Lang geroemde Zweedse sociale zekerheid begint in te storten door massa immigratie

Inmiddels ontploft er bijna dagelijks wel ergens in Zweden een bom of granaat. Afbeelding: (4).

—————————————————————————————————————————————-

Bom- en granaatexplosies in één jaar met 60% gestegen – Leider Gematigde Partij: ‘Regering is controle over land kwijtgeraakt aan migrantenbendes’

—————————————————————————————————————————————-

Zweden werd tientallen jaren lang geroemd vanwege de bijzonder goede sociale zekerheid. Dat sociale stelsel is vooral sinds het openen van de Europese grenzen in 2015 door de Duitse bondskanselier Angela Merkel voor enorme aantallen migranten uit het Midden Oosten en Afrika in snel tempo onder grote druk komen te staan, omdat het leeuwendeel van al die migranten niet kunnen of willen werken en ook niet willen integreren, waardoor ze permanent aan het uitkeringen- en toeslageninfuus moesten worden gelegd. Nu beginnen de eerste Zweedse gemeenten bijna failliet te gaan, wat ingrijpende gevolgen zal hebben voor de ooit hoge welvaart in het Scandinavische land.

In 2015 liet Zweden 162.000 voornamelijk islamitische asielzoekers toe. 70% van hen waren afkomstig uit Syrië, Afghanistan en Irak, waarvan 70% (jonge) mannen. Tussen 2016 en 2018 kwamen er nog eens 70.000 asielzoekers bij, en werd aan ruim 105.000 mensen asiel verleend.

Multiculti ook in Zweden mislukt

Deze massa immigratie heeft een onhoudbare financiële en sociale crisis veroorzaakt, waar zelfs het politiek correcte links-liberale establishment in Stockholm niet meer omheen kan. Multiculti steden zoals Stockholm, Malmö en Göteborg zijn inmiddels berucht om hun vele bom- en granaataanslagen (60% stijging in 2019 (2)), en compleet uit de hand gelopen migrantencriminaliteit.

Bijna de helft van de inwoners in Malmö zijn migranten of van migrantenafkomst. In Botkyrka, Södertälje en Haparanda zijn Zweedse autochtonen al in de minderheid. Op de scholen in Malmö is dit ook al het geval. Arabisch is inmiddels de tweede taal in het land, en op scholen blijken de meeste moslimscholieren amper Zweeds te kunnen spreken.

In 2018 vormden migranten 23% van de totale bevolking, maar wel 58% van het totaal aantal werklozen. Migranten zijn hiermee 4 x vaker werkloos dan Zweden. Jarenlang werd op typisch linksliberale wijze gedacht dat als het hen nu maar zo makkelijk mogelijk zou worden gemaakt, het vanzelf wel zou goedkomen.

Migranten leggen bom onder sociale zekerheid

Het tegendeel bleek het geval. Migranten bleken vooral in migrantenwijken te gaan wonen, omdat ze daar hun eigen cultuur konden vasthouden en ook hun eigen taal konden blijven spreken. Die –hoofdzakelijk islamitische- cultuur staat op veel punten op zeer gespannen voet met de Zweedse cultuur. In plaats van integreren gebeurde het omgekeerde: de Zweedse samenleving ging zich onder druk van de politiek aanpassen aan de nieuwkomers.

De sociaaldemocraten willen bijvoorbeeld dat het islamitische Eid-al-fitr een nationale feestdag wordt. Zelfs de Kerk van Zweden staat hier achter. Diverse gemeenten hebben er reeds voor gekozen om dit moslimfeest te gaan vieren.

Net als in Nederland dacht de Zweedse regering met massa immigratie nieuwe werknemers en belastingbetalers binnen te halen, die nodig zijn om de sociale zekerheid in de toekomst betaalbaar te houden. De vele nieuwkomers bleken echter juist een bom onder het sociale stelsel te zijn, een bom die nu begint te ontploffen, en die het ooit zo welvarende en stabiele land in een grote, permanente crisis zal storten.

Gemeenten beginnen failliet te gaan

Neem Filipstad in midden Zweden, een gemeente met ruim 10.000 inwoners. In 2002 was slechts 8,5% van de inwoners van buitenlandse komaf; in 2018 was dit aantal geëxplodeerd naar 22,7%. Tussen 2012 en 2018 nam het aantal autochtone Zweedse inwoners (=werknemers-belastingebetalers) af met 640 mensen, terwijl de migrantengroep (=uitkeringstrekkers) juist met 963 mensen groeide.

Stadsmanager Claes Hultgren haalde al eerder het nieuws met zijn waarschuwing dat de meest nieuwkomers niet de wil en/of de capaciteiten hebben om te werken of om zelfs maar een opleiding te volgen. De druk op de gemeentelijke begroting is hierdoor zo hoog opgelopen, dat er noodgedwongen in de uitkeringen moet worden gesneden.

Strömsund, dat een kleine 12.000 inwoners telt, kampt met dezelfde problemen. ‘We hebben nog nooit zo’n lage werkloosheid onder autochtonen gehad, maar toch staat het water ons tot aan de lippen,’ verklaarde een sociaaldemocratische afgevaardigde. ‘De verklaring is dat we nog nooit zo’n hoog percentage werklozen onder buitenlanders hebben gehad. Zij belanden in de bijstand, wat in de praktijk voor velen levenslang is.’

Dit treft niet alleen voor Filipstad en Strömsund. Volgens een rapport van de overkoepelende organisatie van Zweedse gemeenten zullen de tekorten in 2023 zijn opgelopen tot bijna € 4,2 miljard. Professor Economie Charlotta Mellander geeft ondubbelzinnig de schuld aan ‘het ontvangen van vluchtelingen sinds 2015’, die van meet af aan niet of nauwelijks konden worden ingezet op de arbeidsmarkt, en ook niet konden worden geïntegreerd.

Financiële, culturele en maatschappelijke crisis

Aan het begin van de (ongetwijfeld opnieuw roerige) jaren ’20 staat Zweden dankzij deze massa immigratie en totaal mislukte integratie ‘radicale culturele en economische veranderingen’ te wachten, ‘die het land fundamenteel zullen veranderen.’ De islamisering in het land verloopt almaar sneller, mede omdat er net als in Nederland geen enkele kritiek op mag worden geuit. Moskeeën mogen ondanks tal van schandalen gewoon doorgaan met hun haatoproepen om de Zweedse samenleving te ondermijnen, saboteren en onderwerpen.

Als de politiek correcte Zweedse partijen en regeringen de komende paar jaar de massa immigratie uit moslimlanden blijven promoten en financieren, dan zal er het komende decennium behalve een financiële ook een dramatische culturele en maatschappelijke crisis losbarsten. De Zweedse bevolking moet dan kiezen: of vechten – ook letterlijk- om de eigen cultuur, vrijheid en overgebleven welvaaart overeind te houden en voor het nageslacht te herstellen, of niets blijven doen en daarmee definitief buigen voor de dictatuur van de islam.

Leider gematigde partij: ‘Controle over land kwijtgeraakt aan bendes’

‘De Zweedse regering is de controle over het land verloren,’ waarschuwde Ulf Kristersson,  de leider van de Gematigde Partij, op 13 januari in de grootste Zweedse krant Aftonbladet. ‘Bijna iedere dag worden we ’s ochtends wakker met het nieuws van bommen en explosies…. Burgers vragen zich af of bendecriminelen (waarvan het leeuwendeel 1e en 2e generatie migranten zijn) ons volledig hebben overgenomen.’

‘Er zijn veel redenen waarom we zijn waar we zijn, niet in de laatste plaats door een onverantwoord migratie- en integratiebeleid… Dit is een zeer gevaarlijke ontwikkeling. Een land waar de burgers zich niet meer veilig en zeker voelen, zal het vertrouwen in de instellingen en in elkaar verliezen.’ (3)

Wat het lot van ons eigen sociale stelsel en onze eigen cultuur zal zijn indien er jaarlijks 100.000 mensen, voornamelijk moslimmigranten, in Nederland blijven bijkomen, zal daarom geen nadere uitleg behoeven. Desondanks is het zelfs maar ter discussie stellen van massa immigratie en islamisering in de Tweede Kamer nog steeds een taboe. Je zou bijna aan kwade opzet gaan denken.


Xander

(1) Zero Hedge
(2) Zero Hedge
(3) Aftonbladet
(4) Afbeelding: social media (via Gtboard / YouTube)

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

23

 1. Engeland is nu behoorlijk vol,die krijgt nu douane,Noord West Europa heeft geen grenzen en krijgt nu meer!

 2. Wij gaan gewoon Duitsland en Zweden achterna…
  Als je als Europese bevolking al andere levenswijze hebt, denk daarbij aan Italië en Griekenland, hoe denk je dan met deze nieuwkomers om te kunnen gaan ?
  Deze zijn dan ook nog moslims, die in veel zaken totaal het tegenovergestelde van onze normen en waarden vertegenwoordigen…

  Nee, we zijn eigenlijk al een tijdje verloren… en het zal ook niet meer goed komen, want als men al hard zou willen optreden, dan kan het niet meer.
  Kijk wat er gebeurd in de wereld, kijk wat er gebeurd in Nederlandse wijken waar een fatsoenlijke Politie-man of vrouw niet meer durft te komen.

 3. @ Koolmees: 7:42 AM. Kan ik volledig mee instemmen. We zijn geen democratie, maar een particratie. Een zichzelf benoemde elite van baantjesjagers, gezeten in 2 slaapkamers. Allemaal een groot poppentheater. We hebben als bevolking niets meer in te brengen, Rutte (VVD) heeft onze schatkist overgeheveld naar de rode bojaren in Brussel, alsmede onze zelfbeschikking.

 4. Vanmorgen in de krant gelezen, dat de zorgkwaliteit voor de ouderen onhoudbaar wordt. We hebben jaren gewerkt en premie/belastingen betaald. De regeringen hebben alles weggegeven aan mensen die hier zijn gekomen en het vertikken om te werken. Ze zijn heel arrogant en zeggen openlijk, dat de autochtone bevolking voor hun moeten werken. Dus heel veel kwade opzet van onze regeringen en dan met uitgestreken tronie bij de herdinking in Polen gaan zitten. Genoeg waarvan de voorouders boter op hun hoofd hadden. Binnenkort gaat het hier ook gebeuren. Moslims in gewone wijken, zeggen gewoon tegen hun hollandse buren, dat ze geslacht zullen worden als schapen. Ik denk zomaar, dat de uitslag van de verkiezingen worden gemanipuleerd. Sommige ministers zijn getrouwd met palestijnen, die gaan niet voor ons opkomen, wel voor het islam gepeupel.

 5. “Je zou bijna aan kwade opzet gaan denken.”

  Was dit soms grappig bedoeld? waar gelooft Xander eigenlijk in?

  Stemmen heeft geen enkele zin. Democratie betekent volksheerschappij en wie nu nog niet inziet dat daar geen enkele sprake van is is hardstikke blind. De samenleving zit vol met vrijmetselaars die een andere agenda dienen dan het volk.

 6. Geeft een voorproefje van wat we hier ook op korte termijn kunnen verwachten.
  Dit land wordt
  Dit ooit zo mooie landje wordt leeggezogen en verkwanseld door politici en de idi#$%^$^& die er op gestemd hebben.

  Mocht Nederland compleet te gronde en ten onder gaan dan voel ik me niet aansprakelijk of schuldig.

 7. Net als @ Sharkey, zeg ook ik het is wel degelijk opzet! Leest U maar eens “De Resolutie van Straatsburg”, en het “Coudenhoven-Kalergiplan”, terug te vinden op internet.

 8. Vanaf 1980 waren uitsluitend blanken het slachtoffer van moslim moord- vrouwenhandel-geweldsdelicten – schietpartijen etc.
  Heerlijk dat ik nog mee mag maken dat de allochtone bendes elkaar af maken om de hegemonie over de drugs- en blanke vrouwenhandel te verkrijgen .
  Nederland zal over een jaartje volgen met totale allochtone chaos : Wir schaffen das !

 9. Misschien een idee om de autochtone Zweden massaal naar Nederland te halen en het land Zweden als ideaal moslimland te bestempelen waarbij verhuizing naar Zweden gesubsidieerd wordt.

 10. Wij zijn nog niet verloren maar WE MOETEN in 2021 de juiste keuze maken dus verstandig stemmen dus massaal op Forum van Democratie of PVV stemmen.
  Dit niet doen kan je voor hetzelfde geld gaan immigreren UIT DE EU.

 11. Zou zeggen uitkering stoppen ben je er gauw vanaf ze hebben lak aan alles zou zeggen als je niet mee wil werken en je aanpassen wegwezen hier.

 12. Dat wisten zij donderd goed, regeren is vooruit zien.
  Dit is een bewust beleid geweest als proef model voor Europa!
  Toen het werkte hebben zich de deuren geopen voor massa immigratie om heel Europa straks in staat van beleg
  te krijgen, het niet niks dat de Europese Unie uit de grond is gestamp.
  Zodat zij een reden hebben om Rusland heen militaire basis te plaatsen, en in andere landen binnen Europa.
  De oorlogen in Buitenland is ook bewuste zetten geweest om tren massa immigratie binnen Europa.
  Zo is dat met 1e en 2e wereld oorlog een voor berijding geweest om een Navo verbond op te richten.

 13. De laatste zin van dit artikel: “Je zou bijna aan kwade opzet gaan denken.”
  Het is!!! kwade opzet.

 14. Wat een achterlijkle onozele idioten zijn dat die denken dat als ze die luie agresieve kloothommels naar binnen halen dat het dan wel goed komt , een iq van -50 als je het mij vraagt .
  8 en 9 -2 2020 immigratie beurs in Houten , dat is mijn missie .

 15. Als Amsterdammer in de moord en brandbuurt komt mij dit bekend voor, Het hier niet alleen de moslims die zich misdragen. De jongere generatie Surinamers zijn nog een graadje erger en zo zijn er meer vreemde bevolkingsgroepen die hier brutaalweg de stad uitwonen; zeg er maar niets van. Het woord discriminatie ligt bij hen voor in de mond bestorven.Van wie hebben zij dat geleerd? Bij de kapper waar het origineel vandaan komt? Alles wordt hier er maar ingeterroriseert. Ik kan mij nog herinneren dat er op het stelen van een fiets een jaar gevangenis stond. Aangifte? Kom d’r maar eens om bij ‘oom’ agent. Veelal zijn zij, ‘van het zelfde laken een pak’.

 16. In dit geval kan je spreken van Gidsland Zweden. In Nederland lopen we slechts een paar jaar achter.

 17. Wie immigreerden?

  In 2018 immigreerden 243 737 personen naar Nederland. Hiervan heeft 10,4 procent een Nederlandse achtergrond. Het grootste deel van de immigranten heeft een migratieachtergrond uit Europa: 121 354 personen. Dat is 49,8 procent van de totale immigratie in 2018. 19,0 Procent van de immigranten had een migratieachtergrond uit Azië.

  Andere kant opkijken, jij discrimineert, cijfers geloven, opa oma neefjes nichtjes ook, inteelt ziektes. Jij alles betalen vriend broer, ik pak het. jij hond, meer meer meer…

 18. Nou, niet bijna kwade opzet. Dit is gewoon het plan hoor van de regeringen in de e.u.

 19. De enige zekerheid die je hebt na je geboorte is je dood.
  Rutte zorgt er effectief voor, dat die eindfase voor de burger in armoede zal zijn.
  Diezelfde burger heeft daar Rutte het akkoord voor gegeven.
  Dus ik zie geen enkel probleem.

 20. We zijn verloren. EU wil het. We gaan er aan, Allemaal, u ook. U koos ervoor niet huilen. Vaar wel.

Comments are closed.