Paus Franciscus schaart zich achter ‘universeel vaccin’ voor hele mensheid

Hij deelt de vaccins nog net niet zelf uit (maar wat niet is, kan komen). (Afbeelding: (2)).

—————————————————————————————————————————————–

Leider Vaticaan zegt dat mensen niet meer moeten terugverlangen naar vroeger, maar het ‘nieuwe normaal’ moeten accepteren – WHO schaart zich achter streven van paus naar een wereldwijd communistisch regime

—————————————————————————————————————————————–

Ingewijde Italiaanse journalisten schrijven al langer dat het rommelt in de top van het Vaticaan sinds de komst van paus Franciscus. Die heeft zich nu uitgesproken voor een ‘universeel vaccin’ voor de hele mensheid, ondanks het feit dat onder katholieke gelovigen veel verzet is tegen vaccins die mede zijn gemaakt met de cellen van geaborteerde foetussen. In mei hadden een aantal kardinalen en aartsbisschoppen in Rome nog een verklaring opgesteld waarin ze waarschuwden voor verplichte vaccinaties. Daarmee gingen ze duidelijk rechtstreeks tegen de paus in, die één van de centrale pionnen is het promoten van de ‘Nieuwe Groene Wereld Orde’.

‘Het zou triest zijn als we bij het Covid-19 vaccin prioriteit geven aan de rijken,’ verklaarde de openlijk Marxistische paus in een recente toespraak. ‘Het zou triest zijn als dit vaccin het bezit wordt van een of ander land, en niet universeel wordt, en voor iedereen.’ Daarmee gaf hij duidelijk aan dat ook wat hem betreft vaccins de enige oplossing zijn voor de corona p(l)andemie.

Richtingenstrijd in Vaticaan?

De kardinalen Gerhard Ludwig Müller en Joseph Zen, aartsbisschop Carlo Maria Viganò en bisschop Joseph Strickland hadden in maart nog de verklaring ‘Veritas liberabit vos’ opgesteld, waarin ze met ongewone scherpheid waarschuwden dat het coronavirus wordt misbruikt voor de invoering van een communistische planeconomie, verplichte vaccinaties, en de oprichting van een tirannieke wereldregering.

Franciscus is al jaren een groot voorstander van zo’n marxistische wereldregering, waarin de soevereiniteit en grenzen van alle landen zijn afgepakt, en die de welvaart op de aarde moet gaan herverdelen. Nu heeft hij zich dus ook achter het grote doel van de globalisten om de hele wereldbevolking te vaccineren geschaard.

Hij liet ook deze gelegenheid niet onbenut om erop te wijzen dat het ‘verwoestende pad’ van het virus ‘grote ongelijkheden en discriminaties’ heeft veroorzaakt, en dat ‘sociale ongelijkheid’ een nog veel groter virus is dan Covid-19.

‘Mensen moeten niet terugverlangen naar vroeger, maar nieuwe normaal accepteren’

De paus erkende dat mensen wanhopig terugverlangen naar vroeger, ‘naar normaliteit en het weer oppakken van hun economische activiteiten’, maar pleitte ervoor dat zij juist ‘het nieuwe normaal’ zouden moeten accepteren, dat volgens hem ‘eerlijker’ en ‘billijker’ is voor iedereen op de planeet. ‘Deze pandemie is een crisis waar wij niet onveranderd uit zullen komen. We komen daar of beter, of slechter uit… Nu hebben we de kans om iets anders op te bouwen.’

WHO directeur-generaal Tedros, eveneens een overtuigde communist, was het roerend eens met Franciscus: ‘Ik ben het volledig eens met zijne heiligheid, de pontifix. De Covid-19 pandemie laat zien dat we ervoor moeten zorgen dat gezondheid een mensenrecht voor iedereen wordt, en niet toestaan dat dit slechts voor een paar zo is. Het geeft ons ook de gelegenheid om een betere, veiligere en eerlijkere wereld te herbouwen – samen!’

Communistische ‘Nieuwe Groene Wereld Orde’ die iedereen wil vaccineren

Daar ziet u exact waar we al het hele jaar over schrijven, namelijk dat de corona pandemie-hoax helemaal niet om gezondheid of veiligheid gaat, maar om de oprichting van een communistische ‘Nieuwe Groene Wereld Orde’, die mogelijk wordt gemaakt door de op het WEF in Davos afgesproken ‘Grote Reset’, die begint de vernietiging van de ‘oude’ economie, waardoor vele honderden miljoenen mensen werkloos zullen worden en in armoede zullen worden gestort – om over de ernstige gevolgen voor de volksgezondheid en maatschappelijke rust nog maar niet te spreken.

Het huidige coronavirus, dat zelfs volgens het RIVM sinds eind mei niet meer in mensen met klachten wordt aangetroffen, is daarom slechts een voorwendsel, waar in normale tijden vrijwel geen enkele aandacht aan zou zijn besteed, omdat de cijfers en statistieken bij een doorsnee seizoensgriep horen.

De WHO roept echter alle landen ter wereld op om zich aan te sluiten bij het ‘COVAX Pilaar’ initiatief, dat feitelijk bedoeld is voor een massale herverdeling van de welvaart (van Noord naar Zuid). Tevens moet het ervoor te zorgen dat iedere wereldbewoner het Covid-19 vaccin krijgt (al zullen dat hoogstwaarschijnlijke meerdere vaccinaties worden, vermoedelijk zelfs een ‘vaccin abonnement’).

 

Xander

(1) Natural News
(2) Afbeelding (onbewerkt): Mikdev , Pixabay 


Zie ook o.a.:

10-08: Flashback naar 2009: ‘Wordt het Teken van het Beest ingevoerd via vaccinaties?’
10-08: ‘Alle landen voor eind september half jaar lang in totale lockdown waarbij leger wordt ingezet’
08-08: Agenda 21 samengevat: ‘De opmars naar een nieuwe wereldorde’
29-07: Gezaghebbende New England Journal of Medicine: Ontsla iedereen die vaccin weigert (/ Mensen die ervoor kiezen om hun eigen lichaam te integreren in het Beest-systeem, worden daarmee zelf een stukje ‘Beest’, en kunnen daarom niet anders dan hetzelfde lot ondergaan.)
18-06: Hoge VN official geeft toe dat coronavirus, Black Lives Matter en klimaat tot dezelfde agenda behoren (/ Alles bedoeld voor realisatie Agenda 2030, een wereldwijd totalitair communistisch systeem waarvoor de welvaart in het Westen moet worden afgebroken)
09-05: Brandbrief uit Rome: Kardinalen en bisschoppen waarschuwen voor communisme, verplichte vaccinaties en een wereldregering
03-05: Griekse grondtekst over Teken van het Beest 666 wijst duidelijk op injectienaald
29-04: VN secretaris-generaal: Corona zeldzame kans om fossiele economie af te breken voor het klimaat
21-04: Sky News onthult VN doel lockdowns: Bestaande economie vernietigen en herstarten zonder CO2
18-04: Microsoft patent aanvraag 2020-060606 koppelt menselijk lichaam aan betalingssysteem
30-01: Hoe de globalisten de corona pandemie kunnen gebruiken voor oprichting wereldregering

 

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

42

 1. Nog wat meer informatie over de Jezuieten.
  Antoni Fauci , baas van de Amerikaanse RIVM (National Institute of Health) is door de Jezuieten opgeleid. https://hnewswire.com/dr-fauci-is-a-jesuit-priest-nonbeliever-scientists-which-makes-him-an-enemy-of-god-he-is-evil/

  In deze video de doelen en werkwijzen en macht van de Jezuieten https://www.youtube.com/watch?v=Z4SKEphTLLQ (Nederlands ondertiteld)
  https://www.youtube.com/watch?v=Ypm2RiG5Z6c
  https://prepareforchange.net/2019/11/05/10-facts-you-must-know-about-the-jesuits/ (engels)

 2. De dictator/gevangenbewaarder van Victoria Australië, wil de noodtoestand met een jaar verlengen. Dat betekent dus dat hij niet wil kijken naar tussentijdse cijfers. Al daalt het aantal “besmettingen” naar bijna nul, het maakt hem kennelijk niets meer uit. Een jaar lang iedereen huisarrest geven bevalt hem kennelijk buitengewoon, deze Kim Jung Andrews. “Wall Street wil natuurlijk dat we in september weer open gaan”, sneert hij richting die kapitalisten. Alsof het kapitalistisch is een normaal leven te willen leiden op basis van de grondrechten van de mens.
  Wat een enorme griezel met beperkt denkraam, die zijn staat naar de afgrond loodst.

 3. Het tweede beest (Vaticaan) zal het eerste beest (Amerika) bijstaan om het merkteken van het beest te aanvaarden …Een vaccinatie met microchip ?

 4. Ook hier, het verdienmodel moet blijven bestaan.
  Was het vroeger dat pastoor vroeg waar de kindertjes bleven, is het nu om de kindertjes in leven te houden en daarmee de afdracht op peil te houden.
  Zie ik al enige scheurtjes in de roomsemuren te weten:
  tegen abortus en de natuur zijn gang laten gaan en
  voor inenten en daarmee de natuur manipuleren.
  Wat is er op tegen om de natuur zijn gang te laten gaan?

 5. Al jaren zeg ik dat ik Katholiek ben. niet meer Rooms-Katholiek.
  Rooms-katholicisme is de politieke tak van het Katholicisme.
  De ‘paus’ is compleet van het padje.
  Door te twitteren dat de God van Abraham en Izaak dezelfde is als Allah.
  Daarmee haalde hij een dikke streep door de waarheid dat Jezus de zoon van God is en dat is hét speerpunt van het Katholicisme.
  In de koran staat namelijk dat Allah geen kinderen heeft. Allah is hierom ook al de duivel.
  Een van Gods geboden is namelijk “ga heen en vermenigvuldig u”. Dus krijg kinderen.
  God houdt duidelijk wel van kinderen, want dat zijn Zijn scheppingen.
  Allah niet, Allah haat mensen, vrouwen, kinderen, dieren, kortom de hele schepping.
  De meeste van onze leiders van tegenwoordig zijn kinderloos. Rutte, Merkel, Marcon enz.
  Er zijn nog veel meer kenmerken die Allah de duivel maken, zoals bijvoorbeeld de Godslaster dat Zijn scheppingen niet perfect zouden zijn, in het geval dat mensen geen moslim zijn.
  Bidt voor alle moslims dat ze Jezus mogen aannemen als hun redder want Mohammed heeft hen de ogen gesloten.

 6. Hoe worden artsen onder druk gezet NIET mee te doen aan de coronascam?
  ——- Geen hoofdletters, zie siteregels, verwijderd. Mod.
  https://commonsensetv.nl/hoe-worden-artsen-onder-druk-gezet-niet-mee-te-doen-aan-de-coronascam/

  Het wordt als maar duidelijker, hier speelt iets geheel anders dan een virus pandemie, eerder een plandemie.
  Wij worden al maanden voor gelogen en zeer ernstig misleid door de Overheid. Een Overheid die zich (bewust al dan niet onbewust) laat informeren door zeer dubieuze instellingen.

 7. Demo ban: natuurlijk ga ik naar Berlijn!
  https://kopp-report.de/demo-verbot-natuerlich-fahre-ich-nach-berlin/

  De regering laat haar masker vallen
  Als er bewijs nodig was dat deze staat vrij openlijk werkt aan de vestiging van een totalitair regime en de coronacrisis gebruikt om elementaire grondrechten terzijde te schuiven, dan is dat te lezen in het verbodsargument van de Berlijnse regering. Daar staat onder meer: »We zitten nog midden in de pandemie met toenemend aantal besmettingen. Dat kun je niet ontkennen. Dus het antidemocratische gedrag wordt op de een of andere manier geprobeerd te rechtvaardigen met“ een toenemend aantal besmettingen. Het merendeel van deze toenemende aantallen is echter te wijten aan de enorme uitbreiding van het aantal tests naar gezonde, symptoomvrije mensen.
  In Nederland is het zelfde aan de hand, het creëren van een dictatuur.

 8. Geneeskunde en ethiek na 1945

  De zogenaamde Code van Neurenberg (2) is een centrale, momenteel toegepaste ethische richtlijn voor de voorbereiding en uitvoering van medische, psychologische en andere experimenten op mensen. Sinds de formulering ervan in de uitspraak van het vonnis tijdens het Neurenbergse Doktersproces (1946/47), is het een van de medisch-ethische principes in de medische opleiding (vergelijkbaar met de Geneefse Gelofte). Het stelt dat bij medische onderzoeken op mensen:
  1. De vrijwillige toestemming van de proefpersoon is absoluut noodzakelijk. Dit betekent dat de persoon in kwestie wettelijk in staat moet zijn om toestemming te geven; dat ze in staat moet zijn om haar oordeel te gebruiken, niet beïnvloed door geweld, bedrog, sluwheid, druk, voorwendsels of enige andere vorm van overreding of dwang; dat ze het relevante gebied in detail moeten kennen en begrijpen om een geïnformeerde en geïnformeerde beslissing te kunnen nemen. Deze laatste voorwaarde maakt het noodzakelijk dat de proefpersoon op de hoogte wordt gebracht van de aard, de duur en het doel van het experiment voordat toestemming wordt verkregen; evenals de te gebruiken methode en middelen, alle ongemakken en gevaren die redelijkerwijs kunnen worden verwacht, en de gevolgen voor hun gezondheid of hun persoon die kunnen voortvloeien uit deelname. De plicht en verantwoordelijkheid om de waarde van toestemming te bepalen, berust bij iedereen die het experiment bestelt, leidt of uitvoert. Dit is een persoonlijke plicht en verantwoordelijkheid die niet ongestraft op anderen kan worden overgedragen.

  2. Het experiment moet zo worden opgezet dat er vruchtbare resultaten voor het welzijn van de samenleving kunnen worden verwacht die niet met andere onderzoeksmethoden of -methoden kunnen worden bereikt. Het kan van nature niet willekeurig of overbodig zijn.

  3. Het experiment moet zo worden gepland en gebaseerd op de resultaten van dierproeven en natuurhistorische kennis over de ziekte of het onderzoeksprobleem dat de verwachte resultaten de uitvoering van het experiment rechtvaardigen.

  4. De poging moet zo worden uitgevoerd dat alle onnodig lichamelijk en geestelijk leed en schade wordt vermeden.

  5. Er mag geen experiment worden uitgevoerd als van meet af aan kan worden aangenomen dat het leidt tot de dood of blijvende schade, met uitzondering van die experimenten waarbij de experimentator tevens als proefpersoon fungeert.

  6. De dreiging mag nooit verder gaan dan de grenzen die worden opgelegd door de humanitaire betekenis van het op te lossen probleem.

  7. Er moet worden gezorgd voor voldoende voorbereiding en geschikte hulpmiddelen om de proefpersoon te beschermen tegen de geringste kans op letsel, permanente schade of overlijden.

  8. Het experiment mag alleen worden uitgevoerd door wetenschappelijk gekwalificeerde personen. De grootste vaardigheid en voorzichtigheid zijn vereist van degenen die het experiment leiden of uitvoeren in alle stadia van het experiment.

  9. Tijdens het experiment moet de proefpersoon vrij blijven om het experiment te beëindigen als hij fysiek of mentaal een punt heeft bereikt waarop het onmogelijk lijkt om verder te gaan.

  10. Tijdens het experiment moet de onderzoeker te allen tijde voorbereid zijn om het experiment te stoppen als hij, op basis van de vereiste goede trouw, zijn specifieke ervaring en zorgvuldig oordeel, moet vermoeden dat het voortzetten van het experiment zal leiden tot letsel, blijvende schade of Kan de dood van de testpersoon tot gevolg hebben.
  De lezer kan hier zelf aangeven welke punten momenteel niet worden nageleefd. Met sluwheid en bedrog zijn er al twee ethische normen doorbroken, maar er komen er nog meer.
  De meeste mensen zijn immuun voor het SARS-CoV-2-virus
  https://kenfm.de/guten-morgen-herr-dr-mengele-von-ruediger-lenz/

 9. Raveltje 26/08/2020 om 10:59 pm
  @ Wendy Waltman
  Het is de groene paus. U weet wel de hulk.

  Haha, die leuk

  ……..en als het geen mens is en geen dier, is het een beest of superman
  Ik ken die tv serie nog, de hulk was ook genetisch gemanipuleerd

 10. @ Mo: 8:03 pm, op 26/8. En deze Geisel SPD, en figuren van de CDU/CSU, zogenaamde democraten, hadden altijd een grote mond over het Franco regime, het Videla regime, en over het communisme. Huichelaars, ze zijn zelf verworden tot aanhangers van de dictatuur. En in Nederland idem dito.

 11. De paus doet ook mee aan The Great Reset van Davos. Overheden hebben gigantische ambities waardoor de burgers tot pionnetjes zijn verworden. Covid19 is een voorstadium daarvan, althans, de dwang die van de overheden komt. U bent niets. Uw vrijheid is “een verkeerde vrijheid”, zoals een commentator dit duidde op de radio (Oog op Morgen).
  Demonstranten worden weggezet als rechts-extremisten, wat een pure leugen is.
  Niks is zo erg als overheden die onrecht begaan, omdat je niet kunt ontsnappen aan die overheden. Alleen om niet hoeven koken van woede, en om boetes en sancties te ontlopen, schikken de mensen zich. Maar de woede blijft.
  Wat we nu zien bij Covid, beschouw ik als onrecht. En als dit dan door de pers kritiekloos wordt benaderd, dan zijn we in een onrechtvaardige samenleving terecht gekomen.
  De transitie is een top-down experiment die ons gaat dwingen te leven in een niet-functionerende omgeving. Denk aan al die miskleunen in de gas-loze wijken.

 12. De valse “glimlach” van deze “democratie” heb ik aan den lijve moge ondervinden. Toch is Nederland nog 1 van de beste landen betreffende vrijheid op deze planeet. Kun je je voorstellen hoe slecht het dan is met de rest van de wereld. Nog even en ik mag met AOW . Dat is al genocide , dat ze die hebben ongevraagd “democratisch” met twee jaar verhoogd. Hoe kom ik aan het woord “genocide”? Dat vinden de Russen vanwege hun AOW verhoging naar 65. Ik neem die term graag over. Veel van mijn leeftijdsgenoten zijn reeds overleden of ernstig ziek. Hoezo ouder worden? Ja de generatie , die de oorlog heeft overleeft die worden erg oud. Mijn generatie geboren in de jaren 50 , echt niet hoor.. Ik spreek Russisch en volg de ontwikkelingen in Wit Rusland op de voet. Misschien wordt het een echt vrij land dat Belarus! Al betwijfel ik dat, maar dat zal mijn leeftijd wel zijn. Verwarrend verhaal wellicht, maar als de boodschap maar overkomt. We worden belazert.

 13. Beste redaktie het komt van faceboek.
  Dank, maar dat betekent dat u dit niet zonder toestemming van de originele auteur plaatsen mag i.v.m auteursrechten en schadeclaims en moet uw reactie verwijderd worden. Mod.

 14. Nou Ruben als je echt Jezus zou aanhangen zou je geen rooms katholiek meer zijn want die kerk heeft miljoenen bijbelgelovende christenen vermoord en goeie werken redden je niet dus hoop dat je volledig vertrouwt op zijn werk aan het kruis en niet op je eigen werken.

 15. Deze paus, deze verdwaalde ziel die andere zielen laat dwalen is compleet van het padje af.
  Onvoorstelbaar dat deze ‘kerk’ nog zoveel aanhangers( of meelopers heeft.)

  Ik denk dat de thermostaat van de hel voor deze afvallige en misleider wel een paar graadjes hoger staat.

 16. Als deze ‘paus dit inderdaad gezegt zou hebben, dan is het heel duidelijk!
  Hij gaat tegen de katholieke leer in.
  Niemand mag gedwongen worden tot vaccinatie.
  Dit is vrrkrachting.
  Benedictus is de paus, niemand anders.
  Maria had al voorspeld in la Salette: Rome zal haar geloof verliezen en de zetel vd antichrist worden.
  Ik ben en blijf roomskatholiek omwille van Jezus en niemand anders.
  De kerkelijke leiders zijn massaal van hun geloof gevallen, al langere tijd.
  Ook zitten er vele valse geestelijke leiders in de kerken die Satan en het communisme dienen.
  Beste christenen, luister alleen naar God en uw eigen geweten en laat u door niemand iets wijs maken.
  De grootste vijanden van Jezus Christus waren niet de Romeinen, maar Anas en Kefas, de oud joodse leiders en de farizeeërs.
  Zou het nu anders zijn?

 17. Demonstratieverbod voor 29 augustus in Berlijn
  Duitsland heeft onder Merkel grotendeels afscheid genomen van de democratie. Wat de mensen willen, speelt voor deze regering nauwelijks meer een rol en wordt gerechtvaardigd met het woord “geen alternatief”.
  Sinds Corona zijn grote delen van de democratische basisrechten officieel in de wacht gezet. De noodtoestand is het ‘nieuwe normaal’ – waarbij de maskervereiste kan worden opgevat als een symbool dat verondersteld wordt de burger het zwijgen op te leggen.
  Steeds meer burgers hebben het gevaar van deze ontwikkeling ingezien, ze voelen hoe hun land in steeds grotere stappen naar dictatuur verandert. Degenen die anders denken en die openlijk kritiek uiten op de regering, worden aan de schandpaal genageld door politici en de pers. Staatsfunctionarissen die in hun vrije tijd de regering in twijfel trekken, verliezen hun baan.
  Toen op 1 augustus 2020 tussen de 500.000 en een miljoen mensen naar Berlijn kwamen om te demonstreren tegen de algemene toestand van ons land, gingen de alarmbellen af in de kanselarij. De pers sprak van maximaal 20.000 deelnemers en bestempelde hen consequent als rechtsextremisten, weirdo’s of coronaheden.
  Dat hield de demonstranten niet tegen, voor de 29.8. om nog een bijeenkomst in de hoofdstad te registreren. Het werd goedgekeurd in overleg met de politie. Vandaag, op 26 augustus, werd deze vergunning uit het niets opgehaald. Als rechtvaardiging gaf de SPD-senator Geisel de burgers de volgende informatie:
  “Ik ben niet bereid om voor een tweede keer te accepteren dat Berlijn wordt misbruikt als podium voor coronaheden, Reichsburgers en rechtsextremisten.”
  Bovendien kondigde de politicus aan dat de politie systematisch zou optreden als er grote menigten zouden ontstaan.
  Wat moeten burgers verwachten als ze nog steeds naar de hoofdstad gaan om te demonstreren tegen Merkels willekeurige beleid?
  Zal de vrouw die in de DDR werd gesocialiseerd doen wat Egon Krenz in 1989 niet durfde te doen? Zal ze tanks brengen? Zal ze de veiligheidstroepen opdracht geven de burgers neer te schieten?
  Alles is mogelijk in 2020, want deze regering heeft door de jaren heen laten zien dat ze niet alleen niet geïnteresseerd is in democratische participatie, maar deze in de kern afwijst.
  Dertig jaar na de val van de Berlijnse muur hebben we een verenigde pers en een partijlandschap dat geen oppositie heeft over essentiële kwesties.
  Degenen die opkomen tegen de politiek zullen onder vuur worden genomen totdat ze toegeven, opgeven of economisch vernietigd zijn.
  Er is geen alternatief voor de nieuwe verpakking voor een “marktconforme democratie”, die in werkelijkheid niets meer is dan een “slimme” dictatuur. Of de burgers voldoen aan het demonstratieverbod in de hoofdstad op 29.8.2018. houden? Of is er integendeel een massabijeenkomst die internationaal niet meer weg te denken is?
  https://kenfm.de/demonstrationsverbot-fuer-den-29-8-in-berlin/

 18. De val van het Roomse Huis is onstuitbaar. Ik heb diep medelijden met de talloze oprechte Rooms Katholieke gelovigen die van hun eigen kerkelijke organisatie stenen voor brood krijgen. En toch zong ooit deze kerk;

  O Heiland, open wijd de poort:
  En daal omlaag, Gods eeuwig Woord,
  Die aller mensen redder zijt,
  zo lang voorzegd, zo lang verbeid.

  Besproei ons hart, zo dor en droog,
  Met dauw en regen van omhoog:
  Gij zijt het zacht ootmoedig lam,
  Gij zijt de leeuw uit Juda’s stam.

  O aarde met Gods vloek belaan,
  Laat uit uw bodem bloeien gaan
  De vreugd der eng’len, onze roem,
  De lelieblanke Jessebloem.

  O Morgenstond, zo lang verbeid,
  O Zon van algerechtigheid,
  De dag breekt aan, de nacht is om:
  Wij wachten: ach, Heer Jezus kom.

  En tot op deze dag wordt er dit gebeden voor de paus:

  God, Schepper van het heelal en Heerser over Uw gelovigen, sla Uw barmhartige ogen op Uw dienaar Franciscus, die door U gekozen is om als herder over Uw Kerk te regeren. Verleen hem, zo smeken wij U, dat hij door zijn woord en zijn voorbeeld, op zodanige wijze leiding geeft aan de hem toevertrouwde kudde, dat hij samen met de gelovigen het eeuwig leven mag verwerven. Dat vragen wij U door Christus, Uw Zoon, onze Heer. Amen.

  https://www.agneskerk.org/2019/12/adventslied-o-heiland-open-wijd-de-poort.html

  Want ik getuig van hen dat zij ijver bezitten voor God maar zonder verstand. Laat de Roomsen toch eens de brief aan Rome van Paulus nog eens lezen …want Rome niet gij draagt de wortel maar de wortel draagt u! Terug naar Rom 9-11 zeker daar we weten dat vele Joden ooit een RK opvoeding hebben gehad! U heeft geen paus nodig, en zeker niet deze marxist, u heeft uw eigen Messias nodig.
  Zalig zijt gij Israel wie is u gelijk?

 19. De wolf in Schaapskleren maar de wereld slaapt maar door lees de Bijbel en het Klopt Precies hij zal wondere verrichten en ze zullen denken daar is Jezus maar dat ben ik niet

 20. Tja en de NAVO bemoeit zich met futiliteiten die ook nog eens opgeleukt worden met details die vooral op vermoedens zijn gebaseerd.
  https://www.nu.nl/buitenland/6073362/navo-wil-onafhankelijk-onderzoek-naar-vermeende-vergiftiging-navalny.html#coral_talk_wrapper
  Ik hoop alleen niet dat de paus iets aanneemt van Peter R. De Vries, want voor je het weet is de paus verdacht van drugshandel en afrekeningen in Amsterdam.
  Zou leuk zijn trouwens een universeel vaccin tegen domheid…

 21. Ik denk de vorige paus is de verdrevene en de valse profeet zetelt nu in het vaticaan. Hij heeft het enkel nog over de wereld besturen en wat de mensen moeten ondergaan, met geloof heeft het niks meer te maken en is bijzaak.

 22. Is deze paus niet jaren geleden bij Obama op bezoek geweest ?
  Heeft hij ook een koffer duiten gekregen van Kill Gates en Soros.
  Heeft de kerk in de tweede oorlog ook geheuld met de Nazi’s
  Hoe rijk is de kerk trouwens
  Maar ja Jezuieten zijn niet de eerlijkste fraters
  Dat deze marxistische pontifix maar zelf eens de beurs trekt voor alle slachtoffers van u weet wel

 23. “een wolf in schaapsklederen”, dat is deze Franciscus. Een overtuigend marxist en communist.

 24. Willen 3:50
  Hopen dat die vogels zijne schijnheilige helemaal onder kakken als hij zijn preken vanaf het balkon de ether in predikt!

 25. Zal toch wel dat popie Argentino achter dit VacciNazi plan staat omdat hij ook voor het Depopulatieplan gaat.

 26. Het Griekse woord “Cheir” kan zowel arm, hand of vinger betekenen. Het teken van het beest In de vinger LUKAS 15:22. De hand in Matt. 22:13, voor de arm Matt. 12:49, Joh. 21:18, Hand 7: 47, 1Cor. 4:12, 1 Tim. 2:8, Hebr. 12:12.

  Openbaring 18 :23 in het Grieks “Pharmakeia” = “Toverij” Griekse strong 5331 hiermee zijn alle volkeren verleidt.

 27. Het is ook voor niet-katholieken wel duidelijk wat dit voor een paus is, een valse en misleidende profeet.

 28. Deze paus is duidelijk een valse profeet die Rome in verval aan het brengen is, volgens een oude profetie zou de wederkomst van Jezus voorafgaan aan het zetelen van twee pausen, een valse profeet en de echte die eigenlijk uit het Vaticaan zal verjaagd worden, en dat is nu juist wat we vandaag zien. Deze valse groene paus wil ook al de vogels verwijderen uit het plein Vaticaan, hij zal schrik hebben dat hij zal worden beschoten door die vogels, maar waarom moeten de vogels weg, als deze paus bekakt zal worden door deze vogels, dan pas is hij de groene paus, wat wil je nog meer?? shalom

Comments are closed.