Invloedrijke Democraten roepen Joe Biden op om traditionele christendom in Amerika af te breken

Op de genoemde website (wordcantwait.org) wordt duidelijk wat met ‘christelijke fascisten’ wordt bedoeld: de Amerikaanse regeringen (ook die van Obama) die met hun bloederige oorlogen en interventies zoveel dood en verderf hebben gezaaid.

—————————————————————————————————————————————-

Miljoenen christenen en conservatieven die op Trump hebben gestemd moeten gedwongen worden ‘heropgevoed’ – Amerika is al heel lang geen christelijk land meer, en de kerken hebben dat ook aan zichzelf te danken

—————————————————————————————————————————————-

Er zou wel eens een totaal andere wind in de Verenigde Staten kunnen gaan waaien als de coup tegen president Donald Trump definitief slaagt, en Joe Biden over minder dan een maand zijn intrek neemt in het Witte Huis. Een invloedrijke groep Democratische afgevaardigden steunt een document van de ‘Secular Democrats of America’, waarin geëist wordt dat hij ‘blank en christelijk rechts’ het zwijgen oplegt, de ‘Bijbelse principes’ van het land uitwist, en afstand doet van de ‘Joods-christelijke basis’ van de samenleving. In een toespraak verklaarde president Obama al eens dat ‘Amerika niet langer een christelijke natie is’. Biden lijkt daar definitief voor te gaan zorgen. Wat er voor in de plaats komt is een Marxistische, aan de VN onderhorige klimaat-vaccin dictatuur – net als in Europa.

Dat Biden zelf veel gemeen heeft met de extreemlinkse antichristelijke agenda in het 28 pagina’s tellende document, staat buiten kijf. Op 15 september 2018 noemde hij een deel van christelijk rechts dat twee jaar eerder op Trump had gestemd letterlijk ‘het uitvaagsel van de samenleving’:

Onder de door minstens 13 Democratische afgevaardigden ondersteunde oproep bevindt zich Rashida Tlaib, die zich bij de vorige verkiezingen in een Palestijnse vlag hulde, en bezwoer dat ‘wij deze M..F.. (Trump) zullen gaan afzetten’. Een andere promotor, Steve Cohen, heeft banden met de Memphis Socialist Party USA, en met leden van Liberation Road, een pro-Chinese communistische organisatie. Mede-oprichter Jamie Raskin schreef artikelen voor de Democratic Socialists of America.

Traditionele christenen zouden ‘sektarische, gevaarlijke’ invloed hebben

Volgens Brannon Howse, een conservatieve radiopresentator, hebben de Democraten niet zozeer een probleem met kerken in het algemeen, maar met ‘rechtse’ kerken, die vasthouden aan traditionele Bijbelse principes. ‘Zolang je de linkse progressieve socialistische religie preekt vinden ze het prima, maar als je iets preekt dat gebaseerd is op Joods-christelijke waarden, dan willen ze je te pakken nemen.’

De opstellers eisen zelfs dat Biden openlijk breekt met de term ‘Joods-christelijk’, en optreedt tegen de ‘sektarische, gevaarlijke invloed’ van christenen op de overheid. Het verzet van conservatief Amerika tegen abortus, stamcelonderzoek en de CO2/klimaatagenda wordt onderdeel van een ‘culturele oorlog’ tegen ‘de wetenschap’ genoemd. Trump en de christelijke gemeenschap krijgen tevens de schuld van de zogenaamd ‘honderdduizenden doden’ die door Covid-19 zouden zijn gevallen.

‘Christenen staan communistisch Amerika in de weg’

Auteur en filmmaker Trevor Loudon, die zich al tientallen jaren bezighoudt met het linkse gedachtegoed, wees erop dat christenen in het document worden gedemoniseerd als ‘nationalisten’ met een ‘extremistische, sektarische’ en ‘blanke suprematie’ agenda. ‘Dit kan worden opgevat als een aanbeveling om conservatieve christenen naar heropvoedingskampen te sturen,’ aldus Loudon. ‘Ze hebben het over heropvoeden en herprogammeren van traditionele christenen, die vanuit hun oogpunt gevaarlijke mensen, racisten en nationalisten zijn.’

‘Wat ze echt zeggen is dat ze je willen brainwashen met hun ideeën. De communisten zouden trots zijn op dit document… De Democratische partij is nu een Marxistische partij. Dit document is gericht tegen de grootste vijand van de Marxisten in dit land, en dat is het traditionele christendom. Dat is heel erg duidelijk.’

‘Linksen en communisten hebben al de controle over Hollywood (de film- en entertainment industrie), over het onderwijs, over de media, en over de meeste instellingen. Het enige wat ze niet controleren zijn conservatieve Bijbelgetrouwe christenen, die destijds op Reagan stemden, en nu op Trump.’

De christenen voorkwamen dat de gedroomde kandidaat van de elite, Hillary Clinton, president werd. ‘Zij had het communistisch maken van Amerika moeten voltooien… Links snapt dus dat ze het christendom moeten onderdrukken, of in hun eigen richting moeten perverteren.’

Deze ‘Secular Democrats of America’ roepen in het geschrift Biden op om:

* Alle subsidie voor zwangerschapscrisiscentra en onderwijsprogramma’s die seksuele onthouding propageren, stop te zetten;

* Een einde te maken aan de vrijheid van religieuze meningsuiting, de Religious Freedom Restoration Act (RFRA) in te trekken, en de door Trump ingevoerde federale bescherming van de vrijheid van religie te annuleren;

* Vaccinaties voor kinderen verplicht te stellen, en ouders hun zeggenschap hierover te ontnemen;

* De term ‘In God We Trust’ van de fysieke Amerikaanse dollars af te halen;

* Een einde te maken aan Trumps steun voor adoptie- en pleegbureaus die op basis van religieuze principes werken;

* Hoge subsidies te geven aan ‘alomvattend seks onderwijs’ aan schoolkinderen, inclusief het promoten van vele tientallen soorten ‘genders’;

* Zich te verzetten tegen ‘Project Blitz’, dat traditionele familiewaarden promoot en de LGBTQ agenda zou ondermijnen;

* De term ‘Joods-christelijke waarden’ niet meer te gebruiken, omdat tientallen miljoenen Amerikanen zich daar niet meer door vertegenwoordigd zouden voelen. (1)

Onder het Biden-Harris regime zullen kerken net als in China waarschijnlijk alleen mogen blijven bestaan als ze onverkort en kritiekloos de ‘partij lijn’ prediken, oftewel hun volgelingen absolute gehoorzaamheid aan de regering en het overheidsbeleid voorhouden. Dat betekent dat er geen plaats meer zal zijn voor kerken en gelovigen die blijven vasthouden aan klassieke christelijke waarden omtrent God, liefde voor je land, het gezin en de onaantastbaarheid van het individu.

Amerika is al heel lang geen christelijk land meer

Tot slot wil ik opmerken dat de VS eigenlijk al heel lang geen christelijk land (meer) is. Tal van presidenten die zich identificeerden als ‘christen’ hebben bloederige oorlogen gevoerd, waarvan de voorlaatste, Barack Obama, zelfs 10 x meer burgerslachtoffers maakte dan zijn verguisde voorganger George Bush. De haat die moslimextremisten tegen christenen en het christendom koesteren is voor een belangrijk deel daardoor veroorzaakt, en dus heel begrijpelijk.

Een president die op zondag in de kerk zit, en op maandag opdracht geeft om je land te bombarderen en in chaos te storten, en daarbij niet op een paar burgerslachtoffers meer of minder kijkt, is namelijk bepaald geen reclame voor het christelijke geloof. Hetzelfde kan gezegd worden over de enorme weelde en geldzucht die zo kenmerkend is voor Amerikaanse politici, bankiers en zakenmensen.

Daarnaast is ook een groot deel van ‘gewoon’ christelijk Amerika het streven naar geld, rijkdom, succes, voorspoed en gezondheid centraal gaan stellen (het valse ‘geluksevangelie’, zoals Corry ten Boom het noemde). Dit egocentrische, in wezen verkrachte evangelie, dat door vele ‘mega kerken’ wordt gepredikt, werd na de Tweede Wereldoorlog over de hele wereld verspreid, en heeft niet alleen vrijwel alle Westerse kerken (in meer of mindere mate) vergiftigd, maar ook die in Zuid Amerika, Afrika en grote delen van Azië.

Het overwegend hypocriete Amerikaanse christendom heeft zich dus als het ware zelf compleet uitgehold, en zal daar onder het Biden-Harris regime de wrange vruchten van moeten plukken. Dat is geen fijn vooruitzicht, maar zal onder christenen wel het kaf van het koren scheiden, zeker als blijkt dat de jarenlang volgehouden escapistische voorspoedstheologie dat gelovigen hier niet door (de) verdrukking hoeven gaan, een flagrante leugen was.

Xander


(1) Now The End Begins

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

31

 1. Goed geschreven Anna, en inderdaad luister eens naar Amir Tsarvati.
  Goed en juiste wereld nieuws..

 2. Wie nu nog denkt dat Trump president kan blijven is toch echt zwaar naïef….

 3. Amir Tsarfati geeft op YouTube en Behold Israel duidelijke uitleg over de toestand in deze wereld in het licht van de bijbel

 4. Rapture Ready 9.10 p.m.

  Ik denk dat het grote aftellen is begonnen, de opname is heel dichtbij !

 5. Biblebelt is corona brandhaard. Ook weer zo’n ophitsende antichristelijke haatcampagne. We gaan de laatste fase in.
  Maar, de goddeloze stumpers weten niet hoe het afloopt.

  © Herziene Statenvertaling Psalm 2
  1 Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is?
  2 De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde:
  3 Laten wij Hun banden verscheuren en Hun touwen van ons werpen!
  4 Die in de hemel woont, zal lachen, de Heere zal hen bespotten.
  5 Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, in Zijn brandende toorn hun schrik aanjagen.
  6 Ik heb Mijn Koning toch gezalfd over Sion, Mijn heilige berg.
  7 Ik zal het besluit bekendmaken: De HEERE heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Zoon, Ík heb U heden verwekt.
  8 Eis van Mij en Ik zal U de heidenvolken als Uw eigendom geven, de einden der aarde als Uw bezit.
  9 U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter, U zult hen in stukken slaan als aardewerk.
  10 Nu dan, koningen, handel verstandig. Laat u onderwijzen, rechters van de aarde.
  11 Dien de HEERE met vreze, verheug u met huiver.
  12 Kus de Zoon, opdat Hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer Zijn toorn slechts even ontbrandt. Welzalig allen die tot Hem de toevlucht nemen!

 6. Xander, ik wil je bijvallen wat je in de laatste alinea zegt over de zogenaamde opname.

  Het is een grote leugen. Inderdaad!

  Het lijden hoort bij de wereld en ook bij christenen. Christenen zullen juist door de grote verdrukking moeten gaan en verplicht zijn om stand te houden.

  Als je denkt dat dit lijden je bespaart blijft door een opname dan behoor je tot een leugenachtige sekte. En heb je ook helemaal niets van de gehele bijbel begrepen.

  De bijbel spreekt van begin tot het einde over het lijden als een gegeven. Ook Christus heeft geleden. Tot in de dood. De dood aan een houten kruis. Waaraan zijn Bloed werd vergoten en zijn Hart werd doorboort door een lans. Erger kan het niet!

 7. Het welvaartsevangelie zit diep ingebakken in een deel van de Amerikaanse christelijke wereld (en prediking). Dat heeft het christendom in de USA misschien wel meer uitgehold dan de aanvallen van buitenaf. Met zo’n boodschap wordt het zout zouteloos gemaakt. Wat overblijft is een buitenkant, en die brokkelt gemakkelijk af. Als we zeggen dat de USA geen christelijke natie meer is, dan hebben we het over die buitenkant. Ik denk dat de USA al veel langer geen christelijk land was. Wel zijn er veel oprechte christenen. Net zoals Nederland geen christelijk land is, maar met gelukkig nog wel grote aantallen oprechte christenen.

 8. Hier gebeurt hetzelfde … Gisteren wist het RIVM ineens te melden, “dat de meeste Covid-besmettingen in onze ‘bible belt’ voorkomen.”

  De eerste stap op weg naar demonisering van het geloof (welk geloof dan ook). Daarna volgt het afpakken van vrijheid van religie.

 9. De Grote Verdrukking is die laatste 7 jaar voorafgaand aan de Wederkomst van de Heere Jezus en begint pas wanneer de antichrist een vredesverdrag met Israël en haar omringende landen heeft bevestigd. Aangezien die vent nog niet vanuit Europa aan de macht is gekomen en het verdrag met Israël nog niet bevestigd is, bevinden wij ons niet in de Grote Verdrukking, maar aan de periode die daar aan vooraf gaat. Of de Opname voor, tijdens of na de Grote Verdrukking zal gebeuren, daar wil ik geen uitspraken over doen.

 10. @ Ramshoorn: 8:15 pm, op 23/12. Niets aan toe te voegen. Uw reactie is volledig naar de realiteit, Ramshoorn.

 11. Helaas ben ik zijn naam kwijt maar een zeer hoog opgeleide uit Communistisch Rusland overgelopen spion zei in +- 1965 voor de camera het volgende .
  Het is ons gelukt ons gedachtengoed bij de vijand ( Europa en de U S A ) in te planten !

  Ook de hippie revolutie had een enorme invloed , de C I A zelf heeft op zeer grote schaal allerlei soorten drugs verkocht aan hun eigen jeugd ( miljarden-business ) . Dit kun je zelfs van Europa niet zeggen.
  Amerikaanse Christenen hebben inderdaad decennia lang het voorspoedsevangelie gepredikt ( Oh Lord won’t you buy me a Mercedes Benz ) waardoor ze het geloof in Christus belachelijk gemaakt hebben .
  Hierdoor maakt onze generatie het eind van de Amerikaanse beschaving en de komst van de communistisch / globalistische antichrist mee ( behalve wanneer we worden opgenomen ). .

 12. Dat gelovigen hier niet Door de verdrukking hoeven te gaan, een flarante leugen is.
  Ik hoop dat iedereen die dit leest de leugen ook herkent

 13. Kritiek op BertRoermond. Het feit dat iemand religieuzer is wil niet zeggen dat hij/zij in de waarheid staan. Ook veel moslims zijn religieuzer en zijn bereid daarvoor te sterven. Grote denkfout BertRoermond die je maakt is dat religieus gelijk staat aan “in de waarheid staan”.

 14. Dit artikel is “ verontrustend “ juist.
  Ik volg al geruime tijd het Amerikaanse nieuws en dit wordt al een tijdje nu openlijk bepleit.
  Wij hier in Europa beseffen niet wat dit voor ons gaat betekenen, maar we zullen hier niet zonder “ besmetting “ d.w.z. zonder dat dit overwaait uit Amerika vanaf komen.

  Het is ronduit gevaarlijk wat er in Amerika gebeurt, China heeft daar “ achter de schermen “ in grote delen van het land en op cruciale plaatsen de touwtje al in handen.
  China is geïnfiltreerd in het hele land in vele segmenten.
  En Trump heeft dit begrepen.
  De verkiezingen zijn ook gemanipuleerd door China met de stemmachines.
  De Chinezen kunnen Trump niet langer tolereren.
  Volg dit ook eens op you tube maar dan wel de “ betrouwbare kanalen “ boeiend!!

  En wat hoor je hier vanavond op het nieuws van 6 uur dat apparatuur uit China onze grenzen controleren in de havens van Rotterdam. Ja met wordt wakker hier… !
  Grens controle jawel : Gebaseerd op jawel gezichtsherkenning!!!!
  Een enkel kamerlid wordt wakker, en gaat dit nu aankaarten in … ja hoor ; Europa.
  Haha dit duurt jaren voor ze een mening hebben en tegen de tijd dat er aktie ondernomen moet worden, zijn de verantwoordelijken al “ omgekocht “ door de Chinesche CCP .
  Wij zitten ook al midden in het moeras, van de communistische dictatuur van China.
  Vanavond op een vandaag, ( 22 uur) laten ze Trump zeggen dat hij de wet die geld vrijmaakt voor de “ gewone” Amerikaan afwijst en meer geld wil.
  Dit wordt in Nederland heel negatief uitgelegd omdat ze Trump niet laten uitspreken.
  Terwijl Trump alle linkse speeltjes als geld voor allerlei natuur bescherming enz enen en gendergelijkheid bevordering in een bepaald land enz enz enz enz uit deze financiering wil hebben.
  Trump wil alleen de mensen geld geven en niet de combinatie van natuurbescherming enz.
  Maar dit wordt niet gezegd!! Zo worden wij hier voorgelogen !
  We worden volkomen gehersenspoeld als het over Trump gaat.
  Hij moet als de kwade genius worden af geschilderd, terwijl je hem maar de helft van het verhaal hoort vertellen.

  Wij zitten te “ navelstaren “op COVID, de regering, de lockdown, en alles wat “ dichtbij ons bed “ gebeurt ( en begrijpelijk ) maar ondertussen voltrek zich over de Atlantische plas een grote dreiging waar wij ook zeker slachtoffer van zullen worden.

  Het einde van Godsdienst vrijheid: het komt eraan en snel ook.
  Dan is het verplichten van de vaccinatie ook een kwestie van tijd.
  Als je niet meer vrij bent om een religie aan te hangen dan word je gemuilkorfd
  Dan wordt er voor je gedacht, weg met onze vrijheid..
  Bij ongehoorzaamheid volgt er vervolging een kwestie van tijd.
  Vervolging is de volgende stap!
  En helaas maar een heel kleine stap!
  Mijn troost is dat ik weet dat God de wereld regeert, en mijn leven in Zijn hand is ook in deze dingen.
  Dit kan gelukkig nog voor iedereen!
  Jezus kwam voor u en mij naar deze wereld om middelaar te zijn tussen ons en Zijn Vader, om ons “ vrij te maken “ van zonde.

  Het wordt steeds realistischer dat door deze inperking van religie, de Joden terug moeten gaan naar huis. !
  Naar Israël.!
  Hun verdrukking komt er aan in Amerika, ze gaan niet uit zichzelf want ze hebben het daar veel te goed naar hun zin.
  Maar dit….. wie had dit nu gedacht van het grootste vrije democratische land in de wereld.
  Dat dit land zichzelf zomaar “ verkoopt aan de duivel”
  De / hun / en onze Messias komt eraan !
  Voor hun, de Joden, voor de eerste keer voor ons voor de tweede keer.
  Hij zal dezelfde zijn!
  Maranatha Jezus kom haastiglijk!
  Shalom
  Anna

 15. https://www.bitchute.com/video/uFtBuWBTu3Tv/
  Conservatieven stappen over op Stop The Steal, terwijl meer mensen bewijzen van verkiezingsfraude verzamelen. Bovendien zijn Amerikanen GEWELDIG over de nieuwe stimuleringsrekening van Covid! Er gaat meer geld naar het buitenland! Bekijk en deel deze bombshell dinsdageditie van de meest verboden uitzending ter wereld! Vier Kerstmis week met Infowars.com nu

 16. Deze moet U mij even uitleggen, Xander:
  “Tot slot wil ik opmerken dat de VS eigenlijk al heel lang geen christelijk land (meer) is. Tal van presidenten die zich identificeerden als ‘christen’ hebben bloederige oorlogen gevoerd, waarvan de voorlaatste, Barack Obama, zelfs 10 x meer burgerslachtoffers maakte dan zijn verguisde voorganger George Bush.”

  Obama is geen christen. Het is een (geboren en getogen) moslim. Heeft hij zelfs toegegeven (de interviewer moest hem nota bene corrigeren). Zie hier:
  https://www.youtube.com/watch?v=bMUgNg7aD8M

  Hussein Obummer was een niet legitieme president, hetgeen betekent dat, wanneer het uikomt, AL zijn wetten, decreten en Executive Orders nietig zijn.

 17. De komende twee weken worden spectaculair in de V.S. Mogelijk zal Trump eerstdaags het nieuwe financiële systeem (Quantum Financial System) aankondigen, met kwijtschelding van schulden. Het leger is paraat om in te grijpen, zodra er rellen uitbreken wanneer Trump straks herbenoemd wordt tot president. Januari 2021 wordt een maand dat de Amerikanen niet snel zullen vergeten…

 18. Ik weet dat het afbreken van christelijke waarden en geloof een onderdeel is van het communisme en we weten allemaal wie dat waren. En het gebeurt weer, kennelijk hebben mensen niets geleerd, het oude liedje dus. Al christenen dit over zich heen laten komen is het binnenkort over en uit. U denkt “het hier wel mee zal vallen?”, geloof dat maar niet. Ook hier is het in volle gang, uw overheid werkt daar hardgrondig aan mee. Nederland is hard op weg een marxistich land te worden.

 19. Het is niet te geloven wat de globalisten allemaal willen aanpakken en veranderen.
  Alsof het doel is om zoveel mogelijk vijanden te maken onder bevolking.
  Volgens mij gaat er iets mis bij die mensen in de bovenkamer.

 20. Interessant stukje. Dit past precies in het plaatje van wat ware Bijbelonderzoekers (Jehovah’s Getuigen) al decennia lang verkondigen. De Bijbel vertelt namelijk in Openbaring dat de religie aangevallen zal worden door de politiek. (Zie Openbaring 17:15,16 en Openbaring 18:9-19)
  Er zal een roep plaatsvinden waar men zal roepen: vrede en zekerheid. Maar dit zal een valse verklaring zijn. Mochten jullie vragen hebben betreffende dit onderwerp dan is het wellicht interessant om te kijken op JW.org

 21. Er word door de twee partijen van alles openlijk gezegd en gedaan waarmee de wederzijdse tegenstellingen steeds harder word evenals de toenemende haat. Het is in de laatste maand van Trump’s presidentschap nogal spannend geworden.

 22. Let op: de USA wordt in de eindtijd literatuur NIET genoemd.
  Als straks Trump met 1 stem per staat alsnog wint, dan nog breekt daar de hel los.
  De linkse elite wil bloed, zij wil alles op alles stellen om het land (net als Europa en de rest van de wereld) in de vernieling helpen om de Great Reset te forceren.

  Deze dingen MOETEN gebeuren, zegt de Bijbel. Dus maak in de korte laatste genadetijd me Sen wakker en wees Zijn getuige.
  Straks zullen wij voor eeuwig met Hem zijn, want Zijn plan gaat – op Zijn tijd – door.
  Maranata.

 23. Beste Xander,

  Ja, wat u hier schrijft over de sterk toegenomen invloed van het ‘geluksevangelie’, die in feite een beroep doet op de hebzucht van de mens, is zeer terecht.
  Behalve die hebzucht aanwakkerende prediking is de – met vrome smoesjes bedekte – geldklopperij nog zoiets schandaligs.
  Ja, dat soort zaken wekken bij de buitenwereld – terecht – weerzin op.

  Een ander factor die mijns inziens een oorzaak vormt waardoor afkeer ontstaat van het christendom, is het sterk (ver)oordelende karakter wat in veel van het kerkelijke te merken is.
  Een vriend zei eens “Er wordt nergens zoveel geoordeeld als binnen de Kerk!”
  Helaas maar al te waar. Hoevele mensen kwamen vaak meer beschadigd de Kerk uit dan ze er binnenkwamen? Talloze!
  Ook dat heeft zeker kwaad bloed gezet.

 24. Dat windje in de States boeit me niet. Mijn inschatting is dat de verdeeldheid over de hele planeet uiteindelijk het einde van de mens kan betekenen. Dat is geen probleem want er zal ongetwijfeld iets in de plaats komen van de ruimte die de mens laat. Dinosaurus – mens – insect schat ik.
  Kortom geniet ervan zolang het duurt…

 25. We maken gelukkig de laatste stuiptrekkingen van een verloederd christendom mee. Het echte verval werd al zichtbaar met de Franse Revolutie 1789 toen God dood werd verklaard en de Bijbel een verboden boek werd: Geen god geen meester werd de slogan. De guillotine hakte hoofden af in de jaren van verschrikking 1792-1795.

  Atheïsten als Darwin, Marx en Nietzsche, Sartre, de mens is maar een ding, werkten deze filosofie verder uit met als gevolg jongeren die het leven niet meer zien zitten. Drugs, Pil van Drion, Abortus, Euthanasie, geen respect meer voor ouders en ouderen. Ieder voor zich en god voor ons allen mentaliteit. Iedere dag zijn er plofkraken, branden en moordpartijen. Mensen wordt geld afgeperst door criminelen.

  En wat doet de Politie en de Rechtbanken? Ze zijn ten einde raad! Zo ook in het Onderwijs!

  Operaties worden uitgesteld, gezonde mensen moeten in Quarantenne omdat een dubieuze posotieve test dat verplicht. Nederland en de wereld is volkomen krankjorum aan het draaien. Vrachtwagen chauffeurs worden nu opgesloten in hun cabine, zonder toilet, of restaurant in de buurt. Dover UK.

  Hoe kan je nog respect voor overheden hebben die mensen behandelen als vee?

  Kerken en omroepen als EO en NCRV, en politieke partijen zoals CDA, CU, SGP, zijn nutteloze overbodige instituten geworden. Legio Predikanten van 2020 citeren liever uit gedichtenbundels dan uit de Bijbel die Nederland 1637 tot een machtige Natie maakte. Iedereen wist wat goed of kwaad was.

  Een enkele agent op de fiets in een dorp was na de oorlog genoeg om het gezag te handhaven.

  Theologische Universiteiten hebben zichzelf opgeheven omdat de hoogleraren liever de New-Age doceren dan de Bijbelse Geboden en Geschiedenis.

  De Wereldraad van kerken [Genève] is een belachelijke club geworden die samen met Paus en Islam en New Age een nieuwe Wereldorde/kerk hebben gesticht in Genève 2018 waarvan alle burgers lid moeten worden.

  Goddank vertelt Openbaring 14 t/m 20 hoe zij samen aan een roemloos einde zullen komen…

  Toch heeft de Bijbel een Happy End en een zonnige toekomst voor de gelovigen. Lees zelf maar verder in Openbaring 21 en 22.

  Torah-Joden en Bijbelgetrouwe gelovigen zullen aan het langste eind trekken en samen met de Joodse Masjiach de Nieuwe Wereld gaan regeren. Openbaring 7, 14, 19 en Zachariah 14.

 26. ik wens ze heel veel succes, heb een tijdje vertoeft in de VS, heb er ook nog veel vrienden en kennissen. ik weet één ding, de gemiddelde Amerikaan is véél religieuzer dan de Nederlander. Ze nemen het geloof, wat het dan ook is, echt heel serieus. ik was gewend vanuit Nederland dat je gerust een grapje mag maken over religie. daar ben ik achter gekomen, ik werd net nog niet aan broeksriem en kraag naar buiten gesmeten. een Amerikaan is bereid om voor zijn geloof én land te sneuvelen, dus degene die daar aan waagt te komen, die wordt de andere dag wakker in een burgeroorlog.

 27. De maskers vallen af. Democraten zijn gewoon crypto communisten, en dat vermoedde ik al.

Comments are closed.