Waarom de ECB de grootste bedreiging voor onze welvaart en vrijheid is

Afbeelding: (3).

—————————————————————————————————————————————

Hoe zit dat met de megacrisis die maar niet wil uitbreken? – Met negatieve rente wordt de welvaart van de burgers verplaatst naar degenen die aan de top van de piramide staan

—————————————————————————————————————————————-

De afgelopen maanden hebben we in Nederland massale protesten gezien van boeren, bouwers, leraren en weer de boeren. Die waren gericht tegen specifiek regeringsbeleid waarmee het inkomen en zelfs het voortbestaan van deze groepen ernstig wordt bedreigd. De overkoepelende oorzaak, die eigenlijk alle burgers de straat op hadden moeten drijven, is echter vrijwel nergens serieus ter sprake gekomen, en dat is het welvaart vernietigende beleid van de Europese Centrale Bank. Als de Nederlanders blijven hopen dat het allemaal wel goed zal blijven gaan, dan zullen ze zich op een dag realiseren dat ze zijn leeggeroofd en berooid worden achtergelaten. Is dat waar ons naïeve en -gezien de schaamteloze, bijna hallucinerende kersttoespraak van de koning- zelfvoldane volkje op afstevent?

We leven in een ongekend krankzinnige tijd waarin oude regels en historische wetmatigheden niet meer lijken te gelden. Zo buitelen analisten over elkaar heen met waarschuwingen voor een mega crisis die eigenlijk allang had moeten uitbreken, maar er nog steeds niet is. Een van de verklaringen luidt dat alle financiële markten door computers worden bestuurd, die zijn geprogrammeerd om iedere mogelijke crash te voorkomen, bijvoorbeeld met massale (nep)aankopen van (staats)obligaties en aandelen.

Een direct aanwijsbare oorzaak is het beleid van de grote centrale banken. Zo gooit de Amerikaanse Federal Reserve er in deze weken maar liefst een half biljoen dollar tegenaan om een ‘Repo’ bankencrisis te voorkomen, een crisis die vrijwel zeker als dominosteen had gefungeerd voor de al zo lang uitgestelde megacrash. Waar komt al dat geld vandaan? Nergens. Het wordt met slechts een paar muisklikken gecreëerd. Hoe lang dit goed kan blijven gaan is ‘anyone’s guess’.

Huidige situatie in strijd met gezond verstand en alle gezonde basisprincipes

Eén vraag onderstreept in wat voor absurde situatie we terecht zijn gekomen: ‘Wie profiteert van een lening die gegarandeerd met minder geld wordt terugbetaald dan het uitgeleende bedrag?’ Dat is natuurlijk degene die geld leent, en niet de uitlener. De leners zijn de overheden, en alle nauw aan hen verbonden partijen.  Negatieve rentes zijn per definitie gunstig voor leners, terwijl spaarders en (toekomstige) gepensioneerden worden gestraft (in de EU verliezen zij door het ECB beleid € 160 miljard per jaar – waar zijn de demonstraties?).

Dit beleid spot met alle gezonde economische basisprincipes, en zeker ook met het gezonde verstand. Het is in strijd met alle logische concepten over hoe geld behoort te functioneren. Behalve verborgen belastingen in de vorm van inflatie hebben we als gevolg daarvan nu ook te maken met een systeem dat de welvaart van de burgers verplaatst naar degenen die aan de top van de piramide staan. Dat systeem splitst de samenleving in twee klassen op: de elitaire topklasse, die willekeurig en unilateraal alle regels ten gunste van enkel zichzelf aanpast, en de grote onderklasse, u en ik, die gedwongen worden de prijs hiervan te betalen, ook al zijn we daar nooit akkoord mee gegaan en is zelfs nooit naar onze mening hierover gevraagd.

De crash gáát komen, de vraag is alleen wanneer

Maar wellicht kijkt u om u heen en constateert u samen met de koning dat het eigenlijk heel goed gaat met het land, en dit systeem dus werkt. Misschien bent u zelfs wel bereid om een heel stuk van uw welvaart en (spaar)geld op te offeren, zodat de staat ook in de toekomst dit systeem overeind kan houden en voor het volk kan blijven zorgen, zoals steeds wordt beloofd.

Kijkt u dan eens naar de cijfers, en probeert u zich de allereerste lessen economie uit de brugklas te herinneren (de jongere generaties leren dit vermoedelijk überhaupt niet meer). Wereldwijd is het verleende krediet opgelopen naar $ 240 biljoen. Om u een idee te geven van de monstrueuze omvang van deze krediet’zeep’bel: één biljoen seconden staan gelijk aan 31.709 jaar.  

Bedenk dat schuld altijd naar voren gehaalde consumptie is, dus consumptie die in de toekomst moet worden (af)betaald. Leningen en schulden moeten altijd of worden afbetaald, of worden kwijtgescholden. Een economisch systeem kan nooit oneindig nieuwe schulden maken, en zal op een zeker moment instorten zodra de grens is bereikt. De crash GAAT daarom komen. De enige vraag is of we vrijwillig stoppen met nieuwe schulden –een stap die onmiddellijk een grote crisis zal veroorzaken-, of dat we wachten totdat de boel uit elkaar knalt, met een nog veel grotere catastrofe en totale systeemcrisis als gevolg.

Geld van spaarders verdwijnt in zakken schuldenaren

Dit is de echte reden waarom de ECB al jaren negatieve rente hanteert. Nieuwe schulden worden niet alleen gratis uitgedeeld, maar de leners krijgen door die negatieve rente zelfs geld toe, waarmee hun schulden juist afnemen. Met deze frauduleuze methode wordt het geld van spaarders weggezogen en in de zakken van de schuldenaren gepompt.

In de EU gebeurt dit vooral met Duits en Nederlands geld. De miljarden overschotten op onze begrotingen worden niet of nauwelijks aangewend om onze eigen burgers te compenseren voor die aanhoudende welvaartsroof (die wordt versterkt met almaar hogere klimaat-, energie- en brandstofbelastingen), maar om de geld verkwistende EU en andere eurolanden overeind te houden.

Massa immigratie bom onder sociale zekerheid

Een vergrijzende autochtone bevolking is eveneens een bom onder het systeem, dat alleen bij constante economische groei overeind kan blijven. Daarom kozen de West Europese overheden voor massa immigratie. Dit beleid is echter op een grote ramp uitgelopen: in plaats van het verjongen van de beroepsbevolking en het verhogen van de productiviteit, bleken vooral de sociale zekerheidssystemen te worden overbelast, om het over de afnemende veiligheid door exploderende criminaliteit nog maar niet te hebben. Ook hier betaalt alleen de autochtone bevolking weer de prijs voor.

Op den duur wordt alles waardeloos

Met negatieve rente wordt alles van waarde op den duur waardeloos (uiteindelijk ook het geld zelf). U dacht geld opzij te zetten voor uw pensioen of voor uw kinderen? Vergeet het maar, tegen de tijd dat het zover is, zal dat geld bij lange na niet voldoende zijn om er ook maar iets substantieels mee te kunnen doen. Dus waar werkt u eigenlijk nog voor? Vroeger was dat om uw bestaan te verbeteren en uw toekomst, en die van uw eventuele kinderen, veilig te stellen.

Het beleid van de ECB heeft deze normale doelstellingen echter volledig om zeep geholpen. Financiële degelijkheid (eerst sparen voordat je gaat uitgeven) en onafhankelijkheid, ooit de basis voor een vrij en stabiel leven en een goede toekomst, zijn verwoest. Nu uw (spaar)geld en pensioen dagelijks steeds minder waard worden kun je er eigenlijk nog maar één ding mee doen: uitgeven. De massa is en wordt via de mainstream media getraind -beter gezegd: gehersenspoeld- dat dit een goede zaak is, en dat zij inderdaad meer moeten uitgeven en lenen, en nog hogere hypotheken moeten afsluiten.

Complete basis samenleving wordt weggeslagen

Alles staat op het spel, niet alleen de wereldeconomie. In het Westen, vooral in Europa, wordt de basis van onze complete samenleving weggeslagen. Het verval van onze beschaving is duidelijk zichtbaar in de opzettelijke vernietiging van het klassieke liberalisme (gebaseerd op persoonlijke vrijheid en privé bezit), het christendom (persoonlijke verantwoordelijkheid) en soevereiniteit (zelfbeschikking), ten gunste van een gecentraliseerde totalitaire linksdictatuur die meer macht en controle over zijn tot slaven gemaakte volken en onderdanen zal krijgen dan de leiders van de Sovjet Unie ooit konden dromen.

Schaamteloze misleiding en afleiding

De koning probeerde in zijn kersttoespraak het Nederlandse volk op wel heel erg opzichtige wijze uit een cognitieve dissonante toestand te houden door schaamteloos –en misschien zelfs wel minachtend- te beweren dat het zo goed met ons gaat en we zo’n succesvol landje zijn, terwijl ons economische, financiële en maatschappelijke zombiesysteem op de drempel van 2020 in werkelijkheid op zijn laatste benen waggelt.

Ondertussen wordt de polarisering in de samenleving doelbewust aangewakkerd met extreem ‘divers’ en ‘inclusief’ regenboogbeleid, gekoppeld aan massa immigratie en islamisering. Dit alles wordt mede gedaan om het volk af te leiden van de grootste bedreiging voor hun welvaart, vrijheid en toekomst: de huidige Westerse regeringen en centrale banken, in Europa de EU en de ECB.

‘Het echte geluid’ wint helaas (nog?) niet

Zolang gewone mensen echter blijven denken dat degenen die boven hen zijn gesteld en het beleid bepalen het beste met hen voor hebben –terwijl het bovenstaande u ervan overtuigd zou moeten hebben dat het omgekeerde het geval is-, is er weinig reden om aan te nemen dat ‘het echte geluid aan het winnen is’, zoals Robert Jensen steeds zegt. Zijn positieve insteek is aan de ene kant verfrissend en bemoedigend, maar is helaas (nog?) niet in overeenstemming met de werkelijkheid – ook al zouden inmiddels 1 op de 4 Nederlanders volgens de peilingen op de enige twee min of meer ‘wakkere’ –en daarom door de rest geboycotte- partijen (PVV en FVD) stemmen.

‘Realiteit kan genegeerd worden, maar niet de gevolgen daarvan’

Blijven denken dat het allemaal zo’n vaart niet zal lopen en ‘ze’ het wel zullen voorkomen, is zowel naïef als fataal. ‘We kunnen de realiteit negeren, maar de gevolgen van het negeren van de realiteit niet,’ schreef filosofe Ayn Rand, grondlegger van het objectivisme.

De realiteit van nu leert dat het niet 1 minuut voor 12, maar al 1 minuut na 12 is. De klok terugzetten kan alleen als de verplaatsing van macht en soevereiniteit naar supranationale instellingen zoals de EU en de VN onmiddellijk wordt gestopt en teruggedraaid, en we regeringen gaan kiezen en aanstellen die de belangen van de gewone man weer voorop stellen, en niet die van zichzelf, de banken en andere grote globalistische spelers.

Einde cash geld = einde vrijheid

Terugdraaien, met de nadruk op onmiddellijk, en niet pas over 3 of 5 jaar. Overheden en banken zijn namelijk volop in de weer om cash geld uit te bannen (2). Zodra straks het complete betalingsverkeer verplicht digitaal verloopt, zullen we in een permanente gevangenis terecht zijn gekomen waarin de autoriteiten en banken ons naar eigen believen voor allerlei zaken kunnen en zullen belasten, en ons totaal kunnen controleren en tot gehoorzaamheid dwingen, zonder dat we daar ooit nog uit kunnen ontsnappen. Het zal het definitieve einde zijn van al onze economische en persoonlijke vrijheden.

 

Xander

gebaseerd op (1) The Mises Institute via Zero Hedge
(2) InternationalMan.com via Zero Hedge
(3) Afbeelding: Pixabay (rechtenvrij)

Zie ook o.a.:

22-12: Steun ECB aan klimaatagenda EU is onwettig en zal leven burgers fors duurder maken
19-12: Nigel Farage: ‘Brexit is begin van einde EU, volken willen niet door jullie geregeerd worden’
13-12: Britse verkiezingen: Zwaar verlies voor links bewijst dat burgers de communistische EU-superstaat afwijzen
12-12: Wall Street topman verwacht nog deze maand nieuwe financiële megacrisis
11-12: Extreemlinkse groene klimaatdeal EU kost gezin ruim 5100 euro per jaar
05-12: ‘De sluizen staan open’; Duitse banken beginnen negatieve rente al vanaf 1 euro door te berekenen aan gewone klanten
21-11: ECB erkent dat beleid financiële stabiliteit bedreigt en tot crash kan leiden
19-11: Analisten waarschuwen voor aanstaande enorme Nederlandse pensioencrisis
09-11: Zo wordt de komende systeemcrisis gebruikt voor een wereldwijde klimaat dictatuur
07-11: Crisis onafwendbaar: ‘Wereld begint euro los te laten vanwege negatieve rente ECB’
04-11: ECB hoofd Lagarde: ‘Europeanen moeten blij zijn dat ze werk hebben in plaats van dat hun spaargeld wordt beschermd’
27-10: Mario Draghi laat ECB en eurozone in catastrofale toestand achter
19-10: Chaos in Europa, met protesten in Catalonië voorop, begin van totale systeemcrash?
13-10: Ook DNB waarschuwt nu voor naderende instorting financiële systeem
11-10: Motie van wantrouwen tegen euro: Nieuwe Italiaanse staatsleningen in dollars
08-10: Ex-Credit Suisse CEO noemt ECB beleid gestoord: ‘geld is niets meer waard’
13-09: ECB vaagt met negatieve rente Nederlandse pensioenen en spaargeld weg
03-09: Zonder schuldenmachine verliest Nederlander € 20.000 inkomen, Amerikaan wordt straatarm
17-08: Moord op Epstein niet los te zien van naderende instorting Westerse financiële systeem
31-07: Financiële systeem in laatste fase voor crash: Helikoptergeld komt eraan
30-07: Failed state? Duitsland op randje van economische en maatschappelijke systeemcrisis

 

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

40

 1. Voor diegenen die enige tijd geleden op deze site de ondergang van de euro voorsoelden: dollar zakt steeds verder weg ten opzichte van de euro.

 2. @ Oma schreef:
  29/12/2019 om 3:52 pm :

  goed advies van u; regelmatig contant blijven betalen.

  Het is veel te kwetsbaar om alleen nog electronisch te betalen. Diverse risico’s als hacken, stroomstroringen, rat die aan een kabel knabbelt, lekkage, door graafmachine kapot getrokken kabel.

 3. Qvic, waar haalt u de informatie vandaan dat in maart 2030.de gouden standaard weer in werking treedt?

 4. De bedreigingen voor een ooit stabiel werelddeel Europa stapelen zich in rap tempo op.
  Ondanks dat er al jaren een krach voorspeld wordt gebeurt er ogenschijnlijk niets.
  De koning heeft een toespraak die kennelijk bedoeld is de mythe hoog te houden.
  Uit de reacties op diverse door mij druk bezocht sites krijg ik heel erg het idee dat nog steeds een hardnekkig deel niets in de gaten heeft.

  https://www.nu.nl/buitenland/6020797/urker-vissers-redden-19-migranten-op-zee-voor-de-kust-van-duinkerken.html#coral_talk_wrapper
  Zouden deze mensen nu werkelijk voor gevaar zijn gevlucht?

  https://www.zerohedge.com/geopolitical/german-welfare-payments-foreigners-double-12-years
  En dat is nog maar het begin, maar natuurlijk is de gemiddelde Duitser er van overtuigd dat ze het gaan redden?
  Het zijn waarlijk spannende tijden.

 5. Ik verwacht de grote crash eind maart, begin April 2020, want op 29 maart 2020 gaat de goudstandaard opnieuw in z’n werking. Dan kunnen de centrale banken niet meer geld uit het niets laten ontstaan, wat ook alle banken doen. Daar de IMF, Wereldbank en de VN failliet zijn. Daar de VN ook zijn soevereine status is kwijtgeraakt, staan alle (verplichte) verdragen die ooit zijn afgesloten op de tocht. En de BIS bank in Bazel (waar alle centralebanken onder vallen) heeft geen zeggenschap meer over het betalingsverkeer wereldwijd. Zo zijn inmiddels alle banken in de wereld al over moeten gaan op een nieuw betalingssysteem, waardoor het wegsluizen van grote geldstromen om bv belastingontduiking e.d. niet meer mogelijk is. Dit betekent dan ook de multinationals belastingen moeten gaan betalen in de landen waar zij opereren. Zo ook dat alle banken niet meer met belastinggeld gered kunnen worden. Zo ook dat de overheden niet meer geld als water kunnen uit geven, want hun goud voorraad is maar beperkt. Dat alle geldmiddelen of dat nu digitaal of cash is, gegarandeerd is tegen een goudwaarde. De EU komt ook steeds meer op losse schroeven te staan, als de Brixit een feit zal zijn, want de volgende landen staan al te trappelen om het zelfde te doen. Zoals Polen, Hongarije, Spanje en Italië, als dit meer bekent wordt zullen er meer en meer volgen. Dus 2020 wordt een spannend jaar voor ons alle.

 6. Tixa, inderdaad vlak voor Kerstmis werd op deze site aangekondigd dat nog dit jaar de totale ineenstorting van de mondiale economie zou plaatsvinden. Met nog 2 dagen te gaan dus zeer onwaarschijnlijk.

 7. Gelukkig geld zat en kan ik me niet druk maken om andere mensen. Ik maak me druk waar ik me geld nou weer aan zal uitgeven. Soms weet ik het gewoon echt niet meer…

 8. @martin schreef:
  28/12/2019 om 7:31 pm
  “Altijd leuk en aardig die negatieve verhalen. Maar ik lees nooit de juiste oplossingen!”

  Om te beginnen kunnen we al massaal opnieuw en enkel met cash betalen als verzet. En élke winkelketen of bedrijf is verplícht cash te aanvaarden want dat is een wéttelijk betaalmiddel waar ze niet rond kunnen.
  Dus luidkeels protesteren aan de kassa dat cash een wettelijk betaalmiddel is dat ze verplicht volgens de wet móeten aanvaarden of je winkelwaren achterlaten en liefst met zoveel mogelijk volk als getuigen.

  @wisthet al langer: waar haal jij dat cash geld geen wettelijk betaalmiddel meer zou zijn? Sterker nog: dat is het énige, wettelijke betaalmiddel dat we hebben, zelfs dat bedrag, die cijfertjes op je bankrekening is cash geld als je het afhaalt…en als cash geld geen wettelijk betaalmiddel meer zou zijn, dan kun je er ook digitaal niet mee betalen want dat is hetzelfde geld….

 9. Dank aan Raaf voor de lijst van benodigdheden.

  Aanvulling: zo mogelijk een (nieuwe) houtkachel in uw huis die aan de huidige eisen voldoet en een voorraad ongeverfd hout.
  Een handzaag. Lucifers, aanmaakblokjes.
  Flessen water. Ophangdouche.
  Warme truien, sokken, voorraad ondergoed. Wegwerpwashandjes.
  Vooraad handdoeken.

 10. Het ECB koopt alle schulden op. Het ECB verlaagt de rente naar historisch lage diepte. Nederlandse pensioenen en spaartegoeden verdampen. Het IMF roept Nederland op minder zuinig te zijn en meer te investeren (lees lenen). Wanneer er straks stemmen op gaan om de EU te verlaten middels een NEXIT zal de EU de teugels een beetje aantrekken en het ECB zal dreigen met het opeisen van de door hen opgekochte schulden. Het ultieme bindingsmiddel al jaren uitgevoerd door misdaadorganisaties.
  Op die manier zal geen enkel land meer in staat zijn de EU te verlaten. Omdat de schuld bij het ECB veel te groot is. En de lage rente alleen geldig is indien men lid is van de club. Juncker en consorten hebben duidelijk geleerd van de Brexit en hoe ze andere landen in de toekomst kunnen weerhouden eruit te stappen.

 11. Mij bevreesd het meer dat ik zelfs de inhoud van mijn oude sok straks niet meer bij de bank kan inleveren… en als het wel kan, voor wat? Dubbel zoute droppies? Goed dat Ik nog die oude spijker uit de hongerwinter in de plee heb laten zitten waar ik de bankbiljetten aan kan hangen. PS. Het noodkacheltje? Wees er maar zuinig op. Klaar zijn we met die hut regering. Ik zal ze niet verder naar beneden halen; het zijn goede slaven.

 12. Banken zijn zichzelf nutteloos aan het maken, binnenkort heb je nog gewoon een elektronische bank waar de klant alles zelf moet doen, zelfs de kassa aanvullen. We leven in een absurde tijden waarin de gewone man bijna alles zelf moet doen, binnenkort moeten we zelf met de bus rijden, dieven pakken en moorden oplossen, war gaan we toch naartoe, binnenkort zal ik nog raad moet gaan vragen aan onze klimaatspecialiste Greta van Zweden. Shalom

 13. ‘Hoe zit dat met de megacrisis die maar niet wil uitbreken?’

  Volgens mij zit jij gewoon te bidden om een mega crisis. Het enigste wat jij wilt is zoveel mogelijk angst zaaien. Zoals Yasser Xaver zegt. Maak je druk om andere dingen.
  Je bent gewoon geobsedeerd met het in elkaar vallen van de economie. Triest

 14. Goed artikel. Alhoewel hier wat kritische commentaren voorbijkomen, raad ik deze mensen aan hun ogen te openen. Een paar simpele voorbeelden:

  Negatieve rente is geen verzinsel maar een feit.
  In Zweden kan er nergens meer met cash betaald worden. Dat gaat dus ook hier gebeuren.
  ECB en EU voeren groen/klimaat beleid. Dat gaat ons heel veel geld kosten.
  Door EU verplichte massa immigratie lost niets op want de meeste immigranten werken niet omdat ze niets kunnen, niet willen en de taal niet spreken. Bovendien vergrijzen migranten ook.

 15. Het is niet de eerste keer dat de centrale banken een verkeerd beleid doorzetten. Tijdens de Weimar inflatie in het begin van de jaren 20 in Duitsland bleef de Duitse centrale bank voortdurend nieuw geld in de economie pompen, waardoor de inflatie alleen maar erger werd. Dat doet denken aan het beleid van ECB en Federal Reserve die denken de economie te kunnen stimuleren door de rente laag te houden zonder dat dit enig effect heeft.

 16. @ Yassr Xaver schreef:
  28/12/2019 om 10:47 pm
  Inderdaad enjoy the ride, heerlijk in de auto, en een hete douche. En laat je niet gek maken met die klimaat onzin, er is niks aan de hand. Ga liever je druk maken over de black hole in de ruimte.samen met gekke Greta.😉

 17. @ Yasser Xaver: 10:47 pm, op 28/12. U kletst grote onzin. Of is dat opzet van U.

 18. @ Cefas: 9:24 pm, op 28/12. Ben het geheel met U eens. En de EUSSR is een demonisch gedrocht, en de Euro een totale mislukking. Wat ze doen is misdadig: “Geld scheppen uit NIETS”.

 19. De banken hadden de pinautomaat in het bankgebouw moeten laten, al was cashgeld bij de balie nog beter
  geweest. De bank gebouwen zijn wel steeds groter geworden, maar dat te koste van de kleinere.
  Doen het ook met minder personeel. Wel pin ik uit de muur en betaal nog steeds met echt geld in de winkel.
  Er komen wel steeds meer zelfscan – en pinkassa’s en pinnen ja graag loketten.
  Wanneer wij geld lenen van de bank bepaalt de bank de rente, wanneer de bank geld leent van ons is het weer
  de bank die de rente bepaalt. In 2002 is geld lenen van de burger pas echt geld gaan kosten.
  Alles wordt berekent van je bruto inkomen, terwijl je het met netto moet doen. Ook wordt de waarde van je
  bezittingen daarbij opgeteld, wanneer je een vergoeding of toeslag aanvraagt. Terwijl je die waarde niet in geld
  in handen hebt. Mensen zijn daardoor hun huis kwijtgeraakt.
  Is het de bank niet die je plukt, dan is het de belasting wel.
  Wat de koning aangaat, die zit op rozen en heeft makkelijk praten, het gaat niet om hun hachje, maar het onze.

 20. Er breekt waarschijnlijk spoedig een periode met veel onrust aan. Het is dan ook verstandig dat je ten alle tijden een paar weken vooruit kunt qua eten en drinken mochten er onlusten ontstaan omdat spaargelden verloren gaan, pinautomaten en andere electronica uitvallen.

  Tips om in deze onzekere tijden in huis te hebben:

  Blikken groentesoep
  Keltisch zout
  Spirulina pillen (volledige voeding volgens de WHO, en geschikt voor noodhulp)
  Water (flessen en Aquadraat boxen)
  Biologisch kiemzaad
  Camping brander plus gasflesjes
  Knijpkat
  Vitamine C poeder (acerola of rozebottel)
  Kokosolie (verzadigd vet bron)
  Tarwekiembrood
  Chia zaden (omega 3 bron)
  Olijfolie
  Rijst
  Gepelde biologische haver/rogge

  Dit zijn zijn allemaal zaken die voor iedereen betaalbaar zijn. U kunt evt nog denken aan multivitamines of andere gedroogde waren. Vertrouw niet blind op een grote diepvrieskist, valt de stroom uit dan is het snel over.

  Verder zijn de volgende zaken opties:

  Een portable water filter
  Een mini kasje voor in je tuin
  Gedroogde kruiden / thee
  Een noodaggregaat
  Kaarsen
  Zonneenergie gestuurde producten
  Een graspers
  In een crisissituatie zal er op een gegeven moment wel noodhulp zijn maar men is liever niet afhankelijk van de overheid in dit soort situaties. Het beste ben je zelf voorbereid.

  Je bent geen doemdenker om te zien dat het fout moet gaan.

  Voor een ieder een prettige jaarwisseling en (een hoopvol) 2020..

 21. Xander laat je niet gek maken man. Enjoy the ride en laat je niet gek maken door die onzin van internet. Komt echt wel goed hoor…..man man man….. Ga je liever druk maken over het klimaat. Graag op de fiets voortaan en wat kouder douchen.

  Fijne dag allemaal!

 22. De woorden van de profeten van het oude/eerste Testament worden heden ten dage bewaarheid. Dit te samen met de woorden van de Heere Jezus, het nieuwe/tweede Testament en de apostel Johannes in Openbaring, geven een accuraat beeld van de laatste dagen waarin wij nu leven en dat 2 a 3 duizend jaar geleden is voorzegd. De Bijbel is Gods Woord en daarom is het waar, ook ten aanzien van de toekomst.

 23. Immigranten zijn een economisch overschot van andere delen in de wereld. Robotisering en artificial intelligence zorgt er binnenkort voor dat ook een meerderheid van de autochtone bevolking zonder werk komen te staan. Oftewel nog meer economisch overschot dat dan nergens meer heen kan en zal verrekken van de honger.

  Perfecte situatie voor chaos en oorlog.

 24. @Demosthenes.
  Als cash geld toch zo weinig gebruikt wordt en dus eigenlijk maar weinig mensen ‘last hebben’ van het in stand houden van cash geld, dan is er zeker geen noodzaak om het af te schaffen.

  Zonder cash geld zijn de burgers volledig overgeleverd aan de willekeur van de overheid.
  Als de overheid de volledige controle heeft over het digitaal geld op uw bankrekening, kan ze U van de ene moment op de andere op droog zaad zetten en uw bankrekening volledig blokkeren.
  En U hoeft uw bank zelfs geen opdracht meer te geven om uw belastingen te betalen, de overheid zal dat wel in uw plaats doen.
  Meer dan dat zelfs, de overheid zal, zogezegd voor uw eigen goed (de weg naar de hel,is immers geplaveid met goede voonemens), kunnen bepalen aan wie of wat (en hoeveel) U uw geld mag besteden.
  Bijvoorbeeld als U de limiet bereikt hebt van het aantal keren dat U friet mag eten deze maand, zal de verdere aanschaf van frieten in winkels en restaurants financieel onmogeiijk gemaakt worden.
  De digitale revolutie zal zorgen voor totale controle en een nieuw slavendom mogelijk maken waarmee in vergelijking het slavendom van vroeger totaal niets zal voorstellen…

 25. De overheden willen alleen maar meer en meer macht naar zich toetrekken, ze hebben een ongekende honger naar macht. Elk onderdeel van de maatschappij willen ze controleren, neem nu het stikstofbeleid, wie treft het vooral? De kleine bio boeren die nog in het belang denken van het volk. Veel kleine boeren verdwijnen dus en enkele grote spelers blijven over. Zo krijgt de overheid meteen al een groot deel van de voedselproductie in handen. De overheid wil bepalen wat jij moet vreten en wat voor zieke rommel jij binnen moet krijgen, zo blijf je gehoorzaam en afhankelijk.

  Wees vooral wantrouwend naar die voedselketens als bv MC Donalds en dergelijke waar alle meuk wordt vervaardigd in een enkele fabriek en van daaruit wordt verscheept naar de hele keten. Al die occultisten gaan graag op zulke posities zitten om zo op een makkelijke manier hun zieke rotzooi te verspreiden. Verwonder je niet wat je er allemaal in aantreft.

  Pinautomaten worden stapsgewijs weggenomen, recent heeft de ABN nog bijna de helft van zijn pinautomaten gesloten, nu is de reden in de strijd tegen de criminaliteit! In Utrecht op hoog catherijne vind je geen pinautomaat meer, wie pleegt daar ooit een plofkraak? Nee, mensen pinnen steeds meer, terwijl er altijd wachtrijen voor de pinautomaten stonden en de automaten altijd leeg werden gepind. Door heel het land en zelfs heel de wereld worden massaal camera’s en andere smart meuk opgehangen, bedoelt voor onze veiligheid. Blijkbaar zijn die camera’s niet in staat om de pinautomaten te beveiligen, het is niet in staat om verdachte handelingen bij een pinautomaat te herkennen. Waarvoor heb je het dan nog nodig, het is compleet waardeloos. Meteen weer weghalen is het advies, het dient nergens voor dan alleen ons 24 uur per dag in de gaten te houden.

 26. Hoe dom kan je zijn om blij te zijn met het pinnen je graaft je eigen graf als je straks geen geld meer thuis kan hebben dan hebben ze je helemaal in de macht je kan niks meer met je geld alles maar pinnen
  Ze sluiten de bank en je kan er niet meer bij ze sluiten de pin automaat en dan o wat fijn dat je dat overal kan maar heb je ook door dat je straks niks meer kan maar Nederland slaapt word wakker en betaal
  Met je Geld dan blijft dat ook zo

 27. Altijd leuk en aardig die negatieve verhalen. Maar ik lees nooit de juiste oplossingen!

 28. Het staat geschreven dat als de koning ‘wij’ of ‘ons’ zegt, hij in werkelijkheid “ik” bedoeld.
  Hij heeft het inderdaad goed, en zijn oudste dochter heeft het straks nog beter.

  Maar nu over het geld op zich. Van (eerlijk) werken wordt niemand echt rijk dus als je een huis of luxe wagen wilt kopen moet je geld lenen. Op zich niets mis mee tot dat de rente om de hoek komt kijken. Als men een vergoeding voor de kosten moet betalen is er ook niets aan de hand maar private banken willen er teveel aan verdienen en dat maakt lenen inderdaad peperduur terwijl als het fout gaat zij altijd de borg, hetgeen het geleende geld vertegenwoordigd, op kunnen eisen. Zo een ‘vergif’ is eigenlijk een hypotheek, je betaald 1,5 keer het geleende terug en zorgt op die manier voor een waardestijging die eigenlijk niet klopt.
  Dat de rente nu laag staat is strategie: zoveel mogelijk de mensen laten lenen omdat het nu zogenaamd goedkoop is (en de val zit ook hierin dat door vraag de prijzen stijgen) en dan straks de buit (de borg) binnen halen als de rente stijgt en veel mensen de lasten niet meer kunnen opbrengen.
  En dat hele beurssysteem mag voor mijn part volledig op de schop. Het geeft een volledig fout beeld van de reële economie door dat gokken met aandelen, die soms in fracties van seconden verhandeld worden. Als die beurscriminelen het goed hebben draait de economie zogenaamd ook goed, terwijl er totaal geen enkele grond voor is. Al die gelden die de ECB uit het niets heeft geschapen zijn niet terecht gekomen in de reële economie want er vallen nog steeds ontslagen, bedrijven die moeten sluiten enz. maar de banken kunnen hun luchtgeld witwassen en op de oude voet, dwz grof geld verdienen, gewoon verder zetten en hun miljoenen bonussen opstrijken omdat het op papier zo goed gaat.
  Als men wil investeren in een bedrijf moet dat geld ook echt in dat bedrijf gestopt worden zodat het kan investeren in meer werkgelegenheid en/of hogere omzet kan genereren. Draait zo een bedrijf op winst dan leveren jouw aandelen ook wat winst op. Het lijkt simpel en het is ook simpel als men het lef heeft op deze manier te werken. Werken op eerlijke verdeling van de middelen en niet op pure winsten en hebzucht.
  Een poos geleden had iedereen de mond vol over het basis inkomen en dat zou inderdaad prima kunnen werken als IEDEREEN daar aan meedoet, ook de ‘dikke nekken’, maar aangezien die zoiets enkel aan de toch al arme bevolking willen opdringen is het hele verhaal eigenlijk al een stille dood gestorven.

 29. @ Wist het al langer, inderdaad wist ik het al vlak voor de invoering van de huidige munteenheid. Niet ‘gevoelsmatig’ maar rekenkundig en de diversiteiten onderling. Vergelijk het Europese parlement met een multinational met 28 ‘bedrijven’ die in feite autonoom werken (het is wel duidelijk dat dit niet werkt). Er zijn wellis waar ‘statuten’ maar daar kunnen eenvoudig meerder bedrijven niet mee werken. De prioriteit’s aandelen heeft Brussel, sluipenderwijs aangescherpt. Volledig in overeenstemming met een meerderheid van deze 28 ‘bedrijven’ moest een noodoperatie uitgevoerd worden, een financiële injectie, opgebouwd in meerdere jaren, van meer dan twee biljoen euro’s. Het beoogde resultaat bleek negatief uit te vallen, hoe kan het ook anders. De kruik gaat net zo lang te water totdat ie barst. Dan maar meer belasting gelden genereren door de prijzen dramatisch te verhogen, vergelijk het met een slecht lopend restaurant (of i.d.), de omzet daalt dus paniek, ‘n drama en de directie verhoogt zijn prijzen ….. .
  Brussel heeft begrepen dat de ‘kruik’ inmiddels op barsten staat, een faillissement is in aantocht. Maar hoe kan de schade nog enigszins beperkt worden ? Daar is tijd voor nodig (uitstel van executie) . Met behulp van ‘voorlichtingscampagnes’ , de media in zijn totaliteit, probeert men alle ‘arbeiders’ (nog) gerust te stellen met allerlei vage beloftes : we gaan er allemaal op vooruit, meer loon maar kleine loonexplosies volgen elkaar op.
  In Brussel lijkt het inmiddels wel kermis, iedereen heeft ‘n touwtje uit de trekkraam in handen. Langzaam maar zeker komen de prijzen in het zicht. Het touwtrekken is begonnen , niet voor ( Jan en alleman ) maar voor deze ongekozen nietsnutten …. .
  Sterven duurt lang, zeker op financieel niveau. Hoe groter het ‘bedrijf’ hoe langer het duurt. Het volgende zou kunnen gebeuren : opnieuw een ‘reset’ op monetair niveau. Ouderen onder ons zijn al een eerder bestolen met de inwissel truc. De tweede truc treft de huidige generatie, over de ouderen maar niet te spreken ! Ik mag natuurlijk niet generaliseren, maar de EU leeft ver boven zijn welstand ; leven op te grote voet en gelijktijdig heeft men een te grote broek aan. Logischerwijs is het ‘struikelen en vallen geblazen’ . En dat is wat we zien. Het Westen is in vergelijking met de rest van de wereld iets groter dan een notendop maar denkt (verbeeld zich) alles te kunnen permitteren.
  De strop wordt ons steeds vaster aangehaald ; de EU gaat bepalen hoe u moet gaan leven. Privacy stelt nog maar weinig voor, vergelijk het met de financiële noodwet uit de 70-tiger jaren waarbij u geen of bijna geen zeggenschap meer heeft over uw zuurverdiend geld ( keuze energie, vervoersmogelijkheden, inentingen en democratische (wat is daar nog van over) beslissingen ….. etc. Maar, tot zover én geen stap verder. Zo zou het moeten zijn. Is Engeland nu het slimste jongetje in de klas ? JA, dit oerconservatief land (in het land der blinden is eenoog koning) heeft de bui al lang zien hangen ; weg uit de vaart der volkeren. Wist het al langer : uw nick-name óf wist u het echt al langer ?
  Maar zoals gezegd, de EU heeft zich vergist , diverse mentaliteiten is met geen enkele munteenheid tot een ‘grijze worst’ te maken. . Er is geen doekje voor het bloeden. Wanneer ‘onrecht’ pijn zou doen dan zou heel Europa het uitgillen van de pijn . Ik hoop oprecht dat ik het aankomende faillisementen van Brussel niet meer meemaak.
  Ik wens iedereen een gelukkig en bedachtzaam 2020.

 30. @ Demosthenes schreef:
  28/12/2019 om 5:43 pm

  Precies, mensen vinden dat het pinsysteem prettig werkt niet beseffend dat er een andere bedoeling achter steekt: uiteindelijk totale controle.

 31. Ik heb nog een bankbiljet van 60 biljoen dollar. Ja, 50 met 12 nullen. Het is wel van Zimbabwe maar als het euro’s waren geweest dan had ik de hele EU schuld ermee kunnen betalen.
  Ik heb ook nog een postzegel van 50 miljard mark
  Waarom zal het met de euro hetzelfde gebeuren?

 32. Het zijn de burgers zelf die het maar lastig vinden en in toenemend mate met een pinpas of contactloos betalen.

  Je slaat de spijker op z’n kop Demosthenes.
  Ik vermoed dat de reden hiervan is dat de gemiddelde burger dommer aan het worden is en het moeilijk vindt om zijn wisselgeld aan de kassa na te tellen door even een rekensommetje te maken in zijn hoofd.
  Een andere reden schiet mij even niet te binnen.
  Misschien weet jij nog een reden?
  Met pinnen kun je veel te gemakkelijk in het rood staan.
  Contant niet. Wat je niet in je beurs hebt kun je immers niet uitgeven. LOL
  Het wordt steeds gekker op onze aardkloot,maar ik moet soms toch hard om lachen.
  Humor is voor mij dan ook een tijdelijke ontsnapping aan de aardse poppenkast die ik iedere dag voor mijn neus zie verschijnen.
  Alvast goede roetsjjjjj a.s. dinsdag 24 uur.

 33. Klaas Knot, dr directeur van de DNB, heeft onlangs ook al gewaarschuwd voor het gevaar van langdurig lage rentestanden. Enerzijds hebben ze op een gegeven moment totaal geen effect meer. Integendeel, ze kunnen er zelfs toe leiden dat burgers meer gaan sparen. Anderzijds leiden ze tot economisch ongewenste effecten zoals opgeblazen beurskoersen en woningprijzen.

 34. Demosthenes,
  Het is wettelijk toegestaan cash geld te weigeren.
  Bv ikea begint daar volgende week mee in meerdere filialen.

 35. Heb een typ!
  Lees zeker het boek ” binnen het witte huis ” van dough wead vertaald in het nederlands.
  Het zit vol van voorbeelden hoe het volk geringlood wordt door pers en vele anderen die aan onze duur verdiende centen zitten. Het boeit, het laat de geest niet los, van het misbruik, leugen, bedog, lafaards, criminele geesten die in het staatsbeleid geinfiltreerd zijn.
  En het geeft een beeld hoe een verkiezing verloopt en hoe moeikijk het is , om de juiste keuze te maken in het stemhokje.
  Voor ieder van ons. Want daar begint de weg voor de volgende 4 jaar en zelfs voor een generatie lang.

 36. Er valt ook nog wel wat te lachen: net stond een foto van een ALDI-filiaal op het NOS Internet nieuws: ervoor enkele personen
  die vuurwerk vervoerden in de winkelwagen en de tekst:het lijkt wel oorlog bij de LIDL ……

  Wb cash: u laat gewoon de bankpas thuis en neemt alleen cash mee, een wettig betaalmiddel:
  dat moet men accepteren!

 37. Hieruit blijkt hoe demonisch het hele geldsysteem is. Het artikel is naar mijn mening volkomen naar waarheid. We stevenen af op een gigantisch financieel debacle. Met medewerking van de links-liberale elite, en meelopers bekend als christendemocraten en liberalen. Alleen een NEXIT kan erger voorkomen.

 38. Wisthetallanger, over welke grote ketens hebt u het? Cash is en blijft een algemeen aanvaard betaalmiddel. Het zijn de burgers zelf die het maar lastig vinden en in toenemend mate met een pinpas of contactloos betalen.

 39. Helemaal mee eens Xander!!! Ik las de verweesde samenleving van Pim Fortuyn en ook de vertaling hiervan naar Openbaring 6. De schrandere ziet het onheil en bergt zich leert de Spreukendichter. Psalm 91. Die verwaande overmoedige ECB lacht nu, maar wie het laatst lacht…Zie Psalm 2.

 40. Als ik ergens vertel dat we bijna cashloos leven,lachen ze me steeds uit,ook in het bedrijfsretaurant waar je alleen.kan pinnen.
  Vanaf volgende week beginnen grote ketens al cash geld te weigeren,
  Positieve rente komt nooit meer,de stallingskosten van digitaal geld wordt vreselijk duur,op moment dat salaris geboekt is ben je al een deel kwijt.
  10 jaar geleden was 7 % positief normaal.
  Hoe ga je straks iemand betalen zonder bon,terwijl de economie nu draait op zwart geld?
  Witwassen dmv een kapperszaak of broodjeszaak is dan ook afgelopen.

Comments are closed.