko, een conferentie gehouden over “Bevorderen van Dialoog tussen Culturen en Beschavingen”. De conferentie werd gezamenlijk georganiseerd door

  UNESCO,
  de Islamitische Onderwijs, Wetenschaps en Cultuur Organisatie (ISESCO),
  de Organisatie van Islamitische Conferentie (OIC),
  de Educatieve, Culturele en Wetenschappelijke Organisatie van de Arabische Liga (ALECSO),
  het Deense Centrum voor Cultuur en Ontwikkeling (DCCD) en
  de Anna Lindh Euro-Mediterrane Stichting voor de Dialoog tussen Culturen (Alexandrië, Egypte).
  Onder de aanbevelingen die werden gedaan door de heer Olaf Gerlach Hansen, directeur-generaal van de DCCD, was: “We zijn geïnteresseerd in nieuwe voorstellen voor de media, cultuur en het onderwijs”. Deze voorstellen zijn onder meer:

  Concrete initiatieven om ‘interculturele competenties’ in de opleiding van nieuwe generaties journalisten te ontwikkelen [= ze leren te praten in multiculti-taal].
  Concrete initiatieven voor banden en uitwisselingen tussen journalisten, redacteuren, media-instellingen, die interculturele samenwerking stimuleren.
  Concrete initiatieven voor leerplanontwikkeling door nieuw materiaal en de herziening van de bestaande schoolboeken.
  Het werd niet direct gezegd, maar men kan aannemen dat die ‘negatieve stereotypen’ die zouden worden verwijderd alle verwijzingen zijn naar de al 1300 jaar durende jihad tegen Europa. Deze aanbevelingen zijn goedgekeurd en opgenomen in de Belofte van Rabat.

  De ECRI riep de EU-lidstaten op om maatregelen te nemen die feitelijk elk serieus debat over de islam en de invoering van ‘positieve discriminatie’ illegaal zou maken. Europese landen zouden:

  Leerplannen aanpassen ter voorkoming van “vertekende interpretaties van religieuze en culturele geschiedenis” en “afbeelding van de islam in percepties van vijandschap en bedreiging”
  Debatten in de mediawereld stimuleren die gaan over het beeld dat de media van de islam uit willen dragen en over hun verantwoordelijkheid om hardnekkige vooroordelen te voorkomen

  8a. Medeplichtigheid aan het helpen van de vijand, de wereldwijde islamitische ummah, bij het plegen van misdaden/jihad tegen Serviërs in de Balkan en Servië door direct organisaties zoals de UCK, vergelijkbare groepen in de Balkan en zogenaamde islamitische autoriteiten in Kosovo te ondersteunen via de EU en de NAVO. Door te weigeren om militaire hulp te sturen naar onze broeders, bondgenoten, vrienden en mede-christenen, de Serviërs, begaan jullie hoogverraad en handelen niet in het belang van de Europeanen.

  8b. Medeplichtigheid aan het helpen van de vijand, de wereldwijde islamitische ummah, door het verstrekken van financiële steun aan de Palestijnse Autoriteit, die hen in staat stelt om militaire jihad te voeren tegen Israël en het christelijke Libanon. Er is geen twijfel meer mogelijk dat dit geld in het verleden is gebruikt voor jihadistische acties ter financiering van terrorisme tegen de joden in Israël en tegen christenen in de gebieden die de Palestijnse Autoriteit heeft bezet.

  8c. Medeplichtigheid aan het helpen van de vijand, de wereldwijde islamitische ummah, bij het plegen van systematische genocide tegen de Midden-Oosterse christenen, door het rechtstreeks ondersteunen van de islamitische regimes en door te weigeren om militaire hulp te sturen naar onze bondgenoten, vrienden en medechristenen, de christelijke Kopten, Maronieten en Assyriërs in de verschillende door moslims gedomineerde landen (voornamelijk Jordanië, Syrië, Egypte, Irak).

  De cultureel marxisten/multiculturalisten hebben geen maatregelen genomen om de christelijke bevolking in het Midden-Oosten te evacueren en te helpen (12-15 miljoen, schatting uit 2008). Er moeten maatregelen moeten worden genomen voor de oprichting van een christelijke Koptische staat, een christelijke Assyrische staat, een christelijke Maronitische staat en een christelijke staat gereserveerd voor de overige christelijke groeperingen in het Midden-Oosten. De eerste stap moet zijn om het christelijke Libanon te heroveren, de moslimbevolking te deporteren en de grenzen te bewaken om het voortbestaan van de christelijke bevolking te garanderen. Het onvermogen en de onwil van de cultureel marxistische/multiculturele elite om op te treden in dit gebied vormt hoogverraad en verraad van onze christelijke broeders en zusters in het Midden-Oosten.

  8d. Medeplichtigheid aan het helpen van de vijand, de wereldwijde islamitische ummah, door toe te staan dat moslims die in Europa wonen externe jihadistische groepen kunnen financieren of de hele wereld over mogen reizen op jihadistische tochten om de Europeanen en/of andere christenen te bestrijden. Het staat buiten kijf dat moslims in Europa direct externe jihadistische groepen hebben gefinancierd of dergelijke groepen die onderling verbonden zijn met het doel om Europeanen of andere christenen te doden. Als gevolg daarvan zijn er tal van christenen vermoord of gewond, in Europa – vooral in de Balkan -, en in het Midden-Oosten – vooral christelijke Libanezen, Israëlische en niet-Israëlische joden, christelijke Kopten, Maronieten, Assyriërs, en christenen elders ook. Het aantal vermoorde christenen in de periode 1955-2009 ligt tussen de 200.000 en 300.000.

  8e. Medeplichtigheid aan het helpen van de vijand, de wereldwijde islamitische ummah, bij het plegen van genocide tegen de Midden-Oosterse christenen, door het rechtstreeks steunen van de islamitische regimes en weigering om militaire hulp te sturen naar onze bondgenoten, vrienden en mede-christenen in Europa – vooral in de Balkan -, en in het Midden-Oosten – vooral christelijke Libanezen, Israëlische en niet-Israëlische joden, christelijke Kopten en Assyriërs in diverse door moslims gedomineerde landen (voornamelijk Jordanië, Syrië, Egypte, Irak).

  8f. Indirecte medeplichtigheid aan het helpen van de vijand, de wereldwijde islamitische ummah, door te weigeren militaire hulp op te roepen en te sturen naar onze bondgenoten, vrienden en mede-christenen in Afrika – vooral in Soedan, maar ook in Zuid-Nigeria (Biafra) en andere gebieden van Afrika, waar zich wijdverbreide jihadistische bloedbaden en demografische oorlogvoering voordoen. De onwil en het onvermogen van de cultureel marxistische/multiculturele elite om op te treden op dit gebied hebben geleid tot massamoorden op honderdduizenden christenen en animisten.

  Uw post is te lang,doe het in het vervolg in delen. Mod.

 3. Tukker op 6.53
  Helemaal mee eens, ga zo mee de straat op
  Ben er klaar voor

 4. Xander we zijn in een tijd beland dat er van alle kanten de gezwellen openbreken maar wat mij nog het meeste kwaad maakt is dat het kindermisbruik ongestoord door gaat,eeuwen gaat het maar door vooral bij de hogere elite. Het word tijd dat dit aangepakt gaat worden. Ik zelf hoop dat onze super nerds de handen ineen slaan wereldwijd en zeker de netwerken van deze misbruikers
  gaan openbaren.

 5. Ieder zoekt zijn voordeel, ook de burgers van Europa,
  al is het ten koste van anderen, geld dat stom is,
  maakt recht wat krom is.
  Wat blijft er over, verlies, schade, afbreuk, en nadeel.

  Wat is een Demagoog of volksmenner(s)

  Zijn leider(s) die aan populariteit winnen in een democratie door emoties, vooroordelen en onwetendheid uit te buiten om een publiek te wekken, de passies van de menigte op te zwepen en gemotiveerd overleg af te sluiten.
  Europese bevolking het is middernacht 10 over twaalf.

 6. Het zal tijd worden dat de dictatuur en de europese grondwet in een keer verdwijnt . Maar dan zijn wij nog niet van die giega schulden af die Brussel voor ons heeft gemaakt .
  Terug Naar AF natuurlijk.

 7. Het uiteindelijke doel staat getekend op het biljet van één dollar : chaos !

  Uit chaos komt extreem-linkse of extreem-rechtse dictatuur …

 8. Adriaan op 19/12.

  Volkomen met U eens. Maar ik zou zo ver willen gaan dat de meeste politicians die mee gewerkt hebben aan het complot ter dood gebracht worden zoals Pim Fortijn aan zijn einde kwam.

 9. @ Adriaan,
  Wie is Moloch? dit is een variant naam van Baal deze naam komt uit Cartago een God waaraan kinderen werden opgeofferd heden ten dagen zijn dit 1 million per jaar geworden alleen maar in €uropa met de abortsen.
  Baalmoloch komt uit de Phenitië waar de religie van Baal bestond . Het noorden van Palastina en ook Phenitië heet Israël. Deze zelfde God bestaat ook in het zuiden van Palastina deze provintie heet Juda .
  Het noorden is bezet door de Syriers hun taal is akkadies.
  In het zuiden Jude spreekt men aramenisch.
  De naam van de God Baal komt van de titel Heer Marduck een God van de grote koning Hamurabi in Begin -1690 BC
  De naam heer in de taal akkadisch is Belu wordt B’L of Bel en wordt Baal in de taal aramensch is het woord heer Adonai en vertegenwoordigd de 4 medeklinker van het aphabet en wordt YAHV. In beide delen van palastina zijn mensen die geloven in Adonai en anderen in Baal we zien dit in de namen theophore van de kinderen van David of Salomon dus om conflicten te vermijderen mag de naam van God niet worden uitgesprooken.Uit eindelijk verdwijnd Israel en de YAWHisten krijgen de macht dus Baal zeer slecht maar dat is niet voldoende en men gaat deze God diaboliseren door hem een bijnaam te geven van Baal van de viegen.
  Ja de offerandes zijn vol vliegen maar is natuurlijk een denigrering. Het woord vlieg in de semitische taal is een onomatopée ( woord wat geluid naboost) en wordt geschreven ZBB gevocaliseerd Zobbe ou Zeboeb
  en wordt onze Belzebbub. In Frankrijk is dit een woord dat komt uit noord affrika uiteraard de islam en betekend grote LUL want deze Baal was ook de God van de bevruchting der agiculture Zie meer in https://www.nomdundieu.com/5.2.1.ChapitreBaal.htm

 10. Willem zegt weg met de EU.Zijn beslist niet democratisch.En bij de E U verdienen Ze een kapitaal en Het Klimaat gebeuren maakt Ons arm!Beter Baas in Eigen land.

 11. Protesteren help niet na verkiezingen. Ze zijn terug aan de macht na de verkiezingen van dit jaar.
  Vor hoelang? Ik hoop dat er nog een kans bestaat ze weg te krijgen.!!!

 12. Eerst moet alles groot Europees de euro en is alles nog lang niet gelijk gesteld dus wordt het een fiasco.
  De EU, euro is een ramp dat heb ik aldoor gezegd. Recessie was er een paar jaar later al. Dus bezuinigingen
  gingen door. Ook ongelukken, ziektes, opleidingen, het werk, vervoer, het leven ging door.
  En ook de georganiseerde misdaad. Waaronder, zoals Willy het schreef, de drugsmaffia.

 13. Wordt nu echt tijd dat dit kabinet verdwijnt in de kelders van het Vaticaan,waar ze thuis horen bij de leugenaars ,zakken vullers etc

 14. De Europese Unie is een moloch die uit winstbejag bestaat van zichzelf noemende democratisch gekozen politici die er alleen maar op uit zijn om zichzelf zo veel mogelijk te verrijken. Een echt democratisch beleid wordt niet gevoerd, en de Nationale regeringen leveren zichzelf keer op keer via allerlei stompzinnige Europese wetgeving uit aan dit Europese dictatoriale gespuis.
  Ook de Nationale politici zijn blind, en het wordt tijd dat de landen weer zichzelf gaan regeren, met alle ups en downs resultaten als gevolg.Wij zullen nooit éen Europa worden, want het interesseert ons niks wat een arbeider in bv Portugal verdiend, of hoelang zijn werkweek is, of van een verpleegkundige in Duitsland, of een boer in Polen of Spanje of wat dan ook. Wij moeten als Nederland weer zelfstandig doorgaan, baas worden over onze eigen grenzen en daar keihard op in gaan, en ook al het zgn vluchtelingen gespuis weren. Weer baas worden over onze eigen economie, export, over onze eigen pensioenen, milieu en noem maar op. Het hele Brusselse zooitje moet opgeruimd worden (letterlijk) en ook afgeschaft, en al die zogenaamde politici moeten achter de tralies wegens incompetentie, oplichting en minachting van de zelfstandige mensen die in een onafhankelijk land willen leven, Europeanen zijn we alleen maar in naam , naar het continent genaamd, meer niet.

 15. Opnieuw , een weg in deze situatie Massaal staken , jong en oud, arm en rijk, werkende en werkeloos , aow- er en gepensioneerde ,echt iedereen.
  Doen we dit NIET dan zal er geen vrijheid meer zijn ,dan is het over

 16. Iedereen die denkt dat ontsnappen mogelijk is. Dat gaat niet lukken. Er zullen miljoenen doden nodig zijn om dit monster te stoppen.

 17. Een verschuiving naar rechts is juist de bedoeling..!!
  Daarvoor ligt er een economische tijdbom onder de economie!
  We zien dat we eigenlijk al in een recessie zitten, maar de media het doodzwijgt om de paniek uit te stellen tot het juiste moment. Wat is dan dat juiste moment?

  Dat juiste moment komt het liefst na grote winst van die rechtse politieke stromingen.
  Bron: Martin Vrijland

 18. Het IMF met Christine Lagarde is overgelepeld van het IMF naar de ECB. Dit is de euro-zone en moet kapot net als Amerika. De FED in privaat hanteert nog steeds een rente van tegen de 2% terwijl de ECB met Christine aan het roer onder nul zit. Ga eens normaal doen ipv zieltjes uitventen van het klootjesvolk.

 19. De laatste 4 regels kloppen niet, beste redactie. Niets is onomkeerbaar, en vooral niet een kwestie van fictief geld. Als de euro ploft door de invoering van parallelle munten, en daarna langzaam uit faseert, is er niks loos.

 20. ik hoop dat het geboefte in de eu hier niet ongestraft mee weg komt zeker frans timmermans niet

 21. De Nederlandse pensioenfondsen worden niet leeggezogen. Zij boeken prima financiële resultaten. Het probleem.is dat de Nederlandse overheid een irrealistische rekenrente hanteert. De oroblemen doen we ona zelf aan.De negatieve rente geldt yrouwrns ook in de VS. Op termijn is deze niet handhaafbaar omdat deze leidt tot economische verstoringen.

 22. De woede en onvrede bij de europese bevolking
  zit veel en veel dieper dan de EU-bureaudeskundigen beseffen. Heeft alles te maken met de EU, die steeds meer fascistische trekjes gaat vertonen, met open grenzen, afschaffen referenda, ongelimiteerde import van illegale vreemdelingen, daardoor huizen tekort, die betaalbaar zijn, illegale invoering van de euro. Denk je dat de gewone man dat niet door heeft. De EU is één grote ramp en ons kabinet idem dito.

 23. Het zal voor velen een lijdensweg worden en het grootste probleem dat de Eu heeft veroorzaakt zijn de enorme schulden die ze hebben gemaakt om de boel maar bij elkaar te houden.
  De rekening hier van zal door de gewone man betaalt moeten worden.

 24. Goed artikel dat veel waarheid omvat. De EU is een trein die zich in de vernieling aan het rijden is, het is in feite geen democratie meer, in Vlaanderen wordt een regering gevormd die bestaat uit verliezers, de keuze van de kiezer wordt niet meer gerespecteerd, trouwens de burgeroorlog is reeds bezig, in Frankrijk, in Belgie waar in Antwerpen weer drie huizen zijn beschoten door de drugsmaffia die iedereen kent, maar ze worden beschermd, omdat ook burgemeester de Wever zijn familie anders niet meer veilig is, dat is de EU geen vrijheid meer maar slavernij aan Brussel. shalom

Comments are closed.