Aartsbisschop Viganò noemt Great Reset de oprichting van ‘het rijk van de Antichrist’

Paus Franciscus is volgens aartsbisschop Viganò de spirituele leider van de nieuwe universele globalistische religie, die in zijn ogen niets anders dan ‘een duivelse cultus’ is.

—————————————————————————————————————————————–

De ‘Deep State’ en de ‘Deep Church’ werken volgens de aartsbisschop hand in hand aan oprichting antichristelijk wereldrijk – Nauwe samenwerking Vaticaan met China ‘een schandelijk verraad van de missie van de Kerk’

—————————————————————————————————————————————–

De ‘Great Reset – Build Back Better’ agenda zoals die nu over het Westen wordt uitgerold komt volgens aartsbisschop Carlo Maria Viganò op niets minder meer dan de ‘oprichting van het koninkrijk van de Antichrist.’ De afgelopen maanden sprak Viganò, een van de felste tegenstanders van paus Franciscus, zich al vaker in krachtige termen uit over wat er onder het mom van een het bestrijden van een virus gedaan wordt. Zo noemde hij de kolossale verkiezingsfraude in de VS een ‘aanval van de duisternis op de mensheid‘, en schreef hij in het najaar van 2020 een brief aan Donald Trump waarin hij de president waarschuwde dat de Great Reset een ‘wereldwijd complot tegen de mensheid en tegen God‘ is.

Het interview werd begin januari gepubliceerd in het katholieke blad Crisis Magazine, en was overgenomen van Amerika’s meest beluisterde podcast ‘War Room’ van Steve Bannon.

Franciscus ‘spirituele leider van universele globalistische religie’

De aartsbisschop sprak onder meer over de centrale rol die China volgens hem vervuld in de wereldwijde ‘Deep State’. China wil zijn economische macht over de wereld uitbreiden, en in eigen land ondertussen ‘de Maoïstische tirannie herstellen. Daar is de opheffing van religies (vooral de Katholieke) voor nodig. Die worden vervangen door de religie van de Staat, die veel gemeen heeft met de universele globalistische religie, waar Bergoglio (paus Franciscus) de spirituele leider van is.’

Viganò noemt paus Franciscus consequent bij zijn echte naam, aangezien hij hem niet als echte paus erkent. Benedictus zou door de ‘Deep Church’ zijn afgezet en vervangen door de Jezuïet Bergoglio, en daarbij de rechtstreekse hulp hebben gekregen van de regering Obama. Dat complot werd aangetoond door WikiLeaks, dat de gehackte emails van Hillary Clinton en John Podesta*, de voormalige stafchef van haar man Bill en later ook kortstondig adviseur van Obama, publiceerde.

(* John Podesta was een van de centrale figuren in het beruchte ‘pedo-pizza gate’, wat door de media werd afgedaan als een complottheorie, maar wat overduidelijk naar voren kwam uit de gehackte emails).

Nauwe samenwerking Vaticaan en China ‘ernstig verraad van de kerk’

‘De medeplichtigheid van Bergoglio’s Deep Church in dit duivelse project heeft de Chinese katholieken beroofd van de onvergankelijke defensie die het pausdom altijd voor hen was. Tot Benedictus XVI heeft het pausdom geweigerd om overeenkomsten te sluiten met de dictatuur in Beijing… De verdenkingen dat China betrokken was bij de terugtreding van Benedictus zijn heel sterk, en komen overeen met het plaatje zoals we dat de afgelopen maanden hebben zien ontwikkelen.’

‘Als gevolg zien we ons nu geconfronteerd met een schandelijk verraad van de missie van de Kerk van Christus, uitgevoerd door haar hoogste leiders, in openlijk conflict met de leden van de Chinese katholieke ondergrondse hiërarchie die trouw aan onze Heer en Zijn Kerk zijn gebleven.’ Hij hoopt dan ook dat er nog regeringen op de wereld zijn overgebleven die niet zijn aangetast en ondermijnd door de Deep State, en dat die zich het lot van de gelovigen in China aantrekken en actie ondernemen. (In het Westen zijn die regeringen er in ieder geval niet meer – X.)

De nauwe samenwerking tussen het Vaticaan en China is ‘een ernstig verraad van de Kerk door haar leiders. Ik denk ook dat dit verraad in sommige gevallen niet alleen wordt gepleegd door individuen, maar ook door de instituten zelf, zoals het geval is met de Europese Unie, die op dit moment de laatste hand legt aan een commerciële overeenkomst met China, ondanks de systematische schending van mensenrechten en gewelddadige onderdrukking van andersdenkenden in dat land.’ (En misschien komt dat ook omdat de EU al vele jaren druk doende is zichzelf in technocratisch-autoritair opzicht een kopie van China te maken – X.).

Joe Biden ‘onvoorstelbare ramp’ voor de wereld, ‘dient antichristelijke agenda’

Joe Biden in het Witte Huis betekent volgens de aartsbisschop ‘een onherstelbare ramp’ voor de wereld. Tegelijkertijd ‘is hij onbetwistbaar slechts een marionet in de handen van de elite, die klaar staan om hem te verwijderen zodra ze besluiten hem te vervangen door Kamala Harris.’ Bidens extreemlinkse vicepresident wordt nota bene door Biden zelf regelmatig als ‘president’ aangesproken. De dementerende Biden, die nauwelijks twee volzinnen achter elkaar kan uitspreken zonder de draad kwijt te raken, zal daarom zelf op de hoogte zijn dat hij vermoedelijk nog tijdens zijn eerste ambtstermijn zal worden vervangen door Harris, die de VS definitief in een staalharde communistische klimaat-vaccindictatuur zal veranderen, net als nu in de EU aan het gebeuren is.

‘Bergoglio’s ondergeschiktheid aan de globalistische agenda is duidelijk, net als zijn actieve steun voor Joe Biden.’ Daarom stelde de huidige paus zich zo vijandig op tegenover Trump, ‘die in zijn ogen een obstakel was die verwijderd moest worden, zodat de Great Reset in gang kan worden gezet… Joe Biden dient de globalistische ideologie en diens perverse, antihumane, antichristelijke, duivelse agenda.’

‘Corruptie en misdaden leiders van de kerk moeten worden onthuld’

Om de Deep Church te stoppen en de Katholieke Kerk te herstellen, ‘moet de omvang van de betrokkenheid van de leiders van de Kerk met het vrijmetselaars-globalistische project onthuld worden, en de aard van de corruptie en misdaden die deze mannen hebben gepleegd.’ Onder Franciscus is de kerk volgens hem ‘overgenomen door huurlingen’.

Katholieken hebben in zijn ogen echter nog steeds ’tijd om deze wereldwijde omverwerping, en de oprichting van de Nieuwe Orde, te stoppen. Laten ze nadenken over wat voor soort toekomst ze willen voor de komende generaties, en over de verwoesting van de samenleving. Laten ze nadenken over hun verantwoordelijkheid tegenover God, hun kinderen, en hun natie.’

Dat zei hij echter op het moment dat sommigen nog hoopten dat de illegale verkiezingsstaatsgreep in de VS nog kon worden teruggedraaid, en Biden uit het Witte Huis kon worden gehouden. Als dat echter niet zou lukken, ‘dan zal de VS uit de geschiedenis worden weggevaagd.’

Mainstream media onmisbare bondgenoot van Deep State

‘Het plan van de Great Reset maakt gebruik van de mainstream media als een onmisbare bondgenoot; de (Westerse) mediabedrijven zijn bijna allemaal een actief onderdeel van de Deep State, en weten dat de macht die hen in de toekomst gegarandeerd is exclusief afhangt van hun slaafse onderdanigheid aan deze agenda.’

Dat de tegenstanders van de Great Reset steevast ‘complotdenkers’ worden genoemd is volgens hem ‘bevestiging van het bestaan van dat complot, en van het feit dat de uitvoerders ervan zeer ontsteld zijn dat dit is ontdekt en aan het publiek wordt verteld. Toch zeggen ze zelf dat niets meer hetzelfde zal blijven (‘het nieuwe normaal’), en ‘Build Back Better’, om ons te doen geloven dat de radicale veranderingen die ze willen opleggen noodzakelijk zijn vanwege een pandemie, klimaatverandering en technologische vooruitgang.’

Jaren geleden werd de term ‘Nieuwe (Wereld) Orde’ nog tot ‘complotdenken’ bestempeld, maar nu spreken alle wereldleiders, inclusief de paus, openlijk hierover, en stellen precies zo’n wereldwijd totalitair systeem voor waar de zogenaamde ‘complotdenkers’ al zolang voor waarschuwen. Figuren zoals Klaus Schwab (WEF) en Bill Gates schamen zich er zelfs niet voor te zeggen dat er een pandemie nodig was om deze ‘Great Reset’, deze totale omkering van onze samenleving, er met volledige medewerking van de nationale regeringen door te drukken.

‘Maatschappij zonder ouders, zonder religie, en het opleggen van een duivelse cultus’

Als het hen lukt om de totale controle over onze landen te krijgen, dan krijgen we een maatschappij met ‘gezinnen zonder vader en moeder, polyamorie, sodomie, kinderen die hun geslacht kunnen veranderen, de opheffing van religie en de oplegging van een duivelse cultus, abortus en euthanasie, de afschaffing van privé bezit, een ‘gezondheid’ (vaccin) dictatuur, en een eeuwige pandemie. Is dit de wereld die wij willen, die u wilt voor uzelf, uw kinderen, uw familie en vrienden?’ (De meeste Nederlanders klaarblijkelijk wel, gezien hun massale stemmen vorige week op de twee grootste Great Reset voorstanders die aan de macht zijn, de VVD en D66. – X.).

‘We moeten ons er allemaal bewust van worden hoezeer de voorstanders van deze Nieuwe Wereld Orde en de Great Reset de onvervreemdbare waarden van onze Grieks-Christelijke beschaving haten, zoals religie, het gezin, respect voor het leven en de onaantastbare rechten van het menselijke individu, en nationale soevereiniteit.’

‘Samenzweerders actief in het hart van de Kerk’

‘Een groep samenzweerders was en is nog steeds in het hart van de Kerk actief voor de belangen van de elite. De meesten van hen zijn zichtbaar, maar de gevaarlijksten zijn degenen die zich niet laten zien, die nooit in de krant worden genoemd. Zij zullen niet aarzelen Bergoglio te dwingen af te treden als hij hun bevelen niet opvolgt, net zoals ze met Ratzinger hebben gedaan. Ze willen het Vaticaan veranderen in een bejaardentehuis voor emeritus-pausen, het pausdom vernietigen, en de macht grijpen – precies hetzelfde wat in de Deep State gebeurt, waar Biden het equivalent is van Bergoglio.’

Great Reset ‘instrumentaal voor de oprichting van het rijk van de Antichrist’

‘Om de Deep State en Deep Church ten val te brengen, zijn drie dingen noodzakelijk:

1) ten eerste moeten we ons bewust worden van het globalistische plan, en de mate waarin dit instrumentaal is voor de oprichting van het koninkrijk van de Antichrist, aangezien het dezelfde principes, middelen en doelstellingen deelt;

2) ten tweede moeten we dit duivelse plan krachtig afwijzen, en de herders van de Kerk – en ook de gewone gelovigen – vragen om haar te verdedigen en hun medeplichtige zwijgen te doorbreken: God zal anders verantwoording van hen eisen voor hun afval;

3) tenslotte is het noodzakelijk om te bidden en de Heer te vragen ieder van ons kracht te geven om ons te verzetten tegen de ideologische tirannie die dagelijks aan ons wordt opgedrongen, niet alleen door de media, maar ook door de kardinalen en bisschoppen die onder Bergoglio’s duim zitten.’

‘Als we bewijzen dat wij staande blijven in deze verzoeking, als wij… ons niet laten verleiden door ‘valse christussen en valse profeten’, dan zal de Heer ons – in ieder geval op dit moment – de nederlaag van de aanval van de kinderen der duisternis op God en de mensen geven. Maar als wij uit angst de prins van deze wereld volgen… zullen wij samen met hem worden veroordeeld tot een onverbiddelijke nederlaag en eeuwige verdoemenis.’

‘Ik huiver voor degenen die zich deze verantwoordelijkheid tegenover God voor de zielen die hen zijn toevertrouwd niet realiseren. Maar aan degenen die moedig strijden om de rechten van God, de natie en familie (van gelovigen) te verdedigen, verzekert de Heer zijn bescherming.’ (1)

 

Xander

(1) Crisis Magazine

Zie ook o.a.:

06-11: Aartsbisschop Vigano: ‘Kolossale verkiezingsfraude VS is aanval van de duisternis op de mensheid’

2020:
23-12: Invloedrijke Democraten roepen Joe Biden op om traditionele christendom in Amerika af te breken
18-12: Hooggeplaatste kardinaal Vaticaan: ‘We worden slaven van een goddeloze en moorddadige agenda’
01-11: Aartsbisschop Vigano waarschuwt dat Grote Reset ‘wereldwijd complot tegen mensheid en God’ is
16-10: Paus schrijft in encycliek dat alle landen macht moeten overdragen aan Nieuwe Wereld Orde onder VN bestuur
26-08: Paus Franciscus schaart zich achter ‘universeel vaccin’ voor hele mensheid
09-05: Brandbrief uit Rome: Kardinalen en bisschoppen waarschuwen voor communisme, verplichte vaccinaties en een wereldregering
22-01:Paus Franciscus middelpunt van bizarre transhumane show in Hal van het Vaticaan

2019:
18-11: Paus wil ontkennen klimaatcrisis officieel tot zonde bestempelen
04-10: Paus wil in 2020 pact met wereldleiders sluiten voor oprichting klimaatdictatuur (/ Grote crisis gepland om weg vrij te maken voor Luciferiaanse wereldorde)
07-02: Eén-wereldreligie nabij: Paus en top imam sluiten historisch religieus verbond

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

29

 1. In het Fins betekent kamala verschrikkelijk en rutto plaag. In het Italiaans betekent daarentegen corona kroon. La corona della vita is de kroon des levens, die Jezus ons aanbiedt als we Hem willen volgen… Dus weg van Kamala (Harris) en Rutte en van de onzin over corona naar het volgen van de Koning der Koningen, de Here der Heren…

 2. Dag Xander, dank voor je snelle reactie. Ik bedoelde eigenlijk waar je hebt gevonden dat Franciscus van Assisi dat gezegd heeft. Want als ik dit aan iemand vertel, zal men meteen vragen: waar staat dat dan?

  Onder het artikel staat de bron. Mod.

 3. Mijn raad, als je spaargeld hebt investeer in goud of zilver en stop het veilig weg! Investeer in zaden om je eigen moestuin te gaan maken winter en zomergroenten en aardappelen! Sla een vooraad blik en bokaalvoeding op. Wacht niet te lang! En sta dicht bij Jezus en God onze vader!

 4. Ik heb een vraag aan jou, Xander. In een eerder stuk schreef je over onze (ik ben katholiek) Franciscus van Assisi, dat hij voor zijn dood heeft gezegd dat in de Apocalyptische tijd een man zal zijn die zich als paus opwerpt en velen zal misleiden. Ik kan dat echter nergens vinden. Wat is de bron daarvan? Ik denk trouwens dat dit nu gebeurt.

  Bedoelt u deze : https://www.xandernieuws.net/algemeen/paus-treedt-in-2020-af-wat-900-jaar-oude-apocalyptische-profetie-zal-vervullen/
  Mod.

 5. @Dirk, helemaal mee eens, voor mij is het zo klaar als n klontje
  De Heer heeft belooft ons op te nemen voor Hij Zijn oordelen loslaat op deze wereld , niet dat wij gespaart zouden worden voor de oordelen Van deze wereld.
  Onze toevergadering tot Hem staat voor de deur, dat is duidelijk
  Vele van onze broeders en zusters worden zwaar vervolgd, en met de snelheid waarmee de afval nu plaatsvindt denk ik dat dit ons zeker niet bespaard zal blijven en dat we elkaar nog hard gaan nodig hebben

 6. Opgelet :

  Is het terug opstarten van verstrakte Lockdown maatregelen een drugreden voor het verbergen van een nakende globale Bank-crash met bail-in (diefstal) in het Paasweekend ? :

  De lockdown van onze inwoners wordt NIET afgebouwd, integendeel : we zitten inmiddels al weer bijna 5 maanden opgesloten met daarenboven nog een avondklok.
  De middenstand en KMO’s worden kapotgemaakt en kreunen onder de schulden, het aantal zelfmoorden en euthanasie-aanvragen stijgen schrikwekkend.
  Er broeit duidelijk een volksopstand van ernorme proporties.

  Een zeer waarschijnlijke reden hiervoor is dat onze corrupte overheid een “bank-crash” heeft gepland,
  waarbij zoals destijds in Malta en Griekenland een DIEFSTAL op de (spaar)rekeningen en beleggingen van (bijna) alle burgers zal plaatsvinden.

  Vergeet het Bank-garantiefonds : dat is al door de staat leeggehaald om de staatsschuld af te korten
  en het opgenomen kapitaal werd vervangen door een ‘schuldbriefje” van onze corrupte Vivaldi-regering.

  Herman De Croo (Bilderberger !) heeft alle banken opdracht gegeven om de bankgegevens van al hun klanten door de spelen aan de Nationale Bank van België,
  (die onder de controle van de Rothschild bankiers staat !). Een pure schending van het bankgeheim.

  Teneinde een bank-run te vermijden zal deze crash/diefstal uitgevoerd worden ZONDER enige voorafgaande waarschuwing.
  De mensen zouden immers hun voorzorgen kunnen nemen en hun rekeningen en spaartegoeden opvragen. (Bank-run)
  De banken kunnen dit niet aan : als 10% van de klanten hun tegoeden opvraagt ligt de bank failliet op haar rug !

  Alle verzet hiertegen en de erop volgende volksopstand moet onderdrukt kunnen worden door de Corona Lockdown maatregelen.
  Vandaar dat samenscholingsverbod, de avondklok en het sluiten van de grenzen.

  Wanneer ?

  Het optimale strategische moment voor het starten van deze bank-crash diefstal is een lang weekend.

  Wat staat er voor de deur ? Het Paasweekend !
  De banken zijn dan 4 opeenvolgende dagen gesloten : van vrijdag 2/4 t.e.m. maandag 5/4.

  Opgelet :
  Ik ga hier niet voor 100% garanderen dat deze bank-crash gedurende dit Paasweekend zal gebeuren.
  Ik zeg enkel dat gezien het rijzende verzet tegen de voorhanden zijnde lockdown maatregelen,
  de omstandigheden voor het IMF en de Big-banks momenteel nog (bijna) ideaal zijn om die bank-crash uit te voeren.
  Ook het synchroon terug invoeren van verstrengde lockdown maatregelen in de Europese landen stemt tot nadenken.

  Advies: neem je voorzorgen, je hebt nog 1,5 week de kans.

 7. @Mod, zie nu pas dat je de link bedoelt. Dan zal hij later wel verwijderd worden van YouTube.
  Deze link werkt wel gewoon en de scènes die niet geschikt zouden zijn zijn beelden van de ME en zkomenbheel even aan het einde aan bod.

  https://www.bitchute.com/video/cHMwZURVEQMs/

  Groeten,
  Pascal
  Een bezorgde burger

 8. @Mod, excuus, ik had de siteregel pagina gelezen (https://www.xandernieuws.net/siteregels/) en meende hier aan gehouden te hebben. kan ook geen inlog knop vinden op de pagina of in de siteregels dat dit moet ivm verifieren van de leeftijd, anders had ik dit zeker gedaan.
  Kunt u mij wijzen waar de inlog knop is, dan regel ik dat nog even.

  filmpje bevat in het einde wellicht beelden die niet geschikt zijn voor jonge kijkers, dit is maar een héél klein deel van de film.

  Niemand hoeft hier in te loggen en er is ook geen leeftijdsgrens. Mochten er zeer jonge kinderen hier komen dan zal het beheer daarop anticiperen. Mod.

 9. De Jonge is bezig de wet op het medische beroepsgeheim open te breken. Al dat opzij schuiven van de grondrechten van de rechtsstaat gebeurt nog steeds vanwege “de uitzonderlijke situatie”.
  Ik geloof niks meer van dat argument.
  Zelfs de Merkeldictatuur beroept zich op de “uitzonderlijke situatie”, terwijl dat land géén overbelaste ziekenzorg heeft!
  Boris de Brit zoekt al naar wegen de politie nog gewelddadiger te kunnen laten optreden tegen demonstrerende burgers. Zelfs een individueel protest kan al “aangepakt” gaan worden. Nederlandse politie wordt agressief en bemoeit zich zelfs met de inhoud van de demonstraties door een spandoek aan stukken te scheuren. Nederlandse politie ontvoert zelfs iemand die gewoon stond te praten met iemand anders.
  Het fascisme wordt omarmd vanwege een vage angst. En een groot deel van de bevolking vindt het prima. Willen zelfs de niet gevaccineerden de coronazorg onthouden (indien nodig), terwijl elke crimineel gewoon netjes mag rekenen op een goede behandeling in het ziekenhuis.

 10. Deze kerel vat in een uur even samen wat de huidige problemen en de problemen van de afgelopen 100 jaar inhouden. en waarom we zonder op te staan nooit meer van deze maatregelen afkomen. @redactie, een stuk over dit filmpje weiden zou geen slecht idee zijn. dit is begrijpbaar voor iedereen en wanneer je na dit filmpje nog niet wakker bent, dan zul je dat denk ik ook nooit meer worden. denk dat dit wellicht het belangrijkste filmpje is van dit en voorgaande jaren.

  Tip, alles wat hij verteld komt gewoon van website van de organisaties zelf af en samen gebracht waardoor alles ineens duidelijk wordt. Dus geen aannames, geen complotten. gewoon informatie die vrij beschikbaar is !

  https://www.youtube.com/watch?v=fyJI0nQ_Umw&t=154s

  Mocht hij inmiddels verwijderd zijn, wat bij eerdere postings van hetzelfde filmpje wel gebeurd is, dan kan ik een downloadlink beschikbaar stellen. film is 1,6Gb groot.

  Met vriendelijke groeten,
  Pascal
  een bezorgde burger

  Dit staat er:
  Log in om je leeftijd te bevestigen
  Deze video is mogelijk ongeschikt voor sommige gebruikers. Mod.

 11. @Maarten de Boer:
  “heel weinig mensen hebben op vvd, d666 en cda gestemd.”

  De Nederlandse autochtone bevolking neemt al sinds 2013 af en ligt nu in de buurt van 13 miljoen personen. Desalniettemin groeit de bevolking zeer sterk en zitten we inmiddels op meer dan 17 miljoen inwoners. Sinds 2017 (vorige verkiezingen) zijn er 400000 Nederlanders bijgekomen, waarvan de grootste toename door migratie. Daarvan kun je verwachten dat het merendeel voor migratie, pro-EU en globalisering zal stemmen. Dat betekent dus dat als dat zo blijft, Rutte en Kaag bij elke volgende verkiezingen samen al beginnen met een verkiezingswinst van minimaal 4 zetels ! Dat de NPO hen dan weer uitroept tot winnaars
  van deze verkiezingen vind ik zwaar overdreven. Zo kan ik ook wel winnen.
  Feitelijk hebben ze statistisch gezien nauwelijks gewonnen ten opzichte van de demografie die in hun voordeel werkt. De rechtse partijen (FvD, PVV en JA21) hebben daarentegen tegen de demografie in opgeteld een behoorlijke winst gemaakt. 5% extra van de “autochtone” Nederlanders kiezen voor hen (honderdduizenden extra stemmen tegen New World Order) en laten PvdA, Groen Links, CDA en de inmiddels niet meer anti SP helemaal links liggen.

 12. We kunnen onze uiterste best doen om dit alles te keren maar als dit het eindtijdscenario is zoals ons in de Bijbel is voorzegd dan kunnen we toch ook weten wat de uitkomst daarvan is?

  Wat dan veel belangrijker voor ons zou moeten zijn dat onze dominees en voorgangers dit alles duidelijk moeten uitleggen in welke tijd we leven.
  Al dan niet een grote verdrukking of een voortijdige of latere opname.
  The great reset wordt nu al over ons uitgerold met de 17 SDG’s.
  Build Back Better is al begonnen, vóór het bouwen moet er namelijk eerst gesloopt worden en daar zitten we middenin.

  Angst wordt er genoeg gezaaid, daarom is het nodig om mensen te bemoedigen met de boodschap van redding. Moed door contact te zoeken met gelijkgestemden. Misschien plannen maken hoe we deze tijd door kunnen komen.

 13. Een goed artikel.
  Het =lijkt= steeds duidelijker te worden wat er in de wereld aan de hand is.
  De Bijbel beschrijft deze dingen het is alleen de vraag of alles wat nu gebeurt, het begin is van de “ totale wereld omvattende eindstrijd.”
  Gezien het Globalisme, en de snelheid waarmee alles gebeurt, lijken oude Profetieën hier in onze tijd tot vervulling te gaan komen.
  We moeten hier wel heel voor zichter mee zijn , en goed weten wat profetiën dan wel zijn, en hoe de werking kan worden uitgelegd.
  Het is in ieder geval niet één op één, zo van dat staat daar en dat profiteerd B.v. Jesaja en dat zien we hier dus dat is zo.
  NEE! Zo moeten wij NIET met profetiën omgaan.

  Een profetie is een woord van God ingegeven door de Heilige Geest en uitgesproken door een profeet, wat later soms eeuwen later ( nu ?) in vervulling gaat.

  1. Een profetie HERHAALD zich, soms een keer soms meerdere keren. ( de pandemie kan een herhaling zijn van b.v. Vroeger de pest, en TBC enz )

  2. Een profetie VERHEVIGD, we zien bij een profetie dat het zich door de loop van de tijd verhevigd.
  Eerst op kleine schaal in kleine gebieden nu gebeurt er iets globaal wereld wijd.
  Zie het artikel wat hierna door Xander geschreven wordt. ( over de dreiging van oorlog om Ukraine)
  Geweld In Ukraine……. gaat Rusland en Amerika zich hiermee bemoeien????? ( de profetie KAN zijn; oorlog en geruchten van oorlogen)

  3 UITBREIDING Een Profetie bereid zich uit. Denk b.v. Aan oorlogen. Vroeger had je heel lokaal oorlogen tussen stadstaatjes later oorlog tussen gebieden later oorlogen tussen landen en in de laatste eeuw 2 Wereld oorlogen met zelfs nucleair wapens.
  Ook met de pandemie zie je dit patroon dit bereid zich nu wereldwijd uit.
  In de M. E. had je de pest dit gebeurde stad voor stad en langzaam kwam de zwarte dood door heel europa met miljoenen doden . Nu een virus uit Wuhan wat met vliegtuigen direct naar Europe , Italië werd getransporteerd. ( doden aantal valt mee )

  4 De VOLTOOING. Het grote voorbeeld van voltooing van Profetien zijn de profetiën over Jezus. In het Oude testament staan ontelbare profetiën over zijn komst naar deze wereld.
  Die profetien zijn allemaal vervuld.bij zijn eerste komst naar de wereld.
  Er staan echter ook nog vele profetiën over Jezus zijn tweede komst naar deze wereld in het O.T.

  Zo staan er ook nog vele profetiën voor zijn tweede komst naar deze wereld.
  Die wachten nog op vervulling. Is dat nu ????

  Zou de situatie in de wereld op dit moment de “ voorbereidings tijd “ voor Zijn glorieuze terugkomst zijn ???

  Zo was het eerste conflikt op de wereld een “ Godsdienstig “ conflict.
  Kaïn sloeg Abel dood omdat God zijn offer niet aannam.
  Dit is de basis voor alle oorlogen.
  En de Bijbel verteld ons dat de laatste oorlog ook een godsdienst oorlog zal zijn waarmee de huidige wereld geschiedenis mee zal worden afgesloten.. Dan komt er een nieuw tijdperk….. !!! Ik zie er naar uit!
  Aan het einde van de geschiedenis vlak voor de terugkomst van Jezus zal er opnieuw net als de farao in Egypte een antisemitische farao aan het bewind zijn Lees Openbaringen aan Johannes hoofdstuk 13 maar eens. !
  Deze Figuur wordt het Beest genoemd want dat is hij in Gods ogen.
  In hoeverre we hiervan kunnen spreken in dit artikel, is voor mij nog steeds een vraag, maar veel tekenen wijzen in die richting. ( er is sprake van een beest en een hoer ! Lees het maar eens goed )

  Wat ik wel geloof is dat er iets heel geks aan de hand ( profetisch ?.) is wat zich nooit immer ergens anders heeft vertoond. Ook het Globalisme speelt hierin een rol.
  Een gepensioneerd paus…. een nieuwe paus wiens opvolger zich volop met politiek bezighoud
  en zeer liberale onbijbelse uitspraken doet. Hoed hij de schapen ? Of de wereld?

  Xander geeft ook 3 dingen aan waar we op moeten letten.
  Helemaal waar en juist.
  Alleen één ding wil ik nog toevoegen.
  In de komende zeer moeilijke periode, waar we zeker niet allemaal op deze doorheen zullen komen, is het van groot belang dat je een betrouwbaar netwerk rondom je hebt.
  Dus familie vrienden geloofsgenoten.
  Let vooral op betrouwbaar, want de Bijbel zegt daar ook nare dingen over.
  Zorg dat je voedsel voorziening in tact blijft.
  Het allerbelangrijkste is dat je elkaar bemoedigd en biddend samen bezig zult zijn met het woord van God.
  Dicht bij Hem blijven, ook als de “ brandstapel “ in de straat staat.
  Verlochen Jezus niet en nooit!
  Dan zal Hij ook u bewaren.
  Hij is voor mij naar het kruis gegaan en heeft de dood , ook mijn dood overwonnen.
  Ik mag nu in Hem geloven op Hem vertrouwen en wat er ook gebeurd in deze wereld, ook als ik zal moeten sterven bij de komende grote verdrukking dan zal ik bij Jezus zijn.
  En later, misschien veel later, misschien maar een korte tijd, bij de opstanding van de doden weer met Hem terug komen naar de wereld. !
  Ik hoop dat u Jezus ook zo kent.
  Shalom
  Anna

  Xander; sorry dit hoort eigenlijk op het geloofs forum als iemand daar op in wil haken dan ga ik op het geloofs forum verder.
  Anna

 14. Beveiliger worstelt met klant in de Albert Heijn.
  https://www.youtube.com/watch?v=DQEIG-GuBd8
  Dit is geen uitzondering want het gebeurd bijna dagelijks, zeker bij de Albert Hein. Mensen met een medische vrijstelling worden de winkel uitgezet, als andere klanten daarom vragen. Ik ben er zelf getuigen van geweest, een misdadige behandeling op gezag van de Overheid. Het is daarom ook dringende noodzaak, dat Mark Rutte en Hugo de Jong voor een tribunaal terecht moeten staan. Elke dag langer van hun misdadige onmenselijke beleid, geeft een ongekende psychische schade aan de bevolking.

 15. Elise, profeet Jesus? Jezus is de Zoon van God! Jezus Zelf zegt:
  IK ben de Weg, de Waarheid en het Leven…

 16. De Great Reset is wat de globale deep state(Illuminaten, wef) van plan zijn. Het huidige financieel/economisch systeem moet vervangen worden door een systeem waarin ze iedereen en alles kunnen controleren. Tegelijkertijd willen ze o.a. middels vaccineren van de wereldbevolking, van de overbevolking afkomen via genetische modificatie van ieders dna.
  Volgens de Georgia Guidestones mogen er straks niet meer dan 500 miljoen mensen opdeze planeet zijn.
  Het financiele wereldsysteem staat op instorten en door globaal de mensen te laten vaccineren met een vaccin dat geen vaccin is, maar een combinatie van genetisch materiaal en nanobots,
  zodat iedereen straks niet alleen overal gevolgd kan worden maar ook een digitale chip in zich hebben voor het betalingsverkeer. Cash geld bestaat dan niet meer.
  Iedereen zal op een gegeven moment het teken van het beest(het Merkteken)moeten accepteren, wil hij/zij kunnen kopen of verkopen. Via het vooraf komende vaccinatiepaspoort worden de mensen al ingedeeld in wel/niet gevaccineerde personen.
  Dit wordt vooral door de huidige paus aangehangen. Hij roept nu al de hele mensheid op zich te laten vaccineren en streeft naar een wereldreligie met hem als spiritueel leider.
  De komende chaos die komt zal de Nieuwe Wereldorde inluiden(leuze van de vrijmetselaars, “Orde uit Chaos”. Lees, hun wereldorde waarin vrijheid definitief niet meer bestaat.
  De komende chaos zal door een aantal gebeurtenissen realiteit worden, o.a. de komende 3e wereldoorlog(gepland door de illuminaten(, ineenstorting van het financiele systeem, natuurrampen, de opname van de gemeente, algehele paniek.
  Dit laatste ook met name door dat entiteiten(wat voor aliens wordt aangezien) zich wereldwijd aan de mensheid zullen presenteren als hun redders.
  Dit wordt in de bijbel de grote misleiding genoemd. Dit was ook de reden voor de vele films over aliens, ufo’s om mensen te laten wennen dat er meerdere levensvormen zijn.
  Het zijn echter geen aliens, maar gevallen engelen.
  Meer hierover, zie http://www.dewegwyzer.nl

 17. De moslims klagen over de avondklok dat het wel erg moeilijk wordt zich hier aan te houden tijdens de ramadan en direct wordt de klok verlegd maar 22:00 uur. Die krijgen alles voor elkaar. Die sperrzeit moet er helemaal af.

 18. Nancy Pelosi heeft al haar trots uitgesproken over Kamala Harris en dat Amerika klaar is voor een vrouwelijk president (Bron: RaiNews24, 21-3-’21). Kunnen ze het nog duidelijker vertellen? Het duurt m.i. niet lang meer voordat ze die schlemiel gaan dumpen. En dan gaat het pas echt los in de wereld.

 19. Ramadan begint 13 april en eindigt op 12 mei. Suikerfeest is einde(ongeveer hetzelfde als kerst)
  Nou, dat wordt weer meer verdeeldheid onder de samenleving. Dat krijg je met onzinmaatregelingen. Van mij mogen ze gewoon feestvieren. Ben tegen de maatregelingen. Moslims zijn ook bij mij geweest met kerst. Profeet Jesus is erkend in de Koran. Dus niet moeilijk gaan doen. Krijg vaak ook eten met Ramadan.
  Het systeem en zijn aanhangers(uitbuiters) zijn de boosdoeners! Niet de mens die gelooft in god. Wij zijn allen kinderen van God. Niet vergeten aub.

 20. Nog niet zo lang geleden zag ik op YouTube deze video van Perry Stone.
  Daarin vertelt hij over een profetie van William Branham uit 1933, waarin deze o.a. voorspeld dat in Amerika een vrouw als Amerikaanse president, met desastreuze gevolgen.
  Gezien de behoorlijk zwakke gezondheid van Joe Biden is het best mogelijk dat Kamala Harris deze profetische voorspelling vervult.

  https://youtu.be/zYkmlXqAuvM

 21. Xander, er is gewoon fraude gepleegd. heel weinig mensen hebben op vvd, d666 en cda gestemd.

 22. Aboutaleb klaagt dat het voor moslims en de ramadan moeilijk wordt met die avondklok. Kennelijk niet voor de rest van Nederland???!
  En hij vult aan dat de moslims dan graag bij familie op bezoek gaan? De rest van Nederland gaat niet graag ’s avonds op bezoek bij familie??? En hoe zit het dan met “slechts 1 persoon op visite”??
  Als hier voor de islam een uitzondering wordt gemaakt, mogen ALLE kerken direct weer helemaal open!!
  Dit beleid wordt zó belachelijk.

 23. Intussen wint de ZeroCovid beweging vooral in het VK aan invloed. Hun doelstelling is de volledige verdwijning van dit virus en dan pas kan het leven weer geleefd worden. Dit is zó’n totaal onrealistische en zelfs onnodige doelstelling, dat het grenst aan krankzinnigheid. ZeroCovid is net zo belachelijk als ZeroGriep. Als je zulke kranzkinnige doelstellingen hebt, maak je dus alles kapot. Dan tellen de kosten en de schades dus niet. Dat is hetzelfde als een bom gooien op een mierennest.
  Als ZeroCovid werkelijk een doelstelling van de regeringen wordt, dan is het volstrekt duidelijk dat een andere agenda de hoofdrol speelt. Dan moet er kennelijk een grote reset plaatsvinden onder de knoet van totalitair geworden anti democratische overheden.

 24. Joe Allebei is een ramp voor de wereld inderdaad. Dit weekend zag ik een filmpje voorbij komen dat hij drie keer struikelde op de vliegtuigtrap. In de ambtsperiode van Trump is er geen oorlog gestart maar de demente sukkel joe allebei noemde Poetin al een moordenaar, de Navo is de zwarte zee binnen gevaren voor een grote “oefening” toevallig op het moment dat er een grote troepenopbouw is waargenomen langs de grenzen van de afvallige provincies van de Oekraïne. Rusland is onderweg met tanks en ander materieel op uitnodiging van de provincies Donetsk en Luhansk om de bevolking te beschermen tegen de Oekrainse militairen met Engelse en Amerikaanse steun. Vanuit de Oekraïne is er afgelopen week al mortiervuur geweest en je kan je afvragen hoelang het nog duurt voor de hel daar losbarst.

 25. “We” doen het voor de zorg? De zorg is zelfs onder belast, aldus Roland Bräutigam: https://www.linkedin.com/pulse/covid19-ziekenhuisschip-opgelegd-roland-brautigam?trk=public_post_promoted-post
  Zijn schip was niet nodig, en evenmin de ooit gebouwde noodhospitalen. De zorg is dusdanig ingericht dat er steeds ongeveer 95% bezetting is. Nu moeten er ongeveer 4 miljoen mensen intussen weerstand hebben opgebouwd en zijn mensen gevaccineerd. Dus het wordt een kletsverhaal dat we het voor de zorg doen.
  En natuurlijk nooit vergeten dat er enorm bezuinigd is op het aantal bedden (80.000 in 2006 en nog 52.000 in 2018) en het aantal IC’s (gehalveerd in tienjaar).
  We worden nu dus opgesloten omdat de overheid bezuinigde, dat is het wrange verhaal.
  En het gaat maar door!!! Andere agenda?

Comments are closed.