Europa stevent door corona maatregelen op voedselcrisis en torenhoge prijzen af

Dankzij het coronabeleid zou dit beeld binnen enkele jaren wel eens definitief tot het verleden kunnen behoren. (Afbeelding: (2)).

—————————————————————————————————————————————–

Europa komt in totale systeemcrisis terecht – Duitsland geeft alvast ‘cyber aanvallen’ (natuurlijk door ‘de Russen’) de schuld, wat de bevolking moet klaarstomen voor een grote oorlog – ‘0,025% doden rechtvaardigt geen verwoesting van de wereldeconomie’

—————————————————————————————————————————————–

De onder het mom van een luchtwegvirus doelbewust in gang gezette ‘Great Reset’ afbraak van onze stabiele en welvarende samenleving gaat zich binnenkort nog harder laten voelen. Steeds meer indicaties wijzen er namelijk op dat Europa op een voedselcrisis met torenhoge prijzen afstevent. Ondertussen blijven politiek en pers alle verantwoordelijkheid voor de reeds veroorzaakte en nog aanstormende ellende afschuiven, goedpraten en soms zelfs toejuichen.

De voedselprijsindex (FFPI) van de FAO (Food and Agriculture Organization) van de VN steeg in december 2020 in één maand met 2,3 punten (2,2%) naar 107,5, de zevende opeenvolgende stijging. De FFPI stond in 2002 op nog maar 53,1 punten, en bereikte in 2011 een piek van 131,9 als gevolg van de financiële crisis, om vervolgens tot net onder de 100 te dalen.

Gecombineerde voedsel-, energie- en bankencrisis

Nu politici volstrekt normale, natuurlijke en voor verreweg de meeste mensen ongevaarlijke corona mutaties aangrijpen om de lockdown maatregelen en vrijheidsbeperkingen te verlengen en/of uit te breiden, zullen de voedselaanvoerlijnen vergelijkbare problemen krijgen als waar de elektronische industrie nu mee kampt (groot tekort aan microchips).

In Duitsland wordt reeds gewaarschuwd dat er groente- en fruittekorten dreigen te ontstaan. Men heeft ook al een zogenaamde oorzaak aangewezen: cyber aanvallen, waar natuurlijk ‘de Russen’ de schuld van zullen krijgen. Het vermaledijde World Economic Forum van Klaus Schwab, de kwade genius achter de ‘Great Reset’, verwacht ook cyber aanvallen op het elektriciteitsnet en de bankensector.

Historisch concept: geef anderen de schuld van wat je zelf veroorzaakt

Ook langzaam maar zeker onbetaalbaar wordend basisvoedsel en energie, gekoppeld aan grote problemen met bankrekeningen en online betalingen, moeten u klaarstomen om u te laten instemmen met een grote oorlog, waarschijnlijk tegen Rusland. In realiteit zullen de energieverstoringen worden veroorzaakt door de afschakeling van kolen, olie en gas, omdat per se op onbetrouwbare en dure wind, zon en biomassa moet worden omgeschakeld. Daarnaast is de volgende mega bankencrisis al jaren in de maak, die zal worden aangegrepen om er een compleet digitaal betalingssysteem met een digitale euro door te drukken.

Het is het aloude bekende historische concept dat al zó vaak is toegepast: geef de partij die jij als de vijand ziet de schuld van de problemen die je zelf veroorzaakt hebt, en je weet je verzekerd van hun steun. Helaas leest bijna niemand de geschiedenisboekjes meer, of men weigert er lessen uit te trekken (‘deze keer doen wij het beter’, ‘deze keer gaat het anders’) omdat men zich zoveel slimmer acht. (Mijn idee? Juist het tegendeel is het geval.)

Of je hebt er voor gestudeerd, en past de maatschappij manipulerende en ondermijnende neomarxistische tactieken die autoritaire en dictatoriale regimes al zo vaak eerder gebruikten op uiterst geraffineerde wijze op je eigen volk toe, en laat hen er daar nog dankbaar voor zijn ook.

‘Hadden ze voorkennis, of is dit een slinks plan?’

De Amerikaanse econoom Martin Armstrong wijst in dit verband nog eens op de bij velen inmiddels welbekende ‘Event 201’ pandemie simulatie in oktober 2019, waar alles wat vanaf 2020 is gedaan tot in de kleinste details van tevoren werd besproken, opgesteld en uitgewerkt, compleet met het doelbewust zaaien van angst en paniek om een gewoon coronavirus.

‘Hadden ze voorkennis van de toekomst, of bestaat er een slinks plan om de bevolking en CO2 te reduceren, en zo op handige wijze massa genocide te veroorzaken, zoals sommigen nu geloven? Zulke complottheorieën ontstaan altijd als je geheime bijeenkomsten en elitegroepen hebt die zichzelf verheven voelen boven het lagere volk, dat zij als het ‘Grote Uitschot’ beschouwen.’

Complottheorieën zijn het echter allang niet meer, aangezien al deze kwaadaardige plannen open en bloot in de publicaties van deze organisaties zoals het WEF zijn te lezen, te horen en te zien. Al zijn sommige daarvan, zoals ‘In 2030 bezit u niets meer en zult u gelukkig zijn’ weer offline gehaald nadat er toch wel erg veel ophef over ontstond. Dat zal deze autoritaire bureaucraten overigens geen seconde tegenhouden om deze dystopische toekomst in 2030 (maar vermoedelijk al veel eerder) aan u en mij (maar niet aan zichzelf) op te leggen.

Grote sociale onrust door voedselcrisis (en mogelijk ook oorlog)

Het staat in ieder geval vast dat er tussen nu en 2024 hoe dan ook voedseltekorten en explosief stijgende prijzen aankomen. ‘Dat zal leiden tot grote sociale en politieke onrust,’ schrijft Armstrong. ‘Het mismanagement door de EU overheid zou wel eens hun ondergang kunnen worden. Tenslotte hebben veel mensen in de loop van deze crisis door dat mismanagement hun baan verloren omdat ze thuis moesten blijven, en is gelijktijdig hun koopkracht gedaald. Dit is de ergst mogelijke uitkomst, en daarom vraag ik mij af of deze leiders echt zo stom zijn, of juist heel slinks?’

Ik denk zelf beide. Slinks, omdat deze systeemcrisis tot op alle onderdelen en gebieden, inclusief het volledig controleren en aansturen van de mainstream media, gepland is, met de bedoeling om een dictatoriale EU-superstaat te creëren die een technocratische mix zal zijn (en op veel vlakken reeds is) van het voormalige Sovjet systeem en het huidige communistische China.

Dom, omdat ze denken dat deze ‘Great Reset / Build Back Better / Groene Nieuwe Deal’ staatsgreep tegen de vrije samenleving ook op de langere termijn gaat slagen, zodat de Mark en Sigrids van deze tijd in 2030 hun gedroomde klimaatparadijs hebben gerealiseerd. Klaarblijkelijk hebben deze mensen geen enkel realiteitsbesef meer, want anders zouden ze op zijn minst moeten overwegen dat er met deze alles-en iedereen ontwrichtende koers in uiterlijk 2030 juist niets meer over kan zijn gebleven van onze beschaving.

De wereld is hoe dan ook niet voorbereid op een voedselcrisis, denkt Armstrong, die zonder enige twijfel door het in stand houden van de corona maatregelen zal worden veroorzaakt. Vooral in de grotere steden zullen de tekorten nijpend worden. De hoge BTW en belastingen in Europa zullen voor velen de nekslag zijn. Dan hoeven de supermarkten maar een paar dagen niet te worden bevoorraad om grootschalige paniek, chaos en geweld te laten uitbreken.

Volgens de econoom zullen beursspeculanten de schuld krijgen, maar ik denk dus dat (ook) een politieke schuldige zal worden aangewezen, waarschijnlijk de Russische president Vladimir Putin. Dan is het handig als je voor die tijd al een grote regionale oorlog hebt geprovoceerd in bijvoorbeeld Oekraïne, en mogelijk ook in het Midden Oosten. We hebben immers gezien hoe eenvoudig de bevoorradingsketens zijn te verstoren door slechts één containerschip (Suez kanaal).

Bill Gates een van grootste veroorzakers van deze crisis

Armstrong haalt er dan nog een andere ‘complottheorie’ bij die stelt dat Bill Gates inmiddels de grootste eigenaar van landbouwgrond in de VS is. Waar of niet, het is in ieder geval wel aangetoond dat hij de WHO feitelijk heeft ‘opgekocht’ en in zijn zak heeft, en daarnaast ook de Amerikaanse CDC, en vermoedelijk ook alle vergelijkbare instituten in Europa. Daarnaast heeft hij financiële belangen in ieder groot farmaceutisch bedrijf, en is hij de aandrijver van de GAVI vaccin alliantie. Gates zal dus ontegenzeggelijk één van de grootste veroorzakers van de jarenlange crisis zijn, maar dat zullen de mede door hem gecontroleerde Westerse media nooit mogen schrijven.

Het afgelopen decennium zijn er in zowel Amerika als Europa sowieso vele honderdduizenden boerenbedrijven verdwenen, grotendeels omdat het bestaan hen onmogelijk werd gemaakt door almaar stijgende lasten en steeds strenger wordende ‘klimaat’regels en wetten. Op deze wijze wisten overheden spotgoedkoop grote hoeveelheden land in hun bezit te krijgen voor onder andere woningbouw, ‘duurzame’ energie en ‘natuurherstel’projecten. Dit jarenlange anti-boeren beleid dreigt de aankomende voedselcrisis exponentieel te versterken.

0,025% doden rechtvaardigt geen verwoesting van de wereldeconomie

‘Ondertussen is er haast om iedereen te vaccineren tegen een ziekte die niet dodelijker is dan de griep,’ vervolgt Armstrong. ‘Het aantal Covid doden is zó overdreven, dat onze politici of de domste mensen ter wereld zijn, of de meest slinkse. Tijdens de Spaanse griep waren er 50 miljoen doden, 3,125% van de wereldbevolking van toen (1,6 miljard). Nu zijn er 7.8 miljard mensen, en zijn zelfs 2 miljoen doden slechts 0,02564% daarvan. Hiermee valt op geen enkele wijze de vernietiging van de wereldeconomie te rechtvaardigen.’

Nürnberg afspraken genegeerd en zelfs omgekeerd

‘De mainstream pers juicht de lockdowns gewoon toe en terroriseert het publiek. Het komt aan het daglicht dat de vaccinaties niemand beschermen tegen het oplopen van Covid, en hen zelfs nog in groter gevaar kunnen brengen zodra de bevolking wordt verpletterd door een van de nieuwe mutaties. Ondertussen zijn de farmaceutische bedrijven gevrijwaard van alle aansprakelijkheid. In Nürnberg kwamen alle wereldleiders overeen om dergelijke medische experimenten op de bevolking te verbieden als die nog niet (of niet voldoende) op dieren waren getest. De vaccins die nu worden ingespoten zijn niet eens op ratten of muizen getest.’ (1)

(Dat komt mede door het extreemlinkse, marxistische ‘woke’ denken, dat de mens heeft ontdaan van alle hogere spiritualiteit, en als niets anders ziet als een soort biologische machine die in geen enkel opzicht het leven van dieren ontstijgt. Sterker nog: door mensen nu wèl als proefkonijnen te gebruiken en dieren niet, wordt de mens zelfs onder dieren geplaatst. Het behoeft geen uitleg dat dit verwerpelijke anti-humane denken de weg bereidt voor een massaslachting, een genocide, zoals de wereld die nog nooit heeft gekend en daarna vermoedelijk ook nooit meer zal kennen, omdat er simpelweg te weinig van ons zullen zijn overgebleven.)

 

Xander


(1) Armstrong Economics
(2) Afbeelding: ElasticComputeFarm ,Pixabay 

Zie ook o.a.:

30-03: 24 wereldleiders pleiten voor snelle oprichting wereldwijde WHO-vaccindictatuur
27-03: Britse oud-rechter Hooggerechtshof waarschuwt dat corona maatregelen nog 10 jaar duren
25-03: Wanhopige Duitsers schrijven in open brieven over keiharde DDR corona dictatuur
22-03: Aartsbisschop Viganò noemt Great Reset de oprichting van ‘het rijk van de Antichrist’
25-02: ‘Nieuw Nürnberg tribunaal in voorbereiding tegen WEF en politieke veroorzakers Covid-19 crisis’ (/ Corona lockdowns, social distancing, mondkapjes, avondklok, testen en vaccinaties ‘grootste onrechtmatige zaak aller tijden en grootste misdaad tegen menselijkheid ooit’)
19-01: Academische prognoses omgerekend: 66.600 doden in Nederland door lockdowns

2020:
18-12: Hooggeplaatste kardinaal Vaticaan: ‘We worden slaven van een goddeloze en moorddadige agenda’
13-12: De echte reden van de spoedwet: Secretaris-generaal VN wil permanente klimaat noodtoestand tot 2050
12-12: Docu ‘Covid-19 – The System’: ‘Documenten bewijzen dat media opdracht van regering kregen om angst te zaaien’
29-11: Johns Hopkins studie: Covid-19 heeft relatief geen effect op normale sterftecijfer
28-11: Visie World Economic Forum voor de wereld na Covid: Een afschuwelijke toekomst
01-11: Aartsbisschop Vigano waarschuwt dat Grote Reset ‘wereldwijd complot tegen mensheid en God’ is
27-09: Finse topeconoom waarschuwt dat tweede lockdown ‘totale economische vernietiging’ betekent (/ ‘Tijdens systeemcrisis 2020-2022 wordt welvaart, veiligheid en zekerheid weggevaagd, gevolgd door nieuwe Depressie tot 2025-2027’)
23-09: Zo kreeg Reichsmarschall Göring het volk mee: ‘Maak ze bang en zeg dat weigeraars een gevaar zijn’
24-08: Verplichte vaccinaties zijn volgens de Nürnberg Code misdaden tegen de menselijkheid
08-08: Agenda 21 samengevat: ‘De opmars naar een nieuwe wereldorde’
18-06: Huiseigenaren en iedereen met enige vorm van vermogen worden komende jaren zwaar beroofd’ (/ ‘Alles wordt ons afgepakt, en daarna is het bittere armoede en de dood’)
16-06: ‘Groene Nieuwe Deal’ EU veroorzaakt slechtere oogsten en hoge voedselprijzen’
01-06: De economische zelfmoord van Europa’: Grootste crisis ooit is nu echt begonnen
21-04: Sky News onthult VN doel lockdowns: Bestaande economie vernietigen en herstarten zonder CO2
13-02: (/ Brusselse ‘Green Deal’ verzekert de ‘economische zelfmoord’ van ons ooit vrije en welvarende werelddeel)
30-01: Hoe de globalisten de corona pandemie kunnen gebruiken voor oprichting wereldregering
15-01: Val Romeinse Rijk op herhaling: ‘Green Deal zal Europese Unie doen instorten’

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

32

 1. @ Tukker schreef: 01/04/2021 om 7:26 pm

  En nu Vera Bergkamp ook van de partij des doods gekozen tot kamervoorzitter.
  Het kan niet anders of die miljonair op de achtergrond die D666 een miljoen schonk heeft de media en en belanghebbenden omgekocht om D666 helemaal booming te maken en Mw Al QAg de nieuwe premier . Nou we worden straks dus helemaal geregeerd door de meest antichristelijke politieke kopstukken ooit! En als toegift nog lesbiennes ook. Waar Vera Bergkamp o.a. haar ‘sporen’ mee heeft verdiend:zij heeft de weigerambtenaar ( een ambtenaar die om gewetensredenen geen homo’s wilde trouwen) weg-gekregen. Verboden!

  En zoals Kaag heeft een Christelijk lyceum in Zeist bezocht! Het verraad komt altijd uit de kringen rond de Heere Jezus , denk maar aan Judas 1 van de 12…

 2. verhaaltje; een van mijn aller-aller laatste

  enige tijd geleden vroeg ik aan een kennis waar hij was en deze vertelde me dat hij was gaan wandelen met zijn hond in het bos. Ik viel neer alsof ik door taser werd beschoten en ik ben nog steeds niet uitgelachen, wat voor interpretatie heeft de gemiddelde Nederlander van een bos? We hebben hier toch geen bossen? Noem mij eens een dichtbegroeid bos waar je binnen een paar stappen kunt verdwalen en dusdanig dat je letterlijk tussen de bomen het bos niet meer kunt zien? We zijn in Nederland een van de minst beboste landen van heel Europa met maar 8% en dat zal altijd afnemen. Je bedoelt die dorre struiken en paar takken dat voor ons moet doorgaan als bos?? Hoe triest is het, dat niemand dit meer ziet? En we hebben hier geen natuur, er zijn tot mijn grootste verbazing altijd een hoop dwazen die bij hoog en laag blijven beweren dat we hier wel degelijk natuur hebben, ja zo gauw een paar m2 onbebouwde kale veengrond met een paar graspollen ook buiten de stad ligt is kan dat zich meten met echte natuurparken, sure.

  Voor een beetje natuur moeten we al gauw naar onze buurlanden en dat mag niet. Dus met wat jaloezie zit ik te kijken naar Oostenrijkers of Ieren die dat in hun mooie landen wel strekelijk kunnen reizen of ..? Nou hoor ik via Dave dat ze in Ierland helemaal nergens meer naar toe mogen, LEVEL 5, https://www.citizensinformation.ie/en/covid19/living_with_covid19_plan.html#l05988 video van Dave: https://www.bitchute.com/video/gTHPeNv3EJBN/ waarom hoor ik daar niet over in de grootste zogenaamde onafhankelijke, alternatieve media? Omdat ze meewerken met de MSM net zoals er nepdemonstranten meelopen in betogingen. Of zoals cryptovaluta heel verdacht zijn, ik vertrouw dat niet dan kan heel goed in samenwerking zijn met de wereldbanken. Heel toevallig ook dat crypto in de lift zit net nu iedereen zijn geld niet kan uitgeven. Volgens Dave komt de hyperinflatie eraan. Ik zou er niet op gaan wachten tot het te laat is. U kunt waardevolle goederen aanschaffen die geen elektriciteit vereisen, zoals crosstrainers of een luxe latexmatras om maar wat te noemen. Site van Dave: https://www.bitchute.com/channel/hybM74uIHJKf/

 3. Tot dusver liggen Rutte&CO nog volledig op schema wat betreft de uitvoering van het Covid-19 stappenplan en de Great Reset.
  “In de loop van het voorjaar/zomer zullen de overheden de volledige controle overnemen van voedsel en brandstof en zorgen voor beperkingen op toeleveringsketens waardoor er toenemende voedseltekorten zullen ontstaan. De wereldeconomie zal geleidelijk aan instorten. De staat-van-beleg of een andere vorm van een permanente noodtoestand zal worden afkondigd. Publieke kritiek tegen de maatregelen van de overheden zal blijvend met harde hand neergeslagen worden waarbij zelfs het leger ingeschakeld zal worden. Ook zal het leger checkpoints opstellen in grote stedelijke gebieden en wegen om te controleren of mensen zich wel aan de dwangmaatregelen houden. Tegenstanders zullen worden neergezet als de grootste publieke vijanden van degenen die bereid zijn zich te onderwerpen.
  https://www.franklinterhorst.nl/Uit%20het%20nieuws%2029-03-2021.htm

 4. @Krit Noot 01/04/2021 om 11:31 pm
  Er zijn meer dan voldoende mensen die zich er destijds wel tegen hebben uitgesproken. In sommmige gevallen zelfs met een situatie vergelijkbaar met deze als voorbeeld. Maar die mensen werden destijds genegeerd. En de meesten waren niet bepaald in de situatie om er iets aan te doen.
  Links is heel erg goed in het bespelen van emoties van mensen. Dat ze daarbij lange termijn gevolgen niet kunnen overzien of zelfs maar over willen nadenken en rationele argumenten wegwuift is niets nieuws. Eigenlijk niets anders dan er nu met de coronawaanzin wordt gedaan. Roepen ‘follow the science’ maar intussen alle wetenschappelijke bewijzen negeren en voluit op het orgel van de angst gaan.

 5. @ Polleke schreef 01/04/2021 om 7:05 pm
  Ja, thanks!
  En hoeveel zal meneer de Premier wel niet achter de schermen hebben gelogen samen met de Jonge die in woede ontstak na Haga’s simpele vragen over de Infection Fatality Rate (IFR). Nou meneer de Frikandel klapte zowat!

 6. Het lijkt erop dat er momenteel een coup d’état gepleegd wordt door de politici tegen hun opdrachtgevers (de burgers/kiezers die ze beweren te vertegenwoordigen).

 7. @ Nieuw Begin schreef:
  01/04/2021 om 6:08 pm
  Liegen doen ze allemaal en het is een feit dat de mensen die je wel als premier zou willen (Pieter Omtzigt) het altijd weigeren.
  De notitie is bewust gelekt en de fotograaf netjes getipt.
  De VVD toch weer de grootste voornamelijk door dhr. Rutte die het zelf wel welletjes vond, maar zijn partij nog een keer wilde assisteren. De overgrote meerderheid heeft geen idee hoe snel en effectief het woordje democratie inhoudsloos is geworden. Dat mevrouw Kaag zoveel stemmen binnen haalde heeft twee redenen. Ze is oeverloos gepromoot als de nieuwe premier, maar zij zal het wel overleven (Pim Fortuyn). En er is met de uitslag gerommeld met name door mevrouw Ollongren die iets illegaals deed met de briefstemmen en wie weet wat nog meer.

 8. Waarom is Rutte de slechtste premier die Nederland ooit gehad heeft?:
  Tijdens de kredietcrisis (van 2007 tot 2011) had Balkenende verzuimd huizen te bouwen en wegen moeten aan te leggen. Toen Rutte als premier kwam (oktober 2010) heeft hij alleen maar gespaard ten koste van de armeren. Hierdoor is de kredietcrisis tm heden(!) zeer voelbaar voor de armeren.
  Het overheidstekort was in 2009 uitgekomen op 5,3 procent van het bbp. De schuld van de overheid uitgedrukt als percentage van het bbp was 60,9 procent.
  In 2019 was dit: een overheidsóverschot van 0,5% van het bbp, terwijl de schuld van de overheid uitgedrukt als percentage van het bbp teruggelopen was tot minder dan 50%.

  Vervolgens kwam de corona (covid 19) ‘pandemie’. Rutte liet zich bang maken door de WHO-‘deskundigen’ en legde de totale economie plat. Dit kostte Nederland: álles wat Rutte ten koste van de armeren gespaard had in 10 jaar tijd(!).

  Rutte is dus een voorbeeld dat je als staatsman absoluut niet moet regeren met angst als drijfveer. Maar ja, dhr. Rutte kent als privé-persoon 0(nul)% verantwoording daar hij vrijgezel is.
  Hoe kan zo’n persoon ’n heel lánd besturen?
  Dus in 10 jaar tijd heeft Rutte in totaal bezien NIÉTS opgeleverd voor BV Nederland, terwijl de armeren steeds armer geworden zijn (totale afbraak sociale voorzieningen).

 9. Ik vertrouw Rutte in het geheel niet en ik beticht hem van zeer slecht bestuur. Maar … In DIT geval krijgt hij ten onrechte de schuld van het mislukken van de informatie.
  Hoge ambtenaren hebben dat (zeer foute) stuk geschreven voor beide informateurs.
  Wat die hoge ambtenaren bezield heeft om Omtzigt de zwarte piet toe te schuiven, blijft nog even een raadsel. Mijns inziens waren die hoge ambtenaren op een of andere manier betrokken bij de toeslagaffaire en wilden zij van die lastpak (lees: Omtzigt) af.
  Het is dát stuk papier waarop vermeldt stond: Omtzigt functie elders.

  Informeren houdt in: informatie inwinnen welke reële mogelijkheden er zijn om een regering te vormen. Die hoge functionarissen waren hun geld zeer opzichtig niet waard: het melden van de poppetjes (lees: welke functies personen kunnen hebben) hoort thuis bij formeren en niet bij INformeren.
  De twee informateurs hadden die papieren naar betreffende ambtenaren terug moeten sturen.
  Echter, de twee informateurs waren hun geld óók niet waard: De twee informateurs hebben braaf conform dat papiertje gehandeld.
  De twee informateurs waren compleet(!) onwetend inzake staatsrecht en dus onwetend wat informateurs moeten doen: informatie verzamelen ten behoeve van de beoogde premier.

 10. In dit artikel wordt een goed punt gemaakt dat verder gaat dan de vaccin discussie.
  Er wordt geconstateerd dat vaccins niet op ratten of muizen getest worden. Dit is een gevolg van een regel die enkele jaren geleden is ingevoerd en die dierproeven min of meer verbied voor alle producten dus ook vaccins.
  Ik vindt het een kwalijke zaak dat men hier nu verontwaardigd over is en dat ik niemand hierover hoorde toen de regel enkele jaren geleden is ingevoerd.
  Ik vindt het nog kwalijker dat er vervolgens geen woord gerept wordt over aanpassen van de dierproef regels.
  Of pleit de auteur voor overtreding van de dierproef regels in het geval van vaccins?
  Of is de auteur niet op de hoogte van de dierproef regels?

 11. Dit hoort bij het plan, Rutte heeft zijn dienst gedaan door het volk te verlakken, hij had echter nooit verwacht weer te worden gekozen…(hoe suf zijn wij?).
  Kaag neemt het over, met de missie ons land verder ten gronde te richten. Te beginnen met de pensioenen naar Brussel over te maken, zo’n slordige 1600 miljard.
  Dit is/was de fundatie van Nederland.

 12. Dit hoort bij het plan, Rutte heeft zijn dienst gedaan door het volk te verlakken, hij had echter nooit verwacht weer te worden gekozen…(hoe suf zijn wij?). Hij neemt afscheid met z’n niet traceerbare miljoenen, zodat hij kleine jongetjes kan gaan achterna zitten.
  Kaag neemt het over, met de missie ons land verder ten gronde te richten. Te beginnen met de pensioenen naar Brussel over te maken, zo’n slordige 1600 miljard.
  Dit is/was de fundatie van Nederland.

 13. De boer op zijn landje is toch achterhaald in de moderne tijd: hydrocultuur met de juiste led-verlichting in vastgoedcomplexen zorgt voor uw plantaardige voeding, en kweekvlees voor de eiwitten. En alle processen geautomatiseerd en gerobotiseerd en vrij van virussen en weersinvloeden. Wat wil men nog meer. 😉

 14. Quote: Armstrong haalt er dan nog een andere ‘complottheorie’ bij die stelt dat Bill Gates inmiddels de grootste eigenaar van landbouwgrond in de VS is.

  Waarom is dit een theorie? Dit is een feit! Bij de gemeenten is de eigenaar bekend.

 15. 6.00 PM Nieuw Begin zitten er dik in , allebei, misschien dat Kaag wel erger is, lid v/d partij des doods, heeft bij wijze van spreken bij klaus schwab op schoot gezeten samen met de rutte/ maxima in 2018

  Mijn persoonlijke mening Kaag koud kil koele vrouw, heeft willens/wetens terreurorg , die zgn landbouworg was geld gegeven voor het vermoorden van Joodse burgers in Israel, wordt misschien wel nu onze minister president( haar man wist dat, voormalig minister PLO kabinet yasser arafat ,

  Misschien dat er nu kans is oP een ommekeer

 16. 6.00 PM Nieuw Begin zitten er dik in , allebei, misschien dat Kaag wel erger is, lid v/d partij des doods, heeft bij wijze van spreken bij klaus schwab op schoot gezeten samen met de rutte/ maxima in 2018

  Mijn persoonlijke mening Kaag koud kil koele vrouw, heeft willens/wetens terreurorg , die zgn landbouworg was geld gegeven voor het vermoorden van Joodse burgers in Israel, wordt misschien wel nu onze minister president( haar man wist dat, voormalig minister PLO kabinet yasser arafat ,

 17. Omtzigt is toch (gelukkig) één van de betere leiders. Maakt hij het Rutte zo lastig dat Rutte geen hol heeft om zich te verbergen om na bijna 10 jaren vele rookgordijnen te hebben opgelegd, inderdaad een onverwachte waterloo zal krijgen? Alleen voor het niet goed informeren (zolang Rutte er al is gebeurd dit) wil Rutte zich verontschuldigen richting het kabinet.
  https://www.xandernieuws.net/algemeen/academische-prognoses-omgerekend-66-600-doden-in-nederland-door-lockdowns/

  Spyfromthesky schreef:
  19/01/2021 om 9:56 pm

  Well Off Topic.

  Dit behelst dus ook de niet openheid sinds maart wegen corona. De 2e kamer wordt om de tuin geluid. Wilders heeft gelijk. De puinhopen van Rutte.

  Rutte moet op zijn slechtste taalgebruik waar ik woon : “gewoon oprotte”. Valt de deken van andere partijen af van Rutte.

  Weg die Rutte en er moeten meer volgen………….

  Spyfromthesky

  Bovenstaande post, zie ook link, dat was op 19-01-2021 gepost door mij.
  We krijgen na de verkiezingen een koers dankzij de formateurs?! Ik denk persoonlijk dat Jorridsma de mogelijke rol en of opdracht heeft gekregen om Omtzigt buiten spel te krijgen.

  Vaak lijkt het in een vergadering in de kabinetten dat het lijkt of de zaken gedaan zijn, maar vaak draait dit op de één of andere wijze uit met een sisser.

  Als Rutte inderdaad moet aftreden, dan is het inderdaad zijn Waterloo geworden. En hebben de partijen een soort van sympathie voor Rutte en uiteindelijk hem laten zitten voor zijn verdiensten, dan is het ook de vraag of dit qua transparante democratie toch geen Waterloo voor Rutte kan zijn.

  Want dan zal Rutte toch geen hol meer hebben op in een nieuw kabinet meer op zich te verbergen. En wellicht is dit ook juist nu beter rondom corona! Ook daarin zal Omtzigt zich veel meer moeten inlezen. Ik weet wel dat algemeen voor alle maatregelen zal zijn wegens het CDA, maar ik denk ook zeker te weten, dat als hij zich echt gaat verdiepen dat er heel andere nuances zullen zijn.

  Even iets anders tussendoor:
  Het RIVM heeft een uitleg-betrouwbaarheid probleem van hun cijfers, statistieken enz.
  Ze zetten daarvoor Diederik Jekel in. Zo van, een bekende Nederlander die een slimme achtergrond heeft om dit bedrog te brengen als dat het zo is.

  Waarom heeft het RIVM niet het lef te nemen om Maurice de Hond erbij te betrekken?!
  Juist, jullie gaan het hem snappen.

  Het grote voordeel kan zijn dat de democratie veel transparanter is en de Kamer goed, tijdig en juist geïnformeerd wordt om haar controle op de macht te kunnen controleren.
  Ben benieuwd hoe het duo Rutte en de Jonge de volgende keer verschijnen. En wat als Rutte nu toch besluit om terug te treden omdat hij snapt dan zijn rol in het verbergen van juistheden niet meer in de één of andere hol te verbloemen valt? Vindt hij dit dan nog wel leuk en wat als de Jonge dan alleen staat of met iemand anders?

  En na de politiek, zal de media eraan moeten geloven. Want dat is doorspekt van linkse oud politica.

  O ja, wie weet komt heel snel het referendum terug.

  Spyfromthesky

 18. Rutte is ook degene geweest die de pers heeft gevraagd het RIVM te ontzien. Ik moet ergens nog die link hebben. Nu doorpakken en de grootste misdadiger die het schopte tot premier politiek hangen!

  Eindeloos is de lijst waarin meneer heeft gelogen!

  En alleen al dat inlegvelletje en het negeren van de referendum uitslag! Wat een peilloze misdadigers heb ons land bestuurd want Mw Kaag slaat nu wel een hoge toon aan maar is niks beters en ook een clublid van Klaus Schwa.

 19. Nu Rutte keihard heeft gelogen waar iedereen het over eens is wil ik als Nederlands staatsburger wel eens weten wat zijn ( Rutte’s aandeel) is en Mw.Kaags aandeel is in de Great Reset voor de Nederlandse situatie. Ziet u hem nog staan, vol verzekerd bij persco’s samen met Frikandel Hugo De Jonge als ze hun terroristen lijstjes aflazen aan corona maatregelen? Voor de dag ermee Rutte, hoeveel heb je wel niet gelogen uit naam van een griepvirus en daarmee ons mooie vaderland naar de gallemiezen geholpen?
  Wilders, Baudet, zelfs Denk en SP en Ploumen…pak nu door en haal ook de steen boven water die ons land in de ellende heeft gestort nietwaar meneer Klaus Schwab van het WEF die ook Rutte en Kaag in zijn broekzak heeft?

  Er is niets verborgen of het wordt geopenbaard zegt mijn Spoorboekje!

 20. Die schaarste tekent zich nu al af. Sinds eind vorig jaar/begin dit jaar zie ik bij onze lokale supermarkten erg veel bordjes “dit product is tijdelijk niet leverbaar” in de schappen. En dan niet in één pad, maar drie, vier van dat soort bordjes in verschillende paden in de supermarkt. En dat ‘tijdelijk’ blijkt erg langdurig te zijn, want die producten zijn nog steeds niet verkrijgbaar.

  Het gaat zo geleidelijk dat het nauwelijks opvalt: hier verdwijnt product x, volgende week is ook product y uit de schappen verdwenen etc.

  Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Ook in dit geval. Ik zorg voor voldoende extra mondvoorraad en ook wat cash geld.

  Over dat ‘preppen’ wordt hier in Nederland soms nogal lacherig gedaan, maar daar kijken ze in de USA weer heel anders tegenaan. Daar word je juist voor gek versleten wanneer je zegt niets te preppen. Ik heb familie in de USA en Canada en die hebben allemaal extra voorraden, brandstof, cash en waterzuiverings-middelen in huis. Sommigen van hen ook wapens, maar dat vind ik een stap te ver.

 21. Tja, je zou kunnen besluiten zaden te kopen en zelf te kweken en je lot in eigen hand te nemen..
  In plaats van de dingen af te wachten. Maja dat is moeiiiiiiiiiilijk…
  Ik doe dat al jaren en ik ben niet van plan om dat anders te gaan doen. Afwachten is geen optie. Handelen wel. Ik wen een ieder succes met overleven.

 22. Zonder CO2 ( 0.03 % van de atmosfeer ) groeit er niets meer .
  Zo werkt óók de groene gekte mee ten behoeve van de door de “geheime ” clubjes gewenste dépopulatie .
  Overigens begint “Het visioen ” van Ken Peters met een black-out van twee weken waarbij de wereldbevolking in paniek raakt ….

 23. Yep, de tekorten lopen in alle sectoren al op. Kijk eens op https://www.zerohedge.com/economics/us-manufacturing-surveys-soar-supply-chain-disruptions-spark-surge-prices bijvoorbeeld. De prijsstijgingen in de VS zijn al merkbaar, hier begint het te komen. Vrijwel alle supply chains zijn compleet verstoord met geen zicht op verbetering. Inflatie begint te woekeren. Bescherm uw bezit, koop commodities, edelmetalen of bitcoin als hedge tegen de op-handen-zijnde enorme geldontwaarding van euro en dollar. Als u nog geld op de bank heeft, breng dat terug tot een minimum, want als straks de banken weer omvallen, zal dat geld afgepakt worden om de banken te “redden”. Lees u in over bail-ins. Een mooi voorbeeld was Cyprus in 2013, dat was het proefballonnetje voor wat komen gaat. Niets kan uw waardeloze euros beschermen, zorg dat u harde assets heeft, hoe weinig ook. Al is het maar een zilveren munt van ongeveer dertig euro.
  Als u in steden woont, probeer dan voor een uitvalsplek op het platteland te zorgen. De crisis en ellende zal het grootst zijn in steden omdat die vrijwel compleet afhankelijk zijn van supermarkten en dergelijke. Voorraden zijn daar zo op. Begin vast met houdbaar voedsel in te slaan.
  Zie ook https://www.iceagefarmer.com/ voor nieuws over de oplopende tekorten. De boeren worden klemgezet (“uitgekocht” heet dat in new speak), zodat van die kant geen voedselaanvoer meer mogelijk is.

 24. De voedselcrisis hoort bij het plan van de coronapandemie. Hier is andermaal te zien/ lezen dat dat de machthebbers op schema liggen bij het doelbewust veroorzaken van een ongekende crisis. Uithongeren van de eigen bevolking is een misdaad tegen de menselijkheid. Onze boeren worden uitgekocht zodat de mogelijkheid tot zelfvoorziening spoedig onmogelijk word gemaakt, agenda 21/ 2030. Kankerverwekkende, genetisch gemanipuleerde hondenvoer heeft de toekomst.

 25. Beste Xander u slaat de spijker op zijn kop dank u wel voor dit artikel.
  Ook ik heb in het verleden wel eens gelachen om de z.g. “preppers” nu niet meer heb er eerder respect voor gekregen.
  En dit artikel geeft ook mij nu te denken word het alvast “hamsteren” of lijdzaam afwachten en als de nood aan de man komt vechten om voedsel?
  Onze “beschaving” vervalt al na drie dagen geen voedsel als ik mij niet vergis dat kan een aanleiding zijn voor de globalisten.
  Orde uit chaos.

 26. Volgens billie gates, mogen er maar 500 miljoen mensen blijven leven. Zg, om de planeet te redden.

Comments are closed.