Aartsbisschop Vigano waarschuwt Trump dat Grote Reset ‘wereldwijd complot tegen mensheid en God’ is

—————————————————————————————————————————————–

Paus Franciscus ‘heeft vanaf het begin zijn rol verraden, en de globalistische ideologie gepromoot’ –  Historische strijd van Kwaad tegen Goed, van Duisternis tegen Licht’

—————————————————————————————————————————————–

De uit de kokers van het WEF, de VN/WHO en Bill Gates afkomstige ‘Grote (Groene) Reset’, zoals die ook in Nederland onverkort door het klimaat-virus regime Rutte wordt uitgevoerd, is volgens de bekende aartsbisschop Carlo Maria Vigano, de voormalige pauselijke afgevaardigde voor de VS, een ‘wereldwijd complot tegen God en de mensheid’, waarmee al onze vrijheden ‘zullen worden vernietigd.’ Vigano waarschuwt in een open brief aan president Trump dat hij nog de enige muur is tegen deze oorlog van de globalisten tegen de mensheid. ‘De vijand heeft Satan aan zijn kant, hij die alleen maar kan haten… maar deze Grote Reset zal falen.’

In de brief, die is gedateerd op 25 oktober, begint Vigano al in eerste regel dat ‘het lot van de hele wereld wordt bedreigd door een wereldwijd complot tegen God en de mensheid… Ik schrijf u te midden van het zwijgen van zowel de burgerlijke als religieuze autoriteiten. Dat u mijn woorden mag aanhoren als ‘een stem van een die roept in de woestijn’. (Joh.1:23).’

‘Zoals ik al schreef in mijn brief in juni zijn de machten van het Kwaad in dit historische moment opgesteld in een alomvattende strijd tegen de machten van het Goede; de krachten van het Kwaad blijken machtig en georganiseerd te zijn in hun verzet tegen de kinderen van het Licht, die gedesoriënteerd en ongeorganiseerd zijn, en in de steek zijn gelaten door hun wereldlijke en spirituele leiders.’

‘We ervaren dagelijks deze steeds heviger wordende aanvallen van degenen die de basis van onze samenleving willen vernietigen: het natuurlijke gezin, respect voor het menselijk leven, liefde voor je land, en vrijheid van onderwijs en onderneming. We zien hoe staatshoofden en religieuze leiders deze zelfmoord van de Westerse cultuur en zijn christelijke ziel in de hand werken door burgers en gelovigen hun fundamentele rechten af te pakken, in naam van een gezondheidscrisis die zich meer en meer volledig ontpopt als een instrument voor de oprichting van een onmenselijke anonieme (lett. ‘faceless’ = gezichtsloze = mondkapjes) tirannie.’

‘Er is een wereldwijd plan dat de Grote Reset wordt genoemd gaande. De architect is een globalistische elite die de hele mensheid wil onderwerpen met dwangmaatregelen, die de vrijheden van individuen en hele bevolkingen drastisch beperken. Dit plan is in allerlei landen reeds goedgekeurd en gefinancierd; andere landen zitten nog in een beginfase. Achter de wereldleiders, die medeplichtig zijn en uitvoerders zijn van dit helse project, zitten meedogenloze figuren die het World Economic Forum en Event 201 financieren, waarmee ze hun agenda promoten.’

‘Het doel van deze Grote Reset is het opleggen van een medische dictatuur, gericht op het afdwingen van vrijheidsdodende maatregelen. Dit wordt verborgen achter verleidelijke beloften van een basisinkomen en het kwijtscheden van schulden. De prijs voor deze concessies van het IMF is het afstand doen van privé bezit, en het volgen van een vaccinatieprogramma tegen Covid-19 en Covid-21, zoals deze door Bill Gates wordt gepromoot, in samenwerking met de grote farmaceutische groepen.’

‘Naast de enorme economische belangen die de promotors van de Grote Reset motiveren, zal het afdwingen van vaccinaties gepaard gaan met een verplicht gezondheidspaspoort en een digitale ID, met ‘contact tracing’ van de hele wereldbevolking als gevolg. Degenen die deze maatregelen niet accepteren zullen worden opgesloten in interneringskampen, of onder huisarrest worden geplaatst. Al hun bezittingen zullen in beslag worden genomen.’

‘Meneer de president, ik vermoed dat u er reeds van op de hoogte bent dat de Grote Reset in sommige landen tussen het einde van dit jaar en het eerste kwartaal van 2021 zal worden geactiveerd (nu de spoedwet is aangenomen hoort Nederland daar overduidelijk ook bij – X.). Voor dit doel zijn nog meer lockdowns gepland. Officieel zullen die worden gerechtvaardigd door een zogenaamde tweede en derde golf van de pandemie. U weet heel goed welke middelen worden ingezet om paniek te zaaien, en draconische beperkingen van individuele vrijheden te legitimeren.’

‘Dit zal een gekunstelde wereldwijde economische crisis veroorzaken. Volgens de bedoelingen van diens architecten zal deze crisis de toevlucht van landen naar deze Grote Reset onomkeerbaar maken. Daarmee wordt de finale klap uitgedeeld aan een wereld wier bestaan, en de herinnering daaraan, zij compleet willen opheffen.’

‘Maar deze wereld, meneer de president, bevat mensen, gevoelens, instituten, geloof, cultuur, tradities en idealen: mensen en waarden die niet als robotten handelen, die niet als machines gehoorzamen, omdat ze begiftigd zijn met een ziel en een hart, en die worden samengebonden door een spirituele band die zijn kracht van boven krijgt, van die God die onze tegenstanders willen uitdagen, net als Lucifer in het begin van de tijd deed met zijn ‘non serviam’ (‘ik zal niet dienen’).’

‘We beseffen goed dat veel mensen zich ergeren aan deze verwijzing naar de botsing tussen God en het Kwaad, en aan het gebruik van ‘apocalyptische’ termen, die volgens hen alleen maar boosheid* en verdeeld zaaien (* lett. ‘geesten kwaad maakt’). Het wekt geen verbazing dat de vijand boos is ontdekt te zijn, precies wanneer hij denkt dat hij het fort dat hij ongestoord wil veroveren, heeft bereikt.’

‘Het is echter wonderlijk dat niemand alarm slaat. De reactie van de deep state op degenen die dit plan afwijzen loopt stuk en is onsamenhangend, maar begrijpelijk. Net nu de medeplichtigheid van de mainstream media erin geslaagd was om de transitie naar de Nieuwe Wereld Orde bijna pijnloos en opgemerkt te maken, komen allerlei misleidingen, schandalen en misdaden aan het daglicht.’

‘Tot voor een paar maanden geleden was het eenvoudig om ‘complotdenkers’, degenen die deze vreselijke plannen die we nu tot in het kleinste detail voor onze ogen uitgevoerd zien worden, afwijzen, te belasteren. Tot afgelopen februari had niemand ooit kunnen denken dat mensen in al onze steden gearresteerd zouden worden voor het lopen op straat, voor een luchtje scheppen, voor het willen open houden van hun zaak, en voor het naar de kerk willen gaan op zondag. Toch gebeurt dit nu over de hele wereld, zelfs in het pittoreske Italië, dat veel Amerikanen een klein en betoverend land vinden, met zijn oude monumenten, kerken, charmante steden en karakteristieke dorjes.’

‘Maar terwijl de politici zich in hun paleizen hebben opgesloten en hun decreten als Perzische stadhouders uitvaardigen, gaan bedrijven kapot, sluiten winkels, en mogen mensen niet meer leven, reizen, werken en bidden. De desastreuze psychologische gevolgen van deze operatie zijn reeds zichtbaar, beginnend met de zelfmoorden van wanhopige ondernemers en van onze kinderen, die gescheiden zijn van hun vrienden en klasgenoten, en hun lessen thuis alleen achter de computer moeten volgen.’

‘In de Heilige Schrift spreekt Paulus over de ’tegenstander’, de manifestatie van het ‘geheimenis der wetteloosheid’ (de kathèkon, 2 Tess. 2:6-7). In de religieuze sfeer is de Kerk, met name het pausschap*, het obstakel tegen het kwaad, in de politieke sfeer zijn dat degenen die de oprichting van de Nieuwe Wereld Orde willen verhinderen.’

(* Het zal onze vaste lezers duidelijk zijn dat ik daar totaal anders over denk. Het pausschap / Vaticaan is niet alleen onder Franciscus, maar altijd al een van de kernonderdelen van dat wereldwijde onderdrukkings- en overheersingssysteem, dat sinds een jaar of 30 is omgelabeld naar de ‘Nieuwe Wereld Orde’, geweest. – X.).

‘Het is nu duidelijk dat degenen die de Stoel van Petrus bezet (paus Franciscus) vanaf het allereerste begin zijn rol heeft verraden om de globalistische ideologie te verdedigen en promoten, en de deep church, die hem vanuit hun rangen hebben gekozen, te steunen.’

‘Meneer de president, u heeft duidelijk gesteld dat u het land wil verdedigen – One Nation under God, de fundamentele vrijheden, en de niet onderhandelbare waarden die ons nu worden afgenomen, waar nu tegen gestreden wordt. Het is u, beste president, die de ’tegenstander’ is van de deep state, van de definitieve aanval van de kinderen der duisternis.’

‘Daarom is het noodzakelijk dat alle mensen van goede wil overtuigd worden van het enorme belang van deze aanstaande verkiezingen: niet zozeer vanwege een of ander politiek programma, maar vanwege de algemene inspiratie van uw acties die deze wereld – met name in historische context -, onze wereld, die zij met lockdowns willen opheffen, het beste belichaamt. Uw tegenstander is ook onze tegenstander: het is de Vijand van het menselijke ras, hij die een ‘mensenmoordenaar van den beginne’ is (Joh.8:44).’

‘Rondom u hebben degenen die u als het laatste bolwerk tegen deze wereld dictatuur zien, zich met geloof en moed verzameld. Het alternatief is te stemmen op een persoon die gemanipuleerd wordt door de deep state, die ernstig gecompromitteerd is door schandalen en corrupte, en die de VS zal aandoen wat Jorge Mario Bergoglio (= de naam van Paus Franciscus) de Kerk aandoet, wat premier Conte Italië aandoet, president Macron aan Frankrijk, premier Sanchez aan Spanje, (premier Rutte aan Nederland), en zo voorts.’

‘Door de afpersbare natuur van Joe Biden – net als die van de prelaten van de ‘magische cirkel’ van het Vaticaan – zal blijken dat hij gewetenloos zal worden gebruikt, en illegitieme machten zal toestaan om zich met zowel het binnenlandse beleid als met de internationale balans te bemoeien. Het is duidelijk dat degenen die hem manipuleren al iemand hebben klaarstaan die nog erger is dan hij, en die hem zal vervangen zodra de mogelijkheid zich voordoet.’ (Hij bedoelt waarschijnlijk Bidens runner-up Kamala Harris, een extreemlinksgroene en uitgesproken anticonservatieve activist – X.).

‘En toch, te midden van deze sombere toestand, deze ogenschijnlijk niet te stoppen opmars van de ‘Onzichtbare Vijand’, rijst er hoop. De tegenstander weet niet hoe lief te hebben, en begrijpt niet dat een basisinkomen en het schrappen van hypotheken om de massa te onderwerpen, om hen te overtuigen zich als vee te laten brandmerken, niet voldoende is.’

‘Dit volk, dat al te lang het misbruik van een haatdragende en tirannieke macht heeft moeten verduren, herontdekt dat het een ziel heeft; het begrijpt dat het niet bereid is zijn vrijheid in te ruilen voor de homogenisering en opheffing van zijn identiteit; het begint de waarde van gezins- en sociale banden te begrijpen, van de banden van geloof en cultuur, die eerlijke mensen met elkaar verenigen.’

‘Deze Grote Reset is gedoemd te falen, omdat degenen die dit hebben gepland niet begrijpen dat er nog steeds mensen zijn die klaar staan de straat op te gaan om hun rechten te verdedigen, hun geliefden te beschermen, en hun kinderen en kleinkinderen een toekomst te geven. De uniforme onmenselijkheid van het globalistische project zal hopeloos in stukken breken dankzij de standvastige en moedige tegenstand van de kinderen van het Licht.’

‘De vijand heeft Satan aan zijn kant, hij die enkel weet hoe te haten. Maar aan onze kant hebben wij de Almachtige God, de Heer der heerscharen die staan opgesteld voor de strijd, en de (‘meest heilige maagd’**), die de kop van de oude slang zal vermorzelen. ‘Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?’ (Rom.8:31).’

(** Blasfemische (en ook nog eens onbijbelse) omschrijving van de moeder van Jezus tussen haakjes en aanhalingstekens gezet. Sommige dingen gaan mij echt te ver om zo over te nemen, zelfs als het een citaat is. – X.).

‘Meneer de president, u bent zich er goed van bewust dat de Verenigde Staten van Amerika in dit cruciale uur beschouwd worden als de verdedigende muur waar de voorstanders van het globalisme de oorlog aan hebben verklaard. Vertrouw op de Heer, wees gesterkt door de woorden van de apostel Paulus: ‘Alle dingen kan ik aan door Hem, die mij kracht geeft (Fil.4:13).’

‘Een instrument zijn van Goddelijke voorzienigheid is een grote verantwoordelijkheid, waar u absoluut alle genade voor zult ontvangen die u nodig heeft, omdat ze vurig over u wordt afgesmeekt door de vele mensen die u met hun gebeden ondersteunen. Met deze hemelse hoop, en de verzekering dat ik voor u zal bidden, voor de First Lady, en voor uw medewerkers, geef ik u met al mijn hart mijn zegen. Carlo Maria Viganò, aartsbisschop van Ulpiana, voormalige apostolische nuntius voor de Verenigde Staten van Amerika.’ (1)

Hoewel velen net als ik niet veel ophebben met de Katholieke Kerk, is het zaak in deze cruciale tijd, die inderdaad ‘apocalyptisch’ lijkt te zijn, elkaars verschillende insteken te respecteren en daar overheen te kijken, en gezamenlijk één vuist vormen in de strijd van degenen die Vigano ‘de kinderen van het Licht’ noemt, tegen die van de Duisternis en het Kwaad, die ook in ons land – nota bene met hulp en instemming van twee christelijke partijen – helaas al heel ver gevorderd zijn met hun finale machtsgreep tegen al het menselijke, en tegen alles wat ons lief is.

 

Xander


(1) Armstrong Economics

Zie ook o.a.:

31-10: Aangenomen spoedwet verandert Nederland in permanente klimaat-virus dictatuur
26-10: Regering voert agenda Klaus Schwab (WEF) uit: ‘Over 10 jaar bezit u niets meer’
16-10: Paus schrijft in encycliek dat alle landen macht moeten overdragen aan Nieuwe Wereld Orde onder VN bestuur
03-09: ‘Implanteerbare 5G nanotech biosensor al vanaf 2021 in Covid-19 vaccins’ (/ Transhumane mens wordt geïntegreerd met wereldwijd digitaal controlesysteem)
26-08: Paus Franciscus schaart zich achter ‘universeel vaccin’ voor hele mensheid
10-08: Flashback naar 2009: ‘Wordt het Teken van het Beest ingevoerd via vaccinaties?’
08-08: Agenda 21 samengevat: ‘De opmars naar een nieuwe wereldorde’
29-07: Gezaghebbende New England Journal of Medicine: Ontsla iedereen die vaccin weigert (/ Mensen die ervoor kiezen om hun eigen lichaam te integreren in het Beest-systeem, worden daarmee zelf een stukje ‘Beest’, en kunnen daarom niet anders dan hetzelfde lot ondergaan.)
28-07: West Afrika wordt testgebied voor Bill Gates’ ID-vaccinatie-betalingssysteem
13-05: Bill Gates’ geïnjecteerde tattoo brengt enzym genaamd ‘Luciferase’ in menselijk lichaam
09-05: Brandbrief uit Rome: Kardinalen en bisschoppen waarschuwen voor communisme, verplichte vaccinaties en een wereldregering
03-05: Griekse grondtekst over Teken van het Beest 666 wijst duidelijk op injectienaald
18-04: Microsoft patent aanvraag 2020-060606 koppelt menselijk lichaam aan betalingssysteem
09-04: Westerse elite maakt verplichte vaccinatie voorwaarde voor terugkeer normaal leven’
05-04: Bill Gates bevestigt komst van wereldwijd vaccinatiepaspoort
30-01: Hoe de globalisten de corona pandemie kunnen gebruiken voor oprichting wereldregering

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

50

 1. @Pieter Ja ik vrees dat Trump ook inderdaad onderdeel van het spel uitmaakt.

 2. Het maakt niet uit wie wint. Ze zijn beide onderdeel van een spel. Elite is baas in de wereld dus is het appeltje eitje om verkiezingen te vervalsen. En dan has Hillary moeten winnen toch? Nee ze lieten Trump winnen om te laten lijken dat er weerstand is….allemaal zo in elkaar gezet.
  Doe je niks aan.

 3. @ Hoeder: 7:42 pm. op 1/11. Helemaal eens met uw zienswijze, Hoeder.

 4. En nog steeds eist ,- buiten enkele totaal genegeerde enkelingen- niemand van de burgerbevolking( in groep of alleen), dat de volksverraders bewijs leveren van het zogenaamde killervirus, onder de vorm van genetische code, foto of isolatie van het virus.
  Diegene die 1 miljoen gazetjes drukte en verspreide, kan misschien een verzoek/eis plaatsen in het gazetje, dat de bevolking dan anoniem in de bussen van de plaatselijke politiekers kan steken, of is dit weer een gecontroleerde oppositie, die alleen maar wil lullen, maar zeker niks wil ondernemen , zoals wilders, front national, vlaams belang, etc……

 5. @amo : Een zeer juiste opmerking, de haast om een vaccin te produceren is inderdaad een groot gevaar voor de mensheid. Normaal duurt het aanmaken van een vaccin jaren en daar is dan ook jaren van onderzoek voor nodig, nu zou men dit in 1 jaar voor elkaar krijgen, bangelijk Shalom

 6. Er bestaan ook DNA-vaccins. Deze zouden zelfs in de celkern kunnen doordringen en zijn daarom iets minder populair bij de vaccin-ontwikkelaars. Onbekend is wat voor schade dat indringen in de celkern, zou kunnen opleveren. Gemuteerde celkernen, wat gaan die doen in het lichaam?
  Dit soort vaccins is heel anders dan de gebruikelijke waarbij een verzwakte ziekteverwekker wordt ingespoten en het immuunsysteem leert zich te verweren.

 7. Deze wereld is een Westworld aan het worden; de elite zijn de bezoekers en wij de hosts !

 8. Nederland schijnt zich vooral te richten op het Oxford-vaccin. Een zogenaamd vector-vaccin. Bij zulke vaccins brengt men gemuteerde virussen in onze cellen, samen met RNA van het corona-virus. Er zijn 3 types: Gemuteerde menselijke adenovirussen, gemuteerde apen-adenovirussen of gemuteerde mazelenvirussen. Ingebracht in onze cellen, zouden onze cellen Sars-CoV2 proteïnen moeten gaan produceren, waarna het afweersysteem actief gaat worden.
  En dat wordt allemaal in de haast gefabriceerd. Hoe kun je dit als een belofte voorstellen aan de burgerbevolking.

 9. Een vaccin als enige oplossing waarop de regeringen zitten te wachten, dat is natuurlijk belachelijk. De snelste vaccin-ontwikkeling tot heden duurde al 5 jaar.
  Maar men schijnt de fases in elkaar te schuiven om het proces te verkorten. Intussen zijn deze genetische vaccins nog vol bezwaren.
  – RNA van het virus inbrengen in onze cellen: Onbekend is welke gevolgen dat op lange termijn kan gaan hebben. Onze cellen zouden dit RNA moeten gaan vermeerderen, waarna het afweersysteem zou moeten gaan reageren.
  – Injecties bij resusaapjes toonden bij de gevaccineerde en bij de niet gevaccineerde groep evenveel virussen aan in de neusholtes.
  – Bij 70% van de proefpersonen ontstonden bijwerkingen.
  – Bij 46% ontstond neutropenie: Een vermindering van het aantal witte bloedcellen. Witte bloedcellen zijn belangrijk voor de afweer tegen ziekteverwekkers.
  Omdat vaccins aan gezonde mensen worden gegeven, is het belangrijk dat er geen nevenwerkingen mogen zijn.
  https://www.youtube.com/watch?v=Pv6tzWfDK-w

 10. Het complot tegen God dateert al vanaf de val van de mensheid, dus een deel van de mensheid zit ook in dat complot. De huidige paus is geen paus maar een antichrist, Hij is totaal geen christen maar een agnost. Of Trump herkozen zal worden is de vraag van 1 miljoen! waarom? Omdat vele Amerikanen geloven dat als Trump zou worden herkozen, een burgeroorlog tot de mogelijkheden behoren. Shalom

 11. God laat deze elite nog even aanrommelen totdat de maat vol is, Hij heeft alles onder controle

 12. De westerse wereld is in een harteloze socialistische koker terecht gekomen. Een koker waar men met genoegen kleine en middelgrote bedrijven failliet ziet gaan. Een koker waarbij steeds meer mensen hun hand moeten ophouden bij de overheid. Een koker waarbij de politie meedogenloos optreedt tegen gewone menselijke gedragingen. Een koker waarbij geen tolerantie meer is voor andere standpunten. Een koker waarbij de staat zich steeds meer bemoeit met het familieleven. Een koker waarbij voor de zoveelste maal het sprookje van een “betere mens” wordt opgehangen. Een koker waarbij leidende filosofen het idee van ‘vrijheid’ beschouwen als een christelijke waan.
  Het is allemaal harteloos wat we nu meemaken, maar men doet alsof men ‘de zwakken’ aan het beschermen is. Wat zichtbaar quatsch is. Ziekenhuizen lijken op bedrijven waar kille cijfers de hoofdmoot vormen. Een Waals ziekenhuis ontslaat een bekwame arts omdat deze kritiek uitte op het corona-beleid. Zo hecht zo’n ziekenhuis aan z’n patiënten (kuch): ontslaat een kundig vakman die patiënten had kunnen behandelen, vanwege zijn mening. En die algemene traagheid om HCQ/zink/azitromycine in te zetten, is ook al zo harteloos.
  Goede ventilatie: het lijkt wel of dat onder de pet gehouden moet worden. Lockdowns houden mensen thuis, terwijl frisse lucht, zon en beweging in de buitenlucht véél effectiever zijn dan thuis te zitten. Mensen isoleren doen het immuunsysteem óók al geen goed!
  Maar over het immuunsysteem horen we dagelijks helemaal níets!!
  Daarom lijkt het allemaal op een vijandige overname van wat men ‘het westen’ noemt. Die enorme kapitaalvernietiging is gewoon schokkend.

 13. Deze brief van deze Bisschop(!) zou verplichte kost moeten zijn voor politici van het CDA, de CU en andere “christelijken” die nu vóór de NOOD-WET (? Er gaat bijna niemand meer dood aan Cv-19!) gestemd hebben en gehoor hebben gegeven aan de instructies van de Elite.

  Veel “maatregelen” zijn alleen maar ingevoerd om te voorkomen dat mensen samen komen en andere ideeën gaan ontwikkelen. Daarom moet de Horeca dicht, en mag je niet samenkomen na 20.00 en geen drank meer drinken (alcohol, maakt mensen bozer en agressiever en wakkert opstandigheid aan, wat tot revolutionaire uitbarstingen kan leiden)

  Vergeet niet, we zitten in een soort van “oorlog” en daarom moet er ook (ondergronds) verzet gaan komen wat uitmond in het afzetten van de regering(en) en het opbreken van de EU.

  Pas dán is Covid nog ergens goed voor geweest, anders is het virus gebruikt als een verkapte staatsgreep door de NWO die, als het aan de regering ligt, gewoon gaat slagen en uitgerold gaat worden………Tijd voor actie!

 14. Trump is de president van Amerika en hij dient zijn volk, punt.

 15. 3 November word een beslissende dag voor de vrije wereld…

  Bron ? Mod.

 16. Gates ‘ongepaste invloed op VN-top over voedselsystemen
  Met andere woorden, hoewel het lijkt alsof Kalabata steun had van een tiental afzonderlijke en onafhankelijke individuen of groepen, zijn er in werkelijkheid eigenlijk maar twee stemmen die haar verdedigen. Het is alleen dat de stem van Gates keer 11 keer wordt vergroot. Bovendien wordt zijn naam nooit echt genoemd, dus voor niet-ingewijden lijkt het erop dat hij er helemaal niets mee te maken heeft.
  “Deze bevindingen illustreren de invloed van de Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF) op het wereldwijde voedsel- en landbouwbeleid. AGRA Watch heeft voortdurend de rol van de BMGF bij het beïnvloeden van de landbouwontwikkeling gedocumenteerd, die de afgelopen jaren enorm is gegroeid”, schrijft AGRA Watch .
  “De Gates Foundation probeert invloed uit te oefenen, niet alleen door het financieren van projecten en het vormgeven van expertise, maar ook door de bestuursplatforms te financieren die het voedsel- en landbouwbeleid bepalen. Deze rol van de BMGF bij het sturen van beleidsbeslissingen op basis van zijn eigen en technologische model. van landbouwontwikkeling wordt vaak over het hoofd gezien …
  In dit rapport hebben we slechts enkele van de connecties aangetoond tussen de Gates Foundation en degenen die de benoeming van Kalibata als hoofd van de VN Food Systems Summit hebben gesteund.
  Terwijl honderden maatschappelijke organisaties opriepen tot haar verwijdering, waren slechts twaalf ondertekenaars bereid haar aanstelling te steunen, die bijna allemaal directe begunstigden waren van de Gates Foundation. Dit roept kritische vragen op over de rol van Bill Gates bij het vormgeven van de agenda van de VN-top over voedselsystemen en over de resultaten ervan. “

 17. Derde wereldoorlog?, grote verdrukking?. Laat niemand u misleiden is ooit gezegd. Er is ook gezegd dat het in de eindtijd zal zijn als in de tijd van Noach en Lot. Wie gelooft en vertrouwt u?.

 18. Niet voor het een of ander ,maar als over de hele wereld sleutelfiguren onder invloed rondlopen als marionetten er wellicht meer speelt dan enkel globaal hervorming.
  Bijvoorbeeld predikt iedereen klimaat en co2 moet omlaag etcetera terwijl het tegenovergestelde gebeurt.

 19. Waarom zijn de afgelopen decennia opvallend veel nieuwe crematoria in Nederland gebouwd?
  Waarom is zo sterk bezuinigd op de gezondheidszorg?
  Waarom zijn zoveel bejaardenvoorzieningen wegbezuinigd?

  Is dit bewust beleid, vooruitlopend op de aanstaande ‘Great Reset’ en de ermee corresponderende ontvolkingsagenda?
  Het is zeer aannemelijk dat deze plannen al decennia bekend waren in kleine kring, gezien de gedetailleerdheid ervan.

 20. Trump is bewust niet verschenen in Davos op de bijeenkomsten van het World Economic Forum.
  Nu is duidelijk waarom.
  – ‘The Great Reset’.

 21. Ben zelf niet zo van het Rooms-Katholieke, maar toch. Deze man verdient respect. Blijkt maar weer dat in alle kerken oprechte gelovigen zijn.

 22. Globalisten zoals Biden, Michel, Rutte, Merkel en consoorten hebben wellicht in ruil voor miljoenen dollars aan smeergeld uit vreemde landen onze Westerse economie, jobs en welvaart uitverkocht aan de hele wereld.

  Als president Trump dit complot van het globalistisch kartel niet kan stoppen, zullen we hier in het Westen terecht komen in pure armoede.

  De globalisten gebruiken de coronavirus pandemie niet als ‘zondebok’ maar als ‘zondevirus’ om de Westerse economische bedrijvigheid kapot te maken om zo de overname van deze bedrijvigheid (en jobs en welvaart) door vreemde landen te faciliteren.

  Deze criminele praktijken (vermomd als zogenaamde handelsakkoorden, etc.) komen neer op regelrecht hoogverraad.

 23. N.a.v. Bert. Duitsland heeft niet het probleem van te weinig bedden en IC’s. Toch wordt ook daar de bevolking onderdrukt, terwijl Zweden (hetzelfde virus) dit alles veel losser benadert.
  Verder blijft een vreemde oplossing om de economie bijna stil te zetten teneinde de zorg te ontlasten. Die miljarden die nu betaald worden voor de NOW-regeling, zouden wellicht beter besteed kunnen worden aan de zorg, terwijl je intussen iedereen die zich gezond voelt, gewoon aan het werk laat.
  Intussen gaat het niet eens meer over overbelaste ziekenhuizen (elk najaar zwaar belast), maar over het toenemende aantal “besmettingen” (die niet duiden op Covid19, noch op infectiegevaar). Op grond daarvan vinden die tweede lockdowns plaats. Op grond van verwachtingen op basis van betwijfelbare testuitslagen. Een erg wankele basis om zulke drastische maatregelen te nemen, waarbij miljoenen in Nederland hun bronnen van bestaan dreigen te verliezen.
  Heiligt het doel de middelen? Is het middel niet veel erger dan de kwaal? Waarom worden die vragen niet openlijk gesteld? Geen wonder dat mensen wantrouwend zijn.

 24. Dan gaan we het nu meemaken dat Trump niet wordt herkozen. Biden zal snel te maken krijgen met een proxy oorlog en is daar natuurlijk te dom voor. Maar Wall Street is blij dat ze een Amerikaanse president weer heerlijk kunnen misbruiken.
  De hoeren van Babylon offeren u en uw nageslacht.
  Veel geluk met de marionet Biden.

 25. Laten we bidden dat de waanzin die over ons word uitgestort, snel zal worden beëindigd.
  Ik ben niet gelovig maar goed en kwaad zijn echt.
  Ik maak maak me zorgen om de vele schapen, met hun mondkapjes, angstige blikken, ontwijkende bewegingen. Ze durven nog niets te zeggen, maar ze kijken steeds vreemder als je geen kap op hebt. Ik reageer meestal lachend met met wat “lollige” opmerkingen over monddoeken die geen zin hebben etc, etc. De meeste sheeple past wel op om mij van repliek te dienen. Ze zijn wat ze zijn.

 26. Ik ben benieuwd wat de reactie van de Amerikaanse president zal zijn op deze brief van de bisschop.

 27. We hebben gezien hoe in NL de Spoedwet zonder slag of stoot door ons parlement is aangenomen. Daarmee hebben onze “volksvertegenwoordigers” zichzelf als landverraders gekwalificeerd. Niet alleen in NL hebben de globalisten het voor het zeggen. De hele EU is er een bv van. Lachend leveren we onze vrijheid in voor een niet bestaande pandemie. Het enige beschaafde land dat correct met de feiten omgaat is de VS van Donald Trump. Zonder deze man was de wereld al gevallen en verworden tot een China 2.0. Laten we hopen dat hij op 3/11 een klinkende overwinning behaald.

 28. Ook al is de Roomse kerk een belangrijk onderdeel van de Babylonische Illuminati….hulde aan deze aartsbisschop!
  Het raakt mn hart…

 29. Eens met de laatste alinea ‘elkaars verschillende insteken respecteren’.
  Geen enkel mens heeft 100% waarheid in pacht.
  Unity within diversity
  And
  Diversity within unity.
  Elke invalshoek heeft waarde om dit ‘monster’ te ontmaskeren, te dwarsbomen en te gallen💪

 30. Hoewel je bij alles veel vragen kunt stellen denk ik dat iedereen eerst eens moet afwachten of alle maatregelen blijvend zijn. Het Corona fenomeen en dan met name de maatregelen, doen zich in alle landen van wereld voor. Oorzaak is underinvestment in de zorg. Nederland had in de jaren 70 voldoende IC- en zorg capaciteit om een dergelijke pandemie aan te kunnen. De heer Kuipers heeft dat zelf in de tweede kamer verklaard.

  En ik voeg daar aan toe dat zelfs in 2017 met 10.000 griepdoden in Nederland kennelijk nog genoeg capaciteit beschikbaar was om niet idereen in een lock down te duwen.

  Maar feit is wel dat de aanhoudende bezuinigingen in de zorg overal in de wereld tot een gevaarlijke ondercapaciteit heeft geleid. En overheden weten zich, radeloos als ze zijn, niet goed in welke bochten ze zich moeten wringen.

  En laten we eerlijk zijn, de problemen zijn niet nieuw. Ook voor Corona waren er al ellenlange wachtlijsten en werden in Nederland huisartsen posten opgedoekt.

  Wil je dit allemaal niet dan moet je naar een (semi) communistische aanpak zoals de NHS.

  Maar ook de NHS is kapot bezuinigd waardoor de rest van de UK bevolking opnieuw moet boeten. Boris Johnson ziet er altijd al bleek uit maar gisterenavond leek hij als de dood op het ganzenbord. Ook Boris ziet een catastrofe als dit maar blijft voortduren. En ik denk de Nederlandse regering niet minder.

  Ik wil hiermee zeggen dat het niet makkelijk is. Geef in ieder geval de overheid voorlopig het voordeel van de twijfel en werk mee. Maar het moet natuurlijk niet blijven voortduren.

 31. Is het niet voorzegd in Gods Woord, het zal een steeds afnemende wereld worden, zal IK het geloof nog vinden.
  Maar als wij ons leven hebben afgelegd en weten dat Jezus voor al deze dingen gestorven is, maar veel meer is opgestaan, hoeven we niet bang te zijn, het moet gebeuren, maar hef je hoofd omhoog, we verwachten onze Koning.
  Dus mede christenen, houd stand en zie uit, groet Henk

 32. Waarschijnlijk gaan we op 3 of 4 november in een totale lockdown
  Dat gaan Rutte en de jonge doen omdat ze zo bang zijn voor hun heerlijke leventje
  En de bevolking zo lang mogelijk opsluiten en bang blijven maken
  En zij zijn ban van Donald trump

 33. Hoop dat alles doemdenkerij is,
  Kan toch niet zo zijn dat we met miljarden mensen in de trein naar het slachthuis zitten.

 34. Het is niet Trump zijn maar onze schepper die de reset zal doen.
  Het zal de moeite waard zijn.

Comments are closed.