Boek ‘Tegen de Onzin’: Hoe Nederland onder Rutte totaal in de knoop is geraakt

Den Haag, zetel van misschien wel de meest onkundige, onzinnige en onwaarheden verkondigende regering die dit land ooit heeft gehad. (Afbeelding: (3)).

—————————————————————————————————————————————–

‘Het Nederland van de Rutte-jaren is een Nederland van emobeleid. Niet de ratio, maar de emotie stuurt de besluitvorming… ook tegen de belangen van de eigen burgers in’

—————————————————————————————————————————————–

In zijn nieuwe boek ‘Tegen de Onzin’ veegt (ex-Parool en ex-Buitenhof)  journalist Syp Wynia de vloer aan met de kabinetten Rutte. ‘Over waarom alles weg moet, en niemand weet waarom… Waarom Nederlandse huizen van het gas af moeten, terwijl de buurlanden aan het gas gaan. Waarom Nederlandse actiegroepen (zoals Milieudefensie) worden betaald uit ontwikkelingshulp. Waarom rechters en actiegroepen voorschrijven wat de Tweede Kamer moet doen.’ Oftewel, een ‘kroniek van de onzin uit de Rutte jaren’, over de zich steeds meer als een extreemlinksgroene stroman ontpoppende nepliberaal die erin is geslaagd om Nederland in één decennium compleet met zichzelf in de knoop te brengen, wat voor ons allemaal langdurige, ernstige gevolgen zal hebben.

Heel veel thema’s die Wynia het afgelopen jaar in interviews en columns voor Café Weltschmerz heeft behandeld keren terug in zijn nieuwe boek ‘Tegen de Onzin’, dat morgen officieel verschijnt. ‘Waarom deze titel? Omdat het verbijsterend is… hoe het mogelijk is dat er in Nederland zoveel onzin wordt verkocht, die zo weinig wordt tegengesproken. Hoe het mogelijk is dat we een regering hebben, een kabinet, met een regeerakkoord waar zoveel paradoxale dingen in staan. Dingen die beweerd maar niet gecheckt worden, dingen die wel beloofd maar niet nagekomen worden, wat waarschijnlijk ook nooit de bedoeling is.’

De totale onzin van het klimaatbeleid

Een van de 25 hoofdstukken gaat over ‘Nederland Transitieland’. Nederland moet volgens Den Haag en Hilversum een transitie doormaken voor het klimaat. Wynia: ‘Het meest idiote hieraan is natuurlijk het gasverbod, dat alleen maar in Nederland bestaat. Nederland, met het beste gasnet in de hele wereld, is het enige land ter wereld dat gasaansluitingen in woningen verbiedt.’

‘Maar dat is niet de enige onzin in het klimaatbeleid. Het geldt bijvoorbeeld ook voor de aardwarmte. In een groot deel van Nederland is de bodem zo instabiel, dat het aanboren van aardwarmte als alternatief voor gas een groot risico voor aardbevingen met zich meebrengt. Dat heeft zich in Groningen al voorgedaan. We houden in Groningen op met gas omdat het aardbevingen zou veroorzaken, wat ertoe leidde dat in de stad Groningen als alternatief een aardwarmteproject werd bedacht. Het Staatstoezicht op de Mijnen moest dat verbieden vanwege het risico op aardbevingen. Toch staat gewoon in het klimaatbeleid van het kabinet dat wij aardwarmte moeten hebben.’

‘Jesse Klaver dicteert tot 2050 het beleid’

‘Zo gaat het eindeloos door, de onzin, niet alleen met het klimaatbeleid. Laat ik een andere titel nemen: ‘Jesse Klaver hoeft niet te regeren om toch de lakens uit delen’. Dat is een soort onzinnigheid die weinig wordt beseft. Jesse Klaver van GroenLinks is erin geslaagd om samen met Milieudefensie een klimaatwet te ontwerpen, en daarvoor het hele kabinet, inclusief CDA en VVD, zover te krijgen om die te ondersteunen. Die klimaatwet is met grote meerderheid aangenomen door de Tweede Kamer, en dwingt Nederland om tot 2050 klimaatkoploper te zijn van Europa en de wereld te zijn.’

‘Het komt erop neer dat Jesse Klaver, de leider van het relatief kleine GroenLinks, tot 2050 het beleid in Nederland dicteert met de klimaatdoelstellingen die in de klimaatwet zijn vastgelegd. Als dat geen onzin is, dan weet ik het niet meer.’

Milieudefensie gesponsord met overheidsmiljoenen

‘Volgende hoofdstuk: Laat Sigrid Kaag stoppen met het sponsoren van actiegroepen. Zij is de minister van Ontwikkelingssamenwerking, en geeft ieder jaar honderden miljoenen euro’s aan Nederlandse actiegroepen, om zich te bemoeien met Nederlands beleid. Milieudefensie is zo’n groep. Zij hebben alleen maar donateurs, die maar heel weinig geld inbrengen. De Postcodeloterij geeft ze een beetje geld, maar het meeste geld voor deze binnenlandse actiegroep komt van het ministerie van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingshulp van Sigrid Kaag.’

‘Zulke onzin! Je kunt het je bijna niet voorstellen. De onzin is zo groot, dat de meeste mensen niet eens weten hoe groot. Maar omdat het blijft bestaan, denken de mensen dat het gewoon is. Het is niet gewoon; het zou in het verleden niet gewoon zijn geweest, in een ander land is het niet gewoon, en in Nederland zou het niet gewoon moeten zijn.’

D66 wil van Nederland de narcostaat van de wereld maken

‘Een willekeurig volgend hoofdstuk heet ‘Nederland 50 jaar narcostaat’. Regeringspartij D66 heeft onlangs voorgesteld om het drugsbeleid in Nederland op te geven, en in feite drugs vrij te geven omdat het toch allemaal mislukt is. Er zijn vrij veel mensen die dit nog serieus nemen ook, maar het is natuurlijk onzin. Als het onderdrukken van drugs in Nederland niet gelukt is, is dan de oplossing om het vrij te geven?’

‘Als drugs in de hele wereld verboden zijn, en wij gaan als Nederland, met z’n open economie en samenleving, drugs vrijgeven, dan weten we één ding zeker: dat dit, meer dan nu al het geval is, de narcostaat van niet alleen Europa, maar van de wereld gaat worden.’

Ook gelogen over Marrakesh, is wel degelijk bindend

‘En wat heeft (toenmalig VVD staatssecretaris) Mark Harbers te zoeken in Marrakesh? Dat was de plek waar Nederland een verdrag tekende om meer immigratie te bevorderen. Maar Mark Rutte en Mark Harbers zeiden: nee hoor, dit verdrag is niet bindend, het is alleen bindend voor Afrikaanse landen die dan hun asielzoekers en illegalen terugnemen. Nou zien we één ding: Afrikaanse landen nemen NIET hun illegalen terug –we hebben daar nu een grote rel over met Marokko-, maar aan de hand van de Urgenda zaak weten we inmiddels dat internationale verdragen zelfs bindend zijn als ze niet bindend bedoeld waren. Er zijn namelijk altijd rechters te vinden die onverbindende verdragen bindend maken.’

‘Zo eindigt het verhaal met het niet willen weten, en een verhaal over ongewenste kennis. Er is veel ongewenste kennis in Nederland, wat tot het voortbestaan van de onzin leidt. Het eindigt ook met een verhaal over de multiculti kleur en eigenheid, ook al zoiets geks. Vanaf de eeuwwisseling hebben (bijna) alle vooraanstaande politici van diverse partijen de multiculti samenleving als na te streven doel afgewezen.. maar het steekt voortdurend weer de kop op. Nog niet zo lang geleden heeft de Tweede Kamer –op voorstel van nota bene DENK (Erdogans islamofascistische vijfde kolonne in NL)-, bijna een motie aangenomen waarin de multiculturele samenleving wordt omarmd.’

‘Zelden in onze geschiedenis zoveel onzin verkocht’

‘De onzin gaat maar door en is nauwelijks te bestrijden. Het enige wat ik kon doen was daar een boek over schrijven, en dat ‘Tegen de Onzin’ noemen. Het is in zekere zin een manifest tegen de onzin, en ook een beetje een kroniek van de jaren ’10-’20 van de 21e eeuw, een kroniek van de Rutte-jaren. Zelden is er in de recente Nederlandse geschiedenis een periode geweest dat er zoveel onzin werd verkocht, zelfs door de regering – en niet alleen onzin, maar ook hele en halve leugens of feitelijke onjuistheden. Ongewenste kennis werd gemeden, en echte kennis heeft het zwaar.’ (1)

‘Land van emo-beleid en onwaarheden’

Op zijn eigen site geeft Wynia een uitgebreid voorwoord van zijn boek, waaruit hier  een paar veelzeggende zinnen: ‘Het Nederland van de Rutte-jaren is een Nederland van emobeleid. Niet de ratio, maar de emotie stuurt de besluitvorming… Alleen zo is te verklaren dat Nederland altijd maar weer koploper en gidsland wil zijn, ook tegen de belangen van de eigen burgers in.’

‘In die sfeer moet de verklaring te vinden zijn voor de vele onzin, die in dit boek wordt gesignaleerd. Hoe Nederland anders moet, niet alleen van naam, maar ook qua geschiedenis, taal, landschap, economie en cultuur – want het Nederland dat was, dat deugt niet meer.’

Onder Rutte (= de stroman van Jesse Klaver, zoveel is wel duidelijk) is Nederland een land geworden ‘waar de democratie permanent erodeert, maar slechts weinigen zich daar druk over maken en kiezers niet meer beter lijken te weten. Het is het land waar mogelijk niet eerder zoveel hele en halve onwaarheden alsmede kluitjes in het riet werden uitgesproken namens de regering, zonder dat de regering daarmee meteen in de problemen komt. Een land waar je maximale invloed kunt uitoefenen als je dan wel een internationaal bedrijf leidt, dan wel namens minimale minderheden spreekt.’ (2)

 

Xander

(1) Café Weltschmerz (YouTube)
(2) Sypwynia.nl
(3) Afbeelding: WikiMedia Commons, Multi-license with GFDL and Creative Commons Attribution 3.0 Unported license.

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

50

 1. @ Ramshoorn: 4:21 PM, op 7/2. Dank voor deze reactie, waar ik mee instem. En Odessa betekende: Orginization des ehmaligen SS angehörigen. En deze smerige kliek kreeg hulp van het Vaticaan.

 2. Beste @Wachter, het was niet alleen de paus en zijn Vaticaan die een laffe en verraderlijke rol jegens het Joodse volk, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog speelden, maar ook, schrik niet… het Nederlandse Rode Kruis.

  Ik las de Boekbespreking over het proefschrift in het NIW:
  Leo van Bergen: ‘De zwaargewonden eerst? Het Nederlandsche Roode Kruis en het vraagstuk van oorlog en vrede 1867-1945′. Uitg. Erasmus Publishing, Rotterdam, 1994.

  „Als ik een ding in mijn boek heb willen aantonen, dan is het dat de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog niet op zichzelf staan. De organisatie heeft toen niet zozeer fouten gemaakt, als wel over de hele linie gefaald. Je kunt alleen van fouten spreken als het beleid van een organisatie juist is. En dat was toen bij bet Nederlandse Rode Kruis absoluut niet het geval.”

  ” Hoe Leo van Bergen nu over het Nederlandse Rode Kruis denkt? ’n Cynische lach: „Als ze langs de deur komen; krijgen ze van mij helemaal niets meer.”

  Ik heb er gelukkig ook nooit een cent aan gedoneerd!!! Het is maar goed dat uiteindelijk toch altijd de Waarheid boven tafel komt! Toen dankzij de Joodse overlevenden uit de dodenkampen die een boekje open deden over het vergeten/negeren van het toen door velen geprezen Rode Kruis, Maar niet heus!!!!

  De beroemde Joodse Verzetsstrijder Frederik Weinreb die 4 jaar onterecht gevangen zat in Scheveningen omdat hij vele honderden Joden van een Sperre voorzag, wacht ook nog steeds postuum op erkenning van zijn heldendaden van de Nederlandse Staat. Lees zijn spannende Trilogie, geredigeerd door Renate Rubinstein.

  1* Collaboratie en Verzet, Het land der blinden…
  2* Van Windekind naar Westerbork…
  3* Eindspel.

  Je broek zakt af als je leest hoe antisemitisch Justitie 1945 tot heden Weinreb behandelde en veroordeelde. Ze willen hun ongelijk en kwalijke rol tijdens dat lange proces nog steeds NIET erkennen! SHAME!!!!

 3. @ Ramshoorn 9:01 PM, op 5/2. Helemaal met U eens Ramshoorn. En de nazi’s hadden daarvoor de geheime organisatie, genaamd Odessa.

 4. Beste @Eelke Pier. Dank voor uw reactie. Ik weet niet uit welke geschiedenisboeken u citeert. Ik vermeld altijd de boeken waaruit ik mijn gegevens put, dat mis ik bij u!!!

  De paus en de RKK in Duitsland hebben vanaf 1933 ook zeer de beest uitgehangen naar Joden, Protestanten en Serven die door Roomse Kroaten over de kling gejaagd werden.

  Was het niet schandelijk dat Paus Pius XII in het geheim garant stond dat veel leden van de SS-Gestapo en vooral veel goud, zilver en kunstschatten van o.a. Joden via de Rattenlijn Rome-Argentinië konden ontsnappen. Deze paus heeft Hitler ook heel wat bedankbrieven gestuurd voor zijn grote overwinningen van het Duitse Volk. En die man wil het Vaticaan heilig verklaren?

  Lees het boek van een Roomse uitgetreden priester: Henk Egbers…Kruis en Hakenkruis.
  Lees Hitlers Kruis van Erwin W. Lutzer.
  Lees Vluchten via het Vaticaan van Henk Jurgens.

  Waar we het in ieder geval over eens zijn is dat de RKK en de Islam honderden miljoenen moorden op hun geweten hebben dmv hun legers en hun Inquisitie en Sharia. Ook de Roomse Karel de Grote verkondigde het Evangelie in Europa niet alleen met een Bijbel maar vooral met het Zwaard. Wie de gedwongen roomse doop weigerde werd zonder pardon onthoofd. Weet u nog hoeveel Saksen hij op een dag liet onthoofden?

  Onze Prins Willem van Oranje heeft met zijn broers en het Geuzenleger vanaf 1572 heel die roomse Spaanse bende, Alva en zijn leger en Bloedraad/Inquisitie ons land uit gejaagd. Nederland werd geleidelijk vanaf toen door handel al een Wereldnatie en Koning Willem III werd samen met zijn vrouw Mary in 1689 ook nog eens Koning van Engeland-Schotland en Ierland. But that’s another Story!

  Rome en Mekka die nu grote vrienden zijn, elkaar omhelzen, zullen op een dag bij JHWH bekend totaal verdwijnen, van de aardbodem weggevaagd worden, volgens Jeshua/Jezus in Openbaring 16.

 5. @ Ramshoorn
  8 kruistochten tegen de Joden….
  Er is niet één kruistocht tegen de Joden gehouden en zelfs niet één tegen de moslims. Alle kruistochten zijn op touw gezet om christenen vrij toegang toe de zg. Heilige steden te geven. Trouwens er waren toendertijd bijna geen Joden in Palestina.
  Ik krijg de indruk dat Svalbard beter op de hoogte is van de geschiedenis dan u die het aantal slachtoffers van de moord-, roof- en plundertochten van Moh in heel Zuiden -en Oost-Europa, N-Afrika en Azie tot aan de Grote Oceaan nog heel erg aan de lage kant stelt.
  Ik wil de RKK beslist niet goedpraten en weet van de 100 miljoenen die zij op haar geweten heeft maar die vallen toch echt in het niet vergeleken met de Islam.
  Dan moet je toch ook even kijken wat de RKK voor goeds in de wereld gebracht heeft wat ik bij de Islam zeker niet vind/weet.
  Dat hele volkeren in Midden en Zuid-Amerika zowat uitgemoord zijn heeft niets met de RKK te maken maar heeft veel met het feit dat de blanken pokken mazelen enz. daarheen brachten waar de mensen geen weerstand tegen hadden. Het is dus ook niet correkt om hier over moord te praten.

 6. Verdeel en heers komt de machthebbers in Nederland en Europa goed uit. Creëer en burger oorlog en steek pensioengeld in eigen zak. Reden dat VVD nog groot is, lijkt me dat er een groeiend aantal zzp’ers zijn die nog geloven in hun leugens. Iedereen zegen gewenst, laten we waakzaam zijn niet verbitterd te raken en te blijven geloven in kracht van gebed en geloof in onze Schepper. Houdt moed!

 7. @jason X, dank voor de link. Er staat heel veel belangrijke goed geresearchte info op bibliotheca pleyades, ik kan niet genoeg aanraden daar meer artikelen te lezen. Het konijnenhol gaat nog veel en veel dieper…

  En fijn dat de waarheid eindelijk wat weider verspreid wordt. Ik zeg het al een tijd lang dat het systeem van de Roomse kerk door en door corrupt is maar dit word zo vaak gecensureerd omdat zelfs de moderators het niet kunnen geloven of bang zijn voor represailles (terecht, ook al geloof je het niet het resultaat is hetzelfde). Alberto Riviera ondervond de ultieme vorm van censuur. Hij is ook op YouTube makkelijk te vinden. Al heeft hij een nogal zwaar Spaans accent.

  Ook andere christelijke stromingen zijn al lang geïnfiltreerd door de Jezuïeten. Kijk naar prominente ‘evangelisten’ die vreemde leer (van de Jezuïeten) langzaam infuseren door een woord hier, een woord daar te veranderen en de betekenis omkneden. Een zeer prominent voorbeeld is BG die generaties ‘gevormd’ heeft door zijn campus ‘crusades’ (what’s in a name!). “Er zijn miljoenen bekeerd door hem” zegt men dan. Als je het ‘zondaarsgebed’ meezeggen en terug naar de (katholieke) kerk gaan (of synagoge of alles wat door zijn – katholieke- crew goedgekeurd was) als bekering opvat. Opmerkelijk dat hij net zoals zijn (vrijmetselaar-) broeder Kissinger àltijd in de Whitehouse te vinden was.

  Al deze onzin komt niet zomaar ergens vandaan. Onzin betekent ‘niet zinnig’. Een idee druk je uit met een aantal woorden die je tot een zin vormt. Een zin is een idee. Maar als je de woorden vervormd gaat de zin voeren. Daarom houden Jezuïeten zich vooral bezig met opleiden (hersenspoelen) van de jeugd. En met het omvormen van de bijbel tot eucoemenisch nietszeggend verhalenboek. Pomp ze vol met woorden zoals inclusiviteit, milieu, social justice, woke (!), maar ook evolutie (van wat?) , geloof (vs wetenschap), discrimineren (=onderscheiden=zien, wordt nu alleen betrokken op racisme), ras, fundamenteel, etc. Taal beïnvloed je denken. Nog 1 voorbeeld dat ik al een paar keer genoemd heb: lees op whitehouse.gvt waar de naam White-house vandaan komt. Je leest daar alleen over de witte schilderbeurt om de ware Jezuïetische oorsprong van Washington (District of Columbia) te verhullen. De Whitehouse is vernoemd naar Andrew White SoJ. Net als bv het Mauritshuis of het Rietveldhuis hoor je dat niet te vertalen. Door dit wel te doen verberg je dus de draadjes van de marionet. Door het witschilderen verberg je de ware herkomst van de graftombe (=referentie aan Farizeeën die hieraan mede ten grondslag liggen, ook wel genaamd nakomelingen van de slang. Amaru’ca betekent ‘land van de gevederde slang’).

 8. @ Per Bladwijzer 02/02/2020 om 2:47 pm

  Nieuw Begin schreef:
  01/02/2020 om 11:37 pm
  U woont niet in Groningen ? neem ik aan.
  Makkelijk praten,als het een Ver-van-je-Bed-show is
  ‘>1) Elke Groninger krijgt van de Staat een nieuwe aardbevingsvrije woning”<
  Grapjas,Je wil , bv.de hele Stad Groningen slopen,en allemaal Aardbevingsvrije Woningen neerzetten,,Alle Monumenten Bruggen enz. slopen enz.
  Gewoon een Hele Provincie ontmantelen, zodat Meneer/ Mevrouw "Nieuw Begin"
  er Warmpjes en Goedkoop er bij zit

  U begrijpt er niets van: …citaat….Alle Monumenten Bruggen enz. slopen enz.
  Gewoon een Hele Provincie ontmantelen, zodat Meneer/ Mevrouw "Nieuw Begin"
  er Warmpjes en Goedkoop er bij zit …einde citaat
  U begrijpt er helemaal niets van en draaft door op een onjuist verstaan! Luisteren is moeilijk zeker? Ik pleit juist voor een uitermate rechtvaardige genoegdoening van alle geleden aardbeving schade van Groningers door de overheid door hen een NIEUW door de Ned Staat te bekostigen aardbevingsvrije huis te geven. U snapt totaal niet wat ik bedoel. Jammer. Maar ik neem geen woord terug van wat ik heb geschreven en ik zie ook de moeizame strijd van velen in Groningen die maar geen schadevergoeding krijgen toegewezen door de NAM of het rijk bij monde van Wiebes.

  En ik zeg u als Christen dat als er maar een geloof is als een mosterdzaadje God zal uitvoeren en verhoren de bede van Zijn kinderen als dat conform Zijn wil is.
  Of verwacht u het liever van Rutte en Wiebes en oe al die politici ook maar heten?

  En nee het is ook nog niet eens een ver van mijn bed show!

 9. Beste @Jason X…Hartelijk dank voor uw reactie en info die ik met zeer grote interesse gelezen heb: “The creation of the prophet Muhammad”:

  https://www.bibliotecapleyades.net/vatican/esp_vatican33.htm

  Dit geheim was toevertrouwd aan voormalig Jesuit Alberto Rivera. Hij maakte dit bekend nadat hij zich had bekeerd tot het protestantse Christendom. Na het openbaar maken van dit geheim hebben ze hem vergiftigd.”

  Al is de leugen nog zo snel De Waarheid [Johannes 14] achterhaald haar wel!!!

 10. @Jason X schreef:
  02/02/2020 om 8:18 pm

  Sluit ik mij volledig bij aan.

  Hitler zei: “Hoe groter de leugen, hoe meer kans dat ze geloofd zal worden.”

 11. Ik heb de video niet gezien, maar ik vermoed dat Rutte geen president had moeten zijn, omdat er gesmoezeld is met de verkiezingen. Vlak voor de verkiezingen zei Merkel: ‘Gefeliciteerd met de verkiezingen’ tegen Rutte. Hoe kan zij dat al weten VOOR de verkiezingen?? Maar er klopt wel meer niet. Ook hadden wij niet in de EU moeten zitten, want de meeste stemmers hadden NEE gestemd voor toetreding tot de EU. Maar dat is stiekem door de minister ongedaan gemaakt in Lissabon.
  Jezus zei: ‘Mijn koninkrijk is niet van deze wereld’. Wel in Jezus Christus. Richt je tot hem. We moeten nog even geduld hebben, maar Christus wint de strijd met de duivel. Satan en zijn bende zijn steeds woester want ze weten dat ze nog maar een korte tijd te gaan hebben. Uiteindelijk gaat Christus over deze wereld regeren. We zitten in de eindtijd, ik vermoed aan het begin van de eindtijd.. of in het midden. Kan ook.

  De wereld politiek. Ik denk dat deze steeds nauwer wordt, maar als het zover is, is het nog een kort regime voordat Christus het wereld regeer stok overneemt. De VOLMAAKTE Christus voor volmaakte mensen (en dieren, geen roofdieren meer etc.) Een tweede schepping.

  Zonde is doel missen. Is onvolmaakt. Etc.

  En ook geen overbevolking. Maar dat leg ik nu niet uit. Ik ga slapen.

 12. @Ramshoorn, ik denk dat je het goed hebt gezien. De RKK en de Islam zijn 2 handen op 1 buik. Erger nog de Islam is een onderdeel van de RKK, hoe moeilijk dat misschien ook voor voor te stellen is. Er zijn heel veel gelijkenissen tussen beide. Er gaan ook foto’s de ronde waarop hooggeplaatste Katholieke geestelijken lachend arm in arm staan met lachende hooggeplaatste Islamitische geestelijken, en met als onderschrift staat er verbroedering tussen katholieken en moslims. In werkelijkheid gewoon 2 handen op 1 buik.

  Lees maar “The creation of the prophet Muhammad”:

  https://www.bibliotecapleyades.net/vatican/esp_vatican33.htm

  Dit geheim was toevertrouwd aan voormalig Jesuit Alberto Rivera. Hij maakte dit bekend nadat hij zich had bekeerd tot het protestantse Christendom. Na het openbaar maken van dit geheim hebben ze hem vergiftigd.

 13. @Inge, democratie is inderdaad niets meer dan een farce. Links en rechts worden allebei door dezelfde machthebbers bestuurd. Bij de beëdiging van de regering beloven de ministers trouw aan de koning en niet aan het volk. Op zich opmerkelijk want democratie betekent het volk regeert. De hoogste (sleutel)posities in het land worden ook door de koning aangesteld en voorheen door de koningin. Daarnaast zijn het allemaal stuk voor stuk vrijmetselaars. Dit zegt toch eigenlijk al wel genoeg. Ze schuiven gewoon voortdurend mensen naar voren vanuit hun eigen club. Maar goed mensen hebben nog steeds de illusie dat ze een verschil kunnen maken wanneer ze bij de volgende verkiezingen op de juiste partij stemmen. Niet in de gaten hebbende dat de partijen er alleen maar zijn om ervoor te zorgen dat het volk niet in opstand komt, geef ze de illusie dat er iemand zit die hen vertegenwoordigd en voor hun belangen opkomt.

 14. ceesvanE schreef:
  02/02/2020 om 3:11 pm
  willy schreef: 02/02/2020 om 11:28 am
  Het is overal iets wij hier in België – GEK Willy want kortgeleden liep je hier te vertellen dat je al jarne in Duitsland woont. Ben je een kamper of zo? LOL

  Er zijn hier 2 gasten met de naam Willy en Willie. Mod.

  Ja moderator we hebben het hier over Willy met de Griekse Y.

 15. @Svalbard. Bent u wel eerlijk in uw berichtgeving? U schreef..Zelfs de aantallen doden die zijn veroorzaakt door Hitler, Lenin, Stalin, Mao en Pol Pot, vallen in het niet, vergeleken met wat de islam heeft aangericht. De schattingen lopen uiteen van 250 miljoen tot zelfs 400 miljoen doden in 14 eeuwen van permanente oorlogvoering van de islam, tijdens de veroveringstochten.”

  Heeft u enig idee hoeveel honderden miljoenen slachtoffers de RKK de afgelopen 17 eeuwen wereldwijd op haar conto schreef? Het antwoord vindt u in het Boek van de Hoogleraar Hans Jansen: Christelijke oorsprong van racistische Jodenhaat.
  Lees ook het Boek van Aat van Gilst…Misdadige Pausen en hun handlangers!!!

  Heeft u wel eens in de Kerkgeschiedenis gelezen over de 8 Kruistochten tegen de Joden, Moslims, Katharen, Waldenzen, Hugenoten, Protestanten, Mexicanen, tegen burgers in Z-Amerika, Midden Amerika?

  De ontelbare slachtoffers van hun RK-duivelse Inquisitie, het seksueel misbruik door pausen, kardinalen, bisschoppen, priesters en nonnen vullen vele bibliotheken. Lees het boek van de Jood Werner Keller…Zij [de Joden] werden verstrooid onder alle volken!

  Heeft u nooit de film Spotlight gezien, en de TV-serie over die corrupte, verdorven Borgia Pausen? Heeft u de TV serie van Tom Egbers in Ierland en het Roomse misbruik aldaar gemist?

  RKK en Islam zijn militante godsdiensten die altijd geweld gebruikten, twee handen op een buik! Beiden vervolgden Joden en Protestanten. Beiden verboden de gelovigen om zelf een Bijbel in de landstaal te kopen en te lezen. Beide, tot op deze dag, zeer omstreden godsdiensten hanteerden eeuwenlang de Inquisitie en de Sharia om gelovigen in hun pas te doen lopen en zo niet te vermoorden op brandstapels, maakten hen slaven op de galeien, of werden levend begraven!

  Goed dat de Franse Revolutie [1789-1814] met Napoleon kwam die de Paus verjoeg uit Rome [1798] en het Vaticaan vol goud, zilver en kunstschatten plunderde [40 wagens vol richting Parijs] en Alle Joodse Getto’ s met de grond gelijk maakte. Joden vochten als leeuwen in het Franse leger. Napoleon wilde zelfs hun Tempel herbouwen in Jeruzalem.

  Goed dat Joodse volk terugkwam uit de dodenkampen in Israël in 1948 het Beloofde Land. Joden maakten een lange neus aan Hitler die zelfmoord had gepleegd in Berlijn, en ook naar zijn verdorven nazi’s, en ook aan de Paus die zweeg tijdens hun lijden, zij hadden maling aan zijn Zondag en ook aan de Islam!

  Nu in 2020: Al 71 jaar lang laat Israël hun al een paar toontjes lager zingen! Joden vieren net als de Jood Jeshua/Jezus deed, liever de Sjabbat. Exodus 20 en 31.

  Lees meer details in het boek van de Belg: Dirk Verhofstadt…Pius XII en de vernietiging van de Joden!

 16. willy schreef: 02/02/2020 om 11:28 am
  Het is overal iets wij hier in België – GEK Willy want kortgeleden liep je hier te vertellen dat je al jarne in Duitsland woont. Ben je een kamper of zo? LOL

  Er zijn hier 2 gasten met de naam Willy en Willie. Mod.

 17. Nieuw Begin schreef:
  01/02/2020 om 11:37 pm

  U woont niet in Groningen ? neem ik aan.
  Makkelijk praten,als het een Ver-van-je-Bed-show is

  ‘>1) Elke Groninger krijgt van de Staat een nieuwe aardbevingsvrije woning”<

  Grapjas,Je wil , bv.de hele Stad Groningen slopen,en allemaal Aardbevingsvrije Woningen neerzetten,,Alle Monumenten Bruggen enz. slopen enz.
  Gewoon een Hele Provincie ontmantelen, zodat Meneer/ Mevrouw "Nieuw Begin"
  er Warmpjes en Goedkoop er bij zit

  En jij denkt dat dat er ook van komt ,de Groningers Geloven Hélemaal NIET in al deze Fantastische Beloften
  Al Jaren Bedonderd en Uitgebuit door een zeer Onbetrouwbare Overheid .
  Héél Nederland heeft al Járen genoeg geprofiteerd en ,geparasiteerd van/op de Gasbaten.
  Veel grote projecten ( o.a. de Deltawerken) zijn betaald van deze Gasbaten

  Genoeg is Genoeg en stoppen met Groninger Gaswinning,alleen al om Humanitaire Redenen.
  .
  De Groningers hebben nog niet eens een Bedankje gehad van de rest van Nederland !

  Zou zeggen trek maar eens een Dikke Trui aan !!
  Trouwens men zou ook gewoon Gas kunnen importeren (Rusland,Noorwegen) niets mis mee, ,en/of kernenergie gebruiken

 18. Tijd voor een werkelijk nieuwe partij die de oude waarden weer terug brengt. Alles waar deze staat mee te maken had of heeft is kapot of onmogelijk gemaakt, ook het erfgoed van de keihard werkende na oorlogse generatie. Deze generatie heeft keihard gewerkt voor de bouw van goedkope huurwoningen die woningen waren al lang geleden afbetaald maar privatisering van de corporaties zorgden er voor dat diezelfde woningen nu onbetaalbare huren hebben. Het geld is met bakken verdwenen geen miljoenen maar tientallen miljarden! Ons erfgoed, later zei de staat dat ze vergeten waren nog even achterom te kijken!
  Er is werkelijk de laatste 30 jaar niets goed gegaan onder leiding van deze staat hoe harder wij werken hoe meer de staat verdient en daar misbruik van maakt om ons het leven zuur te maken.Voorbeelden van wat er allemaal fout gaat; alle privatisering als Nutsbedrijven, openbaar vervoer, onderwijs, zorg, ziekenhuizen, ziektekosten verzekering maar ook eigen diensten als belasting, politie, brandweer,
  bos en natuur onderhoud . Dan de meest overtrokken zaken als gasmeterloos, stikstof, co2, bouwstop, boerenstop, autostop en nog veel meer!
  Eigenlijk is het duidelijk, deze staat voert een opdracht uit om Nederland als relatief grootste economie van Europa af te stoppen, geen voorbeeldrol als vooruitstrevend landje maar we doen het te goed binnen de eu en dat kan niet want ondertussen zijn we economisch groter dan landen als Spanje, Italië en Frankrijk.
  Door wie worden we eigenlijk geregeerd en op wie kan je nog werkelijk stemmen,
  op een nieuwe zeer heldere partij met mensen zonder persoonlijke belangen.

 19. Rutte is met zijn aanhoudend geklungel het bewijs voor de stelling van Verhofstadt dat een sterke EU dient te worden opgetuigd waarin de nationale staten hun bevoegdheden moeten overhevelen naar die EU, of zou ik moeten zeggen naar die Verhofstadt. Is dit de reden waarom we hier die klungelende medewerker personeelszaken als premier hebben, dat in Duitsland een gestoorde idioot aan de macht is, in Frankrijk een mislukte nieuwe zonnekoning, in Spanje een club dwazen, et cetera…Als in alle EU landen een grote ellende is uitgebroken door gekken en klungels als Merkel, Macron en Rutte, dan brult straks bijna iedereen in de EU om een sterke leider, en laat nu Verhofstadt van zichzelf vinden dat hij die sterke leider is!

 20. Ik ken er nog een: Nog nooit is de rente op spaartegoeden zo laag geweest als nu. En in plaats van de belasting daarom te verlagen is deze belasting gestegen en nog nooit zo hoog geweest als nu.

 21. @ Svalbard: 1:47 PM. Ik ben het roerend eens met uw reactie, Svalbard. Nederland is geen democratie, maar meer een particratie. Slechts 2% van de bevolking is lid van een partij, en een fractie daar weer van, verdeelt de baantjes in de politiek.

 22. Democratie in Nederland is een farce geworden. Dat is al geruime tijd zou. Toen er sprake was van de invoering van de Euro, is er in Denemarken een referendum over gehouden, en wat was de uitkomst? Twee derde van de bevolking was er tegen, dus behield Denemarken de Deense Kroon.
  In Nederland is er geen referendum gehouden, maar uit opiniepeilingen bleek ook hier twee derde tegen de invoering van de Euro te zijn. Tegen de wensen van de meerderheid is die rot Euro ons gewoon door de strot geduwd!
  Democratie? Een farce, het enige wat we nog
  hebben is de vrijheid van meningsuiting, maar dat is inmiddels ook minder aan het worden. Je moet politiek correct denken, want anders ben je fout!
  Je mag al geen kritiek meer hebben op de islam, je moet denken dat het een vredelievende godsdienst is, ook al staat er in de koran dat een moslim iedere ongelovige moet doden, waar hij hem ook aantreft! En in de visie van de islam is iedereen, behalve de moslim dus een ongelovige. Het is dus zeer politiek incorrect om te stellen, dat er uit naam van Allah meer mensen zijn vermoord, dan door alle beruchte dictators bij elkaar! Zelfs de aantallen doden die zijn veroorzaakt door Hitler, Lenin, Stalin, Mao en Pol Pot, vallen in het niet, vergeleken met wat de islam heeft aangericht.
  De schattingen lopen uiteen van 250 miljoen tot zelfs 400 miljoen doden in 14 eeuwen van permanente oorlogvoering van de islam, tijdens de veroveringstochten.
  Als ik dit post bij nu.nl, dan kan ik rekenen op een ban, want dat mag bij nu.nl niet geschreven worden. Ook mag je bij nu.nl niet zeggen, dat de verandering van het klimaat niet door menselijke CO₂ uitstoot wordt veroorzaakt, want ook dan krijg je een ban.
  Nu.nl is dus een propaganda site, zeker geen onafhankelijke nieuws site.
  Ik denk dat onze vrijheid in dit land, die nu al ingeperkt is, over 10 jaar niet eens meer bestaat.

 23. Dat Jesse Klaver, de leider van het relatief kleine GroenLinks, tot 2050 het beleid in Nederland dicteert hoeft niet waar te zijn. Elke Wet, verdrag of overeenkomst kan opgezegd worden. Niet normaal want dat komt de betrouwbaarheid van de overheid niet tengoede, maar het kan. Kijk maar naar het pensioen. Mijn contract met de overheid is dat ik 90 % van mijn laatste salaris als pensioen zou krijgen en dat dit waarde vast zou zijn. Inmiddels heb ik zelf geen 50 % meer en het is de vraag hoe lang ik nog pensioen krijg omdat de pensioenpot naar de EU gaat om de banken te redden of om Griekenland en Italië te redden. Hiervoor heb ik nooit 21 % van mijn inkomen aan pensioenpremie betaald.
  Hoeveel leugens heeft Rutte met zijn kabinetten al verkondigd?
  Kijk naar de boeren op een leugen kun je geen afspraken maken.
  Maar als de stomme Hollander zo stom blijft om op hem en consorten te stemmen dan verdienen ze niet beter.

 24. Ps
  Als het gas verbruik was zoals in 1950 zouden we misschien nog 15 jaar gas hebben, maar het gas verbruik is hedendaags veel en veel hoger dan in 1950, dus we mogen blij zijn als er nog voor 8 jaar gas is, een door het laatste beetje er ook uit te halen verergert de aardbeving, achter zeedijken! Als het fout gaat heb je tijdelijk Zwolle aan zee

 25. @Nieuw begin
  Ik woon in de provincie groningen
  U moet zich niet zo druk om het gas maken, want het is nagenoeg op.
  We winnen gas vanaf 1950 en de NAM heeft hier al bekend gemaakt dat de gasbel voor 80% leeg is
  DUS : 80% verbruikt in 70 jaar rekent u maar uit voor hoeveel jaar er gas over is, de aardbevingen kwamen als een geschenk om te verhullen dat het gas op is,
  zo zit dat

 26. Het is overal iets wij hier in België hebben nog steeds geen federale regering de Walen willen niet regeren met de partij van Bart De Wever die ze asociaal noemen, en zo blijven we bezig, en een klimaatbeleid is zeker niet slecht, maar dat mag niet ten koste gaan van de gewone man, want wij moeten maar voor alles opdraaien. Shalom

 27. Dat er zoveel onzin wordt verkocht, kan aan twee manieren liggen, een minderwaardigheidscomplex of teveel witte vlekken in de hersenpan.
  Klinkt hard, maar helaas.

 28. Bekijk de volgende documentaire maar eens ( duurt wel heel lang ) en je weet genoeg : Europa: the last battle.
  t´Is wel geblokkeerd door you tube maar er is een alternatieve link.

 29. De oorlog tegen de mensheid is al sinds 17 jaar in volle gang.

  – umts masten en verwoestende straling doodt bomen, mensen en dieren
  – het wegnemen van de persoonlijke identiteit van de mens
  – het ontnemen van vrijheden en faciliteiten
  – de mensheid afhankelijk maken van nutteloze electronische apparatuur
  – het ontmoedigen van teamspirit, groepen en verenigingen van, voor en door mensen
  – het ridiculiseren en demoniseren van échte wetenschappers
  – het vergiftigen van het dagelijks leven (voeding, water en lucht)
  – het verstrekken van misleidende informatie en ‘nieuws’ verslaggeving
  – het verkondigen van angst scenario’s
  – het ontnemen van ‘openbare ruimte’ ten behoeve van woningbouw
  – het wegroven van bossen en stedelijk groen tbv biomassa (woningbouw)
  – het confisqueren van agrarische grond tbv woningbouw
  – het uithollen van sociale zekerheden
  – het onbetaalbaar maken van ….
  – ……

 30. Als Nederland niet snel een eind maakt aan het beleid Rutte maakt Rutte een eind aan Nederland, hij is een NWO marionet.

 31. @ Hoeder: 9:20 PM, op 1/2. De domme blatende massa kiezers worden niet wakker. Door links gecontroleerde media en het stasijournaal zorgen daar wel voor. En anders manipuleren ze de verkiezingen toch gewoon.

 32. Is Rutte nu ziek of is de Nederlandse bevolking ziek?
  Allemaal gevoerd door de Nationale Propaganda Omroep, NPO1 en 2.
  En dan nog even die “Kerkelijke partij” CU, die hebben ook hun handtekening gezet onder die mafkezen coalitie.
  En dat dagelijks allemaal aangevuld met misdaad goeroe P. r de Vries.
  Zonder lijken heeft die man geen brood meer, maar wel een alibi voor een uitkering bij RTL.

  Kortom, Nederland krijgt pressies wat het vraagt.
  Dus allemaal heel simpel, als je stemt op stront dan ruikt naar poep.
  En zo kan zo’n man die jaren heeft meegedraaid in die malle molen weer een boek schijven.
  Wij onze gruwel spugen en daarmee reclame maken voor die man.
  En daar verdiend die man dan weer een lekker zakcentje aan.
  Kortom, wie is er nou gek?
  En dat blijft allemaal doorgaan tot aan een (burger) oorlog.
  Dan zijn we helemaal van het gas af en van God los, dat is toch wat we willen in Nederland.
  Kijk maar naar de peilingen.

 33. De overheid die hun eigen volk verraden in 2e wereld waren het de Duitse militaren diie vrij ongehinderd
  binnen konden wandelen in samen werking met Bernard en zijn schoonmoeder.
  En sints 1973 a 1975 de begin van zogenaamde arbeiders, omdat de Nederlanders (zogenaam) te lui waren
  om te werken!
  Wisten wij in 1975 dat hier een hele grote viese smerige agenda achter zat? Nee!
  Alles is bewust kapot gemaakt, door al vast te beginnen met reorganisatie door mensen te onslaan en later weer in
  dienst nemen, die er financieel meer op achter ging.
  Toen worden wij Nederlanders al verraden door onze andere overheid en de Staat!
  All die jaren mogen maro-maffia en ander tuig hun gang gaan.
  Posetieve distrminatie tja dat mag, oudjes beroven en Nederlanders dood steken mensen of total lost schoppen
  dat is mag als je een witte huid hebt en terroristen die zijn verward, zo zielig zijn zich.
  Er zijn jamer genoeg te weinig of helemaal niet die hun soortgenoten erop aanspreken, na dat er weer een is vernoord.

  Dit is pact die onze voormalige ministers hadden gesloten en de huidige het stokje over noemen.
  Toen worden wij Nederlanders al verraden door onze andere overheid en de Staat!
  En met jaren krijgen we steeds meer en meer te lezen, dat zij geen haar beter zijn dan, van wat er in de gevangenis zit!
  Wat zit er daar? Moordernaars, oplichters, pedo,s en dieven,leugenaars ect
  Denk men echt dat dit gaat veranderen met nieuwe verkiezing?
  Dit stysteem is door en door verrot! Zij zetten hun mensen in en van daar uit,mogen we op die gene stemmen.
  Zo is dat altijdt al geweest.
  Als er een leider werdt gekozen, die verandering wilde is vermoord of die gene draait als blad om,na dat zij minister zijn geworden.
  De verandering ligt bij ons zelf, door niet meer te werken aan hun styssteem.

 34. Volg nu al geruime tijd , Xandernieuws , en moet concluderen dat de vinger wel vaak op de zere plek wordt gelegd !.
  Voor mij blijft er niets anders over dan te emigreren , gezien de vele negatieve veranderingen in ons zo mooie Holland , maak mij alleen veel zorgen om mijn achter blijvende familie en mijn klein kinderen , want welke toekomst gaan zij tegen moet ?
  Vraag mijzelf ook al geruime tijd af , hoe het kan dat de VVD nog steeds de grootste partij is , want in mijn voormalige werkkring en in mijn kennissenkring , is er geen één die op die partij stemt , dus heb ik een duister vermoeden , dat er zich iets heel geheimzinnig afspeelt , en dat na een corruptie indicatie op 8 , ook bij dat onderzoek zet ik grote vraagtekens , want eigen ervaring doet mij anders vermoeden .
  Met ongeloof moet ik constateren , dat blijkbaar het merendeel van de Hollandse bevolking horen en ziende doof is , en het allemaal lankmoedig over zich heen laat komen !
  Nederland zou zeer gebaat zijn , met een leider zoals Trump , die staan voor hun belofte , er zijn meer van deze mensen , maar blijkbaar niet in ons Holland , waar de politiek zich al heeft overgegeven aan de verfoeide islam / eu !!
  Groet / Phil

 35. Onvoorstelbaar dat niemand in Den Haag op het idee is gekomen om. de gasproblematiek in 1 klap op te lossen want zoals altijd lopen alle problemen steevast stuk of de financiële/juridische /politieke kant van de gasbel en de verzakking van de grond in Groningen. En de bemoeizucht van VVD-er Wiebes maakt problemen bijkans onoplosbaar.
  In Japan bestaan al decennia lang aardbevings-vrije woningen. Nederland gaat niet van het gas af meneer Wiebes maar u gaat alle terecht klagende Groningers een aardbevings-vrije woning geven en voert tegelijkertijd de gas-produktie weer op zodat NL weer onafhankelijk wordt van het buitenland en we zelfs kunnen exporteren en u stopt met uw krankzinnige verbod van gas. Bovendien stopt u de hele alternatieve groene sector subsidie te geven van ONS BELASTINGGELD!
  De Groningers worden eindelijk schadeloos gesteld op deze manier ( mogelijk 40 miljard euro …nog altijd een schijntje van de gasopbrengsten!) ) waarmee u de bouwwereld tegelijk tegemoet komt die oh zo graag willen bouwen maar nu voor de verkeerden namelijk de gelukszoekers uit veilige landen want er moet elk jaar voor 100000 immigranten gebouwd worden terwijl de eigen bevolking maar moet bedelen om gerechtigdheid met een woning die bij de volgende beving in een kerkhof kan veranderen? Ga er zelf eens wonen Rutte en Wiebes!
  Dus Wiebes, want je bent hardleers met heel je universitaire studie:
  Dus Jan Klaassen , Kwibus, dit ga je doen:
  1) Elke Groninger krijgt van de Staat een nieuwe aardbevingsvrije woning
  2) Zo is de werkgelegenheid zeker gesteld de komende tijd voor de bouw
  3) Stop alle subsidies voor de alternatieve ( super vervuilende ) energie zoals bio-massa!
  4) Plaats de NAM onder toezicht
  5) Stop die idiote immigratie waar Nederland de eigen burgers niet eens rechtvaardig kan behandelen ( Groningen dus Kwibus!)
  6) Haal het niet in je hoofd de peperdure transitie door te zetten want je brengt ons vaderland aan de rand van de financiele afgrond
  7) doe er alles aan om de gasproduktie weer op een niveau te brengen waarbij NL zelfvoorzienend is en stop met je geflirt met de EU en grote energiereuzen

 36. Nederlanders lijden ruim veertig jaar onder de steeds erger wordende links anarchistische overheids-tirannie. Verkeersregels; vergeet het maar, betaald parkeren, levert alleen maar minder parkeerruimte op, nutsbedrijven verkocht, ziekenfonds ook verkwanselt en niet meer te betalen. Je moet nogal wat doen om sinterklaas tegen de allochtonen te spelen. Er is hier nog een lange reeks etc, etc, etcetras aan toe te voegen. En alles is smerig meneertje, daar kan je u tegen zeggen tot het drinkwater toe, met dank aan Neeltje Smit Kroes en haar vrienden. De laatste spannen ook de kroon met meeste brutaliteit; en dat niet alleen tegen zwarte Piet.

 37. Nederland is ziek heel erg ziek, het is bezig zichzelf kapot te maken en op te heffen. En het volk doet gewoon hun eigen ding, zo egoïstisch zoals ze zijn en gaat ook nog door met op partijen te blijven stemmen die hiervoor verantwoordelijk zijn, ik woon echt in een land vol idioten.

 38. Mij is de lijn duidelijk. Alles moet kapot in Nederland, de NWO agenda volgend. (en Rutte’s carriere, natuurlijk). Vaderlandse geschiedenis en het nationale gevoel mag niet meer. Steeds meer chaos door massa immigratie en nu ook die klimaat onzin waardoor steeds meer geheven belastingen onbetaalbaar worden en mensen in de schuld bij de overheid komen (!)
  De middenklasse wordt geheel uitgehold. Men wordt volledig afhankelijk van de overheid, lees Brussel.
  Moderne slavernij is hiermee een feit.
  Rutte heeft dit alles prima voor elkaar gebracht. Veel te weinig mensen begrijpen waarom Rutte doorlopend de realiteit ontkent. Deze man heeft 10 jaar liegend de NWO agenda doorgedrukt. En nu is het te laat.

 39. Hoi Edwin,
  Je hebt het over asielzoekers, maar dat is dus helemaal niet juist. het zijn alles behalve asielzoekers.

 40. Die mensen willen dat hetgeen wat ze denken in hun fantasie dat dat in de praktijk wordt uitgevoerd , het enige wat hier tegen helpt is aftreden en gedwongen opname totdat ze tot bezinning zijn gekomen . Voor de rest moet de nl bevolking eens opstaan en actie gaan ondernemen tegen deze onzin die alles bijelkaar genomen ons naar armoede brengt .

 41. Keer op keer blijkt dat Rutte een leugenaar is. Hij voert een globalistische agenda uit, net zoals Merkel n Macron. We moeten alles inleveren bij deze lieden. Vooral geen eigen identiteit, eigen land, cultuur of taal. Alles moet gemixt worden, vandaar ook die absurde immigratie. Nederland en Nederlanders mogen niet meer bestaan, zodat we een gewillig instrument van de elite worden.
  Hoe beschamend was in het Europees parlement het optreden van de voorzitter, toen Nigel Farrage na zijn laatste speech de Union Jack voor zich zette. Een totaal hysterische reactie.
  Mensen willen niet inzien welke agenda wordt uitgevoerd. (Agenda 21 trouwens)
  En maar op Rutte en zijn trawanten blijven stemmen. Wordt wakker voor het te laat is.

 42. Democratie is niets meer dan een farce.

  “Regeringspartij D66 heeft onlangs voorgesteld om het drugsbeleid in Nederland op te geven, en in feite drugs vrij te geven omdat het toch allemaal mislukt is.”

  Het is gewoon ook nooit voldoende bestreden geweest en de vraag is vooral wie heeft hier belang bij? heeft de kroon bv. soms nog aandelen in drugs? (zie aandelen in de cokefabriek in WWII). Ze kunnen natuurlijk ook de wet aanpassen en de handel in drugs keihard bestraffen en wat mij betreft ook het gebruik ervan. Daarnaast is het natuurlijk ook wel lekker politiek bedrijven als het halve land het te druk heeft met zijn verslaving. Voor wie het nog niet door had maar Babylon heeft al sinds lange tijd zijn intrede gedaan in Europa op vele fronten. Er zouden mensen voor moeten hangen aan de hoogste kerktoren van het land. Schoften!

 43. De uitgeprocedeerde asielzoekers worden met geld uit de zorg betaald, klaar met deze regering

Comments are closed.